Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45"

Transkript

1 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, David, Pia K., Knud, Sussie, Aase. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 8. Claus K. ønsker at præcisere, at under AD. 3 pkt. h. hvor bestyrelsen giver udtryk for frustrationer over, at blive fejlinformeret af snedkerfirmaet, at det ikke er Claus`es holdning. Under AD. 10. Nyhedsbrev / Inde katte skal registreres, men ikke forsikres. AD. 3 Forretningsordenen. Spørgsmålet om stemmeret til suppleanter i tilfælde af længere tids sygdom / fravær. Efter en debat konkluderede bestyrelsen, at vi bibeholder reglerne som de er i dag. AD. 4. Meddelelser fra varmemester v / Claus Kæstel / Per N. C. Bygge og økonomi / Regnskab v / Esbern Ott rykker op under pkt. AD. 4. a. Vedr. dørpumper. Claus har undersøgt med hjælpemiddelcentralen, om de muligvis kan gå ind og støtte økonomisk med opsætning af ny dørpumpe. Det kan dreje sig om 3 opgange nr Der er indhentet 2 tilbud på dørpumper. Priserne er Snedkerfirmaet: Type - Dorma ,- kr. inkl. Moms, samt elarbejde for 16 døre. Nørhold og Lemming , - kr eks. moms og elarbejde for 32 døre. 1

2 Meddelelser fra varmemesteren fortsat. b. Man er i øjeblikket ved at renovere kloakkerne ved blok 4. forløbet har varet godt 3 uger, man forventer at der vil være både vand og toiletter klar på fredag. Det er ikke blevet mere end den forventede overslagspris. Per Varmemester har oplyst, at renovering af kloakkerne i de resterende blokke kan vente, det er ikke så presserende.. c. Omkring problemer med termostatbatterier på badeværelser. Flere opgange, hvor man har opsat disse termostatbatterier det kan give problemer med trykket på vandet og det varme og kolde vand. Der kan sætte sig aflejringer som generer. Nogle har slet ikke filter i. Hovedregel, at de skal sættes op med filter. Claus henstiller til, at disse termostatbatterier ikke sættes op fremover. Dette godkendte et flertal i bestyrelsen. d. Der er ansat en ny funktionær d Peter Gliese Pedersen, meningen er, at han senere skal overtage stillingen som 1. mand. e. Bænke til de grønne områder er bestilt til levering i uge 38. f. Vedr. udskiftning af TA ventiler. Der resterer stadig at blive udskiftet i ca. 50 lejemål. Torben Lind og ejendomsinspektør Per Nielsen har afholdt et møde, hvor de aftalte at de sidste ventiler der skulle skiftes skulle gøres løbende, når man kunne komme ind i et lejemål. Bestyrelsen står undrende over for, at Per N. har indgået sådan en aftale uden om bestyrelsen. Leverandøren har fået udbetalt penge før arbejdet er færdiggjort. Bestyrelsen besluttede at forlange, at arbejdet skal være afsluttet inden for de næste 2 måneder uden regning. Beboerne skal have den fornødne varsel, og kan håndværkerne derefter ikke komme ind skal beboerne betale brug af låsesmed. Konklusionen må være, at når Freddy indkalder til møde med varmemester, samt håndværker må det være klart at disse møder ikke kan afholdes uden at Freddy er tilstede. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat for 2005/2006. v Esbern Ott Esbern O. gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt af en enig bestyrelse. 2

3 AD. 5. Meddelelser fra udvalgene. a. Aktivitets og miljøudvalget Promenadekoncerten. Festudvalget afholder møde på torsdag d. 7. september. Legepladsudvalg. Tilmelding til udvalget blev fra bestyrelsen Pia H. Sussie, Pia K. Uden for bestyrelsen er de beboere der har tilmeldt sig. Udvalget afholder møde og fremlægger forslag til næste bestyrelsesmøde. Pia H og Aase indkøbte planter d. 13. august til et beløb af ca kr. inkl. Moms i samarbejde med Claus og Peter. Der manglede 2 rosenbuske i forhold til det indkøbte, samtidig viste det sig at det ikke var de rosenplanter vi specifikt havde gået og udvalgt og derefter havde placeret på vogne til levering ugen efter. Pia H. sender en skrivelse som bestyrelsen har godkendt til firmaet Planteriget. Buskene langs bedet med stenen skal klippes ned. Et flertal i bestyrelsen nedstemte forslaget til at der skulle sættes en bænk op i bedet, hvor stenen er placeret. Evaluering af den fælles Sankt Hans fest er afholdt. Der fremkom et overskud på 3.543, - kr. Beløbet skal føres tilbage til afdelingerne. Det er ikke tilladt at overføre overskuddet til en forening til brug til næste år. Der er nedsat en forening ved navn Bål og Brand. Det første møde vil blive afholdt d. 1. nov. Regnskabet for sommerfesten blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen. b. Information og kontorudvalget / IT udvalget. Knud har geninstalleret computeren. Harddisken re-parioneret og Windows + diverse software herunder Office pakken. AVG Antivirus og firewall er installeret Printer installeret og afprøvet. Det er klart blevet bedre med hastigheden. Bestyrelsen besluttede at vente med indkøb af flere ram. Hjemmesiden nyt domæne navn fra d. 10.oktober 2006 www afd3torvet.dk Blækpatroner til printer, man sender en mail til Freddy når der mangler en farve. Man skal vente med at skifte farven til der kommer et kryds i feltet, hvor det starter med et spørgsmålstegn. 3

4 c. Bygge og økonomiudvalget Fremover skal vi have en udskrift af budgetkontrollen hver d. 15. i måneden fra administration. Afholdelse af internt budget/regnskabskurset gik godt. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Spørgsmål omkring renseriet. Freddy forhører sig hos administrationen. DVD omkring husorden. Der skal undersøges om, hvad koster den og kan den lægges ud på Info kanalen når den bliver aktiveret. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fortsat. Bestyrelsen oplever, at der generelt er en dårlig oprydning på området. Bl.a. har der ligget mange glasskår 3 dage i træk foran blok 2. dette er meget uheldigt, især da det jo også er der børnene færdes. Bestyrelsen henstiller til, at dette bliver bedre. AD. 6. Meddelelser fra kasserer v / David Oszlak. D.d. er der brugt , - kr. Udover dette er der tilmeldt 3 personer til deltagelse på kursus. Kurset Freddy havde tilmeldt sig er blevet aflyst. AD. 7. Organisationsbestyrelsen v / Freddy, Pia H., David. Der har ikke været afholdt møde i denne måned. Freddy deltager fra afd. 3. på mødet med fjernvarmeværket med fuldmagt fra bestyrelsen. Afdeling 3 har nu 104 stemmer. Der er forslag om nye vedtægtsændringer bl.a., så der fremover højst kun er 15 stemmer til hver afdeling. AD. 8. Kommende repræsentantskabsmøde. Valg til organisationsbestyrelsen. John Madsen fra afd. 1 og 2 fortsætter. Brian Nissen fra afd. 1 og 2 genopstiller. David Oszlak fra afd. 3 genopstiller. 4

5 AD. 9. Antenneudvalget v / Pia Hoeing Svensson. Der har været problemer med fast IP adresse. Fugmann har haft en tekniker ude, men der er stadig problemer. Quick guiden fungerer ikke optimalt. I enkelte blokke fungerer det, men i andre blokke gør det ikke. Fugmann vil nu komme ud og afprøve dette. Der er 8 beboere som har meldt sig frivilligt til en test. AD. 10. Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Der har været afholdt et møde med Teknisk forvaltning, Brøndby kommune. Vedr. forslag til forbedringer / omlægning af Torvet bl.a. forslag om en cykelsti, samt bump på vejen. Skrivelse fra Tandlæge Mette Mop vedr. problemer for hendes patienter med hensyn til placering af bænk ved siden af klinikken. Klagen bliver sendt videre til Brøndby kommune, da dette er deres område. Vedr. placering / opbevaring af aviser / reklamer til omdeling. Freddy skriver til beboer vi har behandlet det her på mødet. Pia H. skriver til distributionen i forlængelse af det tidligere fremsendte brev. Skrivelsen vedr. ventelisten på køkkener blev godkendt af bestyrelsen Skrivelsen vil blive fremsendt til de berørte beboere på listen. Indbydelse fra Aksel Borresen til reception d. 15. februar. Freddy og Pia H. deltager. Brev fra administrationen vedr. forhåndsbestilling af postkasser. Dette blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter, at der skal indhentes en ny aftale med anden firma indenfor VVS. Afslag fra Brøndby Kommune vedr. ansøgning om spillehal med 15 maskiner i en forretning på Torvet. Forretningen havde søgt kommunen direkte uden om boligselskabet. 5

6 AD. 11. Forslag og kommentarer til Nyhedsbrev / Dagsorden. Cykler langs muren / Renovering af kloakker ved blok 4 / Termostatbatterier / Ansat ny funktionær / Hjemmeside / Legepladsudvalg er blevet nedsat / Indekatte skal registreres. AD. 12. Eventuelt. Der bliver indkaldt til et budgetmøde. Mads arrangerer middag i oktober. Dirigent på næste møde: Karin Husk afbud til formand eller sekretær Referent: Aase Birthe Stisen 6

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21.

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21. REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21.45 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma.

Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma. DIRIGENT: TINA AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Hans P. Christensen (HPC) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) Marianne Larsen

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat. 2012-05-07, Side 1 af 9. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09

Referat. 2012-05-07, Side 1 af 9. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Referat 2012-05-07, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Lars Larsen (LL) Frank Hansen (FH) Punkter

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere