BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24"

Transkript

1 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI valgt følgende indikatorer for retten til uddannelse. 1 GULDINDIKATOR Guldindikatoren for retten til uddannelse bliver: 1. Procentandel (af udvalgt aldersgruppe 1 ) der forlader uddannelsessystemet tidligt (og dermed falder inden for klassifikationen "early school leavers 2 "). Det er Institut for Menneskerettigheder og SFI s vurdering, at det er denne indikator, der bedst lever op til de fastsatte kriterier. Som tilfældet er for samtlige guldindikatorer og de fleste underindikatorer holdes denne indikator også op imod andelen af early school leavers blandt personer uden handicap. Datagrundlaget for indikatoren er til stede i Eurostats Arbejdskraftundersøgelse, der bl.a. anvendes som datagrundlag i SFI s rapporter Handicap, uddannelse og beskæftigelse. 3 1 Der udvælges en specifik aldersgruppe med det formål, at tegne et aktuelt billede af situationen. Der kan med fordel afgrænses til årige, idet ANED (Academic Network of Disability Experts) anvender denne definition. 2 Den officielle definition af early school leavers lyder: The European Union defines early school leavers as people aged who have only lower secondary education or less and are no longer in education or training. Early school leavers are therefore those who have only achieved pre-primary, primary, lower secondary or a short upper secondary education of less than 2 years (http://europa.eu/rapid/pressrelease_memo-11-52_en.htm). I en dansk kontekst svarer primary og lower secondary til klasse, mens short upper secondary på mindre end to år, eksempelvis inkluderer korte produktionsskoleuddannelser og nogle korte (basisforløb) for erhervsuddannelser. Early shcool leavers er således personer, der ikke har påbegyndt eller fuldendt nogen yderligere uddannelse end de før beskrevne. 3 Høgelund og Rohde Larsen (SFI), 2014 (http://www.sfi.dk/resultater aspx?Action=1&NewsId=4484&PID=9422.). Datagrundlaget for disse undersøgelser baserer sig på Abejdskraftundersøgelsen, som er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, der indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal. Data indsamles og bearbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande. Arbejdskraftundersøgelsen er gennemført siden I 2011 blev der der på tværs af de europæiske lande tilføjet et tillægsmodul angående handicap til det europæiske Labpur Force Survey, som gjorde det muligt at koble informationer om handicap med informationer om uddannelse og beskæftigelse. I den danske version af undersøgelsen er tillægsmodulet angående handicap tilbagevendende (2002, 2005, , 2012 og 2014). 1/5

2 2 KRITERIERNE 2.1 DEFINITION AF HANDICAP I datagrundlaget anvendes et bredt handicapbegreb. Der spørges til, om personen har et længevarende helbredsproblem eller et handicap i tråd med den brede definition af handicap i FN s handicapkonvention. Følgegruppen har tidligere bemærket, at dette handicapbegreb ikke er i overensstemmelse med Washington Groups fem spørgsmål til funktionsnedsættelse, der baserer sig på det relationelle handicapbegreb. Til gengæld giver den brede definition mulighed for at sammenligne med tidligere undersøgelser i Danmark og på tværs af EU s lande MULIGHEDEN FOR INTERNATIONAL SAMMENLIGNELIGHED Guldindikatoren giver god mulighed for europæisk/international sammenligning, da der med begrebet early school leavers er tale om en definition, som bruges af Eurostat. 2.3 RELEVANS I guldindikatoren sammenlignes personer med og uden handicap og indikatoren stemmer således godt overens med kernen i artikel 24 om inkluderende uddannelse på grundlag af lige muligheder. Indikatorens datagrundlag åbner for en sammenligning i forhold til personer uden handicap, men den vil ikke i sig selv måle, om det er udtryk for eventuel diskrimination. Guldindikatoren om diskrimination (artikel 5) vil dog til dels afbøde denne mangel. Guldindikatoren omhandler den gruppe, der kun opnår det allermest grundlæggende niveau af uddannelse, og som derfor er begrænsede i deres videre livsmuligheder for beskæftigelse mv. I følgegruppen blev det drøftet, hvorvidt der hellere skulle udpeges en indikator, som var positivt formuleret (eks. andel med kompetencegivende uddannelse), men pga. den europæiske konsensus om begrebet early school leavers blev denne valgt. Idet artikel 24 også omhandler retten til uddannelse i inkluderedende omgivelser, blev det besluttet, at en underindikator skal omhandle andelen af en aktuel årgang, der er i specialklasser og specialskoler, frem for at være inkluderet (evt. med støtte) i de almene undervisningsomgivelser. 4 Hvor undersøgelsen er gennemført via tillægsmodulet i /5

3 En anden central rettighed er retten til en grundskoleuddannelse, og det blev derfor besluttet, at en anden underindikator er andelen af en udvalgt årgang, som aflægger folkeskolens afgangsprøve. Det er i tillæg til guldindikatoren besluttet, at der fastsættes følgende underindikatorer: a) Andel (af årgang), der er i specialklasser og specialskoler. b) Andel (af årgang), der aflægger folkeskolens afgangsprøve. c) Andel (af udvalgt aldersgruppe 5 ), der opnår en tertiær uddannelse. Det bemærkes, at underindikator a) ikke vil indebære en sammenligning mellem personer med og uden handicap. Det skal også bemærkes, at den årgang eller aldersgruppe, som guldindikatoren og underindikatoren skal afdække, ikke er endeligt fastlagt og heller ikke nødvendigvis behøver at være statisk. Ikke desto mindre er der enighed om, at ved at fokusere på en enkelt aldersgruppe eller årgang, vil man hurtigere kunne monitorere en evt. udvikling over tid på området. I overensstemmelse med den overordnede beslutning om at have underindikatorer opdelt på køn og etnicitet vil de to sidste underindikatorer være: d) Guldindikator opdelt på køn. e) Guldindikator opdelt på etnicitet. 2.4 ØVRIGE KRITERIER Datagrundlaget, der er baseret på spørgeskemaundersøgelser 6, der (i Danmark) gennemføres så hyppigt, at datagrundlaget kan danne grundlag for en vurdering af udviklingen gennem tid. Indikatorens datagrundlag giver endvidere mulighed for disaggregering på køn og etnicitet, samt på personer med mindre og større handicap. 3 SAMMENFATNING Guldindikatoren giver et billede af, hvem der forlader uddannelsessystemet tidligt, og dermed ikke opnår et uddannelsesniveau, som giver adgang til forskellige muligheder (f.eks. beskæftigelse) senere i livet. Guldindikatorens datagrundlag danner 5 ANED anvender årige. 6 Der er ved survey-undersøgelser en risiko for, at visse grupper har en lavere deltagelse. Spørgeskemaundersøgelser er derudover som sådan udtryk for respondentens subjektive opfattelse, og kan derfor ikke nødvendigvis tages til indtægt for, hvordan realiteterne ser ud. 3/5

4 samtidig rammen for, at man kan følge udviklingen over tid og på tværs af europæiske lande, der også anvender definitionen. De valgte underindikatorer bidrager samtidig til et mere nuanceret billede af uddannelsessituationen blandt personer med handicap og sikrer relevansen ift. de forskellige temaer, som er omfattet af artikel 24 i FN s handicapkonvention. Det vurderes, at tilgængelighed i data og muligheden for sammenligning på tværs af EU s lande vejer op for, at guldindikatorens definition af handicap ikke afspejler den relationelle forståelse af handicap, men i stedet tager udgangspunkt i en bred definition af handicap. Følgende guldindikator og fem underindikatorer besluttes: 1. Guldindikator: Procentandel (af udvalgt aldersgruppe) der forlader uddannelsessystemet tidligt (og dermed falder inden for klassifikationen "early school leavers"). Fem underindikatorer: a) Andel (af årgang), der er i specialklasser og specialskoler. b) Andel (af årgang), der aflægger folkeskolens afgangsprøve. c) Andel (af udvalgt aldersgruppe), der opnår en tertiær uddannelse. d) Guldindikator opdelt på køn. e) Guldindikator opdelt på etnicitet. 4 FØLGEGRUPPENS SAMMENSÆTNING VED VALG AF INDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE Steen Bengtsson fra SFI præsenterede ovenstående indikatorer ved mødet den 19. november I alfabetisk orden og udover deltagere fra instituttet og SFI: Andreas Juul Sørensen, DCH Jens Andersen, Undervisningsministeriet Kamilla Heurlén, Danmarks Statistik Lars Knudsen, DDL Lars Nørgaard, Undervisningsministeriet Lene Østergaard, Socialministeriet Line Knudsen, Undervisningsministeriet Malene Damgaard, Ankestyrelsens anti-diskriminationsenhed 4/5

5 Mia Hagen-Seirup, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Signe Højsteen, DH Susanne Anthony, Undervisningsministeriet Sven Fandrup, Sjældne Diagnoser Søren Ginnerup, SBI, AAUI Thomas Holdberg, DUKH Ulla Skall, Undervisningsministeriet 5/5

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002-2014 15:06 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:06 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002-2014 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Desk research af danske studier om restgruppen

Desk research af danske studier om restgruppen Desk research af danske studier om restgruppen Rådet for Ungdomsuddannelser, Undervisningsministeriet Afrapportering 12. juni 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Udarbejdet af CFK

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

FORBEREDENDE TILBUD OG OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE

FORBEREDENDE TILBUD OG OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE FORBEREDENDE TILBUD OG OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 15:14 BEATRICE SCHINDLER RANGVID VIBEKE MYRUP JENSEN SARAH SANDER NIELSEN 15:14 FORBEREDENDE TILBUD OG OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE BEATRICE SCHINDLER

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og

Læs mere

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger

Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Juni 2014 Endelige anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger Indledning Der er mange gode grunde til at rette opmærksomheden mod elevernes

Læs mere

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole Accept af høretab Musik Tinnitus Viden om eget høretab Audiologisk afdeling Delrapport 4 Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2014 Unge hørehæmmede

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

UDDANNELSE STATUS 2012

UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

Børnefattigdom i Grønland

Børnefattigdom i Grønland Børnefattigdom i Grønland en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Børns Levestandard i Grønland del 2 Af Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff MIPI Videnscenter om Børn

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Baggrundsrapport Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Baggrundsrapport

Læs mere