27. ÅRGANG NR. 2 maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. ÅRGANG NR. 2 maj 2015"

Transkript

1 27. ÅRGANG NR. 2 maj 2015 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 KABF s sommertur 7 HbiF s generalforsamling 8 KABF s Voksklub generalforsamling 10 KABF s Voksklub beretning 10 KABF s Voksklub forårssmeltning 11 Bisløjd 11 Medlemsliste 13 Voxklubbens generalforsamling 23 De gamle skrifter 27 Stadepladsen 29 Nyttige oplysninger VOKSTAVLEN 1

2 Adresser og telefonnumre: KABF s bestyrelse Hjemmeside: Formand: Thomas Skall, Støvnæs Allé 50, 2400 København NV tlf Næstformand: Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte tlf Kasserer: Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S tlf Giro nummer: Sekretær: Annette Andersen, Finsensvej 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg C tlf Bestyrelsesmedlem: Ulla Fogt, Skinderskovvej 59, 2730 Herlev tlf Suppleant: Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S tlf Kontingent for 2015 er i alt 765,- kr (KABF: 55 kr. og DBF: 710 kr.) Kontonr.:Regnr ktonr Gironr. +1 ( ) KABF s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt. Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober. Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF) Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Mødeadresser: KABF s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU LIFE, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU LIFE, Auditorium A , Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C HBiF s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre. Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup Gratis udlån af honningpresse og 3- solds slynge: Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf Gratis udlån af 4-solds slynge: Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV. tlf VOKSTAVLEN

3 X i kalenderen Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på hjemmesiden og i Tidsskrift for Biavl. Vintermøderne holdes i lokale A på KU LIFE, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. Yderdøren er åben fra kl og låses kl , så kom i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter. Maj Uge 21 KABF s Voksklub. Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 21. Mandag d. 18/ mellem kl og kl KABF s Voksklub. Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved HBiF s Bigård, Byvej 98, Hvidovre. August Fredag d. 21/8 Tur til Læsø. Møder i Skolebigården på KU LIFE 2015 Tirsdag 12/05 kl Første aftenmøde, herefter hver tirsdag aften. Dronetavler sættes i. Tirsdag 7/7 kl Klargøring til honningfratagning. Søndag 12/07 kl Honningfratagning. VOKSTAVLEN 3

4 Tirsdag 11/08 kl Søndag 16/08 kl Søndag 30/08 kl Søndag 22/11 kl Klargøring til honningfratagning /sidste aftenmøde. Honningfratagning og fodring. Varroabehandling. Varroabehandling. Møder i skolebigården i Ejby 2015 Onsdag 13/05 kl Onsdag 08/07 kl Lørdag 11/07 kl Onsdag 12/08 kl Lørdag 15/08 kl Første aftenmøde, herefter hver onsdag aften. Dronetavler sættes i. Klargøring til honningfratagning. Honningfratagning. Klargøring til honningfratagning. Honningfratagning og fodring. Lørdag 29/08 kl Varroabehandling. Lørdag 21/11 kl Varroabehandling. Møder i skolebigården i Hvidovre Åbent hus i bigården. Avedøre Byvej 98, mandag aften kl i maj, juni og juli. Første gang d. 4. maj. 4 VOKSTAVLEN

5 Formandens hjørne Med forårets komme begynder bi-året for alvor. Jeg havde en enkelt familie, der ikke overlevede vinteren. Mon det var en dårlig dronning, der ikke havde sørget for nye bier til at overtage fra de gamle? Jeg ved det ikke, men der var i hvert fald ikke tegn på sygdom eller sult, der var bare kun en håndfuld bier tilbage, da jeg kiggede til dem her efter vinteren. Mit vintertab har så været 25%, men så galt tror jeg slet ikke, det har været generelt. Efter hvad jeg hører, tror jeg, vintertabet har været på gennemsnittet eller lidt under. Det får vi jo at se, lidt senere på året. Heldigvis har andre medlemmer i foreningen bifamilier til salg, så jeg købte to familier i lørdags, og i dag, hvor solen skinner, og vi helt sikkert slår varmerekord i år, er det en fryd at se, hvordan bierne arbejder på at skaffe pollen hjem med bukser i de flotteste gule farver. Den 7. og 8. marts var der Biavlskonference i Vejen. Den deltog jeg i, og det var en rigtig god konference. I kan se programmet og også videofilm af nogle af indlæggene på biavl.dk Jeg vil fremhæve indlægget fra Coop Danmark, der fortalte om Coops ønske om markedsføring af lokalt producerede varer, som fx honning. Coop har valgt at styrke lokale produkter bl.a. via en forenklet forretningsmodel. Måske var det en ide, at nogle af os gik sammen om at levere københavnsk honning til Brugserne i vores område? Jeg vil også fremhæve Per Krygers indlæg om den nyeste viden om den lille stadebille, som er fundet i flere bigårde i Syditalien. Den lille stadebille ødelægger honningen i staderne ved, at dens larver graver tunneller gennem tavlerne, således at voks, honning og yngel klasker sammen. Det ser ret ulækkert ud på billederne. Det er vigtigt, at vi får den holdt ude af landet og ikke får den hertil ved fx import af dronninger på ulovlig vis. VOKSTAVLEN 5

6 Senere på dagen fortalte en italiensk forsker om varoa-bekæmpelse ved at bruge droningeindespærring i 28 dage og dermed afbryde yngelproduktionen. Umiddelbart herefter behandles bierne med oxalsyre. Et spændende indlæg, og dem var der flere af. Lørdag aften fortalte Eigil Holm om sin nye bog Den nye biavler, der er tænkt som en kortere introduktion til nye biavlere, og som indeholder en række QR-koder, så man via sin telefon kan blive ledt direkte til YouTube, til forklarende videoer. Jeg synes, det er en bog, man kan anbefale til nye biavlere. Den 11. april var der Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening, en meget fredelig generalforsamling, hvor Knud Graaskov blev genvalgt som formand, ligesom der var genvalg til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Det ser ud til, at foreningen har fået styr på økonomien og at der generelt er tilfredshed med foreningen. DBF fylder i øvrigt 150 år i På Generalforsamlingen blev der også talt om biavlskonferencens succes, og at det er tanken at prøve at gøre konfrencen endnu bedre tl næste år. Så hold øje med programmet, når det offentliggøres engang omkring nytår Der har været en udsendelse på DR om mikroplastik, der blandt andet er fundet i honning. Mikroplastik findes overalt i naturen. Det er muligt, mikroplastik ikke er sundhedsskadeligt, men det hører i hvert fald ikke til i vores madvarer. Det ser heldigvis ud til, at indholdet af mikroplastik i dansk honning er meget begrænset. På biavl.dk har DBF lagt en artikel ind efter TV-udsendelsen. Sluttelig vil jeg endnu engang byde velkommen til de 61 nye kursister, der begyndte på kurset den 14. april Jeg ønsker jer en god sæson Thomas Skall 6 VOKSTAVLEN

7 KABF s Sommertur 2015: Ja, KABF forlægger sommerens udflugt til Kattegatøen Læsø, kendt for sine brune bier og for meget, meget andet. 37 personer har tilmeldt sig turen til Læsø august, og dermed er det satte minimums-deltagerantal på 30 så vel nået, og der er for deltagerne hen over sommerens bigårdsbesøg rigelig tid til at glæde sig til de mange oplevelser, der venter. Turens program er omtalt i Vokstavlen feb. 2015, og bestyrelsen/ undertegnede minder blot om, at fristen for indbetaling af sidste rate af deltagerbetaling kr er 1. august. Skulle turen have forbigået din opmærksomhed, eller er du nyt medlem af KABF med ønske om at deltage i turen, er eftertilmelding måske stadig mulig ved omgående henvendelse til undertegnede. Endelig deltagerliste og turprogram tilsendes deltagerne pr. mail primo august, ligeledes bliver turprogrammet bragt i augustnummeret af Vokstavlen. Er du deltager med tvivl om noget vedrørende turen, så ret ufortøvet henvendelse til turleder Steen Svendsen, mobil eller undertegnede Poul Erik Andersen, mobil På glædeligt gensyn til sommerturen 2015! VOKSTAVLEN 7

8 Hvidovre Biavlerforening Generalforsamling 2015 mandag d. 9. marts kl på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads. Referat: Niels Kjærbølling valgtes til dirigent, konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning som kan findes andetsteds i bladet. Der var ikke mange kommentarer. To biavlere fra Rødovre meddelte, at de solgte honning i Kvickly, Brøndby. Der udspandt sig en snak om, hvordan man holder den nyslyngede honning flydende evt. ved nedfrysning, en enkelt erfaring med det havde vist, at krystalliseringen øjensynlig skete ret hurtigt efter optøning. På forespørgsel oplystes, at der nu er 18 bifamilier i foreningens bigård. I kassererens fravær aflagde formanden regnskab, det er som sædvanlig fint, foreningen kører ganske godt. Ingen indkomne forslag, genvalg over hele linjen, og af fremtidige aktiviteter var der, hvad vi plejer Igen i år har vi sagt ja til 4 praktikaftner med en snes 20 elever fra KABF s kursus. Regnskabet blev fremlagt, trods underskud har vi en god kapital stående. Et spørgsmål om sammenhængen mellem afregning af glas ctr. solgt honning kunne forklares med, at honning altså er en god ting at bruge som gave, ret ofte i reklameøjemed, det kommer jo andre biavlere til gode, når flere får smag for den gode vare. Et forslag om en slags regnskabsføring af denne uddeling blev afvist. Der var ingen indkomne forslag, genvalgt blev samtlige, der var på valg, også vor mangeårige revisor, som heldigvis også ville fortsætte. Fremtidige aktiviteter fortsætter som vanligt, og under eventuelt blev det besluttet at gå over til kaffen. Generalforsamlingen sluttede kl i god ro og orden. Ref. asp. Beretning Årets gang 2014 Hvidovre Biavlerforening. Så er der gået endnu et år i vor lille forening, ikke meget anderledes end de foregående. Start med en lille snes kursister umiddelbart før vor sædvanlige åbningstid om mandagen i sommertiden. Tilsyneladende 8 VOKSTAVLEN

9 fungerer det tilfredsstillende, vi hører kun tilfredse kommentarer. 12 bifamilier blev produceret til de nye biavlere i sommerens løb. Det udvider foreningen, for en del falder jo ind på mandagsaftnerne, ganske hyggeligt. Vi har deltaget i de sædvanlige aktiviteter/arrangementer Jordbær og nyslynget Honning, både i Friheden og Stationscentret, honningslyngning m.m. på Lundekrog Landbomuseum, og her bliver der i hvert fald reklameret for bierne! Sjovt! Vi holder stadig fast i Ny Honninghøstdage med boder i vore to lokale butikscentre, med vekslende afkast, i år var avisomtalen af uransagelige årsager udeblevet, og det kunne mærkes! Oprindelig var det Danmarks Biavlerforeningen, der lancerede denne begivenhed landsdækkende på samme dag hvorfor, man har opgivet det, vides ikke. Vi deltog naturligvis i Kultur- og Fritidsmessen i Avedøre, ligesom Julemarkedet i Medborgersalen og det efterfølgende på Kasernen i Avedøre. Som noget nyt er vi blevet involveret i Brugsens fremstød for lokale varer, det har været en succes, med leverancer af honning, invitation til at holde foredrag om biavl på deres årlige medlemsmøde og optræden i forretningen for at reklamere for produktet. P.t. står der en masse bistader i bigården, det skyldes, at vi i en periode har givet husly til naturcenter Quarks bier, de skulle flyttes på grund af den nye banelinje, og den nye plads var endnu ikke klar. Men vor egen besætning er nu heller ikke at kimse ad! Vi har tæret på formuen, bl.a. købt nye bistader, men der er stadig en pæn formue i reserve. Den nye sæson er så småt begyndt, vi fortsætter med de sædvanlige aktiviteter, kursister inklusive, ser det ud til. Åbent hus fra mandage kl fra 4. maj 3. aug. incl., diverse arrangementer som tidligere, så sæsonen tegner godt. VOKSTAVLEN 9

10 KABF s Voksklub Generalforsamling 2015 mandag d. 9. marts kl på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads. Referat: Formanden, Jonathan Edwards, bød velkommen, Niels Kærbølling valgtes til dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning om årets gang i klubben. Den foreligger et andet sted i bladet. Foranlediget af meddelelse om voksprøve i år, blev der lidt snak om værdien af disse prøver, og hvad vi gør, hvis der findes noget uønsket i voksen. Beretningen blev godkendt. Kassereren fremlagde regnskabet og oplyste på forespørgsel, at der p.t. er 40 medlemmer i klubben. Regnskabet godkendtes. Der var ingen indkomne forslag, kontingentet fortsætter uændret, og alle på valg værende blev genvalgt. Under eventuelt blev opfordret til, at der i vokstavlen i god tid blev oplyst om betalingsfrist for indbetaling af kontingentet inden nytår. Det vil ske fremover. Generalforsamlingen sluttede kl 20.10, hvorefter aftenen fortsatte med almindelig bisnak, opvask og oprydning. Ref. asp Bestyrelsen består herefter uændret af: Formand Jonathan Edwards, næstformand Michael Lundborg, kasserer Stein Pedersen, suppleant Lars Bendsen, revisor Leif Stark. KABFs VOKSKLUB. BERETNING Der er ikke lang tid til den første udvidelse af bistadet, hvor bierne og biavlerne kan nyde den dejlige duft af nyvalsede og pesticidfrie vokstavler. Som sædvanlig har jeg ikke så meget at fortælle om KABFs Voksklub. Den fungerer regelmæssig år efter år, og da der ikke kommer en eneste klage eller kommentar til klubbens drift eller politik fra medlemmerne, udleder jeg, at klubben kører tilfredsstillende. Husk, at Voksklubben gerne vil købe medlemmernes overskud af voks, men kun som blokvoks. 10 VOKSTAVLEN

11 Tak for indsatsen angående transport af voks og rammer til og fra Tappernøje og også en stor tak til aftenens arrangører. I årets løb har bestyrelsen holdt et møde, der blev afviklet i god ro og orden. Jonathan Edwards KABF s Voksklub. Forårssmeltning 2015 Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 21. Opsamling af tavler og voks foregår ved HBiF s bigård på Byvej 98, Hvidovre mandag d. 18. maj 2015 mellem kl og kl Husk! Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig. Hvert bundt tavler bindes med en navneseddel (navn, adresse og KABF voksklubmedlemsnummer). Jonathan Edwards. Bisløjd Igen i denne vinter har Poul Erik Andersen været rorgænger for et hold glade bisløjd-deltagere. Men denne sæson blev der ikke bare bygget trugstader. Der var gang i flere forskellige stadetyper. Ud over trugstader blev der bygget et engelsk stade, et specialdesignet opstablingsstade og flere top bar hives. Udover byggeriet blev der som sædvanligt tid til kaffe VOKSTAVLEN 11

12 og kage-hygge, og ligeledes som det plejer at gå, havde mange rigtig travlt mod slutningen af sæsonen. Billeder fra bisløjd taget af Egon Christensen 12 VOKSTAVLEN

13 Medlemsliste 2015 (Postnummerorden) Fornavn Efternavn Adresse Postnr By Telefonn ummer Kløverengens Honning Vingårdstræde 20, København K Sten Holmgaard Sørensen Gothersgade 107, 1. tv København K Leif Kingo Åbenrå 35, 4. th København K Lars-Henrik Olsen Fiolstræde 36 A, København K Rune Fjord Jensen Store Kongensgade 74, 1. Tv 1264 København K Poul Turley Adelgade 55, 3. th 1304 København K Idrætsbørnehaven Hylet Rømersgade 7, st København K Peter Andreas Heiberg Nansensgade 78A, 5. tv København K Christian Trier Brøgger Nørre Søgade 41.1.tv 1370 København K Elise Dyppel Jensen Krudtløbsvej 41 Z 1439 København K Annika Åman Agger Studiestræde 18, København K Søren Lyng Winther Studiestræde 12, 1. tv 1455 København K Søren Skovgaard Hansen Stormgade 8, København K Alex Suhr Brorsonsgade 5, København V Flemming Thomsen Dannebrogsgade 11, 3. tv 1660 København V Søren Lose Haderslevgade 38, 4. th 1671 København V Jan Kreipke Rasmussen Sommerstedgade 8 2. th København V Niels Stokholm Bevtoftgade 6A, 3. Tv København V Inger A. Nielsen Jerichausgade København V Annegrete Mølhave Kochsvej Frederiksberg C Otto Lene Stenov Kümmel Frederiksberg Allè 35, 4. Tv Gammel Kongevej 155, 4. th 1820 Frederiksberg C Frederiksberg C Annette Bruun Jensen Thorvaldsensvej Frederiksberg C Gilles Charrier Forhåbningsholms Alle 27, 2. th Frederiksberg C Karl Skovbæch Pedersen Suomisvej 1, 1. th 1927 Frederiksberg C Cornelia Brendestam Hostrups Have 56, 3. tv 1954 Frederiksberg C Aleksandra Kolasa J. M. Thieles Vej 1A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Annette Andersen Finsensvej 30, 3. tv 2000 Frederiksberg C Boe Larsen Pile Alle 15, 3. Th 2000 Frederiksberg C Henning Willads Petersen Normasvej Frederiksberg C VOKSTAVLEN 13

14 Lars Hermind Fuglebakkevej Frederiksberg C Maja og Oliver Zimmermann C. T. Barfoeds vej 5, 1. th 2000 Frederiksberg C Melanie Ann Bech-Pedersen Nordre Fasanvej 189, Frederiksberg C Naturvejl. Hans- Jørgen Rasmussen Skoleafd. B. og Unge. Frb. Rådhus 2000 Frederiksberg C Rasmus Emborg C.F. Richs Vej 87, 3. tv 2000 Frederiksberg C Rikke Alice Bille Bendzvej 8, 4. tv 2000 Frederiksberg C SFO Firkløveren Emil Chr. Hansensvej Frederiksberg C SFO Firkløveren Emil Chr. Hansensvej Frederiksberg C SFO Firkløveren Emil Chr. Hansensvej Frederiksberg C Tommy Flood Jyllandsvej Frederiksberg C Anne-Marie Jacobsen Livjægergade 18, 1. th 2100 København Ø Carsten Hauch Nielsen Brumleby København Ø Gitte Randløv Holsteinsgade 54, st København Ø Hartvig Rasmussen Jagtvej 183, 4. Tv København Ø Jan Spetzler Lyngbyvej 132,1. tv 2100 København Ø Lars Mørch Hesseløgade 20, 1. th 2100 København Ø Liv Louise Bjørling Pohl Strandboulevarden 152, 3. tv Strandboulevarden 107,1. th 2100 København Ø 2100 København Ø Marie Steensgaard Holsteinsgade 29 C, København Ø Mette Marie Halberg Nygårdsvej 15, St. Th København Ø Peter Elgaard Pedersen Emdrupvænge København Ø Poul Erik Johnsen Strandboulevarden 20, 3 th 2100 København Ø René Marc Petersen Emblasgade København Ø Rune Bjørling Strandboulevarden 152, 3. tv 2100 København Ø Anders Adams Skt. Hansgade 14 A, København N Anders Kruse Nøddebogade 4, 4. m.f København N Anna Rønne Søllerødgade 25, København N Brid Conneely Ravnsborggade 16 B, København N Ida B. Dyrholm Jacobsen Tagensvej 104, 5. th 2200 København N Janine Tuechsen Bjelkes Allé 7, 4. th 2200 København N Jens Juhl Hillerødgade 4, 1. Tv 2200 København N Jonas Olsen Hothers Plads 35, 5. th 2200 København N Jørgen Husbond Poppelgade 6, 4. th 2200 København N Kamal Qureshi Åboulevarden 32, 2. th 2200 København N Kristin Lassen Hellebækgade 35, st. tv 2200 København N VOKSTAVLEN

15 Nanna Clifforth Søllerødgade 25, København N Rahel Wolff Åboulevarden 32, 2. th 2200 København N Adam Johansen Kong Volmers vej København S Brian Svane Baltzer Leifsgade 14, 1. th 2300 København S Charlotte Basiliadis Olymposvej København S Elise Navntoft Kirkegårdsvej 15, st. th 2300 København S Heidi Aaskov Jensen Dalføre 17, 3. th 2300 København S Jens Øland Lotusvej København S Jonathan Reghev Bergthorasgade 40,2. th 2300 København S Københavns Bybi Forening Sundholmsvej København S Lars Hviid Kretavej København S Michael Schaumburg Store Mølle Vej 7, 5. th 2300 København S Morten Westy Grønagervej København S Niels Bülov Max Slusevej København S Poul Termansen Højdevangs Alle København S Rikke Kooistra Hveensvej 11, 1. Th 2300 København S Ronja Navntoft Kirkegårdsvej 15, st. th 2300 København S Solvang Bigaard Remisevej 19 B 2300 København S Søren Pedersen Njalsgade 24 B, 1. th 2300 København S Tammes Menné Ahrenkildes Allé København S Tobias Abel Nielsen Nyrnberggade 8, 5. tv 2300 København S Viggo Jessen Tønnesvej København S Bodil Holm og Mogens Hansen Bispebjerg Parkalle København NV Carsten Møller Nielsen Nebbegårdsbakken København NV Charlottegårdens Biavl Frederikssundsvej København NV Egon Lund Christensen Tagensvej 252, 2. th 2400 København NV Hans Bo Larsen Storkebakken København NV Helle Wagner Nebbegårdsbakken København NV Henrik Kjærsgaard Folevadsvej København NV Ingerlise Lihn Fladstjernevej København NV Mai Fruervang Tranevej 4, 2. tv 2400 København NV Rasmus Friis Rasmussen Hvidkildevej 8, København NV Stefan Bugge Borups Alle 248 D, st. th 2400 København NV Sussanne Bleaa Peder Riis og Hedegaard Bispebjerg Parkalle København NV Thomas Skall Støvnæs Alle København NV Villy Kristiansen Gemmet 1, st. tv 2400 København NV Jan Gert B. Nielsen Rubinsteinsvej 27, st. tv 2450 København SV Leif Ege H/f. Frederikshøj København SV Louise V. Georgi Dexter Gordons vej København SV VOKSTAVLEN 15

16 Nina Sybrandt Jørgensen HF Havebyen Mozart København SV Benny Nielsen Ole Borchs vej Valby Bitta Nielsen Ole Borchs Vej Valby Charlotte Gross Bykildevej 2, 3. tv 2500 Valby Ebbe Sønderriis Trekronergade Valby Ernst Nielsen Heldbovej 7, 1. tv 2500 Valby Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé Valby Kirsten Scheel-Whitte Christen Bergs Alle Valby Knud-Erik Samberg Værkstedvej 5, 1. tv 2500 Valby Leif Stark Lundsfrydvej Valby Lene Steen Horsekildevej 40, 2. tv 2500 Valby Lone Bang-Pedersen Kløverbladsgade 6, Valby Martin Noyé Kongsvad Valborg Allé 18, 4. tv 2500 Valby Reinert Jensen Kongshaven Valby Roberto Esteban Kastrup Gåsebæksvej 13, Valby Rune Frederiksen Ansgars Alle 16, st Valby Sanne Lindberg Gylling Selveje Alle Valby Svend Lange Birkebakken Valby Søren Emil Markeprand Kløverbladsgade 41, Valby Örjan Nyberg Toftegårds Alle 17, 4. th 2500 Valby Hanne Jensen Hvissingegade Glostrup Henning Jacobsen Bjergbakkevej Glostrup Jesper Nobel Byparkvej Glostrup Mette Vennerstrøm Laursen Mellemtoftevej Glostrup Annette Moe og Bo Osterhammel Espedammen Brøndby Brøndby Naturskole Voldgaden 21 D 2605 Brøndby Charlotte Christensen Krogagervej Brøndby Christoffer Sewerin Larsen Ragnesminde Alle Brøndby Henrik Lauridsen Krogagervej Brøndby Tommy Nordberg Henriksen Åparken Brøndby Allan Sørensen Voldumvej th 2610 Rødovre Arne Moos Vojensvej Rødovre Betty Hemmingsen Auroravej 21 A 2610 Rødovre Blagoja Krstanovski Espely Rødovre Cafe Biblioteket v/susanne Mikkelsen Nørrekær Rødovre Gert Wiberg Pedersen Rødager Alle Rødovre Henrik Larsen Grønlunds Alle Rødovre Jan Bjarne Terp Lauwersen Blistrupvej Rødovre Jens Lindhardt Carl Danfeldts Alle Rødovre Karsten Jepsen Medelbyvej Rødovre VOKSTAVLEN

17 Leif Kongskov og Jane Larsen Åmosevej Rødovre Lisbeth Lene Espensen Nyskiftevej Rødovre Lotte Højer Pedersen Ejbyvej Rødovre Majda Jaber Rødager Alle 117, st. th Rødovre Mikkel Gadsbøll Mosehusvej Rødovre Mohammed Kassmi Åmosevej Rødovre Per Lund Sørensen Lucernevej Rødovre Rikke Højer Pedersen Præstebakken Rødovre Rune Havgaard Sørensen Hvidsværmervej Rødovre Uffe Schmidt Nyskiftevej Rødovre Birgitte Runeberg Ørnens Kvt. 24 A 2620 Albertslund Bo Bjerregaard Snubbekorsvej Albertslund Erik H Petersen Skærager Albertslund Jonathan Edwards Hvidager Albertslund Laila og John Hansen Ledøjevej Albertslund Monty Bent Stahl Fosgården 15, 3. Tv 2620 Albertslund Skovhjælperne Østsjælland Ydergårdsvej Albertslund Marianne Christensen Albertslundvej 109, St. mf 2625 Vallensbæk Erling Joost Rødhøjgaardsvej Tåstrup Josephine Wejs Phigalt Valbyvej Tåstrup Søren Larsen Dorphs Alle Tåstrup Allan Kjær Torstensvej Hvidovre Ammi Stein Pedersen Risbjerggaards Alle Hvidovre Anne-Mette Andresen Catherine Booths vej Hvidovre Birgit Larsen Rosmosevej Hvidovre Christina & Michael Lundborg Avedøregårdsvej Hvidovre Fatih Sahin Bymuren 157, 1. th 2650 Hvidovre Gert Krowicki Rishøjvej Hvidovre Hvidovre Kommune Quark Centret Avedøre Tværvej Hvidovre Jens Dahlslund Hjørnagervej Hvidovre Jesper M. Olsen Rebslagerporten Hvidovre John W. og Kai Søholt Arnold Nielsens Boulevard th 2650 Hvidovre Kirsten Bohse Rebæk Alle Hvidovre Kuno Christensen Hvidovrevej 298, 1. tv Hvidovre Lars Bendsen Isterødvej Hvidovre N.E. Kjærbølling Koralvej Hvidovre Pia Enemærke Becker Krogstens Alle Hvidovre Poul Erik Christiansen Allingvej Hvidovre VOKSTAVLEN 17

18 Stein Pedersen Risbjerggaards Alle Hvidovre Søren Thornye Beringgårdsvej Hvidovre Søren Hansen Torstensvej 4F 2650 Hvidovre Søren Espersen Stenstykkevej Hvidovre Verner Pensdorf Ærtebjergvej Hvidovre Fouad Atrari Albjergparken 30, 3. tv 2660 Brøndby Strand Jan Idorn Sølyst Alle Brøndby Strand Nusret Borancic Tybjergparken 79, 1. tv 2660 Brøndby Strand Søren Werner Salbo Havbovej Viggo V. Olsen Egholmvej Vallensbæk Strand Vallensbæk Strand Knud Aage Hansen Søagerparken Greve Mia Bjørg Olsen Poppelhaven Greve Anders Pedersen Skolevangen Brønshøj Bjarke Fonnesbech Dalvangen Brønshøj Caroline Warner Humlebjerg Brønshøj Erik Nielsen Havdrupvej Brønshøj Helle Ingemann Møllebakken Brønshøj Inge og Finn Horn Lystrupvej Brønshøj Jarl Korremann Tårnholmsvej Brønshøj Jette Weile Havrevej Brønshøj Jørgen Eriksen Tryggevældevej Brønshøj Lene Højgaard de Blanck Nordfeldvej 12, 2. th 2700 Brønshøj Lise Nielsen Håbets Alle 33, Brønshøj Mads Lykke Havrevej Brønshøj Mette Bomholt Østerlågen Brønshøj Michael Vang Haagensen Gislingevej Brønshøj Minna Lone Hansen Torbenfeldtvej 31, 1. Th 2700 Brønshøj Steen Svendsen Åfløjen 23, 2. Tv 2700 Brønshøj Susanna Højgaard Nordfeldvej 12, 2. th 2700 Brønshøj Tom Ahlberg Gåseurtvej Brønshøj Viggo Jørgensen Brønshøjgårdvej 17,st. th 2700 Brønshøj Adolf Court Rajczik Jensen Kilholmvej Vanløse Birthe Marie Hammar og Jens Ilkjær Jensen Tybjergvej Vanløse Bjarne Bjerg Tudskærvej 2B 2720 Vanløse Christine Vad Majgaard og Jonas Kamban Højstrupvej Vanløse Edith Novik Nielsen Bogholder Alle 76B, 4. tv Vanløse VOKSTAVLEN

19 Hans Kirkegaard Pedersen Bangsbovej Vanløse Jesper Handberg Tulipanvej Vanløse Lars Falk Petersen Risagervej Vanløse Michael Ansbak Krogebjerg Vanløse Pia Steenfath & Carsten Stork Bellahøjvej 100, 2. tv 2720 Vanløse Robert Refby Slotsherrensvej Vanløse Ronja Pind Lyngholmvej 5, Vanløse Ruta Venclovaite Skjulhøj Alle 65, st. Th 2720 Vanløse Sabine Grønborg Vanløse Byvej Vanløse Henning Egaa Jensen Digevænget Herlev Søren Olesen Snehvidevej Herlev Tommy Petterson Digestykket Herlev Ulla Fogt Skinderskovvej Herlev Bjarne Lottrup Nissedalen Skovlunde Villy Bæk Iversen Udbyvej 2 A 2740 Skovlunde Ghodrat Olla Taherloo Lindbjergvej Ballerup Klaus Theede Nørrevej Ballerup Kristian Bang Andersen Abildvænget Ballerup Martin Greifenstein Langekærvej Ballerup Rune Sørensen Pederstrupvej Ballerup Steen Haagen Lassen Grantofteparken Ballerup Xhevat Haliti Marbækvej 8, Ballerup Mark Lundbjerg Marklodden Måløv Henning Hvid Kirsebærvangen 78 Smørumnedre 2765 Smørum Laila Glienke Holmevej Smørum Aage Jacobsen Skebjergvej Smørum Brian Tafell Kastruplundgade 58, 1. th 2770 Kastrup Dennis Haslund Finnedalsvej Kastrup Gunnar Ytting Skovmarken 6 B 2770 Kastrup Kim Holm Ørnstrupvej Kastrup Lasse Larsen Hadsten Alle Kastrup Mogens Østergaard Hundslundvej Kastrup Sven Müller Brønderslev Alle 70A 2770 Kastrup Carsten Holm Jægervej Dragør Carsten Victor Rasmussen Rytterager Dragør Erik Eltong Krudttårnsvej 117 St Dragør Henrik Schultz Kongelundsvej Dragør Jerrik Walløe Stenbakken Dragør Ole Madsen Fasanvænget Dragør Dan Sejr Jensen Stengårds Alle Kongens Lyngby Jette Riis og Leif Andersen Emil Pipers Vej 25, st. tv 2800 Kongens Lyngby VOKSTAVLEN 19

20 Trine Andreasen Klampenborgvej Kongens Lyngby Udflytterbørnehave Stockholmsgave Klampenborgvej Kongens Lyngby n Center Bernstoff Slotshavens Biavlerlau Ved Slotshaven Gentofte Birgitte Friedrichsen Agertoften Gentofte Christina Robinson Ellegårdsvej Gentofte Lise Bojer Verup Stænget Gentofte Poul Erik Andersen Mosebuen Gentofte Bette og Sten Rønnov Søllerød Park 16 st Holte Hans West Hansen Hagavej 36, 2. tv 2860 Søborg Jacob Steen Møller Wergelands Alle Søborg Martin Gjerlev Søborghus Park 19, 3. th 2860 Søborg Tapani Ranta Mosevangen Søborg William Dalby Brown Højtoftevej Søborg Maria Barclay Schak Dalstrøget 161, 2. Tv 2870 Dyssegård Henning Leo Petersen Tordisvej Bagsværd Inger Olsen Vandkarsevej Bagsværd Lonnie Ryssel og Jan Pedersen Bondehavevej Bagsværd Maria Callesen Hanehøj Bagsværd Gry Bastholm Callisensvej 8, 3. th 2900 Hellerup Inger Minnasdatter Fragariavej Hellerup Magnus Brammer Grants alle Hellerup Victoria Katarina Svane Strandvejen 72, 3. tv Hellerup Georg Suhr Rønnebærtoften 7, Trørød 2950 Vedbæk Steen Eriksen Smedesvinget Hundested Jimmy Oluf Olsen Harløsvej Hillerød Bjørn Bayer Humlevej Allerød Dorte Lise Andersen Birkevej Birkerød John Damsager Sjælsø Vænge Birkerød Bent Kofod Skandrups Allé 57 A 3500 Værløse E. Waagner Nielsen Smedegade Værløse Nicolai Schacke Mosevej Værløse Jens Jung Nielsen & Birgitte Ellekjær Mimersvej Frederiksund Røde Rose II Lyngevej Jægerspris Kirsi Skalts Stændertorvet 2B, 2. tv 4000 Roskilde QIS DK APS Universitetsparken Roskilde Finn Thomsen Lindesværmervej Slagelse Anna Løw Soderupvej Hvalsø Valeriu Popescu Buerupgårdsvej 4, Buerup 4450 Jyderup Jesper Valentin Petersen Nymarksvej Rønnede VOKSTAVLEN

21 Olga Stra Sdr. Kirkeby Møllestræde Nykøbing F Leif Pedersen Fårupled Jelling Anne-Sophie Dybdal Fennebakken Viborg HUSK at melde adresseændring mv. til Viggo Jessen VOKSTAVLEN 21

22 22 VOKSTAVLEN

23 VOXKLUBBENS GENERALFORSAMLING Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse jf.$ 7, samt revisor 7. Udlodning af en dronning blandt de fremmødte. På generalforsamlingen deltog: Gunnar Ytting, Jens Lindhardt, Mohammed Kassmi, Henning Egå og Jarl Korremann Ad. punkt 1: Henning Egaa Jensen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formanden for en beretning. Ad. punkt 2: Formandens beretning: Jeg takker for fremmødet. Vi har forsøgt at lokke medlemmer til dette møde, med udlodning af en friparret dronning, det er en dronning fra Niels Brinch Møller, den lokale dronningeavler. Vi fik resultatet af undersøgelsen af vores voks i 2014, alt var i orden, fri for pesticider. Vi sender voks til undersøgelse igen, i år og får resultatet i Rent honningmæssigt var 2014 et normalt år. Der var et stort udbrud af pest i området, og jeg lå 1,5 km. fra et udbrud. Mine bier er ikke blevet undersøgt endnu, så området er stadig i VOKSTAVLEN 23

24 karantæne. Det er ikke så fedt, det kan ende med, at der går et helt år eller mere med, at området er i karantæne. Der må simpelt hen flere folk på ved så store udbrud, som det er nu, er det ikke acceptabelt. Medlemstallet ligger forholdsvis stabilt, nogle forlader os, andre kommer til. Det er stadigt et stort spring for de fleste at melde sig ind-- de overvældes af bevisbyrden, jeg hører ikke fra de fleste igen, når de har fået tilsendt vores love og attester. Vi kan tilbyde, at vores medlemmer kan bruge oxalsyre, modsat Kabf's voksklub, hvor man ikke må, selv om der bliver undervist i brugen af oxalsyre i skolebigården ved Landbohøjskolen!!?? Det har været en stor fordel at bruge oxalsyre sidste år, da der var en stor opblomstring af varroa i efteråret på grund af det milde vejr. HUSK, at der kan forekomme fodermangel i foråret kva de høje temperaturer og dermed øget aktivitet, der har været efter indvinteringen. Vi har transporteret rammer på klubbens regning sidste år, vi må se, om vi kan igen i år. Den må vi tage med Gunnar her i aften. Pengene ligger bedst i medlemmernes lommer. Ikke mindst derfor håber vi på et godt bi år. Formand Jens Der udspandt sig en debat om rimeligheden af, at det tager så lang tid med at få synet bierne af inspektøren for området, hvor der er fundet pest, og om det ikke skulle flere resurser til. Det blev også diskuteret, om man mon skulle give en ekstra gang oxalsyre her i februar på grund af det store midetryk i december. 24 VOKSTAVLEN

25 Ad. punkt 3: Regnskab. Gunnar Ytting gennemgik regnskabet, hvorefter det blev enstemmigt godkendt. Ad. punkt 4: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at vi også i år lader klubben betale transporten af rammer til og fra Heino. Dette blev enstemmigt vedtaget. Ad. punkt 5: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 30 kr. Ad. punkt 6: Valg af bestyrelse. Da 2015 jo er et ulige årstal, er det kasserer og næstformand, der er på valg. Både Gunnar Ytting og Jarl Korremann stillede igen op og blev genvalgt. Jens Jung Nielsen blev valgt til suppleant. Henning Egaa Jensen blev valgt til revisor. Ad. punkt 7: Udlodning af en dronning blandt de fremmødte. Jarl var den heldige vinder af en dronning fra Niels Brinch Møller. Refereret af Jarl Korremann VOKSTAVLEN 25

26 Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug BIAVLSFORSIKRING Som medlem af Danmarks Biavlerforening kan du forsikre bifamilier, honning, stader og alt nødvendigt produktionsudstyr mod: Distrikt 1 Jan Adriansen Tlf Brand. Vandskade og oversvømmelse af bygning Tyveri, hærværk og skade forvoldt af dyr Transport af bistader til og fra bigårde samt honning til aftager. Ondartet bipest som omfattes af lov om biavl Sprøjteskader som ikke er dækket af anden forsikring. Driftstab nedgang i produktionen og meromkostninger i forbindelse hermed. Biavlsforsikringer tegnes altid sammen med andre forsikringer i selskabet tal med din kundebetjener. Læs mere om os på: Distrikt 2 John Schlüter Tlf Hovedkontor Struergade 24 DK-2630 Tåstrup Telefon Telefax VOKSTAVLEN

27 De gamle skrifter Lars Falk Petersen har fremsendt 2 gamle skrifter om biavl. Det er afskrifter af gamle bibøger, skrevet af hans hustrus svogers tipoldefar. Hans egen svoger, Hans Jørgen Mygind, har sidenhen lavet det store arbejde med at oversætte de gamle skrifter, således at de bliver læselige for os andre. De to skrifter er: Vejledning i Den nyere Biavlsmetode efter Dzierzon (1859) og Fremgangsmaaden ved Indrettelsen af en Biestand (1859) Begge skrifter kan læses på Vokstavlen.dk VOKSTAVLEN 27

28 STADEPLADSEN (Husk, at bifamilier skal synes af en kyndig biavler ved flytning. Se evt. mere på biavl.dk under love) Bifamilier på sælges. Inklusive opstablingsstade (4 magasiner) i træ og dronningegitter 1200,- Gert Tlf VOKSTAVLEN

29 Nyttige oplysninger: Referater fra bestyrelsesmøder Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger lagt ud på hjemmesiden under fanen Vokstavlen. Da dette kun er for medlemmer, er siden beskyttet med et brugernavn og en adgangskode som er følgende: Brugernavn: kabf Adgangskode: medlem VOKSTAVLEN 29

30 Nyttige oplysninger: KABF s Voksklub: Bankkonto: Nordea Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund Tlf Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre Tlf Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre Tlf Suppleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre Tlf Kontingent 30 kr. VOXklubben (tillader oxalsyre) Bankkonto: Nordjyske Bank Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre. Tlf , Mobil Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup Tlf VOKSTAVLEN

31 Bikyndige synsmænd Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne. Kyndige biavlere: Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre Tlf Robin Kastrup, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby Tlf Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg Tlf Bisygdomsinspektører: Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier, skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør. Område 01 (postnummer og ): Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mobilnr Område 02 (postnummer og ): Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mobilnr Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg Tlf Område 03 (postnummer ): Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk, Tlf Område 04 (postnummer ): Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge, Tlf Område 05 (postnummer ): Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk Mobilnr Varroainstruktører: Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område. Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, Tlf VOKSTAVLEN 31

32 B PP Afsender: Thomas Skall Støvnæs Allé København NV En ny sæson står for døren, og det er nu, vi skal forberede os til et godt honningår. Det er tid for bestilling af dronninger og småfamilier. Husk, vi har forårsfoder på lager. Vi smelter og vasker de gamle rammer og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks. Kom ind og få en bisnak og en kop kaffe. Kom ind og få en bisnak og en kop kaffe. 32 VOKSTAVLEN

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 HbiF s generalforsamling 8 KABF s Voksklub 9 Julehygge og honningsmagning 10 Human Hotel 14 Stadepladsen 17 Nyttige oplysninger 18 1

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 3 August 2012

24. ÅRGANG NR. 3 August 2012 24. ÅRGANG NR. 3 August 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Indkaldelse til generalforsamling 7 Bisløjd 8 Frugtpresse 13 Bisværm 14 Salg af honning 16 KABF S Voksklub efterårssmeltning 16 Nyttige

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 3. august 2009

21. ÅRGANG NR. 3. august 2009 21. ÅRGANG NR. 3. august 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 6 Indkaldelse til generalforsamling 7 Besøg i Skolebigården 8 Besøg hos Ulla og Viggo 9 Besøg af tjekkisk gæst 11 Storbybiavl

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 7 Kursus i biavl 8 Kursus i dronningeavl 11 HbiF generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 15 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 Kryds i kalenderen 3 Husk kontingent 5 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Kursus i biavl 9 Sommertur i maj 12 Julemøde 13 Medlemsaften 13 KABFs Voksklub 14 KABFs Voksklub generalforsamling

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 6 Det centrale Bigårdsregister 9 HbiF s generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 14 KABF s Voksklub - send en

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Sommerudflugt 7 HbiF s generalforsamling 8 Begynderkursus 9 Julehygge og sensorik 11 KABF s Voksklub 16 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008

20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008 20. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Referat fra KABF s generalforsamling 6 Formandsberetning 2008 7 KABF s regnskab 13 Valby kulturdage 16 Billeder fra Skolebigården 18

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013

25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013 25. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 7 Formandens beretning 10 Regnskab 17 Billeder fra sommerfesten 19 HUSK kontingent 22 Husk, du er fødevareproducent

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014

26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014 26. ÅRGANG NR. 3 aug 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Indkaldelse til generalforsamling 8 Sommerfest 9 Sommertur til Læsø 2015 9 Salg af honning 10 Bisløjd 11 Ondartet bipest 13 KABF s Voksklub

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014

26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014 26. ÅRGANG NR. 2 maj 2014 1 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 2014 6 Sommertur til Læsø 2015 8 Bisløjd 11 Æresemblem 12 Medlemsliste 13 HbiF s generalforsamling 22 KABF s Voksklub generalforsamling

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014

26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014 26. ÅRGANG NR. 4 nov. 2014 1 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamlingen 8 Formandens beretning 13 Regnskab 22 Sommertur til Læsø 2015 23 Julemøde 24 Arbejdsgrupper 24 Referater

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 3 August 2011

23. ÅRGANG NR. 3 August 2011 23. ÅRGANG NR. 3 August 2011 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Indkaldelse til generalforsamling 8 Sommertur 9 Sommerfest 12 Mostpresse 14 Bybier 15 HBiFs bigård 16 KABFs Voksklub 18 Honning

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009

21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009 21. ÅRGANG NR. 2. maj 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 4 Kursus i biavl 6 Kursus i dronningeavl 6 Sommerudflugt til Møn 7 Høstfest 8 Besøg af bisygdomsinspektøren 11 Om observationsbigårde 12

Læs mere

2009/2010. 19. oktober 2009

2009/2010. 19. oktober 2009 19. oktober 2009 2009/2010 REPRÆSENTANTER 0a Miriam Friis-Hasché Holmestien 5 2720 Vanløse P: 38 79 83 55 40 61 83 55 mfh1974@gmail.com SUPPLEANTER 0a Dana Stastna Goltermann Peter Bangs Vej 139, 4.th

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 4 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 6 Formandens beretning 8 Regnskab 14 Besøg af den nye direktør i DBF 17 Stadepladsen 19 Husk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Kursus i biavl 7 Festudvalg 8 Apiterapi 9 Biboliger gennem tiderne 11 Bolcher og julehygge 12 HbiF generalforsamling 13 KABF Voksklub

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009

21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009 21. ÅRGANG NR. 4. Nov. 2009 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Husk kontingent 6 Bisløjd 6 Referat fra generalforsamlingen 7 Beretning fra generalforsamlingen 8 Regnskab 14 Billeder fra Høstfesten

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 Info SRØ 1 2006 Februar 2006 Rønne Svømmeklub 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Repræsentantskabsmøde 3 Opslagstavlen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina.

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina. SuperBrugsen Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 24-Dec 09-10 10-11 11-12 og og Danny Rene

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar)

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar) Lørdag Disciplin Stævnefunktionærer Hjælpere 10.00 11.40 12.00 14.00 14.30 15.50 400 meter 3.000 meter 800 meter Jan Rahbek Steen Kjær Rundetællere, Starter: Lars Vestergaard manuelle tidtagere og Ole

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere