Etablering af nye klubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af nye klubber"

Transkript

1 Etablering af nye klubber 1

2 Indhold 1. Introduktion Processer for at etablere en ny klub Roller og ansvar... 4 Distriktsguvernøren... 4 Membershipudvalget... 4 Sponsorklubben... 4 Chartermedlemmerne... 5 Regional RI Membership Coordinator RRI Indledende aktiviteter for at etablere en ny klub... 5 Identificer mulige lokalområder... 5 Undersøg om der er grundlag for at organisere en ny klub... 5 Rekruttering af Chartermedlemmer... 5 Brug af klassifikationsprincippet Udfyldelse af nødvendige formularer... 6 Forklaring af termer... 6 Organization of New Club Survey... 8 New Club Sponsor Form New Club Application Form...11 Oversat og redigeret af Birte Marie Linnebjerg

3 1. Introduktion Denne guide i at etablere nye klubber er et meget reduceret udtræk af den engelske Organizing new clubs 808EN, der er på 80 sider. Hvis et punkt ønskes yderligere uddybet, henvises til den engelske udgave af vejledningen. Formularerne vedr. etablering af nye klubber er ikke oversat til dansk, idet de jo nødvendigvis skal udfyldes på engelsk. Vejledningen omhandler ikke, hvordan man kan fastholde nye medlemmer og hvordan man får flere nye medlemmer. Her henvises til andet materiale på omhandlende disse emner. 2. Processer for at etablere en ny klub At organisere nye klubber er en dynamisk proces, der kræver engagement fra både ældre medlemmer og chartermedlemmer. Følgende punkter er en del af processen. De punkter, som RI kræver gennemført, er markeret med fed skrift. 1. Vurdering af mulighed for ny klub (Organizing New Club Survey) skal underskrives af distriktsguvernøren og sendes til Rotary International (se side 8). 2. Distriktsguvernøren bemyndiger membershipudvalget til at forestå arbejdet med at nedsætte en chartergruppe, som vil tage sig af arbejdet med at etablere den nye klub. Membershipudvalget følger chartergruppen tæt og chartergruppens formand er medlem af membershipudvalget. 3. Sponsorformularen (New Club Sponsor Form) skal underskrives af klubpræsident og sekretær i den/de klubber, der vil stå som sponsorklub (fadderklub) for den nye klub. Formularen sendes til RI (se side 10). En sponsorklub er ikke et krav, men anbefales stærkt. 4. Potentielle charter medlemmer inviteres til at være med i den nye Rotary klub og bliver briefet i, hvad et medlemskab af Rotary betyder. 5. Chartermedlemmerne bestemmer klubbens navn, lokalitet og mødested. 6. Chartermedlemmerne fastsætter kontingent, ugentlig mødedag og tidspunkt samt vælger bestyrelse og udvalgsformænd. 7. Distriktsguvernøren giver klubben provisorisk status; den er derved beret tiget til at afholde møder i Rotary-regi. 8. Landssekretæren opretter den nye klub med et provisorisk klubnr. på rotary.dk og hjælper klubbens sekretær i gang med arbejdet med at oprette møder og medlemmer. Alternativt er DICO behjælpelig med at vejlede medlemmerne i brugen af rotary.dk. 9. Charterklubben indfører Rotarys standardvedtægter og -love samt klub udvalgsstrukturen (se Klubbens ledelsesplan eller De gule sider i medlemsbogen). 3

4 3. Roller og ansvar New Club Application Form, som indeholder en liste over chartermedlemmerne, skal underskrives af charterklubbens præsident og sekretær og sendes sammen med charterkontingentet til distriktsguvernøren. Guvernøren og membershipformanden (eller anden udpeget person) skal underskrive formularen og sende den videre til RI (se side 11). 11. RI Board of Directors godkender ansøgningen og giver den nye klub medlemskab af RI. Datoen, hvor dette sker, er klubbens charterdato og den dag, hvor klubben officielt bliver en Rotary klub. 12. Charterbrevet overrækkes til den nye klub af guvernøren, - normalt i forbindelse med charterfesten. Etablering af en ny klub er tidskrævende og forudsætter, at følgende personer/udvalg afsætter tid til projektet: Distriktsguvernøren 1. Organisering af nye klubber er ubetinget guvernørens ansvar (RI Bylaws ). 2. Som distriktsguvernør har du følgende ansvar, når nye klubber i dit distrikt etableres: Udpege medlemmer til membershipudvalget (som også står for extension) og understøtte deres aktiviteter. Sørge for at sende Approving an official Organization of New Club Survey til RI. (side 8) Udpege en speciel repræsentant (normalt membershipformand) til at nedsætte charterudvalg med det formål at etablere en ny klub. Kontrollere informationerne i New Club Application Form (side 11), og derefter underskrive formularen og sende den til RI. Overrække charterbrev til den nye klub (normalt ved charterfesten). Membershipudvalget Udvalget skal som medlemmer have rotarianere fra en eller flere klubber i de områder, hvor der planlægges at etablere nye klubber. Disse rotarianere har det løbende arbejde med at få etableret de nye klubber og det forventes, at deres klub vil være sponsorklub (fadderklub) for den nye klub og at klubben derved støtter op om arbejdet med den nye klub. Ofte dannes et charterudvalg i sponsorklubben. Membershipudvalget fastlægger selv de eksakte arbejdsopgaver for charterudvalgene, men det kunne f.eks. være: Orientering i egen klub (sponsorklubben) og nedsættelse af et charterudvalg. Udfylde Organization of New Club Survey (side 8) og aflevere formularen til guvernøren til underskrift. Guvernøren er ansvarlig for at videresende formularen til RI. Finde frem til potentielle chartermedlemmer, som opfylder betingelserne for et medlemskab af Rotary. Invitere til info-møder og fortælle om, hvad Rotary er. Her kan trækkes på membershipudvalgets medlemmer og andre kompetente medlemmer fra distriktsledelsen. Udfylde øvrige dokumenter, som er nødvendige for etablering af den nye klub - se side 6 Assistere den nye klub med alle de praktiske opgaver - se side 6. Rapportere til membershipudvalget om arbejdets fremskridt.

5 Sponsorklubben En sponsorklub skal opfylde følgende generelle krav: Ikke have et økonomisk mellemværende med RI. Have mindst 20 aktive medlemmer Være model for den nye klub med projekter etc. Sponsorklubben har det praktiske ansvar for at etablere den nye klub. Chartermedlemmerne Chartermedlemmer er de medlemmer, der er med til at etablere den nye klub. Deres opgaver er følgende: Bestemme klubbens navn og lokalitet. Bestemme mødested og -tidspunkt. Beslutte om vedtægter og love samt udvalgsstruktur. Vælge bestyrelse og udvalgsformænd. Vedtage kontingent og bøder Oprette møder og medlemmer på rotary.dk Regional RI Membership Coordinator RRI Den regionale RI membership coordinator (RRIMC) kan være behjælpelig med råd og vejledning i arbejdet med etablering af nye klubber. (Rotary Code of Policies ) 4. Indledende aktiviteter for at etablere en ny klub I det følgende findes en række emner, der mere indgående beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at etablere en ny klub. Her er kun medtaget overskrifter samt et par stikord, så hvis du ønsker dybtgående forklaringer, bedes du læse i den engelske udgave af Organizing new clubs 808EN. Identificer mulige lokalområder Tænk kreativt - kan det være ved indfaldsveje til storbyer? Eller hvor en eksisterende rotaryklub har en høj gennemsnitsalder og et for yngre mennesker forkert mødetidspunkt? Undersøg om der er grundlag for at organisere en ny klub Er det overhovedet muligt at samle kvalificerede medlemmer i området? Eller kan medlemmerne hentes via andre kanaler - indfaldsveje til storbyer? Er det muligt at finde et egnet mødested i området? Rekruttering af Chartermedlemmer Overvej følgende kilder: Organisationer Nuværende rotarianere i naboklubber, som måske finder mødetidspunktet i den ny klub mere passende Tidligere Rotarianere, Round Tabler og Junior Chamber medlemmer Rotary alumni eller andre, der har modtaget en ydelse fra Rotary Tidligere Rotaractere Lokale telefonbøger og opslagsværker Lokale aviser (Nyt om navne) Handelsskoler Annoncere Rotary infomøde i lokalpressen om Bed nuværende Rotarianere om at indstille potentielle medlemmer - evt. gennem annonce i Guvernørens månedsbrev. 5

6 Brug af klassifikationsprincippet En klub med op til 50 medlemmer kan have 5 medlemmer med samme klassifikation. En klub med mere end 50 medlemmer kan have 10% af klubbens aktive medlemmer med samme klassifikation. (SRCC Article 7.2). 5. Udfyldelse af nødvendige formularer Følgende dokumenter er væsentlige, når der skal søges om medlemskab hos RI: 1 Organization of New Club Survey (side 8) 2 New Club Sponsor Form (hvis der er en sponsorklub) (side 10) 3 New Club Application Form (side 11) De nævnte formularer kan hentes på som Word templates, eller de kan fås fra membershipudvalget klar til elektronisk udfyldelse. ad 1 Udfyldes og underskrives af cahrterudvalgets formand, hvorefter den sendes videre til distriktsguvernøren, som gennemser den, underskriver den og sørger for, at den sendes til RI. ad 2 Hvis den nye klub har en sponsorklub (fadderklub) skal New Club Sponsor Form udfyldes. Den skal underskrives af sponsorklubbens præsident og sekretær, hvorefter den videresendes til RI. ad 3 New Club Application Form ledsaget af en chartermedlemsliste (se side 16) skal underskrives af den nye klubs præsident og sekretær samt af charterudvalgsformanden og distriktsguvernøren. Formularen og medlemslisten sendes til RI sammen med charterafgiften. Husk at gemme kopi af disse formularer i den nye klubs arkiv. Forklaring af termer Charter Officers (Charter funktionærer) Funktionærerne i den nye klub er som minimum: præsident, præsident-elect, vice-præsident, sekretær, kasserer og klubmester. Board of Directors (Bestyrelse) Præsident, præsident-elect og vicepræsident er altid medlem af bestyrelsen. I vedtægterne bestemmes, hvem der derudover er medlem af bestyrelsen. Club Constitution (Klubbens grundlov) En klub skal for at blive medlem af RI indføre klubbens grundlov (RI Bylaws 2.030) Club Bylaws (Klubvedtægter) Klubben skal vedtage et sæt vedtægter, der stemmer overens med klubbens grundlov og er tilpasset den struktur, som klubben har vedtaget. Se Klubbens Ledelsesplan som kan downloades fra rotarynyt.dk. 6

7 Meetings (Møder) Klubben skal afholde møder ugentligt i perioden 1. juli til 30. juni, dog med undtagelse af, hvis mødet falder i eller op til en helligdagsperiode. Desuden kan klubben annullere 4 møder årligt, dog max. 3 i sammenhæng. Den årlige generalforsamling skal afholdes inden 31. december i funktionsåret. Club Fees (Kontingent) Medlemskontingentet er sammensat af et kontingent til RI, bidrag til distriktet, evt. bidrag til Foundation samt bidrag til klubben for spisning, lokaleleje samt øvrig administration. Kontingentet betales periodevis som bestemt i vedtægterne. RI Charter Fee (Charterafgift til RI) For at den nye klub kan chartres, skal der betales en afgift på US$15 pr. chartermedlem. Betalingen indsendes/overføres samtidig med New Club Application Form. Sponsor Club (Sponsorklub) Det anbefales nye klubber at have en eller flere sponsorklubber/fadderklubber. Special representative (Charterudvalgets formand) RI forlanger at have en kontaktperson for hver ny klub, der skal etableres. Dette er udelukkende med henblik på at kunne svare på spørgsmål, hvis der er fejl i de indsendte formularer. New Club Contact Information (RI s kontakt i den ny klub) RI ønsker at sende introduktionsmateriale til den nye klub og behøver derfor præcise kontaktoplysninger for klubben - typisk vil det være sekretærens adresse. Charter list (Chartermedlemsliste) Chartermedlemslisten (se side 16) skal indeholde alle aktive medlemmer, honorære medtages ikke. Listen skal for hvert medlem indeholde: navn adresse køn klassifikation Hvis et chartermedlem er blevet overflyttet fra en anden Rotary klub, skal medlemslisten desuden indeholde RI-medlemsnr. samt klubben fra hviken medlemmet er overflyttet. 7

8 Organization of New Club Survey MEMBERSHIP IN ROTARY INTERNATIONAL AREA TO BE SERVED: (community, state/province/prefecture, country) Please describe the various aspects of the locality in each of the categories below: POPULATION: ECONOMIC OUTLOOK: PRINCIPAL INDUSTRIES, ACTIVITIES, AND INSTITUTIONS: OTHER SERVICE ORGANIZATIONS: FORMER ROTARIANS (list names and former clubs): POSSIBLE MEETING PLACES: PEOPLE WHO MIGHT FORM THE BASIS FOR A NEW CLUB AND THEIR OCCUPA- TIONS: (the number of people with the same classification on a charter list is limited) LOCALITY DESCRIPTION (for example, The city of Chicago and surrounding area ): NUMBER OF ROTARY CLUBS IN THE SAME LOCALITY (if none, the nearest Rotary club): POSSIBLE SPONSOR CLUB(S): Surveyor s Evaluation: I verify that I have visited this locality and found it suitable for the formation of a new Rotary club. Signature Date 8

9 District Governor s Decision This locality is capable of supporting a Rotary club. The sponsoring Rotary club(s) will be the Rotary Club of: My special representative will be Title (Mr., Ms., Mrs., Dr., Rev., etc.): Suffix (Jr., Sr., III, etc.): Family Name: First Name: Middle Name: Rotary Name (as it would appear on badge): Member, Rotary Club of: (official name of club, including country) Telephone (including country/city/area codes) Fax (including country/city/area codes) Residence: Business: Other: cell phone: Preferred Address: Preferred Mailing Address* (check one): Residence Business Other (indicate below) *If post office box, please provide an alternate address for courier delivery. District, Denmark District Governor s Signature Date Send the original of this completed survey to the district governor for approval. The district governor will forward the original to your CDA representative; keep a copy for the club s files. 9

10 New Club Sponsor Form MEMBERSHIP IN ROTARY INTERNATIONAL The Rotary Club of Our membership voted on (date) to sponsor a new Rotary club, likely to be known as the Rotary Club of (community, state/province/prefecture, country) Our club agrees to be the sponsor club. We will assist in its formation, help with the charter presentation ceremony, and work closely with the new club for at least one year. Our club currently has a minimum of 20 members.) active members. (A sponsor club must have Club President s Signature Date Club Secretary s Signature Date 10

11 New Club Application Form MEMBERSHIP IN ROTARY INTERNATIONAL The provisional Rotary Club of hereby applies for membership in Rotary International and confirms that the club 1. Will abide by the Constitution and Bylaws of Rotary International 2. Has adopted the Standard Rotary Club Constitution prescribed by Rotary International as the club s constitution and will abide by its provisions 3. Will always have bylaws that are in harmony with the constitutional documents of Rotary International, including the Standard Rotary Club Constitution 4. Will not become a member of, or assume obligations of membership in, any organization other than Rotary International 5. Shall maintain the obligations of a member club in Rotary International and be subject to the jurisdiction of Rotary International The signatures of the president and secretary of this provisional club attest to this club being organized in accordance with the constitutional documents and policies of Rotary International and that the information in this application is accurate. Club President s Signature Date Club Secretary s Signature Date We, the governor of District, Denmark and the special representative, concur that this application meets the requirements set forth in the constitutional documents of Rotary International and the policies of the RI Board of Directors and do hereby endorse this club s application for admission to the association. All members of the provisional Rotary club have participated in an appropriate orientation and education program under the guidance of district leaders and members of the sponsoring Rotary club. District Governor s Signature Date Special Representative s Signature Date 11

12 Charter Officers President Secretary President-elect Treasurer Vice president(s) Sergeant-at-arms Board of Directors President, president-elect, and vice president are mandatory board members. The club may elect the secretary, treasurer, and sergeant-at-arms as directors by virtue of office. Please list all of the club s nonmandatory directors. Club Constitution Complete this section to correspond with the articles of the Standard Rotary Club Constitution as listed in each category. Article 2: Name Rotary Club of (complete name, including community, state/province/prefecture, country) Article 3: Locality of the Club Article 13: Rotary Magazines (check one) Everyone subscribes to The Rotarian. The Rotary regional magazine for this club is and everyone subscribes to either it or The Rotarian. (On the charter list, mark TR by the name of each member who subscribes to The Rotarian; everyone else is expected to subscribe to the Rotary regional magazine.) Club is in a country excused by the RI Board from subscribing to a magazine. 12

13 Club Bylaws The following information concerning club bylaws refers to the bylaws recommended by the RI Board. Unless these recommended bylaws are adopted without modification, the full text of the bylaws adopted by the club must be attached to this application. Number of directors elected annually: (Matches the number of elected directors given on page 2 unless otherwise specified here.) Meetings Weekly meeting: Day of week Time Place (include the complete address) Postal Code: Restaurant Hotel Other (Circle the correct information) Annual: Board: 1st, 2nd, 3rd, 4th Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday of each month Club Fees and Dues Clubs must have an admission fee of at least US$15 and minimum annual per capita dues as currently required by RI, or its equivalent in purchasing power for local currency. Admission Fee: Annual Dues: RI Charter Fee Number of charter members x US$15 = Currency in which the charter fee was paid and amount: Charter fee is being paid by: Check* Money order Fiscal agent receipt Receipt of deposit to an RI bank account outside USA * Non-U.S. clubs paying by check must have their check drafted through a U.S. bank. For more information, contact your CDA representative. 13

14 Sponsor Club Rotary Club of Number of members (excluding honorary): Special Representative Name: Contact information for the special representative has not changed from the Organization of New Club Survey. New contact information for the special representative: Title (Mr., Ms., Mrs., Dr., Rev., etc.): Suffix (Jr., Sr., III, etc.): Family Name: First Name: Middle Name: Rotary Name (as it would appear on badge): Member, Rotary Club of (official name of club, including country) Telephone (including country/city/area codes) Fax (including country/city/area codes) Residence: Business: Other: Preferred Address: Residence Business Preferred Mailing Address* (check one): Residence Business Other (indicate below) *If post office box, please provide an alternate address for courier delivery. 14

15 New Club Contact Information If the club has a preferred mailing address, such as a post office box, please provide that information below: Telephone (include country/city/area codes): Fax (include country/city/area codes): Address: Charter List Attached is a list of active charter members conforming to the policies established by the RI Board of Directors. 15

16 CHARTER LIST Copy this section to complete information for each member (minimum of 20 charter members). Title (Mr., Ms., Mrs., Dr., Rev., etc.): Suffix (Jr., Sr., III, etc.): Family Name: First Name: Middle Name: Rotary Name (as it would appear on badge): Gender: Male Female Former Rotarian: No Yes If yes, Rotary International membership ID number: Name of former club: Classification: Current (or Former) Firm and Title/Position: Contact Information Telephone (including country/city/area codes) Fax (including country/city/area codes) Residence: Business: Other: Preferred Address: Residence Business Preferred Mailing Address* (check one): Residence Business Other (indicate below) *If post office box, please provide an alternate address for courier delivery. Residence Address (if same as preferred, you may leave blank) Business Address (if same as preferred, you may leave blank) Same as Residence 16

17 17

18 18

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds ved Transfer

Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds ved Transfer Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema University of Hartford Study Abroad Side 1 STUDENT INFORMATION Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Instruktionsmøder 2014. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2014. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2014 Sekretærens opgaver Hvem er jeg? Asbjørn Isaksen, Landssekretær 64 år, uddannet svagstrømsteknikker, Merkonom i Markedsføring og Civiløkonom i afsætning Arbejdsliv som Adm. Direktør,

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. ingeniør, IT, sundhed osv. Rekruttering, rådgivning, information

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Hawai i Pacific University Study Abroad (Kandidatniveau)

Hawai i Pacific University Study Abroad (Kandidatniveau) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema Hawai i Pacific University Study Abroad (Kandidatniveau) Side 1 Tjek felterne for den information, du har vedlagt. Side 2 Side 2 Personal Information Udfyld

Læs mere

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Dansk Standard DS/ISO 128-50 1. udgave 2002-05-21 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Technical drawings General principles

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Indhold Sådan logger du ind på ansøgningsmodulet... 1 Sådan indtaster du stamdata om den danske organisation... 3 Sådan indtaster partner stamdata

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San José State University (SJSU) Study Abroad Side 1 Apply Now Her vælger du blot det relevante semester under punktet Semester at SJSU (eks. Spring

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San Diego State University Semester at SDSU

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San Diego State University Semester at SDSU Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San Diego State University Semester at SDSU 1 Find ansøgningsskema på: http://alisdsuedu/pages/ali/programmatrixaspx Scroll ned til rubrikken: University

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Tilmeldingsblanket for udlejer - side 1 af 3

Tilmeldingsblanket for udlejer - side 1 af 3 Tilmeldingsblanket for udlejer - side 1 af 3 RENTAL PERIOD Please fill out this form in English, as it will be passed on to the student. Fall semester 2016 (19. August 31. December) INFORMATION ABOUT THE

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online The Danish Emergency Relief Fund (DERF) Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online Husk: Hvis I indsender ansøgninger om en Organisational capacity assessment og funding af en humanitær

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos

Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos KILROY education hjælper dig gratis med at søge på California State University San Marcos. Du får blandt andet information

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere