Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014."

Transkript

1 Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar 2014 Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsteder (ikke momspligtig). Medlem af folkekirken Ikke-medlem af folkekirken Erhvervelse af gravsted Gratis Kisteplads: 557,22 kr. x fredningstiden. Urne- / barneplads: 279,11 kr. x fredningstiden. Fornyelse udover fredningstiden og reservation 348,18 kr. Erhvervelse af gravsted Betalingen for erhvervelse af gravsted indeholder etableringsudgifter til anlæg og bygninger og forrentningen heraf, lønudgifter til generel drift og vedligeholdelse af fællesarealer, driftsudgifter vedrørende fællesarealer. Ikke-medlem af folkekirken. Betalingen for ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer erlægges, selvom gravstedet i forvejen ejes af et medlem af folkekirken. Ikke-medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer skal kun opkræves betaling for den plads ikke-medlemmet optager i fredningstiden. Skal der nedsættes en ny kiste eller urne i gravstedet, skal der igen betales for en fredningsperiode, såfremt afdøde ikke var medlem af folkekirken. Såfremt en af forældrene er medlem af folkekirken nyder udøbte børn samme rettigheder, indtil myndighedsalderen. Fornyelse udover fredningstiden. Ved fornyelser udover fredningstiden skal der betales et gebyr, der udgør prisen på en timeløn. Gebyret er uafhængigt af, hvor mange år gravstedet fornyes. Reservation af gravsteder. Reservering af gravsteder kan kun ske for minimum 5 år ad gangen. Samtidig indgås en ren- og vedligeholdelsesaftale for hele brugsperioden. Der skal udstedes et gravstedsbrev, og der skal betales som ved en fornyelse udover fredningstiden 1 timeløn. Hvorvidt der kan reserveres et gravsted skal være beskrevet i kirkegårdsvedtægten. 2. Timekostprisen. (momspligtig) Timekostprisen for arbejde udført på kirkegården for private efter regning: 348,18 kr./time ekskl. moms. Prisen inkl. moms: 435,23kr./time. 3. Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord. (ikke momspligtig) Type / Status af afdøde Medlem af folkekirken Ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer Gravkastning kiste, voksen grav Gratis 3.829,98 kr. (11 timer) Lørdagstillæg for gravkastning kiste Gratis Tillæg på 1.392,72 kr. (4 timer) Gravkastning kiste, barnegrav (indtil 10 års alderen) Gratis 1.740,90 kr. (5 timer) Gravkastning urnegrav og nedsættelse Gratis 696,36 kr. (2 timer) Lørdagstillæg for urnenedsættelse Gratis Tillæg på 50 % af gravkastningen For gravning i dobbelt dybde (kiste Gratis Tillæg på 50 % af gravkastningen

2 og urne) Rydning af gravsted før gravning Pyntning af graven og den opgravede jord Betales efter medgået tid (momspligtig) Betales efter medgået tid og materialer (momspligtig)

3 4. Takst for pleje og vedligehold af gravstedet i et år. (momspligtig) Timeforbruget for alm. renholdelse af gravsteder i et år Timeforbrug Pris kr. ekskl. moms a. gravsted med 1 kisteplads 2,00 696,35 gravsted med 2 kistepladser 3, ,53 gravsted med 3 kistepladser 3, ,84 gravsted med 4 kistepladser 4, ,38 gravsted med 5 kistepladser 5, ,88 urne / barnegravsted 1,72 598,49 b. gravsted i fællesgrav, kiste, anonym 1,25 435,74 gravsted i fællesgrav, urne, anonym c. og d. gravsted i plæne, plade eller skov, 1 kisteplads gravsted i plæne, plade eller skov, 2 kistepladser gravsted i plæne, plade eller skov, 3 kistepladser gravsted i plæne, plade eller skov, 4 kistepladser gravsted i plæne, plade eller skov, urne 0,75 1,55 2,09 2,82 3,30 1,32 261,65 539,78 727,26 981, ,57 459,43 Pris kr. inkl. moms 870, , , , ,10 748,11 544,67 327,06 674,72 909, , ,71 574,29 Pris ved flere end 5 kistepladser. Ved 6 kistepladser og derover beregnes prisen som differencen mellem 4 og 5 kistepladser, tillagt prisen for 5 kistepladser. Pleje og vedligehold af gravstedet i et år omfatter. Emne Beskrivelse Skilte Hække Vaser Buketter Anlæg Mindesten Blomsterbed Beplantning Stauder Gravstedet Kontroller at nummerskilt og markering for renholdelse eller legat er på plads ved mindesten. At hække er fri for ukrudt på begge sider. Fremmede trævækster fjernes med rod. Vaser der ikke er i brug lægges bag mindesten. Granitvaser, kontrolleres om vasen sidder løs og er fri for jord i bunden. Visne buketter fjernes en gang om ugen. Tilse at stenkanter ligger, som de skal. Småfejl rettes med det samme. Ved jordsænkning og større skader gives meddelelse til gravstedsejeren. Mindestenens front holdes friklippet. Jorden løsnes, luges og blomsterne tilses. Visne stilke klippes af. Udgåede planter, graves op og der gives besked til gravstedsejeren. Roser, Calluna og Erica m.v. beskæres efter årstid. Holdes i optimal vækst. Hele gravstedet skuffes. I perlegrus skuffes til jordoverfladen. Hele gravstedet rives pænt. Affejning af sten-kant, trædesten og forkanter. Tilse helhedsindtrykket er i orden. Omlægning og opretning af gravstedet, og andre arbejder faktureres for medgået tid og forbrugte materialer (momspligtig). 5. Ekstra ydelser. (momspligtig) Ekstra ydelser som plantning af forårs- og sommerblomster og granpyntning, m.m. skal kostprisberegnes. Ekstra ydelserne skal beregnes som en gennemsnitspris. Regnearket kostprisberegning ekstra ydelser 2014 kan bruges til kostprisberegningen. Kostprisen beregnes: tidsforbrug x timekostprisen + materialer (indkøbspris x (mængde + eventuelt spild)). Regnearket til kostprisberegning af granpyntning og blomster m.m. udsendes sammen med takstbladet. Regnearket kan frit tilrettes til aktuel år og pris. Sløjfning af gravsteder.

4 Sløjfning af gravsteder før fredningstidens udløb, skal betragtes som bestilt arbejde og faktureres for medgået tid og udgifter til bortskaffelse af mindesten.

5 6. Udvidet pleje og vedligeholdelse i en brugsperiode af gravstedet med indbetaling i stiftsmidlerne. Gravstedsvedligeholdelsesaftale. (momspligtig) Aftalen oprettes i GIAS Gravstedsvedligeholdelsesaftalen indeholder ud over pleje og vedligehold af gravstedet: fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og opretning af mindesten. Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand når aftalen starter. Det anbefales at aftalen for udvidet pleje og vedligeholdelse udløber sammen med gravstedet. Priser på gravstedsvedligeholdelsesaftaler inkl. moms. Udvidet pleje og vedligeholdelse 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år a. gravsted med 1 kisteplads gravsted med 2 kistepladser gravsted med 3 kistepladser gravsted med 4 kistepladser gravsted med 5 kistepladser urne / barnegravsted 4.352, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 b. fællesgrav, kiste, anonym fællesgrav, urne, anonym c. eller d. plæne, plade eller skov, 1 kistepl. plæne, plade eller skov, 2 kistepl. plæne, plade eller skov, 3 kistepl. plæne, plade eller skov, 4 kistepl. plæne, plade eller skov, urne 2.723, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Gravstedstyper der ikke findes i skemaet skal kostprisberegnes og godkendes af provstiet. Beregning af en gravstedsvedligeholdelsesaftale: En gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris for alm. renholdelse i et år inkl. moms x antal år. Eksempel: Gravsted med 2 kistepladser i 19 år, pris for renholdelse første år 1.305,66 kr. Vedligeholdelsesaftalens pris: 19 x 1.305,66 = ,54 kr. inkl. moms. Pris for kombinationsgravsteder. Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder, der er en kombination af forskellige gravstedsformer, f.eks. 40 % alm. gravsted og 60 % plænegravsted, prissættes efter den andel hver gravstedsform udgør. Eksempel: Gravsted med 1 kisteplads i 27 år, 40 % alm. gravsted og 60 % plænegravsted. Pris første år. 40 % af 870,44 = 348,18 kr % af 674,72 = 404,83 kr. = 753,01 kr. Pris i 27 år: 753,01 x 27 = ,27 kr. inkl. moms. Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale. Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris ekstra ydelse pr. stk. inkl. moms x antal x antal år. Eksempel 11 stedmoder à 15,45 kr. i 25 år: Pris ekstra ydelse: 15,45 x 11 x 25 = 4.248,75 kr. inkl. moms.

6 Oprettelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale i GIAS. Fra den 3. september 2012 kan der kun oprettes i GIAS via Den Digitale Arbejdsplads eller via Brandsoft Kirkegårdssystem. Forlængelse eller fornyelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale. Ved en forlængelse eller fornyelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale, skal prisen beregnes fra den og til den nye udløbsdato den Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel. (ikke momspligtig) Takst for leje af kirke/kapel og brug af kirkebetjening for ikke medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer. Lejen af kirke/kapel dækker lys, varme, slidtage m.m. og kirkebetjening (graver/kirketjener som altid er til stede). Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel Pris kr. Leje af kirke/kapel inkl. kirkebetjening (4 x timekostpris for lejen og 2 x timekostpris til kirkebetjening) 2.089,08 + Evt. organist (2 x timekostprisen) 696,36 + Evt. kirkesanger (2 x timekostprisen) 696,36 8. Valgmenighedsmedlemmer. Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssig sidestillet med ikke-medlemmer af folkekirken. (i henhold til brev fra Kirkeministeren af dokument nr ). 9. Tilbud fra GIAS. Det er vigtigt at alle ved, at selvom der øverst på en GIAS aftale står tilbud, så er det en pligtig aftale, som skal indbetales, for de afdelinger i kirkegårdens vedtægt hvor der er obligatorisk renholdelse (legatpligt). Det er alene en teknisk ting med skat, som gør at hvis vi skriver regning / faktura på aftalen, så skal momsen betales når vi fremsender aftalen. Hvis der står tilbud på aftalen skal momsen først betales når vi har modtaget betalingen. Priser er GIAS reguleret med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks på 0,4 %, i henhold til besked fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, om automatisk ajourføring af takster i GIAS. Nyt takstblad udsendes december 2014

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR VEDTÆGTER 4.11.2009 I forbindelse med nye takster pr. 1/7 2012 er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/5 2013 vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler.

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder:

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder: TAKSTER 2015 1. januar 2015 Med baggrund i udmeldte retningslinjer fra Thisted provsti fastsættes følgende takster: Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Medlemmer af folkekirken: Ved erhvervelse af

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere