Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer"

Transkript

1 Adm. direktør Henrik Danielsen søger nye udfordringer Nr. 66, Odense, den 7. juni 2013 Efter mere end 10 år i ledelsen af rådgivningsvirksomheder ønsker Patriotisk Selskabs administrerende direktør Henrik Danielsen at rådgive i eget regi, på områder som rekruttering, bestyrelsesarbejde, ledelse, organisation m.m. Bestyrelsen i Patriotisk Selskab beklager fratrædelsen og takker Henrik Danielsen for en god og stærk indsats gennem seks år, som bl.a. betyder, at Patriotisk Selskab er godt rustet til fremtiden. Bestyrelsen ønsker Henrik Danielsen held og lykke med de nye udfordringer. Administrerende direktør Henrik Danielsen fratræder således, efter aftale, stillingen som administrerende direktør ved Patriotisk Selskab pr. 1. juli Direktør Nils Rasmussen bliver konstitueret som adm. direktør pr. 1. juli Bestyrelsen vil snarest fastlægge Selskabets fremtidige ledelsesstruktur. Afskedsreception Der afholdes afskedsreception for Henrik Danielsen på Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, tirsdag den 25. juni 2013, kl Vi glæder os til at se medarbejdere, medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset. Peter Cederfeld de Simonsen bestyrelsesformand Vi glæder os til at se jer på Det Fynske Dyrskue Vi er glade for, at vi igen i år har mulighed for at sende alle medlemmer to fribilletter til årets fynske dyrskue, der finder sted i weekenden den juni. Brug billetterne, ta venner og familie med: Vi glæder os til at byde jer velkommen på pladsen blandt dyr, fødevarer og maskiner Peter Cederfeld de Simonsen bestyrelsesformand Nyt fra Patriotisk Selskab nedlægges - vi overgår til nyhedsbreve pr. mail Dette er det sidste Nyt fra Patriotisk Selskab. Efter mere end 60 udgivelser nedlægger vi nu det trykte nyhedsbrev og overgår til udsendelse pr. mail. Medlemmer, der ikke kan eller ikke ønsker at modtage elektronisk nyhedsbrev, kan pr. post få tilsendt udvalgte artikler. Ønsker du denne mulighed - så kontakt Marianne Neumann på tlf Vi håber, I vil tage godt imod vores nye nyhedsmail, der udsendes første gang efter sommerferien. Foreløbige - og positive - tal fra Virksomhedsanalyser for 2012 Patriotisk Selskab har opgjort foreløbige tal fra Virksomhedsanalyserne for 2012, som viser positive afvigelser i forhold til prognoserne fra Driftsanalyser 2011/2012. For markbruget ligger bidragene fra de enkelte afgrøder tæt på prognosen, men med en pæn besparelse på de indirekte omkostninger. For svineproduktionen er der generelt bedre resultater som følge af højere effktivitet og større omsætning. Kontakt din økonomikonomisulent for yderligere oplysninger og sammenligning af egne tal. Læs mere i vedlagte hæfte. Tjek reglerne for Miljøteknologiordningen Læs mere på side 2. Husk besøg på Forsøgsmark Bramstrup Læs mere på side 5. Afskrivning - køb eller leasing? Læs mere på side 7. 1

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen Genregistrering af 3 områder Af miljøkonsulent Kristian Petersen Genregistrering af 3-områder i syv forsøgskommuner, herunder Odense, kan betyde, at kommunen henvender sig angående nye 3-områder eller angående uoverensstemmelser, der kan betyde fysiske reetableringer eller anden lovliggørelse i form af f.eks. dispensationer. Odense Kommune har som en af syv kommuner været med i en forsøgsordning, hvor Naturstyrelsen har screenet luftfotos over hele kommunen, og på den baggrund genregistreret alt, hvad der måtte ligne 3-områder. Screeningen er efterfølgende sendt til Odense Kommune, som er gået i dybden med de enkelte sager, bl.a. via feltstudier. De oprindelige sager fra Naturstyrelsen er som følge af Odense Kommunes arbejde grundlæggende inddelt i fire kasser. Nogle områder er sorteret fra, andre er godkendt uden yderligere kommentarer, andre er registreret som nye 3-områder, mens atter andre er registreret som uoverensstemmelser. Det er de to sidste kategorier, der er interessante her. Ejerens eget ansvar Kommunen er ikke pligtig til at oplyse ejerne om nye 3-områder, men agter dog at oplyse om det i de store sager, hvilket naturligvis er en udefinerbar grænse. Der er registreret 294 nye vandhuller og 103 ha eng, mose og overdrev. Det er ejerens ansvar at være opmærksom på, om der er 3-områder på ejendommen. Det kan evt. gøres via GrundkortFyn.dk. Er der uoverensstemmelser, defineres disse som områder, der tidligere har været registreret som 3, men hvor omfanget nu ser meget anderledes ud. I Naturstyrelsens undersøgelse var der registret 375 sager, hvoraf Odense Kommune vurderer, at 110 sager kræver en form for opfølgning fra kommunens side, dvs., at der kan blive tale om fysiske reetableringer eller anden lovliggørelse f.eks. i form af dispensationer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om kommunen i løbet af de næste 16 måneder henvender sig. Vi er klar med råd og vejledning, hvis der er behov. Landets øvrige kommuner følger I løbet af de næste par år de syv forsøgskommuner. Ny miljøteknologiordning 2013 Af miljøkonsulent Kristian Petersen Den velkendte Miljøteknologiordning er lagt sammen med en ny tilskudsordning for staldprojekter. Sammenlægningen betyder flere millioner i puljen og ny ansøgningsperiode: Den 3. juni til den 3. september Miljøteknologiordning for 2013 er blevet ændret i forhold til tidligere år, da den gamle ordning nu er lagt sammen med den nye, meget omtalte ordning, hvorefter der gives 150 mio. til nye staldprojekter. Den sammenlagte ordning, der altså giver mulighed for både at søge til marksprøjter, portaltraktorer, overdækning af gylletanke, luftrensning, Syren- N anlæg, fodervogne m.m. og til staldprojekter, træder i kraft den 3. juni 2013 og ikke som tidligere nævnt den 17. september. Ordningen udløber 3. september Den nye ordning, der dækker nye stalde og udvidelser, kræver, at der samlet set investeres kr. i ny miljøteknologi for at komme i betragtning. De kr. dækker selve teknologien, installering og byggestyring. Har man således en miljøvenlig investering i sin stald, eller skal man have en ny sprøjte, så kan det være en god idé at ringe ind og forhøre sig om muligheden for at få tilskud til denne investering. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på eller på Efterlysning: Juletræsproducenter I Patriotisk Selskab er vi ved at starte en netværksgruppe af juletræsproducenter, der har fokus på dyrkning og profitmaksimering og har lyst til at indgå i et forum, båret af seriøs sparring og erfaringsudveksling. Er det noget for dig, så kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen for yderligere oplysninger tlf eller For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på tlf eller 2

3 Søg tilskud til herregårds-projekter Af miljøkonsulent Kristian Petersen Med 15 afsluttede og 9 igangværende projekter er Realdanias kampagne Fremtidens Herregård allerede godt på vej til at skabe flere aktiviteter og bedre livskvalitet i landdistrikterne. Nu inviterer kampagnen igen alle danske herregårdsejere til at byde ind med idéer til projekter. Fristen er 18. juni Realdania har afsat i alt 75 mio. kr. til at udvikle og realisere op mod 10 projekter. Frem til 18. juni 2013 kan herregårde landet over byde ind med gode idéer til, hvordan herregårdens bygninger og omgivelser kan aktiveres, så de bidrager til at skabe nyt liv i landdistrikterne. Det kan være som ramme om erhverv, turismetilbud, mødesteder og nye oplevelser eller noget helt andet. Projekterne skal samtidig vise, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd. Med støtte fra et fagligt rådgivningspanel vælger Realdania 10 projektidéer, som efterfølgende skal videreudvikles til skitseprojekter. Til slut vil 5-10 projekter blive udvalgt til at modtage støtte til realisering. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på eller på og læs mere på fremtidensherregård.dk. Åbnet for ansøgninger til natur- og miljøprojekter Af miljøkonsulent Kristian Petersen Så er der åbnet for ansøgninger til natur- og miljøprojekter. Fra 1. maj til 1. august 2013 er det muligt at indsende ansøgning om tilskud og dermed få del i de 13 mio. kr., der er afsat til puljen for i år. Af årets pulje kan 1 mio. kr. bruges til projekter om særlige levesteder for dyrearter. Ordningen er en del af Grøn Omstilling, der skal øge indsatsen på natur- og miljøområdet. I ordningen kan der søges om tilskud til følgende projekttyper: planlægning af natur- og miljøprojekter naturplaner særlige levesteder for dyrearter græsningsprojekter beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø jordfordeling. Natur og miljøprojekter Vær opmærksom på, at projektet skal være helt afsluttet og alle regninger betalt senest 1. august Et projekt kan allerede begynde, når NaturErhvervstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. I så fald udstedes der en igangsætningstilladelse i forbindelse med kvitteringsbrevet, som gør det muligt at gå i gang med projektet for egen regning og risiko. Ansøgninger skal indsendes på et særligt ansøgningsskema. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på eller Er din APV opdateret? Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen Har du en ArbejdsPladsVurdering (APV) liggende tilgængelig for dine medarbejdere? På renæssanceherreborgen, Borreby er der i dag med støtte fra Fremtidens Herregård - indrettet teaterscene i det tidligere ridehus, komplet med scene, lys og lyd og 449 tilskuerpladser, (foto: Jørgen Jørgensen) Alle virksomheder med ansatte skal have styr på arbejdsmiljøet, og der skal være en skriftlig APV på virksomheden. APV en skal revurderes minimum hvert 3. år eller i forbindelse med, at nye medarbejdere, nye arbejdsopgaver og/eller nye maskiner kommer til virksomheden. Så hiv din APV-mappe ned fra hylden og gennemgå den med dine medarbejdere, så I har styr på jeres risikoområder. Har du brug for hjælp til udarbejdelse af APV eller revurdering af din eksisterende APV så kontakt Mette Skjold Sørensen på tlf eller på 3

4 Vandplaner på vej i offentlig høring Af afdelingsleder Lisbeth Shooter De omstridte vandplaner har netop været i en teknisk forhøring hos kommunale, regionale og statslige myndigheder. Forude venter nu en seks måneder lang offentlig høring og det er her, alle berørte lodsejere kan komme med bemærkninger. Høringsprocessen Den offentlige høringsproces vil være relevant for alle berørte lodsejere, som ønsker personligt at komme med bemærkninger til det processuelle, faktiske og faglige indhold af vandplanerne. Dette vil særligt have interesse for landmænd, hvor der er en risiko for, at en ændret vandløbsindsats kan få konsekvenser for landbrugsdriften. Det er erfaringen, at konkrete høringssvar tidligere har medvirket til ændringer i vandplanerne. Ved udformning af høringssvar bør der tages udgangspunkt i de tidligere indsendte høringssvar, hvor de fremførte argumenter skal tjekkes for validitet. Derefter sættes fokus på de områder, hvor der er ændringer og tilføres ny tilgængelig viden. Links til høringen, kortværk m.v. er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside. Høringssvar kan indsendes på tre forskellige måder: Pr. mail, pr. brev eller via høringsblanketten. Patriotisk Selskab anbefaler at bruge mail, idet vores erfaring med indsendelse af høringsblanketter er dårlig. Kortsider ender tit med at blive overbelastet og er dermed ikke i stand til at modtage alle svar rettidigt. Vær særlig opmærksom på, at disse oplysninger skal fremgå: Navn, adresse, ejendom, ejendomsnummer og navn på vandløb/sø. Vi hjælper gerne med udformning af høringssvar kontakt os hurtigst muligt, hvis der er behov for dette. Randzoner Den seks måneder lange høringsperiode af vandplanerne betyder, at disse tidligst vil være på plads i Grundet kriteriet for gyldige vandplaner kan randzone-kompensationen ikke udbetales til de lodsejere, som er blevet berørt af randzoneloven. Udbetaling af kompensation var lovet i For at imødekomme problemet har fødevareministeren meldt ud, at der etableres statslig støtteordning. Det har imidlertid vist sig, at nogle landmænd ikke vil kunne modtage fuld kompensation, da de vil ramme EU s støtteloft. Det skyldes, at ordningen vil være en De minimis-ordning, hvilket indeholder et loft på akkumuleret støtte, svarende til EUR over en periode på 3 regnskabsår pr. virksomhed på landbrugsområdet. Myndighederne prøver at finde andre muligheder for dem. Et supplerende ansøgningsskema for kompensation ventes klar i løbet af efteråret, men inden vil NaturErhvervstyrelsen udsende en vejledning, der kan hjælpe landmænd med ansøgningen. Ansøgningen skal formentlig ske i Tast selv-service. Det supplerende ansøgningsskema vil tage udgangspunkt i de oplysninger, ansøgeren allerede har indsendt i Fællesskemaet Alle, som i Fællesskemaet har søgt om randzonekompensation, vil modtage et brev fra NaturErhvervstyrelsen, om hvornår og hvordan man ansøger For yderligere oplysninger kontakt afdelingsleder Lisbeth Shooter på eller på 2. generations vandplaner Naturstyrelsen har også startet en offentlig høring om arbejdsprogrammet til 2. generations vandplanerne, der træder i kræft den 22. december 2015 og gælder frem til Ifølge EU s vandrammedirektiv skal medlemslandene forud for hver ny vandplansperiode fremlægge et arbejdsprogram til forberedelse af de næste vandplaner. Arbejdsprogrammet redegør for, hvilke elementer der vil indgå i 2. generations vandplaner. Arbejdsprogrammet og yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Deadline for bemærkninger til arbejdsprogrammet til 2. generations vandplaner er den 18. november Hold den rette temperatur i svinestalden Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen Det er nu, det skal tjekkes, om svinestalden og temperaturen i stalden er klar til sommeren. Stalde med AI/AU kan holde sygdomme i skak, men den ønskede temperatur og minimumsventilation skal justeres hver uge. Grise, som ligger på spalterne, er forbudt. Det er ikke svært at se fejlen.

5 Hvis der ligger flere end tre grise på spaltegulvene i én hel sektion, er der for varmt i stalden. Kan du tælle til flere end tre på spalterne i sektionen, sænkes ønsket temperatur med én grad. Vægt, kg Diffust luftindtag Stråleventilation og kombidiffus For smågrise skal der være grader ved start (7 kg) og 22 grader ved slut i lejet. Slagtesvin skal have grader i deres legeareal. For yderligere oplysninger kontakt svinekonsulent Mette skjold Sørensen på eller på Forsøgsmark 2013 Bramstrup Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev onsdag den 12. juni og torsdag den 13. juni Begge dage kl Markvandring i forsøgsmarken Se store forskelle efter etablering af frøgræs i vårbyg i 2012 fra perfekt udlæg til omsåning Sortsvalg i korn nye spændende sorter herunder hybridsorter Opdateret viden om græsukrudt og nye midler Sorter og dyrkningsstrategi i vinterraps Strategier for ukrudt og svampe Middelvalg efter afgiftsomlægning og risiko for opbygning af resistens Se resultater efter 17 forskellige såmaskiner med og uden placering af gødning - Patriotisk Selskabs sådemo efteråret - gså være Der vil ofor at møde d e muligh ejdere fra: medarb w, ayer, Do BASF, B Monsanto, t, n DuPo ngenta Sy Og mange andre spændende temaer på det 8 ha store forsøgsareal! Vi er værter med grillmad og fadøl efter rundvisningen i marken Besøg Bramstrup VidenCenter - 6 sp.indd :26:09 5

6 Nyt fra økonomiafdelingen Ejendomsvurdering 2012 Af udviklingsdirektør Peter Borreby Tjek den nye ejendomsvurdering grundigt ændringerne i ejendomsværdien på de enkelte ejendomme kan variere meget. Efter nogle meget store stigninger ved de offentlige vurderinger i 2006 og 2008, så har der i 2010 og senest ved den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 været moderate fald i vurderingerne. SKATs statistik for 2012 viser således, at ejendomsværdien for landbrugsejendomme samlet er faldet med 3 % og grundværdien med 11 %. For skove og plantager er vurderingen generelt uændret. Der kan være store variationer i ændringerne i ejendomsværdien på de enkelte ejendomme, og vi opfordrer alle til at forholde sig til den nye ejendomsvurdering. Hvis vurderingen ikke findes i overensstemmelse med virkeligheden, anbefaler vi at påklage denne. Klage over ejendomsvurderingerne 2012 for land- og skovbrugsejendomme skal ske senest 1. juli For landbrugsejendomme er grundværdien nedsat med 20 % i Østdanmark samt 10 % i Jylland og på Fyn. Se skemaet med de gennemsnitlige offentlige grundværdier på - og læs mere om klagemuligheder m.v. For yderligere oplysninger kontakt udviklingsdirektør Peter Borreby på tlf eller på Skab overblik og overskud med en Virksomhedsanalyse Af økonomikonsulent Bo Sigersted Virksomhedsanalysen er et unikt redskab til at afdække svage og stærke sider i virksomheden, når økonomien i de enkelte driftsgrene og afgrøder opgøres individuelt på nettoudbytte-niveau. Kun når du kender nettoudbyttet og omkostningsfordelingen på de enkelte afgrøder og produktionsgrene, giver det dig et sikkert grundlag for at vide, hvor der skal sættes ind for at øge indtjeningen. I Virksomhedsanalysen vil ens egne resultater blive sammenlignet med tilsvarende bedrifter og vil på den måde altid vise områder, hvor der er plads til forbedringer. 6 Ved flere indsatsområder anbefaler vi, at der udarbejdes konkrete handlingsplaner med mål og delmål, så forbedringer kan følges. Kort sagt, så anbefaler vi Virksomhedsanalysen af mange gode grunde. Virksomhedsanalysen giver et retvisende billede af resultatet på såvel driftsgrensniveau, som på afgrødeniveau, fordi alle omkostninger er fordelt indeholder resultater, der kan sammenlignes med tilsvarende bedrifter på afgrødeniveau og mellem de enkelte produktionsgrene. Det betyder f.eks., at hvede sammenlignes med hvede efter samme opgørelsesprincip afdækker stærke og svage sider i virksomheden giver et godt grundlag for handlingsplaner og strategiplanlægning giver et godt grundlag for budgetlægning giver et godt overblik for bank og realkredit til vurdering af virksomheden. giver god dokumentation ved erstatningssager giver overblik og disponeringsgrundlag ved køb af jord eller forpagtning viser udbytter på afgrøder, der kan bruges til dokumentation for højere N-kvote kan bruges til dokumentation for god driftsledelse indeholder analyseresultater, der også kan bruges i international benchmark. Vi udarbejder ca. 100 Virksomhedsanalyser om året for medlemmer. Få et tilbud fra din økonomikonsulent på en analyse for 2012, hvis du har brug for mere overblik og overskud. For yderligere oplysninger, kontakt økonomikonsulent Bo Sigersted på eller Positiv feedback i regnskabsprocessen I forbindelse med årets regnskabsaflæggelse har Økonomiafdelingen gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos vores medlemmer, bl.a. for at blive klogere på, om vi kan gøre noget anderledes eller bedre. Undersøgelsen har kørt siden april, og ved årsafslutningen af et regnskab har vi enten udleveret eller sendt et spørgeskema.

7 Det er der kommet god og konstruktiv respons på, med flere fine forslag til forbedringer. Tak til de medlemmer, der allerede har brugt tid på at svare. Undersøgelsen løber frem til udgangen af juni. For yderligere oplysninger kontakt chefkonsulent, statsaut. revisor Jens Kring på tlf eller på Afskrivning køb eller leasing? Af konsulent Lene Nygård Der er ikke noget entydigt svar på, om man skal købe eller lease. Måske er leasing oven i købet billigere end køb. For at komme nærmere en beslutning er det god ide at gennemgå følgende spørgsmål: Hvad er rentegrundlaget ved køb/leasing? Hvad er omkostningerne? Hvad er løbetiden? Hvad sker der ved opsigelse i utide? Hvad er scrapværdien ved udløb? Kan pengene lånes i bank eller kreditforening? Vær i øvrigt opmærksom på, at fra den 30. maj 2012 til den 31. december 2013 er det skattemæssige afskrivningsgrundlag på 115 procent for investering af nye driftsmidler. Vær endvidere opmærksom på følgende ved køb/ salg maskiner: Kreditforeningen har som udgangspunkt ikke pant i maskiner og rullende materiel, men da tinglysningslovens 37 ikke er ændret, har kreditforeningen måske alligevel indirekte pant i maskinerne. Det er derfor vigtigt at få en frigørelsesattest ved belåning af ejendommen, så man ikke på et tidspunkt risikerer, at kreditforeningen vil have del i pengene ved et eventuelt salg af maskiner. For yderligere oplysninger kontakt konsulent Lene Nygård på tlf eller på Momsfradrag bespisning ved overarbejde Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen I forrige Nyt fra Patriotisk Selskab redegjorde vi kort for reglerne for momsfradrag ved bespisning i forbindelse med overarbejde. Vi refererede bl.a. til en ny afgørelse, hvor momsfradrag var blevet nægtet i forbindelse med bespisning ved overarbejde under høst. Afgørelsen er nu blevet ændret af Landsskatteretten. Såfremt SKAT ikke indbringer kendelsen for domstolene, vil praksis herefter være som anført nedenfor: Der vil være fradrag for moms af bespisning af medarbejdere ved landbrug og maskinstationer m.v., hvis overarbejdet ikke er planlagt og er betinget af vejret (eller andre ikke forudsigelige forhold). Afgørelsen vil ikke kun dække ved høst, men i hele produktionsåret. Vi er bekendt med, at der er en næsten tilsvarende sag, som er under behandling, og det må forventes, at SKAT afventer afgørelsen af denne sag, inden de tager stilling til en evt. indbringelse for domstolene. Det må anbefales, at den enkelte venter med at indbringe genoptagelser, til retstilstanden er helt afklaret. Det forventes, at SKAT vil komme med et styresignal, som vil afklare genoptagelser og forældelsesspørgsmålet. Når styresignalet foreligger, vil vi informere herom på For 2013 skal praksis efter landsskatteretskendelsen naturligvis følges, så der er momsfradrag ved bespisning af medarbejderne ved overarbejde allerede fra foråret. For yderligere oplysninger, kontakt seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen på eller Nem-ID medarbejdersignatur - nødvendig for at anmelde sygefravær Af løn- og økonomimedarbejder Tina Christiansen Vi anbefaler alle virksomheder at oprette en NemID medarbejdersignatur straks til brug på virk.dk med henblik på sygemelding i Nem Refusion. Det kan tage over en uge fra bestilling og til modtagelse af de koder, der skal bruges for at blive oprettet, og selvstændige, som er forsikret, har kun en frist på en uge, fra 1. sygedag til sygefraværet skal være anmeldt på virk.dk. Virksomheden har pligt til at sørge for at have adgang til virk.dk, og der gives ikke dispensation fra kommunerne, hvis sygdom anmeldes for sent. NemID bestilles på Efter bestilling går der 3-5 hverdage, før man modtager den pin-kode, som skal bruges for at blive oprettet på virk.dk. Læs mere om tidfrister for sygedagpenge og barselspenge på For hjælp til oprettelse af NemID - kontakt løn- og økonomimedarbejder Tina Christiansen på eller patriotisk.dk. 7

8 Bak op om Det Fynske Dyrskue - festlig og faglig formidling på tre dage gå i dialog med alle de aktører og forbrugere, der er omkring os. Festligt og fornøjeligt Men dyrskuet er selvfølgelig meget mere end formidling. Det er også en festlig og fornøjelig oplevelse på et højt fagligt niveau. Vores fornemste opgave er, at både landmænd, skolebørn, gæster, udstillere og alle andre hvert år går fra dyrskuet med en positiv oplevelse og lidt klogere på, hvad moderne dansk landbrug rent faktisk formår. Af sekretariatschef Marianne Neumann Den danske dyrskuetradition kan meget mere end at være et skue og en opvisning. Den danske dyrskue-tradition et også et unikt mødested for land og by og for landbrug og erhverv. Og så kan dyreskuet noget, som mange erhverv og brancher sukker efter. Dyrskuet kan kommunikere i ordets bedste betydning. Det er et kæmpe arbejde at arrangere et dyrskue, og det kræver en stor indsats og en masse frivilligt arbejde at få tingene til at køre. Vi er allerede i fuld gang, og selvom dyrskuet på mange måder ligner sig selv, er det under forandring hvert eneste år. På landets mange dyrskuer bliver dansk landbrug formidlet i øjenhøjde; konkret og jordnært. Her er det ikke blot ord og forklaringer. Her kan dansk landbrug ses, høres, smages og mærkes. Traditionen er den samme, men tiden står ikke stille, og der udvikles hvert år nye tiltag, som vi glæder os til at vise frem. Ingen andre steder kan så meget viden formidles på så få dage. Det gælder også på Det Fynske Dyrskue, som om godt en uge løber af stablen for 131. gang. Vi har igen i år vedhæftet to fribilletter til årets fynske dyrskue, der finder sted i weekenden den juni. Brug billetterne, ta venner og familie med: Vi glæder os til at byde jer velkommen på pladsen blandt dyr, fødevarer og maskiner. Årets mødested Meget er ændret, siden de første udstillere trak af sted med deres kvæg for at lade dem beundre og bedømme. Men hensigten og traditionen med Det Fynske Dyrskue er stadig den samme nemlig at være årets mødested for de mange, der har en fælles interesse i landbruget, det åbne land, fødevareproduktionen, samfundsøkonomien, naturen og miljøet og selvfølgelig være en årligt tilbagevende begivenhed, som vores mange tusinder dyrskuegæster ser frem til. Derfor kan vi kun opfordre til, at det professionelle landbrug bakker op om dyrskuet. Det er jer, der for alvor er med til at tegne Det Fynske Dyrskue. Kun med jeres opbakning kan vi vise omverden, at dansk landbrug er still going strong og har masser at byde på. Og det gør vi bedst ved at formidle og informere om moderne dansk landbrug og ved at De nye Vandplaner Foreningerne i Landbrug & Fødevarer inviterer til stormøder. Læs mere om tid og sted på eller på Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bæredygtighedsanalyse i praksis. Thor Bjørn Kjeldbjerg og Carsten Aarup

Bæredygtighedsanalyse i praksis. Thor Bjørn Kjeldbjerg og Carsten Aarup Bæredygtighedsanalyse i praksis Thor Bjørn Kjeldbjerg og Carsten Aarup Bæredygtig udvikling af landbrug, hvad er det? Landbrugspraksis der kan overgå til næste generation uden at have forringet rammebetingelserne

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Dagens program Ansøgningsrunden 2010 Opsamling og erfaringer fra ansøgningsrunden Ansøgningsrunden 2011 Titel 2 Tilskudsordningens Indsatsområder Ammoniak

Læs mere

Til stede: sagsbehandler

Til stede: sagsbehandler Katrine Foss-Pedersen Den 10.03.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Den 2. marts 2011 kl. 15.00 Lokale 2 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde Side 1 af 8 Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan StautrupÅbo

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice

Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice 1 Kundeundersøgelse 2015 - kunderne om Tast selv-service og kundeservice Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er faldet i forhold til 2014. 54% af konsulenterne og 32% hos landmændene svarer,

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail:

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: miljoe@odder.dk Odense, den 4. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012

Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 Nr. 61, Odense, den 8. juni 2012 En vandtæt plan? Nej! Var det en vandtæt plan, som regeringen vedtog i december sidste år under overskriften Vandplaner? Nej, på ingen måde. Faktisk er de statslige vandplaner

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere