Vestjydsk Jagthornblæserlaug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestjydsk Jagthornblæserlaug"

Transkript

1 Vestjydsk Jagthornblæserlaug STIFTET ANNO 1990, 21. MAJ I DEN STAD HOLSTEBRO Jubilæumsskrift i anledning af 25-års jubilæet Link: Vestjydsk Jagthornblæserlaug

2 Vestjydsk Jagthornblæserlaug. Jubilæumsskrift i anledning af 25-års jubilæet Udgiver: Vestjydsk Jagthornblæserlaug, maj Redaktion: Ulla Voldbjerg Sørensen, Peter Lund Koefoed, Lisbeth Vester Kristensen og Mette Vilsbøll. Skribenter: Knud Erik Gade, Leif Aslak, Keld Nielsen, Conny Frank, Anders From Nielsen, Ulla Voldbjerg Sørensen, Verner Mortensen, Ulrich H. Pedersen, Michael Jensen, Peter Lund Koefoed, Alex Nygård, Svend Erik Pedersen og Jens Einar Egefjord. Forside: Vestjydsk Jagthornblæserlaugs logo tegnet af Henning Bruun Laursen i

3 Forord Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af, at Vestjydsk Jagthornblæserlaug har 25-års jubilæum i Lauget har med andre ord eksisteret fra Der er tidligere udgivet et jubilæumsskrift ved Vestjydsk Jagthornblæserlaugs 10-års jubilæum, som er tilgængeligt på Laugets hjemmeside. I dette jubilæumsskrift kan man læse om Laugets oprettelse, aktiviteter og Laugsskråen. Nærværende jubilæumsskrift er en fortsættelse af det tidligere jubilæumsskrift. Her kan du læse beretninger fra de tre oldermænd i perioden , om faste begivenheder i Lauget og om øvrige aktiviteter i de forgangne år. En stor tak skal lyde til de laugsbrødre og laugssøstre, som har leveret bidrag til dette jubilæumsskrift. Tak til: Knud Erik Gade, Leif Aslak, Conny Frank, Anders From Nielsen, Ulla Voldbjerg Sørensen, Verner Mortensen, Ulrich H. Pedersen, Michael Jensen, Peter Lund Koefoed, Alex Nygård og Svend Erik Pedersen. Også tak til dem, som gennem årene har taget billeder ved begivenheder i Vestjydsk Jagthornblæserlaug. Nogle af disse fotos er indsat i dette jubilæumsskrift - de øvrige kan findes på Laugets hjemmeside. Endelig skal lyde en tak til redaktionen, som har stået bag jubilæumsskriftet. Tak til: Ulla Voldbjerg Sørensen, Peter Lund Koefoed, Lisbeth Vester Kristensen og Mette Vilsbøll. 25 år er lang tid, og det skal fejres. Jubilæumsfest afholdes i Skyttegården på Hjerl Hede lørdag den 6. juni 2015, hvor æresmedlemmer, laugsbrødre og laugssøstre med påhæng er inviteret. God fornøjelse med læsning af jubilæumsskriftet! Keld Nielsen Oldermand 2

4 Indholdsfortegnelse Indledning ved de forskellige oldermænd fra Vestjydsk Jagthornblæserlaug fra Vestjydsk Jagthornblæserlaug fra Oldermand anno Faste begivenheder i Vestjydsk Jagthornblæserlaug Onsdagssamlinger Hjortebrøl og urskovsgys Vildttilberedning Fasanjagt på Venø Julefrokost Laugsgilde Årets Trutter Sommerafslutning Duelighedsprøver og forbundsmesterskaber i jagthornsblæsning Øvrige aktiviteter i Vestjydsk Jagthornblæserlaug Skabet til insignier på Fox and Hounds, Hotel Schaumburg Udrykninger i Vestjydsk Jagthornblæserlaug Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning på Nørre Vosborg i Signaler til duelighedsprøver efter Vestjydsk Jagthornblæserlaugs repertoire i Egefjords prolog fra 10 års jubilæet

5 Indledning ved de forskellige oldermænd fra Vestjydsk Jagthornblæserlaug fra ved Knud Erik Gade, oldermand fra og æresmedlem Dette bidrag til jubilæumsskriftet dækker perioden fra 21. maj 2000 til den 3. april 2005, hvor jeg var oldermand. Som tiltrædende oldermand ved Laugets 10-års jubilæum den 21. maj 2000 udtrykte jeg nogle tanker og ønsker om Laugets fremtid, herunder nogle ting som Laugsstyrelsen måske burde være mere opmærksom på. Det var absolut ikke et ønske om at ændre Laugsskråen eller de grundlæggende principper, hvorefter Laugsskråen blev forvaltet. Jeg pegede bl.a. på: at Laugsstyrelsens informationer til Laugets medlemmer om trufne beslutninger blev forbedret at Laugsstyrelsen havde fokus på at støtte den gode blæsermæssige udvikling hos alle laugsbrødre at både Laugsstyrelsen og laugsbrødre fortsat giver tid og plads til samvær, således at det gode kammeratskab i Lauget kan fortsætte og udvikles I ovennævnte periode havde jeg den glæde at følge udviklingen i Lauget og se, at der fortsat skete en god udvikling både spillemæssigt og kammeratligt. Vi fik udgivet et regelsæt af den 24. marts 2001, så alle kunne se noget om påklædning m.v. Der blev indført en 10-års nål, som et synligt tegn på, at man havde været laugsbroder i 10 år. 10-års nålen blev uddelt første gang ved laugsgildet i marts Jeg vil nedenfor tilføje noget til de punkter, som er beskrevet i jubilæumsskriftet , men kun der hvor der er noget at tilføje: Duelighedsprøver i jagthornsblæsning Alle resultater herfra er beskrevet i oldermandens beretning ved laugsgilderne eller spillemesterens årlige beretning. Laugets Egne faste arrangementer Onsdagssamlingerne er fortsat efter de sædvanlige gode principper og har fortsat udviklet mange rigtige gode hornblæsere. Det er efter mit skøn "stedet", hvor den gode bramfrie og hjertelige tone er til stede, og onsdagssamlingerne er også fortsat stedet, hvor Laugets brødre og søstre frit kan drøfte mange emner. Laugsgilderne Laugsgilderne bliver fortsat afviklet efter den samme læst, som de hidtil er blevet. Det gør gilderne til noget særligt, og mange ser virkelig frem til denne festaften. Laugsstyrelsen Laugsstyrelsens virke har altid været noget ganske særligt. Det var noget helt særligt at møde op til møderne i Laugsstyrelsen, hvor alle er meget engagerede og ansvarsbevidste. Som nævnt fik vi i 2001 udarbejdet et sæt regler vedrørende påklædning. Vi fik indført 10-års nålen. Vi fik også forbedret vor kommunikation mellem Laugsstyrelsen og laugsbrødrene. Laugsbrødres og laugssøstres indsats for Lauget Det skal her nævnes, at alle har været yderst villige til at yde en indsats, når der er blevet bedt om hjælp enten ved en blæsermæssig indsats eller andet. 4

6 Vestjydsk Jagthornblæserlaug fra ved Leif Aslak, oldermand fra og laugsbroder 2005 pluk fra året I 2005 mistede vi Laugets medstifter, æresmedlem og 1. oldermand Jens Einar Egefjord. Den 28. april sov Egefjord stille ind. Egefjord var en fantastisk personlighed og igangsætter. Majoren har om nogen præget dette laug, og vi ved, at han til det sidste, fulgte med i alt hvad vi foretog os. Gennem 10 år var Egefjord oldermand. Det lå ham meget på sinde, at vi til stadighed holder fast i traditionerne samt at alt bliver gjort med format og på et niveau, der tjener Lauget til ære. Dét vil vi bestræbe os på at leve op til. Egefjord var selvfølgelig også jæger, og jeg er sikker på, at han jager på de bedste revirer, hvor han er nu! Det har været berigende at opleve kammeratskab, samarbejde og samvær med J. E. Egefjord. Æret være Jens Einar Egefjords minde. Året har været lige så travlt som tidligere år med deltagelse i mange arrangementer og andre begivenheder. Dette har Lauget kunnet takket være de mange hjælpsomme personer, der villigt stiller op, når der er behov for det. Der er 84 laugsbrødre. Der er både afgang og tilgang hvert år, men der er en støt fremgang fra år til år. Duelighedsprøven i Ølgod gav det ventede resultat. Begge pokaler blev genvundet af Lauget. Peter Lund Koefoed vandt solo. Laugets guldgruppe vandt denne gruppe med 16 point over Hedeblæserne. Laugets deltagere i soloblæsning klarede sig også rigtig godt. Til lykke til Peter med Amtsmester titlen. Laugets deltagere var igen den helt overvejende del af deltagerantallet i duelighedsprøve i års jubilarer. Vi kan igen i år glæde os over, at der blandt vore laugsbrødre og søstre er nogle, til hvem vi kan udlevere et synligt tegn på, at man har været med i Lauget i 10 år. Det drejer sig om: Ruth Nørgaard Pedersen (tidligere i Laugsstyrelsen) og Poul Erik Severinsen. Knud Erik Gade beretter følgende: Dette er min sidste beretning som oldermand for Vestjydsk Jagthornblæserlaug. Det har givet mig mulighed for at tænke over den tid, jeg indtil nu har været med i Lauget. Lauget har eksisteret i 15 år, og bortset fra 2 år har jeg i hele perioden været med i Laugsstyrelsen. Dette har givet mig megen glæde, men alt skal have en ende. Det skal min periode som oldermand også. Jeg har bedt om at måtte fratræde posten som oldermand. Dette har Laugsstyrelsen tiltrådt. Der skal derfor vælges en ny oldermand. Spillemesteren har bedt om at fratræde. Dette har Laugsstyrelsen også tiltrådt. Dette betyder at Laugsstyrelsen indstiller til forsamlingen, at Peter Lund Koefoed tiltræder som spillemester og Leif Aslak tiltræder som oldermand. Øvrige poster fortsætter uændret. Stor tak til den tidligere oldermand Knud Erik Gade der nu på konsulentbasis supporterer Laugsstyrelsen pluk fra året Velkommen til 3 nye laugsbrødre i Vestjydsk Jagthornblæserlaug: Jes Brask, Immanuel Bitch-Larsen og Henrik Hedegård. Vi har igen haft et travlt år. Lauget har forhøjet feststemningen eller blot markeret anledningen ved mange arrangementer fødselsdage, jubilæer, begravelser, skydestævner, jagthundestævner, duelighedsprøver, Forbundsmesterskaber, kulturelle arrangementer, klubhusindvielser samt ved årets mange fællesjagter i det ganske land. Det største arrangement til dato var VM og Europamesterskaberne for stående hunde i Vildbjerg i efteråret. 9 gange blæste vi til vildtparader, middage og medaljeoverrækkelser. Det var også her vi for første gang blæste for de Kongelige, idet Prinsgemal Henrik åbnede VM stævnet. Forår i skoven var henlagt til Præstbjerg Naturcenter. Op imod 30 gik en tur omkring søen. Vejret var koldt og blæsende. Af de mere specielle indslag kan nævnes Renés hjemmelavede rævepis som lige gik an nok mest pga. vejret! Her indledte René, det der senere skulle blive en karriere i Lauget som brygmester. Altmuligmanden Max Frederiksen overraskede alle med et massivt udbud af flåttænger! 5

7 Der var intet begynderhold i JFU sidste år. Det er 3. år i træk og Laugsstyrelsen er bekymret for denne udvikling. Heldigvis ser det ud til, at tilgangen til Lauget også kan ske på anden vis. Hjortebrøl og Urskovsgys tiltrak kun 7 personer. De oplevede til gengæld hjortene brøle i Fejesø. Kassemesteren skræmte i mørket vor spillemester fra vid og sans, da han pludselig og helt uventet fjernbetjente billåsen Husk lige denne spændende aften til efteråret! Juleafslutningen på Koglen ved Bjarne Frandsen er en fornøjelse. Børge, Martin og Bjarne viste de musikalske talenter og leverede god underholdning med sang og spil. Vildttilberedningen i februar blev afviklet under ledelse af den dygtige kok Michael Buch. Hvordan kan den mand være åle slank med det mad, han leverer? Jørgen Fruensgård stod for underholdning af pigerne - vinsmagning, og her er Jørgen jo på hjemmebane. Bestemt en god oplevelse for alle. Duelighedsprøven i Ølgod gav sølvmærker til Anders (1266 point), Lars (1436 point) og Kim (1359 point) næste station er det ypperste for jer tre. Sammen med holdleder Niels Ulrik P., Ulla og vor mand på tinge, Niels Ulrik N., fik i gruppe sølvmærke med 1352 point. Guld solo fik Svend Erik (1585 point), Jens Peter (1574 point), Ras (1422 point), Niels Ulrik P. (1713 point) samt Regionsmester Peter (1996 point). Sammen med Alex, Poul, Keld og Leif fik gruppen Regionsmesterskabet og guldmærket med 1710 point. Til alle: Knæk og Bræk i Ølgod om en måneds tid! Forbundsmesterskabet 2005 blev afviklet 14. maj på Sæbygård. Størst var naturligvis forventningerne til Peter kunne han gøre det igen, nu i den fineste klasse blandt Mesterblæserne? Peter Lund Koefoed gjorde det som bekendt igen! Han vandt med 1383 point foran Henrik Skov Thomsen, Christiansfeld 1282 og den tidligere dobbelte mester Søren Fabrin, Ribe Et STORT TILLYKKE til dig Peter! Poul troede også på dig og havde champagne med til Sæby. VJL hjemførte tillige de første gruppemedaljer i bronze i B rækken. TILLYKKE til Keld, Ras, Alex, Poul, Jens Peter, Svend Erik, Niels Ulrik P og Peter. Disse resultater har sat VJL på landkortet en ny æra, som vi i Lauget kan være stolte af. De 3 pokaler pryder nu skabet med vore insignier på Fox and Hounds. 10 års jubilarer. Vi kan igen i år glæde os over, at der i Lauget er nogle trofaste brødre/søstre, til hvem vi kan tildele 10 års tegnet. Det drejer sig om: Bruno Christiansen, Bent Østergård, Martin Jansen, Bent Bay Pedersen, Niels Ulrik Pedersen og Knud Pedersen. Tillykke til 10 års jubilarerne pluk fra året I det forgangne år er der sket en udskiftning i Laugsstyrelsen, uden valg.leif Aslak bad sig fritaget på grund af arbejde m.m. Keld Nielsen overtog posten som oldermand. Ulrich Pedersen overtog posten som gildemester. Laugets første tur i år gik til Stubbergård, vi var ca , der fik en rask gåtur både på den korte handicapsti og på den lange udrute til ruinerne af klostret. Per Iversen, Ålborg, havde vi på besøg, og vi fik lært en del om blæseteknik m.m. Der skal lyde en stor tak til Max Frederiksen, idet han sponsorerede dagen. Hjortebrøl. Her trodsede personer mørket, og med Verner som stifinder - hvad han er god til - fik vi hjortebrøl, så hårene rejste sig. Efter turen hyggede vi i Else og Verners stue på Nymølle med kaffe og medbragt brød. Storvildt og Afrika. Immanuel Bitsch-Larsen gav os en aften med lysbilleder og historier fra sin tid som læge i Afrika - og jæger. Og sikke oplevelser, jagt uden at det var trofæjagt, men for at brødføde de omkringliggende landsbyer. Oplevelser fra en svunden tid som vi andre kun kan drømme om. Tak til Immanuel Bitsch- Larsen. 6

8 Juleafslutning på Koglen. Igen i år lagde Bjarne Frandsen lokaler til vor juleafslutning. Martin og Bjarne leverede god underholdning med sang og musik pluk fra året I 2008 mistede vi vores laugsbroder Poul Erik Severinsen. Severinsen blev optaget i Lauget I en periode hvor Lauget var under udvikling, fungerede Severinsen som 3. spillemester og var med til at undervise de nye, der kom til os på Skovlund. Ved vore Laugsgilder havde han til opgave at gøre vores kommende laugsbrødre og søstre klar, og føre dem frem til optagelse i Lauget. Æret være Poul Erik Severinsens minde. Duelighedsprøven i Ølgod gik som forventet - vi præsterede mange gode resultater. Og som sædvanligt fik vi vores pokaler med hjem, men man må vedgå, at standarden er ved at være høj over hele linjen, så der bliver noget at leve op til. Det skal dog siges at VJL stadig viser sig ved at møde talrigt op, og hvis vi ikke kom, ville prøverne efterhånden blive noget tamme, så det håber jeg, at vi stadigvæk vil gøre. Forårsturen var lagt til Keld Hansen (købmanden fra Søndervig) i Vemb, hvor han viste os rundt på godset. Først gik vi en tur i terrænet, hvor vi så på viltagre og fik fortalt lidt om hans måde at drive jagten på. Et par af pigerne nåede dog ikke med rundt, idet de hellere ville med Bitch, da han ikke var så godt gående. Herefter var vi i Keld Hansens jagtstue, og sjældent har jeg oplevet Lauget så stille, som da de kom ind og så stuen - med god grund - det var en stor oplevelse med alle de trofæer. Keld Hansen fortalte om sine mange jagtoplevelser, og han kunne sikkert være blevet ved længe, men aftenen gik på hæld, og vi sluttede af med hornblæsning. Forbundsmesterskabet i Varde Mesterskabsklassen er en stor udfordring, og vi fik i 2007 at føle, hvad det vil sige at være i mesterklassen, selv om både Jacob og Henrik og gruppen gjorde deres bedste, så slog det ikke rigtig til. En god dag med mange gode blæsere både solo og gruppe, så vi prøver igen i A gruppen i år. Sommerafslutning. Traditionen tro, sluttede vi af med grillaften på Skovlund. Verner leverede som altid ørreder, som blev tilberedt på grillen, medens folk gik en tur ud i naturen - og Anette gik sammen med nogle af pigerne i drivhuset og kiggede på sommerblomster. Som noget nyt havde Ulrich taget sin kuglegrill med, hvor vi grillede et par dyrekøller. Efterårsturen gik i år til Venø, hvor gildemesteren havde aftalt et besøg hos Anders som er ansat som skytte hos Kristian Kjær. Vi var først ude og se fuglereservatet, hvor Ulrich fortalte os om de forskellige fugle, der holdt til derude. Efterfølgende kørte vi op til Anders, hvor vi hørte noget om fasanopdræt, så fasanrugeriet m.m.. Nogle af os købte frosne fasaner af Anders - en lærerig aften. Julefrokosten er en tradition, og igen i år lagde Bjarne Fransen lokaler til. Vi fik en masse god mad - røget hjort, sild og kage. Ikke mindst Rene Frederiksens hjemmelavede drikkelse som efterhånden er blevet en nydelse i forhold til i starten, hvor vi nærmest var forsøgskaniner. Martin og Bjarne leverede god underholdning og musik. Vildttilberedning. Endnu en gang overgik gildemesteren sig selv ved at fremtrylle nogle pragtfulde opskrifter: Jordskokkesuppe, hjort i webergrill, kage til kaffen og æbledessert. Vi brugte de fleste af de svampe, vi med møje og besvær havde samlet (bortset fra dem Jens Peter påstod, han havde glemt hjemme), og Alex leverede jordskokker af egen avl. Vinen til maden havde vi fået for at spille til et jubilæum. Som noget nyt var damerne med om eftermiddagen, hvor de hyggede sig med os andre. Vi fik lavet en ny nodebog, således at det i fremtiden skulle blive nemmere, når vi skal lære nye stykker. En stor tak til Max Frederiksen som har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen og tillige sponsorerede materialet pluk fra året Duelighedsprøven i Ølgod gik som forventet. Lauget præsterede mange gode resultater. Som sædvanligt fik vi vores pokaler med hjem, men standarden er ved at være høj over hele linjen, så der bliver noget at leve 7

9 op til. Det skal siges at, VJL stadigvæk viser sig ved at møde talrigt op blev det sidste år, hvor vi blæste under den gamle kreds, hvad 2009 bringer, når vi skal spille sammen med den nye kreds 2, vil tiden vise. Men jeg er sikker på, at udfordringerne ikke bliver mindre, og det er jo altid en fornøjelse at se og høre, hvad de andre kan præsentere. Vores forårstur blev i år til en gåsetur, idet vores gildemester havde arrangeret en tur med Naturbussen. Vi mødtes i Klosterheden, hvorefter turen gik til fjorden. Undervejs blev der vist film af diverse naturoptagelser, og vi må vedgå, at vores gildemester Ulrich har en fantastisk viden om de forskellige fugle, der blev set undervejs. En lærerig og hyggelig aften. Forbundsmesterskabet 2008 blev afviklet på Borreby Gods på Sjælland - en lang køretur, men humøret var højt, og sædvanen tro var konkurrencen hård. Man må medgive at de øvrige grupper var gode, og selv om vi gjorde vores bedste, så slog det ikke til. Men skidt - vi havde en god dag, og vi kommer stærkt igen i år. Som noget nyt, havde vi efter gildemesterens forslag, flyttet vildttilberedningen til september måned og til Rolf Krake skolen. Helt igennem en succes. Pigerne, gildemesteren og en enkelt mand tog på svampetur, medens øvrige mænd og Lisbeth gik i køkkenet. Vi fik kage til kaffen - en lille en kunne der også blive, og så blev der arbejdet hårdt. Selv oldermanden måtte hjælpe til. Menuen bestod af rejeroulade til forret og snepper til hovedret. Medens vi hyggede os med maden, arbejdede pigerne hårdt med at samle svampe - hvad de ikke vidste var, at gildemesteren havde leveret svampe fra eget lager i det tilfælde, at de ikke kunne finde nogen. Men de fandt mange svampe, så vi fik til fryseren derhjemme. Helt igennem en god dag og aften, og vi må takke gildemesteren og nogle af laugsbrødrene, at de var så godt skydende, så vi kunne få snepper nok til hovedretten. Alex Nygård påskønnes med nogle flasker vin, fordi han altid beredvilligt træder ind, når vi nu og da mangler en til at dirigere os. Rene udnævnes til Laugets brygmester og skal således sørge for, at der til enhver tid er en bryg, som passer til årets arrangementer. Forårets bryg skal være blid som kvinden. Sommerens bryg sød som dens frugter. Efterårets bryg spændende og varieret som vejret. Og vinterens bryg skal være en, som man kan varme sig på. Enhver som kritiserer dine egenskaber som brygmester, udover oldermanden, skal bidrage med en flaske til fremstilling af kommende livseliksir pluk fra året Den 8. februar sov Immanuel Bitsch-Larsen ind. Bitsch blev optaget i år 2006 og berigede Lauget med sine oplevelser både som missionær og storvildtjæger - dog med den forskel, at når han tog på jagt, var det for kødets skyld. Der var mange munde at mætte i missionen og omegnen. Æret være Immanuel Bitsch-Larsens minde. Duelighedsprøven i Viborg var en blandet oplevelse sidste år, måden dommerne dømte på fik efter prøven meget kritik. Blæsernes standard var måske for nogle lige under middel - dog burde flere af dem have fået mærker. Som det positive fik vi som sædvanlig vores pokaler med hjem. Vi er blevet en stor kreds og måtte kæmpe mod gruppen Femina. Standarden ved kredsmesterskaberne er høj, men jeg mener, at VJL gør sig godt ved mesterskaberne både kvalitets- og deltagermæssig. Kredsmesterskaberne afvikles i år i Ålborg. Jeg håber her, at vi kan gøre Lauget ære og give de andre kamp til sidste tone. Vores forårstur blev en fisketur. Henrik Hedegård havde fået en aftale i hus med Keld Hansen, således mødte vi talstærkt op med familie og venner for at tynde ud i gedde bestanden i den store sø. Det positive resultat blev 11 gedder af forskellig størrelse, og med møje og besvær fik vi da og så grillet nogle pølser til de ivrige fiskere - selv om det var ved at blive spændende en overgang, idet gasgrillen ikke var for tæt. Forbundsmesterskabet blev afviklet på Rugaard Gods på Fyn. Humøret var højt, og som sædvanlig var konkurrencen hård. De andre grupper var gode, men i år var vi bare bedre. Efter en lang og hyggelig dag med mange gode blæsere både solo og i grupper skulle der findes en gruppevinder i A klassen, skriverkarlen og 8

10 oldermanden var desværre kørt, da resultaterne blev offentliggjort. Mobiltelefonerne blev rødglødende, da resultatet blev offentliggjort: Vinder af A klassen blev Vestjydsk Jagthornblæserlaug. Traditionen tro sluttede vi foråret af med grillaften på Skovlund. Verner leverede ørreder, som blev tilberedt på grillen, medens folk gik en tur i naturen. Anette gik sammen med nogle af pigerne i drivhuset og kiggede på sommerblomster - igen drog mange af pigerne af med blomster til billige penge en rigtig hyggelig aften. Vildttilberedningen 2009 blev igen en oplevelse for smagssanserne. Gildemester Ulrich drog i skoven med pigerne for at samle svampe. Mændene og et par af vores laugssøstre gik i gang med at tilberede maden. For at være sikker på at der var svampe til dagen havde gildemesteren været i eget depot. Pigerne fandt dog en del svampe som de kunne tage med hjem til eget forbrug. Vi fik kage til kaffen og en lille en eller to - vores brygmester havde en smagsprøve af hans kunnen med Menuen bestod af grillede rejer på spid, W e- ber stegt krondyrkølle fra kalv, som gildemesteren havde nedlagt og til sidst grillede bananer. Som noget nyt havde vores gildemester lejet en fasanjagt på den sydlige ende af Venø. Vi var ca. 30 laugsbrødre, søstre og gæster. Dagen startede med hornmusik og parole, herefter gik vi på jagt efter fuglene. Efter første såt var humøret højt, idet der blev leveret knap 30 fasaner. Herefter blev man enige om kun at skyde fasankokke for ikke at skyde kvoten op for hurtig. Dog havde fasanerne gemt sig i de kommende såter eller helt forladt dem, idet der kun blev leveret nogle få stykker. Efter en god frokost, den sikre såt, gik vi på jagt igen. Vi fik en masse motion og vores hunde fik mange gode oplevelser, mange brugte patroner og fasanerne skiftede køn hen på dagen. Der blev råbt kok, og da den landede, var det en høne. Fasanerne var vendt hjem til de først såter i løbet af dagen. Dagen sluttede med en flot parade med snepper og fasaner på række - knap 50 stk. En pragtfuld dag. Vores hjemmeside kører optimalt og har utrolig mange besøgende - flot arbejde skriverkarl Poul Lauridsen. Oldermand anno 2015 ved Keld Nielsen, oldermand fra Efter at jeg havde været gildemester i en del år i Lauget, stod vi i den situation i 2007, at vores daværende oldermand Leif Aslak bad sig fritaget fra sit hverv, idet han ikke kunne få det til at hænge sammen med arbejde m.m. Lauget skulle derfor finde en ny oldermand. Der blev snakket lidt frem og tilbage på vores møde i Laugsstyrelsen. Hvem skulle tage over? For det at være oldermand i et laug, forpligter både på godt og ondt. Jeg kom for skam at sige, at en oldermand ikke kunne være under 50 år, uden at tænke på at jeg var blevet de 50. Alle i styrelsen kiggede på mig og mindede mig om, at jeg var trådt ind i de voksnes rækker, og derfor var det ikke alderen, der var nogen hindring. Enden blev, at jeg indvilligede i at træde til som oldermand, dog på den betingelse at vores nuværende gildemester sagde ja til at afløse undertegnede som gildemester, og det har vist sig at være et godt valg. Det var med nogle sommerfugle i maven, at jeg sagde ja til at overtage posten som oldermand, for man kan være nok så meget oldermand/formand, hvis der ikke er opbakning. Det har været nogle spændende år og en fornøjelse, når man har et laug, der støtter op, om det vi laver. Det være sig vores onsdagssamlinger, hvor der kommer mellem 20 og 30 laugsbrødre og søstre, mesterskaber, sommerafslutninger og laugsgilder. En af vores forcer er, at der er plads til at komme, som man har tid til. En del laugsgilder er gået - nye laugsbrødre og søstre er kommet til i Lauget. Vi er stadig i fremgang, og det er en fornøjelse at se, hvordan den enkelte blæser udvikler sin kunnen. Nogle har nemt ved det, og andre må kæmpe med horn og noder. Hvordan Lauget ser ud om føje år, kan kun fremtiden vise. Vi skal holde retningen, som vores første oldermand lagde ud, og som det står i vores Laugsskrå: Laugets formål er at samle jagthornsblæsere fra det ganske Vestjylland til udøvelse af deres færdigheder, samt at mødes til festlig samvær. 9

11 Faste begivenheder i Vestjydsk Jagthornblæserlaug Onsdagssamlinger ved Conny Frank, laugssøster og Anders From Nielsen, laugsbroder, 2015 Onsdagssamlingerne er det bærende element i Vestjydsk Jagthornblæserlaug. Her samles man til hyggeligt samvær under udøvelse af blæsning på jagthorn i alle facetter. Lauget har ca. 90 laugsbrødre og søstre. Dette antal er ret konstant, idet nye tilkomne erstatter dem, der falder fra. Laugets brødre og søstre kommer fra hele Vestjylland, og Laugsskråens 2 er således opfyldt. Onsdagssamlingerne finder sted på Skovlund i Holstebro på onsdage fra til Disse samlinger finder sted fra primo januar til juni og fra september til december. Deltagerantallet ved de enkelte samlinger varierer fra 25 til ca. 30. Der blæses på såvel Fürst Pless horn som Parforcehorn. Hvis vejret er dertil, øves ofte udendørs på plænen, hvilket giver en fantastisk akustik og en god fornemmelse af, hvor flot jagthorn kan lyde, når mange blæser flerstemmigt sammen. Ved samlingerne, der ledes af spillemester Peter Lund Koefoed, behandles alle relevante emner, og der orienteres om planlagte aktiviteter, herunder bl.a. den såkaldte udrykningstjeneste, dvs. honorering af såvel interne som udefra kommende ønsker om indslag ved forskellige arrangementer. Alle laugsbrødre/søstre kan anmode om ordet, hvilket ofte benyttes til at berette om interessante jagtture, rejser og lignende I enkelte tilfælde inviteres personer udefra til at orientere om relevante emner. Det er kendetegnende for Vestjydsk Jagthornblæserlaug, at samtlige aktiviteter udføres i en afslappet atmosfære krydret med lidt godmodigt drilleri. Det helt essentielle ved onsdagssamlingerne er naturligvis blæsning på jagthorn. Der sættes en ære i, at kunne blæse alle de signaler, som Danmarks Jægerforbund har udgivet. Det er signaler, der benyttes ved jagt. Endvidere trænes der også i at blæse de signaler /musikstykker, der benyttes ved forskellige arrangementer. Disse musikstykker kan være flerstemmige. På nuværende tidspunkt er der 106 forskellige signaler på Laugets program. Spillemester Peter Lund Koefoed er en erfaren og dygtig jagthornblæser, som formår at videregive den rette klang, få indlært nye signaler og skabe en god og hyggelig tone under indlæringen. Hvert efterår afholdes kursus i jagthornsblæsning for nybegyndere. Det er kurser, der retter sig mod personer, der endnu ikke er optaget i Lauget. Undervisningen varetages af de ældre erfarne blæsere i Lauget. Der øves i et lokale på Skovlund onsdag aften, men pausen er fælles og foregår i Laugets øvelokale. Pausen indledes med at frokostsignalet blæses. Er der en dygtig eller heldig jæger, som har nedlagt hjort, buk eller andet specielt vildt, blæses Jægervisen, også kaldet Drikkevisen, og han/hun giver en lille en bagefter. Og så skal historien bag skuddet høres og måske tegnes. I hele jagtperioden tages en runde, hvor hver enkelt fortæller om sine jagtlige oplevelser i ugen, der gik. Efterfølgende blæses for alt nedlagt vildt. Efter pausen fortsætter blæsningen i de forskellige grupper eller også øves samlet, hvis der da ikke afholdes ønskekoncert. For de brødre/søstre, der ønsker at stille op til de traditionelle duelighedsprøver, der afholdes i kredsene, er der ligeledes hjælp at hente hos de erfarne blæsere. De seneste år personificeret ved gildemesteren. Stort set alle, der stiller op til kredsmesterskaber, kommer hjem med medaljer og diplomer for flot blæs. 10

12 Vestjydsk Jagthornblæserlaug har endvidere gennem flere år deltaget ved Danmarks Jægerforbunds mesterskaber i jagthornsblæsning. Deltagelse som gruppe kan være problematisk, idet der kræves megen øvning for at opnå et acceptabelt niveau. For at undgå, at denne aktivitet påvirker de traditionelle onsdagssamlinger, afholdes specielle træningsaftener for dem, der deltager ved Forbundsmesterskaberne. Lauget har igennem sine 25 år haft mange dygtige og inspirerende spillemestre, som har udviklet spillestilen, og på nuværende tidspunkt deltager Vestjydsk Jagthornblæserlaug i A-rækken til Forbundsmesterskaberne og har en Danmarksmester og flere med 2. og 3. præmie. Lauget er i dag meget velrenommeret, kendt for at være dygtige og er efterspurgte til indslag ved forskellige arrangementer i jagtlige sammenhænge. Jagthornsblæsning har været kendt i mange år, men er her i landet først blevet almindelig fra omkring 1970 og er stedse blevet mere og mere udbredt. Årsagerne hertil er først og fremmest, at undervisningen er blevet sat i system, men også at det etiske spiller en vigtig rolle, idet jagtoplevelsen består af flere facetter, blandt andet af jagthornspillet. Vestjydsk Jagthornblæserlaug har siden stiftelsen været stærkt medvirkende til at udvikle og udbrede jagthornspillet i hele Vestjylland. Der skal rettes en stor tak til initiativtagerne, der oprettede Vestjydsk Jagthornblæserlaug tilbage i Hjortebrøl og urskovsgys Ulla Voldbjerg Sørensen, laugssøster og Verner Mortensen, laugsbroder, 2015 I en del år blev Vestjydsk Jagthornblæserlaug i midt/sidst i september inviteret til hjortebrøl og urskovsgys under ledelse af Verner Mortensen. Man samledes ved tiden, både jagthornblæsere plus pårørende og andre interesserede hos Verner Mortensen på Nymøllevej 8, Råsted. Man medbragte madkurv, kaffe og lærke - men ikke jagthorn. Denne aften skulle der være ro. Ingen snakken eller trutten i naturen. Verner bød velkommen og gennemgik ordensreglerne, og derefter begav flokken sig på hjortejagt. Verner kender området som sin egen bukselomme og førte altid gruppen ud i nærheden af nogle brølende og kæmpende hjorte. Det er en meget fascinerende oplevelse at stå i bælgravende mørke og lytte. Man kan intet se, men kun høre brølene og stængerne, der slår mod hinanden og uro mellem træerne, hvis flokken bevæger sig. Kronhjortene har en eminent god hørelse og lugtesans, så man skal passe på vindretningen. Det er ikke populært hos hjortene, når deres domæne bliver invaderet. Hvis de sætter i løb ned mod en, skal man springe om bag et træ, for HJORTEN VIGER IKKE! Vi vidste alle, hvor der var redningstræer, selv efter det var blevet mørkt. Der er aldrig forekommet uheld på turene, men en gang kom der pludselig et kraftigt hjortebrøl midt i menneskeflokken. Folk gispede og nakkehårene rejste sig på mange. Hjorten var alt, alt for tæt på! Det afsløredes senere, at det var en tobenet hjort (Leif Aslak). På en anden tur var der også en del, som var lidt nervøse for, om de skulle til at være fødselshjælpere. Det var, da Peter Koefoeds kone, Lene, var højgravid. Lene og lille Alberte klarede turen fint, og alle kom hjem i god behold. Hjortebrølsaftenerne sluttede hos Verner med kaffe og medbragt brød plus en masse snak og gode historier og lidt lærkesang. 11

13 Vildttilberedning Ulrich H. Pedersen, laugsbroder, 2015 Vildttilberedning er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed i Lauget og er næsten lige så gammel som Lauget. Den første gang, det blev afholdt, var den 19. februar 1991, og blev dengang kaldt for vildtaften. Det var en succes med 25 deltagere. Menuen bestod af koldrøget ørred, fasaner, kronvildt og diverse tilbehør. Vildttilberedningen er blevet en vigtig del af Lauget og er en meget værdsat begivenhed. Ikke mindst fordi det er et af de arrangementer, hvor laugsbrødre og søstres bedre halvdele er inviteret med. Dette arrangement styres af gildemesteren. Af dem har der i de første 25 år været fire: Den første var Knud Erik Gade, den anden var Ruth P. Nørgaard, den tredje var Keld Nielsen og den fjerde er den fungerende gildemester Ulrich Pedersen. Vildttilberedningen starter med, at vi mødes på Skovlund ca. kl. 13. De første år var det på Sønderlandsskolen og derefter nogle år på Rolf Krake Skolen. Herefter uddeler gildemesteren opskrifter og fordeler opgaver. Der bliver fire hold, som hver får en opgave. Hold 1 skal lave en kage til eftermiddagskaffen, hold 2 laver forret, hold 3 hovedret og hold 4 dessert. Holdene fordeler selv opgaverne. Da alle ikke er lige vant til at lave mad, er der nogle, der med glæde melder sig til de lidt mere simple opgaver, mens andre, der har lyst til at lave noget nyt, tager de lidt mere udfordrende opgaver. Efterhånden er der en del, der har været med mange gange, og det mærkes tydeligt på den måde, de griber tingene an. Det er selvfølgelig laugsbrødre og søstre, der laver maden, mens mænd og koner bliver taget med ud i naturen. De senere år har de samlet svampe og bær, som er blevet brugt i madlavningen eller taget med hjem til egne frysere. Efterhånden har vi fået meget forskelligt vildt f.eks. skovsnepper. Det var ikke nemt at samle 30 stykker sammen! Bekkasiner er også lidt vanskelige, når der skal skaffes 6-7 pr. person - så er det lidt nemmere med vores hjortevildt, hvor man bare tager det stykke, man skal bruge. Vi har også prøvet vildsvin og bæver som det mest mærkelige til dato. 12

14 Fasanjagt på Venø ved Conny Frank, laugssøster, 2015 En gang om året samles en række af Vestjydsk Jagthornblæserlaugs brødre og søstre til en fasanjagt på Limfjordsøen Venø, beliggende i Limfjordens vestlige del på den 240 ha store gård Sønderskov på øens sydlige del, hos Hans Peter Jensen og hans hustru Bente Bjerre Jensen. Jagten er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed for Vestjydsk Jagthornblæserlaug, som her finder en oplagt mulighed for at kombinere fælles interesse i jagten og jagthornblæs. Alle laugsbrødre/søstre kan i princippet deltage, men i praksis deltager mellem 10 og 20 laugsbrødre og søstre samt deres inviterede gæster. Blæserlauget har nu for femte år i træk kunnet afvikle en fælles jagt for Laugets medlemmer på Sønderskov på udsatte fasaner. Der er ved gildemester Niels Ulrik Petersens annoncering ved onsdagssamlingen en måned før afviklingen stor interesse for deltagelse i jagten og for samværet med de andre laugsmedlemmer om at dyrke den fælles interesse og nyde det sociale samvær med gruppen. Princippet først til mølle er gældende ved tilmelding, da der er plads til 22 jægere på jagten. Gildemesteren har gennem mange år besøgt Venø i jagtlig sammenhæng og kender ejeren af Sønderskov, Hans Peter Jensen. Efter nogen betænkningstid indvilligede Hans Peter i, at Vestjydsk Jagthornblæserlaug kunne leje en dagjagt på udsatte fasaner med ret til afskydning af 50 fasaner samt andet småvildt - dog ikke råvildt, hvoraf øen huser en meget stor og fin bestand. 13

15 Allerede ved færgelejet på vej til Venø er humøret højt, og de vanlige smådrillerier starter. Forventningens glæde er stor ved udsigten til en god dag i flot natur og godt selskab. Oldermand Keld Nielsen, som styrer tropperne, fandt ud af - som andre gæster ved første sejltur over fjorden også gør - at han ikke behøvede dreje på bilrattet for at få færgen sikkert i havn. Vel ankommet de obligatoriske 10 minutter før tid hilses hjerteligt. Hans Peter står klar og byder hver enkelt velkommen. Hundene gør allerede forventningsfuldt. Alle ifører sig jagtdress, haglgevær og jagthorn. Spillemester Peter Lund Koefoed kalder alle til samling med signalet Samling, og kl samles alle på plænen foran stuehuset til flaghejsning og parole. Mens flaget hejses, blæses Flaghejsning efterfulgt af Hallali ledet af spillemesteren, som leder dagens jagthornblæs. Derefter gives dagens parole med stor fokus på sikkerhed under jagten, hvad der må jages samt praktiske oplysninger under jagten. Oldermand oplyser, at Laugsskråen er gældende. Det vil sige, at der uddeles bøder for forseelser begået mod Laugets styrelse eller andet. Og det er så sikkert som amen i kirken, at der nok skal falde mange, da alle med godt humør på et tidspunkt får sagt et eller andet for at udløse bøden. Jagt begyndt blæses, og skytterne begiver sig på vej til dagens første såt. Dagens syv såter afvikles i varierende terræn med småskove, plantager, engarealer, moseområder, majsmarker, krat og bakker. Stormen Bodil i december 2013 var ekstrem hård ved skovene på øen, og meget træ blev lagt ned. Uanset hvor du står på post, har du den flotteste udsigt over fjorden, færgelejet og det omkringliggende landskab. Spændingen er stor. Hvor holder fasanerne til? Er det i denne såt, eller gemmer de sig på den anden side af øen? Skytterne deles i to hold samt et hundefolkehold. Jagt begynd sætter drevet i gang, og hundene slippes. Snart gjaldes fasan til højre eller råvildt fremad, og spændingen stiger. Dygtige hunde gennemsøger hvert et krat og kvasdække, grebet om geværskæftet strammes, fasanen stiger til vejrs, og skud lyder. For den heldige og dygtige skytte daler en sky af fjer gennem luften, og et bump lyder, når fuglen falder til jorden. Fra den uheldige kommer et øv. Efterfølgende kippes med hatten, den heldige lykønskes, den uheldige smådrilles. Formiddagens såter fortsætter afbrudt af en lille pause, hvor ganen læskes. Sidste såt drøftes, og de godmodige drillerier fortsætter. Klokken 12 samles skytterne i Hans Peters store, flotte og opvarmede jagtstue beliggende ved gårdens nordlige ende, hvor der er dækket op, og frokosten indtages. Nu skal det smage godt med lidt mad og en lille dram til. Efter Giv agt og Samling og Frokostsignalet er blæst, vederkvæges vi af sildemaden med tilbehør, efterfulgt af den lune ret, flæskesteg og rødkål, ost og afsluttes med kaffe og kage. Under frokosten blæses et par signaler bl.a. Drikkevisen og Auf, auf zum frohlichen Jagen eller andet flerstemmigt signal, samt fortælles et par jagthistorier eller to. De behøver ikke være sande, bare de er sjove, som oldermanden siger! Efter frokosten genoptages jagten. Alle er nu klar til at forøge antallet af nedlagt vildt. Har formiddagen ikke givet det store udbytte, så må fasanerne da gemme sig i eftermiddagens såter. Men vejret spiller en stor rolle for, hvor vildtet opholder sig. Det blæser altid på Venø og mange gange med kraftige vindstød. Da jagten foregår ultimo november eller i december, er udsigt til regn eller sne ligeledes til stede, og begge dele er oplevet på jagterne. I 2009 havde vi det mest fantastiske solrige og milde vejr. Efter første såt havde vi, til 14

16 Hans Peters bekymring, allerede skudt de første 24 fasaner - er der nok fasaner til alle såter? Herefter måtte der kun skydes kokke, hvilket gjorde det lidt vanskeligere at bedømme kønnet og dermed skudmuligheden, når de højt skogrende steg til vejrs, og solen var lige i øjnene. Statistikken og skudte fasaner blev holdt inden for aftalt ramme. I 2012 var der voldsomt meget sne og besværligt føre, fasanerne holdt sig i læ og skjul, og udbyttet var ikke højt. I 2013 regnede det voldsomt, og alle var gennemblødte til skindet og forfrosne, da vi nåede til frokosten. Skytterne stod og skuttede sig, vinden peb om ørerne, og træfsikkerheden var derfor ikke for god. Morsomt var det at se, at en kok på stive vinger slap helskindet gennem hele skyttekæden på ca. 10 personer, hvor alle satte skud efter denne. Hvor var fasanerne henne? Ja, det siger sig selv, at dagens udbytte var lille. I 2014 var det igen koldt men tørvejr efter en lang periode med umådelige mængder regn. Vi måtte forcere flere søer, oversvømmede arealer og kanaler så brede som porte. Det vanlige gode humør var til stede, ligeledes var fasanerne. Allerede i første og anden såt blev der nedlagt et pænt antal, vanen tro også flere forbiskud resten af formiddagen. Eftermiddagens såter gav også et pænt udbytte, og vi sluttede dagens sidste såt i den lille plantage mod øst og majsmarken hvor fasanerne åbenbart holdt mest til den dag - med formidabelt udbytte. Alle fik skud i bøssen, mange fik nedlagt flere fasaner i flotte skud, og andre fik fornøjelsen af at forsøge at ramme disse hurtigflyvende fugle uden held. Fasanerne samledes op, hundene blev koblet, og vi gik tilbage til gården, hvor der var parade på plænen. Hans Peter takkede for dagens jagt og udbytte. Der lægges for med Vildtparade, derefter blæses dyrenes død, som altid Fasanen og derudover eventuelt andre nedlagte vildtarter f.eks. Haren og Bekkasinen. Under flagnedtagning, som finder sted inden solnedgang, blæses ligeledes flaghilsen. Derefter blæses Jagt forbi, og spillemester Peter Lund Koefoed afslutter med Tak til skoven - som tak for nok en dejlig jagtdag. Inden alle vender næsen mod fastlandet og færgen, serveres kaffe og kage. Dagens oplevelser på jagten m.m. vendes måske endnu engang. En dejlig tradition er skabt med dette arrangement, hvor fælles interesse i jagthornblæs og jagt forenes under gode hyggelige former. Alle ser frem til en gentagelse de kommende år. 15

17 Julefrokost ved Ulla Voldbjerg Sørensen, laugssøster, 2015 Hvert år i slutningen af november afholder Vestjydsk Jagthornblæserlaug julefrokost for medlemmer af Lauget samt aspiranter. Fra 2004 og nogle år frem fandt julefrokosten sted i Koglehuset, derefter flyttede festen til festlokalet på Skovlund. Julefrokosten er det helt store sammenskudsgilde. Næsten alle kommer med et eller andet spiseligt eller drikkeligt. Vi hjælper hinanden med at pynte op, dække borde og efter festlighederne med at rydde op. Stemningen er høj, af mad og drikkelse er der rigeligt, og det er lækkert. Det store julefrokostbord afsluttes med en fantasifuld pyntet kæmpekage og kaffe. I løbet aftenen er der forskellige underholdende indslag både med og uden jagthorn. Aftenen slutter med, at vi ønsker hinanden GOD JUL og spiller På gensyn og Jagt forbi. Billederne herefter er en Kageparade. Alle kagerne på billederne er bagt af laugsbroder Lars Jacobsen, Vinderup, på nær kage nr. 2 fra 2013, som er bagt af Rikke Viborg, laugsbroder Per Viborgs datter. Nyd synet - og lad mundvandet løbe! 16

18 17

19 18

20 Laugsgilde ved Ulla Voldbjerg Sørensen, laugssøster, 2015 Hvert år i marts måned afholder Vestjydsk Jagthornblæserluag laugsgilde. De sidste tre år har det været på Dragonkasernen i Holstebro. Tidligere har det været på Schaumburg, Borbjerg Mølle og Nørre Vosborg. Laugsgildet afholdes som regel en fredag aften. Alle møder i uniform og medbringer jagthorn. Aftenen begynder med at hilse pænt på hinanden, spille laugssignalet og drikke lidt inden middagen, som serveres ved pænt pyntede borde. Laugsstyrelsen og æresmedlemmer har deres eget bord ligeledes aspiranterne. Alle andre finder en plads, hvor der ikke er optaget. Middagen består af gule ærter med alt, hvad dertil hører. Godt med øl og snaps. Til dessert serveres pandekager med is. Under middagen spiller aspiranterne for første gang alene for Lauget. Mange forskellige grupper spiller også i løbet af aftenen. Efter middagen aflægger oldermanden årsberetning, og kassemesteren orienterer om økonomien med nogle kryptiske bemærkninger, som man gør klogt i ikke at stille spørgsmål til. Alle aspiranter gennemlever derefter det hemmelige ritual og bliver derved optaget som laugssøster eller laugsbroder. De bydes velkommen af alle tilstedeværende i Lauget. Efter veloverstået optagelsesritual er turen kommet til overrækkelse af 10-års nålen, som gives til laugssøstre og laugsbrødre, der har været i Lauget i 10 år. Senere på aftenen er det Årets Trutter, der skal trutte i det lille horn og afsløre, hvem der er den nye Årets Trutter. Det lille horn og bogen skifter nu ejer. Resten af aftenen er der hyggeligt samvær og underholdning af forskellig art. Der uddeles også gaver og bøder - hvem vinder mon opvasken af de fine glas? En oplevelsesrig aften slutter med at alle spiller På gensyn og Jagt forbi. 19

21 Årets Trutter ved Michael Jensen, laugsbroder, 2015 I 2010 indførte vores spillemester Peter Lund Koefoed et nyt tiltag, Årets Trutter. Årets Trutter tildeles en Laugssøster eller -broder der i det forgangne år personligt, musikalsk eller kammeratlig har gjort sig positivt bemærket i laugets særlige ånd. Årets Trutter kan kun tildeles en, der er til stede ved Laugsgildet det pågældende år. Du årets Trutter nu er blevet. I bogen her det står nedskrevet. Fortæl nu blot med lyst og fryd om hændelser i ord og lyd så Spild ikke tiden spil HELE tiden Som bevis modtager man et lille horn, som skal bæres ved Laugets officielle arrangementer. Det kan selvfølgelig koste en flaske, såfremt man ikke husker dette. Men som ved alle andre anledninger kan denne straf skærpes af Laugsstyrelsen, og det tages med et smil. Siden er det så blevet et must, at man spiller et signal på det lille horn, for at bevise at man er den rigtige til denne titel. Dette bidrager jo til den vellyd, som også sker i forbindelse med optagelsen i Lauget. Endvidere medfølger en lille bog, hvor man skal begrunde valget af næste Årets Trutter. Det er helt op til bæreren at beslutte og begrunde valget. Det er selvfølgelig MEGET vigtigt, at det gøres med lyst og fryd, som det står skrevet. Dog er der ét krav: Laugsstyrelsen kan ikke modtage den. Jeg var den første, som fik tildelt denne ærestitel, hvilket jeg blev meget overrasket over, men selvfølgelig modtog med stolthed og ærefrygt. Mange tanker gik gennem mit hoved, da jeg jo så var den første som skulle vise vejen, ud fra det grundlag som spillemesteren startede dette på. Hvad skulle vægtes, musikalitet eller kammeratskab? Og hvad med sociale bidrag - eller lige meget af det hele? Ja, tankerne var mange, men jeg tror, den retning, jeg valgte at tage, faldt indenfor rammerne med vægten på den sociale side i Lauget. Hvilket de efterfølgende Truttere også har vægtet på hver deres måde - dette er selvfølgelig ikke et krav. Vi er jo et laug med mange stolte traditioner, og jeg håber, at denne vil blive én af dem, som vil gå i arv. Grundlaget er der i hvert fald. Æresfølelsen for at modtage denne titel er vokset, og den enkelte Trutter lægger mere og mere i den, hvilket er super skønt. Indtil nu har følgende fået tildelt titlen Årets Trutter: 2010 Michael Jensen 2011 Erling Simonsen 2012 Britt Menne 2013 Conny Frank 2014 Torben Sørensen 2015 Svend Erik Pedersen 20

22 Billeder af Årets Trutter fra 2010 til 2015: Årets Trutter: 2010 Michael Jensen 2011 Erling Simonsen 2012 Britt Menne 2013 Conny Frank 2014 Torben Sørensen 2015 Svend Erik Pedersen 21

23 Sommerafslutning Alex Nygård, laugsbroder, 2015 I starten, da jeg blev optaget i Lauget i 1999, var traditionen ved sommerafslutningerne på Skovlund, at kassemesteren Verner Mortensen, leverede friske ørreder, som han, nogle hjælpere samt gildemesteren tilberedte på grillen som forret. Verner havde også røgede ørreder med, som blev solgt på auktion under middagen. Overskuddet gik ubeskåret til Laugsbussen. Når deltagerne var ankommet, blev der truttet 2-3 signaler. Oldermanden bød velkommen, efterfulgt af gildemesterens orientering for aftenens forløb. Mens ørrederne blev tilberedt, var der arrangeret en tur rundt i skoven med Ulrich Pedersen og undertegnede som guider. Her underholdt Ulrich med sin ufattelige viden omkring botanik og færden i naturen. Deltagerne skulle selv sørge for at tage forfriskninger med til turen (øl eller vand), som Lauget var vært for. For dem som mere gik op i væksthusblomster, solgte Anette (nuværende oldermand Kelds kone) udplantningsplanter fra væksthusene på Skovlund. I nyere tid er skovturen lavet om til en form for jagtsti for hold, som kan bestå af skøre påfund/konkurrencer, som Ulrich og hans kone Helle, Ulla Voldbjerg Sørensen, Torben Sørensen og undertegnede arrangerer. Under middagen bliver det vindende hold kåret. Der bliver fortsat solgt udplantningsplanter fra drivhuset ved Skovlund. Menuen til afslutningen er medbragt kød til grillen samt tilbehør, efterfulgt af medbragt kaffe og kage. Laugsbrødre og søstre underholder flere gange under middagen med forskellige iørefaldende lejlighedssignaler. Da Lauget havde 20-års jubilæum, blev der leveret super møre oksefiletbøffer, som Lauget var vært for. 22

24 Duelighedsprøver og forbundsmesterskaber i jagthornsblæsning ved Peter Lund Koefoed, spillemester, 2015 Duelighedsprøver Vestjydsk Jagthornblæserlaug har igennem en årrække deltaget med succes ved de lokale kreds-duelighedsprøver arrangeret af Danmarks Jægerforbund. Prøverne afspejler den enkelte blæsers udvikling fra år til år. Blæsningen bedømmes af to dommere, og der spilles fire bundne signaler og ét frit signal både i solo og i grupper. Prøverne afholdtes en overgang på Nørre Vosborg i henholdsvis Stalden og Riddersalen, men foregår nu typisk på forskellige skoler i Nord- og Vestjylland. Kreds 1 og 2 samarbejder i disse år om prøverne. Der er altid en vis spænding i maven sådan en prøvedag. Sommerfuglene kan baske så kraftigt, at det desværre går hen og får betydning for blæsernes præstationer. Pludselig kan et signal, som i skoven på jagten spilles med overskud og flot klang, til prøven lyde som det bliver revet og presset ud af hornet med unaturlig megen vibrato! Lidt synd at nervøsiteten kan ramme så hårdt. Men dagen er også en hyggelig dag, hvor vi møder andre blæsere fra regionen. Her bliver snakket om meget andet end jagthornsblæsning. Laugets brygmester René Frederiksen har en skarp med til dagen, og den er nødvendig for et godt spillemæssigt resultat og skaber samtidig samling og hygge. Til slut på dagen er der dommerkommentarer. Disse har Per Iversen (jagthornsguru i Danmark) tit stået for, og han fortæller på en god og forståelig måde, hvilke toner der er blevet lidt for korte eller lange, når de spilles i forhold til noderne. Andre gange kan det være pauserne, vi som blæsere ikke overholder - det undrer ham, at man da ikke overholder dem!!!! Alt i alt meget humørfyldt. Vestjydsk Jagthornblæserlaug deltager med såvel soleblæsere som gruppeblæsere, og man må sige, at vi er flot repræsenterede. Meget skal gå galt, hvis vi ikke har en pokal med hjem til laugsskabet på Foxen! I øvrigt er flere af pokalerne indstiftet af Vestjydsk Jagthornblæserlaug, og senest har vi bidraget med en kredspokal til soloblæsere i Parforce-rækken. 23

25 Forbundsmesterskaber Hvert år arrangerer Danmarks Jægerforbund mesterskaber i jagthornsblæsning. Forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning er reelt danmarksmesterskabet, hvor kvalificerede fra tidligere mesterskaber og kvalificerede fra duelighedsprøverne samles. Det er således landets bedste jagthornsblæsere, der konkurrerer. Ved mesterskabet konkurrerer både soloblæsere og hele grupper, og der fremføres såvel traditionelle jagtsignaler, som nye kompositioner. Mesterskaberne foregår i meget naturskønne omgivelser på herregårde, godser, i parker og går som regel på skift mellem tre landsdele. Danmarks Jægerforbunds jagthornsudvalg arrangerer i samarbejde med en lokal forening/gruppe mesterskaberne. Vestjydsk Jagthornblæserlaug har de senere år deltaget med flere soloblæsere samt grupper og gjort sig flot bemærket. Folk bliver tit forundrede og benovede, når vi i Vestjylland kan samle små hundrede blæsere i ét laug. Det er flot! Her følger nu en liste over laugsbrødre og søstre, der har spillet solo én eller flere gange ved Forbundsmesterskabet: 200? Ole Klock Jørgensen Parforce-horn B, A-rækken 2001, 2002 Jørgen Lind Fürst Pless B-rækken 2001, 2013 Ulrich H. Pedersen Fürst Pless B-rækken 2003 Keld Nielsen Parforce-horn A-rækken 2003, 2004, 2005, Peter Lund Koefoed Fürst Pless B, A og M-rækken 2006 René Frederiksen Parforce-horn B-rækken 2006, 2007, 2010 Henrik Hedegaard Fürst Pless B, A-rækken 2007 Jacob Jepsen Parforce-horn B-rækken 2010, 2011, 2012, Michael Jensen Parforce-horn B, A og M-rækken 2011, 2012, 2013 Lisbeth Vester Kristensen Parforce-horn B-rækken 2013 Jesper Flytkjær Fürst Pless B-rækken Herefter følger udvalgte resultater fra nogle af de seneste forbundsmesterskaber: Ved Mesterskaberne på Nørre Vosborg 2010 opnåede Henrik Hedegaard en flot andenplads med 736 point i solo B-klassen Parforce, og Michael Jensen opnåede en tredjeplads med 442 point i solo B-klassen Parforce. Ved Mesterskaberne i Mommark 2012 opnåede Ulrich H. Pedersen en flot andenplads med 789 point i solo B-klassen Fürst Pless, og Lisbeth Vester Kristensen opnåede en flot tredjeplads med 762 point i solo B-klassen Parforce. Ved Mesterskaberne på Lundbæk Landbrugsskole 2013 blev Peter Lund Koefoed en flot vinder af Mesterrækken Fürst Pless med 1346 point og dermed danmarksmester for anden gang! Første gang var i Ved Mesterskaberne på Kærsgaard, Fyn 2015 opnåede Peter Lund Koefoed en flot andenplads med 304 point i Mesterrækken Fürst Pless - efter nyt pointsystem. Liste over de seneste lokaliteter for Forbundsmesterskabet i Jagthornsblæsning: 2003 Valdemars Slot, Tåsinge 2009 Rugaard Gods 2015 Kærsgaard 2004 Søgårdlejren 2010 Nørre Vosborg 2005 Sæbygård 2011 Dragsholm Slot 2006 Kærsgaard, Fyn 2012 Mommark, Als 2007 Arnbjerg Friluftsscene, Varde 2013 Lundbæk Landbrugsskole, Nibe 2008 Borreby Gods, Skælskør 2014 Solgårdsparken, Køge 24

26 Her følger diplom og dommersedler fra Duelighedsprøven 2015 i Viborg for Gruppe Guld: 25

27 26

28 På de næste sider ses diplom og dommersedler fra Duelighedsprøven 2015 i Viborg for Solo Fürst Pless, Peter Lund Koefoed: 27

29 28

30 Øvrige aktiviteter i Vestjydsk Jagthornblæserlaug Skabet til insignier på Fox and Hounds, Hotel Schaumburg ved Knud Erik Gade, æresmedlem og oldermand fra Efter stiftelse af Vestjydsk Jagthornblæserlaug i maj 1990 drøftede daværende oldermand J.E. Egefjord og daværende gildemester Knud Erik Gade, hvor og hvorledes Laugets ting kunne opbevares og sikres for fremtiden. Vi var helt enige om, at det ville være bedst, at tingene ikke blev opbevaret ved oldermanden. Dels ville det være en yderligere "byrde" for oldermanden og dels ønskede vi, at tingene blev anbragt et sted, hvor mange personer fik kendskab til Laugets eksistens. Da vi lige fra Laugets start følte, at Lauget havde en vis tilknytning til Hotel Schaumburg og her specielt til Fox and Hounds, rettede vi henvendelse til Egil Taulbjerg, der i 1991/1992 var i gang med en større renovering og ombygning af hotellet. Han var straks med på idéen og efter en god snak med Egil om Laugets ønske til skabets størrelse m.v., blev der lavet en tegning. Tegningen blev godkendt og skabet fremstillet. Træet til fremstilling af skabet blev samme træsort, som blev anvendt til renovering af lokalet, nemlig afrikansk bobinga træ. Ligeledes var Egil meget lydhør vedrørende skabets placering på Fox and Hounds. Vi tilbød naturligvis, at betale for fremstilling af skabet. Laugsstyrelsen var noget spændt på, hvad det kunne komme til at koste Lauget. Vi havde naturligvis også en drøftelse af emnet i Laugsstyrelsen. Da skabet var færdigt i 1991 var Laugsstyrelsen med ved ophængningen for at se og godkende placeringen. Her fik nogle indviede vist den "snedige indretning" til at åbne og låse skabet. Da der blev spurgt til prisen, oplyste Egil, at han skænkede skabet til Lauget. I skabet opbevares: Laugshorn Jagthorn Oldermandens bæger Pokaler Dirigentklokke skænket af Verner Mortensen Træplade med udskåret jagthorn fremstillet af Henning Laursen 29

31 Udrykninger i Vestjydsk Jagthornblæserlaug Svend Erik Pedersen, laugsbroder, 2015 Med jævne mellemrum er Vestjydsk Jagthornblæserlaug ude at spille. Hermed en liste over arrangementer, hvor Lauget har spillet: FESTER Fødselsdage Bryllup Sølvbryllup Guldbryllup Jubilæer Byfester SKYDNING Forbundsmesterskab i Jagtskydning Forbundsmesterskab i Feltskydning Regionsskydning Kommune mesterskab Holstebro strandjagtforening Gran Prix Jægernes dag i Ulfborg Skyttecenter Vestjysk hjorteskydebane DM i flugtskydningsforbundet HUNDE Diverse markprøver Gravhundeudstilling Schweiss-prøven VM for stående hunde Vind Hede ØVRIGT Jagt og mennesker på Hjerl Hede Landsskue i Herning Forårsmesse på Ausumgård Sommermesse på Pallisbjerg Brobyblæsernes nytårskoncert Naturens dag i Hjerm Skovens dag Amtsgården i Ringkøbing Flamingo Park indvielse Spille solen ned på Struer Havn Fjordens dag i Thorsminde Holstebro festuge Begravelser Vestjydsk Jagthornblæserlaug optræder altid i laugsuniformer, og Laugsskråen er gældende. Der bliver altid serveret drikkelse, når hornblæsningen er slut. 30

32 Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning på Nørre Vosborg i 2010 Ulla Voldbjerg Sørensen, laugssøster I foråret 2010 havde Vestjydsk Jagthornblæserlaug den ære at arrangerer Forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning. Det foregik på herregården Nørre Vosborg på den gamle gårdsplads mellem alle avlsbygningerne. Nørre Vosborg var på dette tidspunkt nyrestaureret og fremstod som en smuk ramme om arrangementet. Efter mange og lange forberedelser for Lauget og især Laugsstyrelsen oprandt lørdag den 29. maj 2010 med flot forårsvejr. Jagthornsblæsere og publikum fra nær og fjern strømmede til. Kl var der flaghejsning og spillemester Peter Lund Koefoed blæste Honnør for fanen, derefter blæsning ved Vestjydsk Jagthornblæserlaug og fællesblæsning af Jagtvelkomst og Jagt begyndt. Formanden for jagthornsudvalget, Jens Neve, bød velkommen, og kl. 9 begyndte solisterne at blæse. Der var hele tiden to solister på scenen, så dommerne havde ikke meget pause. Lauget stillede op med Henrik Hedegaard i b-klasse FürstPless og fik en flot sølvmedalje. I Pareforce bidrog Michael Jensen med en flot bronzemedalje. Når solisterne havde blæst, blev de budt på en lille hjertestyrkning nede i teltet - de havde måske haft mere brug for den inden. Dommerne fik med jævne mellemrum forfriskninger, som ikke sløvede koncentrationen. Efter frokost var det gruppernes tur til at blæse. Vestjydsk Jagthornblæserlaug deltog med en gruppe på 17 i Mesterklassen, for som spillemester Peter Lund Koefoed havde sagt inden forbundsmesterskabet: I år gælder det ikke om at vinde, men om at være flest - men den største gruppe var Brobyblæserne på 23. Vi gjorde alt, hvad vi kunne og fik en 6. plads. Peter Lund Koefoed havde til dagen komponeret Nørre Vosborg Marsch, som blev uropført og Helle Skaarup, direktør for Nørre Vosborg, fik overrakt et indrammet eksemplar af noderne som tak for godt samarbejde. Forbundsmesterskabet sluttede med stor applaus på jagthorn ved uddeling af diplomer, pokaler og jagtrejser. Inden alle deltagere og gæster kørte hjem, var der stor fællesblæsning med alle jagthornsblæserne. Der blev først blæst Jægerkoret fra Elverhøj og På gensyn. Dernæst soloblæsning af I skovens dybe stille ro og alle sang Der er et yndigt land. Formanden for jagthornsudvalget, Jens Neve, afsluttede dagen med en kort tale. Vejret var fint hele dagen, og der kom også mange gæster, som ikke havde tilknytning til jagthornsblæsning. Ausumgård havde deres første forårsmesse, og mange folk kørte derfra til Nørre Vosborg. Der var ligeledes bryllup den dag, og da forbundsmesterskaberne var slut, og oprydningen næsten overstået, var Vestjydsk Jagthornblæserlaug - på kokkens opfordring - i laden for at blæse ved middagen. Bruden så ikke ud til at sætte pris på det, men det var der vist andre, der gjorde. Hen på aftenen, da næsten alt var ryddet op, kunne Vestjydsk Jagthornblæserlaug tage hjem efter et vellykket og velbesøgt forbundsmesterskab

33 Flyer fra Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning 2010 på Nørre Vosborg vises på de næste par sider: 32

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016

Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016 Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016 Afholdes af Nibe jagthornsblæsere For Kreds 1 og Kreds 2 Velkommen til duelighedsprøven 2016 Vi starter kl. 8.40 med flaghejsning Derefter er der fælles blæsning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Foreningernes Dag: Haslev-Faxe Jagtforening deltager igen i år på Foreningernes Dag søndag den 18. september. Arrangementet starter kl. 11:00 og slutter

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 36 ÅRGANG NR 1 2016 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2012/2013 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2012/2013 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 1/12 2012 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Intro Før vi går i gang med selve jagten, har jeg en dialog med børnene bl.a. om følgende: Hvorfor går man på jagt? Hvilke dyr må man jage? o Kendskab til

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

K U R S U S K R Y D D E R I. Kursuskrydderi

K U R S U S K R Y D D E R I. Kursuskrydderi Kursuskrydderi Dyst på Grill! I bliver delt op i hold og får udleveret grill, en kurv med råvarer og kun fantasien sætter grænser i kampen om at blive aftenens grillmester. Vores kyndige grillkok er selvfølgelig

Læs mere

Fordressuren starter op på søndag d , hvor der vil være indskrivning

Fordressuren starter op på søndag d , hvor der vil være indskrivning Årsberetning 2013 Velkommen til den årlige generalforsamling. Inden jeg begynder på årsberetningen, vil jeg gerne bede forsamlingen om at rejse sig, så vi kan mindes de af vores jagtkammerater som vi har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Billeder fra smørrebrødsaftenen.

Billeder fra smørrebrødsaftenen. Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus Smørrebrødsaften fredag den 16. august: Af Ellen Larsen, støttegruppen foto Jørgen Larsen Den 16.

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Forår 2012 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping tlf: 98391709 22641709 Mail:

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Billeder fra PH uddannelsen. Det var hårdt, men en fantastisk spændende oplevelse. Amerikansk jæger som jeg var sammen med hos Frontier inden

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere