BABY WATCH G-BCAM-01 AUS GUTEM GRUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BABY WATCH G-BCAM-01 AUS GUTEM GRUND"

Transkript

1 BABY WATCH G-BCAM-01 DA AUS GUTEM GRUND

2 DANSK DANSK

3 SIKKERHED OG INFORMATION Sikkerhed 7 Dette apparat bør ikke erstatte forældrenes overvågning af deres børn. Det er beregnet til at hjælpe dig som en forælder til at overvåge dit barn. 7 For at undgå risikoen for kvælning med strømkabel skal videokameraet installeres utilgængeligt for børn. 7 Dette videokamera er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med det. 7 Apparatet er beregnet til at sende billede/lydsignaler inden for et hus eller bygning. Enhver anden brug er streng forbudt. 7 Beskyt kameraet mod regn, fugtighed (drypende eller sprøjtende vand) og varme (høje temperaturer, direkte sollys, osv.). 7 Brug kun kameraet under normale vejrforhold. Brug ikke apparatet i direkte sollys i lang tid. 7 Undgå at tabe kameraet. 7 Slut aldrig strøm til "DIR/DO" -stikkene. 7 Skil ikke kamerahuset ad under ingen omstændigheder. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert brug. 7 Brug ikke rengøringsmidler til rensning, da de kan beskadige kamerahuset. Tør kameraet med en ren, tør klud. 7 Frakobl kameraet fra nettet inden rengøring. 7 Brug kun den strømforsyning, der fulgte med apparatet. BABYWATCH Overvågningskamera sikrer, at du kan holde øje med dit barn. Til dette har du brug for et lokalt netværk og et GRUNDIG tv-apparat med installeret "BABYWATCH"-programmet. Oplysninger om kameraet 7 3 Megapixel opløsning. 7 Stor drejerækkevidde og stor hældningsvinkel. 7 Understøtter IEEE ethernet standard. 7 Når kameraet anvendes med trådløst netværk, kan lyd/videokvaliteten være påvirket. 7 Når tv-apparatet er slukket eller BABYWATCH-programmet endnu ikke er startet, kan der ikke modtages nogen lyd eller billeder fra kameraet. DANSK 3

4 OVERSIGT A B C D E F G N M L K J I H 4 DANSK

5 OVERSIGT A Kameralinse og dens dæksel. B Lysstyrkesensorer bestemmer lysstyrken af kamerates placering. C Infrarøde LED'er tændes, når lysstyrken ved kameraets placering ikke er tilstrækkelig (Nat Mode). D Justeringsring anvendes til at indstille billedets klarhed. E Mikrofon. F LAN-indikator tændt: betyder, at LAN-forbindelsen er aktiveret; blinker: betyder, at dataoverførsel er i gang; slukket: betyder, at LAN-forbindelsen er deaktiveret. G Drifts LED, tændes, når kameraet er i driftstilstand. J DO... DIR, ingen funktion. K WPS/Reset, er en knap til at optage kameraet i ruteren; (Hvis ruter understøtter WPS, kan du lave en trådløs forbindelse ved at trykke og holde knappen på kameraet i 3-10 sekunder, mens du samtidig trykker på WPSknappen på ruteren). Du nulstiller kameraet til dets fabriksindstillinger ved at trykke og holde knappen i over 10 sekunder; alle indstillingerne bliver slettet. L SD, ingen funktion. M DC 12V, er et tilslutningsstik til strømforsyning leveret med apparatet. N Audio Out, ingen funktion. H Indgangsstik til WLAN-antenne. I Ethernet, er et stik til at forbinde hjemmenetværk med et LAN-kabel. DANSK 5

6 SAMLING OG TILSLUTNING Du kan anbringe dit GRUNDIG kamera på et passende sted eller montere det på en væg. Pakken med produktet indeholder et monteringsbeslag og fastgørelseselementer. Vægmontering 7 Baseenheden skal fastgøres, og den skal trække den statiske belastning. 7 Brug plugs og skruer, der egner sig til vægstrukturen, f.eks. træeller hulvægge. Kontakt den autoriserede forhandler til at få råd. 7 Installationsplaceringen bør være i nærheden af stikkontakten. 7 Hvis kameraet ikke skal fastgøres, er beslag og (B) og fastgørelseselementer ikke nødvendige. Begynd med trin 6. 1 Fjern sikkerhedsskruen fra monteringsbeslaget (A) og løsn tillsutningsfittings (B). (A) 2 Sæt fastspændinger (B) i kamerabasen, og stram dem med de medfølgende skruer (C). (C) (C) (B) 3 Bestem installationssted for kameraet og markér de steder, hvor der skal bores huller i væggen, ved brug af monteringssættet. 6 DANSK

7 SAMLING OG TILSLUTNING 4 Bor huller i væggen og sæt passende plugs i hullerne. 5 Fastgør monteringsbeslaget til væggen med de 4 medfølgende skruer. 6 Til WLAN skal WLAN-antennen skrues på apparatet; eller til LAN skal LAN-kablet sluttes til»ethernet«-stikket. 7 LAN-kablet følger med apparatet. 7 Sæt strømkablet til»dc 12V«-stikket. 8 Justér kamerapositionen på monteringsbeslaget, og stram sikkerhedsskruerne (A). (A) 9 Sæt DC 12 V adapter i stikkontakten. Drifts-LED tændes, og kameraet afprøver motorer automatisk. 10 Slut LAN-kablet til et ledigt stik på modemmet eller ruteren. Advarsel: 7 Slut ikke kameraet til LAN-indgangen på tv'et. Kamera og tv skal være forbundet med hinanden gennem modem eller ruter, så de er på samme netværk. 7 Fjern linsedæksel. 7 Indstil kameraet til overvågningspositionen ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen. 7 Se afsnittet Justering af skarphed på side 27 for oplysninger om justering af billedskarphed. DANSK 7

8 INSTALLATION AF NETVÆRK 4 Brug»<«til at forlade siden»help«. Indstillinger-siden vises på skærmen. Slut kameraet til hjemmenetværket og log på. For at sikre, at kameravisningen vises på dit tv-skærm over "BABYWATCH" programmet, skal dit tv og kamera være sluttet til samme netværk. Du kan slutte kameraet til hjemmenetværket med en kabelbaseret "LAN"- eller trådløs "WLAN"-forbindelse. Hvis du bruger en kabelbaseret "LAN"-forbindelse, skal du se delen "Tilslutning af kameraet med LANforbindelse..." i dette afsnit; Hvis du vil bruge et trådløst netværk "WLAN", skal du følge instruktioner beskrevet i afsnittet "Betjening på trådløst netværk " "WLAN". Advarsel: 7 Skadelig software kan trænge gennem din personlige lokale netværk via internettet og misbruge dine audio-visuelle filer. For at undgå det skal du sikre dit personlige lokale netværk. Det er brugerens ansvar at sikre det personlige lokale netværk. Tilslutning af kameraetmed LAN-forbindelse oglogge på 7 Mange hjemmenetværk er dynamiske netværk. Hvis du ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSL-modem, der understøtter DHCP. Hvis DHCPserveren på modemmet ikke virker, kan kameraet ikke modtage en IP-adresse. 1 Tænd for tv-apparatet. 2 Vælg menuen»quick 3 Vælg programmet»babywatchhelp«-siden vises på skærmen, og den fortæller, hvordan du udfører installationen. Kamerastart Sæt kameraets adapter ind for at starte installationen. Strømlampe i den forreste del af kameraet lyser. Den øvre del af kameraet bevæger sig efter kort tid.. Slut den ene ende af LAN-kablet til kameraet og den anden ende til modemmet eller ruteren, hvor tv-apparatet er tilsluttet.. 8 DANSK

9 INSTALLATION AF NETVÆRK 5 Vælg linjen»search Camera«Efter kort tid vises ikonet og IP-adressen for det fundne kamera. 7 Hvis kamerasøgning mislykkes; Tryk på» «(rød) for detaljeret søgning; eller Hvis den detaljerede søgning også mislykkes, tryk på» «(grøn) for manuel indtastning af IP-adressen. 6 Bekræft søgeresultaterne med Menuen»Add Camera«vises på skærmen. 7 For at få vist tastaturet på skærmen, trykkes på Bemærkninger til indtastning af data: 7 Data indtastes ved hjælp af skærmtastaturet. Vælg bogstaver/ tal med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og bekræft 7 For at skifte mellem store og små bogstaver, vælg»shift«og bekræft 7 Tastatur-tilstanden kan ændres ved at trykke på» «(rød). 7 Du kan skifte sproget for tastaturet/tastetildeling med» «(grøn). 7 Det sidst indtastede bogstav/tal kan slettes med» «(blå). Alle indtastninger kan slettes med» «(gul). 7 Når indtastningen af linjen er afsluttet, luk tastaturet med»<«. 8 Indtast og gem navnet på kameraet som beskrevet i bemærkninger til indtastning af data. 9 Vælg linjen»password«med»v«, og åbn skærmtastaturet med 7 Kameraets adgangskode er indstillet som»admin«som fabriksstandard. 7 Vi anbefaler, at du bruger en personlig adgangskode, se side 31 i afsnittet Indstillinger. 10 Indtast og gem»admin«adgangskode som forklaret i bemærkninger til dataindtastning. 11 Vælg og tryk på knappen»ok«med»v«, og bekræft med Live streaming af kameraet vises på skærmen. 7 Hvis modemmet slukkes og tændes, kan kameraets IP-adresse blive ændret, så du skal gentage trinene fra 5 til 11. DANSK 9

10 INSTALLATION AF NETVÆRK Registrering af kameraet via trådløst netværk WLAN 7 For at udføre indstillinger for det trådløse netværk WLAN, skal kameraet først sluttes til ruteren over det kabelbaserede lokale netværk. 7 Mange hjemmenetværk er dynamiske netværk. Hvis du ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSL-modem, der understøtter DHCP. Hvis DHCP-serveren ikke virker, kan kameraet ikke modtage en IP-adresse. 1. Tænd for tv-apparatet. 2. Vælg menuen»quick 3. Vælg programmet»babywatch«. Live streaming af kameraet vises på skærmen. 4. Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 5. Vælg linjen»camera Settings«. Det kamera, som er tilsluttet netværket via kablet LAN, vises på skærmen. 6. Indtast indstillinger for kamera med»ok«, og vælg linjen»set Wireless Connection«med»V«eller»Λ«, og bekræft. Efter kort øjeblik vises tilgængelige trådløse netværk på skærmen. 7. Vælg det trådløse netværk, hvor tv-apparatet er tilsluttet, ved at bruge»v«,»λ<«og»>«, og bekræft med»ok«-knappen.. Netværksnavnet og indtastningsmenuen med adgangskoden vises. 8. Vælg linjen»password«med»v«eller»λ«, og tryk på Indtast adgangskoden til det trådløse netværk ved brug af skærmtastaturet, og luk tastaturet med»<«. 9 Vælg»Yes«trykknappen med»v«, og bekræft 10 Du vender tilbage til menuen»settings«ved at trykke på»<«. 11 Fjern netværkskablet. LAN LED på kameraet blinker hurtigt.. Den trådløse forbindelse er nu klar. 12 Du ser kameraets live streaming på skærmen ved at trykke på» «(rød). 10 DANSK

