Marts April. April Maj 2013 Nr. 2 årgang 57

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts April. April Maj 2013 Nr. 2 årgang 57"

Transkript

1 Marts April April Maj 2013 Nr. 2 årgang 57 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Tanker omkring påske Henny Elkjær stopper som graver Nyt fra menighedsrådet Handling i vore kirker Gudstjenesteplan og Aktivitetskalender Et ord med på vejen Informationer Meddelelser Budget 2013 Afholdte arrangementer Menighedsrådet Kirkelig vejviser Møder i kristne klubber og foreninger

2 Leder Vi kristendom eller jeg kristendom Samfundets VI og kirkens jeg-du. Jeg har levet i godt 45 år. I mine unge dage var samfundstænkningen meget præget af det stort VI og et lille jeg. Forstået på den måde, at de færreste ville ligge samfundet unødigt til last. De fleste ville gerne klare sig selv. De fleste havde forståelse for, at de fælles goder måtte fordeles, så de, der kunne klarer sig selv, måtte bærer selv, mens de der ikke kunne selv, måtte VI bærer. I den samme periode oplevede jeg, at tænkningen i den danske kristenhed var meget præget af jeg-du forståelse. Med det mener jeg, at forkyndelsen var meget direkte til den enkelte, det er dig, der står overfor Gud på dommens dag, så den sag må du have i orden. Eller det klassiske spørgsmål i gadedøren eller på gågaden: Hvordan har du det med Jesus? Så samfundstænkningen var i store træk VI-præget og forkyndelsen var i store træk præget af en individuel jeg-du-tænkning. Kirkens VI og samfundets jeg. Jeg oplever at nutidens tænkning er anderledes, både i samfundet og i kirken. Tænkningen i forhold til velfærdsstaten er præget af, at jeg kræver min ret og tager i mod den støtte, jeg kan skrabe til mig. Hvis de andre skal have hjælp, så skal jeg også. Det vil sige en tænkning, der bevæger sig fra vi-tænkning til en jeg-tænkning. Forkyndelsen og kirketænkningen er til gengæld blevet meget mere præget af en inkluderende VI-tænkning. En inkluderende tilgang, som er præget af en tid, hvor vi selv sammensætter vores tilværelse. Vores egne valg stykker vores liv sammen til et hele. Og mit hele er ikke det samme som dit hele, og det skal det heller ikke være, og jeg har ikke lov at stille spørgsmålstegn ved dine valg, for de er lige så gode som mine valg. Det giver en åbenhed overfor, at vi alle skal være der, men det giver også en mangel på sammenhæng og Sandhed. Min lille sandhed er lige så god som din lille sandhed. Kirken er både vi, jeg og du. Som kirke kan vi kun præge samfundstænkningen i ringe grad. Vi er ikke en magtfaktor. Men når det kommer til forkyndelsen i kirken, har vi et ansvar for at give både et med- og modspil. Og jeg mener, vi skal modarbejde en jeg-tænkning, der ikke giver plads til den svage og fællesskabet. Og jeg mener, at vi i forkyndelsen skal være inkluderende i forhold til, at vi alle er skabt af den samme Gud og lever på den samme jord. Og vi skal afgjort glæde os over åbenhed i forhold til tro og kristendom, som præger vores tid. Men det store VI i kirken skal kunne rummes af bibelsk kristendom, hvor der er Sandhed, der er større end vores mange små sandheder. Den sandhed har et navn, han blev født i Betlehem, han døde på et kors og opstod, alt sammen større end VI kan tænke. Som Kierkegaard sagde det: Det er svært at tro, fordi det er svært at adlyde. Lars Morthorst Christiansen. 2

3 Indre Mission Bjerringbro Indre Mission Bjerringbro Indre Mission Bethel Nørregade 22, Bjerrinbro Alle møder torsdage kl. 19:00, hvis ikke andet anføres. Marts 8. Familieaften v. pædagog Karen Broe Hansen 14. Cand. teol. Erik Røjkjær Christensen April 4. Mission Afrika v. Inge Jørgensen 11. Pastor Ingolf H Pedersen 30. Ungdomskonsulent Jim Pfrogner Maj 9. Kr. Himmelfart 14. Viborgkredsens møde v. Henning Smidt, i Houlkær Kirke kl. 19: Samfundslejr. Familieaften v. Anna Maria Najbjerg Lørdag: Søren Grysbæk 30. Pastor Lars Morthorst Christiansen Juni 6. Generalsekretær Robert Bladt Indre missions årsmøde, Skjern 13. Danmission v. Inger Engsig-Karup 23. Skt. Hans hos Grethe og Jørgen Berthelsen, Sahl kl. 18:00. Tilmeld. til fællesspisning tlf Pastor Lars Morthorst Christiansen ELM Tange missionshus ELM Tange. Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres. Marts 3. kl. 19:30 Møde v/lars Brixen. 17. kl. 19:30 Møde v/jørgen Pedersen April 1. kl. 14:00 Møde i Bjerringbro Kirkecenter v/poul Iversen og Knud Skov 6. Højskoledag i Ans Missionshus v/ Jens Ole Christensen 16. kl. 19:30 Foredrag v/jan Sørensen 18. kl. 19:30 Møde v/nicolaj Wibe 28. kl. 19:30 Møde v/jens Dam Maj 20. kl. 14:00 møde v/jan Fredensborg 26. kl. 19:30 Konfirmandfest v/henrik Vindum Juni 15. kl. 15:00 Familiemøde på Lille Mølle 25. kl. 19:30 Afslutningsmøde for Hede- mølle elever. En Videnskabsmand sagde for. nylig: Vor Tids Videnskab kan udregne og sammensætte Stoffer, som kan ødelægge en hel by, men den kan ikke sammensætte Stoffer, der kan gøre eet Menneske glad. 3

4 Tanker omkring påske. Nu nærmer vi os påsken igen, fem dejlige fridage, skønt, kære ven, vi skal rigtig nyde det. Vi kører en tur, får påskegæster, eller ta' r os en middagslur. Vi må huske, at se på tilbud i avisen, for vi ska' ha' en masse købt ind og vi må også se på prisen. Sådan sludrer man i de fleste af de små hjem, og det er vel naturligt, men er der ikke noget, der går i glem? Med sin mikrofon en journalist går rundt og spø'r, både her og hist. Hvorfor mon vi egentlig påsken har! og han får mange mærkelige svar. En tror det er en slags forårsfest, en anden mener nok, det er noget med kirke og præst. Men ingen tør nævne det selv om han kan for det er nemlig ikke in i vort land. At Jesus selv sit kors til Golgata slæbte at han måske tænkte, mens han stræbte, Hvorfor mon den soldat har hammer og søm i sin kasse. Jeg har hørt om det, men kan det virkelig passe, at de vil slå søm i mine hænder. Hvor er jeg da ene, hvor er mine venner. På bakkens top, de hejste ham op, omkring ham samles en mægtig trop. Han har skam venner, der står og ser på alt det forfærdelige der sker. Åh, se det er ham, si'! en ung kone til sin mand, der ved vort bryllup laved vin af vand, og der står andre som han har kureret. En var døv, en anden blind, ja en var endda død. Alt har han præsteret. Hans venner står der, de det ikke forstår, han var måske alligevel ikke så stor. Dengang stod de der med både tvivlen og sorgen, men vi ved dog, at der kom en påskemorgen. Alligevel tænker vi mest på drikke og føde, har vi da fuldstændig glemt, hvorfor han døde. Skrevet af Elly Jensen, fhv. formand for menighedsrådet i Farsø. 4

5 Henny Elkjær stopper som graver. Henny har arbejdet som graver siden 1/ og har nu efter 14 års tjeneste valgt at stoppe til 1/4. Ved gudstjenesterne er vi altid blevet mødt med et venligt smil fra Henny. Det er godt at blive modtaget med smil og imødekommenhed som gæst, når vi mødes i kirken. Henny også har taget godt imod folk, når de er kommet på kirkegården og har vejledt og hjulpet folk der. Henny har gennem alle årene passet jobbet med stor flid og omhyggelighed omkring alle de forskellige opgaver, som ligger i graverstillingen. Kirkegården er blevet passet og plejet og har altid taget sig godt ud til stor glæde for alle, der er kommet på kirkegården. Henny har med stor dygtighed plejet blomster og planter sommer efter sommer på kirkegården. Henny har pyntet kirkegården flot til vinteren. Hun har holdt kirken i pæn stand og har altid pyntet flot til højtiderne. Også til de almindelige gudstjenester har Henny gennem årene præsteret at lave rigtig mange flotte dekorationer til at pryde alteret. I forbindelse med ansættelsen af den nye graver gik vi en tur i graverhuset. Her lagde jeg mærke til, at kirkegårdens maskiner mv. er holdt i en god stand. Alt var rengjort og står velholdt og ordnet i graverhuset. Der er gennem årene lagt en rigtig stor arbejdsindsats fra Henny, som vi fra menighedsrådet gerne vil takke meget for. Vi havde gerne set, at du var blevet nogle år endnu, men du har nu valgt at stoppe, for at få mere tid til familielivet. Vi vil ønske, du må få mange gode år fremover sammen med din familie og tid til at nyde børnebørnene, der vokser op. Tak for en stor og omhyggelig indsats gennem årene. Hennys afsked vil blive markeret ved en gudstjeneste, når hun fratræder. Gunnar Lodahl, kontaktperson Menighedsrådet Vindum-Brandstrup Velkommen til ny graver i Brandstrup. Menighedsrådet har ansat Christian Gaarsted Christiansen som ny graver ved Brandstrup Kirke. Christian er 48 år bor i Levring på et nedlagt landbrug. Christian er gift med Mette og har tre børn. Christian har de sidst 10 år arbejdet som graver ved Vinderslev Kirke. Han har udover det obligatoriske kursus for gravere gennem årene suppleret sin viden med relevante kurser til jobbet. Vi får en graver med en god erfaring inden for graverfaget og Christian glæder sig til at tage fat i Brandstrup. Christian bruger en del af sin fritid som jagthundeinstruktør i Tange-Bjerringbro Jagtforening og Christian blev i efteråret 2012 registreret schweissehundefører. Fra menighedsrådet glæder vi os til samarbejdet med Christian og byder velkommen til jobbet som graver i Brandstrup. Christian tiltræder jobbet 1/4. Gunnar Lodahl, kontaktperson Menighedsrådet Vindum-Brandstrup. 5

6 Nyt fra menighedsrådet. Sogn og menighedsråd lige nu Da sognet den 1. januar 2012 havde 2001 folkekirkemedlemmer skal menighedsrådet bestå af 7 medlemmer (jævnfør lov om menighedsråd). Som det fremgår af sidste Kirkeblad, blev kun indleveret én liste med kandidater, hvorfor valghandlingen blev aflyst. Det nye menighedsråd er sammensat af én fra det tidligere menighedsråd og 6 nyvalgte, hvoraf ingen tidligere har siddet i menighedsråd. Vi har opdaget, at der er mange opgaver og meget at lære. Grundlaget for arbejdet i menighedsrådet er fastlagt i love og bekendtgørelser: Lov om menighedsråd: 1 stk 1: Sognets eller kirkedistriktets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet, medmindre andet er hjemlet i lovgivningen. 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. I Betænkning nr (Kirkeministeriet juli 2006) om Kirkens opgave i sogn, provsti og stift, hedder det bl.a.: Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave... Det er dog ikke noget mål i sig selv, at folkekirken skal være "tidssvarende. Den overordnede opgave at forkynde evangeliet er den samme, som den har været i 2000 år. Men de ændrede vilkår giver anledning til at spørge, om der kan tænkes ændringer i organiseringen af opgaverne i folkekirken, der kan gøre kirken mere egnet til at varetage sin mission i det samfund, vi lever i i dag.. Menighedsrådets væsentligste opgave er ikke at administrere, men at sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Målsætning Vi vil gøre vort bedste til, at alle i sognet oplever vore kirker som venlige, imødekommende og åbne fællesskaber, som man trygt kan henvende sig til og gøre brug af. Vi ønsker at værne om kirkens ansatte ved at sikre gode arbejdspladser og ordnede forhold. Menighedsrådets diakonale arbejde tager afsæt i nævnte love og betænkninger, hvoraf det også fremgår, at Kirken er de mennesker og det liv, der udfolder sig i og ud fra kirken. Bygningerne er de fysiske rammer, som vi skal værne om, men det væsentligste er menigheden, sognets folkekirkemedlemmer. Det er dem, det drejer sig om. 6

7 Vi har ikke et færdigtømret svar på, hvad vi skal gøre for at opfylde kirkens mission, (frit oversat) at forkynde Kristus som hele sognets frelser, så det når ud i alle sognets afkroge. Den opgave er lettest i forhold til de, der slider hyppigt på kirkebænkene, men vi har altså også fået til opgave at gøre kirken nærværende for de, der slider lidt mindre på bænkene. Vi vil arbejde for at finde en god balance i forhold til ovennævnte og i forholdet mellem aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Vindum-Brandstrup menighedsråd vil bl.a. arbejde med følgende områder Etablering af et menighedshus ved Brandstrup kirke. I skrivende stund har vi en anbefaling fra Stift og Provsti. Projektet skal nu godkendes af Fredningsnævnet og af Bygningsmyndighederne i Viborg Kommune Afklare hvilke nye aktiviteter der kan foregår ud fra Menighedshuset Fortsat samarbejde med Højbjerg Elsborg om arrangementer. Målet er to fællesarrangementer pr. halve år Der skal til stadighed gøres en aktiv indsats for at synliggøre kirken i sognet, bl.a. via Kirkebladet og kirkens gode hjemmeside. Andre veje vil indgå i menighedsrådets arbejde indenfor budgettets muligheder Kirkekaffe ca. to gange i kvartalet på skift mellem vore to kirker Særlige indsatsområder er i øvrigt Kapelbygningen ved Vindum kirke ønskes omdannet til et handicapvenligt og tidssvarende toilet Indvendig kalkning af Vindum kirke (efteråret 2013) Kry Herholdt, menighedsrådsformand. Handlinger i vore kirker Brandstrup. Dåb: Huxi Munk Bay Søgaard Elin Bitsch Vindum Begravelser: Marianne Bitsch Pedersen Inga Svendsen Kjeld Nielsen Vindum. Dåb: Sanni Stripp Jeppe Nørgaard Roed Begravelser: Niels Sørensen Overgaard Agnes Kirstine Stenberg Stig Henning Overgaard 7

8 Gudstjenesteplan og Aktivitetskalender Dato Søndag Præd.tekst Vindum Brandstrup 3.marts 3.s. i fasten Luk 11:14-28 * 10:30_ 09:00_ 10.marts Midfaste Johs 6:1-15 ingen 10:30_ 17.marts Maria bebudelse Luk 1: :30_ ingen 24.marts Palmesøndag Matt 21:1-9 ingen * 10:30_ 28.marts Skærtorsdag Matt 26: :00_ ingen 29.marts Langfredag Matt 27: :00_ 10:30_ 31.mats påskedag Mark 16:1-8 10:30_ 09:00_ 1.april 2.påskedag Luk 24:13-35 ingen 10:30_ 7.april 1.s.e.påske Johs 20:19-31 * 10:30_ 09:00_ 14.april 2.s.e.påske Johs 10: :30_ ingen 21.april 3.s.e.påske Johs 16: :00_ 10:30_ 26.april bededag Matt 3: :30_ ingen 28.april 4.s.e.påske Johs 16:5-15 ingen 10:00_ 5.maj 5.s.e.påske Johs 16:23b-28 10:00_ ingen 9.maj Kr. H. Fart Mark 16:14-20 ingen * 10:30_ 12.maj 6.s.e.påske Johs 15:26-16:4 10:30_ ingen 19.maj Pinsedag Johs 14: :30_ 09:00_ 20.maj 2.pinsedag Johs 3:16-21 ingen 10:30_ 26.maj Trinitatis Johs 3: :30_ ingen 2.juni 1.s.e.trin Luk 16: :00_ 10:30_ 9.juni 2.s.e.trin Luk 14:16-24 ingen 10:30_ 16.juni 3.s.e.trin Luk 15:1-10 * 10:30_ 09:00_ = Trine K. Romanini = Johs. Østerlund N. = Konfirmation = Familiegudstjeneste = Påskemåltid * = Kirkekaffe 8

9 Kirkebilen. Kirkebilen kører til alle gudstjenester i Brandstrup. Hvis der ikke er gudstjeneste i Brandstrup, kører den til Vindum. Den er gratis at benytte. Ring senest dagen i forvejen til: Hans Biler, tlf.: Gudstjenester på Bytoften Tirs. den 12. marts kl. 14:00 Tirs. den 9. april kl. 14:00 Tirs. den 14 maj kl. 14:00 Tirs. Den 11 juni kl. 14:00 Gudstjenester på Bytoften. Gudstjenester på Bytoften er offentlige alle kan deltage. En tirsdag om måneden kl. 14:00 er der gudstjeneste på Bytoften (se datoer oven over). Menighedsrådet giver kaffe. Alle er velkomne. Med venlig hilsen fra Menighedsrådet. 9

10 Et ord med på vejen... Af Lars Morthorst Christiansen Skæve helligdage i kø I de kommende måneder vrimler det med skæve helligdage. Dage som gør ugerne skæve og uregelmæssige. En skæv helligdag betyder, at den ikke falder på en søndag. Og helligdag betyder, at den har oprindelse i det, som har med tro og kirke at gøre. Helligdage er også pletter Vi bruger også ordet helligdag på en anden måde. Hvis vi maler et plankeværk og naboen et par dage efter kommer forbi og taler om helligdage, så ved vi godt at det med malingen ikke er gået, som det skulle. Vi bruger ordet helligdag om steder, hvor vi ikke får smurt nok maling på og plankeværket kommer til at fremstå lidt plettet og ufærdigt. Helligdage der pletter vores liv Jeg tror vi alle har helligdage i vores liv. Ting og perioder af vores liv, hvor det ikke gik, som vi havde håbet, troet og planlagt. Noget af det er vores egen dumheds skyld. Andet kommer af noget, som andre har påført os. Mennesker som har givet os pletter i livet. Og atter andet kommer af det at være i en verden, hvor ting går galt, vi bliver gamle, vi bliver syge, vi bliver svagelige og vulkaner går i udbrud. Det er ikke nogens skyld, men det påfører os pletter og helligdage. Gud gør vores skæve helligdage lige Forårets skæve helligdage er med til at minde os om, hvad Gud har gjort for at gøre vores livs skæve helligdage lige og jævne. Som kirke tror vi på en Gud, der har skabt det hele. Han har skabt det perfekt og uden pletter og helligdage. Og han har skabt det hele, selvom han havde en viden om, at vi ville lave pletter og helligdage. Og da det var gået galt, fordi de første mennesker havde lavet skæve helligdage og pletter, gjorde Gud noget ved det, fordi han vidste, at alle vi andre ville følge efter. Gud malede, der hvor vi fejlede. Og Gud laver ikke klatmaleri, Gud starter forfra med os. Han skaber på ny. Det er derfor vi fejrer påske, Kristi himmelfart og pinse. Vi fejrer at Gud rettede op på de skæve helligdage. Helligdage til dig Kirkens skæve helligdage er ikke kun tilbageblik på noget der er sket. De er også dage som gir liv til det, som er sket, liv som kommer dig til gode. I dåben, i nadveren, i Guds ord og i kirkens fællesskab får hver enkelt del i det, som Gud har gjort. På den måde bliver fortid til nutid og et plettet liv bliver til nyt liv. 10

11 Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen, Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærsbro, tlf.: eller på mail til Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl til kl men må godt forstyrres på andre tidspunkter Mandag er fridag. Afløserpræst: Trine Kofoed Romanini, Urmagervej 30, 8920 Randers NV Tlf.: eller mail Kirkebladet. Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Vibeke Rothschild Brita Pedersen Opsætning:Vagn N. Nielsen Forsidebillede: Folkekirkens nye logo samt påskelilje. Foto: V. N. N. Meddelelser: Palmesøndag, den 24. marts kl. 10:30 er der familiegudstjeneste i Brandstrup Kirke. Her fejrer vi årets hold af minikonfirmander og vi tager hul på fejringen af påske. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Påskemåltid Igen i år inviterer vi til påskemåltid, skærtorsdag den 28. marts. Vi indleder med en gudstjeneste i Vindum kirke kl. 16:00 og fortsætter i Vindum forsamlingshus med varm mad, fællesskab og hygge for alle aldre. Alle, i alle aldre, er velkommen vi slutter kl. ca. 19:30. Maden koster et beskedent beløb. Mere informationer og tilmelding (senest 20. marts) hos Hedvig Lodahl, tlf , Mail: 11

12 Budget 2013 Menighedsrådet har ansvar for at budgettet overholdes og må derfor løbende overvåge både indtægter og omkostninger. Budgettet fik sin endelige udformning ved provstiets godkendelse i november Under overskriften: Kirkelige aktiviteter findes pengene til initiativer og aktiviteter, der kan nå ud i alle sognets afkroge, se note *) Derfor denne lille redegørelse I alt skal menighedsrådet forvalte knap 1,8 mio. kr. i Vindum Brandstrup Kirkekasse (indeholder ikke præstelønninger) Formål Budget 2013 Kommentar Kirkebygninger og Drift og vedligehold af bygninger (kirker, graverhuse, sognegård kapel mv.) samt andel af løn hertil Kirkelige aktiviteter *) Løn til organist, kirkesanger og kirketjener. Kirkeblad, kirkebil, udgifter til undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Koncerter, møder og foredrag. Kirkegårde Indtægter fra legater/gravstedskapital mv. Løn til gravere og medhjælpere, drift og vedligehold af kirkegårde og maskiner, køb af planter, grandækning, IT, renovation, snerydning osv. Præstebolig Omkostninger til drift og vedligehold af præstebolig indvendig og udvendig minus præstens betaling for husleje, vand, varme mv. Administration og Regnskabsassistance, konsulenter, kontingenter, fællesudgifter forsikringer, honorarer mv. Sum Modtaget ligningsbeløb til drift. *) Herunder er der budgetteret med kr til brug for kirkekoncerter, foredrags- og mødevirksomhed og andre kirkelige aktiviteter. Det er stort set denne del menighedsrådet kan anvende til diakonal virksomhed. 12

13 Afholdte arrangementer Julekoncerten den 16. december i Brandstrup kirke var med Viborg Damekor. Koret, under ledelse af Mette Nørholm Jakobsen, udstrålede stor musikglæde og havde et godt varieret repertoire. (Foto: V.N.N.) Stor tilslutning til Småbørnsgudstjenesten. 20. december var der gudstjeneste for sognets små børn. Her tager børnene afsked med pastor Lars Morthorst Christiansen. (Foto: Kry Herholdt.) Omkring 70 mennesker fejrede fastelavn i Brandstrup kirke og ved hallen, med boller, saft og kaffe. I kirken hørte vi om det at sige ja til Guds gode skaberværk, men også om fasten, som bare er at sige nej til det, som ikke er nødvendigt. Og vi hørte om Jesu dåb som forudsætning for vores dåb. Efter gudstjenesten fik tønden bank, børnene slik og alle en god fastelavnsbolle. LMC 13

14 Vindum kirke Kirkeværge: Karl Kofoed-Hansen Borrevej Bjerringbro. Mob: Graver: Conni Viktor, Højbjerg Huse Rødkærsbro, tlf.: Organist: Lise Herholdt, Erantisvej 7, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkesanger: Henning Kirkegaard, Vindumvej 42, 8850 Bjerringbro, tlf.: Brandstrup kirke Kirkeværge: Niels Jørgen Najbjerg, Brandstrupvej 92, 8840 Rødkærsbro Mob: Graver: Henny Elkjær, Elsborgvej 73, 8840 Rødkærsbro, tlf.: O - Fra 1. april: Chr. G. Christiansen Lillemøllevej 10 Levring 8620 Kjellerup, tlf.: Organist: Lise Herholdt, Erantisvej 7, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkesanger: Kirstina Baun Laursen, Husbondvej 65, 8850 Bjerringbro, tlf.: Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Kry Herholdt; Erantisvej Rødkærsbro Tlf.: ; Mobil: Næstformand : Brita Pedersen; Husbondvej Bjerringbro; tlf.: Sekretær: Camilla G. Bak; Husbondvej 55 st Bjerringbro Tlf.: ; Mobil: Kontaktperson for personalet: Gunnar Toft Lodahl; Vindumvej Rødkærsbro; Tlf.: Kasserer: Vibeke Rothschild, Østerled 47b, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkeværge i Vindum: Karl Koefoed-Hansen; Borrevej Bjerringbro; Mob: Kirkeværge i Brandstrup Niels Jørgen Najbjerg; Brandstrupvej Rødkærsbro; Mob: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej Rødkærsbro, tlf.: Mail adr.: 14

15 Kirkelig vejviser Ved dødsfald: Tal med præst og bedemandsforretning Ved vielse: Aftal dato med præsten og få en prøvelsesattest på kommunekontoret. Ved dåb: Aftal møde med præsten En del vejledninger og dokumenter i forbindelse med f.eks. navneændringer kan findes på: Ved fødsel: Fødslen registreres automatisk. Hvis forældrene er gift, bliver faderskabet også automatisk registreret. Hvis forældrene ikke er gift, har de 14 dage fra fødslen til at få afleveret en omsorgs og ansvarserklæring til præsten, så faderskabet kan blive registreret. Konfirmation: Datoerne for konfirmation i Vindum og Brandstrup er som følger: Konfirmation Brandstrup Vindum apr 5. maj apr 4. maj apr 3. maj apr 1. maj apr 7. maj apr 6. maj apr 5. maj 15

16 Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskolen i Vindum Hver lørdag kl. 10 samles glade børn i Vindum til Lørdagsskole. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11:30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtig godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Hedvig Lodahl tlf.: Torsdagsklubben holder pause til efter påske. Juniorklubben i Tange For børn i klasse. Hver fredag 19:30 21:30 Tange missionshus, Husbondvej 36 Kontaktperson: Erik Frandsen Fredagsfamillie Et åbent fællesskab for unge familier, dvs. familier der har børn under 14. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6 8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole i 1. halvår på følgende datoer: 25. januar; 15. marts og 31. maj, alle dage 17:30 til 20:00. Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten. 16

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte Leder En levende historie? Juni Juni juli juli august 2010 Nr. 3 årgang 54 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Afsked med organist Borgmesterbesøg Afslutning

Læs mere

Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55

Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55 Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Fastelavnsfest Et ord med på vejen Det historiske hjørne Om filmen De usynlige Gudstjenesteplan

Læs mere

December 2010 Februar 2011 Nr. 1 årgang 55

December 2010 Februar 2011 Nr. 1 årgang 55 December 2010 Februar 2011 Nr. 1 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Indsamlinger Handlinger i vore kirker Afskedsfrokost for A. Hald Et ord med på vejen Det historiske hjørne

Læs mere

September November 2011 Nr. 4 årgang 55

September November 2011 Nr. 4 årgang 55 September November 2011 Nr. 4 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Restaurering af anebillede Det historiske hjørne Sogneudflugt Gudstjenesteplan og

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ GAUERSLUND SOGN Nr. 1-2013 FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ Forsidebillede maleri af Lena Frost - og skænket af kunstneren til Gauerslund Sognehus efter en udstilling i efteråret 2011 - TiteL: Lavastrøm Lena

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ GAUERSLUND SOGN Nr. 1-2014 FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Meld dig som indsamler Indsamlingen begynder i Gauerslund Sognehus Søndag den 9. marts kl. ca. 10.30 Gauerslund

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke Juni-juli-august 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid

Læs mere

HJORDKÆR KIRKE. marts maj 2015. Indhold Vejviser...2 Præstens spalte...3 Påsken...4 Formiddagscafé...5

HJORDKÆR KIRKE. marts maj 2015. Indhold Vejviser...2 Præstens spalte...3 Påsken...4 Formiddagscafé...5 HJORDKÆR KIRKE Indhold Vejviser...2 Præstens spalte...3 Påsken...4 Formiddagscafé...5 Sket i kirken... 6-7 For børnefamilier...8 Koncerter...9 Nyt fra menighedsråd.10 Gudstjenester...12 2 2015 marts maj

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere