Bestyrelsesmøde i FSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i FSK"

Transkript

1 Tirsdag den 26. november og onsdag 27. november 2013 Sted: Hotel Ansgar, Odense Velkomst og præsentation 1. Valg af ordstyrer og referent - Marianne er ordstyrer - Bitten er referent 2. Prioritering af dagsordenens punkter DAGSORDEN: - Vi følger dagsordenen og satser på at nå det hele 3. Godkendelse af referat fra september Referatet godkendes 4. Konstituering - Formand: Hanne N - Næstformand: Ditte - Kasserer: Hanne M - Kursussekretær: Hanne M (hovedansvarlig), Birgit - Medlemssekretær: Bitten - Sponsoransvarlig: Carsten - Redaktør: Ditte og Marlene (medredaktør) - International ansvarlig: Marianne - SIG ansvarlig: Mette og Birgit - Web ansvarlig: Bitten, Hanne N og Mette - Facebook ansvarlig: Marianne og Hanne N (alle skal have adgang og skal bruge den) - Uddannelsesstøtteansvarlig: Marlene og Marianne - Legatansvarlig: Marianne

2 Og her opsat i skema med inddeling i teams: Post Ansvarlig Team Formand Hanne N Team Næstformand Ditte Team 2 Kasserer Hanne M Team 3 Kursussekretær Hanne M + Birgit Team 1 Medlemssekretær Bitten Sponsoransvarlig Carsten Team 1 Redaktør Marlene + Ditte Team 6 International ansvarlig Marianne Team 4 SIG ansvarlig Web ansvarlig Facebook Mette + Birgit Marianne, Bitten, Mette, Hanne N Marianne og Hanne N Team 5 Uddannelsesstøtte ansvarlig Ditte + Marlene Team 6 Legat ansvarlig Marianne medredaktører Redaktionsgruppen Team 7 Vedr. kursussekretærposten: fordeles mellem Hanne M og Birgit med Hanne M som hovedansvarlig. Vi vil endvidere inddele os i teams i forhold til opgaverne ved Landskursus. Ved hvert bestyrelsesmøde mødes vi i vores teams og planlægger indenfor det specifikke ansvarsområde for det enkelte team.

3 Vedr. Web-ansvarlig: vi enes om, at vi er tre: Mette, Hanne N og Bitten Vi tilmelder os det næste webkursus i DSR. Vi skal indsende opdateret adresse og mailliste til hjemmesiden. Bitten sørger for dette. Vi skal endvidere sende billeder til hjemmesiden. Billederne sendes som vedhæftet fil til Bitten, som sender til DSR og Victor (vores hjemmeside-hjælper indtil videre). Vedr. Facebook: Marianne vil gerne tage sig af dette. Hun får rettighederne fra Bell. 5. Bestyrelsesmøder i februar Kvæsthuset i København maj Munkebjerg september Kvæsthuset i København november Munkebjerg ( november er forberedelse til LK) december Odense 6. Nyt fra formanden / Hanne - Posterindhold til 30 års jubilæumsmøde i London i foråret, hvor Hanne N deltager. Der er overskrifter til indholdet på posteren, som vi gennemgår. Opbygningen minder om en forskningsposter. Vi enes om at beskrive vores udviklingsarbejde (websiden, Facebook, arbejdet med visioner) Ditte og Hanne N vil udarbejde et udkast, som de rundsender til alle mhp tilbagemelding og inputs - Opfordring til at vi alle deltager på begge dage til bestyrelsesmøderne samt i det sociale i forbindelse med møderne. Det er en forudsætning for vores gode samarbejde, at vi også kender hinanden socialt. Det er afgørende, at vi føler os trygge og kan være fortrolige med hinanden, dels når megen kommunikation foregår via mails og dels da vi tilbringer megen mødeaktivitet sammen i løbet af året. Vi skal gerne glæde os til at mødes.

4 - Anbefalinger på hjemmesiden til nye sygeplejersker inden for kræftområdet, links, osv. / referencer. Teamet, der arbejder med hjemmesiden vil udarbejde et link på hjemmesiden til de nye medlemmer i FSK. - Formidling til sygeplejestuderende vedr. medlemskab til halv pris Hanne N tager kontakt til formanden for de sygeplejestuderende og orienterer. Det skal fremgå af vores hjemmeside, at de får halv pris for kontingent - Rettelser på hjemmesiden vedr. bestyrelsesposter, funktionsbeskrivelser, nye konferencer, samarbejdsaftale med Dasys, MASCC 2015 osv. - Samarbejde med tandplejerne Vi er enige om, at det er et vigtigt samarbejde og et vigtigt emne ( Cancerramt og hvad så med tænderne? ). Vi vil invitere dem med til LK med en stand, hvis de ønsker det. Mette og Birgit retter henvendelse til Alice Kristensen fra Tandplejerforeningen. Vi vil gerne have et indlæg fra dem til vores næste blad. - Evaluering af udviklingspuljen I samarbejde med Bristol Meyer blev der udsendt spørgeskemaer til relevante sygeplejersker vedr. udfordringen i at pleje unge (under 45 år) med malignt melanom. Ved hjælp af DSR udkom resultatet i Synergi (da Bristol trak sig). DSR har givet kr. til at arbejde videre med dette i form af et spørgeskema med fokus på hvori udfordringen består i forhold til at pleje unge (under 45 år) med dissemineret cancersygdom Når resultatet af dette foreligger, vil Ditte udarbejde en artikel. Vi håber på politisk bevågenhed i forhold til sygeplejerskers vilkår, samt påvirkning af DMCG i forhold til både kompetenceudvikling og feltet, hvori disse kompetencer skal udvirkes - Kick off konference i DSR regi Andre har taget over vi skal ikke foretage os noget

5 7. Nyt fra næstformand og Redaktør / Ditte - Tak fra palliationssygeplejerskerne, som deltog i LK - Birgit og Ditte har deltaget i møde i DMCG palliation. Der er udarbejdet kompetenceplaner for palliations sygeplejersker (basis og specialiseret niveau). Det var desværre et ret ustruktureret møde uden særligt outcome. Der arbejdes videre med en skabelon som grundmateriale, og der skal sendes inputs til høring. Vi afventer. - Indlæg til næste blad, emnerne lægges på hjemmesiden Deadline til emner er den 1. december til Marlene og Ditte. - Diskussion vedr. et nummer af FPKS som digital udgave: Carsten har forhørt sig hos én af vore store sponsorer om deres holdning til en digital udgave. Der var stor interesse, og de vil gerne bidrage med elektroniske annoncer. Det kræver dog for dem, at vi melder ud i god tid. Denne sponsor foreslog endvidere, at vi satte annonceprisen op. Det enes vi om. Forslag: det skal være septemberudgaven, da det er svært at få indlæg til dette (efter sommerferien) Bladet koster ca kr. at udsende pr. år trods billigere omkostninger pr. udgivelse Vi enes om: Ditte kontakter trykkeriet og forhører sig om prisen for 3 i stedet for 4 udgivelser Carsten kontakter annoncører om deres holdning til én digital udgave af Fokus på Kræft og Sygepleje Vi afgør det endeligt herefter, så sponsorerne kan få besked i god tid 8. Nyt fra kassereren / Hanne M - Det var aftalt, at organisationen Støtte før døden (med Englepakkerne) skulle have en donation til deres forening, men det er ikke muligt ifølge vores vedtægter. Det er sendt videre til jurister i DSR mhp, hvordan vi løser dette. - Der er endnu ikke regnskab for landskursus

6 9. Nyt kursussekretær / Hanne M - Tilbagemelding fra LK 2013: 175 tilbagemeldinger en besvarelse på 85 % - det er rigtig flot og tilfredsstillende. Hovedparten af deltagerne var basissygeplejersker Ca. 50 % deltog for første eller anden gang Mange gode konstruktive tilbagemeldinger fx for små sessionslokaler, positive tilbagemeldinger på papirudgave af evaluering, gode tilbagemeldinger på underholdning, flere tilbagemeldinger på at det var et presset program. Der kom mange gode forslag til temaer og emner til kommende LK. Vi enes om, at vi kan viderebringe evalueringer til de oplægsholdere, som vi hver især har lavet aftaler med hvis de har ønsket det. Hanne M har tilbagemeldingerne. - Vi har talt om, at flytte LK i 2015 til juni måned i forbindelse med MASCC i Danmark., men vi må ikke flytte generalforsamlingen til juni, da det er et andet regnskabsår. Vi vil arbejde på en løsning, da det vil være praktisk for os og godt for MASCC. - Hanne M, Birgit og Carsten finder et tidspunkt for evaluering af landskursus med Lise Embalo 10. Nyt fra webansvarlig Der er ikke nyt 11. Nyt fra medlemssekretæren / Bitten Vi har nu 1011 medlemmer. Der har som forventet været en stigning op til LK. Restante medlemmer rykkes en gang og udmeldes herefter. Der sendes en mail med oplysning fra mig om, de er udmeldt, men velkommen til at genindmelde sig igen. Alle nye medlemmer får det første blad elektronisk og med velkomstbrevet information om, at de efterfølgende blade sendes med posten. Der er fortsat et godt og effektivt samarbejde med DSR omkring medlemmerne.

7 12. Nyt fra SIG ansvarlig De to grupper, som er tilbage er Fatique og Emesis. Birgit kontakter grupperne. Næste formandsmøde er i februar Hanne N, Birgit, Mette og evt. Hanne M deltager. Bell har en skabelon til legatansøgninger for SIG grupper. Marianne vil kontakte Bell. 13. Nyt fra International koordinator NSG/EONS / Marianne - Marianne har været inviteret til nationalt møde om specialuddannelsen, men har ikke kunnet deltage på grund af kort varsel på mødeindkaldelsen. Vi satser på at kunne deltage næste gang. Marianne orienterer ved næste bestyrelsesmøde, når referatet fra mødet kommer. - Når man har deltaget på specialuddannelsen kan det være en god ide at udarbejde en artikel til vores blad god pædagogisk øvelse og interessant for os andre at læse deres opgaver. - Marianne skal mødes med Birgitte Grube vedr. fremtidigt samarbejde - Deadline den 1. december til deltagelse i Masterclass i Schweiz, hvor man kan søge om uddannelseslegat fra FSK til deltagelse. - Liste over ressourcepersoner i Danmark: Det efterspørges, at vi udarbejder en liste over ressourcepersoner med særlige kompetencer eller erfaring, som man kan trække på også i udlandet. Vi vil selv kunne bruge en sådan liste, når vi fx planlægger LK. Vi diskuterer: Hvem skal udarbejde den? Hvem skal opdatere den? Vi overvejer og aftaler, at vi vender tilbage til dette senere. - Update fra EONS formandsmøde har ikke noget referat herfra

8 - Konferencedeltagelse i 2014 Budget år FSK Konference Deltagere EONS jubilæumsmøde London, april 2014 Hanne N MASCC Miami, juni 2014 Carsten og Mette Autumn convention i Istanbul, sept Marianne og Bitten ISNCC i Panama, sept Formandsmøde i EONS i Kbh. nov Hanne N og Marianne MASCC, juni 2015, i Kbh. (?) ECCO i Wien MASCC i Adelaide

9 Og i en anden version: EONS jubilæumsmøde (formandsmøde)i London i april: Hanne N MASCCi Miami juni: Carsten og Mette Autumn Convention Istanbul september: Marianne ISNCC i Panama september: Landskursus for palliations og hospicesygeplejersker i Vejle oktober: Birgit DASYS repræsentantskabsmøde i november i Odense: Birgit Formandsmøde i DSR på Vilvorde i nov. / dec. (2 dages møde): Ditte og Hanne EONS formandsmøde november i København: Marianne og Hanne N - Arrangørerne af MASCC er meget interesserede i, at vi afholder LK den juni 2015, hvor MASCC afholdes den juni i Bellacenteret i København. De har tilbudt, at vi kan afholde første kursusdag med gratis lokaleleje. 14. Nyt fra sponsoransvarlig / Carsten - Udelukkende positive tilbagemeldinger fra alle udstillere. Der var dog enkelte af de små firmaer, som syntes, at det er dyrt at deltage. Nye priser for annoncer: vi enes om en stigning på 20 % på udgiften for annoncer i bladet Evt. digitalt blad og sponsor annoncer: vi diskuterer tilbud om reduceret annoncepris, hvis firmaet binder sig til et helårsabonnement. 15. Vision, mission og værdier, læs DSR s Vision, værdigrundlag og målsætninger Vi udsætter dette punkt til næste møde

10 . 16. Dagsorden til næste møde - Temaer til LK Fordeling af deltagere fra bestyrelsen til LK juni og november Landskursusplanlægning Vi tager hul på tema til næste LK: - Der har været mange ønsker om fremtidens patient. Vi brainstormer på emner og oplægsholdere til dette tema - Forslag om at vi indleder kreativt med musik eller en anden introduktion med det sigte, at deltagerne føler sig godt tilpas og velkomne fra starten og samtidig leder frem til vores tema. - Vi har fået flere henvendelser om tilsagn om at være behjælpelig med oplægsholdere - Inputs til temaer findes på særskilt dokument. - Diskussion om LK i 2015: der planlægges med LK på 1½ dag i forbindelse med MASCC i juni og LK på 2 dage i november. Der er 35 års jubilæum, som vi beslutter at fejre i forbindelse med LK i november 2015.

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere