fremtidsorientering Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning # 04 - september 2003 TEMA TEMA UDEN FOR TEMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtidsorientering Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning # 04 - september 2003 TEMA TEMA UDEN FOR TEMA"

Transkript

1 fremtidsorientering Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning # 04 - september 2003 TEMA Drømmerejsen Drømmerejsen er dannelsesrejsens efterfølger. Den har det ukendte land som destination, den er unik, personlig og kan ikke gentages. Drømmerejsen er ideel i et samfund, hvor vi skal leve af at tænke nyt TEMA Kreativitet eller kompetence? I et videnssamfund må der være brug for mere viden, altså bliver kompetence vigtigere end nogensinde før. Dette lyder jo besnærende, men det er slet ikke så enkelt UDEN FOR TEMA Forstadens fremtider Det er på høje tid at nytænke og modernisere forstæderne, hvis parcelhuskvartererne fortsat skal være en del af drømmen om det gode boligliv for børnefamilier og seniorer

2 Menneskelig kapital: Fra viden til kunnen "At vide uden at handle er ikke at vide" siger et ordsprog fra Wall Street. I fremtidens samfund vil der ikke være mangel på viden, men på "kunst" og "kunnen". I løbet af de næste årtier automatiseres vidensamfundet, og dermed står uddannelsessystemet over for en udfordring af dimensioner. I dag handler uddannelsesdebatten om at styrke fagligheden for at sikre, at de unge kan klare sig i den globale vidensøkonomi. Men det ville være langt mere relevant med en uddannelsesrevolution frem for en uddannelsesinflation AF NIELS BØTTGER RASMUSSEN I vidensamfundet virker det som rent kætteri at påstå, at alt for mange får en alt for lang uddannelse, og at det er et samfundsøkonomisk spild og et unødigt snobberi, som kun tjener til at opretholde standsforskelle. Det er, hvad blandt andre professor Erik Jørgen Hansen gør i sin bog "Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv", og han får selvfølgelig svar på tiltale. Udviklingskonsulent Lisbeth Jarlov argumenterer i DJØF-bladet (8/2003) for, at kravet om konstant udvikling og innovation på alle niveauer i vidensamfundet netop kræver mere uddannelse. Hun beskylder med andre ord Erik Jørgen Hansen for industrisamfundstænkning. Uddannelsesrevolution Når det handler om uddannelse til fremtiden, vil jeg foretrække at lægge både fortidens industrisamfundsskyklapper og nutidens vidensamfundsbriller på hylden og tage fremtidskikkerten på. Set i det perspektiv kan jeg følge Erik Jørgen Hansen et langt stykke af vejen, men i stedet for at tale om en uddannelsesinflation, vil jeg hellere tale om behovet for en uddannelsesrevolution. Selvfølgelig får vi i fremtiden brug for trænere, mentorer, rollemodeller, kammeratskabslæring og inspirerende læringsmiljøer, men det er langt fra sikkert, at den mest effektive læring vil foregå i det undervisningssystem, som vi kender i dag. Løsningerne ligger primært i at nedbryde grænserne mellem uddannelsesinstitutionerne og livet uden for skolerne. Lige fra folkeskolens mindste klasser over universiteterne til efteruddannelsen. Vi er på vej ind i et samfund, hvor handlekompetence og følelsesbehandling Mennesket er ikke en krukke, der kan fyldes, men en ild, der skal tændes - og næres ilden ikke, kvæles den! fortrænger viden som den mest efterspurgte kvalitet. Hvor livsfærdigheder og sociale færdigheder vejer tungere end tekniske færdigheder. Det sker fordi manuelt, teknisk og administrativt arbejde overtages af maskinerne, som også konkurrerer med eksperterne om at levere paratviden. Skolens sociale opgave handler ikke bare om at styrke de svage elever og om at omgås hinanden ordentligt, men først og fremmest om at blive dygtige til at indgå i et fællesskab, hvor der er lige så meget vægt på det at skabe som på det fælles. Ny uddannelsestænkning Grunden til manglende produktivitet og kvalitet i offentlige og private virksomheder er sjældent mangel på faglig viden hos den enkelte. Årsagen er langt oftere dårlig udnyttelse af medarbejdernes kompetencer på grund af dårlig ledelse og selvledelse, elendigt psykisk arbejdsklima, fravær af konstruktivt samarbejde og manglende handlekraft og motivation hos den enkelte. Det er en fejlslutning, at fordi mængden af viden vokser dramatisk, skal vi fylde tilsvarende mere viden på den enkelte. Vores velstandsstigning er mere et resultat af effektiv arbejdsdeling, organisering og samarbejde om udnyttelse og videreudvikling af den eksisterende viden end af, at vi alle har fået længere uddannelser. Faktisk skyldes kun omkring otte-ti procent af vores velstandsfremgang et øget uddannelsesniveau, viser flere undersøgelser i følge en kronik i Politiken (12/8-2003). Informations- og vidensamfundet kræver netop ikke, at den enkelte skal have "indlæst" mere viden. Snarere tværtimod. Et væsentligt kendetegn ved vidensamfundet er netop, at viden indbygges eller "indlæses" i "smarte" produkter og i systemer som internettet og i ekspertsystemer, der i 2

3 løbet af få år kan stille mere sikre diagnoser end den dygtige læge. Eller i interaktive multimediemanualer, som guider os igennem en vanskelig procedure. Vidensamfundet kan siges at være fuldt gennemført, når vores hjerne engang i midten af dette århundrede fysisk kan kobles sammen med en computer, der både kan lagre vores livserfaringer og har adgang til alverdens viden, som kan leveres "just in time". Det sker ikke i morgen, med det sker med stor sandsynlighed, mens de børn, som i dag går i folkeskolen endnu er på arbejdsmarkedet. Længe før da vil vi definitivt have sagt farvel til den uddannelsestænkning, som har hersket siden bogtrykkerkunsten, oplysningstiden og latinskolens tid. Reflekterende praktikere Eksperter vil være erstattet af reflekterende praktikere. Uddannelsessystemets formål vil være at uddanne små og store forskere. Læring vil primært foregå ved at udforske omverdenen og afprøve egne muligheder og grænser. Man vil se tilbage på nutidens opdeling i teoretiske og praktiske fag med lige så stor undren, som vi i dag betragter den sorte skole. Selvfølgelig skal maskinarbejderen kunne engelsk, læreren kunne bruge sine hænder og kokken kunne fortælle historier. Fremtidens mennesker skal først og fremmest kunne lede sig selv, men de skal også kunne vejlede, guide og stimulere andre, herunder deres ledere. Den uddannelse, som foregår i uddannelsessystemet i dag, er i følge sagens natur ikke "just in time" læring, men derimod "just in case" læring, hvoraf en stor del aldrig aktiveres. Enten fordi den enkelte aldrig får brug for den, fordi den forældes, eller fordi indlæringen ikke er oplevet som meningsfuld og derfor hurtigt fortrænges igen. Navnet undervisningsministerium siger mere end noget andet, hvad der kendetegner nutidens forældede uddannelsessystem. Et "top-down" system, hvor det handler om at "modtage undervisning" fra de lærde. Hvad med at skifte navn til ministeriet for udvikling, refleksion og kreativitet? Der bliver brug for flere reflekterende praktikere end for akademikere i fremtidens kreative samfund. "Fleksperten" designer sin uddannelse I fremtidens samfund bliver der mere brug for "fleksperter" end for flere små og store eksperter. "Fleksperter", som på basisuddannelsen først og fremmest har lært at lære, og som over livsforløbet evner at udskifte gammel viden med ny. Det gælder både de fortsættes på s. 4 Indhold Tema - Uddannelse/human ressources Fra viden til kunnen Der er brug for en uddannelsesrevolution Af Niels Bøttger-Rasmussen Fra dannelsesrejse til drømmerejse Drømmerejsen er unik, personlig og kan ikke gentages. Den har det fremmedartede som destination og er ideel i et samfund, hvor vi skal leve af at tænke nyt Af Søren Riis Det næste samfund Leder Af Gitte Larsen Veluddannede ældre Den statistiske fremtid Af Troels Theil Eriksen Kreativitet er vigtigere end kompetence I et videnssamfund må der være brug for mere viden, altså bliver kompetence vigtigere end nogensinde før. Det lyder jo besnæren-de, men det er slet ikke så enkelt Af Feiwel Kupferberg Intuitiv intelligens Intuition er afgørende, når det drejer sig om at få succes i den nye verden. Når du forlader den logiske tankegang og i stedet følger din personligheds fingeraftryk, er det, du finder, unikt Af Anne-Line Ussing Bliv fornyet! Kravene til UFO-arbejdet imødekommes nu på uddannelsesområdet. HumanConsult har udviklet en ny læringsmodel, som sætter udvikling og selvrealisering i centrum Af Gitte Larsen Uden for tema: Det er saligere at give end at modtage Kommer man nemmere i himlen ved at være medlem af DA end af LO? Hvis ja, vil det så også være tilfældet i fremtiden? Johan Peter Paludans kommentar Fremtidsorientering Udgives af Instituttet for Fremtidsforskning Nørre Farimagsgade 65 DK-1364 København K Tlf Fax Redaktør og layout: Gitte Larsen (ansv.) Sekretariat og korrektur: Ellen Mauri og Ulla Lau Rolvsen Grafisk Design: Martin Johansson, NXT Forside: Martin Johansson, NXT Tryk: Jungersen Grafisk aps Abonnement: Kr excl. moms Forstadens fremtider: Forfald eller nytænkning? Det er på høje tid at nytænke og modernisere forstæderne, hvis parcelhuskvartererne fortsat skal være en del af drømmen om det gode boligliv for både børnefamilien og seniorerne Af Niels Bøttger og Gitte Larsen Date med fremtiden Interview med Andy Hines, som er organisatorisk fremtidsforsker ved Dow Chemicals Company i Michigang. Når Andy Hines arbejder for at sprede sine budskaber om fremtiden og fremtidsforskningen, gør han det ved at bede om en "date". Foreløbig er det blevet til seks succesfulde år Af Gitte Larsen Brief Nyt fra videnskabens verden Af Klaus Æ. Mogensen Ready to eat, heat or cook Både i Europa og USA står "convenience" øverst på listen over tendenser inden for fødevareforbrug. Men det skal også være sundt og smage godt Af Niels Bøttger-Rasmussen Fyra scenarier för EUs framtid Folkomröstningar reser alltid frågor om framtiden. Det gäller även folkomröstningen om euron i Sverige den 14. september. Vilket Europa önskar vi oss i framtiden? Af Henrik Persson Værdsæt dine medarbejdere Søren Brandi og Steen Hildebrandt: "Mangfoldighedsledelse Anmeldt af Birthe Linddal Hansen Den statiske fare Keld Holm & Carsten Valgreen: "Prisstabilitet for enhver pris? - Om ØMU og økonomisk politik" Anmeldt af Troels Theill Eriksen Aktivitetskalender Gå fremtiden i møde Udkommer 6 gange om året Oplag: 2500 ISSN: Gengivelse af tekst tilladt med kildeangivelse Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) er en uafhængig forskningsvirksomhed grundlagt i 1970 af tidligere OECD generalsekretær og professor Thorkil Kristensen. IFF analyserer tendenser, der former fremtiden lokalt og internationalt. IFF giver både fremtiden og nutiden perspektiv, og vi fortæller gerne om det. IFF er organiseret som en forening med pt. 160 medlemmer Medlem af Dansk Fagpresse 3

4 I fremtiden har vi mindre brug for eksperter og mere brug for fleksperter. Fleksperten er en reflekterende praktiker, der konstant evner at tilpasse sin viden til nye og skiftende situationer videregående uddannelser, fx lægerne og de korte og mellemlange uddannelser, som fx sygeplejerskerne, der ofte ligger under for et "akademiker-kompleks". I fremtiden vil social- og sundhedsassistenter formentlig tilegne sig mere værdifuld viden gennem god og systematisk feedback fra brugere, kolleger og pårørende, end de opnår på skolebænken, forudsat, at de får mulighed for at bearbejde, diskutere og reflektere oplevelser og tilbagemeldinger under vejledning af en kyndig "coach". Måske skulle man sende de mange dygtige lærere på Sundheds- og Socialskolerne ud på plejehjem og hjemmehjælpskontorer i stedet for. Så kan de måske i tilgift lære disse institutioner at blive lærende organisationer. Det er også tænkeligt, at lærerne på handelsskoler, tekniske skoler og universiteter vil gøre mere gavn ude på virksomheder og kommunekontorer. I en ikke så fjern fremtid vil vi sandsynligvis være bedre tjent med virtuelle og murstensløse læreanstalter suppleret med fysiske cafeer, "mentale fitness centre", mødesteder, diskussionsklubber og meditationsrum. En leder lærer sandsynligvis mere om ledelse ved at arbejde systematisk med tilbagemeldinger fra sine medarbejdere end ved at komme på lederkursus. Mange ville have mere glæde af en "dagbog", der benyttes til at opstille mål og fastholde læring og egne refleksioner over effektiviteten af sit samspil med omverdenen. Inden så længe får vi via computeren og Internettet et kraftfuldt værktøj til selv at tage hånd om vores læring udfra egne behov, i eget tempo og gennem egen læringsstil. Vi får alle langt bedre muligheder for selv at sammensætte vores eget uddannelsesprogram og skrive vores egen "lærebog". En af de største udfordringer i forhold til fremtidens kompetenceudvikling er risikoen for polarisering. Vi får ikke længere i samme grad brug for tidligere tiders almindelige fagfolk og eksperter. På nogle områder vil vi se deprofessionalisering og opløsning af faggrænser. Flere af de opgaver, der tidligere krævede fagfolk og såkaldte eksperter, kan klares af lægmænd begavet med sund fornuft og af velfungerende generalister. I vidensamfundet indbygges viden direkte i produkterne eller via ekspertsystemer, hvor viden systematiseres og gøres tilgængelig for "lægmand". Det gælder alt lige fra montering af et hus med dertil hørende el og VVS til at klare bankforretninger, forsikring og sundhedsspørgsmål over nettet. På den ene side bliver der brug for flere "fleksperter" og reflekterende praktikere, der ikke behøver så lange uddannelser som i dag, men som til gengæld får brug for handlekompetence og livslang læring. På den anden side bliver der brug for nogle knalddygtige og kreative talenter, som kan udvikle ny viden og nye systemer. Det kræver sandsynligvis særlig undervisning til dem med særlige talenter i form af mere effektive uddannelser, end vi har i dag. Der er i øvrigt mere potentiale i at give specialundervisning i det, man er god til end i det, man er dårlig til - også selvom det giver langt større forskelle, end vi ser i dag. "Just-in-time" læring Nutidens uddannelser sker i vidt omfang afsondret fra det virkelige liv på uddannelsessteder, som har svært ved at følge med i forhold til den udvikling, som sker i praksis. Virksomhederne bliver i højere og højere grad vidensvirksomheder, som lever af at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden. Mange virksomheder er på vej til at blive langt mere effektive til at håndtere denne proces end dinosaurerne inden for undervisningssektoren. En ikke uvæsentlig forklaring på langva- 4

5 Vi lærer ved at være udsat for livet. Det, der går for at være uddannelse, er ofte kun ritualer. Vi er under uddannelse, når vi mindst ved det rigt uddannedes succes er uden tvivl, at det lange uddannelseshækkeløb fungerer som en sorteringsmekanisme, der skiller de duelige fra de mindre duelige. En eksamen er det bevis på intelligens, målrettethed og udholdenhed, som personalechefen - i mangel af bedre - baserer sin udvælgelse på. Hun ved godt, at hun under alle omstændigheder "køber katten i sækken", men her er i det mindste "hårde facts" at gardere sig med. Samtidig med, at der udvikles mere effektive tests, fx via computere, vil mange virksomheder kunne plukke de mest kvikke og resultatorienterede unge uden at skulle afvente den langsomme selektion gennem uddannelsesmaskineriet. På grund af den tiltagende knaphed på unge vil flere og flere erhvervsvirksomheder spørge sig selv, hvorfor de skal vente 10 år, mens de unge "spilder" deres mest kreative og dynamiske år på skolebænken, når virksomheden selv kan tilbyde "just-in-time" læring 5 frem for den "just-in-case" læring, som tilbydes i det etablerede uddannelsessystem. Flere af fremtidens unge vil sandsynligvis fravælge de lange uddannelsesforløb, der er skruet sammen til karriere- og lønmodtagerjobs, som hastigt er på vej til at forsvinde. Syv år for at blive revisor eller embedsmand i undervisningsministeriet? Så hellere et forløb hos en prestigefuld virksomhed, som tilbyder job plus læring efter princippet "earn-as-you-learn". En universitetsuddannelse er heller ikke statusmæssigt, hvad den har været, når så mange efterhånden råder over en. Folkeskolen - at skabe i fællesskab I folkeskolens første klasser "tæppebombes" eleverne nu med så mange dansk og matematiktimer, at der er en overhængende risiko for, at disse fag havner på en bundplads, når eleverne selv prioriterer fagene. Det sker for, at skolesystemet kan leve op til de politiske krav om øget faglighed. Men hvor bliver lysten til læring af? Gnisten til at motivere til livslang læring er netop skolens evne til at skabe gode oplevelseri læringssituationer. Mit bud på mere læring i folkeskolen er tværtimod, at man om 10 år ikke har "abstrakte" fag som dansk og matematik, i David P. Gardner hvert fald ikke i folkeskolens små klasser. Men alligevel lærer man langt mere matematik, læsning og skrivning end i dag. Det sker via natur og teknik, historiefortælling, rollespil og skuespil etc. Man forbereder ikke børnene til fremtidens samfund gennem øget faglighed i gængs forstand, dvs. ved at fylde flere timer og mere viden på. I stedet er der behov for, at folkeskolen satser på begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. I stedet for at formidle viden, dyrker man i langt højere grad det kreative i bred forstand, dvs. evnen til at skabe resultater. Fremtidens skoler er snarere små "virksomheder", hvor børnene gennem praksis lærer at begribe "inputs" i form af materialer, følelser, information og viden og håndtere og omsætte disse "inputs" til resultater, som giver mening for dem selv og for andre. Meningsfuld produktion er også at producere ny viden og nye historier, som er meningsfulde. Der er masser af meningsfulde opgaver, som folkeskoleeleverne kan foretage og samtidig lære en masse af som et "biprodukt". Samarbejde og virksomhedsdrift kan trænes i et skolekøkken, der sørger for en sundhedsrigtigt og spændende daglig frokost. Arbejdet i skolekøkkenet kan kobles med projekter om den mad, man spiser. En træning i at passe på den krop, man "bor" i, på de bygninger, man "arbejder" i og på den by og den natur, man lever i, kan kobles med viden om fysik, matematik, biologi og historie. I fremtidens skole lærer eleverne også ved at guide de mindre elever og ved at hjælpe de ældre og handicappede i lokalområdet. Der laves individuelle dagbøger og fælles rapporter på skrift, i lokal-tv og på Internettet over resultaterne. Kommunalbestyrelsen eller andre sponsorer søges om midler til at gennemføre diverse aktiviteter. Der er masser af indbyggede muligheder for herigennem at lære eleverne både skrive-, tale- og regnekunst og i tillæg hertil alle de andre "kunster". NIELS BØTTGER-RASMUSSEN er cand.polit, H.D. i finansiering og kreditvæsen og projektleder ved Instituttet for Fremtidsforskning. Han holder bl.a. foredrag om uddannelse og læring, sundhed og drømmesamfundet. Uddannelsesinflation? Uddannelsessektoren er landets største "industri" og tegner sig for cirka 10 procent af bruttonationalproduktet, og så er den tid, som de uddannelsessøgende bruger, ikke engang medregnet. Omkring danskere over 16 år, svarende til 17 procent af arbejdsstyrken er hele tiden under uddannelse under en eller anden form. Sektoren vokser gennem knopskydning, ofte efter devisen "mere af det samme" og med forbløffende lidt refleksion over, om det egentligt er det rigtige, vi gør. Siden 1986 er de offentlige udgifter til undervisning vokset med 50 procent i faste priser og ligger i dag på 110 milliarder kroner om året. Hertil kommer den private sektors udgifter. Danmarks Statistik opererer med en arbejdsstyrke i alderen fra år. Vores uddannelsessystem har en væsentlig del af skylden for, at virkeligheden ser en del anderledes ud. Kompetencemæssigt består livet groft sagt af tre lige lange faser. I den første tredjedel uddanner vi os til den produktive næste tredjedel, hvor vi bruger vore kompetencer for at producere ydelser og ny viden. Den sidste tredjedel er efterløns- og pensionisttilværelsen, hvor vores kompetencer typisk er forældede. Udfra en investeringsbetragtning er det selvfølgeligt optimalt at lægge så stor en andel af uddannelsen i starten af livsforløbet som muligt. Leveomkostningerne er lave i de unge år og uddannelsen giver afkast i flere år, forudsat at den viden, som vi har tilegnet os, ikke forældes alt for hurtigt. Ikke desto mindre tyder meget på, at denne model kommer under alvorligt pres i fremtiden. Det er der mindst tre årsager til. For det første den demografiske udvikling med flere ældre og relativt færre unge. For det andet kravet om livslang læring, fordi viden forældes. For det tredje handler effektiv uddannelse i fremtiden ikke om at vide, men om at kunne. Det stiller nogle andre krav til den måde, vi uddanner os på. E-learning i folkeskolen Indtil videre har e-learning og webbaserede lærings-comunities været forbeholdt de få og de veluddannede. I fremtiden bruger alle denne læringsform, der nu er ret udbredt. I Norge har NKI, der er Norges mest benyttede internetskole 2500 on-line elever fordelt på 200 kurser sammensat i 30 forskellige programmer. I Danmark har Morgendagens samfund og 10. klasse på Samsøgades Skole i Århus taget forskud på fremtidens læringsform. "Projekt Exit" er verdens første forsøg med e-learning i folkeskolen. Eleverne tager 10. Klasse fra deres hjemmearbejdsplads, hvor de via bredbånd er i kontakt med lærere, studiegrupper og andre elever. I stedet for at møde når klokken ringer, møder de, når de går på nettet. Undervisnings-værktøjerne er videokonferencer, chat, osv. i stedet for den traditionelle klasseundervisning. Virksomhedspraktik, hvor eleverne arbejder i formiddagstimerne, er indbygget i projektet. Idéen er både at give eleverne øvelse i at strukturere deres tid, og at de får et erfaringsmæssigt udbytte af at skulle sætte sig ind i en virksomheds opbygning og funktion. For erhvervslivet er der mange muligheder i at få unge ud af folkeskolen, der er vant til at bruge IT som effektivt arbejdsredskab, og som kan strukturere deres tid. At mulighederne er der for erhvervslivet understreges af, at det er diverse ITfirmaer, der har sponsoreret hjemmearbejdspladserne til eleverne. 5

6 6 Fra dannelsesrejse til drømmerejse

7 Vi ved, at uddannelse handler om at udvide vores horisont. Forfatteren til denne artikel foreslår, at begrebet horisont læses ganske bogstaveligt. Uddannelse handler dermed om bevægelse. Vil du uddanne dig, så rejs! Rejs ud mod grænsen af din horisont, og lad dig udfordre af det ukendte land, der træder frem. Af et nyt samfund og en ny tid AF SØREN RIIS I fremtiden får vores arbejde en stadig mere innovativ karakter, fordi flere og flere rutineopgaver automatiseres. For at imødekomme den udfordring, bør vores syn på det, der er værd at lære - vores vision om uddannelse - også forandre sig. Mange er enige i, at uddannelse i fremtiden vil have en mere individuel karakter. Den enkelte skal udfordres og provokeres i konfrontationen med nye og fremmede perspektiver på omverdenen. Herved udvikles et stort engagement og en række væsentlige kompetencer, som åbner og udvider den enkeltes horisont. Denne individualisering af uddannelse medfører ikke en ego-centrering af fremtidens mennesker, tværtimod, eftersom uddannelsens indre kraft kommer fra mødet med det fremmede. Vi vil netop erfare, at det, der gør os stærke og parate til fremtidens udfordringer, er at tale og arbejde sammen med andre folk, som har andre værdier og forestillinger, end vi selv har. Det, der er godt for én selv, smelter altså sammen med det, der er godt for de andre. Sådan set bør vi sætte kurs mod nye og fremmede lande og tider og dermed opleve morgenrøden over horisonten på et nyt samfund, som dyrker og værdsætter mangfoldighed og personlig udvikling. Den enestående drømmerejse Dannelsesrejsen er indbegrebet af den gentagede rejse - en rejse i andres fodspor. Denne type af rejse udspringer af en ide om et dannelsesideal - en kanon af viden, man som "lærd" skal besidde. I et samfund, hvor viden prises højt, og hvor nytænkning undertrykkes, er dannelsesrejsen ideel. Dannelsens rejseruter er trampet flade af forgængerne, og der er ikke mange nye horisonter. Målet med denne rejse er at uddybe den eksisterende viden. Overbevisningen er groft sagt, at fremtiden skal ligne fortiden, og at forandring er noget skidt. Drømmerejsen derimod udspringer fra mennesker med en drøm om fornyelse og selvovervindelse - om at kunne sætte et positivt præg på fremtiden. Denne type rejse, der har det ukendte land som destination, kendetegnes ved mødet med det fremmedartede. Denne rejseform har altid eksisteret, men kun for de få. I fremtidens samfund, som netop nu og i de kommende årtier tager sin form, skal vi leve af at tænke nyt og skabe sociale innovationer. I det samfund bør alle opfordres til selv at finde nye veje og lade sig stimulere af dugfriske landskaber. Af den grund kan ingredienserne til dannelsesrejsen også ganske let optegnes, for man skal blot slå op i en rejsebog og dernæst besigtige og "fotografere" de anbefalede steder og monumenter. Det er denne rejseform, som specielt japanske turister har ført ud i sit endelige dekadente forfald. Præcist omvendt forholder det sig med en drømmerejse. Den er unik, personlig og kan derfor ikke gentages. Vi kan derfor per definition ikke sige noget om dens indhold, der jo netop er fremmed for os, men blot kortlægge enkelte af dens karaktertræk. Bagefter, ved hjemkomsten, kan vi beskrive, hvordan den har forandret os. Den lille prins På denne baggrund toner drømmerejsen frem i al sin enkelthed og glans. Den er af natur ganske simpel, eftersom drømmerejsen blot drejer sig om at opsøge det fremmede, at rejse ud over kanten af sin egen horisont. I dette frie fald, oplever den rejsende, at de overleverede begreber, som er taget med i bagagen hjemmefra, forandrer eller taber deres betydning. I mødet med det fremmede indstiller der sig først en kreativ målløshed - det oplevede kan ikke blot kategoriseres inden for rammerne af den hidtidige viden. Herved påbegyndes en innovativ proces, hvor man vil forsøge at forstå det, som ved første øjekast er uforståeligt. I forlængelse heraf kan drømmerejsen beskrives som en opvågning fra vanetænkningen og fra den døsighed, som man ligeså stille indlulles i gennem hverdagen. Provokerende, men med et stort gran af sandhed, kan et barns opvækst og opdragelse betragtes som den modsatrettede bevægelse. Som nyfødt er alt nyt og fremmed for et barn. Det forundres, overraskes, eksperimenterer, griner og lærer hurtigt. Efterhånden som barnet bliver ældre og modtager flere og flere lektioner fra voksne, lærer de at tænke som alle andre. Fortælleren i "Den lille prins" af Antoine de Saint-Exupéry optegner et rammende og trist billede denne forandring. Som barn tegnede han et billede af en pyton-slange, som netop havde spist en elefant. Alle voksne var ude af stand til af forstå denne tegning og sætte sig ind i barnet forunderlige univers - de troede blot, at billedet forestillede en ganske almindelig hat. I denne negative proces, som opvæksten al for ofte definere, mister tingene og fænomenerne deres gådefulde og fantastiske karakter, hvorved vi langsomt mister evnen til at forundres og tænke innovativt. Set i det lys et det netop, at drømmerejsen har sin enestående position og evige berettigelse. Den spænding, som livets mangfoldighed byder, bør ikke degenerere, men netop opretholdes. Målet er at undgå at tænke langs traditionelle baner, men derimod at lade sig udfordre, forføre og provokere af det fremmede, til at tænke selvstændigt - til at tænke nye kreative tanker. Det fremmede og det velkendte Netop den form for uddannelse, som drømmerejsen åbner, har været drivkraften for mange af de eventyrere, forretningsmænd og kunstnere, som har sat dagsordenen for de vestlige værdier og samfund. Disse mennesker drog af sted til randområderne og de ukendte lande, drevet af drømme, nysgerrighed og en vilje til at forny livet og give det indhold og krydderi. Denne avantgarde, som trådte de første fodspor på hidtil usete stier og satte kurs mod horisontens rand, er senere blevet fulgt af mange. Disse mange mennesker har været optaget af at gå i pionerernes fodspor for netop at se, hvad de har set og for at prøve, hvad de har prøvet. Den jomfruelige berøring kan dog ikke gentages. Udefra ser de to rejser ens ud - mennesker fra begge grupper kommer i fortsættes på s. 14 7

8 LEDER AF GITTE LARSEN, REDAKTØR Det næste samfund Kære læser, Alle ved det. Vidensamfundet varer ikke evigt. Ligesom de andre samfundstyper dør det og erstattes af noget nyt og andet. Denne gang går det til i overflod af viden, som ingen længere hverken kan bruge eller vil betale prisen for. Ikke desto mindre får vi flere og flere højtuddannede, der fortsat uddannes som om, de skulle bruge deres viden i industri- og vidensamfundet. Vi handler mod bedre vidende. Uddannelse har altid indeholdt et element af dannelse, men begge dele trænger til at blive forankret påny - i vores tid og ikke mindst i det næste samfund. Artiklerne i dette temanummer handler allesammen om relationen mellem uddannelse og dannelse, og meget tyder på, at dannelseselementet er det afgørende i de kommende år. I artiklen Fra dannelsesrejse til drømmerejse giver Søren Riis sit bud på, hvad fremtidens uddannelse og dannelse er. Fremtidens samfund er det rigtige sted at starte - også når man diskuterer, hvordan fremtidens uddannelse og uddannelsessystem skal være. Viden og uddannelse har vi nok af i vidensamfundet, og allerede i dag er mangelvarerne snarere kreativitet, ideer, innovation, motivation og erfaring. Læs artiklen Fra viden til kunnen af Niels Bøttger-Rasmussen og Feiwel Kupferbergs artikel "Kreativitet er vigtigere end kompetence". Vi har mere end nogensinde brug for det unikke i hver enkelt menneske og medarbejder. Tænk, at vi er så heldige! Læs artiklen Intuitiv intelligens af Anne- Line Ussing, og Birthe Linddal Hansens anmeldelse af bogen Mangfoldighedsledelse. Forskningsministeriet har senest i maj nedsat en tænketank, der skal tænke over, hvordan forskning kan forstås af et bredere flertal i fremtiden. "Det er en vigtig opgave, tænketanken har fået. Vi skal i stigende grad basere vores indtjening og velfærd på viden, så derfor er det afgørende, at alle danskere har en klar forståelse for, hvad forskning er - og hvordan den bidrager til at sikre beskæftigelsen og en bedre livskvalitet i vores hverdag", siger Christine Antorini, der er formand for tænketanken, i pressemeddelelsen om den nye tænketank. Det er et udmærket initiativ, fordi netop formidlingen af viden er et af de afgørende parametre, hvis man vil tjene penge på viden og forskning i fremtiden. Og Antorini peger også på en anden af de kvaliteter forskning og viden formodentlig giver, nemlig livskvalitet. Hvis de uddannede altså ellers selv kan finde ud af at transformere den tillærte viden og bruge deres vidensuddannelse i et samfund, hvor det er formidling, kommunikation, produktudvikling, innovation og motivation, der driver værkerne og giver os noget at leve af. Forskningsministeriet og alle andre burde derfor også interessere sig endnu mere for, hvad det er for nogle uddannelser, vi har, hvilke kvalifikationer, de giver folk osv. Tænketanken består af 26 medlemmer, fortrinsvist fra medie- og forskningsverdenen. Hvor er virksomhederne og organisationerne henne? (der er en enkelt faglig organisation og en enkelt erhvervsvirksomhed repræsenteret), men man må undre sig, eftersom virksomhederne og organisationerne i dag står for en større og større del af den forskning og nye viden, der laves. Vi har været på den ene dannelsesrejse efter den anden og lige i hælene på alle de andre, og forhåbentlig har de fleste af os lært noget - i det mindste om os selv, men det er ikke de store sociale innovationer, nutidens generation af børneforældre har skabt i fx familie- og boliglivet. Læs artiklen Forstadens fremtider, som giver en fornemmelse af, at det kunne være anderledes. Vi har udviklet arbejdslivet og er fortsat i fuld gang med at gøre det, fordi samfundet udvikler og forandrer sig. I 1970 skulle en leder lære en ny ting hvert år. I dag skal han eller hun lære en ny ting hver dag. Nogle af os har det fint med forandringer, især dem, vi kan sætte vores eget præg på, og som har stor betydning for vores arbejdsliv og almene tilstand til hverdag. Vi har bevæget os opad i Maslows pyramide, og kravet om personlig udvikling i UFO-arbejdet (arbejdet med Udefinerbare Flydende Opgaver) imødekommes nu også på uddannelsesområdet. Læs artiklen Bliv fornyet! om HumanConsult s nye læringsmodel, som sætter udvikling og selvrealisering i centrum. Andre har det skidt med forandringer. De vil afvikles og ikke udvikles, de forstår ikke, hvad forandringsagenterne vil, eller de ønsker simpelthen bare ikke forandringer, fordi de mener, de står bedre, hvor de nu engang står osv. osv. Andy Hines, amerikansk fremtidsforsker har oplevet det hver eneste dag de sidste 15 år. På hans visitkort har der aldrig stået fremtidsforsker, for hvad er det? Enten er det sådan nogle, der kigger i krystalkugler eller også er de bare kuglesskøre med forandringer eller noget andet mere eller mindre fjollet? I dag er Andy Hines en respekteret og uundværlig leder af bl.a Dow Chemicals strategiske udviklingsteam, hvor han ser det som sin fornemmeste opgave at levere alternative fremtider og varen i form implementerbar fremtidsforskning. Han er organizational futurist. Læs artiklen Date med fremtiden. Vi har både brug for viden og kompetence og for kreativitet, innovation, intuition og erfaring. Vi har brug for at redefinere, hvad dannelse og uddannelse er i dag, og vi har brug for at diskutere, hvad det skal være i det næste samfund. Fremtidsorientering udkommer igen i slutningen af oktober, og temaet er kommunikation og markedsføring. I mellemtiden arbejder vi ved Instituttet for Fremtidsforskning videre med konturerne af det næste samfund. Tilbage er blot at ønske god fornøjelse med dette nummer! GITTE LARSEN 8

9 Den statistiske fremtid Veluddannede ældre Den statistiske fremtid tager denne gang udgangspunkt i undervisningsministeriets uddannelsesprognoser og Danmarks Statistiks befolkningsprognoser og giver os et indblik i, hvordan uddannelsessammensætningen kan se ud i Danmark om 20 år FIGUR 1: HØJEST FULDFØRTE UDDANNELSE FORDELT PÅ TYPE OG ALDER 2002 OG 2022 FIGUR 2: HØJEST FULDFØRTE UDDANNELSE FORDELT PÅ ERHVERV OG ALDER 2002 OG 2022 Grundskole klasse Erhvervsfaglige uddannelser Gymnasiale uddannelser Videregående uddannelser Ufaglærte Primære erhverv Sekundære erhverv Tertiære erhverv år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Kilder: Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og egne beregninger Kilder: Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og egne beregninger AF TROELS THEILL ERIKSEN Siden starten af 1960'erne er der sket en markant stigning i danskernes uddannelsesniveau. En udvikling, der ifølge undervisningsministeriets prognoser vil fortsætte i fremtiden. Figur 1 viser, hvordan uddannelsessammensætningen ser ud i dag, og hvordan den vil se ud om 20 år. Blandt de årige vil der ikke ske den store forskydning i uddannelsessammensætningen, da denne aldersklasse i overvejende grad er under uddannelse. Blandt de årige er uddannelsesniveauet steget lidt, mens den største udvikling foregår blandt de årige, der jo er dagens årige. Figuren giver en ekstra dimension til aldringsdebatten, da der ikke alene vil være flere i efterlønsalderen om 20 år, men de vil også have et langt højere uddannelsesniveau end i dag og vil derfor være en vigtig ressource for dansk økonomi i år Hvis man ser bort fra de uddannelsesramte årige, vil antallet af personer med folkeskolen som højest fuldførte uddannelse om 20 år være faldet til små 23 procent, hvor de i dag udgør cirka en tredjedel. Andelen med en videregående uddannelse vil derimod være steget fra cirka en fjerdedel til næsten 33 procent. Det skal dog understreges, at der er tale om temmelig usikre estimater, som er baseret på meget statiske forudsætninger om uddannelsessystemet. Erhvervenes rekrutteringsgrundlag Vi har inddelt de forskellige uddannelser efter erhverv for at få et indtryk af erhvervenes rekrutteringsgrundlag om 20 år i forhold til i dag. Ufaglærte dækker over personer med en folkeskoleeksamen eller en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. De primære erhverv dækker over folk med en uddannelse, der hovedsageligt er efterspurgt indenfor landbrug, fiskeri, skovbrug og råstofudvinding. De sekundære erhverv dækker over uddannelser, der hovedsageligt er behov for i industrien, og de tertiære dækker over uddannelser, der er behov for indenfor servicesektoren, den finansielle sektor, detailhandlen og det offentlige. Udviklingsforløbet i figur 2 minder meget om forløbet i figur 1. Der er et stort potentiale i veluddannede seniorer om 20 år for de tertiære erhverv, der højst sandsynligt også vil udgøre en større andel af den samlede økonomi. TROELS THEILL ERIKSEN er cand.polit og markedsanalytiker ved Instituttet for Fremtidsforskning. 9

10 Kreativitet er vigtigere end kompetence Kompetencebegrebet er et levn fra industrisamfundet. Derfor skulle vi hellere tale om kreativitet og om, hvilken slags uddannelser vi skal have i fremtiden. Det mener professor Feiwel Kupferberg fra Danmarks Pædagogiske Universitet AF FEIWEL KUPFERBERG Forestillingen om, at det er kompetence, som er nøglebegrebet for uddannelserne i fremtidens danske samfund, er ikke så selvfølgelig, som den umiddelbart ser ud. At begrebet er populært blandt uddannelsespolitiske beslutningstagere i øjeblikket, kan jo skyldes faktorer, som ikke nødvendigvis er forskningsmæssigt forankrede. Der er mange grunde til at stille sig kritisk over for begrebet. Selve begrebet kompetence har jo sin inspiration i et helt andet felt end uddannelsessystemet. Virksomhedens kernekompetence Det var de to erhvervsøkonomer Hamel og Prahalad, som i begyndelsen af 90-erne i en berømt artikel i Harvard Business Review introducerede begrebet 'core competence' som en ny måde at betragte en virksomheds ressourcer på. Hovedformålet med Hamal og Prahalads artikel var at få virksomhedslederne til i højere grad at fokusere på det, der var virksomhedens såkaldte 'kerneområder.' Artiklen var en skjult kritik af General Electrics virksomhedsstrategi, som gik ud på at sprede den iboende risiko med erhvervsvirksomhed gennem at etablere sig i en lang række andre virksomhedsgrene end det, virksomheden 'egentlig' var til for. Svagheden med denne strategi var ifølge Hamel og Prahalad, at man, gennem at sprede sig for meget, risikerede at falde bagud i konkurrencen indenfor det område, man var bedst på. Virksomhederne skulle derfor fremover definere, hvad der var deres 'core competence' og koncentrere sig om at være konkurrencedygtige her og lade andre overtage de virksomhedsområder, som ikke var strengt nødvendige for at opretholde virksomhedens kernekompetence. Industriel tankegang Forestillingen om 'core competence' afslører en traditionel industriel tankegang, som bygger videre på Adam Smiths forestilling om specialisering og yderligere specialisering som nøglen til nationernes rigdom. Dette er en af grundene til at stille sig skeptisk over for en ukritisk overtagelse af kompetencebegrebet i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Forestiller vi os, at uddannelserne automatisk bliver bedre, hvis de bygger på en så høj grad af specialisering som muligt? Risikerer vi ikke, at noget går tabt her, som i sidste ende går ud over erhvervslivet selv? Jo mere specialiseret uddannelse vi får, jo mere effektive bliver vi til at udføre de opgaver, vi bliver pålagt. Men består udfordringen for fremtidens samfund ikke netop i, at den enkelte kan tage selvstændige initiativer, være dybt engageret og føle et personligt ansvar for opgaven? Hvordan harmonerer en sådan uddannelsesforståelse med en kompetencetankegang, som i virkeligheden bygger på et meget traditionelt industrisamfundsbegreb? Det ironiske er, at Hamel og Prahalads kernekompetencebegreb i dag er ved at blive opgivet af de fleste erhvervsøkonomer, som mener, at det er utidssvarende. En anden Harvard-professor, Dorothy Leonard-Barton, har i bogen 'Wellsprings of Knowledge - Building and Sustaining the Sources of Innovation' peget på, at i en foranderlig økonomi kan det, der var en kernekompetence i går, være den vigtigste forhindring for nytænkning i morgen. Hun fremhæver, at kompetence er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for, at vi kan være konkurrencedygtige inden for et område. 10

11 Dette skyldes, som hun peger på, at det i et informationssamfund ikke længere er muligt at skjule specialviden i ret lang tid fra andre konkurrenter. Forestillingen om at konkurrere på kompetence forudsætter, at kompetencen kan monopoliseres i tilstrækkelig lang tid, så investeringerne i specialkompetencen kan afbetales med overskud. I et samfund, hvor omkostningerne for adgang til ny information nærmer sig nul, bliver denne investeringsstrategi problematisk at opretholde. Det, organisationer og individer skal overleve på, er kreativitet eller innovation. Motivation og inspiration Dette stiller hele kompetencebegrebet på hovedet. Kompetence kan faktisk vise sig at være den vigtigste forhindring for nytænkning. 'Core capabilities become core rigidities.' Det vigtigste i det hurtigt foranderlige samfund er med andre ord ikke at opbygge en bestemt viden for al evighed, men at kunne smide forældet viden væk, at være parat til at starte på ny, se verden med friske øjne. Dette forudsætter to ting, som kompetencebegrebet slet ikke dækker, nemlig motivation og inspiration. Disse to aspekter står i fokus for den amerikanske kreativitetsforsker Teresa Amabiles forskning. Det, hun peger på er, at nytænkning til forskel fra simpel kompetenceopbygning forudsætter en stærk indre motivation. Hvis den opgave, vi får, er klart defineret i forvejen og midlerne dertil relativt simple at finde, dvs. hvis opgaven ikke er kreativ, er det nok, at vi bliver eksternt motiverede, for at vi udfører den (angst for at blive fyret, løn til huslejen). Hvis opgaven derimod er uklar og midlerne svævende, dvs. hvis det drejer som om at finde ud af, hvori problemet egentlig består, så er det kun intern motivation, som kan drive processen fremad, indtil opgaven er løst. Den eksterne motivation består her mere i at rydde forhindringerne for den interne motivation af vejen, f.eks. gennem at ledelsen ikke blander sig i utide og giver medarbejderen den anerkendelse, tid og de ressourcer, der skal til for at løse denne type af opgave. Derudover forudsætter kreativ problemløsning også, at vi får inspiration et eller andet sted fra, så ideerne kan udfolde sig, indtil de falder på plads. Amabiles forskning på dette felt er ikke så veludbygget, men der er andre kreativitetsforskere, som har udbygget det aspekt. Den amerikanske sociolog Robert Merton peger f.eks. på en særlig type af inspiration, som udspringer af, at individets selvværdi bliver sat under pres. Winnicot har peget på legestemningens betydning for at slippe nytænkning løs. Simmel fremkastede den tese, at inspiration opstår i situationer, hvor vi spiller rollen som den fremmede. Vi er i stand til at se tingene på en ny måde, fordi vi har bevæget os ud af vores vante omgivelse, men også fordi vi som fremmede ikke har noget i klemme. Koestler peger på, at selve løsningen af et kreativt problem opstår, fordi vi kombinerer tingene på en ny og anderledes måde. Universiteterne halter bagud Der er dog yderligere en grund til, at den ensidige fokusering på kompetencebegrebet er mere misvisende end vejledende for uddannelsespolitikken. En grund til, at der tales så meget om kompetence, er jo forestillingen om, at vi er på vej ind i et videnssamfund. I et videnssamfund må der være brug I en foranderlig økonomi kan det, der var en kernekompetence i går, være den vigtigste forhindring for nytænkning i morgen for mere viden, altså bliver kompetence vigtigere end nogensinde før. Dette lyder jo besnærende, men det er slet ikke så enkelt. Igen giver en idehistorisk vinkling et lidt andet perspektiv end det, dagens debat synes at handle om. Forestillingen om, at vi er på vej ind i et videnssamfund, blev jo introduceret af Daniel Bell i dennes bog 'The Coming of a Post-industrial Society,' som udkom i midten af 70-erne. Grundtesen i bogen var, at de teknologiske innovationer i fremtiden i højere grad ville være baserede på videnskabeligt baserede forskningsresultater. Da videnskaben institutionelt var forankret i universiteterne snarere end i virksomhederne, ville universiteterne, producenterne af ny viden, blive krumtappen i det nye, post-industrielle samfund. Igen må man sige, at tiden er løbet fra Bell. Universiteternes stilling i samfundet er snarere blevet svækket end styrket, idet den virksomhedsinterne forskning nærmest er eksploderet. Den er i dag langt større end den fri forskning, som foregår på universiteterne - helt bortset fra, at politikerne gerne så, at også den blev inddraget og styret ud fra traditionelle industrielle principper som virksomhederne selv er ved at opfatte som forældede. Entreprenører skaber succes Bells hovedantagelse, at teknologiske innovationer altid er baseret på videnskabelig viden, holder heller ikke stik. I Ketteringham & Nayaks studie af de tolv største kommercielle gennembrud i efterkrigstiden fremgår det, at det er entreprenørers kreative forretningsideer, ikke videnskabelige gennembrud, som står for langt det største antal virksomhedssucceser. Disse og lignende uventede resultater har gjort, at den økonomiske forskning i dag slet ikke bruger begrebet 'videnssamfund'. Det, man peger på, er den radikale forandring, som finder sted i takt med, at den fordistiske forretningsmodel med sit fokus på standardiserede produkter for et massemarked er ved at dø ud. Det, der er ved at opstå, er et post-fordistisk industrielt regime, hvor fokus ligger på at skabe nye produkter af oplevelseskarakter og ikke på at nedbringe omkostningerne i produktionsleddet for at nå ud til så mange som muligt med det samme produkt. Fokus kommer fremover til at ligge på det, der ligger forud for produktionsleddet (design og produktudvikling) og det, der følger efter (markedsføring og reklame). Det er her i de kreative led af den industrielle proces, at hoveddynamikken i fremtidens samfund kommer til at ligge. Fremtidens uddannelser? Både den mikro, meso- og makroorienterede forskning, som interesserer sig for kreativitetsfænomenet, peger på, at kreativitet vil være langt vigtigere end kompetence i fremtidens samfund og antyder dermed også, at uddannelsessystemet står overfor en type af omstilling, som vil være langt mere radikal end det, som kompetencebegrebet antyder. Det er mod denne baggrund, at det ville være en fordel for den uddannelsespolitiske debat, hvis man tonede den voldsomme retorik omkring kompetencebegrebet en smule ned og begyndte at tage spørgsmålet om, hvad slags uddannelser vi har brug for i fremtidens samfund op på en forudsætningsløs og undersøgende måde. Tidligere talte man gerne om, at undervisningen skulle være forskningsbaseret. Ville det ikke være en fordel, hvis også uddannelsespolitikken blev forskningsbaseret? FEIWEL KUPFERBERG er professor ved Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagoiske Universitet (DPU). Artiklen har tidligere været bragt i Asterisk, 11/

12 Intuitiv intelligens Gå ud og tegn, tag yogatimer, et eller andet der vækker dine sanser. Så falder din intuition også i hak", siger professor Güliz Ger fra Bilkent Universitet i Ankara til sine studerende AF ANNE-LINE USSING Den ny økonomi - hvor ideer og kreativitet er virksomhedernes vigtigste aktiv og 'the Knowledge Management Officer' en af kernecheferne - er en uundgåelig udvikling af informationssamfundet. Denne epoke skaber et paradigmeskift indenfor kommunikation og derfor indenfor den måde, hvorpå folk interagerer verden over. Følg din intuition Din intuition er din personligheds fingeraftryk. "Jeg siger til mine studerende: 'gå ud og tegn, tag yogatimer, et eller andet, der vækker dine sanser. Så falder din intuition også i hak." Ifølge professor Güliz Ger fra Bilkent Universitet, Ankara, er intuition afgørende, når det drejer sig om at få succes i den nye verden. Når du forlader den slagne vej af logik og konventtonaliteten fra din såkaldte tillærte viden og i stedet følger din personligheds fingeraftryk, er det, du finder unikt. Og for Ger handler konkurrerende strategi netop om at være unik. I en artikel med titlen "Localization in the Global Village: Local Firms Competing in Global Markets," slår Ger fast, at det nye globale kulturelle system aktivt promoverer forskelligheder i stedet for at undertrykke dem. En af grundene er, at vor tids forbruger trækker på alle tilgængelige ressourcer - globale og lokale, nye som gamle - fordi de bruger produkter til at konstruere og kommunikere deres identitet, relatere til folk, markere sociale forskelle, søge sammenlignelig status og forfølge emotionelle og æstetiske fornøjelser. Hun forklarer, at når en virksomhed har lokaliseret og mobiliseret de ressourcer, den behøver inden for dens specifikke område, så er det tid til at støve medarbejdernes intuition af. At transformere ressourcer til noget af unik værdi forudsætter en innovativ tilgang og en kreativ tankegang. Kreativitet, innovation og undfangelsen af strategier udspringer ikke kun af analyser, men kommer også fra indsigt og intuition. Ger hilser ikke kun forskellighed velkommen for forskellighedens skyld. Bare fordi noget er nyt, er det ikke nødvendigvis bedre, og åbenheden overfor nye ideer bør kobles sammen med en reflekterende og sammenlignende bevidsthed. En bevidsthed, der ideelt set skulle udvikles gennem hele vores uddannelse. "En ting som sandheden findes ikke," understreger Ger og uddyber: "Noget kan være fremherskende, men for fremtidens og vores studerendes fremtids skyld, bør vi præsentere dem for alternativer, åbne deres sind for forskellighed og give dem evnen til at være kritiske og stille spørgsmålstegn ved forskellighed." Ger støtter på det kraftigste en bred uddannelsesmæssig baggrund indenfor flere felter, hvor de studerende vil få mangfoldige kulturelle erfaringer og udvikle interkulturelle relationer. I den post-industrielle verden er folk generelt meget analytiske. Men hverken analytiske eller kreative evner kan stå for sig selv. Ger tilføjer, at som individer indeholder vi måske ikke alle disse evner på én gang, men bevidstheden om de forskellige aspekter gør os i stand til at sammensætte teams, der dækker alle aspekter, teams hvor individerne komplementerer hinanden. ANNE-LINE USSING er journalist og Turist- og Erhvervschef for Langeland 12

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Videnledelse viden som den kritiske ressource hvad betyder det egentlig?

Videnledelse viden som den kritiske ressource hvad betyder det egentlig? Videnledelse viden som den kritiske ressource hvad betyder det egentlig? af Kristian Bierring Lauritsen, mindbiz og Henrik Kærgaard, Udviklingschef i NIRAS Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S 1. Hvorfor

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Videnledelse viden som den kritiske ressource hvad betyder det egentlig?

Videnledelse viden som den kritiske ressource hvad betyder det egentlig? Videnledelse viden som den kritiske ressource Videnledelse viden som den kritiske ressource hvad betyder det egentlig? af Henrik Kærgaard, udviklingschef På Tværs i NIRAS, hka@niras.dk og Kristian Bjerring

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

Analyse: Alternativets partiprogram

Analyse: Alternativets partiprogram Analyse: Alternativets partiprogram Analyse af, og overvejelser om ALTERNATIVETS partiprogram: Et svar på Alternativets udkast til partiprogram af Initiativ Samutveckling METAMODERNA nyudgivelse METAMODERNA

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING Nr. 02 April Årgang 03 2004 FOKUS PÅ FORANDRING HVAD SKAL DER TIL? Forandring er folkeoplysningens vilkår. Det er faktisk det eneste, der ikke ser ud til at ændre sig fremover. Og nye vilkår stiller nye

Læs mere

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT Hvilken form for skole og undervisning ønskes i det næste århundrede, og hvorledes kan IKT integreres på en realistisk måde? Rum til læring. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT er den første

Læs mere

4 grundsten for innovation

4 grundsten for innovation INNOVATION 11 4 grundsten for innovation Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det

Læs mere

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier Fremtidsbilleder Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier AF NIELS BØTTGER-RASMUSSEN Fremtidsbilleder...1 Den relativt sikre fremtid i 2025, baseret på megatrends...1 Globalisering globale netværk...1

Læs mere

Skolen 2.0. Læring og ledelse i forandring

Skolen 2.0. Læring og ledelse i forandring Skolen 2.0 Læring og ledelse i forandring Hvor er folkeskolen på vej hen? Læs politikernes bud på fremtidens skole Mentale pauser giver bedre elever Fremtidens folkeskole skriver elever på venteliste Smartboards

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18 FORORD 3 1 INDLEDNING 4 UNDERSØGELSENS BAGGRUND 4 DE GODE HISTORIER OM UNDERSØGELSEN 5 RAPPORTEN: INDHOLD OG SYNSVINKLER 5 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 SELVFØLGELIG

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET. Skanderborg Kursus- og konferencecenter. Telefon 8993 3310 www.skkc.dk

MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET. Skanderborg Kursus- og konferencecenter. Telefon 8993 3310 www.skkc.dk www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 3 september 2011 9. årgang ISSN Nr. 1604-4134 EN OPLEVELSE UD OVER DET SÆDVANLIGE... læs inde i bladet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere