FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa ubetydelig. faldt smaat de sidste uker. tiden o Uken 2228 august. Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. 714 august er kun opfisket 3500 l sidste uke indkom til Kristiansand fisk og i tiden 1421 august svenske og 4 norske fartøier med fisk. FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makre, Kystmakrelfisket er fremdeles uke og utsigterne i N ordlanc1s amt alt flekket. Prisen var som foregaaede smaat saa ukefangsten kun blev synes at være daarlige, da der har uke øre pr. stk., hvorav til Kristiansand været litet fiske omtrent i alle distrik Makrellen er meget smaafaldende iaar stk. og Langesund stk. alt ter, enkelte steder angives fisket av saa der blir litet av de større merker. er iaar opfisket stk. mot sluttet mens der andre steder angives alt er iaar ilandbragt av 62 fartøier i 1914 og i veirhindring med tap av stæng. nden 2858 tønder, hvorav 8 norske fartøier Av aarets parti er saltbt flekket amtet blev i uken saltet noget over med 321 tønder, resten svenske. fjor stk. mot l i 1914 og tønder. Forøvrig har ogsaa var til samme tid av 241 fartøier ind i Med garn er iaar opfisket fisket været smaat inden Tromsø amt, bragt tønder, i far stk. med not stk. kun etpar mindre stæng i Hillesøy. tøier med 7001 tønder og i og resten med dorg, snøre eller andre rril 28 august er for hele landet fartøier med redskaper. meldt opfisket l maal fetsild Ba n k fi s k et fra Aalesund drivse mot i 1914, i 1913, fremdeles med bra utbytte. De i uken Veiret. (22/ 8 _28/ 8 inc!.). Mete i 1912 og maal i til Aalesund indkomne dampere hadde orologiske Observatorium be Det saltede kvantum utgjør for det meste fra , iaar fiskepakkede tønder mot et enkelt dampskib hadde endog i 1914, i 1913, lange og brosme. Desuten hadde i 1912 og i Til man noget kveite. Uveir har været sildoljefabrikker el' solgt maal noget til hinder for bedriften enkelte mot 3570 i 1914, i 1913, dage i 1912 og i Til Andenes og Bleik indbragtes i set til eksport er 3246 maal mot i uken 814 august fisk, 6500 i 1914, 4289 i 1913, 6410 i hvorav svartkveite, og i torsk, sei, 5000 ngen Nordsjøsild er indbragt i lange og 3600 brosmø. uken sidste uke august indbragtes til samme Av slandssild indførtes i sidste steder fisk, hvorav uke tønder, hvorav til Hauge svartkveite, torsk, 8050 sund 4737, til Bergen 3770, lange, og 2200 blaalange. til Aalesund 630 og til Trondhjem Sidste priser var for kveite 40, svart ; av sidstnævnte parti dog kveite 17, lange 20, blaalange 15, det meste i tidligere uker, men først brosme 10, torsk 20, hyse og sei 10 nu anmeldt. alt er iaar anmeldt ind og for anden fisk 13 øre pr. Fra ført mot i 1914, Sklinnabanken er i juli maaned ind i 1913, i 1912 og bragt til Leka fisk, hvor Fetsildfisket i av brosme, Trondbjem 30/8: anledning Deres dagstelegram meddeles at der i sidste uke ikke Brislingfisket er ubetydelig. lange, sei, torsk, er mott at nogen beretning om sildefiske. tiden 1621 august er tilført Stav 8416 hyse, 5200 rødspette og Stiftamtmanden. anger ialt 1055 skj. brisling, hvorav anden fisk. Værdien er Opslag 48. Bødø 28/8: Bindalen: uken nogen mindre stæng Tosenfjord, Bangstad, 595 skj. fisket i Stavanger amt og 660 ansat til kr fisket fra Leka Viken og Harangen. Litt garnfiske Tosenfjord k. S cl B h t P' d t 40 t k tt 1 to mindre laas tapt der ved uveir, uken ops J. l øn re ergen us am. rsen e og mo or 7U ere, aapen mo fisket 1350 maal, hvorav saltet handelsvare 920 var gaat yderligere op og der betaltes torbaat, 16 mindre dæksbaater og 55 tønder iset 400 maal, til sildolj6fabrik 400 maal. retter: Vinden har overalt paa kysten søndenfor Tromsø holdt sig paa S Veller V med nogen enkelte utslag helt til S paa den ene side og NV paa den anden. Styrken er gjennemgaaende frisk bris, altsaa forholdsvis betydelig. Paa sydkysten hadde man sterk kuling torsdag aften og lørdag morgen, paa vestkysten tirsdag, onsdag og lørdag morgen. Lofoten blæste der sterk kuling eller storm hele tiden fra tirsdag til og med lørdag. Længere nord var vinden spakere, i Finmarken hyppig stille. Telegrammere

2 i til enlandske 266 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 1 september 1915 Vik i uken opfisket 500 maal, hvorav.saltet handelsvare 475 tønder, iset 25 maal, resten hjemmeforbruk. Velfjord i uken 2 smaastæng. Sildhaven alt optat paa garn smaat. uken opfisket 200 maal, hvorav saltet handelsvare 290 tønder pris 20 maalet. Tilstede 2 notbruk, 20 g'arnbaater, 4 kjøpefartøier. Tjøtta i uken opfisket 1300 maal, hvorav saltet handelsvare 900 tønder. Kvaliteten fin fetsild, pris 25. Tilstede 2 notbruk 7 kjøpefartøier. Herøy: ngen nye stæng, alt optat uken 8100 maal, hvorav saltet handelsvare 1200 tønder skjæresild, 100 tønder sildoljefabrik 500 maal, iset 700 maal, fisket avsluttet. Alstahaug: uken. l mindre stæng smaasild. Husvær: Opfisket i uken 100 maal, hvorav saltet handelsvare 150 tønder, pris Hemnes: uken sat 5 mindre stæng. uken optat 2800 maal hvorav saltet handelsvare 4000 tønder, pris 1730, tilstede 15 notbruk, 11 kjøpefartøier. Meløy: uken sat et mindre stæng. Eibugt: Opfisket i uken 40 maal, hvorav saltet handelsvare 10 tønder. Bjærangsfjorden 1 stæng makrel blandet med sild men intet optat. Beiarn: uken opfisket 120 maal, hvorav saltet handelsvare 210 tønder, pris Hadsel: uken sat 2 smaastæng. Molløy: Sild tilstede. Støverfjord: Uveir hindret stænguing. Opfisket i uken 100 maal, hvorav saltet handelsvare 150 tønder + Sortland: uken optat 200 maal, hvorav saltet handelsvare 325 tønder. Øksnes i uken optat 400 maal, hvorav saltet handelsvare 500 tønder. Resten agn og' hjemmeforbruk. alt opfisket inden amtet maal, hvorav saltet handelsvare tønder skj æresild, 3220 tønder til sildolj efabrikker, maal hermetikfabrikker, 2450 maal eksport i is, 2660 maal resten som rør. Amtmanden. Opslag 49. Tromsø 28/8: Hillesøy: Denne uke 2 mindre stæng. Ersfjorden: Optat og solgt til handelsvare 200 maal, pris uforandret, 5 bruk, 1 kjøper, ialt olltat 5150 maal, hvorav handelsvare 2300 maal. Stiftamtmanden. Opslag 9. 30/8: Til 28 august meldt optat maal fetsild, derav iset 3246 maal, solgt sildoljefabrikker maal, saltet handelsvare fiskepakkede tønder mot i 1914 og i Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. Opslag 7. 25/8: Dorgemakrei fra Nordsjøen: Siden 21 august til Kristiansand 15 fartøier med 1035 tønder flekket makrel. Pris Øre pr. Opslag 7. 30/8: Dorgemakrel fra Nordsj øen. Til 28 august meldt ialt 62 fartøier med 2858 tønder flekket makre, alt til Kristiansand, hvorav 8 norske fartøier med 321 tønder, resten svenske. fjor var indkommet 241 fartøier med tønder og i fartøier med 7001 tønder. Sidste ukepris Fisken er meget smaafaldende. Sildefisket i Nordsjøen. Opslag 9. 30/8: ngen Nordsjøsild iudbragt i uken. ndført slandssild. Opslag 9. 30/8: ndført slandssild fiskepakkede tønder mot i 1914 og i KystmJkrelfiSket Priser fuldsild 43.40, matties gylden pr. sjøpakket tønde, Opslag /8: Kystmakrelfisket: Sidste uke anmieldt opfisket stykker. makrei, hvorav tl Langesund 97000, Mandal 28300, Det svenske makrelfiske. Hvaler 8 000, Stavanger 18000, Kristiansand , Vredriksværn Jf) 000 og til Egersund stykker. Totalfangst stk. mot i 1914 og i aar er saltet flekket stykker mot (i) i 1914 og i 19]3. Priser Langesuhd 315, Mandal 2035 og Kristiansand 10t40 Øre pr. styk, og kroner pr. snes U fiskerier. Uken 2228 august. Silq.efisket ved sland har været noget hindret av uveir, men fisket med Opslag 7. 31/8: Det svenske makrelfiske i Nordsjøen. Sidste uke inclbragt av 7 fartøier 143 tønder flekket og 28 tønder rundsaltet, Herav 99 tønder fanget ved Skagen foregaaenc1e uke av 8 baater. Fra Skagen er indført 69 tønder rund og 42 tønder flekket. Til 28 august ilandbragt av 15 fartøier, ialt 282 tønder, hvorav 97 tønder rundsaltet, mot ifjor 143 fartøier med tønder, hvorav 436 rund 1arkedsberetninger m. V. Uken 2228 august. Telegrammer.. snurpebot var gjennemgaaende godt,. men sybes dog i avtagende. Dl'ivgarns Saltsildmarkedet. fisket e!.' fremdeles smaat. Konsulen i Opslag 1. 30/8: VicekonsulenAltona telegra.. ferer: Saltsildmarkedet : Slofulls 5/ ReykJavk telegraferte den 27 august, 60, hochseefulls 5/ , 6/ , at der siden hans beretning av 20 ds. er 7/ , smaa forraad. Stettin: Slo sild. Øf' d' '1 1 ' 6260, sterkt rømmet, vaarsild 6065, fetsaltet l Jord tøn er Sl Cl l sild uforandret, islandssild fiskepakl1ing. alt er iaar saltet Tranmarkdet: Hvaltran nr. O 215, hrulltønder mot i 1914, tran 15050, damptran 230, smaa forraad. matties gylden pr. tønde. rril 25 august var ilandbragt saltet makrel. Herav er 99 fanget ved Skagen foregaaende uker av 8 baater. Fra Skagen er indført til svenske havner 69 rund og 42 flekket. alt iaar er av 15 fartøier indbragt 282 tønder, hvorav 97 Sildefisket ved sland. rundsaltet. Endel Skagenmakrei er Opslag /8: Konsulen Reykj avik tele solgt til kr. 35 pr. tønde. fjor til graferer : Siden sidste indberetning saltet samme tid var av 143 fartøier ilandbragt tønder makrel. Øfjord tønder fiskepakket sild. alt iaar tønder mot i 1914, i i 1913 og i Ferskfiskmarkedet. De't hollandske sildefiske har Opslag 3. 25/8: Vicekonsulen Altolla til 18 august ialt et ilandbragt saltet telegraferer: HamburgAltona 2325 ds.: parti av sjøpakkec1e tønder mot Priser: Kveite 10427, flyndre 4015, sei 2526, aal i 1914, i 1913 og Opslag 3. 30/8: Vicekonsulen Altona i Prisen var for telegraferer: Ham burgal tona: Priser ds., kveite 11340, flyndre 5835; hyse sjøpakket fuldsild og for mørk 4034, torsk 46, lang'e 30, sei 3634, aal tønder saltet sild mot i 1914, Klipfiskmarkedet i 1913 og i Opslag 5. 31/8: Generalkonsulen Bilbao Pris fuldsild og for mattis telegraferer: Norsk salg 580, beholdning gylden pr. sjøpakket tønde. 1600, priser uforandret, færøisk salg 30, beholdning 30, priser uforandret, salg' islandsk Det svenske makrelfiske. Sidste uke er 7 fartøier indkommet med Santander : Salg 480 norsk, beholdning 2440, beholdning 650, priser 7600, , priser uforandret. 143 tønder flekket og 28 rund Paris London Telegrammere Det hollandske sildefiskec Opslag 4. 27/8: Hollandske sildefiske til 16 august tønder mot i og i Priser fuldsild , matties gylden sjøpakket tønde. Opslag 4. 31/8: Hollandske sildefiske til 25 august tønder mot i , Konsulatberetninger.. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 23 august 1915: mport og omsætning av klipfisk fra 1521 august 1915, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao. mport pr. dampsk. Setubal 500 norsk og bark Prøven 3090 islandsk. Salg 620 norsk og 60 færøisk. Beholdning pr. 21 august norsk, 3090 islandsk og 60 færøisk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til pesetas 73 a 75 for norsk og 78 a 83 for færøisk. Santander. mport pr. dampsk. Setubal 1480 norsk. Salg 480 norsk.

3 . 1 september 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 267 Beholdning pr. 21 august norsk. Prisen for 1 ste sort opgaves notert til pesetas 75 for norsk. Paa Madrids børs notertes den 21 august: Pesetas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris. Pesetas pr. l a/v 1/ London. følge indberetninger fra vicekonsulatarne har sardinfisket under forløpne uke været meget daarlig. Vigo har man optat 297 kurver. Rognmarkedet i Vigo forholder sig fremdeles fuldstændig des animert og beholdningen av denne vare ansees ved ukens utløp at ha været den samme som ved forrige ukes utgang. Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 23 august 1915: J eg tillater mig herved at inc1berette, at efter de indhentede opgaver fra auktionatoren ved Altona fiskeauktion var fiskeomsætningen der i aaret 1914 følgende: Fisk fra damptrawlere Jf; Jf; hvilket er en mindre omsætning av Jf; end aaret 1913 opviser, og maa den tilskrives den utbrudte krig. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat var omsætn. for Jf; ,95 20 august 1915: Den samlede import av klipfisk til 1911 'l, nordspanske havne i juli maaned l.12 sidstleden beregnes ifølge uofficiel 1909 )l statistik at ha været som speeifieeret Omsætningen ved fiskeauktionen nedenfor (i kvintaler a 50 ): 1914 fra utlandet var følgende: l M 00. 'O 00 O:l o r 00 r '' ifl o o 'O a.l Ol C<':,..., <l 'O r t: o 00 C\1 O:l Ol O:l C\1 G'l > r G'l 10 cti O:l o O:l r r:i 00 G'\l o P 'O t 'O o r r C\1 o a.l G'\l G'\l 'Cl C\1 :::: to o o 'O.:; C\1 cti Ul C\1 o O:l t: 'O r... cti 'O G'l G'\l ;3 o G'\l 00 O:l r o G'\l r G'\l Av ovennævnte totalkvantum norsk fisk for Bilbaos vedkommende antages kvintaler at ha været transitvare til indlandet. For Santanders Fersk sild, vedkommende er der foruten ovennævnte kvantum norsk fisk importert 255 kvintaler bestemt for indlandet. 187 Transiten over Bilbao i juli 1914 var Tyttebær 4940 kvintaler. Altona fiskedamperflaate val' til utgangen av aaret 1914 øket med 5 nye tidslilæssige trawldampere, og var saaledes fiaatens antal 43 skibe i 1914 mot 38 skibe i aaret 1913; men formedels krigen skal nu kun 17 trawlere være i fuld drift. Fra Hamburgs fiskeauktion har jeg seiltrawlere endnu ikke mottot nogen opgave over elbfiskere fiskeomsætningen der i 1914; men indlandet.., utlandet... l handlende Fra tf) A. Norge Danmark Sverige ,93 England Holland l Fra Norge blev ved fiskeauktionen 1914 omsat: tf) Gj.snits Af,;. pris pf. Hyse Torsk Sei Flyndre Laks ørret Aal... l Pigvar Kveite Hummer Ræker Haa Havkat Rødspet Brisling lvakrel, stk l ks Salt sild, : naar denne ankommer, vil jeg da indsende den utardeidet. Formedels krigen utgives nemlig her i Tyskland iaar ingen offieiel statistik eller beretning over forretningsaarets stilling og gang i 1914, hvorfor jeg bedst mulig maa indhente de nødvendige kilder og opgaver for vicekonsulatets aarsberetning fra paalitelige hold inden myndigheterne og handelsstanden. Fra vicekonsulatet i Douarnenez, dat. 21 august 1915: SidAn min ærbødige indberetning av 14 ds. el' del' ingen forandring i fiskets gang. Halvparten av baatene har hat god fangst, de andre ingenting. Prisen er derfor steget til 36 fres. pr. tusen. Audierne har det været godt fiske i denne uke. Dampskibet Gustav Falck losset 1010 rogn og dampskibet Laila 1459 rogn i Douarnenez i denne uke. Kystmakrelfisket 1915 Hvortil indbragt Til l uken stk. ndbragt alt stk. Bergen... ' 21/S Espevær... 12/ Haugesund... 14/ Skudenes... 28/ i Stavanger... 28/8 ] Egersund... 28/ Farsund...,.. 25/ Mandal / Kristiansand.. 28/ Arendal... 21/ Grimstad... 28/ Risør / Kragerø / Langesund... 28/ Fredriksværn. 28/ Hvaler... 21/ Do... 28/ Tils Mot i n

4 268 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 1 september 1915 Av partiet er fisket med garn, med not resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av de forskjellige indberetninger hitsættes : Skud en e s Deltagelse fremdeles 6 notlag ved J eitungerneskudenes, fisken bra jevn stor og fet. Pris øre pr. styk. Egersund. Av partiet er stk. fisket med garn resten med dorg. Garnmakrellen er over middelstørreise, Distrikt Fetsildfisket 1915 til 28 august. alt optat maal Tromsø amt!) Nordlands amt Namdalen ndherred Søndre Trondhj ems amt Romsdals amt... Nordre Bergenhus amt... t dorgemakrellen under. Kvalitet meget alt god, pris 1040 øre pr. styk. Farsund. Omtrent halvparten av Mot i ,..., partiet er smaamakrel, den øvrige stor i , og fet. Pris 1025 øre pr. styk. i Mandal. Opfisket 28300, hvorav i ,.,... ' med not stk. resten med garn. 1) Skjønsmæssig beregnet da opgavei'ne mangelfulde. Av det til sildoljefabrikker op Saltet flekket stk., resten solgt førte parti ('>1' antagelig endel benyttet til hermetikrabrikkel'. Opgaverne anfører nemlig kun fersk. Priser 2035 øre pr. stk.fabriksild. Fiskemarkedet i Bergen. Kristiansand. Notfisket har fremdeles været meget smaat, de fleste dage kun nogen faa snes, der er blit solgt set maal Derav 80lt sildeolje fabrikker maal Saltet Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (Opslag paa Bergens børs). ' Mandag Tirsdag Onsdag TOrSdagl Fredag Lørdag 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 til hjemmebruk. Pris kr til kr. Varesort 6.00 pr. snes, 1040 øre pr. styk. Ris ør. Fif?ken fremdeles ujevn, kr. kr. kr. kr. kr. kr. Tran: men tiltar dog i størrelse og fedme. Pris 1214 Øre pr. styk. Blank industriel Fredriksværn. Fisket foregaar Brunblank industriel med 15 motorsj egter paa baaerne heromkring. Brun tran pr /2 i fater 130, Fisken er a1mindelig stor og av meget god kvalitet. Pris l Fetsild...,..., Lar sig ikke notere. Der er handlet partier øre pr. stk. til sterkt avvikenc1 e priser alt efter merkeforhold og størrelse. tiilneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fiskeries). Kvantum H.vd der fiskes i uken, men ameldes f.orsent til at komme. med, optages i følgende ukes rapport. fo;8/k11 (Qunabhes reported too late to be llcluded the report for thls week are ada.ed to totals for next week.) Totalkvantum tii 28/ A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) O 66.8 Dampmedicintran (Cod liver oil)...,..., '..,. hl. O Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)...,... hl. O 8871 R Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : L Vaarsilden.sket (Spring HeTing), februarmars maal a 150 1: 01' O Fetsildfisket julidesember 1 ) (ny sæsong)... '. telr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salt8d, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast).',., maal a 150 liter O b) for østlandet (the South Coast)...,...,... maal a 150 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1) , saltet, fiskepakket O (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barl'els, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne.,..., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barrel, salted, seapacked) C. lvlakrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2).... tønder i fiskepakning l 599 (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) O ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) l) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. <tilje l'e1, used fresb or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.). (All Ved eftertryk av disse meddelelser m a. a Fiskets Gang angives som kilde.

5 Toldsteder Kristiania.. Sandefjord.. Krisuansand. lllekkefjord. Stavanger... Kopervik.... Haugesund.. Bergen.... Florø.... Aalesund.... Kristiansund. Trondhjem. Bodø.... Svolv&;r... Narvik.... Tronlsø... Hawmerfest. V::..rdø Vadsø Andre Vaarsiid Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 21 august og uken, som endte 21 august 1915, lfetsild og slum Storsild rei sild G Nordsjø Brisling sild tur :d slandssild , Wpfisk, Klipt, is, Rum:liFisk norsk ndsk etc. k g. Rot. skjær Sei Hyse, rund Anden tøi'fisk Rogn ] () S 16 6i ;) G :Hu J :3;) lo!) S H D.m. tran R.m. t'an Blank Brunblank Brun ti 0' d 2) 1. alt l2h , 11900, / (illl:! : / 3Mo l35770i;n5/ ;;OOiW:æ3i= 8H Haakjær!' Bottle Hærdet Hval Sæl Silde Makrei, Makrei, laks, levende!lose Sild, fersk Sild, røkt Andan fisk., tlaltet fisk, Fiske Hummer Sildemel Toidsteder hvalolje tran tran Sælskind Hermetik tra{\ tran saltet frsk fa:rsk aal førsk fisk i fartøi saltet guano ks. tur. tur. stk. i tdt'. ull'. E: ristiania J Sandefjord !:W8 Krist iansan d Flekkefjord l o Stavanger ( Kopervik l12 l18i 541 Haugesund iv tll Bergen ,1 24u :J t:!tl Ju ]j'lorø Aalesund. 4ldlO M> t:lu 79;:) },j Kristiansund l: :3445 },j7:jod17 2H l 0:J3 OOU 'l'rouuhjem.. 540, 724 ti70u4 17d tj : :d 090 Bodø o otlo uol bvolvær... 5:j ') ti53 001l 68U Narvik l± 220 Tromsø i. },j0;d d ,10 128ti ut) Hammerfest. 8å ,1, :J Vardø d tltl Vadsø, Andre !:J ) tlljij :d 1 03J t:!ud 225 Jait :J467() Stil:! OJ'1 441 L170 ' :dj 76878d.) 7 7Ut> 3J7 2lJ6 H )_.= l uken l '& 85 OiV !J.:l oj 4:J5_1 l_d* tlo ijov l '_._. 1

6

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere