PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard"

Transkript

1 PEFC Danmark standard PEFC DK PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: Web:

2 Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 Copyright notice PEFC Danmark 2012 Dette PEFC Danmark dokument er copyright beskyttet af PEFC Danmark. Dokumentet er frit tilgængeligt på PEFC Danmarks hjemmeside eller ved henvendelse til PEFC Danmark. Det er ikke tilladt at tilføje ændringer eller tilføjelser til dette dokument, ligesom at det ikke er tilladt at optrykke eller kopierer dokumentet med kommerciel udnyttelse for øje uden tilladelses fra PEFC Danmark. Den officielle version af dokumentet er Dansk, men er oversat til engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske version som er gældende. Dokumentets titel: PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocesser Dokument nummer: PEFC DK 005-3: Godkendt af: PEFC Danmark Dato: , tilføjelser Godkendt af: PEFC Council Dato:

3 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 1 2. ANVENDELSESOMRÅDE 1 3. REFERENCER 1 4. DEFINITIONER 1 5. KRAV TIL AUDITORER CERTIFICERING AF BÆREDYGTIG SKOVDRIFT - HERUNDER GRUPPECERTIFICERING: 1 6 KRAV TIL CERTIFICERINGSORGANER AKKREDITERING PEFC NOTIFIKATION CERTIFICERING AF BÆREDYGTIG SKOVDRIFT, HERUNDER GRUPPECERTIFICERING SUPPLERENDE KRAV I FORHOLD TIL DS/EN ISO/IEC 17021: CERTIFICERINGS- OG AUDITERINGSPROCEDURE FOR CERTIFICERING AF BÆREDYGTIG SKOVDRIFT, HERUNDER GRUPPECERTIFICERING OPLYSNINGER PÅ CERTIFIKATER 5 7. KRAV TIL AKKREDITERINGSORGANER 6 BILAG 1 VEJLEDNING I HÅNDTERING AF OBSERVATIONER OG AFVIGELSER FRA PEFC DANMARKS SKOVSTANDARD 7

4 1. Indledning Dette dokument er en del af det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift (i det følgende benævnt den danske ordning ). Kravene er normative for certificeringsorganer som udfører certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift efter den danske PEFC ordning. For krav til certificeringsorganer der udfører PEFC sporbarhedscertificering i Danmark efter de internationale krav til sporbarhedscertificering henvises til de internationale krav herfor: Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard PEFC ST 2003:2012 Dokumentet erstatter PEFC Danmarks retningslinier for auditorer og certificeringsorganer PEFC DK Anvendelsesområde Dette dokument definerer krav til auditorer og certificeringsorganer, der udfører PEFC certificering under den danske ordning, samt definerer krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer. Denne standard skal anvendes i overensstemmelse med det danske PEFC system dækkende: - Certificering af bæredygtig skovdrift efter PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK Gruppecertificering af bæredygtig skovdrift efter PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK 003-4, samt - Logoanvendelse i overensstemmelse med den internationale standard PEFC ST 2001:2008: PEFC Logo Usage Rules Requirements. 3. Referencer PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK PEFC Danmarks vejledning til PEFC notifikation af certificeringsfirmaer PEFC DK Ordliste og definitioner PEFC DK PEFC Logo Usage Rules requirements PEFC ST 2001:2008 DS/EN ISO/IEC 17021:2011: Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der auditerer og certificerer ledelsessystemer IAF MD 1:2007: IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling IAF MD 2:2007: IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems 4. Definitioner Til brug for denne standard anvendes definitioner givet i Ordliste og definitioner PEFC DK Krav til auditorer 5.1 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIG SKOVDRIFT - HERUNDER GRUPPECERTIFICERING: Kravene til auditorer, som udfører audits i forbindelse med certificering af bæredygtig skovdrift og gruppecertificering af bæredygtig skovdrift, er baseret på de generelle retningslinier for auditering af ledelsessystemer suppleret med ekspertise inden for sektoren. Dette er gældende både ved udførelse af certificeringsaudits, opfølgende audits og re-certificering. Auditoren skal: - 1 -

5 1. Opfylde de generelle krav for auditorer defineret i DS/EN ISO/IEC 17021:2011: Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der auditerer og certificerer ledelsessystemer, og 2. Have et godt kendskab til den danske PEFC certificeringsordning for hvad angår bæredygtig skovdrift, og 3. Have grundigt kendskab til dansk skovdrift og skovadministration og de øvrige elementer indeholdt i PEFC Danmarks skovstandard. Ved auditering skal der anvendes mindst en skovbrugskyndig person med professionel ekspertise inden for skovbrug og skovbrugets miljømæssige påvirkning og 2 års praktisk erfaring med dansk skovdrift, samt mindst en person med erfaring med certificeringsprocedurer. Der er ingen hindring for at dette kan være en og samme person. Note: Professionel ekspertise inden for skovbrug og skovbrugets miljømæssige påvirkning kan dokumenteres ved personel som har en relevant uddannelse og professionel erfaring inden for skovbruget i forhold til skovdrift. Relevante uddannelser kan være Forstkandidat, Skov- og landskabsingeniør, Biolog, Skovteknikker eller lign. 6 Krav til certificeringsorganer 6.1 AKKREDITERING Certificeringsorganer der udfører certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift skal være akkrediteret hertil. Akkrediteringen kan forestås af den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse og som er medlem af IAF (International Accreditation Forum). 6.2 PEFC NOTIFIKATION Certificeringsorganer, der udfører certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift efter den danske ordning, skal PEFC notificeres af PEFC Danmark efter PEFC Danmarks vejledning til PEFC notifikation af certificeringsfirmaer PEFC DK CERTIFICERING AF BÆREDYGTIG SKOVDRIFT, HERUNDER GRUPPECERTIFICERING Kravene til certificeringsorganer som udfører certificeringsaudits af bæredygtig skovdrift og gruppecertificering af bæredygtig skovdrift er baseret på Krav til organer, der auditerer og certificerer ledelsessystemer (DS/EN ISO/IEC 17021:2011) suppleret med specificerede krav fra PEFC Danmark og ekspertise inden for sektoren. Certificeringsorganet skal: 1. På passende vis opfylde de generelle kriterier som er defineret i DS/EN ISO/IEC 17021:2011, samt supplerende krav hertil defineret i denne standard, 2. Anvende en dokumenteret metode ifølge hvilken skovdriften kan auditeres og certificeres (certificeringsprocedure), 3. Have et godt kendskab til den danske PEFC certificeringsordning for hvad angår bæredygtig skovdrift og 4. Have teknisk kompetence inden for skovdrift omfattende både de økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger på skovdriften. 6.4 SUPPLERENDE KRAV I FORHOLD TIL DS/EN ISO/IEC 17021:2011 I det følgende specificeres PEFC Danmarks supplerende krav til certificeringsorganer der udfører certificering af bæredygtig skovdrift og gruppecertificering af bæredygtig skovdrift efter den danske ordning i forhold til DS/EN ISO/IEC 17021:

6 6.4.1 Registreringer og information Certificeringsorganet skal meddele PEFC Danmark om alle udstedte certifikater efter den danske PEFC ordning og ændringer i gyldighed og anvendelsesområde for disse certifikater. I den forbindelse skal certificeringsorganet føre og opdatere et register for de skoveejendomme og gruppeledere, som er certificeret af dem under den danske ordning. Registeret skal som minimum indeholde følgende oplysninger, som sendes til PEFC Danmark: Om individuelt certificerede skovejendomme Ejeroplysninger Organisationens navn (skovdistriktet) Certificeret areal (ha) Adresse Postnummer By Telefon Fornavn og efternavn på kontaktperson Certifikatnummer Certifikatets udstedelsesdato Certifikatets udløbsdato Om certificerede gruppeledere Navn på organisationen Fornavn og efternavn på kontaktperson Adresse (kontaktperson) Postnummer (kontaktperson) By (kontaktperson) Telefon (kontaktperson) (kontaktperson) Certifikatnummer Certifikatets udstedelsesdato Certifikatets udløbsdato Samlet certificeret areal Opsigelse af certifikater Certifikatindehaveren kan til hver en tid skriftligt opsige certifikatet i gyldighedsperioden. Opsigelsen har effekt fra det tidspunkt certificeringsorganet modtager den skriftlige opsigelse Suspendering og tilbagetrækning af certifikater Hvis et skovforvaltningscertifikat eller et gruppecertifikat suspenderes eller tilbagetrækkes, skal certificeringsorganet omgående oplyse PEFC Danmark om dette Supplerende krav til certificeringsprocessen Certificeringsprocedurerne beskrevet i afsnit 6.5 følger kravene i ISO/IEC 17021:2011 med følgende supplerende krav: I afsnit 6.5.3: Interessenthøring. Forud for vurdering af overensstemmelse med PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK 001-x skal relevante interessenter høres med en frist på minimum 14 dage. Høringen skal som minimum foretages ved annoncering på certificeringsorganets hjemmeside. Relevant information fra eksterne parter skal herefter inkluderes i vurderingen. I afsnit 6.5.4: Certificeringsrapporten skal indeholde: - Sammendrag af interessenthøringen - Sammendrag af rapporten som indeholder: o Stamdata - 3 -

7 o o Driftsformål jf. 4.1 i PEFC Danmarks Skovstandard PEFC DK 001-x (for individuelt certificerede skovejendomme) Eventuelle afvigelser I sammendraget af rapporten kan fortrolige forretnings og personoplysninger udelades. Ligeledes kan udelades andre oplysninger for at beskytte kulturelle værdier eller følsomme naturtyper. Certificeringsorganet skal gøre sammendraget af certificeringsrapporten tilgængelig for offentligheden. 6.5 CERTIFICERINGS- OG AUDITERINGSPROCEDURE FOR CERTIFICERING AF BÆREDYGTIG SKOVDRIFT, HERUNDER GRUPPECERTIFICERING Certificeringsorganet skal etablere interne procedurer for certificering og auditering af bæredygtig skovdrift, herunder gruppecertificering af bæredygtig skovdrift efter den danske ordning. Proceduren skal opfylde kravene i DS/EN ISO/IEC 17021:2011. Certificeringsprocessen omfatter følgende faser: 1. Aftale om certificering 2. Vurdering af dokumentation og forberedelse af certificeringsauditten 3. Certificeringsaudit (evt. frivillig pre-audit) 4. Certificeringsrapport 5. Beslutning om certificering 6. Oplysninger til PEFC Danmark 7. Opfølgende audit 8. Re-certificering Aftale om certificering Der skal indgås en skriftlig aftale om certificering. Relevant dokumentation fremsendes herefter til certificeringsorganet Vurdering af dokumentation og forberedelse af certificeringsauditten Certificeringsorganet skal analysere det fremsendte materiale og vurdere om det lever op til dokumentationskravene. Certificeringsorganet forbereder på baggrund heraf en plan for den videre vurdering. Planen fremlægges for skovejeren/gruppelederen, som giver tilsagn om processen skal fortsætte. Der sammensættes herefter et audithold, som skal forestå den videre audit Certificeringsaudit - hovedaudit Certificeringsauditten skal indeholde følgende faser: 1. Interessenthøring. Forud for vurdering af overensstemmelse med PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK skal relevante interessenter høres med en frist på minimum 14 dage. Høringen skal som minimum foretages ved annoncering på certificeringsorganets hjemmeside. Relevant information fra eksterne parter skal herefter inkluderes i vurderingen. 2. Indledende møde. 3. Indsamling af revisionsgrundlag. Ansøgers skovdrift / virksomhedsdrift skal auditeres mod gældende standard(er). Auditholdet skal indsamle det nødvendige revisionsgrundlag for at kunne bedømme om skovdriften/gruppelederen lever op til de stillede krav. Vurdering af overensstemmelse af kravene i PEFC Danmarks skovstandard for gruppemedlemmer i en gruppecertificering skal baseres på sampling. Samplingsmetoden skal følge retningslinjerne i IAF MD 1: Bedømmelse af revisionsgrundlag. Her vurderes om der er overensstemmelse med certificeringskravene og om skovejeren/gruppelederen kan certificeres eller evt. hvilke ændringer, som skal ske, før certificeringen kan gennemføres. Vejledning i håndtering af observationer og afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK findes i bilag

8 5. Afsluttende møde. Når forholdene er vurderet giver auditorholdet et skriftligt og et mundtligt resume af deres observationer til ansøgeren. 6. Afrapportering. Auditholdets auditrapport og afvigelsesrapportering følger certificeringsorganets procedurer herfor Certificeringsrapport Certificeringsrapporten skal som minimum indeholde følgende elementer: - Identifikation af auditholdet - Anvendelsesområdet for certificeringen - En overensstemmelsesvurdering i forhold til certificeringskravene. Observationer og afvigelser skal altid dokumenteres i rapporten. - Sammendrag af interessenthøringen - Sammendrag af rapporten som indeholder: o Stamdata o Politik og målsætning for ejendommen (for individuelt certificerede skovejendomme) o Eventuelle afvigelser Certificeringsorganet skal gøre sammendraget af certificeringsrapporten tilgængelig for offentligheden Beslutning om certificering Certificeringsorganet træffer beslutningen om hvorvidt skovejeren/gruppelederen kan opnå certificering eller ej. De personer der tager beslutningen må ikke have deltaget i auditten. Certifikat udstedes til ansøgeren når der foreligger en positiv beslutning om certificering Oplysninger til PEFC Danmark Certificeringsorganet skal informere PEFC Danmark om alle skovforvaltnings- og gruppecertifikater udstedt efter den danske ordning, samt ændringer der vedrører gyldigheden og gyldighedsområdet for certificeringen Opfølgende audit Certificeringsorganet skal årligt udføre opfølgende audit hos certificerede skovejendomme og gruppeledere i certifikatets gyldighedsperiode for at verificere, at de fortsat lever op til kravene i den danske ordning. Ved opfølgende audit skal punkt og gennemføres med undtagelse af interessenthøringen, ligesom at der ikke kræves samme intensitet som ved hovedaudits. For opfølgende audits af gruppeledere kræves dog at alle dele af ledelsessystemet er revideret mindst en gang i certifikatets gyldighedsperiode. Hvis der sker ændringer i driften, forretningsgang mht. dokumentation eller dataregistrering hos en certificeret skovejendom eller gruppeleder, skal den certificerede skov/gruppeleder straks oplyse certificeringsorganet herom, så der kan laves en korrektionsplan herfor Re-certificering Ved re-certificering gennemføres punkt til OPLYSNINGER PÅ CERTIFIKATER Certifikater skal som minimum indeholde oplysninger om: - navn og adresse på skovejendommen/gruppelederen - reference til kravdokument - gyldighedsområde - udstedelsesdato - gyldighedsperiode (udløbsdato) - certifikatnummer - navn og akkrediteringsnummer på certificeringsorganet - det relevante akkrediteringsorgans symbol - 5 -

9 6.6.1 Referencer til kravdokument Følgende referencer til kravdokument skal anvendes: Ved individuel certificering af bæredygtig skovdrift: PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK 001-x Ved gruppecertificering af bæredygtig skovdrift: PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK 003-x og PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK 001-x 7. Krav til akkrediteringsorganer Akkrediteringsorganet skal være medlem af European Cooperation for Accreditation (EA) og/eller det internationale akkrediterings forum (IAF) og have underskrevet den multilaterale aftale om gensidig anerkendelse

10 Bilag 1 Vejledning i håndtering af observationer og afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard Hensigten med vejledningen er at klarlægge hvilke korrigerende handlinger som kan iværksættes overfor skovejere ved afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard. Forudsætninger: Observation og afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard for certificerede skovejendomme noteres ved ekstern audit. Der kan ikke kræves korrigerende handlinger for afvigelser, der skyldes omstændigheder, som ejeren ikke selv er herre over, f.eks. handlinger fra gruppelederen, følger af ekspropriationer eller militærøvelser m.m.. Vejledning Generelt er det nødvendigt for certificeringsorganer at holde sig for øje, at skovene er biologiske systemer, der udvikler sig langsomt, og at der er tale om et produktionsapparat, der kun udskiftes med intervaller på år. Desuden, at de konkrete jordbunds- og klimaforhold samt de konkrete bevoksningsforhold spiller en helt afgørende rolle for, hvad der er rimelige tiltag i skovdriften. Skovdriften skal vurderes på baggrund af følgende: De generelle retningslinier for skovdriften - PEFC Danmarks Skovstandard (afsnit 6) De konkrete kriterier og indikatorer for bæredygtig skovdrift - PEFC Danmarks Skovstandard (afsnit 7) De særskilte mål, som foreligger beskrevet på den enkelte skovejendom I de tilfælde, hvor en skovejendom udvikler sig i forkert retning på et eller flere områder, skal det i den udfærdigede certificeringsrapport vurderes, hvorvidt denne udvikling er forklarlig og acceptabel i forhold til den konkrete situation på skovejendommen. Observationer og afvigelser skal defineres og håndteres således: 1. Observationer Observationer er forhold, der registreres på ejendommen, som ikke er i overensstemmelse med skovstandarden, men som ikke afviger i betydende grad eller ikke medfører betydende risiko for negative miljøeffekter. Det vurderes, hvorvidt det observerede er rimeligt begrundet i særlige forhold på ejendommen. Hvis observationen ikke kan begrundes som anført, påtales denne skriftligt overfor skovejeren og skal fremgå af auditrapporten. Observationer kan udvikle sig til afvigelser. 2. Mindre afvigelse En mindre afvigelse er en afvigelse som betyder, at en indikator udvikler sig i decideret negativ retning eller at der findes forhold i driften, der er problematiske i forhold til skovstandarden generelt. Det vurderes, hvorvidt afvigelsen er rimeligt begrundet i særlige forhold på ejendommen. Afvigelser skal fremgå af auditrapporten. En mindre afvigelse håndteres af certificeringsorganets procedure for afvigelseshåndtering. Hvis der ikke følges op med korrigerende handlinger for en mindre afvigelse inden for den fastsatte tidsfrist vil den mindre afvigelse blive opgraderet til en større afvigelse. 3. Større afvigelse En større afvigelse er hvor certificeringsorganet konstaterer en drift af skoven, som på væsentlige punkter bryder med fundamentet for og indholdet i PEFC Danmarks skovstandard eller, hvor der ikke er fulgt op på tidligere skriftlige påbud

11 Certificeringsorganet kan ikke udstede certifikat hvis der konstateres en større afvigelse og forholdet ikke er rimeligt begrundet. Afvigelser skal fremgå af auditrapporten. Konstateres afvigelsen ved en opfølgende audit eller ved en re-certificering giver certificeringsorganet ejeren et skriftlig påbud om en korrigerende handling med en frist på maksimalt 3 måneder. Ved gentagende afvigelser skal certificeringsorganet suspendere certifikatet til den korrigerende handling er udført. Hvis de korrigerende handlinger ikke udføres eller afvigelsen vurderes at være i direkte modstrid med PEFC Danmarks skovstandard er der basis for at tilbagetrække certifikatet. Skovejeren meddeles skriftligt om, at forudsætningen for at tilbagetrække certifikatet er til stede, og skovejeren anmodes om en forklaring på de kritisable forhold inden to måneder. Findes forklaringen ikke rimelig, tilbagetrækkes certificeringsaftalen ved en skriftlig meddelelse til skovejeren

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering Årligt audit Rapport for: KW-Plan ApS i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark

PEFC Skovdrift Certificering. 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificeret af: Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net PEFC Skovdrift Certificering 2016 Rapport for: De Danske Skovdyrkerforeninger i Frederiksberg, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 PEFC FM Report Certificeret af: PEFC Skovdrift Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Årlig audit Rapport for: Den Suhrske Stiftelse i St. Merløse, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618 0866

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for indtrængningsefterprøvning SCP DK.1.1 SCP.04.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for indtrængningsefterprøvning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 1.3 Anvendelsesområde... 3 2 Certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

GMP+ A1. Generelle regler 1. Version: 10. februar GMP+ International B.V.

GMP+ A1. Generelle regler 1. Version: 10. februar GMP+ International B.V. A GMP+ A1 Generelle regler 1 Version: 10. februar 2015 DN B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne publikation må læses på skærmen, downloades og printes, så længe dette gøres til egen,

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation (Kunden) for at have accepteret Betingelserne.

Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation (Kunden) for at have accepteret Betingelserne. BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation (Kunden) for at have accepteret Betingelserne. INTRODUKTION Nedenstående betingelser

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Side : 1/13 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. Gyldighed Akkrediteringsbestemmelsen

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

1 CERTIFIKAT BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTE-

1 CERTIFIKAT BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTE- BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTE- MER INTRODUKTION Nedenstående betingelser (herefter Betingelserne ) vedrører og gælder for akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed Intertek

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

FORCE Certification A/S

FORCE Certification A/S FORCE Certification A/S ABC - EU direktiver Almindelige bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af produkter, processer og serviceydelser 2. udgave april 2016 (Erstatter ABC-EU direktiver 1. udgave

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering TA_RC RAPPORT Emborg-Form ApS Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 27-mar.-2017 PRJC-498414-2014-MSC-DNK Jesper Halmind Jesper Halmind

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse

Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Generelle betingelser for Sælgers faktura og øvrige bilag ifm. levering af biomasse Indhold 1 GENERELT... 2 2 KRAV TIL SÆLGERS FAKTURA... 2 2.1 LEVERANDØR... 2 2.2 FAKTURAPERIODE... 2 2.3 NETTOVÆGT, FAKTURAPERIODE...

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganerne vedr. arbejdsmiljøcertificering, 7.

Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganerne vedr. arbejdsmiljøcertificering, 7. TITEL: Styrket arbejdsmiljøindsats Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganer vedr. arbejdsmiljøcertificering Denne redegørelse er DANAK s bidrag til initiativ

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 1 ISO/IEC 27001:2013 Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 Deltaget i det internationale arbejde omkring revisionen af ISO/IEC 27001 og 27002,

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

GMP+ A1 Generelle regler

GMP+ A1 Generelle regler A GMP+ A1 Generelle regler 1 DN B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne publikation må læses på skærmen, downloades og printes, så længe dette gøres til egen, ikkekommercielle brug. Ønskes

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 2012-07-31 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark

PEFC Skovdrift. Revision. Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificeret af: PEFC Skovdrift Revision Filosoofi 31 50108 Tartu Estonia www.nepcon.net Rapport for: WEFRI A/S Frijsenborg Skovdistrikt i Hammel, Danmark Certificering forvaltet af: NEPCon Tel: +45 8618

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere