Object-Relational Mapping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Object-Relational Mapping"

Transkript

1 Object-Relational Mapping Skriftligt arbejde i forbindelse med eksamen i Databaser for udviklere Studerende: Henrik Rossen Jakobsen Vejleder: Allan Helboe

2 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 De to datamodeller... 2 Storage modeller... 3 Normalisering... 3 Objekt Relationel Mapning... 4 Fowlers Mapningsteknikker... 4 Arv... 4 Single table inheritance... 5 Concrete table inheritance... 5 Class table inheritance... 6 Klassisk ADO.NET... 6 ORM Værktøjer... 6 Entity Frameworket... 7 Entity Data Model... 8 Loading... 9 Transaktioner... 9 Concurrency Last Write Wins Pesimistic Concurrency Control Optimistic Concurrency Control Konklusion Kildefortegnelse

3 Indledning Når objektorienterede applikationer skal persistere data, anvendes ofte en relationel database. Anvendes objektorienterede applikationer og relationelle databaser sammen, er der en række problemer, da de benytter forskellige datamodeller. Problemstillingerne medfører, at der skal anvendes mapning for at flytte data mellem de to datamodeller. Martin Fowler beskriver teknikker til, hvordan mapningen kan foretages, men ved mapning af arv er der flere muligheder, og det er nødvendigt at overveje hvilken teknik, der er mest hensigtsmæssig. Mapningskoden kan enten skrives manuelt, eller genereres med et ORM-værktøj. Et af disse værktøjer udvikles af Microsoft og kaldes Entity Frameworket. Når EF benyttes, er der en række problemstillinger, man skal være bekendt med, som f.eks. hvornår data loades fra databasen, og hvordan samtidighedskonflikter kan håndteres. Problemformulering I denne synopse vil jeg belyse: De problemstillinger, der er forbundet med at mappe fra et objektorienteret programmeringssprog til en relationel database og omvendt. Hvordan samtidighedskonflikter kan undgås med Entity Frameworket. Hvordan database forespørgsler kan samles i transaktioner i Entity Frameworket, så ACID principperne overholdes. De to datamodeller I dag er relationelle databaser en de facto standard. Problemet med relationelle databaser og objekt orienterede udvikling er, at de benytter to forskellige datamodeller. De relationelle databaser bygger på de matematiske regler om mængdelære og logik, mens de objektorienterede applikationer bygger på princippet om at samle data og adfærd i genbrugelige objekter, som afspejler det domæne, der arbejdes med. For at optimere udviklingsprocessen har flere firmaer udviklet objektorienterede Database Management Systemer, kaldet ODBMS. Med et ODBMS er det muligt at persistere objekter fra en objektorienteret applikation uden først at skulle foretage en mapning. ODBMS erne er på nuværende tidspunkt ikke særlig udbredte, hvilket blandt andet skyldes, at de relationelle databaser benytter SQL, som er et standardiseret query sprog. Der findes en databasetype, der funktionsmæssigt ligger mellem RDBMS og ODBMS. Denne 2

4 kaldes for Object Relationel Database Management Systems, ORDBMS. ORDBMS er forsøger at simulere objektorienterethed, men de er stadig baseret på relationer. Storage modeller Data access igennem et ORM-lag giver en abstraktion over databasen, der får den til at ligne en objektorienteret database. De to illustrationer herunder viser en tolags storage model til venstre og en etlags storage model til højre. Den relationelle database i kombination med et objektorienteret udviklingsmiljø, benytter en tolags storage model, da der er forskel på hukommelsesmodellen og diskmodellen. I modsætning giver et ODBMS og et ORM en illusion om en et-lags storage model, hvor der benyttes den samme model i hukommelse og på disk. Selvom der er gjort flere forsøg på at nedbryde det mismatch, der er mellem den objektorienterede udvikling og den relationelle database, er der ikke en åbenlys løsning på problemet. På trods af forskellighederne er det dog muligt at benytte systemer af de to typer sammen, men det kræver, at der skrives en såkaldt mapningskode. Mapningskoden oversætter den relationelle databases rækker til objekter i applikationen og omvendt. En af årsagerne til at der kan være stor forskel på organisationen af data i den relationelle model og den objektorienterede model, er at databasedesignet i relationelle databaser ofte normaliseres. Normalisering Normalisering har til formål at forhindre redundante data, da disse kræver ekstra pladsforbrug, og kan skabe anomalier, der medfører inkonsistente data i forbindelse med oprettelse, opdatering og sletning af data. Ulempen ved at normalisere databasen er, at tabellerne ikke nødvendigvis har alle de data, der beskriver et af virkelighedens objekter. Data kan være splittet mellem flere tabeller. F.eks. vil en kundeadresse, som består af navn, vej, postnummer og by, ende med at have navn og vej i en tabel og postnummer og by i en anden. En grundlæggende regel ved normalisering er, at de oprindelige tabeller inden normalisering skal kunne gendannes efter normaliseringen. De oprindelige tabeller kan gendannes ved at benytte joins. 3

5 Objekt Relationel Mapning Object-Relationel Mapning kan beskrives som en programmeringsteknik til at konvertere data mellem inkompatible datamodeller i relationelle databaser og objektorienterede programmeringssprog. Der er flere problemstillinger forbundet med at bevæge sig fra den ene verden til den anden. F.eks. understøtter den relationelle database ikke nogen former for arv. Derudover findes referencer i den objektorienterede verden, der binder objekter sammen, som ikke findes i den relationelle verden. Til gengæld kan der dannes relationer mellem tabeller ved at benytte fremmednøgler. Derudover benyttes der forskellige datatyper. Fowlers Mapningsteknikker Martin Fowler beskriver i PoEAA forskellige mapningsteknikker, der kan benyttes til at konvertere en objektmodel til en relationel model. En klasse i domænemodellen bliver til en tabel i relationsdatabasen. Hver tabel forsynes trivielt med en ny ID attribut, som entydigt identificerer rækken i tabellen. En-til-mange associationer bliver til en fremmednøgle på mange-side tabellen. Mange-til-mange relationer bliver til en ny tabel med to fremmednøgler, som peger på hver sin tabel. Arv kan mappes med en af tre teknikker. o Alle klasser i arvehierarkiet samles i en tabel. o Der oprettes en tabel for hver konkret klasse. o Der oprettes en tabel for hver klasse. Arv Arv eksisterer ikke i den relationelle model, og der er ikke nogen klar løsning på, hvordan det skal gøres, men arv kan mappes på tre forskellige måder. Der er fordele og ulemper ved hver enkelt teknik. Jeg vil nu belyse, hvordan arv kan mappes. For at kunne sammenligne de forskellige mapnings-teknikker, tages udgangspunkt i arvehierarkiet herunder. 4

6 Single table inheritance Med Single table inheritance mappes alle klasser i applikationen til en tabel i database modellen. Tabellen skal indeholde alle de attributter, der optræder i klasserne. De enkelte records kan have værdier i felterne for de relevante attributter, hvorimod de ikke relevante felter lades stå tomme. Når der hentes en record ud af tabellen, og den mappes til et objekt i applikationen, er det nødvendig at kunne identificere, hvilken type den er af. Derfor skal der tilføjes en typeattribut i tabellen. Fordelene ved denne mapningsstrategi er, at den kun giver en tabel, hvilket gør designet overskueligt. Derudover er det ikke nødvendig at benytte joins, når der skal skabes objekter. Ulemperne er, at der, afhængig af hvor mange forskelligheder, der er mellem klassernes attributter, bliver mange tomme felter i tabellen. De tomme felter kan både virke forvirrende og spilder plads. Concrete table inheritance Mapningsstrategien Concrete table inheritance danner en klasse per konkret klasse i arvehierarkiet. Tabellerne indeholder kun attributter, der er relevante for klassen. Fordelene ved denne strategi er, at alle relevante attributter er i tabellen, og det er derfor ikke nødvendigt at foretage joins. Samtidig tilgås tabellen kun, når klasser af denne type benyttes. Ulemperne er, at det kan være svært at tildele unikke primærnøgler på tværs af flere tabeller, så alle players får et unikt Id. 5

7 Class table inheritance Teknikken giver en klasse for hver klasse i domænemodellen. Det vil sige at der også oprettes en tabel til den generelle klasse, Players. Fordelene ved denne teknik er, at alle attributter i tabellen er relevante for klassen, og at modellen har meget stor lighed med objektmodellen. Af ulemper kan nævnes, at det kræver et join mellem tabeller, for at kunne danne et objekt. Suptertypen skal tilgås lige meget, hvilken type objekt der skal skabes. Klassisk ADO.NET For at tilgå databasens tabeller fra.net udviklingsmiljøet, skal der skrives en mapningskode, typisk i ADO.NET, hvilket er forbundet med en række ulemper: o SQL Queries skrives som en tekststreng, der ikke er en del af programmeringssproget, og querien valideres derfor ikke af compileren. Derfor vil eventuelle fejl først kunne opdages ved afvikling af applikationen. o Det er op til udvikleren at joine de normaliserede tabeller sammen, så der kan dannes meningsfulde o objekter i applikationen. Resultatet af en query returneres som records uden type, og det er udviklerens ansvar at caste data til de rigtige datatyper. Mange af problemerne med klassisk ADO.NET kan løses ved at anvende et værktøj til at foretage mapningen. ORM Værktøjer ORM-værktøjer har til formål at automatisere mapningsprocessen ved at generere mapningskoden og derved nedbringe udviklingstiden til at udvikle data access laget. Der findes flere ORM produkter på markedet blandt andre Open Source systemet NHibernate og Microsofts Entity Framework, som jeg har valgt at tage udgangspunkt i. ORM-værktøjer anvendes i andre udviklingsmiljøer end.net. f.eks. har Java Hibernate, hvorfra NHibernate er en portering. Mange ORM-værktøjer er i stand til at generere en domænemodel ud fra en database model og omvendt. Muligheden for at generere gør, at hvor man 6

8 tidligere udviklede domænemodellen og derefter databasemodellen for til sidst at skrive mapningskoden for at kunne mappe mellem de to verdener, er det med et ORM værktøj nu nok med en af modellerne. Herefter genererer ORM værktøjet resten. Entity Frameworket Entity Frameworket anvender metadata til at beskrive, hvordan objekter dannes fra databasens tupler, og hvordan objekter kan persisteres til databasen. Meta Mapning er en teknik, hvor mapningskonfiguration angives i f.eks. XML, og selve mapningen genereres af et værktøj. Entity Frameworket skaber et lag af abstraktion henover databasen ved at danne et konceptuelt lag. Det konceptuelle lag dannes ud fra en XML-beskrivelse. XML en kan enten skrives i hånden, eller opbygges i det designerværktøj, der følger med Entity Frameworket. Samtidig med at der abstraheres fra databasen, understøttes flere databaseleverandører. F.eks. understøtter Entity Frameworket fuldt ud SQL Server, Oracle og MySQL, hvilket fjerner koblingen til en bestemt databaseleverandør. Ligesom blandt ODBMS erne er der ikke noget standard Query sprog til ORM s, men Microsofts LINQ, Language Integrated Query sprog, er blevet meget populært i.net verdenen. LINQ findes i forskellige varianter afhængig af, hvad det anvendes til, og Entity Frameworkets variant hedder LINQ to Entities. LINQ to Entities kan benytte Lambda Expressions som filtrerings argumenter i f.eks. en Where metode. Derudover har Microsoft implementeret en storageuafhængig variant af SQL, som de kalder Entity SQL. Med storageuafhængig menes, at SQL-dialekten ikke er leverandørafhængig, som den er i relationelle databaser. LINQ to Entities, method-based LINQ to Entities Entity SQL 7

9 Entity Data Model EF benytter en såkaldt Entity Data Model. Modellen er baseret på Entity-Relationship modellen, som er en model for databasedesign, der blev beskrevet af Peter Chen i Datamodellen forsøger at modellere virkelighedens objekter og deres sammenhænge med entiteter og relationer. Entiteter ligner meget objekter, men de adskiller sig blandt andet ved, at de ikke har nogen adfærd. På billedet herover ses EF designeren, hvor der kan oprettes entiteter og angives relationer imellem dem. Relationerne kan være af typen arv eller association. En association kan have en af flere forskellige kardinaliteter f.eks. en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange. Derudover har entiteterne navigationproperties til de entiteter, de er forbundet med. Navigationproperties gør det muligt at navigere mellem objekterne, når de er i hukommelsen. Som standard kan der navigeres i alle retninger, det vil sige, at man kan gå fra kunde til ordre, men også fra ordre til kunde. Entity datamodellen er en XML-fil, som enten kan åbnes i designeren eller af en XML editor. Åbnes filen med en XML-editor, ses det at filen består af sektionerne: StorageModels, ConceptualModels og Mappings. Sektionerne i filen indeholder en beskrivelse af den konceptuelle model, der skabes i designeren, en beskrivelse af databasens struktur og en beskrivelse af, hvordan der skal mappes mellem de to modeller. 8

10 Loading Der findes to strategier for, hvornår objekter hentes ind fra databasen. For udvikleren er det nemmest at anvende strategien Lazy Loading, da den gør det muligt automatisk at hente de objekter, der refereres til. Eksempelvis kan der åbnes en forbindelse til databasen og indlæses et kategoriobjekt, hvorefter databaseforbindelsen lukkes igen. Det er nu muligt at iterere over alle de produkter som kategorien indeholder, og frameworket åbner automatisk en databaseforbindelse og indlæser produkterne efterhånden, som der er brug for dem. Ved brug af referencerne mellem objekterne er det muligt at navigere rundt i objektgrafen. Eager Loading er en mere manuel teknik, hvor udvikleren ved indlæsning af et objekt skal angive, hvilke associerede objekter der skal indlæses. Det vil sige, hvis der kun indlæses et kategoriobjekt og der itereres over de associerede produkter, vil det resultere i en exception, da objekterne ikke er indlæst. Begge strategier har deres anvendelser, men det bør nøje overvejes, hvilken der benyttes. Lazy Loading giver en simpel udvikling, da alle objekter altid er tilgængelige. Ulempen er, at der åbnes mange databaseforbindelser, hvilket koster både resurser og performance. Det er muligt at anvende en kombination af de to strategier, hvor Eager Loading benyttes til de objekter, der med sikkerhed skal anvendes, og muligheden for Lazy Loading er aktiveret til indlæsning af andre objekter. Transaktioner I Entity Frameworket er det muligt eksplicit at starte transaktioner. Ved instantieringen af transaktionen kan der angives, hvilket isolationsniveau transaktionen skal anvende. Herunder ses en transaktion, der benytter isolationsniveauet Read Uncommitted, hvilket tillader statements i transaktionen at læse ikke committet data dette kaldes også dirty read. 9

11 Concurrency Når en forretningstransaktion i systemet indeholder flere systemtransaktioner, er det nødvendigt at håndtere concurrency, da der ellers kan opstå datatab. Databasen kan, ved brug af transaktioner, sikre, at alt i transaktionen udføres, eller intet i transaktionen udføres. Når en forretningstransaktion strækker sig over flere systemtransaktioner, kan databasen ikke sikre konsistensen af data. Et eksempel kunne være en applikation, hvor der hentes en vare fra databasen, den rettes, og skal derefter gemmes i databasen. I en forretningstransaktion som denne er der en risiko for, at en anden bruger har ændret netop denne vare i mellem tiden. Last Write Wins Det nemmeste er at anvende Last Write Wins. Denne teknik anvendes, hvis man ikke gør noget. Resultatet bliver, at den bruger der gemmer sidst, får sine data igennem. Brugerne får ingen mulighed for at rette fejlen, hvis der opstår en samtidighedskonflikt. Pesimistic Concurrency Control Denne måde at styre samtidighedskonflikter har til formål at forhindre andre brugere i at læse data. Dette gøres ved at benytte låsning på databaseniveau. Når en bruger læser tupler, sættes der en lås som f.eks. en row lock. Denne lås forhindrer andre brugere i at tilgå data indtil brugeren, der satte låsen, committer sin transaktion. Denne teknik har utrolig dårlig performance, og bør derfor undgås. Pesimistic locking er ikke implementeret i EF, men den kan implementeres med Stored Procedures. Optimistic Concurrency Control Hver attribut i ED-modellen har egenskaben Concurrency. Hvis denne sættes til fixed, benyttes der Optimistic Offline Lock. I denne teknik anvendes ingen låse, men ved opdateringer er det nødvendigt, at tjekke om data har ændret sig, siden de sidst blev hentet. EF implementerer denne strategi ved at gemme en kopi af de originale værdier hver gang, der skabes objekter fra databasen. Når en bruger forsøger at gemme et objekt, læses tuplens aktuelle værdier i databasen og sammenlignes med de værdier, der blev gemt. Hvis værdierne stemmer overens, kan der foretages en opdatering, og de ændrede værdier skrives til databasen. Hvis ikke værdierne er ens, vil der blive kastet en exception, og det vil være op til brugeren at løse konflikten. Konklusion I forbindelse med udvikling i et objektorienteret udviklingsmiljø i kombination med en relationel database som persistenslag er det nødvendigt at mappe data. Ved at anvende mapningstenikker er det muligt at overkomme de forskelle, der er. Når arv skal mappes, er det nødvendigt at kigge på, hvilken strategi der giver det bedste resultat. Ved at benytte et ORM-værktøj automatiseres mange af de trivielle kodeopgaver, der ellers er, når data access laget kodes i klassisk ADO.NET. Med Entity Frameworket er det muligt at skrive quries med det integrerede query sprog LINQ. Derudover har EF indbygget mulighed for eksplicitte transaktioner og optimistic concurrency control. 10

12 Kildefortegnelse Patterns of Enterprise Application Architecture - Martin Fowler Database systems: a practical approach to design, implementation, and management Af Thomas M. Connolly,Carolyn E. Begg NHibernate in Action Pierre Henri Kuaté, Christian Bauer, Gavin King, Tobin Harris Tip 12 - How to choose an Inheritance Strategy 11

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser.

Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser. Sammenligning af Objekt-orienteret databaser og Relationelle databaser. Af Louis Fleron Databaser OODBMS og RDBMS PBS10101 Louis Fleron Side 2 Af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forord....3 2. Hvad er et OODBMS?...3

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Databasesystemer fra forskellige synsvinkler

Databasesystemer fra forskellige synsvinkler Databasesystemer fra forskellige synsvinkler Kim Skak Larsen kslarsen@imada.sdu.dk IMADA DM534 Introduktion til datalogi, 8/10 2015 p.1/60 Oversigt Introduktion Del 1: en designers synsvinkel Del 2: en

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Forskellige databaser

Forskellige databaser Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Forskellige databaser Denne artikel beskriver kort forskellige database typer, produkter og API'er. Målet er at give et overblik over hvad der findes

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

ADIS, WS og Meta Service

ADIS, WS og Meta Service ADIS, WS og Meta Service Om ADIS, Web Services, Værktøjer og Meta Service. Michael Jacobsen Technology Network Management Agenda ADIS og dens udvidelse ISOagriNET Web Service med eller uden fuldt objektmodel

Læs mere

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S IT-Basecamp 2013 Real World Java EE Patterns Adam Bien 1 Indhold Lidt om mig Baggrund for valg af emnet Bogens opbygning Fra J2EE til JEE 5/6 Overflødiggjorte patterns Fremhæve et par patterns 2 Kenneth

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

CLR Integration. Af Torsten Holtse, pbs Indhold

CLR Integration. Af Torsten Holtse, pbs Indhold CLR Integration Af Torsten Holtse, pbs10104 Indhold Opgavebeskrivelse... 2 Introduktion... 2 CLR Integrations muligheder... 2 Stored Procedures, Functions og Triggers... 2 Aggregates og User-defined Types...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

DB Flow. fra prototype til forretningsplan

DB Flow. fra prototype til forretningsplan DB Flow fra prototype til forretningsplan ii Institut for Datalogi Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Øst Telefon: (45) 9635 8080 Telefax: (45) 9815 9889 http://www.cs.aau.dk Titel: DB Flow fra prototype

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Grundlæggende OOA - OOD

Grundlæggende OOA - OOD Grundlæggende OOA - OOD Dette kursus henvender sig til personer, der har lille eller ingen erfaring med softwareudvikling. Med udgangspunkt i UML opbygges et solidt kendskab til softwareudviklingens kunst

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING

DATABASE - MIN MUSIKSAMLING DATABASE - MIN MUSIKSAMLING I dette forløb skulle vi lære om databaser, som bruger sproget SQL. SQL står for Structured Query Language. Det bruges til at vise og manipulere data, gemt i en database. I

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

Introduktion til SQL queries

Introduktion til SQL queries Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til SQL queries Denne artikel beskriver nogle forskellige muligheder i SQL queries. Eksemplerne skulle gerne være standard SQL og virke i

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

1 Indlæsning af script

1 Indlæsning af script 1 Indlæsning af script Når opgraderingen af invokeren er foretaget, skal du indlæse et script på den SQL server, hvor I skal modtage jeres SLS-data. Scriptet henter du her http://www.oes.dk/sw49118.asp

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk

Database tips. Den forudsætter lidt kendskab til SQL men er for mindre erfarne. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database tips Denne artikel vil give nogle forskellige små praktiske råd om ting man skal tænke på når man arbejder med databaser og applikationer som

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 16. februar 2006. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2006 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 16. februar 2006 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvorfor og hvordan? Business rules

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse!

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Velkommen til educasoft's hjemmeside educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Professionelle undervisere Undervisning i virksomheden Undervisning dag/aften eller week-end

Læs mere

Model Drevet Design i Praksis

Model Drevet Design i Praksis Model Drevet Design i Praksis Dansk IT - På Vej Hjem møde d. 8/9-2009 Jeppe Cramon - TigerTeam ApS Lidt om mig 15 års erfaring som software udvikler Partner i TigerTeam Første erfaring med model drevet

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005

Databasesystemer. IT Universitetet i København 7. juni 2005 Databasesystemer IT Universitetet i København 7. juni 2005 Eksamenssættet består af 5 opgaver med 13 spørgsmål, fordelt på 6 sider (inklusiv denne side). Vægten af hver opgave er angivet. Du har 4 timer

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2017 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 6. april, 2017 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Database optimering - Indeks

Database optimering - Indeks Database optimering - Indeks Alle kender til dette irritations moment, hvor programmet man sidder og arbejder med, bare ikke er hurtigt nok. Selvom det kun drejer sig om få sekunder man sidder og venter,

Læs mere

"A subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of managements dicision-making process.

A subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of managements dicision-making process. Data warehouses Introduktion til Data Warehousing... 2 Konceptet bag et Data Warehouse... 2 Data Warehousets fordele... 3 Problemer med Data Warehouses... 3 OLTP vs EDW... 4 Data Warehouse Arkitektur...

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

Jørgen Koch. och. Access. Normalisering m.v.

Jørgen Koch. och. Access. Normalisering m.v. Jørgen Koch och Access 2003 2003 for alle Normalisering m.v. Access 2003 for alle 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Kirsten Bæk DTP: Jørgen

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Informations- og datamodellering

Informations- og datamodellering Informations- og datamodellering Lær at analysere og dokumentere din organisations forretningsbegreber, interesseområder og data på en konsistent måde der er nem at kommunikere med ledere, designere, udviklere

Læs mere

Singleton pattern i Java

Singleton pattern i Java Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Singleton pattern i Java Denne artikel beskriver Singleton pattern og implementation i Java. Den forudsætter kendskab til Java men ikke til Singleton.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Hovedopgave Master i Informationsteknologi linien i Softwarekonstruktiona

Hovedopgave Master i Informationsteknologi linien i Softwarekonstruktiona DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Hovedopgave Master i Informationsteknologi linien i Softwarekonstruktiona Object-Relational Mappers i.net af Jesper Veggerby 15.

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Modern Concurrency Abstractions for C#

Modern Concurrency Abstractions for C# Modern Concurrency Abstractions for C# Nick Benton Luca Cardelli Cédric Fournet Presenter: Henrik Kragh-Hansen September 27, 2007 Motivation for concurrency Forbedring af concurrency Baggrundsinformation

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

DM08115 DATABASE 08.06.2010

DM08115 DATABASE 08.06.2010 Hvad er OLAP OLAP er en databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering i stedet for behandling af transaktioner. Kildedataene for OLAP er OLTP- databaser (Online Transactional

Læs mere

Projekt: Database. Multimedia Design: Semester 3 - projekt 01. Sabine Larsen cph-sl176@cphbusiness.dk. Anastasia Keller cph-ak186@cphbusiness.

Projekt: Database. Multimedia Design: Semester 3 - projekt 01. Sabine Larsen cph-sl176@cphbusiness.dk. Anastasia Keller cph-ak186@cphbusiness. Anslag: 21284 Multimedia Design: Semester 3 - projekt 01 Projekt: Database Projektperiode: 07. September 20. September 2015 Gruppe nummer: MulB07 Vejledere: Ivan Rosenvinge Frederiksen & Tuje Becher MULA

Læs mere

Delphi og Databaser for begyndere

Delphi og Databaser for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Delphi og Databaser for begyndere Denne artikel handler om hvordan man udnytter noget af det bedste i Delphi: Dets gode muligheder for integrering med

Læs mere

DB undervisning 01-01

DB undervisning 01-01 Databaser... 2 Tabeller... 2 Redundans... 3 Første regel... 4 Anden regel... 4 Tredje regel... 5 Relationer... 5 Opskrift... 6 SQL sætninger til at oprette tabeller... 7 SQL sætninger til at indsætte data...

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener Udvidet Programmering 1999 Forelæsning 20, fredag 12. november 1999 Relationsdatabaser: relationer, tupler, attributter Forespørgselssproget SQL Databasesystemet PostgreSQL Tilgang til relationsdatabaser

Læs mere

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt Foto-Applikation Dokumentation Et Kod-i-Ferien projekt 1 Indholdsfortegnelse Systemets generelle opsætning... 3 Systemets elementer... 4 iphone applikation... 4 PHP-script... 4 Wordpress-plugin... 4 Website...

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indholdsfortegnelse Faktura fra mitcfu.dk...2 Lav Navision Datastrøm (XML fil)...2 Faktura indstillinger...4 Offentliggør data for brugerne...4 Indlæs

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal System & Metode ApS præsenterer En effektiv dokumentportal Den 7. september 2006 Velkommen Martin Hecht Olsen, Direktør System & Metode blev etableret i 1989 IBM Business Partner Salg direkte til kunde

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON Data load og udtræk 2. iteration: implmentation (test af backend) 1 PHP mysql Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON 2 Data udtræk PHP mysql: Processen 1. Forbind til MySQL server

Læs mere