Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler. Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler. Århus"

Transkript

1 Klinisk uddannelsesplan for 6. semesterstuderende på Danske Privathospitaler Århus

2 Indholdsfortegnelse Præsentation af Danske Privathospitaler (DAPH) 3 Danske Privathospitaler Århus (DAPH) 4 Præsentation af sygeplejen 5 Præsentation af uddannelsesplan 6 6. semester er tilrettelagt med vekslende eller sideløbende tema og patientforløb 7 Kliniske obligatoriske indholdselementer 6. semester 8 Undervisningstilbud 10 Rammer for undervisningen 10 Tidsmæssige rammer 10 Planlægningsmøder 10 Evaluerings- og refleksionsmøder 11 Ansvar og opgavefordeling 11 2

3 Præsentation af Danske Privathospitaler (DAPH) Privathospitalet Dalgas startede den 1. marts 2001 i Herning, hvor en flok visionære specialister og speciallæger førte en målrettet og gennemarbejdet plan ud i livet. I maj 2004 er aktiviteterne udvidet. Dette skete med åbningen af en ny afdeling i Århus. Den 1. januar 2007 var den dag fusionen mellem Esbjerg Privathospital, Frederiksborg Klinikken og Privathospitalet Dalgas blev til virkelighed. Den 1. juli 2008 køber Aleris Danske Privathospitaler og sikre dermed grundlaget for yderligere udvikling og vækst for Danmarks eneste landsdækkende Privathospital. Aleris er, med aktiviteter i Sverige, Norge og Danmark, en af Nordens ledende virksomheder inden for sundheds- og plejesektoren. Aleris tilbyder ydelser inden for fire områder speciallæge behandling, diagnostik, ældreomsorg og psykiatri. Aleris Danske Privathospitaler er medarbejder ejet og idegrundlaget for hospitalet er: - Drive privat sundhedsforebyggelse og behandling på et højt fagligt niveau - Ved Danske Privathospitaler lægger vi vægt på kvalitet og service bl.a. - at være til rådighed, når en patient ønsker vores hjælp - at sikre sammenhæng i forløbet ved et højt informationsniveau - at behandlingsforløbet planlægges efter princippet en patient en læge. Den største del af medarbejderstaben arbejder andre steder end på Danske Privathospitaler, på klinikker, på hospitaler og i specialkonsultationer. Det betyder, at behandlerne konstant arbejder med det, de er bedst til, hvilket giver en endnu større ekspertise og arbejdsglæde. Danske Privathospitalers mission er uden ventetid at bidrage til på privat basis, at sundhedsfremme og behandle sygdomme hos den danske befolkning, samt afhjælpe flaskehalse i det danske sundhedssystem. Dette skal ske gennem udvikling af en strategisk og økonomisk veldrevet virksomhed. Hvem kan undersøges og behandles på Danske Privathospitaler? - Patienter under det udvidede frie sygehusvalg: aftale med regionerne vedrørende behandlingsgaranti - Personer som er forsikret i Sygeforsikring danmark - Patienter med sundhedsforsikring - Kommunernes borgere efter særlig aftale - Privat betalende patienter 3

4 Patienter omfattet af det udvidede frie sygehusvalg får herved valgmulighed med hensyn til undersøgelse, behandling og eventuel operation af en række sygdomme og skader. Dette skal ses som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen, hvor det offentlige og private i fællesskab kan skabe gode behandlingstilbud. Privathospitalet har et meget bredt samarbejde med andre aktører bl.a. Regionerne, Falck Healthcare, forsikringsselskaberne, Medicinsk Testcenter, Team Danmark, professionelle idrætsklubber samt virksomheder. Kundeporteføljen er jævnt fordelt mellem private, offentlige, kommunale og forsikringskunder. Danske Privathospitalers visioner for fremtiden er: - Udvikle Danske Privathospitaler til at være en betydelig aktør inden for branchen privathospitaler, hvad angår indsats og resulter. Et af de helt store fokusområder kvalitet og behandling uden ventetid vil til enhver tid være gældende. Endvidere fokuseres på udvikling af effektivitet/produktionsplanlægning. - Danske Privathospitaler skal være kendt som en moderne servicevirksomhed der skal fastholde og øge serviceniveauet i forhold til kunderne, og som lever op til værdierne åbenhed, tillid, respekt, kvalitet og professionalisme. - Den i forvejen brede specialisering vil gradvist blive udvidet yderligere. - Danske Privathospitaler vil hjælpe så mange så muligt så godt som muligt så hurtigt som muligt. Danske Privathospitaler ønsker at gøre en forskel. Organisation Bestyrelse DAPH: Stanley Broden Nils Bengtsson Grethe Aasved Nis Alstrup Tina Schmidt Madsen Direktion: Adm. Direktør Tina Schmidt Madsen Cheflæge Ib Erik Jensen Ledende sekretær Birgitte Østergaard Stabsfunktion: Økonomi, IT, Markedsføring, Salg og Indkøbsaftaler Afdelinger: Esbjerg, Hørsholm, Herning, Odense, Ålborg og Århus. Danske Privathospitaler Århus (DAPH Århus) Danske Privathospitaler Århus (DAPH-Århus) er en del af vores landsdækkende hospital. På DAPH-Århus tilbyder vi undersøgelse og behandling for en lang række skader og 4

5 sygdomme samt kosmetisk behandling. Yderligere er der tilbud indenfor psykologi og psykiatri. Vi tilstræber den bedst mulige service kombineret med behandling på højeste specialist niveau. Vi er en afdeling med en del fastansat personale (sekretærer, serviceassistenter, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og psykologer). Der foruden har vi en del konsulenter og timelønnet personale. Afdelingens ledelse består af: Centerchef Morten Nygaard, Chefpsykolog Louise Brûckner Wiwe, Ledende sekretær Annie Sneftrup, Ledende operationssygeplejerske Susanne Baungaard og Ledende anæstesisygeplejerske Marianne Hansen. Afdelingens samarbejde er et teamarbejde med et stort vi og et fælles projekt: patienten. Århus afdelingen har planlagte undersøgelser og operationer på følgende patientkategorier: - ortopædkirurgiske patienter: cervikal prolaps, diskus prolaps, lumbal dese, skulder artroskopi, knæ artroskopi, korsbånd, varicer, håndledsartroskopi og forskellige albue, håndleds og fod operationer. - parenkymkirurgiske patienter: laparoskopisk galde operation, hernie operationer, operation af pilonidalcyste, hæmoride operationer, koloskopier og gastroskopier. - urologiske patienter: transuretral prostataresektion, PVP, retentio testes, spermatocele, krummerik, hydrocele, fremulum breve, refertilasation og flexcystoskopier. - plastikkirurgiske patienter: brystforstørrelse, brystreduktion, fedtsugning, abdomen pendens, rettelse af stritører, rettelse af øjenlåg og fjernelse af modermærker. - øjenkirurgiske patienter: DCR (tilstoppet tårekanal), skele operationer. - gynækologiske patienter: diagnostiks laparoskopi, hysterectomi, cystocele, rectocele, ab. pro., transcervikal endometrieresektion, cystoskopi og keglesnit. Vi behandler patienter i alle aldre og børn fra 2 års alderen. Præsentation af sygeplejen Målet er sygepleje på et højt fagligt niveau. Plejen er kendetegnet ved kort patientkontakt, som fordrer optimal pleje på kort tid. Tillid, dialog og information er centrale elementer i dette møde. Det tilstræbes, at plejeformen er kontakt sygepleje, således at patienter bliver mødt af samme sygeplejerske. Den grundlæggende sygepleje betragtes som fundament for den specielle sygepleje, der er tilknyttet de enkelte specialer. 5

6 Værdigrundlaget er et udtryk for, hvad vi står for, og hvordan vi opfører os overfor patienter, pårørende og hinanden. - Høj faglig kvalitet: Sygeplejen tilrettelægges udfra patientens vilkår, ønsker og behov, så patienten får viden og grundlag for at træffe hensigtsmæssige beslutninger. - Respekt: Sygeplejen tilrettelægges så patientens vilkår, ønsker og behov tilgodeses. Samarbejdet i afdelingen bygger på respekt, såvel mono som tværfagligt. - Ansvarlighed: Sygeplejen bygger på ansvarlighed overfor såvel patienter som pårørende. Samarbejdet i afdelingen bygger på ansvarlighed overfor hinanden. - Engagement: Sygeplejen bygger på engagement. Engagement er forudsætningen for, at det kan lykkes at skabe et godt og sammenhængende patientforløb. Engagement er en forudsætning for udvikling af sygeplejen. - Tryghed: Empati, omsorg og tryghed er en forudsætning for trivsel hos såvel patienter, pårørende som personale. Sygeplejeopgaverne er mangfoldige. Der er tale om korte indlæggelsesforløb, hvor alle sygeplejens facetter kan indgå. Der kan arbejdes med: - Den grundlæggende sygepleje - Modtagelse af patienter indlæggelsessamtale - Præ og postoperativ sygepleje, herunder optimerede patientforløb - Observationer i opvågningsfasen efter operation - Smertebehandling - Den specielle sygepleje i forhold til speciale og operative indgreb - Sygepleje og sygepleje opgaver i forbindelse med operation - Sygepleje og sygepleje opgave i forbindelse med koloskopier, gastroskopier og flexcystoskopier, GU, Cyt. skrab, kolposkopi, cervix biopsier og endometrie biopsier - Sygepleje til patient fra en anden kultur og evt. med andet sprog - Udskrivelse af patienter udskrivelsessamtale - Kommunikation med patienter i forskellige aldersgrupper, da vi også har børn - Dokumentation af sygeplejen - Udvikling af sygeplejen. Kommandovejen er meget kort, så der er ikke langt fra tanke til handling Information, undervisning, vejledning og støtte til patienter og pårørende er en vigtig del af sygeplejen. Den studerende har mulighed for at varetage dette på områder, hvor vedkommende har kvalificerede forudsætninger. Præsentation af uddannelsesplan Gradvist opøves handlekompetence i forhold til at varetage kliniske sygeplejefunktioner ud fra sygeplejerskens virksomhedsfelt, som er at udføre, at lede, at formidle og at udvikle sygepleje. 6

7 - Udvise en kritisk analyserende og reflekterende holdning til egen og andres sygeplejepraksis og gennem uddybelse og begrundelse af sygeplejehandlinger medvirke til udvikling af sygeplejen. - Udvikle evner til samarbejde ved at indgå i relationer med andre og til selvstændig beslutningstagen. - Udvikle evner til at iagttage og beskrive sygepleje og kunne argumentere mundtligt og skriftligt for denne, både i patientens plejeplan og i eget studieredskab. - Udvikle evner til at forholde sig fagligt og personligt til egne værdier i sygeplejen og til de værdier, der diskuteres og handles efter i afdelingen. Du får, ved at have fokus på ovenstående, mulighed for at udvikle nogle af de kompetencer, der kunne efterstræbes i sygeplejeuddannelsen. Ud fra ovenstående kan fremhæves praktisk kompetence, kommunikationskompetence, samarbejdskompetence, analytisk kompetence, etisk kompetence, samt lærings og udviklingskompetence. 6. semester er tilrettelagt med vekslende eller sideløbende tema og patientforløb. Patientforløb giver mulighed for at opøve overblik over patientens situation. Samtidig giver det mulighed for, at den studerende i løbet af perioden får øget ansvar for plejen, kan se resultatet af egne vurderinger og handlinger og på baggrund heraf eventuelt justere sygeplejen. Et patientforløb kan ideelt set være fra indlæggelse til udskrivelse. Den studerende afslutter patientforløbet med at udforme en skriftlig evaluering omhandlende såvel resultat som proces. Resultatet vedrører effekten af plejen. Processen vedrører samarbejdet med patienten samt en vurdering af de valgte metoder og handlinger. Temaforløb giver den studerende mulighed for systematisk at undersøge sygeplejefaglige problemstillinger i en klinisk kontekst og øge sin sygeplejefaglige indsigt. Det giver samtidig mulighed for at udvikle metode bevidsthed. Den studerende koncentrerer sine kliniske studier omkring sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til en konkret sygeplejepraksis. Disse gøres til genstand for en udforskende metode. Temaforløbet kan have et primært afdækkende fokus eller et fokus, hvor specifikke interventioner afprøves. Den studerende skal lave en skriftlig plan hvor hensigt, undersøgelsesfelt, metode og tidsforløb for temaforløbet beskrives. Den studerende afslutter temaforløbet med at beskrive resultat og lave en skriftlig evaluering af resultat og proces. Kliniske obligatoriske indholdselementer 6. semester I afdelingen har den studerende mulighed for at tilegne sig specifik viden om 7

8 sygeplejen til forskellige kirurgiske patienter. For at sikre det bedste uddannelsestilbud, har afdelingen udarbejdet kliniske obligatoriske indholdselementer, som viser hvilke tilbud samt forventninger afdelingen har til den studerende på 6. semester. Derudover indgår de kliniske indholdselementer i vurderingen af den studerendes handlekompetencer. Selvstændig varetagelse af helhedsplejen til minimum to patienter. Rammen for beskrivelsen af målene er sygeplejerskens fire funktionsområder at udføre, at lede, at formidle og at udvikle sygeplejen. Selvstændig dokumenterer sygeplejepraksis med sygeplejeprocessen som overordnet ramme. At udføre: Selvstændigt at kunne udføre den grundlæggende og specialerettede kirurgiske sygepleje under hensyntagen til afdelingens sygeplejefagligeinstrukser. Den studerende skal kunne anvende sygeplejeprocessen selvstændigt og fremadrettet med teoretisk viden svarende til 6. semester. Selvstændigt kunne observere, identificere, handle og dokumentere sygeplejen hos den enkelte patient. Endvidere selvstændigt at kunne varetage følgende instrumentelle handlinger: - Udførelse af den grundlæggende sygepleje svarende til Virginia Hendersons behovsområder - Måle puls, BT, temperatur. - Iltbehandling og anvendelse af sug. - Anvendelse af forflytningsteknik - Fjernelse af dræn - Oplægning og seponering af blærekateter - Observation og fjernelse af forskellige smertekateter - Måling af blodsukker og Hgb - Medvirke som 2. person ved aflæsning af blod - Urinstix og kunne tage fra til dyrkning - Håndtering og forsendelse af diverse prøver - Sende til D+R - Anvende VAS score - Være på gulvet til operationer - Være i vask til mindre operationer - Være hjælper ved flexcystoskopier, koloskopier, gastroskopier, GU og kolposkopier - Rengøre de forskellige skoper - Håndtering, klargøring og sterilisering af instrumenter, samt andet operations materiale Medicin: - Varetagelse af præmedicinering - Administration af medikamenter tablet., plaster, i. v., i. m., s. c. injektioner efter gældende retningslinjer - Varetagelse af i. v. medicin antibiotika og smertestillende - Opsætning og nedtagning af i. v. væsker 8

9 At lede sygeplejen: - Anvendelse af patientens læge- og sygeplejefaglige journal samt transfusionsjournal. - Bestilling af prøver - At tilrettelægge optimale patientforløb for den enkelte patient. At kunne koordinere sygeplejen til egne patienter - Afholdelse af indlæggelsessamtale og udskrivningssamtaler - Opfølgning af patienter ved telefonkontakt - Samarbejde og koordinering af patientforløb med tværfaglige samarbejdspartnere herunder fysioterapeuter - Anvende afdelingens kommunikationssystemer At formidle: - Information til og vejledning af patienten - Forberedelse af patienten til operation i henhold til diagnosens regime med udgangspunkt i patienten individuelle behov - Anvende, vejlede og effektuere regimer relateret til de forskellige operationsforløb - Sygeplejefaglig dataindsamling med beskrivelse af almene oplysninger, anamnese og status - Selvstændigt at kunne formidle og prioriterer patientens sygeplejefaglige problemstillinger til både mono- og tværfaglige samarbejdspartnere At udvikle: - At den studerende effektuerer minimum et patientforløb og et temaforløb/udvikling af sygeplejen ud fra gældende kriterier - Kontinuerlig anvendelse af studiemappen til læring og udvikling af egen sygeplejefaglige kunnen. Minimum hver 14 dag er den studerende ansvarlig for at synliggøre dette overfor den kliniske vejleder Undervisningstilbud I løbet af perioden vil der blive afholdt undervisning i følgende: - Hygiejne - Præ og postoperativ sygepleje - Kirurgisk håndvask - Aseptik, steril teknik, desinfektionsmidler og metoder - Anlæggelse af katheder à demeure (KAD) - Smertebehandling, herunder VAS score - Kvalmebehandling 9

10 Rammer for undervisningen Hvis den studerende ikke opfylder nedenstående, kan hun/han ikke indstilles til den intern prøve. Den studerende skal: - arbejde aktivt med de beskrevne mål fra den studerende, fra skolen og det kliniske undervisningssted. - udvise studieaktivitet i forhold til den individuelle studieplan - demonstrere ved tilstedeværelse på det kliniske uddannelsessted, at hun/han er i stand til at udøve sygepleje - arbejde aktivt og bevidst med sygeplejeprocessen - vise motivation og engagement i egen læreproces og på hvilket niveau den studerende arbejder med målene Tidsmæssige rammer Den samlede undervisningsperiodes varighed er på fem måneder og afvikles følgende forløb: 6 uger i sengeafsnittet, 8 uger operationsafsnittet, 6 ugers professionsrettet tredje del i sengeafsnittet. Den studerende er til stede i gennemsnitlig 30 timer om ugen fordelt i forhold til patient- og temaforløb. Den studerende kan deltage i vagter ud fra studiemæssige begrundelser. Planlægningsmøder Der afvikles en forventningssamtale med den studerende og den kliniske vejleder i anden uge for at afklare forudsætninger og gensidige forventninger. Den studerende og klinisk vejleder indgår konkrete aftaler i forhold til perioden, og den studerende udarbejder derefter egen studieplan. Ligeledes afholdes der en midtvejssamtale, hvor der evalueres på det hidtidige forløb og indgås konkrete aftaler i forhold til den afsluttende periode, og den studerende udarbejder derefter egen studieplan. Til sidst i perioden afvikles en afslutningssamtale, hvor der evalueres på perioden, samt hele forløbet. Evaluerings- og refleksionsmøder Den studerende og den kliniske vejleder drøfter og reflekterer over de udvalgte patient- og temaforløb på baggrund af den studerendes skriftlige evaluering. Derefter planlægges efterfølgende patientforløb, som stiller stigende krav til den studerendes faglige kundskaber og udøvelse af sygepleje. Evaluering over uddannelsesforløbet og den studerendes læring samt studiekompetence i forhold til de forventninger, der fremgår af afdelingens studieplan, herunder drøftes: - den studerendes læreproces med henblik på progression / stagnation - opsporing og identificering af eventuelle problemer 10

11 - planlægning af det fortsatte studieforløb Gensidigt kendskab til og tryghed i det kliniske undervisningssted giver mulighed for at kombinere det teoretiske og det kliniske undervisningsrum i forløbene. Indstilling til den interne prøve Det er en forudsætning, at den studerende udviser studieaktivitet bl.a. ved at arbejde med de obligatoriske kliniske indholdselementer. Den kliniske vejleder vurderer, om den studerende udviser en tilfredsstillende aktivitet for at blive indstillet til den interne prøve. Ansvar og opgavefordeling Den studerende er ansvarlig for: - at beskrive personlige og faglige forudsætninger til den kliniske undervisningsperiode forud for planlægningsmødet - at udarbejde en individuel klinisk studieplan sammen med den kliniske vejleder, herunder formulering af læringsmål for patient- og temaforløb - at udarbejde en skriftlig evaluering ved afslutning af patientforløb, indeholdende evaluering af såvel faglige som det personlige læringsudbytte - at ajourføre den individuelle kliniske studieplan og eget studieredskab - at udnytte afsnittets øvrige undervisningstilbud - at udarbejde skriftlig evaluering af studiemulighederne i afsnittet ved afslutning af den kliniske undervisningsperiode Den kliniske vejleder er ansvarlig for: - at virke som skolens kontaktperson og direkte samarbejdspartner. - at samarbejde med skole og ledelse for at udvikle de kliniske uddannelses forløb - at forestå implementeringen af uddannelsesinstitutionens uddannelsespolitik - at koordinere og tilrettelægge uddannelsen samt udvikle denne - evalueringsmøderne og i samarbejde med den studerende at udarbejde en individuel klinisk studieplan - at deltage i udvælgelse af patient- og temaforløb - at deltage i refleksionssamtalerne - at den individuelle kliniske undervisningsplan gennemføres og justeres i et samarbejde med den studerende - at den studerende får mulighed for under daglig vejledning at nå de beskrevne mål - at der er en daglig vejleder - at give en evaluering af de afsluttede patient- og temaforløb - at vurdere om den studerende kan indstilles til den interne prøve - at varetage systematisk evaluering og dokumentation af studiemulighederne i praksis Daglige vejledere er ansvarlige for: - undervise og vejlede den studerende i klinisk praksis 11

12 - være rollemodel for den studerende i forhold til sygeplejefagets værdier - være ansvarlig for daglig tilbagemelding til den studerende Sygeplejelæreren: - deltager i samtaler ved behov - deltager i anden del af intern klinisk prøve på 6. semester. Udarbejdet maj 2009 v. Klinisk vejleder Karin Andersen. 12

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

STUDIEPLAN 6. SEMESTER

STUDIEPLAN 6. SEMESTER STUDIEPLAN 6. SEMESTER Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Præsentation af Ciconia, Århus Privathospital... 3 Specialer... 3 Gynækologi... 3 Bryst- og organkirurgi... 4 Ortopædkirurgi... 4 Øre, næse og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Afdelingens mål for oplæringsperioden:

Afdelingens mål for oplæringsperioden: Afdelingens mål for oplæringsperioden: Målene for din oplæringsperiode er formuleret som henholdsvis mål for en samlet oplæringsperiode og delmål for de 4 delmål, som vi anbefaler dig at arbejde med. Rækkefølgen

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Afsnit AB4 Kardiologisk Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Studieplan for sygeplejestuderende. 6. semester. Ortopædisk Privathospital Aarhus (OPA) Scandinavian Center Århus

Studieplan for sygeplejestuderende. 6. semester. Ortopædisk Privathospital Aarhus (OPA) Scandinavian Center Århus Studieplan for sygeplejestuderende 6. semester Ortopædisk Privathospital Aarhus (OPA) Scandinavian Center Århus 1 Indledning I denne studieplan vil vi gerne beskrive de studiemuligheder vi kan tilbyde

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

STUDIEPLAN Specifik del

STUDIEPLAN Specifik del SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hjerteklinikken Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 1.0 Beskrivelse

Læs mere

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå.

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå. Skriftlig refleksion hvad er det? Obligatorisk læringsredskab i praktikuddannelsen. Et hjælpemiddel til at koble teori og praksis. Et personligt lærings- og arbejdsredskab. Formål: At sikre sammenhæng

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere