Optegnelser om. Rønnede Mølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optegnelser om. Rønnede Mølle"

Transkript

1 Optegnelser m Rønnede Mølle Selv m jeg i en menneskealder har bet i nærheden af Rønnede, så har jeg først fr et par siden fundet ud af, at der i 1800-tallet har ligget en ret str mølle i Rønnede. Af nysgerrighed har jeg eftersøgt plysninger m denne mølle i tilgængelige kilder. Resultatet er blevet dette ntat, sm - sikkert med fejl g mangler - beskriver en ikke helt udramatisk histrie m møllen/møllerne i Rønnede. Flere plysninger vil sikkert kunne findes, når/hvis de gamle fæsteprtkller mm. fra Gisselfeld på et tidspunkt bliver ffentligt tilgængelige. Ntatet p pdelt i disse afsnit: Frhistrie i Kngsted-Brup - Indtil 1804 Rudlph Mølle i Rønnede Rønnede Mølle Strbrand i Rønnede 1875 Christianshøj bygges 1875 Christianshøj sm selvejergård fra 1908 Bilag: Bigrafier m 3 ejere/frpagtere af møllen. Histrisk tidslinje Kilder Rønnede Mølle var en såkaldt Hllandsk Vejrmølle, der - med en frhistrie i Kngsted-Brup - eksisterede i Rønnede fra 1806 til Møllen g Møllegaarden var ejet af Gisselfeld Klster, men det var skiftende frpagtere, der std fr driften af både møllen g Møllegaarden. Gegrafisk har møllen ligget 2 frskellige steder i Gl. Rønnede - g med 2 frskellige kaldenavne. Det har p.t. ikke været muligt at finde et ft af møllerne eller den prindelige møllegård i Rønnede. Illustratinen til højre viser et eksempel på en Hllandsk Vejrmølle. Med en højde på næsten 30 m målt til vingespids - g højt beliggende - må Rønnede Mølle have været endg meget synlig i landskabet. 1

2 Frhistrie i Kngsted-Brup - Indtil 1804 I sin bg 'Optegnelser m Gisselfeld' beretter O. F. C. Rasmussen 1, at der 31. ktber 1798 blev givet bevilling til pførelse af en vejrmølle i Rønnede - men at møllen i første mgang blev pført i Kngsted-Brup på matr.nr. 4-b - sandsynligvis under navnet 'Piile Mølle'. Hvis denne plysning er rigtig, så har møllen ligget helt md øst på Brup Mark grænsende p til Grunderup bys jrder. Flere plysninger tyder på, at ejendmmen, der gik under navnet 'Piile Mølle', mfattede både vejrmøllen g den tilhørende Møllegaard (matr.nr. 4 i Brup) - g at Gisselfeld Klster ved arvefæsteskøde af 20. nvember 1798 slgte denne ejendm til Frpagter på Hesede g Gdsfrvalter på Gisselfeld Jhan Neergaard - se bigrafi. Neergaard bede på Hesede Hvedgaard, så møllen g gården i Brup blevet drevet af en bestyrer g ngle tjenesteflk. Ved flketællingen i 1801 bede der 5 persner på gården, hvr Niclas Bille (28 år) var angivet sm 'Har psigt med en Bndegaard g en Mølle'. Herudver var der 1 møllersvend, 1 møllerdreng, 1 tjenestekarl g 1 tjenestepige. Møllebrand Natten mellem den 28. g 29. august 1804 nedbrændte møllen i Brup. Møllen, der var brandfrsikret fr Rd., blev ikke genpført i Brup. Rudlph Mølle i Rønnede Møllen bygges Det ser ud til, at Gisselfeld g Jhan Neergaard har brugt et års tid til at planlægge bygningen af en ny mølle - g måske især dens placering i et lkalmråde, hvr Gisselfeld Klster ejede strt set alle gårdene. Måske kan Gisselfeld Klsters tilbagekøb af møllen g gården (i 1810) have været under vervejelse allerede i 1805? Overvejelserne førte til, at en ny vejrmølle i 1806 blev bygget i den sydøstlige udkant af Rønnede by på matr.nr. 23 (udskilt fra gård nr. 5) g angivet sm beliggende 'mtrent 100 Alens Afstand fra Gaden, syd fr denne'. Møllens placering er vist på krtet til højre, g det er tæt på at være det højest beliggende sted i nærmrådet (ca. 60 m ver havets verflade). Landsbyen Rønnede bestd på det tidspunkt af 6 gårde g ca. 10 huse beliggende samlet i den lkalitet, der i dag kaldes 'Gammel Rønnede'. Der var da strt set ingen bebyggelse md øst ved den senere hvedvej 2. Rønnede Kr blev først bygget ca Ott Frederik Christian Rasmussen var Gdsfrvalter på Gisselfeld Bgen skrevet i

3 Selv m den nye mølle blev bygget i Rønnede, så hørte den stadigvæk til møllegården på matr.nr. 4 i Kngsted-Brup. Mens møllen var under pførelse blev den da gså benævnt sm 'Brup Mølle, Kammerraad Neergaard tilhørende', da der blev tegnet en freløbig brandfrsikring i juli måned1806. Ved den endelige taksatin til brandfrsikring (19. marts 1807) blev møllen frsikret fr Rd., g den var nu benævnt sm 'Frhen Brup Mølle, nu Rudlph Mølle kaldet, Hr. Kammerraad Neergaard tilhørende'. Taksatinsprtkllen giver en ret udførlig beskrivelse af møllen. Der var tale m 'En ny Hllandsk Vejrmølle af frsvarligt Ege- g Fyrretømmer, frneden beklædt med Fyrrebrædder g Møllekappen ligesaa'. Møllens 'Giennemkørsel' var 17½ alen lang g 12 alen bred (dvs. ca. 11 x 7,5 m). I denne etage var bl.a. et 'Kammer til Flkene' med 2 sengesteder. - Herver var der 4 lfter plus 'Kappelftet'. Møllens vinger havde et 'Vindfang' på 37 alen (23 m). Møllens højde er ikke plyst, men ud fra plysninger m møllens indretning g vingernes størrelse må det antages, at møllen må have været næsten 30 m høj målt til tppen af vingerne. At der var tale m en mølle af en anseelig størrelse kan måske bedre vurderes ved en sammenligning med andre 'kendte' møller. Blaabæk Mølle ved Fakse havde således kun 4 lfter, g et vingefang på 32 alen (g vingefanget på Dybbøl Mølle fra 1864 var på 36 alen). I 1809 blev pført et nyt stuehus ved Rudlph Mølle beliggende 'Østen g Vesten md Landevejen'. - Huset havde 11 Fag g var 12¾ alen dyb, pført i bindingsværk med murede vægge g stråtag. Det indehldt 6 værelser g 1 køkken mm. g blev til brandfrsikring takseret til Rd. Ejerskifte g større møllegård med nyt navn. Da Gisselfeld Klster i 1798 slgte møllegården i Brup til Jhan Neergaard, var der indføjet en tilbagekøbsret i skødet. - Denne ret blev benyttet i 1810, hvr møllen g gården blev tilbageskødet til Gisselfeld Klster fr Rd. Et aftægtshus g en plads i Brup med 2 huse fulgte med i handelen. Der skete samtidig en sammenlægning 2 Gisselfeld-gårde: Møllegården matr.nr. 4 i Kngsted Brup, Kngsted sgn, sm krt tid efter i flere kilder angives med navnet Brupgaard. Gården matr.nr. 5 i Rønnede, Vester Egede sgn, sm på det tidspunkt var fæstet af Jens Pedersen. Denne gårds bygninger lå lidt øst fr Rudlph Mølle. Brupgaard havde et jrdtilliggende på Alen 2 (ca. 65 td. land), g gården i Rønnede var på Alen 2 (ca. 48 td. land) - altså tilsammen ca. 113 td. land. De 2 gårdes jrder var adskilt af et vandløb (Susåens udspring), sm gså dannede grænse mellem Kngsted g Vester Egede sgne. Til de sammenlagte gårde hørte gså den Hllandsk Vejrmølle - 'Rudlph Mølle' - sm var blevet bygget i Rønnede i 1805, efter at møllen 'Piile Mølle' ved Brup var nedbrændt i

4 Bygningerne til gården i Brup har med str sandsynlighed ligget i selve landsbyen Brup indtil udskiftningen sidst i 1700-tallet, men da den i starten af 1800-tallet er benævnt sm 'en udflyttet Gaard', må det antages, at der er blevet bygget en ny gård på jrden øst fr Brup by. Bygningernes præcise placering er desværre ikke indtegnet på det gamle matrikelkrt. Gamle matrikelkrt fra starten af 1800-tallet viser de 2 gårdes beliggenhed adskilt af Susaaen. Ny frpagter. Den første frpagter på møllen g den sammenlagte gård hed Christpher Wædele, sm sandsynligvis frinden havde været frvalter på Gisselfeld - se bigrafi. I de fleste kilder blev han benævnt sm 'Møller Wædele, Brupgaard'. Christpher Aschanius Wædele blev født 3. januar 1784 i Tystrup Præstegaard sm søn af sgnepræst Søren Wædele g hustru Ottine Schack, g han blev gift 22. april 1811 i Braaby kirke med Jmfru Drthea Ravnhldt, begge da angivet sm phldende sig på Gisselfeld. Efter brylluppet flyttede ægteparret ind på Brupgård, hvr de blev frældre til 2 døtre. 4

5 Ved taksatin til brandfrsikring i 1818 var gården angivet således Kngsted Sgn - Brup By - Brup Gaard kaldet Gisselfeld Klster tilhørende - Frpagter: Møller Wædele Af frsikringsprtkllen fremgår, at der var tale m en 4-længet gård med et Stuehus i Nrd (13 fag), Det Vestre Hus (14 fag) med bryggerhus g karlekamre, Det Østre Hus (20 fag) til l g lade, samt Det Søndre Hus med gennemkørsel, kvægstald g lade. Gården blev i 1818 takseret til Rd. i Sølv - nedsat til Rd. ved m-taksatin i Det mtales senere, at gården i Brup blev 'nedtaget' i I september 1813 skete en tragisk ulykke på møllen. En 12-årig dreng - Lars Sørensen fra Brup - blev 'Ihjelslagen af Møllevingen paa Rudlph Mølle ved ufrsigtigt at gaa ud paa Omgangen'. Ved flketællingen i 1834 bede familien Wædele med 6 tjenesteflk på Brupgaard i Kngsted sgn. Christpher Wædele angivet sm 'Frpagter af Brupgaard g Rønnede Mølle' Herudver bede 3 'Betjente ved Møllen' i et hus ved møllen i Rønnede. Møllebrand Onsdag den 3. maj 1837 pstd en brand i Møllehuset ved Rudlph Mølle i Rønnede, hvrved både Møllehuset g den Hllandske Vejrmølle nedbrændte til grunden. Efter fradrag af 'Værdi af frbrændt Gds paa Pladsen' blev branderstatningen fr møllen pgjrt til Rd. g fr huset 392 Rd. Samme dag nedbrændte den nærliggende gård matr.nr. 4, Rønnede, sm var fæstet af Jnas Pedersen. - Mn ikke der har været en sammenhæng mellem disse 2 brande?. Efter branden blev denne gård udflyttet fra landsbyen g genpført et gdt stykke syd fr byen, hvr den fik navnet 'Rønnedegaard'. Møllen g møllehuset blev hurtigt genpført efter branden - men nu med en placering vest fr landsbyen. 5

6 Rønnede Mølle Ny mølle g nyt møllehus bygges Det ser ud til, at der ret hurtigt blev bygget en ny vejrmølle i Rønnede - med navnet Rønnede Mølle - men med en placering længere md vest. Den gamle g den nye mølles placering er indtegnet på krtet til højre. Det nye Møllehus i Rønnede blev bygget tæt ved den nye mølle md øst. Den ny mølle g det nye møllehus blev takseret til brandfrsikring den 15. ktber 1838 af Brandirecteur Lund g Taxatinsmændene Murermester Pedersen g Tømmermand Søllegaard af Næstved. Møllen var angivet således: Vester Egede Sgn - Rønnede Hllandske Mølle Frhen Rudlph Mølle, ttalt afbrændt 3. Maj 1837 Hans Excellence Greve Danneskjld-Samsøe tilhørende Af beskrivelsen ser det ud til, at den nye mølle i størrelse ikke var mindre end den brændte. Møllen beskrives sm en 8-kantet Hllandsk Vejrmølle pført på en grund af kalksten. Grunden var 18 alen (11,3 m) dyb g 18 alen bred med en 'Giennemkiørsel' i 4 alens bredde. Over grunden havde møllen 4 lfter (Meel-lftet, 2. lft med 'Omgangen', 3. lft g Hattelftet med det stre Kamhjul). - Møllen var tækket med Egespaan g vingerne var af 38 alens Vindfang. Tømmermaterialerne var usædvanlig gde, g murer- g tømmerarbejdet var i alle henseender frsvarlig. I 'den her gde Stand' blev møllen takseret til Rd. i Sølv. Møllehuset - 'Et Stuehus lige ver fr Møllen i Nrd' - var på 16 fag g 14 alen dyb. Grundmur til alle sider med 2 gavle, stråtag g 2 skrstene g med kælder under 2 fag. Indrettet til værelser, kamre g køkken - Takseret til Rd. i sølv. Med sine 16 fag var der tale m et ret strt hus (mkring 25 m langt g 9 m i dybden). Møller Wædele g hans familie flyttede nk fra Brupgaard til det nye møllehus i Rønnede, da det var færdigbygget i selv m familien ved flketællingen i 1840 blev pført sm bende på Brupgaard. - I flketællingsskemaet er tilføjet denne bemærkning: 'Møller Wædele i Møllehuset var ptaget i Brup Skledistrikt. Det må hertil bemærkes, at Møller Wædele tillige er Frpagter paa Brupgaard i Kngsted Sgn, g Familien br derfr i Vester Egede Sgn, men er ført i Kngsted Sgn'. Husstanden(e) bestd i 1840 af Christffer A. Wædele (56 år), hans hustru Drthea Ravnhldt (56 år), deres 2 vksne døtre Henriette g Ottine Wædele, 3 tjenestekarle, 3 tjenestepiger, 1 mestersvend ved møllen, 1 andensvend g 1 lærling - (den ældste datter - Henriette Christiane Cnradine Wædele - døde 27 år gl. den 22. marts 1840). 6

7 - Christpher Ascanius Wædele døde 58 år gl. den 27. september 1842 i Rønnede Møllegaard, V. Egede sgn - angivet sm Frpagter af Rønnede Mølle g Brupgaarden. Ved det efterfølgende skifte fik hans enke - Ane Drthea Ravnhlt - Kngelig Bevilling til at sidde i uskiftet b med datteren Ottine Cecilie Wædele. Oplysninger i flketællingen i 1845 tyder på, at enkefru Wædele frtsatte frpagtningen af både møllen g gården i Brup i 6-7 år efter mandens død - dg nu med en bestyrer på gården. Ane Drthea Wædele (nu 65 år gl.) - angivet sm 'Møller Wedeles Enke, Frpagter af Rønnede Mølle' - g den ugifte datter Ottine (34 år gl.) flyttede den 1. maj 1849 til Næstved, hvr de ved flketællingen i 1850 bede på adressen Østergade 17. Ny møllegård i Rønnede - g ny frpagter. I 1849 blev mølle g møllegård samlet i Rønnede. Det skete på den måde, at der Syd fr 'Møllehuset' g øst fr møllen fra 1838 blev bygget en ny avlsgård med 3 længer: Vestre Hus - med bryggers, pigekamre, brgerstue, huggehus g brændehus (900 Rd.) * Søndre Hus - k- g hestestald (2.340 Rd.) * Østre Hus - lade m.m. (3.750 Rd.) * Med møllerens stuehus md nrd fremstd gården nu sm en 4-længet gård. Der blev senere tilbygget en svinestald mm. i syd, g med flere andre tilbygninger blev gården en 'lukket' gård med en prt. *) Taksatiner til brandfrsikring. I bgen 'Optegnelser m Gisselfeld' er det plyst, at bygningerne i Brup samtidig 'nedtges'. Måske blev materialer fra Brupgaard genanvendt ved bygningen af den nye gård i Rønnede? Ved Kgl. Bevilling af 9. nvember 1850 skete den frmelle gdkendelse af den sammenlægning af de 2 gårde i hhv. Brup g Rønnede, sm Gisselfeld reelt havde fretaget allerede i Gdkendelsen var betinget af, at der inden 2 år blev indrettet et hus med mindst 1½ td. land i Brup. Frpagtningen af møllen g den nye møllegård blev i efter møller Wædeles enke - vertaget af J. F. Smidth. Jens Frederik Julius Beck Smidth - se bigrafi - blev født 7. ktber 1815 i Sønder Alslev sgn på Falster, sm søn af Cancelliraad g Gdsinspecteur Thmas Smidth g hustru Margrethe Elisabeth Friedlieb paa Crselitze. J. F. Smidth blev i 1839 privatsekretær fr Greve Frederik Christian Danneskjld-Samsøe på Gisselfeld, g det er vel tænkeligt, at han så i 1849 blev tilbudt den attraktive frpagtning i Rønnede sm en slags belønning fr 10 års tr tjeneste hs greven. 7

8 Han var 35 år gammel g ugift, da han vertg frpagtningen, men den 18. januar 1850 blev han gift i Vester Egede kirke med Jmfru Anna Henriette Høyer, sm kun var 18 år gammel g datter af afdøde gæstgiver, prkuratr g pstekspeditør Niels Høyer på Rønnede Kr. Ægteparret fik 7 børn i periden : Ved valget i januar 1851 blev J. F. Smidth indvalgt sm medlem af Sgnefrstanderskabet fr Vester Egede sgn. Udvidelser g tilbygninger. I 1859 blev møllevirksmheden suppleret med en ny vandmølle, sm blev bygget ved et vandløb md sydøst på matr.nr. 4-a i Kngsted-Brup. Man blev derved mindre afhængig af vejr g vind (Rønnede Mølle var j en vejrmølle). Møllens præcise placering er ikke indtegnet på de gamle matrikelkrt, men på matr.nr. 4-a i Brup findes stadig en lille skvsø, der kaldes Mølledammen. Det er sandsynligt, at vandmøllen har ligget på dette sted. Vandmøllehuset lå i retningen sydvest/nrdøst pført af kampestens grundmur g gavle af brændte sten med tegltag g fyr ventømmer. Opført i 2 etager. 7 fag, 16 alen (10 m) langt, 12 alen bredt (7,5 m) g i gennemsnit 12 alen (7,5 m) højt. Der var 6 fag vinduer med jernstænger g 1 fag 'fruden'. Mølleværket havde et vandhjul med en diameter på 17½ alen (11 m), samt 2 kværne, 1 skalkværn g 1 grynkværn. Vandhjulet blev drevet med verfaldsvand, g der var 2-3 mølledamme. Møllen, der var af nyt pført g ikke frhen frsikret, blev til brandfrsikringen takseret til i alt Rd. Det vides ikke med sikkerhed, hvrnår vandmøllen blev nedrevet. I årene blev der pført flere tilbygninger til møllegården - bl.a. et vgnskur, et fåreg følhus, et svinehus, et prthus, nyt køkken mm. samt rehus g hønsehus. I 1870 blev lige nrd fr møllen bygget et bageri med bebelse. Det var et pænt strt hus med 11 fag, 27½ alen (17 m) langt g 11¾ alen (7,3 m) dybt med murede vægge g gavle af brændte sten g tækket med egespaan g med 2 skrstene. 2 af de 11 fag blev indrettet til køkken, spisekammer g pigekammer, 3 fag til stue g svekammer, 3 fag til bageri, g de 3 sidste fag til brødkammer, stald g lade. Til brandfrsikringen blev huset takseret til Rd. Sm det fremgår herunder, fik huset ikke ngen lang levetid. Af flketællingerne 1855, 1860 g 1870 kan udledes, at Rønnede Mølle g Møllegaard var en af sgnets største arbejdspladser med mellem 15 g 20 tjenesteflk - heraf 2-3 møllersvende. Rønnede Mølle, bageriet g møllegården var nu brandfrsikret fr i alt Rd. Til sammenligning var sgnets næststørste gård kun frsikret fr Rd. Det var Justitsraad Bruns gård i Vester Egede, 'Birkedmmergaarden'. I 1870 besluttede J. F. Smidth at brtfrpagte møllen fr selv at kncentrere sig m landbruget. Dette skulle vise sig at være en mindre gd beslutning. I sine erindringer 2 skriver Smidt bl.a. 'Den første Frpagter var en dygtig Mand, den anden et Fæ, der franledigede Møllens Brand g megen Ulykke'. 2 Justitsraad Smidths Livserindringer af 1886' - Håndskrift på Natinalmuseet 8

9 Strbrand i Rønnede 1875 I 1875, hvr J. F. Smidth var 60 år gammel g beæret med titler sm Landvæsenscmmissaire, Kammerraad g Justitsraad, skete en begivenhed, sm på dramatisk vis ændrede fremtidsplanerne fr møllen, det nye bageri g møllegården. Møllebrand Onsdag den 12. maj 1875 m aftenen pstd der en brand i Rønnede Mølle, g branden udviklede sig så vldsmt, at både møllen, bageriet, møllegården, 2 andre gårde g 4 huse i Rønnede nedbrændte til jrden. Det må have været en sand katastrfe fr det lille lkalsamfund - næsten halvdelen af landsbyen frsvandt på en enkelt nat. I den lkale avis - Faxe Avis - blev branden den 14. maj mtalt således: I Onsdags Aftes mellem Kl. 10 g 11 allarmeredes Egnens Bebere ved et stærkt Lysskjær i Retning ad Rønnede Kr g sm hidrørte fra en vldsm Brand, der begyndte i Rønnede Mølle g ved den stærke Blæst førte Ilden videre, saa at ikke alene Møllen g Bageriet nedbrændte, men gsaa Kammerraad Schmidts verfr liggende ikke ubetydelige Ejendm blev et Rv fr Luerne. Ligeledes nedbrændte Lars Jørgensens g Sgnefged Lars Sørensens Gaarde i Rønnede, fruden flere Huse. En del Kreaturer g Fjerkræ er brændt, g tillige næsten Alt, hvad der fandtes i Gaardene, hvrfra der ikke kunde reddes meget, da Ilden greb hurtigt m sig. Beberne havde efter Sigende Alle assurerede, men Flere lide vist alligevel et større eller mindre Tab. Endnu ved Bladets Slutning igaar var Ilden ikke slukket i Grunden, g man ængstedes fr, at den stærke Blæst skulde føre Ilden til videre Ødelæggelse. De 7 ejendmme, der nedbrændte, er indtegnet på krtet herunder: 9

10 Ved den efterfølgende vurdering af brandskaderne, blev de i frsikringsprtkllen beskrevet således: Brandskaderne på de her anførte Bygninger var saa ttale sm vel muligt - der var ikke Spr af hverken Vinduer eller Døre. Der blev udbetalt følgende erstatninger fra brandfrsikringen: Rønnede Mølle g Møllegaard - Matr.nr. 5 - Kammerraad Smidth = kr. Fæstehus - Matr.nr Ole Olsen = 725 kr. Fæstegaard - Matr.nr. 6-a - Lars Jørgensen = kr. Fæstegaard - Matr.nr. 3-a - Rasmus Sørensen = kr. Fæstehus - Matr.nr Christpher Larsen = 991 kr. Fæstehus - Matr.nr Hans Christiansen = 725 kr. Fæstehus - Matr.nr Ole Nielsen = 691 kr. Det bemærkes, at beløbene nu er angivet i krner md hidtil i Rigsdaler. De 2 brændte gårde - matr.nr. 3-a g 6-a - blev ikke genpført i selve landsbyen. Matr.nr. 3-a blev genpbygget lidt nrdøst fr byen g fik navnet 'Skjldgaard'. Matr.nr. 6-a flyttede udenfr byen md vest, hvr den senere blev kendt sm 'Sgnefgedgaarden'. Derimd blev branden et farvel til Rønnede Mølle g til bageriet, der ikke blev genpført. Vandmøllen på matr.nr. 4 i Brup har sandsynligvis fungeret ngle år efter branden, men ved flketællingen i 1880 var ikke ansat persner sm 'møllersvend' eller lignende hs frpagter Smidth. Christianshøj bygges i 1875 På stedet, hvr møllegården lå før branden, blev i 1875 hurtigt bygget en ny 4-længet gård - dg nu med stuehuset i sydvest. Gården fik navnet 'Christianshøj', g med få ændringer er den samme gård, der i dag findes på adressen Højen 1, Rønnede. Gården havde dg mistet sin status sm Møllegaard, men det var stadig J. F. Smidth, der var frpagter, ligesm det frtsat var Gisselfeld Klster, der ejede gården. Gårdens bygninger iflg. frsikringsprtkllen Ud fra plysninger i ejendmsvurderingen i 1878 kan det frmdes, at gården i årenes løb havde fået tillagt ngle yderlige landbrugsarealer. Gården bestd nu af matrikelnumrene 5-a, 6-b, 6-c, 19-b, 20-a, 23, 24-f, Rønnede, 4-a g 4-b i Kngsted-Brup g 1-c i Grunderup. Ved flketællingen i 1880 mfattede husstanden på Christianhøj Kammerraad, Frpagter Jens Julius Bech Smidth (64 år), hans hustru Anna Henriette født Høyer (47 år), 2 hjemmebende døtre (hhv. 22 g 18 år) samt 13 tjenesteflk. 10

11 Om den øknmiske situatin efter møllebranden skriver J. F. Smidth i sine erindringer bl.a. 'Landbruget betalte sig ikke, uagtet jeg havde en Aarlig Ekstra Indtægt af mindst kr.', g i 1885 afstd han frpagtningen 'efter frgæves at have søgt Afgifterne nedsat'. Efter frpagtningens phør rejste ægteparret Smidth til København. - Her døde Jens Frederik Julius Beck Smith 74 år gammel den 29. september 1890, angivet sm 'Gift, Justitsraad' på adressen Frederikshlm Kanal 1 i Helligaands Sgn. Nye frpagtere. I 1885 blev frpagtningen af Christianshøj vertaget af Jens Valdemar Hansen Friis, der var født i 1859 sm søn af frpagter Carl Frederik Friis på Hlmegaard Hvedgaard. Her arbejdede han sm frvalter hs sin fader, indtil han vertg frpagtningen i Rønnede. J. V. H. Friis blev samme år (1885) gift med Jmfru Drthea Bertha Jessen, født 1860, datter af prprietær Jessen, Christiansminde i Systfte sgn, Marib amt. Ved flketællingen i 1901 bede ægteparret Friis med 3 børn på Christianshøj. Til husstanden hørte 1 lærerinde, 1 frvalter, 1 fdermester, 4 tjenestepiger, 4 tjenestekarle g 1 landvæsenselev. Ved ejendmsvurderingen i 1903 var det stadig Gisselfeld Klster, der ejede Christianshøj. Gården var her vurderet til kr. med et jrdtilliggende på 175 td. land på disse matrikelnumre: 5-a, 6-b, 6-c, 10, 19-b, 20-a, 23, 24-f, Rønnede By, Vester Egede sgn, g 4-a, 4-b, Brup samt 1-c, Grunderup i Kngsted Sgn. Omkring 1904 blev frpagtningen vertaget af Axel Valentiner, født 1868 i Køng sgn, søn af prprietær H. N. Valentiner på Sallerupgaard - Han var gift med Rsine Emmy Tvermes (f. 1870), datter af Natinalbankdirektør Rudlph Tvermes. Valentiner blev den sidste frpagter på Christianshøj. Christianshøj sm selvejergård fra 1908 I 1908 blev frpagter Valentiner ejer af Christianshøj, da han ved skøde af 20. juli 1908 købte gården af Gisselfeld Klster fr kr. Ved ejendmsvurderingen i 1909 var gården vurderet sm landbrug med 178 td. land med en vurdering på kr. g hartkrn = 18 Td., 4 Skp., 3 Fjk. g ¾ Alb. Gården bestd af disse matr.nr.: 5-a, 6-b, 6-c, 19-b, 20-a, 23, 24-f, Rønnede, Vester Egede sgn, 4-a, 4-b, 16-b i Kngsted-Brup g 1-c i Grunderup, Kngsted sgn. Fra 1910 til i dag har Christianshøj haft disse ejere: 1910 Greve Ulrik Scheel - Købspris = kr Michael Rasmussen - Købspris = kr Lauritz Jhs. Larsen - Købspris = kr Hans Peder Laurits Quade - Købspris = kr. Ved vurderingen i 1926 havde gården et areal på 240 td. land - Var udvidet med matr.nr. 8-a g 24-s, Rønnede 11

12 1929 Raul Carl Julius Niels Wulff - Købspris = kr. (fgedudlægsskøde) 1932 Niels Chr. Christiansen - Købspris = Kr. (fgedudlægsskøde) 1939 Jhannes J. N. Thrsen (Dalbygaard ved Stubbekøbing) - Købspris = kr Frits Thrsen (søn af Jhs. Thrsen) I 1956 var gården vurderet til kr. med et areal på 120,7 ha 1977 Svend Thrsen (søn af Frits Thrsen) Efter frasalg af et areal på ca. 63 ha til Rønnede Glfklub, har gården Christianshøj i dag et jrdtilliggende på ca. 76 ha iflg. BBR-registeret. Gården 'Christianshøj' - Angiveligt ca Kilde: Svend Thrsen - Nuværende ejer af gården Dette ntat er skrevet i Fejlrettelser g supplerende plysninger samt fts mdtages meget gerne. Vagn Mørkeberg Christiansen 12

13 Bigrafier Jhan Neergaard Ejer af møllegården matr.nr. 4 i Kngsted Brup fra 1798 til 1810 Jhan Neergaard blev født i København(?) sm søn af Jhan Neergaard g hustru Elisabeth Clausen Kamp. Faderen var ved sin død i 1774 frpagter på Srø Stre Ladegaard i Slaglille sgn, Srø amt. Jhan Neergaard var 29 år gammel, da han i 1777 blev ansat sm gdsfrvalter på Gisselfeld Klster, g året efter døde gdsets verdirektør, Grev Frederik Christian Danneskjld-Samsøe. Den nye verdirektør - Christian Cnrad Sphus Danneskild-Samsøe - var kun var 3½ år gammel, så det var Enkegrevinde Friderica Lvise vn Kleist af Danneskild Samsøe, der på sin umyndige søns vegne fik den frmelle ledelse af gdset (men det er vel sandsynligt, at gdsfrvalteren fik en betydelig magtpsitin). Da frpagteren på Hesede Gaard, Eskild Michelsen, døde i 1778, giftede Jhan Neergaard sig året efter med hans enke, Hyllebrg Møller, g han vertg samtidig frpagtningen af Hesede. I kirkebgen var Neergaard her angivet sm 'Birkedmmer g Frvalter' på Gisselfeld. I bgen 'Optegnelser m Gisselfeld' angives Jhan Neergaard sm 'en Mand med megen Dygtighed, men han har næppe taget Bønderne på en lempelig Maade' - han var 'en farlig streng Mand'. Neergaard må have haft nk at se til: Han var gdsfrvalter på Gisselfeld Klster fra 1778 til Her har han sidst i 1700-tallet sikkert haft str indflydelse på udskiftningen g udflytningen af gdsets mange fæstegårde i de mkringliggende landsbyer. Hans var frpagter af gården Hesede (på dengang ver 500 tdr. land) fra 1779 til sin død i Ved flketællingen i 1801 var der mere 20 tjenesteflk på gården. Han ejede g drev gårdene 'Henriettelund' i Teestrup sgn g 'Brupgaard' samt Piile Mølle' i Kngsted sgn. Disse ejendmme havde han ved 'Arvefæsteskøde' købt af Gisselfeld sidst i 1700-tallet. Han havde gså titler sm Birkedmmer, Landvæsenscmmissaire g Kammerraad. Privat synes Jhan Neergaard imidlertid at have haft mange srger. Sm nævnt blev han i 1779 gift med enke Hyllebrg Møller på Hesede, men hun døde allerede i april 1783 (33 år gl.). Dette ægteskab var barnløst. Derefter blev han i 1784 gift med Pauline Andrea Kirstine Rgert, sm i 1783 var blevet enke efter Prvst Valdemar Christian Herbst i Kngsted. Pauline Rgert døde i 1793 (46 år gl.). I dette ægteskab blev født 1 søn g en datter, men de døde hhv. 2½ år g 1 dag gamle. I kirkebgen fr Bråby sgn er plyst, at der på kirkegården lige efter kirkedøren blev nedlagt en sten med følgende 4 indskrifter: 13

14 Jhannes Jhansen Neergaard - Døde paa Hesede 1813 Var Frvalter ved Gisselfeldt Klster I hvilken Tid han frestd Gdsets separate Udskiftning Var Landvæsens Cmmissaire med Kammerraads Rang Hans Aar var 66 ne Hans Fresatte samt hans Wandel æreværdig Hans Venner g de Fattige hyldede hans Dyd g Gdgjørenhed g Begge Deele frtjente det. Herunder hviler det jrdiske af frhen Velædle g Velbyrdige Frue Pauline Andrea Christine Rgert - Fød den 22. Maj 1747 Indgik i Ægteskab med Prvst Herbst i Kngsted den 26. Juli 1770 Blev Enke den 11. Octber 1783 Indld sig i andet Ægteskab den 2. Nvember 1784 med Frvalter Hr. Jhan Neergaard paa Hesede Siden Kngelig Cammerraad g blev velsignet med 1 Søn g 1 Datter sm til vr Hjertesrg indgik i Evigheden før Mderen, sm døde den 6. Juli 1793 Salige ere de sm dø i Herren - De skulle vile fra deres Arbeyde. Herunder hviler Jhan Waldemar Christian Neergaard - En Søn af Cammerraad, Birkedmmer g Klsterfrvalter Jhan Neergaard g Frue Pauline Rgert Neergaard Han blev født paa Hesede den 27. December 1785 g døde paa samme Sted den 11. Februar 1788 Ach Søn du var Frældres? - Du var g Wenners Glæde Vrt Tab ved dig g denne Steen - en følsm? den skulde selv begræde Herunder hviler en Datter af Cammerraad, Birkedmmer g Klsterfrvalter Jhan Neergaard g Frue Pauline Rgert Neergaard - Bede paa Hesede Hun begyndte g endte sit Liv den 24. August 1787 I Braaby kirke på 'Fruentimmersiden g imd Vest hænger en Tavle hvrpaa staar' Mindet m mit første lykkelige Egteskab med min ærlige meget Kjære Hustru - nu Salige Hyllebrg Møller sm er fød paa Langeland Ann 1749 den 10. August g døde paa Gisselfeldt Ann 1783 den 14. April Salige ere de Rene af Hjertet - Thi de skulde see Gud Jhan Neergaard 14

15 Christpher Aschanius Wædele g hustru Frpagter af 'Brupgaard' / 'Rudlph Mølle' / Rønnede Mølle fra 1811 til 1849 Christpher Aschanius Wædele blev født 3. januar 1784 i Tystrup Præstegaard sm søn af sgnepræst Søren Wædele g hustru Ottine Schack. Han blev gift i Braaby kirke med Jmfru Drthea Ravnhldt, begge angivet sm phldende sig på Gisselfeld. Ane Drthea Ravnhldt (født ca. 1784) var datter af værtshushlder Niels Ravnhldt i Næstved. Det er sandsynligt, at Christpher Wædele samme år (1811) blev frpagter af møllegården 'Brupgaard' i Kngsted-Brup i Kngsted sgn. Brupgaard tilhørte Gisselfeld Klster, sm i 1810 havde tilbagekøbt gården af Kammerraad Jhan Neergaard på Hesede. Samme år blev Brupgaard sammenlagt med en anden af Gisselfelds gårde, matr.nr. 5-a i Rønnede i V. Egede sgn. Brupgaard havde et jrdtilliggende på Alen 2 (ca. 65 td. land), g gården i Rønnede var på Alen 2 (ca. 48 td. land) - altså tilsammen ca. 113 td. land. Gården i Brup har med str sandsynlighed ligget i selve landsbyen Brup indtil udskiftningen sidst i 1700-tallet, men da den i starten af 1800-tallet er benævnt sm 'en udflyttet Gaard', må det antages, at der er blevet bygget en ny gård på jrden øst fr Brup by. Bygningernes præcise placering er desværre ikke indtegnet på det gamle matrikelkrt. Til de sammenlagte gårde hørte gså en Hllandsk Vejrmølle - 'Rudlph Mølle' - sm var blevet bygget i Rønnede i 1805, efter at møllen 'Piile Mølle' ved Brup var nedbrændt i På Brupgaard blev møllerparret frældre til 2 piger: Henriette Christiane Cnradine Wædele - Født Død , 27 år gammel. Ottine Cecilie Wædele - Født Ved flketællingen i 1834 bede familien med 6 tjenesteflk på Brupgaard i Kngsted sgn. Christpher Wædele angivet sm 'Frpagter af Brupgaard g Rønnede Mølle' Herudver bede 3 'Betjente ved Møllen' i et hus ved møllen i Rønnede. I 1837 nedbrændte 'Rudlph Mølle' g møllehuset i den østlige del Rønnede. Under navnet 'Rønnede Mølle' blev en ny Hllandsk Vejrmølle pført straks efter branden- men nu med en placering i den vestlige udkant af landsbyen. I umiddelbar nærhed af møllen (md nrdøst) blev samtidig pført et helt nyt møllehus med bebelse. Det er sandsynligt, at Møller Wædele med familie flyttede ind i det nye g større møllehus i Rønnede, selv m han stadig var frpagter på Brupgaard. Christpher Aschanius Vædele - Frpagter af Rønnede Mølle g Brup Gaard - døde 58 år gl. d. 27. sept bende i Rønnede Møllegaard i V. Egede Sgn. Ved det efterfølgende skifte fik hans enke - Ane Drthea Ravnhldt - ret til at hensidde i uskiftet b med datteren Ottine Cecilie Wædele. Oplysninger i flketællingen i 1845 tyder på, at enkefru Wædele frtsatte frpagtningen af både møllen g gården i Brup i 6-7 år efter mandens død - dg nu med en bestyrer på gården. 15

16 Med 'Møllehuset' sm stuehus blev mkring 1849 bygget en ny, str møllegård i Rønnede - beliggende lige øst fr møllen. Frpagtningen af Rønnede Mølle g Rønnede mølle blev i 1849 vertaget af en ny frpagter - Jens Frederik Julius Smidth. Ane Drthea Wædele (nu 65 år gl.) - angivet sm 'Møller Wedelees Enke, Frpagter af Rønnede Mølle' - g den ugifte datter Ottine (34 år gl.) flyttede den 1. maj 1849 til Næstved, hvr de ved flketællingen i 1850 bede på adressen Østergade 17 Jens Frederik Julius Beck Smidth Frpagter af Rønnede Mølle / Christianshøj fra 1849 til 1885 Jens Frederik Julius Beck Smidth blev født 7. ktber 1815 i Sønder Alslev sgn på Falster, sm søn af Gdsassessr Thmas Smidth g hustru Margrethe Elisabeth Friedlieb paa Crselitze Ved flketællingen i 1834 var J. F. Smidth (18 år) Discipel på Cathedralsklen i Nykøbing F. - angivet sm 'Søn af Cancelliraad g Gdsinspecteur Smidth'. Efter at være blevet student g have taget juridisk eksamen havde J. F. Smidth ngle krtvarige jbs, indtil han i 1839 km til Gisselfeld Hvedgaard sm sekretær fr gdsets verdirektør, Greve Frederik Christian Danneskjld-Samsøe. I sine erindringer 3 mtaler J. F. Smidth greven, der var ugift, sm lidt af en særling g en svagelig mand, der rystede ver hele krppen. Trds sin unge alder, manglende erfaring g manglende vejledning fra greven, måtte J. F. Smidth på egen hånd tage stilling til mange vigtige spørgsmål g pgaver i frbindelse med gdsets drift. Han må sikkert have været en habil rytter. I erindringerne mtales således, at han red fra Gisselfeld til Nakskv g tilbage igen fr at klare ngle prblemer med krnsalg fra grevens gdser til en købmand i Nakskv. Det var en ridetur på ver 200 km på datidens dårlige veje. Det er sandsynligt, at J. F. Smidth på Gisselfeld har truffet eventyrdigteren H. C. Andersen, sm besøgte stedet flere gange mkring I et brev fra 1842 nævner digteren således, at en 'Hr. Schmidt' har befrdret et af hans breve til byen. Det siges, at digteren på Gisselfeld fandt inspiratin til bl.a. eventyret 'Den grimme Ælling'. Måske sm belønning fr 10 års tr tjeneste fik J. F. Smidth i 1849 tilbudt g vertg frpagtningen af Rønnede Mølle g den tilhørende møllegård efter møller Wædeles enke. Frpagtningen af denne ejendm - sm var ejet af Gisselfeld Klster - var attraktiv af flere grunde: Møllegården var en ret str gård med et jrdtilliggende på ver 100 td. land. Denne størrelse var pnået ved en sammenlægning i 1810 af Gisselfelds 2 gårde matr.nr. 4 i Kngsted-Brup (Brupgaard) g matr.nr. 5 i Rønnede. Bygningerne til Rønnede Mølle g det tilhørende Møllehus var frhldsvis nye (var bygget i 1837 efter at den hidtidige mølle - 'Rudlph Mølle' - var nedbrændt samme år. 3 'Justitsraad Smidths Livserindringer af 1886' - Håndskrift på Natinalmuseet 16

17 I 1849, hvr J. F. Smidth vertg frpagtningen - blev der bygget en helt ny møllegård tæt ved Rønnede Mølle i den vestlige udkant af Rønnede by. Den gamle møllegård i Brup blev samtidig nedtaget. (nedrevet?). Den nye Rønnede Møllegaard fremstd nu sm en str 4-længet gård med Møllehuset sm et efter tiden strt stuehus. J. F. Smidth var 34 år gammel g ugift, da han vertg frpagtningen i Rønnede. Året efter - den 18. januar blev han med Kngebrev gift i Vester Egede kirke med Jmfru Anna Henriette Høyer, sm kun var 18 år gammel (født ) g datter af afdøde gæstgiver, prkuratr g pstekspeditør Niels Høyer på Rønnede Kr. Frlvere: Kaptajnløjtnant Smidth g Frpagter R. Høyer. I ægteskabet blev født disse børn i periden 1850 til 1861: 1. Frederik Christian Bye Smidth - Født Død Christiane Elisabeth Smidth - Født Død Gustav Carl Fangel Smidth - Født Senere fabrikant g Cnsul - Død Henrik Philip Smidth - Født Senere kendt arkitekt i København - Død Henriette Christiane Carline Smidth - Født Død ugift i Anna Smidth - Født Senere anerkendt prcelænsmaler - Død ugift i Marie Smidth - Født Gift 1888 med Edvard Emil Carlsen - Død 1932 Ved valget i januar 1851 blev J. F. Smidth indvalgt sm medlem af Sgnefrstanderskabet fr Vester Egede sgn. 2 medlemmer afgik, g 2 nye skulle vælges. Efter de da gældende regler, var der kun 18 stemmeberettigede vælgere i sgnet - nemlig 1 birkedmmer, 1 skvrider g 16 gaardmænd. Af disse mødte 10 p, g da der skulle vælges 2 nye medlemmer, så havde de fremmødte hver 2 stemmer. Valgt blev Møller Smidth i Rønnede (med 10 stemmer) g Gmd. Lars Hansen i Vester Egede (med 8 stemmer). Frstanderskabet bestd herefter af sgnepræst Jachim M. H. F. Funch, møller Smidth g gårdmand Hans Pedersen, Rønnede, gårdmændene Lars Hansen g Lars Pedersen, Vester Egede, samt gdsfrvalter O. F. C. Rasmussen (fr Gisselfeld gds). I 1859 blev møllevirksmheden suppleret med en ny vandmølle, sm blev bygget ved et mindre vandløb md sydøst på matr.nr. 4-a i Kngsted-Brup. Herved blev man mindre afhængig af vejr g vind (Rønnede Mølle var j en vejrmølle). Det fremgår af flketællingerne 1855, 1860 g 1870, at Rønnede Mølle g Møllegaard var en af sgnets største arbejdspladser med mellem 15 g 20 tjenesteflk - heraf 2-3 møllersvende. J. F. Smidth havde str interesse fr heste g hesteavl. Han virkede i mange år sm dmmer ved hingsteskuerne i bl.a. Flensbrg, Haderslev, Aalbrg, Odense g København samt hs de nystiftede landbfreninger på Sjælland. Han rejste en del i udlandet (Mecklenburg, Hannver g Oldenburg), hvr han pkøbte ædle heste g føl, bl.a. fr 'Freningen til den Ædle Hesteavls Fremme'. I 1868 blev J. F. Smidth udpeget sm 1 af 4 medlemmer til en Overlandvæsenskmmissin, der skulle afgøre en årelang strid mellem ngle ldsejere ved Susaaen fra Tystrup-Bavelse søerne til Næstved. Under navnet 'Den Danneskjldske Kanal' var denne kanal blevet indviet i 1812, g i mange år havde denne vandvej været benyttet af stre pramme til fragt af frskelligt gds. 17

18 Pramfarten havde nu ikke længere så str betydning, men især vandmølleejerne langs vandløbet havde stadig str interesse i betingelserne fr vandløbets drift g vedligehldelse. Smidths udnævnelse sm medlem af kmmissin kan nk anses sm en anerkendelse af hans almindelige agtelse g hans fagkundskab på mrådet. Der var da heller ingen prtester md hans udnævnelse, selvm han måske ikke kunne siges at være helt upartisk. Hans svger - Rudlph Høyer - var nemlig ejer g bruger af Hlløse Mølle, g han var en af parterne i den lange strid. Overlandvæsenskmmissinen var næsten 4 år m at kmme med en afgørelse. Onsdag den 12. maj 1875 mellem kl. 10 g 11 m aftenen pstd der en brand i Rønnede Mølle. Branden udviklede sig så vldsmt, at både møllen, møllegården, 2 andre gårde g 4 huse i Rønnede nedbrændte til jrden. Branden blev et punktum fr Rønnede Mølle, der ikke blev genpført. På stedet, hvr møllegården lå, blev samme år bygget en ny 4-længet avlsgård, sm nu fik navnet 'Christianshøj'. Med enkelte ændringer er det den gård, der i dag ligger på adressen Højen 1, Rønnede. Ved flketællingen i 1880 mfattede husstanden på Christianhøj Kammerraad, Frpagter Jens Julius Bech Smidth (64 år), hans hustru Anna Henriette født Høyer (47 år), 2 hjemmebende døtre (hhv. 22 g 18 år) samt 13 tjenesteflk. I sine erindringer nævner J. F. Smidth lidt m øknmien efter møllebranden - bl.a. 'Landbruget betalte sig ikke, uagtet jeg havde en Aarlig Ekstra Indtægt af mindst kr.', g i 1885 afstd han frpagtningen 'efter frgæves at have søgt Afgifterne nedsat'. Frpagtningen blev vertaget af Jens Valdemar Hansen Friis, g ægteparret Smidth rejste herefter til København. Her døde Jens Frederik Julius Beck Smith 74 år gammel den 29. september 1890, angivet sm 'Gift, Justitsraad' g bende på adressen Frederikshlm Kanal 1 i Helligaands Sgn. Anna Henriette Smidth født Høyer døde 67 år gammel den 27. juli 1898 på 'Sølyst' i Vrdingbrg Landsgn - angivet sm 'Klasseltterikllektrice i København' på adressen Gl. Kngevej 29A, Enke efter Justitsraad, Landmand Vilhelm(?) Smidth, Frpagter af Christianshøj i Rønnede. Begge blev angiveligt begravet på Frederiksberg Kirkegaard. Fts fra Det Kgl. Bibliteks prtrætsamling Jens Frederik Julius Beck Smidth Anna Henriette Smidth f. Høyer

19 Histrisk tidslinje Christian VII - Knge i Danmark g Nrge Stavnsbåndet phævet - en dansk lvgivning af 1733, sm bandt alle mandlige bønder mellem 14 g 36, senere mellem 4 g 40 år, til at frblive under deres fødegds Født: Bernhard Severin Ingemann - Bliver en kendt dansk salmedigter g frfatter af histriske rmaner Den franske revlutin indledes 14. juli 1789 med 'Strmen md Bastillen' Første dampmaskine i Danmark blev sat i gang i en smedie på Hlmen i København 1795 Københavns brand Varede fra fredag den 5. juni til søndag den 7. juni. Branden frtærede 941 huse g gjrde knap af hvedstadens indbyggere hjemløse Vaccine md kpper pfindes af englænderen Edward Jenner Naplenskrigene - Række af krige mellem Frankrig på den ene side g en række frskellige alliancer på den anden side (bl.a. Strbritannien, Østrig, Preussen g Rusland) 1801 Slaget på Reden - Den danske flåde besejres af briterne under Nelsns ledelse 1804 Piile Mølle i Brup nedbrænder 1805 Født: Hans Christian Andersen - Bliver en verdenskendt eventyrdigter g frfatter Rudlph Mølle bygges i Rønnede 1807 Københavns Bmbardement - Englænderne bmbarderer København i 5 dage g tager den danske flåde Frederik VI - Knge i Danmark g i Nrge Vaccinatin md kpper bliver gjrt bligatrisk Statsbankert i Danmark - Følgevirkning af deltagelse i Naplenskrigene 1814 Flkesklen indføres - Alle børn får ret g pligt til 7 års undervisning. Landsby-degnen i sin srte kjle blev verflødig, g undervisningen af børn blev vertaget af seminarieuddannede lærere. I byerne er der sklegang hver dag, men på landet kun hver anden. Analfabetismen afskaffes efterhånden 1814 Ved 'Freden i Kiel' afsluttes Naplenskrigene fr Danmarks vedkmmende. Fr sin deltagelse på Naplens side må Danmark afstå Nrge til Sverige 1818 Natinalbanken i København blev prettet d. 1. august Den stre landbrugskrise - Følgevirkning af Naplenskrigene. Mange landmænd måtte gå fra hus g hjem - Gårdene blev slgt fr en slik H. C. Ørsted pdager magnetismen 1826 Død: Ludwig van Beethven dør 55 år gl Kgl. anrdning m prettelse af 4 rådgivende stænderfrsamlinger. Selv m stænderfrsamlingerne ikke ngen frmel magt, så fik de dg str indflydelse på udviklingen i årene 1834 til 1849, hvr de brtfald med den nye grundlv Rudlph Mølle nedbrændt - Ny 'Rønnede Mølle' bygges Christian VIII - Knge i Danmark Sgnefrstanderskaber indføres på landet (fra 1842) 1843 Tivli åbner i København 19

20 1844 Død: Bertel Thrvaldsen - 74 år gammel - Han var en berømt dansk billedhugger, der tilbragte ca. 40 år af sit liv i Rm, hvr han udførte han en række berømte statuer Den første jernbane i Danmark indvies (mellem København g Rskilde) 1847 Carlsberg-bryggeriet grundlægges i 1847 af J. C. Jacbsen 'Treårskrigen' Var en dansk-tysk fejde, der havde sin årsag i den Slesvig-Hlstenske bevægelses krav m løsrivelse fra Danmark. Der var sejre g nederlag fr begge parter, g en varig fred km der ikke. (se 2. Slesvigske Krig i 1864) Frederik VII - Knge i Danmark Død: Digteren Steen Steensen Blicher - 66 år gl Værnepligt i hele landet indføres. Gennemsnitshøjden fr en værnepligtig var 165,4 cm. - I 2000 var den 180,7 cm Danmarks første egentlige grundlv - 'Danmarks Riges Grundlv' - blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni Denne dat markerede vergangen fra enevælde til knstitutinelt mnarki. Hermed verførtes den virkelige lvgivende magt fra kngen til den flkevalgte rigsdags t kamre, Flketinget g Landstinget Død: Digteren Adam Oehlenschläger - 71 år gl Det første danske frimærke blev udgivet 1. april Mærket var uden takker g havde værdien '4 Rigsbankskilling' Kleraepidemi i København - Omkring døde af sygdmmen. Årsag: Overbeflkede bydele, mangel på rent drikkevand, ingen klakker mm Død: Salmedigteren B. S. Ingemann - 73 år gl Danske brdeller bliver gjrt ffentlige g underlægges læge- g plitikntrl Christian IX - Knge i Danmark '2. Slesvigske Krig' - startede 1. februar - Danmark var ttalt ufrberedt på krig, g efter hårde kampe (bl.a. ved Dybbøl) sluttedes våbenstilstand den 20. juli. Ved en fredsknference i Wien den 30. ktber må Danmark afstå Hlsten g både Nrd- g Sydslesvig, så grænsen rykker helt p til Kngeåen. Det danske tabstal blev pgjrt til faldne g 683 døde af sygdm Født: Carl Nielsen (senere en kendt dansk kmpnist) Han dør 66 år gammel i Født: Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen i Aakjær ved Skive). Senere dansk frfatter af rmaner, nveller, digte g, skuespil. Han dør 64 år gammel i Suez-kanalen i mellem Middelhavet g Rødehavet indvies den 17. nvember. Det er verdens længste skibskanal, sm er farbar fr stre skibe. Den er 162,2 kilmeter lang g mellem 300 g 365 meter bred - Byggeriet af kanalen tg ti år Død: Salmedigteren N.F.S. Grundtvig - 89 år gl Død: Digteren H. C. Andersen - 70 år gl Krnemønten tages i brug 1. januar (til afløsning af 'Rigsbankdaleren'). 1 daler sættes til 2 krner, 1 mark til 33 1/3 øre g 1 skilling til 2 øre 1875 Strbrand i Rønnede - Rønnede mølle + 3 gårde + 4 huse nedbrændt 1879 'Østsjællandske Jernbaneselskab' anlægger en jernbane fra Køge til Fakse Ladeplads med en sidebane ver Stre Heddinge til Rødvig Telefnen pfindes (af Graham Bell i USA) 1877 Familiejurnalen (dansk ugeblad) udkmmer første gang d. 7. januar DSB - De Danske Statsbaner - prettes 1881 Den første telefncentral åbner i København med 22 abnnenter 20

21 1882 I Hjeding ved Varde prettes Danmarks første andelsmejeri 1884 Dagbladet Plitiken grundlægges af Vigg Hørup 1890 Købehavn har nu indbyggere. I frbindelse med industrialiseringen er næsten mennesker flyttet til inden fr de sidste 10 år Sygekasselven vedtages 1892 Den 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Hrsens. Han var dømt fr drabsfrsøg på en fængselsbetjent, g klkken 7:15 den 7. nv blev hans hals skåret ver af bødlen, Hr. Sejstrups økse. Han blev den sidste i Danmark, der blev henrettet med 'hvedet på blkken' De første 'mderne' Olympiske lege starter 6. april 1896 i Athen i Grækenland Dansk Arbejdsgiverfrening grundlægges 1898 De Samvirkende Fagfrbund prettes (det senere 'LO') Kilder Bgen 'Optegnelser m Gisselfeld' af O. F. C. Rasmussen (1868) Bgen 'Susaaen g Den Danneskjldske Kanal' af J. Ingemann Pedersen (1986) Justitsraad Smidths Livserindringer af I håndskrift på Natinalmuseet Kirkebøger Flketællinger Brandfrsikringsprtkller Skifteprtkller Tingbøger BBR-registeret Histriske matrikelkrt (KMS) Histrisk Atlas (KMS) Faxe Kmmunes Arkiver Oplysninger fundet på Internettet Desværre har det p.t. ikke været muligt at få adgang til plysninger i fæsteprtkller fr Gisselfeld Klster. I de anvendte kilder er knsekvent anvendt betegnelsen 'Hllandsk Vejrmølle'. - I anden litteratur er denne type mølle gså betegnet sm en 'Hllandsk Vindmølle'. 21

Optegnelser om Rønnede Kro 1825-2013

Optegnelser om Rønnede Kro 1825-2013 Optegnelser m Rønnede Kr 1825-2013 Rønnede Kr er en gammel, privilegeret landevejskr - beliggende ved den gamle hvedvej 2 ca. 60 km syd fr København g 7 km vest fr Faxe. På frntspidsen ver krens hvedindgang

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

E N S Y D V E S T J Y S K S L Æ G T M E R E E N D 300 Å R. ----- o -----

E N S Y D V E S T J Y S K S L Æ G T M E R E E N D 300 Å R. ----- o ----- E N S Y D V E S T J Y S K S L Æ G T G E N N E M www.370.dk M E R E E N D 300 Å R. ----- ----- Netpublikatin af Ole Ldberg Nielsen, med Inglf Mrtensens tilladelse. Retighederne frbehldes Inglf Mrtensen.

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET)

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET) 20 juni 1996 4 årgang nr 11 Artillerivej mtrvej? Trafikminister Jan Trøjbrg har på det seneste fremkmmet med nye visiner til løsning af trafikprblemerne der vil pstå i det indre København når Øresundsbr

Læs mere

Andelsbevægelsen på Drejø.

Andelsbevægelsen på Drejø. Andelsbevægelsen på Drejø. Af Drejø Sogns LokalArkiv. 2013 Andelsbevægelsen er en fællesbetegnelse for de forskellige danske økonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipperne. Det betyder i almindelighed,

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

HYLLESTED SKOVGAARDE

HYLLESTED SKOVGAARDE Side 1 af 109 Ove Højfeldt Lund HYLLESTED SKOVGAARDE Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter Side 2 af 109 Side 3 af 109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Afsnit I: Schougaardene Oprindelse Schougaardene

Læs mere

Foråret 2009. Program på midtersiderne ISSN: 1604-0236 1

Foråret 2009. Program på midtersiderne ISSN: 1604-0236 1 Foråret 2009 Program på midtersiderne ISSN: 1604-0236 1 SMEDEN GENNEM TIDERNE Omkring Kristi fødsel spåede smeden i Dejbjerg: Høvdingene vil kræve flere våben, men bruger vi al skovens træ, har vi lavet

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. Byfornyelsesprogram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. Byfornyelsesprogram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T Ramsherred 5 5700 Svendbrg Byfrnyelsesprgram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T Februar 2007 Udarbejdet af Byfrnyelsesselskabet ODENSE, Landskabsarkitekt MDL/PLR Lne van Deurs, København, samt Arkitekt

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Hasseris Å. En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg. Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen

Hasseris Å. En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg. Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen Hasseris Å En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen 2008 Hasserisstuerne Hasseris Å en kulturhistorisk vandring

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 9 JULI 1985 248 Indhold - Kristeligt Dagblads vugge stod i Bedsted 249 - Holms gård i Bedsted, bd. 1, bl. 6 251 - Om

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere