Referat fra kredsmøde den 22. marts 2014 på Dejbjerglund Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsmøde den 22. marts 2014 på Dejbjerglund Efterskole"

Transkript

1 Referat fra kredsmøde den 22. marts 2014 på Dejbjerglund Efterskole Velkomst Efter velkomst af en 2 hornblæsere fra henholdsvis Herning og Viborg, bød kredsformand Knud Pedersen velkommen til de 147 delegerede og i alt 163 personer, som deltog i mødet. Valg af dirigent Herefter blev Bjarne From foreslået som dirigent og valgt uden modkandidater. Han startede med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet og gav herefter ordet tilbage til Knud Pedersen, som aflagde sin beretning. Valg af stemmetællere Bjarne From valgte at udsætte punktet og afvente, om der blive brug for stemmetællere. Beretning om kredsens virke v/ Knud Pedersen Jeg har nu været rundt til 8 JKF årsmøder. Der har været mange deltagere - fra 20 til 85 mand -, i alt godt 300. Domicil og jagttider har fyldt meget, men de fremmødte har fået en grundig information, og jeg tror måske, det er skyld i, at der har været nogenlunde ro her i kredsen. Der har verseret rygter om masseudmeldelser og nye foreninger er opstået, men hvordan vil de få indflydelse? Der er vel næppe nogen, der tror på, at f.eks. vildtforvaltningsrådet tillader en jæger mere ved bordet. De elektroniske medier har været brugt meget i den seneste debat, både face book og debatsiden. Jeg synes, det er sørgeligt, at vi som jægere udstiller os selv som personer, der er så dårlige til at enes og kommunikere, at selv den mindste utilfredshed skal spredes ud til flere tusinde mennesker. Jeg synes, at vi her i kredsen skal give hinanden håndslag på, at er der noget, vi er uenige om, eller noget vi mener kunne gøres anderledes, så ring til Lars, Claus eller jeg, før I farer i blækhuset. I de fleste tilfælde er der sikkert en forklaring på den løsning, der er valgt. Og husk kommunikation er godt, især når det går begge veje. Jeg oplever også rundt på møderne, at der er en god aktivitet de fleste steder, men når jeg ser rundt på de aktive og ser på hårfarven, eller mangel samme, så er der noget, der siger mig, at vi skal til at have flere af de yngre medlemmer inddraget i arbejdet. Jeg tror, det vil give en tættere kontakt til deres omgangskreds, så chancen for, at de fatter interesse for at blive medlem, bliver større. Om lidt får mange af vore koordinatorer ordet. Tag godt imod dem, det er noget, de gør frivilligt, for at vi kan komme ud og afprøve vore færdigheder i skydning, hundearbejde og mange andre aktiviteter. Kreds 2 har truffet aftale med Peter N. R. Madsen fra Roslev som kredsens repræsentant i følgegruppen Jagtens Hus.

2 Peter er medlem af JKF Skives bestyrelse og sidder i bestyrelsen i Fur jagtforening og beskæftiger sig til daglig med projektering og opfølgning inden for byggebranchen. I kredsen har man beskæftiget sig med markvildts- og trækvildtsprojekter, mink- og mårhunderegulering, gåseprojekter, og vi skal i år også deltage på Landsskuet i Herning den juli og i arrangementet "Jagt & Mennesker", som finder sted på Hjerl Hede i weekenden den 23. og 24. august. Der er søgt jagttegnsmidler for kr ,-, men desværre har der kun været kr ,- som er fordelt til diverse projekter rundt om i kredsen. Med hensyn til hjortevildtforvaltningen nævnte Knud, at der er skudt meget nogle steder. Det eneste sted hvor han havde fået tallene, var omkring det gl. Ulfborg Skovdistrikt, her blev der nedlagt 1635 dyr, men afskydningen var i faldet til 1435 dyr. Det er ikke sikkert kurven er knækket, da det har været en mild vinter, og så havde vi jo også stormen Bodil, som flyttede noget rundt på dyrene. Et stort jagttryk og kalvereguleringen har ændret dyrenes adfærd. Knud pointerede, at det er vigtigt med samarbejde omkring forvaltningen, og at det fungerer godt for dåvildt. Knud talte også om det frivillige arbejde i forbindelse med jagtsagen, og han påpegede, at det skal være en nødvendighed, at det skal give mening, og at man skal have lyst til at indgå i et stykke frivilligt foreningsarbejde. Orientering om kredsens økonomiske forbrug Kasserer Jan B. Rasmussen gennemgik regnskabet for kredsen og kunne konstatere, at vi ligger meget pænt i forhold til vores budget, som totalt for året var på kr ,-, hvoraf vi har brugt kr ,- og således har et overskud på kr ,-, som returneres til Jægerforbundet. Hele regnskabet vil blive lagt på kredsens hjemmeside og kan ses her: Kursus koordinator v/erik Meyhoff (indlæg direkte fra taler) Der er rigtig godt nyt fra kursusverdenen - der tilbydes nemlig gratis Førstehjælpskurser i Jægerforbundet. Det sker som et led i opfyldelsen af Jægerforbundets strategi om at nedbringe antallet af ulykker i forbindelse med jagt. Med støtte fra Trygfonden kan Jægerforbundets afdeling for Uddannelse og Rådgivning tilbyde en række Førstehjælpskurser landet over. Kurset er kompetencegivende, og der udstedes kursusbevis. For at sikre størst mulig effekt af kurserne er Jægerforbundets oplæg, at de tilbydes til personer, der yder stor frivillig indsats på aktivitetsområdet i kredsen. Det kunne f.eks. være prøveledere og hjælpere til riffelprøver, haglprøver, hundeprøver, frivillige jagtprøver o.s.v. Det er frivilligt at deltage, og den lokale jagtforening sørger selv for at finde relevante personer at sende af sted. Der tilbydes kurser 5 steder, nemlig den 21. maj i Holstebro, den 22. maj i Herning, den 4. juni i Skjern, den 11. juni i Viborg og den 12. juni i Skive. Datoerne kan også ses på Jægerforbundets hjemmeside. Ud over de nye Førstehjælpskurser er der også tiltag i forbindelse med evaluering af forbundets nye undervisningsmateriale til jagtprøven. Det er de såkaldte Erfa-møder, og i kreds 2 foregår det den 14. maj ved Ruskær Flugtskydningsbane.

3 Der er stor søgning til hygiejnekurserne, og man forsøger sig p.t. med tilmelding via Doodle på hjemmesiden. Der er også efterspørgsel efter riffelinstruktørkursus samt flugtskydningsinstruktørkursus. Der har været et par enkelte forespørgsel på transportkurser, men indtil videre ikke nok til at starte et kursus, så hvis der er nogen, der er interesserede, kan man henvende sig til Erik Meyhoff. Der er undersøgt med kreds 1 og 3, om de havde deltagere, så man evt. kunne lave et kursus sammen. Erik sluttede af med at ønske alle et godt kursus år. Bue koordinator v/carl Johan Mikkelsen (indlæg direkte fra taler) I erkendelse af, at antallet af buejægere her i Danmark er i kraftig stigning, besluttede Danmarks Jægerforbund i 2013 at nedsætte et bueudvalg med en koordinator fra samtlige otte kredse, som det kendes fra de øvrige fagområder. Dette udvalg har til opgave i samarbejde med Foreningen af Danske Buejægere (FADB) at promovere buejagten og fremme aktiviteter, der involverer buejagt. Undertegnede har dyrket buejagten siden 2010, og jeg var ikke spor i tvivl, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at blive buejagtkoordinator i Kreds 2. Jeg er derfor rigtig glad for at stå her i dag som den nye dreng i klassen. Selvom vi først kom i arbejdstøjet i efteråret 2013, har vi en del pile i luften, og vi vil rigtig gerne bruges rundt i jagtforeningerne, hvis man måtte have lyst til at høre lidt mere om buejagt. Noget af det, vi har arbejdet med i udvalget, er fremstilling af PR materiale med logoer for vore foreninger og kortfattet information om buejagt, det inkluderer også roll ups og visitkort med henvisning til vore hjemmesider. Der er søgt midler, så vi kan få fremskaffet et antal trailere med udstyr, så vi på messer, dyrskuer og lign. har mulighed for at opstille en skydebane og lade folk prøve, hvad det vil sige at trække og skyde med en moderne jagtbue. Sådan en er nemlig lidt anderledes, end den vi selv lavede af tjørn eller hassel, dengang vi var drenge. Så vil der i år for første gang blive afholdt feltskydning med bue, som det kendes fra riffelskydning. Kredsmesterskabet her i kreds 2 vil finde sted søndag den 11. maj i Vejen, og Forbundsmesterskaberne vil blive afholdt samme sted den 31. august. Disse mesterskaber er selvfølgelig kun for medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Når vi i år afholder Kredsmesterskabet sammen med kreds 4, er det af praktiske grunde. I Vejen har de Nordeuropas største bane til buejagt med ikke mindre end 65 3D mål - deriblandt også bevægelige. Det har været på tale at arrangere en Jægertriathlon. I denne disciplin skulle der skydes med haglgevær efter lerduer, med riffel efter den løbende hjort og bue efter 3D figurer, og så skulle det samlede resultat være gældende. Denne aktivitet har vi imidlertid valgt at udsætte, men måske det er noget, der kan oplyses mere om til næste år. Ligesom tidligere vil vi selvfølgelig være at finde på Landsskuet i Herning først i juli måned, ligesom vi også er med, når Hjerl Hede afholder udstillingen "Jagt og "Mennesker" den 23. og 24. august. Til slut vil jeg gerne gøre opmærksom på Vestjyske Buejægere her i kreds 2. Det er en ret ny forening, som holder til i Ulfborg. De skyder hver mandag, og fra den 1. april foregår det på deres dejlige bane udendørs i et udfordrende terræn. Har man lyst til at vide mere om buejagt, er man altid velkommen til at møde op og få en snak, og måske kan man endda få lov til at prøve at trække en bue, men PAS PÅ: Det kan være ret smittefarligt og vanedannende.

4 Hunde koordinator v/kirstein Henriksen Der har været afholdt en masse prøver jævnt geografisk fordelt hen over kredsen. Der har været lavet mange gode prøver både lokalt og i kredsregi. I henhold til Jægerforbundets strategi arbejdes der med at få inddraget flere typer hunde i prøverne og få lavet fælles regler herfor. Hvor man tidligere har vægtet stående hunde højt, forsøges nu også i videre omfang at få stødende og apporterende hunde inddraget. Der skal laves en såkaldt Hubertusprøve. Alle specialklubber har taget godt imod Danmarks Jægerforbund med hensyn til fremtidigt samarbejde. P.t. har man en udfordring i at finde tilstrækkelige arealer - både antal og størrelse - til efterårets prøver, bl.a. til den kommende Hubertusprøve. Hvis der er nogen, der har kendskab til eller mulighed for at stille terræn til rådighed, hører han det gerne. Han opfordrede folk til at tage afstand fra dårlig hundedressur, hvis man oplever noget sådant. De nye hundeinstruktørkurser har været meget længe undervejs, hvilket har skyldtes administrative udfordringer, men han mener, det er begyndt at løse sig. De nye kurser er nødvendige, da der kommer flere forskellige typer hunde med - både stående, stødende og apporterende hunde. Til slut nævnte han, at det ville være ønskeligt, om Jægerforbundet ikke satte så mange skibe i søen af gangen, men fik nogle af dem i havn, før man gik i gang med flere nye projekter. Fra salen blev der efterfølgende udtrykt utilfredshed med et nyligt afholdt instruktørkursus på Kalø, hvor nogle deltagere havde ment, at kurset var alt for teoretisk og ikke i orden. Kirstein havde hørt kritikken tidligere og gav klageren ret, men forklarede, at det var et nyt kursus, som ikke var afprøvet ordentligt. Jagthorns koordinator v/jesper Bromerholm (indlæg direkte fra taler) I 2014 er der fra Jagthornsudvalget sket en implementering af arbejde, der har været i udvalget i forhold til noder, fordelingen af melodierne og bedømmelse af sværhedsgrad i de 3 klasser, bronze (16 stk.), sølv (14 stk.) og guld (13 stk.), hvor der før har været 10 melodier i hver klasse. Det har givet mange blæsere og grupper lidt udfordringer m.h.t. at læse disse til de forstående duelighedsprøver og FM. Det har siden 2012 været muligt at indsende jagtsignaler til Jagthornsudvalget for at udvide og forny repertoiret yderligere med mange af de kendte signaler fra ind- og udland, som vi kender i dag. Denne mulighed for at indsende er stadigvæk gældende. Disse nykomponerede signaler - hvis de godkendes - kan optages, hvis tilladelse til dette gives af komponisten. Disse kan blive brugt i forbindelse med duelighedsprøverne og FM fremadrettet. I april 2013 blev der afholdt duelighedsprøver på Skive Seminarium, og der forventes ca. 100 blæsere med deltagelse af ca. 100 hornblæsere med ca. 44 soloblæsere og 55 blæser grupper. Det er en stigning på over 20 % for soloblæserne og et lille fald for grupperne, men soloblæsernes fremgang også ser ud til at stige igen i 2014 ud fra de tilmeldinger, der foreligger. Forbundsmesterskabet i 2013 blev afholdt på Nibe Landbrugsskole. Fint arrangement, hvor kredsen fik en Solo Danmarksmester i Peter Lund Koefoed - tillykke til Peter.

5 Der er i 2014 afholdes kursus for Jagthorns instruktører i Aabenraa med fin deltagelse. Kurset vil sandsynligvis blive afholdt igen i I 2014 afholdes der duelighedsprøve d i kreds 1 på Mors, Midtmors Sport, Poulsen Dalsvej 12, 7950 Erslev, hvor kreds 1 og 2 samarbejder om at afholde prøven igen i år. I 2014 vil FM blive afholdt af Køge-Herfølge Jagtforening Solgårdsparken, nær Køge. Noder og det komponerede stykke Solgårdsparken 2014 kan findes til mesterskabet. Dette kan findes på hjemmesiden under aktiviteten jagthorn. I 2014 arbejdes der i Jagthornsudvalget frem imod 2020 Bredden af blæsere, dvs. nye blæsere i foreningerne Revidering af dommersedler Profilering, der arbejdes med artikler og reklamer Videreføre traditioner Samspil mellem grupperne Hvis man ønsker at afholde duelighedsprøve i kreds 2 i 2015, kan man kontakte Jesper. Der er tilsagn fra Fællesjægerne i Viborg om at afholde duelighedsprøven 2015 Forbundsmesterskab en henvendelse undersøges i øjeblikket. Frivillig jagtprøve koordinator v/gregers Frederiksen (ikke til stede indlæg oplæst af Knud) 2014 bliver der afholdt frivillige jagtprøver i weekenderne april og april. Der bliver afholdt frivillig jagtprøve Skjern, Holstebro, Ruskjær ved Bording, Salling ved Skive og Højderyggens Skydecenter. Inden udgangen af 2014 skulle vi gerne have tilknyttet en prøveleder i Holstebro, Ruskjær. Det kunne måske være en god ide, at prøveleder og censor lavede en fælles kursusdag efter de frivillige jagtprøver i år, for lige at afstemme de evt. nye forventninger, vi har til de nye jagttegnsaspiranter, når de kommer op til frivillig jagtprøve. Der er mange, der har tilmeldt sig til den frivillig jagtprøve både 2 og 3 steder, det ved vi ikke, om er en stigende tendens, eller det bare er i år på grund af, at man har hørt, det skulle blive sværere at tage jagttegnet. Der er mange, der har spurgt, om den frivillige jagtprøve også indeholdt selve skydeprøven, som de skal op til, efter de har erhvervet jagttegn. Der har tydelig været nogle frustrationer omkring de nye tiltag i forbindelse med den nye jagtprøve. Der er også blevet spurgt, om de jagtprøveskemaer, der kommer til den frivillige jagtprøve, er taget ud fra det materiale, der kommer fra Vildt og Jagt i Danmark (Hornslet Bogtrykkeri), eller det der kommer fra Jagttegn (Landbrugsforlaget). Det er måske, fordi der er nogen, der underviser med materiale fra begge forlag.

6 Jeg undres lidt over, at man ikke uddanner dem, der er censor til den frivillige jagtprøve til også at omfatte dem, der skal være censor til skydeprøven, da skydeprøven stadig skal betragtes som en jagtsituation og ikke som en konkurrence situation? Trækvildtsudvalg v/bent Bech Larsen (indlæg direkte fra taler) Bent er nyudpeget til trækvildtudvalget. Trækvildtudvalget er et nyt udvalg, som er nedsat af hovedbestyrelsen som en afløser for vand- og naturudvalget. Niels Erik Jørgensen har været medlem af udvalget for vores område, men ønskede at fratræde. Bent var så blev spurgt om at overtage jobbet efter Niels Erik, og han har lige i denne uge været til det første møde i udvalget. Trækvildtudvalgets formål er at sikre en overordnet forvaltning af trækvildtet, herunder oplæg til jagttider og biotopforbedringstiltag på enge og vådområder. Trækvildtudvalget skal udvikle politikker og sætte den politiske dagsorden for trækvildtindsatsen. Disse politikker skal medvirke til at sikre en forvaltning af trækvildtet, der tilgodeser wise use principperne med udgangspunkt i adaptiv forvaltning. Trækvildtudvalget varetager endvidere det politiske arbejde med Natura 2000 områderne i tæt dialog med JKF'er og friluftskoordinatorer. Mårhundeforvaltning v/jan B. Rasmussen (indlæg direkte fra taler) Status på EU LIFE Mårhunde projektet (uddrag) LAYMANS REPORT (uddrag) Management of the invasive Raccoon Dog (Nyctereutes procyonoides) in the north-european countries Table 1: Raccoon dog capture/culling in Scandinavia 1/ to 31/ Source: LIFE09 NAT/SE/ ( project) Country Reported observations Confirmed animals Captured or killed Judas animals used Sweden Denmark Finland N/A N/A Total Danmarks Jægerforbund har indgået en aftale over de kommende 5 år med Dansk pelsdyravler forening om øget indsats for bekæmpelse af invasive arter og særligt med fokus på mink. Dansk pelsdyravler forening har bevilliget et årligt beløb på kr DJ er i dialog med Naturstyrelsen om en koordinering af mink indsatsen. Derudover er mårhundeaftalen forlænget med Naturstyrelsen i 2014 og Projektbeskrivelse for Reguleringsarbejdet i Danmarks Jægerforbund (uddrag) Senest opdateret: 12/ Jægerforbundets Uddannelses- og Rådgivningsafdeling skal løse følgende opgaver:

7 Sikre en lobbyindsats for anvendelse af mere effektive og humane fælder til brug ved bekæmpelse af invasive arter, herunder særligt mink. Sikre produktudvikling af de fældetyper, der anvendes og som ved ændret lovgivning, vil kunne tages i anvendelse. Sikre den faglige støtte, netværksdannelse, organisering af et landsdækkende reguleringskorps med lokal forankring i jagtforeningerne i kommunerne. Sikre uddannelse af reguleringsjægerne, så de effektivt og humant bidrager til indsatsen med bekæmpelse af invasive arter. Udarbejdes undervisningsmateriale, vidensblade og best practise for regulering af invasive arter. Etableres et lager af fælder lokalt i reguleringskorpset. Organisering: At der udpeges én kontaktperson for regulering i alle JKF. At kontaktpersonen i de lokale JKF danner DJ koordinerede reguleringskorps på JKF niveau i alle Danmarks kommuner. At der skabes grundlag for eller egentligt samarbejde mellem kontaktperson for regulering og offentlige eller private forvaltningsprojekter og der herefter varetager en koordineret reguleringsindsats. At der udpeges en kredskoordinator for regulering. At reguleringskonsulenterne indgår i indsatsen vedr. invasive arter. At Uddannelses og rådgivningsafdelingen fungerer som faglig støttefunktion og overordnet koordinator. Fremadrettet indsats: Det er planen, at Uddannelses- og Rådgivningsafdelingen vil afholde kurser for reguleringskorpset i regulering af skadevoldende vildt i løbet af Der afholdes ét til to kurser for regulering i hver kreds af en dags varighed med deltagelse på op til ca. 25 personer pr. kursus. Herefter afholdes kurser efter behov. Indkaldelse vil ske via kursuskoordinatorerne og kredsformænd, JKF formænd samt kontaktpersoner for regulering. Næste møde i koordinerede følgegruppe for reguleringskorpset bliver afholdt på Kalø mandag den 24. marts Markvildtrådgiver v/jytte Pårup (indlæg direkte fra taler) Sidste år blev der ansat 2 markvildtsrådgivere Anders Rishøj og Morten Thorøe i Jylland til at varetage markvildtslavene. 20 projekter landet over er kommet godt i gang, men 60 markvildtslav er stadig i venteposition. Målet er 100 fungerende markvildtslav med 4,5 par agerhøns på 100 ha inden udgangen af Nu må vi blot håbe, at MVR når deres opgave, inden tidsfristen udløber, og de ventende projekter taber modet. På nuværende tidspunkt er flg. markvildtslav kørende i kreds 2:

8 Oddense Markvildtslav, Hallundbæk Fruergård Markvildtslav, Nr. Vium Markvildtslav Ud over disse tre markvildtslav arbejdes der med at starte markvildtslav op i områderne: Ølstrup, Lem kær, Aulum, Grynderup Sø På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside er der lagt nogle fine fakta ark Natur-og vildtpleje samt en film om markvildtslav under Vildt og natur DJ- projekter Markvildtslav. Jeg står som repræsentant for VPR, og man kan så spørge sig selv: Har vi mere brug for vildtplejerådgiverne? Dertil kan jeg klart og tydeligt svare Ja! Selvfølgelig har markvildtrådgiverne haft indflydelse på vores arbejdsfelt, men det har så givet mere plads til andre opgaver. Men hvad er så vores virkefelt? Vi har stadig de samme arbejdsopgaver som før. Ang. markvildtslav er vi dem, der er med til at identificere nye markvildtslav. Vi opsporer dem, er igangsætter og laver de indledende øvelser. Når areal, personer mm. er på plads overtager MVR det videre forløb. Vi er 3 VPR i kreds 2: Thomas Holm Pedersen, Ejstrupholm, Jens Lambæk, Ringkøbing og undertegnede fra Lemvig. Vores arbejde i det sidste år har været: 1. Fødselshjælpere på 7-8 markvildtslav. 2. Bedriftsbesøg, hvor man gerne vil have rådgivning til natur- og vildtpleje for at forbedre de jagtmæssige interesser. 3. Eksempel fra Sparkær. Fint samarbejde mellem jagtudlejer og jagtlejere. 4. Medvirket ved temaaftnerne omkring markvildtslav 5. Foredrag i jagtforeninger, biavlerforeninger 6. Markvandringer 7. Telefonisk rådgivning. Alt fra regulering, jagttider, mårhunde, landbrugslove o.s.v. 8. Landsskuet i Herning, hvor vi gør opmærksom på vores rolle og at være rådgiver for gæsternes spørgsmål. 9. Jagt og Mennesker på Hjerl Hede 10. Naturprisbedømmelse For 2 år siden gav jeg en opfordring til alle I jægere om at hjælpe med at gøre opmærksom på vores eksistens. Nogen ved, vi er der, andre ikke. Gå ud og vær aktive medspillere. Gå ud og se på jeres jagtterræn, om der ikke kan laves en forbedret natur- og vildtpleje. Tal med udlejeren, landmanden eller skovejeren. Alle steder kan der laves forbedringer til fordel for vildtet. Vi er kun 3 personer i hele kredsen, så vi kender ikke alle afkroge. Men med så mange jægere, som vi her i dag, vil vi gerne, at I tager natur- og vildtplejebrillerne på og ser på netop jeres jagtrevir. Mange laver en masse arbejde allerede nu, men jo flere hænder, der kommer i sving jo bedre. Har I brug rådgivning, så kontakt os. Lad os hjælpes ad med at skabe de bedste vilkår for vildtet, så vi alle kan være med til at opfylde DJ s vision: Mest mulig jagt og natur. Til alle beretninger kom der efterfølgende kommentarer. Der blev bl.a. spurgt, om det var kredsbestyrelsen, der afgjorde, om hovedbestyrelsesmedlem Lars Jensen måtte svare eller ikke svare i de-

9 batten på face book. Ophavsmanden havde læst problematikken i et referat, da det var blevet diskuteret på et kredsbestyrelsesmøde, og han ment til spørgsmålet mente, at man "skulle bruge siden og svare eller nedlægge den." Lars gav en forklaring på, hvordan/hvorfor man valgte at svare på faktuelle spørgsmål og ellers afholdt sig fra "mudderkastning". En anden udtrykte problemer i forbindelse med betaling via betalingsservice, hvilket har medført, at nogle medlemmer opgiver og helt melder sig ud af forbundet. En person havde været til møde i Herning angående etablering af markvildtslav, hvor man havde tilkendegivet, at man ønskede at være med, men vedkommende havde efterfølgende intet hørt. Han opfordrede til at få landbrugskonsulenterne inddraget i videre omfang end nu. Uddeling af Naturpris v/jytte Pårup (indlæg direkte fra taler) Det er en stolt søn Per Lindberg, som har indstillet sine forældres ejendom ved Tage Lindberg. Vi er også meget stolte over, at vi kunne præsentere netop denne ejendom her for jer. Vi var på besøg i det meget tidlige forår, en gråmeleret og regnfuld martssøndag. Trods det lidt triste vejr, lod foråret sig ikke skjule. Ivrig fuglesang, hasselbuskene og rødellen blomstrede, og filtet hestehov stod med sine neon grønne skud klar til at skyde i vejret ved den første varme forårsdag. Tage Lindberg er 4. generation på ejendommen på 42 ha, som tidligere er blevet drevet med 16 malkekøer, derefter grise, men for 10 år stoppede dyreproduktionen. Gennem generationer er der blevet plantet mange træer. Ejendommen fremstår som en naturperle i særklasse, hvor den vilde fauna og flora har kronede dage. 14 ha er lejet ud, mens resten ligger som en mosaik med gammel og ung skov, dels nåletræer dels løvtræer og blandingsskov med fine lysåbninger, hvor solen kan komme ned og give plads til urtevækst og give dyrelivet læ, skjul og varme. Ind imellem skovstykkerne er der store parceller med bærbærende buske, store vildtmarker og flere store og små søer. Overalt bælter vildtagrene sig ud og ind mellem de mange parceller. 6-7 km med mange forskellige slags frøblandinger og foderenheder. Nogle af de nyplantede skovarealer får vildtet lov til at æde af. Nogle træer vil bryde igennem og blive store, andre vil nærmere udvikle til sig bøge- og egepur, men et område dyrene nyder at fouragere i og en super næringsrig vinterkost. Med ejendommens store variation af biotoper giver det gode muligheder for levesteder til mange dyre- og plantearter. Tage har gjort sit til at øge artsdiversiteten. Tage har en særdeles fin forståelse for vildtets krav og naturens sammenhænge. Han har blik for de store linjer, men også øje for detaljen. F.eks. står enkelte ege helt frit, så de kan rigtigt kan udfolde sig og blive til glæde for mange dyrearter og for fremtidige generationer. Et flot skulpturelt indslag i naturen. Ud over at passe det store naturareal holder Tage også bier. 25 staders indbyggere gør stort nytte ved bestøvning af landbrugets afgrøder, ejendommens bær- og frugttræer og hederne til glæde både for naboerne og ham selv. Tage har anlagt en æbleplantage. Æbletræerne har han selv podet, og en stor del af æblehøsten kommer vildtet til gode hen over vinteren, hvor han også fodrer med korn med håndkraft. En tur hver eller hver anden dag, så kornet altid er friskt. Der bliver sat 40 fasaner ud hvert år, hvor en del af dem har ynglesucces året efter. Tage afholder en fællesjagt i november sent på året, så rålammene kan klare sig i tilfælde af, at råen falder. På novemberjagten 2013 blev udbyttet 2 rådyr, 2 harer, 1 ræv, 4 fasaner og 2 snepper. Derudover afholdes en andejagt med et pænt antal ænder på paraden. Ved fællesjagterne står det sociale

10 også i højsædet med hyggesnak og en bajer på træbænkene i terrænet. Tage har et godt forhold til sine naboer. De har alle en fælles holdning til, hvordan områdets vildtbestand skal forvaltes. Ligesom Tage nyder fællesjagterne, ynder han også bukkejagten, hvor han kan sidde og skue ud over reviret, lytte til nattergalens sang og gøgens kukken, mens en fin seksender buk kommer listende frem. Han ser også, hvordan odderen snupper en ene ælling efter den anden, og skovmåren gør kål på fasanerne. Men de store og små, gode og mindre gode oplevelser er daglig medicin for Tage. Tages kone Anne Lise har ligeledes megen glæde af naturen og har taget stor del i det praktiske arbejde med træplantning. Nu nøjes hun med haven, som rådyrene også har indtaget som deres revir. Tage inviterer gerne jagt- og biavlerforeninger og lokale klubber til rundvisning. Blandt jægere er der mange, der yder en stor indsats for at forbedre naturindholdet til glæde for den vilde flora og fauna. Nogen gør lidt, andre gør intet. Men her møder vi en ung mand på 81 år, som yder en særdeles stor indsats. For det vil vi gerne ønske Tage Lindberg hjertelig med kreds 2 s Naturpris Held og lykke i landskonkurrencen, hvor vi fra kreds 2 sender en rigtig stærk trumf videre. Vinderen fik overrakt en gavecheck på kr ,- til Trifolium Frø samt diplom fra Danmarks Jægerforbund og blomster. Årets Jagtforening Følgende jagtforeninger var indstillet: Ejstrupholm, Romlund, Sevel og Munkelinde. Vinderen blev Sevel Jagtforening, som går videre til den landsdækkende konkurrence i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Hæderstegn Carsten Sørensen, Ølstrup Jagtforening uddelte Jægerforbundets aktivitetstegn til Henning Juel Jensen for hans store arbejde inden for jagtsagen. Han har bl.a. i 25 år været jagttegnslærer og undervist mere end 1000 kursister, han har i 10 år stået for de frivillige jagtprøver og uddannet dommere til flugtskydning, og han har været formand for Ølstrup Jagtforening og er nuværende æresmedlem. Han fik overrakt aktivitetsnålen og en buket, som han skulle tage med hjem til sin kone Agnes. Herefter uddelte Knud Pedersen aktivitetstegn til Niels Erik Jørgensen, som er repræsentant for brugergruppen i Veststadil Fjord, har arbejdet meget med Natura 2000 planer, Gåseprojektet i Vand- & Naturudvalget og er mink- og mårhundereguleringsjæger. Niels Riis fik en bronzenål for hans store arbejde inden for riffelskydning. Han var med i oplæg og etablering af den nye skydebane i Ulfborg, han havde en bestyrelsespost i hjortebanen indtil 2010, har arbejdet med riffelprøver og instruktøruddannelser og meget andet. Frokost Der blev herefter holdt 1 times frokostpause. Beretning fra Hovedbestyrelsen v/claus Lind Christensen, Lars Jensen og Michael Stevns Claus indledte med at fortælle om Jægerforbundets relationer i forbindelse med at opfylde Jægerforbundets vision om "Mest mulig jagt og natur". Her sidder jægerforbundet sammen med Land-

11 brug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse i Vildtforvaltningsrådet. Han kunne oplyse, at Kirsten Skovsby, som udtræder af Hovedbestyrelsen for kreds 7 ved næste valg, er blevet medlem af Friluftsrådet. De største udfordringer i samarbejdet ligger nok i DN. Man samarbejder også med mange myndigheder. F.eks. Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet (her ligger lovgivningen omkring jagten) og med Justitsministeriet omkring våbenlovgivning og politiet, som er begyndt at rådspørge sig hos Jægerforbundet før lovgivningen. Der er i øvrigt udsigt til, at hundeloven snart lempes, så hunde ikke uden videre skal aflives, hvis de bider andre hunde. Claus kom ind på mange ting i forbindelse med den nye strategi, herunder jagttegnsundervisning, hvor der har været lidt begyndervanskeligheder med hensyn til udsendelse af undervisningsmateriale, de hagl- og riffelprøver, som skal bestås, inden man må gå på jagt, våben og skydebaner, hvor man vil forsøge at få en mere jævn fordeling på landsplan, vigtigheden af udbyttet - at både mad og skind blive udnyttet, og at man gerne i løbet af det næste år skal have givet et stykke vildt eller et måltid med vildt til en ikke jæger. Han kom ind på de nyetablerede markvildtslav, som man allerede har fået 2,1 million kroner til i 2011, og man forventer at få 9,1 millioner fra jagttegnsmidlerne i perioden 2014 til 2016 samt 3,5 millioner fra 15. juni fonden. Der er også etableret et nyt trækvildtsudvalg, som arbejder med fuglevildt på hav, fjord- og engområder. Det er vigtigt at fastholde jagtmulighederne, men samtidig også skabe bedre levevilkår for de forskellige dyrearter. Lars Jensen tog herefter over med hensyn til hjortevildtet, hvor han kunne konstatere, at de største succeser i jagttidsforhandlingerne var opnået, da Vildtforvaltningsrådet kunne se den store brede enighed, der var opnået lokalt i hjortevildtsgrupperne med hensyn til indstillinger. Kun et sted mente man ikke at være nået helt i mål, og det var med hensyn til afskydningerne af de store hjorte. Der er for stor afskydning af hjorte og for lidt af hundyr. Lars oplyste, at der er ca riffeljægere i Danmark, men det nedlagte hjortevildt nedlægges af kun ca af disse. Generelt giver den lokale brede enighed stor respekt i de øvrige organisationer, og derfor går forhandlingerne omkring hjortevildt oftest let og smertefrit igennem. Danmarks Jægerforbunds holdning til vildsvin er, at det er i orden med de indvandrede, men ikke med de udsatte. Han tilføjede, at der ikke er nedskydningspligt, hvis man ønsker en lokal bestand. Der er vundet meget ved jagttidsforhandlingerne med hensyn til harer og agerhøns p.g.a. etableringen af de mange markvildtslav og også udmærkede resultater med hjortevildt. Men desværre blev mågerne fredet, men med mulighed for regulering, men alt er et spørgsmål om kompromisser, og hvad man kan opnå. Normalt afholdes der 2 møder i Vildtforvaltningsrådet i forbindelse med jagttidsforhandlingerne, men denne gang blev der afholdt ikke mindre end 4 møder, inden man opnåede enighed. Man skal allerede på banen nu med hensyn til trækvildtet, hvis der skal forventes fornuftige aftaler ved den næste jagttidsforhandling. Med hensyn til medlemmer er antallet steget en smule fra 2011 til Kreds 2 er gået en smule frem, men er på vej tilbage igen, hvad angår jagttegnskursister, hvor antallet er faldet i I kreds

12 2 rykkes kun 6% af medlemmerne for kontingentet. Man blev opfordret til at oplyse fødselsdag og år til Jægerforbundet. Det følges nøje af Jægerforbundet, om der er en tendens til medlemsflugt på vej efter vedtagelsen af Jagtens Hus på Kalø. P.t. lægger vi over niveauet for indbetalinger pr. 31. januar. Jagttegnsunderviserne skal gerne sørge for at få nye medlemmer ind og få flere nye jægere med, men samtidig ikke mindst også blive bedre til at fastholde dem, bl.a. med nye spændende produkter og et aktivt Jægerforbund. Der bliver i øjeblikket arbejdet meget med medlemskategorier, og der kunne være flere spændende muligheder bl.a. netmedlemsskaber og direkte- og støttemedlemsskaber etc. Kontingentet blev ikke indexreguleret i 2014, men det bliver sandsynligvis nødvendigt at fortsatte politikken fra tidligere med hensyn til reguleringen, da der ellers skal findes yderligere besparelser p.g.a. faldende kontingentindtægter. Michael Stevns fortsatte angående kommunikation i Jægerforbundet og udadtil. Spørgsmålet er, hvem vi skal kommunikere med, og han lavede nogle opdelinger. Der er ca jægere, men der er også ca. 5,4 millioner ikke-jægere, som man kunne opdele i "de negative", "de ligeglade", "de interesserede" og "de meget interesserede". Det er vigtigt at få fortalt de gode historier og få folk gjort interesseret. Det er vigtigt, at det er det, der bliver sagt, også er det, der bliver hørt og opfattet. Der er i tiden mange medier at formidle budskaber igennem, f.eks. Facebook, nyhedsbreve, hjemmesider, Twitter, Snapchat etc., og han stillede spørgsmål, om det er det, Jægerforbundet skal ind på. Det er vigtigt at afklare, hvilke budskaber, der rettes mod hvilke målgrupper gennem hvilke medier og med hvilken frekvens. Han nævnte også den ændrede distribution af bladet Jæger og opfordrede til, at man henvendte sig til forbundet, hvis man har oplevet eller oplever problemer med leveringen. Han var også inde på, hvordan bladet bliver til med hensyn til egne og andres artikler og redaktionens arbejde. Michael Stevns fortalte kort om Jagtens hus, og at ideen om det havde været undervejs siden 1992, og hvordan forløbet havde været indtil vedtagelsen om projektet i januar 2014 på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Han kunne tilføje, at man i øjeblikket er i gang med arbejdet omkring fund-raising, og at der også var kommet henvendelser fra lokale foreninger, der ønsker at støtte projektet. For enkeltpersoner kan man fratrække op til kr ,- i skat ved donationer. Der er udarbejdet et byggeprogram på ca. 100 sider med klare specifikationer af det ønskede byggeri, og det er klar til udsendelse. Købet af de nødvendige arealer ved Kalø er i gang, de arkæologiske undersøgelser er også klar til at gå i gang, og man forventer at starte byggeriet efter sommerferien Der er som følge af beslutningen om Jagtens Hus også kommet nogle personaleudskiftninger undervejs. Han kom herefter med 3 fromme ønsker. For at minimere de administrative omkostninger vil det være ønskeligt, at flere betaler kontingentet via PBS. Han nævnte også, at han godt var klar over der var ca. 100 personer, der i år havde oplevet problemer med deres betaling ad den vej, men at dette skyldtes en menneskelig fejl og ikke en systemfejl. Og for at kunne målrette relevant kommunikation bedre, vil det være en fordel at have fødselsdato og -år samt adresse på samtlige med-

13 lemmer. Og det tredje ønske var, at alle nuværende medlemmer gik ud, og hver især fandt et nyt medlem til Jægerforbundet. Herefter tog Claus Lind igen over og talte om organisationen. De delegerede til repræsentantskabet, som jo bekendt er Jægerforbundets øverste myndighed, er valgt for et år ad gangen, og de har et ansvar for at være i dialog med deres lokale bagland. Derfor vil de fremadrettet få en meget målrettet information op til repræsentantskabsmøderne. Man er ligeledes i gang med en JKF handlingsplan. Man ønsker flere med i arbejdet, klare mål for opgaverne, at JKF skal arbejde for samarbejde mellem de lokale foreninger og at løse politiske opgaver i kommunerne. Man skal kort sagt kunne se nytten af JKF arbejdet. Hvis man ude i de lokale foreninger har brug for hjælp og rådgivning, er man til enhver tid velkommen til at kontakte Jægerforbundet med hensyn til bl.a. forsikring, jura omkring f.eks. skydebaner, kurser, foredrag, jagtforeningshjemmesider, kontingenter, medlemshåndtering, rekruttering og fastholdelse etc. Claus opfordrede også til, at man tog en personlig dialog, når jægere mødtes i forskellige fora og ikke kun på de elektroniske medier. Valgs af kredsformand Der var kun indkommet et forslag til posten som kredsformand. Forslaget var den siddende formand Knud Pedersen, som således blev genvalgt. Han takkede for valget og meddelte samtidig, at han tog den næste 4-årige periode med, og at man herefter måtte finde en ny kredsformand. Valg af fagkoordinatorer Kursus: Erik Meyhoff, Struer Hunde: Benny Green, Skjern Riffel: Henning Meldgaard, Hjerm Flugtskydning: Mogens Jacobsen, Vinderup Torben Mauritsen, Holstebro Frivillig jagtprøve: Gregers Frederiksen, Roslev Buejæger: Carl Johan Mikkelsen, Herning Jagtsti: - Jagthorn: Jesper Bromerholm, Viborg Keld Nielsen, Vinderup Web: Lars Pultz Knudsen, Struer Vildtplejerådgiver: Jytte Pårup, Lemvig Thomas H. Pedersen, Hampen Jens Lambæk, Ringkøbing Strand & Havjagt Morten Frederiksen, Ringkøbing Nyjæger: Kim Lindenskov, Vinderup Mobil skydevogn: Sigvald Gravesen, Skjern Friluftsrådet: Karl Buksti, Viborg Kenn Gaardsvig, Sørvad Trækvildtsudvalg: Bent Bech Larsen, Harboøre Lasershot: Kenn Gaardsvig, Sørvad Miljø skydebaner: Jan Henrik Rygaard

14 Schweisshunde: John Pedersen, Lem Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet 2014 Bjarne From præsenterede en liste med de delegerede der fra JKF'erne i kredsen er indstillet til at deltage i repræsentantskabsmødet i juni De opstillede på listerne blev alle godkendte uden protester. Indkomne forslag Der var indkommet flg. forslag fra JKF Ikast-Brande: "Forslag vedr. indstilling til HB om arbejdsgang for jægerforbundets repræsentant i den regionale hjortevildtsgruppe. De indkomne forslag om jagttider og reguleringer, som Jægerforbundets repræsentant modtager fra JKF er - laug - jagtforeninger og privatpersoner, offentliggøres sammen med oplysning om hvem forslagsstilleren er, på kredsens hjemmeside. Når forslagene er færdigbehandlet i hjortevildtsgruppen, offentliggøres den indstilling som grupper er blevet enige om, ligeledes på kredsens hjemmeside. Jægerforbundets repræsentant i hjortevildtsgruppen afholder hvert år et møde med bestyrelsen, i de JKF er der er tilknyttet hans område". samt flg. forslag fra JKF Lemvig: Indstilling til vedtægtsændring ved repræsentantskabsmødet d. 21 juni JKF Lemvig Kreds 2 ønsker følgende vedtægtsændringer: 1. 17, stk. 1 Stk. 1. Bestyrelsen i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd består af en formand og yderligere maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen. Repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora skal være medlem af bestyrelsen. Ændres til: Stk. 1. Bestyrelsen i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd består af en formand og yderligere maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen. Ved 5 eller færre jagtforeninger i Jagtforeningernes kommunale fællesråd, kan bestyrelsen bestå af formanden og yderligere op til 2 medlemmer pr. forening. Repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora skal være medlem af bestyrelsen , stk. 1 Stk. 1. Bestyrelsen i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd består af en formand og yderligere maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen. Repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora skal være medlem af bestyrelsen. Ændres til:

15 Stk. 1. Bestyrelsen i Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd består af en formand og yderligere maksimalt 1 medlem pr. forening, som udpeges af den enkelte jagtforening i kommunen. Repræsentanten i et eventuelt grønt råd eller andre miljøfora kan vælges uden for bestyrelsen. Bjarne From læste JKF Lemvigs flg. begrundelser op: Begrundelse forslag 1: Vi er en lille kommune med kun 4 jagtforeninger og vil gerne forøge bestyrelsen, så der bliver mulighed for flere forskellige input og mulighed for større politisk udbredelse. Begrundelse forslag 2: Hvis en JKF bestyrelse finder en meget kompetent person, der virkelig brænder for miljø og politik, men ikke sidder i JKF bestyrelsen eller i en Jagtforeningsbestyrelse, er det ikke muligt at hverve vedkomne til at varetag denne post. Der blev ved håndsoprækning stemt om begge forslag, som blev vedtaget med stort flertal. Eventuelt Karl Erik Mikkelsen, buekoordinator ønskede buejagt også på store hjorte og også mulighed for regulering med bue, samt at buejagten skulle sidestilles med riffeljagt, således at det ikke skulle være nødvendigt at aflægge skydeprøve hvert 5 år. Ved jagttegnsforhandlingerne havde Naturstyrelsen positivt bragt det på banen, men Dyrenes Beskyttelse accepterer åbenbart ikke buejagt. Claus svarede, at DN ville ikke acceptere regulering med bue, og det var et spørgsmål om kompromis. Der arbejdes fortsat på det med de store hjorte og 5-års reglen. Kirstein Henriksen opfordrede til at lave noget præsentationsmateriale, som henvender sig mere til yngre mennesker. Claus Lind svarede, at der allerede ligger power points på nettet, men at der var plads til forbedringer på det punkt. Bent Bech-Larsen nævnte, at det var rigtigt godt, at der var jagttid på gæs i januar, men spurgte, hvad så med svømmeænder på fiskeriterritoriet, når der på land er jagttid på dem i samme periode? Han var utilfreds med, at DN og DOF havde fået deres vilje med hensyn til fredning af måger og opfordrede til, at de selv tog sig af den efterfølgende regulering, når mågerne er blevet et problem i byerne. Han kunne ikke se, at det var DJ's opgave. Han nævnte ligeledes, at der var fanget ca mink i Thyborøn-området. Der ses stort set ingen mink om sommeren, men efter pelssæsonen blive problemet væsentligt forøget. Det er fint, at pelsavlerforeningen har givet DJ 2 mill. over 5 år til regulering, men problemet er der stadig i naturen, så det ville have været bedre at bruge pengene til noget mere effektivt forebyggende arbejde. Claus indrømmede, at der var en udfordring med hensyn til minkene. Der fanges ca om året af jægerne, men der går helt sikkert flere til i fæller og ved nedkørsel. JKF Harboøre stillede spørgsmål til hvilken form for entreprise, der er valgt for Jagtens Hus. Projektet er lavet som totalentreprise, hvor der vil blive indbudt 3-4 entreprenører, som skal igennem en pre-kvalifikation.

16 Der er udarbejdet et meget omfattende og detaljeret byggeprogram, og man mener fra DJ's side ikke, der er noget, der ikke er overvejet eller omfattet. Men hensyn til de arkæologiske undersøgelser blev der allerede foretaget sådanne ved byggeriet af de eksisterende bygninger tilbage i 90'erne, så der burde ikke dukke overraskelser op i forbindelse med det kommende byggeri. Lars Erik Bitsch, Munklinde Jagtforening, udtrykte utilfredshed med, at de første skydeprøver starter den 24. april - 9 dage efter test af systemet. Claus svarede, at der var en kontrakt med Naturstyrelsen om, at de skulle starte på det tidspunkt, men at man ikke forventede deltagere så tidligt i forløbet. Der var flere deltagere på kredsmødet, der udtrykte stor utilfredshed med, at indstikket med foreningsmeddelelser i Jægeren var blevet sparet væk. En spurgte, om man kunne sende regningen for tab på manglende deltagelse i arrangementer videre til Jægerforbundet. Og en enkelt nævnte også problemer med levering af bladet, hvor den meget tynde plast gik i stykker, når bladet blev smidt i vejgrøften. Lars Jensen bad om ordet, og han forklarede, at det var p.g.a. nødvendige besparelse, at indlægget var blevet fjernet, men at man naturligvis i fællesskab skal finde en måde at få de nødvendige informationer viderebragt. Han gennemgik på storskærmen direkte fra PC'eren punkt for punkt, hvordan man kan finde de samme informationer på DJ's hjemmeside. Mødet sluttede ca Dirigent Bjarne From takkede for god ro og orden, og Knud Pedersen sluttede af med at takke Bjarne From for god og kyndig styring og ønskede folk god tur hjem. Referent Linda Nielsen

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter

Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Referat af møde med koordinatorer den 04. marts 2014 i Aulum Fritidscenter Deltagere: Knud Pedersen (kredsformand), Lars Jensen (hovedbestyrelsesmedlem), Lars Pultz Knudsen (JKF formand Struer), Vagn Olesen

Læs mere

DanmarksJægerforbund. Arbejdet med skadevoldende vildt og problemrelaterede arter

DanmarksJægerforbund. Arbejdet med skadevoldende vildt og problemrelaterede arter DanmarksJægerforbund Arbejdet med skadevoldende vildt og problemrelaterede arter Uddannelses og rådgivningsafdelingen DJ, Kalø, Peter Smærup 2015 Henvendelse fra Interessenter: Opgaveløsning operativ tilgang:

Læs mere

Referat fra kredsmøde den 14. marts 2015 på Dejbjerglund Efterskole

Referat fra kredsmøde den 14. marts 2015 på Dejbjerglund Efterskole Referat fra kredsmøde den 14. marts 2015 på Dejbjerglund Efterskole Velkomst Efter velkomst af hornblæser Jesper Bromerholm, Viborg, bød kredsformand Knud Pedersen velkommen til de 130 personer, som deltog

Læs mere

Arbejdet med skadevoldende vildt og problemrelaterede arter

Arbejdet med skadevoldende vildt og problemrelaterede arter Arbejdet med skadevoldende vildt og problemrelaterede arter Henvendelse fra Interessenter: Opgaveløsning Operativ tilgang: Kommunikation og rapportering til: Myndigheder Medlemmer DJ Uddannelses- /Rådgivningsafd.

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Referat af møde den 30. marts 2016 på Skjern Flugtskydningsbane

Referat af møde den 30. marts 2016 på Skjern Flugtskydningsbane Referat af møde den 30. marts 2016 på Skjern Flugtskydningsbane Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Henrik Hjerl

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde den 04. september 2014 hos Flemming Overgaard, Ikast-Brande

Kredsbestyrelsesmøde den 04. september 2014 hos Flemming Overgaard, Ikast-Brande Kredsbestyrelsesmøde den 04. september 2014 hos Flemming Overgaard, Ikast-Brande Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk, Johnny Faurskov Rasmussen &

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Møde den 24. november 2014 hos Linda Nielsen, Viborg

Møde den 24. november 2014 hos Linda Nielsen, Viborg Møde den 24. november 2014 hos Linda Nielsen, Viborg Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Johnny Faurskov Rasmussen, Hans Jørn

Læs mere

Webredaktør, Lars Pultz. Kredsens hjemmeside, bad om at der fremsendes aktiviteter, artikler til hjemmesiden

Webredaktør, Lars Pultz. Kredsens hjemmeside, bad om at der fremsendes aktiviteter, artikler til hjemmesiden Referat for kredsmødet lørdag d. 17. marts kl. 8.00 på Dejbjerglund Efterskole Uglbjergvej 10, Dejbjerg. 6900 Skjern Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning om Kredsens Virksomhed

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

Møde den 02. december 2015 hos Knud Pedersen, Ørnhøj

Møde den 02. december 2015 hos Knud Pedersen, Ørnhøj Møde den 02. december 2015 hos Knud Pedersen, Ørnhøj Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Johnny Faurskov, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00. Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn Dagsorden Den 6-6, 2011. kl. 17.00 Marcussens Hotel Strandgade 22, 5610 Assens Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KAR- Kaj Refslund, HB-medlem KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg

Læs mere

Referat af møde med koordinatorer den 24. februar 2016 i Aulum Fritidscenter

Referat af møde med koordinatorer den 24. februar 2016 i Aulum Fritidscenter Referat af møde med koordinatorer den 24. februar 2016 i Aulum Fritidscenter Deltagere: Knud Pedersen (kredsformand), Johnny Faurskov (afgående formand Lemvig), Henrik Hjerl Cartsensn, (ny formand Lemvig),

Læs mere

Møde den 16. september 2015 hos Johnny Faurskov, Lemvig

Møde den 16. september 2015 hos Johnny Faurskov, Lemvig Møde den 16. september 2015 hos Johnny Faurskov, Lemvig Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Johnny Faurskov, Hans

Læs mere

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune)

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune) Nyborg Kommunale Fælles Råd Dagsorden tirsdag d. 24-11-09 kl. 19.00 på Naturskolen Mødedeltagere Kristian Spodsberg - KS Claus Lykke - CL Lars Schmidt - LS Kaj Holm Petersen - KHP Claus Andersen - CA Fraværende/afbud

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn den 25-11, 2013. Midtfyns Golfklub Golfparken 118, 5750 Ringe.

Referat fra bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn den 25-11, 2013. Midtfyns Golfklub Golfparken 118, 5750 Ringe. fra bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn den 25-11, 2013. Midtfyns Golfklub Golfparken 118, 5750 Ringe. Mødedeltagere AG - Arne Greve, formand KS- Kristian Spodsberg, JKF-Nyborg KAR- Kaj Refslund, HB-medlem PS-

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Øl/Vand: 10,- Kaffe brød: 30,- Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. Lars Pultz Knudsen

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde den 27. maj i Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, Skive

Kredsbestyrelsesmøde den 27. maj i Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, Skive Kredsbestyrelsesmøde den 27. maj i Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, Skive Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk, Johnny Faurskov Rasmussen, Lars Pultz

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016

Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016 Dueligheds prøve i Jagthorns Blæsning 2016 Afholdes af Nibe jagthornsblæsere For Kreds 1 og Kreds 2 Velkommen til duelighedsprøven 2016 Vi starter kl. 8.40 med flaghejsning Derefter er der fælles blæsning

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Jens Venø (HB fung. Sydjylland)

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Års Kredsmøde onsdag 09.marts 2011 kl på flyvestation Karup Herning vej 1, 7470 Karup. Referat:

Års Kredsmøde onsdag 09.marts 2011 kl på flyvestation Karup Herning vej 1, 7470 Karup. Referat: Skive den 22.03.2011 Års Kredsmøde onsdag 09.marts 2011 kl. 19.00 på flyvestation Karup Herning vej 1, 7470 Karup Referat: 1. Valg af dirigent: Bjarne From blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev september 2016 Foreningernes Dag: Haslev-Faxe Jagtforening deltager igen i år på Foreningernes Dag søndag den 18. september. Arrangementet starter kl. 11:00 og slutter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Kreds 5 bestyrelsesmøde 04-06-15

Kreds 5 bestyrelsesmøde 04-06-15 Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn den 04-06, 2015. kl. 19.00-22.00 Glamsbjerg hallen - Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg Mødedeltagere Fraværende/afbud GGJ Georg Jensen, kredsformand PS- Peter Storm, DJ-Kerteminde

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ordinær generalforsamling Hillerød Jagtforening

Ordinær generalforsamling Hillerød Jagtforening Tid: 21. oktober 2015, kl 19.30 Ordinær generalforsamling 2015 Hillerød Jagtforening Sted: Klubhuset, Stationsvej 1, 3400 Hillerød Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til ære for de året

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 13. årgang nr. 1. www.veggerbyjagt.dk ForårsPROGRAM 2013 Bladsponsor: Kraghs Fiskeriartikler 18279 - jagtblad JANUAR 2013_2.indd 1 15/01/13 09.42 Formandens beretning Ja det var så

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fordressuren starter op på søndag d , hvor der vil være indskrivning

Fordressuren starter op på søndag d , hvor der vil være indskrivning Årsberetning 2013 Velkommen til den årlige generalforsamling. Inden jeg begynder på årsberetningen, vil jeg gerne bede forsamlingen om at rejse sig, så vi kan mindes de af vores jagtkammerater som vi har

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Referat fra kredsmøde i Kreds 7 Nordsjælland

Referat fra kredsmøde i Kreds 7 Nordsjælland Sted: Landbohøjskolen, Frederiksberg Dato: 2. marts 2014 Referat fra kredsmøde Deltagere: 155 deltagere samt gæster For HB: Formand Claus Lind Christensen (CL), direktør Michael Stevns (MS) og Kirsten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat Årsmødet 2017

Referat Årsmødet 2017 JÆGERRÅD HERNING Deltagende: 36 personer Velkomst ved Arne Thomsen Referat Årsmødet 2017 1 Valg af dirigent. a. Peter Kjær i. Mødet er annonceret rettidig 2 Beretning vedr. Jægerrådets virke. a. Arne Thomsen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere