marts maj 2014 marts - maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marts maj 2014 marts - maj 2015"

Transkript

1 marts maj marts - maj 2015

2 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Diakonvielse 24. januar 2015 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktion. Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Karen Frederikke Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Merete Segalt, Birte Mandrup m. fl. Sats og tryk: Stenby Tryk A/S Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Tlf Sakramentskirken Nørrebrogade København N Tlf Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf Biskop Kyril af Jerusalem, der døde i år 387, har givet en meget smuk beskrivelse af, hvordan man modtager kommunionen: Når du kommer frem, så hold ikke håndledene stive eller fingrene spredte, men gør den venstre hånd til en trone oven på den højre, som om den skulle tage imod en konge. Bøj håndfladen, tag imod Kristi legeme og sig derefter Amen. Når du har helliget dine øjne ved at se på det hellige legeme så spis det. Se til at du ikke taber noget af det, for hvis du taber noget, er det som om du mistede et af dine lemmer. Sig mig: hvis nogen gav dig noget guldstøv, ville du så ikke sørge for ikke at tabe noget og miste det? Hvor meget forsigtigere bør du så ikke sørge for ikke at miste en krumme af det som er dyrebarere end guld og ædelstene? Når du har taget imod Kristi legeme, gå da til kalken med blodet. Stræk ikke hænderne frem, men bøj dig og sig Amen i tilbedelse og ærefrygt ( ) Mens du venter på bønnen, tak da Gud som har gjort dig værdig til så store mysterier. 2

3 Præsten skriver Når vi præsters tid alt for ofte går med administrative opgaver, som at sørge for at finde penge til kirken og følge op på vedligeholdelse af bygninger, så er det befriende, når folk fra menigheden pludselig bringer et emne op, der virkelig er væsentligt for vores tro. Det skete på et menighedsrådsmøde i Sakramentskirken, hvor vi kom til at drøfte modtagelsen af kommunionen. Hvis der er et område, der er vigtigt for os katolikker, så er det netop vores messer og messens højdepunkt: forvandlingen og modtagelsen af Jesu Legeme og Blod. Selvom Gud selv ikke lider overlast eller bliver større eller mindre af måden vi behandler Kristi Legeme og Blod på, så har det meget stor betydning for hver enkelt troende og for menigheden, hvordan vi opfører os over for det, som er allerhelligst. Mine ydre handlinger hjælper mig til at mindes, og til bedre at udleve det som Kirken lærer. Derfor er de ydre tegn, som at gøre knæfald for tabernaklet, når man kommer ind i kirken, og at modtage kommunionen på en værdig måde, meget vigtige. Vi præster vil i marts måned i forbindelse med messerne hjælpe til en bedre forståelse af hvordan kommunionen skal modtages. Men jeg har også lovet Menighedsrådet ved Sakramentskirken her i bladet at understrege, at man ikke må tage Kristi Legeme med sig og dyppe det i kalken med Kristi Blod. Der er flere grunde til dette. Dels sagde Jesus jo Skærtorsdag Tag det og drik, og dels kommer der et skær af tagselvbord over det, når man selv dypper og ikke får rakt og tager imod kalken. Men mest problematisk er det, at dråber af Kristi Blod havner på gulvet, og mange folk dypper fingrene ned i Kristi Blod, hvilket ikke er særlig hygiejnisk. Hvis man ikke kan lide at drikke af samme kalk som andre, må man undvære at drikke af kalken og huske på, at man modtager Kristus fuldt ud i brødets skikkelse. Husk at der er større sundhedsrisiko ved at køre i bus end ved at drikke af samme kalk. Vi præster, der tømmer kalken til sidst, er jo heller ikke mere syge end andre. Disse regler skal som sagt ikke bruges til at slå nogen i hovedet med, men til at få os til at leve forholdet til Alterets Sakramente på den bedst mulige måde. Pastor Daniel Nørgaard 3

4 Nyt fra sognene Nyt fra menighedsrådsformanden, Kære menighed, Hvis ikke det allerede er sket, så sker det ganske snart: Lucius reliquiet kommer tilbage i sit nyistandsatte reliquiar. Ganske vist har ejeren af reliquiet, Nationalmusset, fået undersøgt kraniets alder ved kulstof 14 metoden, og har måttet konstatere, at kraniet ikke kan stamme fra pave Lucius, der døde i år 254, da kraniet stammer fra en mand i halvtredsårs alderen, der døde omkring år 350! Men nu har kraniet været æret som Lucius siden middelalderen, og der er derfor ingen grund til at kalde ham noget andet. Så velkommen tilbage, kære Lucius! Og mens jeg nu er ved helgener: Antonius af Padova, helgendag den 13. juni. En af Italiens og Europas mest kendte helgener. Og højt skattet af folk, som har glemt handsker, buskort, cykel eller nøgler. Så hjælper det at påkalde den hellige Antonius. Og når man så genfinder sine ting, er det en god skik at betale den hellige Antonius. I Sankt Ansgars Kirke er Antonius bøssen til venstre, når man kommer ind i kirken. Antonius-pengene går til hjælp til folk, der er i akut nød for hjælp. Det kan være udlændinge på ferie, der er blevet bestjålet og nu har brug for penge til en dags mad og hotel, eller til en enlig mor på overførselsindkomst, eller andet. Der kommer mange forespørgsler, men det er som om Antonius er ved at tørre ud. Måske er vi blevet så rige, at vi bare køber nye handsker eller en ny cykel, når vi ikke kan finde den gamle. Men tænkt gerne på Sankt Antonius! God fastetid og velsignet påsketid til jer alle formand Ulla Skift i Sankt Ansgars menighedsråd Et af Sankt Ansgars Kirkes menighedsrådsmedlemmer, Son Habekost Bui, flytter fra menigheden og udtræder derfor af menighedsrådet. Han afløses af Charlotte Simonsen. Sons hustru, Ingeborg Habekost Bui, sad i menighedsrådet , og begge har været utroligt engagerede i menigheden. Med deres trofasthed og dygtighed har de gjort meget for os, og de kommer til at være en gevinst for deres nye menighed. Vi siger tusind tak for deres indsats og ønsker dem alt godt fremover. Med venlig hilsen Sognepræsten 4

5 Nye diakoner Lørdage den 24. januar blev tre diakoner viet i Sankt Ansgars Kirke. De er Gilberto Vinciguerra (tidligere praktikant ved Skt. Ansgars Kirke), Mate Rada (praktikant ved Jesu Hjerte Kirke) og Davide De Nigris (praktikant ved Sankt Ansgars Kirke). De to sidste træder som diakoner ind i menighedsrådet i hver deres sogn. Menighederne har stor glæde af deres tilstedeværelse, og vi glæder os til at se dem præsteviet til sommer, selvom det også kan betyde, at de rykkes videre til andre sogne. Generalprøve De nye diakoner 5

6 Vision Plus 1 million I Sankt Ansgars Kirke kører nu en kampagne for at hente en million kroner mere om året i kirkeskat. En del medlemmer er blevet ringet op, og endnu flere vil blive kontaktet telefonisk eller per brev. Den 10. februar havde 40 nye medlemmer tilmeldt sig kirkeskat siden vi begyndte kampagnen i december, men vi skal have flere hundrede ikke-betalere til at betale, før end økonomien falder på plads. Læs meget mere på sanktansgar.dk. Afstemning af Højmessetidspunkt I Jesu Hjerte Kirke blev menighedsrådet bedt om at overveje hvorvidt Højmessen kunne flyttes fra kl til Derfor foretog man en afstemning blandt menigheden og resultatet blev, at flertallet ønskede at bibeholde Højmessen kl Menighedsrådsformand Denice Jørgensen Afsked med sakristan i Jesu Hjerte Kirke Søndag den 4. januar, Herrens åbenbarelse, tog vi ved en reception ved kirke- 6

7 kaffen afsked med vores sakristan gennem 7 år, Alexander Wettendorff, som pr. januar har fået nyt job. Foruden en takketale ved messen af sognepræsten, holdt Stig Sørensen, tidl. formand for menighedsrådet, en flot tale med stor tak til Alexander for hans store arbejde i kulissen, hans venlige facon, hans engagement og pligtfølelse for Kirken. Menigheden havde samlet ind til en pengegave over 2 søndage, som sammen med Pavens bog og stor buket blomster blev overrakt Alexander, der så glad ud! Unge fra menigheden havde arrangeret en flot reception med rigelig mad og vin. Birte Mandrup Sakramentskirkens ministranter belønnet Det er nu snarere reglen end undtagelsen at vi har 10 ministranter til de danske søndagsmesser i Sakramentskirken. Menigheden har stor glæde af ministranternes tjeneste og har derfor også villet belønne den fine indsats. Det blev gjort i juleferien, hvor de ministranter, der havde mulighed for det, fik foræret en tur i Tivoli med turpas. Det blev til en rigtig hyggelig eftermiddag og en god mulighed for at fasttømre venskabet mellem vore ministranter. 7

8 Nyt gulv i Sakramentskirken I august 2014 blev krypten under Sakramentskirken oversvømmet pga. skybrud, og linoleumsgulvet blev for tredje gang ødelagt. Da forsikringsselskabet ikke længere ville tegne forsikring med os, med mindre vi fik lavet ny belægning af gulvet, er vi blevet nødt til at lægge klinker i stedet. Gulvet stod færdigt i februar 2015, og det er en løsning, vi er meget glade for. Det har dog også været en dyr investering, da forsikringen kun dækker selve udbedrelsen af skaden og ikke de nye klinker. Menigheden kommer derfor til at skulle betale ca kr. for gulvet. Dermed forøges menighedens udgifter i 2015 med 25 %. Lad os håbe, at endnu flere vil tilmelde sig kirkeskat. Det sker i kirken Fasteretræte i Sankt Ansgars Kirke Fredag den 13. marts kl er der mulighed for en tid til overvejelse af fastens temaer. Der vil være en lille gudstjeneste og et kort oplæg ved diakon Davide De Nigris og sidenhen mulighed for fordybelse og forberedelse til skriftemål. Afslutningstidspunktet står åbent, så man kan gå hjem, når man har lyst. Retræten er åben for alle menigheder. Korsvejsandagter i Sankt Ansgars Kirke Hver lørdag i fastetiden går vi korsvejsandagt i kirken kl med efterfølgende messe kl

9 Nu er der NUK! DUKs lokalforening, Nørrebros Unge Katolikker, er ved at starte op igen med aktiviteter for børn i alderen 6 til 18 år. De mødes den fjerde lørdag i måneden, skiftevis med aktiviteter ved kirken og ude i byen. Programmet for forårssæsonen ser sådan ud: 28. marts: Bowling i DGI-byen. Vi mødes kl ved Sakramentskirken. 25. april: Spisning og filmhygge i krypten. Vi mødes kl maj: Statens Museum for Kunst. Vi mødes kl ved Sakramentskirken. For mere information og for tilmelding kontakt Katrine Ørum på eller tlf Ny gammel korsvej i Sakramentskirken Fra kirkens gemmer har vi hentet 14 gamle og meget smukke billeder fra kirkens gamle korsvejsstationer frem. De er lige før fastetidens begyndelse kommet op at hænge i kirkens galleri med syv i hver side. De er bestemt værd at stoppe op ved, og vi vil gøre dette i fællesskab i forbindelse med fredagsmesserne i fastetiden. Faktisk kommer der til at være trængsel om dem, da der både vil være korsvej på dansk og på engelsk. I marts måned er der således korsvejsandagt på dansk i Sakramentskirken den 6. og den 27. efter den sædvanlige messe kl I marts måned vil der også være korsvejsandagt på engelsk kl og efterfølgende engelsk messe den 6., 13., 20. og 27. 9

10 I sidste nummer af sognebladet redegjorde Sankt Ansgar for deres økonomiske situation. Nu er det Jesu Hjerte Kirkes tur. Kære medejer af Jesu Hjerte Kirke! Giv dig selv en gave, som kan holde i mange år: Din sognekirkes overlevelse! Vi har brug for mange flere penge om året for at sognets økonomi kan hænge sammen. Hvorfor er situationen nu så tilspidset? Når jesuitterne forlader Stenosgade endegyldigt i august 2015, skal menigheden for første gang nogensinde stå for at betale alle regninger selv. Det har vi aldrig prøvet før. Vi har været vant til, at når noget gik i stykker, at når noget skulle anskaffes, at når noget skulle besluttes, ja så var der nogen der tog hånd om udfordringerne. Det er slut nu. Så kære medejer. Kan man sætte pris på et medejerskab? Hvad koster en varm kirke, en præsts løn, et orgel med lyd i, en messehagel uden huller, en bil, et uendeligt antal kopper kaffe, en bøtte maling, stearinlys i lange baner, en salmebog, studiekredse og sammenkomster, 10 minutters klokkeringning, en lejlighed, en voldsom mængde kilowatt-timer, en kopimaskine, rengøring & vask, en blomstersmykket kirke, en elektrikers timeløn, røgelsesduft, en menighedsudflugt, undervisningsmaterialer? Og en liter sødmælk til kaffen? Hvad koster det at drive et fællesskab, som DU også er en del af? Kan der skæres betragteligt i vores budgetter? Næppe. Vi kunne nedbringe nogle af de faste udgifter til f.eks. belysning i kirken ved mere energivenlige pærer uden at investeringerne bliver alt for store. Overordnet set er udgifterne ved sognets drift ikke for store. Indtægterne er desværre alt for få. Så har vi brug for pengene? Flere ting i kirkerummet trænger meget kraftigt til istandsættelse. Vi håber, at der kommer mere børne- og ungdomsarbejde i menigheden. I fremtiden skal vi selv betale husleje og biludgifter for præsterne. Det er der ikke plads til inden for den nuværende økonomiske ramme. Vi har sagt farvel til vores sakristan, som fandt andet arbejde. Godt det samme, for uden jesuitterorden ville vi slet ikke have råd til flere aflønnede personer. Langt det meste arbejde må gøres frivilligt, og du er hjerteligt velkommen! Vi har brug for alles bidrag. Også dig, som er på SU, overførselsindkomst og dig som lever alene på folkepensionens grundbeløb. Bispedømmet anbefaler at man MINDST giver 1 % af sin indkomst før skat. 10

11 HUSK AT DIN KIRKESKAT ER FRADAGSBERETTIGET HOS SKAT, SÅ DU HAR RÅD TIL AT BETALE MERE! Her kan du se en statistik over, hvor mange som er tilmeldt kirkeskatten samt hvor meget folk egentligt betaler: Antal kirkeskattebetalere Samlede kirkeskatteprovenu kr kr kr kr Størsteparten af vores skattebetalere bidrager med et ganske pænt beløb på årsbasis, som du kan se i nedenstående skema. Vi skal bare have flere til at tilmelde sig. 100 Beløb Som statistikken viser, er vi steget i kirkeskat over de sidste tre år. Det er godt og helt nødvendigt. Og hvis du i dag allerede er tilmeldt skatteordningen, vil vi rigtig gerne sige tak for dit engagement! Det er ingen selvfølge. Tilmeld dig eller forhøj din kirkeskat via dette link: Hvis du har brug for hjælp til tilmelding kan du kontakte Jesu Hjerte Kirkes skatteudvalg på følgende mail: Med venlig hilsen Rasmus Kaare Frederiksen Jesu Hjerte Kirkes skatteudvalg 11

12 Den, der synger, beder dobbelt -sagde den Hellige Sankt Augustin,..for der sker et eller andet, når man synger. Det har vi længe anet i Kirken. Og nu i 2015 kan man læse, at en gruppe tyske forskere fra universitetet i Frankfurt har bevist, at når man synger, så sker der en stigning i blodet af immunoglobulin A og hydrocortison, der begge styrker immunforsvaret. I slutning af november, lørdag før 1. søndag i advent, samledes en lille gruppe fra Jesu Hjerte Kirke og Nazaret Kirke (folkekirken) til en økumenisk kirkevandring med sang. Vi var en gruppe på ca. 15. Turen begyndte i Jesu Hjerte Kirke med en bøn ved p. Stefano. Derefter trodsede vi vintertemperatur og kold vind, og drog langs søerne, syngende advents-og julesalmer på flere sprog med enkelte Taize sange ind imellem, alt sammen akkompagneret på guitar af Ella fra Focolare. Det var svært på forhånd at sige, hvilken modtagelse man ville få. Men der var i hvert fald flere, bl.a. småbørnsforældre, der smilede, da julen tonede frem over søerne blandet med den svage vintersol. Folk så venligt, og nogle interesserede, på os. Der var endda en far med sin lille søn i sin Christiania cykel, der fulgte med vores lille syngende gruppe et godt stykke af vejen. Ja, der sker et eller andet, når man synger sammen. Sang er dobbeltbøn. Vi sluttede efter 1½ times vandring i Nazaret Kirkes lokaler med varm kakao og boller. Og vi var enige om, at det her kunne vi godt gøre igen til næste år. Natalie Madden/Birte Mandrup 12

13 Stenoklubben Stenoklubbens og Jesu Hjerte Kirkes menighedsudflugt, som normalt finder sted i maj måned, er i år flyttet til august. Onsdag den 12. august, hvor turen går til bl.a. Birgittinerinderne i Maribo kloster. Nærmere program for dagen følger, med opslag i kirken og på hjemmesiden, samt i næste nummer af sognebladet. Pris for turen kr. 100,-. Henvendelse til Birte Mandrup på eller tlf Jesu Hjerte Kirkes Adventsprojekt I forbindelse med Advent i 2014 indsamlede Jesu Hjerte menighed dametøj, varmt vintertøj og andre gaver til Reden International på Vesterbro. Menigheden bidrog med ca. syv flyttekasser tøj samt diverse gaver. Alt sammen blev afleveret af Mate og Pastor Stefano til Reden International til fordel for kvindelige ofre af menneskehandel i nærområdet. Mange tak til alle, der bidrog til projektet! Natalie Madden Hellig tre kongers fest - 13

14 Fastelavn i Sankt Ansgars Kirke søndag den 15. februar 14

15 Kalender Sankt Ansgars Kirke () Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke () I er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl I SAK er der hver måned, den anden torsdag, åben mellem og Der er mulighed for tilbedelse, forbøn og for samtale, eller blot for at nyde stilheden. Afsluttes med sakramental velsignelse ca Ligeledes er der hver fredag kl tilbedelse i SAK inden messen kl Marts SAK SAK Søn d. 1. kl Familiemesse Ons d. 4. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 6. kl Efter messen Korsvejsandagt Fre d. 6. kl Korsvej på dansk efter den danske messe. Kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Lør d. 7. kl sognedag med katekese Pavens Fastebudskab v/pastor Stefano Lør d. 7. kl Voksenkatekese: Visdommen Sophia ved Susan Skovborg Roed Ons d. 11. kl Trosvandring i U-lokalet Fre d. 13. kl efter messen Korsvejsandagt Fre d. 13. kl Åben dør. Personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a Fre d. 13. kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Fre d. 13. kl Fasteretræte med mulighed for skriftemål Lør d. 14. kl Rengøring af kirken Tirs d. 17. kl Stenoklubben, Carl Nielsen 150 år v/ Elly Bruunshuus (se opslag) Ons d. 18. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten Fre d. 20. kl Efter messen Korsvejsandagt, derefter kl Retræteaften med oplæg, mulighed for skriftemål og med bodsandagt. Vågenat afsluttende med morgenmesse kl med efterfølgende morgenmad Fre d. 20. kl Koncert med kor fra Cambridge SAK Fre d. 20. kl Familiefredag. Messe og fællesspisning. Alle er velkomne. Kr. 50,- for voksne, børn gratis SAK Fre d. 20. Kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Lør d. 21. kl Tro og Lys, Tag mit kors op og følg mig. Bazar forberedes. Stenosgade 4b Søn d. 22. kl Tro og Lys-bazar i menighedssalen, Stenosgade 4b 15

16 SAK SAK ALLE SAK Ons d. 25. kl KÆK møde i menighedssalen- Diakon Davide De Nigris fortæller om sig selv og sin store familie Ons d. 25. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 27. kl Efter messen Korsvejsandagt Fre d. 27. kl Forsonings-og helbredelsesmesse /skriftemål , messe , tema: De dødfødte og aborterede børn Fre d. 27. Kl Korsvej på dansk efter den danske messe. Kl Korsvej på engelsk og efterfølgende engelsk messe Lør d. 28. kl Rengøringsdag. Alle fra menigheden opfordres til at møde op og hjælpe med at gøre hovedrengøring i kirken kl NUK til bowling i DGI byen Lør d. 28. ved sengetid: Husk at stille uret til sommertid! Søn d. 29. kl Palmesøndag, Indvielse af grenene, procession og messe ved biskop Kozon Søn d. 29. kl Palmesøndag, procession med Palmevielse, begynder i menighedssalen Søn d. 29. Palmesøndag fejres ved hver af de sædvanlige tre søndagsmesser. Tirs d. 31. kl Oliemessen. Indvielse af sygeolie, katekumenolie og den hellige Krisam April Tors d. 1. kl Messe SAK Tors d. 2. Skærtorsdag. Kl dansk-fransk messe. Kl engelsk messe Tors d. 2. kl Skærtorsdags pontifikalmesse, derefter er kirken åben til midnat Tors d. 2. kl Skærtorsdag. Liturgi, tilbedelse af Det helligste sakramente indtil kl Fre d. 3. kl Langfredagsliturgi Fre d. 3. kl Langfredag med Roskildepassionen (Johannespassionen) SAK Fre d. 3. Langfredagsliturgi kl dansk-fransk, kl engelsk SAK Lør d. 4. Påskevigilie. Kl engelsk, kl dansk-fransk Lør d. 4. kl Påskevigilien begynder. Efter Påskefejringen indbydes til reception i menighedssalen Lør d. 4. kl Påskenatsliturgi. Derefter kan vi ønske hinanden Glædelig Påske i menighedssalen. NB: der er INGEN italiensk messe kl Søn d. 5. kl Påskedags pontifikalmesse Søn d. 5. kl Påskedags højmesse SAK Søn d. 5. Påskesøndag fejres ved hver af de sædvanlige tre søndagsmesser Man d. 6. kl påskedags messe (ingen andre messer den dag) 16

17 SAK Man d. 6. kl Påskedag, sungen messe Man d. 6. INGEN MESSE Ons d. 8. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 10. kl Åben dør, personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a Lør d. 11. kl Voksenkatekese: Den hellige Augustin ved sr. Hildegard Madsen Søn d. 12. kl Børnenes 1. hellige kommunion Ons d. 15. kl Trosvandring i U-lokalet SAK Fre d. 17. kl Familiefredag. Messe og fællesspisning. Alle er velkomne. Kr. 50,- for voksne, børn gratis Tirs d. 21. kl Stenoklubben. Kødets opstandelse, Kirkens tro, v/p.lars Messerschmidt se opslag Ons d. 22. kl KÆK-møde i menighedssalen. Pastor Daniel Nørgaard fortæller om sin påske i Nuuk, Grønland Ons d. 22. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 24. kl Forsonings-og helbredelsesmesse /skriftemål , messe kl SAK Lør d. 25. NUK spisning og filmhygge kl SAK Søn d. 26. Sankt Cæcilia Børnekor synger til messen kl Søn d. 26. kl Ukrainsk messe. 10 års jubilæum for den ukrainske menighed her i Sankt Ansgar Ons d. 29. kl Trosvandring i U-lokalet Maj Lør d. 2. kl Voksenkatekese: Temperaturen på kirken ved Jakob Egeris Thorsen. kl Aftenmesse med efterfølgende maj-andagt med procession til haven og en lille maj-reception Ons d. 6. kl KÆK skovtur til Sydvest Sjælland Ons d. 6. kl Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Fre d. 8. kl Åben dør, personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a Ons d. 13. kl Trosvandring i U-lokalet Tors d. 14. kl Kristi Himmelfarts Højmesse (ingen andre messer den dag) Tors d. 14. kl Kristi Himmelfart Messe SAK Fre d. 15. kl Familiefredag. Messe og fællesspisning. Alle er velkomne. Kr. 50,- for voksne, børn gratis Man d. 18. kl Foredrag: Den nye Pinse v/p. Lars Messerschmidt. Indgang 4b 17

18 ALLE SAK Ons d. 20. kl Sidste Bibelstudiekreds, Lukasevangeliet v/sognepræsten. Stenosgade 4a Lør d. 23. kl Firmelse af City-menighedernes unge ved biskop Ceslaw Kozon i Marmorkirken Lør d. 23. kl NUK tur til Statens Museum for Kunst Søn d. 24. kl Pinsedags pontifikalmesse Søn d. 24. kl Pinsedag Man d. 25. kl pinsedags messe (ingen andre messer den dag) Ons d. 27. kl Trosvandring i U-lokalet Fre d. 29. kl Forsonings-og helbredelsesmesse /skriftemål , messe SAK ALLE SAK Fre d. 29. kl Koncert med DKDM Voices kor bestående af Det Kongelige Danske Musikkonservatories studerende Søn d. 31. Valfart til Aasebakken. Søn d. 31. Ingen messer i Sankt Ansgars Kirke den dag Søn d. 31. Ingen dansk messe i Sakramentskirken. Pontifikal højmesse på fransk med firmelse kl Søn d. 31. Som sædvanlig messer kl og Diakonvielse den 24. januar

19 Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Reg nr Kontonr Sakramentskirken Reg nr Kontonr Jesu Hjerte Kirke Reg nr Kontonr Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Vita Trolle Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller Stine Møller Charlotte Simonsen Adam Schwartz Diakon Davide De Nigris Pastor Daniel Jimenez Raga Pastor Daniel Nørgaard Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webansvarlig Clarice Scott Joan Cambell Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Daniel Nørgaard Pastor Fredrick Thevaraj Pastor Robert Culat Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska Birte Mandrup, Stenoklubben, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Diakon Mate Rada Pastor Stefano Tarquini Pastor Niels Engelbrecht I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og . 19

20 Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade København K Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl messe Lørdage kl søndagsmesse Søndage kl (højmesse) 2. og 4. søndag kl Ukrainsk messe Kirkernes messetider kl Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl Sankt Skriftemål: Ansgars onsdag Kirke og lørdag Bredgade , 1260 eller K efter aftale med præsterne. Sakramental Hverdage tilbedelse: (mandag-fredag) Tirsdag og onsdag kl Sognepræst Fredag og Daniel lørdag Nørgaard, tlf , kl præst: Søndage Daniel Jimenez Raga, tlf , kl (højmesse) 2. og 4. søndag kl Ukrainsk messe Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl Spansk messe Søndag Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl Dansk Højmesse Tilbedelse fredag kl Fransk messe Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter kl. aftale med Engelsk præsterne. messe Tirsdag Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf , kl Messe (kun i skoletiden) Onsdag 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf , kl Novena og engelsk messe Sakramentskirken Fredag Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl Sakramental tilbedelse Søndag kl Dansk Messe Højmesse Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf , kl Fransk messe Præst for engelsktalende: Frederick Anton Thevaraj, kl tlf. Engelsk , messe Præst Tirsdag for fransktalende: Robert Culat, tlf kl. 4676, Sakramental tilbedelse Onsdag kl Novena og engelsk messe Jesu Hjerte Sognepræst: Kirke - Daniel Stenosgade Nørgaard, 4A, 1616 tlf København 2118, V Søndag Præst for engelsktalende; Fredrick Anton Thevaraj, kl tlf. Højmesse , Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf kl. 4676, Messe Jesu Hverdag Hjerte (mandag-fredag) Kirke Stenosgade 4A, 1616 København kl V Messe Lørdag Søn- og helligedage kl Højmesse Italiensk søndagsmesse 1. og 3. søndag i måneden kl Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag Hverdag i måneden (mandag-fredag) kl Messe Kroatisk messe 1. fredag Lørdag i måneden kl Italiensk Jesu Hjerte søndagsmesse Andagt Mandag 1. og 3. søndag i måneden kl. kl Messe Møde ef. i den ekstraord. stille bønsgruppe ritus. Tirsdag 2. søndag i måneden Efter kl messen Kroatisk kl : messe Rosenkransbøn 1. fredag i måneden kl Jesu Hjerte Andagt Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf , Mandag kl Møde i den stille bønsgruppe 2. præst: Stefano Tarquini, tlf , Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Kirkens Sognepræst: kontor tlf. Niels 2985 Engelbrecht, 6080 tlf , Tlf , Fax

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke marts maj 2014 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forside: Rør mig ikke! Af Fra Angelico, San Marco Firenze. Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sommeren 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sommer 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015

Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015 Sankt Knud Lavard Kirke Forår 2015 1 Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke Ansvarshavende redaktør: P. Marcos Romero Redaktør: Marta Castrillón Deadline næste nummer: 1.Maj 2015 Leder fra sognepræsten

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 27 Lørdag d. 4. juli Kl. 17.30 Kaldæisk barnedåb Søndag d. 5. juli Kl. 10.00

Læs mere

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER (til gengæld får du ingen løn) Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF SOGNEPRÆST CARSTEN HAUGAARD NIELSEN chn@km.dk

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt I den nat da han blev forrådt Side 2-3 Farvel og velkommen Side 4-5 Påskeudstilling Sogneudflugt Side 8-9 Side 14 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM KIRKE OG SOGN 26. 23.

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDEBLADET Nr. 70 marts 2015 24. årgang Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDE BOLDKLUB Formand Flemming Olsen 58 14 00 23/ 28 89 26

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere