ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2014"

Transkript

1 Årgang 63 MAJ 2014 Nr. 1 ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2014 ALLE Mandag den 2. juni 2014 kl i Karup: Distriktets friluftsgildehal. Mødested: Kølvrå Borger- og Klubhus, Lyngvej 25, Kølvrå, 7470 Karup. Gildevis tilmelding til Sonja Klercke senest den 23. maj på Friluftsgildehal. 2. Gilde inviterer til en rigtig Sct. Georgs Gilde aften torsdag den 12. juni 2014 med Friluftsgildehal i Paradislejren kl. 19:00. Hvis vejret tillader det, vil der være bål sang i sommeraftenen og hyggeligt samvær. Vi byder også på lidt god forplejning samt kendte gæster. Kom og vær med til at byde sommeren velkommen, der bliver rift om pladserne. Husk også noget at sidde på ved bålet. Gildevis tilmelding til Hanne Andersen senest den på 2. GILDE Torsdag den 22. maj: Vårtur til Grønhøj Kro. Fælleskørsel fra Balle Kirke kl. 17:30. Torsdag den 7. august kl. 19:00 i Medborgerhuset: Gruppeledermøde.

2 KJELLERUP Lørdag d. 14. Juni kl Kjellerupgildet inviterer alle gildebrødre på sommertur til Ree Park. Se mere side 9. Afgang fra Ædelgranen 4, 8620 Kjellerup 1. GILDE SCT. GEORGSGILDEHAL På en hel fantastisk dejlig forårsaften, samledes 42 gildebrødre og gæster i Paradislejren, for at aflægge/ bekræfte vores spejderløfte. Rammerne kunne ikke være bedre, solskinsvejr, blå himmel og vidunderlige lysegrønne bøge. Det var derfor helt svært for herold Mette, at få os indendørs i gildehallen. Til tonerne af Andrew Lloyd Webber, i en klassisk guitar udgave med The Hill Wiltschinsky Guitar Duo, blev vi ledt ind i gildehallen. Gildemester Bo åbnede gildehallen fanen blev ført frem, og til Der er ingenting der maner, blev den rullet ud. Vores gæster blev budt velkommen, og herefter sang vi Kom maj du søde milde. Else Vigh, der tidligere har været gildebroder i 1. Gilde, blev genoptaget og fik overrakt gildenål og gildebrev. Som et synligt bevis på optagelsen, gav Else udtryk for, at hun glædede sig meget til igen, at blive en del af spejderfællesskabet. Hun underskrev til slut i Gildeskråen. Efter dette sang vi Den danske sang. Gildemesteren åbnede herefter kuverten med Sct. Georgs budskabet, som i år er skrevet af Karl Otto Meyer, og som han har kaldt Pligten overfor egen samvittighed. Bo læste budskabet for os, og bagefter sluttede vi broderkæden og bekræftede vores spejder-/ gildeløfte. Så blev vores øvrige gæster budt ind i hallen til tonerne af Für Elise også udsat for klassisk guitar. Bo`s gildemestertale handlede om 150 året for slaget på Dybbøl. Bo er selv opvokset i Sønderborg, så han havde selvfølgelig også været til stede d. 18. april i år ved nogle af de arrangementer, der har været afholdt i den anledning. Bo fortalte levende om sin spejdertid. Han fortalte bl.a. om patruljestaven i Egernpatruljen, om hvordan der ikke var plads til flere trofæer, og om især pigespejdernes beundrende blikke ved fælles arrangementer, hvor patruljefører Bo selvfølgelig selv bar standeren, et hverv som ellers blev overladt til de menige spejdere ved andre lejligheder. Bo fortalte om tiden fra 1864 og frem til genforeningen i 1920, om hvordan grænsedragningen forsøgte i videst muligt omfang, at tage hensyn til antallet 2

3 af de afgivne stemmer, i både land og by. Højtidelighederne i forbindelse med 150 året, var præget af danske såvel som tyske indslag, og med talere af bl.a. Dronning Margrethe, den danske statsminister, den tyske ambassadør og ministerpræsidenten for Slesvig Holsten. Dette ville have været helt utænkeligt ved 100 års dagen i 1964, hvor man betragtede Dybbøldagen som et rent dansk klenodie og anliggende. Bo tillagde udviklingen i dette, som en følge af det europæiske samarbejde, som finder sted i FN, Nato og EU. Herefter sang vi den sønderjyske nationalsang Det haver så nyeligen regnet. Nu var tiden kommet til at indsætte vores ny kansler Grete Lorange og skatmester Børge Grønbæk Nielsen. Bo takkede de afgående Anna Bramming Madsen og Anders Hessel for godt samarbejde og engagement i de sidste h.h.v. to og et år. Hanne Wind blev indsat som dørherold og afløste Mette Yde, som også blev takket for godt veludført arbejde. Under meddelelser takkede Ove Rørsted for opmærksomheden ved sin fødselsdag. Jytte Hahn gjorde opmærksom på proceduren for sortering ved aflevering af frimærker, og Kirstine mindede om tilmeldinger til årets nattevagter i.f.m. Riverboat. DGM Gerda Abilgaard overrakte herefter guldnål og diplom til 50 års jubilar Jytte Hahn. Hanne Jeppesen læste gildeloven, hvorefter Bo lukkede gildehallen, efter at fanen var rullet sammen til Fra himlen er du faldet. Udgangsmusikken var The sound of Silens med Simon and Garfunkel. I eftergildehallen blev vi budt til bords i Asger Jorns tegn, hvilket også var en del af emnet for det ene af aftenens foredrag. Det handlede nemlig dels om indkøbet af AJ`s fjerde spejderdagbog; men også om Nøjkærhus, som KFUM spejderne arbejder på, at få gjort til et spejder-, fritids- og udelivscenter. Kaj Jørgensen fra KFUM spejderne fortalte levende om begge projekter. Aftenens andet indslag handlede om, at vi alle senest november 2014, skal have en elektronisk postkasse, i hvert fald alle der kan. Dette for at modtage post fra det offentlige. Mogens Riget fortalte og og forklarede kort og præcist, hvad det går ud på, og hvordan man kan ansøge om at blive fritaget for det, og stadigvæk få sin post fra det offentlige med snail mail. Den arrangerende gruppe bød på stjerneskud og dejlige hjemmelavede lagka- 3

4 ger - tak for det. Gildehallen var smukt pyntet med forårsduge og bøgegrene. En dejlig aften sluttede med Nu er jord og himmel stille. Referent KT. 2. GILDE Referat 2. Sct. Georg Gilde Gildehal den 10. april 2014 Gildemester Torben bød velkommen til gildehallen. Han indledte med at sige, at det jo var sidste gang han sad med ved højbordet. Gildehallen blev indledt med sangen Der er i dag et vejr.. Gildemesteren kom i sin gildemestertale ind på, at Økonomerne ved for lidt om menneskelig adfærd og social kapital til at give et fyldestgørende billede af en nations udviklingspotentiale. Gildemesteren sluttede dog af med, at økonomerne har deres berettigelse, men den verden, vi står over for, og de vilkår, vi skal konkurrere under, kræver flere og bredere kompetencer end de makroøkonomiske. Vi må erkende, at deres forståelse for den sociale kapitals rammebetingelser er for spinkel og sparsom. En nations konkurrenceevne er for alvorlig og kompliceret en sag til udelukkende at blive fortolket og beskrevet af økonomer. Herefter sang vi: Det er forår. Sct. Georg budskabet blev læst op. Budskabet var i år skrevet af Carl Otto Meyer fra Sydslesvig. Efter Sct. Georg budskabet blev broderskabskæden dannet og gildeløftet aflagt, hvorefter vi sang Gildeløftet, gildeloven. 5 min ved Preben Gram, der fortalte om en tur, han havde været på til Olof Høst museet i Gudhjem på Bornholm. Det havde været en helt fantastisk oplevelse, som han varmt kunne anbefale. Preben havde valgt at vi skulle synge I Danmark er jeg født. Under meddelelser blev nævnt de kommende runde fødselsdage og Knud Jacobsen blev ønskes tillykke med sit 40 års jubilæum som gildebror den 22. april Ellen Schou gjorde opmærksom på, at der var kommet to fine nye lamper op på væggen bag ved højbordet. Disse lamper havde vi fået fra Rodbjerggaard. De kommer nu kun op, når vi har gildemøder. Vi sluttede af med at synge Grøn er vårens hæk. Indgangsmusikken til gildehallen: Fantasi over greensleaves Udgangsmusikken til gildehallen: Forår i Danmark med Bamses Venner. Steen Klerke blev indsat som ny gildemester og han takke den afgående for indsatsen. Hanne Andersen blev indsat som ny kansler. Herefter blev Gildehallen lukket. Herefter var det tid til eftergildehal, hvor den arrangerende gruppe så fint havde 4

5 sørget for pandekager med fyld og dejlig salat samt sødt til kaffen. Efter maden blev ordet givet til tidligere kriminalinspektør Jørgen Dalsgaard, der havde været 40 år ved politiet og en de sidste år af karrieren hos Silkeborg Politi. Jørgen fortalte om sit liv gennem årene ved politiet. Han er født i Himmerland og har bl.a. arbejdet ved en entreprenør i København, hvor han var lastbilchauffør inden han søgte ind til politiet. I oktober 1969 blev han ansat ved politiet i København. Efter et kursus på 11 uger blev han sendt ud at køre patrulje det var noget af en omvæltning. Det var en helt anden verden. Han anede ikke en brik om noget som helst. Han fortalte, at han lærte rigtig meget det 1. år bl.a. under demonstrationerne i 1969/70 i København. Den måde man håndterede demonstrationerne på den gang og til i dag, er der en verden til forskel. Han fortalte også at han kunne huske sit første færdselsuheld med dødelig udgang. Her var det værste at skulle ud og underrette de pårørende om dødsfaldet. Her var det vigtigt at bruge tid og give sig tid, når man var ude at underrette. Dengang var der ikke noget, der hed psykologhjælp, det eneste der blev brugt var sort humor. Jørgen fortalte, at når man havde været ved politiet en tid, kunne man søge ind til kriminalpolitiet. Her fandt han hurtigt ud af, at det var det rigtige sted for ham at være. Det blev hans karriere. Han har bl.a. været sammen med Per Larsen. Jørgen fortalte endvidere, at uanset hvordan mennesker er, skal man respektere dem som mennesker. Hvis man gør det, kan man tale selv de groveste forbrydere til rette. Hold hænderne i lommen og bevar roen. Jørgen fortalte om en episode han var ude for i marts 1975, hvor han kollega blev overfaldet og stukket flere gange af en gerningsmand. Gerningsmanden havde forinden stukket en kvinde ned i en port. Kollegaen døde desværre af sine kvæstelser. Gerningsmanden fik 8 år og blev løsladt efter 4 år. Tænker fortsat meget over det. Efter en årrække i København skulle der ske noget andet og i 1981 kom han til Silkeborg. Han var på det tidspunkt den yngste på stationen i Silkeborg og da han sluttede, var han den ældste. Jørgen fortalte om forskellige episoder gennem hans tid i Silkeborg, her også om den meget omtalte sag med en politimand i Balle og som også var blevet vist som dokumentar i tv. Det var meget spændende at høre Jørgen Dalsgaard fortælle om sin tid ved politiet. Tak til den arrangerende gruppe for det fine arrangement. ref. Kirsten S. 5

6 3.GILDE Referat Skt. Georgs gildehal fredag d kl Velkomst v. GM Asta Overgård til festgildehal. Optagelse af 2 svende: Anni Jensen og Niels Jørgen Jensen Optagelse 1 væbner: Frode Nørgaard 25 års jubilæum: Lisbeth Andersen. Man hilser flaget og synger flagsang. GM henviser til de tanker og ideer, som er grundlag for aktiviteter i Skt. Georgsgildet, og som er udsprunget af spejderbevægelsen. Mindeord for Elin Jacobsen, der afgik ved døden d. 10. april Elin vil blive husket som en glad og smilende person. En tak fra Elins søn og svigerdatter, der nævnte Elins glæde over at deltage i gildets aktiviteter. Nye gildebrødre: Anni Jensen og Niels Jørgen Jensen forventer et godt netværk, personlig udvikling samt udfordringer. GM henviser til de grundsætninger, som Baden-Powell har opbygget spejderbevægelsen på og som også er grundlaget i Skt. Georgsgilderne. Det handler om at møde andre mennesker med forstående holdning, at arbejde med os selv, at nå frem til et ansvarligt livssyn, værne nationale værdier samt deltage i løsningen af samfundsspørgsmål. Anni Jensen og Niels Jørgen Jensen aflægger gildeløftet og bekræfter med deres underskrift. Optagelse af væbner: Frode Nørgaard. Spørgsmål: hvilke egenskaber sætter du mest pris på hos andre mennesker? Frode: jeg værdsætter egenskaber som: ærlighed, hjælpsomhed og ansvarsbevidsthed. Frode Nørgaard aflægger væbner løftet. GM`s tale handler om at leve efter sin overbevisning og udfylde sin plads i tilværelsen. Lisbeth Andersen har nu været gildebror i 25 år. Lisbeth har været en altid aktiv og engageret gildebror. Lisbeth har flere gange været medhjælp for spejderne. Har været gildemester i 3 år, har været kansler i 2 år. Lykønskning, tak og blomst til Lisbeth. Under Gilde hallen er der naturligvis afsunget gilde- og spejdersange, relevante ved denne lejlighed. Første del af gildet er nu afsluttet og ægtefællerne bliver budt velkommen. Her holder GM et causeri om at føle sig hjemme, om at færdes i kendte omgivelser, samt om farver, disses betydning og symbolik. F.eks. rød farve symboliserer energi, aggression, varme og kærlighed. Tilsvarende har andre farverhver sin symbolik. Ifølge gildemesteren er billedet af farver meget nuanceret. Hvert menneske har sin egen farvetone. Man vil få kendskab til en flok farverige personligheder forærende i 3.Gilde. GM opfordrer til respekt for hinandens for- 6

7 skellighed, så disse farver ikke blegner. Efter musik: Over the Rainbow blev Skt. Georgs Budskabet læst op. I år er dette formuleret af landdagsmedlem Karl Otto Meyer, Sydslesvig. Karl Otto Meyer havde givet budskabet titlen Pligten overfor egen samvittighed og fortalte om sine oplevelser i Sydslesvig under 2. Verdenskrig og konkluderede at der stadig er brug for spejder-og gildeidealer i vor tid.. Meddelelse: Ændring af Landsgildeledelsen. Et fratrådt medlem skal substitueres af en nylig tiltrådt distriktsgildemester ved et ekstraordinært møde. Meddelelser: Vårtur 13.maj Mandag d. 2. juni: Distriktsgildehal i Karup Torsdag d. 12.juni: friluftsgildehal i Paradislejren. Asta Overgaard: Om få minutter fratræder jeg min post som GM. Jeg takker alle for tillid og loyalitet. En særlig tak til de gildebrødre, der har hjulpet i ledelsen: Elly, Per Conni M. samt Dorthe og Kirsten. Musikken har været: Bob Dylan: Knocking on Heavens door Frank Sinatra: Fly me to the moon Judy Garland. Over the rainbow. Fats Domino: My blue heaven Afgående GM indsætter nu Annelie Bonnichsen som gildemester. Annelie får overrakt gildemesterkæden samt mesterens redskab, Øksen. Afgående gildemester opfordrer i en tale nytiltrådt gildemester ansvaret for at lede gildet i den rette ånd. Gildemester Annelie takker Asta for hendes indsats gennem mange år. Asta har været fysisk og menneskeligt nærværende samt en markant profil ud ad til. Annelie glæder sig til at tage udfordringen som GM op. GM Annelie vil måske give udtryk for andre tanker, andre overvejelser, men de grundlæggende værdier vil bestå. GM understreger: ingen er forpligtet ud over sine evner. Men: man forpligter sig til at gøre sit bedste! Der spilles 3. satsen af Mozarts klaverkoncert som en hyldest til foråret. Der skal i aften skiftes faneherold. Mogens Pedersen takkes for sin indsats, afleverer sit emblem og fører Villy Poulsen frem for højsædet. Villy får overrakt embeds- tegnet og står på plads ved fanen. Fanen føres frem. Gildeloven læses op. Der afsynges Kongernes Konge. Gildehallen lukkes. Til sidst skal da lige nævnes, at troldmanden Frode + nogle hjæl- 7

8 pere havde fremtryllet en fremragende kinesisk middag, bestående af mange små retter. Ydermere havde samme troldmand også hekset et glimrende musikalsk indslag frem: Duoen Jens-Peter og Thomas. De spillede irsk folkemusik samt danske evergreens. Alt sammen præsenteret med lune og humor. Alt i alt en fremragende aften! Referent: Gerda Madsen ( ) EFTERLYSNING...i parentes bemærket! Vores gamle heroldstav er forsvundet og har været det længe. Nogle har troet, at den blev offer for det famøse indbrud i Paradishyten, men det har vist sig, at den har været væk flere måneder før dette indbrud. Og jeg kan oplyse, at den ikke fejlagtigt er havnet på museet! Så hvor er den? Både gildeledelsen og undertegnede (der har et personligt forhold til staven) håber, at en eller anden pludselig ser lyset og husker, hvor den befinder sig. Gildehilsen og tak Knud (2. Gilde)

9 Tag med Kjellerupgildet på tur Lørdag d. 14. Juni kl Afgang fra Ædelgranen 4, 8620 Kjellerup Turen går til Ree Park, Stubbe Søvej 15, Ebeltoft Ree Park Safari strækker sig over et 70 hektar stort, kuperet og naturskønt område med skov og søer ca. 10 kilometer fra Ebeltoft. I dag har parken 30 fastansatte medarbejdere Under skiftende navne har parken gennem de seneste 18 år udviklet sig fra af være en blomsterpark, over en eksistens som en familiepark med klappedyr, til den nuværende safaripark med et værdimæssigt fokus på arter med særligt brug for en hjælpende hånd. Billetpris Kr Mulighed for Landrover Safari, - Pris pr. person Parken er opdelt i 5 kontinenter: Afrika Asien - Europa Nordamerika og Sydamerika. Se f.eks. løverne i Katanga Hill - Geparder i sprint med op til 70 km. i timen - eller de nordamerikanske sortbjørne kravle i træer. Der er rigtig mange dyr i parken alene i området Asien 13 arter, Afrika 21 arter Kender du en Kejsertamarin - hvornår har du sidst set en gepard eller hilst på en sandkat Alle disse dejlige dyr og mange, mange andre kan du møde i Ree Park 9

10 Alle medbringer selv madkurv til hele dagen Vi laver et kort stop til formiddagskaffen på vej ud så spiser vi frokost i parken og laver et kort stop til sen eftermiddagskaffe på vejen hjem. Vi fylder naturligvis op i bilerne der er mulighed for at parkere på Ædelgranen. For at være sikker på at alle er med når vi kører vil vi bede om tilmelding senest Fredag d. 13. juni Med gildehilsen Birthe Birthe Vera Ovenfor en indbydelse til Kjellerupgildets sommertur - der kunne jo være Gildebrødre fra Silkeborg som havde lyst til at følge med os på denne tur - de skal være så hjertelig velkommen. Vårtur 3. Gilde den 13. maj 2014 Turen gik i år gennem det smukke landskab i majkulde, men dog tørvejr til Klostermølle rasteplads, hvor vi nød den medbragte kaffe samt rundstykker og hjemmegjort marmelade. En lille en til at lune sig på blev det også til. Her efter gik turen videre til Vær Kirke. Som ligger i et meget smukt landskab, der skråner bort fra kirken med grønne og gule marker. 10

11 Her fortalte sognepræst Gudmund Rask Pedersen på sin egen finurlige og humoristiske måde om kirkens historie, om menneskers bøvl med ikke at undvære Gud, om minikonfirmander og deres uspolerede tanker om alt muligt. Gudmund Rask fortalte også om sin egen elskede bedstemor samt om kirkegængere, der tog sig en lille en på øjet, forstå det, hvem der kan? Senere kørte vi videre til Horsens Industrimuseum. Efter den medbragte frokost var indtaget, fortalte en veloplagt guide om en del af de emner, som dette spændende sted kunne byde på: Dampmaskiner, dieselmotorer, Arena fjernsyn og radioer, der lignede fund fra en ikke så fjern fortid. Desuden var der rundvisning i et trykkeri med eksempler på fortidige teknikker. Endelig beundrede vi en litografs arbejde. Der var også mulighed for at gå rundt på egen hånd og fordybe sig i de områder, hver enkelt var specielt interesseret i. Alt i alt en vel tilrettelagt og indholdsrig dag. Referent: Gerda Madsen

12 2. Gilde Torsdag kl. 19:00 Medborgerhuset Gruppeledermøde Torsdag kl. 19:00 Høsttur Se Øksen Arr. gr Gilde Udvidet Gildeledelses møde 25/8 kl.10 hos mester. 26/8 Høsttur til Gjellerup Kirke kl.19 med kørsel i egne biler. Kjellerup Torsdag kl BÅLAFTEN i Mosedalen. Med ægtefæller. 1. GILDE Ny gildebror i 1. Gilde: Else Vigh, Svanevej 8, 4 sal Tlf Mail: Øksen det kommende gildeår. Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines og hvornår Øksen udkommer. 2014/15 Øksen Deadline Udg Næste deadline: 4. august 2014 Øksen nr. 2 udsendes den 11. august 2014 Indlæg bedes sendt til Niels P.F.Sørensen, Håndværkervej 87, 8600 Silkeborg Bemærk - ny redaktør - ny adresse - ny mail 12

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2012 1. GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 3 maj 2015 68. årgang

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 3 maj 2015 68. årgang Gildeposten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Nr. 3 maj 2015 68. årgang prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf. 98 16 90 22 l info Blytækkervej 7 9000 Aalborg www.budolfi-grafisk.dk

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en.

Liljen. 66. årg Maj 2014 Nr. 5. De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. Liljen 66. årg Maj 2014 Nr. 5 De sværeste forventninger at leve op til, er dem man selv mener, at andre har til en. - webredaktøren Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen Italiensvej

Læs mere

ARRANGEMENTER I MARTS

ARRANGEMENTER I MARTS Det sker i april: 1. Gilde: Mandag den 26. april kl. 19,30 Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren. Ny 2. Gilde: Fredag den 23. april kl. 18.30. Sct. Georgs Gildehal/fødselsdag i Paradislejren 3. Gilde: Torsdag

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde!

København Hvidovre. Juni 2014. Gruppearbejde! Juni 2014 København Hvidovre Gruppearbejde! Ideen med grupper i Gildet er mere eller mindre taget med fra patruljesystemet hos spejderne. Jeg har dog også hørt de ældre gildebrødre fortælle, at grupperne

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 STADSGILDET Projekt LGT 2011. Onsdag den 29. september kl. 19.00. I Langenæskirkens lille mødelokale: Projektmøde for projektgruppeledelser.

Læs mere

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort.

Liljen. 66. årg April 2014 Nr. 4. Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Liljen 66. årg April 2014 Nr. 4 Sidste års aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig prøvet noget nyt. Albert Einstein

Læs mere

September SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA

September SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA September SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Septembers himmel er så blå dens skyer lyser hvide og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide. Den unge rug af mulden gror med grønne lyse klinger men

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser.

Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA. 5. vers af Det er hvidt derude kan i skrivende stund virkeligt udtrykke vore aktuelle følelser. Vi længes SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Inderlig jeg længes efter vår, men vintren strænges, atter vinden om til nord! Kom, sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bundne

Læs mere

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang

Gildeposten. Sct. Georgs Gilderne i Aalborg. Nr. 1 februar 2015 68. årgang Gildeposten Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Nr. 1 februar 2015 68. årgang prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf. 98 16 90 22 l info Blytækkervej 7 9000 Aalborg www.budolfi-grafisk.dk

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 8nde Gilde 50 år Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 Udarbejdet af Jubilæumsudvalget Per Gissel Bernt Santesson Jørgen Peter Mossdorf Frank Lydolff Mogens Foss Kaj Palsgaard Andersen Udvalget

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

26. årgang December 2014 Nr. 3

26. årgang December 2014 Nr. 3 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang December 2014 Nr. 3 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472

Læs mere

SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I ARRANGEMENTER I OKTOBER. Årgang 59 OKTOBER 2010 Nr. 3. 1. GILDE Mandag 27. september 2010 kl. 19.30 i Paradishytten.

SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I ARRANGEMENTER I OKTOBER. Årgang 59 OKTOBER 2010 Nr. 3. 1. GILDE Mandag 27. september 2010 kl. 19.30 i Paradishytten. SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 59 OKTOBER 2010 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 1. GILDE Mandag 27. september 2010 kl. 19.30 i Paradishytten. Gildehal. Gruppevis tilmelding til Erna Bornhøft Mandag

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2013 4. GILDE Mandag d. 16. september kl. 19.00. Åben Gildehal i Beder Sognegård. "Videoen fra Landslejren 2012" Mandag d. 21. oktober

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 66. ÅRGANG NR. NOVEMBER 2008 Ladegaard Jensen. Mandag d. 8. december kl. 19.30. Julemøde i Langenæs-kirkens lokaler. STADSGILDET Onsdag d. 12. november kl.

Læs mere

"Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær."

Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær. Liljen 67. årg Juni-Juli 2015 Nr. 6-7 Himlen kan være forunderlig på denne tid! De første jordbær er også ved at være klar. "Verden har nok til at dække alles behov, men ikke alles begær." Lolland Falster

Læs mere

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg 86 57 98 12 23. årgang Maj 2012 Nr. 4 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel 86 96 94 60 Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup 86 96 88 08 Gildekansler: John Sørensen, Mosevej 16,

Læs mere