11 BETJENING AF KAMERAET Justering af billedskarpheden 1 Skarpheden af billedet justeres ved hjælp af justeringsringen på kameralinsen. Valg af visningstilstanden 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»application View - Funktioner: Full Screen Mode "live streaming" vises som "fuld skærm"; Widget Mode "live streaming" vises som et lille billede på det gyldige tv-udsendelse. Der kan vælges dimension og placering af det lille billede; Notification Mode streaming vises kun, når der sker en bevægelse eller udstedes lyd. My Applications funktionen slutter og apparatet vender tilbage til menuen»quick Apps«eller siden»my Applications«; Close funktionen slutter og apparatet vender tilbage til den aktuelle tv-udsendelse. 2 Vælg den ønskede funktion med»<«eller»>«, og bekræft med Ændring af kameravinkel Kameravinklen kan indstilles til fuld skærm for "Live streaming". 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Full Screen Mode«med»<«eller»>«, og bekræft med 3 Indstil den ønskede kameravinkel med»v«,»λ«,»<«eller»>«. 7 Kameraet kan nulstilles til startpositionen (90 vandret/lodret). For at gøre det: Vælg menuen»settings«med» «(rød), vælg rækken»camera settings«med»v«eller»λ«, og bekræft Tryk igen på»ok«, vælg rækken»reset Position«med»V«eller»Λ«, og bekræft med Luk indstillingsmenuen med»<«, og skift til live streaming med» «(rød). DANSK 11

12 BETJENING AF KAMERAET Vælge placering af det indsatte billede I Widget-tilstanden kan du vælge placeringen af det indsatte billede på skærmen. 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Widget Mode«med»<«eller»>«, og bekræft 3 Vælg den ønskede placering med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Vælge dimension af det indsatte billede Du kan vælge dimensionen af det billede, der vises, fra Widgettilstanden. 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Widget Mode«med»<«eller»>«, og bekræft 3 For at mindske størrelsen på billedet, tryk på» «(rød), og for at øge størrelsen, tryk på» «(blå). Roter billede lodret 1 Når live streaming vises på skærmen, kan du dreje det lodret med» «(grøn). Roter billede vand- ret 1 Når live streaming vises på skærmen, kan du dreje det vandret med» «(gul). Afslutte Babywatch-funktionen 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Close«med»<«eller»>«, og bekræft 12 DANSK

13 INDSTILLINGER Bemærkninger til funktioner Deaktivering/aktivering af funktionen registrering af bevægelse 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»detection Settings«- Menu bliver vist. 3 Hvis meddelelsen kun skal foretages af lyd, vælg tegnet»x«i boksen ved siden af»enable Motion Detection«med»V«eller»Λ«, og slet det bevægelsesregistrering er deaktiveret. 7 For at genstarte videoovervågning, vælg boksen med»v«eller»λ«, og juster»x«-tegnet Indstilling af bevægelsesregistrering 1 Vælg»Ambient Light«med»V«eller»Λ«, og vælg enten»lightness«eller»darkness«med»<«eller»>«, afhængigt af omgivelser. 2 Vælg linjen»movement Sensitivity (%)«med knappen»v«eller»λ«, og juster følsomheden med»<«eller»>«. 3 Vælg linjen»movement Rate (%)«med knappen»v«eller»λ«, og juster bevægelsesforhold med»<«eller»>«. 7 Bevægelsesforhold er forholdet mellem størrelsen af det bevægede objekt og bevægelsesområde. Når denne værdi er stor, kan der registreres bevægelse af store objekter. Når denne værdi er mindre, kan der registreres bevægelse af små objekter. 4 For at justere registreringsområde, vælg linjen»movement Window«med»V«eller»Λ«knappen, og bekræft med»ok«knappen. Brug»V«,»Λ«,»<«eller»>«knappen til at vælge placeringen af registreringsvinduet. Brug» «(rød),» «(grøn),» «(gul) og» «(blå) knapper til at justere dimensioner registreringsvinduet. Tryk på knappen»<«for at afslutte indstillingen. DANSK 13

14 INDSTILLINGER Deaktivering/aktivering af lydregistrering 1 Hvis meddelelsen kun skal laves af videoovervågning, vælg tegnet»x«i boksen ved siden af»enable Sound Detection«med»V«eller»Λ«, og slet det Lydregistreringen er deaktiveret. 7 Du genstarter lydregistreringen ved at vælge boksen med»v«eller»λ«, og juster»x«tegnet Justering af lydfølsomhed 1 Vælg linjen»sound Sensitivity«med»V«eller»Λ«. 2 Vælg følsomhedsniveau med»<«eller»>«. Indstilling af tid, meddelelsen vises på skærmen 1 Vælg linjen»event Display Time«med»V«eller»Λ«. 2 Vælg den ønskede funktion med»<«eller»>«. Gemme indstillinger 1 Vælg trykknappen»ok«med»v«eller»λ«, og bekræft med 7 Hvis ændringen ikke gemmes, vælg trykknappen»cancel«visnings- og rapporteringsmeddelelser Live image vises underlagt den valgte indstilling, og action i det rum, der skal overvåges. I det tilfælde vises en meddelelse: Høj lyd registreret (high sound detected). Bevægelse registreret (movement detected). 14 DANSK

15 INDSTILLINGER Ændring af adgangskode 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»camera Settings«Tilsluttet kamera er vist. 3 Gå til kameraindstillinger med 4 Vælg linjen»change Password«5 Tryk på»ok«og indtast og gem den aktuelle adgangskode ved brug af tastaturet. 6 Vælg linjen»new Password«7 Indtast en ny adgangskode (maks. 22 tegn), og bekræft den. 8 Åbn linjen»retype Password«9 Indtast den nye adgangskode igen og bekræft den. 10 Vælg trykknappen»change«med»v«eller»λ«, og juster den 7 Hvis den nye adgangskode ikke gemmes, vælg trykknappen»cancel«med»v«eller»λ«, og bekræft den med Vælge transmissionstypen for billedet 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»video Type«med»V«eller»Λ«. 3 Vælg den ønskede»mjpeg«eller»rtsp«billedtransmissionstype med»<«eller»>«.»mjpeg«video codec med komprimeret billede (anbefalet til WLAN-tilsluttede enheder);»rtsp«transmission i realtid og minimal komprimering video codec (anbefalet til LAN-tilsluttede enheder). 7 Hvis du får problemer med»rtsp«på den trådløse forbindelse, skal du ændre indstillingen til»mjpeg«. DANSK 15

16 INDSTILLINGER Vælge baggrundsbillede til menuen 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med knappen» «(rød). 2 Vælg linjen»theme«med»v«eller»λ«. 3 Vælg det ønskede baggrundsbillede med»<«eller»>«. Søge andre kameraer i det lokale netværk 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»search Camera«Efter kort tid vises ikoner for de fundne kameraer og IP-adresser. Vælge andre kameraer i det lokale netværk 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»camera Settings«med»V«eller»Λ«. Ikoner af alle kameraer, der er sluttet til tv, og deres IP-adresser vises på skærmen. 3 Vælg det kamera, du vil se, med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til kameraindstillinger 4. Vælg linjen»start Stream«med»V«eller»Λ«, og bekræft med Live streaming af kameraet vises på skærmen. 16 DANSK

17 INFORMATION Serviceinformation til forhandlere Produktet opfylder følgende EU-direktiver: 2009/125/EF: Direktivet og det nedenstående relevant for miljøvenligt design af produkter, der anvender energi; Reg (EF) Nr. 278/2009: Forordning vedrørende krav til miljøvenligt design til energiforbrug af ikke-ladede eksterne strømkilder og gennemsnitlig effektivitet (for modeller med AC/DCadaptere).. Reg (EF) Nr. 1275/2008: Vedrørende det elektriske energiforbrug af husholdnings- og kontor elektrisk og elektronisk udstyr i standby og slukket tilstand, og kravene til miljøvenligt design. 2011/65/EF: Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 1999/5/EF: Direktiv om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Bemærkninger til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for enheder, der er solgt i lande, der håndhæver EU-regler. Tv-apparatets trådløse system må kun anvendes i de lande, der angives i tabellen nedenfor. AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Denne enhed kan også betjenes i lande uden for Europa. Til kunder i Tyrkiet: Denne Electronic Board's WLAN (Wifi) funktion anvendes kun indendørs. Udendørs brug er ikke tilladt i Tyrkiet. Sørg for, at WLAN (Wifi)- funktionen er slukket, når det anvendes udendørs. Til kunder i Italien Til privat brug kræves der en generel tilladelse hvis WAS / RLAN 's anvendes uden for egne lokaler. Til offentlig brug er en generel tilladelse påkrævet. DANSK 17

18 INFORMATION Til kunder i Norge Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område inden for en radius af 20 km fra centrum af Ny- Ålesund. Til kunder i Rusland 1. SRD med FHSS modulation 7 Maksimal 2,5 mw e.i.r.p. 7 Maksimal 100 mw e.i.r.p. Tilladt til brug af SRD til udendørs applikationer uden begrænsning af monteringshøjden kun med henblik på at indsamle telemetrioplysninger til automatiseret overvågning og regnskabssystemer for ressourcer. Tilladt at bruge SRD til andre formål til udendørs brug kun når installationshøjden er på højst 10 m over jordoverfladen. 7 Maksimal 100 mw e.i.r.p. Indendørsbrug. 2. SRD med DSSS andet end FHSS wideband graduering 7 Maksimal gennemsnitlig e.i.r.p. tæthed er 2 mw/mhz. Maksimal 100 mw e.i.r.p. 7 Maksimal gennemsnitlig e.i.r.p. tæthed er 20 mw/mhz. Maksimal 100 mw e.i.r.p. Tilladt til brug af SRD til udendørs applikationer kun med henblik på at indsamle telemetri-oplysninger til automatiseret overvågning og regnskabssystemer for ressourcer. 7 Maksimal gennemsnitlig e.i.r.p. tæthed er 10 mw/mhz. Maksimal 100 mw e.i.r.p. Indendørsbrug. Til kunder i Ukraine e.i.r.p. 100 mw med indbygget antenne med forstærkningsfaktor op til 6 dbi. Netværksgrænseflader Dette produkt kan sluttes til ADSLnetværk. Bemærkninger til produktemballage Emballagen fra dit produkt kan genbruges. Sørg for, at emballage af dit produkt bortskaffes særskilt i overensstemmelse med de regler fastsat af de lokale myndigheder for at få de emballagematerialer, der indgår i det miljøvenlige genbrug. 18 DANSK

19 INFORMATION Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af førsteklasses dele og materiale som kan genbruges. Bortskaf derfor ikke produktet sammen med normalt husholdningsaffald efter endt levetid. Det skal bortskaffes i et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Denne information er vist med et symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. For oplysninger om indsamlingssteder bedes du kontakte din kommune. Ved at genbruge brugte apparater giver du et væsentligt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Tekniske data Strømforsyning: DC 12 V, 2 A Dimensioner og vægt: B x H x D: 105 x 123 x 107 mm Vægt: ca. 305 g Vi forbeholder os ret til tekniske og optiske ændringer. DANSK 19

LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M100G. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M100G. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips M100G Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2 Overholdelse

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Smartphone med Android 4.0

Smartphone med Android 4.0 Smartphone med Android 4.0 MEDION LIFE P4001 (MD 98500) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG VC240 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378822

Din brugermanual SAMSUNG VC240 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378822 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-3002 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492 ASUS Tablet Brugervejledning DA8492 DA8492 Første udgave November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere