DARUM SOGN. Nr. 1 marts Årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DARUM SOGN. Nr. 1 marts 2015 43. Årg."

Transkript

1 DARUM SOGN Nr. 1 marts Årg.

2 Præludium Vi lever i et senmoderne samfund, og det betyder, at individualismen er i højeste kurs, og at vi let kan miste orienteringen, hvis vi glemmer historien om, hvem vi er. Og ytringsfriheden og demokratiet fortæller ikke alene historien om det danske samfund; de er nutidens grundsten, men det er kristendommen også. Og kristendommen lader sig ikke reducere til en folkeligt letfordøjelig fantasi eller en idealistisk idé om fred og kærlighed i verden. Kristendommen lader os se verden, som den er i virkeligheden, med krig, menneskelig ondskab og fanatisme, i stedet for at lulle os i søvn med naive forestillinger. Men den lader os også vide, at vi ikke skal færdes alene i verden, men i flok, og at Gud er med i selv det mest ufremkommelige terræn. I år markeres henholdsvis 75-året for Tysklands besættelse af Danmark, samt 70-året for befrielsen. Det kan for nogen måske forekomme som om, disse historiske begivenheder ligger langt tilbage i fortiden. Men når man tænker over det, så er år jo ikke andet end en parentes i menneskehedens samlede historie. Der er også en vis fare forbundet med at afskrive store historiske begivenheder som fortidige og dermed uvedkommende for nutiden og fremtiden. Glemmer vi historien, så er der større risiko for, at noget lignende vil ske igen. Det er blandt andet derfor, vi skal huske historien. Vi skal huske, hvorfor vi sætter lys i vinduerne den 4. maj, og give det videre til de generationer, der ikke har oplevet krigen på første hånd. Og vi skal i høj grad huske, hvad fremmed ekstremisme (og fundamentalisme) kan føre til, hvis vi tror, den forsvinder af sig selv; eller, hvis vi glemmer, hvem vi er og hvordan vi er blevet, som vi er. I dette sogneblad er der mulighed for at læse en erindring af krigen. Og i forbindelse med den artikel er der information om, hvordan befrielsen markeres i kirken tirsdag d. 5. maj med en festgudstjeneste. Næste deadline for sognebladet er den 15. maj, og eventuelle indlæg modtages med kyshånd og fremsendes til mig på eller afleveres i postkassen ved præstegården. Thea Laukamp Sognepræst Thea Laukamp Feilbergvej15 St. Darum 6740 Bramming / KIRKELIG VEJVISER Menighedsrådets formand: Anton Nielsen Lille Darumvej Bramming Tlf.: Redaktion af sognebladet: Graver Thomas Bruun Hverdage undt. mandag, fra kl tlf Thea Laukamp (ansvarshavende) Solvej Ø. Nielsen Indlæg til næste nr. sendes senest 15. Maj 2015 til 2

3 Menighedsrådet orienterer Efter endt renovering af præstegården, og efter at Thea har virket i embedet et års tid, er der blevet overskud til tage en gammel tanke op, omkring vision for menighedsrådsarbejdet. Det daglige menighedsrådsarbejde er præget af formelle og rutineprægede opgaver. Dermed ikke sagt, at der ikke imellem er og bliver drøftet mere dybtgående og kreative emner, men en egentlig visionspræget diskussion er svær tidsmæssigt at få passet ind på de ordinære rådsmøder. En diskussion om det overhovedet er formålstjenligt med en egentlig vision kan være på sin plads. Folkekirkens placering og opfattelse i samfundet vil af mange blive opfattet som bærende i sig selv, hvorfor formaliserede visioner ikke har en berettigelse, og i øvrigt vil man løbende bare kunne tilpasse sig de strømninger der måtte være. Argumenter for og imod en vision for vores egen kirkesogn kan være mange. Spørgsmålet for menighedsrådet er bl. a. om vi er pligtige til at forholde os til andet end det der er beskevet i lovgivningen, eller om vi bør/skal agere og iværksætte tiltag der bryder op på det mere kendte og accepterede kirkeliv. I menighedsrådet har vi afholdt et møde med vison som eneste punkt på dagsordenen. Vi fik på mødet en særdeles god og givtig drøftelse, men vi er ikke fremme ved en beslutning omkring om vi overhovedet skal have en formaliseret vision, og dermed, naturligvis, ej heller et indhold for en vision. På det kommende rådsmøde vil vi evaluere på visionsmødet og tage beslutning omkring det videre forløb med processen, eller en beslutning om at vi for så vidt ikke har behov for en egentlig formaliseret vision. Menighedsrådet vil naturligvis gerne have kommentarer til det her beskrevne, og så må vi jo se, om vi overhovedet får formuleret en vision for menighedsrådsarbejdet. Under allle omstændigheder vil vi her i bladet fortælle hvilken beslutning vi kommer frem til. Lasse Boesen Sogneudflugt til Sønderjylland Sogneudflugten i år finder sted d. 16. juni og går til år til Julemærkehjemmet i Kollund. Der bliver rundvisning med info om hjemmet samt efterfølgende middag. Herefter går turen videre til Gråsten Slotspark og slotskirken. Eftermiddagskaffen nydes ved Krusmølle. Det færdige program vil være at se i juni-udgaven af sognebladet, på og lokale opslag. Tilmelding til Hanne Sørensen: eller Tove Hansen: Arrangementsudvalget og Darum Menighedsråd. 3

4 Min yndlings salme Jeg er ikke nogen særlig god sanger, men det har aldrig forhindret mig at holde af at synge. Der er en særlig følelse forbundet med at synge samme med andre. Når jeg f.eks. i kirken til en højmesse kan høre at alle synger med på en salme, som jeg også selv er i stand til at synge sådan nogenlunde, så bliver man fyldt af glæde og det er fantastisk at sidde midt i sangen. At sige jeg kun har én yndlingssalme, er ikke sandt, for der er så mange skønne salmer i vores salmebog, at det næsten er umuligt at vælge. Men salme nr. 240, Dig være ære, Herre over dødens magt er en af mine yndlingssalmer. Den forkynder Jesus som herre og frelser og det er jo til syvende og sidst det kristendommen handler om. Jeg kan rigtig godt lide vers 2: mørkets magter bæver, tryg er troens grund Det lyder flot, men der er også gode ord at kunne synge og bruge som krykkestok, når vi som mennesker når vi allermindst venter det, kommer til at gå i mørke alene. Kristi navn er ære, sejer er hans vej. Nu skal han regere, aldrig frygter jeg. Dig være ære, herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt Claus Ørnskov Dig være ære, Herre over dødens magt Mel.: Georg Friedrich Händel Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt. Lyset fylder haven, se, en engel kom, åbned klippegraven, Jesu grav er tom! Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt. 2 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets magter bæver, tryg er troens grund. Jubelråbet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger: Kristus Herre er! Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt. 3 Frygt ikke mere! Evigt er han med! Troens øje ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, sejer er hans vej. Nu skal han regere, aldrig frygter jeg. Dig være ære, Herre over dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt. 1 Kor 15,46-55 Edmond Louis Budry Arne Fjelberg Dansk Alle er velkomne til at bidrage til sognebladet og hvis du har en yndlingssalme, du gerne vil dele din begejstring for, så send dit indlæg til inden næste deadline, den 15. maj Christus Victor - den sejrende Kristus 4

5 Årets døde i 2014 På efterspørgsel bringes hermed navnene på dem, der døde og/eller blev begravet/bisat fra Darum kirke siden Allehelgen 2013 til Allehelgen Maja Rindum Pedersen, født den 1. september 1931, død den 13. oktober Bisat fra Darum kirke den 19. oktober Kirstine Klausen, født den 16. februar 1925, død den 22. oktober Begravet på Darum kirkegård den 31. oktober Hans Peder Jensen, født den 16. marts 1926, død den 15. november Begravet på Darum kirkegård den 22. november Orla Karlsson, født den 8. juli 1919, død den 27. november Bisat fra Darum kirke den 4. december Sonja Christensen, født den 14. maj 1945, død den 13. januar Begravet på Darum kirkegård den 18. januar Bent Schønnemann, født den 14. november 1948, død den 21. maj Bisat fra Sct. Ansgar kirke den 30. maj Kristian Krusborg Hansen, født den 23. april 1944, død den 13. juni Bisat fra Darum kirke den 19. juni Harald Elbæk Lund Kristensen, født den 29. november 1945, død den 25. juni Begravet på Gørding kirkegård den 1. juli Djohn Lautrup Thomsen, født den 29. marts 1946, død den 25. juni Bisat fra Darum kirke den 1. juli Dennis Richard Cooper, født den 24. september 1942, død den 19. juli Bisat fra Darum kirke den 24. juli Niels Gunnar Jensen, født dem 31. juli 1928, død den 6. august Begravet på Darum kirkegård den 12. august Inge Lise Hill, født den 1. april 1941, død den 25. august Bisat fra Novrup kapel den 6. september Carl Frederik Hansen, født den 15. juli 1937, død den 28. august Begravet på Darum kirkegård den 3. september Alis Boesen, født den 13. juli 1952, død den 11. september Begravet på Darum kirkegård den 17. september Annita Ingeborg Ellen Nielsen, født den 23. september 1922, død den 27. september Bisat fra Darum kirke den 4. oktober Heinrich Christian Lorenzen, født den 15. november 1933, død den 18. oktober Begravet på Darum kirkegård den 25. oktober Æret være de dødes minde. Thea Laukamp 5

6 Om præsternes efteruddannelse Siden 1992 har der eksisteret en ordning med, at præster, der har haft embede i et års tid, påbegynder den obligatoriske efteruddannelse. Dette skyldes måske, at selve det teologiske studium intet har med den praktiske præstegerning at gøre (hvilket er en god ting, i mine øjne). Dette begrænser dog den, på det tidspunkt, vordende præsts kendskab til den praktiske præstegerning (det pastorale arbejde) til fire ugers praktik i forbindelse med Pastoralseminariet. Dette er den egentlige præsteskole. Der er ingen tvivl om, at præstegerningens indhold ikke kan reduceres til kompetencer, man kan studere sig til. Al konkret læring må ske ved hjælp af voksende erfaring - i undervisningssammenhæng på basis af en solid teologisk baggrundsviden. Dog er der heller ingen tvivl om, at det er en ganske god idé med den obligatoriske efteruddannelse, så stadigt nye præster kan blive bedre. Og det bliver man helt bestemt blandt andet ved at møde ligesindede og forskelligsindede, samt ved at blive konfronteret med andres praksis og i den forbindelse reflektere over sin egen. I uge 4 var jeg bortrejst på min første uge af efteruddannelsen. Denne notits er ligeså meget ment som oplysning om det glimrende forløb, som den er meddelelse om, at jeg i uge 4 også de næste tre år vil være bortrejst fra sognet for at deltage i efteruddannelsen - og en forvisning om, at der bestemt ikke er tale om ferie i de uger! Thea Laukamp Sognetur: Forårsflugt til Tistrup I oktober gæstede plejecentrets Tistruplund Darum sognehus. Det drejede sig om Tistruplunds årlige Løvspringstur, som arrangeres af plejecentrets vennekreds. På vej til Gredstedbro Kro slog Solbussen et smut forbi Darum, hvor Tistruplunds beboere var inviteret til at se præstegården og til at drikke kaffe i sognehuset. Det blev til nogle hyggelige timer, hvor der blev sunget lidt fra Højskolesangbogen og Anton fortalte om renoveringen af præstegården. Vi i arrangementsudvalget har ladet os inspirere af idéen med en kortere udflugt, som en slags kortere tillæg til den årlige sogneudflugt, som er en heldagstur. Det kalder vi Forårsflugt, så man rigtig kan høre, at det er vores egen version af Løvspringsturen! Derfor har vi, i stedet for sognecafé, lavet en aftale med Tistrup menighedsråd om, at vi kommer og besøger dem. Turen finder sted tirsdag d. 21. april og den er gratis. Tilmelding er dog nødvendig, da vi skal køre i privatbiler. Tilmelding til Hanne Sørensen, eller Thea Laukamp, Sidste mulighed for tilmelding er torsdag d. 16. april. PROGRAM 13:30 Afgang fra sognehuset ca. kl. 14 Ankomst ved Tistrup kirke Kaffe i Tistrups sognehus 15:00 Tistrup kirke ved sognepræst Lars Bom Nielsen 15:30 Herefter kan man gå lidt rundt og kigge i kirken og i området på egen hånd. Thea Laukamp, på vegne af arrangementsudvalget 6

7 Konfirmander i Darum kirke 3. maj klokken Astrid Bernt Sørensen, Ørnelundvej Karoline Hansen, Gl. Darumvej Niklas Hemme Christensen, Vestertoften 3 4. Rasmus Elholm, Sønderbyvej 1 5. Søren Thygesen Jensen, Alsædtægten 2 6. Christoffer Kjær Vilster, Alsædtægten 3 7. Gabrielle Thiim, Refshedevej 5 8. Josefine Kikkenborg, Darum Kirkesti Ida Mousten Dang Lauridsen, Sønderbyvej Izabella Kjær Vilster, Alsædtægten Jeppe Stæhr Hansen, Alsædvej Peter Stampe Sørensen, Videkærvej Andreas Lindeborg Nørholm, Sviegade 3 B 14. Martin Jonathan Østergaard Boesen, Gl. Sognevej Kasper Kolstrup Hansen, Ørnelundvej Martin Rankenberg Kjær, Videkærvej Jeppe Mønsted Lundgaard, Gl. Darumvej Emma Aarre Erichsen, Sviegade Anne Marie Kjær Madsen, Breumvej 12. Til konfirmandforældrene! I er inviteret til forældreaften torsdag d. 19. marts klokken 19 i sognehuset. Her er der mulighed for at vende eventuelle spørgsmål vedrørende konfirmationsdagens forløb i kirken. Endvidere er der, pga. skolereformen, blevet skåret i antallet af morgentimer til konfirmandforberedelsen, hvilket ikke stemmer overens med det pålagte antal af undervisningstimer. Derfor vil generalprøven og konfirmandernes salmevalg til konfirmationsdagen være berammet uden for skoletiden i løbet af april. Jeg føler behov for at udtrykke beklagelse over at være nødt til at indstikke konfirmandforberedelse i jeres børns fritid, men det kan ikke være anderledes. Mere info om datoerne for dette til forældreaftenen. Jeg håber, at mindst én forælder pr. konfirmand kan deltage. Thea Laukamp. Tilmelding sker til mig, senest fredag d. 13. marts, enten pr. telefon ( ) eller ( Ved tilmelding bedes I oplyse, hvor mange forældre I kommer, hvilken konfirmand I er forældre til og om I ønsker kaffe eller the. Thea Laukamp 7

8 For 70 år siden lød det fra en tydeligt oprørt speaker i den dansksprogede udsendelse i engelsk radio (BBC), at samtlige tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark havde overgivet sig til den engelske general Montgomerys 21. armégruppe. Egnshistorier: 70-året for Danmarks befrielse års knægt, når de lagde pistoler og maskinpistoler for at indtage en øl. Den 5. maj kom Dannebrogsflagene op overalt, og alle var feststemte. Glæden var selvfølgelig særlig stor hos Meddelelsen kom den 4. maj 1945 kl. 20:00, og kapitulationen trådte i kraft den 5. maj klokken 8. Selv om tyskerne havde indført høje straffe for at lytte til BBC, havde de fleste i Darum hørt budskabet. Alle blev vildt begejstrerede eller fældede en rørt tåre. Fælles for de fleste var, at man løb ud for at kontakte naboer og venner. Man ville sikre sig, at de alle havde hørt det, og der fandtes jo kun få telefoner. De, der havde lidt rigtige kaffebønner, fandt disse frem, andre fandt snaps, vin og øl frem. Der blev glædesfester! I Darum præstegård kom en del sabotører på besøg. Det virkede imponerende for mig, en 10 de hjemvendte fra KZ-lejre og deres familier. Af de cirka 6400 danskere, der kom i tyske koncentrationslejre, døde cirka 500. Men mange af de overlevende var skadede for livstid. Der var ingen fra Darum, der kom i KZlejr, men fra Allerup kom gårdejer Jeppe Andersen først i Horserød og senere i Frøslevlejren. Hans forbrydelse var, at han havde huset sabotører, der var gået under jorden. Endvidere kom Gorma Krogager i Frøslevlejren, fordi hun havde udført illegalt arbejde i København. Hun var i København blevet gift med Sneum-Tjæreborgpræsten Eilif Krogager under hans flugt til Sverige. Eilif Krogager havde i huj og hast måttet for- 8

9 lade Allerup præstegård, fordi Gestapo var i hælene på ham. Mange stod tilbage med savnet af familiemedlemmer, som havde mistet livet som modstandsfolk (sabotører). 265 af disse faldt i kamp og 116 blev henrettet. I marts 1945 blev modstandsfolk fra Brammingegruppen henrettet i Ryvangen. Det drejede sig om Jens Thue Jensen, Helge Broch Iversen og lederen Hans Silas Nielsen. (Læs endvidere Thue og hans tid af Dorthe Petersen + Lokalårbogen 1984, s af Olaf Bak.) Jens Thue Jensen, født 25. juni 1922, død 10 marts Helge Broch Iversen, født 20. juni 1924, død 10. marts Hans Silas Nielsen, født 19. september 1918, død 10. marts Resten af gruppen, Robert N. Pedersen og Niels Ortved, startede en ny sabotagegruppe, som bestod af folk fra Darum. Det var Lambert Hansen fra Vesterby, Knud Højlund Nielsen fra Nørreby og Frede Madsen, kommis i Brugsen. De blev undervist i brug af våben og sprængstoffer. Deres første aktion var berammet til den 15. april. Tyskerne overraskede imidlertid gruppen på vej fra et møde, og de blev alle forhørt. Det var befrielsen d. 5. maj, der reddede dem. (Læs endvidere Darumbogen s. 261 v/lene Højlund Ebsen). Robert N. Pedersen omkom ved en vådeskudsulykke den 8. maj 1945 (født 22. juli 1917.) Ved befrielsen var glæden også stor hos de cirka flygtninge i Danmark heraf i Oksbøllejren. De fleste var fra Østpreussen og Danzig (Gdansk) og var flygtet foran den sovjetiske hær. De sidste kom først hjem i Den 5. maj var der cirka tyske soldater i Danmark, heraf cirka sårede. De fleste var ældre mænd og ganske unge; de aldersmæssigt kampdygtige var ved fronterne eller allerede døde. Deres følelser var blandede. Dels glædede de sig over freden, dels frygtede de at komme hjem til et sønderbombet Tyskland. Flere tusinde kom traskende ad Gl. Darumvej; de efterlod en del håndgranater m.m. i vejgrøfterne til stor fryd for os knægte. (Læs endvidere Darumbogen s. 257 v/kristian Vejrup.) Udover at forsyne ovennævnte omtrent mennesker med fødemidler måtte Danmark samtidig sende kød, flæsk og smør til Tyskland, i mængder svarende til følgende antal af tyskeres årsforbrug: 1942: 3,6 millioner 1943: 4,6 millioner 1944: 8,4 millioner. Heldigvis fik vi i Marshallhjælp fra USA, i alt 300 millioner dollars, svarende til mere end 30 milliarder i 2010-kroner. Vi har i dag grund til at være taknemmelige over at leve i velfærdsstarten Danmark. Erik Plesner. I Darum kirke markeres 70-året for befrielsen med en særlig Festgudstjeneste. Den finder sted tirsdag d. 5. maj klokken 17. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 9

10 Fra Darum Lokalråd I slutningen af 2014 har vi afgivet høringssvar til kommunens planer dels vedrørende Darum Børneby, dels vedrørende den samlede skolestruktur. Mens en stor gruppe forældre til børn i skolerne nu står noget famlende overfor hvad deres skole bliver til efter sommerferien, så har vi i Darum den glæde, og den vished, at Darum skole, børnehaven Bistadet, SFO og Klubtilbud fortsætter i de kendte rammer, med kendte mennesker på alle poster. De ændringer der foretages flytter ikke ledelsesansvar uden for de lokale rammer, og de, der får mere ansvar er nogle man kender i forvejen. Vi håber inderligt, at den treårs periode, vor de er sikret arbejdsro, bliver starten på en lang årrække med Darum Børneby. Kommunens landdistriktspolitik skrider planmæssigt frem, og den sender et signal om at kommunen gerne vil landdistrikterne, men der er ikke bundet særligt mange penge til politikken, så det bliver spændende at se hvem, hvad, og hvortil pengene tildeles, når vi kommer så vidt. Det er Lokalrådene i kommunen der primært har muligheden for at søge, så allerede nu må I gerne give os et vink, hvis I har kendskab til aktiviteter eller projekter som I mener kunne komme i betragtning til tildeling af midler. Tankesættet kan på mange måder støtte sig til LAG ordningen, hvis I tænker på den del der gik under titlen Bedre levevilkår Jesper H. Larsen, der tidligere var fuldtids LAG koordinator, er sluset over i en kommunal ansættelse, hvor han dels følger og afslutter de projekter LAG Esbjerg har været med til at støtte. I sin ny stilling har han arrangeret tre kurser, som vi har formidlet videre via hjemmesiden. De to er i skrivende stund afsluttet, og det tredje er afsluttet når dette udkommer. Det første var en mulighed for at blive klædt på til at gøre sin entre på Facebook som forening. Redaktionsgruppen fra darum.dk var repræsenteret, og hvis de vurderer at der er perspektiver i det, så vil Darum Lokalråd måske også være at finde på Facebook. Det næste kursus havde titlen Find de gode historier i dit lokalområde. Her synes vi faktisk at vi var en lille smule foran, men vi har haft en deltager her også. Det tredje kursus drejer sig om rekruttering af frivillige. Da det tredje kursus afholdes i Darum Kultur- og Fritidscenter, så forventer vi naturligvis stor lokal deltagelse. Desværre, så falder det i en periode, hvor der er stor mødeaktivitet, og der traditionelt afholdes generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder mm. Der trækkes store veksler på de frivillige, men som skrevet, så håber vi på stort fremmøde. Vi har fulgt op på ønsket om et læskur for buspassagerer, der venter ved Østertoften, og skal syd på. Hvis de bruger det læskur der eksisterer, så smutter bussen forbi, fordi de ikke kan ses af chaufføren. Desværre var meldingen fra Esbjerg kommune, at der ikke var noget læskur i denne omgang. Vi skriver det på vores huskeliste, og minder kommunen om behovet ved passende lejligheder. Måske lykkes det hurtigere end cykelstien til Bramming? Det er også årstiden for møder med kommunen. Først møde med Vej & Park d. 10 marts, og derefter kommer det der før var mødet med Økonomiudvalget. Det er delt op i to møder: Et med Teknik og Byggeudvalget, og et med Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har ønsket at optimere deres tid, og det har så udmøntet sig i en opdeling, og tillige en gruppering af lokalrådene. Vi er blevet sat i gruppe med Sneum-Tjæreborg, Bramming, og Hunderup-Sejstrup lokalråd. Grupperingen betyder så, at vi ikke kan deltage alle mand. Vi går til ændringen med åbent sind, men har også tænkt os at meddele dem, hvordan vi vurderer at ændringen falder ud. Et hus, der kan lejes for en kortere periode af ny tilflyttere til Esbjerg kommune, er stadig et tema, og hvis man har et hus, evt. et, der står til salg, og man har mod på at udleje i en kortere periode, så kan man henvende sig enten til lokalrådet, eller direkte til Pia Enemark. Pia er bosætningskonsulent, og er den, der til tider møder ønsket om at få anvist en midlertidig bolig, når en ny familie flytter til Esbjerg kommune, og skal finde ud af, hvor i kommunen de vil slå sig ned. Afslutningsvis vil vi gerne minde om, at man stadig kan få sig en mailadresse under Det koster en beskeden halvtredser pr. år. Send henvendelsen til så skal vi sørge for at der bliver lavet en mailadresse. Darum Lokalråd HUSK: Grundlovsmøde i Præstegårdshaven Taler er Flemming Just, Sydvestjyske Museer, og 5. klasse står for diverse forplejning arr. Darum Lokalråd 10

11 Liturgisk Langfredag i Darum kirke Ecce Homo, Cigoli, 1607 I 2014 startede vi (forhåbentlig!) en god tradition, hvor langfredagsgudstjenesten erstattes med en liturgisk gudstjeneste. Men hvad er motivationen for at afholde en anden slags gudstjeneste end den sædvanlige? Liturgi kommer af et græsk ord, der kan oversættes løst til folkehandling, som oprindeligt var en betegnelse for alle offentlige handlinger/tjenester. Når vi afholder liturgisk gudstjeneste, modsat en traditionel gudstjeneste, så er det væsentligste dog, at der ikke prædikes til den liturgiske gudstjeneste. Ifølge nogle præsters teologi passer det sig ikke at prædike netop Langfredag. Det skyldes, at Jesus Kristus, som var Guds levende Ord, blev korsfæstet - man kan sige, at det levende Ord blev gjort tavst af døden Langfredag. Prædiken, som mundtlig overlevering af evangeliet, blev af Grundtvig også betegnet som det levende Ord, og derfor vælger nogle præster ikke at prædike Langfredag. Vi har dog en masse andre ord om Jesu korsfæstelse at tage af - Bibelens og salmernes - og det er dem, vi kommer for at høre til Liturgisk Langfredag. Det kan forekomme som en trist affære, men det er et vigtigt budskab, at Gud tog del i døden på lige fod med os mennesker. Uden død, ingen opstandelse - Uden Langfredag, ingen Påskedag! Gudstjenesten finder sted i Darum kirke den 3. april klokken 19. Der læses fra Jesu lidelseshistorie, og der vil både være fælles salmesang, solosang, samt musikalske intermezzi. Efterfølgende er der kirkekaffe. Thea Laukamp, på vegne af menighedsrådet 11

12 Nyt fra FDF Traditionen tro holdt vi sidst i november vores årlige julestue i fritidscenteret. Det var en hyggelig eftermiddag, hvor der var gang i boderne, der måtte meldes udsolgt flere steder, inden vi sluttede af med luciaoptog og udtrækning af vinderne i lotterierne. FDF vil gerne takke alle jer, d e r møder op denne eftermiddag og støtter vores arbejde. Det har stor betydning for os i arbejdet med børnene resten af året, at der er lidt at gøre med. Derudover skal der også lyde en stor TAK til alle de mennesker, der har hjulpet til med det ene eller andet i forbindelse med julestuen. Uden de mange ekstra hænder kunne det slet ikke lade sig gøre for os. Endnu en traditon er, at vi her først i febuar deltager i kyndelmissegudstjenesten. Vi kommer alle med lys i en lille lygte, som inde i kirken bliver placeret oppe i koret. Derudover er der sat masser af levende lys op langs siderne Foto: i John kirken, Frikke det skaber en fin stemning. Efter gudstjenesten er FDF sammen med menighedsrådet værter ved fællesspisningen i fritidscenteret, hvor Anette står klar med nem aftensmad. Blandt aktiviteterne netop nu kan nævnes, at puslingene har haft travlt med at lave gipsmasker og udklædning, for så at være klar til at slå katten af tønden til fastelavn. Piltene har været på torvet i Esbjerg og skøjte sammen med ca. 200 andre FDF'ere, så der var gang i den. Blandt de store er to hold tilmeldt væbnermesterskabet, som er en landsdækkende konkurrence. Finalen foregår i København midt i maj, men allerede nu har de travlt med at løse de opgaver, de modtager løbende over internettet. Deres løsninger af de praktiske opgaver skal så filmes og sendes tilbage som dokumentation, så det går de fleste af deres mødeaftener med. De stores ledere har længe arbejdet på at indrette et ekstra lokale i Koglen, den lille bygning bag skovhytten, og i sidste uge havde Patrick travlt med at spartle og male, så det nu er ved at være klar til brug. Dermed er det lidt nemmere at dele sig i flere hold, selv om der ikke lige er planlagt udeaktiviteter. Super flot arbejde. Der skal jo allerede tænkes på årets sommerlejr. I uge 27 går turen til Vorbasse KFUM & K's hytte, hvor pilte og væbnere skal ligge i lejr. Seniorvæbnere og seniorer skal så ud at vandre og overnatte forskellige steder i omegnen af Vorbasse, så der bliver udfordring til alle. Med venlig hilsen FDF Darum 12

13 Sneum Sluse skal renoveres i sommeren 2015 Sneum sluse blev bygget i 1927 samtidig med Darum Tjæreborg diget. Udløbet af Sneum å i vadehavet blev samtidigt omlagt til 4 betongennemløb i slusen. Gennemløbene er 4 m høje, 5 m brede og 23 m lange. I 2009 konstaterede digelaget, at der var opstået revner i slusens bærende betondele og at dele af armeringsjernene i brodækkene over gennemløbene var rustne og dermed blevet synlige som det ses på billedet. I 2010 har COWI vurderet og beskrevet tilstanden på slusen generelt, og specielt på gennemløbenes synlige dele, og konkluderede, at tilstanden ikke var kritisk, men der bør ske reparationer af brodækkene m.v. inden for få år. I 2012 og 2013 har Digelaget søgt Esbjerg Kommune om teknisk og økonomisk bistand til renoveringen. I 2014 blev der afholdt licitation over arbejderne som blev noget dyrere end COWI's overslag. Især tørlægningen af de 4 gennemløb, som slusen ikke er forberedt til, blev noget dyrere. Det koster ca. 1,2 mio. kr. Billigste og bedste tilbud var fra entreprenørfirmaet Kaj Bech A/S, Holstebro, som har stor erfaring i lignende arbejder. I alt kommer renoveringen til at koste ca. 6,1 mio. inkl. projekt for renovering, udbud og tilsyn m.v. som Esbjerg Kommune har bevilget til udførelse i Renoveringsarbejderne omfatter i hovedtræk til følgende: Afrensning og sprøjtestøbning af 4 stk. betongennemløb m.v. inkl. beton reparationer Omfugning af front- og fløjmure og udskiftning af frostsprængte sten (over normal vandlinje) Lokale udskiftninger af fugtisolering på overside af dækket ved sluseportene Afmontering, sandblæsning, grunding og maling af 4 stk. stormskot og genmontering Udskiftning af gelænder ved 2 trappeløb Udskiftning af gelænder omkring tilløb ved Sneum Slusevej Der er en usikkerhed om hvor mange skader der er under vandet. Vi har forsøgt med en dykkerinspektion, men der er kun 10 cm. sigte i å vandet. Arbejdet skal være færdigt inden efterårets evt. storme, dvs. 1. september. Arbejderne bliver måske allerede påbegyndt lige efter påske. Vejen over slusen spærres i arbejdsperioden. Der bliver skiltet ved Sviegade/Gl. Darumvej og ved Sneum slusevej/tjæreborgvej når vejen er spærret. Vi forsøger at holde en stribe fri så cyklister kan komme forbi uden væsentlige gener. Josef Josefsen, Darum - Tjæreborg Digelag 13

14 Sognekalender...det sker i byen bag diget... Marts Menighedsrådet støtter Landsindsamlingen v. Folkekirkens Nødhjælp med 500kr. Der kan gives individuelle bidrag i kirken Kl: Årets gymnastikopvisning i Darum Kultur- og fritidscenter. Darum IF gymnastikafdeling Kl: Sognecafé i sognehuset: Musik og sang ved organist Tina Horsbøl Andersen og 3 musik-studerende ved konservatoriet i Esbjerg se opslag og Kl: Ordinært menighedsrådsmøde (regnskabsmøde) i sognehuset. April Kl: 19.00: Liturgisk Langfredag se omtale s. 11 GLÆDELIG PÅSKE! Kl: 13.30: Sognecafé: Sognecafé: Forårsflugt til Tistrup sogn, velkomst og fortælling ved Lars Bom. Der arrangeres fælleskørsel med afgang fra sognehuset kl Tilmelding til Hanne S el. Thea Laukamp se omtale s Sidste læsecafé. Opstart den 9. september 14

15 Sognekalender...det sker i byen bag diget... Maj Kl: Konfirmation i Darum kirke Kl: Festgudstjeneste i anledning af 70-året for Danmarks befrielse Kl: Ordinært menighedsrådsmøde i sognehuset Juni Kl:18.00 Menighedsrådets budgetmøde i sognehuset Kl: Grundlovsmøde i Præstegårdshaven arr. Darum Lokalråd Taler er Flemming Just, Sydvestjyske Museer, og 5. Klasse står for diverse forplejning Sogneudflugt 2015 Sogneudflugten i år går til Julemærkehjemmet i Kollund med info om hjemmet, samt efterfølgende middag. Vi besøger Gråsten slotspark og kirken. Eftermiddagskaffe ved Krusmølle. Nærmere program og tilmelding kommer i næste udgave af Sognebladet samt på og lokale opslag. Tilmelding til Hanne Sørensen: eller Tove Hansen: Information vedr. Menighedsrådets sognearrangementer findes på og 15

16 Gudstjenester i Darum Kirke 22. marts 9:30 Elise Balslev Mariæ bebudelse 29. marts 11:00 Thea Laukamp Palmesøndag 2. april 10:00 Thea Laukamp Skærtorsdag 3. april 19:00 Thea Laukamp Kirkekaffe Langfredag Liturgisk Langfredag 5. april 10:00 Thea Laukamp Påskedag 6. april 9:30 Thea Laukamp 2. Påskedag 12. april 9:30 Elise Balslev 1. søn. e. påske 19. april 10:00 Thea Laukamp Kirkekaffe 2. søn. e. påske 3. maj 10:00 Thea Laukamp 4. søn. e. påske Konfirmation 5. maj 17:00 Thea Laukamp Kirkekaffe Festgudstjeneste Danmarks befrielse 10. maj 9:30 Charlotte Rossel 5. søn. e. påske 14. maj 9:30 Thea Laukamp Kristi Himmelfart 17. maj 9:30 Thea Laukamp 6. søn. e. påske 24. maj 10:00 Thea Laukamp Kirkekaffe Pinsedag 25. maj 9:30 Elise Balslev 2. Pinsedag 31. maj 9:30 Thea Laukamp Trinitatis søndag 7. juni 9:30 Thea Laukamp 1. søn. e. Trin. 14. juni 9:30 Elise Balslev 2. søn. e. Trin. 21. juni 9:30 Thea Laukamp 3. søn. e. Trin 28. juni 9:30 Thea Laukamp Kirkekaffe 4. søn. e. Trin. BEMÆRK: ingen gudstjeneste i Darum Kirke den 26. april og 1. maj Husk: Kalender over gudstjenester/arrangementer findes også på 16

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 1 Billeder fra Grønland. Andreas B. Pedersen Tekst side

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 HØSTival: Vikingetro Side 9 Litteraturstudiekreds Side 11 PAS PÅ HINANDEN Side 16 Mindeord: Poul Erik Christensen Side 23 Nytårsforsæt?

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

MARTS 2005 www.maarslet-bladet.dk

MARTS 2005 www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MARTS 2005 1 MARTS 2005 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MÅRSLET MARTS 2005 VANDVÆRK I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf. 86 29 04 51 Vandværkets

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Medarbejderrepræsentant Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf. 24 27 60 11, hr@hravn.dk

Medarbejderrepræsentant Henrik Ravn, Seminarievej 39, tlf. 24 27 60 11, hr@hravn.dk Marts april maj 2014 Adresser Ribe Domsogns Menighedsråd. Valgte medlemmer Per Dalgaard, Grydergade 11, tlf. 75 41 05 68, pdribe@gmail.com Poul Karstensen, Tøndervej 36, tlf. 75 42 37 72, pksk@mail.dk

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDEBLADET Nr. 70 marts 2015 24. årgang Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDE BOLDKLUB Formand Flemming Olsen 58 14 00 23/ 28 89 26

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Farvel til Lyngå, Skjød og Lerbjerg Nye ansigter i menighedsrådene Dammene i Lyngå LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2013

KIRKE OG SOGN. Læs om Farvel til Lyngå, Skjød og Lerbjerg Nye ansigter i menighedsrådene Dammene i Lyngå LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2013 KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Marts April Maj 2013 Nr. 1 33. årg. Læs om Farvel til Lyngå, Skjød og Lerbjerg Nye ansigter i menighedsrådene Dammene i Lyngå 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. FARUP SOGNS BORGER- OG GYMNASTIKFORENING 2008 Aktiviteter i foråret: Søndag d. 27.

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. Krocket i Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. Krocket i Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Krocket i Endrup Her ses de 4 Krocketspillere i A2, Endrup som er blevet puljevindere. Fra venstre Jens Egon Kjeldsen, Marie Jensen, Mie og Jørn Mortensen.

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang mb-foto Nytårsturen den 1. januar Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils hærgen - nej ikke præstens - stormen den

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 6 oktober-november 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 6 oktober-november 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 6 oktober-november 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke Kirkebladet for Ærø Ommel Kirke Nr. 1 marts - april - maj 2008 LEDER NYT KIRKEBLAD I slutningen af 2007 meddelte Post

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere