marts maj 2014 marts - maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts maj 2014 marts - maj 2015"

Transkript

1 marts maj marts - maj 2015

2 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Diakonvielse 24. januar 2015 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktion. Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Karen Frederikke Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Merete Segalt, Birte Mandrup m. fl. Sats og tryk: Stenby Tryk A/S Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Tlf Sakramentskirken Nørrebrogade København N Tlf Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf Biskop Kyril af Jerusalem, der døde i år 387, har givet en meget smuk beskrivelse af, hvordan man modtager kommunionen: Når du kommer frem, så hold ikke håndledene stive eller fingrene spredte, men gør den venstre hånd til en trone oven på den højre, som om den skulle tage imod en konge. Bøj håndfladen, tag imod Kristi legeme og sig derefter Amen. Når du har helliget dine øjne ved at se på det hellige legeme så spis det. Se til at du ikke taber noget af det, for hvis du taber noget, er det som om du mistede et af dine lemmer. Sig mig: hvis nogen gav dig noget guldstøv, ville du så ikke sørge for ikke at tabe noget og miste det? Hvor meget forsigtigere bør du så ikke sørge for ikke at miste en krumme af det som er dyrebarere end guld og ædelstene? Når du har taget imod Kristi legeme, gå da til kalken med blodet. Stræk ikke hænderne frem, men bøj dig og sig Amen i tilbedelse og ærefrygt ( ) Mens du venter på bønnen, tak da Gud som har gjort dig værdig til så store mysterier. 2

3 Præsten skriver Når vi præsters tid alt for ofte går med administrative opgaver, som at sørge for at finde penge til kirken og følge op på vedligeholdelse af bygninger, så er det befriende, når folk fra menigheden pludselig bringer et emne op, der virkelig er væsentligt for vores tro. Det skete på et menighedsrådsmøde i Sakramentskirken, hvor vi kom til at drøfte modtagelsen af kommunionen. Hvis der er et område, der er vigtigt for os katolikker, så er det netop vores messer og messens højdepunkt: forvandlingen og modtagelsen af Jesu Legeme og Blod. Selvom Gud selv ikke lider overlast eller bliver større eller mindre af måden vi behandler Kristi Legeme og Blod på, så har det meget stor betydning for hver enkelt troende og for menigheden, hvordan vi opfører os over for det, som er allerhelligst. Mine ydre handlinger hjælper mig til at mindes, og til bedre at udleve det som Kirken lærer. Derfor er de ydre tegn, som at gøre knæfald for tabernaklet, når man kommer ind i kirken, og at modtage kommunionen på en værdig måde, meget vigtige. Vi præster vil i marts måned i forbindelse med messerne hjælpe til en bedre forståelse af hvordan kommunionen skal modtages. Men jeg har også lovet Menighedsrådet ved Sakramentskirken her i bladet at understrege, at man ikke må tage Kristi Legeme med sig og dyppe det i kalken med Kristi Blod. Der er flere grunde til dette. Dels sagde Jesus jo Skærtorsdag Tag det og drik, og dels kommer der et skær af tagselvbord over det, når man selv dypper og ikke får rakt og tager imod kalken. Men mest problematisk er det, at dråber af Kristi Blod havner på gulvet, og mange folk dypper fingrene ned i Kristi Blod, hvilket ikke er særlig hygiejnisk. Hvis man ikke kan lide at drikke af samme kalk som andre, må man undvære at drikke af kalken og huske på, at man modtager Kristus fuldt ud i brødets skikkelse. Husk at der er større sundhedsrisiko ved at køre i bus end ved at drikke af samme kalk. Vi præster, der tømmer kalken til sidst, er jo heller ikke mere syge end andre. Disse regler skal som sagt ikke bruges til at slå nogen i hovedet med, men til at få os til at leve forholdet til Alterets Sakramente på den bedst mulige måde. Pastor Daniel Nørgaard 3

4 Nyt fra sognene Nyt fra menighedsrådsformanden, Kære menighed, Hvis ikke det allerede er sket, så sker det ganske snart: Lucius reliquiet kommer tilbage i sit nyistandsatte reliquiar. Ganske vist har ejeren af reliquiet, Nationalmusset, fået undersøgt kraniets alder ved kulstof 14 metoden, og har måttet konstatere, at kraniet ikke kan stamme fra pave Lucius, der døde i år 254, da kraniet stammer fra en mand i halvtredsårs alderen, der døde omkring år 350! Men nu har kraniet været æret som Lucius siden middelalderen, og der er derfor ingen grund til at kalde ham noget andet. Så velkommen tilbage, kære Lucius! Og mens jeg nu er ved helgener: Antonius af Padova, helgendag den 13. juni. En af Italiens og Europas mest kendte helgener. Og højt skattet af folk, som har glemt handsker, buskort, cykel eller nøgler. Så hjælper det at påkalde den hellige Antonius. Og når man så genfinder sine ting, er det en god skik at betale den hellige Antonius. I Sankt Ansgars Kirke er Antonius bøssen til venstre, når man kommer ind i kirken. Antonius-pengene går til hjælp til folk, der er i akut nød for hjælp. Det kan være udlændinge på ferie, der er blevet bestjålet og nu har brug for penge til en dags mad og hotel, eller til en enlig mor på overførselsindkomst, eller andet. Der kommer mange forespørgsler, men det er som om Antonius er ved at tørre ud. Måske er vi blevet så rige, at vi bare køber nye handsker eller en ny cykel, når vi ikke kan finde den gamle. Men tænkt gerne på Sankt Antonius! God fastetid og velsignet påsketid til jer alle formand Ulla Skift i Sankt Ansgars menighedsråd Et af Sankt Ansgars Kirkes menighedsrådsmedlemmer, Son Habekost Bui, flytter fra menigheden og udtræder derfor af menighedsrådet. Han afløses af Charlotte Simonsen. Sons hustru, Ingeborg Habekost Bui, sad i menighedsrådet , og begge har været utroligt engagerede i menigheden. Med deres trofasthed og dygtighed har de gjort meget for os, og de kommer til at være en gevinst for deres nye menighed. Vi siger tusind tak for deres indsats og ønsker dem alt godt fremover. Med venlig hilsen Sognepræsten 4

5 Nye diakoner Lørdage den 24. januar blev tre diakoner viet i Sankt Ansgars Kirke. De er Gilberto Vinciguerra (tidligere praktikant ved Skt. Ansgars Kirke), Mate Rada (praktikant ved Jesu Hjerte Kirke) og Davide De Nigris (praktikant ved Sankt Ansgars Kirke). De to sidste træder som diakoner ind i menighedsrådet i hver deres sogn. Menighederne har stor glæde af deres tilstedeværelse, og vi glæder os til at se dem præsteviet til sommer, selvom det også kan betyde, at de rykkes videre til andre sogne. Generalprøve De nye diakoner 5

6 Vision Plus 1 million I Sankt Ansgars Kirke kører nu en kampagne for at hente en million kroner mere om året i kirkeskat. En del medlemmer er blevet ringet op, og endnu flere vil blive kontaktet telefonisk eller per brev. Den 10. februar havde 40 nye medlemmer tilmeldt sig kirkeskat siden vi begyndte kampagnen i december, men vi skal have flere hundrede ikke-betalere til at betale, før end økonomien falder på plads. Læs meget mere på sanktansgar.dk. Afstemning af Højmessetidspunkt I Jesu Hjerte Kirke blev menighedsrådet bedt om at overveje hvorvidt Højmessen kunne flyttes fra kl til Derfor foretog man en afstemning blandt menigheden og resultatet blev, at flertallet ønskede at bibeholde Højmessen kl Menighedsrådsformand Denice Jørgensen Afsked med sakristan i Jesu Hjerte Kirke Søndag den 4. januar, Herrens åbenbarelse, tog vi ved en reception ved kirke- 6

7 kaffen afsked med vores sakristan gennem 7 år, Alexander Wettendorff, som pr. januar har fået nyt job. Foruden en takketale ved messen af sognepræsten, holdt Stig Sørensen, tidl. formand for menighedsrådet, en flot tale med stor tak til Alexander for hans store arbejde i kulissen, hans venlige facon, hans engagement og pligtfølelse for Kirken. Menigheden havde samlet ind til en pengegave over 2 søndage, som sammen med Pavens bog og stor buket blomster blev overrakt Alexander, der så glad ud! Unge fra menigheden havde arrangeret en flot reception med rigelig mad og vin. Birte Mandrup Sakramentskirkens ministranter belønnet Det er nu snarere reglen end undtagelsen at vi har 10 ministranter til de danske søndagsmesser i Sakramentskirken. Menigheden har stor glæde af ministranternes tjeneste og har derfor også villet belønne den fine indsats. Det blev gjort i juleferien, hvor de ministranter, der havde mulighed for det, fik foræret en tur i Tivoli med turpas. Det blev til en rigtig hyggelig eftermiddag og en god mulighed for at fasttømre venskabet mellem vore ministranter. 7

8 Nyt gulv i Sakramentskirken I august 2014 blev krypten under Sakramentskirken oversvømmet pga. skybrud, og linoleumsgulvet blev for tredje gang ødelagt. Da forsikringsselskabet ikke længere ville tegne forsikring med os, med mindre vi fik lavet ny belægning af gulvet, er vi blevet nødt til at lægge klinker i stedet. Gulvet stod færdigt i februar 2015, og det er en løsning, vi er meget glade for. Det har dog også været en dyr investering, da forsikringen kun dækker selve udbedrelsen af skaden og ikke de nye klinker. Menigheden kommer derfor til at skulle betale ca kr. for gulvet. Dermed forøges menighedens udgifter i 2015 med 25 %. Lad os håbe, at endnu flere vil tilmelde sig kirkeskat. Det sker i kirken Fasteretræte i Sankt Ansgars Kirke Fredag den 13. marts kl er der mulighed for en tid til overvejelse af fastens temaer. Der vil være en lille gudstjeneste og et kort oplæg ved diakon Davide De Nigris og sidenhen mulighed for fordybelse og forberedelse til skriftemål. Afslutningstidspunktet står åbent, så man kan gå hjem, når man har lyst. Retræten er åben for alle menigheder. Korsvejsandagter i Sankt Ansgars Kirke Hver lørdag i fastetiden går vi korsvejsandagt i kirken kl med efterfølgende messe kl

9 Nu er der NUK! DUKs lokalforening, Nørrebros Unge Katolikker, er ved at starte op igen med aktiviteter for børn i alderen 6 til 18 år. De mødes den fjerde lørdag i måneden, skiftevis med aktiviteter ved kirken og ude i byen. Programmet for forårssæsonen ser sådan ud: 28. marts: Bowling i DGI-byen. Vi mødes kl ved Sakramentskirken. 25. april: Spisning og filmhygge i krypten. Vi mødes kl maj: Statens Museum for Kunst. Vi mødes kl ved Sakramentskirken. For mere information og for tilmelding kontakt Katrine Ørum på eller tlf Ny gammel korsvej i Sakramentskirken Fra kirkens gemmer har vi hentet 14 gamle og meget smukke billeder fra kirkens gamle korsvejsstationer frem. De er lige før fastetidens begyndelse kommet op at hænge i kirkens galleri med syv i hver side. De er bestemt værd at stoppe op ved, og vi vil gøre dette i fællesskab i forbindelse med fredagsmesserne i fastetiden. Faktisk kommer der til at være trængsel om dem, da der både vil være korsvej på dansk og på engelsk. I marts måned er der således korsvejsandagt på dansk i Sakramentskirken den 6. og den 27. efter den sædvanlige messe kl I marts måned vil der også være korsvejsandagt på engelsk kl og efterfølgende engelsk messe den 6., 13., 20. og 27. 9

10 I sidste nummer af sognebladet redegjorde Sankt Ansgar for deres økonomiske situation. Nu er det Jesu Hjerte Kirkes tur. Kære medejer af Jesu Hjerte Kirke! Giv dig selv en gave, som kan holde i mange år: Din sognekirkes overlevelse! Vi har brug for mange flere penge om året for at sognets økonomi kan hænge sammen. Hvorfor er situationen nu så tilspidset? Når jesuitterne forlader Stenosgade endegyldigt i august 2015, skal menigheden for første gang nogensinde stå for at betale alle regninger selv. Det har vi aldrig prøvet før. Vi har været vant til, at når noget gik i stykker, at når noget skulle anskaffes, at når noget skulle besluttes, ja så var der nogen der tog hånd om udfordringerne. Det er slut nu. Så kære medejer. Kan man sætte pris på et medejerskab? Hvad koster en varm kirke, en præsts løn, et orgel med lyd i, en messehagel uden huller, en bil, et uendeligt antal kopper kaffe, en bøtte maling, stearinlys i lange baner, en salmebog, studiekredse og sammenkomster, 10 minutters klokkeringning, en lejlighed, en voldsom mængde kilowatt-timer, en kopimaskine, rengøring & vask, en blomstersmykket kirke, en elektrikers timeløn, røgelsesduft, en menighedsudflugt, undervisningsmaterialer? Og en liter sødmælk til kaffen? Hvad koster det at drive et fællesskab, som DU også er en del af? Kan der skæres betragteligt i vores budgetter? Næppe. Vi kunne nedbringe nogle af de faste udgifter til f.eks. belysning i kirken ved mere energivenlige pærer uden at investeringerne bliver alt for store. Overordnet set er udgifterne ved sognets drift ikke for store. Indtægterne er desværre alt for få. Så har vi brug for pengene? Flere ting i kirkerummet trænger meget kraftigt til istandsættelse. Vi håber, at der kommer mere børne- og ungdomsarbejde i menigheden. I fremtiden skal vi selv betale husleje og biludgifter for præsterne. Det er der ikke plads til inden for den nuværende økonomiske ramme. Vi har sagt farvel til vores sakristan, som fandt andet arbejde. Godt det samme, for uden jesuitterorden ville vi slet ikke have råd til flere aflønnede personer. Langt det meste arbejde må gøres frivilligt, og du er hjerteligt velkommen! Vi har brug for alles bidrag. Også dig, som er på SU, overførselsindkomst og dig som lever alene på folkepensionens grundbeløb. Bispedømmet anbefaler at man MINDST giver 1 % af sin indkomst før skat. 10

11 HUSK AT DIN KIRKESKAT ER FRADAGSBERETTIGET HOS SKAT, SÅ DU HAR RÅD TIL AT BETALE MERE! Her kan du se en statistik over, hvor mange som er tilmeldt kirkeskatten samt hvor meget folk egentligt betaler: Antal kirkeskattebetalere Samlede kirkeskatteprovenu kr kr kr kr Størsteparten af vores skattebetalere bidrager med et ganske pænt beløb på årsbasis, som du kan se i nedenstående skema. Vi skal bare have flere til at tilmelde sig. 100 Beløb Som statistikken viser, er vi steget i kirkeskat over de sidste tre år. Det er godt og helt nødvendigt. Og hvis du i dag allerede er tilmeldt skatteordningen, vil vi rigtig gerne sige tak for dit engagement! Det er ingen selvfølge. Tilmeld dig eller forhøj din kirkeskat via dette link: Hvis du har brug for hjælp til tilmelding kan du kontakte Jesu Hjerte Kirkes skatteudvalg på følgende mail: Med venlig hilsen Rasmus Kaare Frederiksen Jesu Hjerte Kirkes skatteudvalg 11

12 Den, der synger, beder dobbelt -sagde den Hellige Sankt Augustin,..for der sker et eller andet, når man synger. Det har vi længe anet i Kirken. Og nu i 2015 kan man læse, at en gruppe tyske forskere fra universitetet i Frankfurt har bevist, at når man synger, så sker der en stigning i blodet af immunoglobulin A og hydrocortison, der begge styrker immunforsvaret. I slutning af november, lørdag før 1. søndag i advent, samledes en lille gruppe fra Jesu Hjerte Kirke og Nazaret Kirke (folkekirken) til en økumenisk kirkevandring med sang. Vi var en gruppe på ca. 15. Turen begyndte i Jesu Hjerte Kirke med en bøn ved p. Stefano. Derefter trodsede vi vintertemperatur og kold vind, og drog langs søerne, syngende advents-og julesalmer på flere sprog med enkelte Taize sange ind imellem, alt sammen akkompagneret på guitar af Ella fra Focolare. Det var svært på forhånd at sige, hvilken modtagelse man ville få. Men der var i hvert fald flere, bl.a. småbørnsforældre, der smilede, da julen tonede frem over søerne blandet med den svage vintersol. Folk så venligt, og nogle interesserede, på os. Der var endda en far med sin lille søn i sin Christiania cykel, der fulgte med vores lille syngende gruppe et godt stykke af vejen. Ja, der sker et eller andet, når man synger sammen. Sang er dobbeltbøn. Vi sluttede efter 1½ times vandring i Nazaret Kirkes lokaler med varm kakao og boller. Og vi var enige om, at det her kunne vi godt gøre igen til næste år. Natalie Madden/Birte Mandrup 12

13 Stenoklubben Stenoklubbens og Jesu Hjerte Kirkes menighedsudflugt, som normalt finder sted i maj måned, er i år flyttet til august. Onsdag den 12. august, hvor turen går til bl.a. Birgittinerinderne i Maribo kloster. Nærmere program for dagen følger, med opslag i kirken og på hjemmesiden, samt i næste nummer af sognebladet. Pris for turen kr. 100,-. Henvendelse til Birte Mandrup på eller tlf Jesu Hjerte Kirkes Adventsprojekt I forbindelse med Advent i 2014 indsamlede Jesu Hjerte menighed dametøj, varmt vintertøj og andre gaver til Reden International på Vesterbro. Menigheden bidrog med ca. syv flyttekasser tøj samt diverse gaver. Alt sammen blev afleveret af Mate og Pastor Stefano til Reden International til fordel for kvindelige ofre af menneskehandel i nærområdet. Mange tak til alle, der bidrog til projektet! Natalie Madden Hellig tre kongers fest - 13

14 Fastelavn i Sankt Ansgars Kirke søndag den 15. februar 14

15 Kalender Sankt Ansgars Kirke () Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke () I er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl I SAK er der hver måned, den anden torsdag, åben mellem og Der er mulighed for tilbedelse, forbøn og for samtale, eller blot for at nyde stilheden. Afsluttes med sakramental velsignelse ca Ligeledes er der hver fredag kl tilbedelse i SAK inden messen kl Marts SAK SAK Søn d. 1. kl Familiemesse Ons d. 4. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 6. kl Efter messen Korsvejsandagt Fre d. 6. kl Korsvej på dansk efter den danske messe. Kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Lør d. 7. kl sognedag med katekese Pavens Fastebudskab v/pastor Stefano Lør d. 7. kl Voksenkatekese: Visdommen Sophia ved Susan Skovborg Roed Ons d. 11. kl Trosvandring i U-lokalet Fre d. 13. kl efter messen Korsvejsandagt Fre d. 13. kl Åben dør. Personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a Fre d. 13. kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Fre d. 13. kl Fasteretræte med mulighed for skriftemål Lør d. 14. kl Rengøring af kirken Tirs d. 17. kl Stenoklubben, Carl Nielsen 150 år v/ Elly Bruunshuus (se opslag) Ons d. 18. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten Fre d. 20. kl Efter messen Korsvejsandagt, derefter kl Retræteaften med oplæg, mulighed for skriftemål og med bodsandagt. Vågenat afsluttende med morgenmesse kl med efterfølgende morgenmad Fre d. 20. kl Koncert med kor fra Cambridge SAK Fre d. 20. kl Familiefredag. Messe og fællesspisning. Alle er velkomne. Kr. 50,- for voksne, børn gratis SAK Fre d. 20. Kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Lør d. 21. kl Tro og Lys, Tag mit kors op og følg mig. Bazar forberedes. Stenosgade 4b Søn d. 22. kl Tro og Lys-bazar i menighedssalen, Stenosgade 4b 15

16 SAK SAK ALLE SAK Ons d. 25. kl KÆK møde i menighedssalen- Diakon Davide De Nigris fortæller om sig selv og sin store familie Ons d. 25. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 27. kl Efter messen Korsvejsandagt Fre d. 27. kl Forsonings-og helbredelsesmesse /skriftemål , messe , tema: De dødfødte og aborterede børn Fre d. 27. Kl Korsvej på dansk efter den danske messe. Kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Lør d. 28. kl Rengøringsdag. Alle fra menigheden opfordres til at møde op og hjælpe med at gøre hovedrengøring i kirken kl NUK til bowling i DGI byen Lør d. 28. ved sengetid: Husk at stille uret til sommertid! Søn d. 29. kl Palmesøndag, Indvielse af grenene, procession og messe ved biskop Kozon Søn d. 29. kl Palmesøndag, procession med Palmevielse, begynder i menighedssalen Søn d. 29. Palmesøndag fejres ved hver af de sædvanlige tre søndagsmesser. Tirs d. 31. kl Oliemessen. Indvielse af sygeolie, katekumenolie og den hellige Krisam April Tors d. 1. kl Messe SAK Tors d. 2. Skærtorsdag. Kl dansk-fransk messe. Kl engelsk messe Tors d. 2. kl Skærtorsdags pontifikalmesse, derefter er kirken åben til midnat Tors d. 2. kl Skærtorsdag. Liturgi, tilbedelse af Det helligste sakramente indtil kl Fre d. 3. kl Langfredagsliturgi Fre d. 3. kl Langfredag med Roskildepassionen (Johannespassionen) SAK Fre d. 3. Langfredagsliturgi kl dansk-fransk, kl engelsk SAK Lør d. 4. Påskevigilie. Kl engelsk, kl dansk-fransk Lør d. 4. kl Påskevigilien begynder. Efter Påskefejringen indbydes til reception i menighedssalen Lør d. 4. kl Påskenatsliturgi. Derefter kan vi ønske hinanden Glædelig Påske i menighedssalen. NB: der er INGEN italiensk messe kl Søn d. 5. kl Påskedags pontifikalmesse Søn d. 5. kl Påskedags højmesse SAK Søn d. 5. Påskesøndag fejres ved hver af de sædvanlige tre søndagsmesser Man d. 6. kl påskedags messe (ingen andre messer den dag) 16

17 SAK Man d. 6. kl Påskedag, sungen messe Man d. 6. INGEN MESSE Ons d. 8. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 10. kl Åben dør, personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a Lør d. 11. kl Voksenkatekese: Den hellige Augustin ved sr. Hildegard Madsen Søn d. 12. kl Børnenes 1. hellige kommunion Ons d. 15. kl Trosvandring i U-lokalet SAK Fre d. 17. kl Familiefredag. Messe og fællesspisning. Alle er velkomne. Kr. 50,- for voksne, børn gratis Tirs d. 21. kl Stenoklubben. Kødets opstandelse, Kirkens tro, v/p.lars Messerschmidt se opslag Ons d. 22. kl KÆK-møde i menighedssalen. Pastor Daniel Nørgaard fortæller om sin påske i Nuuk, Grønland Ons d. 22. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 24. kl Forsonings-og helbredelsesmesse /skriftemål , messe kl SAK Lør d. 25. NUK spisning og filmhygge kl SAK Søn d. 26. Sankt Cæcilia Børnekor synger til messen kl Søn d. 26. kl Ukrainsk messe. 10 års jubilæum for den ukrainske menighed her i Sankt Ansgar Ons d. 29. kl Trosvandring i U-lokalet Maj Lør d. 2. kl Voksenkatekese: Temperaturen på kirken ved Jakob Egeris Thorsen. kl Aftenmesse med efterfølgende maj-andagt med procession til haven og en lille maj-reception Ons d. 6. kl KÆK skovtur til Sydvest Sjælland Ons d. 6. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 8. kl Åben dør, personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a Ons d. 13. kl Trosvandring i U-lokalet Tors d. 14. kl Kristi Himmelfarts Højmesse (ingen andre messer den dag) Tors d. 14. kl Kristi Himmelfart Messe SAK Fre d. 15. kl Familiefredag. Messe og fællesspisning. Alle er velkomne. Kr. 50,- for voksne, børn gratis Man d. 18. kl Foredrag: Den nye Pinse v/p. Lars Messerschmidt. Indgang 4b 17

18 ALLE SAK Ons d. 20. kl Sidste Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Lør d. 23. kl Firmelse af City-menighedernes unge ved biskop Ceslaw Kozon i Marmorkirken Lør d. 23. kl NUK tur til Statens Museum for Kunst Søn d. 24. kl Pinsedags pontifikalmesse Søn d. 24. kl Pinsedag Man d. 25. kl pinsedags messe (ingen andre messer den dag) Ons d. 27. kl Trosvandring i U-lokalet Fre d. 29. kl Forsonings-og helbredelsesmesse /skriftemål , messe SAK ALLE SAK Fre d. 29. kl Koncert med DKDM Voices kor bestående af Det Kongelige Danske Musikkonservatories studerende Søn d. 31. Valfart til Aasebakken. Søn d. 31. Ingen messer i Sankt Ansgars Kirke den dag Søn d. 31. Ingen dansk messe i Sakramentskirken. Pontifikal højmesse på fransk med firmelse kl Søn d. 31. Som sædvanlig messer kl og Diakonvielse den 24. januar

19 Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Reg nr Kontonr Sakramentskirken Reg nr Kontonr Jesu Hjerte Kirke Reg nr Kontonr Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Vita Trolle Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller Stine Møller Charlotte Simonsen Adam Schwartz Diakon Davide De Nigris Pastor Daniel Jimenez Raga Pastor Daniel Nørgaard Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webansvarlig Clarice Scott Joan Cambell Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Daniel Nørgaard Pastor Fredrick Thevaraj Pastor Robert Culat Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska Birte Mandrup, Stenoklubben, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Diakon Mate Rada Pastor Stefano Tarquini Pastor Niels Engelbrecht I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og . 19

20 Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl messe Lørdage kl søndagsmesse Søndage kl (højmesse) 2. og 4. søndag kl Ukrainsk messe Kirkernes messetider kl Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl Sankt Skriftemål: Ansgars onsdag Kirke og lørdag Bredgade , 1260 eller K efter aftale med præsterne. Sakramental Hverdage tilbedelse: (mandag-fredag) Tirsdag og onsdag kl Sognepræst Fredag og Daniel lørdag Nørgaard, tlf , kl præst: Søndage Daniel Jimenez Raga, tlf , kl (højmesse) 2. og 4. søndag kl Ukrainsk messe Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl Spansk messe Søndag Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl Dansk Højmesse Tilbedelse fredag kl Fransk messe Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter kl. aftale med Engelsk præsterne. messe Tirsdag Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf , kl Messe (kun i skoletiden) Onsdag 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf , kl Novena og engelsk messe Sakramentskirken Fredag Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl Sakramental tilbedelse Søndag kl Dansk Messe Højmesse Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf , kl Fransk messe Præst for engelsktalende: Frederick Anton Thevaraj, kl tlf. Engelsk , messe Præst Tirsdag for fransktalende: Robert Culat, tlf kl. 4676, Sakramental tilbedelse Onsdag kl Novena og engelsk messe Jesu Hjerte Sognepræst: Kirke - Daniel Stenosgade Nørgaard, 4A, 1616 tlf København 2118, V Søndag Præst for engelsktalende; Fredrick Anton Thevaraj, kl tlf. Højmesse , Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf kl. 4676, Messe Jesu Hverdag Hjerte (mandag-fredag) Kirke Stenosgade 4A, 1616 København kl V Messe Lørdag Søn- og helligedage kl Højmesse Italiensk søndagsmesse 1. og 3. søndag i måneden kl Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag Hverdag i måneden (mandag-fredag) kl Messe Kroatisk messe 1. fredag Lørdag i måneden kl Italiensk Jesu Hjerte søndagsmesse Andagt Mandag 1. og 3. søndag i måneden kl. kl Messe Møde ef. i den ekstraord. stille bønsgruppe ritus. Tirsdag 2. søndag i måneden Efter kl messen Kroatisk kl : messe Rosenkransbøn 1. fredag i måneden kl Jesu Hjerte Andagt Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf , Mandag kl Møde i den stille bønsgruppe 2. præst: Stefano Tarquini, tlf , Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Kirkens Sognepræst: kontor tlf. Niels 2985 Engelbrecht, 6080 tlf , Tlf , Fax

december februar 2014/15

december februar 2014/15 marts maj 2014 1 december februar 2014/15 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Generalvikar-skiftet i Jesu Hjerte Kirke, mandag den 1. september 2014 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 20131 februar 2014 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Krybbescene fra Jesu Hjerte Kirkes altertavle Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke forår 2013 Ærkebiskop Henryk Nowacki, Apostolsk nuntius, besøg i januar. Sankt Ansgars Kirkes,

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke marts 2012 maj 2012 1 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken forår 2012 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke juni august 2017 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Oliemessen tirsdag den 11. april 2017 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Sankt Ansgar nsg Kirke

Sankt Ansgar nsg Kirke Sankt Ansgar nsg Kirke Marts-maj 2010 1 884_menighedsblad_2010_marts-maj.indd 1 03-03-2010 07:52:29 Sankt Ansgars Kirke marts-maj 2010 Sankt Ansgars kirkes sogneblad udgives af kirkens menighedsråd. Ansvarshavende

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke september november 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke efterår 2013 Forside: Menighedernes grillfest 24. august 2013 Sankt Ansgars Kirkes,

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke juni 2012 august 2012 1 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2012 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd.

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade

250 års. Katolsk Kirke. i Bredgade 250 års Katolsk Kirke i Bredgade Kontakt Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 København K www.sanktansgar.dk Tlf. 3313 3762 sogn@sanktansgar.dk Layout Zofia Zelazny Den katolske Kirke er ikke så kendt

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 1 2011 marts

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 1 2011 marts Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 1 2011 marts 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad Jesu Hjerte Kirke i Randers Sogneblad Marts - April - Maj 2016 Hvad laver en sognepræst? For nylig spurgte en firmand mig: Er det her dit eneste arbejde? Hvad laver en sognepræst egentlig, når det ikke

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Sognebladets redaktion. Menighedsråd

Sognebladets redaktion. Menighedsråd Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) P. Gerhard Sanders S.J. (ansvarshavende redaktør) Anne Marie Raft og Elisabeth Jørgensen (layout) e-mail: sogneblad@jesuhjertekirke.dk Deadline for næste

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011 Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 3 juni 2011 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@jesuhjertekirke.dk

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december-februar 2016/2017 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Fra Pavens besøg i Malmø den 1. november 2016 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 2010 november

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 2010 november Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 4 2010 november 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Marts 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Marts 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 23 Marts 2015 - Maj 2015 Kære venner! Først og fremmest vil jeg sige godt nytår til jer alle sammen og tak for året, der er gået. Vort sogn er velsignet med mange

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 1

Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 1 Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 1 Sankt Ansgar Kirke december 2010 februar 2011 Sankt Ansgar kirkes sogneblad udgives af kirkens menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Ord fra sognepræsten - af p. Michal Bienkowski 1

Ord fra sognepræsten - af p. Michal Bienkowski 1 Ord fra sognepræsten - af p. Michal Bienkowski 1 Korsvejen & VEJEN KRISTUS er VEJEN. Korsvejen har været VEJENS vej. Den tilhører HAM. Korsvejen er også vejen til VEJEN. Der findes ingen vej til VEJEN

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

LUMEN nr. 92 December 2014

LUMEN nr. 92 December 2014 LUMEN LUMEN nr. 92 December 2014 1 Sankt Mariæ Kirke, Vor frue af rosenkransen Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag

Læs mere

TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015

TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015 TOFTEPOSTEN nyhedsblad om livet i Toftehaven februar/marts 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 8 Fredag d. 26. feb. Kl. 14-16 Åben Kirke Lørdag d. 27. feb. Kl. 13.30 Kl. 16.00

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009

Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Skt. Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 Referat af menighedsrådsmødet onsdag den 22. oktober 2009 Til stede: Pastor Niels Engelbrecht, Pastor Daniel Nørgaard, Pastor

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Danmarks Katolske Kvindeforening

Danmarks Katolske Kvindeforening 1 Indhold DKKFs nye bestyrelse Hilsen fra landslederen v/ Anette Macko Kvindernes internationale Bededag v/ Marianne Plum Dalumretræte 2013 v/ Birgit Clausen Weekend i Maribo hos Birgittasøstrene Medlemsmøde

Læs mere