Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces"

Transkript

1 Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces Ansøgningsrunden forår 2017 OFFENTLIGGJORT 23. JANUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017

2 Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvad sker der i ansøgningsprocessen?... 4 Hvor meget medfinansiering og hvornår kan du få det?... 5 Hvordan ansøger du?... 5 TRIN 1: PRÆSCREENING... 6 Nyhedsværdi... 6 Prototype... 6 TRIN 2: SKRIFTLIGT MATERIALE... 7 Forretningsplan... 7 Budget... 7 Tildelingskriterier... 7 CV'ER... 9 Testbrugererklæring... 9 Projektplan... 9 Indsendelse af skriftligt materiale TRIN 3: PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE Dette skal du forberede Bedømmelse Efter Præsentation og Bedømmelse BILAG 1: STAMOPLYSNINGER OM PROJEKTHOLDER OG SAMARBEJDSPARTNERE... 13

3 Side 3 af 14 INDLEDNING Denne vejledning hjælper dig trin-for-trin gennem ansøgningsprocessen til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde for medfinansiering til test og tilpasning af innovative produkter og serviceydelser. For at du kender ansøgningsprocessen og kan udfylde det skriftlige materiale korrekt, er det vigtigt, at du læser hele vejledningen grundigt. Så er du forberedt på, hvilke oplysninger du skal have klar til hvert trin. DET KAN DU SØGE MEDFINANSIERING TIL Markedsmodningsfonden medfinansierer projekter, der omhandler test og tilpasning. Det vil sige aktiviteter, der vedrører afprøvning af en prototype eller serviceydelse i en reel brugssituation hos potentielle kunder eller slutbrugere. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en teknisk valideret og funktionsdygtig prototype eller serviceydelse, som er klar til test tidligt i projektet. På baggrund af testresultaterne i projektet gennemføres den sidste færdigudvikling, så produktet eller servicen er helt klar til en markedsintroduktion. Der vil i forbindelse med præscreening og til et evt. præsentationsmøde blive spurgt nærmere ind til løsningens udviklingsstadie. Bemærk: Markedsmodningsfonden har blandt andet til formål at fremme graden af digitalisering/automasering i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Digitalisering/automatisering defineres som løsninger, der kan forbedre virksomheders produktivitet ved at digitalisere eller automatisere en manuel proces. Støtteberettigede aktiviteter i denne projekttype kan fx være: KONKURRENCEVILKÅR Præscreening: Der er et begrænset antal pladser, så booking sker efter først-til-mølle princippet. Du kan booke tid til præscreening fra 23. januar via hjemmesiden markedsmodningsfonden.dk. Bedømmelsesmøde: Maksimalt 36 ansøgere vil få mulighed for at komme til Bedømmelsesmøde. Afdækning af automatiseringspotentiale i købervirksomheden Konsulenthjælp til implementering Test- og tilpasningsforløb Udarbejdelse af fyldestgørende business case til brug for fremtidige salg indenfor samme branche Bemærk: Vær opmærksom på tildelingskriteriet om vækst og beskæftigelse for projekter vedrørende automatisering og digitalisering i produktions-virksomheder (se s. 8-9) Generelt medfinansierer fonden ikke projekter, der har karakter af almindelig videreudvikling af et produkt eller en service, der allerede er introduceret til markedet. Fonden medfinansierer heller ikke aktiviteter, der indgår i virksomheders normale drift, såsom salg og markedsføring, almindelige eksportaktiviteter og drift af værdikæden. Fonden mefinansierer ikke projekter, der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser. Vedrørende software kan fonden ikke medfinansiere udviklingen fra minimal viable product (hvor der udestår væsentlige udviklingsaktiviteter af centrale funktioner) til færdig prototype/beta-version. SÆRLIGE MARKEDSBARRIERER Markedsmodningsfonden lægger vægt på, at ansøgerprojekter står overfor særlige markedsbarrierer. Manglende finansiering alene betragtes ikke som en tilstrækkelig markedsbarriere til at opnå medfinansiering i fonden. En særlig markedsbarriere kan fx være markedstræghed, uklarhed om markedsbehov, særligt behov for hurtig markedsintroduktion eller manglende knowhow. HVEM KAN SØGE? Virksomheder kan søge enkeltvis eller i samarbejde med andre virksomheder og/eller offentlige parter. Projektholder skal være en virksomhed med dansk CVR-nummer offentligt ejede virksomheder kan ikke være projektholder. Virksomheden skal beskæftige mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet, dvs. to fuldtidsansatte eller

4 Side 4 af 14 flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Projektbudgettet skal være på mindst 3 mio. kr., og projektet kan maksimalt vare 3 år. Projektholder og eventuel samarbejdspartner skal selv være indehaver af eventuelle IP-rettigheder. HVAD SKER DER I ANSØGNINGSPROCESSEN? Der er tre trin i ansøgninsprocessen for dig som ansøger: Trin 1) en telefonisk præscreening for at afklare om dit projekt er inden for fondens rammer. Der er et begrænset antal pladser til rådighed til præcreening, så du skal ikke vente for længe med at booke en tid. Bemærk, at det CVR-nummer, der oplyses ved præscreening, også skal anvendes for projektholder ved evt. indsendelse af skriftligt materiale. Hvis det efter et evt. tilsagn til projektet vurderes nødvendigt at ændre CVR-nummer kan dette typisk imødekommes. TELEFONISK PRÆSCREENING Præscreeningen består i en telefonsamtale på max. 20 minutter, hvor du bliver stillet en række spørgsmål om dit projekt. Til sidst i samtalen får du en anbefaling af, om det giver mening for dig som ansøger at udarbejde skriftligt materiale og fortsætte til trin 2. Du kan booke tid til præscreening på markedsmodningsfonden.dk fra den 23. januar Præscreening vil foregå 23. januar 7. april ANSØGNINGSPROCES Trin 2) indsendelse af skriftligt materiale, hvor det afklares om fx forretningsplan, budget og projektplan er fyldestgørende og falder inden for fondens rammer. Du skal have gennemført en præscreening for at kunne indsende skriftligt materiale. Hvis du i forbindelse med tidligere ansøgningsrunder i fonden allerede er blevet præscreenet, og i den forbindelse blev anbefalet at søge, er det muligt at lade denne præscreening gælde. Det er kun muligt, hvis der er tale om samme løsning. Trin 3) et møde mellem ansøger, sagsbehandler og ekstern bedømmer, hvor projektet vil blive præsenteret og bedømt. Bemærk, at maksimalt 36 ansøgere vil få mulighed for at komme til et møde. Det er ikke alle ansøgere, som får mulighed for at gennemgå alle tre ansøgningstrin. Nogle vil blive anbefalet ikke at fortsætte efter præscreeningen i trin 1 (vejledende), mens andre vil få afslag efter trin 2. På den måde sikres en hurtig afklaring og et minimum af spildt arbejde for dig som ansøger. De ansøgere, der kommer til præsentation og bedømmelse, vil få besked om afslag eller tilsagn efter Markedsmodningsfondens bestyrelsesmøde. Processen illustreres til højre herfor.

5 Side 5 af 14 DE 5 TILDELINGSKRITERIER Ansøgninger til Markedsmodningsfonden vurderes i forhold til fem overordnende kriterier. Nyhedsværdi Marked og forretningsmodel Kompetencer og relevant samarbejdskreds Vækst- og beskæftigelseseffekter Markedsbarrierer HVOR MEGET MEDFINANSIERING OG HVOR- NÅR KAN DU FÅ DET? Medfinansieringens størrelse afhænger af din virksomheds størrelse, og hvem du samarbejder med. Fonden dækker dog maksimalt 45 pct. af omkostningerne. Se mere i Vejledning til budget på hjemmesiden. TILSKUDSBERETTIGEDE OMKOSTNINGER KORT FORTALT Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden. Det kan eksempelvis være: Lønudgifter. Konsulentudgifter (dog lægges der vægt på, at tekniske og kommercielle kompetencer, der er essentielle for produktets succes, skal være en intern del af ansøgers eller samarbejdspartners arbejdskraft). Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og udstyr, der er anskaffet i projektperioden. Se mere i Vejledning til budget på hjemmesiden. FORSKNING OG UDVIKLING Statsstøtten, der ydes under Markedsmodningsfonden, indberettes under EU s Generelle Gruppefritagelsesforordning som støtte til eksperimentel udvikling ifm. forsknings- og udviklingsprojekter - en kategori af EU s og OECD s kategorisering af Forskning og Udvikling (F&U). HVORDAN ANSØGER DU? Ansøgninger om test og tilpasning starter med en telefonisk præscreening. Vejledning til præscreening og de efterfølgende trin i ansøgningsprocessen kan du finde på de næste sider. Ansøgt beløb ligger typisk mellem 1,5 og 5 mio. kr., men der er ingen fast øvre grænse. Derimod skal det samlede projektbudget som minimum udgøre i alt 3 mio. kr. UDBETALING Markedsmodningsfonden udbetaler medfinansiering som forskud i rater på op til kr. Umiddelbart efter projektstart, vil de første kr. blive udbetalt til projektholder. Når de kr. er tæt på at være brugt, skal der indsendes et revisorpåtegnet regnskab via , hvorefter Markedsmodningsfonden udbetaler op til kr. igen. Tilsagnsmidlerne må kun bruges indenfor de godkendte budgetrammer og skal modsvares af den medfinansieringsprocent, projektet selv skal afholde. Nærmere vilkår for udbetaling oplyses ved et eventuelt tilsagn.

6 Side 6 af 14 TRIN 1: PRÆSCREENING På markedsmodningsfonden.dk kan du fra 23. januar booke tid til præscreening. Der er mulighed for præscreening i perioden 23. januar 7. april 2017, mandagtorsdag i tidsrummet 9:00 16:00, fredag 10:00-15:00. Samtalen tager maksimalt 20 minutter og optages som dokumentation for ansøgningen. Efter du har booket tid, vil du modtage en bekræftelses med information om præscreeningens form og vilkår. Hvis ikke det er tilfældet, skal du kontakte Markedsmodningsfonden for at sikre din præscreening. Ved booking registrerer vi din virksomheds navn og CVRnummer, og det vil ikke være muligt at indsende skriftligt materiale via et andet CVR-nummer en evt. ændring af CVR-nummer kan først forekomme efter et evt. tilsagn. Det er heller ikke muligt, at blive præscreenet flere gange indenfor samme runde. Det er derfor vigtigt, at det er den person i virksomheden med størst kendskab til projektet og produktet/serviceydelsen, der gennemgår præscreeningen. Konferencekald er ikke mulige. Du bliver ringet op af en sagsbehandler fra Markedsmodningsfonden, som fortæller dig om samtalens vilkår og struktur for derefter at påbegynde præscreeningen. Efter endt præscreening giver sagsbehandleren dig en anbefaling af, om det giver mening for dig at udarbejde skriftligt materiale og fortsætte til trin 2. Hvis du ønsker at fortsætte, kan du kontakte fonden på og få adgang til online ansøgningsmodulet. Præscreeningen fokuserer primært på to faktorer, der er afgørende for, om projektet kan komme i betragtning til medfinansiering i Markedsmodningsfonden: OBS: Det er vigtigt, at du ikke bruger præscreeningen til generel vejledning. Markedsmodningsfondens telefoner er åbne for generel vejledning inden for normal åbningstid (Hverdage kl. 9:00 16:00, fredag kl. 10:00 15:00 på tlf ). Hvis du booker præscreening, accepter du at blive registreret som ansøger til Markedsmodningsfondens ansøgningsrunde. Produktets/serviceydelsens nyhedsværdi Prototypens udviklingstrin De to tildelingsvilkår beskrives til højre herfor. NYHEDSVÆRDI Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende produkter/serviceydelser, der adskiller sig væsentligt fra eksisterende produkter/serviceydelser på det globale marked, og som skaber en merværdi for brugeren. Prototypens merværdi for brugeren skal komme til udtryk i mere end bare øget brugervenlighed. Der skal også være en væsentlig funktionalitetsmæssig merværdi. I forbindelse med booking af præscreeningen, skal du i et simpelt afkrydsningsskema vurdere dit produkts nyhedsværdi. Din udfyldning vil være en del af grundlaget for selve præscreeningssamtalen. Nyhedsværdien skal endvidere underbygges ved evt. indsendelse af skriftligt materiale i trin 2. INNOVATIONSHØJDE Nyhedsværdi indebærer bl.a., at der har været risici/udfordringer ved at udvikle prototypen. Der skal derfor være en hvis innovationshøjde, som har betydet, at der har været usikkerhed forbundet med udviklingen af prototypen. Med andre ord: Hvis din prototype består af standardkomponenter og sammensætningen har været ukompliceret, vil innovationshøjden som hovedregel betragtes som relativt lav. For software gælder det særligt, at der skal være udviklet væsentlige funktioner, der ikke tidligere er udviklet i andre softwareløsninger. PROTOTYPE Markedsmodningsfonden medfinansierer udviklingsfasen fra fungerende prototype til salgbart produkt. På ansøgningstidspunket skal du have en fungerende prototype/servicekoncept. Det vil sige, at de centrale funktioner, der udgør løsningens konkurencemæssige fordel, skal være udviklet. Dette skal du redegøre for i præscreeningen og ligeledes dokumentere i forbindelse med et eventuelt præsentationsmøde ved fremvisning af fx billeder eller en fysisk prototype. Det er vigtigt, at der endnu er tale om en prototype; hvis produktet er klart til salg på ansøgningstidspunktet, er du for langt i udviklingen til at opnå medfinansiering fra fonden. Fonden medfinansierer ikke projekter, hvis primære mål er at skabe markedsreferencer og kundekanaler.

7 Side 7 af 14 TRIN 2: SKRIFTLIGT MATERIALE Efter præscreeningen vil du, hvis du ønsker det, få adgang til Markedsmodningsfondens online ansøgningsmodul. Herfra indsender du det skriftlige materiale, som er nødvendigt for at kunne vurdere, i hvor høj grad projektet lever op til fondens tildelingskriterier. Materialet vil ligge til grund for, hvorvidt du bliver indkaldt til et bedømmelsesmøde, eller i modsat fald om din ansøgning tildeles et afslag. Fristen for indsendelse er 18. april 2017 kl Der vil kun være mulighed for at indsende skriftligt materiale efter gennemførslen af en præscreening, og du skal anvende samme CVR-nummer for projektholder som oplyst ved præscreeningen en eventuel ændring af CVRnummer for ansøger kan først forekomme efter et evt. tilsagn. Materiale der indsendes for sent bliver ikke behandlet. Det materiale, du skal indsende består af: VIRKSOMHEDENS NØGLETAL Markedsmodningsfonden indhenter projektholders seneste årsrapport fra Erhvervsstyrelsen. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport for virksomheden, skal du indsende de seneste nøgletal /regnskaber. Stamoplysninger om din virksomhed og eventuelle samarbejdspartnere (se bilag 1). En forretningsplan for produktet/serviceydelsen. Et budget for projektets omkostninger. En beskrivelse af opfyldelse af fire tildelingskriterier (max ord). CV er på projektets centrale udførende aktører. Mindst én underskrevet testbrugererklæring. En projektplan med individuelle arbejdspakker. Et billede af dit produkt. Nedenfor gennemgås kravene til de enkelte dokumenter. FORRETNINGSPLAN Du skal vedhæfte en forretningsplan for dit produkt/serviceydelse. Fonden har ingen faste krav til rammer og form på forretningsplaner, da du som projektholder selv skal bestemme, hvordan dit produkt/serviceydelse præsenteres. Som en tommelfingerregel skal forretningsplanen have samme kvalitet som den, du ville fremvise til investorer og finansieringsforbindelser. Den skal dog som minimum beskrive jeres produkt/serviceydelse, konkurrencesituation, kundesegment og salgsstrategi. Du kan finde inspiration til en almindelig fyldestgørende forretningsplan på Hvis din forretningsplan vurderes mangelfuld i forhold til at give et grundlag for en vurdering af produktets/serviceydelsens markedspotentiale, vil du modtage et afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant ansøge igen til næste ansøgningsfrist. Du kan ikke genansøge i samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag. BUDGET En vigtig del af din ansøgning til Markedsmodningsfonden er projektets budgetskema. Det er afgørende for, at fonden kan se, at dine estimerede udgifter er velfunderede og tilskudsberettigede. Det er vigtigt at indlevere et så nøjagtigt budget som muligt, men fonden er opmærksom på, at et budget består af estimater og kan ændre sig over tid i projektforløbet. Derfor skal budgettet ikke ses som en bindende plan overfor fonden. Der vil, i de tilfælde hvor det er velbegrundet, være rum til ændringer i løbet af projektforløbet. Dog skal du være opmærksom på, at det samlede ansøgte beløb vil udgøre den maksimale ramme for, hvad du i tilfælde af tilsagn vil kunne modtage i medfinansiering. Skabelonen til skemaet findes i ansøgningsmodulet, og i Vejledning til budget på hjemmesiden finder du en trinfor-trin vejledning til udfyldelse. TILDELINGSKRITERIER Skabelonen til dette dokument findes i ansøgningsmodulet og kan udfyldes med et samlet maksimalt omfang på 2200 ord (ca. 3 sider). Det er vigtigt, at skabelonen benyttes og indsendes i Word-format. Som ansøger skal du beskrive dit projekts formål og produktet/serviceydelsen i forhold til fire af fondens fem tildelingskriterier, som ses nedenfor. Nyhedsværdi Marked og forretningsmodel Vækst- og beskæftigelseseffekter

8 Side 8 af 14 Markedsbarrierer Fondens femte tildelingskriterie kompetencer og relevant samarbejdskreds vurderes ud fra CV er og forretningsplan. Din udfyldelse af skemaet går uændret videre til Markedsmodningsfondens bestyrelse, så det er vigtigt, at du skriver letforståeligt og ikke forudsætter, at læser har viden om emnet på forhånd. Hvis dokumentet om tildelingskriterier vurderes at være mangelfuldt beskrevet, eller det vurderes, at projektet ikke i tilstrækkelig grad opfylder fondens tildelingskriterier, vil du modtage et afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant ansøge igen til næste ansøgningsfrist. Du kan ikke genansøge i samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag. Nedenfor gennemgås de enkelte felter i skabelonen herunder de fire tildelingskriterier: Beskrivelse af produktet/serviceydelsen (max 200 ord) Her skal du give en helt kort overordnet præsentation af dit produkt/serviceydelse. Formål (max 400 ord) Her skal du beskrive, hvad projektet med medfinansiering fra Markedsmodningsfonden skal resultere i. Med andre ord skal du forklare, hvad pengene fra fonden skal bruges til. Der spørges her ikke til løsningens funktion, eller hvordan du kommer på markedet med produktet. Nyhedsværdi (max 400 ord) Dette kriterie er indledningsvist sandsynliggjort i forbindelse med præscreeningen. Det er dog afgørende, at du herudover laver en grundig skriftlig redegørelse for produktets nyhedsværdi, da denne vil gå direkte videre til fondens bestyrelse. Du skal redegøre for løsningens funktion, og hvordan produktet/serviceydelsen er nyskabende i forhold til allerede kendte løsninger på det globale marked. Du skal med andre ord forklare produktets/serviceydelsens merværdi for brugerne. Beskriv under dette tildelingskriterie også din plan i forhold til intellektuel ejendomsret/immaterielle rettigheder (IP), dvs. patent, brugsmodel, varemærke, design eller ophavsret (find information på Patent- og Varemærkestyrelsen). Fx om der er lavet nyheds- og krænkelsesundersøgelse, hvis det er relevant for produktet. Marked og forretningsmodel (max 400 ord) Der lægges vægt på, at de produkter/serviceydelser, som testes, har et stort kommercielt potentiale, der kan realiseres og skabe god forretning. Herunder lægges bl.a. vægt på markedspotentiale, konkurrentanalyse, salgs- og markedsføringskanaler samt prissætning. Du skal forklare, hvor stort det samlede globale markedspotentiale er for løsningen, og hvordan du har tænkt dig at nå en tilstrækkelig stor markedsandel. Beskriv hvordan du prissætter din løsning i forhold til konkurrenterne, og hvorfor din løsning er attraktiv for køberne. Disse forhold vil oftest være afdækket i en fyldestgørende forretningsplan. I så fald kan du kopiere fra denne, men husk, at teksten går direkte videre til bestyrelsen. Vækst- og beskæftigelseseffekter (max 400 ord) Fortæl hvor stor omsætning og eksport, du forventer, bliver skabt som resultat af en succesfuld markedsintroduktion af din løsning. Fortæl også, hvor mange arbejdspladser, du regner med, bliver nødvendige at oprette i virksomheden (og hos eventuelle samarbejdspartnere) i forlængelse heraf. Forklar efterfølgende, hvordan du er nået frem til dine forventninger. Du skal angive, hvad den årlige hhv. omsætning og eksport forventes at blive for din virksomhed og eventuelle samarbejdspartnere direkte afledt af projektets gennemførsel. Du skal angive ét samlet beløb (i DKK) for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere, og beløbet angives i forhold til to tidspunkter: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Ligeledes skal du angive hvor mange nye arbejdspladser, der forventes akkumuleret over årene direkte afledt af projektets gennemførsel. Du skal angive ét samlet tal for projektholder og eventuelle samarbejdspartnere. Eventuelle deltidsstillinger omregnes til fuldtidsstillinger. Antal arbejdspladser angives ligeledes for to tidspunkter I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Bemærk: Hvis dit projekt vedrører produkter, der kan være med til at automatisere/digitalisere arbejdsgange i produktionsvirksomheder, skal du ligeledes angive og

9 Side 9 af 14 sandsynliggøre vækst og beskæftigelseseffekter hos dine kunder: I året hvor projektet afsluttes I år fem efter projektstart Du skal her tage udgangspunkt i den vækststrategi, du har lagt og lave en skønsmæssig vurdering af, hvor meget øget omsætning, en implementering af din teknologi hos dine kunder vil betyde. Derudover skal du give en skønsmæssig vurdering af, hvor mange arbejdspladser, dit produkt kan være med til at fastholde/skabe i Danmark hos dine kunder. Det vil sige, at du skal vurdere om implementering af din teknologi hos dine kunder vil være med til at skabe arbejdspladser som konsekvens af øgede konkurrencefordele. Alternativt, om din teknologi er med til at fastholde arbejdspladser hos dine kunder, som ellers ville være gået tabt enten på grund af udflytning eller på grund af udkonkurrering. Du således foretage en vurdering af, hvor mange arbejdspladser du forventer det drejer sig om hos dine kunder ved projektafslutning og i år fem efter projektstart jf. ovenfor. Endvidere opfordres til så vidt muligt at vedhæfte CV er for bestyrelsesmedlemmer, advisory board og lignende dog skal det klart fremgå, at de enten er medlem af bestyrelsen eller advisoryboard. Det skal således være muligt for sagsbehandler at se, at personen er ansat i virksomheden og skal bidrage til projektet eller er tilknyttet i en bestyrelse eller advisoryboard. TESTBRUGERERKLÆRING Du skal fremsende underskrevne testbrugererklæringer fra testbrugere i projektet. På ansøgningstidspunktet kræves der vedlagt som minimum en underskreven testbrugererklæring fra projektets første testbruger. Der er ikke en skabelon for erklæringen, men den skal beskrive, på hvilken måde testbrugeren deltager i forløbet, og dokumentere, at testbrugeren er indforstået med at deltage i det forløb af test og tilpasning, der er anført i ansøgningen. Bemærk: Hvis man samtidig med at være testbruger er samarbejdspartner i projektet, behøver man alene underskrive projektdeltagererklæringen (se Trin 3 side 11). PROJEKTROLLER Markedsbarrierer (max 400 ord) Der lægges vægt på, at fondens medfinansiering bidrager til, at tilskudsmodtager kan overkomme specifikke barrierer på markedet, som ellers ville være svært overkommelige. Det kan fx være markedsfejl, markedstræghed, uklarhed over markedsbehov eller problemer med at opretholde first-mover fordel. Der lægges vægt på, at det i ansøgningen klart beskrives, hvordan støtten kan være med til at afhjælpe anførte markedsbarrierer. Her skal du derfor redegøre for, hvilke særlige vilkår på markedet, der har indflydelse på dine afsætningsmuligheder. Du skal såldes forklare, hvad der står i vejen for, at du kommer på markedet i dag, og hvordan fondens midler kan være med til at hjælpe dig videre. CV'ER Du skal indsende CV er på de personer, der skal drive og forme projektet som minimum et CV på projektholder og de udførende aktører hos eventuelle samarbejdspartnere. Det skal fremgå tydeligt, at projektet er sikret de tekniske/faglige og kommercielle kompetencer, der skal til, for at test- og tilpasningsfasens mål opnås og bidrager til en succesfuld markedsintroduktion. Projektholder: Den virksomhed, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler vedrørende projektet. Projektholder skal på ansøgningstidspunktet beskæftige hvad, der svarer til 2 fuldtidsstillinger. Samarbejdspartner: Projektdeltager der indgår i projektbudgettet og dermed bidrager økonomisk til projektets gennemførsel (i likvider eller løntimer) og ligeledes får del i det ansøgte tilskud, se også bilag 1. Projektdeltager: En fællesbetegnelse for projektholder og samarbejdspartner. Inden trin 3 i ansøgningsprocessen skal alle projektdeltagere underskrive en projektdeltagererklæring. Testbruger: Potentielle slutbrugere/kunder, der er repræsentative for det marked, du forventer at adressere, og som i projektet tester løsningen. Testbrugere må gerne, men behøver ikke, være samarbejdspartnere.

10 Side 10 af 14 PROJEKTPLAN Skabelonen til projektplanen findes i ansøgningsmodulet. Du skal opdele projektplanen i arbejdspakker, der beskriver, hvad formålet er med projektets forskellige leverancer, hvordan de skal opnås og hvem, der er ansvarlige for de enkelte leverancer. Du skal udfylde 3-10 arbejdspakker for at udgøre en fyldestgørende projektplan. Arbejdspakkernes navne skal gå igen i budgettet. Projektplanen er også det skriftige dokument, der sandsynliggør for fonden, om prototypen er langt nok i sit udviklingsstadie til at falde indenfor rammerne. SÆRLIGT OM TESTARBEJDET Det er et krav, at minimum én af arbejdspakkerne i projektplanen beskriver de forventede gennemførte tests af din prototype. Du skal redegøre for, hvor og hvordan testen gennemføres, samt hvem der varetager opgaven. Markedsmodningsfondens bestyrelse vil i vurderingen af, hvilke projekter der skal have tilskud, vægte produkter/serviceydelser, der afprøves hos flere slutbrugere frem for enkeltstående tests. Testbrugerne skal dog være relevante og repræsentative for det marked, du forventer at skulle afsætte dit produkt/serviceydelse på. Præcisér følgende: Hvad er testsituationen (set up/formål)? Hvor skal prototypen/serviceydelsen testes (teststeder)? Hvem er testpopulationen (antal brugere) og hvorfor er denne testpopulation relevant for projektet? Hvor mange enheder af produktet/serviceydelsen forventes testet per år i projektperioden? Begrund endvidere antallet af testbrugere i projektet. Betaling fra teststeder Hvis løsningen, der testes og tilpasses i projektet erstatter en eksisterende løsning hos testbrugeren, og derved skaber en direkte og umiddelbar værdi for teststedet, skal teststedet betale for at benytte løsningen. Betalingen skal afspejle brugsværdien af den konkrete løsning i den givne periode med hensynstagen til, at der er tale om en test. I disse tilfælde skal du redegøre for, hvordan teststederne betaler for at benytte løsningen. Dette skal også fremgå af budgettet (se Vejledning til budget). Hvis din projektplan vurderes at være mangelfuld eller indeholder et væsentligt omfang af aktiviteter, som ikke er tilskudsberettigede under fonden, vil du modtage et afslag på den baggrund. Det giver dig mulighed for at tilrette i forhold til fondens tilbagemelding, og hvis relevant ansøge igen til næste ansøgningsfrist. Du kan ikke genansøge i samme ansøgningsrunde efter at have modtaget et afslag.

11 Side 11 af 14 BILLEDE Du skal uploade og indsende et billede, der bedst muligt viser dit produkts prototype. Hvis der er tale om en systemløsning eller software, kan grafiske illustrationer af løsningen uploades. INDSENDELSE AF SKRIFTLIGT MATERIALE Når du trykker Indsend materiale, modtager du en mail med dine stamoplysninger samt en bekræftelse på, at fonden har modtaget din ansøgning. Modtager du ikke denne kvitteringsmail inden for 10 minutter, skal du kontakte Markedsmodningsfonden for at sikre, at ansøgnignen er modtaget. Når du har indsendt materialet, vil du ikke få mulighed for at indsende flere oplysninger. Kun den første version, der indsendes bliver behandlet i Markedsmodningsfonden. Du skal derfor sikre dig, at alle bilag er vedhæftet, og at al tekst er som du ønsker det, inden du indsender.

12 Side 12 af 14 TRIN 3: PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE OBS: Hvis du ansøger Markedsmodningsfonden, accepterer du at kunne komme til et præsentationsmøde i Erhvervsstyrelsen i København den 23. eller 24. maj Der vil ikke være mulighed for at ønske én af dagene eller et tidspunkt, så du skal som udgangspunkt afsætte begge dage, indtil du modtager en evt. inivitation fra fonden 8. maj. Mødet vil vare maksimalt 45 minutter. Hvis det vurderes, at det skriftlige materiale, du har indsendt, er fyldestgørende og anskueliggør et projekt, der lever op til fondens tildelingskriterier, vil du via blive indkaldt til et møde om projektet i Erhvervsstyrelsen i København. Senest 8. maj 2017 vil du enten få en indkaldelse til Erhvervsstyrelsen eller et afslag på din ansøgning. Hvis du bliver indkaldt, får du tilsendt en projektdeltagererklæring, som du og dine eventuelle samarbejdspartnere skal underskrive som bekræftelse på, at de angivne partnere i projektet er indforståede med at deltage i tilfælde af et eventuelt tilsagn. Udfyldte erklæringer skal sendes til inden mødedatoen eller som det seneste medbringes fysisk til mødet. Til mødet deltager en sagsbehandler fra Markedsmodningsfonden og en ekstern bedømmer med markedsviden. Hele mødet vil blive videoptaget til dokumentation og til bestyrelsens reference. Som ved præscreeningen er det vigtigt, at det er den person i virksomheden med størst kendskab til projektet og produktet/serviceydelsen, der kommer til mødet. Maksimalt fire personer kan møde op og repræsentere projektet til mødet. DETTE SKAL DU FORBEREDE Der vil være projektor med tilkoblet computer tilstede i mødelokalet. Du vil også have mulighed for at tislutte din egen computer via almindeligt VGA-stik eller minidisplay. Hvis du ønsker det, kan du sende eventuelle slides til sagsbehandler dagen forinden mødet, så er det sat op, når du kommer. Du skal lave en præsentation på 10 minutter, som du synes bedst forklarer dit produkt/serviceydelse og det projekt, du søger penge til. Du behøver ikke gennemgå alle aspekter, da både sagsbehandler og bedømmer har læst det skriftlige materiale inden mødet. Vi forventer dog, at du som minimum kommer ind på produktets nyhedsværdi, hvordan du vil tjene penge på det, og hvordan du forventer at komme på markedet. Formen på din præsentation er ikke vigtig, og du vil ikke blive bedømt på dine præsentationsevner. Formålet med præsentationen er udelukkende at give dig mulighed for at indlede samtalen med at fortælle om dit produkt på dine præmisser. Hvad du medbringer af fysisk materiale eller andet er op til dig. Er du i tvivl om, hvorvidt fonden har mulighed for at tage særlige hensyn, er du velkommen til at ringe til sagsbehandler. BEDØMMELSE Efter præsentationen vil bedømmer og sagsbehandler stille spørgsmål til din ansøgning i maksimalt 20 minutter. Formålet er at sørge for, at bedømmer er tilstrækkeligt oplyst om projektet til fyldestgørende at kunne vurdere ansøgningen ift. alle tildelingskriterier. Efter de 20 minutter bliver du bedt om at forlade lokalet, mens bedømmer samler op på ansøgningen. Herefter giver bedømmer dig sin vurdering indenfor hvert tildelingskriterie. Hvert kriterie vil blive tildelt en karakter fra 1 til 4, hvor 4 er højest, og du vil få mulighed for at svare på bedømmelsen. Det er her vigtigt at understrege, at bedømmelsen ikke er afgørende for bestyrelsens beslutning om tilsagn eller afslag. Således er en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis ensbetydende med et tilsagn, og en negativ bedømmelse er ikke ensbetydende med et afslag. I alt vil mødet vare maksimalt 45 minutter. EFTER PRÆSENTATION OG BEDØMMELSE Det skriftlige materiale sammen med videooptagelsen fra mødet bliver overdraget til bestyrelsen, som træffer afgørelse om din ansøgning. Du vil modtage et svar på senest 23. juni 2017.

13 Side 13 af 14 BILAG 1: STAMOPLYSNINGER OM PROJEKTHOLDER OG SAMARBEJDSPARTNERE Du skal angive, hvilken virksomhed, der er projektholder og dermed ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi, og som har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. For at sikre tilstrækkelig erhvervsmæssig forankring af projektet skal projektholder på ansøgningstidspunktet være en virksomhed, hvor der beskæftiges mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet, dvs. to fuldtidsansatte eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger. Bemærk, at stillinger, årlig omsætning og årlig balance opgøres på koncernniveau, hvilket kan få betydning for, hvor stort et tilskud, de enkelte deltagervirksomheder kan opnå. Se uddybning i Vejledning til budget. Udover virksomhedens navn og adresse skal du bl.a. oplyse følgende: Tegningsberettiget person Den person, der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR/SE-nummer Virksomhedens identifikationsnummer. Selskabsform Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, IVS, I/S, ApS, A/S eller anden form for privat virksomhed, forening mv. P-nummer En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Antal ansatte Her angives antal fuldtidsstillinger opgjort på koncernniveau. Projektholder skal være en virksomhed, der har et sammenlagt timeforbrug som svarer til mindst to fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet. Bemærk, at én person ikke kan tælle for mere end én fuldtidsstilling, men at de to fuldtidsstillinger godt kan fordeles ud på flere personer. Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder kan afkræves dokumentation for antallet af fuldtidsstillinger i virksomheden. Sådan dokumentation kan for eksempel være ansættelseskontrakter eller udskrift af lønindberetninger til SKAT. For virksomheder, der endnu ikke har lønomkostninger, kan en ejeraftale eller andre typer skriftlige aftaler anvendes som dokumentation for antal stillinger i virksomheden. Ved eventuelt tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden kan der stilles betingelse om, at en revisor bekræfter antallet af fuldtidsstillinger som en del af den obligatoriske revisorpåtegning. Årlig omsætning Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. Ejerforhold/finansielle forhold Du bedes svare på i hvilket omfang virksomheden er ejet af andre virksomheder, samt hvilke investeringer der hidtil eller i nærmeste fremtid forventes at komme ind i virksomheden. Fonden ønsker med andre ord at få belyst hvilke personer/organisationer, som står bag projektet/virksomheden. Her tænkes særligt på virksomhedens struktur og ejeranddele. Kontaktperson Angiv navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Kontaktpersonen står også for den løbende kontakt med Markedsmodningsfonden under ansøgningsforløbet og projektets afvikling. Kontaktpersonen kan godt være den samme som den tegningsberettigede person. Regnskabsansvarlig Angiv, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som halvårligt og ved projektets afslutning indsendes til Markedsmodningsfondens sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. Samarbejdspartnere Angiv eventuelle samarbejdspartnere i projektet bemærk, at projektet maksimalt kan involvere syv samarbejdspartnere, fx virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner.

14 Side 14 af 14 Ved samarbejdspartnere forstås deltagere, som bidrager økonomisk til projektets gennemførelse enten i form af løntimer eller likvider og får del i det ansøgte tilskud. Samarbejdspartnere kan også indgå som teststed i projektet, men behøver i det tilfælde ikke indsende en testbrugererklæring, men kan nøjes med at underskrive en projektdeltagererklæring i forbindelse med ansøgningstrin 3. Samarbejdspartnernes bidrag til projektet og deres del i det ansøgte tilskud skal angives i budgetskemaet. Bemærk, at offentlige samarbejdspartnere ikke behøver angive antal fuldtidsstillinger, årlig omsætning og balance. Publikationsret Inddrages der forskningsinstitutioner som samarbejdspartnere i projektet? Hvis ja angiv, om samarbejdspartnerne har ret til at offentliggøre resultaterne af projektet, hvis de stammer fra forskning gennemført af den pågældende samarbejdspartner.

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8.

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8. Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden efterår 2016 OFFENTLIGGJORT 8. AUGUST 2016 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 8. AUGUST 30. SEPTEMBER 2016 Side 2 af 13 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden Maj 2016

Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING. Ansøgningsrunden Maj 2016 Vejledning til Markedsmodningsfondens ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 6. APRIL 2016 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 29. FEBRUAR 4.

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 24. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Grøn innovation GRØN INNOVATION - VEJLEDNING [JUSTER GRAFIK] Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område.

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Innovation Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster Søren Jensen Innovationsfonden Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster kort fortalt InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i SMV er, start-ups

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Udviklingspulje til digitale læremidler

Udviklingspulje til digitale læremidler Udviklingspulje til digitale læremidler Informationsmøde den 29. september 2015 Informationsmøde Udviklingspulje til digitale læremider Side 1 Agenda 14:00-14:40 Styrelsen for It og Læring orienterer om

Læs mere

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser

Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Tilskudsordning til etablering af grønne industrisymbioser Vejledning til virksomheder, der har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig etablering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere