Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning"

Transkript

1 Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen ( & Henrik Lolle (

2 Måling af lykke eksploderer! Måling via survey af lykke og livstilfredshed er inden for de seneste par årtier nærmest eksploderet! Regeringer fokuserer ligefrem på nationale lykkeindex på linje med bruttonationalprodukt! Det første land var Bhutan i I dag er også lande som Frankrig og Storbritannien med på lykkeholdet: David Cameron: Gauging people's wellbeing is one of the "central political issues of our time It's time we admitted that there's more to life than money, and it's time we focused not just on GDP but on GWB - general wellbeing."

3 The view from in here If we want to know how a person feels, we must begin by acknowledging the fact that there is one and only one observer stationed at the critical point of view. She may not always remember what she felt before, and she may not always be aware of what she is feeling right now. We may be puzzled by her reports, sceptical of her memory, and worried about her ability to use language as we do. But when all our hand wringing is over, we must admit that she is the only person who has even the slightest chance of describing the view from in here, which is why her claims serve as the gold standard against which all other measures are measured. (Gilbert 2007, p 66)

4 Begrebet subjective well-being! De fleste lykkeforskere opererer med to overordnede dimensioner for det, der ofte kaldes for subjective well-being En lidt tilbagelænet, køligt evaluerende dimension, der ofte måles med tilfredshed med livet En mere affektiv dimension, der ofte måles med lykke

5 Operationalisering! Den kognitivt evaluerende dimension: Typisk formulering på engelsk: On the whole, are you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the life you lead? Typisk formulering på dansk: I det store og hele, er du så meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds eller overhovedet ikke tilfreds med din tilværelse?! Den affektive/emotionelle dimension: Typisk formulering på engelsk: Taking all things together, would you say you are med svarkategorierne Very happy, Quite happy, Not very happy, Not at all happy plus en ved ikke-kaegori Typisk formulering på dansk: Alt taget i betragtning vil De mene, at De er: meget lykkelig, Ret lykkelig, Ikke særlig lykkelig eller Slet ikke lykkelig?

6 Alternative operationaliseringer! Lykkedimensionen opfattes af nogle som bestående af forskellige typer af positive følelser, og i en operationalisering medtages også spørgsmål for negative følelser.! Især tilfredshedsdimensionen ses nogle gange opdelt på forskellige sfærer, som f.eks. familielivet, arbejdslivet og fritidslivet alt afhængig af problemstillingen selvfølgelig.! Det langt mest udbredte er dog et enkelt spørgsmål til at indfange lykke og/eller et enkelt spørgsmål til at indfange tilfredshed med livet.

7 Danskerne er superlykkelige?! Danmark ligger næsten konstant i top.! Dog gælder det mest tilfredshed med livet og i mindre grad lykke.! Spørgsmålet er så, om man kan stole på målingerne af lykke og tilfredshed med livet.! Specifikt er vi interesseret i sprogets eventuelle forvridende effekt.! Dvs. skyldes nogle af de forskelle, som man ser mellem landende i lykke og livstilfredshed, rent semantiske aspekter?! Konkret har vi en tese om, at der for en dansker ikke skal så meget til, førend han eller hun angiver at være tilfreds dvs. at det danske ord tilfreds lægger en bias ind i forhold til tilsvarende ord på andre sprog. Til gengæld er det danske ord lykkelig langt mere vanskeligt at tage i sin mund, f.eks. i forhold til et ord som happy.

8 Hvordan kan man undersøge dette?! Naturlige eksperimenter: f.eks. sammenligning af surveyresultater mellem fransk-, tysk- og italiensktalende grupper i Svejts samt af sammenlignelige surveyresultater fra Frankrig, Tyskland og Italien (det dur ikke i Danmark!).! Mere kvalitative undersøgelser: hvor man f.eks. mere direkte spørger intervievpersoner, evt. i forskellige lande, hvordan de opfatter forskellige ord og sætninger.! Egentlige eksperimenter: hvor man f.eks. efter opdeling i eksperimentgrupper giver respondenterne forskellige spørgsmålsformuleringer.! Det er ikke overvældende, hvad der findes af tidligere empiri, og resultaterne er ikke entydige.

9 Surveyeksperimentet! Vi valgte at lave et surveyeksperiment, hvor vi sendte ud til alle studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.! Efter en tilfældig (stratificeret) opdeling i otte grupper af studerende blev der sendt ud med link til otte forskellige spørgeskemaer på nettet (hvor hver enkelt studerende selvfølgelig kun fik link til et enkelt skema).! De otte spørgeskemaer var i grundtræk ens, men de fire var helt og aldeles formuleret på engelsk, mens de øvrige fire var på dansk, samtidig med at der blev brugt varierende formuleringer inden for de to sprog ved spørgsmål angående lykke og tilfredshed med livet.

10 Eksempel på resultater fra spørgsmål om livstilfredshed Endnu et spørgsmål om tilfredshed med livet viser samme tendens, dog ikke signifikant.

11 Eksempel på resultater fra lykkespørgsmål Endnu et spørgsmål om lykke viser samme tendens, endda endnu kraftigere.

12 Konklusioner! Hypotesen om, at ordet tilfreds trækker som lidt af en magnet, blev støttet af resultaterne.! Ved lykkespørgsmålene blev der ligefrem trukket kraftigt i den modsatte retning, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at det danske ord lykkelig er meget stort at tage i sin mund, f.eks. i sammenligning med det engelske ord happy. Lykke: føle dyb glæde og stor tilfredshed (Den Danske Ordbog) Happy: feeling or showing pleasure or contentment (Oxford Dictionary of English)! Alt i alt stemmer disse fund fint sammen med, at Danmark ligger stort set konstant i top, hvad angår tilfredshed med livet, og knapt så stabilt i top mht. lykke.! I European Social Survey ligger Danmark dog stabilt i top mht. lykke også, men det har muligvis også en sproglig forklaring. I denne undersøgelse måles lykkefølelsen på en 0 til 10-skala, hvor polerne på dansk hedder Særdeles lykkelig og Særdeles ulykkelig På engelsk hedder den positive pol derimod Extremely happy, og f.eks. svenskerne benytter ligeledes her termen extremt lycklig.! Sammenlignes der mellem lykke og livstilfredshed inden for hvert sprog i resultaterne, ses som ventet, at danskerne har langt lettere ved at erklære sig tilfredse end lykkelige (51 pct. meget tilfredse mod 28 pct. meget lykkelige). Ved de engelsksprogede grupper er der stort set ingen forskel (41 pct. mod 44 pct.)

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng 1 Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng Jacob Thøgersen Dansk Sprognævn 1. Indledning Jeg er blevet bedt om at skrive om forholdet mellem interviewer

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Syddansk Universitet Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Martin Rasmussen Social integration og marginalisering Arbejdspapir 1:2004 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Læs mere

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Brugerundersøgelse?????????????????????? Foråret 2013 Biblioteket. Campus Horsens????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley [SKRIV FIRMA ENAVN] BETAL ELLER FORSVIND En analyse af brugernes villighed til at betale for digitale nyheder Specialeafhandling i Journalistik

Læs mere

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

Citation for published version (APA): Spaten, O. M. (2012). Mellemlederes erfaringer med coaching af medarbejdere. Coaching Psykologi, 2(1), 41-62.

Citation for published version (APA): Spaten, O. M. (2012). Mellemlederes erfaringer med coaching af medarbejdere. Coaching Psykologi, 2(1), 41-62. Aalborg Universitet Mellemlederes erfaringer med coaching af medarbejdere Spaten, Ole Michael Published in: Coaching Psykologi Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Der er et lykkeligt land

Der er et lykkeligt land Rapport udarbejdet af institut for lykkeforskning i samarbejde med danica pension Der er et lykkeligt land en kortlægning af årsagerne til danskernes lykke INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING Rapport udarbejdet

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse politica, 42. årg. nr. 2 2010, 145-162 David Dreyer Lassen og Søren Serritzlew Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse Et af statskundskabens klassiske spørgsmål er, hvordan politiske enheders

Læs mere

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Bernhard Hansen Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200 ISSN 0105-3272

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Bernhard Hansen Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200 ISSN 0105-3272 DANSK DATA ARKIV / DANISH DATA ARCHIVES Adresse/Address Islandsgade 10, DK-5000 Odense Tlf: +45 6611 3010 Telefax +45 6611 3060 e-mail mailbox@dda.sa.dk Internet http://www.sa.dk/dda/ Udgiver Dansk Data

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Virtuel Socialisering

Virtuel Socialisering Virtuel Socialisering Med udgangspunkt i det danske SOCOM- community Peter Erikstrup og Simon Lüdeking, BDMD ITU 2009 ANSLAG: 38,060 07/12/09 Abstract We have chose to write about the game SOCOM our target

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Selvorganiserende teams

Selvorganiserende teams Selvorganiserende teams Indledning... 2 Problemfelt og arena... 2 Problemformulering... 2 Opgavens opbygning... 3 Introduktion... 3 Introduktion til selvorganiserende teams... 4 Selvorganiserende teams

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår?

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår? Nyt fra Sprognævnet 1999/1 marts Indhold Artikler År 2000-problemer Komma i engelsk og dansk Berigtigelse År 2000-problemer Af Henrik Galberg Jacobsen Stadig flere af de spørgsmål som Sprognævnet får,

Læs mere

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på 06-06-2014 Privatliv på Facebook Videresalg af personlige oplysninger via cookies Christian Schjødt Hays Thøgersen 52469 Jasmin Fanny Isabelle Jensen 53169 Gruppe 7 Hus 6.2 Vejleder: Stig Børsen 9.247

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Evaluering af miljøvejledninger til offentlige indkøbere

Evaluering af miljøvejledninger til offentlige indkøbere Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 19 2001 Evaluering af miljøvejledninger til offentlige indkøbere Henrik Andersen Advice Analyse A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Tag Stilling! En sprogpsykologisk analyse af folderen "Organdonor - Tag stilling sammen med dine nærmeste".

Tag Stilling! En sprogpsykologisk analyse af folderen Organdonor - Tag stilling sammen med dine nærmeste. DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Tag Stilling En sprogpsykologisk analyse af folderen "Organdonor - Tag stilling sammen med dine nærmeste". NAVN: SIMONE KOCH JENSEN VEJLEDER: CHRISTINA

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

At Lundbeck our common language is English

At Lundbeck our common language is English At Lundbeck our common language is English en kvalitativ, empirisk analyse af engelsk koncernsprog og sprogpolitik Kandidatafhandling af Sara Pedersen Cand.ling.merc. (Translatør & Tolk i Engelsk) November

Læs mere