Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion"

Transkript

1 Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

2 Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes, hvis dit høreapparat har telespole, så du får lyden direkte og uforstyrret til høreapparaterne. ADVARSEL: DENNE TELEFON KAN YDE OP TIL 40 db EKSTRA FORSTÆRKNING. VÆR FORSIGTIG NÅR DU BRUGER DEN, HVIS DU IKKE HAR ET HØRETAB. BØR IKKE BRUGES AF BØRN. Pakkens indhold: 1 mobiltelefon 1 li ion batteri 1 ladestation 1 strømforsyning 1 brugervejledning

3 Overblik over telefonen: 1. Højttaler 2. Display 3. Venstre funktionstast 4. Navigationstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigkaldstaster, M1, M2, M3 7. Tastatur 8. Stjernetast 9. Firkanttast 10. Mikrofon 11. Afslut samtale/ tænd/sluk 12. Højre funktionstast 13. Boost (forstærkning)/lommelygtetast 14. Styrkekontrol 15. LED Opladning/lav batterikapacitet 16. LED Nyt opkald/ny SMS 17. LED Lommelygte/indkommende kald 18. SOS tast 19. Højttaler 20. Hovedtelefonudtag 21. Mini USB ladestik Isætning af SIM kort og batteri: Denne telefon leveres uden et SIM kort. Dit telefonnummer følger SIM kortet, så hvis du bruger et SIM kort fra en telefon du har haft i forvejen, følger telefonnummeret med. Du bør kopiere dine gemte kontakter fra den gamle telefon på SIM kortet, så de også kan bruges i den nye. Se brugervejledningen for den gamle telefon for nærmere oplysninger. Telefonen skal være slukket. Fjern batteridækslet, ved at tage fat i den lille åbning nær højttaleren. SIM kortet isættes, med de gyldne kontakter nedad.

4 SIM kortet fastgøres under metalholderen, for at være korrekt fastgjort. Isæt batteriet. De gyldne kontakter skal vende mod nederste højre hjørne. Tryk let på toppen af batteriet, til det griber fat. Placer batteridækslet på telefonens bagside, og tryk forsigtigt i kanterne til det er klikket fast. Opladning af batteriet: Når batteriet oplades første gang, bør det stå i ladestanderen i mindst 4 timer. Visse batterier opnår først deres maksimale kapacitet efter flere fulde opladninger og afladninger. Fjern ikke batteriet under opladningen, da det kan skade telefonen. Batteriet kan oplades direkte gennem ladestikket på siden af telefonen (21), eller via ladestationen. Batteristatus: Den aktuelle batteristatus vises i displayet med disse symboler: Fuld Tom Når batteriet har lav kapacitet fremkommer desuden en advarende besked i displayet. Hvis batteriet kommer under den fornødne kapacitet slukkes telefonen automatisk. Tænd og sluk telefonen: Holdes inde i 3 sekunder for at tænde telefonen, eller slukke telefonen.

5 Nogle SIM kort forlanger at du indtaster en PIN kode. Følg anvisningen på skærmen. SIM koden (PIN kode til SIM kortet), som du modtog sammen med SIM kortet, beskytter SIM kortet mod uautoriseret brug. Til visse SIM kort modtager du også en PIN2 kode, som kan bruges til særlige tjenester. Hvis du indtaster PIN eller PIN2 koden forkert tre gange i træk, vil du få besked på at indtaste PUK eller PUK2 koden. Undersøg hos din teleudbyder, hvis du ikke har fået disse koder. Netværk: Dette ikon indikerer at du har signal og er koblet på telenetværket. Netværket vil fremgå af displayet. Indstil sproget i display: Tryk på venstre funktionstast (3)(Menu). Brug navigationstasten (4) til at finde Einstellungen/Settings. Tryk OK Brug navigationstasten til at finde 5 Telefoneinstellungen/phone settings. Tryk OK. Vælg herefter 3 Sprache/language og tryk OK. Brug navigationstasten til at finde Danish, og tryk OK. Indstil tid og dato: Tryk på venstre funktionstast (3) (Menu). Brug herefter navigationstasten (4) til at finde Opsætning. Tryk OK. Vælg herefter punkt 5, telefonopsætning, og tryk OK. Vælg Tid og dato tryk OK. Vælg 2, Indstil tid/dato tryk OK. Indtast informationerne og tryk OK. Modtag et opkald: Besvar opkaldet. Afvis opkaldet/afslut opkaldet. Foretag et opkald: Indtast telefonnummeret. Brug højre funktionstast (ryd), hvis der tastes forkert. Foretag opkaldet. Telefonen i detaljer: Styrkekontroltasterne (14) på siden af telefonen bruges til at justere lydstyrken på tastelyden. Under en samtale bruges de til at justere lydstyrken i højttaleren.

6 Boostknap (13) på siden af telefonen bruges under en samtale til at skifte mellem ekstra forstærkning og normal styrke. Bruges også til at tænde eller slukke lommelygten (holdes inde i ca. 2 sekunder). SOS knap (18) bagpå telefonen. Starter en nødkaldsfunktion. Se nærmere på side 8. Ikoner i displayet: Viser signalstyrken på forbindelsen. Viser batterikapaciteten Ny SMS Nyt opkald Opkald venter Alarm er aktiveret Boost (forstærkning) er aktiveret Profilen Normal er aktiveret Profilen Udendørs er aktiveret Profilen Indendørs er aktiveret Profilen Møde er aktiveret Et headset er tilsluttet Bluetooth er aktiveret

7 Roaming. Dette symbol vil vises, hvis telefonen skifter til et andet netværk. Dette vil f.eks. ske, når du rejser ind i et andet land. Brug af telefonen: Alle funktionerne er tilgængelige via menuerne. Brug piletasterne til at komme igennem menuerne og listerne. Tryk Tilbage for at komme til det foregående niveau. Tryk OK for at gå til næste niveau. Genopkald: Når telefonen er i standby (= når der ikke er en samtale i gang) kan man trykke kort på tasten med det grønne telefonrør. Herefter kommer en liste over de senest foretagne opkald. Brug piletasterne til at vælge det du vil ringe til og tryk igen på tasten med det grønne telefonrør. Håndfri: Under en samtale kan du trykke H fri, for at føre samtalen via telefonens højttaler. Tryk H fri igen for at slukke højttaleren. Afbryd mikrofonen: Under en samtale kan du afbryde mikrofonen, hvis du har brug for f.eks. at drøfte noget med en anden, som den du taler i telefon med ikke skal høre. Tryk på Indstillinger, og vælg derefter Tavs til, for at slukke mikrofonen. Samme fremgangsmåde bruges, når du igen vil tilkoble mikrofonen. Tryk da Tavs fra. Telefonbog: Du kan gemme op til 500 navne og telefonnumre i den interne hukommelse og på SIM kortet. Du åbner telefonbogen i standby funktion, ved at trylle på Navn, eller under en samtale ved at trykke Indstillinger, vælg Telefonbog og tryk OK. Undersøg hukommelsesstatus: For at se hvor mange navne og numre der er gemt i hukommelsen, tryk Navn, Indstillinger, Telefonbog indstillinger, OK, Hukommelsesstatus, OK. Opret en ny kontakt i telefonbogen: Tryk Navn, Indstillinger, Tilføj ny post, OK. Vælg om den nye kontakt skal gemmes i telefonens hukommelse, eller på SIM kortet, og tryk OK. Indtast navn og tryk. Indtast telefonnummeret og tryk. Hvis nødvendigt indtastes øvrige telefonnumre (privat/arbejde). Efter hvert nummer trykkes. Tilknyt en ringetone til kontakten, hvis det ønskes. Brug og til at vælge en melodi. Hvis du vil optage en personlig ringetone (f.eks. Morten ringer ), er det vigtigt, at kontakten KUN er gemt på telefonen, og IKKE på SIM kortet. Du kan indtale en personlig tekst, eller optage musik eller lyd, der vil blive afspillet, når denne kontakt ringer til dig. Tryk Optag Ring og tryk på den røde tast (4) i midten af navigationstasterne. Tryk og hold den røde tast, mens du indtaler/optager. Tryk Stop og bekræft derefter, at du vil bruge den som ringetone til denne kontakt. Foretage opkald fra telefonbogen: Tryk Navn for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt ved at bruge piletasterne op eller ned, eller ved at indtaste det første bogstav i navnet. Tryk på tasten med det grønne telefonrør, for at foretage opkaldet.

8 Redigér oplysninger: Tryk Navn for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt, tryk Indstillinger, vælg Redigér og tryk OK. Herefter kan du ændre oplysningerne på denne kontakt. Vælg Indstillinger, Udført, OK. Slette en kontakt: Tryk Navn for at åbne telefonbogen. Vælg en kontakt, tryk Indstillinger, Slet, OK. Kopiér alle kontakter: Tryk Navn, Indstillinger, Telefonbog indstillinger, OK, Kopier kontakter. Vælg om kontakterne skal kopieres til telefonen eller til SIM kortet. Tilknyt en kontakt til en hurtigkaldstast: Tryk Navn, Indstillinger, Telefonbog indstillinger, Hurtigtastning, OK. Vælg Indstil nummer, OK. Vælg en tast fra listen (2 9) og tryk Redigér. Vælg Fra telefonbog, OK. Vælg kontakten og tryk OK og bekræft med Ja. Tilknyt en kontakt til en one touch opkaldstast (M1, M2, M3): Tryk Menu. Brug piletasterne til højre eller venstre, for at komme til Opsætning. Tryk OK. Vælg Familienummer, og vælg M1, M2 eller M3, og tryk OK. Brug piletasten ned, til at komme til Mobil nummer. Tryk Redigér, Fra telefonbog. Vælg en kontakt og tryk OK. Bekræft valget ved at trykke Ja. Send en tekstbesked via telefonbogen: Tryk Navn, Indstillinger, Send tekstbesked, OK. Skriv beskeden og tryk Indstillinger, Send til, Indstillinger, Send. SMS: Du kan sende og modtage tekstbeskeder (SMS). Når du modtager en SMS, står der Ny besked 1 ulæst i displayet. Tryk Se, OK, for at se beskeden. Hvis hukommelsen er fuld får du besked om dette, så du kan slette gamle beskeder, for at få plads til nye. SMS menuen: Tryk Menu. Vælg med højre/venstre piletast Beskeder. Tryk OK. Du har nu følgende muligheder: Skriv besked, Indbakke, Udkast, Udbakke, Sendt, Slet meddelelser, Send besked, Skabeloner, SMS indstillinger. Skriv og send en besked: Tryk Menu, vælg Beskeder, OK, Skriv besked, OK. Nu kan du skrive beskeden. Hvis det er nødvendigt, kan en indtastning slettes med Ryd. Når teksten er klar vælges Indstillinger, Send til. Nu skal du enten indtaste telefonnummeret der skal sendes til, eller vælge en kontakt fra telefonbogen. Tryk OK, Indstillinger, Send. Læs en besked/ Slet en besked: Tryk Menu. Brug højre/venstre piletast til at vælge Beskeder, OK. Vælg Indbakke, OK. Brug piletasterne op/ned til at vælge en besked, og tryk OK. Efter at du har læst beskeden, kan du vælge Indstillinger. Her får du en række valgmuligheder, f.eks. svar, ring til afsender, videresend og slet. Vælg den ønskede funktion med OK. Call center: Vælg Menu og brug højre/venstre piletaster til at finde Call center. Tryk OK, så får du en række mere avancerede valgmuligheder, som bl.a. opkaldstid og foretagne opkald. SOS funktion: Denne telefon er udstyret med en nødkaldefunktion. Du kan vælge op til 5 kontakter fra telefonbogen, som kan få besked, hvis du har brug for hjælp. Tryk Menu. Brug højre/venstre piletasterne til at vælge SOS, OK. Vælg SOS indstilling, OK. Vælg Indstil SOS numre, OK. Brug piletasterne til at skifte mellem numrene, og tryk Redigér for at komme til telefonbogen og vælge en kontakt.

9 Fra telefonens forside vælges Menu, SOS, OK, SOS indstilling, Indstil udgående stemme. Vælg Bruger optaget, Indstillinger, Optag, OK. Indtal nu din besked langsomt og tydeligt, f.eks.: Det er xx. Jeg har brug for din hjælp. Tryk 0 på din telefon for at tale med mig. Tryk herefter Stop, Ja. Aktivér SOS funktionen: Du skal trykke den store knap på telefonens bagside opad, så det røde tekstfelt SOS bliver synligt. Nu starter en høj sirenelyd, som advarer dig, hvis du ved en fejl har aktiveret SOS funktionen. Den kan slukkes igen, ved at trykke knappen ned igen. Når sirenelyden har lydt i ca. 20 sekunder, ringer telefonen til det første nummer du har valgt. Hvis telefonen ikke bliver besvaret (eller hvis det er en telefonsvarer der modtager opkaldet), bliver der automatisk ringet til det næste nummer på listen osv. Dette vil foregå indtil telefonen løber tør for strøm. Når dit SOS kald bliver besvaret, bliver din indtalte besked afspillet. Det er vigtigt, at du har indtalt, at modtageren skal trykke 0 på sin telefon, for så vil din mobiltelefon nemlig automatisk gå på håndfri funktion, så du ikke er afhængig af at have den i hånden. I er nu i stand til at tale sammen, så du kan forklare hvad der er sket. Når det er vigtigt at der skal trykkes 0, så er det for at forhindre, at en telefonsvarer vil afbryde telefonkæden, uden at du har fået hjælp. Opsætning: Du kan gemme forskellige indstillinger på telefonen, som du herefter kan skifte imellem. Vælg Menu. Brug højre/venstre piletast til at vælge Opsætning, OK. Vælg Brugerprofiler, OK. Under de forskellige muligheder kan du vælge at aktivere den, som den er indstillet, eller at tilpasse indstillingerne. Du har mulighed for at indstille følgende: Toneindstilling: Indstil ringetonen, alarmlyden, lyd ved opstart, lyd ved slukning, lyd ved åbning af cover, lyd ved lukning af cover, lyd ved SMS besked, og tastaturlyd. Volumen: Indstil lydstyrken for ringetonen, tastaturlyden og alarmtonen. Alarm type: Vælg om telefonen skal alarmere med Ringning, Vibrationer, Både vibrationer og ringning, eller først vibrationer og derefter ringning. Ringe type: Vælg om telefonen skal være tavs, ringe gentagende gange, eller med stigende lyd. Ekstra tone: Der kan vælges særlige toner til visse avancerede funktioner Svar tilstand: Du kan vælge, om telefonen skal besvares når du åbner coveret, eller om den skal besvares ved tryk på en vilkårlig tast (dog ikke højre funktionstast og tasten med det røde telefonrør). Talende tastatur: Du kan vælge, at tastaturet skal sige det tal du har trykket. Dette gøres på følgende måde: Vælg Menu, Opsætning, OK, Brugerprofiler, Normal, Tilpas, OK, Toneindstilling, OK, Taste tone, OK vælg Menneske stemme og tryk OK. Tonekontrol: Du kan indstille om lyden i telefonen skal være normal frekvens, lav frekvens eller høl frekvens. Tryk Menu, Opsætning, OK, Tonekontrol og foretag dit valg. Ekstra forstærkning: Tilslut eller afbryd den ekstra forstærkning, på følgende måde: Tryk Menu, Opsætning, OK. Vælg Boost, OK. Nu kan du vælge Boost til, for at tilslutte forstærkningen permanent,

10 eller Boost fra, for at deaktivere den ekstra forstærkning. Det er muligt under en samtale, at justere lydstyrken med +/ knapperne på siden af telefonen (14), både når den ekstra forstærkning er tilkoblet, og når telefonen bruges uden ekstra forstærkning. Telefonindstillinger: Tryk Menu, Opsætning, Telefonopsætning, OK. Du har følgende muligheder: Tid og dato: Du kan indstille tidszone (By), Tid og dato, samt format (hvordan skal informationerne vises) Skemalæg strøm: Du kan vælge op til fire automatiske tænd/sluk tidspunkter for din telefon Sprog: Vælg det ønskede sprog for teksten i displayet Foretrukne indtastningsmetode: Du kan vælge din foretrukne indtastningsmåde for tekst (SMS og telefonbog) Vis karakteristik: Her kan du vælge baggrundsbillede, samt om du ønsker en screen saver. OK: Her kan du redigere hvilke funktioner du ønsker hurtig adgang til med piletasterne Forskellige indstillinger: Her kan du indstille baggrundsbelysningen på displayet, du kan bestemme om lysindikatoren for SMS beskeder altid skal tændes, aldrig tændes, eller kun tændes i dagtimerne. Du kan også bestemme om lysindikatoren for opladning skal være aktiv. Netværksopsætning: Tryk Menu, Opsætning, Netværksopsætning, OK. Nu kan du indstille telefonen, hvis du ønsker at den skal lede efter andre netværk. Den leder automatisk efter din teleudbyders netværk, så denne funktion er mest relevant, hvis du opholder dig længere tid i udlandet, og ønsker at bruge en bestemt udbyders netværk. Sikkerhedsopsætning: Her kan du vælge, om telefonen skal bede om din kode, når du tænder den, eller om dette skal fravælges. Du har også mulighed for at skifte kode (afhængig af udbyder). Bluetooth: Tryk Menu, Opsætning, OK, Bluetooth, OK. Du kan tænde og slukke for Bluetooth. Du kan vælge, om telefonen skal være synlig for andre Bluetooth enheder, når Bluetooth er aktiveret. Du kan se hvilke enheder, der er parret op med denne telefon. Du kan søge efter nye enheder, der skal parres op med telefonen. Gendan fabriksindstillinger: Du kan ændre alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingen. Fabrikskoden er Stifinder: Tryk Menu, Stifinder, OK. Her får du adgang til følgende funktioner: Kalender, Lommeregner, Alarm, Huskeliste og Stopur. Tjenester: Her findes din teleudbyders tjenestetilbud (afhængig af om din udbyder har sådan en service). Tryk Menu, Tjenester, og så vil din udbyders tilbud fremkomme. Det kan f.eks. være nummeroplysning, vejret eller taxa bestilling.

11 Tekniske data: Dual Band GSM 900/ DCS 1800 Yderligere funktioner Bluetooth, Lommelygte, Nødkald Batteri Li ion, 3,7V, 1050 mah Max. Volumen + 40 db (forvrængning < 5%) Taletid Op til 7 timer Standby tid Op til 8 dage Mål, lukket 102 x 51 x 17 mm Mål, åben 195 x 51 x 11 mm USB stik Micro USB, EU standard Hovedtelefonstik 2,5 mm jack

12 Scantone A/S Stestrupvej 86 B 4360 Kirke Eskilstrup Tlf

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig

1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig U2 1. Højtaler Telefon med mobiltelefonen ved øret. 2. Navigationsknapper Til at navigere i menuer og tekstindtastning. Derudover som standard hurtig adgang (se også side 58): Op ( ): Gå ind i kameratilstand

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 19.11.13 15:58 Din mobiltelefon Forsiden på den lukkede telefon i ladeadapteren Kameraobjektiv Lyssymboler (LED) (se side.

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUVEJLEDNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Dansk

BRUVEJLEDNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Dansk BRUVEJLEDNING 1 SONIM XP3300 FORCE Dansk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim logoet er varemærker tilhørende Sonim Technologies, Inc. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication Lightwriter SL40 Brugsanvisning SL40 dedicated to communication Lightwriter SL40 User Guide For Software v1.0 This is a User Guide for Lightwriter SL40. For updates or additions, see our website at http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere