Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse... 4

5 4 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , , ,3 Udgifter uden for udgiftsloft , ,4 - Fællesudgifter ,2 489, Centralstyrelsen ,2 489,7 Forebyggelse ,8 5, Forebyggelse ,8 5,0 Uddannelse og forskning , , Uddannelse... 90, Forskning, forsøg og analysevirksomhed... 37, Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv , ,8 Den primære sundhedstjeneste ,0 106, Sygesikring ,2 44, Apotekervæsen... 62,8 62,8 Sygehuse m.v , Sygehuse ,6 - Tilskud til kommuner mv , Tilskud til kommuner ,4 -

6 16. 5 Artsoversigt: Driftsposter , ,6 Interne statslige overførsler... 28,4 10,9 Øvrige overførsler ,8 270,2 Finansielle poster... 11,6 0,6 Aktivitet i alt , ,3 Forbrug af videreførsel Årets resultat ,0 - Nettostyrede aktiviteter , ,5 Bevilling i alt ,7 111,8 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) ,5-11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) ,6-15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.) Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed) Patientombuddet (Driftsbev.)... 16,5-26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)... 53,3-27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.). 6,7-28. Lægemiddelskadeankenævnet (Driftsbev.) Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)... 10,2-41. Det Etiske Råd (Driftsbev.) Den Nationale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.) Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (Driftsbev.) Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)... 23,3-61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig... 28,4-71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.) Reserver og budgetregulering... 67,0 - Forebyggelse Forebyggelse 02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 45,6-03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

7 Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 8,4-07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 30,0-09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 28,0-10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,2-11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,0-12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,0-13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 7,3-14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,6-15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,0-16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm, 101) (Reservationsbev.)... 0,9-30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 9,2-32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,0 5,0 38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,6-47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til modelkommuneprojekt "Narkoen ud af byen" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (Reservationsbev.) Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)... 3,7-51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekst-

8 16. 7 anm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,5-55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,1-56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 34,0-58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)... 66,3-64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 9,3-66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes (Reservationsbev.)... 4,2-67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) (Reservationsbev.)... 15,9 - Uddannelse og forskning Uddannelse 03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)... 84,4-04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)... 5, Forskning, forsøg og analysevirksomhed 01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)... 12,4-02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (Driftsbev.) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (Reservationsbev.) Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,4-06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forskning i almen praksis (Lovbunden)... 7,7-09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)

9 Diætpræparater (Lovbunden) Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,4-31. IARC (Lovbunden)... 8, Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. 01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed) 95,6-02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.) ,9 - Den primære sundhedstjeneste Sygesikring 01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)... 4,6 4,6 03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) ,6 39, Apotekervæsen 01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ,8 03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)... 62,8 - Sygehuse m.v Sygehuse 02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 33,9-03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 66,6-04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til NSF-patienter (Reservationsbev.) Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.).. 9,3-07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.) Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,1-15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 13,9-16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,4-17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 21,8-18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjer-

10 16. 9 neskade (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 41,8-19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 24,5-20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 12,8-21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)... 6,0-22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ,3-24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,9-25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 15,7-26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 7,0-27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,0-28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ,6-31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden) Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 0,5-33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,9-34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,0-36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 10,0-37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,0-38. Patiensikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.). 7,7-39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,0-40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 93,0-41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)... 1,9-42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) ,4-46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

11 Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 0,2-48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til private sygehuse m.v.... 7,6-52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 7,9-53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 21,8-54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,2-56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)... 72,6-62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 40,0-63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)... 91,0-65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,6-67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 55,8-69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 35,9-70. Partnerskaber om tvangsnedbringelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 49,0-71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.) Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ,0-74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ,0-75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 1,0 -

12 Tilskud til kommuner mv Tilskud til kommuner 60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.) ,4 - Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen. Nr. 2. ad Ministeren for Sundheds og Forebyggelse bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2003/122/EURATOM) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf. Nr. 7. ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i fastsat til 100 mio. kr. Nr. 8. ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer. Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Materielle bestemmelser. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

13 gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Sundhedsstyrelsen opkræve et gebyr på kr. for udstedelse af importcertifikater og om destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

14 Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2014 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.300,0 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol. Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

15

16 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse... 4 Fællesudgifter... 7 Forebyggelse Uddannelse og forskning Den primære sundhedstjeneste Sygehuse m.v Tilskud til kommuner mv Anmærkninger til tekstanmærkninger

19 4 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv. Flerårsbudget: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , , , , , , ,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,8 788,5 183,9 569,5 458,0 420,6 420, Centralstyrelsen ,8 788,5 183,9 569,5 458,0 420,6 420,8 Forebyggelse ,9 311,1 275,8 295,8 283,3 234,3 234, Forebyggelse ,9 311,1 275,8 295,8 283,3 234,3 234,3 Uddannelse og forskning ,4 271,5 312,0 427,4 360,8 346,1 338, Uddannelse... 68,5 77,4 64,7 90,3 85,3 85,3 85, Forskning, forsøg og analysevirksomhed ,4 77,9 36,3 37,6 37,4 30,8 30, Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv ,5 116,2 211,0 299,5 238,1 230,0 222,7 Den primære sundhedstjeneste ,1 430,2 270,4 280,2 280,2 280,2 280, Sygesikring ,0 426,6 270,4 280,2 280,2 280,2 280, Apotekervæsen... 0,1 3, Sygehuse m.v , , , , ,5 863,0 828, Sygehuse , , , , ,5 863,0 828,6 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , ,4 114,0 114,0 7,0 Udgift , , , ,4 114,0 114,0 7,0 Specifikation af nettotal: Sygehuse m.v , , , ,0 114,0 114,0 7, Sygehuse , , , ,0 114,0 114,0 7,0 Tilskud til kommuner mv ,0-888, Tilskud til kommuner ,0-888, Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende. Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning

20 16. 5 hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut. Særlige bevillingsbestemmelser: Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: Departementet, Sundhedsstyrelsen, Patientombuddet, Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Statens Serum Institut og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Artsoversigt: Bevilling i alt , , , , , , ,5 Årets resultat ,4 102,6-34,4 25, Forbrug af videreførsel ,4 0,2 11, Aktivitet i alt , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , , , , , , ,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,6 Indtægt , , , , , , ,6 Interne statslige overførsler: Udgift... 36,2 49,5 49,8 28,4 28,4 28,4 28,4 Indtægt... 56,4 45,4 31,6 10,9 10,9 10,9 10,9 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,7 Indtægt ,0 208,7 212,6 270,2 270,2 270,2 270,2 Finansielle poster: Udgift... 52,1 49,5 8,3 11,6 10,2 9,0 8,1 Indtægt... 10,1 8,7 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

21 6 16. Standardkontooversigt: Driftsposter ,1 950,0 755,7 862,8 792,8 748,6 735,0 11. Salg af varer , , , , , , ,2 13. Kontrolafgifter og gebyrer ,2 300,3 320,8 323,2 323,2 323,2 323,2 15. Vareforbrug af lagre ,9 243, Husleje, leje af arealer, leasing... 95,4 86,2 66,0 49,8 49,4 49,1 49,0 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,7 20. Af- og nedskrivninger ,7 146,7 149,1 157,5 149,4 140,2 135,7 21. Andre driftsindtægter... 8,2 9,7 0,4 2,2 2,2 2,2 2,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger ,0 865, ,2 997,0 931,8 941,5 942,2 29. Ekstraordinære omkostninger , Interne statslige overførsler ,1 4,1 18,2 17,5 17,5 17,5 17,5 33. Interne statslige overførselsindtægter... 56,4 45,4 31,6 10,9 10,9 10,9 10,9 43. Interne statslige overførselsudgifter... 36,2 49,5 49,8 28,4 28,4 28,4 28,4 Øvrige overførsler , , , , , , ,5 30. Skatter og afgifter... 76,5 59,3 67,1 67,4 67,4 67,4 67,4 31. Overførselsindtægter fra EU... 31,9 7,1 26,4 43,0 43,0 43,0 43,0 34. Øvrige overførselsindtægter ,5 142,2 119,1 159,8 159,8 159,8 159,8 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ,9 479,8 330,1 346,5 346,4 346,3 346,3 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner , , , ,7 731,1 580,7 439,4 44. Tilskud til personer ,9 78,7 54,9 55,9 56,0 56,0 56,0 45. Tilskud til erhverv... 55,7 49,0 62,5 62,8 62,8 62,8 62,8 investeringstilskud ,9 787, ,5 870,9 796,3 742,6 742,3 49. Reserver og budgetregulering ,4 67,0-34,5-34,5-27,1 Finansielle poster... 42,0 40,8 8,0 11,0 9,6 8,4 7,5 25. Finansielle indtægter... 10,1 8,7 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 26. Finansielle omkostninger... 52,1 49,5 8,3 11,6 10,2 9,0 8,1 Kapitalposter... 92,8-102,8 22,7-25, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,4 102,6-34,4 25, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat) ,4 0,2 11, I alt , , , , , , ,5 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,1 2, ,6

22 Fællesudgifter Centralstyrelsen Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver. Særlige bevillingsbestemmelser: Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra Departementet til Sundhedsstyrelsen, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen. BV Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra Forebyggelse til Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. BV Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra til til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand. BV Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling ,3 200,1 146,6 143,5 141,9 110,9 108,6 Forbrug af reserveret bevilling ,3-53, Indtægt... 17,4 25,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 Udgift ,0 158,8 151,6 150,0 148,4 117,4 115,1 Årets resultat ,6 12, Almindelig virksomhed Udgift ,9 156,8 108,7 119,2 119,6 117,2 114,9 Indtægt... 17,2 24,9 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3 20. Omprioriteringspulje Udgift... 3,0 1,4 20, Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere