Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer"

Transkript

1 Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer Nr. 66, Odense, den 7. juni 2013 Efter mere end 10 år i ledelsen af rådgivningsvirksomheder ønsker Patriotisk Selskabs administrerende direktør Henrik Danielsen at rådgive i eget regi, på områder som rekruttering, bestyrelsesarbejde, ledelse, organisation m.m. Bestyrelsen i Patriotisk Selskab beklager fratrædelsen og takker Henrik Danielsen for en god og stærk indsats gennem seks år, som bl.a. betyder, at Patriotisk Selskab er godt rustet til fremtiden. Bestyrelsen ønsker Henrik Danielsen held og lykke med de nye udfordringer. Administrerende direktør Henrik Danielsen fratræder således, efter aftale, stillingen som administrerende direktør ved Patriotisk Selskab pr. 1. juli Direktør Nils Rasmussen bliver konstitueret som adm. direktør pr. 1. juli Bestyrelsen vil snarest fastlægge Selskabets fremtidige ledelsesstruktur. Afskedsreception Der afholdes afskedsreception for Henrik Danielsen på Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, tirsdag den 25. juni 2013, kl Vi glæder os til at se medarbejdere, medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset. Peter Cederfeld de Simonsen bestyrelsesformand Vi glæder os til at se jer på Det Fynske Dyrskue Vi er glade for, at vi igen i år har mulighed for at sende alle medlemmer to fribilletter til årets fynske dyrskue, der finder sted i weekenden den juni. Brug billetterne, ta venner og familie med: Vi glæder os til at byde jer velkommen på pladsen blandt dyr, fødevarer og maskiner Peter Cederfeld de Simonsen bestyrelsesformand Nyt fra Patriotisk Selskab nedlægges - vi overgår til nyhedsbreve pr. mail Dette er det sidste Nyt fra Patriotisk Selskab. Efter mere end 60 udgivelser nedlægger vi nu det trykte nyhedsbrev og overgår til udsendelse pr. mail. Medlemmer, der ikke kan eller ikke ønsker at modtage elektronisk nyhedsbrev, kan pr. post få tilsendt udvalgte artikler. Ønsker du denne mulighed - så kontakt Marianne Neumann på tlf Vi håber, I vil tage godt imod vores nye nyhedsmail, der udsendes første gang efter sommerferien. Foreløbige - og positive - tal fra Virksomhedsanalyser for 2012 Patriotisk Selskab har opgjort foreløbige tal fra Virksomhedsanalyserne for 2012, som viser positive afvigelser i forhold til prognoserne fra Driftsanalyser 2011/2012. For markbruget ligger bidragene fra de enkelte afgrøder tæt på prognosen, men med en pæn besparelse på de indirekte omkostninger. For svineproduktionen er der generelt bedre resultater som følge af højere effktivitet og større omsætning. Kontakt din økonomikonomisulent for yderligere oplysninger og sammenligning af egne tal. Læs mere i vedlagte hæfte. Tjek reglerne for Miljøteknologiordningen Læs mere på side 2. Husk besøg på Forsøgsmark Bramstrup Læs mere på side 5. Afskrivning - køb eller leasing? Læs mere på side 7. 1

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen Genregistrering af 3 områder Af miljøkonsulent Kristian Petersen Genregistrering af 3-områder i syv forsøgskommuner, herunder Odense, kan betyde, at kommunen henvender sig angående nye 3-områder eller angående uoverensstemmelser, der kan betyde fysiske reetableringer eller anden lovliggørelse i form af f.eks. dispensationer. Odense Kommune har som en af syv kommuner været med i en forsøgsordning, hvor Naturstyrelsen har screenet luftfotos over hele kommunen, og på den baggrund genregistreret alt, hvad der måtte ligne 3-områder. Screeningen er efterfølgende sendt til Odense Kommune, som er gået i dybden med de enkelte sager, bl.a. via feltstudier. De oprindelige sager fra Naturstyrelsen er som følge af Odense Kommunes arbejde grundlæggende inddelt i fire kasser. Nogle områder er sorteret fra, andre er godkendt uden yderligere kommentarer, andre er registreret som nye 3-områder, mens atter andre er registreret som uoverensstemmelser. Det er de to sidste kategorier, der er interessante her. Ejerens eget ansvar Kommunen er ikke pligtig til at oplyse ejerne om nye 3-områder, men agter dog at oplyse om det i de store sager, hvilket naturligvis er en udefinerbar grænse. Der er registreret 294 nye vandhuller og 103 ha eng, mose og overdrev. Det er ejerens ansvar at være opmærksom på, om der er 3-områder på ejendommen. Det kan evt. gøres via GrundkortFyn.dk. Er der uoverensstemmelser, defineres disse som områder, der tidligere har været registreret som 3, men hvor omfanget nu ser meget anderledes ud. I Naturstyrelsens undersøgelse var der registret 375 sager, hvoraf Odense Kommune vurderer, at 110 sager kræver en form for opfølgning fra kommunens side, dvs., at der kan blive tale om fysiske reetableringer eller anden lovliggørelse f.eks. i form af dispensationer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om kommunen i løbet af de næste 16 måneder henvender sig. Vi er klar med råd og vejledning, hvis der er behov. Landets øvrige kommuner følger I løbet af de næste par år de syv forsøgskommuner. Ny miljøteknologiordning 2013 Af miljøkonsulent Kristian Petersen Den velkendte Miljøteknologiordning er lagt sammen med en ny tilskudsordning for staldprojekter. Sammenlægningen betyder flere millioner i puljen og ny ansøgningsperiode: Den 3. juni til den 3. september Miljøteknologiordning for 2013 er blevet ændret i forhold til tidligere år, da den gamle ordning nu er lagt sammen med den nye, meget omtalte ordning, hvorefter der gives 150 mio. til nye staldprojekter. Den sammenlagte ordning, der altså giver mulighed for både at søge til marksprøjter, portaltraktorer, overdækning af gylletanke, luftrensning, Syren- N anlæg, fodervogne m.m. og til staldprojekter, træder i kraft den 3. juni 2013 og ikke som tidligere nævnt den 17. september. Ordningen udløber 3. september Den nye ordning, der dækker nye stalde og udvidelser, kræver, at der samlet set investeres kr. i ny miljøteknologi for at komme i betragtning. De kr. dækker selve teknologien, installering og byggestyring. Har man således en miljøvenlig investering i sin stald, eller skal man have en ny sprøjte, så kan det være en god idé at ringe ind og forhøre sig om muligheden for at få tilskud til denne investering. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på eller på Efterlysning: Juletræsproducenter I Patriotisk Selskab er vi ved at starte en netværksgruppe af juletræsproducenter, der har fokus på dyrkning og profitmaksimering og har lyst til at indgå i et forum, båret af seriøs sparring og erfaringsudveksling. Er det noget for dig, så kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen for yderligere oplysninger tlf eller For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på tlf eller 2

3 Søg tilskud til herregårds-projekter Af miljøkonsulent Kristian Petersen Med 15 afsluttede og 9 igangværende projekter er Realdanias kampagne Fremtidens Herregård allerede godt på vej til at skabe flere aktiviteter og bedre livskvalitet i landdistrikterne. Nu inviterer kampagnen igen alle danske herregårdsejere til at byde ind med idéer til projekter. Fristen er 18. juni Realdania har afsat i alt 75 mio. kr. til at udvikle og realisere op mod 10 projekter. Frem til 18. juni 2013 kan herregårde landet over byde ind med gode idéer til, hvordan herregårdens bygninger og omgivelser kan aktiveres, så de bidrager til at skabe nyt liv i landdistrikterne. Det kan være som ramme om erhverv, turismetilbud, mødesteder og nye oplevelser eller noget helt andet. Projekterne skal samtidig vise, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd. Med støtte fra et fagligt rådgivningspanel vælger Realdania 10 projektidéer, som efterfølgende skal videreudvikles til skitseprojekter. Til slut vil 5-10 projekter blive udvalgt til at modtage støtte til realisering. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på eller på og læs mere på fremtidensherregård.dk. Åbnet for ansøgninger til natur- og miljøprojekter Af miljøkonsulent Kristian Petersen Så er der åbnet for ansøgninger til natur- og miljøprojekter. Fra 1. maj til 1. august 2013 er det muligt at indsende ansøgning om tilskud og dermed få del i de 13 mio. kr., der er afsat til puljen for i år. Af årets pulje kan 1 mio. kr. bruges til projekter om særlige levesteder for dyrearter. Ordningen er en del af Grøn Omstilling, der skal øge indsatsen på natur- og miljøområdet. I ordningen kan der søges om tilskud til følgende projekttyper: planlægning af natur- og miljøprojekter naturplaner særlige levesteder for dyrearter græsningsprojekter beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø jordfordeling. Natur og miljøprojekter Vær opmærksom på, at projektet skal være helt afsluttet og alle regninger betalt senest 1. august Et projekt kan allerede begynde, når NaturErhvervstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. I så fald udstedes der en igangsætningstilladelse i forbindelse med kvitteringsbrevet, som gør det muligt at gå i gang med projektet for egen regning og risiko. Ansøgninger skal indsendes på et særligt ansøgningsskema. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på eller Er din APV opdateret? Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen Har du en ArbejdsPladsVurdering (APV) liggende tilgængelig for dine medarbejdere? På renæssanceherreborgen, Borreby er der i dag med støtte fra Fremtidens Herregård - indrettet teaterscene i det tidligere ridehus, komplet med scene, lys og lyd og 449 tilskuerpladser, (foto: Jørgen Jørgensen) Alle virksomheder med ansatte skal have styr på arbejdsmiljøet, og der skal være en skriftlig APV på virksomheden. APV en skal revurderes minimum hvert 3. år eller i forbindelse med, at nye medarbejdere, nye arbejdsopgaver og/eller nye maskiner kommer til virksomheden. Så hiv din APV-mappe ned fra hylden og gennemgå den med dine medarbejdere, så I har styr på jeres risikoområder. Har du brug for hjælp til udarbejdelse af APV eller revurdering af din eksisterende APV så kontakt Mette Skjold Sørensen på tlf eller på 3

4 Vandplaner på vej i offentlig høring Af afdelingsleder Lisbeth Shooter De omstridte vandplaner har netop været i en teknisk forhøring hos kommunale, regionale og statslige myndigheder. Forude venter nu en seks måneder lang offentlig høring og det er her, alle berørte lodsejere kan komme med bemærkninger. Høringsprocessen Den offentlige høringsproces vil være relevant for alle berørte lodsejere, som ønsker personligt at komme med bemærkninger til det processuelle, faktiske og faglige indhold af vandplanerne. Dette vil særligt have interesse for landmænd, hvor der er en risiko for, at en ændret vandløbsindsats kan få konsekvenser for landbrugsdriften. Det er erfaringen, at konkrete høringssvar tidligere har medvirket til ændringer i vandplanerne. Ved udformning af høringssvar bør der tages udgangspunkt i de tidligere indsendte høringssvar, hvor de fremførte argumenter skal tjekkes for validitet. Derefter sættes fokus på de områder, hvor der er ændringer og tilføres ny tilgængelig viden. Links til høringen, kortværk m.v. er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside. Høringssvar kan indsendes på tre forskellige måder: Pr. mail, pr. brev eller via høringsblanketten. Patriotisk Selskab anbefaler at bruge mail, idet vores erfaring med indsendelse af høringsblanketter er dårlig. Kortsider ender tit med at blive overbelastet og er dermed ikke i stand til at modtage alle svar rettidigt. Vær særlig opmærksom på, at disse oplysninger skal fremgå: Navn, adresse, ejendom, ejendomsnummer og navn på vandløb/sø. Vi hjælper gerne med udformning af høringssvar kontakt os hurtigst muligt, hvis der er behov for dette. Randzoner Den seks måneder lange høringsperiode af vandplanerne betyder, at disse tidligst vil være på plads i Grundet kriteriet for gyldige vandplaner kan randzone-kompensationen ikke udbetales til de lodsejere, som er blevet berørt af randzoneloven. Udbetaling af kompensation var lovet i For at imødekomme problemet har fødevareministeren meldt ud, at der etableres statslig støtteordning. Det har imidlertid vist sig, at nogle landmænd ikke vil kunne modtage fuld kompensation, da de vil ramme EU s støtteloft. Det skyldes, at ordningen vil være en De minimis-ordning, hvilket indeholder et loft på akkumuleret støtte, svarende til EUR over en periode på 3 regnskabsår pr. virksomhed på landbrugsområdet. Myndighederne prøver at finde andre muligheder for dem. Et supplerende ansøgningsskema for kompensation ventes klar i løbet af efteråret, men inden vil NaturErhvervstyrelsen udsende en vejledning, der kan hjælpe landmænd med ansøgningen. Ansøgningen skal formentlig ske i Tast selv-service. Det supplerende ansøgningsskema vil tage udgangspunkt i de oplysninger, ansøgeren allerede har indsendt i Fællesskemaet Alle, som i Fællesskemaet har søgt om randzonekompensation, vil modtage et brev fra NaturErhvervstyrelsen, om hvornår og hvordan man ansøger For yderligere oplysninger kontakt afdelingsleder Lisbeth Shooter på eller på 2. generations vandplaner Naturstyrelsen har også startet en offentlig høring om arbejdsprogrammet til 2. generations vandplanerne, der træder i kræft den 22. december 2015 og gælder frem til Ifølge EU s vandrammedirektiv skal medlemslandene forud for hver ny vandplansperiode fremlægge et arbejdsprogram til forberedelse af de næste vandplaner. Arbejdsprogrammet redegør for, hvilke elementer der vil indgå i 2. generations vandplaner. Arbejdsprogrammet og yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Deadline for bemærkninger til arbejdsprogrammet til 2. generations vandplaner er den 18. november Hold den rette temperatur i svinestalden Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen Det er nu, det skal tjekkes, om svinestalden og temperaturen i stalden er klar til sommeren. Stalde med AI/AU kan holde sygdomme i skak, men den ønskede temperatur og minimumsventilation skal justeres hver uge. Grise, som ligger på spalterne, er forbudt. Det er ikke svært at se fejlen.

5 Hvis der ligger flere end tre grise på spaltegulvene i én hel sektion, er der for varmt i stalden. Kan du tælle til flere end tre på spalterne i sektionen, sænkes ønsket temperatur med én grad. Vægt, kg Diffust luftindtag Stråleventilation og kombidiffus For smågrise skal der være grader ved start (7 kg) og 22 grader ved slut i lejet. Slagtesvin skal have grader i deres legeareal. For yderligere oplysninger kontakt svinekonsulent Mette skjold Sørensen på eller på Forsøgsmark 2013 Bramstrup Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev onsdag den 12. juni og torsdag den 13. juni Begge dage kl Markvandring i forsøgsmarken Se store forskelle efter etablering af frøgræs i vårbyg i 2012 fra perfekt udlæg til omsåning Sortsvalg i korn nye spændende sorter herunder hybridsorter Opdateret viden om græsukrudt og nye midler Sorter og dyrkningsstrategi i vinterraps Strategier for ukrudt og svampe Middelvalg efter afgiftsomlægning og risiko for opbygning af resistens Se resultater efter 17 forskellige såmaskiner med og uden placering af gødning - Patriotisk Selskabs sådemo efteråret - gså være Der vil ofor at møde d e muligh ejdere fra: medarb w, ayer, Do BASF, B Monsanto, t, n DuPo ngenta Sy Og mange andre spændende temaer på det 8 ha store forsøgsareal! Vi er værter med grillmad og fadøl efter rundvisningen i marken Besøg Bramstrup VidenCenter - 6 sp.indd :26:09 5

6 Nyt fra økonomiafdelingen Ejendomsvurdering 2012 Af udviklingsdirektør Peter Borreby Tjek den nye ejendomsvurdering grundigt ændringerne i ejendomsværdien på de enkelte ejendomme kan variere meget. Efter nogle meget store stigninger ved de offentlige vurderinger i 2006 og 2008, så har der i 2010 og senest ved den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 været moderate fald i vurderingerne. SKATs statistik for 2012 viser således, at ejendomsværdien for landbrugsejendomme samlet er faldet med 3 % og grundværdien med 11 %. For skove og plantager er vurderingen generelt uændret. Der kan være store variationer i ændringerne i ejendomsværdien på de enkelte ejendomme, og vi opfordrer alle til at forholde sig til den nye ejendomsvurdering. Hvis vurderingen ikke findes i overensstemmelse med virkeligheden, anbefaler vi at påklage denne. Klage over ejendomsvurderingerne 2012 for land- og skovbrugsejendomme skal ske senest 1. juli For landbrugsejendomme er grundværdien nedsat med 20 % i Østdanmark samt 10 % i Jylland og på Fyn. Se skemaet med de gennemsnitlige offentlige grundværdier på - og læs mere om klagemuligheder m.v. For yderligere oplysninger kontakt udviklingsdirektør Peter Borreby på tlf eller på Skab overblik og overskud med en Virksomhedsanalyse Af økonomikonsulent Bo Sigersted Virksomhedsanalysen er et unikt redskab til at afdække svage og stærke sider i virksomheden, når økonomien i de enkelte driftsgrene og afgrøder opgøres individuelt på nettoudbytte-niveau. Kun når du kender nettoudbyttet og omkostningsfordelingen på de enkelte afgrøder og produktionsgrene, giver det dig et sikkert grundlag for at vide, hvor der skal sættes ind for at øge indtjeningen. I Virksomhedsanalysen vil ens egne resultater blive sammenlignet med tilsvarende bedrifter og vil på den måde altid vise områder, hvor der er plads til forbedringer. 6 Ved flere indsatsområder anbefaler vi, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner med mål og delmål, så forbedringer kan følges. Kort sagt, så anbefaler vi Virksomhedsanalysen af mange gode grunde. Virksomhedsanalysen giver et retvisende billede af resultatet på såvel driftsgrensniveau, som på afgrødeniveau, fordi alle omkostninger er fordelt indeholder resultater, der kan sammenlignes med tilsvarende bedrifter på afgrødeniveau og mellem de enkelte produktionsgrene. Det betyder f.eks., at hvede sammenlignes med hvede efter samme opgørelsesprincip afdækker stærke og svage sider i virksomheden giver et godt grundlag for handlingsplaner og strategiplanlægning giver et godt grundlag for budgetlægning giver et godt overblik for bank og realkredit til vurdering af virksomheden. giver god dokumentation ved erstatningssager giver overblik og disponeringsgrundlag ved køb af jord eller forpagtning viser udbytter på afgrøder, der kan bruges til dokumentation for højere N-kvote kan bruges til dokumentation for god driftsledelse indeholder analyseresultater, der også kan bruges i international benchmark. Vi udarbejder ca. 100 Virksomhedsanalyser om året for medlemmer. Få et tilbud fra din økonomikonsulent på en analyse for 2012, hvis du har brug for mere overblik og overskud. For yderligere oplysninger, kontakt økonomikonsulent Bo Sigersted på eller Positiv feedback i regnskabsprocessen I forbindelse med årets regnskabsaflæggelse har Økonomiafdelingen gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos vores medlemmer, bl.a. for at blive klogere på, om vi kan gøre noget anderledes eller bedre. Undersøgelsen har kørt siden april, og ved årsafslutningen af et regnskab har vi enten udleveret eller sendt et spørgeskema.

7 Det er der kommet god og konstruktiv respons på, med flere fine forslag til forbedringer. Tak til de medlemmer, der allerede har brugt tid på at svare. Undersøgelsen løber frem til udgangen af juni. For yderligere oplysninger kontakt chefkonsulent, statsaut. revisor Jens Kring på tlf eller på Afskrivning køb eller leasing? Af konsulent Lene Nygård Der er ikke noget entydigt svar på, om man skal købe eller lease. Måske er leasing oven i købet billigere end køb. For at komme nærmere en beslutning er det god ide at gennemgå følgende spørgsmål: Hvad er rentegrundlaget ved køb/leasing? Hvad er omkostningerne? Hvad er løbetiden? Hvad sker der ved opsigelse i utide? Hvad er scrapværdien ved udløb? Kan pengene lånes i bank eller kreditforening? Vær i øvrigt opmærksom på, at fra den 30. maj 2012 til den 31. december 2013 er det skattemæssige afskrivningsgrundlag på 115 procent for investering af nye driftsmidler. Vær endvidere opmærksom på følgende ved køb/ salg maskiner: Kreditforeningen har som udgangspunkt ikke pant i maskiner og rullende materiel, men da tinglysningslovens 37 ikke er ændret, har kreditforeningen måske alligevel indirekte pant i maskinerne. Det er derfor vigtigt at få en frigørelsesattest ved belåning af ejendommen, så man ikke på et tidspunkt risikerer, at kreditforeningen vil have del i pengene ved et eventuelt salg af maskiner. For yderligere oplysninger kontakt konsulent Lene Nygård på tlf eller på Momsfradrag bespisning ved overarbejde Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen I forrige Nyt fra Patriotisk Selskab redegjorde vi kort for reglerne for momsfradrag ved bespisning i forbindelse med overarbejde. Vi refererede bl.a. til en ny afgørelse, hvor momsfradrag var blevet nægtet i forbindelse med bespisning ved overarbejde under høst. Afgørelsen er nu blevet ændret af Landsskatteretten. Såfremt SKAT ikke indbringer kendelsen for domstolene, vil praksis herefter være som anført nedenfor: Der vil være fradrag for moms af bespisning af medarbejdere ved landbrug og maskinstationer m.v., hvis overarbejdet ikke er planlagt og er betinget af vejret (eller andre ikke forudsigelige forhold). Afgørelsen vil ikke kun dække ved høst, men i hele produktionsåret. Vi er bekendt med, at der er en næsten tilsvarende sag, som er under behandling, og det må forventes, at SKAT afventer afgørelsen af denne sag, inden de tager stilling til en evt. indbringelse for domstolene. Det må anbefales, at den enkelte venter med at indbringe genoptagelser, til retstilstanden er helt afklaret. Det forventes, at SKAT vil komme med et styresignal, som vil afklare genoptagelser og forældelsesspørgsmålet. Når styresignalet foreligger, vil vi informere herom på For 2013 skal praksis efter landsskatteretskendelsen naturligvis følges, så der er momsfradrag ved bespisning af medarbejderne ved overarbejde allerede fra foråret. For yderligere oplysninger, kontakt seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen på eller Nem-ID medarbejdersignatur - nødvendig for at anmelde sygefravær Af løn- og økonomimedarbejder Tina Christiansen Vi anbefaler alle virksomheder at oprette en NemID medarbejdersignatur straks til brug på virk.dk med henblik på sygemelding i Nem Refusion. Det kan tage over en uge fra bestilling og til modtagelse af de koder, der skal bruges for at blive oprettet, og selvstændige, som er forsikret, har kun en frist på en uge, fra 1. sygedag til sygefraværet skal være anmeldt på virk.dk. Virksomheden har pligt til at sørge for at have adgang til virk.dk, og der gives ikke dispensation fra kommunerne, hvis sygdom anmeldes for sent. NemID bestilles på Efter bestilling går der 3-5 hverdage, før man modtager den pin-kode, som skal bruges for at blive oprettet på virk.dk. Læs mere om tidfrister for sygedagpenge og barselspenge på For hjælp til oprettelse af NemID - kontakt løn- og økonomimedarbejder Tina Christiansen på eller patriotisk.dk. 7

8 Bak op om Det Fynske Dyrskue - festlig og faglig formidling på tre dage gå i dialog med alle de aktører og forbrugere, der er omkring os. Festligt og fornøjeligt Men dyrskuet er selvfølgelig meget mere end formidling. Det er også en festlig og fornøjelig oplevelse på et højt fagligt niveau. Vores fornemste opgave er, at både landmænd, skolebørn, gæster, udstillere og alle andre hvert år går fra dyrskuet med en positiv oplevelse og lidt klogere på, hvad moderne dansk landbrug rent faktisk formår. Af sekretariatschef Marianne Neumann Den danske dyrskuetradition kan meget mere end at være et skue og en opvisning. Den danske dyrskue-tradition et også et unikt mødested for land og by og for landbrug og erhverv. Og så kan dyreskuet noget, som mange erhverv og brancher sukker efter. Dyrskuet kan kommunikere i ordets bedste betydning. Det er et kæmpe arbejde at arrangere et dyrskue, og det kræver en stor indsats og en masse frivilligt arbejde at få tingene til at køre. Vi er allerede i fuld gang, og selvom dyrskuet på mange måder ligner sig selv, er det under forandring hvert eneste år. På landets mange dyrskuer bliver dansk landbrug formidlet i øjenhøjde; konkret og jordnært. Her er det ikke blot ord og forklaringer. Her kan dansk landbrug ses, høres, smages og mærkes. Traditionen er den samme, men tiden står ikke stille, og der udvikles hvert år nye tiltag, som vi glæder os til at vise frem. Ingen andre steder kan så meget viden formidles på så få dage. Det gælder også på Det Fynske Dyrskue, som om godt en uge løber af stablen for 131. gang. Vi har igen i år vedhæftet to fribilletter til årets fynske dyrskue, der finder sted i weekenden den juni. Brug billetterne, ta venner og familie med: Vi glæder os til at byde jer velkommen på pladsen blandt dyr, fødevarer og maskiner. Årets mødested Meget er ændret, siden de første udstillere trak af sted med deres kvæg for at lade dem beundre og bedømme. Men hensigten og traditionen med Det Fynske Dyrskue er stadig den samme nemlig at være årets mødested for de mange, der har en fælles interesse i landbruget, det åbne land, fødevareproduktionen, samfundsøkonomien, naturen og miljøet og selvfølgelig være en årligt tilbagevende begivenhed, som vores mange tusinder dyrskuegæster ser frem til. Derfor kan vi kun opfordre til, at det professionelle landbrug bakker op om dyrskuet. Det er jer, der for alvor er med til at tegne Det Fynske Dyrskue. Kun med jeres opbakning kan vi vise omverden, at dansk landbrug er still going strong og har masser at byde på. Og det gør vi bedst ved at formidle og informere om moderne dansk landbrug og ved at De nye Vandplaner Foreningerne i Landbrug & Fødevarer inviterer til stormøder. Læs mere om tid og sted på eller på Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 En vandtæt plan? Nej! Var det en vandtæt plan, som regeringen vedtog i december sidste år under overskriften Vandplaner? Nej, på ingen måde. Faktisk er de statslige vandplaner

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer

Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer Nr. 63, Odense, den 9. november 2012 Det bliver den 57-årige Martin Merrild, der fremover skal være formand for Landbrug & Fødevarer. Det står klart

Læs mere

Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger

Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger Nr. 62, Odense, den 7. september 2012 Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger I lørdags trådte den i kraft regeringens randzonelov, som blev vedtaget i juni og sidenhen har været udsat for et sandt bombardement

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

giv arbejdsglæden et tjek side 03

giv arbejdsglæden et tjek side 03 juli 2012 Nr. 07 giv arbejdsglæden et tjek side 03 nyt om randzoner side 04 Store kartoffeldag den 2. august side 13 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø....................................... 03 Plante&Miljø...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

Nr. 2 APRIL 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 2 APRIL 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 2 APRIL 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: FORMANDENS BETRAGTNINGER ---------------- 3 BESTYRELSENS

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

LANDBO NORD MIT. Nye rutiner skaber resultater... Side 5. Mælkeproduktion - fortid eller fremtid Godt samarbejde bag fornem pris

LANDBO NORD MIT. Nye rutiner skaber resultater... Side 5. Mælkeproduktion - fortid eller fremtid Godt samarbejde bag fornem pris MIT LANDBO NORD Til samtlige jordbrugere Foreningsblad for Landboforeningen Nordjylland Nr. 04 / NOVEMBER 2012 Læs i dette nummer: Landbrug & Fødevarer fik nyt formandskab Mælkeproduktion - fortid eller

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 23 Februar 2013 1 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni 2007.

Nyt fra Økonomiafdelingen Skatteinfo Ændrede skattesatser Regeringens lovforslag om indgreb mod kapitalfonde m.v. er vedtaget den 1. juni 2007. Nr. 46, Odense, den 14. juni 2007 Ny adm. direktør i Patriotisk Selskab Henrik Danielsen, 48 år og cand. jur., er med virkning fra 1. juli 2007 ansat som ny adm. direktør i Patriotisk Selskab. Henrik Danielsen

Læs mere

Landbo.nyt. Har dine medarbejdere fået en gammel bil stillet til rådighed?? Ny tilskudsordning til miljøteknologi åbnet. Juni 2010

Landbo.nyt. Har dine medarbejdere fået en gammel bil stillet til rådighed?? Ny tilskudsordning til miljøteknologi åbnet. Juni 2010 Til Til samtlige jordbrugere samtlige jordbrugere B Resenvej 85, 7800 Skive Telefon 96 15 30 00 Telefax 96 15 30 01 mail@landbo-limfjord.dk www.landbo-limfjord.dk Landbo.nyt Juni 2010 Har dine medarbejdere

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Patriotisk selskabs ledelse pr. 1. september 2011 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere