x flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000."

Transkript

1 Nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Anlæg 216 Anlæg 217 Anlæg 218 Øvrige anlæg Drift 215 Drift 216 Drift 217 Drift Børne- og Uddannelsesudvalget 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 4 Børne- og Uddannelsesudvalget 5 Børne- og Uddannelsesudvalget 6 Børne- og Uddannelsesudvalget 7 Børne- og Uddannelsesudvalget 8 Børne- og Uddannelsesudvalget 9 Børne- og Uddannelsesudvalget 11 Børne- og Uddannelsesudvalget 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 13 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Børn - Undervisning Atriumgård Horne Skole og Kærnehuset Børn - Undervisning Læringscenter på Brahetrolleborg Skole Børn - Undervisning Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Børn - Dagtilbud Etablering af legestuefaciliteter ved Lundsbjerg Børnehave i Ferritslev Børn - Dagtilbud Etablering af legestuefaciliteter ved Brahetrolleborg skole og børnehave Børn - Undervisning Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer Børn - Undervisning Fra Bibliotek til Læringscenter Børn - Undervisning Læringscenter Horne Skole og Kærnehuset Børn - Undervisning Asfaltering ved Brahetrolleborg Skole og Børnehave Børn - Undervisning To-i-en: Ny personalestue og pædagogsik læringscenter på Svanninge skole firkløveret i landsbyen Generel bygningsvedligehol delse x Øvrige anlæg 84 Øvrige anlæg x 9 Generel bygningsvedligehol delse Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod x 634 x Øvrige anlæg x 1.51 Øvrige anlæg 595 Generel bygningsvedligehol delse Generel bygningsvedligehol delse x 53 x Børne- og Uddannelsesudvalget 16 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning ny gulvbelægning Generel bygningsvedligehol delse Børn - Undervisning Parkeringsplads og indkørsel til Carl Nielsenskolen og hallen 128 Øvrige anlæg Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Trafiksikker adgang til Svanninge skolefirkløveret i landsbyen Øvrige anlæg x 5 Økonomi Side 1 af

2 18 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Asfaltering af udenomsarealer på Svanninge skolefirkløveret i landsbyen Generel bygningsvedligehol delse x Lokalsamfunds- og Planudvalget Plan og Kultur Udvikling af nye boligtyper og boligformer i fremtidens boligområder Bosætning - 2 flere borgere frem mod Økonomiudvalget Plan og Kultur Udviklingsplan for Faaborg Havn og Slagterigrunden Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Kultur- og Fritidsudvalget 43 Kultur- og Fritidsudvalget 44 Kultur- og Fritidsudvalget 45 Kultur- og Fritidsudvalget Plan og Kultur Omdannelse af Helios biograf til Film- og kulturhus Plan og Kultur Etablering af Åbent Bibliotek i Ringe Plan og Kultur Renovering af Ringe Svømmehal Plan og Kultur Ringe Bio - tilskud til modernisering 46 Socialudvalget Sundhed og Handicap Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe 47 Socialudvalget Pleje og Omsorg Udvidelse af P-plads ved Tingager Plejehjem Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Generel bygningsvedligehol delse Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Generel bygningsvedligehol delse Understøttelse af en effektiv drift x Socialudvalget Sundhed og Handicap "Nyt" hus til Støttecenter Faaborg og Havnestuen 49 Socialudvalget Pleje og Omsorg Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet 5 Socialudvalget Sundhed og Handicap Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Understøttelse af en effektiv drift Understøttelse af en effektiv drift Understøttelse af en effektiv drift x Teknik- og Miljøudvalget Teknik Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Bosætning - 2 flere borgere frem mod Teknik- og Miljøudvalget Teknik Renovering af lysreguleringer Understøttelse af en effektiv drift 32 Økonomi Side 2 af

3 55 Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder Bosætning - 2 flere borgere frem mod Teknik- og Miljøudvalget 57 Teknik- og Miljøudvalget 58 Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2 Teknik Sideudvidelse af Egelundsvej Teknik Udskiftning af de resterende gittermaster til gadebelysning Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Understøttelse af en effektiv drift Understøttelse af en effektiv drift Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær Understøttelse af udviklingsstrategi Teknik- og Miljøudvalget 74 Teknik- og Miljøudvalget 75 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Forstærkning af Lervangsvej i forbindelse med etablering af Biogasanlæg. Plan og Kultur Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm, Faaborg Vandrerhjem. Teknik Reduceret køretid ved forskellige trafikale forbedringer mellem Faaborg og Odense. Understøttelse af en effektiv drift Generel bygningsvedligehol delse Bosætning - 2 flere borgere frem mod Teknik- og Miljøudvalget 77 Teknik- og Miljøudvalget 78 Teknik- og Miljøudvalget 79 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Trafikknudepunkt i Årslev Teknik Supercykelstier til Odense (SDU OUH) Plan og Kultur LIFE7- Projektsekretariat Faaborg-Midtfyn Kommune Teknik Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Understøttelse af en effektiv drift Teknik- og Miljøudvalget 81 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Skolesti igennem privat udstykning ved Johannesmindevejs forlængelse i Ringe Teknik Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloaksaneringer i 215 Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Understøttelse af en effektiv drift Økonomi Side 3 af

4 82 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Renovering af Østerbrogade i Faaborg Understøttelse af en effektiv drift Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Bosætning - 2 flere borgere frem mod Økonomiudvalget Plan og Kultur Etablering af et iværksætterhus i Faaborg Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser 99 Økonomiudvalget Plan og Kultur Etablering af videns- og udviklingscenter for kvalitetsfødevarer på slagterigrunden i Faaborg Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Total Økonomi Side 4 af

5 Anlæg Nummer 1 Projektnavn Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Broskolen Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Broskolen søger midler til en mindre udvidelse af Broskolens afd. Rolfsted således, at der kan etableres lærerarbejdspladser. Der er inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer ikke mulighed for at etablere det nødvendige antal arbejdspladser. Efter gennemgang af skolen ved konsulent fra fagu og den kommunale arkitekt er vedalgte forslag udarbejdet. Venlig hilsen Flemming Mortensen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 776 Inventar Udgifter ialt 776 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 776 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Efter bygningsgennemgang er beskrivelse og kalkulation udarbejdet af fagsekretariatet Teknik. Bilag er vedlagt. Til løbende drift er der afsat 7. kr. til energi og vedligeholdelse og 8. kr. årligt til rengøring Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 7-1 Side 1

6 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-2 Side 2

7 7-3

8 Anlæg Nummer 2 Projektnavn Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med renovering af Tingagerskolen er der konstateret PCB. Der må derfor forventes omkostninger som følge heraf til de kommende faser af renoveringen af skolen. På baggrund af omkostningen hertil i forbindelse med fase 2, søges hermed anlægsbudget til følger af PCB i budgetåret 215 og 216. Fagsekretariat Teknik udarbejder et kvalificeret skøn ultimo maj måned 214, hvorefter budgettet kan tilrettes hertil Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-4 Side 3

9 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-5 Side 4

10 Anlæg Nummer 3 Projektnavn Atriumgård Horne Skole og Kærnehuset Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde FMK er sciencekommune, hvilket vi på Horne Skole og Kærnehuset understøtter og vi har gennem snart 1 år arbejdet med Grønt flag/grønne Spirer, science, natur osv. Vi vil gerne prioritere ovenstående ved en udvidelse af vores læringsmiljø. Vi ønsker en atriumgård indrettet mellem to bygnninger, hvor eleverne i højere grad og med større intensitet vil kunne fordybe sig og få større viden. Vi ønsker akvarier og terrarier til krybdyr og fisk samt planter. - Et ekspermentelt flodleje med vandgennemstrømning og et rensningsanlæg. Vi ser store fordele ved indenfor det naturvidenskabelige at kunne have et fast område, hvor opstillinger, eksperimenter og forsøg løbende kan følges og dermed øge mulighederne for indlæring. Vi er i forvejen Grøn Skole og arbejder til stadighed med at opnå besparelser og effektivitet indenfor området vedvarende energi. Lige nu afventer vi vores 9. grønne flag (affald), som inden længe tilsendes borgmesteren! Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering 716 Hovedprojekt/Udførelse Inventar 88 Udgifter ialt 84 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 84 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Kommunens arkitekt har lavet tegning og økonomisk overslag. Bilag er vedlagt. Inventarbeskrivelse og priser er indhentet og vedlagt. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 7-6 Side 5

11 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-7 Side 6

12 1 7-8

13 2 7-9

14 3 7-1

15 7-11

16 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Horne skole, læringscenter samt atrium til natur/teknik-undervisning Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Læringscenter: Etablering af murhuller i teglvægge (indendørs) m² Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) m² Malerarbejde (inkl. materialer) dage El-arbejde dage Isætning af branddør (inkl. murhul) Isætning af dør (inkl. murhul) Ny gipsvæg m² Nye lofter m² Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Atrium til natur/teknik-undervisning: m² Nybyg (nedsat m²-pris pga eks. Bygning) Der er ikke medregnet inventar! Subtotal m² Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

17 Inventar til atriumgård Terrarier og akvarier (Petworld bilag vedlagt) kr. 6.,- Eksperimentelst flodleje (Laves i samarbejde med Korinth rørfabrik) kr. 14.,- 3 stk. materielskabe og opbevaring ( Leika bilag vedlagt) kr. 18.,- 22 stk. skamler Leika bilag vedlagt) kr. 25.,- Rensningsanlæg (Gundlach) anslået kr. 25.,- Samlet kr. 88.,

18 Nummer 4 Projektnavn Læringscenter på Brahetrolleborg Skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Brahetrolleborg Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I følge kommunens planer for folkeskolernes "biblioteker" skal disse omdannes til fremtidige læringscenter med et helt anderledes indhold og fokus. Brahetrolleborg Skoles bibliotek er fyldt med reoler og bøger og er slet ikke indrettet til de nye spændende muligheder, som et læringscenter vil medføre. For at leve op til de nye krav og forventninger til et læringscenter skal funktionen flyttes til et større, lysere og mere velegnet lokale. Der søges derfor om anlægsmidler til etablering af et nyt læringscenter. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 4 Inventar 5 Udgifter ialt 9 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 9 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-14 Side 7

19 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-15 Side 8

20 Anlæg Nummer 5 Projektnavn Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Nordagerskolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Nordagerskolen søger midler til projektering og renovering af de sidste etaper af skolens modernisering. Faaborg-Midtfyn Kommune kan med dette byggeri skabe nogle fysiske rammer, der ikke bare matcher nutidens behov for skole, men matcher en digitaliseret og globaliseret fremtid med helt nye krav til uddannelse og undervisning. Nordagerskolen er igennem de seneste år blevet ombygget for 56 millioner kroner. Til august 214 tages anden del af ombygningen i brug af skolens mellemtrin. Det betyder, at halvdelen af skolens elever har fået nye moderne lokaler og faciliteter. Nu mangler vi, at den resterende del af skolen bliver renoveret og moderniseret. Nordagerskolen mener, at der er brug for en gennemgribende ombygning og renovering af den ældste del af Nordagerskolen. På den baggrund, har vi lavet forundersøgelser sammen med bygningsafdelingen. Der er lavet tre hurtige overslag (se bilag) samt en kalkule på, at det i byggeperioden vil koste et beløb på omk. 2.2 mill.kr. årligt til genhusning af skolens 23 udskolingselever. Ansøgning om midler til projektering, ombygning og renovering af Nordagerskolen ansøger FaaborgMidtfyn Kommune om 36 mill kr. til at analysere, planlægge og renovere - 3. etape af Nordagerskolen. Samtidig vil skolen i samarbejde med FagU og bygningsafdelingen undersøge samarbejds-, medfinansiering- og partnerskabsmuligheder og udarbejde et kvalificeret programforslag. Fremtidens udfordringer stiller ny krav til skolebyggeri Gennem de seneste årti har skolebyggeri haft fokus på at skolearbejde i dag udgøres af mange forskelligartede aktiviteter. Samtidig udfordres skolebyggerierne af integreringen af IT-redskaber. Derfor udføres opførelsen af nye skoler som om- og tilbygning af eksisterende skoler ofte ud fra principper om øget rummelighed og funktionel fleksibilitet. Samtidig sætter kravet om åben skole en dagsorden, der byder på radikale nyfortolkninger af skolens rum. Skolens skal ikke bare kunne rumme flere interessenter og andre aktiviteter men også rumme mange flere forskelligartede brugere. I forbindelse med en renovering af B-fløjen vil der opstå behov for, at de udendørs områder forandres, så de også modsvarer tiden med muligheder for fysisk udfoldelse af forskellig art og andre muligheder for udendørs undervisning. Alt sammen forhold, der er tydelige træk i den nye folkeskolereform. Som en del af Nordagerskolen ligger Heldagshuset isoleret i Vantinge. Vi har i de år, Heldagshuset har været en del af Nordagerskolen, tydeligt set de mange svagheder, der er ved den fysiske adskillelse på 5 km. Det kræver mange ture frem og tilbage for, at elever kan inkluderes i enkelte fag, som er den almindelige start på inklusion af elever fra Heldagshuset. Også samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring denne inklusion vanskeliggøres betydeligt. Hvis dette arbejde skal optimeres samtidig med en eventuel udvikling af Heldagshusets kompetenceområde til at være et centralt omdrejningspunkt for hele skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune, vil det uden tvivl være en meget stor fordel (nærmest en forudsætning), at en udbygning af Nordagerskolen med lokaler til dette arbejde, også tænkes ind i renoveringen af B-fløjen. Med øget tilstedeværelse på skolen ved indførelse af den nye folkeskolereform ved vi selvfølgelig endnu ikke, hvordan samarbejde mellem juniorklub og skole vil udvikle sig i fremtiden. Vi vil fra Nordagerskolen dog gerne sikre os, at de optimale betingelser for en fornuftig integration af juniorklubben som en del af skolen er til stede, også i forbindelse med renovering af skolens B-fløj. Økonomi 7-16 Side 9

21 Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering 1. Hovedprojekt/Udførelse 3.4 Inventar 2. Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter 2.2 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Fagsekretariat Teknik har udarbejdet økonomisk overslag. Der tilbygges med 4 m2, som giver en afledt driftudgift til energi og vedligeholdelse på 56. kr. samt en løbende driftudgift til rengøring på 66. kr. årligt. Der er budgetteret med en opstartsudgift på 2,2 mio. kr. som vedrører genhusning af eleverne Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-17 Side 1

22 7-18

23 7-19

24 7-2

25 Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter ved Lundsbjerg Børnehave i Ferritslev Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med strukturtilpasningen i 212 besluttede Børne- og undervisningsudvalget nogle principper for dagtilbudsområdet, bl.a."for at sikre den nødvendige faglige udvikling i dagplejen er det nødvendigt at sikre faciliteter til heldagslegestue i alle dagplejeområder, så legestuen kan blive omdrejningspunktet for faglig udvikling, kollegial sparring, vejledning og rådgivning, arbejdet med pædagogiske læreplaner, mv" Kommunalbestyrelsen afsatte i den forbindelse driftsmidler til legestuefaciliteter. Projektet i Lundsbjerg børnehave kobler legestuefaciliteter med en daginstitution. Projektet understøtter dermed udviklingsstrategien og aftalemål om at skabe gode overgange for børn. Kommunen har lignende koncepter i Nr. Søby og Vester Aaby, hvor legestuer er etableret i tilknytning til daginstitution. Erfaringerne herfra er gode, idet det netop skaber et godt grundlag for gode overgange for både børn, forældre og personale. Etablering af legestuefaciliteter i en daginstitution forbedrer ikke den økonomiske tildeling til dagtilbuddet, idet institutionen ikke får normering eller øvrige indtægter i forbindelse med legestuen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 64 Inventar 3 Udgifter ialt 634 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 634 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag 7-21 Side 11

26 Kalkulationen indeholder : Kloakarbejde - nyt køkken - acustik / absorbenter i alle rum - el.arbejde -vvs arbejde - flisearbejde -.barnevognsly - hæve/sænkebord - ændring af eksist. trappe - acustikgulvbelægning i det store rum med trægulv - stålhegn med låge rundt om plænen - malerarbejde. Kalkulationen er inkl. 1% til uforudsete udgifter og 8,5% honorar. Udgifter til inventar er ikke medregnet. Inventarudgift til høje stole og borde vurderes herudover til kr. 3.,- Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-22 Side 12

27 Anlæg Nummer 7 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter ved Brahetrolleborg skole og børnehave Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med strukturtilpasningen i 212 besluttede Børne- og undervisningsudvalget nogle principper for dagtilbudsområdet, bl.a."for at sikre den nødvendige faglige udvikling i dagplejen er det nødvendigt at sikre faciliteter til heldagslegestue i alle dagplejeområder, så legestuen kan blive omdrejningspunktet for faglig udvikling, kollegial sparring, vejledning og rådgivning, arbejdet med pædagogiske læreplaner, mv" Kommunalbestyrelsen afsatte i den forbindelse driftsmidler til legestuefaciliteter. Projektet på Brahetrolleborg Skole og Børnehave kobler legestuefaciliteter med en daginstitution. Projektet understøtter dermed udviklingsstrategien og aftalemål om at skabe gode overgange for børn. Kommunen har lignende koncepter i Nr. Søby og Vester Aaby, hvor legestuer er etableret i tilknytning til daginstitution. Erfaringerne herfra er gode, idet det netop skaber et godt grundlag for gode overgange for både børn, forældre og personale. Etablering af legestuefaciliteter i en daginstitution forbedrer ikke den økonomiske tildeling til dagtilbuddet, idet institutionen ikke får normering eller øvrige indtægter i forbindelse med legestuen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 829 Inventar 3 Udgifter ialt 859 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 859 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag 7-23 Side 13

28 Kalkulationen er lavet ud fra fælles besigtigelse d mellem Dagplejen og Kommunale Bygninger. Lokalerne skal kunne rumme 4 dagplejer med 5 børn. Løst inventar er ikke indeholdt i kalkulationen og skal fastsættes af aftaleholder. Der er ikke yderligere driftsudgifter, da der i forvejen er både ventilation og ABA-anlæg. I eksisterende byggetilladelse er der ikke præciseret hvor mange børn der er givet lov til. Børnehaven er normeret til 44 børn og ud fra erfaringstal på 8,3 m² pr. barn kan børnehaven rumme 6 børn. Der er ikke kalkuleret med nyt ventilationsanlæg. Kalkulationen indeholder overdækning til barnevogne, men ikke opførelse af krybbeskur Inventarudgift til høje stole og borde vurderes herudover til kr. 3.,- Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Projektet skal ses i sammenhæng med øvrige OE-forslag vedr. Brahetrolleborg Skole og Børnehave. Fagudvalgets bemærkninger 7-24 Side 14

29 Nummer 8 Projektnavn Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Bosætning - 2 flere borgere frem mod 233 Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunalbestyrelsen har tydeligt tilkendegivet, at den nordlige del af kommunen skal tiltrække nye borgere. Det er endvidere klart, at kommunens institutioner skal være tidssvarende, så vores nye borgere finder området attraktivt. Carl Nielsen-skolens lokaleområde for mellemtrin og overbygning har ikke tidssvarende rammer for arbejdet med den nye folkeskolereform. Skolen har i samarbejde med teknisk afdeling udtænkt et projekt, hvor rigtig mange m2 gangareal på en meget billig og konstruktiv måde kan inddrages til at skabe den nødvendige ramme for arbejdet med den nye folkeskolereform. Vi vil lægge en glasgang til vores lange bygning, således at gangarealerne kan lægges til klasserne. ligeledes skal der være sammenhæng mellem klassernes undervisningsområde og skolens pædagogiske udviklingscenter. I projektet er der også taget højde for, at et mindre område kan udvikles til et kreativt og kulturelt frikvartersområde. Skolen anbefaler, atfaaborg Midtfyn kommune, i lighed med investeringerne på kommunes øvrige skoler og kommunes udviklingsstrategi, vil investere i at gøre skolen tidssvarende og interessant for de forhåbentlige mange tilflyttede til de over 1 nye byggegrunde, der er planlagt. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar 15 Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Bilag fra teknisk afdeling er vedlagt 7-25 Side 15

30 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-26 Side 16

31 Bygherre: FMK Projekt: Ny Glasgang Carl Nielsen skole Beregnet af: Asnit Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr. ekskl. Moms kr. - 1 Glasgang Facader / dæk / tag M² kr. 6.., Nedbrydning Eksisterende klasser M² kr. 3., 2 Gulv M² 8 4 kr. 32., 3 loft M² 8 7 kr. 56., 4 Nye vægge M² kr , 5 Døre STK kr. 175., 6 Ventilation STK kr. 5., 7 Malerarbejde M² 1 23 kr. 23., 8 El M² 1 6. kr. 6., 9 VVS / CTS M² 1 5. kr. 5., 1 kr Alarm / ADK STK 1 1. kr. 1., 12 kr Terræn / amfiscenen M² kr. 22., kr. - kr. - Husk Inventar (Aftaleholder) kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Subtotal Uforudsete udgifter 1 % I alt Omkostninger 15% Anlægssum i alt kr , kr , kr , kr , kr , 7-27

32 Anlæg Nummer 9 Projektnavn Fra Bibliotek til Læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Brobyskolerne Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I alle afdelinger af Brobyskolerne er/skal skolens læringscenter være centrum for læring. "...læringscenteret er andet og mere end et sted med bøger- altså et lærested,værested, værksted og forundringssted". Også i læringscenteret understøttes alle elevers læringspotentiale optimalt af kompetent personale. Der er adgang til vejledning for såvel elever, som ansatte og forældre. Fordybelse, afklaring og videnssøgning gives der mulighed og rum til læringscenteret. Læringscenteret skal placeres centralt i afdelingen, således alle naturligt møder rum og rammer for optimal læring. Dette er endvidere i tråd med den nyligt vedtagne vision for læringscentre i FMK. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 1.16 Inventar 35 Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-28 Side 17

33 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-29 Side 18

34 Nummer 11 Projektnavn Læringscenter Horne Skole og Kærnehuset Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I relation til indsatsområdet: "Læringscenter" i FMK ønsker vi at opdatere vores nuværende bibliotekslokale. Vi har på nuværende tidspunkt et lille lokale, hvortil de tre tilstødende lokaler ( EDB, kopirum og gangareal) kan lægges, således at vi får et stort lokale med et miljø, hvor der gives mulighed for læring og fordybelse. Vi ønsker forskellige former for arbejdspladser med og uden pc for enkelte børn/elever eller grupper. Vi ønsker arbejds-og samtalemulighed for en hel klasse. Kroge til læsning, til ro og anden aktivitet. I forbindelse med den nye skolereform skal alle klasser hver morgen have læsebånd, hvor læringscenteret også naturligt inddrages. Som det fremgår af inventarlisten ønsker vi møbler, der kan understøtte, at læringscenteret også kan anvendes til sociale arrangementer, udstillinger, medieproduktion o.a. efter behov. Vi pointerer, at læringscenteret er tiltænkt hele vores landsbyrodning - såvel skole som børnehave - samt lokale initiativer. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering 444 Hovedprojekt/Udførelse Inventar 151 Udgifter ialt 595 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 595 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Arkitekttegning over lokaleomforandring med økonomisk beregning vedlægges. Økonomisk beregning fra Højer Møbler vedr. inventar til indretning af læringscenteret vedlægges. 7-3 Side 19

35 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-31 Side 2

36 7-32

37 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Horne skole, læringscenter samt atrium til natur/teknik-undervisning Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Læringscenter: Etablering af murhuller i teglvægge (indendørs) m² Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) m² Malerarbejde (inkl. materialer) dage El-arbejde dage Isætning af branddør (inkl. murhul) Isætning af dør (inkl. murhul) Ny gipsvæg m² Nye lofter m² Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Atrium til natur/teknik-undervisning: m² Nybyg (nedsat m²-pris pga eks. Bygning) Der er ikke medregnet inventar! Subtotal m² Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

38 Læringscenter Inventar Højer Møbler 1 stk. bord Amigo kr. 5885,- 2 stk. lærerkontorstole - surf gas med sædepolstring pr. stk. kr. 133,- 6 stk. Donut (til EDB) pr. stk. kr. 388,- 4 stk. Elegance gruppearbejdsbord (rund) Ø12 cm. pr. stk. kr. 3614,- 3 stk. Nova Gas stol i sort pr. stk. kr. 1391,- 6 stk. slange sofa B-Bitz Bond uden ryglæn- pr. stk. kr. 2256,- 2 store og BOB pr. stk. kr. 1138,- 8 små stk. puf Bobby pr. stk. kr. 1795,- 4 stk. retro sækkestole pr. stk. kr. 153,- Amfitrappe 3 m bred (2 stk. x 1,5 m) -12 cm. pr. stk. kr. 7186,- 6 stk. skærmvægge Edge 1x15 cm. m. fod pr. stk. kr. 297,- Priserne er excl. moms 7-34

39 Nummer 12 Projektnavn Asfaltering ved Brahetrolleborg Skole og Børnehave Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Brahetrolleborg Skole Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Hroar Nielsen, Ingeniør i vejafdelingen er udenomsarealerne blevet gennemgået, og der er udarbejdet en skitse over de områder, hvor det er allermest presserende med ny asfaltering (se tegning med økonomisk beregning). Asfaltbelægningen omkring Brahetrolleborg Skole og Børnehave, på parkeringspladsen samt i skolegårdene er voldsomt nedslidt, ujævn og meget hullet. Hele området bærer præg af, at asfaltbelægningen aldrig er blevet udskiftet. Hele området er så ujævnt og hullet, at der vil være risiko for personskader ved almindelig færdsel på parkeringsplads og i skolegården. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 53 Inventar Udgifter ialt 53 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 53 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 7-35 Side 21

40 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-36 Side 22

41 BRAHETROLLEBORG SKOLE P-plads: 15. kr. SV for bygningerne: 3. kr. Indkørsel syd: 4. kr. Indkørsel øst: 4. kr Tidspunkt: :26:49 Målestoksforhold: 1:1

42 Nummer 13 Projektnavn Anlæg To-i-en: Ny personalestue og pædagogsik læringscenter på Svanninge skole firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Landsbyordning ved Svanninge Skole Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I august 212 blev Svanninge skole, sfo, børnehave og vuggestue slået sammen til en fælles landsbyordning under fælles ledelse og dermed også fælles personale. Tanken med en landsbyordning er at skabe rød tråd i børnenes hverdag bl.a. gennem udnyttelse og udvikling af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i organisationen. Personalet har i dag tre forskellige personalestuer, hvilket langt fra giver den optimale udnyttelse af personaleressourcerne samt muligheden for et optimalt samarbejde. Anbefalingen fra andre landsbyordninger er, at man prioriterer en fælles personalestue højt. Vi ser derfor nu muligheden for at udnytte og kombinere det, at der på alle skoler arbejdes med tanker og udvikling af et nyt pædagogisk læringcenter, som nytænker det traditionelle skolebibliotek. Her er anbefalingen, at man rent fysisk flytter biblioteket og nyindretter det, så man ikke hænger fast i de gamle traditioner og måder at tænke bibliotek på. Derfor ønsker vi at indrette skolens nuværende bibliotek til fælles personalestue og administration for ledelse og sekretær. Fordelene er, at det nuværende bibliotek er stort og kan huse al personale samtidig med, at lokalerne er centralt placeret, således at det er nemt for såvel børnehaven/vuggestuens, skolens og sfoens personale at komme hen til personalestuen. Det vil også placere administrationen af landsbyordningen langt mere centralt, end det er tilfældet i dag. Det lokale (jf. tegning 2), som i dag har glasfacade ud mod gangarealet indrettes som fælles kontormiljø/administration for ledelse og sekretær, evt. med adskillelsesvægge. Pædagogisk værksted indrettes på gangen og det store lokale, som i dag er bibliotek, indrettes til fælles personalestue med garderobe, dueslag og et tekøkken samt terrasse ud mod skolegården. Det betyder samtidig, at personalet vil få mulighed for at sidde ude i godt vejr i deres pauser. Det nye pædagogiske servicecenter placeres der, hvor der i dag er administration og personalestue for lærerne (jf. tegning 1). De nuværende vægadskillelser bibeholdes og det kræver derfor ikke det store mht. ombygning at foretage ombytningen. Det nye pædagogiske servicecenter er i langt højere grad tænkt som virtuelt og som et sted, hvor man kan hente sparring, råd og vejledning at læsevejleder, matematikvejleder og it-vejledere m.fl., hvorfor det giver god mening at bevare de mindre lokaler til vejledningslokaler og så lade det store lokale indrette med bøger (færre end i det nuværende bibliotek). Tegninger, projektering og budget er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Tomas Engelbrechtsen. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 732 Inventar Udgifter ialt 732 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt 7-38 Side 23

43 I alt (Netto) 732 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-39 Side 24

44 7-4

45 7-41

46 Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: Projekt: FMK Svanninge skole, læringscenter, administration og lærerværelse Beregnet af: then Dato: Kontrol: Pos. Betegnelse: Enhed Mængde á kr. I alt kr Administration og lærerværelse: Gipsvægge Udfyldning af murhuller (med gipsvægge) BD3 døre M9 døre Ny gulvbelægning (Tæppe eller linoleum) Te-køkken Terrassedør dobbelt m² m² m² dage Malerarbejde Nye lofter m² Ny loftbelysning m² Læringscenter: Ny gulvbelægning (tæppe eller linoleum) Malerarbejde Nye lofter Ny loftbelysning Ventilationsanlæg Der er ikke medregnet inventar! m² dage m² m² Subtotal Uforudsete udgifter 1 % Honorar 8,5 % Total

47 Nummer 14 Projektnavn ny gulvbelægning Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ønsket er en genfremsættelse af vores ønske fra sidste år Carl Nielsen-skolen ønsker at få udskiftet de mere end 25 år gamle røde gulvtæpper på skolens kontor, lærernes forberedelsesrum og lærerværelset. En ny folkeskolereform vil ganske givet betyde, at kravene til lærerne bliver en større tilstedeværelses tid end tidligere. Arbejdsmiljøet skal være i orden, og vores nuværende tæpper trænger til udskiftning. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar 128 Udgifter ialt 128 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 128 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Tilbudet er fra 214 og justeret med 3 % fra 124. til 127. Tilbuddet er fra GARENT i Ringe Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 7-43 Side 25

48 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-44 Side 26

49 7-45

50 Nummer 16 Projektnavn Parkeringsplads og indkørsel til Carl Nielsen-skolen og hallen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Forlsaget er en genfremsættelse af forslaget fra sidste år. Forlaget fremsendes i samarbejde med Carl Nielsen-hallen Ved Carl Nielsen-skolen er der hver morgen lettere kaotiske kørselsforhold, når skolen starter. I samabejde med Carl Nielsen-hallen og teknisk afdeling er der udarbejdet et konkret forslag til omlægning af trafikken og parkeringsforholdene omkring skolen og hallen. Projektet involverer flere fagudvalg, men efter aftale med teknisk afdeling fremsender skolen forslaget. Skolen kan med forslaget tilbyde en sikker og overskuelig tilkørsel til skolen og hallen. Der vedlægges bilag fra teknisk afdeling. Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag 7-46 Side 27

51 Natur og parker Vej og trafik ,5 Skolen 61763,5 Cykelsti ,5 i alt ,5 + 3 % Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-47 Side 28

52 Anlæg Nummer 17 Projektnavn Trafiksikker adgang til Svanninge skole-firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde mellem repræsentanter fra "Sikker trafik"gruppen i lokalområdet (Lokalrådet), skolen/landsbyordningen og hallens bestyrelse samt teknisk afdeling i FMK er der udarbejdet en projekttegning samt tilhørende budget til fornyelse af parkeringsplads og adgangsvej for de "bløde" trafikanter - gående og cyklende til vuggestue, børnehave, sfo, skole og hal. Se vedhæftede projekttegning samt budget Parkeringsforholdene og adgangsvejene i og omkring landsbyordningen i Svanninge er langt fra optimal. Skolens egen parkeringsplads - en ujævn og hullet grusparkering på Flægmosevej (som kun delvist hører til skolens areal) rummer omkring 2 parkeringspladser, og er på ingen måder egnet som parkeringsareal for skolens brugere eller til af-og påsætning af elever. Vejen er for smal, og der opstår mange farlige, trafikusikre og kaotiske situationer. Her bør påføres skilte, der signalerer, at parkeringsarealet kun er beregnet til landsbyordningens personale. Det vill tage trykket af de farlige situationer. Skolens bedste og største parkeringsareal, som ikke er skolens, men ejes af hallen, minder vi flere gange årligt forældrene om at benytte, fordi det er sikrest for alle - især vores børn i alderen år -6. kl. Parkeringspladsen er som nævnt ejet af hallen, som stiller den velvilligt til rådighed for landsbyordningens brugere.og der er indgået klare aftaler med hallens bestyrelse om, hvordan personale og forældre skal benytte arealet. Pakeringsarealet ved hallen er dog langt fra trafiksikkert - selvom det er det bedste og eneste, vi har! Parkeringsbåsene er ikke tegnet op. Biler, cykler og gående er ikke adskilt ved opstregning, hvilket giver anledning til farlige situationer, når bilister bakker ind imellem gående og cyklende mv. Asfalten er hullet og meget ujævn. Det er også samme areal, Fynbus benytter til af- og påstigning af skolebørn og øvrige passagerer. "Sikker trafik" gruppen, hallens bestyrelse og landsbyordningen har et stort fælles ønske om at forbedre trafiksikkerheden for børn, forældre, personale og øvrige brugere af landsbyordning og hal. Derfor er der i det seneste år indgået et samarbejde om forbedring af parkeringsforhold. adgangsveje og trafiksikkerhed. Gruppen ønsker: En adskillelse af bus, billister og bløde trafikanter ved at separere gående på fortov, cyklister på cykelsti og billister, der sætter børn af eller på bilen. Tydelig anvisning/skiltning af ind- og udkørsel og ensretning rundt på parkeringsarealet Markering og opstregning af parkeringsbåse. Der er indledt samarbejde med Vej- og trafikafdelingen v. Omer Kaseem Salahadeen om projekttening og budgettering Der er indgået aftale med Fynbus om flytning af busskur og busholdeplads til vejen efter hallen. Sikker Trafik-gruppen er i færd med at søge fondsmidler til projektet. Hallen har ikke budget til dette projektønske, men stiller til gengæld velvilligt parkeringsarealet til rådighed til en landsbyordning uden parkeringsfaciliteter!! Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 5 Inventar Udgifter ialt 5 Indtægter 7-48 Side 29

53 Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 5 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 214 i overslagsår 215, 216, el. 217 Heraf overført fra 214 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 7-49 Side 3

54 Faaborg-Midtfyn Kommune Overslagskalkulation Svanninge hallen med PA belægning Hovedposter I alt ekskl. Moms 1. Nedlæggelse af asfalt, 2. Opretning+ asfalt belægning belægning 22., 3. afmærkning af p-bås 35., 4. flytning af busskur ( Vores intetn drift tager sig af det), 5. Hævet flade, 6. Cykelsti 6.32, 7. Fortov 38.95, 8. Belysning 1, 9. Uforudsete (jordarbejde) 1% og egenprojektering ink. 137, Tilsyn 8,5 % Sammenstilling i alt ekskl. moms at overføre til samleside 5., side1af1 7-5

55 7-51

56 7-52

57 Anlæg Nummer 18 Projektnavn Asfaltering af udenomsarealer på Svanninge skole-firkløveret i landsbyen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Landsbyordning ved Svanninge Skole Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Byggeri og Miljø er udenomsarelaerne blevet gennemgået, og der er udarbejdet en skitse over de områder, som trænger til fornyet asfalt. (Se projekttegning med økonomisk beregning) Asfaltbelægningen omkring Svanninge skole, i skolegården samt børrnehavens legeplads er nedslidt, ujævn og hullet. Den fremstår som et kludetæppe, som efterhånden er lappet så mange gange og senest ved en kloakrenovering i augus/sept Der er mange huller i asfalten, som fyldes med vand i efterår, vinter, og den asfalt, man senest har lappet med, er af så dårlig kvalitet, grov og kornet, at den let skrabes af og slæbes med indendørs alle vegne. Der er ligeledes i 213 fjernet en del af cykelskuret i forbindelse med renovering af tag med aspestplader. Arealet her er nu et grusareal, som ligeledes er hullet og mudret. Her kommer børnene med deres cykler. Og det siger sig selv, at det ikke er optimalt. I forbindelse med besigtigelsen af vores arealer v. Mogens Jensen fra Byggeri og Miljø og "asfalt-tekniker" fra vejafdelingen (navnet er glemt) var konklusionen, at alle asfaltarealer var trængende til nyt slidlag, og at den de fleste steder ikke er fornyet i skolens levetid! Aftalen med Byggeri og Miljø v. Mogens Jensen er, at de påtager sig at lægge nyt slidlag i indeværende budgetår i område 4 (se projekttegning), hvor der i efterår er gravet op pga. renovering af kloak. Et nyt slidlag i område 1 = skolens ene adgangsvej/sfo-areal, område 2 = skolegård (ikke fornyet i skolens levetid) og i område 3 = legeplads for vuggestue og børnehave (ikke fornyet i skolens levetid) vil være til stor glæde og gavn for børnenes muligheder for optimal leg i Ostebaner, cykler, mooncars, på rulleskøjter, skateboard, boldspil mv. Det vil ligeledes være til stor gavn for serviceleder og rengøring, da det vil lette renholdningsarbejdet både inde og ude. Samtidig ville de få skolen til at fremstå smuk, harmonisk og frem for alt vedligeholdt! Økonomi Hele 1. kr. Prisniveau 215. Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse 45 Inventar Udgifter ialt 45 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) 45 Afledt drift Opstartsudgifter 7-53 Side 31

Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 2 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 3.22.1 Aftaleenhed Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion Anlæg Nummer 46 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse

Læs mere

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Nummer 53 Projektnavn Anlæg Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Aftaleholder: Fagsekretariat Dagtilbud Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn,

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet v/ Regnbuen Børnehuset Regnbuen Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 10 Børne- og Uddannelsesudvalget 19 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn. 2011 2012 2013 2014 Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.

Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn. 2011 2012 2013 2014 Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1. Nr. ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet ved Regnbuen Aftaleholder: Børnehuset Regnbuen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 05.25.14 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter Version 02, den 12.09. 2011 Samlet konklusion Legestuegrupperne i kommunen har meget forskellige

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af lokaler med asbestlofter Brobyskolen Andet Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning Funktion:

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning - 2000

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Budgetforslag Nummer Projektnavn Fagudvalg Aftaleenhed Indsatsområde Indstiller Etablering af iværksætterhus i Allested-Vejle Økonomiudvalget Fagsekretariat Plan og Kultur Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

28.02 31.05 30.09 31.12

28.02 31.05 30.09 31.12 Overført anlæg Nummer 164 Projektnavn Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Nummer 64 Brugerportalsinitiativ Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Den digitale omstilling af folkeskolen

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 27 ANLÆG Projektnavn: Banegårdsplads og buslommer Aftaleholder: Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Attraktive byer og landsbyer Fagudvalg:

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Strategien har et langsigtet perspektiv - 4-6 år - der er tale om et sejt træk, men vi er i gang fra år ét!

Strategien har et langsigtet perspektiv - 4-6 år - der er tale om et sejt træk, men vi er i gang fra år ét! Nr. UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Børn og unge Projektnavn: Fyns bedste skolestart! Aftaleholder: Tonni Leicht Jørgensen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Økonomiudvalgs prioritering: Målsætning

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn.

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn. Anlæg Nummer 71 Projektnavn Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Overført anlæg. Side 3

Overført anlæg. Side 3 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Nummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Nummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.11 Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen.

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen. NOTAT: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Indledning Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret 2014-2015, og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i

Læs mere

Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.

Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt 1. Nr. ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet ved Regnbuen Aftaleholder: Børnehuset Regnbuen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 05.25.14 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Høringsmateriale vedr. ny dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Høringsmateriale vedr. ny dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P Høringsmateriale vedr. ny dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 PLACERING OG KAPACITET 4 NATUR OG SCIENCE PROFIL MED AFSÆT I UDVIKLINGSSTRATEGIEN 6 MULIGHED FOR ET STÆRKT

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere