Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015"

Transkript

1 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian Knus Larsen Januar 2015

2 Denne rapport er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening for Forsvarsministeriet. Formålet med rapporten er at skabe en faktuel basis for diskussionen om mål og midler i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Surveyet gentages årligt. Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. På centret forskes der i sikkerheds- og forsvarspolitik samt militær strategi, og centrets arbejde danner grundlag for forskningsbaseret myndighedsbetjening af Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget. Denne rapport er et analysearbejde baseret på forskningsmæssig metode. Rapportens konklusioner kan således ikke tolkes som udtryk for holdninger hos den danske regering, det danske forsvar eller andre myndigheder. Læs mere om centret og dets aktiviteter på: Projektgruppe: Seniorforsker, ph.d., Kristian Søby Kristensen Seniorforsker, ph.d., Henrik Ø. Breitenbauch Forskningsassistent, ph.d., Kristian Knus Larsen Stud.scient.pol., Mikkel Broen Jakobsen og stud.mag., Christian Duckert Perrild har bistået projektgruppen med databehandling. ISBN: I

3 Indholdsfortegnelse 1. HIGHLIGHTS Sammenhæng i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Begivenhederne i Ukraine USA og NATO prioriteres højere Arktis er vigtig, men ikke så vigtig som tidligere METODE RESULTATER Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter Danmarks alliancer Forsvarspolitik Militære operationer II

4

5 1. Highlights Center for Militære Studiers sikkerhedspolitiske barometer 2015 giver indsigt i, hvad der optager politikere, embedsmænd, officerer, journalister og forskere i. Hvad synes de om Danmarks udenrigspolitik? Hvordan vurderer de betydningen af krisen i Ukraine? Var krigen i Afghanistan en succes? Mener de, beslutningen om at deltage i indsatsen mod IS i Irak er rigtig? Hvilke trusler står Danmark overfor, og hvordan rangeres truslerne indbyrdes? Hvilke kapaciteter skal forsvaret prioritere? Det er bare nogen af de spørgsmål Center for Miltære Studier i vores sikkerhedspolitiske barometer stiller de personer, der former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ved at trække på indsigter og erfaringer fra dem, der faktisk beskæftiger sig med dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, ønsker vi, at producere et samlende billede af status for dansk udenrigspolitik. I år er det andet år at CMS gennemfører sit ekspertsurvey, og vi har gentaget mange af sidste års spørgsmål. Det giver muligheder for at undersøge både kontinuitet og forandring i de meninger, respondenterne giver udtryk for. Vi kan altså identificere både et øjebliksbillede og begynde at se tendenser over tid. På den baggrund giver undersøgelsen også grundlaget for en tilbagevendende diskussion om udviklingen i udfordringer, mål og midler i dansk udenrigspolitik. Kendetegnende for dette års suvey-resultater er den høje grad af kontinuitet, når resultaterne sammenlignes med sidste års survey. Målgruppens svar fra stemmer, med få undtagelser og enkelte variationer, ganske godt overens med svarene fra Idet respondenterne i høj grad er de samme, bør det nok ikke overraske. Det indikerer dog, at mange holdninger om dansk udenrigspolitik, selv med kriser og markante begivenheder globalt såvel som i dansk nærområde, er af blivende og grundlæggende karakter. Måske de mere er holdninger om os selv, end om det derude? Udover kontinuitet, finder vi i årets undersøgelse fire forhold af særlig betydning: Der sættes spørgsmålstegn ved sammenhængen i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Begivenhederne i Ukraine vurderes som centrale for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik USA og NATO prioriteres højere for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i Arktis er vigtig, men ikke så vigtig som tidligere 1.1 Sammenhæng i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Danmark fører en aktivistisk udenrigspolitik i dag. 86 procent af respondenterne er enige i det udsagn. Men hvor der er enighed om karakteristikken af politikken, er der ikke enighed i, at 1

6 den politik er sammenhængende. Det fremgår af figur 1 nedenfor, at 44 procent og altså under halvdelen af respondenterne mener, at dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik er sammenhængende. Selv om en mindre del end i 2013 mener at politikken er usammenhængende, er tallet stadig markant. Især når det tages i betragtning, at op mod halvdelen af respondenterne er direkte engageret i at udføre og udforme selvsamme politik. Figur 1: I hvilken grad respondenterne mener, at DK har en sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 36 I høj grad I lav grad At mange respondenter stiller spørgsmålstegn ved sammenhængen i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik kan på den ene side være udtryk for sund skepsis og politisk uenighed, men det kan på den anden side også være udtryk for grundlæggende udfordringer i at føre, hvad der er enighed om er en aktivistisk udenrigspolitik, og for begivenheder hvis betydning vi endnu ikke har debatteret færdigt. Det fremgår af figur 2, at 75 procent af respondenterne mener at en aktivistisk udenrigspolitik er svaret på fremtidens udfordringer. 2

7 Figur 2: Er en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik svaret på fremtidige udfordringer? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad Samtidig viser figur 3, der samler en række udsagn om respondenternes holdning til betydningen af Ukrainekrisen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, at begivenhederne ses som alvorlige. Hele 89 procent mener, at de har stor betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og 70 procent mener, at Ukrainekrisen bør føre til en gentænkning af udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Omvendt mener respondenterne ikke, at Ukrainekrisen reducerer Danmarks mulighed for at føre en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Kun 16 procent er af den opfattelse. Spørgsmålet om sammenhæng er dermed tilsyneladende ikke et spørgsmål om aktivisme, men et spørgsmål om hvordan aktivismen skal og kan udformes. 3

8 Figur 3: Holdning til betydningen af Ukrainekrisen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Procent.. 3a. Begivenhederne i Ukraine har stor betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. 3b. Den sikkerhedspolitiske situation i Ukraine reducerer Danmarks mulighed for at føre en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik c. Danmark bør gentænke sin udenrigs- og sikkerhedspolitik som følge af begivenhederne i Ukraine. 3d. Danmark bør nedsætte en forsvarskommission som følge af begivenhederne i Ukraine Begivenhederne i Ukraine Der er som nævnt ovenfor konsensus om den afgørende men uafklarede betydning af Ukrainekrisen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Udover de markante tal allerede nævnt, viser figur 4, at NATO s initiativer på sit topmøde i Wales i september nyder generel opbakning blandt respondenterne. 55 procent mener således, at Danmark bør leve op til NATO s målsætning om at anvende 2 procent af BNP på forsvaret, og samtidig mener 72 procent, at Danmark bør give høj prioritet til NATO s nye reaktionsstyrke. 4

9 Figur 4: Holdning til NATO s initiativer på topmødet i Wales i september. Procent.. 4a. Danmark bør leve op til NATO s målsætning om, at medlemslandene bør bruge 2 procent af BNP på forsvaret. 4b. Danmark bør i sin forsvarspolitik give høj prioritet til deltagelse i NATO s nyoprettede reaktionsstyrke Bemærkelsesværdigt i den forbindelse er også den brede generelle opbakning til de foranstaltninger, Vesten har benyttet sig af overfor Rusland. Det fremgår af figur 5, hvor målrettede individuelle sanktioner, generelle økonomiske sanktioner, øget NATO tilstedeværelse i sine østlige medlemslande og ikke-militær bistand til Ukraines sikkerhedssektor alle nyder støtte af mere end 50 procent af respondenterne. 35 procent mener endda, at Vesten bør inkludere våbenhjælp i sin støtte til Ukraine. 5

10 Figur 5: Holdning til hvilke foranstaltninger Vesten bør benytte sig af overfor Rusland. Procent.. 5a. Indrejseforbud for højtstående russere til EU er 5b. Indefrysning af højtstående russeres økonomiske egnet som foranstaltning. midler i Europa er egnet som foranstaltning c. Økonomiske sanktioner er en egnet foranstaltning. 5d. NATO bør øge sin tilstedeværelse i de østlige medlemslande e.Vesten bør yde bistand til Ukraines sikkerhedssektor (eksklusive våbenhjælp) 5f.Vesten bør yde bistand til Ukraines sikkerhedssektor (inklusive våbenhjælp)

11 Samlet set er der klar opbakning til en håndfast kurs over for Rusland, og ekspertsurveyets respondenter bakker tydeligt op om den eksisterende politik og vil endda være med til en stramning af den nuværende kurs. I surveyet har vi også spurgt til konsekvenserne af krisen og det tilspidsede forhold til Ruslands betydning for andre emner og i andre regioner. Her er billedet mindre klart. Respondenterne er ikke enige i deres vurdering af, hvorvidt Vestens krise med Rusland vil skabe konflikt i Arktis. Det fremgår af figur 6. Her mener 37 procent, at det vil blive resultatet, mens 34 procent mener det modsatte. Den uenighed er måske i sig selv et udtryk for de uforudsigelige vilkår for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mere klar er respondenternes vurdering af Ruslands betydning i forhold til at bekæmpe IS. Her mener 54 procent, at krisen med Rusland vil indvirke negativt på muligheden for at intervenere i Syrien for at bekæmpe IS. Figur 6: Holdning til betydningen af krisen med Rusland for andre emner og regioner. Procent.. 6a. Vestens krise med Rusland vil skabe konflikt i Arktis. 6b. Vestens krise med Rusland vi have en negativ indvirkning på muligheden for at intervenere i Syrien med henblik på at bekæmpe IS USA og NATO prioriteres højere I surveyet har vi også spurgt til Danmarks alliancer og til betydningen af en række internationale organisationer for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Selv om vurderingerne af både internationale organisationer og partneres betydning er ganske konstant, så springer to tendenser i øjnene set i forhold til respondenternes svar fra sidste år. Figur 7 og 8 viser begge at USA tillægges større betydning i år. USA ses som det vigtigste foregangsland for Danmark i sin udenrigs- og sikkerhedspolitik modsat sidste år, hvor den position tilfaldt Storbritanni- 7

12 en. Tilsvarende har USA også overhalet Storbritannien som det land, respondenterne mener, at Danmark har størst fordel af at operere sammen med. Figur 7: Hvilket land der ifølge respondenterne er foregangsland for Danmark på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Procent. 3% 2% 2% 1% USA 7% 6% 39% Storbritannien Tyskland Andet 7% Norge Holland Frankrig 33% Sverige Finland % 2% 1% 5% 6% 9% 12% 29% 33% Storbritannien USA Norge Andet Tyskland Holland Frankrig Sverige Finland Figur 8: Holdning til i hvilken grad Danmark har fordel af at operere sammen med følgende lande. Gennemsnit

13 Hvis man skal forsøge at give en forklaring på den udvikling, kan et bud være, at USA i er vendt tilbage på den globale sikkerhedspolitiske scene. I modsætning til interventionen i Libyen i 2011 og den uklare linje overfor Assad i 2012 og 2013 har USA påtaget sig en klar lederrolle i forhold til indsatsen mod IS en intervention der også i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har fyldt meget i. Tilsvarende har Ukrainekrisen utvivlsomt medvirket til en reaktualisering af europæisk sikkerhed i USA, såvel som en erkendelse af USA s fortsatte betydning for håndteringen af sikkerhedspolitiske kriser i Europa. For Danmark betyder et usikkert nærområde at USA s betydning stiger. Nye sikkerhedspolitiske udfordringer i nærområdet er måske tilsvarende grunden til, at også Tyskland vurderes højere blandt lande som Danmark har fordel af at operere sammen med. At nærområdets sikkerhedspolitiske situation spiller en større rolle afspejler sig nok også i vurderingen af hvilke forhold, der anses at udgøre en trussel mod Danmark. Igen er den overordnede tendens kontinuitet. Men indenfor den trend anses truslen fra fejlslagne stater som mindre alvorlig end sidste år. Samtidig er den mest markante stigning om end fra meget lavt niveau truslen fra konventionel krig. Det fremgår af figur 9. Figur 9: Holdning til i hvilken grad nedenstående forhold udgør en trussel mod Danmark. Gennemsnit Måske er den usikkerhed Ukrainekrisen skaber i Europa og den deraf følgende revurdering af hvilke forhold der udgør trusler mod Danmark også forklaringen på hvorfor NATO, fremfor EU som i 2013, vurderes som den vigtigste internationale organisation for Danmark, jf. figur 10. 9

14 Figur 10: I hvilken grad respondenterne mener, at følgende internationale organisationer er vigtige for Danmark. Gennemsnit Arktis er vigtig, men ikke så vigtig som tidligere Grønland skal prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det fremgår af figur 11, at der er enighed om det udsagn. Men enigheden er mindre udtalt i end året før. Hvor hele 89 procent var enige i denne opfattelse i 2013, er tallet i 75 procent hvilket dog stadig er et markant resultat. Figur 11: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Procent Hvor 45 procent af respondenterne i 2013 svarede, at de mente at Grønland ville blive selvstændigt indenfor 20 år, er andelen af respondenter, der stadig deler den opfattelse, faldet til kun 19 procent. Et ganske dramatisk fald, der kan findes flere forklaringer på. Et bud er nok 10

15 en kombination af en øget bevidsthed om Grønlands økonomiske udfordringer, der forstærkes af de endnu manglende investeringer i naturressourcer samt den usikre indenrigspolitiske situation i Grønland i løbet af. Endelig er Arktis blevet overhalet af efterretning som det vigtigste område for forsvaret at udvikle sine kapaciteter for at kunne imødegå nye trusler. Dog vurderes betydningen af Arktis stadig højt, og respondenterne mener stadig, at forsvaret bør udvikle sine arktiske kapaciteter de næste år. Det fremgår af figur 12. Figur 12: I hvilken grad respondenterne mener, at forsvaret har behov for at udvikle sine kapaciteter på en række områder inden for de næste fem år, for at kunne imødegå nye trusler. Gennemsnit I det følgende præsenterer vi undersøgelsens samlede resultater. Men først redegør vi kort for, hvordan vi har gennemført vores sikkerhedspolitiske barometer. 11

16 2. Metode Center for Militære Studiers sikkerhedspolitiske barometer 2015 er udarbejdet på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet i løbet af efteråret. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt personer med særlig viden, indsigt og erfaring på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Der er således tale om et ekspertsurvey, der ikke kortlægger hvad alle danskere mener, men har til formål at formidle hvad de, som må formodes at have den største viden om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, mener. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i Undersøgelsen i omfatter 379 personer og inkluderer ansatte i centraladministrationen, ansatte i forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet. I udvælgelsen af respondenter er der ud over deres indsigt i udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold taget hensyn til at sikre en bred repræsentation af interesser, og det er blevet tilstræbt at skabe en ligelig fordeling af personer med tilknytning til det politiske system og personer, som står uden for dette. Det sikkerhedspolitiske barometer kan derfor ses som en valid måling af, hvad et bredt udsnit af danske eksperter mener om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Svarprocenten for undersøgelsen var 36 procent. Tabel 1 viser fordelingen af forskellige erhvervsgrupper blandt hhv. de adspurgte og de, som har besvaret undersøgelsen. Tabellen viser, at fordelingerne er nogenlunde ens, dog er der en underrepræsentation af politikersvar og en overrepræsentation af svar fra forsvaret og forskere. Tabel 2 viser fordelingen mellem respondenter fra statsmagten og respondenter uden for statsmagten blandt hhv. de adspurgte og de, som har besvaret undersøgelsen. Tabellen viser, at andelen af respondenter fra statsmagten og uden for statsmagten er lige stor blandt de indkomne svar. Tabel 1: Andelen af forskellige erhvervsgrupper blandt hhv. adspurgte og indkomne svar. Procent (antal i parentes). Adspurgte 12 Svar Politikere 18,5 (70) 11,0 (15) Embedsmænd 26,6 (101) 24,3 (33) Forsvaret 11,1 (42) 14,0 (19) Forskere 20,6 (78) 24,3 (33) Journalister 6,6 (25) 7,4 (10) Erhverv og brancheorganisationer 10,0 (38) 11,8 (16) Andre 6,6 (25) 7,4 (10) Total 100 (379) 100 (136)

17 Tabel 2: Andelen af respondenter fra statsmagten og uden for statsmagten blandt hhv. adspurgte og indkomne svar. Procent (antal i parentes). Adspurgte Svar Total Del af statsmagten 56,2 43,8 100 Ikke del af statsmagten 49,3 50,7 100 Det sikkerhedspolitiske barometer indeholder spørgsmål, der falder inden for følgende fire temaer: 1) Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter 2) Danmarks alliancer 3) Danmarks forsvarspolitik 4) Militære operationer Der kan desuden skelnes mellem spørgsmål af mere generel karakter og spørgsmål, der knytter sig til specifikke, aktuelle problematikker. Spørgsmålene har været formuleret som påstande, hvor respondenterne kunne erklære deres grad af enighed ved at svare meget enig / i meget høj grad, enig / i høj grad, hverken/eller, uenig / i lav grad, meget uenig / i meget lav grad eller ved ikke. For overskuelighedens skyld er nogle af undersøgelsens resultater præsenteret ved at slå hhv. de to positive kategorier og de to negative kategorier sammen. Fx er kategorierne meget enig og enig slået sammen til kategorien enig, mens kategorierne uenig og meget uenig er slået sammen til kategorien uenig. Ved ikke -svar er konsekvent udeladt af de præsenterede resultater. I det følgende præsenteres resultaterne af Center for Militære Studiers sikkerhedspolitiske barometer 2015 opdelt i de fire overordnede temaer. I fremstillingen er medtaget figurer fra sidst års undersøgelse, så det er muligt at se, om der er sket en udvikling i besvarelserne. Desuden er der i dette års undersøgelse tilføjet en række nye spørgsmål for at få eksperternes vurdering af aktuelle begivenheder. Det har betydet at nogle få spørgsmål fra sidste års undersøgelse er udgået fordi de knyttede sig til begivenheder, der er blevet mindre aktuelle det forløbne år. Det skal slutteligt nævnes, at resultaterne fra Center for Militære Studiers sikkerhedspolitiske barometer 2015 figurerer som -resultater, fordi data er indsamlet i, ligesom resultaterne af sidste års undersøgelse figurerer som 2013-resultater, fordi data er indsamlet i Data ligger desuden tilgængeligt på Center for Militære Studiers hjemmeside, og det står således enhver interesseret frit for at foretage sine egne analyser på baggrund heraf. 13

18 3. Resultater 3.1 Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter Figur 13: Respondenternes syn på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit. I meget lav grad I meget høj grad Har DK haft aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? 4,3 4,2 Beskriver aktivisme dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? 3,4 3,9 Er en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik svaret på fremtidige udfordringer? Har DK haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? 3,6 3,6 3,8 3,8 Har DK indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? 3,2 3,7 Står den danske indsats mål med det, som investeres? 3,2 3, Figur 14: Har Danmark haft en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? Procent I høj grad I lav grad 91 I høj grad I lav grad 14

19 Figur 15: Beskriver aktivisme dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad Figur 16: Har Danmark haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad Figur 17: Har Danmark indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad 15

20 Figur 18: Er en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik svaret på fremtidige udfordringer? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad Figur 19: Står den danske indsats mål med det, som bliver investeret? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad 16

21 Figur 20: I hvilken grad respondenterne finder en række emner vigtige i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit Figur 21: I hvilken grad respondenterne finder en række redskaber vigtige i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit

22 Figur 22: I hvilken grad respondenterne mener, at DK har en sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 36 I høj grad I lav grad 18

23 Figur 23: Hvilket land der ifølge respondenterne er foregangsland for Danmark på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Procent. 7% 7% 3% 2% 2% 1% 6% 39% USA Storbritannien Tyskland Andet Norge Holland Frankrig 33% Sverige Finland % 1% 6% 5% 3% 33% Storbritannien USA Norge 9% Andet Tyskland Holland 12% Frankrig Sverige 29% Finland 19

24 Figur 24: Betydningen af Ukrainekrisen for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Begivenhederne i Ukraine har stor betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 4,2 Den sikkerhedspolitiske situation i Ukraine reducerer Danmarks mulighed for at føre en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. 2,3 Danmark bør gentænke sin udenrigs- og sikkerhedspolitik som følge af begivenhederne i Ukraine. 3,8 Danmark bør nedsætte en forsvarskommission som følge af begivenhederne i Ukraine. 3,3 Danmark bør leve op til NATOs målsætning om, at medlemslandene bør bruge 2 procent af BNP på forsvaret. 3,4 Danmark bør i sin forsvarspolitik give høj prioritet til deltagelse i NATOs nyoprettede reaktionsstyrke. 3,9 Figur 25: Begivenhederne i Ukraine har stor betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Procent. 4 7 Enig Uenig Figur 26: Den sikkerhedspolitiske situation i Ukraine reducerer Danmarks mulighed for at føre en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Procent Enig 20 Uenig 65 20

25 Figur 27: Danmark bør gentænke sin udenrigs- og sikkerhedspolitik som følge af begivenhederne i Ukraine. Procent Enig Uenig 70 Figur 28: Danmark bør nedsætte en forsvarskommission som følge af begivenhederne i Ukraine. Procent Enig Uenig 21 Figur 29: Danmark bør leve op til NATO s målsætning om, at medlemslandene bør bruge 2 procent af BNP på forsvaret. Procent. 29 Enig 55 Uenig 16 21

26 Figur 30: Danmark bør i sin forsvarspolitik give høj prioritet til deltagelse i NATO s nyoprettede reaktionsstyrke. Procent Enig Uenig 72 Figur 31: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent

27 Figur 32. I hvilken grad respondenterne er enige i, at en stor kinesisk tilstedeværelse i Grønland udgør et sikkerhedsproblem. Gennemsnit og procent

28 Figur 33: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Vestens krise med Rusland vil skabe konflikt i Arktis. Gennemsnit og procent Enig Uenig 34 24

29 Figur 34: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland vil blive selvstændigt inden for 10 år. Gennemsnit og procent

30 Figur 35: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland vil blive selvstændigt inden for 20 år. Gennemsnit og procent

31 Figur 36: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland IKKE vil blive selvstændigt inden for 20 år. Gennemsnit og procent

32 3.2 Danmarks alliancer Figur 37: I hvilken grad respondenterne mener, at følgende lande er vigtige alliancepartnere for Danmark. Gennemsnit Figur 38: I hvilken grad respondenterne mener, at Danmark har fordel af at operere sammen med følgende lande. Gennemsnit

33 Figur 39: I hvilken grad respondenterne mener, at følgende internationale organisationer er vigtige for Danmark. Gennemsnit Figur 40: I hvilken grad respondenterne mener, at værdier er en drivkraft i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad 29

34 Figur 41: I hvilken grad respondenterne mener, at interesser er en drivkraft i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 87 I høj grad I lav grad 30

35 3.3 Forsvarspolitik Figur 42: I hvilken grad respondenterne mener, at nedenstående forhold udgør en trussel mod Danmark. Gennemsnit Figur 43: I hvilken grad respondenterne er enig i fire udsagn om konsekvenserne ved at fusionere forsvarsministeriet og forsvarskommandoen. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Mere effektiv sagsbehandling 3,1 3,3 Mindre indsigt i forsvarets arbejde og derfor mindre demokratisk kontrol 2,8 2,7 Mere effektive internationale operationer 2,7 2,9 Mere effektiv økonomistyring 3,3 3,

36 Figur 44: Holdning til om fusionen af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen giver mere effektiv sagsbehandling. Procent Figur 45: Holdning til om fusionen af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen vil medføre mindre indsigt i forsvarets arbejde og derfor mindre demokratisk kontrol. Procent Figur 46: Holdning til om fusionen af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen vil medføre mere effektive internationale operationer. Procent

37 Figur 47: Holdning til om fusionen af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen vil medføre en mere effektiv økonomistyring. Procent Figur 48: Respondenternes holdning til, hvordan flyvevåbnet bør udstyres, når F-16 flyende må udfases pga. alder. Gennemsnit. I mindre grad I meget høj grad 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Har DK brug for nye kampfly? 3,4 3,8 Bør DK anskaffe droner i stedet for kampfly? 2,0 2,2 Bør DK anskaffe både droner og kampfly? 3,1 3,1 Bør DK anskaffe kamphelikoptere i stedet for kampfly? 2,1 Bør DK anskaffe transportfly i stedet for kampfly? 2,

38 Figur 49: Mener du, at Danmark har brug for nye kampfly? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad Figur 50: Mener du, at Danmark bør anskaffe droner i stedet for kampfly? Procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad Figur 51: Mener du, at Danmark bør anskaffe droner og kampfly? Procent I høj grad I lav grad 14 I høj grad I lav grad 34

39 Figur 52: Mener du at Danmark bør anskaffe kamphelikoptere i stedet for kampfly? Procent I høj grad I lav grad 67 Figur 53: Mener du at Danmark bør anskaffe transportfly i stedet for kampfly? Procent I høj grad I lav grad 35

40 Figur 54: I hvilken grad respondenterne mener, at det danske forsvarsforbehold bør afskaffes. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad I høj grad I lav grad 36

41 3.4 Militære operationer Figur 55: Respondenternes holdning til den danske indsats i Afghanistan. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Danmark trækker sig ud af Afghanistan for tidligt 2,5 2,4 Danmark efterlader Helmand i en bedre situtation end i 2006 Danmark efterlader Afghanistan i en bedre situation end i ,3 3,2 3,4 3,3 Danmarks indsats i Afghanistan har givet indflydelse hos allierede 4,2 4,2 Danmarks indsats i Afghanistan har været for militært fokuseret 3,2 3,2 Danmarks indsats i Afghanistan har været for civilt fokuseret 2,3 2,2 Danmark har lært meget af indsatsen i Afghanistan 3,7 4, Figur 56: Danmark trækker sig ud af Afghanistan for tidligt. Procent

42 Figur 57: Danmark efterlader Helmand i en bedre situation end i Procent Figur 58: Danmark efterlader Afghanistan i en bedre situation end i Procent Figur 59: Danmarks indsats i Afghanistan har givet indflydelse hos allierede. Procent

43 Figur 60: Danmarks indsats har været for militært fokuseret. Procent Figur 61: Danmarks indsats har været for civilt fokuseret. Procent Figur 62: Danmark har lært meget af indsatsen i Afghanistan. Procent

44 Figur 63: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Gennemsnit og procent

45 Figur 64: I hvilken grad der er et behov for at foretage en evaluering af det danske engagement i Afghanistan. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 72 Figur 65: På hvilke områder er der behov for at foretage en evaluering af det danske engagement i Afghanistan. Gennemsnit. I mindre grad I meget høj grad Den politiske styring. 3,8 Samarbejdet på ministerielt niveau. 3,8 Den civil-militære samtænkning. 4,1 De militære operationer i Helmand. 3,7 Relationen mellem forsvarsmininsteriets departement og underliggende myndigheder. 3,4 41

46 Figur 66: Der er behov for en evaluering af den politiske styring af det danske engagement i Afghanistan. Procent I høj grad I lav grad 71 Figur 67: Der er behov for en evaluering af samarbejdet på ministerielt niveau i forbindelse med det danske engagement i Afghanistan. Procent I høj grad I lav grad 67 42

47 Figur 68: Der er behov for en evaluering af den civil-militære tænkning i forbindelse med det danske engagement i Afghanistan. Procent I høj grad I lav grad 80 Figur 69: Der er behov for en evaluering af de militære operationer i forbindelse med det danske engagement i Afghanistan. Procent I høj grad I lav grad 66 Figur 70: Der er behov for en evaluering af relationen mellem forsvarsministeriets departement og underliggende myndigheder i forbindelse med det danske engagement i Afghanistan. Procent I høj grad I lav grad 29 43

48 Figur 71: I hvilken grad respondenterne mener, at Danmark siden 2001 har formået at samtænke civile og militære indsatser i internationale operationer. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 25 I høj grad I lav grad Figur 72: I hvilken grad respondenterne mener, at forsvaret har behov for at udvikle sine kapaciteter på en række områder inden for de næste fem år, for at kunne imødegå nye trusler. Gennemsnit

49 Figur 73: Hvilke foranstaltninger Vesten bør benytte sig af over for Rusland. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Indrejseforbud for højtstående russere til EU 3,6 Indefrysning af højtstående russeres økonomiske midler i Europa. Økonomiske sanktioner. 3,9 3,9 Vesten bør indføre yderligere økonomiske sanktioner over for Rusland 3,4 NATO bør øge sin tilstedeværelse i de østlige medlemslande. 3,7 Vesten bør yde bistand til Ukraines sikkerhedssektor (eksklusive våbenhjælp). 3,4 Vesten bør yde bistand til Ukraines sikkerhedssektor (inklusive våbenhjælp). 2,9 Figur 74: Indrejseforbud for højstående russere til EU er egnet som foranstaltning over for Rusland. Procent. 20 Enig 12 Uenig 68 Figur 75: Indefrysning af højstående russeres økonomiske midler i Europa er egnet som foranstaltning over for Rusland. Procent Enig Uenig 75 45

50 Figur 76: Økonomiske sanktioner er egnet som foranstaltning over for Rusland. Procent Enig Uenig 77 Figur 77: Vesten bør indføre yderligere økonomiske sanktioner over for Rusland. Procent. 21 Enig 53 Uenig 26 Figur 78: NATO bør øge sin tilstedeværelse i de østlige medlemslande. Procent Enig Uenig 64 46

51 Figur 79: Vesten bør yde bistand til Ukraines sikkerhedssektor (eksklusive våbenhjælp). Procent. 19 Enig Uenig Figur 80: Vesten bør yde bistand til Ukraines sikkerhedssektor (inklusive våbenhjælp). Procent Enig Uenig 27 Figur 81: Holdningen til Danmarks beslutning om at deltage som en del af den koalition, der skal bekæmpe Islamisk Stat. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Det er en rigtig beslutning, at Danmark deltager i denne koalition. 4,2 Det er en rigtig beslutning, at Danmark bidrager med F-16 kampfly til koalitionen. Det er en rigtig beslutning, at Danmark bidrager med 120 soldater til militær kapacitetsopbygning i Irak. 4,0 4,1 Danmark bør også bidrage med konventionelle landtropper, hvis der bliver anmodet om det. 2,9 47

52 Figur 82: Det er en rigtig beslutning at Danmark deltager i den koalition, der skal bekæmpe Islamisk Stat. Gennemsnit Enig Uenig Figur 83: Det er en rigtig beslutning at Danmark bidrager med F-16 kampfly til den koalition, der skal bekæmpe Islamisk Stat. Gennemsnit Enig Uenig 77 Figur 84: Det er en rigtig beslutning at Danmark bidrager med 120 soldater til militær kapacitetsopbygning i Irak. Gennemsnit Enig Uenig 77 48

53 Figur 85: Hvis der bliver anmodet om det bør Danmark også bidrage med konventionelle landtropper til den koalition, der skal bekæmpe IS. Gennemsnit Enig Uenig 18 Figur 86: Holdningen til at intervenere i Syrien for at bekæmpe IS. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Det er nødvendigt at intervenere i Syrien for at bekæmpe IS. 4,1 Danmark bør deltage i militære aktioner i Syrien. 3,3 Danmark bør deltage i militære aktioner i Syrien, hvis der foreligger et eksplicit FN-mandat. 3,7 anmark bør deltage i militære aktioner i Syrien, også selv om der ikke foreligger et eksplicit FN-mandat. 3,0 Vestens krise med Rusland vil have en negativ indvirkning på muligheden for at intervenere i Syrien med henblik på at bekæmpe IS. 3,4 Figur 87: Det er nødvendigt at intervenere i Syrien for at bekæmpe IS. Procent 8 8 Enig Uenig 84 49

54 Figur 88: Danmark bør deltage i militære aktioner i Syrien for at bekæmpe IS. Procent Enig Uenig 21 Figur 89: Danmark bør deltage i militære aktioner i Syrien for at bekæmpe IS, hvis der foreligger et eksplicit FN-mandat. Procent Enig Uenig 67 Figur 90: Danmark bør deltage i militære aktioner i Syrien for at bekæmpe IS, også selvom der ikke foreligger et eksplicit FN-mandat. Procent Enig Uenig 20 50

55 Figur 91: Vestens krise med Rusland vil have en negativ indvirkning på muligheden for at intervenere i Syren med henblik på at bekæmpe IS. Procent. 24 Enig 54 Uenig 23 Figur 92: Holdningen til dansk deltagelse i en evt. militær aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage i den militære aktion 2,9 3,1 DK bør deltage i den militære aktion, hvis FN-mandat 3,5 3,5 DK bør deltage i den militære aktion, også uden FN-mandat 2,4 2,6 DK bør bidrage med civile kapaciteter til at støtte op om et militært angreb Vestens krise med Rusland vil have en negativ indvirkning på muligheden for at foretage en militær aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen. Indsatsen mod IS gør det mindre sandsynligt, at der gennemføres en militær aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen. 3,6 3,5 3,5 3,

56 Figur 93: Danmark bør deltage i den militære aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen. Procent Figur 94: Danmark bør deltage i den militære aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen, hvis der foreligger et eksplicit FN-mandat. Procent Figur 95: Danmark bør deltage i den militære aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen, også selv om der ikke foreligger et eksplicit FN-mandat. Procent

57 Figur 96: Danmark bør bidrage med civile kapaciteter til at støtte op om et militært angreb. Procent Figur 97: Vestens krise med Rusland vil have en negativ indvirkning på muligheden for at foretage en militær aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen. Procent. 19 Enig 54 Uenig 27 Figur 98: Indsatsen mod IS gør det mindre sandsynligt, at der gennemføres en militær aktion i Syrien med henblik på at stoppe borgerkrigen. Procent. 16 Enig Uenig 53

58

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Mikkel

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Mikkel

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

ATLANT BRIEF. NATO s 2-procentkrav og Danmarks forsvarsbudget. Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

ATLANT BRIEF. NATO s 2-procentkrav og Danmarks forsvarsbudget. Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. ATLANT BRIEF NATO s 2-procentkrav og Danmarks forsvarsbudget Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Anbefalinger Atlantsammenslutningen og Mikkel Vedby Rasmussen

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Dansk forsvar i den nye verdensorden

Dansk forsvar i den nye verdensorden Dansk forsvar i den nye verdensorden Det handler om mennesker Dansk forsvar i den nye verdensorden et radikalt oplæg til det kommende forsvarsforlig Indhold: Kampfly i kontekst.... side 2 Tre fokusområder

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE

DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 3 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ser sig selv som både danske og europæiske borgere og er generelt

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

www.folkogsikkerhedbornholm.dk April 2017 BILLEDE KOLAGE OG KORT BAGGRUND HEROM - FRA DET SUCCEFULDE - DEBATMØDE I ÅKIRKEBYHALLEN FREDAG 21.4.2017. MED TEMAET.: Et Forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund,

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Udgivet af RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, i samarbejde med bl. a. Jens Jørgen Nielsen.

Udgivet af RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, i samarbejde med bl. a. Jens Jørgen Nielsen. Foreningen Russisk-Dansk Dialogs debatmøde Vestlige opfattelser af Rusland med journalist Jens Jørgen Nielsen og folketingsmedlem Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. Plus RIKO s rapport: Hold vinduet åbent

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere