Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side Børnene Side Personalet Side Visioner og principper i Oasen Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side Børnene Side Personalet Side Visioner og principper i Oasen Side"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side 03 Børnene Side 04 Personalet Side 04 Visioner og principper i Oasen Side 05 Legens betydning Side 05 Børnenes trivsel Side 06 Konflikter Side 06 Selvhjulpenhed og selvstændighed Side 07 Omsorg Side 08 Kosten Side 08 Frugt Side 08 Forældresamarbejde og informationer Side 08 Tavlen Side 09 Blæksprutten Side 09 Fra skole til SFO Side 09 Afhentning Side 10 Tilsynspligt Side 10 Kartotekskort Side 10 SFO/skolesamarbejde Side 10 Nye børnehaveklassebørn Side 11 Regntøj og gummistøvler Side 11 Skiftetøj/sko Side 11 Børnemøde Side 12 Fælles fødselsdag Side 12 Ture og udflugter Side 12 Slik og tyggegummi Side 12 Mobiltelefoner Side 12 Koloni Side 12 Klassefester Side 13 Aktiviteter og traditioner Side 13 Oasens traditioner Side 13 Oasens aktiviteter Side 14 Opsummering af forventninger og regler Side 15 Praktiske ting det er vigtigt at huske på: Side 15 Spilleregler for støtte og opbakning Side 16 Adresse, telefonumre og åbningstider Side 17 2

3 Kære forældre og børn Hjerteligt velkommen til Roskilde private Realskoles SFOasen. Med denne velkomstfolder vil vi forsøge at give jer et bredt indblik i Oasens dagligdag; herunder bl.a. vores aktiviteter og tilbud, arrangementer, personale og børn, vores indsatsområder med fokus på børnenes trivsel samt vores forventninger. Først vil vi starte med at fortælle jer lidt om Oasens fysiske rammer, dernæst følger lidt om Oasens hverdag, nogle praktiske informationer og noget om vores visioner og meget mere. God læselyst Institutionsbeskrivelse SFOasen består af ca. 80 børn fra 0. til og med 3. klasse, samt 7 medarbejdere. SFOasen er placeret ved indskolingsklasserne, ved siden af 0. klasses lokale. I SFOen er der bl.a. køkken, dukkekrog, børnenes skuffer, legetøj, spil og tegnesager. 0. og 1. klasses lokaler er en del af SFOen således, at når 0. klasse og 1. klasse er færdige med skoledagen, bliver lokalerne brugt som SFO. Udover disse lokaler benytter vi også 2. og 3. klasses lokaler og lokale 15 og 16, som ligger på 1. sal lige ovenover SFOen. I eftermiddagstimerne har vi endvidere, salen, hallen, biblioteket og huset til vores rådighed. Har vi brug for mere plads og luft under vingerne, ligger Folkeparken og Byparken i kort gåafstand fra skolen. Her er der rig mulighed for fysisk udfoldelse, løbetræning, boldspil og leg. I 2004 indviede vi desuden også vores egen dejlige naturlegeplads, der giver rige muligheder for udfoldelse, bålaktiviteter og leg. 3

4 Børnene Da vi er en privatskole, har vi børn fra både nær og fjern. Vi har børn fra Roskilde og de omkringliggende byer, og nogle kommer endda helt fra København. Det betyder, at mange børn kan opleve at komme til at føle sig isolerede fra deres skolekammerater udenfor skoletiden. Derfor opfordrer vi forældrerne til at arrangere og støtte børnene i legeaftaler efter skoletid. Et kendetegn for vores børn er, at de er meget gode legekammerater, og vi er stolte af, hvor gode de er til at tage imod nye legekammerater. Dette gælder både når der starter nye 0. klasser, samt når der starter nye børn i de øvrige klasser. Børnene deler ivrigt ud af deres viden, og er meget behjælpelige med at vise hvor legetøj, tegnesager og spil er. De viser med glæde hinanden rundt og henter gerne en voksen, hvis et barn har brug for hjælp, og de voksne ikke lige er i nærheden. Samtidig er de børn, og hvor børn er sammen, skal der prøves grænser, kræfter og humor af. Det skal de naturligvis have lov til, for det lærer de meget af både om sig selv og de andre. Kendetegnende for vores børn er også, at de leger sammen og har nære relationer på tværs af køn og skoleklasser. Personalet Personalegruppen består som tidligere nævnt af 7 dedikerede medarbejdere, der brænder for arbejdet med børnene og SFOasen. Vi er 4 uddannede pædagoger, 2 unge medhjælpere og 1 PGU (pædagogisk grunduddannelse). På denne måde sikrer vi, at Oasen har det fornødne pædagogisk funderede personale, så vi på bedste vis kan støtte barnets udvikling, tilgodese behov samt løse evt. vanskeligheder. De unge uuddannede pædagoger er med til at give et frisk pust i hverdagen, og medvirker til, at dagen bliver sjov og oplevelsesrig. Vores børnehaveklasseleder Anne er i SFOen om eftermiddagen to gange ugentligt, samt onsdag og fredag morgen. Helle som deltager i 0. klasse mandag til onsdag er ligeledes i SFOen om eftermiddagen samt mandag morgen. Marlene deltager i 0. klasse hver torsdag, og er i SFOen alle dage. Det betyder, at de nystartede 0. klasser og deres forældre oplever, at der er en sammenhæng mellem skole og SFO, og det giver tryghed. Inger deltager hver tirsdag i 1. klasse og er ligeledes i SFOen hver dag. 4

5 Personalet er der først og fremmest for børnenes skyld. Derfor kan det være, at vi ikke altid har så meget tid som vi kunne ønske til forældre ved afhentning. Vi bestræber os naturligvis på at have tid til en lille hyggesnak, men sommetider er der meget at se til på bestemte tidspunkter som f. eks omkring frugtstunden, eller når der er børn, der skal sendes hjem, børn der er kommet til skade og skal nurses, eller ved oplevelser, der hurtigt skal videregives, når en medarbejder går hjem. Visioner og principper i Oasen Vi arbejder løbende med udvikling i forhold til børnene, institutionen, aktiviteterne og personalet. Hver fredag har vi personalemøde med fokus på børnenes trivsel, leg, læring og vores alsidige aktiviteter. Vi bestræber os på, at tilbuddene i Oasen er så afvekslende som muligt, og at der er aktiviteter for enhver smag. Vi mener, at leg og kreativ, social og fysisk udfoldelse er lig med velvære og sundhed. Samtidig har vi den holdning, at SFOtid er børnenes fritid. Derfor forsøger vi at skabe en balancegang mellem tilbud og aktiviteter og fred og ro til at lege. Netop legen er højt prioriteret i vores SFO. Børnene har en lang og hård arbejdsdag. Først skal de i skole, hvor de skal være koncentrerede, forberedte og opmærksomme. De skal lære, lytte og forstå. Efter skole skal de i SFO, hvor de måske skal lave lektier. I SFOen skal de forholde sig til andre børn og voksne, aktiviteter og tilbud. Efter de har været i SFO, skal de måske videre til fritidsinteresser. Når de kommer hjem, skal de måske også lige nå at kigge på de sidste lektier, spise aftensmad og så er den dag gået. Hvornår har børnene den tid til at slappe af og bare lege, som er så vigtig for deres udvikling og trivsel? Det har de i SFOen! Her skal vi gøre opmærksom på i forbindelse med aktiviteter, at alle aktiviteter i SFOen er tilbud. Hvis børnene hellere vil lege end lave en gave til far og mor, ja så er det dét de gør Legen er et fænomen ligesom sproget, håbet og kærligheden. Et fænomen er noget, som får selve livet til at træde frem. (Citat: Thomas Hangaard Rasmussen i De kompetente forældre ). Legens betydning Legen har en grundlæggende betyning for barnets personlighedsudvikling. Gennem legen lærer barnet en masse om sig selv og sine omgivelser. Ved at udforske, afprøve og undersøge egne ideer, udvikler børn sig mentalt, motorisk og socialt og bliver til stærke og velfungerende børn. Gennem legen lærer barnet at indgå i relationer med andre børn og voksne. Det lærer egne og andres grænser at kende, og det lærer at forhandle, kommunikere og forstå andre børns følelser, sociale regler og hensyn. De lærer desuden at bearbejde konflikter, oplevelser og lærer også at sige til og fra samt kende deres plads og rolle i børneflokken. Man bliver med andre ord klog af at lege. Derfor er det 5

6 nødvendigt, at børnene får lov og ret til at vælge, hvad de har lyst til at lave i deres fritid, nemlig i SFOen. Børnenes svar på hvad der er godt ved at være i SFO er at: Der kan man lege med andre børn, og man må selv bestemme! Bemærkelsesværdigt er det, at de ikke i denne forbindelse nævner nogle af de mange aktiviteter og kreative projekter, vi tilbyder dem. Børnenes trivsel For at sikre at børnene trives bedst muligt arbejder vi med: Selvhjulpenhed Vi gør ikke noget, som børnene kan klare selv Selvstændighed Vi er interesseret i barnets meninger og synspunkter Ansvar Vi børn og voksne har et gensidigt ansvar for at opføre os ordentligt overfor hinanden Humor Godt humør og en humoristisk tilgang til hinanden gør hverdagen sjovere og svære ting nemmere Nære relationer er livsvigtige for børns trivsel. Derfor arbejder vi med børnenes relationer via samtaler og aktiviteter Konflikter Ved konflikter børnene i mellem er der altid to versioner af en oplevelse - to sider af samme sag. Ligesom vi voksne gør, oplever børnene også konflikter og oplevelser forskelligt. Vi håndterer konflikter ved en forenklet form for mediation (konfliktmægling). Vi tror på, at børn udvikler sig bedst ved at lære at takle konflikter i hverdagen. Derfor hjælper vi børnene med at sætte ord på frustrationer samt med at sætte egne grænser. 6

7 Selvhjulpenhed og selvstændighed Vi forventer, at børnene har en vis selvhjulpenhed, når de begynder i SFO. De skal bl.a kunne: Klæde sig af og på og selv kunne iføre sig regtøj når det regner, og varmt tøj når det er koldt Binde sko Klare toiletbesøg Modtage kollektive beskeder Sidde stille og høre efter Udtrykke egne ønsker og behov og sige til og fra i forhold til andre børn Kunne rumme andres forskelligheder Det er mange ting. Derfor er det vigtigt, at det er en opgave, vi løfter i samlet flok. Hovedansvaret er naturligvis jeres som forældre. Derhjemme kan I f.eks. øve ved at lade barnet selv iføre sig tøj, der passer til vejret, når det skal ud og lege, og lade barnet deltage i praktiske gøremål. Undgå at spørge barnet om dets mening, hvis svaret ikke reelt får nogen betydning (som f.eks. : Peter vil du med hjem? Peter svarer nej, for han leger lige så godt. Jamen det skal du, for vi skal hente lillesøster inden børnehaven lukker, og vi skal nå at handle først ). At spørge barnet og tage dem med på råd i situationer hvor man ønsker deres svar og deres mening, er med til at udvikle selvtillid, selvstændighed og trivsel. For at lære børnene at være selvhjulpne og selvstændige, er det vigtigt, at de får støtte, tid og lov til at forsøge at klare så meget som muligt selv. Forældreansvaret ligger her i at opgive servicerollen og se barnet som et menneske, der har brug for støtte til at lære, at udvikle sig og vokse op i balance med sig selv og omgivelserne. At sikre børnenes trivsel er den vigtigste omsorg vi kan give vores børn. 7

8 Omsorg Kun med hjertet kan du se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. At give omsorg er bl.a. at formidle selvtillid og selvværd via anerkendende relationer. Omsorg er også at forstå børnenes behov. Når vi planlægger hverdagen for børnene som pædagoger og forældre, må vi derfor huske på, at det er børnenes behov, vi tilgodeser og ikke vores egne! Alt i alt er børnene vores fælles fokus, og som udgangspunkt har vi den holdning, at vi - forældre og pædagoger - ønsker det bedste for børnene. Kosten Som vi alle ved, spiller kosten også en vigtig rolle for børns trivsel. Derfor ønsker vi, at børn spiser grønt og groft og frugt. Så er der også plads til noget ekstra lækkert ved fødselsdage og på hyggedage. Frugt Hver dag i tidsrummet mellem kl. 14:30 15:30 tilbydes børnene frugt (det kan også være smoothies, hjemmebag, suppe, råkost m.v.) Her har børnene mulighed for at sidde sammen med blæksprutten og de andre børn ved bordet og hygge sig med frugten. Frugten er ikke et måltid, men et tilbud til børnene om at få lidt at spise og drikke, så de kan holde dampen oppe, til de skal hjem. (Det er en god ide at give barnet en eftermiddagsmadpakke med, hvis barnet har lange dage i SFOen). OBS! Frugten er til børn, der er i SFOen på det tidspunkt, hvor den serveres. Frugten serveres således ikke før tid til de børn, der skal hjem tidligere på dagen. Forældresamarbejde og informationer Vi lægger vægt på et trygt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi (forældre og pædagoger)er fælles om ansvaret for, at det fungerer godt. Som sagt bestræber vi os på at have tid til at snakke med jer til daglig om jeres barns hverdag og udvikling. Men som tidligere skrevet, kan det sommetider være svært at afse tid til det på stående fod, hvis det er midt i en hektisk stund. Derfor er I naturligvis også altid velkomne til at aftale en tid med os, hvis I ønsker en længere eller mere dybdegående samtale det er jo ikke altid, at den samtale man ønsker, har de bedste betingelser lige nu og her midt imellem børn og aktiviteter. Vi vil selvfølgelig også altid selv løbende fortælle jer om det, hvis vi har bekymringer eller negative eller positive oplevelser med jeres barn. Vi bestræber os på at informere jer på bedst mulig vis om aktiviteter, arrangementer og Oasens hverdag mm. Derfor får I et informationsbrev som vi kalder OASENYT tilsendt på intranettet. Derudover oplyser vi også om ture og aktiviteter på informationstavlen i SFOen. Husk derfor at tjekke tavlen når I henter. På skoleintra får I endvidere informationer og remindere på mail, og I er også velkomne til at maile til undertegnede (SFO-leder Mie ), hvis I har brug for det. 8

9 Tavlen I gangen har vi 2 magnettavler med børnenes navne på, hvor I hurtigt kan se, om jeres barn er på tur, eller hvor i huset barnet befinder sig, når I kommer for af hente. Den fungerer således, at hvert barn har sin egen brik med navn på, og barnet har så selv ansvaret for at flytte brikken, så den passer med, hvor han/hun befinder sig i huset eller udenfor. Personalet vil naturligvis sætte alle nye børn grundigt ind i brugen af tavlen, så det bliver en naturlig del af hverdagen - ellers er de ældre børn også meget flinke til at minde de nye børn om det. Ved tavlen hænger også en lille kasse med smileybrikker, som forældrene kan sætte på tavlen om morgenen, hvis barnet skal til lektiecafe. Personalet minder så børnene om lektiecafen, når der er afkrydsning. Det betyder også, at barnet så ikke kan deltage på tur mm. Derfor opfordrer vi jer til, at bruge brikken med måde så barnet i videst muligt omfang er herre over sin egen fritid. (SFO tid er børnenes fritid). Blæksprutten I køkkenet er der en voksen, som står for frugt og krydser børnene af, når de går hjem. Denne person kalder vi Blæksprutten. Barnet skal altid sige farvel til Blæksprutten og huske at flytte sin brik, så vi er sikre på, at barnet er taget af sted. Fra skole til SFO Når skoledagen er vel overstået, møder SFO personalet børnene i deres klasser. Her bliver børnene krydset af, og vi informerer dem om dagens aktiviteter. Når børnene kommer hen i SFOen, flytter de deres brik, og derefter er der frit spil. Skolen står for lektiecafe, og der er altid mulighed for at lave lektier i SFOen. 9

10 Afhentning Når I henter jeres børn, kan tavlen som sagt bruges til at se, hvorhenne i huset barnet befinder sig. Fortvivl ikke hvis personalet ikke lige ved hvor Peter er. Selvom det er en hyggelig lille skole, er der alligevel mange kroge og gemmesteder. Endvidere oplever vi mange gange det fænomen, at børnene bevæger sig rundt, mens de leger. Bedst som de leger i legehuset, befinder de sig pludselig i 1. klasse, hvor de er i fuld gang med at bygge hule. Det er jo bare herligt. Derfor bedes I minde de personer der henter jeres børn om at være indstillet på dette. OBS.: Hvis barnet skal afhentes af andre end jer, skal personalet altid have besked forinden. Tilsynspligt Oasens personale har tilsynspligt med jeres børn. Det betyder, at vi registrerer barnets fremmøde. Hvis barnet ikke er mødt i Oasen, og vi ikke kan konstatere, at barnet har været syg eller fraværende i skolen, kontakter vi jer. Derfor er det vigtigt, at I orienterer os om sygdom, fridage og ferie! Kartotekskort Når et nyt barn begynder i SFOen, vil I modtage et kartotekskort, der skal udfyldes med oplysninger om personnummer, vaccination mm. Dette bedes I udfylde og aflevere til os hurtigst muligt. Husk også at ajourføre os hvis I flytter, skifter telefonnummer etc. SFO/skolesamarbejde To af pædagogerne fra Oasen har hver en fast ugentlig skoledag i 0. og 1. klasse. Pædagogernes rolle i skolen er dels at hjælpe børnene i undervisningen samt at undervise i trin for trin, som bl.a. lærer børnene om sociale spilleregler, konfliktløsning, empati, at kunne sige til og fra og meget mere. Derudover er vi fælles om skolefestugen, som foregår i marts måned og afsluttes med en fest om fredagen, hvor der er udstillinger, boder og cafeer/restauranter i lokalerne rundt om på skolen. Her er alle familiemedlemmer velkomne til at komme og se alle de spændende ting, børnene har lavet i løbet af ugen. Derudover har vi indskolingsudvalgsmøder, hvor SFOpersonalet og indskolingslærerne mødes. 10

11 Nye børnehaveklassebørn Når nye 0. klasser begynder i SFOen, vil der være 2 primære personer (Helle og Marlene) tilknyttet til jeres børn i den første tid, indtil børnene føler sig trygge og tør begive sig rundt på egen hånd. Men sommetider hænder det, at børn selv vælger den voksne, de føler sig trygge ved. Derfor er hele Oasens personale meget opmærksomme på nye børn. Børnene er i huset fra kl 8:00-12:00, hvorefter de kommer ned i SFOen og er sammen med de øvrige SFObørn. Det er vigtigt, at alle møder inden kl 8:00 (mellem kl. 7:00-8:00 ), da børnene skal have samme oplevelse af dagen, og fordi vi tager afsted på ture. Endvidere er dagen rimeligt struktureret med faste aktiviteter; tegne/skrive-øvelser, bogstaver, samtaler om alt mellem himmel og jord mm. En anden grund til at det er vigtigt, at alle møder inden kl. 8:00 er naturligvis også, at vi øver på at starte i skole. Inden børnene begynder i SFO, bliver I inviteret til en informationssamtale. Regntøj og gummistøvler Alle børn skal have regntøj og gummistøvler i SFOen året rundt. Vi har den holdning, at alle børn og voksne skal ud hver dag, uanset hvordan vejret er! Endvidere tager vi, som tidligere nævnt, på spontane ture i al slags vejr så derfor er det også meget vigtigt, at børnene er klædt fornuftigt på til vejret. Skiftetøj/sko I bedes sørge for, at jeres børn har en pose med skiftetøj i SFOen (undertøj, strømper, bukser, m.v.) Også selvom tiden med små uheld for længst er forbi. Børnene kan blive våde i regnen eller på anden vis. I perioden 1/11 til 1/4 skal alle børn have indendørs sko på i SFOen. 11

12 Børnemøde Hver fredag kl. 12:00 holder vi møde med alle børnene. Formålet med mødet er, at informere børnene om - og give dem indflydelse på deres hverdag i Oasen. Det kan f.eks. dreje sig om aktiviteter, indkøb af legetøj eller om hvorvidt gældende regler er gode eller dårlige mm. Dette er for, at børnene kan tage del i den demokratiske proces, lære at være ansvarlige i forhold til hinanden og deres omgivelser samt opleve følelsen af at være betydningsfuld og at blive hørt! Fælles fødselsdag Den sidste fredag i måneden synger vi fødselsdagssange for månedens fødselsdagsbørn i forlængelse af børnemødet. Alle fødselsdagsbørn bliver fejret med sang og hurra, og til frugt får vi lidt ekstra godt. Ture og udflugter I ferier tager vi på ture til skoven, stranden, i biografen, ud at bowle, mm. I hverdagen holder vi os til nærområdet (f.eks. parkerne, biblioteket eller gågaden). Oplysning om ture vil stå på infotavlen i SFOen. Vi er senest hjemme kl. 15:00. Hvis I ønsker at hente jeres barn tidligere, er I velkomne til at opsøge os på udflugtsstedet. Slik og tyggegummi Det er ikke tilladt at medbringe slik og tyggegummi i SFOen. I forbindelse med ture ud af huset skal slik puttes i tasken ved ankomsten til SFOen. Mobiltelefoner Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefoner i SFO-tiden. Medbragte mobiltelefoner skal forblive i tasken. Dette er for at undgå, at børnene f.eks. laver legeaftaler og går hjem, uden at vi får besked. Koloni 2. klasse tager på vandrerhjem i den første uge af sommerferien fra mandag til torsdag. Skal vi langt væk lejer vi en bus, som henter og bringer os til og fra kolonistedet. Her vil der være mange spændende aktiviteter og tid til hygge. Vi får dejlig mad serveret, og til frokost smører vi selv madpakker (Det er en fordel for børnene, at de behersker denne disciplin, inden de tager af sted på koloni). 12

13 Klassefester Udover fælles fester holder vi også klassefester. Det er en helt speciel oplevelse for børnene at feste med deres klassekammerater. Børnene kommer i højt humør og festtøj og stråler af begejstring. Før festen mødes klassen sammen med de voksne fra SFOen, der skal deltage, og her bliver der aftalt menu og lege. Og så er der naturligvis også diskotek og dans. Aktiviteter og traditioner Traditioner ser vi som en vigtig ingrediens i forhold til børnenes trivsel. Det er trygt med genkendelige og tilbagevende oplevelser og aktiviteter. Oasens traditioner Julehygge, julefest, julekalenderhjerter, risengrød d. 1. december Sommerfest med underholdning og boder Indsamlingsprojekt til fordel for dyr eller mennesker i nød Kreative aktiviteter i forbindelse med højtider Temauger Koloni Halloweenfest for 2. og 3. klasse Klassefester Danse/aerobic hold (der optræder til jule-/sommerfest) 13

14 Oasens aktiviteter Kreative værksteder (maling, filtning, fedtsten, våben, smykker, syning mm.) Ture ud af huset til parkerne, biblioteket mm. Shoppingture i små grupper Boldspil i hal og boldbur (fodbold, stikbold, badminton..) Dans (hip hop, salsa, jumpstyle, pardans) Aerobic/step Rulleskøjter, stylter, mooncars Frisør, make up og negle Ansigtsmaling Klassehygge Bordtennis Bålmad Drama/teater 14

15 Løbetræning Madlavning og indkøb Bagedag Gymnastik og leg Wrestling/brydning Aktiviteterne er skiftende tilbud, der tilbydes jævnligt efter interesse og behov. Det er som sagt frivilligt at deltage med undtagelse af klasseaktiviteter med sociale/relationelle formål samt på seriehold (dans/aerobic). Når man har meldt sig til disse hold efter 2 prøvegange, betragtes tilmeldingen som bindende. Dette er af hensyn til de øvrige på holdet og for at undgå stagnering i træningen. Opsummering af forventninger og regler Herunder kan I læse dels en opsummering af velkomstfolderens indhold samt vore forventninger til jer forældre. De spilleregler der gælder for jer, gælder naturligvis også for SFOens medarbejdere. I sidste ende handler det jo om, at vi alle skal have det godt og være tilfredse med hinanden, så vi derved kan give børnene de bedste betingelser for et sundt og gladt SFOliv. Praktiske ting det er vigtigt at huske på: Oasenyt skal læses grundigt, idet det indeholder vigtig information om arrangementer, ture ud af huset mm. At barnet har skiftetøj i SFOen At barnet har indesko fra den 1. november 1. april At der er navn på tøj, tasker, sko, støvler osv. At I giver besked ved sygdom, ferie og fridage At I husker at aflevere ferietilmeldingssedler At I melder afbud, hvis jeres tilmeldte barn IKKE kommer i ferien alligevel At I hjælper til med at barnet rydder op, inden i går hjem At barnet har solcreme på og med om sommeren At barnet har tøj med til årstiden, og at barnet altid har regntøj og gummistøvler i SFOen. (Vi er ude uanset vejret!) 15

16 Spilleregler for støtte og opbakning ( vores forventninger er ): At barnet deltager i SFOens arrangementer (fester, koloni mm.) At I taler ligeværdigt til andre børn, forældre og personalet At I fortæller om evt. utilfredshed til personalet på en hensigtsmæssig måde (uden barnets eller andres unødige tilstedeværelse) At I gør jeres bedste i forhold til et åbent, ærligt og imødekommende samarbejde At I kontakter rette vedkommende ved en evt. uoverenstemmelse. Dvs. at man først kontakter den person man har en uoverensstemmelse med. Hvis det ikke hjælper, kan man kontakte personalet (hvis det er med en anden forælder) og hvis det drejer sig om personalet, og den personlige henvendelse ikke har hjulpet, kan man kontakte SFO lederen. I sidste instans skolens leder. I denne forbindelse er det værd at huske på følgende ord, som en klog person engang har sagt: Det er ofte ikke problemet der er problemet, men måden man taler om problemet, der er problemet.. Vi har med denne folder forsøgt at give jer et indblik i oasens dagligdag, aktiviteter, tilbud, arrangementer og ikke mindst Oasens ånd. Vi håber dermed, at den kan være en hjælp til en god begyndelse i Oasen for både forældre og børn. En god og nem begyndelse på noget nyt er vigtig for både børn og voksne. Derfor tager vi gerne imod evt. forslag til forbedringer, ligesom I også altid er meget velkomne til at kontakte personalet i forhold til evt. bekymringer, for uddybelse af tvivlspørgsmål eller blot for at få en lille snak. For at børn trives optimalt, er det vigtigt, at I forældre føler jer trygge, samt at vi - børn, personale og forældre - kommunikerer på en rar, tydelig og ligeværdig måde. Velkommen til SFOasen 16

17 Adresse og telefonnummer SFOasen Roskilde private Realskole Dronning Margrethes Vej Roskilde Tlf.: Mie Kirstine Jakobsen SFO-leder Mobil Åbningstider Skoledage: kl. 07:00 08:00 samt kl. 12:00 17:00 Skolefridage: kl. 07:00 17:00 Nye 0. klasser: kl. 07:00 17:00 På skolefridage og i skoleferier skal alle børn være i SFOen senest kl. 9:00, da vi tager på både planlagte og spontane ture. Husk at melde afbud, hvis dit barn er tilmeldt og alligevel ikke kommer. 17

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN

Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Pædagogisk årsplan for Skovtrolden 2012 2013 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj. Tlf.: 29 21 39 06. E-mail: skovtrolden@stafetten-husum.dk. Hjemmesider: www.skovtrolde.dk.

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Bakkehusets historie: Velkommen i Bakkehuset: Information: Vores målsætning: Legepladsen: Morgenåbning/Åbningstider:

Bakkehusets historie: Velkommen i Bakkehuset: Information: Vores målsætning: Legepladsen: Morgenåbning/Åbningstider: 2 Velkommen i Bakkehuset: Vi vil gerne byde alle nye børn og forældre velkommen i vores fritidsordning. Med denne folder vil vi forsøge at give jer et lille indblik i vores hverdag her i Bakkehuset. I

Læs mere

Aflevering. Afhentning

Aflevering. Afhentning Aflevering Der er vigtigt at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde. Vær altid opmærksom på at få sagt godmorgen en god ting at lære børnene også. Hvis jeres barn skulle være ked af det og

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Livet i Børnehaven Æblegården

Livet i Børnehaven Æblegården En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej 82 2900 Hellerup Telefon 39 62 16 11 www.gentoftekommune.dk/aeblegaarden Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere