Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis"

Transkript

1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1

2 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig Fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen 2

3 3

4 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og de læger og praksispersonale, som fungerer herunder, der skal akkrediteres. Processen understøttes af en række kvalitetskonsulenter i regionerne og DAK-E i samarbejde med IKAS. Surveys starter og frem til udgangen af

5 Myter om DDKM Der er ikke evidens for akkreditering Der foreligger evidens men kun i mindre grad for AP. Stort forskningsprojekt iværksættes DDKM er bureaukratisk og kræver nytteløse registreringer af kvaliteten DDKM i almen praksis vedrører den daglige kliniske praksis, registreringsbyrden er minimal Der skal udarbejdes stor mængder retningslinjer som alligevel ikke anvendes af personalet Der skal udarbejdes ca. 5 retningslinjer og en plan for udvikling af klinikken. Resten bygger på mundtlige procedurer 5

6 Myter om DDKM (2) Retningslinjer fjerner den faglige frihed og den individuelle behandling af patienter Det er klinikken selv der fastsætter indhold af retningslinjer og procedurer DDKM er en DJØF-isering af sundhedsvæsenet og standarder er udviklet bag et skrivebord Mange læger har været involveret i udviklingen af standarder samt pilottest DDKM vil gøre almen praksis ens med fælles standarder Hver klinik udvikler egne retningslinjer og procedurer Børn skal faldscreenes og screenes for rygning og alkohol på hospitalerne, voldsom mange registreringer Overimplementering Det har ikke noget med DDKM at gøre 6

7 Kan ses og downloades på Udleveres i bogudgave Flere kan købes på 7

8 Nye begreber Akkreditering Praksis får besøg en gang hvert 3 år, hvor det vurderes om praksis lever op til 16 standarder for god kvalitet og høj patientsikkerhed. Survey Besøg af et surveyor-team bestående af en praktiserende læge og en repræsentant fra praksispersonale Standard Beskriver krav til kvaliteten og grundlag for akkreditering Indikatorer er de målepunkter som praksis bliver vurderet på i.f.m survey 8

9 Akkrediteringsstandarder Almen Praksis (1 af 2) Tema 1: Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.3 Utilsigtede hændelser 1.4 Patientevalueringer Tema 2: Patientsikkerhedskritiske standarder 2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter 2.2 Lægemiddelordination og receptfornyelse 2.3 Parakliniske undersøgelser 2.4 Akutberedskab og hjertestop 2.5 Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed

10 Akkrediteringsstandarder Almen Praksis (2 af 2) Tema 3: Det gode patientforløb 3.1 Tilgængelighed 3.2 Henvisning 3.3 Koordinering af patientforløb 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af kliniske utensilier og medicin/vaccine Tema 4: Ledelse og organisation 4.1 Hygiejne 4.2 Ledelse og drift 4.3 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

11 Opbygning af standarder Standardformulering Formål Indhold - kvalitetskrav Krydsreferencer Indikatorer hvad bliver i målt på? Referencer 11

12 Krav til skriftlige retningslinjer Hvordan identificeres patienter og hvordan undgås identitetsforveksling? Håndtering af Lægemiddelordination og receptfornyelse Opfølgning på parakliniske undersøgelser Håndtering af akut sygdom og hjertestop i klinikken Håndtering af visitation af patienter Plan for udvikling af klinikken samt måling af kvaliteten 12

13 Mundtlige procedurer (1) Anvendelse af datafangst og lægemiddelstatistikker Håndtering af KOL og Diabetes 2 patienter samt særlige indsats overfor sårbare patienter Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser Opfølgning på patienttilfredshedsundersøgelse og løbende tilbagemeldinger Håndtering af parakliniske undersøgelser internt og eskternt Journalføring, datasikkerhed og diskretion herunder uretmæssig adgang Tilgængelig hed klinikken 13

14 Mundtlige procedurer (2) Håndtering af henvisninger herunder specielt ved begrundet mistanke om alvorlig sygdom Koordinering af patientforløb og opfølgning på epikriser Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af kliniske utensilier og medicin Rengøring, sterilisering af udstyr, håndhygiejne og smittefarlige patienter Ansættelse af nyt personale, supervision og kompetenceudvikling Hvis en procedurer involverer mere end 2 faggrupper skal den dog være skriftlig 14

15 Kvalitetsovervågning Kontrol af laboratorieudstyr samt andet medicinsk udstyr (intern/ekstern) Kontrol af rengøring samt udstyr til sterilisering Kontrol af lægemidler/vacciner og utensilier (mængde, holdbarhed) Kontrol af hjertestartere, uddannelse i basal hjerte-lungeredning Journalaudit på 20 journaler årligt per læge Patienttilfredshed Feedback vedrørende henvisninger og ordinationer Datafangst og kvalitetsrapporter 15

16 Introduktion til akkrediteringsprocessen 16

17 DAK-E it platform til akkreditering Se standarder Opdater praksisoplysninger Se surveyplan og surveyrapport Eksempler på retningslinjer Eksempler på hjælpeværktøjer Skabeloner for retningslinjer herunder dokumentstyring og lagring 17

18 Akkrediteringsprocessen skridt for skridt (1) Klinikken vil via e-boks modtage en dato for det eksterne survey ca. et år forinden. Som udgangspunkt vil denne dato ikke kunne ændres. Det forventes, at alle læger og al praksispersonale er til stede under det eksterne survey. Klinikken skal herefter inden for en måned via DAK-E's hjemmeside indtaste praktiske baggrundsoplysninger vedrørende klinikken herunder organisationsform, fælles personale, uddannelseslæger mv. Minimum tre måneder før besøget vil der på DAK-E's hjemmeside ligge en detaljeret plan for besøget. Besøget gennemføres i overensstemmelse med planen og afsluttes med tilbagemelding. 18

19 Akkrediteringsprocessen skridt for skridt (2) Få dage efter besøget modtager klinikken via e-boks en opsamlende rapport. Der er mulighed for at komme med indsigelser til denne rapport, hvis der vurderes at være misforståelser. Rapporten vil herefter blive behandlet i akkrediteringsnævnet, og akkrediteringsstatus meldes tilbage til den enkelte læge via e-boks. Hvis klinikken ikke umiddelbart bliver akkrediteret, vil der blive tale om en opfølgning i form af indsendelse af dokumentation eller genbesøg eventuelt i form af gennemførelse af telefoninterview. Klinikken har herefter mulighed for at blive tildelt akkreditering efter ny nævnsbehandling. Lægen modtager certifikat med akkrediteringsstatus, og akkrediteringsstatus offentliggøres på IKAS hjemmeside 19

20 1. Akkrediteringsperiode: Almen Praksis: d. 1/ / Kort 20

21 Hvem får besøg i 2016 (1. år) - kommunevis Region Nord Region Midt Region Syd Region Sjælland Region Hovedstaden Aalborg (61) Syddjurs (11) Fanø (1) Guldborgsund (24) Rudersdal Kommune (31) Skanderborg (15) Fredericia (17) Slagelse (27) Ishøj (14) Norddjurs (18) Tønder (14) Holbæk (20) Ballerup (20) Ringkøbing/Skjern (15) Esbjerg (38) Lolland (21) Hørsholm (12) Århus (75) Middelfart (10) Herlev (12) Langeland (7) Halsnæs (7) Fåborg (15) Albertslund (12) Aabenraa (21) Gribskov (12) Nordfyn (9) Helsingør (29) Kbh. K (20) Kbh. V (18) Kbh. Ø (45)

22 Hvem får besøg i 2017 (2. år) - kommunevis Region Nord Region Midt Region Syd Region Sjælland Region Hovedstaden Thisted (17) Århus (46) Assens (10) Odsherred (10) Kbh. N (34) Vesthimmerland (11) Samsø (2) Kerteminde (6) Faxe (9) Kbh. S (48) Morsø (7) Viborg (26) Haderslev (15) Vordingborg (21) Kbh. NV (21) Læsø (1) Horsens (22) Varde (18) Solrød (4) Kbh. SV (6) Frederikshavn (18) Struer (9) Svendborg (20) Køge (22) Valby (20) Hjørring (6) Odder (10) Vejle (31) Kalundborg (16) Brønshøj (16) Favrskov (13) Billund (13) Næstved (12) Vanløse (16) Ikast/Brande (9) Vejen (13) Tårnby (19) Fredensborg (9) Hillerød (15) Allerød (8) Frederikssund (6) Hvidovre (21)

23 Hvem får besøg i 2018 (3. år) - kommunevis Region Nord Region Midt Region Syd Region Sjælland Region Hovedstaden Hjørring (19) Lemvig (11) Odense (64) Næstved (9) Gentofte (37) Rebild (9) Skive (16) Ærø (4) Roskilde (31) Gladsaxe (26) Jammerbugt (8) Silkeborg (26) Nyborg (7) Sorø (8) Rødovre (17) Mariager (15) Hedensted (7) Kolding (30) Lejre (8) Frederikssund (5) Brønderslev (11) Holstebro (20) Sønderborg (23) Greve (24) Lyngby-Taarbæk (19) Herning (16) Ringsted (9) Frederiksberg C (18) Randers (37) Stevns (3) Frederiksberg (35) Dragør (6) Glostrup (8) Brøndby (15) Vallensbæk (6) Egedal (6) Furesø (18) Høje Taastrup (13) Bornholm (13) Christiansø (1)

24 Evalueringsbesøg (ekstern survey) i almen praksis Besøg i klinikken hvert 3 år 2 surveyors en praktiserende læge og repræsentant fra praksispersonale. Varer ca. 4 timer, længere hvis der er flere end 2 læger Metoder: Interview af læger og øvrige praksispersonale Observation Tracers Demonstration Gennemgang af retningslinjer og planer Udgangspunkt i datafangst, kvalitetsrapporter, patienttilfredshedsundersøgelser, kvalitetsmålinger, DSAM kliniske vejledninger mv. 11/30/10 24

25 Hver indikatorer vil kunne få følgende vurderinger Opfyldelsesgrad Definition HELT OPFYLDT Alt er til stede I BETYDELIG GRAD OPFYLDT I NOGEN GRAD OPFYLDT IKKE OPFYLDT Noget er til stede og manglerne er ikke en betydelig del af indikatorkravet Noget er til stede, og manglerne er en betydelig del af indikatorkravet Intet er til stede eller der foreligger kun planer 25

26 Ekstern survey 26

27 Udfald af akkreditering Akkrediteret Akkrediteret med bemærkninger Ikke akkrediteret 27

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere