From non reader to reader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "From non reader to reader"

Transkript

1 From non reader to reader ADR En udfordring LLES Lithuanian Labour Education Society

2 Forord Påstanden for denne undersøgelse og projekt From non reader to reader er at transportsektoren i Sverige, Litauen og Danmark har relativt mange medarbejdere og arbejdsgivere, der har læse- og stave vanskeligheder (herunder også dysleksi). Kravene til de professionelle chaufførers evne til at kunne læse og skrive er steget markant i takt med EU s fokus på transport og trafiksrhed. Udover den almindelige teori- og køreprøve er det nødvendigt at kunne erhverve en række certifikater og efteruddannelsesbeviser for at kunne ernære sig som erhvervschauffør. I 2003 introducerede EU et nyt direktiv for at regulere erhvervschaufførernes grundlæggende kvalifikationer og deres efteruddannelse. Det blev besluttet, at alle nuværende og fremtidige erhvervschauffører, der kører godstransport eller buskørsel skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år. Kravene til et efteruddannelsesbevis blev indført samtidigt i 30 EES lande 1. I daglig tale kaldet et CUB-bevis i DK YKB bevis i SE Et andet eksempel er transport af farlig gods på tværs af grænser, som er reguleret af "Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej" i daglig tale "ADR-konventionen" eller blot "ADR" for "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route." Der er dyretransport kompetencebevis og mange andre. Gældende for dem alle er at både certifikater og efteruddannelsesbeviser skal fornyes hvert 5 år. Formålet med undersøgelsen og projektet er at få en fornemmelse af problemets omfang og hvordan chauffører med læse-og staveproblemer kan få den nødvendige hjælp til at erhverve eller forny beviser og ADRcertifikater eller bestå en forberedende teoriprøve, så de kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen har defineret hverken grænsen for ordblindhed eller niveau for opfattelsen af at have problemer med at læse- og skrive. 1 EU s 27 medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein 2

3 At være læse- og stave svag Der har været forsket i ordblindhed i godt 100 år og i voksnes problemer med at læse, stave og skrive i næsten lige så mange år, alligevel er der stadig mange myter og fordomme. En af de mest sejlivede opfattelser er, at mennesker der har læsevanskeligheder nok er lidt dumme og dovne. Som læsende kan det være svært at sætte sig ind i, hvor svært det kan være at være læse- og stave svag. Små praktiske opgaver som at skrive en huskeseddel, følge en madopskrift, anvende en brugsanvisning, finde en tog tid, eller de større ting som at læse breve fra stat og kommune eller informationer på en opslagstavle, er for en stor gruppe læsesvage et uoverkommeligt dagligt problem. Mange klarer sig nogenlunde igennem en hverdag ved at optræne en imponerende hukommelse, opfinde små strategier og få hjælp fra de nærmeste i familien eller kolleger på arbejdspladsen, men i et samfund, som konstant stiller krav til forandringsparathed og omstilling til nye arbejdsfunktioner, er det blevet vanskeligere end nogensinde at være læsesvag. For mange er det at være læse- og stave svag så tabubelagt at de forsøger at skjule vanskelighederne. Det er meget krævende at skulle skjule sine vanskeligheder, man skal hele tiden sno sig for at blive opdaget. For mange voksne med læse og stave problemer var skolen præget af nederlag og følelsen af at slå til. De er blevet stemplet som urolige, adfærdsvanskelige, dumme, dovne og meget mere. Det er derfor også svært at få dem tilbage på skolebænken igen. Samfundsmæssigt er der tale om et enormt spild af ressourcer, når så mange voksne får indskrænket deres udfoldelsesmuligheder på grund af manglende færdigheder med skriftsproget. Førhen kunne man som boglig altid vælge et praktisk arbejde, men kravene til at kunne læse og skrive er steget markant de sidste 10 år. Evnen til at kunne læse, skrive og tilegne sig information, er blevet en ufravigelig del af et moderne liv. Som rengøringsassistent skal man kunne læse etiketter og kende forskel på dunke med gulvrens, som maskinarbejder skal man kunne håndtere avancerede computerstyrede anlæg og en social- og sundhedsassistent skal kunne skrive rapporter om patienterne, så også på arbejdspladsen er kravene til den enkeltes læsning og skrivning skærpet. Dermed bliver det mere og mere handicappende at have læsevanskeligheder, og det betyder, at mange voksne med læsevanskeligheder får en uddannelse eller et arbejde, der modsvarer deres øvrige evner. Nordiske 2 undersøgelser vurderer, at 2-5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed og at ca. 20% af den voksne befolkning i Norden har læse- og stave problemer. En dansk befolkningsundersøgelse har vist, at 12-46% af alle voksne danskere har utilstrækkelige læsefærdigheder - alt efter om man måler læseforståelse af forholdsvis simple hverdagstekster (12%), eller om man ser på læsekravene på uddannelser eller efteruddannelser (46%) 3 En anden befolkningsundersøgelse viser at 7 procent af voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde (Elbro m.fl., 1991). 4 Det betyder at i alderen år opfatter sig selv som ordblinde. I en undersøgelse af Munch-Hansen & Albæk (1994) blev 206 AMU 6 -kursister spurgt, om de oplevede at have vanskeligheder med forskellige typer af hverdagstekster, fx brugsanvisninger, køreplaner og bykort. Generelt var der kun få deltagere, der sagde at de havde vanskeligheder med de forskellige teksttyper. Det mærkelige var, at det primært var kursister fra landstransportområdet (dvs. bus- og lastbilchauffører), der sagde at de havde vanskeligheder med f.eks. køreplaner. 14 % af deltagerne fra landtransportområdet oplevede vanskeligheder med læsning af køreplaner, mens det kun gjaldt for 7 % af hele gruppen. Forklaringen skal ifølge rapportens forfattere søges i det fravalg af vanskelig læsning, som mange voksne med læse- og stave problemer bevidst eller ubevidst foretager. Projektets mini undersøgelse 7 ser ud til at bekræfte denne antagelse idet 8,7% svarer, at de har problemer med at læse og skrive, 15,9% at de har lidt svært ved det. 7,6% svarer ja til spørgsmålet Er du ordblind og 16,3% svarer, at de ved det. Som det kan ses af tabel 1 er der forskel på de nationale besvarelser. 9,9% af de danske chauffører svarer ja til at have problemer med at kunne læse og skrive og kun 7,6% af de litauerske chauffører svarer ja. Hele 12,6% af de danske chauffører svarer ja til at de er ordblinde og 14,4% at de ved det medens kun 3,5% af de litauerske chauffører svarer ja, men 18,1% at de ved det. 2 Kilde: Rapport til Nordisk råd Forbedring af læse- skrive- og IT færdigheder for kortuddannede voksne en nordisk undersøgelse februar Kilde: Martin Hauerberg Olsen Faglig konsulent, ordblindhed - Servicestyrelsen 4 Kilde: Videnscenter for handicap og socialpsykiatri Enheden for ordblinde 5 Kilde Danmarks statistik AMU Arbejdsmarkedsuddannelser chauffører fra Danmark, Litauen og Sverige 266 mænd og 10 kvinder 3

4 Ja Danmark Litauen Sverige Total Nej Lidt Ja Nej Lidt Ja Nej Lidt Ja Nej Lidt Har du problemer med at læse og skrive? 9,9% 70,3% 18,9% 7,6% 77,8% 14,6% 9,5% 81,0% 9,5% 8,7% 75,0% 15,9% Er du ordblind? 12,6% 73,0% 14,4% 3,5% 78,5% 18,1% 9,5% 76,2% 14,3% 7,6% 76,1% 16,3% du hvor du kan få hjælp til at blive bedre til at læse og skrive? 65,8% 29,7% 38,2% 61,8% 34,8% 60,9% 49,1% 49,1% Man kan tage et førerbevis i LT, hvis man er diagnosticeret ordblind. Det medfører at det at være ordblind er forbundet med rigtig mange fordomme og tabuer. Det bliver for rigtig mange et livslangt handicap, som forsøges skjult på alle mulige måder. Kædes tallene sammen med svarene på spørgsmålet tror du det bliver svært for dig at forny dit EUefteruddannelsesbevis svarer kun 10,8% af de danske chauffører ja, hvorimod 34,7% af de litauerske chauffører svarer ja. Også her kan der være en sammenhæng, idet de selv skal betale både uddannelse og tiden, der skal bruges på uddannelsen, men adspurgt om hvordan de oplevede uddannelsen svarer 52,8% fra LT at det var lidt svært og 11,8% at det var meget svært, medens 27% i DK svarer bekræftende på om det var lidt svært og kun 3,6% svarer, at det var meget svært. I både DK og SE er der en overordnet politik og en lovgivning på området, der er på plads. Tilbudene til læse- stave svage voksne er mange og gratis. I Litauen har vi kunnet finde det store udbud af undervisning for læse- og stave svage voksne. Det virker som om der ligger en overordnet politik på området. Tiltagene er spredte og forholdsvis ukendte for den almene litauer. Både I DK, SE og LT har det været endog meget svært at trænge igennem tabuer og fordomme omkring det at være læse- og stave svag. Alle forsvarsværker har været oppe. Ikke kun hos de chauffører, der har problemet, men også hos udbydere af uddannelse for chauffører og uddannelse i læsning og skrivning. På udbyder siden er der en tendens til at sige at vi har en masse tilbud til læse- og stave svage, de skal bare komme. For den læse- og stave svage voksne er det derimod bare at komme. Det med at skulle tilbage på skolebænken er for nogen forbundet med en enorm ballast af nederlag og smerte. De læse- og stave svage voksne, der kommer tilbage på skolebænken, er dem, der har fået hjælp til det, eller dem der er så stærke, at de kan tage sig sammen til at gøre noget ved det. Rigtig mange af de læse- og stave svage voksne tager fat i deres problem før de selv får børn, der måske også får problemer med at læse- og skrive. Den sociale arv er også her meget stærk. Som det kan ses af diagram 2 er der 11% af chaufførerne, der tror det bliver et problem at tage det nye EU uddannelsesbevis, selvom de skal til en egentlig prøve i det gennemgåede stof. Vi har spurgt 59 kursister på 2 efteruddannelses kurser om hvordan de oplevede undervisningen og 13,6% svarede, at det var lidt svært ingen svarede, at det var meget svært. Men bekymringen for at kunne klare det, når de om 5 år skal generhverve efteruddannelsesbe-viset er der. Vi spurgte et par stykker på holdet hvorfor: Fordi jeg har haft en kollega siddende på hver side af mig, der hjælper mig, når jeg kan finde ud af det. Det har jeg måske næste gang. Uden hjælp fra lærerne var det gået. Lærerne er rigtig gode til at hjælpe os, der har lidt svært ved det boglige, men hvem siger de kan hjælpe næste gang? 4

5 Valg af metoder Vi har i undersøgelsen spurgt: Hvilken metode virker bedst på dig?. Svarene er entydige. Der var 5 svar muligheder og de måtte sætte mere end et kryds. 1. En blanding af teori og praktiske opgaver? 2. At få læst teksten højt? 3. At læse teksten selv? 4. At der er billeder der forklarer teksten? 5. En blanding af alle metoder? På spørgsmål 1 svarer 42,1% (DK) og 36% (SE) at det virker bedst for dem, hvorimod kun 26,5 % fra LT giver denne metode et kryds. 19,5% LT vil gerne have billeder der forklarer teksten medens dette kun gør sig gældende for h.h.v 8,3% fra DK og 9% fra SE. Svarene på spørgsmål 5 er også meget forskellige 30,6% af de danske chauffører vil gerne have en blanding af alle metoderne medens 55% af de SE chauffører svarer bekræftende på denne metode. LT ligger lige i mellem med 40,5%. 5. En blanding af alle metoder er top scorer både samlet og for Litauen og Sverige. Hvorimod Danskernes topscorer er 1. En blanding af teori og praktiske opgaver. Spørgsmål 1 og 5 ligner hinanden for meget til, at der kan drages en endegyldig konklusion, men at blande metoder og teoretiske og praktiske opgaver så meget som muligt ser ud til at være de foretrukne metoder i alle 3 lande. Alle de undervisere vi har været i kontakt med siger det samme. På CBSI (Center for beskæftigelse, sprog og integration) underviser man bl.a. kommende buschauffører med dansk som andet sprog. Underviser Bendt Schimmell, der underviser på transport området, understreger: at undervise deltagere med læse- og skrivevanskeligheder kræver metoder, der matcher den enkelte deltagers behov. De rigtige metoder er helt afgørende for deres læreproces, så de kan bestå de krævede test. BS fortsætter: Praktisk læring bruges som én metode til at gøre komplicerede ting forståelige. Rundt omkring i vores klasseværelser finder man alle mulige reservedele / indre dele af forskellige køretøjer. Deltagerne kan få dem i deres hænder, kigge på dem, huske dem og finde ud af hvor de hører til, og hvad deres funktion er osv. Det er en særdeles nyttig genvej til læring for deltagere med begrænsede læsefærdigheder. I Sverige er der mulighed for at få indlæst en tekst via TPB (tal-och punktskriftsbiblioteket) og i nogen lærebøger ligger en CD med teksten indlæst. Hvis dette findes kan man selv scanne teksten og få den læst op med talesynthesizer. På Malmö Folkhögskola gennemgår de teksterne individuelt og i grupper. Sammen med diskussioner om ordenes mening og betydning øger det srheden og ordforrådet for den enkelte. F.eks. diskuteres forskellige situationer i trafn for at få en bedre forståelse af de data der bliver læst. Det øger også deltagernes tro på egne evner. På Malmö Folkhögskola er en af de metoder, der bruges meget oplæsning via IT værktøjer, og netop muligheden for at kunne lytte til det indtalte materiale igen og igen giver deltagerne en større srhed så de tør stille spørgsmål både til teksten og de forskellige tekniske termer. Men metoden at få læst teksten højt bliver vurderet særligt højt af de adspurgte. Kun 5,8% og 5,9% fra DK og LT, ingen fra SE synes om metoden. Om det er fordi der tænkes på at teksten bliver læst op af en lærer i klassen, medens de andre arbejder selvstændigt, og det dermed bliver en nedværdigende situation eller hvad årsagen kan være, ved vi rigtig. 5

6 Og det er interessant, hvis man sammenligner svaret fra spørgsmålet hvilken hjælp fik du til testen? hvor 4,8% af svenskerne, 6,7% af litauerne og 10,6% af danskerne får teksten læst højt til ADR-testen. At metoden virker og at deltagerne har stor nytte af at få læst teksten op, er der, trods svarene, ingen tvivl om, men det er vigtig for den enkelte deltager, at situationen bliver forbundet med nederlagsfølelsen. Det er svært at lære, når man føler sig dum. Netop det med nederlagsfølelsen og følelsen af at være mindre godt begavet er så stor en faktor for voksne med læse- og stave problemer, at det for manges vedkommende gør læreprocessen endnu sværere end den behøver at være. Det er rigtig svært at stille spørgsmål, når man tror man kan forstå, hvad der bliver sagt eller læst, fordi man føler sig dummere end de andre. At tale om det at være læse og stavesvag er, specielt for chaufførerne i aldersgruppen over 30 år, fyldt med tabuer og fordomme. Mange af dem har skoleoplevelser med i rygsækken, som gør det rigtig svært for dem at sætte sig på skolebænken igen. De har oplevet folkeskolen som en lang række af nederlag. Mange af dem oplever næsten dagligt, at deres læse- og skrive kompetencer slår til og at problemet bliver større og større i takt med at kravene til deres evne til at kunne læse og skrive øges. Reaktionerne er forskellige, men rigtig mange resignerer og giver op. Andre bliver vrede og skælder ud over læreren, lokalet, frokosten og meget andet. Hverken den resignerede eller den vrede deltager beder om hjælp eller opsøger et voksenuddannelses center frivilligt. Chaufførerne tilbydes faktisk hjælp på transportuddannelserne i alle 3 lande i form af oplæsning, mere tid, IT redskaber mv., hvis underviserne ved det, men alt for ofte fortæller den læse- og stavesvage først at hun har problemer, når hun dumper 1. gang eller lige før en test eller eksamen. Mange af underviserne siger bare de dog ville sige det, når vi går i gang med undervisningen, i stedet for når det er eller næsten er for sent. De gør det jo bare meget sværere for sig selv. Der skal et opsøgende og diskret arbejde til fra uddannelsesinstitutionerne og undervisere til før de kan ændre adfærd. Diskret selvom det eneste der hjælper de læse- og stave svage med at blive bedre til at læseog skrive er at sige højt, at det er jeg særlig god til, men for hovedparten er det forbundet med år tiers vane med at dække over at være læse- og stavesvage, at det bare lige er noget man gør. Modstanden mod at ændre eller gøre noget andet end det vi plejer er stor. Hverken de læse- stave svage voksne eller udbyderne af undervisning for voksne har været rigtig engageret i at komme i dialog om problemet. Før projektet startede, havde vi tilsagn fra adskillige læse- og stavesvage chauffører om at deltage på seminarerne med deres viden om det at være læse- og stavesvag. Adskillige var tilmeldt, men med undtagelse af et par enkelte deltagere mødte de op. Udover de meget engagerede undervisere på området har institutionerne generelt været sikre på, at de gør, hvad de kan. De kan jo bare kontakte os er en sætning vi er løbet ind i rigtig mange gange. Forståelsen af, at man bare kontakter en skole, hvis man er læseog stavesvag er lille. Vi har desværre også oplevet, at det blev vigtigere for eksperterne at få defineret, hvor vi i spørgeskemaundersøgelsen, havde lagt grænsen for ordblindhed, i stedet for at interessere sig for, hvorfor så mange i branchen har problemer med at læse og skrive, og hvad der skal til for at afhjælpe problemet. 6

7 Den enkelte underviser gør et stort og fantastisk arbejde med at undervise den enkelte, der har fundet vej tilbage på skolebænken, men de har hverken tid eller økonomisk mulighed for at gøre det opsøgende arbejde som er så nødvendigt for lige præcis denne målgruppe. I målgruppen svarer 25% enten ja eller ja lidt til spørgsmålet har du problemer med at læse og skrive. Det er derfor betænkeligt og også deprimerende at 49% af de adspurgte ved, hvor de skal gå hen for at forbedre deres læse- og stave kompetencer. Både i SE og Litauen er det over 60% af de adspurgte, der ved, hvor de kan blive bedre til at læse- og skrive i DK er det 35%. Samfundsmæssigt har vi råd til at mellem 10-20% af alle voksne får sværere og sværere ved at forbedre deres faglige kompetencer og dermed fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi de har problemer med at læse og skrive. Vi er nødt til at få dem tilbage på skolebænken. For at det kan ske, er vi nødt til i fællesskab, at kunne tale om ansvar for egen læring underviserkompetencer og ændring af tilgangen til læse- og stavesvage uden at være bange for at støde nogen, og uden at de mange kommercielle interesser, der er på området i alle 3 lande, spænder ben. 7

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning, så dit barn bliver

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU www.eva.dk FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden

Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden KURSER, UDDANNELSER, WORKSHOPS OG TEMADAGE: Nænsom Nødværge Mindre magtanvendelse og større tryghed med Durewall-metoden En human og moderne arbejdsmetodik Nænsom Nødværge med Durewall-metoden er en human,

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer Fase 5 Fase 5 Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S Læringsformer i virksomheden Læringsform Anvendelse Beskrivelse Opgaveløsning under overvågning af overordnede Hjælp fra overordnet Arbejdsgrupper Hygiejnekurser

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne 3. juli 2012 ARTIKEL Af David Elmer Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne De unge deler sig i to grupper: Dem med de høje karakter vælger gymnasiet, og dem med de lave vælger

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL I Seminarieserien foreligger Elisabeth Arnbak: Faglig læsning fra læseproces til læreproces Louise Bjar og Caroline Liberg (red.): Børn udvikler deres sprog

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside Forside Rapport ultimo 2015 1 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Problemanalyse... 3 Mål... 3 Indsats/aktiviteter... 4 Resultater... 5 Læring... 6 2 Problemanalyse Som beskrevet

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

30-08-2012. Det glade budskab! Giv eleverne førerkasketten på. Læsning er motion for hjernen. Om udvikling af gode faglige læsevaner

30-08-2012. Det glade budskab! Giv eleverne førerkasketten på. Læsning er motion for hjernen. Om udvikling af gode faglige læsevaner Giv eleverne førerkasketten på Om udvikling af gode faglige læsevaner Temadag om faglig læsning Aalborg, onsdag den 26. september 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1 Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning 1 HeleBonderupHebs@via.dk En indsats, der virker og bliver ved med at gøre det I intensive kursusforløb opleves et tab, når man returnerer til

Læs mere

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD 30. MAJ 2012 FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD INA SCHMIDT/LEKTIOLOG/RÅDGIVNINGS- OG STØTTEENHEDEN, CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEIDER (CUDIM) AARHUS PER LYSGAARD/STUDIELEDER/AARHUS

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Studieplan. Dansk som andetsprog C niveau, hold rdsace11708, efterår 2017 Lærer: Annette Rydahl. Uge Forløb Læringsmål Delemner Materialer Evaluering

Studieplan. Dansk som andetsprog C niveau, hold rdsace11708, efterår 2017 Lærer: Annette Rydahl. Uge Forløb Læringsmål Delemner Materialer Evaluering Studieplan Dansk som andetsprog C niveau, hold rdsace11708, efterår 2017 Lærer: Annette Rydahl Uge Forløb Læringsmål Delemner Materialer Evaluering 33 33-35 Velkommen tilbage efter sommerferien Visitationstest

Læs mere

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Hvis du har brug for nogle simple øvelser, der sætter fokus på den enkelte lærers egen praksis, så er der et par forslag her! Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Her er udvalgt tre

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

NEUROPÆDAGOGIK om kompliceret læring

NEUROPÆDAGOGIK om kompliceret læring For ganske mange børn og voksne er læreprocesserne i forbindelse med basale færdigheder som det at lære at læse, skrive og regne forbundet med komplikationer. Men det kan der gøres noget ved. Mange børn

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Læseudviklingens 12 trin

Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin 1. Kan selv finde sit navn blandt mange. Fx på garderoben i børnehaven. Kan også selv skrive sit navn. Typisk med store bogstaver. Det betyder ikke noget

Læs mere