Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side Børnene Side Personalet Side Visioner og principper i Oasen Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side Børnene Side Personalet Side Visioner og principper i Oasen Side"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side 03 Børnene Side 04 Personalet Side 04 Visioner og principper i Oasen Side 05 Legens betydning Side 05 Børnenes trivsel Side 06 Konflikter Side 06 Selvhjulpenhed og selvstændighed Side 07 Omsorg Side 08 Kosten Side 08 Frugt Side 08 Forældresamarbejde og informationer Side 08 Tavlen Side 09 Blæksprutten Side 09 Fra skole til SFO Side 09 Afhentning Side 10 Tilsynspligt Side 10 Kartotekskort Side 10 SFO/skolesamarbejde Side 10 Nye børnehaveklassebørn Side 11 Regntøj og gummistøvler Side 11 Skiftetøj/sko Side 11 Børnemøde Side 12 Fælles fødselsdag Side 12 Ture og udflugter Side 12 Slik og tyggegummi Side 12 Mobiltelefoner Side 12 Koloni Side 12 Klassefester Side 13 Aktiviteter og traditioner Side 13 Oasens traditioner Side 13 Oasens aktiviteter Side 14 Opsummering af forventninger og regler Side 15 Praktiske ting det er vigtigt at huske på: Side 15 Spilleregler for støtte og opbakning Side 16 Adresse, telefonumre og åbningstider Side 17 2

3 Kære forældre og børn Hjerteligt velkommen til Roskilde private Realskoles SFOasen. Med denne velkomstfolder vil vi forsøge at give jer et bredt indblik i Oasens dagligdag; herunder bl.a. vores aktiviteter og tilbud, arrangementer, personale og børn, vores indsatsområder med fokus på børnenes trivsel samt vores forventninger. Først vil vi starte med at fortælle jer lidt om Oasens fysiske rammer, dernæst følger lidt om Oasens hverdag, nogle praktiske informationer og noget om vores visioner og meget mere. God læselyst Institutionsbeskrivelse SFOasen består af ca. 80 børn fra 0. til og med 3. klasse, samt 7 medarbejdere. SFOasen er placeret ved indskolingsklasserne, ved siden af 0. klasses lokale. I SFOen er der bl.a. køkken, dukkekrog, børnenes skuffer, legetøj, spil og tegnesager. 0. og 1. klasses lokaler er en del af SFOen således, at når 0. klasse og 1. klasse er færdige med skoledagen, bliver lokalerne brugt som SFO. Udover disse lokaler benytter vi også 2. og 3. klasses lokaler og lokale 15 og 16, som ligger på 1. sal lige ovenover SFOen. I eftermiddagstimerne har vi endvidere, salen, hallen, biblioteket og huset til vores rådighed. Har vi brug for mere plads og luft under vingerne, ligger Folkeparken og Byparken i kort gåafstand fra skolen. Her er der rig mulighed for fysisk udfoldelse, løbetræning, boldspil og leg. I 2004 indviede vi desuden også vores egen dejlige naturlegeplads, der giver rige muligheder for udfoldelse, bålaktiviteter og leg. 3

4 Børnene Da vi er en privatskole, har vi børn fra både nær og fjern. Vi har børn fra Roskilde og de omkringliggende byer, og nogle kommer endda helt fra København. Det betyder, at mange børn kan opleve at komme til at føle sig isolerede fra deres skolekammerater udenfor skoletiden. Derfor opfordrer vi forældrerne til at arrangere og støtte børnene i legeaftaler efter skoletid. Et kendetegn for vores børn er, at de er meget gode legekammerater, og vi er stolte af, hvor gode de er til at tage imod nye legekammerater. Dette gælder både når der starter nye 0. klasser, samt når der starter nye børn i de øvrige klasser. Børnene deler ivrigt ud af deres viden, og er meget behjælpelige med at vise hvor legetøj, tegnesager og spil er. De viser med glæde hinanden rundt og henter gerne en voksen, hvis et barn har brug for hjælp, og de voksne ikke lige er i nærheden. Samtidig er de børn, og hvor børn er sammen, skal der prøves grænser, kræfter og humor af. Det skal de naturligvis have lov til, for det lærer de meget af både om sig selv og de andre. Kendetegnende for vores børn er også, at de leger sammen og har nære relationer på tværs af køn og skoleklasser. Personalet Personalegruppen består som tidligere nævnt af 7 dedikerede medarbejdere, der brænder for arbejdet med børnene og SFOasen. Vi er 4 uddannede pædagoger, 2 unge medhjælpere og 1 PGU (pædagogisk grunduddannelse). På denne måde sikrer vi, at Oasen har det fornødne pædagogisk funderede personale, så vi på bedste vis kan støtte barnets udvikling, tilgodese behov samt løse evt. vanskeligheder. De unge uuddannede pædagoger er med til at give et frisk pust i hverdagen, og medvirker til, at dagen bliver sjov og oplevelsesrig. Vores børnehaveklasseleder Anne er i SFOen om eftermiddagen to gange ugentligt, samt onsdag og fredag morgen. Helle som deltager i 0. klasse mandag til onsdag er ligeledes i SFOen om eftermiddagen samt mandag morgen. Marlene deltager i 0. klasse hver torsdag, og er i SFOen alle dage. Det betyder, at de nystartede 0. klasser og deres forældre oplever, at der er en sammenhæng mellem skole og SFO, og det giver tryghed. Inger deltager hver tirsdag i 1. klasse og er ligeledes i SFOen hver dag. 4

5 Personalet er der først og fremmest for børnenes skyld. Derfor kan det være, at vi ikke altid har så meget tid som vi kunne ønske til forældre ved afhentning. Vi bestræber os naturligvis på at have tid til en lille hyggesnak, men sommetider er der meget at se til på bestemte tidspunkter som f. eks omkring frugtstunden, eller når der er børn, der skal sendes hjem, børn der er kommet til skade og skal nurses, eller ved oplevelser, der hurtigt skal videregives, når en medarbejder går hjem. Visioner og principper i Oasen Vi arbejder løbende med udvikling i forhold til børnene, institutionen, aktiviteterne og personalet. Hver fredag har vi personalemøde med fokus på børnenes trivsel, leg, læring og vores alsidige aktiviteter. Vi bestræber os på, at tilbuddene i Oasen er så afvekslende som muligt, og at der er aktiviteter for enhver smag. Vi mener, at leg og kreativ, social og fysisk udfoldelse er lig med velvære og sundhed. Samtidig har vi den holdning, at SFOtid er børnenes fritid. Derfor forsøger vi at skabe en balancegang mellem tilbud og aktiviteter og fred og ro til at lege. Netop legen er højt prioriteret i vores SFO. Børnene har en lang og hård arbejdsdag. Først skal de i skole, hvor de skal være koncentrerede, forberedte og opmærksomme. De skal lære, lytte og forstå. Efter skole skal de i SFO, hvor de måske skal lave lektier. I SFOen skal de forholde sig til andre børn og voksne, aktiviteter og tilbud. Efter de har været i SFO, skal de måske videre til fritidsinteresser. Når de kommer hjem, skal de måske også lige nå at kigge på de sidste lektier, spise aftensmad og så er den dag gået. Hvornår har børnene den tid til at slappe af og bare lege, som er så vigtig for deres udvikling og trivsel? Det har de i SFOen! Her skal vi gøre opmærksom på i forbindelse med aktiviteter, at alle aktiviteter i SFOen er tilbud. Hvis børnene hellere vil lege end lave en gave til far og mor, ja så er det dét de gør Legen er et fænomen ligesom sproget, håbet og kærligheden. Et fænomen er noget, som får selve livet til at træde frem. (Citat: Thomas Hangaard Rasmussen i De kompetente forældre ). Legens betydning Legen har en grundlæggende betyning for barnets personlighedsudvikling. Gennem legen lærer barnet en masse om sig selv og sine omgivelser. Ved at udforske, afprøve og undersøge egne ideer, udvikler børn sig mentalt, motorisk og socialt og bliver til stærke og velfungerende børn. Gennem legen lærer barnet at indgå i relationer med andre børn og voksne. Det lærer egne og andres grænser at kende, og det lærer at forhandle, kommunikere og forstå andre børns følelser, sociale regler og hensyn. De lærer desuden at bearbejde konflikter, oplevelser og lærer også at sige til og fra samt kende deres plads og rolle i børneflokken. Man bliver med andre ord klog af at lege. Derfor er det 5

6 nødvendigt, at børnene får lov og ret til at vælge, hvad de har lyst til at lave i deres fritid, nemlig i SFOen. Børnenes svar på hvad der er godt ved at være i SFO er at: Der kan man lege med andre børn, og man må selv bestemme! Bemærkelsesværdigt er det, at de ikke i denne forbindelse nævner nogle af de mange aktiviteter og kreative projekter, vi tilbyder dem. Børnenes trivsel For at sikre at børnene trives bedst muligt arbejder vi med: Selvhjulpenhed Vi gør ikke noget, som børnene kan klare selv Selvstændighed Vi er interesseret i barnets meninger og synspunkter Ansvar Vi børn og voksne har et gensidigt ansvar for at opføre os ordentligt overfor hinanden Humor Godt humør og en humoristisk tilgang til hinanden gør hverdagen sjovere og svære ting nemmere Nære relationer er livsvigtige for børns trivsel. Derfor arbejder vi med børnenes relationer via samtaler og aktiviteter Konflikter Ved konflikter børnene i mellem er der altid to versioner af en oplevelse - to sider af samme sag. Ligesom vi voksne gør, oplever børnene også konflikter og oplevelser forskelligt. Vi håndterer konflikter ved en forenklet form for mediation (konfliktmægling). Vi tror på, at børn udvikler sig bedst ved at lære at takle konflikter i hverdagen. Derfor hjælper vi børnene med at sætte ord på frustrationer samt med at sætte egne grænser. 6

7 Selvhjulpenhed og selvstændighed Vi forventer, at børnene har en vis selvhjulpenhed, når de begynder i SFO. De skal bl.a kunne: Klæde sig af og på og selv kunne iføre sig regtøj når det regner, og varmt tøj når det er koldt Binde sko Klare toiletbesøg Modtage kollektive beskeder Sidde stille og høre efter Udtrykke egne ønsker og behov og sige til og fra i forhold til andre børn Kunne rumme andres forskelligheder Det er mange ting. Derfor er det vigtigt, at det er en opgave, vi løfter i samlet flok. Hovedansvaret er naturligvis jeres som forældre. Derhjemme kan I f.eks. øve ved at lade barnet selv iføre sig tøj, der passer til vejret, når det skal ud og lege, og lade barnet deltage i praktiske gøremål. Undgå at spørge barnet om dets mening, hvis svaret ikke reelt får nogen betydning (som f.eks. : Peter vil du med hjem? Peter svarer nej, for han leger lige så godt. Jamen det skal du, for vi skal hente lillesøster inden børnehaven lukker, og vi skal nå at handle først ). At spørge barnet og tage dem med på råd i situationer hvor man ønsker deres svar og deres mening, er med til at udvikle selvtillid, selvstændighed og trivsel. For at lære børnene at være selvhjulpne og selvstændige, er det vigtigt, at de får støtte, tid og lov til at forsøge at klare så meget som muligt selv. Forældreansvaret ligger her i at opgive servicerollen og se barnet som et menneske, der har brug for støtte til at lære, at udvikle sig og vokse op i balance med sig selv og omgivelserne. At sikre børnenes trivsel er den vigtigste omsorg vi kan give vores børn. 7

8 Omsorg Kun med hjertet kan du se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. At give omsorg er bl.a. at formidle selvtillid og selvværd via anerkendende relationer. Omsorg er også at forstå børnenes behov. Når vi planlægger hverdagen for børnene som pædagoger og forældre, må vi derfor huske på, at det er børnenes behov, vi tilgodeser og ikke vores egne! Alt i alt er børnene vores fælles fokus, og som udgangspunkt har vi den holdning, at vi - forældre og pædagoger - ønsker det bedste for børnene. Kosten Som vi alle ved, spiller kosten også en vigtig rolle for børns trivsel. Derfor ønsker vi, at børn spiser grønt og groft og frugt. Så er der også plads til noget ekstra lækkert ved fødselsdage og på hyggedage. Frugt Hver dag i tidsrummet mellem kl. 14:30 15:30 tilbydes børnene frugt (det kan også være smoothies, hjemmebag, suppe, råkost m.v.) Her har børnene mulighed for at sidde sammen med blæksprutten og de andre børn ved bordet og hygge sig med frugten. Frugten er ikke et måltid, men et tilbud til børnene om at få lidt at spise og drikke, så de kan holde dampen oppe, til de skal hjem. (Det er en god ide at give barnet en eftermiddagsmadpakke med, hvis barnet har lange dage i SFOen). OBS! Frugten er til børn, der er i SFOen på det tidspunkt, hvor den serveres. Frugten serveres således ikke før tid til de børn, der skal hjem tidligere på dagen. Forældresamarbejde og informationer Vi lægger vægt på et trygt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi (forældre og pædagoger)er fælles om ansvaret for, at det fungerer godt. Som sagt bestræber vi os på at have tid til at snakke med jer til daglig om jeres barns hverdag og udvikling. Men som tidligere skrevet, kan det sommetider være svært at afse tid til det på stående fod, hvis det er midt i en hektisk stund. Derfor er I naturligvis også altid velkomne til at aftale en tid med os, hvis I ønsker en længere eller mere dybdegående samtale det er jo ikke altid, at den samtale man ønsker, har de bedste betingelser lige nu og her midt imellem børn og aktiviteter. Vi vil selvfølgelig også altid selv løbende fortælle jer om det, hvis vi har bekymringer eller negative eller positive oplevelser med jeres barn. Vi bestræber os på at informere jer på bedst mulig vis om aktiviteter, arrangementer og Oasens hverdag mm. Derfor får I et informationsbrev som vi kalder OASENYT tilsendt på intranettet. Derudover oplyser vi også om ture og aktiviteter på informationstavlen i SFOen. Husk derfor at tjekke tavlen når I henter. På skoleintra får I endvidere informationer og remindere på mail, og I er også velkomne til at maile til undertegnede (SFO-leder Mie ), hvis I har brug for det. 8

9 Tavlen I gangen har vi 2 magnettavler med børnenes navne på, hvor I hurtigt kan se, om jeres barn er på tur, eller hvor i huset barnet befinder sig, når I kommer for af hente. Den fungerer således, at hvert barn har sin egen brik med navn på, og barnet har så selv ansvaret for at flytte brikken, så den passer med, hvor han/hun befinder sig i huset eller udenfor. Personalet vil naturligvis sætte alle nye børn grundigt ind i brugen af tavlen, så det bliver en naturlig del af hverdagen - ellers er de ældre børn også meget flinke til at minde de nye børn om det. Ved tavlen hænger også en lille kasse med smileybrikker, som forældrene kan sætte på tavlen om morgenen, hvis barnet skal til lektiecafe. Personalet minder så børnene om lektiecafen, når der er afkrydsning. Det betyder også, at barnet så ikke kan deltage på tur mm. Derfor opfordrer vi jer til, at bruge brikken med måde så barnet i videst muligt omfang er herre over sin egen fritid. (SFO tid er børnenes fritid). Blæksprutten I køkkenet er der en voksen, som står for frugt og krydser børnene af, når de går hjem. Denne person kalder vi Blæksprutten. Barnet skal altid sige farvel til Blæksprutten og huske at flytte sin brik, så vi er sikre på, at barnet er taget af sted. Fra skole til SFO Når skoledagen er vel overstået, møder SFO personalet børnene i deres klasser. Her bliver børnene krydset af, og vi informerer dem om dagens aktiviteter. Når børnene kommer hen i SFOen, flytter de deres brik, og derefter er der frit spil. Skolen står for lektiecafe, og der er altid mulighed for at lave lektier i SFOen. 9

10 Afhentning Når I henter jeres børn, kan tavlen som sagt bruges til at se, hvorhenne i huset barnet befinder sig. Fortvivl ikke hvis personalet ikke lige ved hvor Peter er. Selvom det er en hyggelig lille skole, er der alligevel mange kroge og gemmesteder. Endvidere oplever vi mange gange det fænomen, at børnene bevæger sig rundt, mens de leger. Bedst som de leger i legehuset, befinder de sig pludselig i 1. klasse, hvor de er i fuld gang med at bygge hule. Det er jo bare herligt. Derfor bedes I minde de personer der henter jeres børn om at være indstillet på dette. OBS.: Hvis barnet skal afhentes af andre end jer, skal personalet altid have besked forinden. Tilsynspligt Oasens personale har tilsynspligt med jeres børn. Det betyder, at vi registrerer barnets fremmøde. Hvis barnet ikke er mødt i Oasen, og vi ikke kan konstatere, at barnet har været syg eller fraværende i skolen, kontakter vi jer. Derfor er det vigtigt, at I orienterer os om sygdom, fridage og ferie! Kartotekskort Når et nyt barn begynder i SFOen, vil I modtage et kartotekskort, der skal udfyldes med oplysninger om personnummer, vaccination mm. Dette bedes I udfylde og aflevere til os hurtigst muligt. Husk også at ajourføre os hvis I flytter, skifter telefonnummer etc. SFO/skolesamarbejde To af pædagogerne fra Oasen har hver en fast ugentlig skoledag i 0. og 1. klasse. Pædagogernes rolle i skolen er dels at hjælpe børnene i undervisningen samt at undervise i trin for trin, som bl.a. lærer børnene om sociale spilleregler, konfliktløsning, empati, at kunne sige til og fra og meget mere. Derudover er vi fælles om skolefestugen, som foregår i marts måned og afsluttes med en fest om fredagen, hvor der er udstillinger, boder og cafeer/restauranter i lokalerne rundt om på skolen. Her er alle familiemedlemmer velkomne til at komme og se alle de spændende ting, børnene har lavet i løbet af ugen. Derudover har vi indskolingsudvalgsmøder, hvor SFOpersonalet og indskolingslærerne mødes. 10

11 Nye børnehaveklassebørn Når nye 0. klasser begynder i SFOen, vil der være 2 primære personer (Helle og Marlene) tilknyttet til jeres børn i den første tid, indtil børnene føler sig trygge og tør begive sig rundt på egen hånd. Men sommetider hænder det, at børn selv vælger den voksne, de føler sig trygge ved. Derfor er hele Oasens personale meget opmærksomme på nye børn. Børnene er i huset fra kl 8:00-12:00, hvorefter de kommer ned i SFOen og er sammen med de øvrige SFObørn. Det er vigtigt, at alle møder inden kl 8:00 (mellem kl. 7:00-8:00 ), da børnene skal have samme oplevelse af dagen, og fordi vi tager afsted på ture. Endvidere er dagen rimeligt struktureret med faste aktiviteter; tegne/skrive-øvelser, bogstaver, samtaler om alt mellem himmel og jord mm. En anden grund til at det er vigtigt, at alle møder inden kl. 8:00 er naturligvis også, at vi øver på at starte i skole. Inden børnene begynder i SFO, bliver I inviteret til en informationssamtale. Regntøj og gummistøvler Alle børn skal have regntøj og gummistøvler i SFOen året rundt. Vi har den holdning, at alle børn og voksne skal ud hver dag, uanset hvordan vejret er! Endvidere tager vi, som tidligere nævnt, på spontane ture i al slags vejr så derfor er det også meget vigtigt, at børnene er klædt fornuftigt på til vejret. Skiftetøj/sko I bedes sørge for, at jeres børn har en pose med skiftetøj i SFOen (undertøj, strømper, bukser, m.v.) Også selvom tiden med små uheld for længst er forbi. Børnene kan blive våde i regnen eller på anden vis. I perioden 1/11 til 1/4 skal alle børn have indendørs sko på i SFOen. 11

12 Børnemøde Hver fredag kl. 12:00 holder vi møde med alle børnene. Formålet med mødet er, at informere børnene om - og give dem indflydelse på deres hverdag i Oasen. Det kan f.eks. dreje sig om aktiviteter, indkøb af legetøj eller om hvorvidt gældende regler er gode eller dårlige mm. Dette er for, at børnene kan tage del i den demokratiske proces, lære at være ansvarlige i forhold til hinanden og deres omgivelser samt opleve følelsen af at være betydningsfuld og at blive hørt! Fælles fødselsdag Den sidste fredag i måneden synger vi fødselsdagssange for månedens fødselsdagsbørn i forlængelse af børnemødet. Alle fødselsdagsbørn bliver fejret med sang og hurra, og til frugt får vi lidt ekstra godt. Ture og udflugter I ferier tager vi på ture til skoven, stranden, i biografen, ud at bowle, mm. I hverdagen holder vi os til nærområdet (f.eks. parkerne, biblioteket eller gågaden). Oplysning om ture vil stå på infotavlen i SFOen. Vi er senest hjemme kl. 15:00. Hvis I ønsker at hente jeres barn tidligere, er I velkomne til at opsøge os på udflugtsstedet. Slik og tyggegummi Det er ikke tilladt at medbringe slik og tyggegummi i SFOen. I forbindelse med ture ud af huset skal slik puttes i tasken ved ankomsten til SFOen. Mobiltelefoner Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefoner i SFO-tiden. Medbragte mobiltelefoner skal forblive i tasken. Dette er for at undgå, at børnene f.eks. laver legeaftaler og går hjem, uden at vi får besked. Koloni 2. klasse tager på vandrerhjem i den første uge af sommerferien fra mandag til torsdag. Skal vi langt væk lejer vi en bus, som henter og bringer os til og fra kolonistedet. Her vil der være mange spændende aktiviteter og tid til hygge. Vi får dejlig mad serveret, og til frokost smører vi selv madpakker (Det er en fordel for børnene, at de behersker denne disciplin, inden de tager af sted på koloni). 12

13 Klassefester Udover fælles fester holder vi også klassefester. Det er en helt speciel oplevelse for børnene at feste med deres klassekammerater. Børnene kommer i højt humør og festtøj og stråler af begejstring. Før festen mødes klassen sammen med de voksne fra SFOen, der skal deltage, og her bliver der aftalt menu og lege. Og så er der naturligvis også diskotek og dans. Aktiviteter og traditioner Traditioner ser vi som en vigtig ingrediens i forhold til børnenes trivsel. Det er trygt med genkendelige og tilbagevende oplevelser og aktiviteter. Oasens traditioner Julehygge, julefest, julekalenderhjerter, risengrød d. 1. december Sommerfest med underholdning og boder Indsamlingsprojekt til fordel for dyr eller mennesker i nød Kreative aktiviteter i forbindelse med højtider Temauger Koloni Halloweenfest for 2. og 3. klasse Klassefester Danse/aerobic hold (der optræder til jule-/sommerfest) 13

14 Oasens aktiviteter Kreative værksteder (maling, filtning, fedtsten, våben, smykker, syning mm.) Ture ud af huset til parkerne, biblioteket mm. Shoppingture i små grupper Boldspil i hal og boldbur (fodbold, stikbold, badminton..) Dans (hip hop, salsa, jumpstyle, pardans) Aerobic/step Rulleskøjter, stylter, mooncars Frisør, make up og negle Ansigtsmaling Klassehygge Bordtennis Bålmad Drama/teater 14

15 Løbetræning Madlavning og indkøb Bagedag Gymnastik og leg Wrestling/brydning Aktiviteterne er skiftende tilbud, der tilbydes jævnligt efter interesse og behov. Det er som sagt frivilligt at deltage med undtagelse af klasseaktiviteter med sociale/relationelle formål samt på seriehold (dans/aerobic). Når man har meldt sig til disse hold efter 2 prøvegange, betragtes tilmeldingen som bindende. Dette er af hensyn til de øvrige på holdet og for at undgå stagnering i træningen. Opsummering af forventninger og regler Herunder kan I læse dels en opsummering af velkomstfolderens indhold samt vore forventninger til jer forældre. De spilleregler der gælder for jer, gælder naturligvis også for SFOens medarbejdere. I sidste ende handler det jo om, at vi alle skal have det godt og være tilfredse med hinanden, så vi derved kan give børnene de bedste betingelser for et sundt og gladt SFOliv. Praktiske ting det er vigtigt at huske på: Oasenyt skal læses grundigt, idet det indeholder vigtig information om arrangementer, ture ud af huset mm. At barnet har skiftetøj i SFOen At barnet har indesko fra den 1. november 1. april At der er navn på tøj, tasker, sko, støvler osv. At I giver besked ved sygdom, ferie og fridage At I husker at aflevere ferietilmeldingssedler At I melder afbud, hvis jeres tilmeldte barn IKKE kommer i ferien alligevel At I hjælper til med at barnet rydder op, inden i går hjem At barnet har solcreme på og med om sommeren At barnet har tøj med til årstiden, og at barnet altid har regntøj og gummistøvler i SFOen. (Vi er ude uanset vejret!) 15

16 Spilleregler for støtte og opbakning ( vores forventninger er ): At barnet deltager i SFOens arrangementer (fester, koloni mm.) At I taler ligeværdigt til andre børn, forældre og personalet At I fortæller om evt. utilfredshed til personalet på en hensigtsmæssig måde (uden barnets eller andres unødige tilstedeværelse) At I gør jeres bedste i forhold til et åbent, ærligt og imødekommende samarbejde At I kontakter rette vedkommende ved en evt. uoverenstemmelse. Dvs. at man først kontakter den person man har en uoverensstemmelse med. Hvis det ikke hjælper, kan man kontakte personalet (hvis det er med en anden forælder) og hvis det drejer sig om personalet, og den personlige henvendelse ikke har hjulpet, kan man kontakte SFO lederen. I sidste instans skolens leder. I denne forbindelse er det værd at huske på følgende ord, som en klog person engang har sagt: Det er ofte ikke problemet der er problemet, men måden man taler om problemet, der er problemet.. Vi har med denne folder forsøgt at give jer et indblik i oasens dagligdag, aktiviteter, tilbud, arrangementer og ikke mindst Oasens ånd. Vi håber dermed, at den kan være en hjælp til en god begyndelse i Oasen for både forældre og børn. En god og nem begyndelse på noget nyt er vigtig for både børn og voksne. Derfor tager vi gerne imod evt. forslag til forbedringer, ligesom I også altid er meget velkomne til at kontakte personalet i forhold til evt. bekymringer, for uddybelse af tvivlspørgsmål eller blot for at få en lille snak. For at børn trives optimalt, er det vigtigt, at I forældre føler jer trygge, samt at vi - børn, personale og forældre - kommunikerer på en rar, tydelig og ligeværdig måde. Velkommen til SFOasen 16

17 Adresse og telefonnummer SFOasen Roskilde private Realskole Dronning Margrethes Vej Roskilde Tlf.: Mie Kirstine Jakobsen SFO-leder Mobil Åbningstider Skoledage: kl. 07:00 08:00 samt kl. 12:00 17:00 Skolefridage: kl. 07:00 17:00 Nye 0. klasser: kl. 07:00 17:00 På skolefridage og i skoleferier skal alle børn være i SFOen senest kl. 9:00, da vi tager på både planlagte og spontane ture. Husk at melde afbud, hvis dit barn er tilmeldt og alligevel ikke kommer. 17

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Velkommen til. SFO Sødalskolen

Velkommen til. SFO Sødalskolen Velkommen til Indholdsfortegnelse Adresse og åbningstider... 2 Om... 3 Vores dagligdag... 4 Dagens aktiviteter... 4 Spisning... 5 Tøj og sko... 5 Afkrydsning... 6 Telefon... 6 Faste aktiviteter... 7 Traditioner...

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 i Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og nær ved

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

HAR BRUG SELVVÆRD. Stoler barnet på at det, det har at byde ind med er værdifuldt for gruppen? Forsøger barnet at markere sig eller trækker det sig?

HAR BRUG SELVVÆRD. Stoler barnet på at det, det har at byde ind med er værdifuldt for gruppen? Forsøger barnet at markere sig eller trækker det sig? SELVVÆRD Kan X sige til? Er barnet i stand til at give udtryk for følelser, tanker og behov? Verbalt og nonverbalt. Kan X sige fra? Er barnet bevidst om egne grænser og tør barnet give udtryk for det,

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2009 SFO`s tlf. 44579496 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. Ansatte SFO-leder Lise Brydensholt

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse:

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: Høng Odinsvej 18 tlf. 58853620 Stjernehuset Tingvej 2 tlf. 58853740 Laden Kulbyvej 18A tlf 58850480 Trekløverens e-mail adresse: sfo.trekloveret@kalundborg.dk

Læs mere

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Vi vil med denne folder byde nye børn og forældre velkommen til Give Skoles SFO og ser frem

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

Praktiske oplysninger:

Praktiske oplysninger: VELKOMMEN TIL SKOVHUSET Skovhuset er Vrejlev-Hæstrup skoles fritidsordning. Det er et pædagogisk pasningstilbud til børn fra bh-klassen til og med 3. klasse. Man kan vælge fuldtidsplads eller morgenplads.

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

til Nordbyskolens SFO

til Nordbyskolens SFO Velkommen til Nordbyskolens SFO Forårs-SFO Velkommen til alle nye børn og forældre. Den 1. april er første dag i ForårsSFO. Dagens rytme 6.30-9.00 : ForårsSFO åbner og der er mulighed for morgenmad frem

Læs mere

SFO Pastinakken. Informations-folder 2014. www.midtskolen.dk. Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev. Tlf. (SFO): 20 30 44 26 Tlf. (Kontor): 56 20 44 26

SFO Pastinakken. Informations-folder 2014. www.midtskolen.dk. Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev. Tlf. (SFO): 20 30 44 26 Tlf. (Kontor): 56 20 44 26 ÅBNINGSTIDER: MA. - TO.: 6.00-8.00 + 14.00-17.00. FREDAG: 6.00-8.00 + 14.00-16.00. Informations-folder 2014 I SKOLEFERIER: MA. - TO: 6.00-17.00. FREDAG: 6.00-16.00. I skoleferier skal børnene være på Pastinakken

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00

Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00 Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00 Gørding SFO Skolegade 16 6690 Gørding SFO leder, John Pedersen 76167706 Morgen SFO 76167733 SFO eftermiddag

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Åbningstider s. 5. Normering s. 5

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Åbningstider s. 5. Normering s. 5 Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Velkomstfolder Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Møder i børnehaven/vuggestuen

Møder i børnehaven/vuggestuen Forældresamtaler Når der er gået ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehave/vuggestue, vil I få tilbudt en samtale med den pædagog, som er fast på barnets stue. Samtalen vil dreje sig om barnets

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

EGEBJERG SKOLEFRITIDSORDNING VELKOMMEN TIL EGEBJERG SFO

EGEBJERG SKOLEFRITIDSORDNING VELKOMMEN TIL EGEBJERG SFO EGEBJERG SKOLEFRITIDSORDNING VELKOMMEN TIL EGEBJERG SFO 1 Egebjerg SFO har eksisteret siden 1. august 1988. SFO har hjemme på Egebjerg Skoles "Lilleskole", og har egne basislokaler. Vi bor Egebjerg Hovedgade

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen Velkommen til Sundby Fritidshjem Geislersgade 17 2300 København S En herlig oase i storbyen 1 Hvem er vi? Vi er et lille hyggeligt fritidshjem med 65 børn i alderen 5 10 år. Børnene er fordelt på tre grupper:

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere