Louise Harder Fischer og Ida Borch SPØRG HVORFOR. Sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser med kunder og brugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Louise Harder Fischer og Ida Borch SPØRG HVORFOR. Sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser med kunder og brugere"

Transkript

1 Louise Harder Fischer og Ida Borch SPØRG HVORFOR Sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser med kunder og brugere

2 SPØRG HVORFOR Sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser med kunder og brugere Louise Harder Fischer og Ida Borch 1. udgave, 1. oplag 2012 Nyt Teknisk Forlag 2012 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, Omslag: Nils Thobo-Carlsen Tegninger: Nils Thobo-Carlsen m.fl. Grafisk tilrettelæggelse: Nils Thobo-Carlsen Dtp: Nils Thobo-Carlsen Tryk: Narayana Press ISBN: Varenummer: Bogen er sat med Cooper/Futura Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node. Hovedreglen er: højst 20 sider af en bog til samme hold/ klasse pr. elev pr. undervisningsår. Og kopier må ikke genbruges. Kopier skal tilføjes kildeangivelse: Forfatter, titel og forlag. Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Denne bog er ligeledes udgivet som e-bog. Nyt Teknisk Forlag Vigerslev Allé Valby Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag,

3 INDHOLD Forord 7 Del 1: Indledning 11 Forskellen på bløde og hårde data 19 Mindsettet 23 Relevans 28 Den tavse viden 31 At sætte kunden i centrum for udviklingen 33 Megatrends 40 Om forskellen på respondenter i gruppen, og hvorfor det er vigtigt at kende til denne forskel 57 Del 2: Hvordan gør de det dem, der gør det selv? 65 Scheutz interviewmetode 67 Når virksomheden henter data hos sine egne 77 Moderation i praksis 84 Mobile probing er Guds gave til innovationsprocessen 88 Innoveillance - når vi går fra egentligt forhør til forståelse i markedsanalysen 91 Den gode moderator 94 Del 3: Gør-det-selv guide til kvalitative undersøgelser 101 Hvornår er en undersøgelse en undersøgelse? 102 Kan man stole på det, de siger? 104 Den menneskelige faktor 107 Projektorganisering: Hvem gør hvad? 107 Baglandet 107 En passende distance 110 Empati 111 En god samtalepartner 112 3

4 SPØRG HVORFOR En fast hånd De indholdsmæssige aspekter Valg af metode Fokusgruppen Dyade-/Triade-interviews Par-interview Solointerviews Observation Protokolanalyse Usabilitytest Udarbejdelse af Interviewguiden Sådan laver du en interviewguide Interviewguiden til fokusgruppen Åbning Forløbet Projektionsteknikker Spørgeteknikker Allegoriske spørgsmål Spørgetekniske faldgruber Sådan vælger og rekrutterer du deltagere Trådløs discountrekruttering Sådan laver du den praktiske opsætning Tidshorisonten At være vært for sine respondenter Sådan får du respondenten til at møde op på dagen De mødte alligevel ikke og hvad så? Det gode lokale Baglandets lokale Optageudstyr Forplejning Respondentgaver Sådan gennemfører du gruppen Sådan fortolker og formidler du Receptionsanalyse Er der forskel på analyse og fortolkning? Horisonten Transskriptionen som fundament for fortolkning og formidling 172 Hvad skriver man ud?

5 INDHOLD Afrapportering Implementering Hvad koster det selv at lave en undersøgelse Elementer i gennemførelsen af en kvalitativ analyse En fokusgruppe koster 60 arbejdstimer + det løse Litteratur Stikord

6

7 FORORD FORORD The world is not responding to our attempts to control it with quantitative models. Our chaotic environment demands a new approach that pays attention to qualities in addition to quantities. Rotman Magazine, Spring 2010 En kaotisk og uforudsigelige verden kan ikke begribes med kun kvantitative metoder. For at forstå dynamikkerne på markederne og mellem kunderne må vi i højere grad gribe til kvalitative undersøgelsesmetoder. Sådan skriver Roger Martin, professor i strategisk ledelse og rektor på Rotman School of Management i artiklen Beyond the numbers building your qualitative intelligence, som vi har snuppet citatet fra. Den bog, du nu sidder med i hånden, kan vise dig, hvordan du laver kvalitative undersøgelser, og hvordan du opbygger dine kvalitative kompetencer, så du kan se bredere og lytte højere til dynamikkerne i omgivelserne, i virksomheden og hos kunderne. Metoden vi præsenterer, er den kvalitative undersøgelse. Kvalitative undersøgelser er traditionelt lagt i hænderne på professionelle moderatorer hos analyseinstitutterne. Med denne bog vil vi gerne præsentere metoden, så du selv kan bruge den. Vores holdning er nemlig, at alle har brug for at forstå deres kunder og brugere, så du ved, hvorfor de i virkeligheden handler og agerer, som de gør, og så vi alle kan blive bedre til at udvikle og kommunikere meningsfyldt i en mere og mere kaotisk og uforudsigelig verden. Bogen retter sig mod erhvervsvirksomheder, organisationer, studerende og iværksættere. Kort sagt alle der har brug for at kende deres kunder og brugere meget bedre. Studerende, fordi de ofte skal gennemføre relevant dataindsamling i forbindelse med et projekt; virksomheder, der 7

8 SPØRG HVORFOR vil undersøge målgruppens behov inden opstart af en produktudvikling; organisationer, der skal tættere på deres medlemmer, så de kan målrette deres serviceydelser. Eller den innovative iværksætter, der gerne vil forstå mindsettet på et marked og hos en kommende målgruppe. I denne bog kan du lære, hvordan du selv tilrettelægger en kvalitativ undersøgelse, så du forstår, hvorfor målgruppen tænker, som den gør. På den måde sikrer du et langt bedre grundlag for at træffe beslutninger, der vil opleves som målrettede og relevante. Og på den baggrund kan du også bedre gå i dialog med målgruppen - og fastholde dialogen. Bogen giver en introduktion til kvalitative undersøgelser og de forskellige metoder til at høste data i form af ord. Den tager også den operationelle viden med om, hvordan man helt konkret laver en sådan undersøgelse. Det sidste er især nødvendigt, eftersom det meste af litteraturen kun forholder sig overordnet til indsamling og bearbejdning af data. Men hvordan man udvælger fokus og rekrutterer respondenter, hvordan man designer en interviewguide med logisk flow og gode projektionsteknikker og -øvelser, hvordan man fastholder analysen med AV-udstyr, hvordan man får respondenterne til at møde op, og hvad de skal have for det og spise undervejs, hvem der skal overvære gruppen, og hvem der skal overvære afrapporteringen den slags står der normalt meget lidt om. Inde midt i bogen præsenterer vi en række professionelle brugere af kvalitative analyser og værktøjer, der fortæller, hvordan de kommer bagom deres problematikker ved at spørge kvalitativt. Anders Kragh Jensen, senioranalytiker på Mandag Morgen, fortæller om at være moderator, Sofie Scheutz fra medieforskningsafdelingen i DR beretter om utraditionelle måder at hente kvalitative data, Camilla Bartholdy fra Pink Mobile, fortæller om at bruge mobilen til at hente viden, og Mette Bonde fra Idéværkstedet kommer rundt om problemstilling, når man laver undersøgelser blandt virksomhedens medarbejdere. Louise Harder Fischer beskriver en undersøgelse via Facebook, der fokuserede på at afdække mindsets og megatrends hos en gruppe mennesker, der gerne ville ændre adfærd i forhold til deres energiforbrug, men som syntes, det er for tidskrævende eller for besværligt at gøre noget ved det i dagligdagen. 8

9 FORORD Bogen falder således i tre dele: Del 1 - Hvorfor kvalitative undersøgelser? Del 2 Hvordan gør de det dem, der gør det selv? Del 3 - Hvordan kan du selv gøre det? Ligesom du i bogen vil kunne læse, at det er vigtigt at ære dem, der æres bør: nemlig dine respondenter, der velvilligt stiller op og bruger deres tid på at hjælpe dig med at forstå dem, og det de repræsenterer bedre, vil vi også gerne sige tak til dem, der har været med til at løfte bogprojektet. En stor tak til Henrik Larsen, vores redaktør, der med charme, selvtillid og visdom har skubbet og puffet til vores til tider - meget forskellige mindsets og fagligheder, så du nu sidder med et velafstemt og sammenhængende skrift. Tak til Anders Kragh Jensen, Camilla Bartholdy, Nan Kofoed, Kim Albæk, Erik Farmann, Mette Bonde og Sofie Scheutz. Og, kære læser og kollega, tak for din interesse, og tak for at du er begyndt på denne bog, vi selv synes er så vigtigt et input indenfor markeds- og målgruppeanalyseområdet. Louise Harder Fischer og Ida Borch Foråret

10 SPØRG HVORFOR 10

11 DEL 1 INDLEDNING DEL 1 INDLEDNING Hvad er det, den kvalitative metode kan gøre for dig? Hvad er det, du skal blive skarpere på og dygtigere til? Og hvad er det, du kan bruge fremadrettet for at skabe fremragende produkter og kommunikation for dine kunder? Når vi gerne vil råbe lidt højere om og kaste lidt mere lys på den kvalitative undersøgelse, så er det, fordi de kvalitative undersøgelser kan give dig så meget mere viden, end den du får fra et spørgeskema, en salgsstatistik fra virksomhedens IT-systemer eller en segmenteringsmodel fra reklamebureauet. Elliot W. Eisner siger det så smukt: Not everything that matters can be measured, and not everything that is measured matters. Med andre ord ligger der så meget viden uden om de målbare svar og procenter, som kan vise sig at være endnu vigtigere og væsentligere for dig og dine kunder og brugere. Derfor siger vi, at hvis vi vil have viden, vi kan handle på, så rækker det ikke kun at bruge kvantitative undersøgelsesmetoder. For vi kommer ikke bagom et Ja eller et Nej i et spørgeskema. Vi ved kun, at der er svaret ja, men vi ved ikke hvorfor. Selv når vi, som det hedder i fagsproget, krydser data, kommer vi ikke i dybden med, hvorfor vores kunder handler, som de gør. Vi bliver nødt til at vide hvorfor, hvis vi skal lære vores kunder meget bedre at kende. Lidt firkantet kan man sige, at statistikker sætter folk i bås, mens samtale fremmer forståelsen, og kvalitative undersøgelser bygger altid på samtaler. Med kvalitative undersøgelser kan du være med til at gøre kommunikation og produktudvikling - set i et bredt perspektiv - mere målrettet og relevant, så du kan mindske omfanget af misforståelser mellem forbruger/producent, afsender/modtagere og leder/medarbejder. Vi mener, 11

12 SPØRG HVORFOR at der bliver spildt alt for mange ressourcer på ubrugelige produktudviklinger og dermed hovedløse reklamekampagner. Denne holdning understøttes i Harvard Business Review, hvor man kan læse at ringe indsigt i folks liv er ansvarlig for to tredjedele af alle mislykkede produktlanceringer (En linedans fra idé til succes af Anne Skare Nielsen og Liselotte Lyngsøe, Future Navigator). Vi kan også vende det lidt om og sige, at vi i alt for mange år har ladet os forblinde af at kigge på produktets egenskaber. Produktudviklere har opfundet produkter og services ud fra, hvad der var muligt rent teknologisk mm. I stedet for at finde frem til hvad der i virkeligheden giver mening for folk i den situation, de er i, når de har behov for en løsning på deres udfordring. Mobiltelefonen og mobiltelefoni er et illustrativt eksempel på, hvad vi mener. I mange år så vi reklamer for mobiltelefonen, hvor de tekniske egenskaber, funktioner og design var helt centrale. Nu er reklamerne begyndt at fokusere mere på den mening mobiltelefoni giver folk. Nemlig at være i kontakt med venner og netværk, at være up-to-date og at kunne søge information mens du er på farten. De store aktører indenfor mobilbranchen har således (formentlig med hjælp fra dyre reklamebureauer og analyseinstitutter) fået en forståelse for, at den kamp, der skal vindes, går ud på at finde meningen med det, man gør og oversætte det succesfuldt til kundeværdi i form af produkter. Man kan sige, at vi i forståelsen for vores kunder og produkter bevæger os fra at fokusere på navneordet bil, telefon, køleskab - til forståelse for udsagnsordene transportere fra A-Z, være i kontakt med andre, opbevare fødevarer hygiejnisk. Det betyder, at vi bliver nødt til at interessere os for, hvad vores kunder og brugere benytter vores produkter og services til, og hvorfor de bruger dem. Hvilke problemer løser de? Hvilket behov får de tilfredsstillet? Og i hvilke situationer befinder de sig i, når de har behov for det ene eller det andet? Vi kan også udtrykke det sådan her: Det er ikke et spørgsmål om, hvad vores produkt kan gøre for vores kunder. Nej, det er et spørgsmål om, hvad vores kunder i virkeligheden kunne tænke sig at have af løsninger i deres hverdag. 12

13 DEL 1 INDLEDNING Kunder er mennesker, og mennesker er i sagens natur uforudsigelige. Derfor forlader vi også den lineære, strukturerede og mekaniske tankegang fra det produktfokuserede domæne og går mod en mere systemisk og holistisk tankegang, hvor vi arbejder med hele tiden at blive bedre til at forstå, for at skabe mere mening. Og inden du nu klapper bogen sammen, fordi du tænker, at du ikke vil ændre det vante, lineære perspektiv, så vil vi lige fortælle dig, at du ikke er alene om at skulle forlade den tankegang. Det er der mange, der gør for tiden for at kunne blive bedre til at forstå og se, hvad der reelt og i virkeligheden er behov for. Denne påstand, vil bliver underbygget, hvis du læser videre. Vi kan illustrere det sådan her: 2 Skab mening i/for... 1 Undersøg og forstå... 3 Skab sammen med... Figur 1 Forståelses-, menings- og inddragelsescyklus Og vi kan forklare det sådan her: Du må undersøge og forstå, hvorfor markedet agerer, som det gør. Det kræver, at du har en dyb forståelse for de dynamikker, der præger markedet. Observationer, fokusgrupper, megatrendanalyser, fremtidsscenarier, overvågning af kunders adfærd på nettet er nogle få eksempler på aktiviteter, der kan iværksættes. Det er nemlig helt afgørende, at du forstår, hvem dine kunder er; hvordan, i hvilke situationer og med hvilke formål dine produkter bruges og opfattes for at kunne skabe nye eller forbedre dem, der allerede er på markedet. Vi kalder det for innoveillance : at overvåge, undersøge og opfinde på en og samme tid. 13

14 SPØRG HVORFOR Du skal tilbyde dine kunder mening. Ofte skal det give ny mening, dvs. overraske kunden, der tænker: Hmm, jeg vidste slet ikke, jeg havde dette behov! Men det giver jo fuldstændig mening at bruge den her taskekrog, som kan ligge pænt foldet sammen i min taske, og når jeg er på restaurant eller bar, hvor jeg altid har problemer med, hvor jeg skal gøre af min taske, tager jeg den bare op og hænger min taske på den. Dette kaldes for sense-making og er helt afgørende. Derfor er det vigtigt først at finde frem til hvilken mening, vi gerne vil tilbyde vores kunder, dernæst skal vi kunne tappe ind i nogle nuværende eller fremtidige behov. Herefter skal vi finde nogle løsningsmuligheder, og først til sidst designer vi en teknologi/et produkt, der giver åbenlys mening at bruge i situationen.. Når vi taler om produktudvikling, er det også afgørende, at man fra starten tænker kunden ind i processen. Kunden skal sådan set deltage i en medskabelsesproces. Det kaldes for co-creation eller brugerdreven innovation. At skabe unikke, individuelle løsninger sammen med de kommende kunder er en god idé. Meget innovation i dag er helt eller delvist drevet af brugerne: Via sociale medier, hvor der spørges ind til kundens egne ideer; via crowdsourcing, hvor hele verden kan deltage i udviklingen; via brugercentrede udviklingsmetoder hvor brugeren er i centrum eller mere systematisk ved hjælp af fokusgrupper, observationer og koncepttests. At møde sine kunder med åbne arme er en naturlig bevægelse i en verden, hvor kunderne kræver, at du lytter, forstår og skaber mening for dem. Og hvis du begynder med at oparbejde de kvalitative kompetencer i virksomheden, er du kommet et stort skridt i den rigtige retning. Du skal blot begynde at interessere dig for at grave lidt dybere. Du skal blive bedre til at tage et par spadestik mere, når du nu er i gang med at grave dig frem til en forståelse af dine kunder. Og bare vent. Du skal nok finde guld, meget guld. Niels Lunde beskriver det sådan her i bogen 100 topchefer. Guide til dansk erhvervsliv : Du skal være tæt på dine kunder, du skal forstå dine kunders behov bedre og tidligere, end kunderne selv forstår dem. Du skal også have din 14

Louise Harder Fischer og Ida Borch SPØRG HVORFOR. Sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser med kunder og brugere

Louise Harder Fischer og Ida Borch SPØRG HVORFOR. Sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser med kunder og brugere Louise Harder Fischer og Ida Borch SPØRG HVORFOR Sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser med kunder og brugere Fremragende miks af inspiration og konkret hjælp til læseren, der ønsker at

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur

nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur 1 2 nete nørgaard Kristensen unni From KulturjournalistiK journalistik om kultur 3 Nete Nørgaard Kristensen og Unni From Kulturjournalistik.

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Af Bent B. Andresen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bent B. Andresen Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling 1. udgave,

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Håndbog i forflytninger

Håndbog i forflytninger Håndbog i forflytninger Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk Anja Semke og Henrik Wiben Håndbog i forflytninger MUNKSGAARD

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Trivsel i udskolingen

Trivsel i udskolingen Trivsel i udskolingen Heidi Honig Spring Bettina Brandt-Nilsson 1 Heidi Honig Spring og Bettina Brandt-Nilsson AKTion Trivsel i udskolingen 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne Omslag:

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE SIDE 1 : FÆLLES BILLEDE For at kunne innovere starter I med at skabe et fælles billede af hvordan I forstår og oplever den løsning I har valgt at innovere, fungerer i dag. Det fælles billede hjælper efterfølgende

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 0-1 år

Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen. styrk dit barns. motorik. 0-1 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen styrk dit barns motorik 0-1 år Sofie Katrine Jørgensen og Louise Thomsen Styrk dit barns motorik 0-1 år 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Indhold. Forord 11. Indledning 13. Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17. Kapitel 2: Den gode idé sådan puster du liv i den 29

Indhold. Forord 11. Indledning 13. Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17. Kapitel 2: Den gode idé sådan puster du liv i den 29 Indhold Forord 11 Indledning 13 Hvad gør en bog succesfuld? 15 Myter om at udgive bøger 15 Kapitel 1: Hvorfor udgive en bog? 17 11 gode grunde til at udgive en bog 19 Man de dårlige undskyldninger i jorden!

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland og Danmark This page intentionally left blank Thomas Bredgaard & Flemming Larsen Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave.

Forandrings ledelse. Forandringsledelse og forandringskommunikation. og forandringskommunikation. Forandrings. ledelse. 3. udgave. Rapport Overtraek Beskåret format: 170 x 245 mm (b x h) Sideantal: 420 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 100g Amber Graphic Rygudførelse: Rundryg Pap: 2.4 mm Resultat Bogblok: 25.2 mm Rygbredde:

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Junglebog for gymnasieelever

Junglebog for gymnasieelever Junglebog for gymnasieelever Af Jakob Dreyer og Lau Skovgaard 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Nils Thobo-Carlsen Fotos: Colourbox: s.13, 16, 18,45,

Læs mere

Inkluderende pædagogik

Inkluderende pædagogik CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis Camilla Brørup Dyssegaard Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

ledelse Delegeret i skolen

ledelse Delegeret i skolen 1 Delegeret ledelse i skolen Anette Grønholt Andersen, Peter Gottlieb, Claus Hjortdal, Signe Holm-Larsen, Maybritt Jonassen, Anita Jørgensen, Morten Kliim-Due, Ulla Blom Kristensen, Peter Nødskov, Torben

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Jeppe Bundsgaard Morten Pettersson Morten Rasmus Puck. Digitale kompetencer it i danske skoler i et internationalt perspektiv

Jeppe Bundsgaard Morten Pettersson Morten Rasmus Puck. Digitale kompetencer it i danske skoler i et internationalt perspektiv Jeppe Bundsgaard Morten Pettersson Morten Rasmus Puck Digitale kompetencer it i danske skoler i et internationalt perspektiv Digitale kompetencer Digitale kompetencer It i danske skoler i et internationalt

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Jorden er flad som en pandekage?

Jorden er flad som en pandekage? Jorden er flad som en pandekage? Tegning: Emilie Winther Christensen (10 år) 1900 ordsprog og vendinger slippe katten ud af sækken Tegninger: Inge Wagner Historiske udtryk 2 Hjørdi Winther Christensen

Læs mere

Uro og disciplin i skolen

Uro og disciplin i skolen Uro og disciplin i skolen 1 Uro og disciplin i skolen Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard Tilrettelæggelse: Carsten Bendixen og Gerd Christensen Roskilde Universitetsforlag 3 Niels Egelund, Helle

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov FORSIKRING Børsen Forsikringskonference 2017 Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov Børsen Forsikringskonference, 1. juni 2017 i København Forsikringsbranchen står over for

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Innovation i oplevelsessektoren i Danmark

Innovation i oplevelsessektoren i Danmark Innovation i oplevelsessektoren i Danmark Undersøgelser har vist, at kreative erhverv er mere innovative end mange andre erhverv. Desuden har de vist, at virksomheder, der bruger input fra de kreative

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Den. Geniale. iværksætter Få en succesfuld start i raketfart. af Toke Kruse

Den. Geniale. iværksætter Få en succesfuld start i raketfart. af Toke Kruse Den Geniale iværksætter Få en succesfuld start i raketfart af Toke Kruse Den Geniale iværksætter Af Toke Kruse Bogen er sat med Cocon og Georgia Layout og illustrationer af Morten FC Trykt i Danmark -

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Klimaets sociale tilstand

Klimaets sociale tilstand Rockwool fonden Klimaets sociale tilstand Af Peter GundelA ch, BettinA hau G e o G e sther n ørreg ård-n ielsen Klimaets sociale tilstand peter gundelach, bettina hauge og esther nørregård-nielsen Klimaets

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men derimod i at rejse os op hver gang vi falder. Kong-fu-tse

Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men derimod i at rejse os op hver gang vi falder. Kong-fu-tse Projektlederbogen 1 2 Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men derimod i at rejse os op hver gang vi falder. Kong-fu-tse Projektlederbogen 3 Bjarne Kousholt 3. UDGAVE Projektlederbogen 3. udgave,

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER 6 gennemtestede steps, med råd og værktøjer, så du skaber resultater >>Rette mennesker rette resultater

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere