Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive rapport. Mobity survey. Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv. Udarbejdet af"

Transkript

1 Executive rapport Mobity survey Danske unges brug af sociale netværk i et mobilt perspektiv Udarbejdet af Lisbeth Klastrup Gitte Stald IT Universitetet i København Offentliggjort 18. december 2009

2 Executive rapport: - danske unges brug af sociale netværk 1. Opsummering af vigtigste fund Denne rapport præsenterer resultatet af en online undersøgelse, udført i foråret 2009, som led i projektet Mobity social netværksportal på mobilen. Undersøgelsen havde til formål at afdække, hvordan unge danskere bruger sociale netværkssites, og om de havde interesse i at tilgå disse sites via mobile platforme. Vores undersøgelse viser, at 13-24årige danskere ikke bruger mere end to sociale netværkstjenester primært bruger sociale netværkssider til at styrke offline relationer og holde sig bredt orienteret helst vil have vennernes statusopdatering som billeder, efterfulgt af status om humør/følelser ikke er interesserede i at bruge sociale netværk kun på mobilen, men via en kombination af medier... men hvis servicen er gratis, nem at bruge og vennerne er på, er der mange potentielle brugere 2. Baggrund Mobity dækker over forsknings- og udviklingssamarbejdet Social netværksportal på mobilen, der er et samarbejde mellem DR, IT-Universitetet, Unwire, Innocept Consult og Telia. Parterne gik sammen fra april 2008 til juni 2009 for at udvikle en banebrydende mobiltjeneste til unge 13-24årige. Projektet er støttet af midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsens innovationsmidler. I forbindelse med Mobitys udviklingsarbejde stod IT Universitetet for en række undersøgelser og analyser, således at partnerskabet kunne have et vidensbaseret grundlag for arbejdet med særlige løsninger for brug af sociale netværkstjenester fra mobilen. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en online undersøgelse af unges brug af sociale netværkstjenester. Formålet med undersøgelsen var at få viden om en bestemt befolkningsgruppes brug af sociale netværkssider, herunder hvilke sider, der bruges, med hvilke formål, hvor ofte og fra hvilken platform. Vi havde også en særlig interesse i at vide, fra hvilken platform, respondenterne tilgår sociale netværkssider og hvilke muligheder, der er for fremtidig brug. Undersøgelsen blev igangsat af IT Universitetet i marts 2009 og løb, med pauser, indtil 19. maj Undersøgelsen blev annonceret ved hjælp af de såkaldte ads på Facebook, samt i vores personlige netværk af unge aktive på de sociale medier. 1 Undersøgelsen var specifikt rettet med unge danskere i alderen fra år, svarende til den primære målgruppe for Mobity. I alt 746 unge gik ind på spørgeskemaet og 645 af disse (ca 87%) fuldførte hele spørgeskemaet. To droppede det helt. Langt de fleste spørgsmål har dog besvarelser. Der er flest besvarelser i aldersgruppen fra år (60%). Ca 61% er kvinder og 39% mænd, en kønsfordeling man også kan finde i andre undersø- 1 Disse ads (=små bannerreklamer) blev, mod betaling til Facebook, pushet til i princippet alle unge erklærede danskere i vores valgte målgruppe. Bannerreklamen bestod af Mobity s logo og teksten Er du social på nettet?. Facebook tillader ikke, at man bruger ordet Facebook i bannerreklamer, ej heller i landingssiden ved klik, hvilket gjorde det svært at lave en mere præcis tekst. 1

3 gelser af samme type (Stald 2004, 2006, ). Hvad angår de unges brug af mobile platforme, viser svarene helt bemærkelsesværdigt, at et forbløffende antal af de adspurgte unge ikke ved ret meget om deres mobil. Dels har hele 220 ud af 746 (29%) undladt at besvare spørgsmålet, hvilket er langt over andelen af undladte svar på de andre spørgsmål, dels kender godt 42% af de, der har besvaret dette spørgsmål, ikke modellen men kun mærket! Dette peger på en gennemgående pragmatisk indstilling til det at have og bruge en mobiltelefon. De foretrukne mærker blandt de, der har angivet et, domineres af Sony Ericsson (knap 45%) og Nokia (knap 33%), efterfulgt af Samsung (godt 11%), iphone (knap 6%), HTC (knap 3%) og LG (knap 3%). Til dette billede hører dog også at 187 ud af de 526, der har svaret på spørgsmålet, har sat kryds ved anden mobil, model og mærke ikke opgivet, hvilket gør det svært at sige noget generelt om tendenser i brug af mærker og typer. 3. Vaner omkring brug af sociale netværk de unge er hyppigt aktive på få netværkssites Hvilke og hvor mange netværkssites bruger de? Vi spurgte dem om hvor mange netværk de er på og hvor ofte de bruger dem. Tendensen er klar: de fleste er ikke aktive på mere end to netværkssite, og en af dem er altid Facebook (98% af 723), som også er det site, de tydeligvis er mest aktive på (89% ud af 704 besvarelser). Facebooks store popularitet i denne undersøgelse skal dog også ses i lyset af, at vi har annonceret undersøgelsen på Facebook, så det er forventeligt, at næsten alle har en profil her 3. Figur 1. Generel brug af sociale netværkssites, årige (n= 723) 2 Tre undersøgelser af 15-24årige danskeres adgang til, brug af og holdninger til mobiltelefoner og andre digitale medier. Undersøgelserne blev gennemført efter samme design. I alle tre undersøgelser ses omtrent samme køns- og aldersrepræsentation som i Mobity-undersøgelsen. 3 Facebook s generelt store popularitet i denne målgruppe bekræftes dog også af den seneste rapport fra Danmarks Statistik om danskernes internetforbrug (Danmarks Statistik, oktober 2009). Af den fremgår det, at 86% af de unge mellem er tilknyttet en social netværkstjeneste og heraf har 95% en profil på Facebook. I aldersgruppen (Danmarks Statistiks næste alderskategori) har 66% en netværksprofil og heraf har hele 97% en profil på Facebook. 2

4 Andre populære brugte sites er samlet set Youtube (81% af 723), MSN livespaces (der bruges af knap 29%), MySpace (24%) og Arto (knap 22%) og DKBN (knap 21%). 27% (196 personer) angiver, at de bruger andre netværk end dem, vi foreslår. Samlet set repræsenterer disse andre omkring 85 forskellige sider 4. Blandt disse andre er Twitter og Messenger mest populære. Det er interessant at se, at der er en vis forskel i populariteten af tjenester, alt efter aldersgruppen. Youtube og Facebook er populære i alle aldersgrupper, men i gruppen af de årige, peger hele 40% på Arto som et netværk, de aktivt har brugt inden for den seneste måned, hvorimod markant færre bruger det i de andre aldersgrupper (7% af de årige, og kun 1% af de årige). Hos de årige peger 28% på DKBN ( Denmark By Night ) som et netværk, de aktivt bruger (det gør kun 13% af de årige, og 14% af de årige). Hos de årige er der ret stor spredning i brugen af netværk, idet 30% her angiver andre netværkssites end dem, vi foreslår, og der er markant flere eksempler på Twitter som et af disse andre sites i lige denne aldersgruppe. Tvinger vi de unge til kun at vælge ét site, som det de bruger allermest, er der intet at være i tvivl om. Facebook er absolut topscorer (dette skal igen dog også ses i lyset af, at vi primært annoncerede surveyet på Facebook-sitet). Figur 2. De mest populære sociale netværkssites (n=704) Online aktivitet: hvor ofte er de på og hvad laver de? De brugere, vi har haft fat i med vores undersøgelse, er allerede aktive netbrugere (de har besvaret en survey annonceret online), og de bruger da også sociale netværkssites meget aktivt. 91% (af 719) angiver, at de er logget på dagligt, og heraf fortæller knap 35%, at de er logget på mindst én gang om dagen og længe, 4 Langt fra alle disse kan dog defineres som sociale netværkssider på linje med Facebook og Arto. Stikprøver viser dog at siderne alle har chat eller blogfunktioner. Det opgivne antal forskellige andre er ikke helt præcist, da respondenternes angivelser ikke i alle tilfælde er nøjagtige. 3

5 mens 47% svarer, at de er på flere gange om dagen i kortere tid og 9% er på kort tid én gang dagligt. Af de resterende er 8% på 1-3 gange om ugen i kortere eller længere tid. Figur 2. Aktivitetsgrad på sociale netværkssites (n=719) Over halvdelen (51% af 719) angiver, at de bruger al eller meget af den tid, de er online, på sociale netværkssites, mens knap 39% svarer, at de bruger en del af deres tid og knap 16%, at de kun bruger lidt eller meget lidt tid på disse sites. Samlet set er billedet altså, at brugen af sociale netværkssider fylder rigtig meget eller temmelig meget for de fleste respondenter. Dette er interessant i forhold til interessen for at kunne tilgå sine sociale netværkssider hvor som helst og når som helst. 4. Hvad bruges de sociale netværk til - Folk styrker offline relationer og får sjældent nye venner Der tegner sig et ganske klart billede af de unge respondenters formål med at være på sociale netværkssider: de vil holde kontakt med vennerne på en nem måde. Siderne tjener netop primært et socialt formål, idet 82% svarer, at formålet er at holde kontakt med folk, de allerede kender offline ligeligt fordelt mellem nære venner og fjernere bekendte, man tidligere har mødt offline. En respondent skriver f.eks.: Da jeg har gået på 3 forskellige skoler + efterskole, kender jeg folk i hele landet. så det her er klart den letteste måde at holde kontakt med alle de mennesker på. + det ville være stress hvis jeg fik en sms/opkald hver gang nogen ville høre hvordan man havde det. så ville man jo ikk lave andet... (kvinde, 21 år, Jylland) 4

6 Figur 4. Primære formål med at have en profil (n= 690) Kun godt 6% bruger det til at møde nye mennesker, og i denne aldersgruppe er det godt 1%, der bruger siderne til professionel netværking. 6% angiver, at de primært ønsker at dele oplevelser med andre og knap 4% bruger siderne, da de føler, at det er nødvendigt, fordi vennerne er der. Opretholdelse og pleje af sociale relationer vejer altså absolut mest, når man bruger siderne, men man skal også tage i betragtning, at man kun kunne sætte et kryds. Mange af funktionerne på sociale netværkssider, som for eksempel det at dele videoer, billeder og links, kan netop fungere som led i opretholdelsen af sociale relationer, og vores undersøgelser dækker ikke rigtigt dette aspekt af disse aktiviteter. 5. De sociale netværk og information om vennerne: gerne billeder Vi spurgte endvidere respondenterne om deres venners brug af sociale netværkssider. Det gjorde vi på baggrund af andre undersøgelser af unges mediebrug, der viser, at det i høj grad har betydning for den enkeltes valg, hvad vennerne gør (Stald 2008). Dette er selvfølgelig interessant i forhold til adaptation af ny teknologi og software. Hvor aktive er vennerne på sociale netværkssites? Ifølge besvarelserne er respondenternes venner heller ikke aktive på mere end 2 netværk: Knap 27% siger, at de fleste af vennerne kun er aktive netværksbrugere ét sted, mens knap 43% siger, at de er aktive på to SNS er. Biledet for de mest populære sider matcher ikke overraskende de svar, respondenterne giver for deres egne præferencer: Facebook topper med knap 99% af svarene, mens Youtube kommer ind på anden pladsen med 59% og MySpace på tredjepladsen med 42% efterfulgt af MSN Livespaces med knap 31%. Det er dog interessant, at respondenterne angiver et betragteligt lavere tal for vennernes brug af Youtube end for sig selv (godt 59% mod 81%), mens for eksempel Arto og DKBN ligger noget højere for vennerne end for 5

7 respondenterne (hhv 34%/21% og 32%/21%). Da vi må gå ud fra, at vennerne svarer nogenlunde til respondenterne mht alder og køn og da vi har en ganske stor gruppe at gå ud fra (744 fordelt på diverse alderstrin), vurderer vi, at det ikke er helt let at angive et sandfærdigt billede af vennernes brug af sociale netværkssider, bortset fra det, der benyttes mest og oftest af flest, nemlig Facebook. Hvad vil man helst vide om vennerne? Hvad vil du helst vide om dine venner via deres profiler? Selvom du gerne vil vide mange forskellige ting om dine venner, så sæt kryds ved det, der er allervigtigst. Figur 5. Hvad man helst vil vide om vennerne? (n= 690) Vi spurgte også til, hvad respondenterne helst ville have at vide om deres venner, gennem vennernes profiler. Dette kan bidrage til at identificere, hvilke behov for forbedrede eller nye løsninger, brugerne kan have, og ikke mindst, hvad der fungerer godt og hvad der underbygger en tjenestes popularitet. Et væsentligt fund her er, at hele 48% svarer, at de helst vil have billeder af ting (fester osv) de (vennerne) har deltaget i, eller laver lige nu. Dette efterfølges af statustekst om, hvordan de har det (humør, følelser), som godt 27% finder vigtigst. På tredjepladsen med knap 13% kommer så statustekst om, hvad de laver lige nu, efterfulgt af statustekst om hvor/hvilket sted, de er lige nu med 5%. 59 respondenter har herudover tilføjet ekstra begrundelser i form af fritekstsvar. Her nævner 10 af dem i forskellige variationer civilstatus som et vigtigt parameter (har vennen en kæreste eller ej?). 6

8 Den store interesse for at se billeder viser, at visuel kommunikation (dog ofte på sociale netværkssites forankret med en tekstbesked, en kommentar) er ganske central i disse unge mediebrugeres liv 5. Samtidig angiver knap halvdelen dog, at de foretrækker forskellige former for tekstbeskeder i form af status-updates. Hvis man lægger billeders dokumentationsværdi og de historier, de kan fortælle, sammen med den næststørste præference, nemlig opdateringer om, hvordan vennerne har det, ser det ud til, at sociale netværkssider for alvor er med til at generere snapshots af vennernes situation, tilstand, oplevelser og humør. Det er derfor også nok i høj grad det samlede udtryk, der er med til at skabe disse øjebliksbilleder. En respondent påpeger da også i sit fritekstsvar: Som nævnt ovenfor vil man gerne vide mange forskellige ting om sine venner. Men det er kombinationen der gør det. - altså, jeg gider ikke kun sidde og kigge på billeder fx. (kvinde, 19 år ) En anden peger på, at det måske ikke så meget er typen af statusbesked, som det mere generelle billede af personens sindsstemning, der er vigtigt: Det er egentligt ikke fordi jeg er så nysgerrig, det er bare meget rart at kunne læse andres humør, så man er ''forberedt'' når man ser dem. (kvinde, 15 år) Det vil sige, at der er en stærk social og psykologisk effekt af disse opdateringer. Spørgsmålet er, om det også opfattes som væsentligt at kunne opdatere dette på samme måde via mobilen, hvor sms en fungerer som social opdatering on the run. Igen skal man være opmærksom på, at respondenterne blev tvunget til kun at sætte ét kryds. De fleste brugere betragter formentlig de forskellige muligheder for opdateringer som flere sider af samme sag. Vi spurgte endvidere til, hvordan respondenterne foretrækker at holde kontakt med vennerne, det vil sige, via hvilken platform. Selvom billedet ikke er helt så entydigt som ved andre spørgsmål, er der dog relativt flest (41%), der svarer, at de helst vil holde kontakt via mobilen (tale eller tale og sms), mens knap 37% svarer helst via en kombination af mobiltelefon og computer. 19% svarer helst på min computer (via mail, chat/msn, social netværksside-profil osv). Kun godt 2% bruger internet på mobilen til at holde kontakt med venner, og under 1% bruger i dag fastnettelefon til at tale med deres venner. Selvom mobilen samlet set foretrækkes af flest enten alene eller kombineret med computer, skal man huske, at de platforme, og de tjenester, der bruges via disse 2 kanaler, hver for sig repræsenterer særligt tilpassede kommunikationsformer. SMS (især i form af længere SMS-samtaler ) og tale via mobilen er umiddelbare kommunikationsformer mellem to mennesker, der finder sted her og nu, mens indholdet og samtalerne på sociale netværkssites er mere komplekse, ofte involverer mere end bare 2 personer og måske strækker sig over længere tid, da man ikke nødvendigvis er på synkront med ens venner. En statusopdatering på en profil på et socialt netværkssite kan f.eks. ofte ses af alle venner, der er tilknyttede denne profil, og opfattes derfor måske som en relativt mere upersonlig kommunikationsform end de mere intime smssamtaler på mobilen. Endeligt er det interessant at bemærke, at kun 5% angiver, at de er mest interesserede i at vide, hvor deres venner er. Vennernes lokation er en funktionalitet, som det umiddelbart ville være oplagt at videreudvikle, hvis man tilgår sociale netværkssites fra mobilen, idet f.eks. Google maps ville kunne bruges til at lokalisere vennerne mere præcist. Vores survey viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er en viden, de unge efterspørger i særlig stor grad. 5 Denne interesse i billeder bekræftes også af de 140 fritekstsvar til spørgsmålet om, hvad de bruger de sociale netværk til (se foregående afsnit). Her nævner en del det at se billeder af andre som et væsentligt formål med at have en profil. 7

9 6. Sociale netværk på mobilen bruger de unge det? Nej, men der er muligvis interesse, hvis den er gratis, nem at bruge og hvis vennerne også bruger den. Som uddybning af spørgsmålet om, hvordan respondenterne foretrækker at følge med i vennernes liv, spurgte vi direkte til, om de går på sociale netværkssites via mobiltelefonen. Det, at man ikke foretrækker det, jf. foregående spørgsmål, betyder jo ikke, at man ikke gør det. Men tendensen er fortsat ganske klar: vores undersøgelse viser, at kun godt 4% går på sociale netværkssider med mobilen. 6 Derfor var det også interessant for os at få at vide, hvorfor så mange ikke gør det. Her svarer 50% af de, der har svaret, at de ikke har behov for det. 15% svarer, nej, fordi jeg ved ikke, hvordan man gør det og 20% angiver en anden, ikke uddybet, grund. Det er interessant, at så få respondenter bruger internettet via mobilen til social netværkning. Undersøgelsens tendens underbygges herudover af en undersøgelse af 15-24årige danskeres mobilbrug, ligeledes fra 2009 (Stald, 2009). Heraf fremgår det, at selvom lidt flere (18% af respondenterne) af og til går på nettet via mobilen, så er det især for at få nyheder og praktiske informationer, mens tjek af , Facebook, Messenger og Twitter følger efter. Men tallene er meget små, og peger måske på, at flertallet af danske unge fortsat er ganske pragmatiske mediebrugere, der især lægger vægt på tilgængelighed, pris og udbredelse blandt vennerne. Siden flertallet af unge danskere har en personlig computer og flertallet af de årige danskere har en bærbar computer, er et bedre og mere tilgængeligt internet oftest lige ved hånden (Stald, 2009). Et af de uddybende svar fra én af vores respondenter, der indimellem bruger det mobile net, lyder for eksempel: Facebook, men kun hvis jeg ikke har mulighed for at komme til en computer (kvinde, 19). Og et andet lyder: MSN, men det kun når min computer er nede! (kvinde, 14). Behovet for social opdatering kan altså udløse brugen af mobilen, men tilsyneladende kun som nødløsning. Det mobile internet skal konkurrere med et stort udbud af andre muligheder. Som det ses, er fastnettelefonen dog en undtagelse herfra, idet kun ganske få (knap 1%) bruger fastnettelefonen hjemme til at kommunikere med vennerne. Det kan skyldes, at mobilen dels er et mere privat og personligt kommunikationsmedie og dermed særlig at foretrække til personlig udveksling, dels er den altid tilgængelig uanset tid og sted. Endelig afskaffer flere og flere hjem helt generelt fastnettelefonen. Det, at så få bruger internettet via mobilen, er dog ikke ensbetydende med, at man skal opgive at udvikle services, der udnytter denne funktionalitet. På spørgsmålet om, hvorvidt man ville være interesseret i at bruge en tjeneste, der kunne samle information fra de sociale netværkssider, som respondenten og vennerne er på, svarer hele 41%, at de vil være interesserede i det, mens 28% holder muligheden åben ved at svare, at de ikke ved det. Kun 31% svarer, at de ikke vil være interesserede. Der er altså udviklingsmuligheder inden for dette område, på trods af den meget langsomme adaptation af det mobile internet blandt unge danskere, Dog viser vores undersøgelse også, at hvis man skal udvikle en sådan service, er det allervigtigste 7, at den ikke koster ekstra, hvilket 88% mener. Det næstvigtigste er, at den er nemt at bruge (66%). På tredjepladsen kommer, at vennerne også bruger den (knap 57%). 37% un- 6 Samtidig er der dog hele 10,2 der vælger svarmuligheden hvis ja, hvilke sociale netværkssites er der så tale om?, hvilket kan tyde på, at denne spørgsmålssektion måske er blevet læst forkert af respondenterne. Antallet af unge, der bruger sociale netværk på mobilen er måske derfor snarere 8-12% end 4%, men dette kan dog ikke bekræftiges af undersøgelsen. Uanset, er det stadig en meget lille procentdel af respondenterne, der bruger internet på mobilen. 7 Valget stod mellem Meget vigtigt, vigtigt, ikke vigtigt. 8

10 derstreger, at det er meget vigtigt, og 45%, at det er vigtigt, at man selv kan bestemme de sites, man tilføjer. 45% mener, at det er meget vigtigt, og 42% at det er vigtigt, at den kan tilgås når som helst. Figur 6. Hvad er vigtigst ved en social netværkstjeneste portal på mobilen? (n= 677) Det vil altså sige, at en smart og gennemtænkt mulighed, der kan noget af alt det, de unge brugere af sociale netværkstjenester finder godt ved deres pc-baserede tilgang, ikke sælger sig selv. Vores undersøgelse tyder på, at de unge brugere er vanskelige at flytte, fordi flertallet baserer deres valg på en blanding af umiddelbare behov, kompetencer, pris, tilgængelighed og udbredelse. Samtidig bekræfter vores undersøgelse, at de udgør en gruppe, hvor pleje af sociale relationer og venneaktiviteter tydeligvis betyder meget. Fra et indholdsperspektiv er der derfor fortsat et potentiale i at gøre de sociale netværk mobile, hvis man kan imødekomme og overvinde de teknologiske og adaptationsmæssige barrierer, som denne undersøgelse også har peget på. Andre undersøgelser omtalt i rapporten Danmarks Statistik: Befolkningens brug af internettet Offenligjort oktober Tilgængelig på: Stald, Gitte (2009): Online on the mobile. Critical perspectives on young Danes uses (or not) of the internet on their mobiles. The Association of Internet Researchers, Internet: Critical 10.0, Milwaukee October Paper. Stald, Gitte (2008): Mobile Identity: Young Danes, Identity, and Mobile Communication Media, in David Buckingham (ed.): Identity and Digital Media. New York: The MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Boston: MIT Press. 9

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Microsoft indgår samarbejde med Facebook og Arto

Microsoft indgår samarbejde med Facebook og Arto Pressemeddelelse 30. april 2009 Microsoft indgår samarbejde med Facebook og Arto Microsoft ønsker at gøre online-livet nemmere for deres brugere og indleder derfor et samarbejde med Facebook, der er danskernes

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere