66. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "66. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 66. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 Bagsiden 2 PROPEL Nr. 2/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig! *) betyder tilmelding nødvendig se omtale i bladet! Banko 15/ LA Sydfyn Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Sidste søndag i måneden LA Holstebro*) Familiedag 29/ LA Odense*) Faneparade og lignende 4/5... LA Odense 14/11... LA Odense 15/ LA Sydfyn 15/6...Aalborg 8/8...Aalborg Foredrag 6/ LA Aalborg*) 14/ LA Sydfyn 16/ LA Sydfyn 18/ LA Sydfyn Generalforsamling 17/4 KSS Værløse-Jonstrup Grillparty 27/6... Værløse-Jonstrup Hygge i Flyverstuen 3. tirsdag i måneden ?... Værløse-Jonstrup 1. torsdag i måneden Værløse-Jonstrup Julefrokost 5/ LA Odense*) Koncerter og andet på Kastellet 3/ Værløse-Jonstrup 7/ Værløse-Jonstrup 3/ Værløse-Jonstrup 10/ Værløse-Jonstrup 17/ Værløse-Jonstrup 24/ Værløse-Jonstrup Mindehøjtidelighed 4/ LA Sydfyn 5/ LA Aalborg 21/ LA Sydfyn 28/6...Aalborg 3/7...Aalborg 14/ LA Sydfyn 24/12...Aalborg Navy dag 5/6... Værløse-Jonstrup Regentparret på besøg 2/ LA Sydfyn Rundvisning 21/ LA Sydfyn*) 6/ LA Aalborg*) 28/ LA Odense*) Skydning 1. og 3. onsdag i måneden LA Aalborg 1/4 Afslutning Aalborg 30/8...Aalborg 30/8... LA Sydfyn 5/ LA Sydfyn 7/10 Sæsonstart...Aalborg 2/12 juleskydning...aalborg Soldaterjubilæum 5/9... Værløse-Jonstrup 26/9...Aalborg 26/9... Skrydstrup 10/10... Karup Udflugt 4/9... LA Sydfyn PROPEL denne gang 80-årigt medlem hædret side 1 Erling O. Nielsen, Værløse afdeling fik overrakt 60-års jubilæumstrofæet. Se side 9 og side 16 Afdelingsnyt Aalborg side 3 LA Aalborg side jubilarer Thy-Mors side 4 4 jubilarer Karup side 5 1 jubilar Midtjysk side 5 1 jubilar LA Skrydstrup side 5 6 jubilarer LA Als-Sundeved side 6 3 jubilarer LA Odense side 6 2 jubilarer Aktivitetskalender 2009 LA Sydfyn side 7 Aktivitetskalender 2009 Værløse afdeling nedlagt side jubilarer Værløse-Jonstrup oprettet side 11 Aktiviteter LA Sydsjælland side 11 1 jubilar Jagerpilot i 1917 side Sidste afsnit af den spændende føljeton Hvad fløj Jens Engberg? side Artikel om og data på nogle af de fly Hærens Flyvetropper anvendte i 1917 Medlemsmærkedage side 15 Se om en af dem du kender fylder rundt Diverse informationer side 16 Navne og adresser side 16 Info om forretningsudvalg og medlemsblad

3 PROPEL Nr. 2/ FSF Aalborg afdeling Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling på FSN AAL med 25 deltagere. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen og referent Gert Rebsdorf samt stemmetællerne Knud Bødker og Jens Aage Buhelt. Beretningerne fra alle afdelingerne blev godkendt. Kassereren Poul Christensen er igen aktiv efter sin sygdom og der blev forelagt et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand Helge Hoff Tlf Næstformand René Crone Tlf Kasserer Poul Christensen Tlf Bestyrelsesmedlem Knud Larsen Brian Nielsen Leo Pedersen og Finn Schjoldager Bestyrelsessuppleant Gert Rebsdorf Hans Jørgen Jensen og Kjeld Hansen Revisor Jens Aage Buhelt og Knud Bødker Revisorsuppleant Per Simonsen. Repræsentanter til Repræsentantskabet: Helge Hoff og René Crone. Jubilarer Aalborg lokalafd. Fra venstre: Ivan Sørensen, 25 år. Valter Andersen, 25 år. Aage Idskov, 40 år. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Kassereren Poul Christensen er igen aktiv efter sin sygdom og der blev forelagt reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe. Med venlig hilsen Helge Hoff Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Den 26. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg lokalafdeling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen samt referent Gert Rebsdorf. Formanden overrakte derefter jubilæumsmedalje til 40 års jubilar Aage Idskov Jensen samt 25 års medaljer til Ivan Sørensen og Valter Andersen tillykke til alle. Efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær Helge Hoff, tlf Kasserer Poul Christensen tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, tlf Aktivitetsudvalg Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Revisor Revisorsuppleant Gert Rebsdorf Ivan Sørensen Brian Nielsen Ole Jøns Bent Jørgensen Bernt Jensen Knud Bødker Jens Åge Ring Buhelt Per Simonsen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. (Se foto side 4)

4 4 PROPEL Nr. 2/2009 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Regnskabets time 5. maj højtidelighed Vi mødes på Sdr. kirkegård kl ved Arthur Dales grav. Derefter fortsættes ceremonien ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne britiske flyvere samt gudstjeneste. Alle er velkommen til at deltage i denne højtidelige ceremoni. Interessent Foredrag ved OB C. Mollerup Schmidt om hans virke i Irak samt besøg på Aalborg kaserne, onsdag den 6. maj Det er delt op i tre dele, som man selv kan vælge at deltage i efter lyst og behov Kl mødes vi ved Hovedvagten. Rundvisning af det nybyggede kæmpestore garageanlæg samt et moderne kondicenter for soldaterne. Kl i Cafeteriaet. Her vil vi opleve, at stå i kø, få maden vejet og betale derefter, ligesom soldaterne dog til rimelige priser. Kl i UMAK auditorium. Kommandanten OB C. Mollerup Schmidt ved Aalborg kaserner var sidste år udstationeret i Irak med det formål at bidrage til genopbygningen af det irakiske politi. Det fortæller han om i et spændende foredrag. Vel mødt! Der er bindende tilmelding til Helge Hoff, tlf inden 1. maj Mvh Helge Hoff Fra venstre: Formanden Knud Larsen, Ejner Jensen, Egon Persson, Hans Jørgen Jensen og Poul Erik Andersen. Referat fra generalforsamling blev afholdt den 25. februar 2009 i Beredskabsstyrelsen Vestjyllands lokaler. Efter at formanden havde budt velkommen, blev Kaj Kirk valgt som dirigent. Formandens beretning var meget kort, vi deltog i landsskydningen i Aalborg den 11. marts 2008 med 5 herrer og 2 damer, herrerne blev nummer 2 i landsskydningen. Den 31. august 2008 var der 29 deltagere til vores Jagerskydning, der blev afgivet i alt 322 skud. Lokalafdelingen har p.t. 55 medlemmer. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste en lille fremgang. Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt. Til bestyrelsen genvalgtes Kristian K. Christiansen, Knud Larsen, Leo Pedersen og Erik Rohde. Som bestyrelsessuppleant genvalgtes Leif Bjerg. Som revisor nyvalgtes Christian Blaabjerg. Under eventuelt fik Hans Jørgen Jensen overrakt hæderstegn for 50 års uafbrudt medlemskab og Poul Erik Andersen, Ejner Jensen og Egon Persson fik overrakt hæderstegn for 40 års uafbrudt medlemskab. Dirigenten takkede for god ro og orden, og aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. H. J. Jensen sekretær

5 PROPEL Nr. 2/ FSF Karup afdeling Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev. Tlf.: , Mob.: Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Tlf Referat fra generalforsamling den Inden generalforsamlingen mødtes vi til den traditionelle gule ærter spisning i cafeteriet. Efter spisningen gik vi over til generalforsamlingen i helikopterstuen. Formanden bød velkommen, og G L. Jensen blev valgt som dirigent, der kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, som stemmetællere blev Preben og Willy valgt. Formand Henning Halkjær overrækker 40 års medlemsmedalje til Flemming Kammersgaard. (Foto: Jens Peter Jensen) Lokalafdeling Midtjysk Peter Fahnøe, Sortbærvej 48F, 8600 Silkeborg. Tlf.: , E-post: Formandsberetningen og regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Under formandsberetningen blev det oplyst at Fighter Wing Skrydstrup vil inddrage flyverstuen til kontor/frokoststue, med kort varsel. Vi er blevet stillet i udsigt til at kunne flytte ind i pejsestuen, beliggende i officersmessen, med adgang til tilstødende lokaler, møderum, bar/køkken og nyrenoveret gårdhave, men; andre foreningers møder og VIP personer, skal dog kunne benytte stuen efter aftale, vi kan selv indrette pejsestuen som vi vil med hensyn til maling, dekorering og møblering. Oplysningen af dette på generalforsamlingen, blev, at vi alle er positive omkring det. Dirigenten takkede for god ro og orden. sluttedes med et trefoldigt leve for lokalafdelingen Skrydstrup. Derefter var der hyggeligt samvær i flyverstuen. Den nye bestyrelse ser sådan ud: Formand: Poul Erik Lund Frandsen Næstformand: Uffe Lyngholm Kasserer: Jan Kvist Bryde Sekretær: Niels Helge Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: Peter Søllingvraa Lars Høstrup Med venlig hilsen Niels H. Pedersen Efter generalforsamlingen blev der uddelt FSF s hæderstegn, fra venstre ses formanden Poul Erik Lund Frandsen, derefter Jørgen Schmidt, Gunnar Davidsen, Erik Bojsen, Kurt Jacob Sommerlund og Poul Erik Westerberg. Jubilaren Birger Østergaard Nielsen var fraværende. Formand Peter Fahnøe overrækker 25 års medlemsmedalje til Per H. Schlander. (Foto: Jens Peter Jensen) Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked

6 6 PROPEL Nr. 2/2009 Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Ordinær generalforsamling afholdt den 16. februar Formand Gert Schmidt blev valgt til dirigent. Christen Mathiesen stemmetæller. konstateret lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Formandens beretning Han orienterede om foreningens deltagelse, med fane, i forskellige mindehøjtideligheder i årets løb. Bøffelkobbel, Dybbøl Banke, 5. maj arrangement Sønderborg og Flyvergravene Aabenraa, Englændergraven Nørreskoven, Våbenstilstand 1918 Sønderborg m. fl. Ved landsskydningen deltog vi med kun fire skytter! Det kan og må vi gøre bedre. Den vellykkede udflugt til Stauning Flymuseum blev også kort nævnt. Kassereren Chr. Mathiesen gennemgik regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag om en tur i egne biler til Koldkrigsmuseet Langelandsfortet blev vedtaget. Datoen fastlagt til søndag den 17. maj. Tilmelding til formanden. Et forslag om en grillaften. Her blev vi enige om at fastsætte tid og sted når vejret ser ud til at arte sig. Orientering herom pr. telefon. Valg afviklet uden store rokeringer. Gert Schmidt genvalgt Chr. Møller genvalgt Ervin Peters nyvalgt Bent Aasand nyvalgt Eyvin Teisner-Kjær genvalgt Årsmedaljer 40 års medalje blev tildelt Nicolai Johannsen 25 års medalje blev tildelt Preben Christensen 25 års medalje Poul Schaper var forhindret, tildeles senere. Bestyrelsen pr. 16. februar 2009 Formand Gert Schmidt Næstformand Heine Andresen Kasserer Christen Mathiesen Bestyrelsesmedlem Chresten Møller Bestyrelsesmedlem Michael Hammeleff Bestyrelsesmedlem Ervin Peters Bestyrelsessuppleant Bent Aasand Bilagskontrollør Eyvin Teisner-Kjær På bestyrelsens vegne Chresten Møller Lokalafdeling Odense Generalforsamling den 5.februar 09 Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Bestyrelsen 2009: Formand: Erik Krogsriis tlf Kasserer Henning Jensen tlf Sekretær Klaus Ingolf Henriksen tlf Revisorer Vagn Krogsriis Svend Aage Larsen Suppleant Torben Christiansen Fanebærere Vagn og Erik Krogsriis Jubilæum 50 år Kaj Larsen 40 år Johanne Wognsen Spændende udflugt Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 28. maj kl. 18: Besøg på Refsvindinge bryggeri, Nyborgvej 80, 5853 Ørbæk. (Max. 25 deltagere) Pris: 100,- kr. pr. pers. For rundvisning, film og prøvesmagning. Tilmelding senest 16. maj til Erik, tlf Lørdag den 4. maj: Fanen i Ansgar Anlæg, Odense Aktivitetskalender 2009 Torsdag den 28. maj kl. 18: Refsvindinge bryggeri Lørdag den 29. august kl. 14: Familiedag i Revninge Torsdag den 5. november kl. 18: Julefrokost Lørdag den 14. november: Fanen på Nyborg Vold Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen

7 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Generalforsamling Lokalafdelingen holdt sin årlige generalfosamling i forbindelse med bowlingen den 17. februar. Heller ikke i år var det noget tilløbsstykke (for nu at sige det på en pæn måde); men såvel formandens beretning som kassererens regnskab blev godkendt, og den siddende bestyrelse blev genvalgt. Bowling Husk, at vi bowler hver tirsdag aften i de lige uger. Det er fortsat på Bowl n Fun, Nyborgvej 4, i Svendborg med mødetid kl Og selv om vi normalt er en ganske pæn flok, så kan vi godt finde plads til flere. Vi beder bare om, at nye bowlere tilmelder sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Bestyrelsesliste 2009 Formand /55 Bent Aalbæk-Nielsen Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Sekretær /63 Hans M. Henningsen Landevejen 135, 5883 Oure Tlf Kasserer /61 Jørgen Fredeløkke Nyborgvej 93A, 5700 Svendborg Tlf Bowling Alle tirsdage i lige uger (undtagen uge 54) kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Nye deltagere bedes tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Februar 17. kl Generalforsamling i Bowl n Fun. 23. Skrydstrup afdelings ordinære generalforsamling. 25. kl Debatmøde om Fremtidens forsvar på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, Odense. Indlæg v/ Frank E. Andersen (formand for Folk & Forsvar), Kristian Pihl Lorentzen (MF (V), (medl. af Forsvarsudvalget) og generalmajor Per Pugholm Olsen (Forsvarskommandoen) Arrangør: Folk & Forsvar April Aktivitetsoversigt 2009 Maj 4. kl Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF): Mindeparade i Ansgar anlæg i Odense med efterfølgende gudstjeneste i Ansgar Kirke og afslutning med levende lys ved mindestenen. 14. kl Repræsentantskabsmøde i SFF på Dannevirke i Odense med efterfølgende foredrag. 21. kl Kr. Himmelfartsdag: March til Krigergravene i Svendborg med kransenedlægning bl.a. ved de allierede flyveres grave. Mødested: Torvet i Svendborg Juni 2. kl Modtagelse på havnen i Nyborg af regentparret, der aflægger besøg i anledning af 350-året for Slaget ved Nyborg. 15. kl Valdemarsdag. Festlighed med uddeling af faner fra Danmarkssamfundet i Den Fynske Landsby i Odense. August 30. Idrætsskydning i Christiansminde i Svendborg. September 4. Udflugt i samarbejde med Folk & Forsvar. 5. kl SFF fugleskydning på Dannevirke i Odense. Der startes med morgenkaffe 16. kl Foredrag: Ondskabens rødder på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense, v/ oberstløjtnant J.J. Hansen, der gjorde tjeneste ved MONUC i Congo i og i 2008, og som har været vidne til de overgreb, der forøves mod den lokale befolkning. Arrangør: HISAM. Entré: kr. 25,- November 14. kl Markering af 350-årsdagen for Slaget ved Nyborg i Mindehøjtidelighed i Nyborg Kirke med efterfølgende march til og kransenedlægning ved mindestenen. Derfra fortsætter marchen til Nyborg Slot, hvor der er afslutning. 15. kl SFF: Det store julebanko på Dannevirke 18. kl Foredrag: De gamle vikingeborge på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense v/ lektor N.P. Frederiksen, der vil fortælle om Vikingetidens kaserner, tidspunkterne for deres opførelse og om deres funktioner. Arrangør: HISAM. Entré: kr. 25,- 21. kl Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM): Virksomhedsbesøg i mediehuset Fyens Stiftstidende Tilmelding snarest (begrænset deltagerantal) på HISAM tlf eller pr.

8 8 PROPEL Nr. 2/2009 FSF Værløse afdeling Poul Møgelvang, Bredekærs Vænge 97, 2635 Ishøj. Tlf.: , E-post: Referat generalforsamling 3. februar 2009 Formanden indledte generalforsamlingen med at bede om et minuts stilhed til minde om P.T.W. Jensen som pludselig faldt om uden foregående sygdom, her i efteråret. 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg til bestyrelse 6. Uddeling af hæderstegn 7. Eventuelt 1. Bestyrelsen foreslog Torben Ek, som blev valgt med akklamation. Torben oplæste den reviderede dagsorden, som afviger i forhold til den i vedtægterne. Begrundelse er nedlæggelse af afdelingen. 2. Ja i min indledning sagde jeg at det er den sidste generalforsamling i Værløse Afdeling. Det betyder nu ikke at vi nedlægger afdelingen helt. Sidste års generalforsamling bemyndigede bestyrelsen til at foreslå repræsentantskabet en sammenlægning med Skalstrup Afdeling. Dette blev godkendt på det ordinære repræsentantskab i oktober sidste år. Så Værløse Afdeling er officielt nedlagt med udgangen af februar, Den nye afdeling holder stiftende generalforsamling 25. februar 2009 og er formelt oprettet fra 1. marts Den nye afdeling kommer til at hedde Værløse-Jonstrup Afdeling. Det sidste år har været lidt turbulent for afdelingen. I januar fik vi aftale om at få lokaler i Jonstruplejren. Vi overtog lokalet i juli måned. Der var mange der deltog i arbejdet med at flytte fra Granly og her op til Bygning 26. Det siger jeg en stor tak for. Kaj Clausen var til møde her på FLOS 13. januar 2009, hvor det blev stadfæstet at vi har lokalet uden beregning og vi må have vores ting her. Vi har ikke haft så mange arrangementer i årets løb. Men det er blevet til den traditionelle grill, årgangsjubilæum, julefrokost og gløggaften, som alle har været rimeligt besøgt. Selv om man ikke er årgangsjubilar, vil jeg opfordre til at man deltager i årgangsjubilæet, da det er en meget hyggelig dag. Vi prøver så vidt muligt altid at holde jubilæet den 1. lørdag i september. Vores fanebærere har været meget aktive i det forløbne år. Og det bliver bemærket af andre, så det er en god ting. Der er endnu ikke fundet arrangementer for dette år. Det må afvente den nye afdelings oprettelse og valget af bestyrelse. Til slut vil jeg sige bestyrelse og revisorer tak for at godt samarbejde gennem året der er gået. Uden jeres hjælp og støtte havde vi ikke kunnet få alle arrangementerne til at forløbe så godt som det har været. Tak for det. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

9 PROPEL Nr. 2/ Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 4. Der var ikke indkommet forslag. 5. Der blev ikke foretaget valg, idet dirigenten fik forsamlingens tilslutning til at afvente den stiftende generalforsamling den 25. februar hvor der skal foretages valg til bestyrelse i den nye sammenlagte afdeling. Ny Challenger bestyrer Herefter overrakte Landsnæstformand Kurt B. Sørensen, Flyvevåbnets 60 års jubilæumstrofæ, til Erling O. Nielsen, Værløse Afdeling. (Se foto på forsiden af bladet) Erling tildeles trofæet for hans altid utrættelige iver i foreningen. Man går aldrig forgæves til Erling med en opgave. Erling skal opbevare trofæet forsvarligt indtil repræsentantskabet i oktober Til den der ikke ved hvad trofæet er, kan jeg oplyse det er en meget flot kopi af en Challenger 604. Et stort tillykke også til Erling, det er velfortjent. 6. Afdelingsformanden uddelte herefter hæderstegn til Jubilarerne. Erik Nilsson Ebbe Olsen Søren Raalund Per Søndergaard 50 års jubilar 25 års jubilar 25 års jubilar 25 års jubilar 7. Eventuelt. Formanden udtrykte et ønske om at så mange som muligt vil tilmelde sig den stiftende generalforsamling for den nye afdeling. Den finder sted den 25. februar 2009, kl. 19,00. Man kan tilmelde sig her hos Kaj Clausen Erling Nilsson

10 10 PROPEL Nr. 2/2009 FSF Værløse-Jonstrup Poul Møgelvang, Bredekærs Vænge 97, 2635 Ishøj. Tlf.: , E-post: Referat af Stiftende Generalforsamling Værløse-Jonstrup Afdeling (Forkortet af redaktionen) 1. Valg af Dirigent Formanden for Værløse Afdeling Poul Møgelvang, bød velkommen og foreslog Kurt Sørensen som dirigent, og Kurt blev valgt. 2. Oprettelse af Værløse-Jonstrup Afdeling Dirigenten gav herefter ordet til Landsformanden, der redegjorde for grunden til indkaldelsen til den Stiftende Generalforsamling, som skyldes, at de ordinære generalforsamlinger i Skalstrup og Værløse afdelinger i 2008, bemyndigede bestyrelserne at foreslå forretningsudvalget en sammenlægning af de to afdelinger. Dette ønske blev godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober Afdelingernes forslag til navn for den nye afdeling blev ikke imødekommet. Forretningsudvalget foreslog navnet Værløse- Jonstrup Afdeling, og det navn blev vedtaget. Baggrunden for det nye navn, skal ses i lyset af, at det var i Værløse at Flyvevåbnets Soldaterforening blev grundlagt i april måned På repræsentantskabsmødet blev det samtidigt vedtaget, at lokalafdelingerne skal fortsætte uændret under den nye Værløse-Jonstrup Afdeling. Herefter kunne generalforsamlingen gå over til punkt 3, hvor der, efter valg af formand og kasserer, for en gangs skyld var kampvalg til de øvrige bestyrelsesposer, så stemmeudvalget havde travlt med at tælle stemmesedler, da der var fremsat ønske om skriftlig afstemning. 3. Valg af bestyrelse Afdelingsbestyrelsen fik følgende udseende: Post valgt for Formand Poul Møgelvang 1 år Kasserer Kaj Clausen 2 år Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Amonsen 2 år Bestyrelsesmedlem Poul Aalborg Hansen 2 år Bestyrelsesmedlem Kurt Sørensen 1 år Bestyrelsesmedlem Torben Ek 1 år Bestyrelsesmedlem Jan Christensen 1 år Bestyrelsessuppleant Poul Henning Jensen 2 år Bestyrelsessuppleant Mogens Billekop 1 år Bestyrelsessuppleant Erik Hansen 1 år Kritisk revisor Jørgen Hinrichsen 2 år Kritisk revisor Lars Jacobsen 1 år Revisorsuppleant Erling O. Nielsen 2 år Revisorsuppleant Kai Sørensen 1 år Fanebærer Hans Jørgen Amonsen 1 år Fanevagt *) 1 år Delegeret til repræsentantskab **) 1 år Suppleant til delegeret til repræsentantskab **) 1 år *) Bestyrelsen afløser Hans Jørgen Amonsen, hvis der ikke melder sig en som fanebærer, og når der er behov for det. **) Punkterne udgik, da det er et bestyrelsesanliggende. 4. Eventuelt. Efterfølgende fortalte landsformanden, at Værløse-Jonstrup Afdeling, tæller en medlemsskare på 696 medlemmer. Formanden takkede dirigenten for vellykket gerning. Så var det tid for at nyde et par stykker smørrebrød. Referent: Torben Ek. Afdelingsbestyrelsen med revisorer og fanebærer

11 PROPEL Nr. 2/ Her bor vi! Vi gentager for sidste gang, hvor det er vi holder til. Flyverstuen ligger i Jonstruplejren, Bygning 26, Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup til højre for vagten, kort efter Flyvevåbnets Bibliotek. Tag Bus 157 fra Måløv station, mod Ballerup st. og stå af ved Tvendagervej. Herfra er der kun ca. 3 min. at gå. Du kan også benytte Bus 147 fra Ballerup st. mod Måløv (der står Ballerup st. på bussen, det er en ringlinie), og stå af ved Tvendagervej. Hvis gitterlågen er lukket, så ring på , så kommer vi og lukker dig ind. Hyggeaften på stuen I april og maj, hygger vi os igen ml. kl &? Efter at vi er flyttet til Jonstruplejren, er der ikke noget bestemt tidspunkt hvor vi skal være ude, så vi slutter, når vi er trætte. Vi forsøger, at have en vagt fra stuen ved Gitterlågen, fra kl Se evt. Tlf. Nr. ovenfor. Hyggedag på stuen Flere har spurgt, om vi kan ses på Stuen midt på dagen. Efterhånden hører de fleste af os også til den lidt ældre generation, og nogle har måske svært ved at gå ud om aftenen når det er mørkt. Derfor har den nyvalgte Værløse-Jonstrup bestyrelse på sit konstituerende og første møde, besluttet at holde dagsåbent den første torsdag i måneden. Det vil være i tidsrummet fra kl Vi håber, at mange af jer vil benytte tilbuddet og måske er det en god idé, hvis du ta r en madpakke med. Så kan vi efter formiddagskaffen hygge os med en bid brød og en stille pilsner eller en vand. Altså: Vi ses den første torsdag i maj og juni fra kl Derefter holder vi sommerferie. Koncerter og særlige arrangementer på Kastellet Søndag d. 3. maj Veteranbiludstilling. Torsdag d. 7. maj St. Bededagsarrangement med Gudstjeneste, Koncert med Studenter Sangforeningen, Hjemmeværnets Trommekorps, 8. Regiments Musikkorps. Onsdag d. 3. juni Søværnets Tamburkorps. Onsdag d. 10. juni Regiments Musikkorps. Onsdag d. 17. juni Kvindelige Marineres Musikkorps Onsdag d. 24. juni Den Kgl. Livgardes Musikkorps Se mere på P. b. v. TEK. Lokalafdeling Sydsjælland Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby Tlf.: Grill I år forsøger vi at arrangerer den årlige Grilleftermiddag d. 27. juni, men mere om det i et kommende nummer. Hvis du vil med, evt. sammen med din ledsager, så reserver allerede nu datoen. KSS - Skydningen mellem de mange soldaterforeninger, blev i år afholdt d. 19. februar. Desværre blev der ikke nogen fællesspisning inden skydningen. Restaurant Stafetten hvor vi plejer at spise stegt flæsk, havde denne aften kun en stor buffet til 250 kr. Det var for meget og for dyrt at fortære inden den krævende skydning, så vi klarede os med et par pølser ved den lokale Cafe Fodkold. Utroligt hvad en Landskamp kan afstedkomme. Vi var fire mand fra Værløse, der kæmpede mod de andre foreninger om VeteranPokalen, og efter min mening, klarede vi os fint. Resultaterne skal fintælles, og i skrivende stund er resutatlisten ikke frigivet. Men det blev en hyggelig aften med gode venner fra andre værn. Desværre er det sidste gang vi har skudt på Østerbro Stadion, da ejendommen er blevet solgt og kælderen hvori skydebanen ligger, skal anvendes til andet formål. Vi håber det bliver muligt at skyde et andet sted til næste år. Københavnske Soldaterforeningers Samvirke Generalforsamling Fredag 17. april 2009 kl. 19:00 for alle medlemmer af KSS, i 1. Reg. Soldaterforening s Lokaler, Laksegade 32, 1. Kbh. K. Her vil der, som vanligt, blive overrakt Pokaler til vinderne af KSS-Skydningen d. 19. februar. Alle medlemmer af Værløse-Jonstrup Afdeling er også medlem af KSS. Mød op, det plejer at være særdeles hyggeligt. Navy Dag Fredag d. 5. juni, Grundlovsdag, på Dragør Fort. Sammen med Søværnet, Hjemmeværnet, Dragør Brandvæsen, Falcks Redningskorps og Politiet. Se mere på Overrækkelse af diplom og medalje for 50-års medlemskab til Arne Hansen.

12 12 PROPEL Nr. 2/2009 FLYVERLIV Et Aar på Hærens Flyveskole En beretning om uddannelsen til militærpilot i 1917 Af cand. polyt. Jens Engberg Her bringer vi så fjerde og sidste afsnit af Jens Engbergs beretning om uddannelsen til jagerpilot i FLYVERLIV. Efter at have berettet om flyveskoletiden, flyvemaskinens opbygning, og om de store krav, han skulle opfylde for at få det eftertragtede Certifikat som Dansk Militærflyver den 6/6 1917, slutter han her af med at fortælle om hverdagen på flyvepladsen og om sine forventninger til flyvning i fremtiden. Morsomst var det vistnok, naar de allerældste af Flyverne fortalte om gamle Dage, den Gang da de som vor hjemlige Luftsports Pionerer og Banebrydere dyrkede Flyvesporten paa Fælleden i Aerodromens Tid - sammen med andre forfløjne Skandinaver og med de franske Luftakrobater paa Besøg. Da der kun blev fløjet i blikstille Vejr og - maaske af og til i Taage - Champagnetaage. Baron Cederstrøm fortalte om sine haarrejsende Oplevelser i Amerika, hvor han blandt andet som Passager havde været i Luften med en Flyvemaskine, der var udrustet med Gyroskopstyring, og pludselig til sin Rædsel saa Flyveren rejse sig og tage sig en Spadseretur ud paa Bæreplanerne. LIVET PA JORDEN Over alt dette glemmer Flyverne dog ikke Tilværelsen paa Jorden. Vort Klima byder os jo ikke hver Dag Solskin og fint Flyvevejr. Flyverlivet har ogsaa sine kedsommelige Dage, hvor Regn og Storm umuliggjorde al Øvelsesflyvning, og hvor den daglige Tjeneste fra Kl. 9 til Kl- 4 syntes utaalelig lang. Værkstederne er jo ikke mere storslaaede, end at man hurtig kan sætte sig ind i, hvad interessant der foregaar der; og snart har man ogsaa gennemdrøftet alle mulige Emner med Kammeraterne; saa trøster man sig med sin Motorcykle. Tiden gaar saa hurtigt og nyttigt, naar man arbejder med den! Den skal renses, pudses og prøves; der kan altid være lidt at rette paa Indstillingen, saa at Gangen bliver endnu finere; man adskiller den, og samler den paany og eksperimenterer med den paa alle mulige Maader. Eller man kaster sig over Fotografering, klipper Billeder af alt muligt og fremkalder og kopierer i en Uendelighed. Lyspunktet paa en saadan graa Dag er Frokosten. I en Messe, hvor en Snes unge Løjtnanter daglig holder Maaltid sammen, gaar det muntert til. Ja, til at begynde med var der selvfølgelig et Svælg imellem Piloternes, d. e. Militærflyvernes Bord og Elevernes. Med hviskende Stemmer førte vi Elever Samtale indbyrdes - altid parat til at lytte, naar en af Piloterne udtalte sig om Flyvning eller andre interessante Emner. Morsomst var det vistnok, naar de allerældste af Flyverne fortalte om gamle Dage, den Gang da de som vor hjemlige Luftsports Pionerer og Banebrydere dyrkede Flyvesporten paa Fælleden i Aerodromens Tid - sammen med andre forfløjne Skandinaver og med de franske Luftakrobater paa Besøg. Da der kun blev fløjet i blikstille Vejr og - maaske af og til i Taage - Champagnetaage. Da Robert Svendsen og Baron Cederstrøm fra hvert sit Hjemlands Kyster kappedes om at komme først over Sundet pr. Flyvemaskine. - Tit havde vi morsomme Besøg: Svenske Militærflyvere, der tyede til København for at holde Ferie, kom og fortalte om Vinterflyvning Nord for Polarkredsen. Baron Cederstrøm aflagde os af gammel Vane Besøg og fortalte om sine haarrejsende Oplevelser i Amerika, hvor han blandt andet som Passager havde været i Luften med en Flyvemaskine, der var udrustet med Gyroskopstyring, og pludselig til sin Rædsel saa Flyveren rejse sig og tage sig en Spadseretur ud paa Bæreplanerne. Officerskammerater tyede ud til os for at faa en god Dag i Flyvernes muntre Lag. Vi vil ogsaa alle huske vore hyggelige Certifikatfrokoster, hvor Flyvernes bekendte taktfaste Hurra rungede til Hyldest for den lykkelige, som havde naaet sit Maal.

13 PROPEL Nr. 2/ »Tid er Penge!«gælder jo i vor Tid mere end nogensinde før, - og i Hastighed kan Flyvning slaa alle Rekorder; 250 km i Timen er allerede præsteret, og man kan sikkert naa endnu højere op. FLYVNINGENS FREMTID Flyvning har alle Betingelser for at blive det sikreste Transportmiddel. Et Automobil tørner mod et Landevejstræ, et Jærnbanetog kører af Sporet, en Damper støder paa de undersøiske Rev. Naar undtages Undervandsbaade og underjordiske Jærnbaner foregaar al Trafiken i et Plan, og Sammenstød hører jo ogsaa til Dagens Orden. For Flyveren er der derimod intet at støde paa kun den bløde Luft! - og i den er der Plads nok! Hver Trafik Art kan foregaa i sin bestemte Højde: Kontinentalekspresmaskinerne f. Eks. i 2000 m s Højde; Provinstrafiken f. Eks. i 1000 m s Højde; Turist- og Sportstrafikken begrændset f. Eks. til mellem 12 og 1600 m s Højde. Kun Flyveren kan rejse ad den korteste Vej mellem to Punkter, -»Luftlinien, kaldes den jo ogsaa. -»Tid er Penge!«gælder jo i vor Tid mere end nogensinde før, - og i Hastighed kan Flyvning slaa alle Rekorder; 250 km i Timen er allerede præsteret, og man kan sikkert naa endnu højere op. Man kan let tænke sig den Forretningsmand, der gærne vil betale 50 Kr. for at komme fra København til Aarhus paa halvanden Time, i Stedet for at betale 10 Kr. for en 7 Timers Rejse med Jærnbane og Dampfærge. Ekspres- Passager- og Post-Trafik pr. Flyvemaskine og Zeppeliner er sikkert en Gave, som Fremtiden har til os i den kommende Menneskealder. Flyvemaskiner, der skal benyttes til Luftkamp, har som omtalt deres bedste Forsvar i stor Hurtighed og Stigeevne; for at faa dem saa lette som mulige er man tilbøjelig til at lægge mindre Vægt paa Styrken. Men Ingeniørkunsten vil sikkert, naar denne Opgave engang i Fremtiden foreligger, forstaa at bygge Flyvemaskiner til Fredsbrug, der i selve deres Bygning og især i Ordningen af Landingsstel frembyder den største Sikkerhed mod Ulykker. Danmark er et ideelt Flyveland! Paa dets Marker kan man overalt finde gode Landingspladser for Landflyvemaskiner, og overalt i Sunde, Bælter, Fjorde og Vige kan Vandflyverne gaa ned paa Vandet. I første Række afhænger hele Spørgsmaalet af Motorens Driftssikkerhed, og i den Retning er man alene i Flyvningens første Tiaar naaet overordentligt vidt. I den første Tid var det virkelig ogsaa livsfarligt at sejle med Dampskib og køre med Jærnbanelokomotiv. Der har allerede været bygget Flyvemaskiner med indtil 1500 Hestes Motorkraft, som har fløjet med over 20 Passagerer i 2000 m s Højde, - og foreløbig er der ikke nogen Grænse for Størrelsen. - Det vil aldrig blive billigt at flyve. Fremdrivningsmodstanden er og vil blive ved at være større for Flyvning end for de fleste andre Transportmidler, men Bekostningen ophæves af Hurtigheden. Danmark er et ideelt Flyveland! Paa dets Marker kan man overalt finde gode Landingspladser for Landflyvemaskiner, og overalt i Sunde, Bælter, Fjorde og Vige kan Vandflyverne gaa ned paa Vandet. I andre Lande er der oprettet særligt Ministerium for Luftværnet, sideordnet med Krigs- og Marine-Ministerierne. Herhjemme kommer vi efterhaanden ogsaa med, men kun altfor langsomt. - Vi glæder os i det smaa, hver Gang (og det sker ikke saa sjældent) vi kan trække en ny Maskine ud for første Gang, og hver Gang, der bliver bygget os en ny Hangar. Men der er langt igen til det Antal Flyvemaskiner, der er nødvendige til et virkekraftigt dansk Luftværn. Flyvere kan vi sagtens faa! Bestillingen har med Rette ganske særlig Tillokkelse for det unge Mod, og enhver der har smagt luften vil give Dig ret naar han siger: Det er fryd at glide for Vinden i en Kutter med hvide Sejl Eller pløje i Uvejr og Mørke med Baaden det oprørte Spejl. Der er Fryd ved at suse til Hest i Galop, saa Vinden fløjter forbi, Men langt mere værd er Flyverens Færd og Glæden i Luften fri. Som afslutning på vores føljeton bringer vi den flyversang, som også afslutter Jens Engbergs bog, som han skrev i 1918 mens han endnu boblede af begejstring over den priviligerede tilværelse han havde som militærflyver. Vel er sangen ikke den ypperste poesi, men den er uden tvivl oversat af en af Jens Engbergs lige så entusiastiske kolleger, der forhåbentlig fløj bedre, end han digtede. FLYVERSANG Der er Farer paa Land, og paa Søen, baade i Krig og i Fred, Og hver Maskine, vi finder paa, bringer ny Farer med; Men Jordens og Storhavets Farer kan aldrig den Spænding naa, Som den dristige Flugt over Lufthavets Slugt paa Vinger i Æteren blaa. Der er Fryd ved at glide for Vinden i en Kutter med hvide Sejl Eller pløje i Uvejr og Mørke med Banden det oprørte Spejl. Der er Fryd ved at suse til Hest i Galop, saa Vinden fløjter forbi, Men langt mere værd er Flyverens Færd og Glæden i Luften fri. Blandt Klipperne brøler Floden med Sprøjt af Skum i sit Fald, Fra Bjergsiden Vandfaldet styrter med Drøn som et Tordenskrald, Det brager fra Ildens Tunger, naar et brændende Hus styrter ind, Men Himmelens Brus i Vindenes Sus har stærkere Magt i mit Sind. Uden Grænser frit synes Havet, naar Land du i Sigte ej faar, Og Jorden har endeløst Udsyn for den, der paa Bjærgtoppen staar. Men enten Stjernerne blinker eller Skyerne driver for Blæst, Dog langt mere frit end Sejlads eller Ridt er at sejle Himlen næst. Saa syng om de ubundne Vidder, syng Æterens Frihedssang, Som Sfærerne spiller i Rummet paa deres Tusindaarsgang. For den Trolddrøm, der kalder paa Mandens Mod fra Jordens døsige Fred, Er Trolddommen ny, over Bjerge og Sky, af Rummets Uendelighed. Aeroplane song, oversat af K. H. A. a

14 14 PROPEL Nr. 2/2009 Hvad fløj Jens Engberg? FLYVERLIV indeholder mange detaljer om oplevelserne ved at flyve i , men forfatteren fortæller ikke noget om, hvilke flytyper det var, han fløj luften tynd i. De fotos, der er i bogen, giver kun en svag antydning, og derfor satte jeg mig for at finde ud af, hvilke fly Jens Engberg kan have haft til rådighed i sin tid som militærflyver i Hærens Flyvertropper. Det kan have været nogle af dem, der er vist her på siden, men på bl.a. Flyvevåbnets hjemmeside kan du se, at det også kan have været nogle helt andre. For der har været rigtig mange typer i brug i den periode. De to øverste fly, kan genkendes på nogle af billederne i FLYVERLIV. Derfor er det sandsynligt, at det også er maskiner, som Jens Engberg har fløjet. Jeg syntes, det kunne være interessant at vide, hvad det var for egenskaber, der i så høj grad kunne fascinere en ung civilingeniør, og derfor gik jagten ind på internet og førte til resultaterne, du kan se overfor på side 15. Flyvemaskinernes ydeevne er jo ikke af en størrelse, der kan få os til at falde på halen af benovelse i dag. Det skulle da lige være benovelse over, at de i det hele taget kunne flyve. En af kilderne oplyser, at Hærens Flyvetropper ikke havde økonomi til at købe de 2 Morane-Saulnier fly, så pengene til at købe dem for blev skaffet ved indsamlinger. Det har desværre ikke været muligt at få oplyst, hvad prisen for flyene var. Økonomien var dog ikke alene et problem for hæren. Marinens flyveskole startede nogenlunde samtidig, og det første fly, den havde til rådighed var også en Henri Farman som var selvbygget af flypioneren Robert Svendsen. Både Henri Farman og Vickers F.B.5 kunne udstyres med maskingeværer, førstnævnte endda med 2, og det er årsagen til at begge fly har motoren bagi. De var nemlig fra før man havde løst problemet med at synkronisere propel og maskingevær. Motoren på F.B.5 var roterende, det vil sige, at krumtappen sad fast på flykroppen og hele motoren roterede sammen med propellen. Som et kuriosum i denne forbindelse har jeg taget de tilsvarende data for nutidens F-16 med. De gamle fly kunne dog noget, som F- 16 aldrig vil kunne: holde sig i luften ved en fart på 80 til 100 kilometer i timen. Morane-Saulnier Henri Farman Her er nogle af de hjemmesider, jeg har brugt: Ernst Kronvold Frederiksen Vickers F.B. 5

15 PROPEL Nr. 2/ De følgende data er sammenstykket fra adskillige hjemmesider, der har det til fælles, at de ikke garanterer for, at dataene er korrekte. Morane-Saulnier 1. flyvning 1912 Hærens Flyvetropper Ensædet, fransk skolefly. Spændvidde: Længde: Højde: Motor: Topfart: Tomvægt: Max. last: Fuldvægt: 10,2 meter 6,5 meter 2,55 meter 50 hk Gnome 135 km/t 370 kg. 212 kg. 582 kg. 2 stk. bygget på licens i Sverige. De blev døbt Hugin og Munin efter Odins ravne. Hugin leveret oktober 1915 og havareret oktober 1919 ved København. Munin leveret juni 1916 og havareret oktober 1917 ved Viborg. Henri Farman (H.F.) 1. flyvning: 1912 Hærens Flyvetropper Tosædet fransk let bombefly. I Danmark anvendt som skolefly. Engelsk version kaldes MF.11 Shorthorn. Spændvidde: 16,3 m Længde: 9,84 m Højde: 3,2 m Motor: 79 hk Renault R-80 Topfart: 85 km/t Stig til m 17 min. Tophøjde: m Rækkevidde: 300 km Max. flyvetid: 5 timer Tomvægt: 625 kg. Max. last: 305 kg. Fuldvægt: 930 kg. Hærens Flyvetropper havde 3 fly af denne type, HF1, HF2 og HF3. Vickers F.B. 5 Gun Bus 1. flyvning: 1916 Hærens Flyvetropper, Tosædet engelsk jagerfly beregnet til luftkamp - pilot/observatør og skytte. Spændvidde: m Længde: 8,28 m Højde: 3.35 m Motor: 100 hk, Roterende, 9 cylindret Gnome Topfart: 113 km/t Stig til m: 16 min. Tophøjde: m Rækkevidde: 403 km Max. flyvetid: 4 timer 30 minutter Tomvægt: 555 kg Fuldvægt: 930 kg Hærens Flyvetropper havde 12 fly af denne type bygget på licens af tøjhusværkstederne i København. Mærkedage april-maj 80 år /48 Mogens C. Petersen, Studsgårdsgade 3 st. th., 2100 København Ø /50 Kristian Senius Nielsen, Lysholt Alle 19, 7430 Ikast /50 E V H Jensen, Poppelvej 15, 7470 Karup /50 Bent Nielsen, Ramløsevej 5, 1., 2100 København Ø 75 år /55 Milton Egelund Nielsen, Småbuskvej 1, 8700 Horsens /54 Carl Chr. Clausen, Sct. Jørgens Gade 150, 5000 Odense C /54 Askar Kragh, Falkevej 16, 7400 Herning /54 Jens Christensen, Rosenvænget 18, 6541 Bevtoft 70 år /58 Aleks Robert Jørgensen, Rosenkildevej 21, 3000 Helsingør /57 Hardy Christensen, Søstjernevej 11, 9990 Skagen /60 Jørgen Erik Jørgensen, Møgelgårdsvej 31, 8520 Lystrup 65 år /62 Henning Husted Jeppesen, Haydnsvej 43, 7500 Holstebro ? Hans Georg Pørksen, Lupinstien 8B, 8800 Viborg /66 Svend Aage Pedersen, Hybenvej 40, 6950 Ringkøbing /65 Svend-Erik Lidsmoes, Skovhusevej 12, 4262 Sandvad /63 Kurt Larsen, Samsøvej 9, 8464 Galten /66 Kaj Steen Bille Nielsen, Blåhøjvej 5, 7200 Grindsted Nov/70 Hans Erik Jensen, Skovparken 125, 2. th., 6000 Kolding /64 Bent Nielsen, Absalonsgade 28, 4180 Sorø /63 Hans Weikop, Kystparken 103, 6710 Esbjerg V /63 Knud Riis Nielsen, Ørhagevej 85, 7700 Thisted /66 Jens Thomsen, GC Box 549, 3970 Pituffik /64 Hans Chr. Werner Jensen, Ahornvej 17, 7400 Herning FHV Niels Chr. Stenrand, Ibs Huse 11, 4440 Mørkøv /65 Harry Mortensen, Nørrevold 3, 6800 Varde /63 Erik Kjær Mikkelsen, Solsortevej 14, 7100 Vejle /62 Arvid Lendal Jørgensen, Dortheavej4, 4660 Store Heddinge /65 Jørn Nielsen, Nørretoft 2a, 6760 Ribe /64 Mogens Fisker, Fremlev Korsvej 1, 8462 Harlev J /62 Erling Houmøller Jensen, Anlægsvej 3, 7830 Vinderup /61 Torben Prior, á Tvørgardi, FO 370 Midvàgur 60 år Aug/69 Gert Hovgaard, Rådmandsvej 48, Grenå Maj/69 Tage Stokholm Peitersen, Skrænten9B, 7600 Struer Okt/70 Martin Salling Pedersen, Vejlegårdsparken 40 27, 2665 Vallensbæk Maj/69 Carit Dahl Sørensen, Søvej 4, 9500 Hobro Maj/68 Ebbe Olsen, Terrasserne 74, 4000 Roskilde Aug/69 Gunnar Jensen, Holmevej 17, 8830 Tjele Aug/70 Ole Pedersen, Skarhøjvej 10, 6230 Rødekro Maj/71 Ole Vegeberg, Bøgevang 6, 3550 Slangerup Nov/66 Henry Ratzer, Julianastraat 54, NL-Bv Brunssum 50 år Maj/81 Michael Erik Lemming, Eskildstrupvej 66, 4100 Ringsted ? Peter Rechnagel, Birkevej 5, 6800 Varde Feb/78 Søren Jacobsen, Anna Anchersvej 184, 7500 Holstebro Maj/81 Palle Kjærsgaard, Øster Vase 30, 9280 Storevorde 40 år Aug/92 Frank Bernhøj, Gl. Hornstrupvej 5A, 1., 7100 Vejle 1. flyvning: 1974 Flyvevåbnet /2 sædet multi-role kampfly Spændvidde: Længde: Højde: Motor: Tryk: Medlemmer, som ikke ønsker optagelse i rubrikken, bedes meddele dette til forretningsføreren. General Dynamics F 16 A Fighting Falcon 9,45 m 14,52 m 5,09 m Pratt&Whitney F100-PW Newton Topfart: km/t Stig til m: 1 min 12 sek Tophøjde: m Rækkevidde: km Tomvægt: kg. Max. last: kg. Fuldvægt: kg.

16 16 PROPEL Nr. 2/2009 Tak Undertegnede vil gerne herved udtrykke og bringe min hjerteligste tak til Værløse afdeling samt flyverstuekammeraterne for venlig opmærksomhed ved min 80-års fødselsdag. En samtidig tak fra min kone, Annelise, for blomsterne fra flyverstuen. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rette en varm tak til FSF og udvalget, for den store glæde, ære og overraskelse det var for mig at modtage Challenger trofæet. Med venlig hilsen Erling Overskov Nielsen Værløse afdeling Jubilæum i Karup 2009 Soldaterjubilæum i Karup 2009 På grund af øvelsesaktiviteter i hele september er vi desværre nødt til at flytte årgangsjubilæet til den 10. oktober. Med venlig hilsen Bent Pedersen Jubilæumsudvalget Flyverstuen er for alle Oprettelsen af den nye afdeling Værløse-Jonstrup giver mig anledning til at understrege, at den nye flyverstue i Jonstruplejren byder alle medlemmer af de tilhørende lokalafdelinger velkommen til de månedlige hyggeaftener. Er medlemmer fra resten af landet på visit i København er I naturligvis lige så velkomne hvis I kunne tænke jer til at stikke hovedet indefor, så I kan se, hvordan vi har indrettet os. Med venlig hilsen Kaj Clausen Landsskydning 2009 I næste nummer af PROPEL bringer vi resultaterne af den afholdte landsskydning. Til alle formænd Til alle Afdelinger/Lokalafdelinger. For at lette / mindske skrivearbejdet for LNF samt for at undgå fejl anmodes om at benytte de bestyrelseslister der findes i Håndbogen afsnit 30. Der findes også en vejledning under dette afsnit. Med venlig hilsen Kurt B. Sørensen Landsnæstformand Brevpapir Som omtalt på bestyrelsesseminarerne kan autoriseret brevpapir rekvireres gratis hos forretningsføreren i det antal der ønskes. Brevpapiret er forsynet med de enkelte formænds navn, adresse, telefonummer(re) og adresse svarende til de oplysninger, der er indsendt til håndbogen. PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet er den 1. i måneden før udgivelse. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på denne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 2 MB til Over 2 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, Højvangsalle Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Stig Østergaard Nielsen Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , Fax: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere