NR. 3 MARTS ÅRGANG. PO-bladet ALT OM STÆVNET SIDE 17 ET SIGNAL UD OVER BYEN SIDE 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 MARTS 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ALT OM STÆVNET SIDE 17 ET SIGNAL UD OVER BYEN SIDE 8"

Transkript

1 NR. 3 MARTS ÅRGANG PO-bladet ALT OM STÆVNET SIDE 17 ET SIGNAL UD OVER BYEN SIDE 8

2 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS ARBEJDSMILJØRÅD TALER NU OM ARBEJDSMILJØ! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Siden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd blev dannet for mere end to år siden, er tiden blevet brugt på ufrugtbare diskussioner om kasketter, altså hvornår man er henholdsvis myndighed, arbejdsgiver og arbejdstager. Forvirringen og kompleksiteten i den folkekirkelige ledelsesstruktur fornægter sig altså heller ikke, når temaet er et helt andet, nemlig arbejdsmiljø. Organistforeningen har dog et fromt håb om, at vi har lagt denne diskussion bag os, og at vi nu efter to års ørkenvandring kan tage fat på de mange arbejdsmiljøproblemer, som alle burde have en interesse i at få løst. Der er vedtaget en ny vedtægt for rådet, og der er nu tilsyneladende enighed om hvordan parterne inden for folkekirken vil samarbejde om at søge at forbedre arbejdsmiljøet i folkekirken. Faktisk blev der på rådets januarmøde for første gang drøftet arbejdsmiljø, og ikke blot formalia! Som bekendt er folkekirken kendetegnet ved mange små arbejdspladser med valgte arbejdsgivere, hvoraf næppe mange er gået til valg på deres interesse for arbejdsmiljøforhold. Ikke desto mindre er arbejdsmiljøloven en vigtig lov, som menighedsrådene er forpligtigede til både at kende og overholde. I virksomheder af en vis størrelse har arbejdsgiverne en arbejdsmiljøorganisation, der kan hjælpe med denne opgave, men det har langt hovedparten af de kirkelige arbejdspladser ikke. En af de første og vigtigste opgaver for Arbejdsmiljørådet bliver i samarbejde med Arbejdstilsynet at undersøge, hvorledes der kan etableres arbejdsmiljøorganisationer, der afspejler den folkekirkelige virkelighed. En lang række konkrete arbejdsmiljøproblemer trænger sig ligeledes på, ikke mindst inden for det psykiske arbejdsmiljøområde. Så der er nok at tage fat på for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Nu er kasketterne væk. Lad os komme i arbejdstøjet. Tilløbet har været urimeligt langt. Lad os håbe, at vi efterfølgende får det store spring fremad. 2 PO-bladet

3 NYHEDER PORTRÆT INDHOLD OG KOLOFON INSPIRATION SIDE 4 SIDE 8 SIDE 12 UDDANNELSE Orgelprofessor Ulrik Spang- Hanssen har taget initiativ til et helt nyt studium på Det Jyske Musikkonservatorium: Uddannelse til Rytmisk kirkemusiker. POVL CHR. BALSLEV Organisten ved Vor Frue Kirke i Svendborg er også klokkenist og i det hele taget noget af en musikalsk altmuligmand. Formidling er et vigtigt nøgleord. 4 FAVORITTER Susanne Ketelsen leder pigekoret (billedet) i Lille Lyngby Kirke, Nordsjælland, og hun fortæller om fire værker, som hun og koret er særlig glade for. STÆVNE STILLINGER FORENINGSNYT Foto: Tim Lykkegren SIDE 17 SIDE 28 SIDE 32 MAJ I SVENDBORG 2. pinsedag vil klokkespillet i Vor Frue Kirke, Svendborg, ringe ind til årets højdepunkt for PO-organister. Se alt om Organistforeningens stævne midt i bladet. 4 ORGANISTER SØGES Hagested og Gislinge Kirker ved Holbæk Gjøl Kirke, Vendsyssel Hellebæk Kirke, Nordsjælland Kapernaumskirken, København PENSION/WEB M.M. Læs i dette nummer om fejl i pensionsindbetalinger, medlemsundersøgelse om overenskomsten, forbedringer på hjemmesiden samt en ny skabelon til ansættelsesbevis. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Povl Chr. Balslev betjener klokkespillet i Vor Frue Kirke, Svendborg Foto: Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 3

4 NYHEDER RYTMISK KIRKEMUSIKER-UDDANNELSE PÅ VEJ Det Jyske Musikkonservatorium lancerer nu en uddannelse som rytmisk kirkemusiker. Ønsket er at servicere folkekirken, men de umiddelbare reaktioner herfra er blandede. Af Filip Graugaard Esmarch Fra 2013 vil PO-organister kunne videreuddanne sig til rytmiske kirkemusikere på Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM s) afdeling i Aalborg. Allerede dette efterår lægges der dog ud med både en bachelor- og en kandidatuddannelse i rytmisk kirkemusik. Orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen er idémageren bag de nye uddannelser, som har til formål at imødekomme et behov mange steder i folkekirken. Foreningen Forum for Rytme I Kirken (FRIK) har i mange år efterspurgt bedre uddannelsesmuligheder inden for den rytmiske del af kirkemusikken, og bestyrelsesmedlem Johannes Konstantin Neergaard udtrykker da også stor glæde over det nye tiltag. Folkekirkens Kirkemusikskoler arbejder ligeledes på at styrke de såkaldt rytmiske kompetencer i deres uddannelser. Kirkemusikskolerne frygter dog, at konservatoriets nye uddannelse kan bidrage til en øget polarisering mellem rytmisk og klassisk kirkemusik. EN BESKÆFTIGELSESSTRATEGI Professor i orgel ved DJM, Ulrik Spang-Hanssen, ser et tydeligt behov for kirkemusikere med specifikke rytmiske kompetencer. Jeg har konstateret, at der til en forholdsvis stor del af de opslåede organiststillinger er de ønsker. Og vi tror, vi vil se en udvikling som i Sverige, hvor flere sogne eller et helt pastorat går sammen i arbejdsfællesskaber, som råder over kirkemusikere med forskellige spidskompetencer, siger han. Konservatoriet ønsker at uddanne kirkemusikere, der med lige stor autoritet kan lede et band, et rytmisk kor og varetage konventionelt gudstjeneste-spil fra orglet. Fagene orgel og klaver kommer derfor til at rangere lige højt i uddannelsen. Kombinationen er blevet til ud fra en beskæftigelsesstrategi. Vi tror, at samarbejdet mellem sognene kun er muligt at strikke sammen, hvis organister og kirkemusikere til dels kan vikariere for hinanden. Så alle skal fortsat kunne spille orgel, forklarer Ulrik Spang- Hanssen. Orgelkravene vil selvsagt være mindre end på den klassiske orgeluddannelse, men dog højere end på PO-uddannelsen. Ud over klaverfaget vil også sammenspil og korledelse som omfatter både børnekorledelse og rytmisk korledelse fylde mere end i den nuværende organist-uddannelse. Her vil man trække på de stærke kompetencer, som i forvejen findes i Aalborg. KIRKEORGLET ER STADIG KLASSISK Ulrik Spang-Hanssen er også kendt som jazzmusiker på sit Hammondorgel. Pibeorglet ser han dog primært som det klassiske instrument, og sådan vil det ind til videre også være på studiet til rytmisk kirkemusiker. Når man forsøger at swinge på et kirkeorgel, kan det hurtigt komme til at lyde som om, 4 PO-bladet

5 NYHEDER man forsøger at lære en elefant at danse cancan. Det kan godt lade sig gøre men det er vanskeligt og kræver en ret finurlig tilgang, erfarer han. I første omgang har folkene bag den nye uddannelse ikke skønnet, at der på studiet er behov for den specifikt rytmiske tilgang til orglet. Ulrik Spang-Hanssen understreger dog, at man hurtigt ville kunne tilpasse sig, hvis der viser sig et behov. FRIK ER GLADE På vegne af Forum for Rytme I Kirken hilser Johannes Konstantin Neergaard den rytmiske kirkemusikeruddannelse hjertelig velkommen. FRIK har talt om behovet for en rytmisk uddannelse af kirkemusikere lige siden starten for 25 år siden. Vi synes, det tog lang tid, men det er skønt, at der nu endelig er noget på vej, siger han. Han tager dog det forbehold, at han endnu ikke ved, hvem der kommer til at undervise. Det er vigtigt at få skabt det rigtige hold. Hvis nogen af dem, der skal undervise på et stort fag som orglet, er af en skole, hvor man ser lidt ned på den rytmiske musik, så kan det være ødelæggende for den samlede uddannelse, advarer Johannes Konstantin Neergaard. Der er i stedet brug for undervisere, som ser de nye kandidater som en gevinst for kirkemusikken, og som ser selve musikken som et bredt fænomen, der ikke skal afgrænses i genrer, mener han. ADVARER MOD POLARISERING På kirkemusikskolerne har man også bemærket den øgede efterspørgsel efter rytmiske kompetencer i stillingsopslagene. Men det har ikke været på tale at udvikle en alternativ, rytmisk profileret PO-uddannelse. Faktisk vil man helst undgå at skelne mellem rytmisk og klassisk musik. Det fortæller Knud Damgaard Andersen, der er lærer på Vestervig Kirkemusikskole. Den dér polarisering vil vi meget gerne have lagt død. Tilbage i 2010 havde vi her i Vestervig et seminar, hvor vi fra konservatoriet i Aalborg fik at vide, at hos dem havde man afskaffet begrebet rytmisk musik. Det var et forældet begreb, så nu ville de bare tale om god og dårlig musik, husker han. Konservatoriet har på det punkt tilsyneladende foretaget noget af en kovending efter fusionen med Aarhus. I stedet for at dele det op i to uddannelser, kunne man have justeret på den eksisterende organistuddannelse, lyder synspunktet fra Knud Damgaard Andersen. > Grafik: CoopHimmelb(l)au / Elfie Semotan Uddannelsen til rytmisk kirkemusiker kommer fra sommeren 2013 til at have base i Musikkens Hus, som er ved at blive opført ved Aalborgs havnefront (arkitektgrafik) PO-bladet 5

6 NYHEDER Han er med til at forny både kirkemusikskolernes grunduddannelser og efteruddannelsesområdet, og begge steder vil der blive taget højde for de kompetencer, der efterspørges fra menighederne. I den kommende studieplan for PO-uddannelsen vil de nye kirkemusikalske impulser også indgå. Der kommer især mere fokus på klaveret. Vi arbejder også med muligheden for at øge valgfriheden, så man sandsynligvis vil kunne profilere sin uddannelse med forholdsvis meget klaver, afslører han. TAGER RYTMISK MUSIK ALVORLIGT Professor Ulrik Spang-Hanssen afviser idéen om at lægge krav om rytmiske kompetencer ind på konservatoriets eksisterende organistuddannelser. Jeg har hellere villet lave en helt ny uddannelse, for det rytmiske er et stort og vanskeligt fagområde. Vores tanke er, at når der nu er så mange steder i kirken, hvor man gerne vil bruge rytmisk musik, så lad os dog tage os sammen og tage det område alvorligt som et speciale. Det fortjener det også, mener han og understreger: Vi er ikke på nogen måde ude på at skabe en rytmisk-klassisk krig. Det føler vi da også, at vi for længst er ude over. Orgelprofessoren påpeger desuden, at den klassiske kirkemusikeruddannelse i forvejen hører til blandt de største og vanskeligste, konservatoriet overhovedet har. Og skulle man tilføje rytmiske kompetencer, hvor skulle man så skære ned? Jeg er trods alt også sat til at varetage et instrumentalt studium, nemlig orgelstudiet som kunstmusik og alle de rigdomme, der ligger i det. Og det vil jeg selvfølgelig meget nødig give køb på. Find mere information om uddannelsen og optagelsesprøven på Musikkons.dk (klik på den lilla knap til højre på siden). KIRKEMINISTERIET VIL NEDBRINGE SYGEFRAVÆR Fra 1. april 2012 gør Kirkeministeriet det obligatorisk for alle menighedsråd at indberette både løn og sygefravær, herunder også barns 1. og 2. sygedag. En analyse af tallene i Folkekirkens Lønsystem skal derefter skabe forudsætninger for at at nedbringe fraværet blandt folkekirkens ansatte, oplyser ministeriet. Læs hele artiklen på Organistforeningen.dk. LEJLIGHED I PERINALDO, LIGURIEN, UDLEJES 1 times kørsel fra Nice lufthavn ligger denne skønne og originale norditalienske bjergby, Perinaldo, med kun ca. 500 indbyggere. Stilhed, bjergluft og skøn lejlighed med storslået udsigt ned igennem Vallecrosia dalen til Middelhavet. Dagligvarebutikker, bager, restauranter, caféer, posthus, apotek og få turister! Lejligheden er på ca. 50 m 2, og med 2 udvendige terrasser. Entré, fuldt udstyret køkken, dobbeltværelse med skab og dobbeltseng, bad med kar og brus. På første sal: Stue med sovesofa til 2 personer, og pejs. Intet TV, men mindre CD-anlæg. Organister kan låne nøgle i Tabacchi forretningen om hjørnet, til Agati orglet fra 1829, som står i San Nicolò. Et fremragende og klangskønt instrument med kort oktav, restaureret Billige flybilletter til Nice. Leje af bil i Nice lufthavn udgør p.t. ca kr. pr. uge. Pris for 2 personer pr. uge: Kun 325 EURO, inkl. vask af sengelinned. Yderligere oplysninger: Peter Brenøe Lange, telefon , 6 PO-bladet

7 GRIMAL LINDGREN DUO BESTÅENDE AF LENE GRIMAL SAXOFON OG ERLING LINDGREN ORGEL OG KLAVER, TILBYDER KONCERTER OG MUSIKGUDSTJENESTER. Vi bevæger os fra det traditionelle klassiske over til improvisationsmusikken, fra stille, lyriske ballader i nordisk tone til den mere energiske jazz. Repertoiret spænder fra Bach til salmer i rytmisk indpakning. Pris: kr., alt inkl. Kan også engageres som trio med kontrabassisten Morten Hansen, tidl. Aalborg Symfoniorkester. Pris: kr., alt inkl. Henvendelse: Lene Grimal, tlf / , mail: Erling Lindgren, tlf / , mail:

8 PORTRÆT ORGANIST MED GLIMT I ØRET Deltagerne i dette års PO-stævne i Svendborg vil få rig lejlighed til at møde den lokale organist og klokkenist Povl Chr. Balslev en musiker, som vanskeligt lader sig sætte i bås. Læs her hvorfor. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch Det stod skrevet over Povl Balslevs vugge, at han skulle være præst. Fra hans far og yderligere syv slægtled tilbage går en ubrudt linje af præster. Det blev hverken han eller nogen af hans tre søskende. Men som hans farfar accepterende sagde: Povl Christian, du blev dog inden for rummet. Som kirkemusiker føler Povl Chr. Balslev blandt andet i kraft af sin slægtsbaggrund en klar forpligtelse på traditionen. Men det er en tradition, som ikke kun skal holdes i hævd. Den må også meget gerne lade sig udfordre og forny. Det hjælper Povl Balslev den godt på vej med, når han som organist lader sit instrument høre sammen med eksempelvis en keltisk harpe, når han som korleder skaber gregoriansk rock, og når han som klokkenist sender signaler ud over Svendborgs bymidte signaler, som refererer til skolernes salmesangs-projekt, aftenens Harry Potter-præmiere eller noget tredje. På den anden side komponerer og opfører han gerne orgel- og korværker, som hviler umiskendeligt på en solid tradition. HVAD ER KIRKEMUSIK? Det at skabe en bredde er for mig som musiker det vigtigste. Jeg bliver bedre til at spille Bach efter at have spillet sammen med min jazzsaxofonist-ven og omvendt! Mangfoldigheden skaber en masse dynamik og gør, at man aldrig bliver træt af nogen af delene, oplever Povl Balslev. Det er også vigtigt for ham at gøre folk bevidst om, at kirkemusik kan være mange ting. Eller musik i kirken for hvad er i det hele taget kirkemusik? C.V. Jørgensens musik er ikke skabt som kirkemusik, men når den kommer ind i kirkerummet, kan man opleve, at der sker noget særligt. At der kommer en stemning omkring sangene, som gør, at de fint kan rummes i kirken, mener Povl Balslev. Sammen med nogle rytmiske musikere og præsten Jesper Hougaard Larsen tager han af og til rundt i landet og afholder rock- eller tema-gudstjenester. Liv og Lys kalder de konceptet, inspireret af en passage fra C.V. Jørgensens Indian Summer. I samarbejde med De midtfynske munke, 8 PO-bladet

9 PORTRÆT som normalt holder sig til vaskeægte gregoriansk messesang, har Povl Balslev blandt andet også omformet den sang til gregoriansk rock Hvor man typisk tager det gamle og gør nyt, har jeg her taget det nye og gjort gammelt. Skræl alt det akkordmæssige af Indian Summer, så har den et messende præg og endda nogle gregoriansk-agtige melodi-vendinger, forklarer han. Generelt ser Povl Balslev i kirken et opbrud i synet på, hvad kirkemusik er og kan. Men hvad er egentlig årsagen til, at musik, som i sit udgangspunktet er verdslig, kan give folk en helt særlig oplevelse, når den bliver sat ind i en kirkelig ramme? Det spørgsmål optager ham meget. Er det rummet, der gør det ved musikken, eller er det noget ved selve musikken?, funderer han. FORFRISKENDE SOVSE-POP Mindre filosofisk bliver det, når Povl Balslev skal holde orgel-workshop på PO-stævnet til maj. Men han vil også her på forskellig vis sætte fokus på bredden i musikken. Vi vil tale om, hvordan vi finder og skaber musik til de forskellige nye sammenhænge, vi også skal være kirkemusikere i. Her skal vi gerne kunne foretage bevidste valg, mener han. Vægten kommer dog til at ligge på den almindelige søndagsgudstjeneste. Hvordan skaber vi den der røde tråd, som gerne skal være der gennem en gudstjeneste? Og hvordan krydrer vi vores spil og skaber dynamik i det? Her kommer der til at være konkret inspiration. Povl Balslev er i fuld gang med at samle stykker til en ny grundbog med præ- og postludier til hele kirkeåret, og der bliver et rigt ud- Povl Chr. Balslev Født : Kirkemusikalsk Diplomuddannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 2003: Klokkenisteksamen fra Løgumkloster Kirkemusikskole Fra 1991 assisterende organist ved Sct. Markus Kirke, Kbh.; fra 1998 organist ved Otterup Kirke, Fyn; og siden 2002 organist, kantor og klokkenist ved Vor Frue Kirke, Svendborg Siden 1999 lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole i orgel og klaver Omfattende koncertvirksomhed både som orgelsolist, som del af en række grupper inden for, kunstmusik, folkemusik, jazz mm., og som dirigent for Vor Frue Kantori, Svendborg Foredragsvirksomhed om bl.a. orglet, Carl Nielsen Levende Musik, Thorvald Aaagaard fynbo i folkesangens tjeneste og Oratoriet musik og forkyndelse Komponist af adskillige orgelkoraler, melodier, korværker og i løbet af de senere år også orkestermusik Gift med Gitte Miller Balslev Far til tre børn på 15, 12 og 9 år Se Povlbalslev.dk med mere info, lydklip og gratis noder PO-bladet 9

10 PORTRÆT valg af genrer. På workshoppen vil han præsentere smagsprøver på både nyskrevne værker og gammel musik, som fortjener at blive mere kendt. Mest danske stykker, men ikke kun. Jeg har lige været et par måneder i USA, hvor de har en helt anden tradition den der lidt sovse-poppede karakter. Det kan være forfriskende at høre en amerikansk komponist som Gordon Young med Vor Gud han er så fast en borg i en version, som lyder helt anderledes end noget, vi kunne finde på herhjemme, siger Povl Balslev. På workshoppen vil Svendborg-organisten nok også præsentere nogle af sine såkaldte dogmekoraler et koncept, han udviklede sammen med sin kollega Tore Bjørn Larsen fra byens anden store middelalderkirke, Sct. Povl Chr. Balslev knytter næver ved det nye Stokklaviatur i Vor Frue Kirke, Svendborg. Det gamle blev i 2011 solgt til Vejlby Kirke i Allingåbro på Djursland (se dette blads bagside). Nicolai. De to holdt hinanden op på at skrive orgelkoraler, som er let tilgængelige i tonesproget, og som burde kunne spilles af nærmest alle organister på nærmest ethvert orgel. Fra 2005 til 2010 udgav de årligt en samling med tre koraler fra hver dogmebror, så de nåede op på 36 i alt. FREMTIDENS INSTRUMENT Povl Balslev er begejstret for orglet som alsidig udtryksmulighed. Vores vigtigste opgave som organister må være at vise folk, at orglet sagtens kan opleves som et som et 2012-instrument. Hvis vi på lang sigt skal bevare orglet i kirkerummet, er vi nødt til at tænke fremad og spørge: Hvordan kan vi skabe nye lyde med det, så det bliver ved at være et moderne instrument. Det tror jeg simpelthen er så vigtigt, for ellers så dør det stille og roligt hen, forudser han. I en rock-gudstjeneste kan orglet sagtens indgå på linje med det rytmiske instrumentarium men ofte er man for hurtig til at afskrive det, mener Povl Balslev. Hvis der skal underlægning til en rytmisk sangsolist, vil en del nok rutinemæssigt gå hen til klaveret. Men måske skulle man sige okay, vi prøver at bruge orglet her, for det kan faktisk lyde godt med en flydelyd. Selv er han på ingen måde bange for eksperimenter, hvor orglet indgår i atypiske sammenhænge. I folkemusikgruppen Prisme er besætningen violin, harpe, harmonika og kirkeorgel, og han har også spillet duet med både el-guitar og saxofon. Pludselig er der folk, der går derfra og siger: Hold da op, det der orgel lyder jo helt anderledes og nyt. Det kan mere, end vi troede, siger Povl Balslev. Han understreger, at det ikke skal være eksperimenter det hele. 10 PO-bladet

11 PORTRÆT Selvfølgelig dels musikalsk, men også ved at vi ved koncerter ser publikum i øjnene og fortæller, hvorfor vi gør det her, og hvad man lige skal lægge mærke til her? Formidlerdelen bliver en større og større del af organistrollen. Orglet i Vor Frue Kirke, Svendborg, er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri i Det har 28 stemmer på tre manualer og pedal. På baggrund af et stykke med orgel og saxofon kan en Bach-fuga få folk til at sidde og tænke wow, sådan har vi ikke hørt Bach før, selvom den egentlig bliver spillet, som man normalt vil spille Bach. FORMIDLING ER NØGLEN En anden del af Povl Balslevs redningsplan for orglet kunne være at få organister til at arbejde mere med deres spillemæssige udtryk. Han vil gerne inspirere andre til at få lidt humor ind over. På sin hjemmeside præsenterer han sig som musiker med glimt i øret, og det hentyder til mere end den lille nål i hans venstre øreflip. Jeg synes, det kan blive lidt for alvorligt det hele. Det er pragtfuldt, når man også kan smile lidt. Musik er jo i det hele taget de mange følelsers sprog, og man kan sagtens tage et stykke og sige, nu spiller jeg det med et glimt i øjet, opfordrer han. Povl Balslev er på flere planer bevidst om nødvendigheden af god formidling. Hvis vi skal have gjort folk interesseret i det, vi laver, er vi nødt til at være udadvendte. HEAVYROCK PÅ KLOKKESPIL En helt særlig form for formidling til det centrale Svendborg praktiserer Povl Balslev som byens klokkenist. Jeg er blevet helt betaget af at sidde dér langt oppe i tårnet og spille for hele byen, så folk ikke kan blive fri for at høre det, ler han. Han er fascineret af den høje udadvendthedsfaktor, som han udtrykker det. I kirken er det jo ellers sådan, at folk skal komme ind over vores dørtrin for at deltage, men her er det kirken, der bliver en del af byen. På den måde kan vi hele tiden bruge klokkespillet som signal. Vi kan vise, at vi ved godt, der er den her biografpræmiere, for nu spiller jeg lige Harry Potter, og vi ved også godt, det er dagplejernes dag, så her er Lille Peter Edderkop, siger Povl Balslev, der også har fundet anledning til at spille både Pink Floyd og guitarrock-klassikeren Smoke on the water. Omvendt kan han også sende signaler ud om, hvad der foregår i kirken. Sammen med skolerne har vi et årligt salmesangs-arrangement, som alle klasser forbereder sig til ved at lære fem salmer. Dem sidder jeg så og spiller i ugen op til, mens de hænger ud nede i byen efter skoletid. Det er en pædagogisk måde at fortælle dem, at nu kommer I jo snart herind. Når Povl Balslev den 28. maj skal spille for Organistforeningens medlemmer, bliver det nok uden Deep Purple på koncertprogrammet. Snarere et potpourri af sommersange, som PO erne forhåbentlig kan nyde i solskinsvejr på torvet neden for kirken. PO-bladet 11

12 INSPIRATION 4 FAVORITTER FOR PIGEKOR Af Susanne Ketelsen Ved Lille Lyngby Kirke har jeg to kor: en korskole for kl. og et pigekor for piger fra 6. kl. og opefter. De ældste er nu 18 år. Pigekoret medvirker ved alle gudstjenester og bryllupper i stedet for en kirkesanger, og de får løn for at medvirke. Korskolen er med ved særlige lejligheder. Det er ikke så let at udvælge sine yndlingskorsatser, for der findes så meget skøn musik, at der må være til en hel evighed plus lidt mere. Men her er noget af det bedste, vi har sunget i pigekoret. Cantate Domino (3 lige st. med klaver) Af Natalie Sleeth Hinshaw Music Inc. En glad og levende sats, som fænger børn og unge med det samme. Jeg har lavet den med begge kor sammen, hvor de små synger med på 1.-stemmen støttet af nogle af de store. Det volder ikke problemer både at synge på latin og engelsk, bare man tager sig tid til at øve det. Det er et en sats, der lyder flot, og de små har stor glæde af at være med i et kor, der klinger stort. 1 Susanne Ketelsen er organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker syd for Arresø, Nordsjælland. Messe Basse (2 lige st. med orgel) Af Gabriel Fauré Edition Egtved Meget smuk og meditativ musik, svært for både organist og sangere, men pigekoret kunne lide at arbejde med det. Det hjælper på indlæringen at høre musikken på cd. Vi har foreløbig sunget Kyrie og Sanctus. Forårssyner (2-3 lige st. med klaver) Tekst: Ester Bock Musik: Uffe Most FUK Fire fine satser, der klinger godt. Både tekst og musik er meget poetisk og falder i de unge pigers smag. Vi har sunget alle fire satser. Der skal bruges lidt tid på dem, men det er arbejdet værd. Tre påskemotetter (2 lige st. med orgel) Bibeltekst til skærtorsdag, langfredag og påskedag Musik: Merete Kuhlmann FUK 111 Tre satser, vi vender tilbage til igen og igen. Flotte, iørefaldende og ikke så svære i korstemmerne. Til gengæld skal der gøres et godt stykke arbejde med orgelstemmen, men det er også det, der gør dem så sjove og velklingende PO-bladet

13 Jo da, det er lidt udenfor sæson Men denne meget efterspurgte bog Danske julesalmer og sange er netop genudgivet 50 salmer og sange næsten alle i arrangement for blandet kor Nogen i original udgave, andre arrangeret af bl. a. Bo Holten, Bendt Kallenbach og Henrik Metz Alle 50 fåes også i løsblad, men der skal ikke mange løsblade til, før hele bogen kunne være anskaffet i korsæt i stedet Pris kr. 199,00 Bestil mindst 10 eks. i marts til Kr. 165,00 pr. stk. Bed om indholdsfortegnelse på telefon eller e-post til NODEhandleren Bent Påske Tlf

14 ANMELDELSE NYE FORSPIL PÅ KLASSISK GRUND Heinrich Hildebrandt-Nielsen har udgivet Salmeforspil, 2. samling med 70 forspil, som udviser gedigent håndværk. Af Tom Pedersen Heinrich Hildebrandt-Nielsen (HH-N) var igennem en menneskealder organist ved Skive Kirke og en musikalsk ildsjæl i byen. Han oprettede Skive Drengekor, der siden blev til Skive Motetkor. Som barn sang han selv med i Mogens Wøldikes berømte drengekor. Foruden at være en kendt organist er han en glimrende cembalist, og især barokmusikken står hans hjerte nær. HH-N s 70 nye koralforspil bærer alle præg af et stort musikerskab. Man føler sig helt tryg ved hans anvendelse af de fundamentale håndværksmæssige grundbegreber og stemmeføringsregler. Og stilen bliver holdt hele vejen en stil, der hviler på barokkens og klassicismens grund. Hæftet fremstår med spiralryg og dejlig kraftig papirtykkelse samt en udførlig indholdsfortegnelse. FLOTTE PEDAL-AFRUNDINGER Et godt forspil skal kunne spilles i salmens tempo, uden at man først behøver at øve i timevis. Det lever langt de fleste i den nye samling op til. Selvom Den klare sol går ned og Du som vejen er og livet er noteret over tre systemer, er der tænkt på, at pedalstemmerne ikke må være for vanskelige at udføre, og pedalstemmerne indeholder derfor mest lange, sammenbundne toner. Godt! Nogle orgelpædagoger synes ikke, der bør anvendes pedal i et forspil netop for at gøre overgangen til selve salmen større. Medens andre mener, man skal udnytte hele instrumentet også under forspillet. Jeg synes, at HH-N s pedalstemmer fungerer rigtig godt. Oftest er der blot tale om, at pedalstemmerne optræder som cantus firmus i de afsluttende takter. Og hvis man vil undgå pedalet, er der altid den mulighed at flytte bassen en oktav op. FOLK ER GLADE FOR LAVE TONEARTER Det tjener til HH-N s pris, at han har ulejliget sig med at sætte 12 af forspillene ned. Men jeg synes, at Et barn er født, Til himlene rækker og Den mørke nat forgangen er er for høje for menigheden for blot at nævne nogle. Det er dog ikke overraskende, at HH-N (som har rundet de fire snese), og hans generation er tilbageholdende med at sætte salmer ned i et lavere toneleje. Nuvel, det ændrer på klangen, men ikke altid til det ringere som hårdnakket påstået af modstanderne. Og i skrivende stund har undertegnede aldrig fået en klage fra menigheden over at sætte salmer ned somme steder tre halvtonetrin! Har man siddet på orgelbænken i mange år, kan det være et ret stort arbejde at beslutte sig for at flytte salmer ned. Min erfaring viser dog, at det er besværet værd! Det er menigheden, vi spiller for, og ikke 81-årige kirkesangerne. Hildebrandt-Nielsen 14 PO-bladet

15 ANMELDELSE KUN FIRE AF DE NYE Jeg var noget spændt på, om HH-N havde givet sig i kast med de nyere salmer og ikke mindst de rytmiske salmer. I Salmeforspil, 2. samling er der medtaget Det var kun en drøm, Fyldt af glæde, Nu falmer skoven og Herre, når din time kommer. Salmemelodier, der alle minder om de gamle, og hvor HH-N kan anvende sin mesterlige evne til at kreere forspil ud fra de traditionelle klassiske begreber. Dette viser bare, at HH-N holder sig til sin metier. En gerning, der næppe kan gøres bedre. H. Hildebrandt-Nielsen Salmeforspil, 2. samling 70 titler Egen udgivelse 250 kr. hos Bent Påske (tlf / FORSPIL Herre, fordi du (DDS 57) er blandt salmebogens primære forslag til palmesøndag (d. 1. april 2012). Melodien er af svenske Börge Ring, som har givet tilladelse til at trykke denne version. PO-bladet 15

16

17 STÆVNE 2012 ORGANISTFORENINGENS ÅRSSTÆVNE I SVENDBORG PÅ HOTEL SVENDBORG DEN 28. TIL 31. MAJ 2012 STÆVNE 2012 TILMELDING sker nemmest på Organistforeningen.dk og alternativt via blanketten på s. 19. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest fredag d. 30. marts. Senere tilmelding er dog mulig til forhøjet pris. Hotel Svendborg Jim Daus Hjernøe Kristin Lomholt Povl Chr. Balslev Beatsalmer Lotte Smidt-Petersen PO-bladet 17

18 STÆVNE 2012 MANDAG Fra kl Ankomst til Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Kl Klokkespilskoncert på torvet ved Vor Frue kirke v. Povl Chr. Balslev Kl Middag Kl Koncert med Beatsalmer (se s. 21) i Sct. Nicolai Kirke, Svendborg Kl Nachspiel på hotellet TIRSDAG Fra kl Morgenmad Kl Afgang til fods til Svendborg havn Kl Sejlads mod Tåsinge Kl Ankomst til Valdemar Slot Kl Rundvisning på slottet med guide Kl Frokost på slottet Kl Busafgang fra Valdemar Slot Bussen kører bla forbi Troense og Landet Kirkegård Kl Kaffe på hotellet. Herefter åbnes nodeudstilling v. Aarhus Musik Kl Middag Kl Workshops (se side 22) 1. Vokalmetodik v. Lotte Smidt-Petersen, kantor ved VesterbroKor, København 2. Orgelrepertoire v. Povl Chr. Balslev, organist ved Vor Frue Kirke, Svendborg 3. Rytmiske rytmer i koret v. Jim Daus Hjernøe, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium Kl Aftenkaffe ONSDAG Fra kl Morgenmad Kl Morgensang ved Jim Daus Hjernøe Kl Workshops (samme som tirsdag aften) Kl Frokost Kl Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Kl Generalforsamling (se PO-bladet nr. 2, s. 37, eller hjemmesiden) Kl Festmiddag og i løbet af festaftenen minikoncert med Lomholt, Tophøj og Hockings (se s. 21) TORSDAG Fra kl Morgenmad Kl Morgensang Povl Chr. Balslev Kl Medlemmernes spørgetime v. John Poulsen og bestyrelsen Kl Frokost Kl Afrejse 18 PO-bladet

19 STÆVNE 2012 TILMELDING til Organistforeningens årsstævne 2012 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, tlf , MANDAG D. 28. MAJ KL TIL TORSDAG D. 31. MAJ KL Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og overnatning (enkeltvær.) kr ,- Ved tilmelding efter 30. marts er prisen kr ,- Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og uden overnatning.... kr ,- Ved tilmelding efter 30. marts er prisen kr ,- Jeg tilmelder mig hele stævnet med fuld forplejning og vil gerne på på dobbeltværelse sammen med kr ,- Ved tilmelding efter 30. marts er prisen kr ,- Vil gerne have frokost torsdag d. 31. maj (kr. 195,-) Kan ikke deltage i hele stævneforløbet, men kun dag kl. til dag kl. (Her skal ikke påregnes en prisreduktion, der helt matcher din tilstedeværelse, da der fra hotellets side er givet en fast pakkepris på hele stævnet). Ønske om særlige kosthensyn: Prioriteret tilmelding til workshops (tirsdag aften og onsdag formiddag) Man kan forvente at komme på to forskellige workshops. Workshop 1: Vokalmetodik v. Lotte Schmidt-Petersen (min prioritet nr. ) Workshop 2: Orgelrepertoire v. Povl Balslev (min prioritet nr. ) Workshop 3: Rytmisk kormusik v. Jim Daus Hjernøe (min prioritet nr. ) Navn: Adresse: Postnr./by: Kirke(r): Dato: Underskrift TILMELDING via Organistforeningen.dk eller denne blanket. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest fredag d. 30. marts herefter får du tilsendt et girokort. Senere tilmelding er mulig til forhøjet pris. Deltagerliste følger først i maj.

20 HUSK PORTO TIL ORGANISTFORENINGEN KLØVERVEJ 28 A 7190 BILLUND

21 STÆVNE 2012 WORKSHOPS 1. VOKALMETODIK ved Lotte Smidt-Petersen I denne workshop vil vi arbejde med det vokale som en oplagt genvej til at få bedre klang, intonation og frasering i koret. Vi tager udgangspunkt i korlederens egen stemme og gør os overvejelser omkring opvarmningsøvelser. Desuden vil vi diskutere sangtekniske og klanglige udfordringer i forhold til forskellige klangidealer. Vi kommer rent praktisk også til at synge og arbejde ud fra relevante børne- og ungdomskorssatser. Og det bliver underholdende! Lotte Smidt-Petersen er til daglig kantor ved Vesterbro Provsti, hvor hun leder fire kor fra 0. klasse og opefter. Hun er uddannet sangpædagog og korleder fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) samt organist fra Sjællands Kirkemusikskole. I Folkekirkens Ungdomskor er Lotte Smidt-Petersen en eftertragtet stævneinstruktør, og hun har endvidere været vikarierende leder af DKDM s børnekor. 2. ORGELREPERTOIRE ved Povl Chr. Balslev Som organister indgår vi i flere og flere forskellige sammenhænge, hvor vi må arbejde lidt ekstra med at finde, udvælge og bruge orgelstykker, så de liturgisk passer ind. Povl Chr. Balslev vil i denne workshop dele ud af sine erfaringer med dette. Povl vil desuden præsentere en række stykker fra en ny nodebog, han er i gang med at samle. Den kommer til at indeholde præ- og postludier til hver søndag i kirkeåret og udkommer på Forlaget Partitur til efteråret. Povl Balslev er organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg og musiker i det hele taget. Han er en alsidig herre, der ikke lægger sig fast på en bestemt genre, når han komponerer sin musik (se portæt s. 8). 3. RYTMISKE RYTMER I KORET ved Jim Daus Hjernøe Hvordan får man koret til at lyde rigtig rytmisk? Grib chancen og få sat det rytmiske univers lidt i system! Vi vil arbejde med korsang på en anderledes, spændende og sjov måde, hvor vi tager udfordringerne, som de kommer, med at holde styr på rytmer, toner, klang og fortolkning. Med udgangspunkt i den intelligente sanger i det intelligente kor vil Jim undervise, instruere og dirigere deltagerne med og uden noder. Ved bl.a. at arbejde med krop og stemme vil vi øve og opleve, hvordan dette fokus virker positivt på et rytmisk repertoire. Jim Daus Hjernøe er professor i rytmisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium og leder af vokalensemblet Voxnorth, der med sine ti sangere og percussionist har specialiseret sig i folk/world og vokalimprovisation. Han er desuden kunstnerisk leder af den internationale korfestival Aarhus Vocal Festival. PO-bladet 21

22 STÆVNE 2012 MUSIKALSKE OPLEVELSER PÅ STÆVNET ALL YOU NEED IS LOVE Den sydfynske gruppe Beatsalmer har givet sit koncept følgende overskrift: Salmer fra en Beatles-tid en collage bestående af sang og oplæsning. Koncerten med Beatsalmer i Sct. Nicolai Kirke, Svendborg, vil forsøge at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne. En salme er en sang om Gud. Gud er kærlighed. All you need is love. Stærke tekster fra Bibelen sammenstilles med nogle af de allermest kendte beatsange fra perioden omkring Bibelteksterne til forløbets to halvdele handler om henholdsvis ensomhed og kærlighed og er hentet fra henholdsvis Det Gamle og Det Nye Testamente. Beatsalmer består af Sct. Nicolai Kirkes egen organist, Tore Bjørn Larsen, og hans søn, Bjørn Krog Larsen, som spiller klaver, mens faren spiller på orglet i den anden ende af kirken. Bjørn Krog Larsen er dog også til daglig organist, idet han har taget PO-eksamen og nu går på konservatoriet. Sangeren er tenor Simon Mott Madsen, der blandt andet har sunget musicals og til daglig synger i Sct. Nicolai Cantori. Endelig står journalist Marianne Kjær for den dramatiske oplæsning. Hun er blandt andet leder af Svendborg Fritidsteater og medlem af menighedsrådet i Sct. Nicolai kirke. NYBYGGERSANGE Det musikalske indslag under festmiddagen er lagt i hænderne på sangerinden Kristin Lomholt og hendes meget kompetente spillemænd, violinisten Andreas Tophøj (Hush m.fl.) og guitaristen Sigurd Hockings. Kristin Lomholt har skabt minikoncerten Nybyggersange en fortælling i ord og musik om indvandringen i USA. Folkemusikken er fyldt af udtryk som spænder vidt: fra sorg til glæde, fra storm til stilhed. Sang, violin og guitar er en besætning som man brugte på nybyggernes tid og lyden er derfor autentisk. Det er Kristin, der både synger og fortæller, og trioen lover, at musikken vil være medrivende og samtidig bevare de gamle sanges smukke folketone. Kristin Lomholt har diplomeksamen fra hhv. Det Jyske Musikkonservatorium og New England Conservatory of Music i Boston. Hun har mange koncerter og udgivelser bag sig, senest Cd en Spell på det amerikanske pladeselskab Whaling City. Kristin har boet ti år i det sydlige USA, hvor hun har arbejdet som sanger og pianist/organist. Se også Kristinlomholt.com. Se også Beatsalmer.dk. 22 PO-bladet

23

24 S n ABONNEMENT 4 MIX Dit eget personlige abonnement med 50 % i rabat Sten Lerche Sange om engle Emnesange og -idéer for indskoling og mellemgruppe Go musik let at spille af Søren Reiff s Stig Olsen ECIFRINGSKLAVER 4 kkordspil med melodi Sommer Grete Granerud ÅRETS DANSKE BØRNESANGE 2011 Et udvalg af sange fra Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence lda og heksene fra Titicaca Tina Buchholtz SIGURDS SANGBOG Esmaralda og heksene fra Titicaca Illustreret af Jeanette Brandt ABC Jette Buchanan Sigurd Barrett Reiffs rytmer II! Å Ø Anders Møller 1 Sange, stemmer, solmisation 18 MUSISK INDSKOLING Illustreret af Suzanne Ulrikka Pedersen Hvilke målgrupper? Alle! Skoler, musikskoler, kirker, gymnasier, børnehaver, fritidsordninger og private, kort sagt alle med interesse for musikpædagogik. Hvordan bestiller jeg? Vælg mindst 5 bøger og/eller cd er blandt nyhederne i det nyeste nummer af Dansk Sang Magasinet. Få magasinet tilsendt gratis ved at henvende dig på tlf Eller se nyhederne på og tilmeld dig her. Vælg max 1 stk. af hver titel. Hvis du allerede har abonnement, skal du bestille forårspakken senest den 1. maj og efterårspakken senest den 1. oktober. www Se og lyt til eksempler fra bøgerne på Hvad koster det? Pris fra ca. 400 kr. + moms og forsendelse 2 gange om året. Prisen på pakken er variabel. Den afhænger af, hvor mange produkter du vælger, men du er altid sikret abonnentrabatten på 50 % i forhold til løssalgsprisen. Hvis du ikke selv ønsker at vælge eller glemmer det får du en abonnementspakke, som forlaget har sammensat. Pris ca. 500 kr. + moms og forsendelse 2 gange om året.

25 Gå foråret i møde med et par af de nye fra Dansk Sang Høybyes korbog Opskrifter til børne- og ungdomskor... af Kirsten og John Høybye Børne- og ungdomskorsang skal være sjovt at deltage i og interessant at høre på! Bogens 106 satser er fordelt ligeligt mellem begynderkor og mere rutinerede kor. Indbundet bog til korlederen med 4 cd er. B-CD Kr. 490,- Høybyes Korbog 1-4. Hæfter til børnene med stigende sværhedsgrad. B-1042, B-1043, B-1053, B Pr. hæfte kr. 120,- Høybyes Korbog Singback cd-boks med 3 cd er. FM-CD Kr. 280,- Læs mere om materialerne på Sange, stemmer, solmisation Børnekor med poesi og bevægelse 2 Sange, stemmer, solmisation... af Pia Boysen og Margrete Enevold Bogen indeholder en guldgrube af kendte og ukendte sange og salmer udsat for toog tre lige stemmer med og uden akkompagnement. Alle satserne egner sig til spirebørne- og juniorkor. Gennemillustreret bog med spiralryg. B-995. Kr. 240,-

26 Det hybrakustiske orgel i Dalbyover Kirke Dalbyover Kirkes orgel er opbygget tone for tone. Menighedsråd og organist var aktivt medvirkende i alle arbejdets faser. Spillebordet består af 2 klaviaturer og et 30 toners pedalspil. Klaviaturerne er mekaniske med belægning af ædeltræ. Alle tangenter er blevet justeret mht. vægt, frigang, trykpunkt, dybdegang mv. Der er 22 stemmer, opbygget tone for tone. De aktiveres ved hjælp af mekaniske registertræk. Disse kan betjenes manuelt, men i tilgift har organisten mulighed for at indstille 256 forskellige registreringer, som hver især kan aktiveres ved tryk på en knap. Menighedsrådet bestemte, at teknologien bag tonerne skulle være den bedste, og for at kunne reproducere den optimale akustiske lyd, blev spillebordet udbygget med hybrakustiske lydgivere. Af hensyn til bevarelse af kirkerummets udseende blev 16 og 8 lydgivere indbygget i det eksisterende orgelhus. Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle Orglet i Dalbyover Kirke Skandinavisk Orgelcentrum Tlf.:

27 ALPHA Bolette Roed / Peter Navarro-Alonso / David Hildebrandt Bolette Roed / Peter Navarro-Alonso / David Hildebrandt "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - "Mage til kreativ musikudøvelse skal man lede meget længe efter - sikken oplevelse!" sikken oplevelse!" * * * * * Berlingske Tidende * * * * * Berlingske Tidende ALPHA skal opleves! Et klassisk ensemble med et unikt og ALPHA skal opleves! Et klassisk ensemble med et unikt og ekspressivt repertoire, samt en smittende spilleglæde. ekspressivt repertoire, samt en smittende spilleglæde. Alpha spiller kirkekoncerter i hele landet. Alpha spiller kirkekoncerter i hele landet. For yderligere oplysninger kontakt venligst Eva Havshøj Ohrt For Tlf. yderligere oplysninger - kontakt venligst - Eva Havshøj Ohrt Tlf

28 STILLINGER VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2012, side 34. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under Ansat som organist sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet Ny stilling hvad gør jeg? under For medlemmer. Husk, når du får tilbudt en stilling: Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk). ORGANIST TIL GJØL KIRKE, JAMMERBUGT PROVSTI, AALBORG STIFT VI SØGER en engageret organist med tiltrædelse snarest, som vil være med til at skabe et godt musikliv i sognet, og som kan indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsråd og kirkens øvrige personale. ORGLET i Gjøl Kirke er fra 1975 og er et Bruno Christensen Orgel med 11 stemmer, 2 manualer og pedal. STILLINGEN er på 26 timer ugentlig. Se stillingsopslag i sin fulde længde på Gjøl Kirkes hjemmeside, eller på STILLINGEN er omfattet af reglerne om indhentelse af børneattest. YDERLIGERE INFORMATION om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Lone Krogsgaard, tlf , mobil , mail: ANSØGNING sendes til Kontaktperson ved Gjøl Menighedsråd, Kay Werner, Mølstubvej 10, Gjøl, 9440 Aabybro, eller på mail: ANSØGNINGSFRIST torsdag den 15. marts LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist- og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelses af organiststillinger. 28 PO-bladet

29 STILLINGER ORGANIST TIL HAGESTED OG GISLINGE KIRKER, HOLBÆK PROVSTI, ROSKILDE STIFT STILLINGEN er på timer pr. uge. Ledig pr. 1. april SOGNENE er to landsogne i vækst med mange unge børnefamilier (Hagested: 1047 indb. - Gislinge: 1638 indb. (pr. 1. jan. 2011)) ORGANISTEN SKAL medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger medvirke ved særlige gudstjenester, f.eks. 1 plejehjemsgudstjeneste pr. måned, aftengudstjenester, afslutningsgudstjenester for minikonfirmander, gudstjenester i forbindelse med skole-kirkesamarbejde planlægge kirkekoncerter lede børnekor (og korskole), som øver i den fælles sognegård i Gislinge starte nyt spirekor i Hagested Sogn medvirke ved konfirmandundervisning 2 gange i hvert sogn medvirke ved sognearrangementer i Sognegården, så som sangeftermiddage o.lign. ORGLERNE Hagested: Finn Krohn 1986, 12 stemmer, 2 manualer og pedal Gislinge: Bruno Christensen 1992, 7 stemmer, 1 manual og pedal VI FORVENTER, AT DU er uddannet organist er engageret og i samarbejde med menighedsrådene vil være med til at fortsætte det gode musikliv i sognene vil indgå i det positive samarbejde, der hersker de ansatte imellem har lyst og evner til at arbejde med børn og unge LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på Der er 3 måneders gensidig prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. ANSØGNINGSFRIST torsdag den 22. marts 2012 kl ANSØGNING SENDES TIL: Karen Hvass, Hagestedgaard, Nykøbingvej 84, 4300 Holbæk eller til SAMTALER forventes gennemført i uge 13, ORGANIST VED HELLEBÆK KIRKE, HELSINGØR DOMPROVSTI, HELSINGØR STIFT STILLINGEN som organist ved Hellebæk Kirke bliver ledig pr. 1. maj STILLINGEN er en halvtidsstilling på 19 timer pr. uge. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. > PO-bladet 29

30 STILLINGER FOR FLERE OPLYSNINGER se organistforeningens hjemmeside, eller kirkens hjemmeside, Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontaktperson Inge Strand, tlf ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Menighedsrådet, Hellebæk Kirke, Ved Kirken 4, 3140 Ålsgårde, dog helst på mail til og/eller VI SKAL HAVE DIN ANSØGNING senest torsdag den 15. marts 2012 kl PRØVESPIL OG SAMTALE forventes afholdt onsdag den 21. marts 2012 mellem kl. 15 og 17 eller torsdag den 22. marts 2012 mellem kl. 15 og 17. ORGANIST TIL KAPERNAUMSKIRKEN, BISPEBJERG-BRØNSHØJ PROVSTI, KØBENHAVNS STIFT STILLINGEN som organist ved Kapernaumskirken, København, er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 30 timer pr. uge. VI ØNSKER: Menighedsrådet prioriterer kirkens musikliv højt, og vi ønsker derfor en organist, der udover at være professionel ved orglet besidder lysten og evnen til at etablere musikalske fællesskaber og indgå i sognets menighedsliv. Vi ønsker, der skal være musikalske tilbud til alle aldersgrupper og i forskellige genrer. Derfor lægger menighedsrådet vægt på, at ansøgeren er optaget af at arbejde med gudstjenestens musikalske udtryk at kirkens koncerter også fremstår som en del af menighedsarbejdet VI KAN TILBYDE DIG et orgel med 19 stemmer og tre manualer en tradition for et rigt og varieret kirkemusikalsk liv på et højt niveau et professionelt kirkekor (4 sangere) en spændende arbejdsplads med 6 ansatte, heraf to præster et aktivt og positivt menighedsråd VILKÅR: Foruden det ovenfor anførte skal du være pligtig til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet (Ansgar-Kapernaum-Tagensbo) i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med de andre ansættelsesmyndigheder. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. LØN - OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en kirkemusiker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. BEGRUNDET ANSØGNING vedhæftet eksamensbeviser, CV, -adresse, referencer m.v. fremsendes pr. mail til senest fredag den 22. marts YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos præsterne: Birgitte Fabritius de Tengnagel, tlf , og Lise Steffensen, tlf PO-bladet

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad.

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad. Musik til livet Velkommen til en dag, hvor Aarhus Musikskole vil fylde Musikhuset Aarhus og Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler med aktiviteter fra morgen til aften. Her er chancen for at høre musik

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Træk fra FRIK s 25 årige historie af Willy Egmose

Træk fra FRIK s 25 årige historie af Willy Egmose Nr. 2, 2012 Læs i Pulsen: Træk af FRIK s 25- årige historie s. 1 Debat om ny Kirkemusikuddannelse s. 2 Billeder fra tidligere korstævner s. 4 Korstævnetema s. 6 Luk højmessen s. 7 Pilgrim s. 7 FRIK s bestyrelse

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne.

Kirkemusikhøjskole 2012-13. Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Kirkemusikhøjskole 2012-13 Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skørring, Skovby og Galten sogne. Velkommen til endnu en sæson i Kirkemusikhøjskolen. Denne sæson vil være præget af variation, inspiration og

Læs mere

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000 Den folkekirkelige Udviklingsfond. Tilsluttede ansøgninger 2010 (dok.nr. 38642/10) Dok.nr. Ansøger navn Projekttitel Projekt beskrivelse Ansøgt beløb i kr. Samlet Begrundelse budget i kr. Tids-horisont

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer SKoleforeningens UnderholdningsoRKester Tilmelding til optagelsesprøve Sæson 2015 2016 Hvad er SKURK? Det sejeste orkester i Sydslesvig naturligvis! Orkestret

Læs mere

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur

FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur FUK NODEUDGIVELSER 2012 OVERSIGT FUK-serien udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur KORT OM FUK S NODEUDGIVELSER Allerede i 1970 kun to år efter oprettelsen af organisationen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Musikaktiviteter påvirker folk positivt, både fysisk og psykisk, i overraskende grad! Musik er samtidig en intens

Læs mere

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Søren Birh: Lille messe or ligestemmigt kor (SSA) og orgel Redaktion: Forlaget Mixtur FUK 15 01 ISMN

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend.

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend. Hold øje uge 4 Kære alle. Om få timer er store torv omdannet til bondegård. Traditionen tro kommer der til VINTERFESTEN mange spændende udklædninger det får vi se Jeg håber at fange et godt billede eller

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE 2015 26.-27. sep. VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE EN DEL AF NOGET STØRRE Det er for os, der holder af fællesskab på kryds og tværs. Program lørdag 9.30-10.00 Morgenkaffe m. check in. 10.00-10.30 Morgensang

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER OKTOBER 2014 Det sker i Brøndby Lørdag den 25. oktober kl. 20.00 Irsk aften med Trad Lads & Green Steps Kulturhuset Brønden Kulturkalender oktober 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Erik W. Pedersen Livet vil os kun det bedste Som indehaver af flere verdensrekorder, i forskellige

Læs mere

HAGESTED GISLINGE nr. 122 juni juli august 2013

HAGESTED GISLINGE nr. 122 juni juli august 2013 HAGESTED GISLINGE nr. 122 juni juli august 2013 Siden sidst har der været skærtorsdagsgudstjeneste med spisning i Hagested kirke, hvor konfirmanderne opførte Jesu sidste måltid med sine disciple 2 Sommerjazz

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre!

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre! Ollerup, den 20. januar 2015. Nyhedsbrev nummer 6 Kære forældre! Højdepunkter siden sidst Nogle af de store højdepunkter i et skoleår er kirkekoncerterne. Søndag den 11. januar var der to særdeles velbesøgte

Læs mere

Michael Madsen Emborgvej 63 Boes - 8660 Skanderborg - Tel. : 87885200/22127373 www.michaelmadsen.dk

Michael Madsen Emborgvej 63 Boes - 8660 Skanderborg - Tel. : 87885200/22127373 www.michaelmadsen.dk Michael Madsen Emborgvej 63 Boes - 8660 Skanderborg - Tel. : 87885200/22127373 www.michaelmadsen.dk Kære venner Så er det tid til at tilmelde sig BørneMusikTræf 2011! Det bliver denne gang på LangeLand

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Middelalderensemblet GIÒIA Antal medvirkende: 3 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk, fortælling, tidlig musik onid=540 I en medrivende strøm af instrumental

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere