Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. Skolen tlf.nr.: Dus tlf.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens ledelse. Skolebestyrelsen. www.mellervangskolen.dk mellervangskolen@aalborg.dk Skolen tlf.nr.: 98 15 73 44. Dus tlf.nr."

Transkript

1 Skolens ledelse Skoleleder: Edith Bech Riemer Viceskoleleder: Kaj Søndergaard Afdelingsleder : Birthe Mortensen DUS-Fællesleder: Lars Steen Nielsen Afdelingsleder DUS: Lene Kalmar Jensen Afdelingsleder DUS: Claus H Pedersen Teknisk service-leder: Administration: Sekretær: Pia Meincke Sekretær: Kirsten Nielsen Skolebestyrelsen Forældrevalgte: Stig Rafn, fmd Anke Kirk Jan Blæsbjerg Helle Gatz Flemming Kristoffersen Lene Mortensen Anne Johansen Øvrige repræsentanter fra skolen: Johannes Mølgaard og Else Marie Hansen, medarbejderrepræsentanter samt 2 elevrådsrepræsentanter Skoleleder og viceskoleleder Skolen tlf.nr.: Dus tlf.nr.:

2 Indholdsfortegnelse: Velkommen til Mellervangskolen... side 3 Skolen kan ikke lukke... side 4 Spilleregler... side 5 Rygeforbud... side 6 Tilbud til elever med særlige behov... side 7 Oversigtskort... side 8 DUS Mellervang... side 10 Pædagogisk Service Center... side 10 Elevråd... side 11 Skolesundhedstjeneste... side 11 Tandpleje... side 11 Nyhedsbrev fra skole og DUS... side 12 Børnenes kontor... side 12 Skolemadsordning... side 13 Skolevejen... side 12 Forsikring... side 12 Skolemadsordning - fra aug side 13 Særlige dage... side 14 Ferier og fridage side 15 Ferier og fridage Efterårsferie lør d. 11. okt - søn d. 19. okt Juleferie lør d. 20. dec - søn d. 4. jan 2009 Vinterferie lør d. 14. feb - søn d. 22. feb Påskeferie tor d. 9. apr - man d. 13. apr Bededagsferie fre d. 8. maj - søn d. 10. maj Kr. Himmelfartsferie tors d. 21. maj - søn d. 24. maj Pinseferie lør d. 30. maj - man d. 1. juni Grundlovsferie fre d. 5. juni Sommerferie 2008 lør d. 27. juni Alle datoer inklusive Blå mandag: Eleverne i 7. årgang har fri mandag efter deres konfirmation. Tirsdag skal eleverne møde efter deres ugeskema. 13

3 1. skoledag for årgang 13. august årgange møder fra kl klasserne møder fra kl Indvielse af nye lokaler 14. august årgang møder skoledag for børnehaveklasserne 18. august Møder fra kl Åbent hus uge uge 39: 22. sep 26. september Klasserne følger normalt skema. Skolerne motionsdag 10. oktober Alle møder fra kl Juleklippedag 01. december årgang: Juleturnering 18. december årgang: Sidste dag før jul 19. december årgang møder fra kl årgang møder fra kl Særlige dage Temadage om skolefesten februar Aftaler på årgange om mødetid. Skolefest 12 februar kl Oprydningsdag efter skolefest 13. februar Alle møder kl Sidste skoledag for 9. årgang 29. maj Skoledagen slutter for alle kl Idrætsdag for årgang 25. juni Møder fra kl Sidste skoledag før sommerferien 26. juni årgang møder fra kl årgang møder fra kl Velkommen til Mellervangskolen Vi sætter tryghed, trivsel, tolerance og ligeværd højt på dagsordenen. Samtidig prioriterer vi den faglige kvalitet højt og lægger vægt på, at børnene udvikler ansvarlighed og selvstændighed. I dette lille informationshæfte fortæller vi dig kort om Mellervangskolen. Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen tilrettelægges ud fra de krav til indhold og mål, der beskrives i Fælles Mål for de respektive fag, der er vedtaget af Undervisningsministeriet. Undervisningen skal foregå med en vekselvirkning mellem faglige forløb og tværfaglige undervisningsforløb. Under hensyntagen til den enkelte elevs behov og udbytte af undervisningen vil undervisningen veksle mellem undervisning i klassen og undervisning i hold. Det er årgangens lærere, der ud fra ovenstående samarbejder om planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Grundskema og periodeskemaer Som udgangspunkt har klassen et grundskema, hvoraf fremgår klassens fag i de respektive lektioner. Det vil gælde i en del af skoleåret. Eleverne og forældrene skal være forberedte på, at der er dage og perioder, hvor grundskemaet erstattes af et periodeskema med andre mødetidspunkter. Dage, hvor eleverne får undervisning et andet sted end på skolen, f. eks ekskursioner, praktik og besøg på virksomheder kan også betyde ændringer af skoledagenes længde. 12 3

4 Det er lærerne på årgangen, der er ansvarlige for børnenes daglige skema. De har en oversigt over, hvor mange timer, der er til de enkelte fag, og skal dermed sikre, at eleverne får deres årlige undervisningstimer. Forældre og elever skal mindst en uge i forvejen kende ændringerne af grundskemaet. Nyhedsbreve Årgangens lærere udsender nyhedsbreve til forældrene, hvor de fortæller om undervisningen, klassens liv og arrangementer. Nyhedsbrevene sendes med eleverne til hjemmene og lægges på ForældreIntra. Elevplaner På Mellervangskolen udleveres én elevplan årligt. Elevplanen udleveres til eleven og forældrene en uge før skole/ hjemsamtalen i løbet af efteråret Eleven har i samarbejde med sine lærere drøftet indholdet af egen elevplan. Ved skole/hjemsamtalen er elevplanen udgangspunktet for samtalen mellem elev, forældre og lærere. Der deltager to lærere ved denne samtale, den ene af dem vil altid være klasselæreren. Husk elevplanen skal medbringes til samtalen! Skolen kan ikke lukke....på grund af vejrlig eller andre omstændigheder, men den normale undervisning kan aflyses på grund af særlige vanskelige forhold. Skolen har tilsynsforpligtelsen overfor børnene. Dette tilsyn vil være i den udstrækning, hvor barnet har mødetid i skole og fritidsordning. Mellervangkantinen og skoleboden Mellervangkantinen og skoleboden drives med frivillig hjælp fra elever, der står for salget hver dag fra og August 2008 fik vi en ny kantine på skolen. Mellervangkantinen, der ligger ved Mellervanghallen, er der mulighed for at købe forskellige former for mad og drikke til overkommelige priser. I Mellervangkantinen må man kan sætte sig og spise sin medbragte eller købte mad og hygge sig sammen med venner og veninder. Kantinen er for eleverne fra klasse, mens skoleboden er salgssted for eleverne fra børnehaveklasse 4. klasse Skoleboden har næsten samme sortiment som kantinen har. Skoleboden ligger i skolegård 1. Da vi nu har åbent to salgssteder, et for de små og et for de store, skulle betjeningen gerne foregå hurtigere. Følgende mad og drikkevarer sælges pr 15/8 08: Cacaomælk: 4,00 kr. Pizza 13 kr. Juice: 5,00 kr. Yoghurt: 5,00 kr. Frokostboller: 10,00 kr. Minimeal: 7,00 kr. Vand m smag: 5,00 kr. Müslibar: 5,00 kr. Kildevand 6,00 kr. Ostehaps: 2,00 kr. Der kommer løbende ændringer i sortimentet i skoleboden og kantinen. Skolemadsordning Skolemadsordningen forsætter i det kommende skoleår, hvor der er mulighed for at jeres barn kan få mad leveret hver dag eller de dage I har lyst eller brug for det. Sortimentet er udvidet meget, så der hver dag er mange forskellige retter at vælge imellem. I skal som forældre bestille og betale maden over Internettet på hjemmesiden og herefter bliver det udleveret til eleverne i spisepausen. Maden skal hentes i den Mellervangkantinen. Husk at tilmelde jeres barn under den rigtige klasse. Mælkeordning Mælkeordningen forsætter på Mellervangskolen i 2008/09. Eleverne har mulighed for at bestille forskellige typer mælk, som bliver udleveret i spisepausen i den nye kantine, sammen med den mad der evt. er bestilt. Hvis man endnu ikke har bestilt mælk til det nye skoleår kan klasselæreren kontaktes. Bestilling og betaling kan foregå ved, at eleverne får girokort og vejledning med hjem. Der er løbende mulighed for tilmelding i løbet af året. Den bedste måde at tilmelde sig er dog over Internettet på hjemmesiden 4 11

5 Nyhedsbrev fra skole og DUS Cirka hver måned udsendes et nyhedsbrev fra skolen og ét fra DUS. Børnenes kontor Mellervangskolens kontaktpersoner til Børnenes Kontor er Birgitte Juel og Else Marie Hansen. Henvendelse til skolens kontor, der formidler kontakt til lærerne. Skolevejen Parkering af cykler: Elever, der cykler til skole skal parkere cyklerne i cykelparkeringsområdet bag Mellervanghallen (gårdvagt i området) eller i cykelkælderen på Frøstrupvej. Der må ikke parkeres cykler på fortov v. Frøstrupvej. Aflevering og hentning af elever. I tilfælde af at børnene køres til og fra skole i bil må aflevering og hentning kun foregå på parkeringspladserne ved Mellervanghallen eller parkeringspladsen ved Øster Uttrupvej. I øvrigt er en cykeltur til og fra skole god motion og giver frisk luft. En god start og afslutning på skoledagen. En begrænsning af biler om morgenen vil øge børnenes trafiksikkerhed. Forsikring Eleverne er i skoletiden erstatningsansvarlige for skader, de forvolder andre, ligesom de er erstatningsansvarlige over for skader, der med mere eller mindre grov uagtsomhed bliver forvoldt mod skolens ejendom. Hjemmets familieansvarsforsikring dækker i de fleste tilfælde, hvor eleven er erstatningsansvarlig. Det må derfor meget anbefales hjemmene, at de har en familieansvarsforsikring. I tilfælde, hvor skyldsspørgsmålet for en skade kan tilskrives skolen eller en af skolens ansatte, er det klart, at det er skolen, der er erstatningsansvarlig. Spilleregler Skolens spilleregler er udleveret til skolens elever i lektiebog. De kan i øvrigt ses på skolens hjemmeside. Mødetid og tilsyn Eleverne må møde på skolen klokken 7.50, da der er læreropsyn herefter. Skolepatruljens anvisninger skal følges. Elever må kun forlade skolen efter aftale med en lærer. Elever i kl. må forlade skolen i mellemtimer. Skolen har 8 faste gårdvagter, der fører tilsyn med eleverne i frikvartererne. Tilsynet begynder klokken 7.50 og omfatter såvel skolens indeområder som udeområderne. I klasselokalerne er ophængt vagtplan for det det pågældende område: I frikvartererne kan du lege eller hygge dig her i klassens hjemmeområder eller ude 0. årgang: DUS-legeplads årgang: Skolegård årgang: Skolegård årgang: Skolegård årgang: Multibane og junglesti årgang: Idrætspladsen Hvis det sner, må du kaste med sne årgang: I skolegård årgang: I skolegård 3 fra plankeværket og ned mod Pædagogisk Servicecenter årgang: Idrætspladsen Mobiltelefoner Mobiltelefoner skal være slukkede i timerne. Hvis en mobiltelefon ringer i undervisningstiden, bliver den inddraget af læreren. Den skal afhentes af forældre i skolens sekretariat. Glemte ting Hvis du glemmer dine ting på skolen, opbevares de i op til 4 uger. 10 5

6 Fritagelse for undervisning og fravær Hvis en elev skal fritages fra undervisningen, skal forældrene søge om det i forvejen. Ansøgning afleveres til klasselæreren. Fritagelse fra idræt og badning samt svømning kan kun gives for en uge ad gangen. Fritagelse for mere end 4 uger kan kun gives efter lægeattest. Ved fravær skal eleven medbringe en dateret skriftlig meddelelse hjemmefra med angivelse af fraværets årsag og længde. Ved fravær i mere end 3 dage, skal hjemmet give besked til skolen. Hvis en elev har en smittefarlig sygdom, skal skolen underrettes. Lus er smitsom, så hjemmet er forpligtet til at iværksætte en behandling. Efter behandling må skolegangen genoptages. Fravær, særlige retningslinier for årgang, samt specialklasser I 0. og 1. årgang skal forældrene inden klokken 8 framelde barnet på første fraværsdag til skolens sekretariat. Sekretariatet giver herefter besked til klasselæreren. Forældre til elever i specialklasserækken skal melde fravær til skolens sekretariat inden klokken 8 og til eventuel kørselsordning. Rygeforbud Elever, forældre, besøgende og personale må ikke ryge på skolens område. Jvnf. Aalborg Kommunes rygepolitik Elevråd Elevrådet er delt op i 3 afdelinger: Afdeling 1: 0-3 årgang Tovholder Lars Steen Nielsen Afdeling 2: 4-6 årgang Tovholder Camilla Frydkjær Afdeling 3: 7-9 årgang: Tovholder Charlotte Rørvig Skolesundhedstjeneste Skolesundhedsplejersken tilbyder alle elever en årlig sundhedssamtale på følgende klassetrin: 0, 1, 3, 5, 6, 8 samt specialklasserne. På 2., 4., og 7.klassetrin vil kun de elever, der udtages til ekstra indsats eller henvises fra anden side, blive indkaldt. Børne- og ungelægerne tilbyder udskolingsundersøgelse/ sundhedssamtale til alle elever i 9. klasse. Børne og ungelægerne tilbyder endvidere undersøgelse af nye elever i modtageklasser og specialklasser samt behovsundersøgelser på alle klassetrin. Skolesundhedstjenesten tilbyder undervisning i klasserne og skolesundhedsplejersken er fast medlem af skolens trivselsgruppe. Skolesundhedsplejerske: Else Stevns, tlfnr.: Tandpleje Den kommunale tandpleje omfatter børn fra 0 år til og med 17 år årige kan frit vælge kommunens tandpleje eller privat tandlæge. Skoletandplejen tilbyder regelmæssigt eftersyn, forebyggende behandling, behandling af alle sygdomme i tænder og tandkød samt behandling af tandstillingsfejl. Elever, der skal til tandlægen indkaldes til tandklinikken på Tornhøjskolen. Skoletandplejen giver også undervisning i korrekt mundhygiejne og fornuftige kostvaner. (foregår på Mellervangskolen) Tandklinikkens telefonnummer

7 DUS Mellervang DUS-ordningen på Mellervangskole er en skolefritidsordning, der optager alle børn fra 0. til og med 3. årgang, hvis forældrene ønsker det. I sprogdussen optages elever fra skolens specialklasser. Der henvises til DUSSENS informationsfolder for yderligere information. Pædagogisk Servicecenter Pædagogisk Servicecenter (PSC) er skolens centrale informations og mediecenter. PSC registrerer alle læremidler, der stilles til rådighed for elever og lærere på Mellervangskolen. De kan her søge, indsamle og bearbejde informationer, ligesom de kan få vejledning af de 3 skolebibliotekarer, der er tilknyttet. De dækker de humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk/musiske områder. Desuden dækker de it og medieområdet. På PSC tilrettelægges aktiviteter, der støtter og fremmer elevernes læse og lærelyst, fx ved at skabe oplevelsesrum gennem udstillinger og fremvisninger. Der er på PSC arbejdspladser, hvor elever og lærere kan få vejledning og hjælp til at betjene og udnytte it og medieudstyret. Udlån af materialer Udlån af bøger og øvrige undervisningsmaterialer foregår fra PSC. Alle bøger er forsynet med stregkode, der registrerer udlånet til den enkelte elev. Bøgerne skal forsynes med omslag. Der er erstatningspligt for mistede eller ødelagte bøger og materialer. Ved flytning fra skolen skal alle skolens materialer derfor afleveres her. I tilfælde af, at dette ikke sker, sendes en rykker til hjemmet med oplysning om hvilke materialer, der skal afleveres samt tidsfrist for aflevering. Overholdes tidsfristen ikke, skal materialerne erstattes til nyprisen. Skolen fremsender faktura på betalingsbeløb og med forfaldsdato. Hvis der ikke betales inden forfaldsdato overgår sagen til incasso hos Aalborg Kommunes Betalingskontor. Mellervangskolens tilbud til elever med særlige behov Kompetencecenter Skolens kompetencecenter fungerer som et undervisnings og rådgivningscenter i forhold til elever, der i kortere eller længere perioder har behov for særlig støtte eller hjælp for at kunne tilegne sig faglige -, sociale og/eller personlige kompetencer. Arbejdsområder: tilbud til elever med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder tilbud til tosprogede elever med behov for støtte i dansk som andet sprog tilbud om lektiecafe Specialklasserække Mellervangskolen har en kommunal specialklasserække for elever med svære sprog- og/eller læseproblemer. Der er i alt 6 klasser, som dækker forløbet fra kl.: sprog-læseklasse 3i/4i, som dækker forløbet fra kl. sprog-læseklasse 6i/7i, som dækker forløbet fra kl. praktik-læseklasse 9i/10i, som dækker forløbet fra kl. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR PPR kan rådgive forældre og skole, vedr. elever, der har et særligt behov. PPR kan indstille til andre skoletilbud af kortere eller længere varighed. Skolepsykolog Jeanette Toft Gam: Socialrådgiver Birgitte Lassen: PPR Tranumparken:

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole

Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole Informationshæfte 2013/2014 Hammershøj Skole Indholdsfortegnelse (alfabetisk rækkefølge) Adresseændring 10 Personale foto 4-5 Afgangsprøver 14-15 Pæd. indsatsområde 17 Bod og mad 6 Pædagogisk råd 19 Børnesår

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 ALFABETISK INFORMATION...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...7 ANSVARLIGHED...7 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8 BEFORDRING...8

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende

Læs mere

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole:

EN GOD SKOLE. Elevernes bud på en god skole: INFO HÆFTE 2013 / 2014 SJØRSLEV SKOLE I dette informationshæfte kan du finde oplysninger om mange forskellige emner fra skolens hverdag. Du kan finde endnu flere emner på skolens hjemmeside www.sjorslevskole.dk.

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk 2 af 32 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø

Læs mere

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2012/2013 42. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme...................... 5 Skolestart 2012/13 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere