SØKORTRETTELSER 51-52

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØKORTRETTELSER 51-52"

Transkript

1 11. januar årgang SØKORTRETTELSER DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no (INT 1044) 448, (INT 1411) 450, (INT 1336) (INT 1373) 452 Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) har pr. 1. januar 2013 skiftet navn til Geodatastyrelsen (GST). Søkortrettelser, søkort og nautiske publikationer udgives derfor fremover af Geodatastyrelsen. I tilfælde af indberetninger, spørgsmål mm. vedrørende Søkortrettelser, søkort og nautiske publikationer er kontaktoplysningerne: Tlf.: (uændret) E-post: As of January 1st 2013 National Survey and Cadastre is called Danish Geodata Agency. Chart Corrections, charts and nautical publications are henceforth published by Danish Geodata Agency. In case of reports, questions etc. with regards to Chart Corrections, nautical charts and publications the contact information is: Phone: (unchanged) Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via "Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS (nr./løbenr. år) eller anden kilde. "Chart Corrections" contains the official corrections to Danish, Greenland and Faroese charts. The figures in brackets after the corrections refer to EfS (no./serial no. year) or other source. Ophavsret Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsret til sine søkort, havneplaner og nautiske publikationer. Kort & Matrikelstyrelsens ophavsret omfatter også enhver rettelse af dette materiale som angivet i nærværende publikation. Ophavsretten omfatter enhver hel eller delvis gengivelse af materialet, herunder ved kopiering og tilgængeliggørelse i oprindelig eller ændret form. Rettelserne i nærværende publikation må benyttes af den enkelte sejler/navigatør med henblik på opdatering/rettelse af vedkommendes retmæssige eksemplarer af søkort, havneplaner og nautiske publikationer fra Kort & Matrikelstyrelsen. Al øvrig benyttelse af rettelserne i nærværende publikation kræver en forudgående skriftlig tilladelse fra Kort & Matrikelstyrelsen. Anmodning herom sendes til Copyright All nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the National Survey and Cadastre are protected by copyright. The National Survey and Cadastre s copyright includes any and all corrections to these charts and publications, including the contents of this publication. The distribution of any partial or complete copy of the above-named charts, publications and corrections, whether by copying or by release of their contents in original or revised form, is prohibited. The corrections in this publication are permitted for use by individual mariners or navigators in updating or correcting their legal copies of nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the National Survey and Cadastre. Any other use of the contents of this publication requires entry into a written contract with the National Survey and Cadastre. Requests for such contract entry can be sent to Kort & Matrikelstyrelsen, Søkort og Søopmåling, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf: , National Survey and Cadastre, Hydrographic Office, Rentemestervej 8, 2400 Copenhagen NV, Denmark, Tel: , Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

2 2 Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Horns Rev N Tilføj på 1) - 6) Insert in 1) - 6) Fl(5)Y.20s Recording Station 1) 55º42,888 N 007º36,484 E 2) 55º38,910 N 007º40,352 E 3) 55º42,070 N 007º42,847 E 4) 55º44,085 N 007º47,449 E 5) 55º43,039 N 007º51,117 E 6) 55º44,924 N 007º54,060 E (51-52/ ) Plan B Sundini. Streymoy. Hósvík ENE Tilføj / Insert 62º09,260 N 006º56,131 W (51-52/ ) (INT 1044) Horns Rev N Tilføj på 1) - 6) Insert in 1) - 6) Fl(5)Y.20s Recording Station 1) 55º42,888 N 007º36,484 E 2) 55º38,910 N 007º40,352 E 3) 55º42,070 N 007º42,847 E 4) 55º44,085 N 007º47,449 E 5) 55º43,039 N 007º51,117 E 6) 55º44,924 N 007º54,060 E (51-52/ ) (INT 1044) Rømø W Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 50/ Da udsnittet i Søkortrettelser nr. 50 er gengivet i forkert størrelse, bringes udsnittet her i korrekt størrelse. As the extract in Chart Corrections No. 50 is shown in incorrect size, the extract is shown here again in correct size. 55º09,83 N 007º18,87 E (NfS og 50/ ) (INT 1411) Horns Rev N Tilføj / Insert Fl(5)Y.20s Recording Station 55º38,910 N 007º40,352 E (51-52/ ) (INT 1411) Rømø W Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 50/ Da udsnittet i Søkortrettelser nr. 50 er gengivet i forkert størrelse, bringes udsnittet her i korrekt størrelse. As the extract in Chart Corrections No. 50 is shown in incorrect size, the extract is shown here again in correct size. 55º09,08 N 007º12,62 E (NfS og 50/ )

3 (INT 1373) Lyø N Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block 55º03,57 N 010º08,73 E (GST, 9. januar 2013) Fejø Erstat / Replace Ldg.2F.R 54º56,71 N 011º25,43 E med / with Ldg.2Iso.R (51-52/ ) Svendborg Havn Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 50/ Da udsnittet i Søkortrettelser nr. 50 er gengivet i forkert størrelse, bringes udsnittet her i korrekt størrelse. As the extract in Chart Corrections No. 50 is shown in incorrect size, the extract is shown here again in correct size. 55º03,61 N 010º37,16 E (48/1195 og KMS, december 2012) Bornholm NE - Bornholm SW Ref.: Søkortrettelser / Chart Corrections 37/ Udtag / Delete Under construction (2010) Udtag noten E OG S FOR BORNHOLM. RØRLED- NINGSPROJEKT NORD STREAM Delete the note E AND S OF BORNHOLM. PIPE- LINE PROJECT NORD STREAM (NfS 50/12) (INT 1336) Bornholm SE Ref.: Søkortrettelser / Chart Corrections 37/ Udtag / Delete Under construction (2010) 54º54,73 N 015º08,87 E Udtag noten E OG S FOR BORNHOLM. RØRLED- NINGSPROJEKT NORD STREAM Delete the note E AND S OF BORNHOLM. PIPE- LINE PROJECT NORD STREAM (NfS 50/12)

4 4 Udsnit kort / Block chart 93 Søkortrettelser / Chart Corrections 51-52/

5 5 Udsnit kort / Block chart 94 Søkortrettelser / Chart Corrections 51-52/

6 6 Udsnit kort/block chart 152 Søkortrettelser/Chart Corrections 51-52/ Udsnit kort / Block chart 171 Søkortrettelser / Chart Corrections 51-52/

7 7 HAVNEOPLYSNINGER Agersø Havn Anmærkning tilføjet. (51-52/ ) Marselisborg Lystbådehavn Anmærkning tilføjet. (51-52/ ) Dybvig Havn Anmærkning udtaget. Afsnittet fyr opdateret. Plan opdateret. (51-52/ ) Mou Bro Anmærkning udtaget. (51-52/ ) Esbjerg Havn Afsnittet Anmærkning opdateret. (51-52/ )

8 8 UDGIVELSER / PUBLICATIONS Nye udgaver udkommer / New editions to be published Kort / Chart Titel og bemærkninger / Title and remarks Skala / Scale Udgave Edition 1311 Nuup Kangerlua - Kangilleq (Godthåbsfjord, E-Lige Del) Datum WGS-84. 1: Kapisillit 1:5 000 Kortet forventes udgivet primo april Med udgivelsen af kort 1311 og 1312 vil kort 1301, Godthåbsfjorden, Qornoq 1927, blive annulleret. The chart is scheduled for publication at the beginning of April On publication of chart 1311 and 1312 chart 1301, Qornoq 1927, will be cancelled Nuup Kangerlua - Killeq (Godthåbsfjord, W-Lige Del) Datum WGS-84. 1: Kortet forventes udgivet primo april Med udgivelsen af kort 1311 og 1312 vil kort 1301, Godthåbsfjorden, Qornoq 1927, blive annulleret. The chart is scheduled for publication at the beginning of April On publication of chart 1311 and 1312 chart 1301, Qornoq 1927, will be cancelled.

9 9 UDGIVELSER / PUBLICATIONS Nye udgaver udskudt / New editions postponed Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections Kort Kangerluarsoruseq Nuuk (Kangerluarsoruseq Godthåb) Udgivelse af kortet er udskudt indtil ultimo marts Publication of the chart is postponed until the end of March 2013.

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave Den danske Lods Generelle oplysninger 3. udgave Denne udgave af Den danske Lods - Generelle oplysninger er ajourført til den 20. marts 2013 2 Forord Forord "Den danske Lods - Generelle oplysninger" indeholder

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 31. august 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 865-889 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2012. side 479 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort

Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort Symboler, forkortelser og begreber i danske søkort Kort 1 INT 1 Symbols, abbreviations and terms used on charts 2004 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 17. september 2004. Væsentlige ændringer

Læs mere

Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat

Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat 1 Restaurering af stenrev i Kattegat Kolofon Blue Reef restoration of stone reefs in Kattegat/ Restaurering af stenrev i Kattegat Udgivet af/published

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts

Kort 1 INT 1. Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts Kort 1 INT 1 Symboler, forkortelser og begreber i søkort Symbols, abbreviations and terms used on charts 07 Denne reviderede udgave af Kort 1 er ajourført til 5. december 07. Væsentlige ændringer af symboler,

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere