NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv."

Transkript

1 NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres en 360 graders undersøgelse af den forventede udvikling i lytteradfærden, konsekvenserne for modtagelse af radio via internettet på baggrund af afgivelsen af 700 MHz til mobilt bredbånd og den teknologiske udvikling for så vidt angår modtageudstyr og udsendelsesformater mv. samt mulighederne for radiomodtagelse i biler. Det fremgår desuden af samme tillægsaftale, at: Undersøgelsen gennemføres af Kulturministeriet og Kulturstyrelsen med bistand fra en følgegruppe bestående af uafhængige eksperter og repræsentanter fra radiobranchen mv. Kommissorium for undersøgelsen og sammensætning af følgegruppen fastsættes efter drøftelse med partierne bag medieaftalen på baggrund af forelæggelse for det brancheforum vedrørende udbygning af digital radio i Danmark, som Kulturministeriet etablerede i januar Undersøgelsen, som har til formål at tjene til fortsat kvalificering af de mediepolitiske beslutninger på radioområdet, skal være færdig i november 2015, hvorefter den sendes i bred høring i branchen. Gennemførelse og følgegruppe for 360-graders undersøgelsen Følgegruppen foreslås sammensat af følgende: 1. Repræsentant udpeget af Radio24Syv og SBS Radio i forening (repræsentanten forventes at have indsigt og viden om såvel økonomiske, lytteradfærdsmæssige og tekniske forhold ved broadcast og internetbasset radiovirksomhed). 2. Repræsentant udpeget af BFE og Dansk Erhverv i forening (repræsentanten forventes at have indsigt og viden om bl.a. salg, brug og udvikling af modtagerudstyr til modtagelse af henholdsvis analog og digital radio). 3. To repræsentanter udpeget af Danske Medier (den ene repræsentant forventes at have indsigt og viden om især medieudviklingen på net og mobil, herunder bl.a. radio via nettet). Den anden repræsentant forventes at have indsigt og viden om økonomiske, lytteradfærdsmæssige og tekniske forhold i den lokale kommercielle radiobranche). EAN: CVR: H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V Dok. nr

2 4. Repræsentant udpeget i fællesskab af AutoBranchen Danmark, De Danske Bilimportører og FDM (repræsentanten forventes at have indsigt og viden om mulighederne samt udviklingstendenserne for radiomodtagelse i biler herunder især de digitale muligheder). 5. Repræsentant udpeget af DR (repræsentanten forventes at have indsigt og viden om økonomiske, lytteradfærdsmæssige og tekniske forhold vedr. public service radio på samtlige platforme). 6. Ole Mølgaard, selvstændig konsulent (foreslås udpeget på grund af indsigt og viden om såvel økonomiske, lytteradfærdsmæssige og tekniske forhold om såvel analog og digital radio). 7. Jakob Willer, direktør i Teleindustrien (foreslås udpeget på grund af indsigt og viden om tele- og mobiludviklingen i Danmark samt viden om den samlede telebranches strategiske overvejelser på baggrund af den teknologiske udvikling) 8. Claus Bülow Christensen, udviklingsdirektør i Zibra Digital Media Group (foreslås udpeget på grund af indsigt og viden om den digitale medieudvikling i den danske it- og mediebranche). 9. Knud Erik Skouby, forsker og professor, Aalborg Universitet København, Institut for Elektroniske Systemer, Center for Communication, Media and Information Technologies (foreslås udpeget på grund af forskningsbaseret viden om den teknologiske udvikling med fokus på bl.a. internetudvikling og mediebranchen). 10. Repræsentant fra frekvensmyndigheden i Energistyrelsen (repræsentanten forventes at have indsigt og viden om såvel internet- og mobiludviklingen, herunder dækningsforhold samt indsigt og viden om radio via broadcast). Der kan i forbindelse med afdækningen af de enkelte emneområder indhentes ekstern ekspertbistand herunder fra aktører i branchen, der ikke er repræsenteret i følgegruppen samt fra andre relevante lande. Der udarbejdes en rapport på baggrund af den eksisterende viden om digital radio, der således ajourføres og struktureres samt input og materiale fra følgegruppen. Derudover kan der ved arbejdet med undersøgelsen tages højde for erfaringerne fra og udviklingen i øvrige europæiske lande (EU). Rapporten udarbejdes af Kulturministeriet og Kulturstyrelsen på baggrund af samarbejde med og input fra følgegruppen. Det forventes således, at følgegruppen bl.a. kan bidrage med forslag til og kvalificering af kildemateriale, dialog om udkast til rapporten samt levere skriftlige bidrag til rapporten. Det forventes, at der vil blive afholdt 4-5 møder mellem Kulturministeriet/Kulturstyrelsen og følgegruppen. Derudover kan der evt. være behov for bilaterale møder mellem enkelte medlemmer i følgegruppen og Kulturministeriet/Kulturstyrelsen. Rapporten vil ikke indeholde indstillinger. Undersøgelsen skal være afsluttet den 30. november 2015 med henblik på efterfølgende offentlig høring. 2

3 Indhold i 360-graders undersøgelsen Undersøgelsen vil koncentrere sig om tre temaer nemlig: 1. Lytteradfærd 2. Muligheder for internetradio via fx mobilt bredbånd, herunder 700 MHz-frekvensbåndet og den teknologiske udvikling for så vidt angår modtageudstyr og udsendelsesformater mv. 3. Mulighederne for radiomodtagelse i biler. 1. Lytteradfærd Undersøgelsen skal belyse den forventede udvikling i lytteradfærden. I den forbindelse vil følgende emner blive undersøgt nærmere: - Udviklingen i den generelle radiolytning i Danmark opdelt på alder (børn, unge og ældres radioforbrug), uddannelsesmæssig baggrund, indkomst og geografi. - Udviklingen i radiokanalernes andel af lytningen over tid på de forskellige platforme, herunder hvis muligt udvikling i on demandlytning og live-lytning via internettet på tablets, smartphones og computere på de forskellige platforme. - Udviklingen i brugernes og lytternes anvendelse af radio, herunder til hvilke formål radio anvendes af forskellige grupper og hvorvidt andre, eksempelvis online, tjenester har overtaget radios rolle. - Anvendelse og udbredelse af radio i Danmark både som broadcast og internetbaseret radio samt som enkeltstående kanaler, der alene har en online tilstedeværelse på net og mobilplatformen. - Udviklingen i salg og brug af modtagerudstyr til modtagelse af radio (FM, DAB, tablets, smartphones, computere og andre devices), herunder udviklingstendenser for forskellige apparattyper. 2. Teknologisk udvikling Undersøgelsen skal afdække konsekvenserne for modtagelse af radio via internettet på baggrund af afgivelsen af 700 MHz til mobilt bredbånd og den teknologiske udvikling for så vidt angår modtageudstyr (f.eks. smartphones og digitale radioer) og udsendelsesformater mv. som eksempelvis klassiske broadcast-teknologier og internetradio. For så vidt angår modtagerudstyr vil følgende blive undersøgt nærmere: - Tendenser for udvikling af FM- og DAB+ radioer, smartphones, computere, tablets, smart tv med internetadgang, tv tilsluttet kabeltv-nettet samt disse muligheder for at modtage henholdsvis jordbaserede analoge og digitale radiosignaler samt radio via internettet, herunder via Wi-Fi og mobilt bredbånd. - Udvikling i lytternes udgifter til anskaffelse af modtagelsesudstyr, der kan benyttes til modtagelse af radiolytning samt udvikling i de forventede løbende udgifter ved brug af enheder forbundet til internettet til radiolytning mv. I forbindelse med undersøgelsens behandling af konsekvenserne af den teknologiske udvikling skal det indgå, hvilke teknologier forbrugerelektro- 3

4 nik-industrien støtter op om, og derfor i praksis stiller til rådighed på de enheder (f.eks. smartphones og tablets), som brugerne i stigende grad også forbruger audiovisuelt indhold på. I den forbindelse kan det også inddrages, hvad internationale aktører som fx Spotify, Google, Apple mv. teknologisk fokuserer på og stiller til rådighed for forbrugerne. For så vidt angår udsendelsesformater vil nedenstående teknologier og udviklingstendenser blive belyst nærmere: - Klassisk broadcast (FM og DAB/DAB+) samt DVB-T2. - Broadcastradio via internettet både fastnet og trådløst, herunder via mobilt bredbånd bl.a. i lyset af beslutningen om at anvende 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd. - Udviklingen i DAB-, FM-, bredbåndsdækningen, herunder mobilbredbåndsdækning, i Danmark. I det omfang det er muligt, vil undersøgelsen indeholde overvejelser af, hvilken betydning en eventuel yderligere udbygning af bredbåndsdækningen, herunder den mobile bredbåndsdækning vil kunne få for radiodistribution i Danmark. - Radio- og medievirksomhedernes forventede driftsomkostninger ved de forskellige teknologier. - De væsentlige udsendelsesformater i udvalgte europæiske lande. I tilknytning til belysning af de forskellige udsendelsesformater vil det også indgå, hvilken lydkvalitet udvalgte analoge og digitale platforme kan understøtte i forbindelse med programvirksomhed. 3. Mulighederne for radiomodtagelse i biler Undersøgelsen skal endelig kortlægge mulighederne for radiomodtagelse i biler, herunder inddrage dækningsforholdene ved forskellige teknologier for modtagelse af radio i biler. I undersøgelsen skal det endvidere vurderes, hvordan bilindustriens incar systemer forventes at udvikle sig teknologisk, samt hvordan udbredelsen forventes at være for nye biler i Danmark. Endelig vil det nærmere blive belyst hvilke eventuelle regulerings- og afgiftsmæssige forhold, der kan have indflydelse på udbredelsen af digitale radioer i den danske bilpark. Nedenstående teknologier og udviklingstendenser vil blive belyst nærmere: - DAB-adapter - plug-and-play-løsninger - DAB-radio indbygget i nye biler - DAB-radio i nyere brugte biler - DAB-radio i ældre brugte biler 4

5 - Tilslutning af mobiltelefon (smartphone) til bilers FM-radio - Integration mellem mobiltelefon (smartphone) og bilens lydsystem f.eks. CarPlay - Indbygget adgang til internet/-radio - Tendenser for udvikling af TPEG og evt. andre datatjenester, der muliggør overførsel af data via DAB/DAB+ og internettet, og bl.a. kan benyttes til trafikmeldinger vejrmeldinger, identificering af ledige parkeringspladser mv. 5

6 Bilag 1: Ikke udtømmende oversigt over et udvalg af eksisterende rapporter og kilder om digital radio. Undersøgelse Hvornår Indhold Rapport om digital radio. Kulturstyrelsen Medieudviklingen. DR Medieforskning Rapportering om mediernes udvikling i Danmark. Kulturstyrelsen BFE s forbrugere og forbrugerelektronik. Analyser af forbrugernes køb og anvendelse af forbrugerelektronik. Branchen Forbruger Elektronik Viden om FM-båndet og brug af digital radio. Danmarks Statistik 2012 Beskrivelser og vurderinger af bl.a. digitale radioteknologier, fordele og ulemper ved teknologierne i forhold til lokalradio, digitaliseringen i andre lande, modtageapparater, den digitale radiolytning i Danmark, sendenet, modeller for etablering af DAB-blok 3, anvendelsen af L- båndet, kapaciteten på FM-båndet, radiomarkedets bæredygtighed, analogt sluk, tre scenarier: a) afventningsscenariet b) digital ekspansion, c) migreringsscenariet + høringsnotat årligt Analyser af udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier, herunder bl.a. udviklingen i den digitale radiolytning, radiolytningens fordeling på kanaler, lytningens fordeling på platforme, udviklingen i danskernes internetbrug, beskrivelser af børn, unge og ældres medieforbrug. årligt Analyser af mediebranchens økonomi, reklameforbrug, pengestrømme, ansættelser og udvik- (med forskelligt fo- Oversigter over radiohusstande, radiolytning, lingen i mediebranchens største virksomheder. kus) radiolytningens fordeling på platforme, radiolytning opdelt på alder, uddannelsesmæssig baggrund og geografi, radiolytningens fordeling på døgnet, fordeling af sendetiden på programkategorier, lyttetid fordelt på programkategorier, lyttetidens fordeling på public service-radio og landsdækkende kommerciel radio, udviklingen i radiokanalernes andel af lytningen over tid. årligt Analyser af forbrugernes køb og anvendelse af forbrugerelektronik 2014 Befolkningens kendskab til lukningen af FMbåndet, brug af digital radio og kendskab til forudsætningerne for brug af digital radio. 6

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2015-2018

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for 2015-2018 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Pr. mail Styrelsen for Bibliotek og Medier Radio og tv 1553 Kbh. V Att.: Kaspar Lindhardt 12. september 2011 Vedr. Høring over rapport om udviklingen af digital radio Gizmolink har med tak modtaget Styrelsen

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final EUROPEAN COMMISSION Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33659 (2011/NN) Danmark Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark Hr. udenrigsminister Kommissionen skal hermed

Læs mere

Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken

Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken Den fremtidige mediestatistik er struktureret i fire emneområder: Brugsadfærd (inklusive købsadfærd), virksomheder, distribution og apparater. Det er en opdeling,

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

15 anbefalinger til regering og Folketing

15 anbefalinger til regering og Folketing 15 anbefalinger til regering og Folketing Musiklivets mediepolitiske oplæg 2009 Musikken spiller med er udarbejdet af: Dansk Artist Forbund - Dansk Musiker Forbund - Dansk Skuespillerforbund DJBFA (Danske

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B-946-11: Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.)

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 3 1. NYE INITIATIVER OG TRENDS 4 1.1. HØJHASTIGHEDSKOMITEEN 4 1.2. UMTS-MIDLERNE 5 1.3. DET DIGITALE SAMFUND 2009 6

Indholdsfortegnelse FORORD 3 1. NYE INITIATIVER OG TRENDS 4 1.1. HØJHASTIGHEDSKOMITEEN 4 1.2. UMTS-MIDLERNE 5 1.3. DET DIGITALE SAMFUND 2009 6 Indholdsfortegnelse FORORD 3 1. NYE INITIATIVER OG TRENDS 4 1.1. HØJHASTIGHEDSKOMITEEN 4 1.2. UMTS-MIDLERNE 5 1.3. DET DIGITALE SAMFUND 2009 6 2. INFRASTRUKTUR 7 2.1. ROAMING 7 2.2. KONKURRENCE PÅ BREDBÅNDS-

Læs mere

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU DVB - Fremtidens tv Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv nedsat af Kulturministeriet. Forkortelser ADSL API CA CAS CATV CCIR CENELEC COFDM

Læs mere

Antennesammenslutnings af 2012, A2012, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger

Antennesammenslutnings af 2012, A2012, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger Danish Cable Television Association Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. 8. september 2014 CJ/ljk Sendt via e-mail til: fti@erst.dk Høringssvar vedr. undersøgelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 23. april 2008. Nr. 272. Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 2 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23.

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere