x flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000."

Transkript

1 Nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Anlæg 216 Anlæg 217 Anlæg 218 Øvrige anlæg Drift 215 Drift 216 Drift 217 Drift Børne- og Uddannelsesudvalget 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 4 Børne- og Uddannelsesudvalget 5 Børne- og Uddannelsesudvalget 6 Børne- og Uddannelsesudvalget 7 Børne- og Uddannelsesudvalget 8 Børne- og Uddannelsesudvalget 9 Børne- og Uddannelsesudvalget 11 Børne- og Uddannelsesudvalget 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 13 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Børn - Undervisning Atriumgård Horne Skole og Kærnehuset Børn - Undervisning Læringscenter på Brahetrolleborg Skole Børn - Undervisning Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Børn - Dagtilbud Etablering af legestuefaciliteter ved Lundsbjerg Børnehave i Ferritslev Børn - Dagtilbud Etablering af legestuefaciliteter ved Brahetrolleborg skole og børnehave Børn - Undervisning Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer Børn - Undervisning Fra Bibliotek til Læringscenter Børn - Undervisning Læringscenter Horne Skole og Kærnehuset Børn - Undervisning Asfaltering ved Brahetrolleborg Skole og Børnehave Børn - Undervisning To-i-en: Ny personalestue og pædagogsik læringscenter på Svanninge skole firkløveret i landsbyen Generel bygningsvedligehol delse x Øvrige anlæg 84 Øvrige anlæg x 9 Generel bygningsvedligehol delse Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod x 634 x Øvrige anlæg x 1.51 Øvrige anlæg 595 Generel bygningsvedligehol delse Generel bygningsvedligehol delse x 53 x Børne- og Uddannelsesudvalget 16 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning ny gulvbelægning Generel bygningsvedligehol delse Børn - Undervisning Parkeringsplads og indkørsel til Carl Nielsenskolen og hallen 128 Øvrige anlæg Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Trafiksikker adgang til Svanninge skolefirkløveret i landsbyen Øvrige anlæg x 5 Økonomi Side 1 af

2 18 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Asfaltering af udenomsarealer på Svanninge skolefirkløveret i landsbyen Generel bygningsvedligehol delse x Lokalsamfunds- og Planudvalget Plan og Kultur Udvikling af nye boligtyper og boligformer i fremtidens boligområder Bosætning - 2 flere borgere frem mod Økonomiudvalget Plan og Kultur Udviklingsplan for Faaborg Havn og Slagterigrunden Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Kultur- og Fritidsudvalget 43 Kultur- og Fritidsudvalget 44 Kultur- og Fritidsudvalget 45 Kultur- og Fritidsudvalget Plan og Kultur Omdannelse af Helios biograf til Film- og kulturhus Plan og Kultur Etablering af Åbent Bibliotek i Ringe Plan og Kultur Renovering af Ringe Svømmehal Plan og Kultur Ringe Bio - tilskud til modernisering 46 Socialudvalget Sundhed og Handicap Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe 47 Socialudvalget Pleje og Omsorg Udvidelse af P-plads ved Tingager Plejehjem Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Generel bygningsvedligehol delse Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Generel bygningsvedligehol delse Understøttelse af en effektiv drift x Socialudvalget Sundhed og Handicap "Nyt" hus til Støttecenter Faaborg og Havnestuen 49 Socialudvalget Pleje og Omsorg Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet 5 Socialudvalget Sundhed og Handicap Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Understøttelse af en effektiv drift Understøttelse af en effektiv drift Understøttelse af en effektiv drift x Teknik- og Miljøudvalget Teknik Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Bosætning - 2 flere borgere frem mod Teknik- og Miljøudvalget Teknik Renovering af lysreguleringer Understøttelse af en effektiv drift 32 Økonomi Side 2 af

3 55 Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder Bosætning - 2 flere borgere frem mod Teknik- og Miljøudvalget 57 Teknik- og Miljøudvalget 58 Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2 Teknik Sideudvidelse af Egelundsvej Teknik Udskiftning af de resterende gittermaster til gadebelysning Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Understøttelse af en effektiv drift Understøttelse af en effektiv drift Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær Understøttelse af udviklingsstrategi Teknik- og Miljøudvalget 74 Teknik- og Miljøudvalget 75 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Forstærkning af Lervangsvej i forbindelse med etablering af Biogasanlæg. Plan og Kultur Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm, Faaborg Vandrerhjem. Teknik Reduceret køretid ved forskellige trafikale forbedringer mellem Faaborg og Odense. Understøttelse af en effektiv drift Generel bygningsvedligehol delse Bosætning - 2 flere borgere frem mod Teknik- og Miljøudvalget 77 Teknik- og Miljøudvalget 78 Teknik- og Miljøudvalget 79 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Trafikknudepunkt i Årslev Teknik Supercykelstier til Odense (SDU OUH) Plan og Kultur LIFE7- Projektsekretariat Faaborg-Midtfyn Kommune Teknik Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Understøttelse af en effektiv drift Teknik- og Miljøudvalget 81 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Skolesti igennem privat udstykning ved Johannesmindevejs forlængelse i Ringe Teknik Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloaksaneringer i 215 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Understøttelse af en effektiv drift Økonomi Side 3 af

4 82 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Renovering af Østerbrogade i Faaborg Understøttelse af en effektiv drift Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Bosætning - 2 flere borgere frem mod Økonomiudvalget Plan og Kultur Etablering af et iværksætterhus i Faaborg Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser 99 Økonomiudvalget Plan og Kultur Etablering af videns- og udviklingscenter for kvalitetsfødevarer på slagterigrunden i Faaborg Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Total Økonomi Side 4 af

5 Anlæg Nummer 1 Projektnavn Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Broskolen Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Broskolen søger midler til en mindre udvidelse af Broskolens afd. Rolfsted således, at der kan etableres lærerarbejdspladser. Der er inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer ikke mulighed for at etablere det nødvendige antal arbejdspladser. Efter gennemgang af skolen ved konsulent fra fagu og den kommunale arkitekt er vedalgte forslag udarbejdet. Venlig hilsen Flemming Mortensen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 776 Inventar Udgifter ialt 776 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 776 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Efter bygningsgennemgang er beskrivelse og kalkulation udarbejdet af fagsekretariatet Teknik. Bilag er vedlagt. Til løbende drift er der afsat 7. kr. til energi og vedligeholdelse og 8. kr. årligt til rengøring Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 7-1 Side 1

6 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-2 Side 2

7 7-3

8 Anlæg Nummer 2 Projektnavn Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med renovering af Tingagerskolen er der konstateret PCB. Der må derfor forventes omkostninger som følge heraf til de kommende faser af renoveringen af skolen. På baggrund af omkostningen hertil i forbindelse med fase 2, søges hermed anlægsbudget til følger af PCB i budgetåret 215 og 216. Fagsekretariat Teknik udarbejder et kvalificeret skøn ultimo maj måned 214, hvorefter budgettet kan tilrettes hertil Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-4 Side 3

9 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-5 Side 4

10 Anlæg Nummer 3 Projektnavn Atriumgård Horne Skole og Kærnehuset Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde FMK er sciencekommune, hvilket vi på Horne Skole og Kærnehuset understøtter og vi har gennem snart 1 år arbejdet med Grønt flag/grønne Spirer, science, natur osv. Vi vil gerne prioritere ovenstående ved en udvidelse af vores læringsmiljø. Vi ønsker en atriumgård indrettet mellem to bygnninger, hvor eleverne i højere grad og med større intensitet vil kunne fordybe sig og få større viden. Vi ønsker akvarier og terrarier til krybdyr og fisk samt planter. - Et ekspermentelt flodleje med vandgennemstrømning og et rensningsanlæg. Vi ser store fordele ved indenfor det naturvidenskabelige at kunne have et fast område, hvor opstillinger, eksperimenter og forsøg løbende kan følges og dermed øge mulighederne for indlæring. Vi er i forvejen Grøn Skole og arbejder til stadighed med at opnå besparelser og effektivitet indenfor området vedvarende energi. Lige nu afventer vi vores 9. grønne flag (affald), som inden længe tilsendes borgmesteren! Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering 716 Hovedprojekt/Udførelse Inventar 88 Udgifter ialt 84 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 84 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Kommunens arkitekt har lavet tegning og økonomisk overslag. Bilag er vedlagt. Inventarbeskrivelse og priser er indhentet og vedlagt. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 7-6 Side 5

11 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-7 Side 6

12 1 7-8

13 2 7-9

14 3 7-1

15 7-11

16 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Horne skole, læringscenter samt atrium til natur/teknik-undervisning Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Læringscenter: Etablering af murhuller i teglvægge (indendørs) m² Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) m² Malerarbejde (inkl. materialer) dage El-arbejde dage Isætning af branddør (inkl. murhul) Isætning af dør (inkl. murhul) Ny gipsvæg m² Nye lofter m² Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Atrium til natur/teknik-undervisning: m² Nybyg (nedsat m²-pris pga eks. Bygning) Der er ikke medregnet inventar! Subtotal m² Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

17 Inventar til atriumgård Terrarier og akvarier (Petworld bilag vedlagt) kr. 6.,- Eksperimentelst flodleje (Laves i samarbejde med Korinth rørfabrik) kr. 14.,- 3 stk. materielskabe og opbevaring ( Leika bilag vedlagt) kr. 18.,- 22 stk. skamler Leika bilag vedlagt) kr. 25.,- Rensningsanlæg (Gundlach) anslået kr. 25.,- Samlet kr. 88.,

18 Nummer 4 Projektnavn Læringscenter på Brahetrolleborg Skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Brahetrolleborg Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I følge kommunens planer for folkeskolernes "biblioteker" skal disse omdannes til fremtidige læringscenter med et helt anderledes indhold og fokus. Brahetrolleborg Skoles bibliotek er fyldt med reoler og bøger og er slet ikke indrettet til de nye spændende muligheder, som et læringscenter vil medføre. For at leve op til de nye krav og forventninger til et læringscenter skal funktionen flyttes til et større, lysere og mere velegnet lokale. Der søges derfor om anlægsmidler til etablering af et nyt læringscenter. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 4 Inventar 5 Udgifter ialt 9 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 9 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-14 Side 7

19 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-15 Side 8

20 Anlæg Nummer 5 Projektnavn Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Nordagerskolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Nordagerskolen søger midler til projektering og renovering af de sidste etaper af skolens modernisering. Faaborg-Midtfyn Kommune kan med dette byggeri skabe nogle fysiske rammer, der ikke bare matcher nutidens behov for skole, men matcher en digitaliseret og globaliseret fremtid med helt nye krav til uddannelse og undervisning. Nordagerskolen er igennem de seneste år blevet ombygget for 56 millioner kroner. Til august 214 tages anden del af ombygningen i brug af skolens mellemtrin. Det betyder, at halvdelen af skolens elever har fået nye moderne lokaler og faciliteter. Nu mangler vi, at den resterende del af skolen bliver renoveret og moderniseret. Nordagerskolen mener, at der er brug for en gennemgribende ombygning og renovering af den ældste del af Nordagerskolen. På den baggrund, har vi lavet forundersøgelser sammen med bygningsafdelingen. Der er lavet tre hurtige overslag (se bilag) samt en kalkule på, at det i byggeperioden vil koste et beløb på omk. 2.2 mill.kr. årligt til genhusning af skolens 23 udskolingselever. Ansøgning om midler til projektering, ombygning og renovering af Nordagerskolen ansøger FaaborgMidtfyn Kommune om 36 mill kr. til at analysere, planlægge og renovere - 3. etape af Nordagerskolen. Samtidig vil skolen i samarbejde med FagU og bygningsafdelingen undersøge samarbejds-, medfinansiering- og partnerskabsmuligheder og udarbejde et kvalificeret programforslag. Fremtidens udfordringer stiller ny krav til skolebyggeri Gennem de seneste årti har skolebyggeri haft fokus på at skolearbejde i dag udgøres af mange forskelligartede aktiviteter. Samtidig udfordres skolebyggerierne af integreringen af IT-redskaber. Derfor udføres opførelsen af nye skoler som om- og tilbygning af eksisterende skoler ofte ud fra principper om øget rummelighed og funktionel fleksibilitet. Samtidig sætter kravet om åben skole en dagsorden, der byder på radikale nyfortolkninger af skolens rum. Skolens skal ikke bare kunne rumme flere interessenter og andre aktiviteter men også rumme mange flere forskelligartede brugere. I forbindelse med en renovering af B-fløjen vil der opstå behov for, at de udendørs områder forandres, så de også modsvarer tiden med muligheder for fysisk udfoldelse af forskellig art og andre muligheder for udendørs undervisning. Alt sammen forhold, der er tydelige træk i den nye folkeskolereform. Som en del af Nordagerskolen ligger Heldagshuset isoleret i Vantinge. Vi har i de år, Heldagshuset har været en del af Nordagerskolen, tydeligt set de mange svagheder, der er ved den fysiske adskillelse på 5 km. Det kræver mange ture frem og tilbage for, at elever kan inkluderes i enkelte fag, som er den almindelige start på inklusion af elever fra Heldagshuset. Også samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring denne inklusion vanskeliggøres betydeligt. Hvis dette arbejde skal optimeres samtidig med en eventuel udvikling af Heldagshusets kompetenceområde til at være et centralt omdrejningspunkt for hele skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune, vil det uden tvivl være en meget stor fordel (nærmest en forudsætning), at en udbygning af Nordagerskolen med lokaler til dette arbejde, også tænkes ind i renoveringen af B-fløjen. Med øget tilstedeværelse på skolen ved indførelse af den nye folkeskolereform ved vi selvfølgelig endnu ikke, hvordan samarbejde mellem juniorklub og skole vil udvikle sig i fremtiden. Vi vil fra Nordagerskolen dog gerne sikre os, at de optimale betingelser for en fornuftig integration af juniorklubben som en del af skolen er til stede, også i forbindelse med renovering af skolens B-fløj. Økonomi 7-16 Side 9

21 Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering 1. Hovedprojekt/Udførelse 3.4 Inventar 2. Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter 2.2 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Fagsekretariat Teknik har udarbejdet økonomisk overslag. Der tilbygges med 4 m2, som giver en afledt driftudgift til energi og vedligeholdelse på 56. kr. samt en løbende driftudgift til rengøring på 66. kr. årligt. Der er budgetteret med en opstartsudgift på 2,2 mio. kr. som vedrører genhusning af eleverne Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-17 Side 1

22 7-18

23 7-19

24 7-2

25 Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter ved Lundsbjerg Børnehave i Ferritslev Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med strukturtilpasningen i 212 besluttede Børne- og undervisningsudvalget nogle principper for dagtilbudsområdet, bl.a."for at sikre den nødvendige faglige udvikling i dagplejen er det nødvendigt at sikre faciliteter til heldagslegestue i alle dagplejeområder, så legestuen kan blive omdrejningspunktet for faglig udvikling, kollegial sparring, vejledning og rådgivning, arbejdet med pædagogiske læreplaner, mv" Kommunalbestyrelsen afsatte i den forbindelse driftsmidler til legestuefaciliteter. Projektet i Lundsbjerg børnehave kobler legestuefaciliteter med en daginstitution. Projektet understøtter dermed udviklingsstrategien og aftalemål om at skabe gode overgange for børn. Kommunen har lignende koncepter i Nr. Søby og Vester Aaby, hvor legestuer er etableret i tilknytning til daginstitution. Erfaringerne herfra er gode, idet det netop skaber et godt grundlag for gode overgange for både børn, forældre og personale. Etablering af legestuefaciliteter i en daginstitution forbedrer ikke den økonomiske tildeling til dagtilbuddet, idet institutionen ikke får normering eller øvrige indtægter i forbindelse med legestuen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 64 Inventar 3 Udgifter ialt 634 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 634 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag 7-21 Side 11

26 Kalkulationen indeholder : Kloakarbejde - nyt køkken - acustik / absorbenter i alle rum - el.arbejde -vvs arbejde - flisearbejde -.barnevognsly - hæve/sænkebord - ændring af eksist. trappe - acustikgulvbelægning i det store rum med trægulv - stålhegn med låge rundt om plænen - malerarbejde. Kalkulationen er inkl. 1% til uforudsete udgifter og 8,5% honorar. Udgifter til inventar er ikke medregnet. Inventarudgift til høje stole og borde vurderes herudover til kr. 3.,- Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-22 Side 12

27 Anlæg Nummer 7 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter ved Brahetrolleborg skole og børnehave Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med strukturtilpasningen i 212 besluttede Børne- og undervisningsudvalget nogle principper for dagtilbudsområdet, bl.a."for at sikre den nødvendige faglige udvikling i dagplejen er det nødvendigt at sikre faciliteter til heldagslegestue i alle dagplejeområder, så legestuen kan blive omdrejningspunktet for faglig udvikling, kollegial sparring, vejledning og rådgivning, arbejdet med pædagogiske læreplaner, mv" Kommunalbestyrelsen afsatte i den forbindelse driftsmidler til legestuefaciliteter. Projektet på Brahetrolleborg Skole og Børnehave kobler legestuefaciliteter med en daginstitution. Projektet understøtter dermed udviklingsstrategien og aftalemål om at skabe gode overgange for børn. Kommunen har lignende koncepter i Nr. Søby og Vester Aaby, hvor legestuer er etableret i tilknytning til daginstitution. Erfaringerne herfra er gode, idet det netop skaber et godt grundlag for gode overgange for både børn, forældre og personale. Etablering af legestuefaciliteter i en daginstitution forbedrer ikke den økonomiske tildeling til dagtilbuddet, idet institutionen ikke får normering eller øvrige indtægter i forbindelse med legestuen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 829 Inventar 3 Udgifter ialt 859 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 859 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag 7-23 Side 13

28 Kalkulationen er lavet ud fra fælles besigtigelse d mellem Dagplejen og Kommunale Bygninger. Lokalerne skal kunne rumme 4 dagplejer med 5 børn. Løst inventar er ikke indeholdt i kalkulationen og skal fastsættes af aftaleholder. Der er ikke yderligere driftsudgifter, da der i forvejen er både ventilation og ABA-anlæg. I eksisterende byggetilladelse er der ikke præciseret hvor mange børn der er givet lov til. Børnehaven er normeret til 44 børn og ud fra erfaringstal på 8,3 m² pr. barn kan børnehaven rumme 6 børn. Der er ikke kalkuleret med nyt ventilationsanlæg. Kalkulationen indeholder overdækning til barnevogne, men ikke opførelse af krybbeskur Inventarudgift til høje stole og borde vurderes herudover til kr. 3.,- Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Projektet skal ses i sammenhæng med øvrige OE-forslag vedr. Brahetrolleborg Skole og Børnehave. Fagudvalgets bemærkninger 7-24 Side 14

29 Nummer 8 Projektnavn Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunalbestyrelsen har tydeligt tilkendegivet, at den nordlige del af kommunen skal tiltrække nye borgere. Det er endvidere klart, at kommunens institutioner skal være tidssvarende, så vores nye borgere finder området attraktivt. Carl Nielsen-skolens lokaleområde for mellemtrin og overbygning har ikke tidssvarende rammer for arbejdet med den nye folkeskolereform. Skolen har i samarbejde med teknisk afdeling udtænkt et projekt, hvor rigtig mange m2 gangareal på en meget billig og konstruktiv måde kan inddrages til at skabe den nødvendige ramme for arbejdet med den nye folkeskolereform. Vi vil lægge en glasgang til vores lange bygning, således at gangarealerne kan lægges til klasserne. ligeledes skal der være sammenhæng mellem klassernes undervisningsområde og skolens pædagogiske udviklingscenter. I projektet er der også taget højde for, at et mindre område kan udvikles til et kreativt og kulturelt frikvartersområde. Skolen anbefaler, atfaaborg Midtfyn kommune, i lighed med investeringerne på kommunes øvrige skoler og kommunes udviklingsstrategi, vil investere i at gøre skolen tidssvarende og interessant for de forhåbentlige mange tilflyttede til de over 1 nye byggegrunde, der er planlagt. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar 15 Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Bilag fra teknisk afdeling er vedlagt 7-25 Side 15

30 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-26 Side 16

31 Bygherre: FMK Projekt: Ny Glasgang Carl Nielsen skole Beregnet af: Asnit Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr. ekskl. Moms kr. - 1 Glasgang Facader / dæk / tag M² kr. 6.., Nedbrydning Eksisterende klasser M² kr. 3., 2 Gulv M² 8 4 kr. 32., 3 loft M² 8 7 kr. 56., 4 Nye vægge M² kr , 5 Døre STK kr. 175., 6 Ventilation STK kr. 5., 7 Malerarbejde M² 1 23 kr. 23., 8 El M² 1 6. kr. 6., 9 VVS / CTS M² 1 5. kr. 5., 1 kr Alarm / ADK STK 1 1. kr. 1., 12 kr Terræn / amfiscenen M² kr. 22., kr. - kr. - Husk Inventar (Aftaleholder) kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Subtotal Uforudsete udgifter 1 % I alt Omkostninger 15% Anlægssum i alt kr , kr , kr , kr , kr , 7-27

32 Anlæg Nummer 9 Projektnavn Fra Bibliotek til Læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Brobyskolerne Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I alle afdelinger af Brobyskolerne er/skal skolens læringscenter være centrum for læring. "...læringscenteret er andet og mere end et sted med bøger- altså et lærested,værested, værksted og forundringssted". Også i læringscenteret understøttes alle elevers læringspotentiale optimalt af kompetent personale. Der er adgang til vejledning for såvel elever, som ansatte og forældre. Fordybelse, afklaring og videnssøgning gives der mulighed og rum til læringscenteret. Læringscenteret skal placeres centralt i afdelingen, således alle naturligt møder rum og rammer for optimal læring. Dette er endvidere i tråd med den nyligt vedtagne vision for læringscentre i FMK. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 1.16 Inventar 35 Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-28 Side 17

33 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-29 Side 18

34 Nummer 11 Projektnavn Læringscenter Horne Skole og Kærnehuset Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I relation til indsatsområdet: "Læringscenter" i FMK ønsker vi at opdatere vores nuværende bibliotekslokale. Vi har på nuværende tidspunkt et lille lokale, hvortil de tre tilstødende lokaler ( EDB, kopirum og gangareal) kan lægges, således at vi får et stort lokale med et miljø, hvor der gives mulighed for læring og fordybelse. Vi ønsker forskellige former for arbejdspladser med og uden pc for enkelte børn/elever eller grupper. Vi ønsker arbejds-og samtalemulighed for en hel klasse. Kroge til læsning, til ro og anden aktivitet. I forbindelse med den nye skolereform skal alle klasser hver morgen have læsebånd, hvor læringscenteret også naturligt inddrages. Som det fremgår af inventarlisten ønsker vi møbler, der kan understøtte, at læringscenteret også kan anvendes til sociale arrangementer, udstillinger, medieproduktion o.a. efter behov. Vi pointerer, at læringscenteret er tiltænkt hele vores landsbyrodning - såvel skole som børnehave - samt lokale initiativer. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering 444 Hovedprojekt/Udførelse Inventar 151 Udgifter ialt 595 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 595 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Arkitekttegning over lokaleomforandring med økonomisk beregning vedlægges. Økonomisk beregning fra Højer Møbler vedr. inventar til indretning af læringscenteret vedlægges. 7-3 Side 19

35 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-31 Side 2

36 7-32

37 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Horne skole, læringscenter samt atrium til natur/teknik-undervisning Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Læringscenter: Etablering af murhuller i teglvægge (indendørs) m² Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) m² Malerarbejde (inkl. materialer) dage El-arbejde dage Isætning af branddør (inkl. murhul) Isætning af dør (inkl. murhul) Ny gipsvæg m² Nye lofter m² Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Atrium til natur/teknik-undervisning: m² Nybyg (nedsat m²-pris pga eks. Bygning) Der er ikke medregnet inventar! Subtotal m² Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

38 Læringscenter Inventar Højer Møbler 1 stk. bord Amigo kr. 5885,- 2 stk. lærerkontorstole - surf gas med sædepolstring pr. stk. kr. 133,- 6 stk. Donut (til EDB) pr. stk. kr. 388,- 4 stk. Elegance gruppearbejdsbord (rund) Ø12 cm. pr. stk. kr. 3614,- 3 stk. Nova Gas stol i sort pr. stk. kr. 1391,- 6 stk. slange sofa B-Bitz Bond uden ryglæn- pr. stk. kr. 2256,- 2 store og BOB pr. stk. kr. 1138,- 8 små stk. puf Bobby pr. stk. kr. 1795,- 4 stk. retro sækkestole pr. stk. kr. 153,- Amfitrappe 3 m bred (2 stk. x 1,5 m) -12 cm. pr. stk. kr. 7186,- 6 stk. skærmvægge Edge 1x15 cm. m. fod pr. stk. kr. 297,- Priserne er excl. moms 7-34

39 Nummer 12 Projektnavn Asfaltering ved Brahetrolleborg Skole og Børnehave Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Brahetrolleborg Skole Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Hroar Nielsen, Ingeniør i vejafdelingen er udenomsarealerne blevet gennemgået, og der er udarbejdet en skitse over de områder, hvor det er allermest presserende med ny asfaltering (se tegning med økonomisk beregning). Asfaltbelægningen omkring Brahetrolleborg Skole og Børnehave, på parkeringspladsen samt i skolegårdene er voldsomt nedslidt, ujævn og meget hullet. Hele området bærer præg af, at asfaltbelægningen aldrig er blevet udskiftet. Hele området er så ujævnt og hullet, at der vil være risiko for personskader ved almindelig færdsel på parkeringsplads og i skolegården. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 53 Inventar Udgifter ialt 53 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 53 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-35 Side 21

40 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-36 Side 22

41 BRAHETROLLEBORG SKOLE P-plads: 15. kr. SV for bygningerne: 3. kr. Indkørsel syd: 4. kr. Indkørsel øst: 4. kr Tidspunkt: :26:49 Målestoksforhold: 1:1

42 Nummer 13 Projektnavn Anlæg To-i-en: Ny personalestue og pædagogsik læringscenter på Svanninge skole firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Landsbyordning ved Svanninge Skole Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I august 212 blev Svanninge skole, sfo, børnehave og vuggestue slået sammen til en fælles landsbyordning under fælles ledelse og dermed også fælles personale. Tanken med en landsbyordning er at skabe rød tråd i børnenes hverdag bl.a. gennem udnyttelse og udvikling af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i organisationen. Personalet har i dag tre forskellige personalestuer, hvilket langt fra giver den optimale udnyttelse af personaleressourcerne samt muligheden for et optimalt samarbejde. Anbefalingen fra andre landsbyordninger er, at man prioriterer en fælles personalestue højt. Vi ser derfor nu muligheden for at udnytte og kombinere det, at der på alle skoler arbejdes med tanker og udvikling af et nyt pædagogisk læringcenter, som nytænker det traditionelle skolebibliotek. Her er anbefalingen, at man rent fysisk flytter biblioteket og nyindretter det, så man ikke hænger fast i de gamle traditioner og måder at tænke bibliotek på. Derfor ønsker vi at indrette skolens nuværende bibliotek til fælles personalestue og administration for ledelse og sekretær. Fordelene er, at det nuværende bibliotek er stort og kan huse al personale samtidig med, at lokalerne er centralt placeret, således at det er nemt for såvel børnehaven/vuggestuens, skolens og sfoens personale at komme hen til personalestuen. Det vil også placere administrationen af landsbyordningen langt mere centralt, end det er tilfældet i dag. Det lokale (jf. tegning 2), som i dag har glasfacade ud mod gangarealet indrettes som fælles kontormiljø/administration for ledelse og sekretær, evt. med adskillelsesvægge. Pædagogisk værksted indrettes på gangen og det store lokale, som i dag er bibliotek, indrettes til fælles personalestue med garderobe, dueslag og et tekøkken samt terrasse ud mod skolegården. Det betyder samtidig, at personalet vil få mulighed for at sidde ude i godt vejr i deres pauser. Det nye pædagogiske servicecenter placeres der, hvor der i dag er administration og personalestue for lærerne (jf. tegning 1). De nuværende vægadskillelser bibeholdes og det kræver derfor ikke det store mht. ombygning at foretage ombytningen. Det nye pædagogiske servicecenter er i langt højere grad tænkt som virtuelt og som et sted, hvor man kan hente sparring, råd og vejledning at læsevejleder, matematikvejleder og it-vejledere m.fl., hvorfor det giver god mening at bevare de mindre lokaler til vejledningslokaler og så lade det store lokale indrette med bøger (færre end i det nuværende bibliotek). Tegninger, projektering og budget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Tomas Engelbrechtsen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 732 Inventar Udgifter ialt 732 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt 7-38 Side 23

43 I alt (Netto) 732 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-39 Side 24

44 7-4

45 7-41

46 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Svanninge skole, læringscenter, administration og lærerværelse Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Administration og lærerværelse: Gipsvægge Udfyldning af murhuller (med gipsvægge) BD3 døre M9 døre Ny gulvbelægning (Tæppe eller linoleum) Te-køkken Terrassedør dobbelt m² m² m² dage Malerarbejde Nye lofter m² Ny loftbelysning m² Læringscenter: Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) Malerarbejde Nye lofter Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Der er ikke medregnet inventar! m² dage m² m² Subtotal Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

47 Nummer 14 Projektnavn ny gulvbelægning Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ønsket er en genfremsættelse af vores ønske fra sidste år Carl Nielsen-skolen ønsker at få udskiftet de mere end 25 år gamle røde gulvtæpper på skolens kontor, lærernes forberedelsesrum og lærerværelset. En ny folkeskolereform vil ganske givet betyde, at kravene til lærerne bliver en større tilstedeværelses tid end tidligere. Arbejdsmiljøet skal være i orden, og vores nuværende tæpper trænger til udskiftning. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar 128 Udgifter ialt 128 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 128 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Tilbudet er fra 214 og justeret med 3 % fra 124. til 127. Tilbuddet er fra GARENT i Ringe Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 7-43 Side 25

48 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-44 Side 26

49 7-45

50 Nummer 16 Projektnavn Parkeringsplads og indkørsel til Carl Nielsen-skolen og hallen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Forlsaget er en genfremsættelse af forslaget fra sidste år. Forlaget fremsendes i samarbejde med Carl Nielsen-hallen Ved Carl Nielsen-skolen er der hver morgen lettere kaotiske kørselsforhold, når skolen starter. I samabejde med Carl Nielsen-hallen og teknisk afdeling er der udarbejdet et konkret forslag til omlægning af trafikken og parkeringsforholdene omkring skolen og hallen. Projektet involverer flere fagudvalg, men efter aftale med teknisk afdeling fremsender skolen forslaget. Skolen kan med forslaget tilbyde en sikker og overskuelig tilkørsel til skolen og hallen. Der vedlægges bilag fra teknisk afdeling. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag 7-46 Side 27

51 Natur og parker Vej og trafik ,5 Skolen 61763,5 Cykelsti ,5 i alt ,5 + 3 % Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-47 Side 28

52 Anlæg Nummer 17 Projektnavn Trafiksikker adgang til Svanninge skole-firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde mellem repræsentanter fra "Sikker trafik"gruppen i lokalområdet (Lokalrådet), skolen/landsbyordningen og hallens bestyrelse samt teknisk afdeling i FMK er der udarbejdet en projekttegning samt tilhørende budget til fornyelse af parkeringsplads og adgangsvej for de "bløde" trafikanter - gående og cyklende til vuggestue, børnehave, sfo, skole og hal. Se vedhæftede projekttegning samt budget Parkeringsforholdene og adgangsvejene i og omkring landsbyordningen i Svanninge er langt fra optimal. Skolens egen parkeringsplads - en ujævn og hullet grusparkering på Flægmosevej (som kun delvist hører til skolens areal) rummer omkring 2 parkeringspladser, og er på ingen måder egnet som parkeringsareal for skolens brugere eller til af-og påsætning af elever. Vejen er for smal, og der opstår mange farlige, trafikusikre og kaotiske situationer. Her bør påføres skilte, der signalerer, at parkeringsarealet kun er beregnet til landsbyordningens personale. Det vill tage trykket af de farlige situationer. Skolens bedste og største parkeringsareal, som ikke er skolens, men ejes af hallen, minder vi flere gange årligt forældrene om at benytte, fordi det er sikrest for alle - især vores børn i alderen år -6. kl. Parkeringspladsen er som nævnt ejet af hallen, som stiller den velvilligt til rådighed for landsbyordningens brugere.og der er indgået klare aftaler med hallens bestyrelse om, hvordan personale og forældre skal benytte arealet. Pakeringsarealet ved hallen er dog langt fra trafiksikkert - selvom det er det bedste og eneste, vi har! Parkeringsbåsene er ikke tegnet op. Biler, cykler og gående er ikke adskilt ved opstregning, hvilket giver anledning til farlige situationer, når bilister bakker ind imellem gående og cyklende mv. Asfalten er hullet og meget ujævn. Det er også samme areal, Fynbus benytter til af- og påstigning af skolebørn og øvrige passagerer. "Sikker trafik" gruppen, hallens bestyrelse og landsbyordningen har et stort fælles ønske om at forbedre trafiksikkerheden for børn, forældre, personale og øvrige brugere af landsbyordning og hal. Derfor er der i det seneste år indgået et samarbejde om forbedring af parkeringsforhold. adgangsveje og trafiksikkerhed. Gruppen ønsker: En adskillelse af bus, billister og bløde trafikanter ved at separere gående på fortov, cyklister på cykelsti og billister, der sætter børn af eller på bilen. Tydelig anvisning/skiltning af ind- og udkørsel og ensretning rundt på parkeringsarealet Markering og opstregning af parkeringsbåse. Der er indledt samarbejde med Vej- og trafikafdelingen v. Omer Kaseem Salahadeen om projekttening og budgettering Der er indgået aftale med Fynbus om flytning af busskur og busholdeplads til vejen efter hallen. Sikker Trafik-gruppen er i færd med at søge fondsmidler til projektet. Hallen har ikke budget til dette projektønske, men stiller til gengæld velvilligt parkeringsarealet til rådighed til en landsbyordning uden parkeringsfaciliteter!! Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 5 Inventar Udgifter ialt 5 Indtægter 7-48 Side 29

53 Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 5 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-49 Side 3

54 Faaborg-Midtfyn Kommune Overslagskalkulation Svanninge hallen med PA belægning Hovedposter I alt ekskl. Moms 1. Nedlæggelse af asfalt, 2. Opretning+ asfalt belægning belægning 22., 3. afmærkning af p-bås 35., 4. flytning af busskur ( Vores intetn drift tager sig af det), 5. Hævet flade, 6. Cykelsti 6.32, 7. Fortov 38.95, 8. Belysning 1, 9. Uforudsete (jordarbejde) 1% og egenprojektering ink. 137, Tilsyn 8,5 % Sammenstilling i alt ekskl. moms at overføre til samleside 5., side1af1 7-5

55 7-51

56 7-52

57 Anlæg Nummer 18 Projektnavn Asfaltering af udenomsarealer på Svanninge skole-firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Byggeri og Miljø er udenomsarelaerne blevet gennemgået, og der er udarbejdet en skitse over de områder, som trænger til fornyet asfalt. (Se projekttegning med økonomisk beregning) Asfaltbelægningen omkring Svanninge skole, i skolegården samt børrnehavens legeplads er nedslidt, ujævn og hullet. Den fremstår som et kludetæppe, som efterhånden er lappet så mange gange og senest ved en kloakrenovering i augus/sept Der er mange huller i asfalten, som fyldes med vand i efterår, vinter, og den asfalt, man senest har lappet med, er af så dårlig kvalitet, grov og kornet, at den let skrabes af og slæbes med indendørs alle vegne. Der er ligeledes i 213 fjernet en del af cykelskuret i forbindelse med renovering af tag med aspestplader. Arealet her er nu et grusareal, som ligeledes er hullet og mudret. Her kommer børnene med deres cykler. Og det siger sig selv, at det ikke er optimalt. I forbindelse med besigtigelsen af vores arealer v. Mogens Jensen fra Byggeri og Miljø og "asfalt-tekniker" fra vejafdelingen (navnet er glemt) var konklusionen, at alle asfaltarealer var trængende til nyt slidlag, og at den de fleste steder ikke er fornyet i skolens levetid! Aftalen med Byggeri og Miljø v. Mogens Jensen er, at de påtager sig at lægge nyt slidlag i indeværende budgetår i område 4 (se projekttegning), hvor der i efterår er gravet op pga. renovering af kloak. Et nyt slidlag i område 1 = skolens ene adgangsvej/sfo-areal, område 2 = skolegård (ikke fornyet i skolens levetid) og i område 3 = legeplads for vuggestue og børnehave (ikke fornyet i skolens levetid) vil være til stor glæde og gavn for børnenes muligheder for optimal leg i Ostebaner, cykler, mooncars, på rulleskøjter, skateboard, boldspil mv. Det vil ligeledes være til stor gavn for serviceleder og rengøring, da det vil lette renholdningsarbejdet både inde og ude. Samtidig ville de få skolen til at fremstå smuk, harmonisk og frem for alt vedligeholdt! Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 45 Inventar Udgifter ialt 45 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 45 Afledt drift Opstartsudgifter 7-53 Side 31

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

BUDGET 2009 2012. Forslag til indsatsområder, budgetønsker og reduktionsforslag fra aftaleenheder m.v. i Børn og Skole

BUDGET 2009 2012. Forslag til indsatsområder, budgetønsker og reduktionsforslag fra aftaleenheder m.v. i Børn og Skole BUDGET 2009 2012 Forslag til indsatsområder, budgetønsker og reduktionsforslag fra aftaleenheder m.v. i Børn og Skole Børn og Skole april 2008 1 INDHOLD Side BØRN Oversigt med institutionernes forslag...

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Budget 2015-2018 Anlægsønske

Budget 2015-2018 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Skolepatruljeanlæg Nr.: 204-01 : Mange af kommunens skoler

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Høringsforslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 18-09-2012 10. klasse center Høringssvar 17-09-2012 Børneby Glesborgs bestyrelse Høringssvar Distrikt Vestre

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret 18-09-13 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring.

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17 Projektbeskrivelse Kernen Ølstrups nye samlingssted Juni 2015 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Landsbyen Ølstrup... 3 Projektets idé... 3 Mål... 4 Målgruppe... 5 Projektet... 5 Delprojekt 1: Børnehuset

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Grønnevang Skole Nyhedsbrev nr. 4 - december 2011... 4 2 Baggrund for processen... 6 3 Den inddragende process... 7 2.1 Bestyrelsens kommunikation

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2014

Regnskab & årsberetning 2014 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Regnskab & årsberetning 2014 Borgmesterens forord Årsberetningen er en anledning til at gøre status på året der gik. Ikke bare på den økonomiske

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere