Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed"

Transkript

1 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015

2 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne undersøgelse vedrørende persondata og it-sikkerhed tilhører Bech-Bruun, cvr-nr Det er udelukkende tilladt at citere fra undersøgelsen med behørig kildeangivelse og i øvrigt i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser.

3 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 3 Baggrund Vi har modtaget i alt 745 besvarelser, hvilket har givet os et solidt grundlag for at belyse området persondata og it-sikkerhed. Persondata og it-sikkerhed er på blandt andet mediernes dagsorden for tiden. Og med god grund. Manglende overholdelse af reglerne kan allerede i dag føre til bøder. Herudover kan læk og misbrug af data medføre markante tab som følge af fx dårligere image og tab af kunder, samarbejdspartnere, investorer mv. Men i hvor høj grad har danske virksomheder, myndigheder mv. overblik over området? Hvor meget betyder korrekt og sikker håndtering af persondata for danske virksomheder og myndigheder mv.? Og hvilke potentielle konsekvenser bekymrer man sig mest om? Disse og andre spørgsmål belyses med vores survey. Rapporten indeholder de overordnede resultater, som vi håber også kan give dig ny viden og virke som inspiration i dit videre arbejde med persondata og it-sikkerhed. Hvis du har spørgsmål til vores survey eller rapporten, er du altid velkommen til at kontakte: Christian Ejvin Andersen COO, vicedirektør T E Thomas Munk Rasmussen Partner T E

4 4 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Overordnede resultater Håndtering af persondata Persondata er for alvor kommet på dagsordenen i Danmark. Korrekt håndtering af persondata er i dag højere prioriteret end sidste år i 4 ud af 10 af de adspurgte virksomheder 1. Og noget tyder på, at fokusset allerede er højt i de resterende virksomheder. Kun 1 ud af 100 virksomheder prioriterer således persondata lavere i år end sidste år. Er korrekt håndtering af persondata i din virksomhed: Lavere prioriteret end sidste år Samme prioritet som sidste år Højere prioriteret end sidste år Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grundene til den høje prioritering af persondata skal hovedsageligt findes i EU s kommende persondataforordning og medieomtale af kritiske persondatasager i andre virksomheder. Således angiver 55 pct. den kommende EU-forordning som årsag, mens 49 pct. angiver kritisk medieomtale. 2 Undersøgelsen peger på, at der er et gap mellem vurderingen af vigtigheden af at leve op til lovgivningen og den aktuelle viden om, hvorvidt man faktisk gør det. At det vurderes som vigtigt at leve op til den gældende lovgivning vedrørende persondata, er der ikke nogen tvivl om. Hele 9 ud af 10 virksomheder angiver således, at det i høj grad eller meget høj grad er vigtigt. Imidlertid vurderer kun lidt over halvdelen, at de i høj grad eller meget høj grad har et overblik over, i hvor høj grad de lever op til lovgivningen. I hvilken grad har din virksomhed et overblik over, i hvor høj grad I lever op til gældende lovgivning vedr. håndtering af persondata mv.? Ingen/i meget ringe grad I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke/andet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Årsagerne til, at det er vigtigt at leve op til lovgivningen på området, skal ikke udelukkende findes i bøder og sanktioner fra myndighederne. Faktisk betyder risikoen for negativt omdømme endnu mere end risikoen for bøder og sanktioner. Hele 8 ud af 10 af de adspurgte virksomheder angiver risiko for negativt omdømme via fx kritisk medieomtale som årsag, mens 6 ud af 10 angiver risiko for bøder og sanktioner. 4 ud af 10 angiver risiko for tab af kunder, mens lidt over 25 pct. angiver risiko for tab af samarbejdspartnere. 1 Virksomheder dækker her også over besvarelser fra den offentlige sektor. 2 Summen af de to tal er større end 100, da der kunne angives flere svarmuligheder.

5 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 5 It-sikkerhed Også it-sikkerhed er højt på dagsordenen i Danmark. 3 ud af 10 virksomheder prioriterer it-sikkerhed højere i år end sidste år. Ingen prioriterer it-sikkerhed lavere end sidste år 3. Mens der således er lidt færre virksomheder i forhold til persondata, der prioriterer it-sikkerhed højere end sidste år i, så skal årsagen formentlig findes i, at it-sikkerhed allerede for de resterende virksomheder er højt på dagsordenen. I hvert fald kan det konstateres, at 6 ud af 10 angiver at have en høj grad eller meget høj grad af overblik over deres it-sikkerhed, mens det for persondata kun er 5 ud af 10, der har et overblik over, i hvor høj grad de lever op til lovgivningen. Også vedrørende it-sikkerhed angiver 9 ud af 10 virksomheder, at it-sikkerhed i høj grad eller meget høj grad er vigtigt. Årsagerne skal hovedsageligt findes i risikoen for negativt omdømme (75 pct.), risiko for tab af kunder (55 pct.) og risiko for tab af samarbejdspartnere (39 pct.). Sammenhæng mellem persondata og it-sikkerhed Mens det er tydeligt, at både persondata og it-sikkerhed er højt på dagsordenen i de danske virksomheder, er det interessant, at de også anses for at være to sider af samme sag. Således angiver hele 7 ud af 10 virksomheder, at it-sikkerhed og korrekt håndtering af persondata i høj grad eller meget høj grad er sammenhængende problemstillinger. I hvilken grad anskuer du it-sikkerhed og korrekt håndtering af persondata som sammenhængende problemstillinger? Ingen/i meget ringe grad I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke/andet 0% 20% 40% 60% 80% 100% EU s kommende persondataforordning Det forventes, at EU i løbet af 2015 vil vedtage en ny forordning, der skærper kravene til behandling af personoplysninger. Forordningen vil pålægge danske virksomheder strenge dokumentationskrav og samtidig en markant forhøjelse af bødeniveauet. Kun 4 ud af 10 virksomheder er imidlertid i høj grad eller meget høj grad opmærksomme på den kommende forordning, mens kun 3 ud af 10 er opmærksomme i høj grad eller meget høj grad på forordningens forslag om ansættelse af en Data Protection Officer (DPO). 3 Der er faktisk én enkelt af alle adspurgte virksomheder, der angiver at prioritere it-sikkerhed lavere i år end sidste år.

6 6 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Data Bech-Bruun sendte den 5. marts 2015 et spørgeskema om persondata og it-sikkerhed til modtagere af Bech-Bruun Update. Spørgeskemaet er besvaret elektronisk. Modtagerne havde mulighed for at sende spørgeskemaet videre i organisationen til andre respondenter. Den 12. marts 2015 blev der sendt en reminder om at besvare. Der blev lukket for besvarelser mandag den 16. marts Bech-Bruun har modtaget i alt 745 besvarelser, hvoraf 600 har gennemført hele surveyen. 1. Hvilken branche er din virksomhed i? * Pct. Antal Engroshandel og detailhandel 4,7 33 Fremstillingsvirksomhed 8,3 58 Bygge- og anlægsvirksomhed 3,0 21 Information og kommunikation 5,9 41 Pengeinstitut- og finansvirksomhed 15,7 109 Liberalt erhverv 10,1 70 Administrative tjenesteydelser og hjælpeydelser 6,0 42 Offentlig forvaltning og socialsikring 21,4 149 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2,5 17 Anden (angiv venligst) 22,4 156 * 49 respondenter har sprunget dette spørgsmål over. 2. Er korrekt håndtering af persondata i din virksomhed: Pct. Antal Lavere prioriteret end sidste år 0,6 4 Samme prioritet som sidste år 48,8 330 Højere prioriteret end sidste år 41,0 277 Ved ikke 9,6 65

7 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 7 3. Hvorfor er håndtering af persondata højere prioritet end sidste år? (Sæt gerne flere kryds) Pct. Antal Kommende EU-forordning 55,5 152 Anden lovgivning 26,6 73 Medieomtale af kritiske persondatasager i andre virksomheder 48,9 134 Andet (angiv venligst) 32, I hvilken grad har din virksomhed et overblik over, i hvor høj grad I lever op til gældende lovgivning vedr. håndtering af persondata mv.? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 0,9 6 I ringe grad 6,7 44 I nogen grad 31,7 207 I høj grad 36,1 236 I meget høj grad 17,0 111 Ved ikke/andet 7, Hvor vigtigt er det for din virksomhed at leve op til den gældende lovgivning mv. vedr. håndtering af persondata? Pct. Antal Ikke vigtig 0,1 1 Kun lidt vigtigt 1,4 9 I nogen grad vigtigt 7,1 46 I høj grad vigtigt 35,7 230 I meget høj grad vigtigt 53,5 345 Ved ikke/andet 2,2 14

8 8 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 6. Hvorfor er det vigtigt at leve op til den gældende lovgivning? (Sæt gerne flere kryds) Pct. Antal Bøder/sanktioner fra myndigheder 59,0 364 Risiko for negativt omdømme via fx kritisk medieomtale 79,4 490 Risiko for tab af kunder 41,8 258 Risiko for tab af samarbejdspartnere 26,7 165 Risiko for tab af investorer 12,6 78 Ved ikke/andet 19, Har din virksomhed konkrete processer, der sikrer, at I løbende lever op til gældende lovgivning? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 3,6 23 I ringe grad 8,2 52 I nogen grad 35,8 227 I høj grad 28,5 181 I meget høj grad 15,6 99 Ved ikke/andet 8, Er din virksomheds it-sikkerhed: Pct. Antal Lavere prioriteret end sidste år 0,2 1 Samme prioritet som sidste år 48,2 304 Højere prioriteret end sidste år 34,2 216 Ved ikke 17,4 110

9 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 9 9. Hvorfor er it-sikkerhed højere prioriteret end sidste år? (Sæt gerne flere kryds) Pct. Antal Følge med den digitale udvikling 75,0 162 Leve op til lovgivning 53,2 115 Fokus i pressen 28,2 61 Vi har oplevet konkrete trusler 25,5 55 Ved ikke/andet 15, I hvilken grad har din virksomhed et overblik over jeres it-sikkerhed? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 0,8 5 I ringe grad 2,4 15 I nogen grad 19,6 123 I høj grad 36,9 232 I meget høj grad 24,5 154 Ved ikke/andet 15, Hvor vigtig er it-sikkerhed for din virksomhed? Pct. Antal Ikke vigtig 0,3 2 Kun lidt vigtigt 0,6 4 I nogen grad vigtigt 7,6 47 I høj grad vigtigt 35,8 223 I meget høj grad vigtigt 51,5 321 Ved ikke/andet 4,2 26

10 10 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 12. Hvorfor er it-sikkerhed vigtig for din virksomhed? (Sæt gerne flere kryds) Pct. Antal Risiko for negativt omdømme via fx kritisk medieomtale 74,7 438 Risiko for tab af kunder 55,1 323 Risiko for tab af samarbejdspartnere 38,6 226 Risiko for tab af investorer 17,6 103 Ved ikke/andet 27, Har din virksomhed konkrete processer vedr. it-sikkerhed, der sikrer, at I løbende lever op til gældende lovgivning? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 1,3 8 I ringe grad 2,9 18 I nogen grad 23,6 145 I høj grad 33,2 204 I meget høj grad 21,5 132 Ved ikke/andet 17, Har din virksomhed processer og procedurer at følge for at identificere, klassificere og mindske risikoen ved et cyberangreb? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 2,5 15 I ringe grad 5,1 31 I nogen grad 17,4 106 I høj grad 26,4 161 I meget høj grad 20,2 123 Ved ikke/andet 28,4 173

11 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed I hvilken grad er I opmærksomme på den kommende EU-forordning? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 5,3 32 I ringe grad 9,7 59 I nogen grad 24,9 151 I høj grad 26,8 163 I meget høj grad 15,0 91 Ved ikke/andet 18, I hvilken grad er I opmærksomme på den kommende EU-forordnings forslag om ansættelse af en Data Protection Officer (DPO)? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 12,1 73 I ringe grad 16,0 97 I nogen grad 18,7 113 I høj grad 16,0 97 I meget høj grad 11,7 71 Ved ikke/andet 25, I hvilken grad anskuer du it-sikkerhed og korrekt håndtering af persondata som sammenhængende problemstillinger? Pct. Antal Ingen/i meget ringe grad 1,0 6 I ringe grad 3,5 21 I nogen grad 22,6 136 I høj grad 39,0 235 I meget høj grad 29,9 180 Ved ikke/andet 4,0 24

12 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret, rådgivende advokatvirksomhed. Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår de bedste resultater. København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Efterlevelse af konkurrenceloven og forbrugerlovgivning

Efterlevelse af konkurrenceloven og forbrugerlovgivning ` Efterlevelse af konkurrenceloven og forbrugerlovgivning KØBENHAVN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen JUNI 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hvordan vælger du den bedste leverandør?

Hvordan vælger du den bedste leverandør? Foto af Umberto Salvagnin, http://www.flickr.com/photos/kaibara/ Hvordan vælger du den bedste leverandør? Når I gennemfører et udbud skal I være sikre på at I træffer det mest fordelagtige valg, men også

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015

Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015 Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015 Indhold Nye krav nye kompetencer 3 Corporate compliance 4 Effektiv risikostyring Permission marketing 5 Seneste vejledninger, nye bestemmelser og

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere