Planlægning er imidlertid intet andet end struktureret omtanke. Og hvem vil ikke blive bedre af rettidig omhu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning er imidlertid intet andet end struktureret omtanke. Og hvem vil ikke blive bedre af rettidig omhu?"

Transkript

1 Forretningsplanen Der kan synes at være en modsætning imellem det kreative, innovative sind og planlægning. Man kan mene, at planlægning kan forstyrre kreativiteten, eller innovatoren mener, at planlægge ved nedskrivning er unødvendigt arbejde for ham. Under alle omstændigheder har han jo det hele i hovedet. Så hvorfor bruge gold tid på at nedskrive det? Det er da også uomtvisteligt, at mange iværksættere har haft succes ved blot at starte op med sin innovation uden den store planlægning - med det, han havde i hovedet. Planlægning er imidlertid intet andet end struktureret omtanke. Og hvem vil ikke blive bedre af rettidig omhu? Iværksætteren er næsten altid nødt til at kommunikere med omverdenen, når han skal realisere sin ide. Han har typisk ikke pengene selv og må derfor kommunikere med investorer. Han vil typisk heller ikke producere det hele selv, hvorfor han også må kommunikere med leverandører. Over for tunge interessenter, dvs. interessenter, der skal risikere noget for at entrere med iværksætteren, er forretningsplanen det bedste kommunikationsmiddel. Alle investorer hader at tage risici. Forretningsplanen må derfor indeholde en meget stor sandsynliggørelse af, at investeringen er sikker for investor samtidig med, at han med stor sandsynlighed vil få en fornuftig forrentning af sin investering i virksomheden. Den sikkerhed kan han kun føle, hvis han forstår sammenhængen imellem markedet, den tiltænkte kapacitet og kompetencen hos de udøvende, dvs. iværksætteren selv og dem, han vil have til at hjælpe sig med at realisere ideen. Ofte vil potentielle leverandører skulle investere mange ressourcer i managementtid og penge for at kunne involvere sig i iværksætterens projekt. Dvs., at leverandører ofte vil kræve den samme sikkerhed som investorer. De skal jo sikkert investere i maskiner, ny teknologi, nye forme, nye materialer etc. for at kunne opfylde iværksætterens ønsker. Og det koster megen tid og mange pen- 17

2 ge.og det er meget risikofyldt, for hvem sidder med problemet, hvis projektet har mangler eller på anden måde kuldsejler? Der skal opstilles følgende strukturer for en systematisk forretningsplan: 1. Idégrundlaget 2. Markedsgrundlaget 3. Kapacitetsgrundlaget 4. Det juridiske grundlag 5. Rådgivningsgrundlaget 6. Vurdering 7. Mål 8. Strategier 9. Detailplanlægning 10. Budgetlægning 11. Kontrol 12. Risikovurdering 13. Køb og salg af virksomheden/generationsskifte Ad 1. Idégrundlaget Dette afsnit er meget vigtigt, fordi det behandler selve problemstillingen for projektet. Hvordan er ideen opstået, hvorfor tror man, at det kan være et kommercielt projekt, hvad er visionen. Der bør være en beskrivelse af idégrundlaget (behov hos specificerede kundegrupper og umiddelbar kompetence hos iværksætteren). Ad 2. Markedsgrundlaget Den første forudsætning for at opstarte projektet er naturligvis, at der er et behov for varen/serviceydelsen, og at iværksætterens vare/serviceydelse er konkurrencedygtig i markedet. Markedets generelle markedsfaktorer (makrofaktorerne) er de overordnede forudsætninger for en efterspørgsel. Disse faktorer findes inden for Politiske forhold Økonomiske forhold Demografiske forhold Kulturelle forhold Teknologiske forhold Andre væsentlige forhold 18

3 og er især for innovative projekter vigtige at beskrive. Ofte er iværksætterens ide udsprunget i ændringer i disse makrofaktorer, og det er her, de største gevinster kan hentes, fordi der ikke eksisterer produkter/services i forvejen. Eller spillereglerne ændres radikalt. Som f.eks. mht. privatiseringen af jernbanedriften i Europa, der har fået Ikea til at planlægge egen jernbanedriftsselskab til betjening af transporten af de mange møbler, som Ikea får produceret i Østeuropa. For ti år siden var der stort set ikke noget, der hed Internettet, men se, hvor mange produkter og services, der er knyttet til denne nye teknologi og se, hvilke enorme gevinster, der er hentet hjem for de innovative. Markedets størrelse må estimeres, og der bør udarbejdes prognoser for markedets udvikling over de næste 5-10 år. Det er altid nemmere at få sit projekt finansieret, hvis markedet er stort, og vækstraterne er høje, end hvis der er tale om modne markeder med mange udbydere. Hvilke segmenter er der i markedet, og hvorledes kan virksomheden udvikle produkter og services over tid til disse segmenter? Hvorledes er mulighederne for international ekspansion? Hvorledes køber markedet ind? Hvordan ser købscentret ud? Søger segmenterne de samme produktfordele? Hvor meget betaler kunderne for lignende produkter? Hvor lang tid tager det at erhverve en kunde? Hvor meget koster det at erhverve en kunde? Hvornår betaler kunderne? Selv et nok så lukrativt marked kan blive ganske vanskeligt for virksomheden, hvis der er effektive udbydere på markedet eller udbydere, der hurtigt kan producere virksomhedens innovative produkt. Har iværksætteren patenteller mønsterbeskyttelse for sin vare? Hvordan kan patentet omgås? Man må med andre ord foretage en grundig konkurrentanalyse: Hvilke konkurrenter er der på markedet nu? Hvilke resurser kontrollerer de? Hvilke stærke/svage sider har de? Hvorledes kan/vil konkurrenterne reagere over for iværksætterens innovation? Hvad kan iværksætteren gøre som modtræk imod disse reaktioner? Er der ikke aktuelle, men potentielle konkurrenter? Er det tilrådeligt for iværksætteren at indgå partnerskaber eller strategiske alliancer? Det er vigtigt, at iværksætteren i forretningsplanen beskriver tingene, som de er og ikke forsøger at forskønne billedet af konkurrenternes styrker. Senere i 19

4 planlægningen kan iværksætteren beskrive måder at agere i markedet på under hensyntagen til konkurrenternes stærke og svage sider. Produktet/serviceydelsen skal bringes til markedet. Derfor er det vigtigt at beskrive distributionsforholdene på markedet. De etablerede distributionskanaler kan være blokerede af nuværende udbydere, men der kan være alternative måder at distribuere på. Prognoserne for afsætningen (forecastningen) må tage udgangspunkt i de makroøkonomiske overvejelser, efterspørgsels-, udbuds-, og distributionsforholdene. Alt afhængigt af hvor innovativt iværksætterens produkt er, må prognoserne i forskelligt omfang tage udgangspunkt i f.eks. de makroøkonomiske forhold. Er produktet et new-to-the-world produkt, er de fremtidige afsætningsmuligheder ofte bundet op på udviklingen i en bestemt teknologi, f.eks. bluetooth teknologien for mobiltelefoner. Ad 3. Kapacitetsgrundlaget For at kunne gennemføre projektet skal iværksætteren have kompetence inden for de personelle, maskinelle, bygningsmæssige og finansielle områder. Personerne bag det nye projekt er meget vigtige for den succesfulde implementering af projektet. Man vil spørge: Hvad ved de? Hvem kender de? Hvor kendte er de? De første to spørgsmål skal tjene til at kunne danne sig et indtryk af deres indsigt og erfaringer. Det sidste spørgsmål går på, at det skaber tryghed hos kunder, leverandører og medarbejdere, hvis personerne bag projektet har været succesfulde i lignende projekter før. For at kunne svare på disse tre overordnede spørgsmål, bør forretningsplanen indeholde svar på følgende spørgsmål: 1) Hvor er iværksætterne fra? Hvor er de uddannet? Hvor har de arbejdet - og for hvem? 20

5 Hvad har de opnået - professionelt og personligt - tidligere? Hvad er deres renommé i forretningsverdenen? Hvilken erfaring har de, som er direkte relevant for ideen bag projektet? Hvilke erfaringer, evner og kundskaber har de? Hvor realistiske er de mht. projektets chancer for succes og de udfordringer, der kommer? Hvem bør ellers være med i teamet? Er de indstillede på at antage højt kvalificerede folk? Hvordan vil de reagere på modgang? Har de modet til at foretage de uundgåeligt hårde valg, som skal gøres under processen? Hvor kommittede er de mht. projektet? Hvad er deres motivationer? Investorer og venture fonde får i hundredvis af ideoplæg og forretningsplaner til vurdering, og mange ideer ser besnærende ud og er beskrevet levende og entusiastisk, men til syvende og sidst er det personerne bag projektet, der er helt afgørende for projektets gunstige implementering. Det karakteristiske er også, at omverdensfaktorer ofte ændrer sig radikalt undervejs. Det er derfor vigtigt, at personerne bag har evnen og viljen til at korrigere og abstrahere fra oprindelige koncepter og fremgangsmåder, hvis omverdensfaktorerne nødvendiggør det. Dette kan ofte være det allersværeste for iværksættere, der naturligt nok har en tilbøjelighed til at holde fast i de oprindelige ideer. Mht. maskinelle kapacitet er det spørgsmålet, om iværksætteren skal opbygge kapaciteten selv eller outsource produktionen. Findes der overhovedet leverandører til det nye innovative produkt? Skal man samle produktet selv, men outsource fra forskellige leverandører? Hvilke leverandører skal man samarbejde med og evt. gå i partnerskab med? Er disse leverandører dygtige, erfarne og kendte? For de skal jo være en del af virksomhedens produktionsbase, og den nye virksomhed bliver som ovenfor beskrevet bedømt på de personer, der står bag firmaet ikke blot i ejerkredsen, men også i leverandørkredsen. Er leverandørerne gode til ikke blot at producere, men også at udvikle? Er de stabile? Kan man regne med dem, hvis der opstår problemer? Kan leverandøren være en potentiel investor? Mht. bygninger og jord skal man beskrive lokaliseringsovervejelser, der har betydning i forhold til kunder, råvarekilder og arbejdskraft. Der skal beskrives, hvordan man har tænkt sig at finansiere projektet. Hvilke finansieringskilder egner projektet sig til, når man tager risiko og sikkerhed i betragtning? I den forbindelse bør man overveje relevante offentligt støttede 21

6 ordninger. Men også leverandørfinansiering, leasingarrangementer og andre mere kreative finansieringsløsninger bør overvejes. Ad 4. Det juridiske grundlag Dette afsnit består af en beskrivelse af de relevante muligheder, som iværksætteren ser for at etablere virksomheden. Skal det ske som enkeltmandsvirksomhed, A/S, ApS, P/S, K/S o.lign. Hvilke registreringer er nødvendige? Patent-, mønster- og varemærke-, domæneregistrering og intellektuelle rettigheder skal overvejes nøje, og reglerne herfor skal følges. Der skal tages stilling til, om patentbureauer er nødvendige for at hjælpe med ordentlige ansøgninger på dette vanskelige felt. Det er også vigtigt på forhånd at tage stilling til, hvilke forsikringer, der er nødvendige for at drive virksomheden. Man kan evt. bruge en forsikringsmægler og få et tilbud på en basispakke. Ikke mindst mht. ansvarspådragende adfærd er forsikringer vigtige. Ad 5. Rådgivningsgrundlaget Der er i disse år mange initiativer for at støtte innovativ virksomhed. Man bør derfor konstant være opmærksom på ordninger, som administreres af Erhvervs- og BoligStyrelsen. Ud over støtteordninger findes der en række serviceordninger til rådighed for iværksætterne og SMV erne. Det er f.eks. TIC centrene, Erhvervs- og BoligStyrelsen (Kontaktpunkter for iværksættere, Professionelle bestyrelser, Mentorordninger), Matchmaking arrangementer, ErhvervsService osv. Af mere generelle servicevirksomheder skal nævnes brancheforeninger, advokater, revisorer og virksomhedskonsulenter, hvis medvirken må beskrives i forretningsplanen. Danmarks Eksportråd yder værdifuld bistand ved SMV erens indgang på eksportmarkederne. 22

7 Ad 6. Vurdering De foregående fem afsnit dækker analysesiden i forretningsplanen. Analysen må herefter vurderes i sin helhed og syntesen udledes. En teknik til vurderingen er SWOT analysen, hvor muligheder og trusler i den eksterne omverden sammenstilles med virksomhedens stærke og svage sider. Ud fra dette kan udledes de problemstillinger (issues), som virksomheden står over for. Disse issues vil udtrykke virksomhedens forretningsmæssige muligheder. og på baggrund heraf kan planlægningen begynde. Ad 7. Mål Det første element i planlægningen er målformuleringen. Der skal som minimum sættes mål for afsætning, omsætning, overskud og forrentning af den investerede kapital. Ad 8. Strategier Strategier er udtryk for, hvorledes aktiviteterne tænkes udført i hovedtræk, således at de bliver målopfyldende. Der kan formuleres strategier for Etableringen Kapacitetsgrundlaget Markedsføringen for blot at nævne nogle af de væsentligste. Ad 9. Detailplanlægning Detailplanlægningen er en konkret udmøntning af strategierne mht. f.eks. personaleresourcerne, indkøb, produktion, markedsføring, internationalisering, finansiering o.s.v. Et vigtigt led er tidsplanlægningen - ikke mindst i projekter. Ad 10. Budgetlægning Der skal udarbejdes et resultat-, likviditets- og balancebudget. Budgettet skal vise, om målene kan nås med de aktiviteter, der er nedlagt i strategierne og 23

8 detailplanlægningen. Det er klart, at investorer er meget interesserede i at se tal, men budgetterne kan på ingen måde stå alene. Blot at aflevere nogle ark med budgetter til investorer er forkert. Enhver kan rent teknisk producere et flot resultatbudget, men hvis man ikke kan følge budgettets forudsætninger i den forudgående analyse og planlægning, er budgettet dødt og uvederhæftigt. Budgettet skal fremstå som en passiv opgørelse, baseret på de aktiviteter, der indgår i planlægningen, og som igen er et resultat af vurderingen på baggrund af analysen. Iværksætteren må derfor gøre meget ud af hele forretningsplanen og gøre så mange forhold som muligt klare, for kun derved kan investor forstå og anerkende konsekvensen: Budgetterne. Ad 11. Kontrol På planlægningsstadiet er det nødvendigt at redegøre for vitale kontrolområder. Det drejer sig traditionelt om Resultatkontrol Likviditetskontrol Kontrol af lønsomheden Effektivitetskontrol Strategisk kontrol men kan dreje sig om mere specifikke kontrolområder som f.eks. bestemte konkurrenters parameteranvendelse eller om udviklingen i konkrete makrofaktorer, f.eks. lovgivningen inden for et følsomt område. Ad 12. Risikovurdering En forretningsplan vil nødvendigvis bygge på en række forudsætninger. Man antager specifikke værdier af efterspørgselsdeterminanterne, af konkurrenternes parametre og iværksætterens egen planlægning. Det er klart, at det i praksis vil komme til at forløbe anderledes. Det er derfor nødvendigt at gøre sig overvejelser om planens følsomhed over for ændringer. Man må forsøge at forestille sig alternative udviklinger, f.eks. konkurrenters reaktion på virksomhedens markedsindgang. Kan virksomheden f.eks. tåle, at en væsentlig konkurrent sætter prisen ned med 30%? Eller lancerer en alternativ teknologi? Hvad vil der ske, hvis markedet pludselig ændrer holdning til virksomhedens produkt? 24

9 Den gode forretningsplan må prøve at foruddiskontere udviklinger, der med en vis sandsynlighed kan indtræffe. Og den bør indeholde et worse-case scenario. Kan virksomheden så overleve? Risikofaktorerne vil samtidigt være vitale kontrolområder, som beskrevet i forrige afsnit. Ad 13. Virksomhedsoverdragelse Forretningsplanen bør under dette punkt beskrive forskellige muligheder for investorerne for at udtræde af virksomheden. Investorerne er meget interesserede i, hvordan de kan kapitalisere deres investering. - ikke blot det løbende afkast. Præsentation af forretningsplanen Det er vigtigt, at forretningsplanen præsenteres ordentligt over for investorerne. Det skal aftales på forhånd, hvilke roller de enkelte fra innovatorsiden skal spille under præsentationen. Og der skal laves en strategi for, hvorledes forretningsplanen skal præsenteres. Præsentationen kan følge indholdet i Executive Summary, som skrives, efter at forretningsplanen er udarbejdet. Executive Summary er et resumé på et par sider, der opsummerer de væsentligste analyseresultater og de forretningsmæssige problemstillinger, som virksomheden står over for. Herudover bør der oplyses om målene (hvad skal vi omsætte for, hvad skal vi tjene, hvordan forventes investorernes penge at blive forrentede) samt de vigtigste tal fra resultatbudget, likviditetsbudget og balancebudget. Der redegøres for strategierne. Dernæst vil det være klogt at redegøre for, hvilke risici, som innovatorerne ser for sig. Der skal udarbejdes et præsentationsmateriale, der er tilpasset situationen. Derfor bør man også forinden indhente oplysninger eller evt. bede om præsentationstekniske hjælpemidler til præsentationen. Det kan være projektor til en PowerPoint præsentation, overheadprojektor, tavle, flipover etc. Herudover vil det være godt at medbringe f.eks. prototyper, emballager, billedmateriale, materialeprøver etc. I øvrigt gælder det så derefter blot om at være naturlig i sin præsentation. Man må gerne give udtryk for usikkerheder, der stadig er i projektet med planer for, hvordan man søger at minimere disse usikkerheder. 25

10 Man skal være klædt til lejligheden, dvs. med respekt for de mennesker, man skal møde. Det behøver ikke at være overpyntet. Afsluttende bemærkninger En af de vigtigste målsætninger med at skrive forretningsplanen er at få sit projekt finansieret. Det er ikke ligegyldigt, hvem investorerne er. Nogle investorer er kun interesserede i passive investeringer, mens andre kun er interesserede i aktive investeringer, dvs. investeringer, hvor de kan gå ind med management og styre udviklingen. Dette sidste kan være en god udvej for iværksætteren, der jo typisk ikke har managementerfaring og typisk en ganske særlig, snæver kompetence. Til gengæld må investor afgive megen selvbestemmelsesret og må endda ofte acceptere at miste majoriteten af aktierne. Der udøves ofte megen tankekraft i at udtænke, hvordan den bedste aftale kan strikkes sammen imellem investor og iværksætter med finurlige resultatbetingede udbetalinger og options. Det skal man passe på med, for det giver ofte bagslag. De bedste aftaler har følgende seks karakteristika: 1) De er simple. De er fair. De udtrykker troværdighed fremfor juridiske formuleringer De bryder ikke sammen, hvis den aktuelle udvikling afviger lidt fra den planlagte. De indeholder ikke utraditionelle incitamenter, som vil få modparten til at opføre sig destruktivt. De er nedskrevet i en aftale, der kun fylder få sider. Det er vigtigt at forholde sig til, at aftalen kun er et første skridt i en udvikling af virksomheden, der kan kræve mere kapitaltilførsel. Det er derfor tilrådeligt også at tage stilling til, på hvilke tidspunkter, virksomheden behøver mere kapital, og hvordan kapital i fremtiden kan fremskaffes. Det kan være en fornuftig strategi at starte op i lille skala. I et lille markedsområde eller med kun de væsentligste serviceelementer. Indtil nu har forretningsplanen jo været papirsløjd, så lad den stå sin prøve i praksis i et kontrolleret forsøg. Herved får man sat konkrete omkostninger på aktiviteterne, ligesom produktet/teknologien/servicen viser sin duelighed i praksis. Det er under alle omstændigheder tilrådeligt at foretage forskellige afprøvninger af produktet, inden det markedsføres. For at afprøve teknologien og for at af- 26

11 prøve markedet. Selv om det tager tid og koster penge og også ofte kan være lidt risikabelt i forhold til konkurrenterne, er det uhyre vigtigt at afprøve produktet inden lancering i stor skala. At fejle ved selve markedsføringen vil være en katastrofe. At fejle ved testene giver virksomheden muligheden for at tilrette produktet inden lanceringen. 1) William A. Sahlman: How to Write a Great Business Plan, Harvard Business Review, July-August 1997 Figur 1. Standarddisposition for en forretningsplan (Det skal understreges, at denne systematik kan fraviges i konkrete tilfælde. Der kan f.eks. overspringes afsnit, der ikke er relevante for det konkrete projekt, eller der kan tilføjes afsnit. Dispositionen har ambitioner om at være systematisk og passende til et standardtilfælde.) INDHOLD 0. Executive Summary 1. Introduktion 1.1. Baggrund Beskrivelse af den foreløbige ide Beskrivelse af virksomheden, dens baggrund og dens ressourcer Beskrivelse af det umiddelbare markedspotentiale for ideen Beskrivelse af det unikke ved ideen 1.2. Tolkning og afgrænsning 1.3. Problemformulering 2. Markedsanalyse De eksterne forudsætninger 2.1. Efterspørgselsforhold 2.2. Udbudsforhold 2.3. Distributionsforhold 2.4. Prognose 3. Kapacitetsanalyse De interne forudsætninger 3.1. Personel kapacitet 3.2. Realkapital kapacitet 3.3. Finansiel kapacitet 3.4. Kapacitet for Design og produktudvikling 27

12 3.5. Tilgængelighed af råvarer 3.6. Støtteordninger og rådgivningsmuligheder 4. SWOT-analyse 4.1. Muligheder 4.2. Trusler 4.3. Stærke sider 4.4. Svage sider 4.5. Issues 5. Formulering af idegrundlaget, målsætninger og mål 5.1. Idegrundlaget 5.2. Målsætninger 5.3. Mål 6. Formulering af strategier 6.1. Etableringsformen 6.2. Ledelsens sammensætning 6.3. Kapacitetsgrundlaget 6.4. Markedsføringen 7. Detailplanlægning 7.1. Etableringsformen 7.2. Ledelsesoverenskomster, rådgivere etc Kapacitetsgrundlaget Fysisk kapacitet Beliggenhed Lokaler/bygninger Maskinudrustning Inventar Personel kapacitet Design og produktudvikling Produktionspersonale Administrativt personale Salgspersonale Finansiel kapacitet Støtteordninger Kapital til etablering Kapital til drift 28

13 Formel kapacitet (Myndighedsgodkendelser mv.) Handelsregister Virksomhedsregistrering (CVR) Momsregistrering Patent-, mønster-, varemærke-, intellektuelle rettigheder, domæne-registrering Forsikringer 7.4. Markedsføringen Grundparameterfastlæggelsen Produkt Service og garanti Prisen Distributionen Kontaktparameterfastlæggelse Reklame, messer og PR Personligt salg 8. Implementering 8.1. Tidsplanslægning med ansvarsdelegering (Gantt kort) 8.2. Milepæle for projektet 9. Budgetter 9.1. Resultatbudget 9.2. Balancebudget 9.3. Likviditetsbudget 10. Kontrol Periodisk budgetkontrol Kontrol af indtjeningen Kontrol af effektiviteten Strategisk kontrol 11. Risikovurdering Potentielle problemer Risikofaktorer Alternative handlingsplaner 12. Virksomhedens fremtid Salg af virksomheden Generationsskifte 29

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Det effektive pitch deck:

Det effektive pitch deck: Det effektive pitch deck: Selv om der er utallige måder og holdninger til hvorledes et effektivt pitch deck skal se ud så viser forskning, at der er gennemgående træk for hvad der virker overfor en potentiel

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Sælg din ide og sælg dig selv

Sælg din ide og sælg dig selv Workshop 4 BlueInnovationCamp Sælg din ide og sælg dig selv Hans Peter Wolsing iværksætterkoordinator hpw@vhnordjylland.dk Jeg har valgt at sige noget om 3 ting: Markedsføring i alt Præsentation af idé

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning National Entreprenørskabsmesse 07 CP Bizz Mart Kategori: Idé -0 Pitch I hvor høj grad formår eleverne kort og præcist at fortælle om deres idé og værdien af denne? Idéhøjde I hvor høj grad er der tale

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation

Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Entreprenørskabstyper. Intro til begreberne causation & effectuation Hvordan laver I mad? Sarasvathy (2001) taler om to grundlæggende forskellige måder at lave mad på, som svarer til hvad hun har fundet

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter.

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter. Den gode projektplan Innovationsagent Kai Ormstrup Jensen fra DELTA vil, med baggrund i InnoBooster programmet, fremvise en projektplan, som giver overblik over de vigtige parametre i projektarbejde. Projektplanen

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

5. mm virksomhedsledelse

5. mm virksomhedsledelse 5. mm virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Evnen

Læs mere

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER Innovation X den 26. januar 2012 Jens-Ole Nielsen - EMPATICO Jeg hedder Jens-Ole Indehaver af EMPATICO 25 år i marketingbranchen som projektleder, kontaktchef,

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Forretningsplan 2012

Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Ide og forretningsgrundlag...4 Mission:...4 Vision:...4 Mål:...4 Marked og kunder - forretningsområder...5

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Møde med bank, realkredit eller investorer Have din egen dagsorden Være klædt på - vær

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Værditilvækstseminaret - d. 20. november

Værditilvækstseminaret - d. 20. november Værditilvækstseminaret - d. 20. november Stampenborg Specialkonsulent William S. Andersen Deltagere 6 landmænd 9 DLBR 3 Landbrugsskolerne 7 VFL Deltagere fra VFL i dag Gustaf Bock Birgitte Wulff Mikaelsen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere