Marts April. April Maj 2013 Nr. 2 årgang 57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts April. April Maj 2013 Nr. 2 årgang 57"

Transkript

1 Marts April April Maj 2013 Nr. 2 årgang 57 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Tanker omkring påske Henny Elkjær stopper som graver Nyt fra menighedsrådet Handling i vore kirker Gudstjenesteplan og Aktivitetskalender Et ord med på vejen Informationer Meddelelser Budget 2013 Afholdte arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger

2 Leder Vi kristendom eller jeg kristendom Samfundets VI og kirkens jeg-du. Jeg har levet i godt 45 år. I mine unge dage var samfundstænkningen meget præget af det stort VI og et lille jeg. Forstået på den måde, at de færreste ville ligge samfundet unødigt til last. De fleste ville gerne klare sig selv. De fleste havde forståelse for, at de fælles goder måtte fordeles, så de, der kunne klarer sig selv, måtte bærer selv, mens de der ikke kunne selv, måtte VI bærer. I den samme periode oplevede jeg, at tænkningen i den danske kristenhed var meget præget af jeg-du forståelse. Med det mener jeg, at forkyndelsen var meget direkte til den enkelte, det er dig, der står overfor Gud på dommens dag, så den sag må du have i orden. Eller det klassiske spørgsmål i gadedøren eller på gågaden: Hvordan har du det med Jesus? Så samfundstænkningen var i store træk VI-præget og forkyndelsen var i store træk præget af en individuel jeg-du-tænkning. Kirkens VI og samfundets jeg. Jeg oplever at nutidens tænkning er anderledes, både i samfundet og i kirken. Tænkningen i forhold til velfærdsstaten er præget af, at jeg kræver min ret og tager i mod den støtte, jeg kan skrabe til mig. Hvis de andre skal have hjælp, så skal jeg også. Det vil sige en tænkning, der bevæger sig fra vi-tænkning til en jeg-tænkning. Forkyndelsen og kirketænkningen er til gengæld blevet meget mere præget af en inkluderende VI-tænkning. En inkluderende tilgang, som er præget af en tid, hvor vi selv sammensætter vores tilværelse. Vores egne valg stykker vores liv sammen til et hele. Og mit hele er ikke det samme som dit hele, og det skal det heller ikke være, og jeg har ikke lov at stille spørgsmålstegn ved dine valg, for de er lige så gode som mine valg. Det giver en åbenhed overfor, at vi alle skal være der, men det giver også en mangel på sammenhæng og Sandhed. Min lille sandhed er lige så god som din lille sandhed. Kirken er både vi, jeg og du. Som kirke kan vi kun præge samfundstænkningen i ringe grad. Vi er ikke en magtfaktor. Men når det kommer til forkyndelsen i kirken, har vi et ansvar for at give både et med- og modspil. Og jeg mener, vi skal modarbejde en jeg-tænkning, der ikke giver plads til den svage og fællesskabet. Og jeg mener, at vi i forkyndelsen skal være inkluderende i forhold til, at vi alle er skabt af den samme Gud og lever på den samme jord. Og vi skal afgjort glæde os over åbenhed i forhold til tro og kristendom, som præger vores tid. Men det store VI i kirken skal kunne rummes af bibelsk kristendom, hvor der er Sandhed, der er større end vores mange små sandheder. Den sandhed har et navn, han blev født i Betlehem, han døde på et kors og opstod, alt sammen større end VI kan tænke. Som Kierkegaard sagde det: Det er svært at tro, fordi det er svært at adlyde. Lars Morthorst Christiansen. 2

3 Indre Mission Bjerringbro Indre Mission Bjerringbro Indre Mission Bethel Nørregade 22, Bjerrinbro Alle møder torsdage kl. 19:00, hvis ikke andet anføres. Marts 8. Familieaften v. pædagog Karen Broe Hansen 14. Cand. teol. Erik Røjkjær Christensen April 4. Mission Afrika v. Inge Jørgensen 11. Pastor Ingolf H Pedersen 30. Ungdomskonsulent Jim Pfrogner Maj 9. Kr. Himmelfart 14. Viborgkredsens møde v. Henning Smidt, i Houlkær Kirke kl. 19: Samfundslejr. Familieaften v. Anna Maria Najbjerg Lørdag: Søren Grysbæk 30. Pastor Lars Morthorst Christiansen Juni 6. Generalsekretær Robert Bladt Indre missions årsmøde, Skjern 13. Danmission v. Inger Engsig-Karup 23. Skt. Hans hos Grethe og Jørgen Berthelsen, Sahl kl. 18:00. Tilmeld. til fællesspisning tlf Pastor Lars Morthorst Christiansen ELM Tange missionshus ELM Tange. Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres. Marts 3. kl. 19:30 Møde v/lars Brixen. 17. kl. 19:30 Møde v/jørgen Pedersen April 1. kl. 14:00 Møde i Bjerringbro Kirkecenter v/poul Iversen og Knud Skov 6. Højskoledag i Ans Missionshus v/ Jens Ole Christensen 16. kl. 19:30 Foredrag v/jan Sørensen 18. kl. 19:30 Møde v/nicolaj Wibe 28. kl. 19:30 Møde v/jens Dam Maj 20. kl. 14:00 møde v/jan Fredensborg 26. kl. 19:30 Konfirmandfest v/henrik Vindum Juni 15. kl. 15:00 Familiemøde på Lille Mølle 25. kl. 19:30 Afslutningsmøde for Hede- mølle elever. En Videnskabsmand sagde for. nylig: Vor Tids Videnskab kan udregne og sammensætte Stoffer, som kan ødelægge en hel by, men den kan ikke sammensætte Stoffer, der kan gøre eet Menneske glad. 3

4 Tanker omkring påske. Nu nærmer vi os påsken igen, fem dejlige fridage, skønt, kære ven, vi skal rigtig nyde det. Vi kører en tur, får påskegæster, eller ta' r os en middagslur. Vi må huske, at se på tilbud i avisen, for vi ska' ha' en masse købt ind og vi må også se på prisen. Sådan sludrer man i de fleste af de små hjem, og det er vel naturligt, men er der ikke noget, der går i glem? Med sin mikrofon en journalist går rundt og spø'r, både her og hist. Hvorfor mon vi egentlig påsken har! og han får mange mærkelige svar. En tror det er en slags forårsfest, en anden mener nok, det er noget med kirke og præst. Men ingen tør nævne det selv om han kan for det er nemlig ikke in i vort land. At Jesus selv sit kors til Golgata slæbte at han måske tænkte, mens han stræbte, Hvorfor mon den soldat har hammer og søm i sin kasse. Jeg har hørt om det, men kan det virkelig passe, at de vil slå søm i mine hænder. Hvor er jeg da ene, hvor er mine venner. På bakkens top, de hejste ham op, omkring ham samles en mægtig trop. Han har skam venner, der står og ser på alt det forfærdelige der sker. Åh, se det er ham, si'! en ung kone til sin mand, der ved vort bryllup laved vin af vand, og der står andre som han har kureret. En var døv, en anden blind, ja en var endda død. Alt har han præsteret. Hans venner står der, de det ikke forstår, han var måske alligevel ikke så stor. Dengang stod de der med både tvivlen og sorgen, men vi ved dog, at der kom en påskemorgen. Alligevel tænker vi mest på drikke og føde, har vi da fuldstændig glemt, hvorfor han døde. Skrevet af Elly Jensen, fhv. formand for menighedsrådet i Farsø. 4

5 Henny Elkjær stopper som graver. Henny har arbejdet som graver siden 1/ og har nu efter 14 års tjeneste valgt at stoppe til 1/4. Ved gudstjenesterne er vi altid blevet mødt med et venligt smil fra Henny. Det er godt at blive modtaget med smil og imødekommenhed som gæst, når vi mødes i kirken. Henny også har taget godt imod folk, når de er kommet på kirkegården og har vejledt og hjulpet folk der. Henny har gennem alle årene passet jobbet med stor flid og omhyggelighed omkring alle de forskellige opgaver, som ligger i graverstillingen. Kirkegården er blevet passet og plejet og har altid taget sig godt ud til stor glæde for alle, der er kommet på kirkegården. Henny har med stor dygtighed plejet blomster og planter sommer efter sommer på kirkegården. Henny har pyntet kirkegården flot til vinteren. Hun har holdt kirken i pæn stand og har altid pyntet flot til højtiderne. Også til de almindelige gudstjenester har Henny gennem årene præsteret at lave rigtig mange flotte dekorationer til at pryde alteret. I forbindelse med ansættelsen af den nye graver gik vi en tur i graverhuset. Her lagde jeg mærke til, at kirkegårdens maskiner mv. er holdt i en god stand. Alt var rengjort og står velholdt og ordnet i graverhuset. Der er gennem årene lagt en rigtig stor arbejdsindsats fra Henny, som vi fra menighedsrådet gerne vil takke meget for. Vi havde gerne set, at du var blevet nogle år endnu, men du har nu valgt at stoppe, for at få mere tid til familielivet. Vi vil ønske, du må få mange gode år fremover sammen med din familie og tid til at nyde børnebørnene, der vokser op. Tak for en stor og omhyggelig indsats gennem årene. Hennys afsked vil blive markeret ved en gudstjeneste, når hun fratræder. Gunnar Lodahl, kontaktperson Menighedsrådet Vindum-Brandstrup Velkommen til ny graver i Brandstrup. Menighedsrådet har ansat Christian Gaarsted Christiansen som ny graver ved Brandstrup Kirke. Christian er 48 år bor i Levring på et nedlagt landbrug. Christian er gift med Mette og har tre børn. Christian har de sidst 10 år arbejdet som graver ved Vinderslev Kirke. Han har udover det obligatoriske kursus for gravere gennem årene suppleret sin viden med relevante kurser til jobbet. Vi får en graver med en god erfaring inden for graverfaget og Christian glæder sig til at tage fat i Brandstrup. Christian bruger en del af sin fritid som jagthundeinstruktør i Tange-Bjerringbro Jagtforening og Christian blev i efteråret 2012 registreret schweissehundefører. Fra menighedsrådet glæder vi os til samarbejdet med Christian og byder velkommen til jobbet som graver i Brandstrup. Christian tiltræder jobbet 1/4. Gunnar Lodahl, kontaktperson Menighedsrådet Vindum-Brandstrup. 5

6 Nyt fra menighedsrådet. Sogn og menighedsråd lige nu Da sognet den 1. januar 2012 havde 2001 folkekirkemedlemmer skal menighedsrådet bestå af 7 medlemmer (jævnfør lov om menighedsråd). Som det fremgår af sidste Kirkeblad, blev kun indleveret én liste med kandidater, hvorfor valghandlingen blev aflyst. Det nye menighedsråd er sammensat af én fra det tidligere menighedsråd og 6 nyvalgte, hvoraf ingen tidligere har siddet i menighedsråd. Vi har opdaget, at der er mange opgaver og meget at lære. Grundlaget for arbejdet i menighedsrådet er fastlagt i love og bekendtgørelser: Lov om menighedsråd: 1 stk 1: Sognets eller kirkedistriktets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet, medmindre andet er hjemlet i lovgivningen. 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. I Betænkning nr (Kirkeministeriet juli 2006) om Kirkens opgave i sogn, provsti og stift, hedder det bl.a.: Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave... Det er dog ikke noget mål i sig selv, at folkekirken skal være "tidssvarende. Den overordnede opgave at forkynde evangeliet er den samme, som den har været i 2000 år. Men de ændrede vilkår giver anledning til at spørge, om der kan tænkes ændringer i organiseringen af opgaverne i folkekirken, der kan gøre kirken mere egnet til at varetage sin mission i det samfund, vi lever i i dag.. Menighedsrådets væsentligste opgave er ikke at administrere, men at sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Målsætning Vi vil gøre vort bedste til, at alle i sognet oplever vore kirker som venlige, imødekommende og åbne fællesskaber, som man trygt kan henvende sig til og gøre brug af. Vi ønsker at værne om kirkens ansatte ved at sikre gode arbejdspladser og ordnede forhold. Menighedsrådets diakonale arbejde tager afsæt i nævnte love og betænkninger, hvoraf det også fremgår, at Kirken er de mennesker og det liv, der udfolder sig i og ud fra kirken. Bygningerne er de fysiske rammer, som vi skal værne om, men det væsentligste er menigheden, sognets folkekirkemedlemmer. Det er dem, det drejer sig om. 6

7 Vi har ikke et færdigtømret svar på, hvad vi skal gøre for at opfylde kirkens mission, (frit oversat) at forkynde Kristus som hele sognets frelser, så det når ud i alle sognets afkroge. Den opgave er lettest i forhold til de, der slider hyppigt på kirkebænkene, men vi har altså også fået til opgave at gøre kirken nærværende for de, der slider lidt mindre på bænkene. Vi vil arbejde for at finde en god balance i forhold til ovennævnte og i forholdet mellem aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Vindum-Brandstrup menighedsråd vil bl.a. arbejde med følgende områder Etablering af et menighedshus ved Brandstrup kirke. I skrivende stund har vi en anbefaling fra Stift og Provsti. Projektet skal nu godkendes af Fredningsnævnet og af Bygningsmyndighederne i Viborg Kommune Afklare hvilke nye aktiviteter der kan foregår ud fra Menighedshuset Fortsat samarbejde med Højbjerg Elsborg om arrangementer. Målet er to fællesarrangementer pr. halve år Der skal til stadighed gøres en aktiv indsats for at synliggøre kirken i sognet, bl.a. via Kirkebladet og kirkens gode hjemmeside. Andre veje vil indgå i menighedsrådets arbejde indenfor budgettets muligheder Kirkekaffe ca. to gange i kvartalet på skift mellem vore to kirker Særlige indsatsområder er i øvrigt Kapelbygningen ved Vindum kirke ønskes omdannet til et handicapvenligt og tidssvarende toilet Indvendig kalkning af Vindum kirke (efteråret 2013) Kry Herholdt, menighedsrådsformand. Handlinger i vore kirker Brandstrup. Dåb: Huxi Munk Bay Søgaard Elin Bitsch Vindum Begravelser: Marianne Bitsch Pedersen Inga Svendsen Kjeld Nielsen Vindum. Dåb: Sanni Stripp Jeppe Nørgaard Roed Begravelser: Niels Sørensen Overgaard Agnes Kirstine Stenberg Stig Henning Overgaard 7

8 Gudstjenesteplan og Aktivitetskalender Dato Søndag Præd.tekst Vindum Brandstrup 3.marts 3.s. i fasten Luk 11:14-28 * 10:30_ 09:00_ 10.marts Midfaste Johs 6:1-15 ingen 10:30_ 17.marts Maria bebudelse Luk 1: :30_ ingen 24.marts Palmesøndag Matt 21:1-9 ingen * 10:30_ 28.marts Skærtorsdag Matt 26: :00_ ingen 29.marts Langfredag Matt 27: :00_ 10:30_ 31.mats påskedag Mark 16:1-8 10:30_ 09:00_ 1.april 2.påskedag Luk 24:13-35 ingen 10:30_ 7.april 1.s.e.påske Johs 20:19-31 * 10:30_ 09:00_ 14.april 2.s.e.påske Johs 10: :30_ ingen 21.april 3.s.e.påske Johs 16: :00_ 10:30_ 26.april bededag Matt 3: :30_ ingen 28.april 4.s.e.påske Johs 16:5-15 ingen 10:00_ 5.maj 5.s.e.påske Johs 16:23b-28 10:00_ ingen 9.maj Kr. H. Fart Mark 16:14-20 ingen * 10:30_ 12.maj 6.s.e.påske Johs 15:26-16:4 10:30_ ingen 19.maj Pinsedag Johs 14: :30_ 09:00_ 20.maj 2.pinsedag Johs 3:16-21 ingen 10:30_ 26.maj Trinitatis Johs 3: :30_ ingen 2.juni 1.s.e.trin Luk 16: :00_ 10:30_ 9.juni 2.s.e.trin Luk 14:16-24 ingen 10:30_ 16.juni 3.s.e.trin Luk 15:1-10 * 10:30_ 09:00_ = Trine K. Romanini = Johs. Østerlund N. = Konfirmation = Familiegudstjeneste = Påskemåltid * = Kirkekaffe 8

9 Kirkebilen. Kirkebilen kører til alle gudstjenester i Brandstrup. Hvis der ikke er gudstjeneste i Brandstrup, kører den til Vindum. Den er gratis at benytte. Ring senest dagen i forvejen til: Hans Biler, tlf.: Gudstjenester på Bytoften Tirs. den 12. marts kl. 14:00 Tirs. den 9. april kl. 14:00 Tirs. den 14 maj kl. 14:00 Tirs. Den 11 juni kl. 14:00 Gudstjenester på Bytoften. Gudstjenester på Bytoften er offentlige alle kan deltage. En tirsdag om måneden kl. 14:00 er der gudstjeneste på Bytoften (se datoer oven over). Menighedsrådet giver kaffe. Alle er velkomne. Med venlig hilsen fra Menighedsrådet. 9

10 Et ord med på vejen... Af Lars Morthorst Christiansen Skæve helligdage i kø I de kommende måneder vrimler det med skæve helligdage. Dage som gør ugerne skæve og uregelmæssige. En skæv helligdag betyder, at den ikke falder på en søndag. Og helligdag betyder, at den har oprindelse i det, som har med tro og kirke at gøre. Helligdage er også pletter Vi bruger også ordet helligdag på en anden måde. Hvis vi maler et plankeværk og naboen et par dage efter kommer forbi og taler om helligdage, så ved vi godt at det med malingen ikke er gået, som det skulle. Vi bruger ordet helligdag om steder, hvor vi ikke får smurt nok maling på og plankeværket kommer til at fremstå lidt plettet og ufærdigt. Helligdage der pletter vores liv Jeg tror vi alle har helligdage i vores liv. Ting og perioder af vores liv, hvor det ikke gik, som vi havde håbet, troet og planlagt. Noget af det er vores egen dumheds skyld. Andet kommer af noget, som andre har påført os. Mennesker som har givet os pletter i livet. Og atter andet kommer af det at være i en verden, hvor ting går galt, vi bliver gamle, vi bliver syge, vi bliver svagelige og vulkaner går i udbrud. Det er ikke nogens skyld, men det påfører os pletter og helligdage. Gud gør vores skæve helligdage lige Forårets skæve helligdage er med til at minde os om, hvad Gud har gjort for at gøre vores livs skæve helligdage lige og jævne. Som kirke tror vi på en Gud, der har skabt det hele. Han har skabt det perfekt og uden pletter og helligdage. Og han har skabt det hele, selvom han havde en viden om, at vi ville lave pletter og helligdage. Og da det var gået galt, fordi de første mennesker havde lavet skæve helligdage og pletter, gjorde Gud noget ved det, fordi han vidste, at alle vi andre ville følge efter. Gud malede, der hvor vi fejlede. Og Gud laver ikke klatmaleri, Gud starter forfra med os. Han skaber på ny. Det er derfor vi fejrer påske, Kristi himmelfart og pinse. Vi fejrer at Gud rettede op på de skæve helligdage. Helligdage til dig Kirkens skæve helligdage er ikke kun tilbageblik på noget der er sket. De er også dage som gir liv til det, som er sket, liv som kommer dig til gode. I dåben, i nadveren, i Guds ord og i kirkens fællesskab får hver enkelt del i det, som Gud har gjort. På den måde bliver fortid til nutid og et plettet liv bliver til nyt liv. 10

11 Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen, Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærsbro, tlf.: eller på mail til Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl til kl men må godt forstyrres på andre tidspunkter Mandag er fridag. Afløserpræst: Trine Kofoed Romanini, Urmagervej 30, 8920 Randers NV Tlf.: eller mail Kirkebladet. Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Vibeke Rothschild Brita Pedersen Opsætning:Vagn N. Nielsen Forsidebillede: Folkekirkens nye logo samt påskelilje. Foto: V. N. N. Meddelelser: Palmesøndag, den 24. marts kl. 10:30 er der familiegudstjeneste i Brandstrup Kirke. Her fejrer vi årets hold af minikonfirmander og vi tager hul på fejringen af påske. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Påskemåltid Igen i år inviterer vi til påskemåltid, skærtorsdag den 28. marts. Vi indleder med en gudstjeneste i Vindum kirke kl. 16:00 og fortsætter i Vindum forsamlingshus med varm mad, fællesskab og hygge for alle aldre. Alle, i alle aldre, er velkommen vi slutter kl. ca. 19:30. Maden koster et beskedent beløb. Mere informationer og tilmelding (senest 20. marts) hos Hedvig Lodahl, tlf , Mail: 11

12 Budget 2013 Menighedsrådet har ansvar for at budgettet overholdes og må derfor løbende overvåge både indtægter og omkostninger. Budgettet fik sin endelige udformning ved provstiets godkendelse i november Under overskriften: Kirkelige aktiviteter findes pengene til initiativer og aktiviteter, der kan nå ud i alle sognets afkroge, se note *) Derfor denne lille redegørelse I alt skal menighedsrådet forvalte knap 1,8 mio. kr. i Vindum Brandstrup Kirkekasse (indeholder ikke præstelønninger) Formål Budget 2013 Kommentar Kirkebygninger og Drift og vedligehold af bygninger (kirker, graverhuse, sognegård kapel mv.) samt andel af løn hertil Kirkelige aktiviteter *) Løn til organist, kirkesanger og kirketjener. Kirkeblad, kirkebil, udgifter til undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Koncerter, møder og foredrag. Kirkegårde Indtægter fra legater/gravstedskapital mv. Løn til gravere og medhjælpere, drift og vedligehold af kirkegårde og maskiner, køb af planter, grandækning, IT, renovation, snerydning osv. Præstebolig Omkostninger til drift og vedligehold af præstebolig indvendig og udvendig minus præstens betaling for husleje, vand, varme mv. Administration og Regnskabsassistance, konsulenter, kontingenter, fællesudgifter forsikringer, honorarer mv. Sum Modtaget ligningsbeløb til drift. *) Herunder er der budgetteret med kr til brug for kirkekoncerter, foredrags- og mødevirksomhed og andre kirkelige aktiviteter. Det er stort set denne del menighedsrådet kan anvende til diakonal virksomhed. 12

13 Afholdte arrangementer Julekoncerten den 16. december i Brandstrup kirke var med Viborg Damekor. Koret, under ledelse af Mette Nørholm Jakobsen, udstrålede stor musikglæde og havde et godt varieret repertoire. (Foto: V.N.N.) Stor tilslutning til Småbørnsgudstjenesten. 20. december var der gudstjeneste for sognets små børn. Her tager børnene afsked med pastor Lars Morthorst Christiansen. (Foto: Kry Herholdt.) Omkring 70 mennesker fejrede fastelavn i Brandstrup kirke og ved hallen, med boller, saft og kaffe. I kirken hørte vi om det at sige ja til Guds gode skaberværk, men også om fasten, som bare er at sige nej til det, som ikke er nødvendigt. Og vi hørte om Jesu dåb som forudsætning for vores dåb. Efter gudstjenesten fik tønden bank, børnene slik og alle en god fastelavnsbolle. LMC 13

14 Vindum kirke Kirkeværge: Karl Kofoed-Hansen Borrevej Bjerringbro. Mob: Graver: Conni Viktor, Højbjerg Huse Rødkærsbro, tlf.: Organist: Lise Herholdt, Erantisvej 7, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkesanger: Henning Kirkegaard, Vindumvej 42, 8850 Bjerringbro, tlf.: Brandstrup kirke Kirkeværge: Niels Jørgen Najbjerg, Brandstrupvej 92, 8840 Rødkærsbro Mob: Graver: Henny Elkjær, Elsborgvej 73, 8840 Rødkærsbro, tlf.: O - Fra 1. april: Chr. G. Christiansen Lillemøllevej 10 Levring 8620 Kjellerup, tlf.: Organist: Lise Herholdt, Erantisvej 7, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkesanger: Kirstina Baun Laursen, Husbondvej 65, 8850 Bjerringbro, tlf.: Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Kry Herholdt; Erantisvej Rødkærsbro Tlf.: ; Mobil: Næstformand : Brita Pedersen; Husbondvej Bjerringbro; tlf.: Sekretær: Camilla G. Bak; Husbondvej 55 st Bjerringbro Tlf.: ; Mobil: Kontaktperson for personalet: Gunnar Toft Lodahl; Vindumvej Rødkærsbro; Tlf.: Kasserer: Vibeke Rothschild, Østerled 47b, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkeværge i Vindum: Karl Koefoed-Hansen; Borrevej Bjerringbro; Mob: Kirkeværge i Brandstrup Niels Jørgen Najbjerg; Brandstrupvej Rødkærsbro; Mob: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej Rødkærsbro, tlf.: Mail adr.: 14

15 Kirkelig vejviser Ved dødsfald: Tal med præst og bedemandsforretning Ved vielse: Aftal dato med præsten og få en prøvelsesattest på kommunekontoret. Ved dåb: Aftal møde med præsten En del vejledninger og dokumenter i forbindelse med f.eks. navneændringer kan findes på: Ved fødsel: Fødslen registreres automatisk. Hvis forældrene er gift, bliver faderskabet også automatisk registreret. Hvis forældrene ikke er gift, har de 14 dage fra fødslen til at få afleveret en omsorgs og ansvarserklæring til præsten, så faderskabet kan blive registreret. Konfirmation: Datoerne for konfirmation i Vindum og Brandstrup er som følger: Konfirmation Brandstrup Vindum apr 5. maj apr 4. maj apr 3. maj apr 1. maj apr 7. maj apr 6. maj apr 5. maj 15

16 Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskolen i Vindum Hver lørdag kl. 10 samles glade børn i Vindum til Lørdagsskole. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11:30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtig godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Hedvig Lodahl tlf.: Torsdagsklubben holder pause til efter påske. Juniorklubben i Tange For børn i klasse. Hver fredag 19:30 21:30 Tange missionshus, Husbondvej 36 Kontaktperson: Erik Frandsen Fredagsfamillie Et åbent fællesskab for unge familier, dvs. familier der har børn under 14. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6 8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole i 1. halvår på følgende datoer: 25. januar; 15. marts og 31. maj, alle dage 17:30 til 20:00. Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten. 16

Leder. Ud med kirken! Hvorfor byggede man kirke i Vindum for 900 år siden og i Brandstrup for 140 år siden? Det var for at samle folk og få kirken ud!

Leder. Ud med kirken! Hvorfor byggede man kirke i Vindum for 900 år siden og i Brandstrup for 140 år siden? Det var for at samle folk og få kirken ud! Leder Marts Marts april april maj 2010 Nr. 2 årgang 54 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Bibeltimer i hjemmene Handlinger i vore kirker Hilsen fra Juniorklubben Elvis i kirken Menighedsrådets

Læs mere

Et ord med på vejen Informationer Kommende arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger.

Et ord med på vejen Informationer Kommende arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger. December December Januar Januar Februar 2013 Nr. 1 årgang 57 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Det nye menighedsråd Afholdte arrangementer Det historiske hjørne

Læs mere

Marts April. April Maj 2012 Nr. 2 årgang 56. Læs blandt andet om: Årets konfirmander Kirkekoret Ny hjælpepræst Kommende arrangementer

Marts April. April Maj 2012 Nr. 2 årgang 56. Læs blandt andet om: Årets konfirmander Kirkekoret Ny hjælpepræst Kommende arrangementer Marts April April Maj 2012 Nr. 2 årgang 56 Læs blandt andet om: Årets konfirmander Kirkekoret Ny hjælpepræst Kommende arrangementer Leder Skæve spildte dage Foråret er kendt for skæve helligdage. Alene

Læs mere

Et ord med på vejen Informationer Kommende arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger.

Et ord med på vejen Informationer Kommende arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger. Juni Juli Juli August 2012 Nr. 3 årgang 56 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Det historiske hjørne Dette års konfirmander Gudstjenesteplan og Aktivitetskalender

Læs mere

Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55

Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55 Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Fastelavnsfest Et ord med på vejen Det historiske hjørne Om filmen De usynlige Gudstjenesteplan

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Leder. Leder. Informationer Spillemandsmusik af højeste karat Klezmerduo Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger

Leder. Leder. Informationer Spillemandsmusik af højeste karat Klezmerduo Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger Leder December 2009 2009 februar 2010 Nr. 1 årgang 54. Leder Arrangementer for Indre Mission Arrangementer for ELM Handlinger i vore kirker Et ord med på vejen.. Nyt fra menighedsrådet Sogneudflugt Aktivitetskalender

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte Leder En levende historie? Juni Juni juli juli august 2010 Nr. 3 årgang 54 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Afsked med organist Borgmesterbesøg Afslutning

Læs mere

Et ord med på vejen Informationer Kommende arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger

Et ord med på vejen Informationer Kommende arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger September Oktober November 2012 Nr. 4 årgang 56 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Afholdte arrangementer Valg til menighedsråd Status de sidste 4 år Gudstjenesteplan

Læs mere

Juni August 2011 Nr. 3 årgang 55

Juni August 2011 Nr. 3 årgang 55 Juni August 2011 Nr. 3 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Træfældning Afholdte arrangementer Det historiske hjørne Sogneudflugt Gudstjenesteplan og

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

December 2011 Januar. Januar Februar 2012 Nr. 1 årgang 56

December 2011 Januar. Januar Februar 2012 Nr. 1 årgang 56 December 2011 Januar Januar Februar 2012 Nr. 1 årgang 56 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Restaurering af ligstenen Det historiske hjørne Afholdte arrangementer

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Bispebjerg Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1971 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

ÅRSBUDGET for Asmild Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Asmild Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Asmild Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 791 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hjordkær Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hjordkær Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Hjordkær Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 911 CVR-nr. 119 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

ÅRSBUDGET for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 98119 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Asmild Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Asmild Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Asmild Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 791 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

September November 2011 Nr. 4 årgang 55

September November 2011 Nr. 4 årgang 55 September November 2011 Nr. 4 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Restaurering af anebillede Det historiske hjørne Sogneudflugt Gudstjenesteplan og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

ÅRSBUDGET for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Henne-Lønne Sognes Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8881 CVR-nr. 811 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 787 CVR-nr. 817919 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

ÅRSBUDGET for Græsted Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Græsted Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Græsted Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 9911 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Husum Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Husum Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Husum Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 18817 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

ÅRSBUDGET Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 1 for Nørreland under Nørrelands Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 881 CVR nummer: 11881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den / Christian

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

ÅRSBUDGET Billum. Billum Sogns Menighedsråd. Varde Provsti. Varde Kommune

ÅRSBUDGET Billum. Billum Sogns Menighedsråd. Varde Provsti. Varde Kommune ÅRSBUDGET 1 for Billum under Billum Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode: 887 CVR nummer: 981 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Irene Kjær menighedsrådsformand Godkendt

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

ÅRSBUDGET Sct. Peders sogns Kirkekasse. Sankt Peders Sogns Menighedsråd. Slagelse Provsti. Slagelse Kommune

ÅRSBUDGET Sct. Peders sogns Kirkekasse. Sankt Peders Sogns Menighedsråd. Slagelse Provsti. Slagelse Kommune ÅRSBUDGET 1 for Sct. Peders sogns Kirkekasse under Sankt Peders Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 71119 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: tirsdag

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Budolfi Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Budolfi Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ketting Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ketting Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Ketting Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 8991 CVR-nr. 881 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 179717 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

ÅRSBUDGET for Billum Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Billum Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Billum Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 887 CVR-nr. 981 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 188 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vordingborg Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Vordingborg Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Vordingborg Sogns Menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti i Vordingborg Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 7991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere