Et historisk tilbageblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et historisk tilbageblik"

Transkript

1 Silkeborg Y s Men s klub At lave et 10-års tillæg til Eli Schmidts detaljerede og velskrevne 40 års skrift fra klubstarten i 1959 til 1999 har ingenlunde været let. Men for historiens skyld vil det selvsagt være naturligt om klubben i tide får draget frem og sat på print, hvad der er sket i klubben mellem 40 års og 50 års jubilæet. Opgaven blev overladt det medlem i klubben der var ældst af anciennitet, og med den baggrund gik jeg ydmygt til den opgave, at lave et 10-års tillæg, der i sammenhæng med 40 års hæftet beskriver klubbens liv og vækst fra dens start i 1959 og frem til klubbens 50 års jubilæum d. 4. april Medborgerhuset fra Skoletorvet til Søvej 3 og vi flyttede med, indtil 2010, hvor vi flyttede til kommunens nye Medborgerhus og så var vi tilbage på Bindslevs plads Så efter de første turbulente år, blev Medborgerhuset på Søvej vort domicil i 17 år, og på en måde sluttede vi der med manér, idet klubben d. 4. april 2009 fejrede 50 års jubilæum, netop i Medborgerhuset. Året efter måtte vi så forlade de gennem 17 år så kendte og vante rammer og følge med til kommunens nye Medborgerhus, hvor vi d. 10/ havde det første møde i nye lokaler. I 10 års hæftet omtaler jeg ændringer/nyskabelser indenfor de sidste 10 år af klubbens liv. I enkelte tilfælde uddyber/kommenterer jeg emner som Eli allerede har nævnt i sit 40-års hæfte, hvis der indenfor de sidste 10 år er fremkommet væsentligt nyt, hvorved der forhåbentlig kan skabes en kontinuitet i og forståelse af klubbens samlede 50 års historie. Klublivet Klublivet - for så vidt angår det interne liv i klubben ændres jo ikke væsentligt ved at klubben passerer dens 40 års charterdato, og så alligevel er der dog i den sidste 10 års periode ændrede forhold i klublivet, der er værd at nævne og få registreret i et historiehæfte. Som beskrevet af Eli havde klubben i dens første årtier en lidt omflakkende tilværelse. Med mødestart i dagligstuen på sal på KFUM, Nygade, da klubben blev større, flyttet til festsalen på KFUM, da KFUM blev solgt, kort tid i uegnede lokaler på Missionshotellet Ansgar, dernæst konditori Langhoffs mødelokale på 1. sal, Østergade 2 så lukkede Langhoff og Ungdomshuset, Bindslevs plads blev mødested. Efter salget af Ungdomshuset til Rampelys flyttede vi til Medborgerhuset på Skoletorvet, 1993 flyttede Et historisk tilbageblik vedrørende klubstatus: Ved klubstarten i 1959 blev Silkeborg-klubben chartret som nr. 10 i regionen og var som de forud chartrede 9 klubber og de efterfølgende årtiers mange klubber en ren mandeklub. Helt naturligt var det dengang, at klubmedlemmerne gik til møde, og ægtefællen passede hjemmefronten. Dog indførte Silkeborg-klubben fra starten, at man ved 2 lejligheder gerne så ægtefællerne med, dels ved klubbens charterfest/ fødselsdagsfest, som de første mange år var årligt tilbagevendende ved første klubmøde i april, og senere på året var det årlige adventsmøde også med ægtefæller. Senere opstod så traditionen med at opdele i interne og eksterne møder, samt at alle ægtefæller havde en stående invitation til at deltage i de eksterne møder og i udvalgsmøder. Anledning var et mandemøde hvor en kendt børnepsykolog talte om Moderne børneopdragelse?. Det fik bægeret til at flyde over

2 hos nogle af ægtefællerne, som i et brev harcelerede over, at man i en ren mande-forsamling havde drøftet børneopdragelse medens hustruerne så gik derhjemme og praktiserede denne. Det gav debat i klubben og alle kunne se det rimelige i brevets anliggende, og man enedes om at komme af med de røde ører og indførte den siden gældende model. For det sociale liv i klubben, kendskab til hinanden og hinandens familier var denne beslutning om deltagelse i såvel eksterne møder som udvalgsmøder utvivlsom af stor betydning. medlem, adgang til at deltage i alle udvalgsmøder, hvilket jo ellers havde været almindeligt praksis i mange år. Men den uheldige præsidievedtagelse blev kun kortvarig, idet en efterfølgende debat og kritik på et internt møde viste, at alle var interesseret i at fastholde en helhed i klubben, som man ikke ønskede opdelt i grupper. Alle medlem eller ej - skulle kunne føle sig som en ligeværdig medengageret del af det kristne fællesskab Y s Men International. I 1972 ændredes lovene for Y s Men International på verdenskonventet i Ohio, som Henning Kirkfeldt for øvrigt deltog i som tiltrædende DG. Nu kunne også kvindelige medlemmer optages i bevægelsen, og allerede 2 år senere blev, i den danske region, den første blandede klub chartret d. 27. april 1974 i Frederikssund. De første blandede klubber var nychartrede, senere begyndte nogle af de chartrede mandeklubber at ændre status til blandet klub, hvilket undertiden gav diskussioner for og imod, i nogle klubber desværre med den triste konsekvens, at man måtte sige farvel til enkelte mandlige medlemmer, som ikke mente, at klubben længere var den, de var blevet chartret i. I Silkeborgklubben havde man haft flere afstemninger om eventuelt at blive blandet klub, men ikke før ved internt møde i marts 2004 var der flertal, hvorefter præsidiet til årets generalforsamling indstillede forslaget, som blev vedtaget med overvejende majoritet, idet der kun var 1 stemme imod og 3 blanke. Birthe Simmelsgaard, Anne-Marie Christiansen, Flemming Stentoft, Birgitte Thun og Birgit Fajstrup Helt problemfrit blev overgangen ikke, idet præsidiet næsten som det første dekreterede visse udvalgs-møder kun for medlemmer. Formente med andre ord ægtefæller, som ikke ønskede at blive Jens Peder Jensen, Arne Kjær, Ib Kristoffersen, Birgit Fajstrup, Birthe Simmelsgaard, Poul Busk og Einar Fajstrup Blandt argumenterne for at overgå til blandet klub, var det i Silkeborg ikke aktuelt at foretage denne ændring, med det formål at øge et lidt skrantende medlemstal, som ellers i flere klubber nok var en væsentlig medvirkende årsag. Medlemsudviklingen i 10-året Fra sæsonstart 24 medlemmer Karsten Jensen udmeldt og Æresmedlem Niels Dyhr afgik ved døden d. 6./11. derved 22 medlemmer medlemmer Flemming Stentoft indmeldt derved 23 medlemmer medlemmer medlemmer Eli Schmidt - sidste chartermedlem døde derved medlemstal Som resultat af ændret klubstatus ønskede 5 ægtefæller at blive optaget, hvilket øgede klubbens medlemstal til fraflyttede klubben. Birgitte og Flemming til Viborg, Henrik til Herning Men Annalis og Henning tilflyttede fra Harderne, så netto var så Jens Peder ønskede optagelse, medlemstal oppe på 27

3 Johs. Derlev ønskede optagelse, medlemstal oppe på Fra Vesterbro-klubben ønskede Karen og Jørgen at blive optaget, hvilket netop i jubilæumsåret klubben op på 30 medlemmer. Klublivet opfattet som en 3-trins raket Ved læsning først af Elis 40 års historie og efterfølgende kladdeskrivning til 10-års hæftet har jeg ikke kunnet undgå at undres og glædes over det som klubben gennem årene har nået og opnået, og jeg fik den tanke at sammenligne klubbens måde at agere på, med en 3-trins raket, som også når langt ud og op når alle 3 trin fungerer optimalt. 1. RAKETTRIN er så at sige maskinrummet for al klubliv og klubbens aktiviteter, hvor klubbens organisation og virke grundlægges og vedligeholdes gennem de interne møder, der i det sidste årti har været afviklet efter 2 modeller/toastmasterplaner. I en årrække skiftedes de forskellige udvalg til at være hovedemnet på aftenens interne møde, så man i årets løb kom alle udvalg igennem. Senere genoptog man modellen fra klubbens allerførste årtier, at man ved hvert møde fik en hurtig rapportering fra samtlige udvalg, hvoraf så undertiden opstod behovet for, at der fra denne generelle klub-rapportering blev udvalgt/opstod enkelte emner, som samme aften eller senere blev genstand for en mere dybdegående debat. Fordelen ved sidstnævnte er, at man regelmæssigt kan debattere de enkelte udvalg, men især at den månedlige rapportering overflødiggør halvårsrapporteringen, så der ved januar-mødet alene resterer et valg af de to nye i næste års præsidium VP og enten ny skatmester eller sekretær. 2. RAKETTRIN I et velfungerende 1. trin afklares på de interne møder alle klubbens driftsrelationer så man kan udelade alle sådanne spørgsmål på de eksterne møder, hvor klubben henvender sig til repræsentanter for samfunds- og menighedsliv, mænd og kvinder - som i kraft af liv, tanker, uddannelse, beskæftigelse har noget på hjerte, som vi i klubben ønsker at dele, eventuelt debattere med dem. Efter vi i 2003 fik den nye udgave af DDS Den danske salmebog, har Henning Kirkfeldt ved hvert eksternt møde lært klubben at synge en ny salme. I 2006 blev det så den nye Højskolesangbogs tur og siden 2009 gjaldt det nye sange/salmer fra vor egen sangbog. PULS Eksempler på elementer fra 2. rakettrin Klubbens eksterne møder med talere og ægtefæller som fast inviterede gæster 10-ÅRET S KLUBMØDETEMAER/-EMNER: Hvad der har samlet os til de eksterne møder har i 10-året været nedenstående ikke kronologisk, men snarere en kalejdoskopisk oversigt, blot for at give eksempler på emner klubben har sat fokus på. 10-årets temaer: Diakoni Fortællingens betydning Ind i det nye årtusinde Kulturer i opbrud Når livet gør ondt Kend din by Familien Troens konsekvenser En verden til forskel Folkearv i historie og sang Dansk kirkeliv Fordeling af verdens goder Ved at nærlæse ovenstående vil næppe nogen kunne påstå, at klubben ikke opfylder pkt. D i vore klublove: - at holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender og de personer, som vi ønskede at hjælpe os med ovenstående emner, gives her eksempler på: Bibelske begrundelser for diakoni v/dr. theol. Helge Kjær Nielsen, Rønde Det nye årtusinde blev belyst med underemnerne: Verden Danmark Kirken Familien - 3. generations forventning til det nye årtusinde. Når livet gør ondt v/anette Kortegaards emne At være der hvor du er Silkeborgs natur v/naturvejleder Jan Kjærgaard Nybyggerbyens kirker v/provst Chr. Damgaard Nielsen De stærke jyder v/henning Kirkfeldt Møde med Lise Munk v/anna Sårup Brinth Salmer til vor tid v/bodil og Lars Busk Sørensen Skæbneberetning ud fra min mors dagbog v/chr. Højlund

4 Mannakorn og sennepsfrø i H. C. Andersens forfatterskab v/henning Kirkfeldt Kirkegaard og valget etiske spørgsmål til det moderne menneske v/eva Nordentoft, Århus Ondt i familien familiekrise v/leif Kristiansen, Silkeborg kirke Islams familietraditioner v/lorens Hedelund Hjælp til at leve til man dør v/conni Mørk, palliativ sygeplejerske Islam i Danmark fører det til hellig krig v/leif Munksgaard, tværkulturel center i Odense Troens vej fra muslim til kristen Jameel Mesheima, Nr. Nissum Hvem ringer klokkerne for v/gen.sekr. i Folkekirkens nødhjælp, Peter Lodberg Verden ifølge Lund v/fhv. oberst MF, Jens Christian Lund, Skive Martin A. Hansen v/sognepræst Jacob Nissen, Virklund Dansk kirkeliv blev belyst af repr. fra pinsekirken - katolsk kirke - adventistkirken, baptistkirken - Luthersk mission Oasefællesskabet - Apostolsk kirke. Bænken en stærk film, efterfulgt af debat med pastor og filmkender Raymond Olsen FÆLLESMØDER. Undertiden har klubben været en del af et større møde, ved vore Byklubmøder eller distriktsklubmøder. Ved alle møder indgår Silkeborgklubben i en turnus med arrangement af det pågældende møde. Fordelen ved disse møder er, at et deltagerantal omkring gør, at man kan skaffe kapaciteter som taler/underholder. Om Kaj Munk Byfællesmøde på Højskolen v/børge Schmidt By fællesmøde m/ Orlogspræst Henning Nielsen, Middelfart Jesu liv Fællesmøde med KFUM m/læge Knud Jacobsen, Ulfborg Hverdag med Dronning Margrethe. Jæger Hans Jacobsen Bjarne Nielsen Brovst fortalte levende og fængslende om sine erindringsbøger. Birgitte Arendt, Haderslev Kys jorden en åndeløst spændende fortælleaften. Tryllekunstner Jesper Grønkjær, tryllebandt os hele aftenen. Biskop Carsten Nissen, Viborg Det gode liv. 3. RAKETTRIN: er så de lejligheder, hvor vi som klubmedlemmer for alvor når ud, idet vi i stedet for at invitere repræsentanter for det omgivende samfund til klubmøde, begiver os på ekskursion i by og omegn. Skiftende programudvalg har arrangeret virksomhedsbesøg. Fået åbnet døre til spændende og for mange medlemmer lukkede firmaer i Silkeborg og omegn, hvor vi som enkeltpersoner aldrig ville have mulighed for at komme indenfor. Men ud af huset har også undertiden været til fjernere mål, som heldags- eller aftenudflugt, mere herom senere. Eksempler på elementer i 3. rakettrin: Klubben på virksomhedsbesøg eller udflugter. Jens Lauritsen, Poul Busk, Svend Jacobsen, Henning Kirkfeldt, Lisbeth Lauritsen og Erik Dolmer Kunstmuseet hvor Kirsten Jordan Kirketerp medrivende tog os med på en guidet tur rundt på museet. Lokalhistorisk samling her fortalte Hanne Arendt om Silkeborgs rødder og folkeliv med basis i de utallige gemte manuskripter, bøger og billeder. Rosengårdcenteret med de mange spændende aktiviteter som foregår der, langt hen ad vejen hjulpet på vej af engagerede menneskers frivillige indsats. Arepa et navn på en facade man blot suser forbi på Højmarksvej, men som viste sig at være en meget spændende virksomhed med verdensomspændende virkeområde. Kraftvarmeværket igen en virksomhed kendt for sit karakteristiske ydre, men det var interessant at få et kig bag kulisserne og se hvad der foregår. Bio vel også en slags virksomhedsbesøg, dog ikke gratis Vi så filmen En sang for Martin, var på cafe bagefter til en god debat om filmen. Jyske bank åbnede bankdøren op en aften, hvor vi så nok kun en brøkdel af den efterhånden enormt store virksomhed nord for og langs med Vestergade. I folkemunde Norups alle. Blichermuseet i Thorning, hvor der blev fortalt spændende om Blichers liv, samt de mange andre museumsklenodier, bl.a. en imponerende fuglesamling. TV-midtvest i Holstebro. En medarbejder viste rundt og fortalte, vi overværede en udsendelse. Direktøren

5 Ivar Brændgaard var sammen med os til et efterfølgende kaffebord hvor vi fik en god debat. Tvilum-Scanbirk møbelfabrik i Fårvang, hvor vi af Adm. direktør Ole Lund Andersen - fik et fantastisk indblik i en højteknologisk baseret erhvervsvirksomhed med en enorm produktion af møbler til hele verden. Byvandring i Viborg med medlem af Tingstadenklubben Erik Dolmer, der engageret viste rundt og fortalte om Viborgs gamle gader og bygninger. Lystruphave efterskole. En efterskole indrettet i det tidligere hotel, hvor nu elever med læseproblemer bliver hjulpet. Heldagsudflugt til Sommersted, Svend Erik og Birtes tidligere hjem Moderne pilgrimsvandring ud i det indre v/arkitekt. A. Blinkenberg og pilgrimspræst Elisabeth Lidell, mødested Skovhuset. En verden til forskel en aften med Anders Brogaard på Kirkens Korshær, hvor vi så de nyindrettede lokaler på Lille Søgade og hørte om arbejdet. Nøddebo Præstegård - En klubaften med teater og servering på Silkeborg Ny teater d. 15/ , hvor vi så den gamle juleforestilling, der fremmede julestemningen. Klubledelse I nogle af regionens klubber har der periodevis været problemer med, hvert år til klubvalget at finde 2 nye præsidie-kandidater. Problemet har nok været størst, fortrinsvis i ældre klubber, især de med forholdsvis lave medlemstal, hvor gentagelser i valgene til præsidieposterne kommer stadigt hurtigere efter hinanden. Det konstateres med tilfredshed, at Silkeborgklubben endnu ikke har haft svært ved at rekruttere medlemmer der var villige til at stille op til præsidievalg. Selve valgproceduren har i løbet af klubårene været udformet på forskellig måde ifølge klubbens love og vedtægter. PRÆSIDIERNE I 10 ÅRS PERIODEN BESTOD AF: Præsident Vice-pr. Sekretær Skatmester 2000 Henning D Ulrik Egon Arne 2001 Ulrik Poul Egon Svend 2002 Poul Einar Kaj Svend 2003 Einar Flemming Kaj Villy 2004 Flemming Hans Erik Svend Erik Villy 2005 Hans Erik Henning K Svend Erik Leo 2006 Henning K Jens Eli Leo 2007 Jens Kaj Eli Knud E Kaj Henning J Anne-Marie Knud E Henning J Birgit Anne-Marie Børge Ledelsesposter uden for klubben Ledelsesposter udenfor klubben må vi erkende har det skortet lidt på i sidste 10-år, hvor Silkeborgklubben er bremset lidt op i forhold til tidligere årtiers engagement på distrikts- regions-, internationalt plan. På distriktsplan har følgende klubber i distriktet varetaget DG-jobbet i perioden : Klubberne Skive Alderslyst Viborg*) har stillet med 2 DG er Balle Tingstaden Bjerringbro Kjellerup har alle stillet med 1 DG *) Stjernen refererer til SILKEBORG-KLUBBENS usynlige DG. For historiens skyld og for ikke totalt at tabe ansigt, skal her oplyses, at klubben i 2004 opstillede Flemming Stentoft til posten som vice-dg, men da Flemming inden funktionsperiodens start flyttede til Viborg tæller han i statistikken med under denne klub. så derfor! Silkeborg-klubben glimrer altså ikke totalt ved et fravær, men er blot gemt i statistikken. SILKEBORGS RLM REGIONSLEDELSESMEDLEM. I 2009 blev Hans Erik Christiansen opstillet og valgt som RLM-elect for sektion 2-nord, dvs. med funktionsperiode Hans Erik skriver selv om sit arbejde som regionsledelsesmedlem: Igennem flere år havde den stigende gennemsnitsalder været samtaleemne i ledelsen, men det var kun blevet til snak. I ledelsen var man enige om at det nu var ved at være sidste udkald hvis Region Danmark ikke skulle havne i samme situation, som USA og Sverige, hvor medlemstallet var faldet kraftigt, fordi man ikke i tide havde fået sat gang i rekruttering af yngre medlemmer. Det resulterede i, at ledelsen, efter nogle år med arbejdstemaer rettet mod det omgivende samfund, så sig nødsaget til at fokusere mere på de interne linjer. Der blev derfor sat gang i et strategiarbejde med henblik på dels at udvikle regionsledelsens ledelsesform, og dels at få skabt en kontinuitet som rakte længere ud i fremtiden end det år den enkelte regionsleder kan sætte sit personlige præg på udviklingen. Med andre ord blev der spundet en rød tråd, som kommende ledelser forhåbentlig vil følge og forstå at videreudvikle. Resultatet blev udformet i 2015 planen, hvor 4 målområder sætter fokus på:

6 1. Synliggørelse af bevægelsen overfor det kirkelige miljø og det omgivende samfund. 2. Medlemsfremgang på 500 nye og fortrinsvis lidt yngre medlemmer frem til Partnerskaber med organisationer, der kan være med til at profilere bevægelsen både på landsplan og lokalt. 4. Ledelsesstruktur og -form, der er præget af åbenhed og dialog på alle niveauer og med flerårige prioriteringer. Planen resulterede i at der blev nedsat et udviklingsforum af yngre Y s Men, som skal udarbejde forslag til initiativer, som kan være med til at udvikle fremtidens klubform, så den også er attraktiv for den forhåbentlig næste generation Y s Men. En stor opgave, som både skal tage hensyn til yngre menneskers ønsker og behov i et fællesskab, men med respekt for de ældre medlemmer, der har været bevægelsens drivkraft og ført den frem til det den er i dag. Der arbejdes på et landsdækkende initiativ med en årlig tilbagevendende event i ugen, der følger efter Internationale kirkedag (uge 4), hvor ideen er, at alle regionens klubber i løbet af ugen gennemfører flere lokale initiativer for at profilere Y s Men. Det forventes at ske første gang i Regionens kommunikation til klubmedlemmerne blev også kulegravet og omlagt til de elektroniske medier. Informations- og nyhedsformidlingen sker nu via nyhedsbreve udsendt som mail til alle medlemmer og på regionens hjemmeside, hvor medlemsbladet Gongongen også udgives. Den sparede udgift til trykning og udsendelse af Gongongen, Regionsmeddelelser o. lign. er besluttet anvendt til udgivelse af 2 årlige magasiner til profilering af bevægelsen over for offentligheden, primært i det kirkelige miljø. Der er indgået partnerskab med flere organisationer indenfor K-familien. I perioden blev der også sat fokus på alle ledelsesmedlemmernes roller og opgaver, hvilket resulterede i både et styrket ledelseskollektiv, og i en mere aktiv formidlingsrolle for regionsledelsesmedlemmerne overfor sektionen og distrikterne, så det forhåbentlig vil bidrage til en større åbenhed og bedre dialog mellem regionsledelse og klubber. ANDRE OPGAVER UDENFOR KLUBBEN: Uden at have karakter af klubopgaver, men snarere som opgaver, hvori interesserede gerne deltager i kraft af deres medlemskab af Y s Men International og de værdier hvormed bevægelsen påvirker den enkelte. Som følge heraf er der flere institutioner/organisationer hvor skiftende klubmedlemmer gennem årene har ydet en stor indsats, helt i tråd med vor formålsparagraf: At fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK og FDF nævnes jo ofte i den sammenhæng, men også at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde, hvor især genbrugs-arbejde beskæftiger flere i klubben, bl.a. i Danmission, Kirkens Korshær m.fl. Menighedsråd og andre sogneopgaver optager også flere klubmedlemmer. KK-44 har siden denne organisation startede i 2000 haft flere aktive blandt klubbens medlemmer. Flere i klubben har i mange år været del af den såkaldte Nissebande der laver gevinster til de grønne pigespejderes julemarked. Begrebet besøgsven, som jo de senere år har fået stigende aktualitet, er også repræsenteret i klubben. Månedlig pianist-hjælp til en sangeftermiddag på Gødvad plejecenter. Bestyrelsen for Spejderhuset /KFUM-spejderne har repræsentation fra klubben. Månedlig hjælp til gudstjenester på plejehjem eller Sejs Kirke, bl.a. med hjælp til kørestols-brugeres mulighed for deltagelse i gudstjenesten. PULS FÆLLES SANGBOG FOR KFUM/KFUK OG Y S MEN S- REGION DANMARK I 2007 besluttede hovedbestyrelsen for KFUM/KFUK og regionsledelsen for Y s men, at lave en fælles sangbog for de to organisationer. Carl Herz-Jensen og Henning Kirkfeldt blev opfordret til at indtræde i et 8-mands sangbogsudvalg, som fik følgende opgave: - af de 3 eksisterende sangbøger i de to organisationer at lave én sangbog, men i 2 versioner, idet det sidste afsnit i bogen blev lavet som et henholdsvis KFUM afsnit og Y s Men s afsnit, sidstnævnte havde bl.a. med fra tidligere Y s Men s sangbøger, de 31 små læse-dagstykker, nu benævnt som Kerneord og derudover deciderede Y s Men s sange/salmer. Udvalgets store aldersspredning til trods (25-75) - var der et godt samarbejde ved de 9 møder, der blev afholdt fra september 2007 til 10. juni 2009, hvor sangbogen blev introduceret ved en musikandagt i Silkeborg kirke. Der blev luget godt ud i gamle sange/salmer af nogle opfattet som arveguld. Samtidig blev en del forfattere og komponister bedt om at bidrage til en

7 fornyelse af PULS, og faktisk er ca. 1/4 af bogens 265 numre aldrig før trykt i nogen sangbog, så ønsket om fornyelse og bredde blev indfriet. Og bortset fra et mindre godt layout med en svag trykke-type og farve, som udvalget ingen indflydelse havde haft på, så følte udvalget at bogen i overvejende grad blev taget godt imod. Flere udvalgsmedlemmer introducerede og indøvede en del af bogens nyheder ved sangaftner rundt om i landet. KORNMOD REALSKOLE Eli, har gennem de 14 år, til 50-års jubilæet, været klubbens vigtigste pengerejsningsprojekt, men mindst lige så vigtig - af stor social betydning for klubben, idet nye medlemmer i samarbejdet om en konkret opgave og snakken hermed, hurtigt lærer klubben og dens forskellige medlemmer at kende. Der er stadig gang i den i Voel, og for længst er passeret container nr. 200, foruden der gennem årene er dukket stadig Knud Erik Pedersen, Kaj Bech og Jens Peder Jensen nye ideer op, til produktion i Voel. Det begyndte med fugleklokker og -kugler, siden kom til: reparation af skrivemaskiner og kørestole, fremstilling af spejderpander, bøjlestænger, gadereklameskilte, lysbue, stikvaser og nummertavler til Linå kirke, salgsvogne til genbrugsbutikker, nummerskilte, tallerkenholdere og ikke mindst at der Kornmod realskoles overgang i 1965 til selvejende institution er beskrevet af Eli i 40-års hæftet. Her blot en opfølgning, idet der efterhånden som årene er gået, er der en del af klubbens medlemmer, der har været med i bestyrelsen i en kortere eller længere periode. Ofte havde nyvalg af medlemmer et lidt tilfældigt præg, idet det ofte blev et spørgsmål om, hvem der følte sig klar/interesseret i at afløse medlemmer som ønskede at udtræde. I 2009 blev vedtaget en reel valgprocedure, med en 3-års turnus. Alle bestyrelses medlemmer er valgt for en 3-årig periode, med muligt genvalg. Valgperioden er for de 3 medlemmer forskudt et år, så der som det mest optimale sidder et nyvalgt medlem, et med 1 års og et med 2 års erfaring i bestyrelsen. CONTAINERPRODUKTION MM. I VOEL Leo Pedersen, Poul Busk, Børge Hansen og Kaj Bech stadig løbende indgår ordrer på nye containere. Klubben har selv 1 container ved flaskeindsamlingscentralen i Resenbro og i Dybkærparken. Det indsamlede tøj distribuerer klubben ikke selv, men sender det dels til en fordelingscentral i Brædstrup og til Danmissions genbrug, Nylandsvej. FLASKEINDSAMLING Einar Fajtrup Knud Erik Pedersen Det som æresmedlem af klubben Knud Andersen gav ideen til i januar 1995 og som allerede er omtalt af Den flaskeindsamling som klubben sammen med KFUM-spejderne i Gødvad startede 1988, så man sig nødsaget til at stoppe pr. 1. januar 2007.

8 enkelte år var traveturen en kælketur, når vejret gav mulighed for det. KIRKER VI GENNEM ÅRENE HAR BESØGT 3. SØNDAG I JANUAR ER: Flemming Stentoft, Henning Dammeyer, Eli Chr. Schmidt og Villy Larsen Egentlig en beklagelig beslutning, idet der ved de 4 årlige indsamlinger skabtes et godt og hyggeligt arbejdsfællesskab. Sjovt var det for klubbens medlemmer at køre rundt med trailerhold af spejdere til at dele løbesedler ud og indsamle flasker. Men dels blev der efterhånden mindre at indsamle - mange afleverede selv i containerne i Resenbro og med de stærkt stigende kørselsudgifter og faldende flaskepriser var det mest realistisk at erkende, der ikke længere var økonomi i projektet. Men egenafleveringen i Resenbro fortsætter stadigvæk Linå kirke m/sune Haubæk, som efter gudstjenesten fortalte om kirke og kapel. Efterfølgende frokost i sognehuset. Funder kirke med efterfølgende samvær med Einar Stobbe i ny-indrettet konfirmandlokale i Kragelund. Sejs kirke v/marianne Vigen Smolarz. Efterfølgende frokost i sognelokalet. Balleklubben deltog for første gang. Virklund kirke v/sognepræst Bent Jørgensen. Efterfølgende frokost, gåtur i skoven og langs Thorsø, med Poul Busk som guide. Mariehøj kirke med Birgitte Thun, efter gudstjeneste gik vi vintertur ved Limbjerggård, hvor der efterfølgende var pølsebord. Gødvad kirke, hvor efterfølgende frokost var fejring af Svend Eriks 60 års fødselsdag. Tvilum kirke m/brian Iversen, efter gudstjenesten fortalte kirketjener Henry Laursen om den spændende klosterkirke og vi kørte til Fårvang ungdomsborg for frokost. Klubårets specielle arrangementer som skiftende udvalg varetager planlægning af: INTERNATIONAL KIRKEDAG: Klubben har altid planlagt denne dag, som et af klubårets store arrangementer, idet det jo også er selve bevægelsen Y s Men International s store dag. Selv har jeg altid været fascineret af tanken om, at bevægelsens ca klubber i 70 lande jo er spredt over størsteparten af jordens tidszoner, så med start på kirkedagen tidligt øst i Asien og Australien, fortsætter Y s Men kloden rundt i det følgende døgn med at samles til gudstjeneste i kirkerne kloden rundt det er da stort! Silkeborg-klubben var de første årtier alene om arrangementet, men har i de seneste år slået sig sammen med f.eks. Brædstrup-klubben, Fonnesbækklubben i Ikast, og efter 2002 som fast tradition sammen med Balle-klubben, hvor de 2 klubber på skift inviterer og forestår arrangementet, som jo traditionelt indeholder deltagelse i gudstjeneste i forskellige kirker og efterfølgende frokost. Undertiden med travetur inden afsluttende kaffe, Gl. Rye kirke. m/sognepræst Henrik Lund. Efter gudstjenesten frokost på Æblegården og gåtur på Sletten.

9 Brande kirke, v/niels Uldall-Jessen som efter gudstjenesten fortalte om kirken. Vi kørte til fælleshuset i Gjessø, hvor frokosten blev spist Linå kirke. Sognepræst Sune Haubæk fortalte v/frokosten efter gudstjenesten. TIME OF FAST I 1973 var det internationale konvent på Jamaica. Deltagerne var bl.a. på besøg hos nogle af det lokale KFUM - startede projekter, bl.a. en skole i et slumområde som manglede kapital for at kunne blive færdigbygget. Om aftenen hjemme i konvent faciliteterne, som næppe manglede noget, startedes spontant en indsamling som gave til at få skolen færdigbygget. Dette affødte ideen, at Y s Men over hele jorden, en gang om året samles om et fælles projekt som fik et slogan på engelsk: Skip a meal spring over et måltid, altså faste, og send de sparede penge til Y s Men International, som hurtigt i samarbejde med KFUM s internationale hovedkontor i Geneve, fik stablet en regulær TOF-organisation på benene, med internationale-, Area-, Regionale tjenesteledere for Time of fast. Svend Erik Simmelsgaard Uvist af hvilken grund omtales Time of fast ikke i 40- års hæftet. Måske det skyldes Elis egen ubehagelige oplevelse på en sådan aften. Et år havde udvalget ønsket, udover at faste også at fokusere på uligheden i verden, så Eli Schmidt og Ellen Dyhr blev efter lodtrækning sat til højbords og beværtet af tjener Jens med hvid serviet over armen, fik gourmetmad medens vi øvrige fik serveret risengrød. Eli og Ellen befandt sig tydeligt ikke godt ved at sidde til beskuelse. Nu er det næppe ovenstående der er årsag, men snarere det faktum, at Time of fast først i de senere årtier virkelig er blevet et af bevægelsens årlige højdepunkter, også i klubben, hvor skiftende festudvalg har arrangeret mange spændende former for faste. Endnu et lille historisk tilbageblik. En aften på medborgerhuset på Skoletorvet havde man trofast mod faste-ideen arrangeret et beskedent måltid med forskellige former for kiks, men lige som vi skulle til at starte, kom den rutinemæssige levering fra Kokken på hjørnet af Hostrupsgade og Drewsensvej, - man havde glemt at afbestille! Så vi fik dobbelt servering den aften. Men ikke nok med det efter klubmødet var der præsidiemøde hos Gerda og Ulrik, og Gerda som havde ondt af præsidiet, som jo kun havde fået kiks, troede hun diskede op med meget lækkert, så det var så 3. faste-måltid den aften! Og så alligevel lidt TOF-historie, så vi har denne med i vor 50 års historie. Henning Kirkfeldt - var i perioden International director/tjenesteleder for TOF, og ved hjælp af nye PR-metoder, labels, postkort, plakater mm, som et andet klubmedlem, bogtrykker Poul Henningsen lavede, lykkedes det at skabe et løft for årets indsamling, fra et mål på $ til et resultat på $, til årets projekt i , KFUM s børnearbejde i en flygtningelejr i Thailand SOB TUONG. Mange klubber verden over så SOB TUONG som et værdigt projekt at støtte, hvorfor Henning Kirkfeldt, foreslog det internationale råd, for første gang i TOF s korte historie, at forlænge projektperioden med endnu et år (faktisk blev det kun 9 mdr., for man udnyttede overskuddet til at justere TOF s regnskabsår, som derfor blev forkortet med 3 mdr. Men i alt for de 21 mdr. blev der givet $.) Første rate blev ved verdenskonventet i Stockholm overrakt til FN s flygtningehøjkommissær Poul Hartling, som var hovedtaler på konventet. Siden er listen med støttede projekter verden over, blevet mangfoldig. Mange værdige projekter har set dagens lys, og er kommet videre en fuldførelse i kraft af TOF-støtte fra klubberne verden over. Klubbens TOF-aftner har vel aldrig været 100 % trofast mod faste-ideen, men klubben har benyttet aftenen til i god stemning og ved forskellige muntre indslag - at øge klubbens TOF-tilskud. Der har været forskellige former for spil og konkurrencer som gav penge til projektet, de fleste år som traditionel banko med Poul Busk som opråber, men også tænkstikæskespil, terningespil, kurve-lotto har været forsøg på - ved hjælp af medbragte gevinster at kunne sende et pænt faste -bidrag til regionen. Også om selve faste-måltidet er der udøvet stor fantasi, som f.eks. at lade alle medbringe de

10 frikadeller de kunne spise, som så samlet blev serveret med varm kartoffelsalat, eller at serveringen foregik ved betjening fra en festlig pølsevogn, lavet til formålet. En skovtur kom vi også på, hvor vi alle medbragte en picnickurv, der så indgik i en lotteri-fordeling af de vidt forskellige kurve. Ved nogle TOF-møder har der været et mindre indslag/foredrag: I 2001 fortalte Henrik Risom om Hjertebørn. I 2002 fortalte Flemming Stentoft om Nødhjælp i Indien orienterede Henning Kirkfeldt om Time of fast-historien og årenes projekter var Lorens Hedelund inviteret som taler om den grundtanke, der på en måde også ligger bag Time of fast-ideen At skrue ned for vort forbrug. I 2007 orienterede Erik Dolmer, Tingstaden om vor senere byvandring i Viborg. I 2008 var Time of fast igen emnet ved Poul Henning Hove Jacobsen, Aulum klubben. KLUBBENS UDFLUGTER AFTEN ELLER HELDAGS. Skiftende festudvalg har gennem årene lavet mange spændende udflugter, nogle gange i egne biler, andre gange i bus som ganske vist bliver dyrere, men for fællesskabet trods alt en fordel. Det er absolut værd at nævne, at grundlaget for succesen med gode udflugter blev skabt af klubbens æresmedlem Niels Dyhr, som i kraft af sit arbejde som skovfoged indenfor Hedeselskabet kendte og kunne vise os Midtjyllands smukkeste steder, veje og skovstier, som vi andre aldrig ville have fundet, og i flere tilfælde heller ikke måtte anvende ved egne private udflugter. BROTHERHOOD-FUND BF UDVALGET. Einar Stobbe, Karen Jacobsen, Svend Erik Simmelsgaard, Egon Assenholt, Kaj Bech, Inge Kirkfeldt, Henning Kirkfeldt og Svend Jacobsen 2000??? 2001 Aftentur til det spændende egnsmuseum Hjortsvang. Knud Erik Pedersen, Gerda Hansen og Bente Assenholt Et af klubbens faste udvalg er BF-udvalget, som for nye medlemmer i klubben ofte er det første udvalg de kommer i, fordi snakken normalt går godt, mens man sidder og sorterer mærker, undtaget når der samtidig skal tælles, hvor der så må dekreteres snakkepause. I 10-års perioden har klubben opnået i alt 80 såkaldte awards for sin indsats. 1999/5 2002/ / / / / /5 = TOTAL 80 awards. NB: 1 award (kan oversættes til erkendelse/pris/præmie) svarer til 2000 point pr. medlem i klubben 2002 Horsens statsfængsel en lidt beklagelig aftale, idet deltagerantallet var begrænset så ikke hele klubben kunne være med. Kaffe på Bygholm Parkhotel Det nye Sletten, et imponerende, moderne og funktionelt byggeri, vist frem af Leif Christoffersen. Egon Andsbjerg viste rundt på museet på Æblegården Heldags-udflugt til Christiansfeld, hvor vi efter gudstjeneste og spisning af medbragt frokost, beså museet og fik en gåtur til Gudsageren en spændende dag Vi startede på røgeriet Katrinedal, hvor der

11 var smagsprøver, hvorefter der var travetur i Velling Skov med udsigt fra Kannikebjerg og til slut kaffe på Velling Koller En skøn forårsaften står tydeligt i erindringen, hvor Ejnar Stobbe viste os den genetablerede Bøllingsø ved Ellingvejen, hvor kærulden stod i fuldt flor. Vi så også Tollundmandens findested. Aftenkaffe i Kragelund sognehus aug aug.. Sæsonstart hos Aage Hartvigsen, Nørskovlund, som på sin gård har indrettet museum med landbrugs redskaber, købmandsbutik, skoleklasse. Poul medbragte grillen, og vi spiste i laden. Sæsonstart i Troldhytten, Gjern, hvor Poul igen stillede op bag grillen, som var varm efter en gåtur i den skønne natur. Efter spisning fortalte Kaj Jørgensen om Troldhyttens renovering og KFUM-spejderne i Silkeborg. Børge Hansen, Svend Jacobsen, Leo Pedersen og Arne Kjær 2007 Jeppe Åkjærs Jenle startede for nogle i klubben med frokost og gåtur ved Knud Eriks sommerhus. På Jenle startede vi med smørrebrød, hvorefter vi inddeltes i hold, som fik rundvisning i de spændende lokaler og bygninger og park med Åkjærs grav. Til slut aftenkaffe Tamdrup kirke en af Østjyllands spændende middelalderkirker efterfulgt af kaffe på Bygholm Parkhotel Psykiatrisk hospitals spændende museum, bl.a. med en imponerende malerisamling, malet af patienter på hospitalet. SÆSONSTART Programudvalgets formand for 2006/7 Henning Kirkfeldt foreslog, at man for første gang indledte efterårssæsonen 2006 med et eksternt møde kaldet Sæsonstart, et møde for alle medlemmer med ægtefæller under festlige og hyggelige former, og den første var: aug. en grillaften hos Inge og Henning Kirkfeldt på Grønningen 14. Poul Busk grillede vor medbragte mad, og vi hyggede os med sang, hørte indlæg om Y s Men s sommeraktiviteter, som nogle i klubben havde deltaget i. Leo Pedersen, Jens Lauritsen og Jens Peder Jensen aug. Sæsonstart i Gjessø, hvor aftenens virkeligt overraskende servering var PANDEKAGER som forret hovedret dessert, lavet på en næsten Storm P.agtig maskine af Eigild Christiansen. Toastmaster var Henning J. Der var undtagel -sesvis præsidieoverdragelse den aften, da præsidiet ikke var fuldtalligt ved udflugten. Afslutning ved Kaj ADVENTSFEST En aften med årtiers traditioner, som trods sin næsten fastlagte grundide, alligevel er afviklet med forskellige programmer. De første årtier var festen et udvidet klubmøde, dvs. i klublokalet, senere begyndte vi med adventsandagt i en kirke med efterfølgende

12 adventshygge i sognelokalet. Selve ideen som de fleste i klubben opfattede som værende hyggelig og helt i klubbens ånd, gav dog også lidt kritik, som gik ud på, at klubben med forslaget var med til at belaste byens præster i en travl julemåned. Kortegaard, hvor KFUM/K erne aktiverede os godt og grundigt rundt i sognehuset på orienteringsløb Silkeborg kirke - 3. år - nu m/leif Christiansen 2007 Virklund kirke m/jacob Nissen og efterfølgende adventsfest i sognehus 2008 Alderslyst kirke, hvor Poul Geil tolkede kirkens mosaikker og efterfølgende i sognehuset havde et spændende indlæg: Har engle vinger Alderslyst kirke med Camilla Bundgaard. adventsfest i sognehuset Villy Larsen, Bente Assenholt og Ib Kristoffersen Nogle år klarede vi os selv på Husholdningsskolen med en liturgisk andagt, inden vi gik til det af Y s mændene under Birthes kyndige instruktion forberedte advents-måltid. Vi havde nogle gode minderige aftner på Husholdningsskolen!. Da de gode rammer på Husholdningsskolen ikke længere var tilgængelige for os, begyndte vi igen at turnere rundt i sognene Mariehøj Kirke m/birgitte Thun og efterfølgende sognehus. KFUM/K s unge voksne deltog for 1. gang og lavede Hit med sangen -konkurrence for os. En flerårig tradition blev skabt, nærmest ved et uheld, da noget i deres adventsplanlægning var gået i vasken, hvorfor de spurgte om at deltage i vores adventsgudstjeneste, som så blev udvidet til at deltage hele aftenen Balle kirke og sognehus. En lidt traditionsbrydende aften. Alle deltog i bordpyntning ved at lave julestjerner og engle - og så sluttede vi aftenen i kirken v/helle Kampmann. Inga Lunde, Kaj Bech, Flemming Stentoft, Einar Fajstrup,? og Poul Busk Af andre aktiviteter som skiftende udvalg har fundet på er f.eks. at lave julestjerner, som mange i klubben havde glemt fremgangsmåden til. Vi har lavet juleroser af silkepapir og engle, bordholdene har indbyrdes konkurreret om den bedste fremførelse af kendte eventyr, som øvrige hold så skulle gætte. Der har været vandrepakkeleg, forskellige måder at få bordplacering til at gå op, f.eks. et historie- eller sangtitel-puslespil Virklund kirke m/sognepræst Bent Jørgensen og efterfølgende adventsfest i sognehuset Silkeborg kirke m/chr. Højlund, KFUM/K havde musikindslag efter prædiken og flere aktiviteter efterfølgende i sognehuset Silkeborg kirke - 2. år - nu m/anette Bertha Andersen, Ulrik Hansen, Egon Assenholt og Inge Kirkfeldt.

13 CYKELSPONSORLØB Det i 1995 startede cykelsponsorløb den 1. tirsdag i september er fortsat som et årligt samarbejde Silkeborgs klubber imellem, med et fællesudvalg til planlægning og administrationen. Valg af modtagende organisation/er bestemmes på årets fælles præsidiemøde. Beløbet har varieret lidt gennem årene, og bestemmende herfor er naturligvis, hvor mange kørende og sponsorer man har kunnet samle, men bestemt også formålet der køres for, og for enkelte års vedkommende også vejrets luner. Fra 2004 måtte man opgive ruten i Stadion-kvarteret, hvis villaveje og fyraftenstrafik jævnligt gav uheldige situationer for rytterne. Derfor flyttede man til et trafikalt mere roligt kvarter i nordbyen ved Mads Klausensvej og Fl. Schmidtsvej, hvor den nye rute første gang var i brug 6. september 2005 og fungerede fint: Når fabrikkerne var tømt for ansatte, var der på ruten ikke nævneværdig trafik, der kunne genere de kørende Via Lars Kolind som taler på regionskonferencen - støtte til spejderbevægelsen i Østeuropa. Samt støtte til KK-44 s børnemusical David. I alt Pumpe til smertebehandling på Silkeborg sygehus. Børneprojekt i Albanien støtte til lokale for børnearbejde. I alt Lystruphave Efterskole- undervisningsmateriale til læsehandicappede. International diakoni på Diakonhøjskolen i Århus. I alt Silkeborg Krisecenter for voldsramte kvinder Krisecenteret, Grønnegade-center målrettet til børn I alt KK44 Børnemusicalen Kerubernes port. Støtte til scenografi, dragter, opsætning i byens nye musikhus. David i 2000 blev set af 1400 skolebørn + omtrent samme antal voksne, måske i alt knap 3000 tilskuere. I alt Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg. Støtten gik især til hårde hvidevarer efter flytningen til Lille Søgade, samt støtte til aktiviteter. I alt Værested for unge i Krypten under Silkeborg kirke. Støtten gik til anskaffelse musikanlæg, video, diverse møbler og musikinstrumenter. I alt Gadebørns-projektet Leve børnene gennem Viva Network, kirkeligt arbejde blandt nødstedte børn, specielt gadebørn, startet af Patrick McDonald, født og opvokset i Silkeborg. I alt SOS-børnebyernes indsamling til en ny børneby i Ayacucho i Peru. FDF fik tilskud til overdækning af atriumgård ved kredshuset. I alt Hospitalsklovnen ved afdelingen på Regionshospitalet Skejby for kræftramte børn, I alt Totalt indkørt i 10 års perioden Indkørt fra kr kr. Cykelsponsorløbet har indkørt fra i alt kr. Y S MEN S-PRISEN: Ideen om at Y s Men s klubberne i Silkeborg årligt skulle uddele en lederpris senere ændret til Y s Men s prisen - skyldes Mogens Rud Holm, Alderslyst-klubben, men ideen kunne først effektueres, da starten af cykelsponsorløbet skabte økonomi for ideen. Der blev etableret et fælles udvalg med 2 repræsentanter fra hver klub og beskrevet forventninger til kandidaternes virke. Et diplom blev udarbejdet. Klubberne har næsten hvert år siden 1997 honoreret en særlig indsats af en leder indenfor de kristne ungdomskorps. De forskellige korps nominerer den/de ledere, som de mener, har udført en helt speciel opgave i årets løb, og et par gange har der ikke været grundlag for en indstilling, mens prisen på kr også i enkelte tilfælde har været delt mellem 2 ledere.

14 Eksempler på ikke egentlige klubarrangementer, men med repræsentation af klubmedlemmer: TEATER-/OPERATUR TIL ÅRHUS har været arrangeret flere gange. Vi har set operaen Aida, Pinnafore og Tryllefløjten FOLKETINGET april 2007, blev der arrangeret en tur med deltagere fra andre af byens klubber for at fylde bussen op, deltagerprisen var kr Trods tidlig start fra parkeringspladsen v/almind Sø, så nåede vi ikke at overvære mødet i salen med Christian Mejdahl i stolen. En bus i brand på motorvejen mod Odense skabte så meget trafikkaos og omkørsel, at vi først var ved Christiansborg i tide til, at Mejdahl kunne modtage os, og vi sammen kunne gå til frokost i Snapstinget, hvor han - krydret med muntre anekdoter fortalte om livet på Borgen. Efter frokost så vi Bjørn Nørgaards gobeliner, fik en rundtur med bussen i Københavns nyere bebyggelser bl.a. langs havnefronten. Derefter kørte bussen hjemad. Efter spisepause ved et cafeteria var vi hjemme ca efter en trods alt spændende dag, selvom den ikke gik lige efter bogen. ALDERSLYSTKLUBBENS BERLINTUR august Gerda og Ulrik, Annalis og Henning deltog i denne bustur til Berlin med tidlig morgenstart fra Silkeborg d. 24. og hjemkomst d. 27. kl. ca Programmet indeholdt Berlins mest kendte se -værdigheder: bytur med bl.a.: Alexanderplatz med TV-tårnet, Brandenburger Tor, Rigsdagen set udefra, rester af Berlinmuren, monumentet over de dræbte jøder, sejltur på floden Spree, aftenkoncert på slottet Charlottenborg. Hjemme igen var man mættet med mange indtryk. JULEKONCERT I HAMBORG, 14/ deltog i en bustur til Hamborg, formedels kr. 400, for bustur, formiddagskaffe m/rundstykke, frokostsandwich m/øl-vand, koncertbillet til den traditionelle jule-koncert kl , gløgg og æbleskiver og dertil et koncertkrus. SKITURE TIL NORGE. Flere klubber i regionen har gennem årene arrangeret vinterophold i hytter/højfjelds-hotel i Norge. Starten var vist gruppen bag BUDOR-turene, senere suppleret med andre opholdssteder i Norge, som flere af klubbens medlemmer har deltaget i. 10-års klubkalender Kronologisk oversigt over store og små begivenheder/møder/dage i klubhistorien KLUBBENS 40-ÅRIGE JUBILÆUMSFEST blev afholdt 25. april Festlig start med deltagelse i højmessen i Mariehøj Kirke, prædiken af Arne Simonsen, FDF s orkester medvirkede. Efter gudstjenesten kørte vi til Ny Hattenæs, hvor jubilæumsfesten blev holdt i Blicker-salen, hvor Kubel havde anrettet en festlig menu. Festtale af Arne Simonsen, underholdning med Operettetoner ved Heidi og Søren Frydenlund- Vad. Deltagerantallet var ca. 90 og flere tidligere klubmedlemmer deltog KK-2000 hed den uge, som en kreds af mennesker fra flere sogne og institutioner, kommunale som private - tog initiativ til for at markere det nye årtusinde. Klubben var bl.a. med til at sponsorere den af Kis og Hans Holm skrevne børnemusical - David, som med stor succes blev opført i Søholt-hallerne. Med Lars Ringgårds scenografi var en sportshal næsten blevet til et sakralt rum. Ved evalueringen af KK-2000, var der stor tilfredshed med afviklingen og derfor også stor enighed om at lade det blive en årligt tilbagevendende begivenhed og stadig i uge 44, så derfor blev navnet ændret til KK-44, og via Henning Kirkfeldts medlemskab af bestyrelsen blev klubben gennem de efterfølgende år involveret i forskellige former for hjælp, bl.a. til distribution af PR-materiale, plakater og programmer, ligesom også flere medlemmer har været i PR-udvalget. Klubben var også medunderskriver af en indstilling til kommunen om tildeling af årets kulturpris, som mange mente burde gå og også gik til folkene bag KK Formanden for arrangementskommitteen Anette Østergaard, Kornmod modtog den fornemme pris. SALMEBOGSUDVALGETS BETÆNKNING. Betænkningen var reelt salmebogsudvalgets forslag til indholdet af den nye salmebog, som blev flittigt debatteret og prøvet/sunget

15 ved mange menigheds- og foreningsmøder. Også regionen og efter opfordring herfra mange klubber involverede sig i især at få påpeget det ret ringe udbud af nyere salmer, som allerede længe var blevet indsunget i KFUM/KFUK og FDF og andre kristne ungdomsorganisationer. Repræsentanter fra klubben deltog i et inspirationsarrangement i Mariehøj Sognehus d. 3/2 med flere interessenter bl.a. Lars Busk Sørensen. Efter dette møde lavede Henning Kirkfeldt en 10 siders klubbetænkning med forslag til en yderligere frasortering af ældre og kun lidt sungne salmer til fordel for endnu flere af de nye. Klubben fik lejlighed til at gennemlæse denne, inden den blev sendt til Folketingets kirkeudvalg. Da salmebogen udkom, var der kommet lidt flere nyere salmer med, så kritikken der havde lydt fra mange sider havde åbenbart båret frugt STØTTE TIL 2 SKOLER: Februar vedtog klubben, at støtte to skolers arbejde. Dels gav vi et støttebeløb til Diakonhøjskolens demokratikursus, hvor klubben også gennem 1 uge gav logi til en teologi-studerende fra Serbien. Lystruphave Efterskole blev ligeledes støttet økonomisk, også ved at klubben tilmeldte sig skolens venneforening, og Sven Lunde blev medlem af skolens bestyrelse. NINE-ELEVEN. Et møde, vi aldrig glemmer, var d. 11. september 2001, hvor flere i klubben havde set TV det meste af eftermiddagen, for med gru at konstatere følgerne af terrorangrebet på New Yorks kendte vartegn, tvillingetårnene på Manhattan. Mødet blev kort, vi spiste, fik de nødvendige informationer - og gik så hjem - i en nedtrykt stemning over menneskers ondskab og med tanke på de mange dræbte og deres efterladte, og ikke mindst på Ulriks afskedsord. Ulrik kom lidt sent til mødet, fordi Gerda og han havde ventet på at høre nyt fra sønnen, som i fly var på vej over USA - og det blev så - heldigvis godt nyt, hvorfor Ulrik sluttede med: at minde om, at vi er en stor familie, der skal være bedre til at være gode ved hinanden, mens vi har hinanden NY LEDELSESSTRUKTUR. Regionens strukturudvalg. På internt møde i april, drøftedes det af regionens strukturudvalg fremsatte forslag til ny ledelsesstruktur. Der var enighed om på regionens generalforsamling, at give forslaget klubbens støtte, da det på mange punkter var nogenlunde enslydende med klubbens eget fremsendte forslag. At forslaget så på regionens generalforsamling led den skæbne efter en lang debat at blive udsat nok et år, var der efterfølgende ikke tilfredshed med i klubben. Man syntes der havde været talt nok, nu ønskede man at komme videre. CONTAINERMISSIONEN - en afdeling af Danmission havde gennem dens formand Henning Kirkfeldt ansøgt om økonomisk hjælp til fremstilling af en plancheudstilling. Klubben bevilgede 1000 kr. Containermissionen forestod indsamling af brugt materiel fra sygehuse, skoler, institutioner, firmaer m.fl., som efter eftersyn og eventuel reparation blev pakket i 20-fods containere og sendt til Danmissions arbejdsområder primært i Tanzania og Madagaskar. Pudsigt nok var starten på Containermissionen faktisk klubbens enorme indsats ikke mindst ved afdøde medlem Hans Riis, da 7 containere midlertidig parkeret på en gård i Skorup blev pakket med hospitalsudstyr, hentet fra forskellige nedlagte beredskabslagre rundt om i Århus amt. Alt blev sendt til hospitaler i Tanzania NÅR PRÆSTEN GÅR I BYEN. Ved septembers eksterne møde havde klubben besøg af gadepræsten i Århus Iben Munksgaard Davids, der talte om emnet: Når præsten går i byen. Iben fortalte så levende og sprudlende om sit arbejde, som efterfølgende gav en livlig debat, der blev ved længe efter, at Iben skulle have været med toget hjem, så Egon blev uden modforslag bedt om at køre Iben hjem når han nu alligevel skulle til Galten! Mødestruktur. På oktobers interne møde foreslog Henning Kirkfeldt, at klubben gik væk fra slavisk at holde møder d. 2. og 4. tirsdag i hver måned, som både i forårs- og efterårssæsonen gav et slip mellem 2 møder på 3 uger. Ved at gå væk fra den faste turnus, kunne intervallerne mellem møderne forskubbes, så det ville være muligt at undgå klubmøder i uge 7/vinterferien, i uge 42/efterårsferien og uge 44/ KK44-festival VISION OG AKTION. Ved forskellige lejligheder i 10-året fokuserede klubben på dens virke ved at afholde visionsmøder, hvor klubbens ve og vel, klubbens værdier, dens mål og handlinger blev sat på en hel aftens dagsorden, eller som lang lørdag.

16 på og opbakning til projektet. Man mente ikke, man kunne finde de 18 frivillige, som ville være det nødvendige personaleantal. Henning Dammeyer, Bente Assenholt, Ib Kristoffersen, Knud Erik Pedersen og Anne-Marie Som regel blev et oplæg behandlet i grupper med efterfølgende plenumdebat. Visse emner dukkede op med års mellemrum uden, at der siden sidst var sket væsentlige ændringer en supertanker drejes ikke så hurtigt og slet ikke når plejer står på kommandobroen. Som eksempel kan nævnes spørgsmålet om blandet klub og broderklubber, som begge havde været til debat flere gange. HOSPICE. Skanderborg-klubben havde længe arbejdet for et Hospice i Østjylland. Medlem af Skanderborgklubben, Troels Dolmer havde bedt Henning Kirkfeldt finde en i klubben, der havde interesse herfor, Det havde Inga Lunde, som med stor interesse og ildhu gik ind i arbejdet for, at det netop skulle være Skanderborg, der skulle have et nyt hospice - en stor grund var allerede stillet gratis til rådighed. Men - i skrivende stund foreligger der fra regionen en antydning af, at flertallet peger på Brædstrup som domicil for et nyt hospice. RYGNING I KLUBBEN. Klubben fulgte den almindelige udvikling i samfundet, så fra 2/2 var mødelokalet røgfrit, og der blev på toastmasterplanen markeret rygepause FØDSELSDAGSFEST I LUNDEN. KLUBMØDET 27/4 var et ganske almindeligt eksternt møde, der udviklede sig til et lidt specielt møde med tidligere medlem af folketinget, Chr. Overgaard, Sejs. Emnet var: At være lokalparlamentariker, men det blev sat i relief af, at netop denne dag havde regeringen fremsat lovforslag om noget så gennemgribende at nedlægge amterne, hvilket unægteligt kom til at præge debatten. KK-44: EN HØRING ÈN BY ÈT SOGN. Efter en del år hvor klubben støttede KK-44 med aktivt, praktisk arbejde, blev det i 2004 af Flemming Stentoft foreslået, at klubben også gik aktivt ind i årets program med ovenstående emne. Det lykkedes at mobilisere flere gode kræfter til panelet: Kirkeminister Tove Fergo, Biskop Kjeld Holm, formanden for landsforeningen af menighedsråd, Ejvind Sørensen. Udspørger til panelet på vegne af de ca. 150 fremmødte var højskoleforstander Carsten Koldby. Aftenen efterlod nok hos de fleste den opfattelse, at Y s Men de kan også! Svend Jacobsen, Doris Pedersen og Villy Larsen Hans Erik & Anne- Marie Christiansen og Eli Chr. Schmidt 2005 GENBRUGSFORRETNING MED BØGER. Der havde været sonderinger om et eventuelt samarbejde med FKN - Folkekirkens Nødhjælp om etablering af en genbrugsbutik med bøger. Sagen blev behandlet i udvalg og ved flere klubmøder, før man måtte erkende, at der ikke i klubben var en tilstrækkelig tro Ulrik & Gerda Hansen og Birthe Larsen Annalis & Henning Jensen

17 Netop fordi d. 4/4 dette år faldt på en tirsdag foreslog formanden for program -udvalget, Henning Kirkfeldt at genoptage den gennem efterhånden flere år glemte og forsømte mulighed for at fejre klubbens fødselsdag/charterdag, med kniv og gaffel. Vi havde en hyggelig aften, med lidt godt at spise fra Kokken og jomfruen, fællessange, dejligt socialt samvær uden indbudt taler vi kunne godt selv arrangere og opleve en god og festlig aften formedels kr Knud Erik Andersen AKTION - NYE MEDLEMMER. Med baggrund i vedtagelsen om blandet klub på 2005-generalforsamlingen blev alle sejl sat til for at få nye medlemmer. Et informationsmøde om Y s Men International blev planlagt og man inviterede 43 til mødet men, alle takkede nej! Dette medførte en del selvransagelse i klubben nok mest om formen for et sådant fremstød, og endnu en visions-dag blev gennemført i Lunden d. 22/5. GENERALFORSAMLING 24. MAJ. Udover de traditionelle emner blev vedtaget nedsættelse af et jubilæumsudvalg med henblik på at arrangere klubbens 50 års jubilæum i Udvalget bestod af pastpræsident Hans Erik Christiansen (formand), præsident Henning Kirkfeldt, præsidentelect Jens Lauritsen. Med denne tidlige vedtagelse var der god tid til de forskellige forberedelser samt gennem de næste år at skabe kapital for afholdelse af festen. Fra kommunen, Kurt Brunck Hansen. Fra kirken, sognepræst Anette Kortegaard. Fra byens SSP-arbejde (skole, samfund, politi) var mødt Knud Helge Nielsen fra politiet og Jørn Pedersen, kommunens SSP-konsulent. Fra ungdomsuddannelserne var mødt vicedirektør Hans Justesen, Handelsskolen. Paneldeltagerne kom hver med deres indlæg til aftenens emne, hvorefter der var åben og livlig debat paneldeltagerne imellem samt fra salen, hvorfra der kom flere gode indlæg og spørgsmål, som tydeligt lå spørgerne på hjerte. Og efter det officielle program var slut, var der da også flere, der fra bl.a. SSPmedarbejderne ønskede svar på sikkert personlige spørgsmål og problemer. GENSIDIGE KLUBBESØG. Ved et internt møde dukkede op en konstatering af og utilfredshed med, at det var meget op og ned med distriktets planlægning og undertiden mangel på samme, hinanden. Undertiden var det svært at få en aftale i stand, og bl.a. kom ideen frem, om hele klubber skulle besøge hinanden i stedet for enkelte repræsentanter. En hel klub kunne jo også være med til, at skabe en god forsamling til en måske speciel ønsket taler. BLÅ BOG. For medlemsplejen i klubben blev der d. 12. september vedtaget et vigtigt forslag, nemlig etablering af en Blå bog, der især over for nye medlemmer kunne være medvirkende til, at man relativt hurtigt kunne få et overblik og kendskab til klubbens medlemmer. BØRN OG STOFFER. Den 12. oktober ønskede klubben igen at markere sig i byen ved at lave et arrangement, inspireret af regionens fokus på problemet med børn/unges forhold til stoffer. Dette skete ved et velbesøgt møde i Lunden, hvor et indbudt panel bestående af: 2007 FØDSELSDAG. Den i 2006 genoptagne ide med en årlig fødselsdagsfest gennemførtes også i 2007 i Medborgerhuset med kaffebord, hvor Arne Braüner fra Alderslystklubben fortalte om At rejse er at leve 50 T-SHIRTS. Ved et klubmøde efterlystes anvendelse af 50 Y s Men s T-shirts, som klubben lå inde med. Henning Kirkfeldt foreslog ved generalforsamlingen, at klubben (måske alle byens Y s men) viste flaget - for en gangs skyld ikke ved at rejse penge - men ved at deltage i Naturfredningsforeningens årlige Skrald-

18 indsamling. Forslaget blev debatteret, men der blev ikke besluttet noget - er måske stadig aktuelt. KLUBHUS I BURUNDI. En annonce i avisen fra ejendomshandler Poul Erik Bech havde fanget Henning Kirkfeldts opmærksomhed, som derfor fremsatte forslag om, at klubben for et beskedent beløb på kr fik et klubhus i Burundi, hvilket skete gennem hjælpeorganisationen ADRA, som for vor støtte gav byggematerialer, såsæd, enkelte husdyr, så en flygtningefamilie fik en start på et nyt liv. I vort tilfælde blev det dog ikke i Burundi, men i Congo, hvorfra klubben har modtaget et billede af huset og familien, der er flyttet ind. Henning Kirkfeldt skrev også om projektet i Gongongen, så måske flere af regionens klubber har ønsket sig et klubhus og har på den måde støttet projektet. 1. tur startede i Iskælderdalen, gik gennem Nordskoven, over Dronninge- stolen og langs Remstrup Å hjem. Svend Erik Simmelsgaard, Annalis Jensen og Gerda Busk DE UNGE OG DET KRISTNE BUDSKAB. Som udløber af det nævnte regionsprojekt blev nedsat et fælles kontaktudvalg i første omgang mellem Balleklubben og vor klub, senere kom Alderslyst til med det formål at indgå i et samarbejde med en af byens kirker om ansættelse af en ungdoms-præst, hvilket skete ved Silkeborg Kirke ved ansættelse af Susanne Koldby Rahbek, som også en aften var i klubben for at fortælle om arbejdet med de unge og det kristne budskab. DANMISSIONS GENBRUGSBUTIK PÅ NYLANDSVEJ. Uden at være et egentligt klubprojekt, var der flere medlemmer, der reagerede positivt på en henvendelse fra Danmission om assistance ved etablering og indretning af genbrugsbutikken. Annalis gik aktivt ind i bestyrelsen for butikken, der havde festlig åbning d. 6. december FØDSELSDAG blev dette år fejret med en festlig aften med indledende Bowling-buffet og efterfølgende bowling-time inden afsluttende kaffe. VERDENKONVENTER I DANMARK. Det første verdenskonvent i Danmark blev afholdt i København 1970, det andet i Århus i 1986, hvori Silkeborgklubben havde flere involverede, og det 3. konvent blev afholdt i Herning i 2008, hvor klubben havde en pæn repræsentation tilmeldt. TRAVETURE. Søndag d. 3. februar kl startede et nyt initiativ i klubben, idet 15 af klubmedlemmer ne havde aftalt, at man ville mødes hver den 1. søndag i måneden til en frisk travetur i Silkeborgs skønne omegn stedet og ruten skulle gå på skift at aftale og invitere til. Egon & Bente Assenholt og Jørgen Kallesen STUDIEKREDS. De første år i klubben blev der afholdt Bibeltimer, stoppede dog efter få år, nok fordi man havde valgt at mødes efter et internt møde, hvilket gjorde at man nåede for lidt på en aften. Nu søgte man så i 2008, at lave en studiekreds den første tirsdag i hver måned. Første samling var d. 4. marts hos Anne-Marie og Hans Erik. De 2 første emner var: Fadervor en bog skrevet af broder John fra Taize, Kærlighedens pris en bog skrevet af Bent Falk VORT MOTTO. Fra efterårssæsonen begyndte man i klubben, at indlede møderne med at lade toastmasteren fremsige vort motto: Vi vedkender os den pligt, der følger med enhver ret SPONSOR-/HJERTEBØRN. Igennem mange år har klubben støttet børnearbejde gennem forskellige organisationer. Gennem CCF - Christian Childrens Fond, kunne der brevveksles med vort sponsorbarn. Danmissions sponsorbørn, kaldet hjertebørn, kunne der ikke kommunikeres med, idet selskabet mente, at udgifterne til oversættelse og distribuering af breve frem og tilbage var alt for store, det var bedre at lade hele beløbet gå til at hjælpe et større antal børn.

19 BØRNEFESTIVAL I SILKEBORG. Der udfoldes stor aktivitet med klubbens pengerejsningsprojekter, til gavn for vort støttearbejde for børn og unge, lokalt, nationalt, internationalt. Men mindst lige så vigtigt er en gang imellem, at klubben stiller sig til rådighed uden at der er penge involveret. Dette skete april, hvor KFUM og K havde inviteret ca. 200 børn og unge til Børnefestival i Silkeborg. Klubbens medlemmer løste mange praktiske opgaver; bagning, servering af måltider, kontrol ved de forskellige sove- og aktivitetssteder på Gymnasiet og Dybkærskolen. Det blev en dejlig weekend i kontakt med mange glade børn og unge, og selve logistikken og planlægningen var af KFUM udført perfekt. HJEMMESIDE. Et udvalg med ansvar for, at klubben fik sin egen hjemmeside blev nedsat. Efter de første 2 møder kunne formanden for udvalget, Jørgen Kallesen præsentere 2 forslag for klubben, bygget på 2 forskellige layout. På mødet var der klare tilkendegivelser for, i hvilken retning udvalget skulle gå med opbygning og færdiggørelse af hjemmesiden. VOEL AKTIVITETERNE. I erkendelse af, at et stigende antal af klubbens medlemmer var blevet arbejdsfrie, så man en mulighed for, at containerproduktionen ikke længere behøvede at være aftenbeskæftigelse. Derfor blev arbejds- tiden i Voel flyttet til torsdage kl Også andre end produktionsudvalget har gennem de senere år draget fordel af, at kunne lave udvalgsmøder om eftermiddagen i stedet for aften. 50-ÅRS JUBILÆET 4. APRIL 2009 Birthe & Svend Erik Simmelsgaard Jubilæet blev pænt omtalt af Midtjyllands Avis med artikel med billeder fra præsidiet, Kaj, Jens, Knud Erik, Henning Jensen og Flemming Stentoft, Svend Erik Simmelsgaard, Henning Jensen, Leo Pedersen og Eli Schmidt med billede af Henning Kirkfeldt, var der i en ramme, glimt fra klubbens 50 års historie, af avisen indledt med, at klubben havde noget så traditionelt som et klubhus i Congo, som avisen havde hæftet sig ved, som et eksempel på klubbens forskellige måder at fungere på som tjenesteklub i ordets videste betydning. Festen startede med reception i Medborger huset kl. 15 for ca. 150 fest -deltagere. Der var enkelte talere og gave Inga & Sven Lunde Kaj Bech overrækkelse, derefter kaffe og hjembagte småkager. Kl var der festgudstjeneste i Silkeborg Kirke med sognepræst Christian Højlund og organist Karin Viller Hansen, blev som tidligere omtalt fejret i Medborgerhuset, centralt i forhold til parkeringsmuligheder og Silkeborg Kirke, hvor jubilæumsgudstjenesten skulle være. Sonja & Johs. Derlev

20 som havde lavet en dejlig festgudstjeneste. Jubilæumsfesten var så i den smukt pyntede sal på Medborgerhuset, som næsten ikke var til at kende. Personalet havde gjort meget for at støtte klubbens forskellige udvalg, der havde planlagt pyntning, borddækning og blomster -dekorationer, ligesom køkkenet havde forberedt en lækker festmiddag. Aftenens hovedtaler var folketingets tidligere formand Olga & Henrik Risom Christian Mejdahl, og underholdningen var lagt i hænderne på det lokale band Det hule host. Der var også opgaver til DG og RD DG/Flemming Stentoft holdt 3 minutter og RD/Paul Erik Didriksen havde afslutningen. Festen var en såkaldt familiefest, idet vi udelukkende inviterede vor moderklub Sct. Clemens, hvorfra der kom 3 og Karen Kallesen Klubbens runde fester: 1959 charterfesten afviklet på Velling Koller kuvertpris 14,85 kr års jubilæum afviklet på Hotel Dania kuvertpris 20 kr års jubilæet afviklet i Sinding Forsamlingshus kuvertpris 50 kr års jubilæet afviklet i FDF-huset kuvertpris 60 kr års jubilæet afviklet på Kornmod kuvertpris 100 kr års jubilæet afviklet på Ny Hattenæs kuvertpris 185 kr års jubilæet afviklet i Pyramidesalen, Lunden kuvertpris 150 kr års jubilæet afviklet på Medborgerhuset kuvertpris 225 kr. Prolog: endvidere klubberne fra Kjellerup, Bjerringbro, Alderslyst, Brædstrup og Balle alle chartret af Silkeborg. Og dejligt var det også, at der var enkelte chartermedlemmer, som - fra Frederikshavn, Fredericia, Kolding, Silkeborg - havde ønsket at feste med os i den 50 år gamle klub. Henning Kirkfeldt For historiens skyld, nedenstående toastmasterprolog fra 50 års festen Henning & Inge Kirkfeldt og Henrik & Olga Risum Som førhen Bjørnstjerne Bjørnson valgte sig april hvor nyt får fæste - blev klubben chartret i festlig stil. Nu har vi så igen april, den fjerde, 50 år er gået. ej mål i sig selv, blot skridt på vejen, en milepæl nået. Velling Koller en forårsaften i året femtini, lykkedes det klubben, i et fællesskab at komme i. I vor moderklub Sct. Clemens ideen de fødte og hjælp derfra ved klubbens start vi ofte mødte. Til Silkeborg I kom, med intentionen - at ruske op, bag KFUM og dets arbejde skulle nu sluttes trop. Inspirationen var smittende, skepsis måtte vige, at ideen var rigtig vi nu - efter 50 år må sige

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget Referat fra Programudvalgsmøde nr. 1-2012-2013 Dato: Mandag, den 27. august 2012 kl. 19.00 Sted: Hos og Hans Erik, Kragelund Tværvej 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Birgit og Einar Fajstrup Inga og Sven

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Hjørring Y s Men s Club

Hjørring Y s Men s Club Hjørring Y s Men s Club I denne velkomstmappe finder du Klubbens motto Klubbens formål Klubbens love Klubbens vedtægter Klubbens seneste godkendte regnskab (bilag) Klubbens seneste godkendte budget (bilag)

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

SUNDS Y s MENETTE CLUB

SUNDS Y s MENETTE CLUB INFORMATIONER OM SUNDS Y s MENETTE CLUB 1 SUNDS Y S MENETTE CLUB. En Y s Menette klub er en del af en international organisation, som engagerer sig gennem tjeneste i kristne og sociale aktiviteter: lokalt,

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 22. september nummer:3 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Loviani 2010. Agenda. Årets aktivitet vandretur omkring Gråsten Slot. Generalforsamlingen. Højdepunkter fra generalforsamlingen 1 2 J U N I 2 0 1 0

Loviani 2010. Agenda. Årets aktivitet vandretur omkring Gråsten Slot. Generalforsamlingen. Højdepunkter fra generalforsamlingen 1 2 J U N I 2 0 1 0 1 2 J U N I 2 0 1 0 Loviani 2010 Hos Arthur klanen Sønderborg Agenda 12.00 festen starter 12.15 frokost 14.00 afgang til gråsten 14.30 gåtur omkring Gråsten Slot 15.30 kaffe i Bellevue 18.00 tilbage til

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark VISION 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark 16.01.2016 FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks virke

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Motorvejsgudstjeneste

Motorvejsgudstjeneste Motorvejsgudstjeneste Afholdes søndag den 29. maj 2016 Motorvejsgudstjenesten planlægges af fællesbyudvalget for Y s Men s klubberne i Silkeborg. Fællesbyudvalget består af to medlemmer fra hver af følgende

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt ÅRSTEMA ENGAGEMENT -gør det frivilligt,medmenneskeligt og gør det nu! Engagement kan udleves på mange måder: 1) Nogle yder en stor indsats med at lægge et alsidigt og spændende program for klubmøderne

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Bjerringbro Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard. Nr. 2. April 2004. 8. Årgang.

Web - kopi af klubblad. Alderslyst. Y s Men s Nyt. Bjerringbro Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard. Nr. 2. April 2004. 8. Årgang. Alderslyst Y s Men s Nyt Bjerringbro Kirke Taget i marts 2003 Foto: Peter Kannegaard Nr. 2. April 2004. 8. Årgang. Side 1 Redaktionen: Alderslyst Y s Men s Nyt er et klubblad for Alderslyst Y s Men s Club.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Viborg Y s Men s Club

Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club 1966-2016 Et tilbageblik over nogle af de begivenheder og aktiviteter, som klubben har arbejdet med igennem de mange år. Alt sammen for at kunne hjælpe og støtte

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 21. maj Farm Festival SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 24. maj Sommerudflugt 28. juni Aftenudflugt 31. august Cirkusrevyen 2. september Anders Agger 19. september Inger Støjberg 3. november Henrik Stubkjær 22.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak Månedsprogram Februar 2017 Seniorhuset V.O.C. Fællesskab og tid til snak Godt nytår Alle i Seniorhuset ønskes et godt og velsignet nytår. Et år hvor vi sammen fortsætter den udvikling der er i gang En

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8. Aadum Husholdningsforening UDFLUGT Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 Turen går til Ribe-egnen, hvor vi drikker formiddagskaffe ved

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 31. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 24/7-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Grill og Petanque Torsdag

Læs mere

Husk Hyggeaften tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 - se side 5

Husk Hyggeaften tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 - se side 5 www. blistrup-graested-folkedansere.dk Oktober 2015 Nr. 2 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Kontingent side 3 Sæsonprogram 2015-2016 side 4 Dragtudvalget side 4 Hyggeaften side 5 Festudvalget

Læs mere