BABY WATCH G-BCAM-01 AUS GUTEM GRUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BABY WATCH G-BCAM-01 AUS GUTEM GRUND"

Transkript

1 BABY WATCH G-BCAM-01 DA AUS GUTEM GRUND

2 DANSK DANSK

3 SIKKERHED OG INFORMATION Sikkerhed 7 Dette apparat bør ikke erstatte forældrenes overvågning af deres børn. Det er beregnet til at hjælpe dig som en forælder til at overvåge dit barn. 7 For at undgå risikoen for kvælning med strømkabel skal videokameraet installeres utilgængeligt for børn. 7 Dette videokamera er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med det. 7 Apparatet er beregnet til at sende billede/lydsignaler inden for et hus eller bygning. Enhver anden brug er streng forbudt. 7 Beskyt kameraet mod regn, fugtighed (drypende eller sprøjtende vand) og varme (høje temperaturer, direkte sollys, osv.). 7 Brug kun kameraet under normale vejrforhold. Brug ikke apparatet i direkte sollys i lang tid. 7 Undgå at tabe kameraet. 7 Slut aldrig strøm til "DIR/DO" -stikkene. 7 Skil ikke kamerahuset ad under ingen omstændigheder. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert brug. 7 Brug ikke rengøringsmidler til rensning, da de kan beskadige kamerahuset. Tør kameraet med en ren, tør klud. 7 Frakobl kameraet fra nettet inden rengøring. 7 Brug kun den strømforsyning, der fulgte med apparatet. BABYWATCH Overvågningskamera sikrer, at du kan holde øje med dit barn. Til dette har du brug for et lokalt netværk og et GRUNDIG tv-apparat med installeret "BABYWATCH"-programmet. Oplysninger om kameraet 7 3 Megapixel opløsning. 7 Stor drejerækkevidde og stor hældningsvinkel. 7 Understøtter IEEE ethernet standard. 7 Når kameraet anvendes med trådløst netværk, kan lyd/videokvaliteten være påvirket. 7 Når tv-apparatet er slukket eller BABYWATCH-programmet endnu ikke er startet, kan der ikke modtages nogen lyd eller billeder fra kameraet. DANSK 3

4 OVERSIGT A B C D E F G N M L K J I H 4 DANSK

5 OVERSIGT A Kameralinse og dens dæksel. B Lysstyrkesensorer bestemmer lysstyrken af kamerates placering. C Infrarøde LED'er tændes, når lysstyrken ved kameraets placering ikke er tilstrækkelig (Nat Mode). D Justeringsring anvendes til at indstille billedets klarhed. E Mikrofon. F LAN-indikator tændt: betyder, at LAN-forbindelsen er aktiveret; blinker: betyder, at dataoverførsel er i gang; slukket: betyder, at LAN-forbindelsen er deaktiveret. G Drifts LED, tændes, når kameraet er i driftstilstand. J DO... DIR, ingen funktion. K WPS/Reset, er en knap til at optage kameraet i ruteren; (Hvis ruter understøtter WPS, kan du lave en trådløs forbindelse ved at trykke og holde knappen på kameraet i 3-10 sekunder, mens du samtidig trykker på WPSknappen på ruteren). Du nulstiller kameraet til dets fabriksindstillinger ved at trykke og holde knappen i over 10 sekunder; alle indstillingerne bliver slettet. L SD, ingen funktion. M DC 12V, er et tilslutningsstik til strømforsyning leveret med apparatet. N Audio Out, ingen funktion. H Indgangsstik til WLAN-antenne. I Ethernet, er et stik til at forbinde hjemmenetværk med et LAN-kabel. DANSK 5

6 SAMLING OG TILSLUTNING Du kan anbringe dit GRUNDIG kamera på et passende sted eller montere det på en væg. Pakken med produktet indeholder et monteringsbeslag og fastgørelseselementer. Vægmontering 7 Baseenheden skal fastgøres, og den skal trække den statiske belastning. 7 Brug plugs og skruer, der egner sig til vægstrukturen, f.eks. træeller hulvægge. Kontakt den autoriserede forhandler til at få råd. 7 Installationsplaceringen bør være i nærheden af stikkontakten. 7 Hvis kameraet ikke skal fastgøres, er beslag og (B) og fastgørelseselementer ikke nødvendige. Begynd med trin 6. 1 Fjern sikkerhedsskruen fra monteringsbeslaget (A) og løsn tillsutningsfittings (B). (A) 2 Sæt fastspændinger (B) i kamerabasen, og stram dem med de medfølgende skruer (C). (C) (C) (B) 3 Bestem installationssted for kameraet og markér de steder, hvor der skal bores huller i væggen, ved brug af monteringssættet. 6 DANSK

7 SAMLING OG TILSLUTNING 4 Bor huller i væggen og sæt passende plugs i hullerne. 5 Fastgør monteringsbeslaget til væggen med de 4 medfølgende skruer. 6 Til WLAN skal WLAN-antennen skrues på apparatet; eller til LAN skal LAN-kablet sluttes til»ethernet«-stikket. 7 LAN-kablet følger med apparatet. 7 Sæt strømkablet til»dc 12V«-stikket. 8 Justér kamerapositionen på monteringsbeslaget, og stram sikkerhedsskruerne (A). (A) 9 Sæt DC 12 V adapter i stikkontakten. Drifts-LED tændes, og kameraet afprøver motorer automatisk. 10 Slut LAN-kablet til et ledigt stik på modemmet eller ruteren. Advarsel: 7 Slut ikke kameraet til LAN-indgangen på tv'et. Kamera og tv skal være forbundet med hinanden gennem modem eller ruter, så de er på samme netværk. 7 Fjern linsedæksel. 7 Indstil kameraet til overvågningspositionen ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen. 7 Se afsnittet Justering af skarphed på side 27 for oplysninger om justering af billedskarphed. DANSK 7

8 INSTALLATION AF NETVÆRK 4 Brug»<«til at forlade siden»help«. Indstillinger-siden vises på skærmen. Slut kameraet til hjemmenetværket og log på. For at sikre, at kameravisningen vises på dit tv-skærm over "BABYWATCH" programmet, skal dit tv og kamera være sluttet til samme netværk. Du kan slutte kameraet til hjemmenetværket med en kabelbaseret "LAN"- eller trådløs "WLAN"-forbindelse. Hvis du bruger en kabelbaseret "LAN"-forbindelse, skal du se delen "Tilslutning af kameraet med LANforbindelse..." i dette afsnit; Hvis du vil bruge et trådløst netværk "WLAN", skal du følge instruktioner beskrevet i afsnittet "Betjening på trådløst netværk " "WLAN". Advarsel: 7 Skadelig software kan trænge gennem din personlige lokale netværk via internettet og misbruge dine audio-visuelle filer. For at undgå det skal du sikre dit personlige lokale netværk. Det er brugerens ansvar at sikre det personlige lokale netværk. Tilslutning af kameraetmed LAN-forbindelse oglogge på 7 Mange hjemmenetværk er dynamiske netværk. Hvis du ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSL-modem, der understøtter DHCP. Hvis DHCPserveren på modemmet ikke virker, kan kameraet ikke modtage en IP-adresse. 1 Tænd for tv-apparatet. 2 Vælg menuen»quick 3 Vælg programmet»babywatchhelp«-siden vises på skærmen, og den fortæller, hvordan du udfører installationen. Kamerastart Sæt kameraets adapter ind for at starte installationen. Strømlampe i den forreste del af kameraet lyser. Den øvre del af kameraet bevæger sig efter kort tid.. Slut den ene ende af LAN-kablet til kameraet og den anden ende til modemmet eller ruteren, hvor tv-apparatet er tilsluttet.. 8 DANSK

9 INSTALLATION AF NETVÆRK 5 Vælg linjen»search Camera«Efter kort tid vises ikonet og IP-adressen for det fundne kamera. 7 Hvis kamerasøgning mislykkes; Tryk på» «(rød) for detaljeret søgning; eller Hvis den detaljerede søgning også mislykkes, tryk på» «(grøn) for manuel indtastning af IP-adressen. 6 Bekræft søgeresultaterne med Menuen»Add Camera«vises på skærmen. 7 For at få vist tastaturet på skærmen, trykkes på Bemærkninger til indtastning af data: 7 Data indtastes ved hjælp af skærmtastaturet. Vælg bogstaver/ tal med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og bekræft 7 For at skifte mellem store og små bogstaver, vælg»shift«og bekræft 7 Tastatur-tilstanden kan ændres ved at trykke på» «(rød). 7 Du kan skifte sproget for tastaturet/tastetildeling med» «(grøn). 7 Det sidst indtastede bogstav/tal kan slettes med» «(blå). Alle indtastninger kan slettes med» «(gul). 7 Når indtastningen af linjen er afsluttet, luk tastaturet med»<«. 8 Indtast og gem navnet på kameraet som beskrevet i bemærkninger til indtastning af data. 9 Vælg linjen»password«med»v«, og åbn skærmtastaturet med 7 Kameraets adgangskode er indstillet som»admin«som fabriksstandard. 7 Vi anbefaler, at du bruger en personlig adgangskode, se side 31 i afsnittet Indstillinger. 10 Indtast og gem»admin«adgangskode som forklaret i bemærkninger til dataindtastning. 11 Vælg og tryk på knappen»ok«med»v«, og bekræft med Live streaming af kameraet vises på skærmen. 7 Hvis modemmet slukkes og tændes, kan kameraets IP-adresse blive ændret, så du skal gentage trinene fra 5 til 11. DANSK 9

10 INSTALLATION AF NETVÆRK Registrering af kameraet via trådløst netværk WLAN 7 For at udføre indstillinger for det trådløse netværk WLAN, skal kameraet først sluttes til ruteren over det kabelbaserede lokale netværk. 7 Mange hjemmenetværk er dynamiske netværk. Hvis du ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSL-modem, der understøtter DHCP. Hvis DHCP-serveren ikke virker, kan kameraet ikke modtage en IP-adresse. 1. Tænd for tv-apparatet. 2. Vælg menuen»quick 3. Vælg programmet»babywatch«. Live streaming af kameraet vises på skærmen. 4. Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 5. Vælg linjen»camera Settings«. Det kamera, som er tilsluttet netværket via kablet LAN, vises på skærmen. 6. Indtast indstillinger for kamera med»ok«, og vælg linjen»set Wireless Connection«med»V«eller»Λ«, og bekræft. Efter kort øjeblik vises tilgængelige trådløse netværk på skærmen. 7. Vælg det trådløse netværk, hvor tv-apparatet er tilsluttet, ved at bruge»v«,»λ<«og»>«, og bekræft med»ok«-knappen.. Netværksnavnet og indtastningsmenuen med adgangskoden vises. 8. Vælg linjen»password«med»v«eller»λ«, og tryk på Indtast adgangskoden til det trådløse netværk ved brug af skærmtastaturet, og luk tastaturet med»<«. 9 Vælg»Yes«trykknappen med»v«, og bekræft 10 Du vender tilbage til menuen»settings«ved at trykke på»<«. 11 Fjern netværkskablet. LAN LED på kameraet blinker hurtigt.. Den trådløse forbindelse er nu klar. 12 Du ser kameraets live streaming på skærmen ved at trykke på» «(rød). 10 DANSK

11 BETJENING AF KAMERAET Justering af billedskarpheden 1 Skarpheden af billedet justeres ved hjælp af justeringsringen på kameralinsen. Valg af visningstilstanden 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»application View - Funktioner: Full Screen Mode "live streaming" vises som "fuld skærm"; Widget Mode "live streaming" vises som et lille billede på det gyldige tv-udsendelse. Der kan vælges dimension og placering af det lille billede; Notification Mode streaming vises kun, når der sker en bevægelse eller udstedes lyd. My Applications funktionen slutter og apparatet vender tilbage til menuen»quick Apps«eller siden»my Applications«; Close funktionen slutter og apparatet vender tilbage til den aktuelle tv-udsendelse. 2 Vælg den ønskede funktion med»<«eller»>«, og bekræft med Ændring af kameravinkel Kameravinklen kan indstilles til fuld skærm for "Live streaming". 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Full Screen Mode«med»<«eller»>«, og bekræft med 3 Indstil den ønskede kameravinkel med»v«,»λ«,»<«eller»>«. 7 Kameraet kan nulstilles til startpositionen (90 vandret/lodret). For at gøre det: Vælg menuen»settings«med» «(rød), vælg rækken»camera settings«med»v«eller»λ«, og bekræft Tryk igen på»ok«, vælg rækken»reset Position«med»V«eller»Λ«, og bekræft med Luk indstillingsmenuen med»<«, og skift til live streaming med» «(rød). DANSK 11

12 BETJENING AF KAMERAET Vælge placering af det indsatte billede I Widget-tilstanden kan du vælge placeringen af det indsatte billede på skærmen. 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Widget Mode«med»<«eller»>«, og bekræft 3 Vælg den ønskede placering med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Vælge dimension af det indsatte billede Du kan vælge dimensionen af det billede, der vises, fra Widgettilstanden. 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Widget Mode«med»<«eller»>«, og bekræft 3 For at mindske størrelsen på billedet, tryk på» «(rød), og for at øge størrelsen, tryk på» «(blå). Roter billede lodret 1 Når live streaming vises på skærmen, kan du dreje det lodret med» «(grøn). Roter billede vand- ret 1 Når live streaming vises på skærmen, kan du dreje det vandret med» «(gul). Afslutte Babywatch-funktionen 1 Vælg»Application View 2 Vælg»Close«med»<«eller»>«, og bekræft 12 DANSK

13 INDSTILLINGER Bemærkninger til funktioner Deaktivering/aktivering af funktionen registrering af bevægelse 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»detection Settings«- Menu bliver vist. 3 Hvis meddelelsen kun skal foretages af lyd, vælg tegnet»x«i boksen ved siden af»enable Motion Detection«med»V«eller»Λ«, og slet det bevægelsesregistrering er deaktiveret. 7 For at genstarte videoovervågning, vælg boksen med»v«eller»λ«, og juster»x«-tegnet Indstilling af bevægelsesregistrering 1 Vælg»Ambient Light«med»V«eller»Λ«, og vælg enten»lightness«eller»darkness«med»<«eller»>«, afhængigt af omgivelser. 2 Vælg linjen»movement Sensitivity (%)«med knappen»v«eller»λ«, og juster følsomheden med»<«eller»>«. 3 Vælg linjen»movement Rate (%)«med knappen»v«eller»λ«, og juster bevægelsesforhold med»<«eller»>«. 7 Bevægelsesforhold er forholdet mellem størrelsen af det bevægede objekt og bevægelsesområde. Når denne værdi er stor, kan der registreres bevægelse af store objekter. Når denne værdi er mindre, kan der registreres bevægelse af små objekter. 4 For at justere registreringsområde, vælg linjen»movement Window«med»V«eller»Λ«knappen, og bekræft med»ok«knappen. Brug»V«,»Λ«,»<«eller»>«knappen til at vælge placeringen af registreringsvinduet. Brug» «(rød),» «(grøn),» «(gul) og» «(blå) knapper til at justere dimensioner registreringsvinduet. Tryk på knappen»<«for at afslutte indstillingen. DANSK 13

14 INDSTILLINGER Deaktivering/aktivering af lydregistrering 1 Hvis meddelelsen kun skal laves af videoovervågning, vælg tegnet»x«i boksen ved siden af»enable Sound Detection«med»V«eller»Λ«, og slet det Lydregistreringen er deaktiveret. 7 Du genstarter lydregistreringen ved at vælge boksen med»v«eller»λ«, og juster»x«tegnet Justering af lydfølsomhed 1 Vælg linjen»sound Sensitivity«med»V«eller»Λ«. 2 Vælg følsomhedsniveau med»<«eller»>«. Indstilling af tid, meddelelsen vises på skærmen 1 Vælg linjen»event Display Time«med»V«eller»Λ«. 2 Vælg den ønskede funktion med»<«eller»>«. Gemme indstillinger 1 Vælg trykknappen»ok«med»v«eller»λ«, og bekræft med 7 Hvis ændringen ikke gemmes, vælg trykknappen»cancel«visnings- og rapporteringsmeddelelser Live image vises underlagt den valgte indstilling, og action i det rum, der skal overvåges. I det tilfælde vises en meddelelse: Høj lyd registreret (high sound detected). Bevægelse registreret (movement detected). 14 DANSK

15 INDSTILLINGER Ændring af adgangskode 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»camera Settings«Tilsluttet kamera er vist. 3 Gå til kameraindstillinger med 4 Vælg linjen»change Password«5 Tryk på»ok«og indtast og gem den aktuelle adgangskode ved brug af tastaturet. 6 Vælg linjen»new Password«7 Indtast en ny adgangskode (maks. 22 tegn), og bekræft den. 8 Åbn linjen»retype Password«9 Indtast den nye adgangskode igen og bekræft den. 10 Vælg trykknappen»change«med»v«eller»λ«, og juster den 7 Hvis den nye adgangskode ikke gemmes, vælg trykknappen»cancel«med»v«eller»λ«, og bekræft den med Vælge transmissionstypen for billedet 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»video Type«med»V«eller»Λ«. 3 Vælg den ønskede»mjpeg«eller»rtsp«billedtransmissionstype med»<«eller»>«.»mjpeg«video codec med komprimeret billede (anbefalet til WLAN-tilsluttede enheder);»rtsp«transmission i realtid og minimal komprimering video codec (anbefalet til LAN-tilsluttede enheder). 7 Hvis du får problemer med»rtsp«på den trådløse forbindelse, skal du ændre indstillingen til»mjpeg«. DANSK 15

16 INDSTILLINGER Vælge baggrundsbillede til menuen 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med knappen» «(rød). 2 Vælg linjen»theme«med»v«eller»λ«. 3 Vælg det ønskede baggrundsbillede med»<«eller»>«. Søge andre kameraer i det lokale netværk 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»search Camera«Efter kort tid vises ikoner for de fundne kameraer og IP-adresser. Vælge andre kameraer i det lokale netværk 1 Når "live streaming" vises på skærmen, vælg menuen»settings«med» «(rød). 2 Vælg linjen»camera Settings«med»V«eller»Λ«. Ikoner af alle kameraer, der er sluttet til tv, og deres IP-adresser vises på skærmen. 3 Vælg det kamera, du vil se, med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til kameraindstillinger 4. Vælg linjen»start Stream«med»V«eller»Λ«, og bekræft med Live streaming af kameraet vises på skærmen. 16 DANSK

17 INFORMATION Serviceinformation til forhandlere Produktet opfylder følgende EU-direktiver: 2009/125/EF: Direktivet og det nedenstående relevant for miljøvenligt design af produkter, der anvender energi; Reg (EF) Nr. 278/2009: Forordning vedrørende krav til miljøvenligt design til energiforbrug af ikke-ladede eksterne strømkilder og gennemsnitlig effektivitet (for modeller med AC/DCadaptere).. Reg (EF) Nr. 1275/2008: Vedrørende det elektriske energiforbrug af husholdnings- og kontor elektrisk og elektronisk udstyr i standby og slukket tilstand, og kravene til miljøvenligt design. 2011/65/EF: Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 1999/5/EF: Direktiv om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Bemærkninger til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for enheder, der er solgt i lande, der håndhæver EU-regler. Tv-apparatets trådløse system må kun anvendes i de lande, der angives i tabellen nedenfor. AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Denne enhed kan også betjenes i lande uden for Europa. Til kunder i Tyrkiet: Denne Electronic Board's WLAN (Wifi) funktion anvendes kun indendørs. Udendørs brug er ikke tilladt i Tyrkiet. Sørg for, at WLAN (Wifi)- funktionen er slukket, når det anvendes udendørs. Til kunder i Italien Til privat brug kræves der en generel tilladelse hvis WAS / RLAN 's anvendes uden for egne lokaler. Til offentlig brug er en generel tilladelse påkrævet. DANSK 17

18 INFORMATION Til kunder i Norge Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område inden for en radius af 20 km fra centrum af Ny- Ålesund. Til kunder i Rusland 1. SRD med FHSS modulation 7 Maksimal 2,5 mw e.i.r.p. 7 Maksimal 100 mw e.i.r.p. Tilladt til brug af SRD til udendørs applikationer uden begrænsning af monteringshøjden kun med henblik på at indsamle telemetrioplysninger til automatiseret overvågning og regnskabssystemer for ressourcer. Tilladt at bruge SRD til andre formål til udendørs brug kun når installationshøjden er på højst 10 m over jordoverfladen. 7 Maksimal 100 mw e.i.r.p. Indendørsbrug. 2. SRD med DSSS andet end FHSS wideband graduering 7 Maksimal gennemsnitlig e.i.r.p. tæthed er 2 mw/mhz. Maksimal 100 mw e.i.r.p. 7 Maksimal gennemsnitlig e.i.r.p. tæthed er 20 mw/mhz. Maksimal 100 mw e.i.r.p. Tilladt til brug af SRD til udendørs applikationer kun med henblik på at indsamle telemetri-oplysninger til automatiseret overvågning og regnskabssystemer for ressourcer. 7 Maksimal gennemsnitlig e.i.r.p. tæthed er 10 mw/mhz. Maksimal 100 mw e.i.r.p. Indendørsbrug. Til kunder i Ukraine e.i.r.p. 100 mw med indbygget antenne med forstærkningsfaktor op til 6 dbi. Netværksgrænseflader Dette produkt kan sluttes til ADSLnetværk. Bemærkninger til produktemballage Emballagen fra dit produkt kan genbruges. Sørg for, at emballage af dit produkt bortskaffes særskilt i overensstemmelse med de regler fastsat af de lokale myndigheder for at få de emballagematerialer, der indgår i det miljøvenlige genbrug. 18 DANSK

19 INFORMATION Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af førsteklasses dele og materiale som kan genbruges. Bortskaf derfor ikke produktet sammen med normalt husholdningsaffald efter endt levetid. Det skal bortskaffes i et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Denne information er vist med et symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. For oplysninger om indsamlingssteder bedes du kontakte din kommune. Ved at genbruge brugte apparater giver du et væsentligt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Tekniske data Strømforsyning: DC 12 V, 2 A Dimensioner og vægt: B x H x D: 105 x 123 x 107 mm Vægt: ca. 305 g Vi forbeholder os ret til tekniske og optiske ændringer. DANSK 19

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

1. App-opsætning. 2. Fysisk installation. 3. Funktioner. 4. Problemløsning

1. App-opsætning. 2. Fysisk installation. 3. Funktioner. 4. Problemløsning Spotlight Cam Wired Smart sikkerhed overalt i dit hjem Dit nye Spotlight Cam-kamera giver dig mulighed for at øge sikkerheden overalt på din ejendom. Nu vil du altid være den første til at vide det, hvis

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

EASY USE REMOTE CONTROL

EASY USE REMOTE CONTROL EASY USE REMOTE CONTROL G-VRC-01 DA NO FI SV AUS GUTEM GRUND Indhold 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING 3 Sikkerhed 3 Bemærkninger til produktemballage 3 Tilslutning af ladestationen til tv-apparatet 4 SIKKERHED

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Monteringsplade/Skruetrækker. Dobbeltklæbende tape/gummi forseglingsprop/gummivasker

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Monteringsplade/Skruetrækker. Dobbeltklæbende tape/gummi forseglingsprop/gummivasker 5000020G Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Advarsel inden installation

Advarsel inden installation Dansk Advarsel inden installation Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Hold netværkskameraet

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere