Velkommen til Gribskov Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Gribskov Produktionsskole"

Transkript

1 Velkommen til Gribskov Produktionsskole Vi vil gerne byde dig velkommen til Gribskov Produktionsskole. Vi håber du vil komme til, at synes det er en god skole og uddannelsessted, som vil opfylde dine forventninger. Vi er rigtig glade for du har valgt denne skole og derfor vil vi rigtig gerne samarbejde med dig om at du får et godt ophold. Vi har i forbindelse med din indmeldelse valgt, at give dig denne velkomstfolder. I denne vil du til enhver tid kunne finde praktiske oplysninger om hverdagen på skolen. Du kan her læse om vores værksteder, mødetider, ferier, regler og meget andet. Da det er vigtigt du er bekendt med indholdet af denne velkomstfolder, skal du skrive under på at du har modtaget og læst denne folder. Vores skole lægger stor vægt på fællesskab, læring og udvikling. Det omfatter alle her på skolen; elever, faglærere og forstander. Vi er her for at hjælpe DIG og hinanden, så alle trives bedst muligt. Derfor spørg os, når du er i tvivl om noget eller har brug for råd, vejledning eller bare en god snak. VELKOMMEN TIL GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE 1

2 Information om skolen: Skolens navn: Adresse: Gribskov Produktionsskole (GPS) Skolegade 23, 3200 Helsinge Telefonnummer: Hjemmeside: Personale: Forstander: Administration: Vejleder: Køkken: Pædagogisk: Multimedie: Tekstil: Design: Multiturisme: Hüseyin Duygu Vicky Jørgensen Peter Bruun Lise Søndergaard Bettina Pedersen Lene B. Koustrup Ole Højer Hansen Susanne S. Heilberg Søren Rose Henning Pedersen

3 Praktiske oplysninger: Optagelsesbetingelser på GPS: For at blive elev på skolen er der visse betingelser du skal opfylde: Du skal have 9 års skolegang (undervisningspligt) Du må ikke have afsluttet en ungdomsuddannelse Du må ikke være fyldt 25 år Du skal have dansk cpr.nr. Du skal målgruppevurderes af UU og have en uddannelsesplan. (ungdomsuddannelses vejleder) Skoleydelse: Som elev på GPS modtager du en skoleydelse (løn). Er du under 18 år er den på 628,- pr. uge før skat. Er du over 18 år og er hjemmeboende er den på 810,- pr. uge før skat Er du over 18 år og er udeboende er den på 1503,- pr. uge før skat. 3

4 Mødetid på GPS: mandag tirsdag, onsdag og torsdag fredag 08:00-08:28 Morgenmad 08:00-08:28 Morgenmad 08:00-08:28 Morgenmad 08:30-10:15 Værkstedsarbejde 08:30-10:15 Værkstedsarbejde 08:30-10:15 Værkstedsarbejde 10:15-10:30 Pause 10:15-10:30 Pause 10:15-10:30 Pause 10:30-11:50 Værkstedsarbejde 10:30-11:50 Værkstedsarbejde 10:30-11:50 Værkstedsarbejde 11:50-12:30 Frokost 11:50-12:30 Frokost 11:50-12:30 Frokost 12:30-14:15 Værkstedsarbejde 12:30-14:00 Værkstedsarbejde 12:30-14:00 Værkstedsarbejde 14:00-14:15 Pause 14:15-15:00 Værkstedsarbejde Undervisning / arrangementer: Der kan forekomme undervisning/arrangementer uden for skolens område og normale mødetid. Til disse arrangementer/undervisning er der mødepligt. Rygning: Det kun tilladt at ryge i skolens pauser. Der må kun ryges på rygepladsen ved parkeringspladsen - dette gælder alle værksteder på GPS. Pauser: Mandag: Kl. 10:15 til 10:30 11:50 til 12:30 Tirsdag, onsdag og torsdag: Kl. 10:15 til 10:30 11:50 til 12:30 14:00 til 14:15 Fredag: Kl. 10:15 til 10:30 11:50 til 12:30 4

5 SYG ELLER FORSINKET: Hvis du er syg eller forsinket skal du altid ringe til din faglærer mellem kl og 8.30 (SMS accepteres ikke). Det skal du gøre hver dag du er syg. Hvis du ikke ringer vil du blive registreret som udeblevet og vil derfor ikke modtage skoleydelse. Har man været udeblevet kan du ikke sygemelde dig før du har været mødt op på skolen. Kan du ikke få fat i dine faglærere er det vigtigt, at du ringer til skolens kontor på tlf og giver dem besked i stedet for. Hvis du møder efter kl. 08:30 vil du blive trukket minimum ½ time i løn uanset årsag. Det er vigtigt at komme hver dag. Du må kun have sammenlagt 1 år på en produktionsskole og derfor er det vigtigt, at din tid ikke bliver spildt på sygdom og udeblivelse. Aftaler: Skolen og skolens områder må ikke forlades i skoletiden. Hvis dette skulle blive nødvendigt skal dette aftales med din faglærer. Du skal forsøge at lægge aftaler med tandlæge, læge osv. uden for skoletiden. Hvis det ikke lade sig gøre skal du aflevere en kopi af dokumentation. Har du fået din indkaldelse per SMS skal din faglærer lave en seddel med, hvad der gives fri til med dato og faglærers underskrift. Dokumentation vedrørende fri afleveres til kontoret. 5

6 Fri med løn til begravelse er kun ved dødsfald i nærmeste familie. Nærmeste familie menes: børn, forældre, søskende, ægtefælder, svigerforældre og bedsteforældre. Ferie: Vi følger ikke folkeskolens ferie Vi følger erhvervslivets ferie. Du har kun ferie når skolen holder ferie!!!!!! Du kan se hvornår vi holder ferie/har fri på årskalenderen, der hænger i kantinen. Skulle du alligevel mod vores forventning have brug for ferie uden for skolens ferie skal du søge forstanderen om lov en måned før afrejse. Hvis ferien bliver bevilget vil det blive for din egen regning - det vil sige, at du ikke får løn, samt at dit fravær vil blive registret som tilladt udeblivelse. Kost: På GPS er der madordning, hvor du betaler 25 kr. om dagen for morgenmad og frokost. Alle er omfattet af madordningen (den kan ikke frasiges). Mobiltelefoner / sociale medier: Mobiltelefoner må ikke forstyrre undervisningen, arbejde og møder. Rengøring: Du skal sammen med de andre elever på værkstedet deltage i den daglige rengøring og oprydning på værkstedet. 6

7 Tyveri: Pas på penge, mobiltelefoner og værkstedets ting. Skolen erstatter ikke tab af private ting. Adfærd: Vi er meget forskellige både elever og lærere! Derfor tager vi meget hensyn til hinanden og holder en god og positiv omgangstone Vi råber og bander ikke. Mobning er der O tolerance over for. Vi forventer, at du kan opføre dig som et voksent menneske og du vil blive behandlet som sådan. Kan du mod vores forventning ikke leve op til dette, har den enkelte lærer bemyndigelse til at sende dig hjem uden løn for resten af dagen. Bortvisning: Som udgangspunkt bortviser vi ikke elever. I enkelte situationer kan der blive brug for en timeout, så både eleven og faglærer har mulighed for at tænke situationen grundigt igennem; DOG Ved indtagelse af alkohol, hash eller andre rusmidler samt tyveri, trusler og vold, vil den eller de implicerede blive bortvist fra skolen øjeblikkeligt. 7

8 Sport: Om onsdagen efter frokost er der obligatorisk idræt - du skal derfor huske idrætstøj. I vil om tirsdagen blive informeret om hvilke idrætsgrene vi kan tilbyde den efterfølgende onsdag. Der vil altid være gåtur til dem, der ikke kan deltage i idræt. Der må ikke ryges i idrætstimerne. Arbejdstøj: Der kan være aktiviteter på værkstederne som gør, at du kan blive beskidt. Derfor skal du selv sørge for at have arbejdstøj med. Sikkerhedssko stiller skolen til rådighed i det omfang du har brug for det. Mister du dine sikkerhedssko er erstatnings prisen 375,- Du kan købe arbejdstøj af skolen, jakke 200,- bukser 180,- (Disse regler gælder ikke på køkkenværkstedet da køkkenet følger fødevarestyrelsens regler.) Sprog: Sproget på GPS er dansk, vi taler pænt og respektfuldt til hinanden. Både eleverne imellem og lærer/elev imellem Misbrugsproblemer: Hvis du har et misbrugsproblem skal du starte behandling på misbrugscenter. Vi kan hjælpe dig med at etablere kontakt til et misbrugscenter. 8

9 Hvis du ikke vil starte behandling kan du ikke gå på produktionsskolen Hærværk: Hvis du ødelægger noget af skolens ejendom (vinduer, døre, møbler mm.) kan vi trække et erstatningsbeløb i din skoleydelse. Vejledning: Ungdoms Uddannelsesvejledningen laver en målgruppevurdering og en uddannelsesplan. Produktionsskolens tilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. I tilbuddet gælder også uddannelses- og erhvervsvejledning. Vejledningspligten gælder kun i den periode, hvor eleven er indskrevet på skolen. GPS har sin egen vejleder som giver vejledning indenfor uddannelse og beskæftigelse. 9

10 Værkstederne: Køkkenværksted: Køkkenværkstedet står for den daglige drift af skolens kantine. Dette med fremstilling af frokost for op til 60 personer 5 dage om ugen. Der fremstilles en stor variation af retter til en buffet. Køkkenets elever indgår i 3 mindre teams, som ugevis skifter mellem arbejdsområderne; Det varme, Det kolde og Det bagende arbejdsområde. Dette sikre at eleven opnår kendskab og praktisk erfaring indenfor alle dele af køkkenets produktion. Pædagogisk værksted: Vil dække de menneskelige aspekter fra vugge til krukke. Vi arbejder med begreber, som relationer og kommunikation samt empati, anerkendelse, psykologi og pædagogik. Der skal også være fokus på sammenhæng mellem kost, krop og psyke. Design- og produktionsværksted: Tilbyder en vifte af grafisk design, tekstil- og modedesign, keramik, cykelværksted, blomsterbinding, træværksted, skov & natur mm 10

11 Multiturismeværksted: Skov, have og bygningsvedligeholdelse Idéen med værkstedet er for de elever der trives bedre med mere praktiske opgaver end teoretiske. Eleverne vil få mulighed for at afprøve sig selv i nogle forskellige situationer. Derudover vil de opnå en viden samt en løsning af forskellige typer opgaver. Derefter har de mulighed for, at få et job eller starte på en uddannelse inden for et af de tre områder. Målgruppen for dette værksted er især de elever, som godt kan lide at være udendørs, bruge deres hænder og koncentrerer sig om løsningen af en veldefineret opgave. Multimedieværksted: Tilbyder undervisning i forskellige multimedieplatforme og genrer. Bl.a. videoredigering, digital billedbehandling, opsætning og klargøring af tryksager. Printopgaver, animation, interaktive publikationer (herunder funktionsdesign og navigation), lyddesign og digital musikproduktion (til videoproduktioner, animationer og interaktive medier ex. hjemmesider eller apps til smartphones etc.) udsmykningsopgaver og live-media-performances. Du lærer at arbejde i Photoshop, Indesign, Illustrator, Final Cut Pro X og Ableton Live 9 11

12 Textilværksted: Her arbejdes med mange forskellige produkter. Der bliver syet sengetæpper, lavet øreringe, halskæder, tasker m.m. Derudover bliver der også arbejdet med muslingeskaller, perler og gamle Lp er, som kan laves til skåle m.v. Mange af de materialer, der bliver brugt på værkstedet er genbrugsmaterialer, så eleverne også får en fornemmelse af det med at bruge de ting de har derhjemme. Gribskov produktionsskole overordnede pædagogik: Vores produktionsskole er et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor dit bridrag er vigtigt. Derfor er det vigtigt, at du deltager aktivt i skolens aktiviteter. Det er ikke nok bare at være der. Gribskov Produktionsskole har et positivt syn på alle unge. Vi tilbyder praktisk læring med pædagogiske værktøjer. Du kan være med til at gøre produktionsskolen til et godt og attraktiv unge- og læringsmiljø, der har fokus på personlig og social udvikling, som fører til noget konkret og vores mål er at du kan blive uddannelses eller arbejdsparat. 12

13 GPS Visioner Vores unge kommer i uddannelse/arbejde og får et meningsfuldt liv På Gribskov Produktionsskole lægger vi vægt på et autentisk læringsmiljø som fremmer læringsprocessen, da lærernes faglige kundskaber og engagement giver en troværdig rollemodel som eleven kan spejle sig i. Det betyder at: Vi går foran med det gode eksempel. Vi kan stole på hinanden. Vi giver eleverne realistiske billeder af fagene, arbejdskulturer og hvordan man omgås hinanden på en respektfuld og værdig måde. Vi lærer eleverne at foretage kvalificerede fremtidsvalg. Vi forventer, at alle viser interesse for at lære noget mens de er her på skolen. Skolens rammer og hverdag er en fast platform, hvorfra kreativitet og energier udspringer. Dette sker under hensyntagen til individets muligheder og parathed. Alle skal opleve at være en del af et fællesskab og har frihed under ansvar. Det betyder at: 13 Vi lægger vægt på, at alle oplever ejerskab for produkt og proces Alle oplever, at de er en del af noget større.

14 Det er vigtigt, at den enkelte ses, høres og mødes med ligeværd. Det betyder at: Ingen undskyldning for vold og mobning. Vi har en god tone. Vi lægger vægt på at møde alle med varme og humor. Vi sætter pris på mangfoldighed og giver plads til forskellighed. Det er vigtigt, at mennesket bliver spejlet og respekteret for at kunne udvikle sig. På basis af den tillid og tryghed der skabes i hverdagen er den ligeværdige og personlige samtale mulig. Den er et godt udgangspunkt for udvikling. Produktionsskolens særlige læringsmiljø sætter fokus på produktion og arbejdsfællesskab, det vil sige læring ved at samarbejde med andre om at producere noget, der kan sælges. Det særlige læringsmiljø skal sikre den bedst mulige afklaring og træning af faglige, sociale og personlige kompetencer. Ansættelseskontrakt: Jeg forpligter mig til, at komme hver dag og møde til tiden. Deltage aktivt og positivt på værkstederne. Være med til at skabe en god stemning og et pænt sprog på GPS. Jeg giver tilladelse til at skolen må bruge fotos af mig i skolesammenhæng på hjemmeside, i brochure el.lign., der vil ikke være anført navn på billederne. JA Nej For elever under 18 år. (forældre, værge el.lign.) Jeg giver tilladelse til, at drikke alkohol på skolen til særlige arrangementer defineret af forstanderen på Gribskov Produktionsskole. Jeg har fået udleveret GPS velkomstfolder. 14

15 Jeg har læst reglerne og vil efterleve disse. Helsinge, den / Elevens underskrift elevens navn Forældre/værge underskrift (hvis under 18 år) Jeg/vi er bekendt med skolens regler og at skolen må benytte fotos af eleven på hjemmeside, velkomstfolder mm. Hvis der er sat krys i ja. 15

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Animationlinjens elevhåndbog

Animationlinjens elevhåndbog 2013 Animationlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Animationslinjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Animationslinjen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

Servicelinjens elevhåndbog

Servicelinjens elevhåndbog 2013 Servicelinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Servicelinjen Lidt om Servicelinjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Servicelinjen

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Birkerød Gymnasiums. Husorden

Birkerød Gymnasiums. Husorden Birkerød Gymnasiums Kostskole Husorden 2 indhold Velkommen til Kostskolen 3 Birkerød Kostskoles vision, værdier og kultur 4 Mad og måltidspolitik 6 Ind- og udflytning samt brug af værelset 7 Indflytning

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 456 af 23.05.2012 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1 1 2 Virksomhedsplan 2010-2013 for Elsesminde Odense Produktions-Højskole Indhold/disposition: I. Indledning II. Skolens mission III. Skolens værdigrundlag. IV. Beskrivelse af skolens aktiviteter pr. 2010

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere