Grundvandet falder drastisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundvandet falder drastisk"

Transkript

1 12. marts årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Metrofirma i panik: Grundvandet falder drastisk Entreprenørselskabet CO MET der er ansvarlig for Metrobyggeriet, opstillede i sidste uge med kort varsel tre store borerigge på Islands Brygge med det formål at kontrollere grundvandssænkningen i forbindelse med metrograveriet. Baggrunden er ifølge COMET et overraskende stort fald i grundvandsniveauet på den kommende Metrostation syd for Njalsgade. Det har nu fået selskabet til at udvide sit prøveområde til også at omfatte bygningerne på Islands Brygge. - Vi kan se at grundvandet er sunket en del mere end vi først har forventet, fortæller Marianne Poulsen fra COMET, og hun fortsætter: - Vi har hele tiden haft nogle pejlerør opstillet på byggepladsen ved Artillerivej. For nylig kunne vi se at. grundvandsniveauet faldt mere end vi brød os om, og nu er vi bange for at sænkningen breder sig endnu mere. Derfor skal vi holde ekstra øje med grundvandet. Åbenhed om resultaterne Marianne Poulsen understreger dog at grundvandsfaldet ikke er alarmerende, og at det er for at beskytte husene mest muligt at grundvandsprøverne foretages. Og vel også for at beskytte COMET der ellers kan få et stort erstatningskrav på halsen? Ja det spiller selvfølgelig også ind. Er den virkelige grund til at boreriggene er opstillet den at flere bygninger er begyndt at sætte sig? - Nej ikke direkte, men vi er da bekymret for husene. Det er for at sikre husene at vi nu udvider vores prøveområde... og for at sikre os selv selvfølgelig. Italienske specialiteter- De ringer, vi bringer Fra kl : UDBRINGNING kun kr.10, RING Åbningstider: Mandag-Fredag U Lørdag-SØndag Leifsgade 9 Tlf Får vi resultaterne at vide? - Det er et godt spørgsmål. Vi (COMET) rapporterer til COWI som er hyret til at checke os og checke vi laver det vi er bestilt til at lave. De skal godkende vores arbejde og sender resultateme videre til miljøkontrollen, så på den måde skulle i geme få noget at vide. Det samme svar har en række grundejere tidligere fået, hvilket fik dem til for nylig at danne en grundejerforening der som første opgave har at gennemføre sin egen alternative boring og på den måde få direkte adgang til resultaterne. Mens COMET's grundvandsresultater vil være hemmelige for offentligheden, ønsker Grundejerforeningen åbenhed omkring sine resultater. Hver uge fra februar 98 og gennem hele anlægsperioden vil grundejerforeningen indsamle resultater fra si ne 11 forskellige pejlerør i bydelen. Foreløbig har foreningen målt den nuværende grundvandsstand og kan herefter følge bevægelserne meget tæt. Yvonne Jørgensen fra miljøkontrollen bekræfter at COMET har overskredet godkendelsen for grundvandssænkning. - COMET har sendt en ny ansøgning til os om yderligere sænkning og den er vi først begyndt at kigge på lige nu. Hvis det viser sig at den overskrider de vilkår vi bruger må vi afvise ansøgningen og bede bygherren om at foretage andre dispositioner, så sænkningen ikke bliver så drastisk, udtaler Yvonne Jørgensen. Større opmærksomhed Det e r a lmindeligt kendt at grundvandsspejlet sænkes i forb indelse med større anlægsarbejder. Det er specielt. følsomt. i området omkring Christianshavn og i middelalderbyen, da husene her er bygget på træfundamenter. Men også på Bryggen er metrofirmaet på det sidste blevet opmærksom på hvordan grundvandet har det. Ellers kan de risikere enorme erstatningskrav fra grundejerne på Islands Brygge. I sommer kunne ejendomsselskabet Norden således fortælle at flere huse på Njalsgade var begyndt at slå revner samtidig med at Metroudgravningerne gik i gang. t kj LÆSS/DE 3 Ugens pandekagespiser Københavns kommunes Økonomiforvaltning har i forbindelse med det erklærede mål om større åbenhed mellem borgere og politikere på Rådhuset - og som en form for imagepleje - bekostet at få en fotograf til at forevige ugens pandekagespiser, og sendt billedet til pressen. Med billedet dokumenterer Økonomiforvaltningen samtidig at effektivisering og rationalisering i kommunen har givet bonus: Sagsbehandlingstiden er bragt ned til under et år. Henrik Lars!'!n spiste nemlig pandekager med Borgmesteren den 2. marts 1998 i anledning af at FC København vandt pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag Bt yggebladet vil fremover bringe billeder af ugens pandekagespiser på Københavns Rådhus. Mer' end Normalt gider piger ikke at beskæftige sig med computer. Men i BBU er det lykkedes at lokke piger til skærmen takket været chat - internettes snakkehjørne. SIDES Hotelbyggeri Knap var nyheden sluppet ud om at der alligevel ikke var finansielt grundlag for at bygge det såkaldte Hilton-hotel på Kalvebod Brygge - førend direktøren for Kalvebod Konsortiet: Poul Hedegaard glædestrålende kunne fortælle at der nu rykker et 5-stjernet kongres-hotel og kontorhus ind på den anden side af Havneparken. SIDE2 Dengode historie Den gode historie er en landsdækkende festival, som finder sted d marts. Se udførligt program. SIDE6-7 Curlinghal på Bryggen Bryggens fremtid er sikret. Læs om den nye strategi. SIDE 9 Sputnik lukker Ballroom fortsætter hvor Sputnik slap. SIDE9 Hjælp!!! Genbryggen søger nye friske kræfter! S/DEl l Petanqueklub Interesserede petanquespillere efterlyses til de nye baner i Havneparken! SIDE3

2 2 BRYGGEBLADET 12. marts 1998 Tabernes valg N år dette læses, har de fleste allerede set billederne af de sejrende politikere bredt smilende foran tvkameraet efter i timevis at have fulgt stemmeoptællingslister og stemmeprognoserne på skærmen, og mange til det sidste har ventet på at mirakler skulle ændre det endelige resultat. Galopbanestemningen bliver endelig afløst af den afsluttende politikerrunde, hvor toppolitikerne så småt begynder at slække lidt på valgkampens løfter og uforsigtige udtalelser. Vinderne maner til besindelse og samarbejde, taberne kvier sig ved at erkende nederlaget, som et udtryk for befolkningens modvilje mod deres id~er. De 'ansvarlige' partier i henholdvis vinder- og taberlejren lufter allerede et nyt centrum for deres fremtidige arbejde: at sikre et ja ved folkeafstemningen om Amsterdamprotokollen i maj. orud er gået knapt 3 ugers ørkenvandring i det politiske tv- landskab - så fjernt fra den almindelige hver F dag, så fjernt fra den daglige virkelighed, der tilrettelægges og gennemføres hen over hovedet på borgerne, på tværs af landegrænser, udenom folketing og parlamenter - udenom enhver demokratisk debat og indflydelse. l Bevar parkeringspladserne I sidste nummer af Bryggebladet var en artikel med overskriften "Mindre parkering ønskes". I artiklen kunne vi læse lokalrådets mening om de fremtidige parkeringsforhold i gaden Islands Brygge. Som beboer i gaden ( nr. 11 på Islands Brygge) og som ejer af en bil og dermed bruger af en af parkeringspladserne langs fortovet tillader jeg mig - som part i sagen - at sige: Jeg er ikke enig i lokalrådets ønske om at nedlægge parkeringerne langs med fortovet ind mod husene, og jeg kan slet ikke forstå det argument som lokalrådet igen og igen fremfører, nemlig at hvis fortovet bliver udvidet (og parkeringspladserne dermed nedlagt) så bliver der mulighed for fortovsudskænkning og mulighed for at de handlende kan stille varer ud. I det hus hvor vi bor- og udenfor hvilket vi altså gerne vil kunne parkere vores bil- er der l cafe og l værtshus samt l bedemandsforretning. Jeg har meget svært ved forestille mig, at der vil være nogle der er interesserede i at Bedemandsforretningen skulle udstille sine varer (læs kister) på fortovet. Men det ville selvfølgelig være dejligt om sommeren i de varme måneder, at der var mulighed for udendørs servering for cafeen og værtshuset, men hvorfor har man ikke i stedet tænkt på at udbytte en del af Havneparken, så at der derovre var udendørs servering. Det ville da kunne gøres hyggeligere og mere rart for gæsterne i de grønne omgivelser end på fortovet. I det næste hus ned ad Islands Brygge (Carlsberg Fondens hus) er der ingen forretninger bortset fra en TV- og radioreperatør i kælderen. Der er kun et værtshus. I huset nærmest ved Langebro er der en øl og sodavandsforretning på hjørnet, en smørrebrødsforretning, et apotek og en bank. Har lokalrådet spurgt f.eks. banken om den vil være interesseret i Alligevel hotelbyggeri overfor Havneparken at udstille sine penge eller apoteket om sin medicin eller smørebrødsforretningen sine "madder". Min fantasi rækker ikke til at se disse forretningers varer udstillet på fortovet. Nej løsningen omkring parkering i gaden Islands brygge burde efter min mening være, at parkering langs den ene side fortsat skulle være tilladt, og at der opsættes parkometre således at pendlerne må finde andre pladser, men beboere med biler fortsat kan komme af med deres bil. Udskænkning for cafeer og vær tshuse burde arr angeres på udvalgte steder i Havneparken. Perrin, Islands brygge 11. Knap var nyheden sluppet ønsker at placere deres Overborgmesterens Sekre- enten Sheraton, Intercontiud om at der alligevel ikke hovedkontor i forbindelse tariat blot er en formsag. nental, eller Marriott som var finansielt grundlag for med hotellet. Nemlig at lokalplanen for den hotelkæde der skal driat bygge det såkaldte Hilton-hotel på Kalvebod En tredje part gnider sig også i hænderne for tiden: området skal revideres. Der må ifølge den nuvæve hotellet. Ifølge Kalvebod Konsortiet vil hotellet få Brygge - førend direktøren Nemlig Ørestadsselskabet rende plan nemlig ikke ikke mindre end 365 for Kalvebod Konsortiet: som ejer jorden hele vejen bygges kontorbygninger på værelser, kongr es- og Poul Hedegaard glæde- fra Kalvebod Brygge til området. Men det mener mødefaciliteter for 500 perstrålende kunne fortælle at der nu rykker et 5-stjer- Valby. Det giver nemlig en tiltrængt økonomisk salt- Carsten Mai-Jørgensen ifølge Politiken ikke skulle soner og altså også et kont orhus på den kvarudmattet slukker den frustrerede dansker for tv'et og net kongres-hotel og kont- vandsindsprøjtning til den volde de store problemer. dratmeter store grund. synker om på sofaen: endnu et valg. Lad mig få det orhus ind på den anden skrantende økonomi i sej- Bryggeboerne får ikke Godkender kommunen overstået. side af Havneparken. skabet. en lille beskeden knaldhyt- lokalplanen - og opføres Al den snak, hele dette uvirkelige mediecirkus, hvor Det der gør hotelopførel- Alt skulle være på plads te som genbo. Hotellet bli- hotellet - vil det være aktørerne fremviser deres evner til at overbevise mig om sen realiserbar denne til byggeriet. Der dog en ver et fem-stjernet hotel - første gang i 20 år at der om at afgive min stemme til netop dem og deres parti, for l gang er at Nykredit, som enkelt hurdle - som iflg. bygget ud i vandet med op bliver bygget nyt hotel i at sikre mig og mine -ja, sågar hele landet - en lykkeli- er medkøber af grunden, Carsten Mai-Jørgensen fra til 11 etager højt, og med København. tkj gere fremtid, som de er alene om at kunne gennemføre Hvilken fremtid og hvilken vej berøres kun sporadisk. Kun et siver igennem - uden nogensinde det bliver sagt direkte af de mange politikere: hvis du ikke stemmer, er du den sikre taber, selvforskyldt i din elendige ubetydelighed. Og du fornemmer et spøgelse svæver gennem stuen, efter den sidste partipræsentation: økonomisk sammenbrud i Asien, ny forurening i Indonesien, nye krigstrusler på Balkan og Afrika - arbejdsløshed og udstødelse overalt. Hvor blev det af i den megen snak om en bedre fremtid? Alle disse ansigter fra en turbulent verden, de ægte taberes ansigter, ser de på mig - og afventer de med spænding resultatet af min tur ned til stemmeboxen? Presset fra de mange tabere driver ~n op af sofaen og af sted. M ed rystende hånd og sjæl gemmer man sig et øjeblik 1 bag forhænget med sin stemmeseddel og usikkerhed, læser åndsfraværende vejledningen om stemmeafgivningen på boxens væg. 1 Drømmen om forandring og frygten for forandring nedfældet i et enkelt, ordentligt kryds. Ikke noget med at lave en utydelig krussedulle, eller et udråbstegn eller spørgsmålstegn. Her lades al tvivl ude. Her bestemmer du alene, om du tilhører vinderne eller taberne. - Og nu, hvem blev så valgets vinder? n ny bilmodel og en supercomputer, en lækker ejerlejlighed med alle moderne faciliteter og en powe E rimpact-superhightechnical-equalizer-abstinens-trans ferrer. Altsammen udlånt til en overkommelig rente af Lånebank nr.l. Afdragene er ikke værd at tale om - men for en ordens skyld kan nævnes: overarbejde, stress, hjertebesvær, maveproblemer, angstsymptomer. Der kompenseres dog med øget adgang til privathospitaler og - naturligvis - mere overvågning af krimmineile og fremmede. aberne blev miljøflipperne, pladderhumanisterne, T dommedagsprædikanterne, maskinstormerne, de kredituværdige, de arbejdsløse, kvinderne og børnefamilierne. D e ægte tabere, nævner vi ikke - og ser nødigt i vores nabolag. hu Næste nummer udkommer 26. marts Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag d. 8/4, 2314, 7/5 Liva og Betty fik champagne To slagkraftige damer blev 26 februar navngivet, og fik i bogstavligste forstand kastet en flaske champagne i nakken. Resultatet af navnekonkurrencen for de to 5,8 meter tykke og 80 meter lange boremaskiner der nu skal grave sig gennem kalken meters dybde blev afsløret. Valget faldt på navne opkaldt efter de to store revy- og teaterskuespillere Betty Nansen og Liva Weel. Hastigheden for de to kvinder er 15 meter om dagen- hvilket svarer til80 millimeter i minuttet, og kursen er nu sat fra bygge- Sporvognen på Bryggen Sporvognen linje 4 var Bryggens eneste offentlige transportmiddel i mange år. Da man byggede Langebro, blev linje 4 som den første sporvogn i København erstattet af en bus. Vi har i foreningen fået foræret en række billeder af linje 4 af Leif Bang, som har taget billederne i Disse billeder og mange andre nye fotos, som foreningen har fået, vil blive vist på en udstilling på Islands Brygges Lokalhistoriske Forenings og Arkivs generalforsamling, lørdag d kl.l4 i Gimle. Sussie Elman Paddison Husk, huis I har neget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas: tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf pladsen på Artillerivej i retning mod Christianshavn. Det er meningen at maskinerne skal bore i døgndrift udrustet med tre "piloter" til hver maskine, tkj

3 12. marts 1998 BRYGGEBLADET 3 Kan Bryggen tåle grundvandssænkning? Hvad sker der med bygningerne på Islands Brygge når grundvandet falder? Dette spørgsmål trænger sig på efter at det er kommet frem at grundvandsniveaet på metrobyggepladsen er faldet drastisk i løbet af de sidste to måneder. Indtil nu har ellers kun Christianshavn og middelalderbyen været udråbt til risikoområder. Men ikke bygninger på Islands Brygge. De hviler ifølge en undersøgelse foretaget af Ørestadsselskabet på sikre fundamenter. Imidlertid kan Bryggebladet afsløre at der aldrig er blevet foretaget en udgravning og nærmere analyse af bygningernes fundamenter. Hvis en sådan udgravning var sket skulle ejendomsselskabet Norden eller de pågældende andelsboligforeninger have givet sin tilladelse hertil. Og det er ikke sket I stedet har entreprenørselskabet COMET netop opstillet tre pejlerør på Islands Brygge med henblik på at måle grundvandssænkningen. COMET er efter en konkurrence udpeget af Ørestadsselskabet til at bygge minimetroen. Dette arbejde, har den nyetablerede Grundejerforening på Islands Brygge imidlertid fået foretaget for flere uger siden. Grundejerforeningen har betalt et uafhængigt geo-firma til at gennemføre ikke mindre end 11 undersøgelser i bydelen. For at stå bedre rustet i forbindelse med eventuel skadessag og for at få indsigt i om tunnelgravningen vil medføre alvorlige skader på husene i kvarteret har foreningen sat denne alternative undersøgelse i gang. Bryggen er ifølge foreningen særlig udsat da banen her kommer op fra undergrunden og fordi grundvandspejlet sænkes. Dette kan have indflydelse på bygningerne. Sammenhæng mellem revner og grundvandssænkning? Allerede i maj 1997 kunne ejendomsselskabet Norden konstatere revner i husene på Njalsgade Dette blev pure afvist af COMET og København Kommunes miljøkontrol måtte blandes ind i sagen. I et notat fra miljøkontrollen 13 oktober 1997 fremgår det at Ørestadsselskabet har fået tilladelse til at oppumpe grundvand fordi citat "... der forud for tilladelsen (er) stillet krav om, at der blev foretaget en nærmere kortlægning af fundamentforholdene for bygningerne i området". Kortlægningen er imidlertid foretaget af Ørestadsselskabet, hvilket miljøkontrollen i sit notat tager for gode varer: Der står nemlig: "Ifølge denne kortlægning, som er foretaget af Ørestadsselskabet, har alle disse bygninger fundamenter, som forventes ikke at blive belastet af svingninger i vandstanden". På normal dansk betyder dette notat at miljøkontrollen har fuld tillid til Ørestadsselskabets præmis om at husene ikke kan sætte sig, blive skæve eller slå revner på grund af grundvandssænkning. Husene på Christianshavn og Middelalderbyen er funderet på træ og kan ikke kan tåle en grundvandssænkning. Træfundamenter vil, hvis vandet forsvinder blive rådden og begynde at krakelere. Derfor er der store restriktioner overfor disse to områder. Men ikke på Islands Brygge. Nu erkender COMET at faldet i grundvandsspejlet er større end forventet. Men det står uklart om denne risikovurdering er lavet udfra de forudsætninger Ørestadsselskabet i sin tid opstillede, inden det første spadestik blev taget. Eller om det er COMET - og deres kontrolinstans; COWI-consult's egne forudsætninger der danner grundlag for vurderingen. Det handler i sidste ende om hvor ansvaret skal placeres hvis det viser sig at revnerne i Bryggens bygninger skyldes grundvandssænkningen Bygget på havneopfyld Islands Brygge er bygget på opfyld og gammel havbund. Alligevel er bygnin- 1 gernes funderingsforhold vurderet til at være sikre Petanqueklub på Islands Brygge Interesserede petanquespillere efterlyses Det ser nu ud til at bydelen får sin egen petanqueklub. Det sker efter at Havneparken i vinters er blevet udstyret med tre flotte petanquebaner. Banerne ligger umiddelbart overfor Havnecafeen ud for Halfdansgade. Tanken er at Havnecafeen bliver centrum for den kommende klub med henblik på at kunne udlåne kugler og levere information i.f.m. regler m.v. Initiativtageren er en erfaren petanquespiller på Islands Brygge Erik Henriksen, som også tidligere har sat lignende aktiviteter i gang omkring det populære kuglespil Tvseere, der fulgte Vinter OL kan måske nikke genkendende til ligheden mellem Curling og Petanque. I hvert fald for så vidt angår selve spillet og pointgivningen. Det første initiativ fra folkene omkring den kommende klub er den lørdag den 21. marts kl hvor ALLE interesserede er velkomne til at møde op på selve banen overfor Halfdansgade. Her vil Erik Henriksen m.fl. være tilstede og instruere om spillet samt lægge op til en lille uformel turnering. Skulle der være interesse kan man også melde sig til en initiativgruppe der skal bane vej for en egentlig klub på Bryggen. Lokalrådets formand Gertrud Eggers har som den første allerede meldt sig som interesseret og bakker varmt initiativet op. nok. Men hvad nu hvis det viser sig at bygningernes fundament ikke ligger på fast og sikker grund - men i stedet er funderet på biomasse og som ikke kan tåle en grundvandssænkning? Måske er præmisserne om at Islands Brygges bygninger hviler på et solidt og sikkert grundlag helt forkerte. o Abenkirke Hans Tausens kirke er Bryggens kirke, og den skal derfor også kunne bruges af Bryggens beboere. Det håber vi selvfølgelig også, at alle er klar over. Den er ikke kun åben om søndagen, sådan som man fejlagtigt kunne få indtryk af i en af hovedstadsaviserne, da de anmeldte den nye brochure over ture på Bryggen. Der foregår mange aktiviteter i kirken også på hverdage, og her dag er døren åben i Halfdansgade 6. På et møde den 17 marts vil grundejerforening, som består af Grundejerforeningen består af ejendomsselskabet Norden og andelsboligforeningerne Ingolf, Eigi, Gullfoshus, Leif, Bergthora og HAB mødes for at diskutere resultaterne af deres alternative grundvandsmålinger. t kj Men desværre har det ikke været muligt at holde selve kirkerummet åbent på hverdage. Det er midlertidig nu lykkedes ikke mindst takket være en indsats fra nogle af Bryggens beboere, som vil hjælpe med at holde vores smukke kirkerum åbent for besøgende og anclagssøgende på hverdagene fra tirsdag til og med fredag fra kl. 10 til 12 samt mandag og tirsdag fra kl. 16 til 18. H.D VEI.KOMMI!N OOS lan'gilro PIZZA MEO DEN OKiuiNI\l.t-. U~.t-.1' l' A~ ~IiLI\ DEEP PAN PIZZA Prisen på alle pizzaer er ens SMALL MEDIUM LARGE 35~ 51~ 7 1 ~ l. LANGØRO'S SPEC IALIOmot, ost, >kinkt, baeon.leg 2. TEXAS tomat, ost, kødsauce, leg l. H'iOIA!'iA tomøt, osl, shawarma, salat, dmsing 4, DAU.AS tomat. ost, skinkt. rtjer 5. HAWAII tomu. osi, skinke, ananas 6. JOHN W AVNE tomat, c»t, kedbolkr, kylling, kury 7. COWBOYS IOnlat, ost. baron, ~al.tmi, cbamp~uuu 8. Vt:GETARIANA tomat. ost, t hampignon, leg, a n iskok. oliven 9, CASANOVA tomat, ost. champignon, leg. gorgonzola lu, <.:HOOSE YOUR OWN tontal, rul i l x till>thør e~ EKSTRA TILBEHØR SMA LL MEDIUM LARGE 4-, VEO LANGEBRO l Å., A~tM.a:R BOUL F.VARO 2! BNJN(,.STIDER TLF SO L.... ~llc ugens dage Å BN~NGS'fi L BlJD: l UDBRINGNING alle ugens dage % RABAT FRA 1!2-1!3 Vf MODTA(iER /).4NJWRT ()(;.«I'F.I) UDHRINGNIN(; ~t..i..kowvh.:\ IH~ 1..1\NGBRO I'IZlA t>u.la 1. MAt<t;i\IUI'I\ 1on at, ost... JO. x ~. VESUVIO tomat, ost. skin~ x 3. NAPOLIIon at, ost, skinke,...,jer... 4Z. x 4. APOLLO lomat. ost,!!kinke, tunfisk... 42, x 5. HA W All tomat, ost, s kink~ ananas... 42, 6. M ILANO tomat. ost, kødsauce. leg... 44, '. D flan tortut4 0$(., bcbtrimler, bar.on, gorgon ola... ~ A MERIKAN tomat, ost, bakkel o~kød, leg GORGONZOI,A tomat, ost, ehamp~non, leg, gorgonzola... ( 4. " IO. CAPRICCIOSA tomat, os l, skinke. tbampjgnon x Il. SALAMI tomat, ost. skin~, salami... :... 42, IZ. BAR! tomat, ost, baron, ;at.tmi. kednrimltr... 46, IJ. INOlANA lomat. ost, shawarma, salat, drtning... 4ll. 14. ORI.ENTAL tomat, ost. hakket ok.«ked, kødstrimler... s.. 1~. VE(; ET ARIANA tomat, ost. ebamp., log, oliven, artiskok l~ U.KAG l t>j:t..l\ A IC>. CAU'..UNt:-11omat, ost, skinke '1, CALZONE-2 tomat, ost, skinke, kødsauce... ~ _ Ul. M t\ TAOOK tomat, ost, champ ignon, Jotg. o~flld, bearnaise. ~- 19. u o tomat, Ml. skin~ rejer. champignon.., ~. 55,' ULIJt:UØR t..øg, CblmptgDOO, o.>i \('n. l rtiskok.. ~,,,,,,,...,,,,,,,,..,,,,,,,... n.o ou ' 4, Shawarma, hakl«t oksekød. ost, kødstrim ler, bacon... 6, KtJtr, sktnke, kll<lsaur.t, ananu, tunfisk, sala.mt, gorgomola... o, FROKOST TILBUD ; Åbningstilbud Fra kj Alle pizza op x 30 til 42 kr. 30 x 20% R AlSA l Fra IIl 1/J ltjt)m JII-.LJJHKUMM/:; vt,o LANGtBRO AMAGF.R BOIJLtVAR[>2 Tl.F.J Vt:LKOMMF.:-1 HOS l~\ngbro HJCMMELAV~;OY. Pll"o\IIRØf> PITARRØJ) lo. SKINJ<: _ REJE R ~,- 22. TI J S~'ISK... 2~ KYLLING... 25, 2J. SHAWARMA... 2~. S.U.A'H.R 25. SKINKE... ;... U, 16. Rf..Jf.R... 24, 17. TUNf1SK... l4,- 28. KY.I, l.jnger.... Z4,- KVA!.lTF.T PIZZA KUN HOS LANGBRO DEEP PAN PIZZA. ".J'Ivk. J L I<'ROKOST TILBUD l<'ra kl ) 20 /o ~ SMALL MEDIUM LARGE 2_RABAT\ 30,- 40,- 60,- l-~ -... "...."... ;;;;;;;,;;;;;" ~ l Å BNJNGSTILBVD: 20% RABAT FRA Bliv medlem af Deep Pan PiZ7.a Klub og få 10% rabat og masser ad fordele. Du får medlemskort!! Udbringning 20 kr. Ingen rabat på frokostpizza Tlf Tlf

4 4 BRYGGEBLADET 12. marts 1998 ~Gi MLE Thorshavnsgade 21 -., Ko ntor: Cafe: Fax: :Marts 9rlenu a 30 /(r. i (}im(e's Cafe: tlf " tlf tlf fre 13. Pisf<!ret man 16. 'l(ogt 'l(a[v, (ju[erøtufer, 'l(artofler og (])iufsauce tir 17. Italiensk! 1(ød"6o[ler, fpasta, Safat og rjomatsauce o ns 1 /J. Vagens ~is/t tor ly. JIVidløgslzy[[i1lfJ, Safat og Øagt 1(artojfe[ fre 20. Plæsk!steg, <R,øtfÆ;~ :J{vUfe 'l(artofler og S/i.ysauce man 23. 7(tna 7(yfli11fJ ttr 24. r.bræru[eru{e 'l(f:er[ighed uns 2J. Wagens Pisk. tor 2 6. æoeu:f Øourguignon fre 27. O~-Spareri6s, Øa~tf Øeans cl Corn Safatf man 30. L amme-linse Pril(.atfe[[er, Vrter og (}3u(gursafat ti r 31. 1(a[l(.un, Pasta og qrønsafat Husker I filmen?: "Sheriffen skyder -på det hele" (Blazing Saddles) Visesi"Gimle's Cafe FREDAG d. 27/3, kl,. 20 _.. på 4.6 tonun~r1.v med fed:lygj F!,i_entre. Bemærk Dag~ns Menu! ~~ø uc o,~ Abent hver dag kl ~illllll "/ Søndag kl SPORT frrtio KUllUR Ingen s år Garant på gulvet Den Gode Historie Fra mandag d.16.marts til fredag d.27.marts vil der blive fortalt gode historier overalt på Islands Brygge. I forrige nummer af Bryggebladet blev der informeret om hele Den Gode Histories ide og opbygning. Andetsteds i dette nummer findes programmet til festivalen for hele Islands Brygge. Vær opmærksom på at al tilmelding sker gennem biblioteket på telefon Et program for hele Amager inkl. Tårnby og Dragør kan afhentes på biblioteket. WWW på biblioteket "Rejs" hvorhen du vil via bibliotekets internetmasigne. Biblioteket har nu haft brugeradgang til Internettet et par måneder - med stor succes. Virkelig mange har benyttet sig af tilbuddet, men der er plads til flere. Ring til biblioteket (tlf ) '"'"-\"lftft.... ~----., """'~_IØ'Sl ; ~-.., a."......,. Internetvejviser.... ~! :=...,.., """""""'.. ~..._ ~!* ii.':".!'".:::"" - t - og bestil l t imes Internettid. Mange holder sig måske tilbage fra at prøve Internettet, fordi de tror, det er svært. Det er det ikke, og der kræves heller ingen speciel viden - blot nysgerrighed. Umiddelbart kan Internettet måske virke uoverskueligt, men Københavns Kommunens Bibliotekers hjemmeside (som det kaldes) er i første omgang en god startplads, og derfra er der ikke langt "ud i verden". Er det ikke hele verden, der lokker er her et par adresser til den mere hjemlige : hvor man kan finde alt om Danmarks højskoler. Vil man vide hvor meget man har sparet op i bonus i Brugsen er adressen Og _ ~... ~ ~~ b:kiiio..._.."..,.,., ,_..... ~ + lm!:om: _",.",. _.,. Lad ikke drømmen blive til mareridt vil man se om der går tog til Struer kl. 20 og hvad billetten koster er adressen til DSB En god emnevejviser findes på adressen (dbc= Dansk biblioteks Center). Klik via vejviser til emneliste (se skema) og vejen er åben til verden. Det er DBC,der har udvalgt adresserne og de giver også en lille anmeldelse af hver enkelt. Er du i tvivl om noget så spørg endelig, måske kan vi svare. God tur. Skatten kommer Så er det atter blevet tid til den å rlige syssel, der så rammende hedder selvangivelse. For langt de fleste skatteydere er det imidlertid blevet en forholdsvis overkommelig opgave, idet de blot kan underskrive Skattevæsenets fortrykte udkast. Har man derimod mere indviklede indtægtsforhold, må man i gang med den udvidede selvangivelse med de mange rubrikker. Indleveringsfristen for den for fortrykte selvangivelse er l. maj, mens den udvidede formular først skal være Skattevæsenet i hænde den l. juli. Told- og Skattestyrelsen har netop udgivet den store vejledning med t ilhørende skema, så man selv kan beregne sin skat for Vejledningen kan fås på biblioteket. CO Tf D' AZUR T... og lo" lololioer S... tæppe frem.,illet i l ()()li; polyomid med anll=-xlsbenonclong T ppot hot høj /lov menslef effekt. Fos i 3 fon.t. Btodde oo. 400 cm. Normolpris pr k.",, 248,- Brug Bryggens ældste håndværkervirksomhed som din totalentreprenør. Færdigt bad fra , +moms ialt ,- - Uttrup Tæpper Anilleriwj K.bonhovn s ÅBNM;STUt MANOAG -TOitSOAG fftfdag IO 00 IO 00 L0ROAG 00-1) 00 v.ng OO l OO Poul Martinsen VVS Gunløgsgade København S tlf./fax DANSK lflfs & -et signal for kvalitet

5 12. marts 1998 BRYGGEBLADET Mer' end Normalt gider piger ikke at beskæftige sig med computer. Men i BBU er det lykkedes at lokke piger til skærmen takket været chat - internettes snakkehjørne. Normalt er computerrummet drengenes bastion. Men i BBU er computerrummet blevet en meget stor pigeaktivt De heste der går ude i folden bag klubben kan en computer trods alt ikke konkurrere med. Det er en udvikling som kommer bag på klubben, for i de mange år som klubben har haft computer, har det primært været drenges domæne. Men da klubben, der har 170 medlemmer i fritidsklubben og 40 i ungdomsklubben, gik på internettet for knap 2 år siden, skete der noget. Pigerne er først begyndt at bruge computerne i forbindelse med internettet. Det var nu ikke for at lokke pigerne ind, at beslutningen om en internetopkobling blev taget. Den gang var det det helt nye, og så skulles det o~så prøves. Det viste sig at internettet havde noget, der appelleresde til pigerne. På et tidspunkt satte Malle sig ned for at chatte, og så kom der nogle piger for se hvad der skete. Der var ikke så mange i starten, men i sommers havde klubben kun en computer, der var koblet på internettet, men da det blev lavet om, skete der noget. I sommers eksplodrede det fuldstændig, for der kunne vi have flere computer på internettet på en gang, vi kunne have 8 computere i gang. Succesen har bevirket, at vi har måttet skære ned på det, for vores telefonregning er eskaleret fuldstændig. Sidste år har det stået os i kroner på telefonregningen at havde internet. Det var fordi, det er vores filosofi, a t det skulle være frit tilgængeligt. Men nu har vi -begrænset det t il en time om dagen i fritidsklubben og efter halv otte om aften. Det at chatte er ikke rigtig noget, der bider på drengene i klubben. I ungdomsklubben skriver drengene bare at FCK er de bedste. Når de har skrevet det tyve gange, så er det ikke sjovt længere. Så det er en ren pigeaktivt at chatte.pigerne elsker til gengæld de muligheder, som den nye tekuik giver dem for at eksperimentere med idenititet og roller. De kan være en helt anden. Som regel udgiver de sig for at være ældre, end de er. Der er ikke nogen, der gider at sidde og tale med en lo-årige pige. Det giver noget nyt for dem, for lige pludselig kan de sidde og være med blandt de større. Så med internettet kan piger godt bruge en masse tid på at chatte. Ud over at det er en meget god aktivitet, lærer de også ikke at være "bange" for en computer. Der vil på vores hjemmeside være mulighed for at chatte med nogle af dem, men først fra april. MaUefraBBU Forandringens legeplads igen på tegnebordet Hvad blev der af legepladsen som 4. og 5. klasserne på Bryggeskolen, tegnede og lavede modeller af i foråret 96? Det spørgsmål stilles naturligvis ofte af de børn, der med entusiasme og opfindsomhed udtænkte netop den legeplads, som de selv kunne tænke sig at bruge, i den nye Havnepark. Oprindeligt var planen at legepladsen skulle stå færdig på stedet allerede i efteråret 96, men det viste sig hurtigt at være for optimistisk. Derpå lød planen, at den skulle indrettes i løbet af 1997, men også denne tidsplan måtte forlades på grund af forsinkelser i nedbrydning af det grå pakhus og etablering af alleen. Nu er grunden, hvor 'Forandringens Legeplads' skal ligge (nemhg yderst ude umiddelbart efter kranmuren), nogenlunde ryddet og all~en ført igennem - og ramperne ned til den forsænkede volleyballbane er anlagt. Herefter skulle vejen været banet for legepladsens etablering i løbet af dette år. Derfor blev vi,torben Helsinghoff og Hans Ulrik Riis, Bryggens Børneateli- Her ses et af skolebørnenes modelforslag til forandringens legeplads. er, som har arbejdet sammen med børnene omkring projektet, kontaktet af Poul Jensen og Annelise Bramsnæs, Havneparken og Legepladsens arkitekter, for at se på den seneste arkitektmodel og tegninger af 'Forandringens Legeplads'. Nye ændringer At 'Forandringens Legeplads' har undergået en del ændringer fra den forlod børnenes hænder og flyttedes over på arkitekternes tegnebord, har børnene vidst fra starten. En foreløblig skitse lavet på baggrund af de id~er børnene havde udarbejdet, fik børnene at se nogle få måneder efter deres model var færdig. Men desværre er der nu også sket den ændring, at grundarealet for legepladsen er blevet ca. 1/6 mindre, bl.a. fordi volleyballrampen rager ind på det oprindeligt planlagte område. Da området i forvejen ikke var særligt stort (ca. l200m2), har arealformindskelsen gjort det sværer e at få etableret cykeleross-bakker af en nogenlunde brugbar størrelse, ligesom de underjordiske gange enten bliver sløjfet eller måske kan blive et par rør vinkelret på hinanden. Tårnene med en gangbro i mellem sig er der derimod ingen problemer med at få plads til. Som en ekstratilføjelse foreslog arkitekterne et soppebassin i et hjørne af legepladsen, samt en indhegning af hele området - noget som parkafdelingen ønskede for at institutionerne med små børn kunne bruge legepladsen i formiddagstimerne. Vi indvendte at både soppebassin og indhegning ikke burde etableres på Forandringens Legeplads, men udenfor - da børnene, der har lavet legepladsforslaget, netop havde fået til opgave at lave en legeplads, fo r deres egen aldersklasse. Ligesom soppebassin og indhegning indsnævrede den sparsomme plads. Annelise og Poul lovede at genoverveje planerne og forsøge at lave bakkerne højere. Og forhåbentlig bliver det nye skitseforslag forelagt skolebørnene, når det er færdigttegnet. Med venlig hilsen Bryggens Bømeatelier ER ÅBN ET HURRA HURRA HURRA... n ÅBNINGSTILBUD Restauranten i marts 2 S % rabat på restaurantens menukort undtagen 2-retters, 3-retters og luksusmenu ~ (/7) ( /' (L? ",yve.;/o""'.po-'i/ 7_;u r:j'opg/i.a l e ifsgad e Købe nhavn S ABNINGSTIDER M ANDAG TIL SONDAG: VI~ ~\W'J fi"f f, f'l M l ~ f"ftok Oit bjlf'h~cjjb h.. ~lfffldhch Sdl1'lt bt;:tjup. St>l\icahotf modt4 <)~ r1' Of hi SO ~rvjn«. r V 'J( OQsa le<)~pf.jds th bofnette R rt<; ''9 f.t N ;1lr'>1.Jd fl'l~l "'m 'l R101q <>q!>mul boru ~ t~l~fon 31 '>4 SI S? 3 :'>45165 F", l S4S16\!lla ~Peuia PIZZARIA & GRILL TILBUD 1 2 X ITAUENSK PIZZA (IKKE NR. 27) 1, 5 l. SODAVAND 105,- TILBUD 2 2 X DEEP PAN AMERIKANSK PIZZA 1,5 L SODAVAND 125,- TILBUD 3 2 X PASTA 1,5 l. SODAVANO 98,- 5 TILBUD 4 2 X SPAOALITETER (IKKE NR.S2) 1,5 L SODAVAND 10S,- ÅBNINGSTILBUD ud af huset i marts Alle italienske pizza/pasta 3 91-

6 6 ' ~ ÅBEN AUE 7 DAGE 07.1J KR. VALGFRI SOL '~~~$' l Isafjordsgade 5."."."."."."."."J Julie's Køreskole v/ J. Schmidt M/ K kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti for ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF TV- VIDEO Salg og reparation Udlejning fra 80,- kr. pr. md. mus ikanlæg til fest udlejes Larsen Teknik Byttelej lighed Haves: 3 værelses solrig lej lighed, 66 kvm., 2. sal i Allegården, Tårnby. Spisekøkken og altan. Til begge sider af huset er der en dejlig udsigt til store bevoksede grønne arealer. 2-3 minutters gang til offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder minutters gang til kommende metro, 1 O minutter på cykel til Amager Strand. Ingen støjgener fra hverken lufthavn eller metro-byggeri Husleje kr ,- inklusiv varme pr. måned. Ønskes: Lejlighed på Islands Brygge eller Christianshavn. 3-5 værelser, minimum 95 kvm. Helst i bebyggelse med børnevenlig gårdmiljø og gerne udsigt. Husleje max ,- inklusiv varme. Henvendelse bedste mellem kl på telefon: BRYGGEBLADET 12. marts 1998 Den gode historie Den gode historie er en landsdækkende festival, som finder sted d marts. Festivalen vil gøre læsning og det levende ord synlig i en hverdag, hvor der ikke er meget tid til den mundtlige fortælling. Den gode historie udvider ens h o ri- Mandag den 16. marts klokken Arr/titel: Viceskoleinspektør Søren Thorborg spiller og fortæller det musikalske eventyr "Drengen der ikke duede til noget". Antal: max 25 Alder: Fra 5 år Tirsdag den 17. marts klokken l 0.00 Arr/titel: Thomas Vinding fortæller en god historie. Antal: max 25 Alder: Fra 5 år Onsdag den 18. marts klokken Arr/titel: Kaptajnen på Sørøverskibet "Langebro", Torben Helsinghoff fortæller korte historier. Antal: max 25 Alder: Fra 5 år - sont. Den viser kan tage den med alle, hvor i verden fra, og hvem man have glæde af en Overalt på gode historier - kan du se, hvilke på Islan Miljøvenlig o energ pa flaske - bragt lige til <føre n Vi bringer miljovt-nlif.: energi ira BP GJS lig4." til d IIl dør. Vi iører hek BP G,1s's ilaskepwgram. Ring, eller kom ind og hor, hvordan vi som din t rwrgile-ver,1 nd1~r køn få d4."t til al flaske ;ig for dig. HOLn VINUGtR Onsdag den 18. marts klokken Sted: Krudtuglen, Artillerivej 71A Arr/titel: Skolebibliotekar Anne Bruhn fortæller grønne, grimme og grusomme gysere for de store. Antal: max 20 Alder: Fra 8 år Torsdag den 19. marts klokken Arr/titel: Den store troldmand Bjørn Boie Petersen fortæller eventyr for de små. Antal: max 25 Alder: Fra 4 år Torsdag den 19. marts klokken Sted: Krudtuglen., Artillerivej 71A Arr/titel: Skoleinspektør Carl Bagge digter flere historier om Egon og Yrsa. Antal: max 20 Alder: Fra 8 år Fredag den 20. marts klokken Arr/titel: Kaptajnen fra Sørøverskibet "Langebro", Torben Helsinghoff, vender frygtelig tilbage. Antal: max 25 Alder: Fra 5 år Lørdag den 21. marts klokken Arr/titel: Helen og hendes fortællerfe digter eventyr om springende mus eller den anden eller tredje historie. Antal: max 25 Alder: Fra 8 år Venlig hilsen Hans Tausens kirke, Krudt uglen,

7 12. marts 1998 BRYGGEBLADET lerfestival for børn og unge a verden er. Man overalt. Den er for man end kommer :md er, kan man 'Od historie. ~vi l der blive fortalt n på denne side ~ode historier du ~a Dl >r ~Historie. marts ls Brygge kan høre på Islands Brygge og der er mange steder at gå hen - i kirken, i Krudtuglen på Artillerivej, på biblioteket også slutte festivalen i Gimle. Vi ønsker alle, børn som voksne, fjorten sydende og boblende dage med "Den gode historie". Mandag den 23. marts klokken Sted: Krudtuglen, Artillerivej 71A Arr/titel: Den store troldmand Bjørn Boie Petersen, lyver hurtigere end en ugle kan tude. Antal: max 20 Alder: Fra 8 år Tirsdag den 24. marts klokken Arr/titel: Forfatter Elin Bing fortæller barndomserindringer: "'Jeg er fundet i en hestepære i 'fullinsgade". Antal: max 20 Alder: Fra 4 år Tirsdag den 24. marts klokken Sted: Krudtuglen, Artillerivej 71A Arr/titel: Bente Miller fra Bryggens Bømeatelier fortæller en hemmelig historie. Antal: max 20 Alder: Fra 4 år Onsdag den 25. marts klokken Sted: Hans Tausens Kirke Arr/titel: Studenterpræst Hans Anker Jørgensen /Mi o min Mio/ fortælling med musik og sang. Antal: max 40 Alder: Fra 7 år Torsdag den 26. marts klokken Sted: Hans Tausens Kirke Arr/titel: Studenterpræst Hans Anker Jørgensen /Historien om Noahs ark og regnbuen! fortælling med musik og sang. Antal: max 40 Alder: Fra 7 år Fredag den 27. marts klokken Sted: Bryggens Bømeatelier, Medborgerhuset Gimle Arr/titel: Tårntosserne Riis og Helsinghoff fortæller tårnhøje historier. Antal: max 100 Alder: Fra 4 år Byttelejlighed Haves: 2 værelses 1.sal i Egilsgade med karnap. Nyt bad. Husleje kr , Ønskes: Større lejlighed på Bryggen. Telefon: Vil du hjælpe i Genbryggen? Nogle af de trofaste hjælpere i Genbryggen skal til at lave noget andet. Derfor er der brug for nye kræfter. Har du tid til at hjælpe enten onsdag, torsdag eller fredag ml. kl bedes du kontakte Kirsten Johnsen på telefon bedst ml. kl Lokalrådet u. Gertrud Eggers ~-ZGULVSERVICE Din gulvmand på Bryggen Plejeprodukter til gulve Råd og vejledning Gunløgsgade 35 kld ~r----~ ~~ Dag Aften Week-e!Xi Have TV Service Bergthorasgade Sundby Rtpa-aiOI af: Fjmuyn \idto Forstærker Computtrt " Med garan.t.i Elf l. ~ BRYGGENS BOWLING CENTER BOWL & SPIS Menueksempler: Herregårdsbøf m/pommes frites og bearnaisesauce + 1 times bowling k 9 5 r.,- pr. person Herregårdsbøf m/ pommes frites og bearnaisesauce + 2 timers bowling k 14 o r.,- pr. person Spørg efter brochure! Bestilling senest 2 dage før minimum 4 personer. Alle skal vælge samme menu. Gælder fredag kl & lørdag kl Ret til prisændringer forbeholdes Bestilling tlf ryggens Børneatelier. Da der er begræn.set plads på tilskuerrækkerne, skal tilmelding til alle arrangementer ske gennem Bibliotek et Islands Brygge, Njalsgade 15, tlf. nr HUSK FREDAGSTILBUD BOWLINO AD LIBITUM Spil alt det du vil om fredagen kl kr. 80,- pr. person Fredag kl : 1/2 liter fadøl kr. 20,- (gælder indtil 29/5) ggens Børneatelier og Biblioteket Islands Brygge. Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax

8 Det gule pakhus til børn og unge I adskillige år har Bryggens lokalråd, Havneparkbestyrelsen, medborgerhuset Gimle og interesserede bryggeboere diskuteret frem og tilbage - om hvorvidt Det Gule Pakhus på. havnen skal fortsætte som privat (film-)virksomhed eller skal anvendes til forskellig lokale foreningsformål, rives ned så kun bindingsværkshuset står tilbage - eller delvist rives ned og genopstå som et nyt medborgerhus for Bryggen. Det sidste forslag hænger delvist sammen med en forventet nedlæggelse af medborgerhuset Gimle på Nytøjhusgrunden, når - byggeplanerne for dette område af Ørestaden bliver aktuelle. Som det fremgår af a rtiklen 'Medborgerhus?' i Bryggebladet nr.4 vil et medborgerhus på havnen maksimalt blive omkring 113 a f Gimles størrelse - et forhold der tiltaler nogen og afskrækker andre. Værksteder for børn og unge Allerede i 1994 foreslog Bryggens Børncatelier at Det Gule Pakhus kunne bruges til et børnekulturhus og meldte sig samtidigt parate til at lægge sine egne aktiviteter ind i de eksisterende haller, der måtte blive ledige, hvis og når man lokalt overtog bygninger. Vi fandt, at huset var yderst velegnet til værksteder af alle salgs - og at dets beliggenhed midt i Havneparken ville kunne tilføje en masse spændende udadvendte aktiviteter til hele parken, og give Bryggens børn og unge plads og frirum til at eksperimentere med billeder, musik, teater, film o.m.a. I et par møder med lokalrådet enedes vi om, at lokalrådet kunne bruge Børneatelierets tilsagn på lige fod med andre interesserede - feks. lokalhistorisk forening, men med den fleksibilitet, at vores aktiviteter ville kunne rokeres rundt med under en indretning- og ombygningsfase. Siden har Parkafdeling overtaget bygninger og foreløbligt fortsat lejemålet for Columbus Film for et år af gangen, mens lokalrådet stadig forsøger at klarlægge en holdning til bygningernes fremtidige anvendelse. BRYGGEBLADET 12. marts 1998 Ungesavner mødested I de sidste par år har Bryggens Børneatelier beskæftiget sig en del med projekter for større børn og unge - først og fremmest fordi børn og unge i alderen å r på Bryggen delvist mister den tætte forbindelse, de har til hinanden og kvarteret, fordi de alle har måtte flytte skole fra 5. klasse. Vi tror, at det er af største betydning for de unge selv og for Bryggen, at der bliver skabt nogle rammer, hvor de unge kan mødes og arbejde sammen om forskellige interesser - selv indrette værksteder, mødesteder, diskotek, bokserum, modesystue, sejlklub og bådeværksted eller hvad der måtte udfordre deres fantasi. Vi tror, at Det Gule Pakhus - også uden større ændringer - vil tiltale børn og unge, og vil kunne blive et spændende åbent værkstedshus, et levende miljø, hvor både børn og unge, voksne og gamle har mulighed for at mødes og udveksle ideer og praktiske erfaringer. Vi har søgt om penge til etablering af mødesteder for de unge og har fået positive tilbagemeldinger fra nogle af de større pengetanke. Der kan sikkert findes andre lokaler end Det Gule Pakhus, men et samlet værkstedshus for børn og unge i Havneparken vil være ideelt og en enestående nyskabelse, som vil kunne sætte København og Islands Brygge på det børnekulturelle verdenskort. Med venlig hilsen Bryggens Børneatelier Torben Helsinghoff og Hans Ulrik Riis GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Kobenhavns Malerlaug Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT GUDSTJENESTER Sønd. 15/3 kl. 11: Helene Dam. 3. søndag i fasten Sønd. 22/3 kl. 11 : Helene Dam. Midfaste Tirsd. 24/3 kl : Hans Anker Jørgensen. Lars von Triers elementer Onsd. 25/3 kl. 14: Helene Dam. Barbettes gæstebud AKTIVITETER Hans Tausens Børneklub For børn 5-11 år. Leder: David Oehlenschlæger, Njalsg. 1 O, 1.th., Hver 2. søndag kl i konfirmandlokalet Hans Tausens Børnekor Leder: Organist Britta Bugge Madsen, tlf Torsdag kl KFUM-spejderne Leder: Helle Postvang, tlf Tirsdag kl i kælderen. Folkedanserforeningen Leder: John Mortensen, tlf Ons. kl. 19 i menighedssalen. Studentennenlgheden Til kirken er der knyttet studentermenighedsarbejde. Nærmere oplysning kan fås hos studenterpræst Hans Anker Jørgensen lirs. og tors. kl på tlf , Kbhvn.s Universitet, Njalsgade 80, eller hos studenterpræstesekretær Birg.itte Wedel Jørgensen, mand. kl på samme tlf. Fastelaunssøndag L ørdag den 14. m arts kl : Børn i Hans Tausens Kirke!? På lørdag d. 14/3 kl er alle interesserede velkomne til offentligt møde om børnearbejdet i Islands Brygges sogn. Hvad kan vi for tiden tilbyde børn og forældre i kirken? Hvordan er samarbejdet mellem kirkens børnearbejde og andet børnearbejde på Bryggen. Hvad kan vi gøre bedre? Kan vi holde flere og bedre børnegudstjenester? Kan børneklubben fortsættes? Kan børnekoret og s~jderarbejdet styrkes? Kan vi tilbyde børnepasning under HANS TAUSENS KIRKE ISlANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S 1t voksengudstjenes terne. Meget afhænger af om vi kan etablere en kreds af frivillige medarbejdere, f.eks. af forældre. Mødet holdes på opfordring fra nogle forældre på Bryggen. Begge kirkens præster og repræsentanter fur kirkens børnearbejde vil være til stede. Alle børnevenner er meget velkomne, også med børn. Vi viser dem en video, mens vi voksne snakker. Venlig hilsen Hans Anker Jørgensen. Tirsdag d. 24. marts kl : Lars von Triers elementer Under denne overskrift er studentermenigheden igen arrangør af en højaktuel aften. Lektor i filmvidenskab ved Københavns Universitet, Peter Schepelern, har skrevet en meget spændende bog om Lars von Trier og hans film. På den baggrund fortæller han om Danmarks for tiden mest berømte filmkunstner, og ved hjælp af bl.a. videocitater fra filmene tager han os med på en rejse i Lars von Triers univers. Aftenen indledes med en temagudstjeneste om bl.a. forbrydelsens og kærlighedens elementer. Ved gudstjenesten medvirker Britta Bugge Madsen på orgel og de rytmiske musikere Lars og Anders Jubl. Sogne- og studenterpræst Hans Anker Jørgensen prædiker. Alle interesserede er velkomne til denne yderst aktuelle og alvorlige aften. Adgangen er gratis. Ka ffen koster kr. 5,-. Onsdag den 25. marts k l. 14: Babettes gæstebud Filmen Babettes gæstebud«, som også har været vist i fjernsynet, er bygget over Karen Blixens novelle af samme navn. KIRKEBIL Til onsdagsmødet den 25. marts vil Helene Dam fortælle om Karen Blixen og læse den berømte novelle op. H.D. Gangbesværede kan få kørelejlighed til kirken. Henv. senest dagen før på tlf KIRKENS KONTOR Kordegn Christian Lind, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt tirsd. kl lørd. ki.1q-12. SOGNE- OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen, Snorresgade 9, 2300 Kbh. S. Tlf Træffes på bopælen: onsd. + fred.kl &tors.kl Træffes Kbhvn.s Universitet Amager: tlrs. + tors. kl , tlf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har orlov ti11/2-99. KST. SOGNEPRÆST HeleneDam Østerbrogade 102, 2100 ø tlf. privat Træffes i kirken man , Tirsd., onsd. og torsd Tlf KIRKET J ENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirsten Hjorth, Bergthorasgade 3, 5. tv. Tlf Arb KIRKEVÆRGE Ark. Peter Pedersen Snorresgade 3, 2300 Kbh. S. Tlf

9 12. marts 1998 BRYGGEBLADET... Curlinghal på Bryggen Bryggen ligger som en lille enklave i København. Vi fylder kun lidt på et Krak kort og er lette at overse. Og vi bliver overset - hele tiden. Planer træffes henover hovedet på os, uden vi bliver spurgt om vore ønsker. Forbedringer på Bryggen er kun nået ved en stadig, stædig og sej kamp. Mange folk er i årenes løb slidt op - og ned, i kampen for Sojakagens lukning, havnepark, udvidelse af skolen m.v. Men jeg har fundet på en plan en ny strategi, og den hedder: Vi skal have en curlinghal til Bryggen. Ved vinter OL i Nagano skrev de danske curlingkvinder histgrie ved som de første danskere nogensinde, at hjembringe en medalje ved et vinter OL. Og det kan nok være at de både under og efter OL har været i mediernes og politikernes søgelys. Aviserne har været fyldt med spalte efter spalte, side efter side om dette "kostenes og stenenes dream-tcam". TV var på pletten - selv da en ny CD med OL holdets slagsang blev indspillet, med en række fremtrædende kunstnere. Og Hvidovres Big Mama, Britta, gav de hjemvendte curlingpiger en heltemodtagelse, umiddelbart fulgt op af et løfte om, at der inden for det næste år er bygget en selvstændig curlinghal i Hvidovre, så de jernhårde stenpiger ikke længere skal bydes elendige træningsvilkår på den ishockeyopkørte is i Frihedens Idrætscenter. Og det kan undre når Curlingforbundet i Danmark kun har 500 medlemmer. Og så var det jeg tænkte: Hvis vi fik en curlinghal på Bryggen, er der potientelt 5000 spillere. Det vil sige at man med et slag, har tidoblet de aktive curlingspilleres skare. Når der ud af de nuværende 500 curlingspillere er potientale til et hold i verdenseliten, vil det statistisk set være realistisk at Bryggens 5000 nye curlingspillere i løbet af de næste 4 å r vil have mindst 5 hold i curlingspillernes absolutte verdensklasse. Og når vore spillere vender hjem fra de store mesterskaber ude omkring i verden, tynget af de medaljer i ædelt metal, som de bærer om halsen, vil Bryggen ikke længere være en parentes i en lokalvejviser - nææ Bryggens navn vil stråle frem på ethvert Verdenskort Vi vil for stedse have indskrevet os i historien. Alles øjne vil rettes mod os, og der vil ikke være grænser for både offentlige og private investorers lyst til netop at lade Bryggen være det sted, som skal tilføres millioner og atter millioner af kroner. Det kræver kun et blink med øjet og vupti har vi en ny svømmehal med vandrutchebane, spapool og bølgemaskine. Et enkelt vip med pegefingeren og vi har et gigantisk idrætsstadion. Et lille nik med hovedet og alle der ønsker det har fået installeret bad uden huslejestigning og øget gældsætning. Og politikerne vil end ikke vove den tanke, at føre øget trafik fra en havnetunnel igennem Bryggen, eller for den sags skyld smadre Fælleden med en Ørestad - for det vil Bryggens borgere ikke have. Og er der noget der kan skabe respekt er det store idrætspræstationer. J ens Mikkelsen, Overborgmesteren i København, er altid klar med pandekager og festivitas på Rådhuset, når sportshelte vender hej m. Det er såre enkelt kære medbryggeboere. Der er kun en kamp tilbage at kæmpe og det er kampe~ for: EN CURLINGHALPA BRYGGEN. Sidsel Sputnik lukket Ballroom fortsætter hvor Sputnik slap Spillestedet og rockklubben Sputnik i området omkring Kigkurren har drejet nøglen rundt. En væsentlig del af klubbens eksistens bestod i at unge arbejdsløse organiseret i det såkaldte Projektkompagni, leverede arbejdskraft til stedet. Projektkompagniet, som også "leverede" arbejdskraft til andre kulturelle initiativer i København. Projektkompagniet fik det dog sværere og sværere med økonomien og måtte i begyndelsen af januar dreje nøglen rundt. Det betød også døden for spillestedet Sputnik. Men lokalerne som udover spillestedet også består af cafe og til rockbands over hele København har dog allerede fået nye bestyrere. Nemlig Morten Lykkeby og Rasmus Hegnet som selv øver i et af de 170 øvelokaler har lejet spillestedet af ejeren af hele komplekset Kurt Bank Kristensen. - Det har været en glidende overgang, men vi overtog lokalerne i februar hvor vi s hinede det hele op og døbte spillestedet "Ballroom", fortæller Rasmus til Bryggebladet Med navnet Ballroom er cirklen ved at være sluttet fra da entreprenøren Anders Eigen for 5 år siden startede Eigen Ba11room. - Vi ønsker at fortsætte stedet, som det oprindeligt var tænkt, fortsætter Rasmus og lover levende musik i Rock'n Roll-afde- rnæ r ked a e _. tak t i llykke med d a gen Hej Frederik. Du ønskes et stort tillykke med de 3 år d. 12/3. Håber du får en dejlig dag. Kys og kram fra Far, mor, Sara og Josefine Til»marokkoungerne«Hjertelig tak for den meget flotte gave I sendte til mig. Håber vi ses til næste år. Mange hilsner Aage """ Forkvinde for Bryggegymnastik Ellinor R. Nielsen fylder 15.marts år og en stor hyldest fra alle får. 17.marts er det Alexandras tur og et brygge-hurra her kommer nu. Optagelse af hilsner til mærke- og fodselsdage er gratis. Skriv tydeligt\ Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2) senest sondagen for kl. 16. Billeder vil blive returneret- ved madsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert. lingen allerede fra næste måned. Indtil nu har Ballroomet lagt lokaler til 2 technofester, men også fotoudstillinger og modeshows har været afholdt i lokalerne. - Og det passer helt fint ind i vores stil. Vi ønsker nemlig ikke kun at være et rock-spillested, men at lægger lokaler til forskellige typer kulturelle arrangementer. F.eks. vil vi stil- le storskærm op til VMslutrunden i fodbold til sommer, og vi vil også gerne samarbejde med lokale kulturfolk om forskellige arrangementer. Baren i Ballroom har åben hver dag fra kl.l og weekenden foreløbig fra kl.l , men også dette bliver sikkert snart udvidet, slutter Rasmus Hegnet fra Ballroom. tkj c.._ navn l gade l nr.!am..l1r,_,. -,NJM - i\ A... ~... :;:; _ * ~ '"'. 'F c l,. \.<. E l l N b- s v A L & 5 E ~ '=""' ~ "Ø \) E l ~ L \Å. E: - r-j E Er A l \] ~ f'l c R \) ~ (t - l & (t E N t: {\J ~ p l l- ~ o it ['1 :- 1:. r== - s p ~ R t ti l s ~...- A!<. =- - A """"" v A L. E l"...".. ø l E r-l ~ ~ - s o &l A tj 5 - l -;;;;- ol.. RI s E t0 (,- c. 1- b- Å } ~ N ;- p l"""' t: T ~ ø E (t L.. -- l - t R. "' ( s: 7" ~ - ET E L E l Er '- A ]) t... R. """"'.) E l r... ;us- u H ~ r-j f..,_ L l - -.} t.i i ~"""- o... L l ~ - E J) l E Vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebladet nr. 4 blev: I.J. Mortensen Halfdansgade 5, st. th. Deltagelse Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 22. marts kl. 16. Blandt de korrekte løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v l Per Toft, lsiands Brygge 25, hvor præmien i øvrigt kan afhentes. UtJf'R MA7C~ I Fø~øRO- Au-r /vin(, &o ve& SoLe ÅPTI?'R 1./TOl. Vf) PH E ""'''t,.. FootHAfl~ ffds/ca - : l ~ orr i... ~ ~~ l~ (NSOI'I FlOD Gt.øM$1 :;;t ~f)(,,..,...,,(" "'"Q('l TIL ME'0\(1'4! kon\-(11 n-an Oll D~ li \<for I/NC. f Oll l~ )(LI$Tlc; ONO TON(; ME7tll Ovti!U~ 1~0- Nøtvo. j.~(; TAGe POL $/ojjti>pt ~ 8LJ+~ s ro o..:a~ ol& r S}N(. OY'"'~ [AL"~' Kf'>'Of"(J Qo,;.Sf\o<V (.lord( N ~ OYil SIUIM".. ~~ ~X& Lt.._ thtc.t' GVO Øl Tp CNS IWI'oS.TCN (Io/Oll.. T l. 't' IIO"'A" G«./V(N F U C. L ::: P C.E -f.lfl> TOtJE' ~ 0~0 IIJOEHAVU... 'RI IIØtVC.r.-- evn~~.... I<JtOE... NOPRET. l' Pllr ~o~~. St"lll6 U TIL IKU ~t11sta& HEST. Dllfllr, MJDT.. J )J AT TOlV f c;uo li l~.,.:'

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 30. oktober 1997 5. årgang nr. 18 BRYGGEBLADET Kirsebæralleen plantes nu i Havneparken Fredag d. 7. november tager borgmester Bente Frost det første spadestik til plantningen af 134 træer langs Havneparken

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

BRYGGEBLADET. hen eksemplet på, hvordan en bemandet legeplads udfylder

BRYGGEBLADET. hen eksemplet på, hvordan en bemandet legeplads udfylder 28. april 1999 7. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Legepladsen nedlægges Kommunen villukke den bemandede legeplads i Gunløgsgade Man skulle tro det var logn. Men ifølge kommunen, skal legepladsen i Gunløgsgade

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

Stop for badeværelser

Stop for badeværelser 12. februar 1998 6. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Stop for badeværelser Fadæsen om byfomyelsesmillionerne truer m ed at standse de planlagte badeværelsesindretninger i Saga G, Njal A og Njal Saga Den besynderlige

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen 31.maj 2000 8.årgang nr. 11 BRYGGEBLADET Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen Støt dig selv Indlagt i dette blad finder du et girokort til Lokalrådet/Bryggens

Læs mere

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig 15.december 1999 7.årgang nr. 21 I alt 66 børn i børnehaveog fritidshjems-alderen skal i fremtiden helt over på Amager Fælled Vej for at komme til deres institution. Det bliver resultatet af, at selskabet

Læs mere

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand 1 O. april 1997 5. årgang nr. 7 BRYGGEBLADET Endnu ingen penge fra Norden til Havneparken Skinnerne ryddes, muren bygges men hvor langt vil kirsebæra lleen nå Solen er så småt ved at bebude forår i Havneparken,

Læs mere

Ingen nye badeværelser på Bryggen

Ingen nye badeværelser på Bryggen 11. maj 1993 1. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Ingen nye badeværelser på Bryggen Ejendomsselskabet Norden stopper nu nye badeværelser i deres ejendomme p.g.a. beboeres protester mod prisenfor moderniseringerne

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag

BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag 17. januar 2001 9.årgang nr.1 BRYGGEBLADET Andelssnak Kom til orienteringsmøde om andelsboligforeninger den 25. januar Bryggebladet inviterer til et orienteringsmøde om andelsboligforeninger torsdag den

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne 13. juni 2001 9.årgang nr.11 BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN Storbyliv Et godt storbyliv er afhængigt af en sund eksistens- og livsopfattelse, som igen afspejler et sundt, respektfuldt

Læs mere

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen.

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen. 28. oktober 1993 1. årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Skoleudvidelse på vej Skolen på lsiands Brygge vil være fuldt udbygget til 1 O. klasse inden år 2000 I en samtale med skole- og kulturborgmester 1bm Ahlberg

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand 2000BRYGGEBLADET 15. november 8.årgang nr. 19 Ny uro om Ejendomsselskabet Norden Ejendomsselskabet jeudan vil bruge købet af stor aktiepost i Norden til at gennemtvinge en fusion. Erhvervsadvokat kalder

Læs mere

Bryggens butiksliv truet

Bryggens butiksliv truet 21. april 1994 2. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Bryggens butiksliv truet Ej endomssel skabet N ord e n str a m mer kursen med enorme lej eforhøjelser p å erhvervslej em ål Vi kan lige så godt dreje nøglen

Læs mere

BRYGGEBLADET. Bryggebladet søger bude Ring til Laura på 31 54 98 06

BRYGGEBLADET. Bryggebladet søger bude Ring til Laura på 31 54 98 06 9. februar 1995 3. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Trusler og fup-breve Boligsp ekula nt afsløret i flere pinlige situa tioner Thrben Bograd, der midt i december, købte tre ejendomme med 700 lejligheder, vil

Læs mere

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03

sankthans Politikere på slap og våd line God sommer Bryggebladet er tilbage 13. august 03 18. juni 2003 11. årgang nr. 11 sankthans Mandag d. 23. juni i Havneparken ved kulturhuset for alle hekse, troldmænd og rollinger. Velkommen til en dejlig sommeraften ved vandet! I tilfælde af regn trækker

Læs mere

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder.

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder. 8. maj 2002 10. årgang nr. 8 Havnebadeanstalt på Bryggen Politikerne er ved at vedtage en placering af den første københavnske badeanstalt siden 1950 erne. De første skitser er netop offentliggjort. Badeanstalten

Læs mere

Tandlægerne på Bryggen. Stephen Ambrosius Pedersen. Lars Nielsen

Tandlægerne på Bryggen. Stephen Ambrosius Pedersen. Lars Nielsen 11. august 2004 12. årgang nr. 12 Bryggebladets ferie er slut. Det skal fejres. Dels med flere forsøg ud i farvetrykningskunsten. Dels med en lille sensommerkonkurrence: Find Holger Da sommeren begyndte

Læs mere

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen?

Hvad er efter din mening det vigtigste tema i valgkampen? 26. januar 2005 13. årgang nr. 1 Mød Viggo og Bob. Portræt side 14 Bryggens nye ældreråd på plads. Nyheder side 9 Det vigtigste er vel at få regeringen væltet. Hele regeringen. Lis, Gunløgsgade. Sundhedsvæsenet.

Læs mere

Bryggenet udvider fortsat

Bryggenet udvider fortsat 4. juni 2003 11. årgang nr. 10 Bryggenet udvider fortsat På Bryggenets første ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj blev det besluttet at investere 650.000 kroner på en udvidelse af fibernetværket

Læs mere

Dyrere huslejer i vente

Dyrere huslejer i vente 1 O. marts 1994 2. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Dyrere huslejer i vente LLO med i udarbejdelsen aflejelovsforslag, d er forringer lejernes kår væsentligt Bryggebladet er kommet i besiddelse af et ændringsforslag

Læs mere