Professionel Hjernetræning i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Hjernetræning i praksis"

Transkript

1 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 17/ Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introdukhon: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse: Overvågning (Psykiatriprogrammet i brugerudgave) 15 min. Opsamling: Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Kort om effekt af kognihv remediahon og hjernens plashcitet Computerøvelse Våbenskjold (Psykiatriprogrammet i trænerudgave) Computerøvelse De hemmelige arkiver (Hjerneskadeprogrammet i trænerudgave) Opsamling på Våbenskjold og De hemmelige arkiver (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Forslag Hl et træningsprogram TilreXelæggelse af et kognihvt træningsprogram 12:00-12:45: Frokost 12:45-16:00 (med pauser behov): Monitorering af compliance og resultater/resultater og opgaveliste Etablering af en klient/en gruppe /BesHlling af et abonnement Hvad koster det? KogniHv træning og mohvahon teori og metoder Computerøvelse To Hng på samme Hd (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Computerøvelse Hukommelse som elefant (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Computerøvelse Basketball (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Opsamling på To Hng på samme Hd, Hukommelse som en elefant og Basketball. (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) 1

2 Hvad er Professionel Hjernetræning? En samling internetbaserede øvelser, der hver især træner specifikke kognihve funkhoner Et administrahonssystem, som gør det muligt for den træningsansvarlige at Hldele klienterne opgaver med passende sværhedsgrad og at overvåge klientens indsats og udbyxe. Historie: Fra Happy Neuron Hl ScienHfic Brain Training Pro 2

3 Fra ScienHfic Brain Training Pro Hl Professionel Hjernetræning Hvad er Professionel Hjernetræning? Hjerneskadeprogram Fleksibelt Mulighed for individuel regulering af øvelsernes sværhedsgrad SHller krav Hl træner Kræver mere træner- klient interakhon 25 øvelser Psykiatriprogram Samme indshllinger for alle Ti faste sværhedsgrader Let at administrere Kan anvendes med lavere grad af træner- klient interakhon 18 øvelser 3

4 De tre programmer forskelle og ligheder Programmer: Øvelse Hjerneskade Psykiatri Senior Stjernetydning X X X Basketball X X X Knæk koden X X X Forandring fryder X X Hukommelse som en elefant X X X Ordet på bordet X X X Former og farver X X Rig?gt sted, rig?gt?dspunkt X X X Våbenskjold X X X Jorden rundt X X Turen går?l... X X X Restaurant X X X Organisering X X Hvor er?ngene? X X X Indviklede figurer X X X Udsigtspunkt X X Rota?on X X X Gamle skrijtegn X X Overvågning X X X To?ng på samme?d X X X De hemmelige arkiver X X X To?ng på samme?d X X Fuglesang X X Lydprøve X X Ordkløveri X X Psykiatri- programmet: Bruger- modus 4

5 Overvågning Den prakcske opgaver: I øvelsen skal man finde et bestemt symbol, som er gemt i et feltmønster fyldt med forskellige næsten idenhske symboler. På de lexe niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal idenhficere blandt andre symboler i feltmønsteret. På de højere niveauer får man præsenteret et symbol, som man ligeledes skal idenhficere i feltmønsteret, men her er der også et forstyrrende (næsten idenhsk) symbol. Det gælder således om ikke at lade sig distrahere af det forstyrrende element, men at huske og idenhficere det symbol man får præsenteret Hl start. Ydermere skal man på tre niveauer finde det umage symbol, dvs. et symbol som afviger fra de andre i feltmønsteret. Overvågning KogniCve funkconer der trænes: I øvelsen træner man vedvarende og selekhv opmærksomhed. Endvidere trænes visuelt overblik samt visuel og rumlig analyse og formgenkendelse. 5

6 Overvågning Relevans for hverdags situaconer: I øvelsen er det nødvendigt at fokusere på bestemte facexer og ignorere andre, som distraherer opmærksomheden. Denne funkhon kan være yderst vighg, når man handler ind og skal finde en bestemt vare på hylden i supermarkedet. For eksempel skal man kunne holde fokus på den bestemte vare på hylden og ikke lade sig distrahere af de andre varer. Det samme gør sig gældende, når man skal finde sin pung på sofabordet blandt aviser og ugeblade eller sin ven i en menneskemængde samt at se nuancer i landskabet. Overvågning Evaluering: To visuelle skalaer samt tekst som informerer om nøjaghghed (%) og Hd pr. korrekt svar (sekunder). 6

7 Overvågning Tilpasning af sværhedsgraden: Der er 10 niveauer, som er blevet forprogrammeret i øvelsen for at sikre en let start og en jævnt shgende sværhedsgrad. IndsHllingsmulighederne og sværhedsgraden ahænger af størrelsen af feltmønsteret (4x4 Hl 8x16) og hjælpetypen: MulHsymboler, Med hjælp, Med forstyrrende element og Et umage tegn eller ej. Hjerneskade- og psykiatriprogrammet er bedst egnet Cl mennesker med: ü Alder mellem 18 og 65 år. ü Almindelig synsfunkhon. ü Præmorbidt intelligensniveau på minimum 70. ü Læseniveau svarende Hl mindst 9. klasse. ü Intet akhvt stof- eller alkoholmisbrug. ü Fuldt bevidstheds- og almindeligt orienteringsniveau. ü Tilstrækkeligt psykiatrisk stabilitet Hl at sidde ned, mens sessionen foregår. 7

8 Virker kognihv træning/remediahon og hvorfor? Ja (viser de fleste undersøgelser) - isoleret kognihv træning har let- moderat effekt - kombineret kognihv og arbejdstræning har moderat- stor effekt - forstærker effekt af andre psykosociale behandlingshlbud Fordi: - Hjernen er plashsk (viser de fleste undersøgelser) Hvad vil det sig, at hjernen er plashsk? - hjernen forandrer sig gennem hele livsforløbet - hjernens funkhoner formes af, hvordan de anvendes i praksis - opretholdelse af hjernens funkhonsniveau (særligt oppe i alderen) ahænger af hvordan den bruges - intakte hjerneområder kan overtage funkhoner fra beskadigede områder 8

9 Udvalgt lireratur om kognicv træning/remediacon Systema?ske reviews/meta- analyser: Wykes T, et al. A meta- analysis of cognihve remediahon for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry May;168 (5): Sitzer DI, et al. CogniHve training in Alzheimer's disease: a meta- analysis of the literature. Acta Psychiatr Scand Aug;114(2): Rohling ML, et al. EffecHveness of cognihve rehabilitahon following acquired brain injury: a meta- analyhc re- examinahon of Cicerone et al.'s (2000, 2005) systemahc reviews. Neuropsychology Jan;23(1): MarHn M, et al. Cochrane Database Syst Rev Jan 19. CogniHon- based intervenhons for healthy older people and people with mild cognihve impairment. De seneste/kommende ar?kler: Kluwe- Schiavon B, et al. ExecuHve funchons rehabilitahon for schizophrenia: A crihcal systemahc review. J Psychiatr Res Jan;47(1): Gharaeipour M, ScoX B. Effects of cognihve remediahon on neurocognihve funchons and psychiatric symptoms in schizophrenia inpahents. Schizophr Res Dec;142(1-3): Cordier R, et al. CogniHve remediahon has global cognihve and funchonal benefits for people with schizophrenia when combined with psychiatric rehabilitahon. Aust Occup Ther J Aug;59(4): Harvey PD, Bowie CR. CogniHve enhancement in schizophrenia: pharmacological and cognihve remediahon approaches. Psychiatr Clin North Am Sep;35(3): Abbate- Daga G, et al. EffecHveness of cognihve remediahon therapy (CRT) in anorexia nervosa: A case series. J Clin Exp Neuropsychol Aug 10. Kurtz MM. CogniHve remediahon for schizophrenia: current status, biological correlates and predictors of response. Expert Rev Neurother Jul;12(7): Anaya C, et al. A systemahc review of cognihve remediahon for schizo- affechve and affechve disorders. J Affect Disord Dec 15;142 (1-3): Sofuoglu M, DeVito EE, Waters AJ, Carroll KM. CogniHve enhancement as a treatment for drug addichons. Neuropharmacology Jan; 64:

10 Træner- modus: Psykiatri- programmet Våbenskjold Den prakcske opgave: I denne øvelse skal man huske et våbenskjold og alle de dele, det består af, dvs. form, farve, mønstre og forskellige typer af hjelmtegn og våbenmærker. Inden våbenskjoldet skal genkaldes og - skabes, får man en distrakhonsopgave, som man skal udføre. genskaber man våbentegnet med alle dets komponenter. Man får forskellige svarmuligheder form, farve, mønster og våbenskjold. 10

11 Våbenskjold KogniCve funkconer der trænes: I denne øvelse træner man sin visuelle og rumlige opmærksomhed, percephon og hukommelse. Våbenskjold Relevans for hverdagssituaconer: I hverdagen benyxer vi vores visuelle og rumlige percephon og hukommelse. Det gør vi blandt andet, når vi skal finde vej et bestemt sted hen. Når vi skal huske, hvordan et bestemt tøjmærkes logo ser ud, husker hvor forskellige Hng i boligen er, eller hvordan forskellige forretninger er placeret i et indkøbscenter. 11

12 Våbenskjold Tilpasning af sværhedsgraden: 10 niveauer er forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt shgende sværhedsgrad. Sværhedsgraden ahænger af våbenskjoldets mønsterkompleksitet (ensfarvet, simpelt eller komplekst), våbenmærker (0-3), Hd Hl indlæring af våbenskjoldet (30-60 sek.) og typen af distrakhons- opgaver (på de lexere niveauer er distrakhonsopgaven tal man skal placere i den righg rækkefølge og på de højere niveauer er det ord, man skal placere i alfabehske rækkefølge). Våbenskjold Evaluering: To visuelle skalaer som angiver henholdsvis Hdsforbrug under indlæring og præcision. Desuden tekst, som informerer om righgheden af besvarelsen våbenskjoldets form, farve, mønster og våbenmærke. På evalueringssiden har man mulighed for at se både egne og korrekte løsninger (=facit). 12

13 Træner- modus: Hjerneskade- programmet IndsHlling: 3 / 0 / Langsomt De hemmelige arkiver Den prakcske opgave: Ord falder ned fra øverst i skærmbilledet. På skærmen ser man også nogle skuffer. Med musen skal man klikke på en skuffe, der udgør den kategori, som et ord passer i. kategoriseres ordet i skuffen. Nogle skuffer har labels, andre har ikke. Når man ikke kender kategorierne, må man prøve sig frem og forsøge at regne dem ud, så man kan anbringe ordene i de righge arkivskuffer. 13

14 De hemmelige arkiver KogniCve funkconer der trænes: Man træner fokuseret opmærksomhed/ koncentrahon og flere forskellige eksekuhve færdigheder: Omtanke, kategorisering/ organisering, foregribelse af begivenheder og det at drage erfaringer af sine fejl. De hemmelige arkiver Relevans for hverdagssituaconer: Hverdagen indeholder mange ruhnesituahoner, men det sker, at man løber ind i opgaver, hvor man ikke kender den righge fremgangsmåde. Det kan være, når man starter på et nyt arbejde eller går i gang med et nyt computerprogram. Kategorisering er også en del af hverdagen: Når vasketøj sorteres i forhold Hl vaskeprogrammer og farve, når man skal Hlberede mad og vurdere, hvornår i forløbet man f.eks. skal koge kartoflerne og stege kødet, når man skal lave jævnbyrdige fodboldhold med lige fordeling af gode og mindre gode spillere. 14

15 De hemmelige arkiver Tilpasning af sværhedsgraden: 10 niveauer er blevet forprogrammeret, hvilket bevirker en let start og en jævnt shgende sværhedsgrad. Sværhedsgraden ahænger af antal arkivskuffer (fra 2 Hl 6) og antallet af arkivmapper, der er uden labels. De hemmelige arkiver Evaluering: Tre visuelle skalaer som angiver henholdsvis nøjaghghed, antal fejl og gen. reakhonshd. Desuden tekst som informerer om nøjaghghed (%), antal fejl (tal) og reakhonshd (sekunder). På evalueringssiden har man mulighed for at se både egne og korrekte løsninger (=facit). 15

16 Forslag Hl træningsprogram Blok A: Opmærksomhed og forarbejdningshashghed Blok B: Indlæring og hukommelse Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Øvelser: Under pres Overvågning To Hng på samme Hd Indviklede figurer Blok A: Opmærksomhed og ForarbejdningshasHghed Med disse øvelser træner man: - evnen Hl at fastholde fokus på en opgave. - fastholdes af årvågenhed og præstahonsniveau gennem længere Hd. - evnen Hl hurhg og korrekt reakhon. Session A1 Under pres, Overvågning, ( To Hng på samme Hd ) Session A2 To Hng på samme Hd, Indviklede figurer, ( Indviklede figurer ) Session A3 Under pres, To Hng på samme Hd, ( Overvågning ) Session A4 Indviklede figurer, Overvågning, ( Under pres ) Session A5 Under pres, Indviklede figurer, ( To Hng på samme Hd ) 16

17 Blok B: Indlæring og hukommelse Øvelser: Hukommelse som en elefant Restaurant Våbenskjold Turen går Hl Med disse øvelser træner man: - sproglig og visuel hukommelse. - forskellige indlæringsstrategier (f. eks. at danne overkategorier) - visuelle og rumlige kapaciteter f.eks. foreshllingsevne. Session B1 Hukommelse som en elefant, Restaurant, ( Våbenskjold ) Session B2 Våbenskjold, Turen går Hl, ( Hukommelse som en elefant ) Session B3 Hukommelse som en elefant, Våbenskjold, ( Turen går Hl ) Session B4 Turen går Hl, Restaurant, ( Våbenskjold ) Session B5 Hukommelse som en elefant, Turen går Hl, ( Restaurant ) Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Øvelser: RigHgt sted, righgt Hdspunkt De hemmelige arkiver Stjernetydning Basketball Med disse øvelser træner man: - evnen Hl samhdig at fastholde og bearbejde indtryk og informahon. - logisk tænkning og problemløsning, herunder strategisk tænkning. - sproglig og visuel problemløsning. Session B1 RigHgt sted, righgt Hdspunkt, De hemmelige arkiver, ( Basketball ) Session B2 Stjernetydning, Basketball, ( RigHgt sted, righgt Hdspunkt ) Session B3 RigHgt sted, righgt Hdspunkt, Stjernetydning, ( De hemmelige arkiver ) Session B4 Basketball, De hemmelige arkiver, ( Stjernetydning ) Session B5 RigHgt sted, righgt Hdspunkt, Basketball, ( De hemmelige arkiver ) 17

18 Supplerende øvelser Anvendes ved behov, fx. hvis man løber tør, eller klienten keder sig RotaHon : Opmærksomhed og forarbejdningshashghed. Lydprøve : Indlæring og hukommelse. Fuglesang : Indlæring og hukommelse. Ordet på bordet : Indlæring og hukommelse. Hvor er Hngene : Indlæring og hukommelse. Knæk koden : Arbejdshukommelse og problemløsning.. BehandlingsHlreXelæggelse Før den kognicve træning iværksæres fastsæres de personlige funkconelle mål: Arbejdsmarkedet (f.eks. vil du gerne have (nyt) arbejde eller længere arbejdshd?) Uddannelse (f.eks. vil du gerne påbegynde og/eller færdiggøre en uddannelse?) Hverdagen (f.eks. vil du gerne blive bedre Hl at holde og/eller at købe ind?) 18

19 BehandlingsHlreXelæggelse De personlig funkconelle mål: Det er meget vighgt ikke, at eliminere klientens håb og ønsker for fremhden. Hvis klienten formulerer funkhonelle mål, der ikke forekommer realishske, bør de reformuleres inden for en»trappemodel«, hvor delmål kan erstaxe formål. BehandlingsHlreXelæggelse På baggrund af klientens funkhonelle mål samt resultaterne fra dialog, kognihv test og/eller rahng scales vælger man en af tre domæne- blokke. Det kan være hensigtsmæssigt at starte med et ressource - domæne/ressource øvelser Som udgangspunkt skal hver klient gennemgå alle blokke i løbet af træningsforløbet. 19

20 BehandlingsHlreXelæggelse* 2 sessioner ugentligt i 6 måneder. 1 session = træning af et funkhonsdomæne (= en blok) med 2 gensidigt supplerende øvelser. Først træner man ca. 20 min. med første øvelse og ca. 20 min. med den anden øvelse. Desuden: small- talk á ca. 5 min. Pause(r) á ca. 10 min. Skema- arbejde á ca. 5 min. Ved behov kan man lave 3 i stedet for 2 øvelser i en session. * Eks. = psykiatriprogrammet Klienten afslutter hver session med beskrive dagens træning. Formål, at: - skærpe fokus på udbytte - udvikle begreber for kognition (til dialog, hverdagen, coaching etc.) BehandlingsHlreXelæggelse 20

21 BehandlingsHlreXelæggelse Hjemmetræning Anbefales, MEN kun - med træneren (for at undgå over- og undertræning). - med de øvelser som Hlhører den pågældende uge i programmet. Træningsforløbet afslures: Fixed format gruppe: Når programmet sluxer. BehandlingsHlreXelæggelse Slow open gruppe: Når klienten - har nået synlige fremskridt sine/funkhonelle mål, og/eller* - har nået synlige kognihve fremskridt Hvis klienten - (trods mohverende samtaler) ikke har stabilt fremmøde i 4 uger - ikke har synlige kognihve fremskridt to måneders træning *Selvom klienten er klar Hl uddannelse/arbejdsmarkedet kan socioøkonomiske forhold vanskeliggøre, at målene realiseres. 21

22 BesHlling af et abonnement 22

23 23

24 24

25 Psykiatri- programmet: Bruger- modus 25

26 Hvad koster det? Et grundabonnement koster 300 Kr. pr måned (375 kr inkl. moms). I grundabonnementet er inkluderet 10 akhve brugerkonh. Et Cllægsabonnement med adgang Hl at åbne yderligere 10 akhve brugerkonh koster 250 Kr. pr måned (312,50 Kr inkl. moms). Der kan tegnes abonnement for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen. Ved tegning af abonnement på 12 måneder opnås 20 % rabat. Det er muligt at købe Cllægsabonnement sammen med grundabonnement, eller på et senere Hdspunkt. Abonnement betales kvartalsvis forud. Betaling foregår via fakturering (evt. elektronisk faktura, hvis det ønskes) og bankoverførsel. 26

27 1 Monitorering af compliance og præstahon Eksempel/demonstraHon AdministraHon - Resultater og opgaveliste 27

28 1 Etablering af en klient Eksempel/demonstraHon 28

29 29

30 30

31 31

32 Hvordan fastholder man mocvacon for kognicv træning? MoHvaHonen for kognihv træning skal i mindst mulig grad være ydre- begrundet ( trusler og belønning ) og i størst mulig grad være indre- begrundet (meningsfuld og sjov ) = de ophmale behngelser for læring. MoHvaHonen vokser når den kognihve træning styrker klientens ü Kompetence ü Autonomi ü Tilhørsforhold Self DeterminaHon Theory Ryan & Deci Udvikling af kompetence Træningen skal facilitere succes- oplevelser ( Det lykkes for mig at lave det ) initalt match mellem klientens niveau og udfordringers sværhedsgrad træning indledes med de mest basale og simple opgaver, hvor sandsynligheden for succes er høj træning skal HlreXelægges således, at kravene gradvist øges løbende monitorering og dialog OBS selvværdsproblemahkker 32

33 Udvikling af autonomi Træningen skal facilitere klientens tryghed, egne valg og kontrol SHller krav Hl: - grundig introdukhon Hl træningsprogrammet og øvelserne. - indflydelse på valg af de relevante øvelser. - opmuntring Hl (og tages seriøs evaluering af øvelsernes kvaliteter. Udvikling af autonomi Ahænger af succes- oplevelser ( Jeg kan se, at jeg bliver bedre ) Ahænger af dialog og synlig feed- back om fremgang 33

34 Udvikling af Clhørsforhold Kræver et miljø karakteriseret ved en rimelig grad af: - Tryghed - Ro - Forudsigelighed - Orden/struktur SHller både tekniske og emohonelle krav Hl trænerapproachen Tilhørsforhold Trænerapproachen: de tekniske krav Træneren skal observere klientens kognihve arbejds- shl med henblik på at give underbygget feed- back og befordre udvikling: Overses detaljer? Hvordan anvendes kompensahon? Hvordan er tempoet? Arbejdes der organiseret? Overskrides Hdsgrænser? Er der kort- og langhdshukommelses- vanskeligheder? Hvorledes er frustrahonsgraden? Hvordan er klientens metakognihon? Etc. Målet er ikke at løse pahentens opgaver, men gennem dialog at øge fokus på hvorledes hans kognihon fungerer og hvilke strategier som er hensigtsmæssige i f.t. opgaven. 34

35 Tilhørsforhold Trænerapproachen: de emohonelle krav Personer med kognihve vanskeligheder har en historie/hverdag karakteriseret ved kognihve dysfunkhoner = nederlag i forbindelse med uddannelse, arbejde og social kontakt. Det shller emoconelle krav Hl træneren: - indfølende nænsomhed, når der påpeges problemer - realishsk opmuntring - bevidst rollemodellering APQ: MoHvaHons- vurdering interesse, brugbarhed og valg (revideres: IMI- SR) 35

36 MoHvaHons- vurdering interesse, brugbarhed og valg Trænings- øvelser: Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus Hjerneskade- programmet: Træner- modus Hjerneskade- programmet: Træner- modus 36

37 Den prakhske opgave: To Cng på samme Cd: Først laver man en simpel visuel opgave, hvor det gælder om at reagere på en bestemt måde, når et givet symbol optræder. laver man en simpel lydopgave, hvor ord, man hører, skal sorteres i kategorier. Til sidst skal begge opgaver udføres samhdigt. Hukommelse som en elefant: I denne øvelse præsenteres man for forskellige ordlister, som skal indlæres og genkendes. Ordlisterne har forskellige længder og varierer hvorvidt ordene er indbyrdes relaterede i en kategori. Ved genkendelsen skal de indlærte ord idenhficeres blandt ord, som ikke er på den første liste, man ser. Basketball: I øvelsen vises to rækker med tegnede basketballnet, som indeholder et antal farvede bolde. Opgaven er at regne ud, hvor mange flytninger der skal Hl for at ændre den øverste række, så den bliver magen Hl den nederste. KogniHve funkhoner der trænes: To Cng på samme Cd: I øvelsen træner man audihv og visuel forarbejdningshashghed, delt og selekhv opmærksomhed samt impulshæmning. Hukommelse som en elefant: I denne øvelse træner man verbal episodisk hukommelse samt indlærings- strategier f.eks. ved at lave kategorier eller historier med ordene. Basketball: Her træner man grundlæggende problemløsning: Man er shllet overfor et problem, hvor man skal afgøre, hvilke metoder der skal anvendes for at løse det. Mentalt skal man planlægge og udøve strategi. Problemløsningen skal understøxes af koncentrahon. Øvelsen indebærer endvidere træning af den visuelle foreshllingsevne, da boldene ikke kan flyxes med computermusen. Alle handlinger skal således mentalt visualiseres. 37

38 Relevans for hverdags situahoner: To Cng på samme Cd: Simpel opmærksomhed/forarbejdning anvendes, når man fokuserer på og koncentrerer sig om tekst eller tale. Delt opmærksomhed anvendes f.eks. ved bilkørsel, når man på samme Hd holder øje med trafikken og taler med en passager. SelekHv opmærksomhed bruger man, når man skal lyxe hvad en kammerat siger på en støjende café. Hukommelse som en elefant: I hverdagen har man brug for at indlære og huske Hng, beskeder og oplysninger, som man senere skal bruge i en anden situahon: Det kan f.eks. være en med en ven eller Hng man skal bruge i sin husholdning. Indlærings- strategier kan være en fordel i mange arbejdssituahoner, hvor man skal organisere opgaver og Hng, man får at vide f.eks. hvilken ugedag, man skal lave særlige opgaver. Basketball: Det er ikke alle hverdagens opgaver, som kan løses med ruhne. Nogen gange står man i situahoner, hvor man skal afgøre: Hvad er målet? Hvilke regler og begrænsninger er der? Er der en bestemt måde, som det er hensigtsmæssig at starte på? Etc. Impulsive handlinger kan sjældent anvendes Hl den slags opgaver. SituaHonerne kan opstå, når man skal løse opgaver sammen med andre mennesker, f.eks. indrexe et kontor, eller når man er alene, f.eks. første gang man skal på posthuset i et nyt kvarter. Ingen er for små og ingen er for store Hl kognihv træning 38

39 Tak for i dag God fornøjelse med den kognihve træning 39

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012 Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis Kolding 30/11 2012 Dagens program: 09:00-09:30 Kursus-check-in og Morgenbuffet 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser eaer behov): Velkomst, præsenta)on og gennemgang af programmet Introduk)on: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 13gr832, i perioden fra den 4. februar 2013 til den 31. maj 2013, ved School of Medicine and Health ved Aalborg Universitet, med vejledning af Henrik Vardinghus-Nielsen.

Læs mere

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1)

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) Revised Danish version, July 2015 1 Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) T.B. Moyers 1, J.K. Manuel 2, & D. Ernst 3 University of New Mexico 1 Center on Alkoholism,

Læs mere

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk:

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk: Lærervejledning Kolofon KonteXt +4, Lærervejledning Forfattere: Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Michael Wahl Andersen Ekstern redaktør: Bent Lindhardt Forlagsredaktion: Susanne

Læs mere

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice marselisborg Center for beskæftigelse, kompetence & viden marselisborg startede oprindeligt som et projekt, jobcenter

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo

Arbejdshukommelse. At huske hvad man skal koncentrere sig om. Glemmer du så... 2014, MWA 1. Foto: Helge Skielbo Arbejdshukommelse At huske hvad man skal koncentrere sig om Foto: Helge Skielbo Glemmer du så... 2014, MWA 1 Hvor er I kommet i dag? Hvad skal I have med hjem? (need to know) Hvad ønsker I at få med hjem?

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSESFASEN.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE...

Læs mere

Hvor der glemmes der guides

Hvor der glemmes der guides Hvor der glemmes der guides Bachelorprojekt i fysioterapi Udarbejdet af: University College Lillebælt Intern vejleder: Charlotte Christie Fleischer Ekstern vejleder: Inge Hansen Bruun Antal anslag tekst:

Læs mere