Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d."

Transkript

1 Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

2 Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge, afd. Y, Glostrup Lena Johansen Intensivsygeplejerske, afd. Y, Glostrup Sederingspraksis Ingrid Egerod 2

3 Publikationer 1. Egerod I, Christensen BV, Johansen L. Trends in sedation practices in Danish intensive care units in 2003: a national survey.intensive Care Med Jan;32(1): Egerod I, Christensen BV, Johansen L. Nurses' and physicians' sedation practices in Danish ICUs in 2003 A national survey. Intensive Crit Care Nurs Feb;22(1): Sederingspraksis Ingrid Egerod 3

4 Introduktion Historisk I 1980erne var tendensen dyb sedering og paralyse. I 1990erne var tendensen lettere sedering uden paralyse. I 2005 går tendensen mod den vågne smertedækkede patient (analgosedation). (Park G. The changing world of sedation in the critically ill patient, the dawn of a new era. Lifelines 2002;4:2-3.) Sederingspraksis Ingrid Egerod 4

5 Introduktion Både for dyb og for let sedering kan medføre komplikationer for den respiratorbehandlede patient Sederingspraksis Ingrid Egerod 5

6 Introduktion Undersedering kan føre til at patienten bliver agiteret og ekstuberer sig selv Oversedering kan føre til at respiratorbehandlingen forlænges på grund af komplikationer Sederingspraksis Ingrid Egerod 6

7 Introduktion Der mangler viden om Det ideelle sederingsniveau For den individuelle patient Standard for sedering Ønsket sederingsniveau Scoring af sederingsniveau Faktisk sederingsniveau Sederingspraksis Ingrid Egerod 7

8 Introduktion Der mangler viden om bedste Præparat Dosis Administrationsform Sederingspraksis Ingrid Egerod 8

9 Introduktion Administrationsform Kontinuerlig infusion giver en jævn dosis uden højde- og lavpunkter (peaks and troughs) Bolus reducerer risikoen for at øge dosis, miste kontrollen og få ophobning af stoffet Sederingspraksis Ingrid Egerod 9

10 Introduktion Nationale surveys (enquetter) om sedering Hansen-Flaschen et al Christensen & Thunedborg 1999 Soliman et al Rhoney & Murry 2002 Samuelson et al Guldbrand et al Sederingspraksis Ingrid Egerod 10

11 Introduktion Hansen-Flaschen et al (USA) Metode Traditionel survey, svar 62% Oversygeplejersker Resultat Sederingspraksis varierer, standarder sjældne Scoringssystemer sjældne, ellers Ramsay Patienter tungt sederet og paralyseret Opioider og benzodiazepiner Sederingspraksis Ingrid Egerod 11

12 Introduktion Christensen & Thunedborg 1999 (Danmark) Metode Traditionel survey, svar 93% Læger Resultat Sederingspraksis varierer, standarder 33% Scoring 16%, oftest Ramsay Stiler mod lettere sedering Opioider, benzodiazepiner og morfin Sederingspraksis Ingrid Egerod 12

13 Introduktion Soliman et al (Vesteuropa) Metode survey, svar 20% Læger i databaser, 16 lande Resultat Sederingspraksis varierer Scoring 18 72%, oftest Ramsay Midazolam 63%, propofol 35%, morfin, fentanyl 33% Sederingspraksis Ingrid Egerod 13

14 Introduktion Rhoney & Murry 2002 (USA) Metode Traditionel survey, svar 50% Overlæger Resultat Sederingspraksis varierer, lokale præferencer, protokoller 32% Scoring: Glasgow Coma Scale + mod. Ramsay Patienter sederet og paralyseret Opioider, midazolam, propofol Sederingspraksis Ingrid Egerod 14

15 Introduktion Samuelson et al (Sverige) Metode Traditionel survey, svar 98% Oversygeplejersker Resultat Sederingspraksis varierer, lokale præferencer Scoring 16% Patienter dybere sederet 63% Midazolam, propofol, opioid Sederingspraksis Ingrid Egerod 15

16 Introduktion Guldbrand et al (Nordiske lande) Metode Elektronisk survey, svar 36% 5-dages registrering (mest læger) Resultat Sederingspraksis varierer, protokoller 41% Scoring 53% Patienter lettere sederet Fentanyl, morfin, propofol, midazolam Sederingspraksis Ingrid Egerod 16

17 Introduktion Egerod et al (Danmark) Metode Traditionel survey, svar 81%, 90% Læger og sygeplejersker Resultat Sederingspraksis varierer, protokoller 25%, 10% Scoring 44%, 31% Patienter lettere sederet Fentanyl, morfin, propofol, midazolam Sederingspraksis Ingrid Egerod 17

18 Introduktion Hypoteser 1. Praksis har ændret sig mod lettere sedering fra 1997 til Lægers og sygeplejerskers egenvurdering af sederingspraksis varierer Sederingspraksis Ingrid Egerod 18

19 Introduktion Formål At afdække sederingspraksis i Danmark i 2003 Follow-up på (Christensen et al. 1999) Sammenligne læger i 1997 og 2003 Stratificeret undersøgelse Sammenligne læger og sygeplejersker i 2003 Sederingspraksis Ingrid Egerod 19

20 Metode Design og metode Traditionel survey Dataindsamling på alle danske intensivafdelinger i 2003 Sederingspraksis Ingrid Egerod 20

21 Metode Spørgeskemaer blev sendt til alle intensivafdelinger i Danmark (n=48) i januar Spørgeskemaer (n=96) blev sendt til en læge og en sygeplejerske på hver afdeling. Sederingspraksis Ingrid Egerod 21

22 Resultater Svarprocent Afdelinger n=48 Besvarelse Læger n=39 81% Sygeplejersker n=43 90% Ønsket svarprocent > 80% for at undgå selektionsbias (De Vaus 2002:84) Sederingspraksis Ingrid Egerod 22

23 Resultater: Follow-up Signifikant stigning i anvendelse af scoringssystemer for sedering i Uændret brug af protokoller. Tabel 1 Follow-up: Formel sederingspraksis Anvendes følgende? (%) p-værdi Protokol for sedering p = Protokol for aftrapning af sedering 6 10 p = Scoring af sederingsniveau p = 0.005* Døgnrytme p = Sederingspraksis Ingrid Egerod 23

24 Resultater: Follow-up Tabel 2 Follow-up: Sederingspraksis i relation til respiratormodus (procent) Modus Patient- Sedation Analgesi hyppighed PC Aldrig < 20% 20-70% > 70% VC Pt. Aldrig < 20% 20-70% > 70% Aldrig < 20% 20-70% > 70% p = 0.007* p = 0.008* p = 0.017* p = 0.008* p = p = Signifikant mindre sedering ved PC og VC. Uændret sedering ved patientstyret ventilation Sederingspraksis Ingrid Egerod 24

25 Resultater: Follow-up Tabel 3 Follow-up: Sedering i relation til diagnose (procent) Diagnose ARDS COPD Hjerteinsufficiens Kranietraume Patienthyppighed Sedering Analgesi Aldrig < 20% % > 70% Aldrig < 20% 20-70% > 70% Aldrig < 20% 20-70% > 70% Aldrig < 20% 20-70% > 70% p = p = p = 0.000* p = 0.001* p = 0.000* p = 0.000* p = 0.032* p = 0.011* Signifikant mindre sedering i relation til COPD, hjerteinsufficiens og kranietraume. Fortsat hyppigere sedering hos patienter med ARDS. Sederingspraksis Ingrid Egerod 25

26 Resultater: Follow-up Tabel 4 Follow-up: Sedation i relation til modus og medikamenter (procent) Modus PC VC Pt. Patient Benzodiazepiner Propofol Opioider hyppighed Aldrig < 20% % > 70% Aldrig < 20% 20-70% > 70% Aldrig < 20% 20-70% > 70% p = 0.000* p = 0.000* p = 0.000* p = 0.000* p = 0.004* p = 0.002* p = 0.040* p = 0.003* p = 0.012* Signifikant mindre sedering i relation til benzodiazepiner, propofol og opioider i alle respiratormodi. Sederingspraksis Ingrid Egerod 26

27 Resultater: Follow-up Tabel 6 Follow-up: Bivirkninger i relation til sedation (procent) Sedativa Analgetika Patient hyppighed Aldrig < 20% 20-70% > 70% Aldrig < 20% 20-70% > 70% Forsinket opvågning Paradoks agitation Påvirket respiration Mave-tarm problemer p = p = 0.046* p = p = p = p = Signifikant mindre paradoks agitation ved sedativa; ellers uændrede bivirkninger Sederingspraksis Ingrid Egerod 27

28 Resultater: Stratificeret Læger og sygeplejersker er enige om den formelle sederingspraksis, dog ikke i relation til daglig vækning og døgnrytme. Tabel 1 Stratificeret undersøgelse. Formel sederingspraksis Anvendes følgende? (%) Læger Sygeplejersker p-værdi Protokol for sedering Protokol for aftrapning af sedering Scoring af sederingsniveau Daglig vækning * Døgnrytme * Sederingspraksis Ingrid Egerod 28

29 Resultater: Stratificeret Læger og sygeplejersker er enige om hvor beslutninger om sedering træffes, dog ikke i relation til konferencer. Tabel 2 Stratificeret undersøgelse: Samarbejde Træffes beslutninger? (%) Læger Sygeplejersker p-værdi På stuegang (visit, rond) På konference * Af særlige teams Af læger Af sygeplejersker Af læger og sygeplejersker fælles Sederingspraksis Ingrid Egerod 29

30 Resultater: Stratificeret Læger og sygeplejersker er enige om indikationer for sedering Tabel 3 Stratificeret undersøgelse: Indikation for sedering (procent) Påvirker følgende Læger Sygeplejersker p-værdi sederingsstrategien? Type af organsvigt Grad af organsvigt Forventet varighed Sederingspraksis Ingrid Egerod 30

31 Resultater: Stratificeret Læger og sygeplejersker er enige om sedering i relation til diagnose, dog ikke analgetika ved COPD. Tabel 4 Stratificeret undersøgelse: Hyppighed af sedering i forhold til diagnose (skala 1-4). Sedativa Analgetika Læger Spl. p-værdi Læger Spl. p-værdi ARDS COPD * Hjerteinsufficiens Kranietraume Sederingspraksis Ingrid Egerod 31

32 Resultater: Stratificeret Læger og sygeplejersker er enige om sedering i relation til modus. Tabel 5 Stratificeret undersøgelse: Sedering i relation til modus (skala 1-4). Modus Sedativa Analgetika Læger Spl. p-værdi Læger Spl. p-værdi PC VC Pt Sederingspraksis Ingrid Egerod 32

33 Resultater: Stratificeret Læger og sygeplejersker er enige om sedering i relation til modus og medikamenter, dog ikke benzodiazepiner ved patientkontrolleret ventilation. Tabel 6 Stratificeret undersøgelse: Sedering i relation til modus og medikamenter (skala 1-4) Benzodiazepiner Propofol Barbiturater Modus Læger Spl. p- værdi Læger Spl. p- værdi Læger Spl. p- værdi PC VC Pt * Sederingspraksis Ingrid Egerod 33

34 Resultater: Stratificeret Læger og sygeplejersker er enige om sedering i relation til bivirkninger, dog ikke sedativa ved mave-tarm problemer og analgetika ved påvirket respiration. Tabel 8 Stratificeret undersøgelse: Sedering i forhold til bivirkninger (skala 1-4) Sedativa Analgetika Læger Spl. p-værdi Læger Spl. p-værdi Forsinket opvågning Paradoks agitation Påvirket respiration * Mavetarm problemer * Sederingspraksis Ingrid Egerod 34

35 Resultat: Hele undersøgelsen Hypoteser 1. Praksis har ændret sig mod lettere sedering fra 1997 til 2003 Ja. 2. Lægers og sygeplejerskers egenvurdering af sederingspraksis varierer Ja og nej. Sederingspraksis Ingrid Egerod 35

36 Resultat: Hele undersøgelsen Fund 1. Hyppigste præparater er propofol (eller midazolam) + fentanyl (eller morfin) 2. Hyppigste administrationsform er kontinuerlige infusioner Sederingspraksis Ingrid Egerod 36

37 Diskussion Udfordringen for intensivsygeplejen i fremtiden er den mere vågne patient Kræver analgosedation mere overvågning? Dvs. flere sygeplejersker Kræver analgosedation bedre patientkommunikation? Dvs. mere kompetente sygeplejersker Sederingspraksis Ingrid Egerod 37

38 Diskussion Hvorledes planlægger og gennemfører sygeplejersker patientens sederingsforløb? Patientperspektiv: Velvære Personaleperspektiv: Kooperativ Behandlingsmæssigt perspektiv: Stabilitet r/t respiration og hæmodynamik Sederingspraksis Ingrid Egerod 38

39 Diskussion Hvorledes integreres forskningsevidens med patientens præferencer, klinikerens ekspertise og de overordnede ressourcer? Hvorledes integreres kvalitativ og kvantitativ evidens? Sederingspraksis Ingrid Egerod 39

40 Diskussion Konsekvenser af sedering Hvilke senfølger oplever patienten efter udskrivelsen? Opfølges patienttilstanden? Hvilke manifestationer (stress, angst, mareridt, søvnløshed) skyldes sederingskvaliteten og hvilke kan tilskrives andre faktorer (confoundere)? Sederingspraksis Ingrid Egerod 40

41 Konklusion Det ønskede sederingsniveau bør fastsættes ved hjælp af evidensbaserede sederingsprotokoller. Det faktiske sederingsniveau bør måles ved hjælp af validerede scoringssystemer. Patienten bør medinddrages i behandling og pleje. Sederingspraksis Ingrid Egerod 41

42 Tak Sederingspraksis Ingrid Egerod 42

Tiltrædelsesforelæsning: Velvære og restitution under og efter akut og kritisk sygdom

Tiltrædelsesforelæsning: Velvære og restitution under og efter akut og kritisk sygdom tiltrædelsesforelæsning Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 21 Tiltrædelsesforelæsning: Velvære og restitution under og efter akut og kritisk sygdom Ingrid Egerod Rigshospitalet, den 21.11.2012 Min

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7 Udvikling- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2014 Indholdsfortegnelse Titel Primære forfatter side Forord Helen Bernt Andersen. 5 A systematic review for the Cochrane

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse af voksne indlagte patienters perspektiv på rektal temperaturmåling

En spørgeskemaundersøgelse af voksne indlagte patienters perspektiv på rektal temperaturmåling ORIGINALARTIKEL Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 4 2014 29 En spørgeskemaundersøgelse af voksne indlagte patienters perspektiv på rektal temperaturmåling A regional survey of hospitalized, adult patients

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

SEDASJON OG MONITORERING

SEDASJON OG MONITORERING SEDASJON OG MONITORERING Jacob Rosenberg (DK), Kirsti Myre (N), februar 2014. Den teknologiske udvikling indenfor radiologi og minimal invasiv kirurgi har de senere år været næsten utrolig. Procedurer

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER?

FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER? FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER? Et sundhedsvidenskabeligt projekt om betydningen af epiduralblokadens tilgængelighed for den fødendes valg og jordemoderens faglighed University College Nordjylland Jordemoderuddannelsen,

Læs mere

Hvordan håndterer kræftsygeplejersken ernæring til kræftpatienter?

Hvordan håndterer kræftsygeplejersken ernæring til kræftpatienter? Hvordan håndterer kræftsygeplejersken ernæring til kræftpatienter? Rapport på spørgeskemaundersøgelse blandt kræftsygeplejersker 01-06-2014 Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Foreningen af Kliniske

Læs mere

Helle Gøtzsche Olesen

Helle Gøtzsche Olesen Kandidatspeciale Afvikling af CPAP behandling hos for tidligt fødte børn -en dansk model af Helle Gøtzsche Olesen Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 254/2012 KANDIDATUDDANNELSEN

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Diabetes mellitus er en sygdom i

Diabetes mellitus er en sygdom i Kommunikation med mennesker, der lever med sygdommen diabetes mellitus Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra praksis beskrives forskellige problemer, der kan opstå, når mennesker med diabetes

Læs mere

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. MTV rapport

Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. MTV rapport Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport Skulptur af den spanske kunstner Joan Antigas Planas, placeret ved indgangen til Ortopædkirurgisk afd. Projekt Ortogeriatrisk afsnit MTV rapport - Et tværfagligt

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

National behandlingsvejledning. voksne patienter med ALI og ARDS

National behandlingsvejledning. voksne patienter med ALI og ARDS National behandlingsvejledning for voksne patienter med ALI og ARDS Indledning Denne nationale behandlingsvejledning (NBV) er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DASAIM/DSIT, og omhandler behandling af

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Symposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) April 2005 13. ÅRGANG

Symposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) April 2005 13. ÅRGANG Den blødende patient SATS - interessegruppe Indkaldelse: Abstracts Symposium ved Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) April 2005 13. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Udarbejdet af Seniorforsker Kasper Edwards, DTU Management Engineering Marts 2014 Projektet er støttet af Center

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere