Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse... 4

5 4 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , , ,3 Udgifter uden for udgiftsloft , ,4 - Fællesudgifter ,2 489, Centralstyrelsen ,2 489,7 Forebyggelse ,8 5, Forebyggelse ,8 5,0 Uddannelse og forskning , , Uddannelse... 90, Forskning, forsøg og analysevirksomhed... 37, Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv , ,8 Den primære sundhedstjeneste ,0 106, Sygesikring ,2 44, Apotekervæsen... 62,8 62,8 Sygehuse m.v , Sygehuse ,6 - Tilskud til kommuner mv , Tilskud til kommuner ,4 -

6 16. 5 Artsoversigt: Driftsposter , ,6 Interne statslige overførsler... 28,4 10,9 Øvrige overførsler ,8 270,2 Finansielle poster... 11,6 0,6 Aktivitet i alt , ,3 Forbrug af videreførsel Årets resultat ,0 - Nettostyrede aktiviteter , ,5 Bevilling i alt ,7 111,8 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) ,5-11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) ,6-15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.) Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed) Patientombuddet (Driftsbev.)... 16,5-26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)... 53,3-27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.). 6,7-28. Lægemiddelskadeankenævnet (Driftsbev.) Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)... 10,2-41. Det Etiske Råd (Driftsbev.) Den Nationale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.) Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (Driftsbev.) Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)... 23,3-61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig... 28,4-71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.) Reserver og budgetregulering... 67,0 - Forebyggelse Forebyggelse 02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 45,6-03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

7 Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 8,4-07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 30,0-09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 28,0-10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,2-11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,0-12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,0-13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 7,3-14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,6-15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,0-16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm, 101) (Reservationsbev.)... 0,9-30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 9,2-32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,0 5,0 38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,6-47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til modelkommuneprojekt "Narkoen ud af byen" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) (Reservationsbev.) Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reservationsbev.)... 3,7-51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekst-

8 16. 7 anm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,5-55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,1-56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 34,0-58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reservationsbev.)... 66,3-64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 9,3-66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes (Reservationsbev.)... 4,2-67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) (Reservationsbev.)... 15,9 - Uddannelse og forskning Uddannelse 03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservationsbev.)... 84,4-04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)... 5, Forskning, forsøg og analysevirksomhed 01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)... 12,4-02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (Driftsbev.) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (Reservationsbev.) Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,4-06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forskning i almen praksis (Lovbunden)... 7,7-09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)

9 Diætpræparater (Lovbunden) Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,4-31. IARC (Lovbunden)... 8, Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. 01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed) 95,6-02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.) ,9 - Den primære sundhedstjeneste Sygesikring 01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)... 4,6 4,6 03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) ,6 39, Apotekervæsen 01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ,8 03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)... 62,8 - Sygehuse m.v Sygehuse 02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 33,9-03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 66,6-04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til NSF-patienter (Reservationsbev.) Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.).. 9,3-07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.) Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,1-15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 13,9-16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 3,4-17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 21,8-18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjer-

10 16. 9 neskade (teksanm. 101) (Reservationsbev.)... 41,8-19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 24,5-20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 12,8-21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)... 6,0-22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ,3-24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,9-25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 15,7-26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 7,0-27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,0-28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ,6-31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden) Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 0,5-33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,9-34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,0-36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 10,0-37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,0-38. Patiensikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.). 7,7-39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 4,0-40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 93,0-41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)... 1,9-42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) ,4-46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

11 Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 0,2-48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til private sygehuse m.v.... 7,6-52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 7,9-53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 21,8-54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,2-56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 2,0-57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)... 72,6-62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 40,0-63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)... 91,0-65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 6,6-67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 55,8-69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 35,9-70. Partnerskaber om tvangsnedbringelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 49,0-71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.) Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ,0-74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ,0-75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 1,0 -

12 Tilskud til kommuner mv Tilskud til kommuner 60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.) ,4 - Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen. Nr. 2. ad Ministeren for Sundheds og Forebyggelse bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2003/122/EURATOM) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf. Nr. 7. ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i fastsat til 100 mio. kr. Nr. 8. ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer. Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Materielle bestemmelser. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

13 gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Sundhedsstyrelsen opkræve et gebyr på kr. for udstedelse af importcertifikater og om destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

14 Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2014 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.300,0 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Nr ad Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol. Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

15

16 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Anmærkninger

17

18 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse... 4 Fællesudgifter... 7 Forebyggelse Uddannelse og forskning Den primære sundhedstjeneste Sygehuse m.v Tilskud til kommuner mv Anmærkninger til tekstanmærkninger

19 4 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv. Flerårsbudget: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , , , , , , ,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,8 788,5 183,9 569,5 458,0 420,6 420, Centralstyrelsen ,8 788,5 183,9 569,5 458,0 420,6 420,8 Forebyggelse ,9 311,1 275,8 295,8 283,3 234,3 234, Forebyggelse ,9 311,1 275,8 295,8 283,3 234,3 234,3 Uddannelse og forskning ,4 271,5 312,0 427,4 360,8 346,1 338, Uddannelse... 68,5 77,4 64,7 90,3 85,3 85,3 85, Forskning, forsøg og analysevirksomhed ,4 77,9 36,3 37,6 37,4 30,8 30, Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv ,5 116,2 211,0 299,5 238,1 230,0 222,7 Den primære sundhedstjeneste ,1 430,2 270,4 280,2 280,2 280,2 280, Sygesikring ,0 426,6 270,4 280,2 280,2 280,2 280, Apotekervæsen... 0,1 3, Sygehuse m.v , , , , ,5 863,0 828, Sygehuse , , , , ,5 863,0 828,6 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , , , ,4 114,0 114,0 7,0 Udgift , , , ,4 114,0 114,0 7,0 Specifikation af nettotal: Sygehuse m.v , , , ,0 114,0 114,0 7, Sygehuse , , , ,0 114,0 114,0 7,0 Tilskud til kommuner mv ,0-888, Tilskud til kommuner ,0-888, Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende. Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning

20 16. 5 hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut. Særlige bevillingsbestemmelser: Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: Departementet, Sundhedsstyrelsen, Patientombuddet, Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Statens Serum Institut og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Artsoversigt: Bevilling i alt , , , , , , ,5 Årets resultat ,4 102,6-34,4 25, Forbrug af videreførsel ,4 0,2 11, Aktivitet i alt , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , , , , , , ,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,6 Indtægt , , , , , , ,6 Interne statslige overførsler: Udgift... 36,2 49,5 49,8 28,4 28,4 28,4 28,4 Indtægt... 56,4 45,4 31,6 10,9 10,9 10,9 10,9 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,7 Indtægt ,0 208,7 212,6 270,2 270,2 270,2 270,2 Finansielle poster: Udgift... 52,1 49,5 8,3 11,6 10,2 9,0 8,1 Indtægt... 10,1 8,7 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

21 6 16. Standardkontooversigt: Driftsposter ,1 950,0 755,7 862,8 792,8 748,6 735,0 11. Salg af varer , , , , , , ,2 13. Kontrolafgifter og gebyrer ,2 300,3 320,8 323,2 323,2 323,2 323,2 15. Vareforbrug af lagre ,9 243, Husleje, leje af arealer, leasing... 95,4 86,2 66,0 49,8 49,4 49,1 49,0 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,7 20. Af- og nedskrivninger ,7 146,7 149,1 157,5 149,4 140,2 135,7 21. Andre driftsindtægter... 8,2 9,7 0,4 2,2 2,2 2,2 2,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger ,0 865, ,2 997,0 931,8 941,5 942,2 29. Ekstraordinære omkostninger , Interne statslige overførsler ,1 4,1 18,2 17,5 17,5 17,5 17,5 33. Interne statslige overførselsindtægter... 56,4 45,4 31,6 10,9 10,9 10,9 10,9 43. Interne statslige overførselsudgifter... 36,2 49,5 49,8 28,4 28,4 28,4 28,4 Øvrige overførsler , , , , , , ,5 30. Skatter og afgifter... 76,5 59,3 67,1 67,4 67,4 67,4 67,4 31. Overførselsindtægter fra EU... 31,9 7,1 26,4 43,0 43,0 43,0 43,0 34. Øvrige overførselsindtægter ,5 142,2 119,1 159,8 159,8 159,8 159,8 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ,9 479,8 330,1 346,5 346,4 346,3 346,3 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner , , , ,7 731,1 580,7 439,4 44. Tilskud til personer ,9 78,7 54,9 55,9 56,0 56,0 56,0 45. Tilskud til erhverv... 55,7 49,0 62,5 62,8 62,8 62,8 62,8 investeringstilskud ,9 787, ,5 870,9 796,3 742,6 742,3 49. Reserver og budgetregulering ,4 67,0-34,5-34,5-27,1 Finansielle poster... 42,0 40,8 8,0 11,0 9,6 8,4 7,5 25. Finansielle indtægter... 10,1 8,7 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 26. Finansielle omkostninger... 52,1 49,5 8,3 11,6 10,2 9,0 8,1 Kapitalposter... 92,8-102,8 22,7-25, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,4 102,6-34,4 25, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat) ,4 0,2 11, I alt , , , , , , ,5 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,1 2, ,6

22 Fællesudgifter Centralstyrelsen Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver. Særlige bevillingsbestemmelser: Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra Departementet til Sundhedsstyrelsen, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen. BV Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra Forebyggelse til Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. BV Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra til til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand. BV Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling ,3 200,1 146,6 143,5 141,9 110,9 108,6 Forbrug af reserveret bevilling ,3-53, Indtægt... 17,4 25,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 Udgift ,0 158,8 151,6 150,0 148,4 117,4 115,1 Årets resultat ,6 12, Almindelig virksomhed Udgift ,9 156,8 108,7 119,2 119,6 117,2 114,9 Indtægt... 17,2 24,9 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3 20. Omprioriteringspulje Udgift... 3,0 1,4 20, Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Realøkonomisk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 16. Sundheds- og Boligministeriet og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

FINANSIELT REGNSKAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

FINANSIELT REGNSKAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse FINANSIELT REGNSKAB 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post:

Læs mere

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015.

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015. Aktstykke nr. 158 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 3. september 2015 158 Finansministeriet. København, den 26. august 2015. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013. mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2013. mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2013 mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen må refereres

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2012. Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen ÅRSRAPPORT 2012 Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen Årsrapport 2012 Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

vi understøtter sammenhæng vi rådgiver og prioriterer vi fremmer udvikling og innovation vi er handlekraftige og effektive

vi understøtter sammenhæng vi rådgiver og prioriterer vi fremmer udvikling og innovation vi er handlekraftige og effektive Vi sætter fælles rammer og retning for sundheden med fokus på borgere og patienter: vi understøtter sammenhæng vi rådgiver og prioriterer vi fremmer udvikling og innovation vi er handlekraftige og effektive

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2011 er en overordnet gennemgang af Sundhedsstyrelsens faglige og økonomiske resultater i 2011.

Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2011 er en overordnet gennemgang af Sundhedsstyrelsens faglige og økonomiske resultater i 2011. ÅRSRAPPORT 2011 Forord Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2011 er en overordnet gennemgang af Sundhedsstyrelsens faglige og økonomiske resultater i 2011. Dele af Sundhedsstyrelsens vigtigste indsatsområder

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

RESULTATKONTRAKT Mellem Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet

RESULTATKONTRAKT Mellem Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet 2016 RESULTATKONTRAKT 2016 Mellem Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet SUNDHEDSSTYRELSEN, 2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sundhedsstyrelsen.dk Emneord Resultatkontrakt

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 1. Indsats overfor mennesker med sindslidelser 1.1 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 855 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 855 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 855 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPGST Sags nr.: 1403330 Dok. Nr.:

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere