Professionel Hjernetræning i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Hjernetræning i praksis"

Transkript

1 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 17/ Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introdukhon: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse: Overvågning (Psykiatriprogrammet i brugerudgave) 15 min. Opsamling: Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Kort om effekt af kognihv remediahon og hjernens plashcitet Computerøvelse Våbenskjold (Psykiatriprogrammet i trænerudgave) Computerøvelse De hemmelige arkiver (Hjerneskadeprogrammet i trænerudgave) Opsamling på Våbenskjold og De hemmelige arkiver (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Forslag Hl et træningsprogram TilreXelæggelse af et kognihvt træningsprogram 12:00-12:45: Frokost 12:45-16:00 (med pauser behov): Monitorering af compliance og resultater/resultater og opgaveliste Etablering af en klient/en gruppe /BesHlling af et abonnement Hvad koster det? KogniHv træning og mohvahon teori og metoder Computerøvelse To Hng på samme Hd (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Computerøvelse Hukommelse som elefant (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Computerøvelse Basketball (Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus) Opsamling på To Hng på samme Hd, Hukommelse som en elefant og Basketball. (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) 1

2 Hvad er Professionel Hjernetræning? En samling internetbaserede øvelser, der hver især træner specifikke kognihve funkhoner Et administrahonssystem, som gør det muligt for den træningsansvarlige at Hldele klienterne opgaver med passende sværhedsgrad og at overvåge klientens indsats og udbyxe. Historie: Fra Happy Neuron Hl ScienHfic Brain Training Pro 2

3 Fra ScienHfic Brain Training Pro Hl Professionel Hjernetræning Hvad er Professionel Hjernetræning? Hjerneskadeprogram Fleksibelt Mulighed for individuel regulering af øvelsernes sværhedsgrad SHller krav Hl træner Kræver mere træner- klient interakhon 25 øvelser Psykiatriprogram Samme indshllinger for alle Ti faste sværhedsgrader Let at administrere Kan anvendes med lavere grad af træner- klient interakhon 18 øvelser 3

4 De tre programmer forskelle og ligheder Programmer: Øvelse Hjerneskade Psykiatri Senior Stjernetydning X X X Basketball X X X Knæk koden X X X Forandring fryder X X Hukommelse som en elefant X X X Ordet på bordet X X X Former og farver X X Rig?gt sted, rig?gt?dspunkt X X X Våbenskjold X X X Jorden rundt X X Turen går?l... X X X Restaurant X X X Organisering X X Hvor er?ngene? X X X Indviklede figurer X X X Udsigtspunkt X X Rota?on X X X Gamle skrijtegn X X Overvågning X X X To?ng på samme?d X X X De hemmelige arkiver X X X To?ng på samme?d X X Fuglesang X X Lydprøve X X Ordkløveri X X Psykiatri- programmet: Bruger- modus 4

5 Overvågning Den prakcske opgaver: I øvelsen skal man finde et bestemt symbol, som er gemt i et feltmønster fyldt med forskellige næsten idenhske symboler. På de lexe niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal idenhficere blandt andre symboler i feltmønsteret. På de højere niveauer får man præsenteret et symbol, som man ligeledes skal idenhficere i feltmønsteret, men her er der også et forstyrrende (næsten idenhsk) symbol. Det gælder således om ikke at lade sig distrahere af det forstyrrende element, men at huske og idenhficere det symbol man får præsenteret Hl start. Ydermere skal man på tre niveauer finde det umage symbol, dvs. et symbol som afviger fra de andre i feltmønsteret. Overvågning KogniCve funkconer der trænes: I øvelsen træner man vedvarende og selekhv opmærksomhed. Endvidere trænes visuelt overblik samt visuel og rumlig analyse og formgenkendelse. 5

6 Overvågning Relevans for hverdags situaconer: I øvelsen er det nødvendigt at fokusere på bestemte facexer og ignorere andre, som distraherer opmærksomheden. Denne funkhon kan være yderst vighg, når man handler ind og skal finde en bestemt vare på hylden i supermarkedet. For eksempel skal man kunne holde fokus på den bestemte vare på hylden og ikke lade sig distrahere af de andre varer. Det samme gør sig gældende, når man skal finde sin pung på sofabordet blandt aviser og ugeblade eller sin ven i en menneskemængde samt at se nuancer i landskabet. Overvågning Evaluering: To visuelle skalaer samt tekst som informerer om nøjaghghed (%) og Hd pr. korrekt svar (sekunder). 6

7 Overvågning Tilpasning af sværhedsgraden: Der er 10 niveauer, som er blevet forprogrammeret i øvelsen for at sikre en let start og en jævnt shgende sværhedsgrad. IndsHllingsmulighederne og sværhedsgraden ahænger af størrelsen af feltmønsteret (4x4 Hl 8x16) og hjælpetypen: MulHsymboler, Med hjælp, Med forstyrrende element og Et umage tegn eller ej. Hjerneskade- og psykiatriprogrammet er bedst egnet Cl mennesker med: ü Alder mellem 18 og 65 år. ü Almindelig synsfunkhon. ü Præmorbidt intelligensniveau på minimum 70. ü Læseniveau svarende Hl mindst 9. klasse. ü Intet akhvt stof- eller alkoholmisbrug. ü Fuldt bevidstheds- og almindeligt orienteringsniveau. ü Tilstrækkeligt psykiatrisk stabilitet Hl at sidde ned, mens sessionen foregår. 7

8 Virker kognihv træning/remediahon og hvorfor? Ja (viser de fleste undersøgelser) - isoleret kognihv træning har let- moderat effekt - kombineret kognihv og arbejdstræning har moderat- stor effekt - forstærker effekt af andre psykosociale behandlingshlbud Fordi: - Hjernen er plashsk (viser de fleste undersøgelser) Hvad vil det sig, at hjernen er plashsk? - hjernen forandrer sig gennem hele livsforløbet - hjernens funkhoner formes af, hvordan de anvendes i praksis - opretholdelse af hjernens funkhonsniveau (særligt oppe i alderen) ahænger af hvordan den bruges - intakte hjerneområder kan overtage funkhoner fra beskadigede områder 8

9 Udvalgt lireratur om kognicv træning/remediacon Systema?ske reviews/meta- analyser: Wykes T, et al. A meta- analysis of cognihve remediahon for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry May;168 (5): Sitzer DI, et al. CogniHve training in Alzheimer's disease: a meta- analysis of the literature. Acta Psychiatr Scand Aug;114(2): Rohling ML, et al. EffecHveness of cognihve rehabilitahon following acquired brain injury: a meta- analyhc re- examinahon of Cicerone et al.'s (2000, 2005) systemahc reviews. Neuropsychology Jan;23(1): MarHn M, et al. Cochrane Database Syst Rev Jan 19. CogniHon- based intervenhons for healthy older people and people with mild cognihve impairment. De seneste/kommende ar?kler: Kluwe- Schiavon B, et al. ExecuHve funchons rehabilitahon for schizophrenia: A crihcal systemahc review. J Psychiatr Res Jan;47(1): Gharaeipour M, ScoX B. Effects of cognihve remediahon on neurocognihve funchons and psychiatric symptoms in schizophrenia inpahents. Schizophr Res Dec;142(1-3): Cordier R, et al. CogniHve remediahon has global cognihve and funchonal benefits for people with schizophrenia when combined with psychiatric rehabilitahon. Aust Occup Ther J Aug;59(4): Harvey PD, Bowie CR. CogniHve enhancement in schizophrenia: pharmacological and cognihve remediahon approaches. Psychiatr Clin North Am Sep;35(3): Abbate- Daga G, et al. EffecHveness of cognihve remediahon therapy (CRT) in anorexia nervosa: A case series. J Clin Exp Neuropsychol Aug 10. Kurtz MM. CogniHve remediahon for schizophrenia: current status, biological correlates and predictors of response. Expert Rev Neurother Jul;12(7): Anaya C, et al. A systemahc review of cognihve remediahon for schizo- affechve and affechve disorders. J Affect Disord Dec 15;142 (1-3): Sofuoglu M, DeVito EE, Waters AJ, Carroll KM. CogniHve enhancement as a treatment for drug addichons. Neuropharmacology Jan; 64:

10 Træner- modus: Psykiatri- programmet Våbenskjold Den prakcske opgave: I denne øvelse skal man huske et våbenskjold og alle de dele, det består af, dvs. form, farve, mønstre og forskellige typer af hjelmtegn og våbenmærker. Inden våbenskjoldet skal genkaldes og - skabes, får man en distrakhonsopgave, som man skal udføre. genskaber man våbentegnet med alle dets komponenter. Man får forskellige svarmuligheder form, farve, mønster og våbenskjold. 10

11 Våbenskjold KogniCve funkconer der trænes: I denne øvelse træner man sin visuelle og rumlige opmærksomhed, percephon og hukommelse. Våbenskjold Relevans for hverdagssituaconer: I hverdagen benyxer vi vores visuelle og rumlige percephon og hukommelse. Det gør vi blandt andet, når vi skal finde vej et bestemt sted hen. Når vi skal huske, hvordan et bestemt tøjmærkes logo ser ud, husker hvor forskellige Hng i boligen er, eller hvordan forskellige forretninger er placeret i et indkøbscenter. 11

12 Våbenskjold Tilpasning af sværhedsgraden: 10 niveauer er forprogrammeret for at sikre en let start og en jævnt shgende sværhedsgrad. Sværhedsgraden ahænger af våbenskjoldets mønsterkompleksitet (ensfarvet, simpelt eller komplekst), våbenmærker (0-3), Hd Hl indlæring af våbenskjoldet (30-60 sek.) og typen af distrakhons- opgaver (på de lexere niveauer er distrakhonsopgaven tal man skal placere i den righg rækkefølge og på de højere niveauer er det ord, man skal placere i alfabehske rækkefølge). Våbenskjold Evaluering: To visuelle skalaer som angiver henholdsvis Hdsforbrug under indlæring og præcision. Desuden tekst, som informerer om righgheden af besvarelsen våbenskjoldets form, farve, mønster og våbenmærke. På evalueringssiden har man mulighed for at se både egne og korrekte løsninger (=facit). 12

13 Træner- modus: Hjerneskade- programmet IndsHlling: 3 / 0 / Langsomt De hemmelige arkiver Den prakcske opgave: Ord falder ned fra øverst i skærmbilledet. På skærmen ser man også nogle skuffer. Med musen skal man klikke på en skuffe, der udgør den kategori, som et ord passer i. kategoriseres ordet i skuffen. Nogle skuffer har labels, andre har ikke. Når man ikke kender kategorierne, må man prøve sig frem og forsøge at regne dem ud, så man kan anbringe ordene i de righge arkivskuffer. 13

14 De hemmelige arkiver KogniCve funkconer der trænes: Man træner fokuseret opmærksomhed/ koncentrahon og flere forskellige eksekuhve færdigheder: Omtanke, kategorisering/ organisering, foregribelse af begivenheder og det at drage erfaringer af sine fejl. De hemmelige arkiver Relevans for hverdagssituaconer: Hverdagen indeholder mange ruhnesituahoner, men det sker, at man løber ind i opgaver, hvor man ikke kender den righge fremgangsmåde. Det kan være, når man starter på et nyt arbejde eller går i gang med et nyt computerprogram. Kategorisering er også en del af hverdagen: Når vasketøj sorteres i forhold Hl vaskeprogrammer og farve, når man skal Hlberede mad og vurdere, hvornår i forløbet man f.eks. skal koge kartoflerne og stege kødet, når man skal lave jævnbyrdige fodboldhold med lige fordeling af gode og mindre gode spillere. 14

15 De hemmelige arkiver Tilpasning af sværhedsgraden: 10 niveauer er blevet forprogrammeret, hvilket bevirker en let start og en jævnt shgende sværhedsgrad. Sværhedsgraden ahænger af antal arkivskuffer (fra 2 Hl 6) og antallet af arkivmapper, der er uden labels. De hemmelige arkiver Evaluering: Tre visuelle skalaer som angiver henholdsvis nøjaghghed, antal fejl og gen. reakhonshd. Desuden tekst som informerer om nøjaghghed (%), antal fejl (tal) og reakhonshd (sekunder). På evalueringssiden har man mulighed for at se både egne og korrekte løsninger (=facit). 15

16 Forslag Hl træningsprogram Blok A: Opmærksomhed og forarbejdningshashghed Blok B: Indlæring og hukommelse Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Øvelser: Under pres Overvågning To Hng på samme Hd Indviklede figurer Blok A: Opmærksomhed og ForarbejdningshasHghed Med disse øvelser træner man: - evnen Hl at fastholde fokus på en opgave. - fastholdes af årvågenhed og præstahonsniveau gennem længere Hd. - evnen Hl hurhg og korrekt reakhon. Session A1 Under pres, Overvågning, ( To Hng på samme Hd ) Session A2 To Hng på samme Hd, Indviklede figurer, ( Indviklede figurer ) Session A3 Under pres, To Hng på samme Hd, ( Overvågning ) Session A4 Indviklede figurer, Overvågning, ( Under pres ) Session A5 Under pres, Indviklede figurer, ( To Hng på samme Hd ) 16

17 Blok B: Indlæring og hukommelse Øvelser: Hukommelse som en elefant Restaurant Våbenskjold Turen går Hl Med disse øvelser træner man: - sproglig og visuel hukommelse. - forskellige indlæringsstrategier (f. eks. at danne overkategorier) - visuelle og rumlige kapaciteter f.eks. foreshllingsevne. Session B1 Hukommelse som en elefant, Restaurant, ( Våbenskjold ) Session B2 Våbenskjold, Turen går Hl, ( Hukommelse som en elefant ) Session B3 Hukommelse som en elefant, Våbenskjold, ( Turen går Hl ) Session B4 Turen går Hl, Restaurant, ( Våbenskjold ) Session B5 Hukommelse som en elefant, Turen går Hl, ( Restaurant ) Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Øvelser: RigHgt sted, righgt Hdspunkt De hemmelige arkiver Stjernetydning Basketball Med disse øvelser træner man: - evnen Hl samhdig at fastholde og bearbejde indtryk og informahon. - logisk tænkning og problemløsning, herunder strategisk tænkning. - sproglig og visuel problemløsning. Session B1 RigHgt sted, righgt Hdspunkt, De hemmelige arkiver, ( Basketball ) Session B2 Stjernetydning, Basketball, ( RigHgt sted, righgt Hdspunkt ) Session B3 RigHgt sted, righgt Hdspunkt, Stjernetydning, ( De hemmelige arkiver ) Session B4 Basketball, De hemmelige arkiver, ( Stjernetydning ) Session B5 RigHgt sted, righgt Hdspunkt, Basketball, ( De hemmelige arkiver ) 17

18 Supplerende øvelser Anvendes ved behov, fx. hvis man løber tør, eller klienten keder sig RotaHon : Opmærksomhed og forarbejdningshashghed. Lydprøve : Indlæring og hukommelse. Fuglesang : Indlæring og hukommelse. Ordet på bordet : Indlæring og hukommelse. Hvor er Hngene : Indlæring og hukommelse. Knæk koden : Arbejdshukommelse og problemløsning.. BehandlingsHlreXelæggelse Før den kognicve træning iværksæres fastsæres de personlige funkconelle mål: Arbejdsmarkedet (f.eks. vil du gerne have (nyt) arbejde eller længere arbejdshd?) Uddannelse (f.eks. vil du gerne påbegynde og/eller færdiggøre en uddannelse?) Hverdagen (f.eks. vil du gerne blive bedre Hl at holde og/eller at købe ind?) 18

19 BehandlingsHlreXelæggelse De personlig funkconelle mål: Det er meget vighgt ikke, at eliminere klientens håb og ønsker for fremhden. Hvis klienten formulerer funkhonelle mål, der ikke forekommer realishske, bør de reformuleres inden for en»trappemodel«, hvor delmål kan erstaxe formål. BehandlingsHlreXelæggelse På baggrund af klientens funkhonelle mål samt resultaterne fra dialog, kognihv test og/eller rahng scales vælger man en af tre domæne- blokke. Det kan være hensigtsmæssigt at starte med et ressource - domæne/ressource øvelser Som udgangspunkt skal hver klient gennemgå alle blokke i løbet af træningsforløbet. 19

20 BehandlingsHlreXelæggelse* 2 sessioner ugentligt i 6 måneder. 1 session = træning af et funkhonsdomæne (= en blok) med 2 gensidigt supplerende øvelser. Først træner man ca. 20 min. med første øvelse og ca. 20 min. med den anden øvelse. Desuden: small- talk á ca. 5 min. Pause(r) á ca. 10 min. Skema- arbejde á ca. 5 min. Ved behov kan man lave 3 i stedet for 2 øvelser i en session. * Eks. = psykiatriprogrammet Klienten afslutter hver session med beskrive dagens træning. Formål, at: - skærpe fokus på udbytte - udvikle begreber for kognition (til dialog, hverdagen, coaching etc.) BehandlingsHlreXelæggelse 20

21 BehandlingsHlreXelæggelse Hjemmetræning Anbefales, MEN kun - med træneren (for at undgå over- og undertræning). - med de øvelser som Hlhører den pågældende uge i programmet. Træningsforløbet afslures: Fixed format gruppe: Når programmet sluxer. BehandlingsHlreXelæggelse Slow open gruppe: Når klienten - har nået synlige fremskridt sine/funkhonelle mål, og/eller* - har nået synlige kognihve fremskridt Hvis klienten - (trods mohverende samtaler) ikke har stabilt fremmøde i 4 uger - ikke har synlige kognihve fremskridt to måneders træning *Selvom klienten er klar Hl uddannelse/arbejdsmarkedet kan socioøkonomiske forhold vanskeliggøre, at målene realiseres. 21

22 BesHlling af et abonnement 22

23 23

24 24

25 Psykiatri- programmet: Bruger- modus 25

26 Hvad koster det? Et grundabonnement koster 300 Kr. pr måned (375 kr inkl. moms). I grundabonnementet er inkluderet 10 akhve brugerkonh. Et Cllægsabonnement med adgang Hl at åbne yderligere 10 akhve brugerkonh koster 250 Kr. pr måned (312,50 Kr inkl. moms). Der kan tegnes abonnement for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen. Ved tegning af abonnement på 12 måneder opnås 20 % rabat. Det er muligt at købe Cllægsabonnement sammen med grundabonnement, eller på et senere Hdspunkt. Abonnement betales kvartalsvis forud. Betaling foregår via fakturering (evt. elektronisk faktura, hvis det ønskes) og bankoverførsel. 26

27 1 Monitorering af compliance og præstahon Eksempel/demonstraHon AdministraHon - Resultater og opgaveliste 27

28 1 Etablering af en klient Eksempel/demonstraHon 28

29 29

30 30

31 31

32 Hvordan fastholder man mocvacon for kognicv træning? MoHvaHonen for kognihv træning skal i mindst mulig grad være ydre- begrundet ( trusler og belønning ) og i størst mulig grad være indre- begrundet (meningsfuld og sjov ) = de ophmale behngelser for læring. MoHvaHonen vokser når den kognihve træning styrker klientens ü Kompetence ü Autonomi ü Tilhørsforhold Self DeterminaHon Theory Ryan & Deci Udvikling af kompetence Træningen skal facilitere succes- oplevelser ( Det lykkes for mig at lave det ) initalt match mellem klientens niveau og udfordringers sværhedsgrad træning indledes med de mest basale og simple opgaver, hvor sandsynligheden for succes er høj træning skal HlreXelægges således, at kravene gradvist øges løbende monitorering og dialog OBS selvværdsproblemahkker 32

33 Udvikling af autonomi Træningen skal facilitere klientens tryghed, egne valg og kontrol SHller krav Hl: - grundig introdukhon Hl træningsprogrammet og øvelserne. - indflydelse på valg af de relevante øvelser. - opmuntring Hl (og tages seriøs evaluering af øvelsernes kvaliteter. Udvikling af autonomi Ahænger af succes- oplevelser ( Jeg kan se, at jeg bliver bedre ) Ahænger af dialog og synlig feed- back om fremgang 33

34 Udvikling af Clhørsforhold Kræver et miljø karakteriseret ved en rimelig grad af: - Tryghed - Ro - Forudsigelighed - Orden/struktur SHller både tekniske og emohonelle krav Hl trænerapproachen Tilhørsforhold Trænerapproachen: de tekniske krav Træneren skal observere klientens kognihve arbejds- shl med henblik på at give underbygget feed- back og befordre udvikling: Overses detaljer? Hvordan anvendes kompensahon? Hvordan er tempoet? Arbejdes der organiseret? Overskrides Hdsgrænser? Er der kort- og langhdshukommelses- vanskeligheder? Hvorledes er frustrahonsgraden? Hvordan er klientens metakognihon? Etc. Målet er ikke at løse pahentens opgaver, men gennem dialog at øge fokus på hvorledes hans kognihon fungerer og hvilke strategier som er hensigtsmæssige i f.t. opgaven. 34

35 Tilhørsforhold Trænerapproachen: de emohonelle krav Personer med kognihve vanskeligheder har en historie/hverdag karakteriseret ved kognihve dysfunkhoner = nederlag i forbindelse med uddannelse, arbejde og social kontakt. Det shller emoconelle krav Hl træneren: - indfølende nænsomhed, når der påpeges problemer - realishsk opmuntring - bevidst rollemodellering APQ: MoHvaHons- vurdering interesse, brugbarhed og valg (revideres: IMI- SR) 35

36 MoHvaHons- vurdering interesse, brugbarhed og valg Trænings- øvelser: Hjerneskadeprogrammet: Træner- modus Hjerneskade- programmet: Træner- modus Hjerneskade- programmet: Træner- modus 36

37 Den prakhske opgave: To Cng på samme Cd: Først laver man en simpel visuel opgave, hvor det gælder om at reagere på en bestemt måde, når et givet symbol optræder. laver man en simpel lydopgave, hvor ord, man hører, skal sorteres i kategorier. Til sidst skal begge opgaver udføres samhdigt. Hukommelse som en elefant: I denne øvelse præsenteres man for forskellige ordlister, som skal indlæres og genkendes. Ordlisterne har forskellige længder og varierer hvorvidt ordene er indbyrdes relaterede i en kategori. Ved genkendelsen skal de indlærte ord idenhficeres blandt ord, som ikke er på den første liste, man ser. Basketball: I øvelsen vises to rækker med tegnede basketballnet, som indeholder et antal farvede bolde. Opgaven er at regne ud, hvor mange flytninger der skal Hl for at ændre den øverste række, så den bliver magen Hl den nederste. KogniHve funkhoner der trænes: To Cng på samme Cd: I øvelsen træner man audihv og visuel forarbejdningshashghed, delt og selekhv opmærksomhed samt impulshæmning. Hukommelse som en elefant: I denne øvelse træner man verbal episodisk hukommelse samt indlærings- strategier f.eks. ved at lave kategorier eller historier med ordene. Basketball: Her træner man grundlæggende problemløsning: Man er shllet overfor et problem, hvor man skal afgøre, hvilke metoder der skal anvendes for at løse det. Mentalt skal man planlægge og udøve strategi. Problemløsningen skal understøxes af koncentrahon. Øvelsen indebærer endvidere træning af den visuelle foreshllingsevne, da boldene ikke kan flyxes med computermusen. Alle handlinger skal således mentalt visualiseres. 37

38 Relevans for hverdags situahoner: To Cng på samme Cd: Simpel opmærksomhed/forarbejdning anvendes, når man fokuserer på og koncentrerer sig om tekst eller tale. Delt opmærksomhed anvendes f.eks. ved bilkørsel, når man på samme Hd holder øje med trafikken og taler med en passager. SelekHv opmærksomhed bruger man, når man skal lyxe hvad en kammerat siger på en støjende café. Hukommelse som en elefant: I hverdagen har man brug for at indlære og huske Hng, beskeder og oplysninger, som man senere skal bruge i en anden situahon: Det kan f.eks. være en med en ven eller Hng man skal bruge i sin husholdning. Indlærings- strategier kan være en fordel i mange arbejdssituahoner, hvor man skal organisere opgaver og Hng, man får at vide f.eks. hvilken ugedag, man skal lave særlige opgaver. Basketball: Det er ikke alle hverdagens opgaver, som kan løses med ruhne. Nogen gange står man i situahoner, hvor man skal afgøre: Hvad er målet? Hvilke regler og begrænsninger er der? Er der en bestemt måde, som det er hensigtsmæssig at starte på? Etc. Impulsive handlinger kan sjældent anvendes Hl den slags opgaver. SituaHonerne kan opstå, når man skal løse opgaver sammen med andre mennesker, f.eks. indrexe et kontor, eller når man er alene, f.eks. første gang man skal på posthuset i et nyt kvarter. Ingen er for små og ingen er for store Hl kognihv træning 38

39 Tak for i dag God fornøjelse med den kognihve træning 39

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012 Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis Kolding 30/11 2012 Dagens program: 09:00-09:30 Kursus-check-in og Morgenbuffet 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013 Professionel Hjernetræning i praksis København d. 3. oktober 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder.

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Giv dig venligst god tid til at læse de følgende udsagn.

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 16.01.2015 Dagens program: 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Psykolog Torben Ø. Christensen Ergoterapeut Kristina Christensen Under pres : 2 Blok A: Opmærksomhed

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 12.03.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser eaer behov): Velkomst, præsenta)on og gennemgang af programmet Introduk)on: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis

Professionel Hjernetræning i praksis Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 21/3 2014 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser eber behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduk>on: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse:

Læs mere

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012)

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012) Manual (Version., 0.02.202) Hvad er Professionel Hjernetræning? Indhold Hvad er Professionel Hjernetræning?... 3 Sådan fungerer et abonnement på Professionel Hjernetrænings træningsprogrammer... 3 Træningssidens

Læs mere

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser?

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Introduk)onskursus: Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Formål: At deltagerne opnår: - overblik over SBT/Professionel

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu Manual Version 2.0 www.professionelhjernetraening.dk dk.scientificbraintrainingpro.eu 1 Indhold 1. Professionel Hjernetræning og denne manual... 4 1.1 Om Professionel Hjernetræning... 4 1.2 Denne manual...

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex Trænerguide del 1 Matematikleg Flex www.mv-nordic.com 1 TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner de basale matematiske færdigheder så som opfattelse af antal,

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Dagens program. Opsamling fra sidst

Dagens program. Opsamling fra sidst Dagens program 13. December 2011 v. Britt Riber Opsamling fra sidst Kommunikation med særlige patientgrupper Motivation Midtvejs-evaluering Opsamling fra sidst Ængstelige patienter Tak for jeres engagement

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Fundamentale

Læs mere

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15 Baggrund Psykolog fra Århus Universitet Specialist i neuropsykologi Sundhedschef Vejlefjord Ledende neuropsykolog, Hammel Neurocenter Psykologisk Institut, Århus Universitet Århus Amt Neuroteamet Aalborg

Læs mere

Forskellige former for træthed. Mental træthed. Træthed i løbet af dagen Fysisk træthed - hvile hjælper

Forskellige former for træthed. Mental træthed. Træthed i løbet af dagen Fysisk træthed - hvile hjælper Forskellige former for træthed Fysisk træthed - hvile hjælper Mental træthed - hvile hjælper (hjernetræthed) Psykologisk træthed - hvile hjælper ikke (følelsesmæssig) www.andersdegn.dk Træthed i løbet

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD Børn gør det godt hvis de kan ADHD Koncentration Impulsgennembrud Hyperaktivitet Eksekutive vanskeligheder Opmærksomheds forstyrrelser Eksekutive styre funktioner Neuropsykologiske

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING FAKTA: Overspringshandlinger og udskydelsesadfærd er et velkendt fænomen for mange. Forskningen viser, at det især er studerende (75

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Kognitive problemer hos elever med epilepsi

Kognitive problemer hos elever med epilepsi Vibeke Hansen, konsulent, Videnscenter om Epilepsi Kognitive problemer hos elever med epilepsi Selvom mange børn med epilepsi er normaltbegavede og klarer sig i skolen på lige fod med kammerater uden epilepsi,

Læs mere

Toyota Kata. Baggrunden. Tankegangen. Forbedrings Kata. Coaching Kata. Kom godt i gang

Toyota Kata. Baggrunden. Tankegangen. Forbedrings Kata. Coaching Kata. Kom godt i gang Toyota Kata Baggrunden Tankegangen Forbedrings Kata Coaching Kata Kom godt i gang Historien Mike Rother, Professor på University of Michigan. ForfaBer Cl Learning to see og Toyota Kata Bogen; Toyota Kata,

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Møder med eleven i centrum

Møder med eleven i centrum Møder med eleven i centrum Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie på 4

Læs mere

Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst

Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst Louise Meldgaard Bruun, 2013 Kogni&on? Kogni&on = den menneskelige erkendelse, tænkning og anvendelse af viden Obs Skelnen mellem tænkningens form

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

RO I KLASSEN FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER

RO I KLASSEN FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER FOKUS PÅ URO, STRUKTURERET UNDERVISNING OG REDSKABER TIL KLASSELEDELSE KONFERENCE SCANDIC KOLDING 01.04.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Kan vi så få ro! Gad vide, hvor mange gange

Læs mere

Hjernetræthed. Information til dig, der har følger efter en senhjerneskade. Skive - det er rent liv

Hjernetræthed. Information til dig, der har følger efter en senhjerneskade.  Skive - det er rent liv Hjernetræthed Information til dig, der har følger efter en senhjerneskade. Nøglen til fremgang og succes er at respektere din hjernetræthed i tide. Forstå, erkend og accepter hjernetræthed Du kan ikke

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 26-10-2015

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 26-10-2015 Baggrund Psykolog fra Århus Universitet Specialist i neuropsykologi Selvstændig praktiserende neuropsykolog www.andersdegn.dk Sundhedschef Vejlefjord Ledende neuropsykolog, Hammel Neurocenter Psykologisk

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITION - TÆNKNING RESTITUTION EFTER DEPRESSION Funktionsniveau Stemningsleje Kognition Normalt niveau Tid Stress, angst, depression Kognitive

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Velkommen til regionalt medlemsmøde. Program 12-06-2014

Velkommen til regionalt medlemsmøde. Program 12-06-2014 Velkommen til regionalt medlemsmøde Sclerose og kognitive problemer Scleroseforeningen Forår 2014 Oplægsholder: Neuropsykolog Jannie Engelbrecht 1 Program 18.30-18.35 Velkomst - om Scleroseforeningen -

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen Bevægelse i undervisningen Formål Vi vil have mere bevægelse i undervisningen for at øge koncentrationsevnen, så eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Bevægelse kan både være med fagligt indhold

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Psykoseteamet BUP-Odense. Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose

Psykoseteamet BUP-Odense. Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose Psykoseteamet BUP-Odense Mia Høj, ambulantsygeplejerske Anne Dorte Stenstrøm, overlæge, ph.d. Ung med psykose Symptomer, behandling og samarbejde med primærsystemet belyst via case 1 Samarbejde, samarbejde,

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv

Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv Inklusion og børn med ADHD Et neuropsykologisk perspektiv DORTE DAMM SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ADHD KONFERENCE N 2014 Danske institutioner og skoler Krav til fleksibilitet: skift af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Forskellige former for træthed. Baggrund. Mental træthed 04-10-2015. Fysisk træthed - hvile hjælper

Forskellige former for træthed. Baggrund. Mental træthed 04-10-2015. Fysisk træthed - hvile hjælper Forskellige former for træthed Fysisk træthed - hvile hjælper Mental træthed - hvile hjælper (almindelig ved hjerneskader) Psykologisk træthed - hvile hjælper ikke (følelsesmæssig) 1 3 Baggrund Mental

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA)

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) Vurderingsark til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) De følgende udsagn beskriver, hvordan en person kan føle, når han/hun

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Hvem er jeg Hvordan klarer patienterne sig i efterforløbet. 01.06.11 startede projekt neuropsykologisk vurdering af neuropsykiatriske sequela efter

Hvem er jeg Hvordan klarer patienterne sig i efterforløbet. 01.06.11 startede projekt neuropsykologisk vurdering af neuropsykiatriske sequela efter Hvem er jeg Hvordan klarer patienterne sig i efterforløbet. 01.06.11 startede projekt neuropsykologisk vurdering af neuropsykiatriske sequela efter CNS infektion. Formålet med projektet, som var 2 åring,

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse Opmærksomhed Hjernen Kognitive hierarki Blok 3 Strategi Blok 2 Blok 1 Analyse Visuel Hukommelse Auditiv Kompetencerne Taktil Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn Hyperaktive

Læs mere

LUF 2012 Rummer skolen sk alle børn?

LUF 2012 Rummer skolen sk alle børn? LUF 2012 Rummer skolen alle børn? Rummer skolen alle børn? Hvilke erfaringer har I med, at et barn flytter til jeres skole, kl ikke på grund af ændret tbolig, men fordi barnet ikke trivedesog hvor barnet

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Ergoterapeut Dorte Richter Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Ergoterapeut Dorte Richter Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Ergoterapeut Dorte Richter Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Præsentation Dorte Richter Ergoterapeut på Brønderslev neurorehabiliterings center Arbejder med mennesker der har fået en hjerneskade Fase

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza De grundlæggende kognitive dysfunktioner Empati: Empati er driften til at identificere andres menneskers

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

MENTAL FITNESS HJERNETRÆNING MED FYSISKE ØVELSER TRÆN DIN HJERNEMUSKEL

MENTAL FITNESS HJERNETRÆNING MED FYSISKE ØVELSER TRÆN DIN HJERNEMUSKEL MENTAL FITNESS HJERNETRÆNING MED FYSISKE ØVELSER TRÆN DIN HJERNEMUSKEL MENTAL STYRKE BEDRE PRÆSTATIONER PRÆSTATIONSTRÆNING Målre1et træning: - øge mængden af toppræstaaoner - håndtering af præstaaonsbarrierer

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Josefine Krøyer Projektleder i Sikker Psykiatri, Region Sjælland Rikke vb Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Læringsmål

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere