Amalieparkens Informationsfolder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amalieparkens Informationsfolder"

Transkript

1 Amalieparkens Informationsfolder Daginstitutionen Amalieparken Vejlegårdsparken Vallensbæk Strand Telefon nr Indhold. Side 2. Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Velkommen til Amalieparken. Fakta om Amalieparken. Lukkedage. Stuerne. Stuernes samarbejde. Ledelsen. Amalieparkens fælles værdier og pædagogik. Modtagelse af nye børn. Aflevering og afhentning af barnet. Hvad skal barnet medbringe. Parkeringsforhold. Mobiltelefoner. Børneintra. Sko. Kost. Frugt. Sukkerpolitik. Madpakke. Barnets fødselsdage. Dagsforløb. Legetøj. Sygdom og medicin. Sikkerhed. Fridage, ferie og lukkedage. Forældresamarbejdet Forældresamtaler Informationer Tilbud om at benytte Amalieparkens legeplads.

2 Velkommen til Amalieparken. Kære nye forældre Fakta om Amalieparken. Amalieparken er en nybygget daginstitution i to plan. Vi er en integreret daginstitution med plads til ca. 50 vuggestuebørn, og 100 børnehave børn. Børnene er fordelt i 8 grupper, 4 rene vuggestue grupper i stueetagen og 4 børnehavegruppe på første sal. Adressen er: Vejlegårdsparken 57, 2665 Vallensbæk strand Vores telefonnummer er: Åbningstiden er: Mandag til torsdag kl. 6: Fredag: 6:30-17:00 Amalieparken har lukket: Lørdage, søndage og helligdage.. Adressen på hjemmesiden er: Kommer på et senere tidspunkt Årets Lukkedage 2014: Vallensbæk Kommunes daginstitutioner og dagpleje har hvert år lukket en række dage. I 2014 drejer det sig om følgende. Fredag den 30. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) Tirsdag den 5. juni (Grundlovsdag) Sommerferielukning den juli (ugerne 29-30) Onsdag den 24. december, mandag den 29. december, tirsdag d.30. december og onsdag den 31. december og fredag d. 2 jan 2015 Der vil på de ovennævnte datoer (undtagen den 5. juni, og den 24. december) altid være mulighed for at få sit barn i daginstitution eller dagpleje, såfremt I har behov for det. Amalieparken er den institution der har åbent for pasning på alle lukkedagene for institutionerne i syd på nær d. 31. december hvor vi har åbent for alle institutioner i Vallensbæk. Pasning på lukkedagene er hvis man har et særligt behov for det. I forbindelse med lukkedagene vil i blive bedt om at melde jeres barn til hvis I har behov for pasning Amalieparken er en 100 % røgfri institution dvs. der ikke ryges i arbejds-/åbningstiden. Stuerne. Vores hus er i 2 etager, og rummer 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Der er tilknyttet 3 medarbejdere hver stue og vi tilstræber at de 2 af medarbejderne er uddannede pædagoger. Foruden det faste personale på stuerne, er der ansat ekstra hjælp, en såkaldt flyver, der er tilknyttet flere stuer og som vikarierer når personalet er fraværende. 2

3 Stuernes samarbejde: Stuerne på etagerne samarbejder og hjælper hinanden på tværs. Fx åbner vi sammen i fællesrummet om morgenen og lukker sammen om eftermiddagen. Vi hjælper også på tværs af etagerne ved fx fravær blandt personalet, i de tidsrum hvor vi ved der er tryk på, ved overgangsbesøg, og ved fælles temauger. Børnene kan også lege hos hinanden og danner venskaber på tværs efter behov, og indesoverene sover sammen på én af stuerne. Det kan også tænkes at to stuer slår sig sammen i forbindelse med et projekt. Mulighederne er mange Vi vægter, på alle de måder det er muligt, at være ét hus- det mener vi gavner jeres børn og sikre den røde tråd. Billeder og navne på personalet, vil med tiden kunne ses ved indgangen til stueetagen og til 1.sal. Ledelsen i Amalieparken består af: Leder: Pædagogisk leder: Kim Nielsen. May Mogensen Amalieparkens fælles værdier og pædagogik. Vi finder det vigtigt at barnet i hverdagen først og fremmest oplever tryghed og omsorg, samt nærværende voksne, der er i stand til at indleve sig og forstå det enkelte barns signaler, intentioner og behov. Derfor er vores fælles værdier i forhold til børnene først og fremmest Tryghed - Omsorg - Nærvær - Empati - Anerkendelse. Husets fælles pædagogik skal være med til at sikre, at vi kommer omkring det hele barn og alle udviklingsområder. Vi har en positiv tilgang til barnet, bl.a. ved at have fokus på barnets potentialer og styrkeområder og ved at give og møde det med anerkendelse. Vores pædagogik er inspireret af den amerikanske psykolog Howard Gardners tanker og teori om børns mange intelligenser. Menneskesynet bygger på en tro om at alle mennesker har evner for noget og at mennesker vokser gennem sine ressourcesider. Ved at arbejde med teorien om de mange intelligenser, forsøger vi desuden at imødekomme og integrere de centralt definerede temaer, i loven om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner. Modtagelse af nye børn. Det er en stor omvæltning for både børn og forældre at starte i vuggestue/børnehave. Det er vigtigt at barnet får en tryg og rolig start, derfor er det godt at have god tid i opstartsperioden. I inviteres ind til en indkøringssamtale inden start hvis muligt ellers afholder vi den på barnets første dag i Amalieparken. En samtale hvor vi i ro og mag kan planlægge selve indkøringsforløbet, høre mere om jeres barn, praktisk info mv. 3

4 Efter ca. 3-5 måneder tilbydes forældrene en samtale med stuepersonalet, hvor der bl.a. tales om hvordan barnet har det, hvordan starten har været for barnet, samt personalets observationer omkring barnet og dets udvikling. Forældre skal på børneintra udfylde et stamkort med oplysninger om bl.a. forældremyndighed, vaccinationer, særlige hensyn som f.eks. tilladelse til fotografering, kørsel i bus/taxa, hvem der må hente barnet osv. For hurtigt at kunne komme i kontakt med jer f.eks. hvis jeres barn bliver syg, er det vigtigt at I udfylder det helet og at det føres ajour, ved evt. ændringer. Aflevering og afhentning af barnet. Det første I skal sørge for når barnet kommer, er at huske at vaske barnets hænder. Denne regel har vi for at mindske smitte og sygdom. Nogle børn (og forældre), kan have svært ved at tage afsked. Acceptér derfor at barnet græder og viser at det er ked af det når I går. Vi skal nok være der til at trøste og anerkende barnets følelser. I er altid velkomne til at ringe for at høre hvordan det går, så undgår I måske at blive urolige og få en dårlig dag. Det er vigtigt at sige farvel til jeres barn og at det ser jer gå. Ellers kan barnet ikke forstå hvor I er henne og kan blive utrygt og reagere meget voldsomt. Når I har besluttet jer for at gå, skal I sikre jer at en voksen har tid til at tage sig af barnet. Sig farvel og fortryd ikke, selvom barnet er ked af det. Det er at trække pinen ud både for jer og for barnet. Vi ser meget gerne at I aflevere jeres barn inden kl eller kl Vi har dagligt morgensamling kl En samling der indholder meget værdifuld læring så vi ser meget nødigt at den afbrydes. Forstyrrelse betyder tabt koncentration, der skal genskabes samt vil den fornødne tid til at tage imod og sige ordentlig farvel til dig/jer ikke være der. Afleveres barnet senere end kl vil personalet på stuen gerne have besked, så børn og voksne ikke skal vente på jer, når vi skal på tur eller i gang med en aktivitet. Planlægges en længere tur, vil I få information om dette enten via opslag eller på børneintra. Det er derfor Vigtigt at læse beskederne fra personalet og holde øje med stuens ugeplan. Når I henter jeres barn vil vi fortælle hvordan dagen er gået. På hver stue er der en dagbog hvor I kan læse om dagens aktiviteter m.v. Hvis der ikke er voksne fra dit barns stue, vil I få vigtige beskeder, fra det øvrige personale. Husk at sige farvel til en voksen, så vi er klar over at barnet er hentet, og at give os besked hvis barnet hentes af andre end jer forældre. I tilfælde af at barnet ikke er hentet senest ½ time efter institutionens lukketid, og personalet ikke har haft eller kan få kontakt til forældre eller pårørende; skal institutionen rette henvendelse til den Sociale døgnvagt, Bernstorffsgade 15, 1577 København V. De vil træffe de videre foranstaltninger med hensyn til barnets anbringelse, eventuelt ved anbringelse i døgninstitution. 4

5 Hvis personalet skønner at den person som afhenter barnet er påvirket af enten spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer; må vi ikke udlevere barnet. Vi vil sørge for at ægtefælle eller pårørende vil blive kontaktet, for afhentning af barnet. Hvis vi oplever dette flere gange eller får indtryk af at barnet mistrives; er vi forpligtet til at orientere de sociale myndigheder. Hvad skal barnet medbringe? Skiftetøj, husk at sætte navn i barnets tøj og fodtøj. Vuggestuebørnene har en kurv på badeværelset til skiftetøj, og børnehavebørnene bruger kurven i deres garderobe. Inde sko/sutsko Fornuftigt tøj efter årstiden, der kan tåle at blive snavset/brugt ude og inde. Regntøj. Efter behov: sovedyr, sutteklud, sut m.v. Parkeringsforhold: Cykler sættes ved cykelstativerne og biler parkeres på de afmærkede båse på Vær venlig at overholde dette, da der er meget trafik morgen og eftermiddag. At holde langs med hegnet gør det svært for andre at komme frem og tilbage, samt ud og ind på parkeringspladsen. Det er ligeledes vigtigt at I lukker lågen (og døre) efter jer og kun lukker jeres egne børn ud af lågen. Mobiltelefoner: Vis hensyn til jeres barn og omgivelser ved at have mobiltelefonen slukket når I henter og bringer barnet. Giv opmærksomheden til jeres barn i stedet for til mobilsamtaler. Børneintra: Amalieparken skal som alle kommunens øvrige daginstitutioner have børneintra, hvilket betyder, at I fremover vil modtage informationer, nyhedsbreve m.m. elektronisk. I vil få jeres eget password og derved få mulighed for at kommunikere med Amalieparken om stort og småt. I vil snarest modtage selvstændig information om børneintra og dets muligheder. Sko: Vi vil rigtig gerne have I tager jeres sko af eller husk at tage blå futter på når I træder ind i Amalieparken. Det samme gælder jeres barn. Børn og voksne bruger alle sutsko så vi kan bevare omgivelserne rene og pæne, og ikke får slæbt unødig skidt ind. Kost: I Amalieparken er der madordning for alle børnene og tilbydes hver dag fuld kost. Vi prioriterer at kosten er sund, næringsrig og varieret. Lider barnet af allergi eller hvis barnet ikke må få visse fødevarer på grund af familiens religion, vil vi tage hensyn til dette. Vi serverer dog ikke halalslagtet kød men tilbyder i stedet et alternativ i form af oksekød, vegetar eller fisk. Vores medarbejder i køkkenet vil være behjælpelig med spørgsmål og vejledning. 5

6 Mælk: Efter anbefalinger fra fødevarestyrelsen serveres der sødmælk til børn under 1 år, letmælk til børn over 1 år og skummetmælk til børn over 3 år. Børnene bliver tilbudt 1 glas mælk til morgenmad og ligeledes 1 glas om eftermiddagen herefter tilbydes vand, så børnenes behov for en halv liter mælkeprodukter, ikke overskrides når vi medregner det de drikker/spiser derhjemme. Vores holdninger til mad er nærmere beskrevet i vores kostpolitik, spørg os og I skal få et eksemplar eller den kan hentes på hjemmesiden. Der er ansat 2 medarbejdere i køkkenet: Køkkenassistent Køkkenmedhjælper Trine Dam Nielsen Thanh Det direkte telefonnummer til køkkenet er: Sukkerpolitik: I Amalieparken serveres og indtages der ikke sukker, slik og kage udover til helt særlige begivenheder som et par æbleskiver til julefesten og en kop varm kakao ved bålet en iskold vinterdag. Vi vil gerne medvirke til at fremme og udvikle børns sundhed og bidrage til de danner ernæringsrigtige kostvaner, og i sukker findes kun tomme kalorier. Barnets fødselsdage. Vi har valgt at sige nej til uddeling af søde sager til fødselsdage. I stedet må I gerne medbringe: Frisk frugt med evt. anrettes på spyd Tørret frugt i små poser Brød uden sukker, evt. bagt med tørret eller frisk frugt. Frugtsmoothies Spørg jeres stue hvordan de holder fødselsdag. Ønsker forældrene at invitere stuen hjem til fødselsdag, skal forældrene respektere Amalieparkens kostpolitik og servere sunde madvarer. Tag en snak med stuen om dette. Dagsforløb. Kl. 6:30-7:30. Kl. 9:00-9:30 Amalieparken åbner, og der tilbydes morgenmad i fællesrummene på begge etager. De børn der har behov, spiser morgenmad og ellers leger de. Morgenmaden afsluttes og pakkes væk klokken 7:30. Herefter åbnes flere stuer i takt med der møder flere personaler ind. Børnene kan fordele sig og leger hvor de har lyst. Vi holder morgensamling på stuerne og vuggestuebørnene spiser lidt frugt. 6

7 I løbet af formiddagen: Børnene tilbydes aktiviteter, (såvel planlagte som spontane), ture ud af huset eller leg/aktiviteter på legepladsen. Ugens aktiviteter er tilrettelagt med udgangspunkt i børnenes behov og styrker, ønsker og udvikling og vi forsøger at arbejde i mindre grupper. Følg med i ugens planlagte aktiviteter på din stue hvor der vil være ophængt en ugeplan, indtil den kan findes på børneintra. Børnene spiser frokost kl. 11:00, hvorefter de pusles, får tør ble, får læst historie og puttes ude eller inde. De børn der sover inde, sover sammen på en stue. Vi tager naturligvis hensyn til de børn der kan have en anden soverytme, og fører tilsyn med børnene medens de sover. I kan altid følge med i om jeres barn har sovet eller blot hvilet. Dette noterer vi dagligt. Børnehavebørnene gør efter frokost klar til at gå på legepladsen. I løbet af eftermiddagen. Sovebørnene begynder at vågne og tages op. Kl Kl Kl Der serveres eftermiddags mad, frugt-cafe. Stuerne samles i fællesrummene samt en af de tilstødende stuer. Amalieparken lukker. Husk at være klar til at gå ud af døren med jeres barn senest kl Legetøj: Barnet må gerne have eget legetøj med i Amalieparken. Det kan være en tryghedsskabende faktor: en særlig bamse eller dukke som lige hjælper barnet for en periode. Stort legetøj samt larmende legetøj, er uhensigtsmæssigt så lad det blive derhjemme og begræns mængden. Barnet skal kunne honorere at de andre låner det medbragte legetøj en tid og det evt. går i stykker så lad vær med at tage ynglings legetøj med. Det er jeres ansvar at sige nej og ja med god samvittighed, ellers tag en snak med personalet på stuen. Det er i øvrigt på eget ansvar at legetøj medbringes. Personalet kan ikke forventes at bruge tid på at lede efter forlagt legetøj. Sygdom og medicin. Er jeres barn forhindret i at komme på grund af sygdom, skal stuen kontaktes senest kl. 9.0o af hensyn til stuens aktiviteter og køkkenets planlægning. Syge børn må ikke modtages i institutionen, barnet er syg hvis det har feber, opkast eller diarré, eller er for sløj til at deltage i de daglige aktiviteter, være ude eller sammen med mange legende og til tider støjende børn. Af hensyn til smittefaren finder vi det nødvendigt, at barnet holdes hjemme, indtil det har været feberfri i et døgn. 7

8 Der må ikke gives medicin i institutionen, med mindre barnet har brug for livsnødvendigt medicin, på grund af kronisk sygdom. Vi skal i disse tilfælde, have en skriftlig instruktion fra barnets læge. I tilfælde af ulykker og skader hvor der er brug for lægehjælp, vil I blive kontaktet hurtigst muligt. Sikkerhed: Plasticposer: er praktiske til opbevaring men er livsfarligt legetøj for børn. De må derfor ikke være i garderoben. Snore i huer og vanter: Mange jakker og huer lukkes med snor men en sådan snor kan sætte sig fast i et legeredskab og barnet kan risikere at blive kvalt. Erstat i stedet snore med elastik eller et stykke velcrobånd. Vanter kan ligeledes hæftes med velcrobånd eller clips. Suttesnore: Mange børn bruger suttesnor men vi er nødt til at fjerne dem i vuggestuen da igen børn bør sove med den pga. kvælningsrisiko. Div. dele kan pilles fra hinanden og smages på, Hårspænder: flotte, glitrende hårspænder fundet på gulvet kan suttes på, sluges og blokere luftvejene. Vi fjerner hårspænder i vuggestuen. En lille elastik kan pynte lige så fint. Fodtøj: Det kan synes praktisk at købe sko lidt for store så der er plads til at vokse men det betyder at barnet lettere falder samt hæmmer bevægelsesfriheden. Det er vigtigt at børn har fodtøj der sidder godt på foden. Låger: Husk altid at lukke lågerne og døre efter dig. Der skal ikke mange uvogtede øjeblikke til før et barn kan smutte ud. Fridage, Ferie og lukkedage. Holder jeres barn fri bedes I kontakte stuens personale senest kl I bedes oplyse når jeres barn har ferie og tilmelde jer på de lister der lægges på børneintra. Dette er vigtig!!. Vi planlægger og tilpasser nemlig personalets fremmøde efter børnenes fremmøde. Forældresamarbejdet. Institutionen har en forældre bestyrelse som består af 7 forældre- og to medarbejderrepræsentanter. Der er valg til forældrebestyrelsen hvert år på et forældremøde i foråret, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Forældresamtaler. Stuerne holder, udover indkøringssamtalen, forældresamtaler ca. 3-5 måneder efter barnets start, derefter 1 gang om året. Der vil selvfølgelig altid være mulighed for at få en samtale, hvis der er behov. Informationer. De daglige informationer fås hos stuepersonalet, i dagbogen, på børneintra og indimellem via opslag. Ca hver 2. måned vil forældrene modtage et nyhedsbrev fra ledelsen. 8

9 Tilbud om at benytte Amalieparkens legeplads udenfor åbningstiden. Ønsker I at benytte jer af dette tilbud skal i kontakte én fra ledelsen. I skal have en nøgle til lågen og betale et depositum på 200 kr. som tilbagebetales når nøglen afleveres igen. I får samtidig udleveret legepladsens regler som I bedes følge. 9

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

VELKOMMEN TIL VALHALLA

VELKOMMEN TIL VALHALLA 31 2015 VELKOMMEN TIL VALHALLA Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 99153390 www.valhalla-skive.dk Indholdsfortegnelse Præsentation:... 2 Åbningstid:... 2 Lokalnumre:... 2 Ledelse:... 2 Personale:... 2 Fysiske

Læs mere

Aflevering. Afhentning

Aflevering. Afhentning Aflevering Der er vigtigt at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde. Vær altid opmærksom på at få sagt godmorgen en god ting at lære børnene også. Hvis jeres barn skulle være ked af det og

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere