Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrefiduser Ny survey fra 2014"

Transkript

1 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering i forældresamarbejdet. Hovedkonklusionen er, at alle forældre i et eller andet omfang oplever et ansvar for at bidrage til, at barnets klasse fungerer socialt. 63,6% svarer i høj grad, 32,4% svarer i nogen grad og 3,3% i mindre grad. Sociale arrangementer i klassen Lige mange synes, at det er nemt eller svært at finde tid til at arrangere sociale arrangementer Over halvdelen er enige i, at det er nemt at finde tid til at deltage i sociale arrangementer. Kun ¼ er uenige. o Dog er der kønsforskelle. Kvinder synes generelt, at det er lidt nemmere at finde tiden til at engagere sig i sociale arrangementer i klassen i forhold til mænd. Således svarer 40,4 % af kvinderne, at de er enige i, at det er nemt at finde tid til at arrangere sociale arrangementer for børn og forældre i klassen. Til sammenligning svarer 34,8 % af mændene det samme. o 62,6 % af de adspurgte kvinder synes, at det er nemt at finde tid til at deltage i sociale arrangementer. Til sammenligning er det samme tilfældet for 51,4 % af de adspurgte mænd. Næsten halvdelen svarer ja til, at der både er forældre og elever i barnets klasse, som typisk ikke deltager i de sociale arrangementer. Sammenhængskraften blandt forældrene Størsteparten (70,9%) er enige i, at de andre forældre i klassen er nemme at tale med. Lige så mange føler sig godt tilpas i forældregruppen, og næsten lige så mange (65,7%) oplever at have indflydelse på sammenholdet i barnets klasse. Lidt flere af kvinderne oplever at have indflydelse (71,4%) end af mændene (61,9%). Tæt på 1/3 (29,4%) gør ikke noget personligt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet. 3 ud af 4 forælder synes generelt, at lærere/pædagoger i barnets klasse gør meget eller gør nok for at motivere forældrene til at deltage i klassens liv. Dog svarer hver 4. forælder nej til, at lærere/pædagoger i barnets klasse har opfordret forældrene til at

2 tage initiativ til sociale arrangementer for hele klassen som fx skovture, fællesspisning, juleklip eller lign. inden for det seneste år. Mens 88,8% tror, at sociale arrangementer for børn og forældre i klassen forebygger mobning, så svarer 38,4% nej til, at de i forældregruppen i barnets klasse har talt om, hvordan man undgår, at nogen børn i klassen holdes udenfor. Stort set alle forældre (92,6%) vil gerne kontaktes af andre forældre, hvis deres barns adfærd giver dem anledning til bekymring. Af de 59,4%, der har oplevet et andet barn i klassen, som gav anledning til bekymring, er det under halvdelen, der har kontaktet en anden forælder i klassen af den årsag. Side 2 Flere børn Hver 5. forælder engagerer sig mindre i klassens liv sammenlignet med, da ældre børn gik på samme klassetrin. Arbejdstid 60,4% af de, der arbejder 39 timer eller derunder om ugen oplever, at de har tid til at deltage i sociale arrangementer. Det tilsvarende tal er på 50,3%, hvis man arbejder 40 timer eller mere om ugen. Uddannelsesniveau og husstandsindkomst Jo højere uddannelsesniveau forældrene har, desto nemmere synes man, at det er at tale med de andre forældre. Kun halvdelen af forældrene med grundskole mod ¾ af forældre med videregående uddannelse synes, at det er nemt at tale med de andre forældre. 58,8% af forældre med en husstandsindkomst på kr og derunder synes, at det er nemt at tale med de andre forældre mod ¾ af forældre med en husstandsindkomst på kr og derover. Tendensen bliver tydeligere i forhold til, om man føler sig godt tilpas i forældregruppen. Det oplever 41% af forældre med grundskolen mod 74,8% af forældrene med videregående uddannelse. Hvis husstandsindkomsten er på kr og derunder, føler 53,8% sig goldt tilpas i forældregruppen, mens ¾ af forældrene, der tjener kr og derover føler sig godt tilpas. Samme tendens gør sig gældende i forhold til, om man oplever at have indflydelse på sammenholdet i barnets klasse. Det svarer kun 36,6% af forældre med grundskolen ja til, mens 71,6% af forældrene med videregående uddannelse svarer bekræftende. 58,2% af forældrene med en husstandsindkomst på kr og derunder oplever at have indflydelse på sammenholdet i klassen. Tallet stiger til 73,4% af forældrene med en husstandsindkomst på kr eller derover. Kilde: Survey foretaget i januar 2014 af Analyse Danmark A/S på vegne af Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

3 Der er trukket en stikprøve på 1049 respondender i DK-panelet og underleverandørers panel blandt respondender, der forventes af have børn på de ønskede klassetrin (0.-3. klassetrin) i folkeskolen, privatskole eller friskole. Svarkategorierne helt og delvis er slået sammen i hovedkonklusionerne. Side 3

4 Om Forældrefiduser.dk Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden ønsker mere og bedre samarbejde mellem flere forældre til gavn for klassens sociale sammenhængskraft. Udviklingen af forældrefiduser.dk bygger på hypotesen om, at tid i forældregruppen, som bruges sammen, i samtale og i samarbejde om konkrete opgaver, bidrager positivt til bedre kendskab, øget tillid, accept af forskelligheder, god omgangsform og derigennem følelsen af medansvar for hele børnegruppens trivsel. Forældregruppens sammenhængskraft styrkes til gavn for børnegruppens sammenhængskraft. Side 4 Skolerne finder fiduser på hjemmesiden til forældremøder, som opbygger og udbygger forældrenes samarbejde. Forældrene finder færdigstrikkede fiduser og skabeloner på hjemmesiden til arrangementer, der giver sammenhold. Forældrefiduser.dk er baseret på den nyeste forskning. Udviklingen af Forældrefiduser.dk er løbende kvalificeret af en referencegruppe med bl.a. Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL og SSP. Forældrefiduser.dk lanceres over for forældrene ved skolestart Hvorfor skal forældre samarbejde? Fordi sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn. Fordi forældre smitter. Fordi samarbejde øger trivslen og forebygger mobning. Fordi både børn og forældre får mere tillid til hinanden og bedre forstår og accepterer hinanden. Fordi kendskab afhjælper misforståelser, usikkerhed og frustrationer. Fordi konflikter tackles bedst, når man på forhånd kender hinanden. Hvorfor skal skolerne sætte forældrenes samarbejde i gang? Fordi forældrene ikke kender hinanden, når de starter i skolen. Fordi forældrene forventer at skolen er tydelig omkring forventningerne til dem. Fordi forældresamarbejdet bliver for tilfældigt og skrøbeligt, hvis det skal komme af sig selv. Fordi forældrene er en ressource ind i trivselsarbejdet, når de samarbejder aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet. Fordi lærerne sparer tid på konflikter og frustrationer, hvis de kan løses af forældregruppen. Hovedkonklusioner fra pilottest i 11 klasser på fire skoler Oxford Research for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, 2014 Forældrefiduser har positiv betydning for forældresamarbejdet og understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende fællesskab blandt forældrene. Forældrefiduser udfylder et hul i forhold til andre trivselskoncepter, hvor der typisk er mindre fokus på forældrenes rolle. Forældrefiduser er dermed et oplagt supplement. Redskaberne er nemt anvendelige for både skoler og forældre. Forældrefiduser.dk er relevant og inspirerende. Aktivitetsgrupper skaber ny kontakt på tværs af forældregruppen og øger den tid, forældrene tilbringer sammen. Konceptet kan med fordel introduceres i 0. klasse, hvor forældrene endnu ikke har etableret vaner og traditioner. Og gerne på et særskilt møde om trivsel. Det skal være op til skolerne at afgøre tidspunktet, men der bør ikke være arrangeret sociale aktiviteter eller nedsat forældreråd forud for anvendelsen af Aktivitetsgrupper.

5 Bonusinformation Om social kapital, klassens sammenhængskraft og mobning: Skoleklassens sociale kapital har betydning for de unges risikoadfærd, tilfredshed og lykkefølelse. Den sociale kapital kan beskrives som klassens sammenhængskraft. Trivsel i skolen er et væsentligt parameter for, at unge ikke begår kriminalitet. Mange unge har et problematisk forhold til skolen, og den største kriminalpræventive udfordring er at ændre dette. Forholdet til skolen er det enkeltområde i de unges liv, der udviser den højeste grad af sammenhæng med, hvor meget kriminalitet de unge begår. De unges sociale position i ungdoms- og samfundslivet har en betydning. Kriminalitet kan blive et alternativ til uddannelsesmæssig succes en måde at opnå anseelse og status på. Side 5 Kilde: Flemming Balvig: Lovlydig Ungdom (2011), Den Ungdom (2006) og RisikoUngdom (2000) Undersøgelser peger på, at trivsel i skolen er en vigtig forebyggende faktor i forhold til kriminalitet. Et stærkt samarbejde mellem forældrene i en skoleklasse smitter af på børnene og styrker fællesskabet og inklusionen i klassen. Det er velkendt, at f.eks. mobning er en risikofaktor i forhold til kriminalitet. Professor i kriminologi ved University of Cambridge David P. Farrington, har i sin forskning vist, hvordan mobbere har en øget risiko på mere end 50 % og mobbeofre en øget risiko på 10 % for senere at begå lovovertrædelser. Et godt skoleforløb kan mindske risikoen for alvorlig og hyppig kriminalitet og øge sandsynligheden for, at unge helt afholder sig fra at begå tyveri, hærværk og vold mv. ifølge Balvig (2011). Om tid Det at engagere sig i forældrenetværkstiltag, såsom forældrefiduser, kræver at man fra starten investerer tid, som så kommer en selv og børnene til gode senere. tid. Der eksisterer en forestilling om, at den nødvendige tid efterhånden er umulig at finde i en travl hverdag, hvor vi som forældre bare ikke længere har den samme tid som vi havde engang. En undersøgelse foretaget af Rockwool Fonden viser dog, at danske kvinder har den samme mængde fritid i dag som for 45 siden og danske mænd har den samme mængde fritid som for godt 30 år siden.

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 Indhold: Forebyggelse af kriminalitet side 2 SSP-struktur side 5 SSP berøringsflade (Samarbejdspartnere) side 5 Forebyggende undervisning side 6 Kontakt med unge og forældre

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere