Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121"

Transkript

1 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej Silkeborg

2 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst muligt. "Milliarder af børn kan ikke tage fejl!" Når børn leger, er det fordi, de har brug for det - en tilegnelse, de har ret til og som vi skal imødekomme, støtte og drage omsorg for. Citat: Pernille Hviid Leg er ofte en leg om at være venner og om at være ens, som bringer barnet en følelse af glæde, fællesskab og samhørighed. Leg er en proces uden mål og kan forekomme kaotiske og ikke særlig målrettet. Legen er ikke begrænsende, men er grænseoverskridende og lystbetonet. Leg skaber ofte glæde, smil, pjat og pjank og igennem samvær med andre jævnaldrende finder barnet frem til et originale og kreative hos sig selv. og får dermed kendskab til sig selv (ser sig selv gennem et spejl). Citat: Jørn Stenhold 2

3 VELKOMMEN!! Med denne folder vil vi gerne byde Jer velkommen som brugere af Balleskolens fritidstilbud - Fritidshuset. Fritidstilbuddet er et kommunalt tilbud for børn for 0. klasse til og med 6. klasse. Fritidstilbuddet rummer pr. 1. august 2013 ca. 365 børn, Vi har forsøgt at samle en række oplysninger om Fritidshuset, som er nyttige at have mest for nye forældre. Vi håber på et godt samarbejde. Med venlig hilsen Personalet 3

4 Værdigrundlag Vi vil i Fritidshuset tilstræbe at give børnene de bedste betingelser for et godt børneliv. Et godt børneliv som bygger på demokratiske værdier som respekt for den enkelte, ligeværd, forskellighed, medbestemmelse og medansvar. Målsætning. Vores mål er at skabe rammer som indbyder til leg. Vi mener at legen giver de bedste udviklingsbetingelser og at den er yderst befordrende for barnet, for at øve sig i at kunne mestre et liv, hvor barnet skal kunne begå sig en lang række forskellige sociale sammenhænge. Vi vil skabe rammer, hvor det er muligt at kunne færdes frit i huset, hvor barnet selv bestemmer. Barnet kan selv bestemme, hvad det vil og hvem det vil være sammen med så barnet kan udvikle sine interesser og venskaber. I Fritidshuset skal der være rige muligheder for oplevelser og aktiviteter som skal styrke barnets fantasi, kreativitet og selvværd. Vi vil sammen med skole og forældre have fokus på barnets trivsel og udvikling. Fysiske rammer Vi er optaget af de fysiske rammer og den betydning de har for vores hverdag og for hvordan vi befinder os. Fritidshuset ligger i et dejligt område m. boldbaner, legeplads og en nærliggende skov/"dalen". Indendørs vægter vi en stemning af imødekommenhed - at der bliver passet på vores ting og huset som sådan. Vi har mange muligheder for at skabe de bedste betingelser for børns udfoldelses- muligheder. For os er det vigtigt, at hvert rum er indbydende til leg og at hvert rum har en bestemt funktion. 4

5 ÅBNINGSTIDER. Fritidshuset er åbent fra kl til barnet starter i skolen, og fra barnet kommer fra skole til kl På skolefridage kan børnene også bruge Fritidshuset i det tidsrum, hvor de normalt går i skole. Fritidshuset er lukket 3 dage før påske, dagen efter Kristihimmelfartsdag, 3 uger i sommerferien og dagene mellem jul og nytår. På disse dage bliver der mulighed for pasning på andre skoler. Information kommer i løbet af året. 24. december og grundlovsdag er lukket, og der er ikke fællespasning. Fritidshuset rummer pr. 1. August 2013 ca. 365 børn fordelt på 2 afdelinger.. PRISER PR. 1. JANUAR 2013 Der henvises til Silkeborg kommunes hjemmeside eller Takstbladet på skolens hjemmeside under Fritidsdelen Heldagsmodul: Kl og Eftermiddagsmodul: Kl Morgenmodul: På skolefridage: modulet plus skoletiden. Ændring af modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag. Udmeldelse og ændring i nedadgående retning kan ske med én måneds varsel pr. 1. eller 16. måneden. Udmeldelse og ændring af modul skal ske via nettet. på: SØSKENDETILSKUD Der bliver automatisk beregnet søskendetilskud, hvis en familie har mindst 2 børn (på samme folkeregisteradresse) indmeldt i et kommunalt pasningstilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der beregnes 50% søskendetilskud på de øvrige pladser FRAVÆR. Hvis barnet holder fri fra Fritidshuset, skal I meddele det til Fritidshuset. Besked om fravær eller andet kan skrives i bogen ved siden af den hvide tavle, der hænger mellem køkkenet og værkstedet. KONTROL AF FREMMØDE. Personalet fører tilsyn og ser efter, om børnene møder op. I det omfang det er muligt, har personalet derfor pligt til at kontakte forældrene, hvis barnet ikke møder op. AFHENTNING AF BØRN. Børnene bliver en gang i mellem hentet af andre, og så er det vigtigt, at de ved hvilken gruppe og klasse barnet går i så er det lettere for personalet at hjælpe. HJEMSENDELSESTIDSPUNKER "GÅ SELV" ordninger. Hvis barnet selv må give besked vedr. sin kommen og gåen i Fritidshuset, skal der afleveres et aftaleskema med forældre-underskrift. Børn, der selv må gå hjem, skal selv holde øje med klokken. Vi sender børn til faste fritidsaktiviteter i lokalområdet. Vi sender også børn til bus. I kan altid få et nyt skema, hvis aftalerne skal ændres. Forældrene har ansvar for barnet på vej til og fra Fritidshuset. TELEFONTID Vi vil bede Jer om at ringe i vores telefontid - hvis det er muligt. Ha lidt tålmodighed når I ringer, da vi kan være langt fra telefonen. KL og kl

6 MOBILTELEFONER Det er forældrenes afgørelse om barnet kan eller må bruge deres mobiltelefon. Børnene kan bruge deres mobiltelefoner i Fritidshuset. De skal have dem slukket/på lydløs, når vi er sammen. Børnene skal spørge/orientere inden de ringer uanset om det er fastnet eller mobil. Ved uoverensstemmelse mellem børnene(konflikter) er det vigtigt at påpege, at barnet skal henvende sig og få hjælp af de voksne inden de ringer hjem. Forældre opfordres til at tage en snak med børnene om anvendelse af mobiltelefon og i hvilket omfang. AKTIVITETER I Fritidshuset er der rige muligheder for at børnene kan udfolde sig både inde og ude. F.eks. gennem læsning, udklædning, træsløjd, lerværksted, værkstedsaktiviteter, spil, syning, boldspil, teater og udflugter i naturen m.v. I det daglige lægger vi meget vægt på, at det er børnenes frie valg, om de vil deltage i dagens aktiviteter/tilbud eller de gerne vil lege. Begrænset antal på aktiviteterne forekommer. HJEMMEHOLD I Fritidshuset kan børnene vælge sig på "hjemmehold". Det vil sige, at børnene selv planlægger, hvad de vil lege eller beskæftige sig med. Disse børn opholder sig i eller omkring Fritidshuset. DEN HVIDE TAVLE I FÆLLESRUMMET Oversigt over hvilke børn, der deltager på aktiviteterne, findes på den hvide tavle i fællesrummet. Hvert spor har sin farve. FØDSELSDAGE. Barnet må gerne medbringe noget hyggeligt til sporet. EFTERMIDDAGSMAD/"TRAKTE" Vi serverer eftermiddagsmad i tidsrummet mellem kl Eftermiddagsmaden består oftest af hjemmebag - vi får kage om fredagen. Eftermiddagsmaden er ikke et måltid men en enkelt bolle el. lign. Børnene kan til en hver tid sætte sig i køkkenet for at spise det der er tilbage i madpakken. PÅKLÆDNING. Barnet skal være klædt praktisk på, så der kan leges både ude og inde. LEGETØJ. Legetøj kan medbringes i et behersket omfang for egen regning og risiko. ERSTATNING. Fritidshuset har ikke en forsikring, der dækker for bortkommet/ beskadiget tøj eller ting. KOPPER OG KRUS Børnene skal medbringe sit eget krus i forbindelse med eftermiddagsmaden trakte Børnene oplever det som rart at have en personlig ting med. TRADITIONER TEATER I foråret er huset præget af teater. Børnene laver teater, og så bliver det vist for forældre og søskende ved en teaterfest. Der bliver afviklet 3 teaterfester i foråret for klasse ET FOR HVERT SPOR. HYGGEAFTEN I løbet af efteråret/vinteren arrangeres en hyggeaften for sporet/klassen.. Det foregår en fredag aften. 6

7 ANSVAR V. FORÆLDREARRANGEMENTER I forbindelse med arrangementer i Fritidshuset, hvor forældrene er inviteret, har forældrene ansvaret for barnet/børnene samt for mindre søskende under arrangementet. FORÆLDRESAMARBEJDE. Det er vigtigt, at der er et godt forældresamarbejde i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at I kommer jævnligt i Fritidshuset, så I lærer os at kende. Ligeledes er det altid en god idé, at give gruppepædagogen besked, hvis jeres barn, af en eller anden årsag, har brug for særlig støtte/omsorg i en periode. Forældre kan få indflydelse på skolefritidsordningen gennem skole- bestyrelsen. FORÆLDRESAMTALER. Vi holder forældresamtaler i det omfang forældre eller personalet ønsker det. SKOLE/HJEM-SAMTALER. Pædagoger fra Fritidshuset deltager i skole/hjemsamtaler. FORÆLDREBESØG. Forældrene er altid velkomne til at være i Fritidshuset. Der er altid kaffe på kanden om fredagen i køkkenet. Børnene sætter stor pris på, at I kommer også selv om I kun kan deltage 10 minutter FORÆLDREKAFFE. En gang imellem byder børnegrupperne på forældrekaffe. PÆDAGOGERNES DELTAGELSE I SKOLEN Pædagogerne deltager 2 timer om ugen i 0., 1., 2. og 3. klasse. Timerne planlægges sammen med lærerne. Timerne kan også anvendes på projekter over kortere eller længere perioder. Der er en fast person tilknyttet hver klasse Definition af Skolepædagog I indskolingen i Silkeborg kommune er ansat børnehaveklasseledere, lærere, skolepædagoger samt pædagogmedhjælpere, der med udgangspunkt i kommunens kvalitetskriterier, rammer og mål i samarbejde med børnenes forældre sikrer den bedst mulige indskoling for børnene. En skolepædagog er på skolen ansat på årsnorm og har sit hovedvirke i skolens fritidsdel. Skolepædagogen deltager i den øvrige del af sin arbejdstid i et struktureret og planlagt teamsamarbejde med børnehaveklasseledere og lærere i undervisningsdelen. I undervisningen medvirker skole- pædagogen i obligatoriske lektioner med et fagrelateret indhold, men har ikke ansvar for undervisningen. Skolepædagogerne har i undervis- ningsdelen en særlig forpligtelse til at arbejde med at udvikle børnenes sociale kompetencer. Skolepædagogen er personale- og samarbejdsmæssigt bindeled mellem de ansatte i undervisnings- og fritidsdelen. Skolepædagogen er med til sikre, at der kan etableres sammenhæng mellem undervisnings- og fritidsdelen til gavn for det enkelte barn og børnegruppen. Skolepædagogen deltager derfor i skole-hjem samtaler. OPSTART FOR NYE BØRN Nye børn bliver inviteret til besøg i Fritidshuset sammen med deres børnehave. Områdets børnehaver bliver inviteret til generalprøver ved teaterfesterne. Forældre og børn inviteres til en introduktionsaften, hvor gruppepædagogerne er til stede. I løbet af sommerferien er I velkomne til at besøge Fritidshuset. 7

8 DAGSRYTME PÅ SKOLEDAGE MORGENÅBNING leg og hyggeligt samvær morgenmad afkrydsning af børn modtage telefonbeskeder sende børn i skole FORMIDDAGSMØDE planlægning af dagen SPISNING I KLASSERNE kontrol af fremmøde informere om aktiviteter tilmelding til aktiviteterne hygge omkring spisning med lege el. historie UDELEG tjekke gruppelisten Alle børn - der ikke har time mellem kl skal være ude til kl INDKRYDSNING PÅ SPORENE AKTIVITETER/HJEMMEHOLD aktiviteter i eller omkring Fritidshuset aktiviteter i faglokaler på skolen ture ud af huset opsyn ude og inde sende børn til fritidsaktiviteter modtage beskeder EFTERMIDDAGSMAD PÅ SPORENE eftermiddagsmaden serveres hyggeligt samvær gruppelisten tjekkes FRILEG/HYGGE frileg/hyggelig samvær og oprydning/lukning sende børn til fritidsaktiviteter 8

9 9

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn 2014. Revideret den 11.12.14 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Velkommen til GFO Skovshoved

Velkommen til GFO Skovshoved Velkommen til GFO Skovshoved 1 Opstart 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til alle børn og forældre...3 Dagligdagen i GFO en...5 Når barnet skal hjem fra GFO...5 Beskeder til GFO en...5 Aktiviteter...6

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Bakkehusets historie: Velkommen i Bakkehuset: Information: Vores målsætning: Legepladsen: Morgenåbning/Åbningstider:

Bakkehusets historie: Velkommen i Bakkehuset: Information: Vores målsætning: Legepladsen: Morgenåbning/Åbningstider: 2 Velkommen i Bakkehuset: Vi vil gerne byde alle nye børn og forældre velkommen i vores fritidsordning. Med denne folder vil vi forsøge at give jer et lille indblik i vores hverdag her i Bakkehuset. I

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere