ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2014"

Transkript

1 Årgang 63 MAJ 2014 Nr. 1 ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2014 ALLE Mandag den 2. juni 2014 kl i Karup: Distriktets friluftsgildehal. Mødested: Kølvrå Borger- og Klubhus, Lyngvej 25, Kølvrå, 7470 Karup. Gildevis tilmelding til Sonja Klercke senest den 23. maj på Friluftsgildehal. 2. Gilde inviterer til en rigtig Sct. Georgs Gilde aften torsdag den 12. juni 2014 med Friluftsgildehal i Paradislejren kl. 19:00. Hvis vejret tillader det, vil der være bål sang i sommeraftenen og hyggeligt samvær. Vi byder også på lidt god forplejning samt kendte gæster. Kom og vær med til at byde sommeren velkommen, der bliver rift om pladserne. Husk også noget at sidde på ved bålet. Gildevis tilmelding til Hanne Andersen senest den på 2. GILDE Torsdag den 22. maj: Vårtur til Grønhøj Kro. Fælleskørsel fra Balle Kirke kl. 17:30. Torsdag den 7. august kl. 19:00 i Medborgerhuset: Gruppeledermøde.

2 KJELLERUP Lørdag d. 14. Juni kl Kjellerupgildet inviterer alle gildebrødre på sommertur til Ree Park. Se mere side 9. Afgang fra Ædelgranen 4, 8620 Kjellerup 1. GILDE SCT. GEORGSGILDEHAL På en hel fantastisk dejlig forårsaften, samledes 42 gildebrødre og gæster i Paradislejren, for at aflægge/ bekræfte vores spejderløfte. Rammerne kunne ikke være bedre, solskinsvejr, blå himmel og vidunderlige lysegrønne bøge. Det var derfor helt svært for herold Mette, at få os indendørs i gildehallen. Til tonerne af Andrew Lloyd Webber, i en klassisk guitar udgave med The Hill Wiltschinsky Guitar Duo, blev vi ledt ind i gildehallen. Gildemester Bo åbnede gildehallen fanen blev ført frem, og til Der er ingenting der maner, blev den rullet ud. Vores gæster blev budt velkommen, og herefter sang vi Kom maj du søde milde. Else Vigh, der tidligere har været gildebroder i 1. Gilde, blev genoptaget og fik overrakt gildenål og gildebrev. Som et synligt bevis på optagelsen, gav Else udtryk for, at hun glædede sig meget til igen, at blive en del af spejderfællesskabet. Hun underskrev til slut i Gildeskråen. Efter dette sang vi Den danske sang. Gildemesteren åbnede herefter kuverten med Sct. Georgs budskabet, som i år er skrevet af Karl Otto Meyer, og som han har kaldt Pligten overfor egen samvittighed. Bo læste budskabet for os, og bagefter sluttede vi broderkæden og bekræftede vores spejder-/ gildeløfte. Så blev vores øvrige gæster budt ind i hallen til tonerne af Für Elise også udsat for klassisk guitar. Bo`s gildemestertale handlede om 150 året for slaget på Dybbøl. Bo er selv opvokset i Sønderborg, så han havde selvfølgelig også været til stede d. 18. april i år ved nogle af de arrangementer, der har været afholdt i den anledning. Bo fortalte levende om sin spejdertid. Han fortalte bl.a. om patruljestaven i Egernpatruljen, om hvordan der ikke var plads til flere trofæer, og om især pigespejdernes beundrende blikke ved fælles arrangementer, hvor patruljefører Bo selvfølgelig selv bar standeren, et hverv som ellers blev overladt til de menige spejdere ved andre lejligheder. Bo fortalte om tiden fra 1864 og frem til genforeningen i 1920, om hvordan grænsedragningen forsøgte i videst muligt omfang, at tage hensyn til antallet 2

3 af de afgivne stemmer, i både land og by. Højtidelighederne i forbindelse med 150 året, var præget af danske såvel som tyske indslag, og med talere af bl.a. Dronning Margrethe, den danske statsminister, den tyske ambassadør og ministerpræsidenten for Slesvig Holsten. Dette ville have været helt utænkeligt ved 100 års dagen i 1964, hvor man betragtede Dybbøldagen som et rent dansk klenodie og anliggende. Bo tillagde udviklingen i dette, som en følge af det europæiske samarbejde, som finder sted i FN, Nato og EU. Herefter sang vi den sønderjyske nationalsang Det haver så nyeligen regnet. Nu var tiden kommet til at indsætte vores ny kansler Grete Lorange og skatmester Børge Grønbæk Nielsen. Bo takkede de afgående Anna Bramming Madsen og Anders Hessel for godt samarbejde og engagement i de sidste h.h.v. to og et år. Hanne Wind blev indsat som dørherold og afløste Mette Yde, som også blev takket for godt veludført arbejde. Under meddelelser takkede Ove Rørsted for opmærksomheden ved sin fødselsdag. Jytte Hahn gjorde opmærksom på proceduren for sortering ved aflevering af frimærker, og Kirstine mindede om tilmeldinger til årets nattevagter i.f.m. Riverboat. DGM Gerda Abilgaard overrakte herefter guldnål og diplom til 50 års jubilar Jytte Hahn. Hanne Jeppesen læste gildeloven, hvorefter Bo lukkede gildehallen, efter at fanen var rullet sammen til Fra himlen er du faldet. Udgangsmusikken var The sound of Silens med Simon and Garfunkel. I eftergildehallen blev vi budt til bords i Asger Jorns tegn, hvilket også var en del af emnet for det ene af aftenens foredrag. Det handlede nemlig dels om indkøbet af AJ`s fjerde spejderdagbog; men også om Nøjkærhus, som KFUM spejderne arbejder på, at få gjort til et spejder-, fritids- og udelivscenter. Kaj Jørgensen fra KFUM spejderne fortalte levende om begge projekter. Aftenens andet indslag handlede om, at vi alle senest november 2014, skal have en elektronisk postkasse, i hvert fald alle der kan. Dette for at modtage post fra det offentlige. Mogens Riget fortalte og og forklarede kort og præcist, hvad det går ud på, og hvordan man kan ansøge om at blive fritaget for det, og stadigvæk få sin post fra det offentlige med snail mail. Den arrangerende gruppe bød på stjerneskud og dejlige hjemmelavede lagka- 3

4 ger - tak for det. Gildehallen var smukt pyntet med forårsduge og bøgegrene. En dejlig aften sluttede med Nu er jord og himmel stille. Referent KT. 2. GILDE Referat 2. Sct. Georg Gilde Gildehal den 10. april 2014 Gildemester Torben bød velkommen til gildehallen. Han indledte med at sige, at det jo var sidste gang han sad med ved højbordet. Gildehallen blev indledt med sangen Der er i dag et vejr.. Gildemesteren kom i sin gildemestertale ind på, at Økonomerne ved for lidt om menneskelig adfærd og social kapital til at give et fyldestgørende billede af en nations udviklingspotentiale. Gildemesteren sluttede dog af med, at økonomerne har deres berettigelse, men den verden, vi står over for, og de vilkår, vi skal konkurrere under, kræver flere og bredere kompetencer end de makroøkonomiske. Vi må erkende, at deres forståelse for den sociale kapitals rammebetingelser er for spinkel og sparsom. En nations konkurrenceevne er for alvorlig og kompliceret en sag til udelukkende at blive fortolket og beskrevet af økonomer. Herefter sang vi: Det er forår. Sct. Georg budskabet blev læst op. Budskabet var i år skrevet af Carl Otto Meyer fra Sydslesvig. Efter Sct. Georg budskabet blev broderskabskæden dannet og gildeløftet aflagt, hvorefter vi sang Gildeløftet, gildeloven. 5 min ved Preben Gram, der fortalte om en tur, han havde været på til Olof Høst museet i Gudhjem på Bornholm. Det havde været en helt fantastisk oplevelse, som han varmt kunne anbefale. Preben havde valgt at vi skulle synge I Danmark er jeg født. Under meddelelser blev nævnt de kommende runde fødselsdage og Knud Jacobsen blev ønskes tillykke med sit 40 års jubilæum som gildebror den 22. april Ellen Schou gjorde opmærksom på, at der var kommet to fine nye lamper op på væggen bag ved højbordet. Disse lamper havde vi fået fra Rodbjerggaard. De kommer nu kun op, når vi har gildemøder. Vi sluttede af med at synge Grøn er vårens hæk. Indgangsmusikken til gildehallen: Fantasi over greensleaves Udgangsmusikken til gildehallen: Forår i Danmark med Bamses Venner. Steen Klerke blev indsat som ny gildemester og han takke den afgående for indsatsen. Hanne Andersen blev indsat som ny kansler. Herefter blev Gildehallen lukket. Herefter var det tid til eftergildehal, hvor den arrangerende gruppe så fint havde 4

5 sørget for pandekager med fyld og dejlig salat samt sødt til kaffen. Efter maden blev ordet givet til tidligere kriminalinspektør Jørgen Dalsgaard, der havde været 40 år ved politiet og en de sidste år af karrieren hos Silkeborg Politi. Jørgen fortalte om sit liv gennem årene ved politiet. Han er født i Himmerland og har bl.a. arbejdet ved en entreprenør i København, hvor han var lastbilchauffør inden han søgte ind til politiet. I oktober 1969 blev han ansat ved politiet i København. Efter et kursus på 11 uger blev han sendt ud at køre patrulje det var noget af en omvæltning. Det var en helt anden verden. Han anede ikke en brik om noget som helst. Han fortalte, at han lærte rigtig meget det 1. år bl.a. under demonstrationerne i 1969/70 i København. Den måde man håndterede demonstrationerne på den gang og til i dag, er der en verden til forskel. Han fortalte også at han kunne huske sit første færdselsuheld med dødelig udgang. Her var det værste at skulle ud og underrette de pårørende om dødsfaldet. Her var det vigtigt at bruge tid og give sig tid, når man var ude at underrette. Dengang var der ikke noget, der hed psykologhjælp, det eneste der blev brugt var sort humor. Jørgen fortalte, at når man havde været ved politiet en tid, kunne man søge ind til kriminalpolitiet. Her fandt han hurtigt ud af, at det var det rigtige sted for ham at være. Det blev hans karriere. Han har bl.a. været sammen med Per Larsen. Jørgen fortalte endvidere, at uanset hvordan mennesker er, skal man respektere dem som mennesker. Hvis man gør det, kan man tale selv de groveste forbrydere til rette. Hold hænderne i lommen og bevar roen. Jørgen fortalte om en episode han var ude for i marts 1975, hvor han kollega blev overfaldet og stukket flere gange af en gerningsmand. Gerningsmanden havde forinden stukket en kvinde ned i en port. Kollegaen døde desværre af sine kvæstelser. Gerningsmanden fik 8 år og blev løsladt efter 4 år. Tænker fortsat meget over det. Efter en årrække i København skulle der ske noget andet og i 1981 kom han til Silkeborg. Han var på det tidspunkt den yngste på stationen i Silkeborg og da han sluttede, var han den ældste. Jørgen fortalte om forskellige episoder gennem hans tid i Silkeborg, her også om den meget omtalte sag med en politimand i Balle og som også var blevet vist som dokumentar i tv. Det var meget spændende at høre Jørgen Dalsgaard fortælle om sin tid ved politiet. Tak til den arrangerende gruppe for det fine arrangement. ref. Kirsten S. 5

6 3.GILDE Referat Skt. Georgs gildehal fredag d kl Velkomst v. GM Asta Overgård til festgildehal. Optagelse af 2 svende: Anni Jensen og Niels Jørgen Jensen Optagelse 1 væbner: Frode Nørgaard 25 års jubilæum: Lisbeth Andersen. Man hilser flaget og synger flagsang. GM henviser til de tanker og ideer, som er grundlag for aktiviteter i Skt. Georgsgildet, og som er udsprunget af spejderbevægelsen. Mindeord for Elin Jacobsen, der afgik ved døden d. 10. april Elin vil blive husket som en glad og smilende person. En tak fra Elins søn og svigerdatter, der nævnte Elins glæde over at deltage i gildets aktiviteter. Nye gildebrødre: Anni Jensen og Niels Jørgen Jensen forventer et godt netværk, personlig udvikling samt udfordringer. GM henviser til de grundsætninger, som Baden-Powell har opbygget spejderbevægelsen på og som også er grundlaget i Skt. Georgsgilderne. Det handler om at møde andre mennesker med forstående holdning, at arbejde med os selv, at nå frem til et ansvarligt livssyn, værne nationale værdier samt deltage i løsningen af samfundsspørgsmål. Anni Jensen og Niels Jørgen Jensen aflægger gildeløftet og bekræfter med deres underskrift. Optagelse af væbner: Frode Nørgaard. Spørgsmål: hvilke egenskaber sætter du mest pris på hos andre mennesker? Frode: jeg værdsætter egenskaber som: ærlighed, hjælpsomhed og ansvarsbevidsthed. Frode Nørgaard aflægger væbner løftet. GM`s tale handler om at leve efter sin overbevisning og udfylde sin plads i tilværelsen. Lisbeth Andersen har nu været gildebror i 25 år. Lisbeth har været en altid aktiv og engageret gildebror. Lisbeth har flere gange været medhjælp for spejderne. Har været gildemester i 3 år, har været kansler i 2 år. Lykønskning, tak og blomst til Lisbeth. Under Gilde hallen er der naturligvis afsunget gilde- og spejdersange, relevante ved denne lejlighed. Første del af gildet er nu afsluttet og ægtefællerne bliver budt velkommen. Her holder GM et causeri om at føle sig hjemme, om at færdes i kendte omgivelser, samt om farver, disses betydning og symbolik. F.eks. rød farve symboliserer energi, aggression, varme og kærlighed. Tilsvarende har andre farverhver sin symbolik. Ifølge gildemesteren er billedet af farver meget nuanceret. Hvert menneske har sin egen farvetone. Man vil få kendskab til en flok farverige personligheder forærende i 3.Gilde. GM opfordrer til respekt for hinandens for- 6

7 skellighed, så disse farver ikke blegner. Efter musik: Over the Rainbow blev Skt. Georgs Budskabet læst op. I år er dette formuleret af landdagsmedlem Karl Otto Meyer, Sydslesvig. Karl Otto Meyer havde givet budskabet titlen Pligten overfor egen samvittighed og fortalte om sine oplevelser i Sydslesvig under 2. Verdenskrig og konkluderede at der stadig er brug for spejder-og gildeidealer i vor tid.. Meddelelse: Ændring af Landsgildeledelsen. Et fratrådt medlem skal substitueres af en nylig tiltrådt distriktsgildemester ved et ekstraordinært møde. Meddelelser: Vårtur 13.maj Mandag d. 2. juni: Distriktsgildehal i Karup Torsdag d. 12.juni: friluftsgildehal i Paradislejren. Asta Overgaard: Om få minutter fratræder jeg min post som GM. Jeg takker alle for tillid og loyalitet. En særlig tak til de gildebrødre, der har hjulpet i ledelsen: Elly, Per Conni M. samt Dorthe og Kirsten. Musikken har været: Bob Dylan: Knocking on Heavens door Frank Sinatra: Fly me to the moon Judy Garland. Over the rainbow. Fats Domino: My blue heaven Afgående GM indsætter nu Annelie Bonnichsen som gildemester. Annelie får overrakt gildemesterkæden samt mesterens redskab, Øksen. Afgående gildemester opfordrer i en tale nytiltrådt gildemester ansvaret for at lede gildet i den rette ånd. Gildemester Annelie takker Asta for hendes indsats gennem mange år. Asta har været fysisk og menneskeligt nærværende samt en markant profil ud ad til. Annelie glæder sig til at tage udfordringen som GM op. GM Annelie vil måske give udtryk for andre tanker, andre overvejelser, men de grundlæggende værdier vil bestå. GM understreger: ingen er forpligtet ud over sine evner. Men: man forpligter sig til at gøre sit bedste! Der spilles 3. satsen af Mozarts klaverkoncert som en hyldest til foråret. Der skal i aften skiftes faneherold. Mogens Pedersen takkes for sin indsats, afleverer sit emblem og fører Villy Poulsen frem for højsædet. Villy får overrakt embeds- tegnet og står på plads ved fanen. Fanen føres frem. Gildeloven læses op. Der afsynges Kongernes Konge. Gildehallen lukkes. Til sidst skal da lige nævnes, at troldmanden Frode + nogle hjæl- 7

8 pere havde fremtryllet en fremragende kinesisk middag, bestående af mange små retter. Ydermere havde samme troldmand også hekset et glimrende musikalsk indslag frem: Duoen Jens-Peter og Thomas. De spillede irsk folkemusik samt danske evergreens. Alt sammen præsenteret med lune og humor. Alt i alt en fremragende aften! Referent: Gerda Madsen ( ) EFTERLYSNING...i parentes bemærket! Vores gamle heroldstav er forsvundet og har været det længe. Nogle har troet, at den blev offer for det famøse indbrud i Paradishyten, men det har vist sig, at den har været væk flere måneder før dette indbrud. Og jeg kan oplyse, at den ikke fejlagtigt er havnet på museet! Så hvor er den? Både gildeledelsen og undertegnede (der har et personligt forhold til staven) håber, at en eller anden pludselig ser lyset og husker, hvor den befinder sig. Gildehilsen og tak Knud (2. Gilde)

9 Tag med Kjellerupgildet på tur Lørdag d. 14. Juni kl Afgang fra Ædelgranen 4, 8620 Kjellerup Turen går til Ree Park, Stubbe Søvej 15, Ebeltoft Ree Park Safari strækker sig over et 70 hektar stort, kuperet og naturskønt område med skov og søer ca. 10 kilometer fra Ebeltoft. I dag har parken 30 fastansatte medarbejdere Under skiftende navne har parken gennem de seneste 18 år udviklet sig fra af være en blomsterpark, over en eksistens som en familiepark med klappedyr, til den nuværende safaripark med et værdimæssigt fokus på arter med særligt brug for en hjælpende hånd. Billetpris Kr Mulighed for Landrover Safari, - Pris pr. person Parken er opdelt i 5 kontinenter: Afrika Asien - Europa Nordamerika og Sydamerika. Se f.eks. løverne i Katanga Hill - Geparder i sprint med op til 70 km. i timen - eller de nordamerikanske sortbjørne kravle i træer. Der er rigtig mange dyr i parken alene i området Asien 13 arter, Afrika 21 arter Kender du en Kejsertamarin - hvornår har du sidst set en gepard eller hilst på en sandkat Alle disse dejlige dyr og mange, mange andre kan du møde i Ree Park 9

10 Alle medbringer selv madkurv til hele dagen Vi laver et kort stop til formiddagskaffen på vej ud så spiser vi frokost i parken og laver et kort stop til sen eftermiddagskaffe på vejen hjem. Vi fylder naturligvis op i bilerne der er mulighed for at parkere på Ædelgranen. For at være sikker på at alle er med når vi kører vil vi bede om tilmelding senest Fredag d. 13. juni Med gildehilsen Birthe Birthe Vera Ovenfor en indbydelse til Kjellerupgildets sommertur - der kunne jo være Gildebrødre fra Silkeborg som havde lyst til at følge med os på denne tur - de skal være så hjertelig velkommen. Vårtur 3. Gilde den 13. maj 2014 Turen gik i år gennem det smukke landskab i majkulde, men dog tørvejr til Klostermølle rasteplads, hvor vi nød den medbragte kaffe samt rundstykker og hjemmegjort marmelade. En lille en til at lune sig på blev det også til. Her efter gik turen videre til Vær Kirke. Som ligger i et meget smukt landskab, der skråner bort fra kirken med grønne og gule marker. 10

11 Her fortalte sognepræst Gudmund Rask Pedersen på sin egen finurlige og humoristiske måde om kirkens historie, om menneskers bøvl med ikke at undvære Gud, om minikonfirmander og deres uspolerede tanker om alt muligt. Gudmund Rask fortalte også om sin egen elskede bedstemor samt om kirkegængere, der tog sig en lille en på øjet, forstå det, hvem der kan? Senere kørte vi videre til Horsens Industrimuseum. Efter den medbragte frokost var indtaget, fortalte en veloplagt guide om en del af de emner, som dette spændende sted kunne byde på: Dampmaskiner, dieselmotorer, Arena fjernsyn og radioer, der lignede fund fra en ikke så fjern fortid. Desuden var der rundvisning i et trykkeri med eksempler på fortidige teknikker. Endelig beundrede vi en litografs arbejde. Der var også mulighed for at gå rundt på egen hånd og fordybe sig i de områder, hver enkelt var specielt interesseret i. Alt i alt en vel tilrettelagt og indholdsrig dag. Referent: Gerda Madsen

12 2. Gilde Torsdag kl. 19:00 Medborgerhuset Gruppeledermøde Torsdag kl. 19:00 Høsttur Se Øksen Arr. gr Gilde Udvidet Gildeledelses møde 25/8 kl.10 hos mester. 26/8 Høsttur til Gjellerup Kirke kl.19 med kørsel i egne biler. Kjellerup Torsdag kl BÅLAFTEN i Mosedalen. Med ægtefæller. 1. GILDE Ny gildebror i 1. Gilde: Else Vigh, Svanevej 8, 4 sal Tlf Mail: Øksen det kommende gildeår. Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines og hvornår Øksen udkommer. 2014/15 Øksen Deadline Udg Næste deadline: 4. august 2014 Øksen nr. 2 udsendes den 11. august 2014 Indlæg bedes sendt til Niels P.F.Sørensen, Håndværkervej 87, 8600 Silkeborg Bemærk - ny redaktør - ny adresse - ny mail 12

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 MAJ 2013 Nr. 1 ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2013 ALLE Onsdag den 12. juni kl. 19:00: Friluftsgildehal i Paradislejren. Gruppe- /Gildevis tilmelding til Jytte Hahn

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 MAJ 2016 Nr. 1 ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2016 ALLE Friluftsgildehal 15. juni 2016, kl. 19.00 i Paradislejren. 3. Gilde står for Friluftsgildehallen.Glæd jer til

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Forretningsorden for 4. Sct. Georgs Gilde, Kolding. Emne Regel/norm/regulativ Rev

Forretningsorden for 4. Sct. Georgs Gilde, Kolding. Emne Regel/norm/regulativ Rev Forretningsorden Forretningsorden er et regelsæt, der beskriver 4. Gildes arbejdsgange. Det er på nuværende ikke et regelsæt der er godkendt af Gildetinget, men udelukkende et regelsæt/normer, der skulle

Læs mere

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden Nr. 8 September 2010 På en norsk hjemmeside fandt jeg dette stemningsfulde billede af høsten i gamle dage. Der er en verden til forskel på denne idyl og så de kæmpestore maskiner, der i dag larmer og støver

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Juni DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 341 Side 1 Kaj Holdrup Lisbeth Christensen Lis Larsen Jens Moestrup Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul Erik

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

SCT. GEORGS GILDEHAL DEN 26. APRIL 2016

SCT. GEORGS GILDEHAL DEN 26. APRIL 2016 1 SCT. GEORGS GILDEHAL DEN 26. APRIL 2016 HE: Herold vil du bede gildebrødre om at tage plads i gildehallen. (Herolden åbner døren og slår et slag i gulvet med sin stav) Jeg anmoder vore gæster og gildebrødre

Læs mere

Centrum maj 2008 Side 2. kalenderen. Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol

Centrum maj 2008 Side 2. kalenderen. Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol Maj 2008 Centrum maj 2008 Side 2 kalenderen Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol Obs. Jette Grandahl har skiftet adresse til Nørreled

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Årgang 64 Maj 2015 Nr. 1. ARRANGEMENTER i MAJ/JUNI 2015

Årgang 64 Maj 2015 Nr. 1. ARRANGEMENTER i MAJ/JUNI 2015 Årgang 64 Maj 2015 Nr. 1 ARRANGEMENTER i MAJ/JUNI 2015 Alle Torsdag 11/06/2015 19.00 Paradislejren Friluftsgildehal Distriktet Torsdag 04/06/2015 Tange Sø Friluftsgildehal 1.Gilde Mandag 18/05/2015 17.45

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

MÅNEDSBREV. Oktober. September. Evt. afbud til Linda på telefon 86 54 22 51 eller mail til svendsen@turbopost.dk. Nummer 8 47. årgang September 2014

MÅNEDSBREV. Oktober. September. Evt. afbud til Linda på telefon 86 54 22 51 eller mail til svendsen@turbopost.dk. Nummer 8 47. årgang September 2014 MÅNEDSBREV Nummer 8 47. årgang September 2014 Denne måneds aktiviteter September Gildehal i Hammel onsdag den 3. september 2014 kl. 19:00 i Spejdercenter Engedalen, Møllevangen 4, 8450 Hammel Efterfulgt

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

September 2006. Foto Mogens Mehl

September 2006. Foto Mogens Mehl September 2006 Foto Mogens Mehl Centrum september 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Byvandring. Vi glæder os til at se mange af jer mandag den 25. september kl. 18:00 ved Odder sognekirke. Ove Mikkelsen

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Årgang 63 OKTOBER 2014 Nr. 4. ARRANGEMENTER i OKTOBER/NOVEMBER 2014

Årgang 63 OKTOBER 2014 Nr. 4. ARRANGEMENTER i OKTOBER/NOVEMBER 2014 Årgang 63 OKTOBER 2014 Nr. 4 ARRANGEMENTER i OKTOBER/NOVEMBER 2014 Alle Søndag 09/11/2014 kl. 10.00 Danske Bank Indsamling, Dansk Flygtningehjælp Fællesrådet Onsdag 12/11/2014 Se Øksen Fællesråd Fællesrådets

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Juledekorationer. 2014 blev det sidste år, vi fabrikerede juledekorationer. De sidste trofaste gildebrødre, der ofrede tid på

Læs mere

KNU September DEN 2015. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU September DEN 2015. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU September DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382 Side 1 Tove Nielsen 3. september Lene Jørgensen 13. september Redaktionen

Læs mere

Årgang 63 April 2015 Nr. 8. ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015

Årgang 63 April 2015 Nr. 8. ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015 Årgang 63 April 2015 Nr. 8 ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015 1.Gilde Mandag 20/04/2015 kl. 19.30 Sct. Georgs Gildehal Paradislejren. Tilmelding gruppevis til Erna Bornhøft, mail: e.k.apel@mail.dk telf. 86

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2012 1. GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

ARRANGEMENTER I AUGUST/SEPTEMBER ARRANGEMENTER I JUNI 2012 1. GILDE NY 2. GILDE. Onsdag den 5. september: Distriktsrådsmøde

ARRANGEMENTER I AUGUST/SEPTEMBER ARRANGEMENTER I JUNI 2012 1. GILDE NY 2. GILDE. Onsdag den 5. september: Distriktsrådsmøde ARRANGEMENTER I AUGUST/SEPTEMBER ALLE Onsdag den 5. september: Distriktsrådsmøde 1. GILDE Søndag den 2. september: Heldagstur NY 2. GILDE Torsdag den 23. august kl. 19:00: Høsttur. Weekenden 14. 16. september:

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark Lidt at tænke over Oprydning er en god ting. Og oprydning i gamle glemte bunker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned.

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. F e b r u a r SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. Det gamle danske navn

Læs mere

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet Side 12 Gruppe 2 inviterer på en tur ud i den danske natur. Vi mødes på Græsted Gård kl. 18.15 hvorfra turen går til Farum Kirke, efter en rundvisning i kirken er der mulighed for at gå en tur på kirkegården

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 Fellowship-Day 2012 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG APRIL 2013 NUMMER 4 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen

Nyt fra gildeledelsen Februar 2006 Centrum februar 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Indbydelse til gildearrangement mandag den 20. februar 2006 kl. 19:00 i spejderhytten. Det er lykkedes os at få sygeplejerske Jonna Nørlund,

Læs mere