Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal"

Transkript

1 Tilstandsrapport og status Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal 2010

2 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m. 7. Samlet overordnet vurdering 8. Bilag

3 Norddjurs Kommune Side 3 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der er som led i opgaven gennemført tilsynsbesøg af alle almene vandværker inden for kommunen. Tilsynet har omfattet det samlede forsyningsanlæg, det vil sige vandværk med udpumpnings- og behandlingsanlæg, beholderanlæg, indvindingsanlæg m.m. 1.1 Formål Formålet med udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan er at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Samtidig har formålet været at føre lovpligtigt tilsyn med forsyningerne. Formålet er desuden at angive, hvilke vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, ligesom der i planlægningen også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. 1.2 Tilstandsvurdering Der er ved den gennemførte tilstandsvurdering af vandværket foretaget en bedømmelse af tilstanden af boringer, behandlingsanlæg og beholdere. Der er herunder skelnet mellem den bygningsmæssige, den maskinelle og den teknisk-hygiejniske tilstand. Der er grundlæggende anvendt den klassificering, der fremgår af følgende skema. Bygningsmæssig (B) og Maskinel (M) tilstand 1 Særdeles god Anlæg i særdeles god tilstand og drevet efter principperne i Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) eller tilsvarende. 2 God Anlæg i god stand uden fejl og ingen bemærkninger til tilstanden 3 Nogenlunde god Anlæg med mindre væsentlige fejl, der ikke umiddelbart er til fare for forsyningssikkerheden. Reparation eller udbedring bør foretages 4 Uacceptabel Anlæg med væsentlige fejl. Opfylder ikke vandforsyningslovens / vandforsyningsnormens krav og anlægget er mht. forsyningssikkerhed uforsvarligt.

4 Norddjurs Kommune Side 4 Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) A God Vandkvalitetskrav er overholdt og der skønnes ikke at være risiko for overskridelser eller forureninger. B Acceptabel Enkelte vandkvalitetskrav er ikke overholdt eller der skønnes at være fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. C Uacceptabel Flere vandkvalitetskrav er ikke overholdt, eller der skønnes at være stor fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. Anvendt klassificering ved bedømmelse af vandværk 1.3 Opbygning af tilstandsrapporten Nøgledata for vandværket herunder kapacitet og energiforbrug samt beredskab og sikkerhed er beskrevet i kapitel 2. Vandkvaliteten af både råvand og rent vand er behandlet i kapitel 3. De tre overordnede dele af anlægget (indvindingsanlæg, vandværket og ledningsanlægget) er beskrevet i kapitel 4-6. Til sidst i rapporten er der i kapitel 7 givet en samlet vurdering og anbefalinger.

5 Norddjurs Kommune Side 5 2. Nøgledata for vandværket 2.1 Generelle data Virksomhedsnavn Ejerform Anlægs ID (Jupiter) Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a Adresse Kristiansmindevej 30 Matr. nr. 8 d, Skindbjerg By, Kastbjerg Vandværkets hjemmeside Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Henrik Jordalen (direktør) Kirsten Høgh Nielsen Claus Møller Østergaard Vandværkets formand Telefon Mobiltelefon Svend Brandstrup Al kontakt via direktør Indvindingstilladelse (m 3 pr. år) Tilladelsesdato Udløbsdato oktober 1999 Seneste godkendte takstblad: april 2010 (31. december 2012)

6 Norddjurs Kommune Side 6 B1 B5 B6 B2 B7 B3 B8 B4 Vandværk Figur 1: Oversigtskort, placering af vandværk og boringer B1: B2: B3: B4: B5: B6: B7: B8:

7 Norddjurs Kommune Side 7 Indvinding og forbrug Årstal Indvinding (m 3 /år) Forbrug Vandværk (m 3 /år) Køb (m 3 /år) Eksport (m 3 /år) Udpumpning (m 3 /år) Målt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug i % Energiforbrug Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Årstal Udpumpet (m 3 /år) Energiforbrug (KWh/år) Energiforbrug pr. m 3 udpumpet vand* (KWh/m 3 ) , ,31 *I 2010 er forholdet mellem energiforbrug og udpumpet vand 0,30 KWh/m 3 Forbrugsfordeling* Forbrugere Antal Mængde (m 3 ) Forbrug pr. enhed (m 3 /år) Husstande i parcelhuse Husstande i etageboliger Husstande i landhuse Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsvirksomhed Gartneri Industri Institutioner Skoler Hoteller Campingpladser *Er ikke opgjort for Grenaa og Anholt Vandforsynings vandværker. Fremtidige forbrugere: Af støre forbrugere kan nævnes gærfabrikke og Danish Biofuel. Derudover muligvis et større antal landejendomme/landsbyhuse og et mindre antal landbrug med dyrehold nord, vest og syd for Grenaa.

8 Norddjurs Kommune Side Kapacitet Kapacitetsforhold Kapacitet Total indvindingskapacitet (m 3 /t) 275 Filterkapacitet (m 3 /t) Kapacitet af evt. rentvandsbeholder (m 3 ) 1700 Udpumpningskapacitet (m 3 /t) 1052 m 3 /t (Maksimalt) Maksimal døgnproduktion (m 3 /d) 5989 m 3 Forsyningsevnefaktor 2,6 Bemærkning: Rigelig 2.3 Beredskab og sikkerhed Beredskab Ja / nej Bemærkninger Beredskabsplan Nødforsyning Nødgenerator Ja Ja Ja Havdal, Dolmer og Vejlby leverer til samme ledningsnet Sikring af vandværk Ja / nej Bemærkninger Hegn Aflåst Alarm Filter mod luftforurening Nej Ja Ja Nej

9 Norddjurs Kommune Side 9 Sikring af indvindingsanlæg DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Ja Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Ja Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Ja Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Ja Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger:

10 Norddjurs Kommune Side 10 DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Ja Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Ja Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger:

11 Norddjurs Kommune Side Vandkvalitet 3.1 Analyseantal Kvalitetskontrollen gennemføres jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr af 11. december 2007, bilag 9 og 10). Analyseantal ved begrænset kontrol i vandforsyningens ledningsnet Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Kontrolhyppighed Nedsat kontrolhyppighed /2 1/ Analyseantal ved forsyningsanlæg og tilhørende boringer Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Normal kontrol Udvidet kontrol Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger Boringskontrol /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 1/2 1/ / / /3 Aktuel hyppighed Årstal Begrænset kontrol Normal kontrol Udvidet kontrol Uorganiske sporstoffe Organiske mikroforureninger Boringskontrol * , , * * * , , , , * , , *En af de to kontroller kan nøjes med at blive analyseret for BAM, bentazon og hexazinon

12 Norddjurs Kommune Side Råvandskvalitet Baseret på de seneste tilgængelige analyser DGU nr Parameter /dato Enhed 29. september september juni 2007 ph 7,37 7,47 7,7 Ledningsevne ms/m 59, NVOC mg/l 1,1 0,8 0,90 Ammonium mg/l <0,02 <0,02 0,015 Natrium mg/l 12,2 10,3 14 Jern mg/l 0,004 0,011 0,021 Mangan mg/l 0,002 0,010 <0,005 Klorid mg/l Sulfat mg/l Nitrat mg/l 18 4,4 17 Calcium mg/l ,3 99 Magnesium mg/l 12,5 11,4 9,3 Bicarbonat mg/l Totalt fosforindhold mg/l <0,01 0,01 0,014 Ilt mg/l 0,6 0,3 3,2 Methan mg/l Ikke målt Ikke målt Ikke målt Svovlbrinte mg/l Ikke målt Ikke målt Ikke målt Arsen µg/l 1,1 2,2 1,1 Nikkel µg/l 15 9,0 5,7 Flygtige organiske forbindelser µg/l Ikke målt Ikke målt Ikke målt Andre pesticider µg/l Ikke konstateret Ikke konstateret BAM (0,027 µg/1) Vandtype B B A Forvitringsindeks 1,66 1,61 1,55 Ionbytningsgrad 0,70 0,66 0,50

13 Norddjurs Kommune Side 13 Baseret på de seneste tilgængelige analyser DGU nr Parameter /dato Enhed 20. juni september september 2008 ph 8,1 7,44 7,45 Ledningsevne ms/m 62 55,5 57,5 NVOC mg/l 1,0 0,8 0,8 Ammonium mg/l 0,096 <0,02 <0,02 Natrium mg/l 25 11,2 11,4 Jern mg/l 0,12 0,003 0,004 Mangan mg/l 0,011 <0,001 0,002 Klorid mg/l Sulfat mg/l Nitrat mg/l Calcium mg/l 79 93,3 97,9 Magnesium mg/l 15 10,7 12,0 Bicarbonat mg/l Totalt fosforindhold mg/l 0,013 <0,01 <0,01 Ilt mg/l 2,3 0,4 1,1 Methan mg/l Ikke målt Ikke målt Ikke målt Svovlbrinte mg/l Ikke målt Ikke målt Ikke målt Arsen µg/l 0,38 2,1 1,6 Nikkel µg/l 3,5 8,4 9,0 Flygtige organiske forbindelser µg/l Ikke målt Ikke målt Ikke målt Andre pesticider µg/l BAM (0,038µg/l) Hexazinon (0,011 µg/l) Bentazon (0,14 µg/l) Ikke konstateret Ikke konstateret Vandtype A B A Forvitringsindeks 1,31 1,71 1,76 Ionbytningsgrad 0,76 0,62 0,61

14 Norddjurs Kommune Side 14 Baseret på de seneste tilgængelige analyser DGU nr Parameter /dato Enhed 29. september september 2007 ph 7,45 7,6 Ledningsevne ms/m 53,5 63 NVOC mg/l 0,9 2,1 Ammonium mg/l <0,02 0,062 Natrium mg/l 11,5 15 Jern mg/l 0,037 <0,010 Mangan mg/l 0,012 <0,005 Klorid mg/l Sulfat mg/l Nitrat mg/l 2,9 17 Calcium mg/l 89,8 86 Magnesium mg/l 13,7 13 Bicarbonat mg/l Totalt fosforindhold mg/l <0,01 0,009 Ilt mg/l 0,6 2,6 Methan mg/l Ikke målt Ikke målt Svovlbrinte mg/l Ikke målt Ikke målt Arsen µg/l 1,6 1,1 Nikkel µg/l 6,0 3,8 Flygtige organiske forbindelser µg/l Ikke målt Ikke målt Andre pesticider µg/l Ikke konstateret Ikke konstateret Vandtype B A Forvitringsindeks 1,61 1,32 Ionbytningsgrad 0,74 0,72

15 Norddjurs Kommune Side Rentvandskvalitet Rentvandskvalitet ab vandværk Baseret på seneste analyse udtaget 27. april 2010 Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Farve mg/l <1 5 NVOC mg/l 1,1 4 Hårdhed, total º dh 16,6 30 Ammonium mg/l <0,02 0,05 Jern mg/l <0,002 0,1 Mangan mg/l 0,003 0,02 Coliforme bakterier antal/100 ml <1 1 Kimtal ved 37º C antal/ml <1 5 Kimtal ved 22º C antal/ml <1 50 * = overskridelse af grænseværdi Rentvandskvalitet på ledningsnet Baseret på seneste analyse udtaget 15. november 2010 Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Temperatur º C 11,9 12 Jern mg/l 0,014 0,2 Ilt mg/l 8,7 >5 Arsen µg/l 1,4 5 Nikkel µg/l 6,4 20 Coliforme bakterier antal/100 ml <1 <1 Kimtal ved 22 C antal/ml * = overskridelse af grænseværdi

16 Norddjurs Kommune Side Vurdering og anbefalinger Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype B, som er svagt oxideret vand, der kan være påvirket af overfladenære processer. Dette betyder, at jordlagenes evne til at reducere nitrat er ved at være opbrugt. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,66, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,70. En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 18 mg/l. Der har været et faldende indhold af nitrat i de senere år. Der er konstateret et sulfatindhold på 86 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat udviser en svagt stigende tendens. Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag. Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Når der sker oxidation af pyrit forbruges der nitrat og frigives syre. Denne syre vil opløse kalksten, og der ses da også et højt og stigende indhold af calcium. Når pyrit er opbrugt, kan det forventes, at indholdet af nitrat vil stige. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til B, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 27 mg/l, og der er ikke en stigende tendens i indholdet. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 1,1 µg/l, hvilket er under grænseværdien for behandlet vand, der er på 5 µg/l. Indholdet er dog så højt, at man skal være opmærksom på, om indholdet udviser en stigende tendens, især fordi værket ikke har filtrering. Indholdet af flourid er på 0,2 mg/l hvilket er lavt og ikke giver anledning til bemærkninger. Det svagt oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype B, som er svagt oxideret vand, der kan være påvirket af overfladenære processer. Dette betyder, at jordlagenes evne til at reducere nitrat er ved at være opbrugt. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,6, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,66 En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 4,4 mg/l. Der har været et faldende indhold af nitrat i de senere år. Der er konstateret et sulfatindhold på 67 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat har været nogenlunde konstant siden boringskontrollen i Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag.

17 Norddjurs Kommune Side 17 Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Når der sker oxidation af pyrit forbruges der nitrat og frigives syre. Denne syre vil opløse kalksten. Indholdet af calcium er endnu ikke stigende, så det vurderes, at pyritoxidationen endnu ikke er særlig fremskreden i denne boring. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til B, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 24 mg/l, og der er ikke en stigende tendens i indholdet. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 2,2 µg/l, hvilket er under grænseværdien for behandlet vand, der er på 5 µg/l. Indholdet er dog så højt, at man skal være opmærksom på, om indholdet udviser en stigende tendens, især fordi værket ikke har filtrering. Indholdet af flourid er på 0,2 mg/l hvilket er lavt og ikke giver anledning til bemærkninger. Det svagt oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype A, der er oxideret vand. Dette betyder, at det er ungt vand, som er sårbart overfor processer der foregår nær overfladen. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,55, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,50 En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 17 mg/l. Der har været et meget svagt stigende indhold af nitrat siden Der er konstateret et sulfatindhold på 67 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat har også været meget svagt stigende. Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag. Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Når der sker oxidation af pyrit forbruges der nitrat og frigives syre. Denne syre vil opløse kalksten. Indholdet af calcium er højt i denne boring. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til A, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 43 mg/l, og der er ikke en stigende tendens i indholdet. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 1,1 µg/l, hvilket er under grænseværdien for behandlet vand, der er på 5 µg/l. Indholdet er dog så højt, at man skal være opmærksom på, om indholdet udviser en stigende tendens, især fordi værket ikke har filtrering. Indholdet af flourid er på 0,4 mg/l hvilket er lavt og ikke giver anledning til bemærkninger. Der er konstateret et indhold af BAM på 0,027 µg/l.

18 Norddjurs Kommune Side 18 Det oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype A, der er oxideret vand. Dette betyder, at det er ungt vand, som er sårbart overfor processer, der foregår nær overfladen. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,31, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,76 En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 5 mg/l. Der har ikke været nogen nævneværdig udvikling i nitratindholdet i vand fra boringen. Der er konstateret et sulfatindhold på 47 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat er svagt stigende over tid. Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag. Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Når der sker oxidation af pyrit forbruges der nitrat og frigives syre. Denne syre vil opløse kalksten. Indholdet af calcium er højt i denne boring, men ikke så højt som de andre boringer, så oxidation af pyrit foregår ikke i så hurtigt et tempo som i de øvrige boringer. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til A, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 51 mg/l, og der kan være tale om en svagt stigende tendens. Det kan dog i lige så høj grad skyldes vejsalt som indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 0,38 µg/l, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger. Indholdet af flourid er på 0,13 mg/l hvilket er lavt og heller ikke giver anledning til bemærkninger. ph er væsentligt højere i seneste råvandsanalyse end normalt. Dette kan ikke umiddelbart forklares, men der bør være opmærksomhed på ph i kommende analyser. Der er konstateret et indhold af BAM på 0,038 µg/l, hexazinon på 0,011 µg/l og bentazon på0,14 µg/l. Indholdet af bentazon er over kvalitetskravet for drikkevand. Hexazinon har været brugt ved bl.a. juletræer og planteskoler og udyrkede arealer. Bentazon bliver anvendt ved græs, korn og ærter. Det oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype B, som er svagt oxideret vand, der kan være påvirket af overfladenære processer. Dette betyder, at jordlagenes evne til at reducere nitrat er ved at være opbrugt. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,71, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen.

19 Norddjurs Kommune Side 19 Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,62 En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 14 mg/l, hvilket har været nogenlunde konstant siden Der er konstateret et sulfatindhold på 84 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat er generelt stigende. Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag. Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Når der sker oxidation af pyrit forbruges der nitrat og frigives syre. Denne syre vil opløse kalksten. Indholdet af calcium udviser en stigende tendens. Når pyrit er opbrugt, kan det forventes, at indholdet af nitrat vil stige. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til B, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 28 mg/l, og der er ikke en stigende tendens i indholdet. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 2,1 µg/l, hvilket er under grænseværdien for behandlet vand, der er på 5 µg/l. Indholdet er dog så højt, at man skal være opmærksom på, om indholdet udviser en stigende tendens, især fordi værket ikke har filtrering. Indholdet af flourid er på 0,1 mg/l hvilket er lavt og ikke giver anledning til bemærkninger. Det svagt oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype A, der er oxideret vand. Dette betyder, at det er ungt vand, som er sårbart overfor processer, der foregår nær overfladen. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,76, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,61 En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 15 mg/l. Der har ikke været nogen nævneværdig udvikling i nitratindholdet i vand fra boringen. Der er konstateret et sulfatindhold på 86 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat har ligeledes været konstant gennem de senere år.. Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag. Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Når der sker oxidation af pyrit forbruges der nitrat og frigives syre. Denne syre vil opløse kalksten. Indholdet af calcium er højt i denne boring. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til A, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 29 mg/l, og der er ikke en stigende tendens i indholdet. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand.

20 Norddjurs Kommune Side 20 Indholdet af arsen er 1,6 µg/l, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger. Indholdet af flourid er på 0,1 mg/l hvilket er lavt og heller ikke giver anledning til bemærkninger. Det oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype B, som er svagt oxideret vand, der kan være påvirket af overfladenære processer. Dette betyder, at jordlagenes evne til at reducere nitrat er ved at være opbrugt. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,61, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,74. En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 2,9 mg/l, hvilket er markant faldende. Der er konstateret et sulfatindhold på 72 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat vurderes at være konstant. Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag. Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til B, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 24 mg/l, og der er ikke en stigende tendens i indholdet. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 1,6 µg/l, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger. Indholdet af flourid er på 0,2 mg/l hvilket er lavt og heller ikke giver anledning til bemærkninger. Det svagt oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype A, der er oxideret vand. Dette betyder, at det er ungt vand, som er sårbart overfor processer, der foregår nær overfladen. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,32, hvilket indikerer at vandet er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,72 En ionbytningsgrad mindre end 0,9 kan være et udtryk for at vandprøven ikke er ionbyttet, hvilket kan betyde at der ikke er et beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Nitrat og sulfat Der er konstateret et nitratindhold på 17 mg/l. Indholdet udviser en svagt faldende tendens. Der er konstateret et sulfatindhold på 64 mg/l i grundvandsmagasinet. Indholdet af sulfat har været konstant gennem de senere år. Kurver over nitrat og sulfatindhold er vedlagt i bilag.

21 Norddjurs Kommune Side 21 Det høje indhold af sulfat indikerer, at der sker pyritoxidation i magasinet. Sårbarhed Alene fordi vandtypen er bestemt til A, vurderes vandkvaliteten til at være nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 32 mg/l, og der er ikke en stigende tendens i indholdet. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 1,1 µg/l, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger. Indholdet af flourid er på 0,17 mg/l hvilket er lavt og heller ikke giver anledning til bemærkninger. Det oxiderede vand betyder, at der ikke er nødvendigt at filtrere vandet med henblik på at fjerne jern og mangan, og der er heller ikke et behandlingskrævende indhold af ammonium. Det er dog nødvendigt at belufte vandet inden det sendes ud til forbrugeren. Grundvandets alder Der foreligger CFC-baseret aldersbestemmelse på følgende boringer: prøvedato 1998, alder bestemt til 29 år prøvedato 1998, alder bestemt til 36 år prøvedato 1998, alder bestemt til 16 år Behandlet vand Det behandlede vand overholder gældende kvalitetskrav for de målte parametre.

22 Norddjurs Kommune Side Indvindingsanlæg Indvindingsanlæg DGU nr. Etableret Status Terrænkote (m, DNN) Boredybde (m.u.t.) Aktiv , Aktiv 12, , Aktiv 10, , Aktiv 10, , Aktiv , Aktiv 12, , Aktiv 12,5 54 7, Aktiv 9, ,95 Rovandspejlkote (m.u.t.) 30/ / / / / / / / Pejledato Vandførende lag (type) Kalk Kalk Kalk Kalk Kalk Filterinterval (m.u.t.) Uforet 13,5 55 Uforet Uforet Uforet 11,69 54 Uforet Kalk Uforet 11,5 54 Kalk Uforet 9 51 Kalk Uforet Forerørsdiameter (mm) Ukendt Ukendt Bemærkning til indvindingsanlæg: Råvandspumper DGU nr. Type (fabrikat og type) Nominel ydelse (m 3 /t) Stigrør type Grundfos SP Galvaniseret jern Grundfos SP Galvaniseret jern Grundfos SP Rustfrit stål Grundfos SP 46 4 C 20 Rustfrit stål Grundfos SP Rustfrit stål Grundfos SP Rustfrit stål Grundfos SP Rustfrit stål Grundfos SP C 20 Rustfrit stål Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkning til råvandspumper:

23 Norddjurs Kommune Side 23 Tilstandsvurdering DGU nr. Bygningsmæssig tilstand Maskinel tilstand Teknisk-hygiejnisk tilstand A A B B B B A A Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til indvindingsanlæg: Boringerne , , og har utætte ledningsgennemføringer gennem forerørsforseglingen. Boring og skal have gennemgået og tætnet tørbrøndene. Generelt bør tørbrøndene gennemgås med henblik på tætning af ledning- og kabelgennemføringer. Beskriv indvindingsstrategi: Der pumpes ligeligt fra syv af de otte boringer. Boring fem har ikke været i regelmæssig drift gennem et stykke tid, men geninddrages i driften.

24 Norddjurs Kommune Side Vandværk Vandværkets principielle funktion fremgår af nedenstående figur og vandværkets hovedkomponenter består af følgende: Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg Iltningsanlæg bemærkning Reaktionsbassin volumen Ja Der iltes direkte på råvandsledningen ved hjælp af kompressor i ingeniørgangen Reaktionsbassin bemærkning Forfiltre antal Forfilter type Forfiltre skyllevandsforbrug Skyllehyppighed forfilter Efterfiltre antal Efterfilter type Efterfilter skyllevandsforbrug Skyllehyppighed efterfilter Skyllevandsbehandling, (f.eks. bundfældning) Skyllevandsafledning (nedsivning, til vandløb, til kloak, til regnvandsledning) Principdiagram for vandværket Byzone Pumpe er VLT styrede Landzone 2 pumper VLTstyrede

25 Norddjurs Kommune Side 25 Vandværksbygning, beskrivelse Beskriv hvorledes bygningen er opbygget og tilstanden af bygning, døre og vinduer. Ventilationsforhold, affugtning, insektnet m.v. Vandværksbygningen er opbygget af mursten. Der er klinkegulv. De få ventilationsåbninger er monteret med insektnet, men ellers er bygningen uden åbninger til det fri. Bygningen fremstår vedligeholdt, ren og rengørinsvenlig. Udpumpningsanlæg Trykzone 1, landzone Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (bar) Pumpestyring Grundfoss - CR ,62 VLT Grundfoss - CR ,62 VLT Trykzone 2, byzone Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (bar) Pumpestyring Thrige FMC ,2 VLT Thrige FMC ,2 Thrige FMC ,2 Thrige FMC ,2 Thrige FMC ,2 VLT Trykzone 3 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Hane til vandprøve på udpumpning: Ja Tilstandsvurdering vandværk Bygningsmæssig tilstand (B) Maskinel tilstand (M) Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) 1 1 A Bemærkninger til vandværk: Nydeligt og velvedligeholdt vandværk. Klassificering er beskrevet på side 3 og 4

26 Norddjurs Kommune Side Ledningsanlæg m.m. Ledningsanlæg Materiale Længde m/pct. Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct. over 30 år Samlet længde Antal stik Ledningsrenoveringindsats Årstal Renovering foretaget (ja/nej) Renovering i meter Bemærkning til renovering: Systematisk lækagesøgning: Bemærkning til lækagesøgning: Ledningsplan Foreligger ledningsplan digitalt (ja/nej) Analog ledningsplan (udleveret/sendes) Ja Oplysninger om ledningsanlæg foreligger ikke særskilt for de tre anlæg Havdal, Dolmer og Vejlby.

27 Norddjurs Kommune Side Samlet overordnet vurdering 7.1 Vandværkets planer for fremtiden I forbindelse med indsatsplanlægningen i Vejlbyområdet samt forventet øget indvinding til storforbrugere skal alle GAVs Kildepladser vurderes med henblik på at sikre kildepladserne og en rationel drift af vandforsyningen. 7.2 Vandkvalitet Vandet i samtlige boringer er enten vandtype A eller vandtype B, hvilket vil sige vandtyper, der er sårbare overfor nitrat. I boringerne B3 og B4 er der konstateret spor af pesticider. Disse boringer har forskellige indvindingsoplande. Behandlet vand Er generelt tilfredsstillende på de parametre der bliver analyseret. Der er ikke konstateret pesticider i det behandlede vand på grund af fortynding. 7.3 Magasinsårbarhed B1, B2, B3 og B4 Ifølge borerapporterne fra udførelse af boringerne er disse boringer sat i kalken og overlejret af 5 6 meter ler og 3 4 meter sand. Det vurderes dog, at det er usikkert om der overhovedet er et lerlag over disse boringer, da afrapporteringen fra brøndboreren er usikker. B5, B6, B7 og B8 Ifølge borerapporterne fra udførelse af boringerne er disse boringer sat i kalken og udelukkende overlejret af sandlag med en tykkelse fra 0 m (B8) til 16 m (B6). Da lerdæklagene varierer fra 0 meter til 6 meter, hvis de overhovedet forefindes jf. ovenstående bemærkning, vurderes det, at grundvandsmagasin er nitratsårbart. 7.4 Vurdering af indvindingsanlæg Boringer og tørbrønde Generelt er boringer og tørbrønde i fin stand, men enkelte tørbrønde bør gennemgås med henblik på at tætne utætheder både i siderne på tørbrøndene og ved ledningsgennemføringer gennem forerørsforseglingen. Vandværksbygninger Vandværksbygningen fremstår godt vedligeholdt og hygiejnisk. Rentvandsbeholdere Blev overfladisk besigtiget. Denne besigtigelse gav ikke anledning til bemærkninger. Generelt bør rentvandsbeholdere inspiceres indvendig med en hyppighed på cirka 5 år. Ledningsnet Der er ingen bemærkninger til ledningsnettet. 7.5 Samlet vurdering og anbefaling Vandværkets forsyningsevne vurderes at være 2,6, og med baggrund i opbygningen af GAV med to vandværker og tre kildepladser vurderes forsyningssikkerheden at være særdeles høj. Generelt I forbindelse med de kommende års kortlægning og udarbejdelse af indsatsplan samt revision af eksisterende indsatsplan ved Kastbjerg Bønnerup, skal det vurderes, om den nuværende kildepladsstruktur er tilfredsstillende. Her tænkes både på udnyttelse af de enkelte kildepladser, samt om placering af kildepladser er opti-

28 Norddjurs Kommune Side 28 mal i forhold til beskyttelsesniveauet i indvindingsoplandene. I Havdal er beskyttelsen af grundvandsmagasinet ualmindelig ringe, og der er også konstateret miljøfremmede stoffer i enkelte boringer. Disse forhold skal holdes under observation. Her kan den statslige grundvandsovervågning, der foregår i indvindingsområdet inddrages og nyttiggøres. Derudover: Boringer og tørbrønde skal gennemgås med henblik på ovenstående bemærkninger. Rentvandsbeholdere skal gennemgås med en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år. Tilsynet er udført af: Peter Thastum Dato: 6. september 2010

29 Norddjurs Kommune Side 29 Billeder Overbygning B2 Tørbrønd B2 Overbygning B3 Forerørsforsegling B3 Overbygning B4 Tørbrønd B4

30 Norddjurs Kommune Side 30 Overbygning B6 Tørbrønd B6 Overbygning B8 Tørbrønd B8 Udpumpningsanlæg Beluftningskompressor

31 Norddjurs Kommune Side 31 Beluftningsanlæg Kig ned i rentvandsbeholder gennem glasplade Udluftning Nødstrømsanlæg

32 Norddjurs Kommune Side Bilag. Kurver over nitrat og sulfat Parameterplot: Nitrat 60 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 8.8, max: 43, sidst vist: 18.0 pr :55: Udvikling i nitrat Parameterplot: Sulfat 100 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 67, max: 92, sidst vist: 86 pr :55: Udvikling i sulfat Parameterplot: Nitrat 50 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 3.2, max: 23, sidst vist: 4.4 pr :20: Udvikling i nitrat

33 Norddjurs Kommune Side 33 Parameterplot: Sulfat 150 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 30, max: 128, sidst vist: 67 pr :20: Udvikling i sulfat Parameterplot: Nitrat 50 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 1.0, max: 44, sidst vist: 17.0 pr :50: Udvikling i nitrat Parameterplot: Sulfat 100 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 34, max: 75, sidst vist: 67 pr :50: Udvikling i sulfat

34 Norddjurs Kommune Side 34 Parameterplot: Nitrat 50 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 2.6, max: 17.0, sidst vist: 5.0 pr :40: Udvikling i nitrat Parameterplot: Sulfat 100 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 28, max: 74, sidst vist: 47 pr :40: Udvikling i sulfat Parameterplot: Nitrat 50 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 1.3, max: 25, sidst vist: 14.0 pr :35: Udvikling i nitrat

35 Norddjurs Kommune Side 35 Parameterplot: Sulfat 200 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 39, max: 87, sidst vist: 84 pr :35: Udvikling i sulfat Parameterplot: Nitrat 60 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 12.0, max: 46, sidst vist: 15.0 pr :45: Udvikling i nitrat Parameterplot: Sulfat 200 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 64, max: 105, sidst vist: 86 pr :45: Udvikling i sulfat

36 Norddjurs Kommune Side 36 Parameterplot: Nitrat 50 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 2.9, max: 22, sidst vist: 2.9 pr :10: Udvikling i nitrat Parameterplot: Sulfat 200 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 67, max: 82, sidst vist: 72 pr :10: Udvikling i sulfat Parameterplot: Nitrat 60 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 1176 Nitrat Skala/grænseværdi: 50 mg/l min: 12.0, max: 71, sidst vist: 17.0 pr :20: Udvikling i nitrat

37 Norddjurs Kommune Side 37 Parameterplot: Sulfat 200 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 65, max: 79, sidst vist: 65 pr :20: Udvikling i sulfat

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Fjellerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk Tilstandsrapport og status Albertinelund Camping Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Jordemodervej

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Jordemodervej Tilstandsrapport og status Ørum Vandværk -Jordemodervej 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk Tilstandsrapport og status Anholt Vandværk 2010 Vandværk Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Marie Hjerte Engen Vandværk

Tilstandsrapport og status. Marie Hjerte Engen Vandværk Tilstandsrapport og status Marie Hjerte Engen Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk Tilstandsrapport og status Fannerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk Tilstandsrapport og status Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk Tilstandsrapport og status Skovgårde Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Veggerslev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Veggerslev Vandværk Tilstandsrapport og status Veggerslev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glesborg Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glesborg Vandværk Tilstandsrapport og status Glesborg Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Trustup-LYNGBY Vandværk

Tilstandsrapport og status. Trustup-LYNGBY Vandværk Tilstandsrapport og status Trustup-LYNGBY Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk Tilstandsrapport og status TRUSTRUP-Lyngby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ørbæk Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ørbæk Vandværk Tilstandsrapport og status Ørbæk Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk

Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fausing Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fausing Vandværk Tilstandsrapport og status Fausing Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tørslev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tørslev Vandværk Tilstandsrapport og status Tørslev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk

Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk

Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk

Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk

Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Øster Alling Vandværk

Tilstandsrapport og status. Øster Alling Vandværk Tilstandsrapport og status Øster Alling Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk

Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ålsø Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ålsø Vandværk Tilstandsrapport og status Ålsø Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ring Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ring Vandværk Tilstandsrapport og status Ring Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ramten Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ramten Vandværk Tilstandsrapport og status Ramten Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. I/S Auning Vandværk

Tilstandsrapport og status. I/S Auning Vandværk Tilstandsrapport og status I/S Auning Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk Tilstandsrapport og status Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stenvad Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stenvad Vandværk Tilstandsrapport og status Stenvad Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tøjstrupvejens Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tøjstrupvejens Vandværk Tilstandsrapport og status Tøjstrupvejens Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Udby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Udby Vandværk Tilstandsrapport og status Udby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Nørre Jernløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Nørre Jernløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Nørre Jernløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Forsyningsområde Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V05-0001 Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Forsyning, Højbyvej 19, 4320

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Tilstandsrapport og status Næsby Vandværk

Tilstandsrapport og status Næsby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Næsby Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Orøgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Orøgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Orøgård Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Bybjerg-Orø Vandforsyning

Tilstandsrapport og status Bybjerg-Orø Vandforsyning Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Bybjerg-Orø Vandforsyning Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere