Etablering af nye klubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af nye klubber"

Transkript

1 Etablering af nye klubber 1

2 Indhold 1. Introduktion Processer for at etablere en ny klub Roller og ansvar... 4 Distriktsguvernøren... 4 Membershipudvalget... 4 Sponsorklubben... 4 Chartermedlemmerne... 5 Regional RI Membership Coordinator RRI Indledende aktiviteter for at etablere en ny klub... 5 Identificer mulige lokalområder... 5 Undersøg om der er grundlag for at organisere en ny klub... 5 Rekruttering af Chartermedlemmer... 5 Brug af klassifikationsprincippet Udfyldelse af nødvendige formularer... 6 Forklaring af termer... 6 Organization of New Club Survey... 8 New Club Sponsor Form New Club Application Form...11 Oversat og redigeret af Birte Marie Linnebjerg

3 1. Introduktion Denne guide i at etablere nye klubber er et meget reduceret udtræk af den engelske Organizing new clubs 808EN, der er på 80 sider. Hvis et punkt ønskes yderligere uddybet, henvises til den engelske udgave af vejledningen. Formularerne vedr. etablering af nye klubber er ikke oversat til dansk, idet de jo nødvendigvis skal udfyldes på engelsk. Vejledningen omhandler ikke, hvordan man kan fastholde nye medlemmer og hvordan man får flere nye medlemmer. Her henvises til andet materiale på omhandlende disse emner. 2. Processer for at etablere en ny klub At organisere nye klubber er en dynamisk proces, der kræver engagement fra både ældre medlemmer og chartermedlemmer. Følgende punkter er en del af processen. De punkter, som RI kræver gennemført, er markeret med fed skrift. 1. Vurdering af mulighed for ny klub (Organizing New Club Survey) skal underskrives af distriktsguvernøren og sendes til Rotary International (se side 8). 2. Distriktsguvernøren bemyndiger membershipudvalget til at forestå arbejdet med at nedsætte en chartergruppe, som vil tage sig af arbejdet med at etablere den nye klub. Membershipudvalget følger chartergruppen tæt og chartergruppens formand er medlem af membershipudvalget. 3. Sponsorformularen (New Club Sponsor Form) skal underskrives af klubpræsident og sekretær i den/de klubber, der vil stå som sponsorklub (fadderklub) for den nye klub. Formularen sendes til RI (se side 10). En sponsorklub er ikke et krav, men anbefales stærkt. 4. Potentielle charter medlemmer inviteres til at være med i den nye Rotary klub og bliver briefet i, hvad et medlemskab af Rotary betyder. 5. Chartermedlemmerne bestemmer klubbens navn, lokalitet og mødested. 6. Chartermedlemmerne fastsætter kontingent, ugentlig mødedag og tidspunkt samt vælger bestyrelse og udvalgsformænd. 7. Distriktsguvernøren giver klubben provisorisk status; den er derved beret tiget til at afholde møder i Rotary-regi. 8. Landssekretæren opretter den nye klub med et provisorisk klubnr. på rotary.dk og hjælper klubbens sekretær i gang med arbejdet med at oprette møder og medlemmer. Alternativt er DICO behjælpelig med at vejlede medlemmerne i brugen af rotary.dk. 9. Charterklubben indfører Rotarys standardvedtægter og -love samt klub udvalgsstrukturen (se Klubbens ledelsesplan eller De gule sider i medlemsbogen). 3

4 3. Roller og ansvar New Club Application Form, som indeholder en liste over chartermedlemmerne, skal underskrives af charterklubbens præsident og sekretær og sendes sammen med charterkontingentet til distriktsguvernøren. Guvernøren og membershipformanden (eller anden udpeget person) skal underskrive formularen og sende den videre til RI (se side 11). 11. RI Board of Directors godkender ansøgningen og giver den nye klub medlemskab af RI. Datoen, hvor dette sker, er klubbens charterdato og den dag, hvor klubben officielt bliver en Rotary klub. 12. Charterbrevet overrækkes til den nye klub af guvernøren, - normalt i forbindelse med charterfesten. Etablering af en ny klub er tidskrævende og forudsætter, at følgende personer/udvalg afsætter tid til projektet: Distriktsguvernøren 1. Organisering af nye klubber er ubetinget guvernørens ansvar (RI Bylaws ). 2. Som distriktsguvernør har du følgende ansvar, når nye klubber i dit distrikt etableres: Udpege medlemmer til membershipudvalget (som også står for extension) og understøtte deres aktiviteter. Sørge for at sende Approving an official Organization of New Club Survey til RI. (side 8) Udpege en speciel repræsentant (normalt membershipformand) til at nedsætte charterudvalg med det formål at etablere en ny klub. Kontrollere informationerne i New Club Application Form (side 11), og derefter underskrive formularen og sende den til RI. Overrække charterbrev til den nye klub (normalt ved charterfesten). Membershipudvalget Udvalget skal som medlemmer have rotarianere fra en eller flere klubber i de områder, hvor der planlægges at etablere nye klubber. Disse rotarianere har det løbende arbejde med at få etableret de nye klubber og det forventes, at deres klub vil være sponsorklub (fadderklub) for den nye klub og at klubben derved støtter op om arbejdet med den nye klub. Ofte dannes et charterudvalg i sponsorklubben. Membershipudvalget fastlægger selv de eksakte arbejdsopgaver for charterudvalgene, men det kunne f.eks. være: Orientering i egen klub (sponsorklubben) og nedsættelse af et charterudvalg. Udfylde Organization of New Club Survey (side 8) og aflevere formularen til guvernøren til underskrift. Guvernøren er ansvarlig for at videresende formularen til RI. Finde frem til potentielle chartermedlemmer, som opfylder betingelserne for et medlemskab af Rotary. Invitere til info-møder og fortælle om, hvad Rotary er. Her kan trækkes på membershipudvalgets medlemmer og andre kompetente medlemmer fra distriktsledelsen. Udfylde øvrige dokumenter, som er nødvendige for etablering af den nye klub - se side 6 Assistere den nye klub med alle de praktiske opgaver - se side 6. Rapportere til membershipudvalget om arbejdets fremskridt.

5 Sponsorklubben En sponsorklub skal opfylde følgende generelle krav: Ikke have et økonomisk mellemværende med RI. Have mindst 20 aktive medlemmer Være model for den nye klub med projekter etc. Sponsorklubben har det praktiske ansvar for at etablere den nye klub. Chartermedlemmerne Chartermedlemmer er de medlemmer, der er med til at etablere den nye klub. Deres opgaver er følgende: Bestemme klubbens navn og lokalitet. Bestemme mødested og -tidspunkt. Beslutte om vedtægter og love samt udvalgsstruktur. Vælge bestyrelse og udvalgsformænd. Vedtage kontingent og bøder Oprette møder og medlemmer på rotary.dk Regional RI Membership Coordinator RRI Den regionale RI membership coordinator (RRIMC) kan være behjælpelig med råd og vejledning i arbejdet med etablering af nye klubber. (Rotary Code of Policies ) 4. Indledende aktiviteter for at etablere en ny klub I det følgende findes en række emner, der mere indgående beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at etablere en ny klub. Her er kun medtaget overskrifter samt et par stikord, så hvis du ønsker dybtgående forklaringer, bedes du læse i den engelske udgave af Organizing new clubs 808EN. Identificer mulige lokalområder Tænk kreativt - kan det være ved indfaldsveje til storbyer? Eller hvor en eksisterende rotaryklub har en høj gennemsnitsalder og et for yngre mennesker forkert mødetidspunkt? Undersøg om der er grundlag for at organisere en ny klub Er det overhovedet muligt at samle kvalificerede medlemmer i området? Eller kan medlemmerne hentes via andre kanaler - indfaldsveje til storbyer? Er det muligt at finde et egnet mødested i området? Rekruttering af Chartermedlemmer Overvej følgende kilder: Organisationer Nuværende rotarianere i naboklubber, som måske finder mødetidspunktet i den ny klub mere passende Tidligere Rotarianere, Round Tabler og Junior Chamber medlemmer Rotary alumni eller andre, der har modtaget en ydelse fra Rotary Tidligere Rotaractere Lokale telefonbøger og opslagsværker Lokale aviser (Nyt om navne) Handelsskoler Annoncere Rotary infomøde i lokalpressen om Bed nuværende Rotarianere om at indstille potentielle medlemmer - evt. gennem annonce i Guvernørens månedsbrev. 5

6 Brug af klassifikationsprincippet En klub med op til 50 medlemmer kan have 5 medlemmer med samme klassifikation. En klub med mere end 50 medlemmer kan have 10% af klubbens aktive medlemmer med samme klassifikation. (SRCC Article 7.2). 5. Udfyldelse af nødvendige formularer Følgende dokumenter er væsentlige, når der skal søges om medlemskab hos RI: 1 Organization of New Club Survey (side 8) 2 New Club Sponsor Form (hvis der er en sponsorklub) (side 10) 3 New Club Application Form (side 11) De nævnte formularer kan hentes på som Word templates, eller de kan fås fra membershipudvalget klar til elektronisk udfyldelse. ad 1 Udfyldes og underskrives af cahrterudvalgets formand, hvorefter den sendes videre til distriktsguvernøren, som gennemser den, underskriver den og sørger for, at den sendes til RI. ad 2 Hvis den nye klub har en sponsorklub (fadderklub) skal New Club Sponsor Form udfyldes. Den skal underskrives af sponsorklubbens præsident og sekretær, hvorefter den videresendes til RI. ad 3 New Club Application Form ledsaget af en chartermedlemsliste (se side 16) skal underskrives af den nye klubs præsident og sekretær samt af charterudvalgsformanden og distriktsguvernøren. Formularen og medlemslisten sendes til RI sammen med charterafgiften. Husk at gemme kopi af disse formularer i den nye klubs arkiv. Forklaring af termer Charter Officers (Charter funktionærer) Funktionærerne i den nye klub er som minimum: præsident, præsident-elect, vice-præsident, sekretær, kasserer og klubmester. Board of Directors (Bestyrelse) Præsident, præsident-elect og vicepræsident er altid medlem af bestyrelsen. I vedtægterne bestemmes, hvem der derudover er medlem af bestyrelsen. Club Constitution (Klubbens grundlov) En klub skal for at blive medlem af RI indføre klubbens grundlov (RI Bylaws 2.030) Club Bylaws (Klubvedtægter) Klubben skal vedtage et sæt vedtægter, der stemmer overens med klubbens grundlov og er tilpasset den struktur, som klubben har vedtaget. Se Klubbens Ledelsesplan som kan downloades fra rotarynyt.dk. 6

7 Meetings (Møder) Klubben skal afholde møder ugentligt i perioden 1. juli til 30. juni, dog med undtagelse af, hvis mødet falder i eller op til en helligdagsperiode. Desuden kan klubben annullere 4 møder årligt, dog max. 3 i sammenhæng. Den årlige generalforsamling skal afholdes inden 31. december i funktionsåret. Club Fees (Kontingent) Medlemskontingentet er sammensat af et kontingent til RI, bidrag til distriktet, evt. bidrag til Foundation samt bidrag til klubben for spisning, lokaleleje samt øvrig administration. Kontingentet betales periodevis som bestemt i vedtægterne. RI Charter Fee (Charterafgift til RI) For at den nye klub kan chartres, skal der betales en afgift på US$15 pr. chartermedlem. Betalingen indsendes/overføres samtidig med New Club Application Form. Sponsor Club (Sponsorklub) Det anbefales nye klubber at have en eller flere sponsorklubber/fadderklubber. Special representative (Charterudvalgets formand) RI forlanger at have en kontaktperson for hver ny klub, der skal etableres. Dette er udelukkende med henblik på at kunne svare på spørgsmål, hvis der er fejl i de indsendte formularer. New Club Contact Information (RI s kontakt i den ny klub) RI ønsker at sende introduktionsmateriale til den nye klub og behøver derfor præcise kontaktoplysninger for klubben - typisk vil det være sekretærens adresse. Charter list (Chartermedlemsliste) Chartermedlemslisten (se side 16) skal indeholde alle aktive medlemmer, honorære medtages ikke. Listen skal for hvert medlem indeholde: navn adresse køn klassifikation Hvis et chartermedlem er blevet overflyttet fra en anden Rotary klub, skal medlemslisten desuden indeholde RI-medlemsnr. samt klubben fra hviken medlemmet er overflyttet. 7

8 Organization of New Club Survey MEMBERSHIP IN ROTARY INTERNATIONAL AREA TO BE SERVED: (community, state/province/prefecture, country) Please describe the various aspects of the locality in each of the categories below: POPULATION: ECONOMIC OUTLOOK: PRINCIPAL INDUSTRIES, ACTIVITIES, AND INSTITUTIONS: OTHER SERVICE ORGANIZATIONS: FORMER ROTARIANS (list names and former clubs): POSSIBLE MEETING PLACES: PEOPLE WHO MIGHT FORM THE BASIS FOR A NEW CLUB AND THEIR OCCUPA- TIONS: (the number of people with the same classification on a charter list is limited) LOCALITY DESCRIPTION (for example, The city of Chicago and surrounding area ): NUMBER OF ROTARY CLUBS IN THE SAME LOCALITY (if none, the nearest Rotary club): POSSIBLE SPONSOR CLUB(S): Surveyor s Evaluation: I verify that I have visited this locality and found it suitable for the formation of a new Rotary club. Signature Date 8

9 District Governor s Decision This locality is capable of supporting a Rotary club. The sponsoring Rotary club(s) will be the Rotary Club of: My special representative will be Title (Mr., Ms., Mrs., Dr., Rev., etc.): Suffix (Jr., Sr., III, etc.): Family Name: First Name: Middle Name: Rotary Name (as it would appear on badge): Member, Rotary Club of: (official name of club, including country) Telephone (including country/city/area codes) Fax (including country/city/area codes) Residence: Business: Other: cell phone: Preferred Address: Preferred Mailing Address* (check one): Residence Business Other (indicate below) *If post office box, please provide an alternate address for courier delivery. District, Denmark District Governor s Signature Date Send the original of this completed survey to the district governor for approval. The district governor will forward the original to your CDA representative; keep a copy for the club s files. 9

10 New Club Sponsor Form MEMBERSHIP IN ROTARY INTERNATIONAL The Rotary Club of Our membership voted on (date) to sponsor a new Rotary club, likely to be known as the Rotary Club of (community, state/province/prefecture, country) Our club agrees to be the sponsor club. We will assist in its formation, help with the charter presentation ceremony, and work closely with the new club for at least one year. Our club currently has a minimum of 20 members.) active members. (A sponsor club must have Club President s Signature Date Club Secretary s Signature Date 10

11 New Club Application Form MEMBERSHIP IN ROTARY INTERNATIONAL The provisional Rotary Club of hereby applies for membership in Rotary International and confirms that the club 1. Will abide by the Constitution and Bylaws of Rotary International 2. Has adopted the Standard Rotary Club Constitution prescribed by Rotary International as the club s constitution and will abide by its provisions 3. Will always have bylaws that are in harmony with the constitutional documents of Rotary International, including the Standard Rotary Club Constitution 4. Will not become a member of, or assume obligations of membership in, any organization other than Rotary International 5. Shall maintain the obligations of a member club in Rotary International and be subject to the jurisdiction of Rotary International The signatures of the president and secretary of this provisional club attest to this club being organized in accordance with the constitutional documents and policies of Rotary International and that the information in this application is accurate. Club President s Signature Date Club Secretary s Signature Date We, the governor of District, Denmark and the special representative, concur that this application meets the requirements set forth in the constitutional documents of Rotary International and the policies of the RI Board of Directors and do hereby endorse this club s application for admission to the association. All members of the provisional Rotary club have participated in an appropriate orientation and education program under the guidance of district leaders and members of the sponsoring Rotary club. District Governor s Signature Date Special Representative s Signature Date 11

12 Charter Officers President Secretary President-elect Treasurer Vice president(s) Sergeant-at-arms Board of Directors President, president-elect, and vice president are mandatory board members. The club may elect the secretary, treasurer, and sergeant-at-arms as directors by virtue of office. Please list all of the club s nonmandatory directors. Club Constitution Complete this section to correspond with the articles of the Standard Rotary Club Constitution as listed in each category. Article 2: Name Rotary Club of (complete name, including community, state/province/prefecture, country) Article 3: Locality of the Club Article 13: Rotary Magazines (check one) Everyone subscribes to The Rotarian. The Rotary regional magazine for this club is and everyone subscribes to either it or The Rotarian. (On the charter list, mark TR by the name of each member who subscribes to The Rotarian; everyone else is expected to subscribe to the Rotary regional magazine.) Club is in a country excused by the RI Board from subscribing to a magazine. 12

13 Club Bylaws The following information concerning club bylaws refers to the bylaws recommended by the RI Board. Unless these recommended bylaws are adopted without modification, the full text of the bylaws adopted by the club must be attached to this application. Number of directors elected annually: (Matches the number of elected directors given on page 2 unless otherwise specified here.) Meetings Weekly meeting: Day of week Time Place (include the complete address) Postal Code: Restaurant Hotel Other (Circle the correct information) Annual: Board: 1st, 2nd, 3rd, 4th Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday of each month Club Fees and Dues Clubs must have an admission fee of at least US$15 and minimum annual per capita dues as currently required by RI, or its equivalent in purchasing power for local currency. Admission Fee: Annual Dues: RI Charter Fee Number of charter members x US$15 = Currency in which the charter fee was paid and amount: Charter fee is being paid by: Check* Money order Fiscal agent receipt Receipt of deposit to an RI bank account outside USA * Non-U.S. clubs paying by check must have their check drafted through a U.S. bank. For more information, contact your CDA representative. 13

14 Sponsor Club Rotary Club of Number of members (excluding honorary): Special Representative Name: Contact information for the special representative has not changed from the Organization of New Club Survey. New contact information for the special representative: Title (Mr., Ms., Mrs., Dr., Rev., etc.): Suffix (Jr., Sr., III, etc.): Family Name: First Name: Middle Name: Rotary Name (as it would appear on badge): Member, Rotary Club of (official name of club, including country) Telephone (including country/city/area codes) Fax (including country/city/area codes) Residence: Business: Other: Preferred Address: Residence Business Preferred Mailing Address* (check one): Residence Business Other (indicate below) *If post office box, please provide an alternate address for courier delivery. 14

15 New Club Contact Information If the club has a preferred mailing address, such as a post office box, please provide that information below: Telephone (include country/city/area codes): Fax (include country/city/area codes): Address: Charter List Attached is a list of active charter members conforming to the policies established by the RI Board of Directors. 15

16 CHARTER LIST Copy this section to complete information for each member (minimum of 20 charter members). Title (Mr., Ms., Mrs., Dr., Rev., etc.): Suffix (Jr., Sr., III, etc.): Family Name: First Name: Middle Name: Rotary Name (as it would appear on badge): Gender: Male Female Former Rotarian: No Yes If yes, Rotary International membership ID number: Name of former club: Classification: Current (or Former) Firm and Title/Position: Contact Information Telephone (including country/city/area codes) Fax (including country/city/area codes) Residence: Business: Other: Preferred Address: Residence Business Preferred Mailing Address* (check one): Residence Business Other (indicate below) *If post office box, please provide an alternate address for courier delivery. Residence Address (if same as preferred, you may leave blank) Business Address (if same as preferred, you may leave blank) Same as Residence 16

17 17

18 18

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. tes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. 9:30 A national code of integrity in research. Briefing and discussion. 3. 10:00 Briefing and

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen Tak for din interesse i Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen. Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen har, for at lette

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere