Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse December Side 1"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2010 December Side 1

2 Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor tilfredse borgerne er med betjeningen i Borgerservice. Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2006, og i rapporten er der derfor sammenligninger fra resultaterne fra tidligere. Konklusionerne skal bidrage til det fortsatte arbejde med at udvikle de tilbud og den service, som Borgerservice yder, herunder borgernes prioriteringsrækkefølge af de forskellige områder, som Borgerservice dækker. Undersøgelsen indeholder en GAP-analyse, hvor man både afdækker borgernes overordnede tilfredshed samt tilfredshed og betydning af en række afgørende områder, som borgerne møder og oplever i Borgerservice. Dette gør det muligt at sætte ind på områder, hvor betydningen er stor, men tilfredsheden er lav. Disse områder er dermed den mest effektive vej til større tilfredshed Side 2

3 Tilfredshed og betydning af områder ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,37 4,26 4,27 3,81 3,98 3,23 4,31 3,54 3,86 3,06 4,02 4,03 2,91 2,91 Tilfredshed 2010 Betydning 2010 Tilfredshed 2008 Betydning 2008 Generelt er resultaterne flotte da tilfredsheden med de enkelte parametre ligger over betydningen. Dog viser målingen fra 2010, at tilfredsheden ligger på samme niveau eller under resultaterne fra Dette betyder, at der i forhold til sidste måling er sket en tilbagegang i den overordnede tilfredshed. Som det også var tilfældet i 2008, er det især vigtigt fremadrettet at have fokus på at forbedre medarbejdernes betjening i Borgerservice, da tilfredsheden med dette ligger under betydningen. 0, Side 3

4 Tilfredshed alt i alt 2008 & % 80% 2008 (n = 376) 2010 (n = 231) Andelen af tilfredse/meget tilfredse kunder er steget fra 73 % i 2008 til 83 % i Der er sket en lille ændring i utilfredse/meget utilfredse kunder fra 8 % i 2008 til 10 % i % signifikant 53% 54% 40% 20% ikke signifikant 19% 20% 29% 0% 9% 7% 6% 2% 1% Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Hvor tilfreds er du alt i alt med dit besøg i Borgerservice? 2010 Side 4

5 Tilfredshed med infodisken 2008 og % 80% 2008 (n = 376) 2010 (n =231) ikke signifikant 63% I infodisken er tilfredsheden steget 6 % fra 81 % tilfredse/meget tilfredse kunder i 2008 til 87 % i Utilfredsheden er steget fra 4 % i 2008 til 9 % i % signifikant 57% 40% signifikant 30% 20% 15% 18% 0% 7% 3% 3% 1% 2% Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Hvor tilfreds er du alt i alt med den betjening du har fået af medarbejderen i Infodisken? 2010 Side 5

6 Tilfredshed med ekspeditionen i Borgerservice 2008 og % 80% 60% 2008 (n = 344) 2010 (n = 231) 62% 61% Ved tilfredsheden med betjeningen i Borgerservice, ses der en stigning i tilfredsheden på 7 % point fra 77 % tilfredse/meget tilfredse kunder i 2008 til 84 % i Der er sket en ændring i utilfredse/meget utilfredse kunder fra 6 % i 2008 til 11 % i % signifikant signifikant 23% 20% 17% 15% 10% 0% 4% 5% 2% 1% Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Hvor tilfreds er du alt i alt med den betjening du har fået af medarbejderen i Borgerservice? 2010 Side 6

7 Tilfredshed og betydning af områder ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,37 4,26 4,27 3,81 3,98 3,23 4,31 3,54 3,86 3,06 4,02 4,03 2,91 2,91 Tilfredshed 2010 Betydning 2010 Tilfredshed 2008 Betydning 2008 Generelt er resultaterne flotte, da tilfredsheden med de enkelte parametre ligger over betydningen. Dog viser målingen fra 2010, at tilfredsheden ligger på samme niveau eller under resultaterne fra Dette betyder, at der i forhold til sidste måling er sket en tilbagegang i den overordnede tilfredshed. Som det også var tilfældet i 2008, er det især vigtigt fremadrettet at have fokus på at forbedre medarbejdernes betjening i Borgerservice, da tilfredsheden med dette ligger under betydningen. 0, Side 7

8 Tilfredshed og utilfredshed med ventearealet 46% 2010 (n=231) Næsten 8 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med ventearealet i borgerservice. Kun 4 % angiver at være utilfreds eller meget utilfreds. 40% 30% 20% 20% 3% 0% 1% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Hvor tilfreds er du med indretningen af ventearealet? 2010 Side 8

9 Har du forslag til hvad der kunne fungere bedre i ventearealet på infoboards eller ved nummersystemet? Forbedringer i ventearealet Har ingen forslag Det er ok som det er nu 14% 52% Der er pt. ikke meget, der behøver forbedring i ventearealet. Den største utilfredshed er omkring infoboard/nummersystem. Ved ikke 8% Forbedring af nummersystem/infoboard 8% Andet 6% Tilbyde div. drikkelse/snack under ventetiden 5% Bedre skiltning/information/overskuelighed på 3% Andet eller mere læsestof/legetøj til børnene 3% Musik i venteværelset 1% Mere komfortabelt/moderne møblement 1% Mere liv/personlighed i venteværelset 1% Mere rydeligt i ventemiljøet 1% 2010 (n=231) 0% 20% 40% 60% 2010 Side 9

10 Gode råd til Borgerservice Forbedring af infoboards/nummersystem Hyggeligere og bedre ventemiljø 3% 6% 2010 (n=231) Kun meget få giver gode råd til Borgerservice. Blandt de, der nævner nogle gode råd, er det især forbedring af infoboards/nummersystem. Mulighed for mere privatliv under sagsbehandling 3% Mere imødekommende medarbejdere 3% Forbering af personalets kompetencer/medfølelse 3% Længere åbningstid 2% Mindre ventetid 2% Flere selvbetjeningsmuligheder og hjælp til brug 2% Tilbyde div. drikkelse/snack under ventetiden 1% Har ikke noget godt råd 66% Andet 9% 0% 20% 40% 60% 2010 Side 10

11 Tilfredshed og betydning af områder ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,37 4,26 4,27 3,81 3,98 3,23 4,31 3,54 3,86 3,06 4,02 4,03 2,91 2,91 Tilfredshed 2010 Betydning 2010 Tilfredshed 2008 Betydning 2008 Generelt er resultaterne flotte, da tilfredsheden med de enkelte parametre ligger over betydningen. Dog viser målingen fra 2010, at tilfredsheden ligger på samme niveau eller under resultaterne fra Dette betyder, at der i forhold til sidste måling er sket en tilbagegang i den overordnede tilfredshed. Som det også var tilfældet i 2008, er det især vigtigt fremadrettet at have fokus på at forbedre medarbejdernes betjening i Borgerservice, da tilfredsheden med dette ligger under betydningen. 0, Side 11

12 Ventetid 100% 80% 2010 (n=231) Over halvdelen (55 %) angiver, at de er meget tilfredse med den ventetid, som de oplevede. Kun 5 % er utilfredse eller meget utilfredse. 60% 55% 40% 27% 20% 12% 0% 1% 4% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Hvor tilfreds er du med ventetiden inden du blev ekspederet af en medarbejder? 2010 Side 12

13 Ventetid 40% 21% 35% 37% 48% 27% 26% 26% 2007 (n=376) 2008 (n=344) 2010 (n = 231) I forhold til målingen i 2008, er der en mindre andel, der oplever, at der ingen ventetid er (13%). Dog er der markant flere personer, der oplever, at ventetiden er under 5 min (48 %), hvilket er tilfredsstillende. Den positive udvikling med hensyn til ventetiden er ligeledes fremtrædende, når man kigger på borgere, som angiver, at de har måtte vente mellem 11 og 20 minutter og mere end dette. 20% 18% 16% 13% 11% 8% 6% 5% 3% 0% Ingen ventetid Under 5 minutter 5-10 minutter minutter Mere end 20 minutter Hvor lang tid tror du at du ventede? Hvor lang tid ventede du, inden du blev ekspederet af en medarbejder? 2010 Side 13

14 Hvad skal der til for at du kan få mere ud af ventetiden? Ventetid Mulighed for kaffe/mad 31% 2010 (n=13) Mulighed for kaffe/mad samt hurtigere betjening/flere sagsbehandlere er med 31 % hver, det som kan få borgerne til at føle, at de får mere ud af ventetiden. Hurtigere betjening/flere sagsbehandlere 31% Aviser/blade/magasiner 15% Andet 31% Ved ikke 8% 0% 20% 40% 60% 2010 Side 14

15 Ventetid 42% 2010 (n=231) Næsten 8 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med Gladsaxe Kommunes servicemål. 40% 37% 20% 13% 6% 0% 1% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Gladsaxe Kommunes servicemål for 2010 er at max. 15 % af de fremmødte må vente længere end 20 minutter. Hvor tilfreds er du med dette servicemål? 2010 Side 15

16 Tilfredshed og betydning af områder ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,37 4,26 4,27 3,81 3,98 3,23 4,31 3,54 3,86 3,06 4,02 4,03 2,91 2,91 Tilfredshed 2010 Betydning 2010 Tilfredshed 2008 Betydning 2008 Generelt er resultaterne flotte, da tilfredsheden med de enkelte parametre ligger over betydningen. Dog viser målingen fra 2010, at tilfredsheden ligger på samme niveau eller under resultaterne fra Dette betyder, at der i forhold til sidste måling er sket en tilbagegang i den overordnede tilfredshed. Som det også var tilfældet i 2008 er det især vigtigt fremadrettet at have fokus på at forbedre medarbejdernes betjening i Borgerservice, da tilfredsheden med dette ligger under betydningen. 0, Side 16

17 Kender du muligheden for selvbetjening 100% 80% 2007 (n=376) 2008 (n=344) 2010 (n = 231) Kendskabet til muligheden for selvbetjening er ikke steget i 2010 i forhold til % af borgerne kender til selvbetjening på gladsaxe.dk. 60% 61% 61% 52% 48% 40% 39% 39% 20% 0% Ja Nej Kender du muligheden for, at betjene dig selv på Internettet via Gladsaxe kommunes hjemmeside på gladsaxe.dk? 2010 Side 17

18 Hvorfor har du ikke benyttet muligheden for at betjene dig selv via gladsaxe.dk? Kender, men har ikke brugt selvbetjeningen Jeg foretrækker personlig betjening Jeg har ikke adgang til internettet 22% 43% Blandt de borgere der kender, men ikke har brugt selvbetjeningsløsningen, bruges den ikke, fordi de foretrækker personlig betjening (43%), eller ikke har adgang til internettet (22%). Jeg er ikke fortrolig med Internettet 19% Jeg vidste ikke at man kunne få sagsbehandling på Internette 11% Jeg vidste ikke hjemmesiden eksisterede 11% Jeg undersøgte gladsaxe.dk, men kunne ikke finde ud af det/d 4% Andet 26% 2010 (n = 129) 0% 20% 40% 60% 80% 2010 Side 18

19 Har ikke brugt selvbetjeningen og kender det ikke 60% 2010 (n = 129) Blandt de borgere, der ikke har brugt selvbetjeningen og heller ikke kender den, kan 60 % muligvis eller helt sikkert forestille sig at benytte den. 40% 39% 20% 22% 18% 21% 0% Nej, helt sikkert ikke Nej, det tror jeg ikke Ja, muligvis Ja, helt sikkert Kan du forestille dig at bruge selvbetjeningsmuligheden på gladsaxe.dk - nu du kender til muligheden? 2010 Side 19

20 Tilfredshed og utilfredshed med selvbetjeningen 100% 2010 (n=102) ¾ af respondenterne er tilfredse med brugen af selvbetjeningsløsningen på gladsaxe.dk 80% 60% 56% 40% 20% 23% 18% 4% 0% Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Hvor tilfreds er du helt generelt med selvbetjeningsløsningerne på gladsaxe.dk? 2010 Side 20

21 Hvorfor er du tilfreds/utilfreds med selvbetjeningsløsningerne på gladsaxe.dk? Tilfredshed og utilfredshed med selvbetjeningen Ved ikke Det er nemt/hurtigt/overskueligt 29% 26% Folk er glade for selvbetjeningen på gladsaxe.dk,da det er nemt og overskueligt og man sparer tid ved at ordne det hjemmefra. Dog finder hver 10 bruger det svært og indviklet. Det er godt/ok 19% Andet 12% Det sparer tid/man behøber ikke selv at møde op 9% Svært/indviklet/uoverskueligt at bruge selvbetjening 9% Jeg får svar på mine spørgsmål 2% 2010 (n=102) 2010 Side 21 0% 20% 40% 60%

22 Hvilke selvbetjeningsløsninger har du benyttet? Benyttede selvbetjeningsløsninger Tastselv Skat Boligstøtte Pas 22% 21% 56% Blandt de borgere der angiver, at de har benyttet selvbetjeningen, har 56 % benyttet sig af Tastselv Skat. Blandt toppen af de mest benyttede løsninger findes bl.a. boligstøtte, Pas, Flytning og Blåt EUsundhedskort. Flytning Blåt EU-sundhedskort Sundhedskort Barsel 9% 18% 18% 14% De mindst brugte løsninger er kontanthjælp og pensionsguiden. Bemærk at kontanthjælp er indsat som fiktiv løsning for at tydeliggøre borgernes forståelse af selvbetjeningsløsningen. En 9% angivelse af at have benyttet denne løsning tyder på nogle borgere kan have svært ved at skelne mellem selvbetjening og almindelig informationssøgning på Gladsaxe kommunes hjemmeside. Kontanthjælp 9% Pensionsguiden 5% 2010 (n=102) 0% 20% 40% 60% 2010 Side 22

23 Årsag til henvendelse i Borgerservice Skat (BS) Boligstøtte (BS) Kontanthjælp (AMA) Pas (BS) Kørekort (BS) Syge og barselsdagpenge (AMA) Sygesikring (BS) 10% 12% 15% 9% 14% 9% 4% 10% 9% 8% 13% 7% 10% 5% 6% 2% 6% 5% 2% 24% 41% Den hyppigste årsag til henvendelse i borgerservice i 2010 er i forbindelse med kørekort. Dette er en ændring fra de foregående undersøgelser, hvor den hyppigste grund til henvendelse var Skat. Nedgangen i henvendelse om skat er en tendens, der allerede kunne spores i Modsatte tendens ses vedrørende kontanthjælp, pas, sygesikring, flytning og boligformidling, hvor der er sket en stigning de sidste to år. Folkepensionsansøgninger (BS) 1% 5% 3% Flytning (BS) 7% 5% 2% Helbredstillæg, herunder: briller, tænder, fodpleje, medicin 4% 4% 4% Enkeltydelse (AMA) 3% 3% 2% Boligformidling (AMA) Andet - Borgerservice 4% 3% 2% 10% 10% 19% 2010 (n=231) 2008 (n=344) 2007 (n=376) 0% 20% 40% 60% 2010 Side 23

24 Resultatkrav fra Gladsaxe kommune Målsætninger for Borgerservice STATUS 2007 STATUS 2008 STATUS 2010 signifikant ikke signifikant Højst 10% må være utilfredse (2010 mål)* 2% 7% 9% Højst 15 procent har ventet mere end 20 minutter på at blive betjent** 6% 5% 3% *Resultatet angivet er gennemsnit af den samlede utilfredshed med borgerservice samt medarbejderen i borgerservice. **Viser hvor mange der har ventet under 20 minutter her er det borgernes vurdering af tiden der er gældende og ikke den faktiske tid. I 2007 var målsætningen 10 min, i 2008 var målsætningen også 20 min, men højst 10% måtte vente dette. Tallene for 2007 og 2008 er set i forhold til den nye målsætning Side 24

25 2010 Side 25 Konklusioner og anbefalinger

26 Konklusioner Samlet set er borgerne tilfredse med både Borgerservice, medarbejderne i Infodisken og alt i alt den betjening,de har fået fra Borgerservice. Mellem halvdelen og to tredjedele af borgerne har angivet, at de er meget tilfredse med disse tre områder. Omkring 10% af borgerne har givet udtryk for, at de er utilfredse eller meget utilfredse med Borgerservice, medarbejderne i Infodisken og alt i alt betjeningen i Borgerservice. Borgernes tilfredshed med Borgerservice Generelt er der en høj tilfredshed med Gladsaxes Borgerservice, idet 82% er enten tilfredse eller meget tilfredse med Borgerservice i Gladsaxe. De to afgørende elementer for Borgernes tilfredshed klarer sig fortsat godt: Betjeningen i Infodisken er der stor tilfredshed med. Her svarer 87%, at de er meget tilfreds/tilfreds Betjeningen i Borgerservice er tilfredsheden på 84%. Der er tendens til at mænd er lidt mere tilfredse end kvinder. Ligeledes er der tendens til,at jo ældre man er, jo mere tilfreds er man som oftest med Borgerservice. I forhold til målingen i 2008 er det overordnede mål gået i positiv retning, og borgerne virker mere tilfredse med Borgerservice. Den primære udfordring for Borgerservice er at øge tilfredsheden med betjeningen i Borgerservice, fordi der er mindst overensstemmelse mellem betydningen og tilfredsheden, i forhold til hvor vigtig parameteren opleves at være. Dog klarer Gladsaxe Borgerservice sig væsentligt bedre i forhold til betydningen af de forskellige områder. Der er dog en tilbagegang på de enkelte områder set i forhold til Der har været et skifte i betydningen af de forskellige områder, over hele linjen har det hele fået mindre betydning i 2010 i forhold til 2008, og derved kan udledes, at faldet i tilfredshed i forhold til 2008 ikke medfører en overordnet større utilfredshed Side 26

27 Konklusioner Hvad bestemmer et godt besøg, og hvilke råd har borgerne til Borgerservice i Gladsaxe Et godt besøg ved Gladsaxe Borgerservice består af en hjælpsom, hurtig og kompetent betjening. Blandt de borgere, der har forslag til Borgerservice, nævnes ønske om bedre indretning/skillevæg mellem bordene og bedre møbler samt kortere ventetid. Borgernes ønske om mere afskærmning, så vi også i undersøgelserne fra de forrige år. Henvendelse i Gladsaxe Borgerservice Kørekort er den primære årsag til, at borgerne henvender sig til Borgerservice i Dette er en markant ændring i forhold til de tidligere undersøgelse, hvor det klart var Skat som var den primære årsag. Dette kan skyldes, at selvbetjeningen vedrørende Skat er vundet frem. Af de besøgende, der kommer på grund af pas eller kørekort, er næsten alle bosat i Gladsaxe Kommune. Langt størstedelen af henvendelserne (87%) kan færdigbehandles i mødet med den første sagsbehandler. Dette er næsten uændret i forhold til målingen sidste gang. Færdigbehandling og ventetid 87% af borgerne føler de får et fuldstændigt svar på deres spørgsmål. Dette er en forbedring i forhold til 79% i Det har grad stor betydning, at sagen færdigekspederes ved første besøg, men det er ikke længere så afgørende, som det var i 2007 og Side 27

28 Konklusioner Borgernes kendskab til muligheden for selvbetjening på gladsaxe.dk Kendskabet til muligheden for selvbetjening er på samme niveau i 2010 som i % af borgerne kender til selvbetjening på gladsaxe.dk, og for 2007 var det 52%. Blandt de borgere der kender til selvbetjening, bruger 61% den aldrig, eller har kun brugt den én gang. De resterende 39% har brugt den enkelte gange eller mange gange. Der er generelt tilfredshed omkring selvbetjeningen, hvilket skyldes det er nemt, overskueligt og tidsbesparende. De primære årsager til, at borgerne, der kender til selvbetjeningsløsningen, ikke har brugt denne, er især at de foretrækker personlig betjening (43%), og at de ikke har adgang til internettet (22%). For de borgere, der ikke kender til selvbetjeningen, og heller ikke har benyttet den, har 60% muligvis eller helt sikkert forestillet sig at benytte den hvilket er en stor fremgang i forhold til Side 28

29 Konklusioner Indsatsområder 1. Betjening fra medarbejdere i Borgerservice. Tilfredsheden med medarbejderne i Borgerservice er fortsat meget høj, og fokus er fortsat på kompetente, høflige medarbejdere, der kan ordne borgernes problemer hurtigt. I forhold til de af byrådet vedtagne målsætninger omkring at max 15% må vente mere end 20 minutter, er denne målsætning indfriet (3%). 2. Infoboards. Borgerne er i mindre grad tilfredse med dette i 2010 i forhold til 2008, så dette område skal der fokuseres på. Det kunne være kommunikativt at fremhæve og informere om fordelene ved infoboardet og nummersystemet. Samtidig er det vigtigt at få forenklet nummersystemet, fordi borgerne bliver forvirrede af, at der både indgår bogstaver og tal. 3. Selvbetjeningen. Der kan ikke spores en stigning i kendskabet til selvbetjening på gladsaxe.dk i forhold til 2008, og kendskabet er pt. stagneret på 61 %. Der bør være potentiale til at øge kendskabet og også sikre, at det kvalificerede kendskab til, hvad man faktisk som borger selv kan løse online, bliver øget. Til trods for tilfredse borgere vedrørende selvbetjeningen, er det et område der har stigende vigtighed for borgerne, det er derfor vigtigt for Gladsaxe kommune ikke at miste fokus på dette område og hele tiden søge at gøre oplevelsen ved selvbetjening bedre og nemmere for borgerne Side 29

30 2010 Side 34

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice brugerundersøgelse December 2013 Side 12013 Indhold Formål 3 Anbefaling og konklusion 5 Resultater 10 Baggrund 22 Om undersøgelsen 24 Kontakt 27 2013 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Rudersdal kommune Borgerservice tilfredshedsundersøgelse Kvantitativ analyse December 2008

Rudersdal kommune Borgerservice tilfredshedsundersøgelse Kvantitativ analyse December 2008 Rudersdal kommune Borgerservice tilfredshedsundersøgelse Kvantitativ analyse December 2008 1 Indholdsfortegnelse Baggrund, formål og metode 3 Konklusioner og anbefalinger 6 Spørgsmål til alle respondenter

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse BorgerServiceCenter Borgertilfredshedsundersøgelse Resultat af undersøgelse foretaget i perioden 13.- 24. maj 2013 Side 2 af 13 Borgere er klar til den digitale fremtid Fra december 2014 bliver det obligatorisk

Læs mere

Brugerundersøgelsen af Borgerservice i 2014

Brugerundersøgelsen af Borgerservice i 2014 Brugerundersøgelsen af Borgerservice i 2014 Borgerservice har i efteråret 2014 gennemført en brugerundersøgelse. Hovedresultaterne af undersøgelsen afrapporteres nedenfor, ligesom der kort redegøres for

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Bilag 1:Analyse af den personlige ekspedition. i Værløse Bibliotek & Borgerservice dec og jan. 2014

Bilag 1:Analyse af den personlige ekspedition. i Værløse Bibliotek & Borgerservice dec og jan. 2014 Bilag 1:Analyse af den personlige ekspedition i Værløse Bibliotek & Borgerservice dec. 2013 og jan. 2014 Formålet med analysen Formålet med analysen var, at få et større kendskab til den den service, vi

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse BorgerServiceCenter Borgertilfredshedsundersøgelse Resultat af undersøgelse foretaget 19. - 30. november 2012 1 Side 2 af 14 sider BorgerServiceCenter er som Ritter Sport "Kvadratisk, praktisk, god." Sådan

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU

Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 5. Bilag 1 Ansattes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte gennemført for anden gang i november 2014

Læs mere

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 Forord Borgerservice i ord og tal er en kort beskrivelse og en statistisk opgørelse over de opgaver, som Borgerservice og Ydelsesenheden blandt andet beskæftiger

Læs mere

2010 Q4 - Odense Kommune - Borgermåling

2010 Q4 - Odense Kommune - Borgermåling Brug af selvbetjening og e-handel på internettet Nedenfor vil vi bede dig om at krydse af, hvilke selvbetjeningsløsninger du har brugt på internettet. Du kan krydse flere løsninger af. Netbank. 92% 694

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice

Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Brugerundersøgelse for registranter 017 Samlet rapport for selvbetjening og tlf. kundeservice Gennemført i samarbejde med RelationMonitor april-maj 017 Hvis du har spørgsmål til rapporten eller undersøgelsen,

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning Social og Sundhed Sagsnr. 288564 Brevid. 2494254 Ref. TIHO NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning 25. januar 2017 Baggrund KL har i efteråret 2014 udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 REGISTRATORUNDERSØGELSEN Hvad Undersøgelse DK Hostmasters. 89 komplette besvarelser Hvordan Elektronisk skema sendt på e-mail i 2011 Indsamlet over 3 uger fra

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere