Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv."

Transkript

1 N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette notat handler primært om rettidig aktivering, men mange af betragtningerne gør sig også gældende ift. rettidighed for afholdelse af jobsamtaler. Rettidighed for aktivering er særligt i fokus, idet det koster kommunen refusion, når kommunen ikke når at aktivere til tiden. Det gør sig netop ikke gældende for jobsamtaler, hvor kommunen ikke mister refusion ved manglende rettidighed. Det har aldrig været hensigten, at jobcentrene skal opnå en rettidighed på 100 %, hverken for de kommunale eller de tidligere statslige drevene jobcentre. Det var årsagen til, at Arbejdsmarkedsstyrelsen før kommunaliseringen af jobcentrene arbejde med måltal på mellem 80 og 90 procent afhængigt af målgrupper. Det har altid været forudsat, at der altid vil opstå situationer, hvor det er nødvendigt at afvige fra ret- og pligtreglerne. Den 29. juni 2011 Ref BRS Dir Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Tlf Fax Side 1/7 Selv om man efterfølgende har valgt at straffe alle jobcentre økonomisk, hvis ikke de når at aktivere borgerne rettidigt, ændrer dette ikke på, at en rettidighed på 100 % procent, hverken er muligt eller hensigtsmæssigt. Det kan ikke betale sig at gå efter en rettidighed på 100 % Kommunerne medfinansierer i dag ydelserne til de ledige med en meget stor andel. Derfor ligger det primære økonomiske incitament for en kommune i at hjælpe den ledige i job hurtigst muligt. Det kan derfor koste både i mistet refusionen og i flere administrative ressourcer, hvis en for stor fokus på refusionsstraf ved overskridelse af rettidighed, fjerner fokus fra at få de ledige i job. Med andre ord er der en grænse for, hvornår det for kommunen kan betale sig, at bruge ressourcer på rettidighed.

2 En aktiv indsats virker Det et vigtigt at slå fast, at en aktiv indsats er et vigtigt element i at få de ledige hurtigt i job, da lange perioder med passiv forsørgelse, kan være med at skubbe de ledige helt ud af arbejdsmarkedet. Det er hverken til gavn for den ledige, kommunen eller samfundsøkonomien. Men det er også vigtigt at slå fast, at en rettidig indsats ikke i sig selv giver en bedre indsats. Der er aldrig påvist en sammenhæng mellem rettidighed og gode resultater Der er endnu ikke udarbejdet en analyse/undersøgelse, som påviser, at en rettidig indsats i sig selv får ledige hurtigere i beskæftigelse. Figuren viser, at jobcentre som har en høj rettidighed ikke er bedre til at få ledige i job. Note: Andel uden tilbud til tiden, er den gns. andel for hvert jobcenter i perioden aug til apr Høj rettidighed kan sænke kvaliteten af indsatsen I de fleste tilfælde kan jobcenteret planlægge et aktiveringsforløb i god tid og dermed tilpasse aktiveringen til de lediges behov. Men en del ledige får kortvarig beskæftigelse, bliver syge, er deltidsbeskæftigede e.l., hvilket umuliggør god planlægning af aktiveringen. I disse tilfælde er kommunen nødt til at bruge standardtilbud, som ikke er tilpasset den enkelte. Det primære formål med denne indsats er derfor alene at overholde rettidighedskravene. Hvis kommunen skal have en meget høj rettidig, er det derfor ikke altid muligt at gennemføre en individuelt tilpasset aktivering. Effekt og kvalitet må vige for rettidighed. Det er umuligt at opnå 100 pct. rettidighed Nedenfor er der beskrevet en række eksempler, som viser, at det i praksis ikke er muligt at nå en rettidighed på 100 %. 2

3 Man må derfor konstatere, at den økonomiske straf godt nok øger incitamenter i jobcentrene til at øge rettidigheden, men der vil altid være en udgift(straf), som et jobcentre må acceptere, selv om planlægningen af tilbuddene er optimal. Eksempler på situationer hvor rettidighed ikke kan opnås Arbejdsmarkedsstyrelsen har forholdt sig til nogle af de nedenstående eksempler, og de kan ikke komme med klare bud på, hvordan jobcenteret altid skal kunne aktivere de ledige rettidigt. Eksempler 1. Kortvarig afmelding. Når borgere får et job men bliver ledig igen efter få uger, vil borgere ofte skulle aktiveres med det samme, da vedkommende skal indplaceres i ledighedsforløbet, der hvor den pågældende var, da denne blev afmeldt. Der er derfor ikke altid en rimelig frist til at finde et tilbud. 2. Barsel og sygemelding. (svarer til kortvarig afmelding, se ovenfor) 3. Gentagne sygemeldinger. Selv om jobcenteret indkalder til samtale 8 uger før ret- og pligtdato, så kan borgere melde sig syg til så mange samtaler, at datoen bliver overskredet. Kommunen betaler således uforskyldt 100 % dagpenge, selvom der er taget forvaltningsmæssige skridt til at planlægge aktiveringen i god tid. Svar fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (bygger på svar fra AMS til en række kommuner) Kortvarig beskæftigelse går altid forud for aktivering, også ved korte beskæftigelsesforhold. Der vil derfor være situationer hvor jobcenteret skal være i stand til at aktivere med kort frist. Det vil dog typisk være i forløb hvor jobcenteret allerede har haft kontant til den ledige. Kommunen har ifm. sygeopfølgningssamtalerne mulighed for at tilrettelægge en videre aktivering. Dette giver større mulighed for at aktivering kan ske rettidigt. Da afbud skal meldes forud for samtalen, så vil jobcenteret altid være klar over, at den ledige ikke kommer. Der vil altid være situationer hvor jobcenteret skal være i stand til at aktivere med kort frist. Man kan altid bede a-kasse om at lave en rådighedsvurdering. 4. Ret til at tage 6 ugers Borgerne har retten til 6 Kommentar Men stadigt ikke rettidigt hver gang. Det ændrer ikke ved, at der stadig vil være situationer, hvor kommunen uforskyldt straffes. 3

4 selvvalgt uddannelse. Sådan som lovgivningen er udarbejdet, så kan ledige tage 6 ugers selvvalgt uddannelse i samme periode, som de er forpligtiget til at deltage i tilbud. Og kommunen kan intet gøre. Arbejdsmarkedsstyrelsen erkender, at der i princippet er tale om først-tilmølle, når det kommer til retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse og ret og pligt tilbud. 5. It-kommunikation med a-kassserne. Der går ofte mange uger før jobcenteret får oplysninger fra a-kassen om en ledig. F.eks. kan det nogle gange være umuligt at planlægge aktivering til årige, som skal aktiveres efter 4 uger. Problemerne gælder også når ledige genindplaceres på en ny dagpengeperiode. Her gælder således reglerne for første tilbud, men ofte får jobcenteret denne oplysning fra a-kassen efter mange uger. 6. Fritagelse fra aktivering. Deltidsledige med over 20 timers arbejde om ugen er fritaget for aktivering. Hvis den ledige i en periode kommer under 20 timers arbejde, vil vedkommende skulle aktiveres. Der går igen tid før jobcenteret har denne oplysning, og jobcenteret skal finansiere a-dagpenge i peri- ugers selvvalgt uddannelse. Derfor er det korrekt at der kan opstå situationer, hvor jobcenteret skal aktivere hurtigst muligt efter afslutningen af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Det er AMS opfattelse at jobcenteret kun kan udlade at aktivere en ledig, når jobcenteret har dokumentation for start på ny dagpengeperiode Jobcenteret vil i forbindelse med kontantforløbet kunne følge de omhandlede personer og dermed også hurtigt kunne aktivere, såfremt beskæftigelsen er under 20 timer. Enig med AMS, men problemet er at denne information ofte kommer for sent fra a- kassen. Jobcenteret får kun oplysninger fra a-kasse en gang om ugen, men hovedproblemet her er langsom sagsbehandling i nogle a-kasser. Jobcenteret følger ikke hver uge, hvor mange timer disse personer er beskæftiget. Det er a-kassen det står for at opgøre evt. modregning i dagpenge. Derfor får jobcenteret i nogle tilfælde først oplysningerne, når fristen er over- 4

5 oden indtil vedkommen starter i aktivering. 7. Afholdelse af ferie. Hvis den ledige vælger at afholde spredt ferie (2 dg. en uge, 3 dg. næste uge osv.) så umuliggør det ofte, at der kan sammensættes en tilbud som lever op til reglerne. Derfor må man i praksis vente til ferien er afholdt. I perioden fra falddato til aktivering kan påbegyndes straffes kommunen. 8. Tilflyttere. Ledige tilflytter kommen lige før aktivering skal påbegyndes. Det kan ikke nås at planlægge aktivering rettidigt. 9. Tilbud aflyses. Det er ikke altid muligt at tilrettelægge et nyt tilbud, hvis anden aktør aflyser et tilbud (kursus). 10. Fejlregistrering ved tilmelding. Hvis den ledige registrerer sig forkert på jobnet, så får jobcenteret nogen gang først besked når a- kassen skal udbetale penge til personen. Det sker, at jobcenteret først får besked, når falddatoen er overskreddet. 11. Ugerne med lidt aktivitet tæller men ikke hvis borgeren bliver syg En borger møder i aktivitet fredag i uge 1 + mandag i uge 2 + fredag i uge 3 og mandag i uge 4. Tæller det som 4 Ferie skal oplyses 14 dage før afholdelse. Hvis jobcenteret er opmærksom på, at den ledige har anmodet om ferie, bør medlemmet indkaldes i så god tid, at aktivering kan påbegyndes rettidigt. Der er i reglerne mulighed for, at aktivering kan videreføres i tilflytterkommunen, hvis der er enighed om det med fraflytterkommunen, Det er kommunen, der har indgået kontrakt med leverandøren, og derfor har den også ansvaret for at leverandøren opfylder sine forpligtigelser. Der vil være tale om kortere perioder, fordi tilmeldestatus normalt vil blive ændret, senest når medlemmet anmoder om dagpenge i a-kassen. I Arbejdsmarkedsstyrelsens rettidighedsopgørelse opgøres ved at undersøge om der er mindst 4 sammenhængende uger berørt med aktivering. Det anførte aktiveringsforløb opfylder dette krav. skredet. Igen er der ikke sammenhæng mellem, hvad der er praktisk muligt og hvad AMS mener kommunen kan gøre. Det ændrer ikke på, at man ikke kan planlægge en ny aktivering på meget få dage. Slet ikke hvis tilbuddet skal have relevant indhold. Her har AMS ret, men i praksis kan det stadigt være svært at tage høje for i jobcenteret Svarene viser bl.a., at hvis borgeren har 1 dags aktivitet i 1 uge tæller denne som rettidig men er borgeren syg i samme uge tæller ugen ikke 5

6 ugers aktivering? Er det korrekt forstået, at hvis en borger i aktivitet registreres med fraværsårsagen Sygdom helbred forværres ved aktivering i aktivitetsperioden, så nulstilles faldugen for aktivering ikke? 12. Jobsamtale i udlandet. Ret til at beholde deres dagpenge, mens de i op til 5 dage opholder sig i udlandet pga. jobsamtale. Sker det på et tidspunkt, hvor kommunen skal aktivere pågældende, kan kommunen intet gøre. 13. Ret til at opholde sig i op til 3 måneder i et EØSland. for at søge arbejde, mens de får dagpenge fra Danmark. Igen kan man kun bifalde, at ledige forsøger at komme i beskæftigelse. Men det er ikke rimeligt, at kommunen imens kan komme til at finansiere 100 % af dagpengene, Såfremt borgeren deltager i et aktiveringsforløb og der samtidig registreres en fritagelsesperiode, medregnes ugerne ikke i opgørelse af varighedskravet til aktivering. Det kan løses ved planlægning, da jobcenteret skal orienteres forud for rejsen. Kommunen finansierer ikke EØS dagpenge. Kommunen er bekendt med ansøgning og vil kunde planlægge tilbud forud for rejsen. som rettidig. Hvis borgeren møder 4 dage i en uge og har 1 dags sygdom tælle den heller ikke i forhold til at tælle som ret/pligt tilbud. Disse opgørelsesmetoder gør det meget vanskeligt at håndtere rettidighed, med mindre kommune køber meget længere forløb end ret/pligt tilbud i loven lægger op til. Det giver også en bureaukrati, hvis der skal vurderes og tillægskøbes uger i mange forløb. Hvad hvis man er begyndt på et tilbud? Har man stadig ret til at tage til udlandet og hvordan tæller dette afbrudt forløb så? 6

7 fordi personen lovligt opholder sig i udlandet, mens tidspunktet for ret og pligt indtræffer. 14. Intensiv aktivering Vedrørende refusionsstraf pga. manglende overholdelse af rettidighed er der en særlig problemstilling knyttet til intensiv aktivering. Ifølge loven (LAB 90a) har forsikrede ledige med 123 ugers ledighed ret og pligt til (virksomhedsrettede) tilbud i resten af ledighedsperioden. Endvidere hedder det, at personer, der ophører i et tilbud, hurtigst muligt skal påbegynde et nyt tilbud. Hidtil - dvs. før ansvaret overgik til kommunen - er "hurtigst muligt" i denne sammenhæng ikke blevet fortolket som "dagen efter". Der har derimod været en uskreven regel om, at der kunne gå 4 uger før et nyt tilbud blev iværksat. Det stemmer også fint overens med de praktiske udfordringer, der er forbundet med at iværksætte et nyt tilbud til en borger, der netop er ophørt i et tilbud, eller til en nytilmeldt borger med ledighed bag sig. Aktiveringsgraden for denne målgruppe har da heller aldrig ligget i nærheden af 100 pct., som loven ellers foreskriver, men altid ligget omkring pct. Bemærkning i loven til 90a stk. 4 Ophører en personen i et tilbud, skal den pågældende hurtigst muligt påbegynde et nyt tilbud. Da et tilbud ikke altid umiddelbart vil kunne afløses af et efterfølgende, vil det i praksis ofte være svært at opnå en aktiveringsgrad på 100 pct. 15. Opgørelse af flere tilbudsperioder. Man opgør om tilbuddene ved først at se, om hvert enkelt tilbud i den givne periode overholder krave (ex. 4 ugers sammenhængende aktivering, men gns. 25 timer om ugen). Hvis ikke enkelte tilbud lever om til rettidighedskravene, så ser man samlet på de tilbud, som personen har været på i perioden. Problemet/fejlen opstår, når man skal beregne om flere tilbud tilsammen lever op til kravet om 25 timers gns. aktivering. Her beregner man det gennemsnitlige antal timer på baggrund det sammenlagte antal timer for begge (kan også være flere end to) tilbud i hele tilbudsperioden. I de tilfælde hvor de to tilbud ligger tidsmæssigt fo r- skudt, men overlapper i f.eks. 4 uger, kan det den gennemsnitlige antal for tilbuddene samlet ligge under 25 timers, samtidig med at der faktisk er 4 uger, hvor tilbuddene i gns. lever op til kravene. Her vil tilbuddet ikke blive betragtet som rettidigt, og kommunen skal finansiere hele dagpengeydelsen. Det er heldigvis besluttet, at kravet om 25 timers aktivering afskaffes 16. Unge under 25 som tager på højskole En forsikret ledig, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan bevare retten til dagpenge ved deltagelse Højskole- eller daghøjskoleforløb inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis medlemmet er under 25 år. Den ledige skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og skal derfor i princippet aktiveres for at overholde ret- og pligt reglerne, men da det ikke er muligt mister kommunen refusionen uden mulighed for at rette op det, før den ledige vender tilbage fra højskolen. 7

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere