Stort jubilæumsnummer RADIKAL POLITIK 45.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stort jubilæumsnummer RADIKAL POLITIK 45."

Transkript

1 Stort jubilæumsnummer RADIKAL POLITIK 45. maj 2005

2 FORMANDEN SKRIVER Fra Odense til Nyborg DA PARTIETS STIFTERE mødtes I Odense den 20. og 21. maj 1905 for at stifte det rigtige venstre-parti, havde vinteren 1904/05 budt på et grundigt forarbejde med partiprogrammet, som blev det nye partis bud på fremtiden. Programmet var en smuk blanding af klare holdningsmæssige synspunkter og helt dagsnære lovinitiativer. Den folkelige organisations arbejde gjort til råstof for partiets parlamentarikere. Derfor var det let for Zahle gruppeformanden for Folketingets Venstre, som var blevet stiftet da rebellerne i januar 1905 blev smidt ud af Venstre at tilslutte sig programmet med ordene: Hvor der er folkeligt Selvstyre skal Vælgerne pege paa Maalet for deres Repræsentanters Politik. Vi er villige til at arbejde mod de Maal, som denne Organisations Program angiver, idet vi naturligvis i den øjeblikkelige Politik selv maa vælge Veje og Midler, efter hvad Rigsdagspolitikkens Gang gør muligt og ønskeligt. Programmet blev arbejdsgrundlag og inspiration for mange års radikal virksomhed klarest udmøntet 1621 døgn efter partiets stiftelse, da ministeriet Zahle i 1909 blev dannet. Det var i kølvandet på den berygtede Venstre- minister, Albertis, svindelaffærer. En mand, Det Radikale Venstre på paradoksal måde skylder megen tak! Lige nu fejrer vi partiets 100 års fødselsdag. Mange har sikkert ikke landsmødet i tankerne. Det kommer den september, og vi kan jo ikke bruge begge dage til gensidig skamros over valgsejren. I 1994, 1998 og 2001 var vi faktisk også både redelige og med sammenhængende bud på en bedre fremtid, men det gav ikke pote som i februar 2005! Når man erindrer langtidseffekten af 1905-landsmødet, kunne det være smukt, hvis 2005-landsmødet løftede blikket fra syndfloden af detailprægede resolutionsforslag, satte en flot standard for partiets prioriteringer og gav løfterige bud på de kommende års arbejde. Der er nok at tage fat på, og selv om vores 17 mandater var en herlig påskønnelse for gedigent politisk arbejde, så er der altså stadig 158 mandater, der ikke er radikale! Og på godt og ondt er vi heller ikke den nuværende regerings parlamentariske grundlag. Men hvor er den lokalforening eller det amt, der sammen med andre meningsfæller allerede nu sætter sig til tastaturet og forbereder resolutionsforslag, der indholdsmæssigt er præcise og skrevet i en stil og med et sprog, der gør resolutionsudvalgets dansklærerarbejde helt unødvendigt. Og hvor folketingsgruppens formand med lethed kan gøre Zahles ord til sine! Kunne det ikke være en flot fødselsdagsgave til os selv, hvis man om resolutionshøsten ved jubilæumslandsmøde kunne sige: Det var noget, der rykkede! Nu er der fokus! Nu vedtog landsmødet i forlængelse af folketingsgruppens spændende Det kreative Danmark radikale bud på den fælles fremtid skrevet i korte, fyndige og præcise udmeldinger. Tænk, hvis der ikke som i 2004 var 85 resolutionsforslag, der blev til 57 vedtagne i en blanding af revl og krat, men 25 ligeværdige konkurrenter om at blive netop 2005-resolutionen, der på smukkeste vis viste den radikale linje lige nu, men med et fremtidsperspektiv indbygget. Tænk, hvis man senere talte om Nyborg-resolutionen 2005 som man taler om Odense-programmet 1905! Det kan du som medlem være med til at bestemme. Det kunne du ikke i 1905! NY REDAKTØR Fra og med dette nummer har Radikal Politik fået ny redaktør, idet forretningsudvalget har ansat undertegnede til jobbet. Jeg er uddannet journalist og har arbejdet free lance som reporter og redaktør i det meste af mit arbejdsliv. I Det Radikale Venstre har jeg været medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget to tillidsposter jeg forlader i forbindelse med udnævnelsen. Derimod fortsætter jeg som medlem af amtsrådet i Sønderjylland og som kandidat i Sønderborg ved det kommende byrådsvalg. Alle medier er dybt afhængige af læserne for at få inspiration til, hvilke emner der skal behandles. Derfor: send en , et brev, en fax, en brevdue, et telegram, hvis du har en god idé. Eller ring til mig på I dette nummer gav emnet dog sig selv: partiets 100 års jubilæum. God læselyst. Bjarke Larsen redaktør af Radikal Politik REDAKTION: Bjarke Larsen (ansvarshavende), Lars Nielsen, Jesper Brieghel, Anne Sofie Christensen, Johannes Sørensen, Hans-Jacob Randskov, Lasse Bruun og Birgit Voigt. ABONNEMENT: Kr. 200 (10 numre). Gratis for medlemmer af Det Radikale Venstre. FOTOS: Jubilæumslagkage Lene Esthave LAYOUT: Helle Bøye Christensen. TRYK: Skive Folkeblad. OPLAG: ISSN: X Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf fax girokontonr redaktion:

3 Det Radikale Venstre har holdt fast i sin grundlæggende idépolitik i 100 år at man skal vogte om demokratiet, for det er demokratiet, der sikrer den enkelte muligheder. Og hvor andre partier hører på fokusgrupper, så tager vi dialogen med befolkningen. Sådan lyder den samstemmende analyse fra landsformanden, Søren Bald, og lederen af folketingsgruppen, Marianne Jelved. Tilbage til rødderne Den politiske kampplads er blevet tømt for debat om, hvilke værdier og principper samfundet skal bygge på. I stedet kæmper partierne om at skabe bestemte billeder af virkeligheden, forklarer Marianne Jelved og Søren Bald i dette jubilæumsinterview Tekst: Helle Ib Fotos: Nina Lemvigh-Müller Den politiske kamp i dag er blevet kampen om billederne af virkeligheden. Jeg vil virkelig ønske, at dansk politik igen kan komme til at handle om, hvilke værdier og principper vi skal indrette vores samfund efter. Og hvilke mål og midler for Danmarks og verdens fremtid, vi som partier vil slås for. Det har været fraværende, siger Marianne Jelved. Men hvad kommer det til at betyde, at dansk politik nu har fået en ny hårdtslående håndtaske? Vi vil gerne se den hårdtslående håndtaske i sving. Med fuld forståelse for, at der er grænser for, hvad man kan nå på så kort tid i hendes situation. Men vi vil meget gerne se den i sving, siger den radikale leder om Socialdemokraternes nye formand Helle Thorning- Fortsættes næste side AVISENS FORSIDEFOTO OG billedtekst sagde alt: Helle Thorning-Schmidt til morgenmad i Statsministeriet, hvor Anders Fogh Rasmussen med et listigt smil bemærkede, at det nu omsider er muligt at snakke om velfærdsreformer med Socialdemokraterne. Den mand, siger Marianne Jelved indigneret, som har gjort alt, hvad han kunne for at udskyde og undgå velfærdsreformer, og som har pantsat sin handlefrihed hos Socialdemokraterne. I en brøkdel af et sekund har Anders Fogh fundet ud af, at billedet af virkeligheden er ved at skifte og så skal han lige være med. Billedet fra Statsministeriet er illustrativt for den herskende politiske kommunikation forsøgene på at iscenesætte virkeligheden ved hjælp af mere eller mindre retvisende billeder. Hip hip hurradikal! Dit parti fylder 100 år i maj radikalt er en utraditionel jubilæumsbog, der fokuserer på det aktuelle, men i et historisk perspektiv. Hvordan går det med mærkesagerne og idégrundlaget? Bidrag af Kristian Hvidt, Henrik Stevnsborg, Bo Lidegaard, Jacob Christensen, Per Fibæk Laursen, Lars Bille og Ebbe Kløvedal Reich radikalt Red. Bo Lidegaard og Sune Pedersen Udkommer 20. maj 2005

4 TILBAGE TIL RØDDERNE fortsat fra side 3 Schmidt. (Læs mere om Marianne Jelveds syn på formandsskiftet hos Socialdemokraterne i klummen på side 15, red.) Virkeligheden er altings prøve Landsformand Søren Bald hilser det velkomment, at velfærdsreformer er på dagsordenen: Alene det, at der nu lægges op til velfærdsdiskussioner, er fint. Anders Fogh har set, at han er nødt til at lave et eller andet trafikalt. Jeg ved ikke, hvordan man ligefrem overhaler ovenom for at blive del af et førerfelt. Men vi må lade det komme an på virkeligheden den er altings prøve. Det er lige præcis et af brændpunkterne for det, jeg ser som radikalismens væsen: Vi har en masse ideer om, hvordan verden skal se ud, men alt må bero på virkeligheden. Og den kan ikke trues med en håndtaske, siger Søren Bald. Er det givet i en eventuel ny SRregering, at Helle Thorning-Schmidt skal være statsminister? Der er overhovedet ingenting givet, lyder det kategorisk fra Marianne Jelved, mens Søren Bald smilende sparker ind, at de kan nå at skifte formand inden da. Jelved selv spiller efter flere tommelfingerregler: Undervurder aldrig dine modstandere. Hav altid flere løsninger. Man skal ikke gøre sig selv og sin egen succes afhængig af, hvad andre partier gør. Ingen partier vil Det Radikale Venstre det godt, så vi skal selv ordne den sag. De andre kan være fuldstændig sikre på, at vi nok skal gøre synligt, hvor vi adskiller os fra dem. Det sørgelige er jo, at det på mange strækninger kan være svært at se forskel på dem. Den almindelige danskers bekymringer Et af felterne, hvor de radikale i øjeblikket skiller sig ud, er fraværet af snak om den almindelige danskers mere eller mindre almindelige bekymringer. Noget, der optager politikere fra Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og nu også i stigende grad Socialdemokraterne. Til Det Radikale Venstre klæber derimod et image som de elitære, en slags ny tids caffe latte-drikkende kystbanesocialister. En masse af de billeder, som bliver brugt om os, er forkerte eller i bedste fald forenklinger. Det Radikale Venstre har holdt fast i sin grundlæggende idépolitik i 100 år at man skal vogte om demokratiet, for det er demokratiet, der sikrer den enkelte muligheder. Men udfordringerne og vilkårene har skiftet. Det har været Det Radikale Venstres problem til evig tid, at vi er så komplicerede i hovederne. Derfor vil vi heller ikke føre en politik, der hedder vi skal lytte til almindelige mennesker. Vi bestiller ikke andet men det er noget, man bare skal gøre. Man behøver ikke sige det. Det ligger i hele vores selvforståelse, at det aldrig har været vores mål at varetage egne eller en bestemt gruppes interesser, siger Marianne Jelved. Søren Bald forklarer det således: Der, hvor vi adskiller os fundamentalt fra de andre, er, at når andre partier går ud og hører fokusgrupper, siger vi, hvad vi mener og tager dialogen med befolkningen. Når verden er kompliceret, og man ikke kan klare sig med firkantede løsninger, er det godt, hvis Det Radikale Venstre kan tage hensyn til den nye almue. Vores motto fra 2001: Vi tænker på andre end dig er den røde tråd, siger han. Med den radikale fremgang i byerne er partiet på sin vis tilbage ved rødderne. Træsko og laksko trådte de første skridt i Det Radikale Venstre, der blev født af husmændenes ledere og den københavnske intelligentsia. Men Søren Bald minder om, at Det Radikale Venstre fra begyndelsen stod svagt i Jylland. Folketingsvalget i 2005 gav stor fremgang ikke bare i København, men også i jyske byer. Det store fundamentale skred i sammensætningen af det radikale vælgerkorps fra land- til byområder skete for 15 år siden, forklarer Søren Bald med henvisning til folketingsvalget i 1990, hvor de radikale mistede mandater, men gik kraftigt frem i byerne. Virkeligheden ikke trues med en håndtaske. Den røde tråd er vores valgslogan fra 2001: Vi tænker på andre end dig Medansvar for folkestemningen I den forløbne periode i opposition er Det Radikale Venstre blevet stemplet som ekstremt på grund af partiets ensomme kamp imod udlændingelovene. Foreløbig er der ikke udsigt til, at et politisk flertal vil ændre administrationen eller reglerne for familiesammenføring, RADIKALE OP- OG NEDTURE GENNEM 100 ÅR 4 Valg : 9 mandater Valg : 15 mandater 10 ministre i regeringen Zahle Valg : 20 mandater Valg : 31 mandater 11 ministre i regeringen Zahle 2 Valg : 31 mandater (Dette valg, der blev udskrevet p.gr.a. en grundlovsændring, gennemførtes langt de fleste steder som fredsvalg). Valg : 32 mandater 11 ministre i regeringen Zahle 3 Valg : 17 mandater Valg : 16 mandater Valg : 18 mandater Valg : 20 mandater Valg : 16 mandater Valg : 16 mandater 3 ministre i regeringen Stauning 1 (S,R) Valg : 14 mandater 3 ministre i regeringen Stauning 1 (S,R) Valg : 14 mandater 3 ministre i regeringen Stauning 1 (S,R) Valg : 14 mandater 3 ministre i regeringen Stauning 1 (S,R)

5 som eksperter har kritiseret for at kollidere med internationale konventioner. Billedet af Det Radikale Venstre er vel også, at I har et medansvar for ikke at stramme op i tide med det resultat, at vi i dag har et stærkt Dansk Folkeparti og en befolkning, der accepterer en udlændingelovgivning på kant med konventionerne? Jeg mener ikke, at vi kunne have forhindret Dansk Folkeparti. Jeg tror, de var kommet under alle omstændigheder. Men billedet er heller ikke rigtigt. Vi har været villig til at lukke huller og hvert år medvirket til stramninger. Vi har i den sammenhæng stået vagt om ganske bestemte ting, jeg mener, det er vigtigt at stå vagt om i et demokrati. En af de største forandringer, der sker i det danske samfund, er, at nogle af de fundamentale principper skrider. Hvis tilstrækkeligt mange af de fire millioner vælgere vidste det, jeg siger her, ville de ikke stemme, som de gør, siger Marianne Jelved. Det Radikale Venstre skulle have gjort endnu mere i regeringstiden med Socialdemokraterne for at bremse billedet af, at alle dårligdomme i samfundet kunne henføres til flygtninge og indvandrere, mener hun. Der kan jeg føle, at jeg har svigtet ved ikke meget mere massivt at gå op imod den billeddannelse i 90 erne. Vi gjorde det ikke, fordi vi ikke ville gøre det vanskeligere for Socialdemokraterne. Det var en eller anden hensyntagen til regeringspartneren. I dag føler jeg mig virkelig forpligtet på, at vi skal stå vagt om retssikkerhedsprincipper i Danmark. Vi kan ikke acceptere, at vi har en regering og et herskende flertal, der kan affinde sig med, at Integrationsministeriet overvåger Integrationsministeriet. Det er en skandale, siger Marianne Jelved. På integrationssiden kunne Det Radikale Venstre dog godt have været mere udfarende, mener Søren Bald: Vores overdrevne respekt for og beskyttelse af enkeltindividet og accepten af, at den enkelte skal kunne vælge sit eget liv har ført til, at vi måske har været for svage i at kombinere pligter og rettigheder for de mennesker, der slog sig ned i Danmark. Vi har ikke været tilstrækkeligt Der, hvor jeg kan føle, at jeg har svigtet det er ved ikke at gøre mere i 90erne for at bremse billedet af, at alle dårligdomme i samfundet kunne henføres til flygtninge og indvandrere. Vi gjorde det ikke, fordi vi ikke ville gøre det vanskeligere for Socialdemokraterne krævende og sagt, at man må indstille sig på en række vilkår, der er nødvendige for at spille med i det danske samfund. Vi skulle for eksempel have været mere udfarende i spørgsmålet om obligatorisk danskundervisning, siger Søren Bald. Vi skal søge indflydelse Trods fremgangen ved 2005-valget er de radikales 17 mandater ikke nok til, at der kan laves flertal alene med regeringen uden om Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Men omdrejningspunktet for de radikale er fortsat at gå efter resultater, fastslår Søren Bald. Det indebærer også, at de radikale i givet fald ville kunne gå i regering igen med Socialdemokraterne selv om de radikale ikke ville få alle ønsker til ændringer af udlændingelovene opfyldt. Sådan som vi er placeret mellem en række ideer om, hvordan man synes, et ordentlig samfund skal se ud og en praktisk vilje til at prøve at gøre ideerne til virkelighed da er det naturligt for os at prøve at komme i en regeringssituation. Hver gang må det være en afvejning af, hvad vi kan få igennem. Vi kan heller ikke forestille os, at Socialdemokraterne, hvis det bliver med dem, vil sige, at de er ligeglade med, om Danmark overholder konventioner eller lever op til almindelig anstændighed, siger Søren Bald: Hvis man vil noget alvorligt med den politik, man har fået vælgernes opbakning til, bliver man nødt til at gå ind i forhandlinger og aftaler med andre partier. Kun den, der ikke vil have indflydelse eller bekender sig til en eller anden fjern begrebsforestilling, kan siges at stå frit. Arvefølgen Interviewet nærmer sig sin afslutning. Journalisten samler mod til sig og stiller det ubehagelige spørgsmål til Marianne Jelved: For Frank Jensen var det en erfaring fra det socialdemokratiske formandsvalg, at det slider at have titel som kronprins i mange år. Har du overvejet selv at trække dig tidligere, så Margrethe Vestager ikke skal lide samme skæbne? Jeg kan ikke følge det der. I Det Radikale Venstre er vi imod aldersdiskrimination. Det er enhver leders ansvar fra dag et at sikre, at der er nogen, der kan gå ind, hvis man skulle få en tagsten i hovedet. Det er endda en fordel, hvis der er flere, der er i stand til det. Det har jeg levet op til. I virkeligheden forbilledligt i modsætning til Socialdemokraterne. Og det synes jeg er svar nok. Helle Ib er free lance-journalist med speciale i dansk politik. RADIKALE OP- OG NEDTURE GENNEM 100 ÅR Valg : 13 mandater Besættelsestiden: Ved besættelsen den 9. april 1940 er Th. Stauning statsminister i en SR-regering. Dagen efter udvidedes regeringen med repræsentanter for Venstre og Det Konservative Folkeparti. Den 8. juli 1940 bliver Scavenius ny udenrigsminister, og P. Munch forlader regeringen. Da Stauning dør den 3. maj 1942 udnævnes Buhl til statsminister. Han fortætter på posten til den 9. november 1942, hvor Scavenius bliver ny statsminister. Scavenius, som på dette tidspunkt ikke er medlem af Det Radikale Venstre, er statsminister frem til den 29. august 1943, hvor regeringen træder tilbage på grund af de de tyske krav om bl. a. dødsstraf. Det kan statsretligt diskuteres, om denne regering eksisterede frem til den 5. maj 1945, men under alle omstændigheder er det Buhl, der igen træder til som statsminister den 5. maj Samlingsregeringen træder tilbage efter folketingsvalget 30. oktober Valg : 11 mandater Valg : 10 mandater Valg : 12 mandater Valg : 13 mandater 5

6 Bog om de første 100 år I anledning af den runde fødselsdag i det lille parti med den store indflydelse på dansk politik i det 20. århundrede udsendes et utraditionelt jubilæumsværk med markante bud på, hvordan det er gået med en række radikale mærkesager. Hvordan er de tilpasset udviklingen? Og hvordan ser de ud i dag? Har partiets oprindelige idegrundlag overlevet tidens tand og har partiets bud på aktuelle problemstillinger rod i De radikales historiske tankegods? Bogens titel er Fokus er det aktuelle perspektivet historisk. Værket redigeres af historikerne Bo Lidegaard og Sune Pedersen og har bidrag fra en række fremtrædende forskere og forfattere: Kristian Hvidt skriver om Det Radikale Venstre og brudfladerne i dansk politik Henrik Stevnsborg skriver om Det Radikale Venstre og retspolitikken Bo Lidegaard skriver om Radikal udenrigspolitik Jacob Christensen skriver om Det Radikale Venstres velfærdspolitik Per Fibæk Laursen skriver om Radikal skole, uddannelses- og folkeoplysningspolitik Lars Bille skriver om Den radikale partiorganisation og vælger Ebbe Kløvedal Reich skriver om Moderne kulturkamp Vi bringer et par uddrag fra bogen, der udsendes i samarbejde med forlaget Gyldendal, og som anmeldes i næste nummer af Radikal Politik Bænkevarmere? Radicoole Den markante medlemsfremgang blandt især den yngre del af befolkningen i hovedstadsområdet har de seneste par år skabt grundlag for en særlig nytårsfest. I januar 2005 samledes 500 unge radikale til nytårskur i Pumpehuset. Her underholdt de tre tenorer Klaus Bondam, Naser Khader og Morten Helveg Petersen bl.a. FOTO: PETER ELMHOLT/SCANPIX I sit bidrag om Det Radikale Venstre og brudfladerne i dansk politik slutter Kristian Hvidt afsnittet Bænkevarmere? om de sidste års radikal historie med følgende reportage fra sidelinien EFTER 2001 BREDTE det indtryk sig, at Det Radikale Venstre var ved at blive moderne, et mødested for veluddannede og unge i storbyerne. Det er blevet cool at være radikal, hed det i en avisoverskrift i Husmændenes gamle parti har erobret storbyen i en grad, så det nu er en vigtig del af identiteten hos de toneangivende, de højtuddannede og de velbjergede. Husmændenes tilslutning til partiet har dog allerede i en lang årrække mere været symbolsk end reel. Den nye tids få husmænd, nu organiseret i organisationen Dansk Familiebrug, har mange gange højtideligt forladt partiet ofte med mere nostalgiske end konkrete budskaber til offentligheden. Men sikkert er det, at Det Radikale Venstre fra tiden efter valget 2001 fik godt nye medlemmer pr. år, for inden det næste valg at stå med omkring betalende medlemmer. Flytningen af vælgerkorpset fra land til by var jo begyndt allerede omkring 1980, og nu var koncentrationen størst lige midt i København og Århus. Efter valget i 2005 viste det sig overraskende nok, at RADIKALE OP- OG NEDTURE GENNEM 100 ÅR Valg : 14 mandater Valg : 14 mandater 4 ministre i regeringen H.C. Hansen (S,R,RF) ( ) 4 ministre i regeringen Kampmann 1 (S,R,RF) (1960) Valg : 11 mandater 6 ministre i regeringen Kampmann 2 (S,R) ( ) 5 ministre i regeringen J.O. Krag (S,R) ( ) Valg : 10 mandater Valg : 13 mandater Valg : 27 mandater 6 ministre i regeringen Hilmar Baunsgaard (R,V,K) Valg : 27 mandater Valg : 20 mandater Valg : 13 mandater Valg : 6 mandater Valg : 10 mandater Valg : 9 mandater 6

7 Det Radikale Venstre nu er det stør-ste af alle partier på Vesterbro, Nørrebro og Østerbro i København, ja, selv på Frederiksberg. Radikalismen i Danmark var vendt tilbage til sit udgangspunkt omkring år 1900, den intellektuelle storbybevægelse. Partiet fik nye stemmer i februar Det flyttede mandattallet fra 9 til 17, en stigning svarende ret nøje til det nærmest fordoblede medlemstal de foregående fire år vælgerne synes at have besluttet sig, længe før valgkampen begyndte. Har plakaterne og den omdiskuterede valgvideo forud for valgdagen da haft nogen betydning? Var den flotte valgsejr ikke mere resultatet af Socialdemokraternes svækkelse end af radikale valgoplæg? Vælgerne flyttede deres stemmer inden for den gamle regeringsblok ligesom der tilsvarende blev flyttet mange stemmer fra Venstre til Konservative. Set under et bekræftede befolkningen Anders Fogh Rasmussens mandat som statsminister, skønt hans eget parti led tab. Valget 2005 forstærkede tendensen fra BESTÅR MIDTERSKILNINGEN i partiet fra 1905 mellem de socialradikale og de liberalradikale stadig? Det påstod journalisten Lasse Ellegaard i en artikel i Ifølge ham står de såkaldte Bredgaderadikale bag Niels Helveg Petersen, medens Marianne Jelveds tilhængere samles under betegnelsen højskoleradikale. Skellet mellem dem er udflydende hvis det overhovedet eksisterer. Marianne Jelved med den berømte håndtaske, der nu direkte er blevet et ikon for partiet, står nu i spidsen for 17 MF ere, men partiets parlamentariske indflydelse er ikke garanteret mere. De nye radikale mandater luner, men de tæller ikke i det storpolitiske spil. Her må de spille bænkevarmernes rolle. Betegnelsen fra balsalens verden er dog misvisende. For i udvalgene, i det politiske korridorspil og i den offentlige debat kan de radikale medlemmer ligesom før øve en stor indflydelse. I det hele taget glemmer man let den betydning, som de mange hundrede menige radikale medlemmer af Folketing, amtsråd og kommunalbestyrelser i tidens løb har haft for skabelsen af det moderne Danmark og for den respekt, der altid har stået om Det Radikale Venstre. FOTO: HEINE PEDERSEN, SCANPIX Den radikale friskolepolitik forudsætter, at friskolerne vælges af ideelle grunde ikke fordi forældrene synes, at der er for mange tosprogede elever i den lokale folkeskole. På samme måde forudsatte forfatterne til Odense-programmet i 1905, at friskolerne er præget af tolerance og åndsfrihed også selv om de er etableret på et bestemt religiøst grundlag. På begge punkter udfordrer de seneste års udvikling på skoleområdet de radikale grundholdninger. De tosprogede, de frie skoler og klasseinteresserne Uddrag fra Per Fibæk Laursens bidrag Åndsfrihed og folkelig oplysning om Det Radikale Venstres uddannelsespolitik til jubilæumsværket INTEGRATIONEN AF indvandrere, flygtninge og efterkommere har stillet ikke mindst folkeskolen over for store udfordringer. Den radikale politik har været at respektere indvandrernes kultur, men samtidig kræve, at de tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for integration i det danske samfund. Denne politik har først og fremmest gjort sig gældende i forhold til sprogundervisningen med tilbud om modersmålsundervisning, men også med krav om og støtte til tilegnelsen af dansk. Hvad der måske har vist sig som et større problem end de tosprogede elever i hvert fald i forhold til de radikale principper har været de danske forældres reaktion på, at disse elever nogle steder kom til at udgøre den dominerende del af eleverne i skolen. Selv om det ikke er dokumenteret i egentlige undersøgelser, er det almindeligt accepteret viden, at mange danske forældre har trukket deres elever ud af skoler, hvor de tosprogede kom i flertal, og i stedet har indmeldt dem i en fri skole. Det forstærker naturligvis de tosprogedes dominans yderligere og svækker deres integration i det danske samfund. Fortsættes næste side RADIKALE OP- OG NEDTURE GENNEM 100 ÅR Valg : 10 mandater Valg : 11 mandater Valg : 10 mandater 5 ministre i regeringen Schlüter (K,V,R) Valg : 7 mandater Fra 1993: 3 ministre i regeringen Nyrup 1 (S,R,CD,Q) Valg : 8 mandater 4 ministre i regeringen Nyrup 2 (S,R,CD) Valg : 7 mandater 6 ministre i regeringen Nyrup 3 (S,R) Valg : 9 mandater Valg : 17 mandater EP-valg 79: 0 mandater EP-valg 84: 0 mandater EP-valg 89: 0 mandater EP-valg 94: 1 mandat Lone Dybkjær EP-valg 99: 1 mandat Lone Dybkjær EP-valg 04: 1 mandat Anders Samuelsen 7

8 Det første radikale folketingsmedlem Kun godt en måned efter partiets stiftelse fik Det Radikale Venstre sit første folkeingsmedlem ved et suppleringsvalg DEN 29. APRIL 1905 var venstre-folketingsmedlemmet fra Stege-kredsen (Præstø Amts 6. valgkreds), gårdejer Jens Jensen, afgået ved døden, og der skulle holdes suppleringsvalg. Den maj var Det Radikale Venstre blevet stiftet, og fredag den 30. juni 1905 skulle der holdes suppleringsvalg i Stegekredsen, der omfattede Stege Købstad med landdistrikt og landsogn, Magleby, Borre, Elmelunde, Keldby, Damsholte, Fanefjord, øerne Bogø og Nyord. Gårdejer A. L. Andersen fra Elmelunde anmeldte sig som radikal kandidat til suppleringsvalget. De andre kandidater var lærer Emil Petersen, Store Damme, der opstillede for det Forenede Venstre, husmand H. Christian Jensen fra Testrup opstillede for Socialdemokratiet og endelig opstillede for partiet Venstre lærer A. K. Kierkegaard fra Agger. Der var altså ingen højremand, men to venstremænd. Der var 2949 stemmeberettigede vælgere i kredsen, og der blev afgivet 2121 stemmer. Heri indgik 13 uden personnavn. Valgdeltagelsen blev 71, 9 %. Kredsen havde i årene fra 1869 til og med 1901 været repræsenteret af højskoleforstander fra Rødkilde Højskole Frede Bojsen. Han var en betydningsfuld skikkelse på Møn og spillede også i Folketinget en vigtig, men ikke afgørende rolle. Han var dog formand for Finansudvalget fra Politisk var han i kraft af sin forligsvilje ikke i alliance med hverken Berg eller Hørup, som begge bekæmpede Estrups højreregering. I 1898 havde redaktionssekretær Ove Rode været opstillet i Stege-kredsen mod Frede Bojsen og havde tabt. Bojsen fik dobbelt så mange stemmer som Rode! 1061 mod 505! Ved afstemningen den 30. juni 1905 fordelte stemmerne mellem de fire kandidater sig som anført herunder: Lærer Emil Petersen (FV) 54 stemmer 45,3 % Husmand H. Chr. Jensen (S) 561 stemmer 26,6 % Gårdejer A. L. Andersen ( R ) 458 stemmer 21,7 % Lærer A. K. Kierkegaard (V) 135 stemmer 6,4 % Ved det ordinære folketingsvalg 29. maj 1906 bliver Emil Petersen genvalgt. Der er ingen radikal kandidat, idet socialdemokrater og radikale i 1906 forsøgte at dele kredsene imellem sig for at undgå stemmespild. I 1909 vælges den første socialdemokrat i kredsen, overretssagfører L. Jensen, København, som repræsenterede kredsen i flere år. Set i forhold til dagens radikale stemmetal må vi ydmygt erkende, at gårdejer A. L. Andersen gjorde det flot! Han fik næsten hver 5. stemme, hvor vi i februar 2005 fik næsten hver 10. Godt gået, Andersen! DE TOSPROGEDE, DE FRIE SKOLER... fortsat fra side 7 I den offentlige debat har der været en del kritik af de muslimske friskoler for at modvirke integrationen ved at oplære børnene i islamisk religion og arabisk kultur. Disse skoler har de radikale principper imidlertid færre problemer med. Det er netop friskolepolitikkens pointe at sikre forældre mulighed for mod en beskeden ekstra udgift at give deres børn en skolegang præget af den religion og kultur, som forældrene måtte foretrække, og det følger af princippet om åndsfrihed, at muslimer naturligvis har samme rettigheder i så henseende som kristne og ateister. Alligevel kan principperne også her komme på prøve i den udstrækning den enkelte friskole giver indtryk af ikke at leve op til de krav om pluralisme og tankefrihed, der også er en vigtig del af den radikale undervisningsfilosofi. HVIS DANSKE FORÆLDRE fjerner deres børn fra folkeskolerne, fordi forældrene synes, at andelen af tosprogede elever giver skolerne en dårlig kvalitet, ja så er der tale om noget, der minder om varetagelse af klasseinteresser, og her stopper partiets støtte til frie skoler i henhold til Odense-programmet. Friskolepolitikken forudsætter, at friskolerne vælges af ideelle grunde. Imidlertid har der aldrig i de 100 år været anledning til at afklare, hvad princippet om, at de frie skoler ikke må varetage klasseinteresser, betyder i praktisk politik. Hvis en sådan afklaring heller ikke nu er mulig eller ønskelig, er der i det mindste behov for at intensivere bestræbelserne på at sikre, at danske forældre ikke føler sig foranlediget til at undgå folkeskolen. Og for tiden føler de en sådan foranledning: En meningsmåling foretaget af Gallup for Uge-brevet A4 i oktober 2004 viste, at 36 pct. af forældrene mener, at privat- og friskoler er bedst til at sikre et højt fagligt niveau, men kun 22 pct. tror på folkeskolen i så henseende. 39 pct. af de forældre, der har børn i folkeskolen, har overvejet et skifte til privatskole. Dog hører det også med i billedet, at de frie skolers faktiske andel af eleverne kun er svagt stigende. Per Fibæk Laursen slutter sit bidrag på følgende vis: DE TRE RADIKALE uddannelsespolitiske grundideer åndsfrihed og skolens egenværdi, lige adgang og udelt skole, folkeoplysning og livslang læring har holdt i 100 år. Vil de også holde gennem de kommende 100 år? Virkeliggjorte i en sådan grad, at de ikke længere kan inspirere praktisk politik, er de ikke blevet. Anerkendelse af skolens egenværdi er truet af tendenser til at anskue al uddannelse som forberedelse til arbejdsmarkedet. Den udelte skole er truet af, at nogle af de frie skoler betragtes som skoler for bedre folks børn. Folkeoplysning er truet af at blive reduceret til udvikling af erhvervsrelevante kompetencer. Nok har Det Radikale Venstre haft stor indflydelse på uddannelsespolitikken, og nok har de radikale ideer præget uddannelsessystemets udvikling. Ideerne er dog langt fra at være enerådende og hævet over modstand og kritik. Udfordringerne til uddannelsespolitikken stammer fra de samfundstendenser, der også udfordrer mange andre politikområder: globaliseringen, tendensen til et multikulturelt samfund, markedsgørelsen og individualiseringen. Tilbage står at nytænke de klassiske grundideer, så de kan inspirere til svar på de aktuelle udfordringer. 8

9 Festtalen Det, der i dag kan fremtræde som gevaldigt nyt og anderledes, ligger i virkeligheden i smuk forlængelse af en lang, omend noget bugtet linie Af Torben Krogh FOTO: ANDREAS SZLAVIK/SCANPIX Kredsen af partistiftere og deres kampfæller på universitetet og i medierne skabte en unik koalition mellem storbyen elite og provinsens husmænd og landsbylærere. Her statuen af Viggo Hørup ved Kongeporten (som Hørup selv fik anlagt) i Kongens Have i København. Statuen blev udført af J.F. Willumsen i DEN SÅKALDTE historieløshed slog også igennem i mange af kommentarerne til Det Radikale Venstres fremgang ved folketingsvalget i februar: De kloge partistrateger havde læst Robert Floridas analyser af den kreative klasse og indrettet partiets appel derefter. Noget ganske nyt var sket, hvis man skulle tro de mest udbredte analyser i medierne. Det, der engang var husmændenes og skolelærernes parti, havde nu fået greb om de befolkningssegmenter, der befolker hovedstadens og de øvrige store byers cafeer. Det Radikale Venstre var nu som noget nyt blevet partiet for den intellektuelle og kreative elite og dem, der gerne ville tilhøre den. Men sagen er jo, at partiet blev etableret og ledet af netop en sådan elite for 100 år siden. Edvard Brandes, Ove Rode, P. Munch, Erik Scavenius og andre ledende radikale politikere levede langt fra husmænd og landsbylærere. Men de formåede at skabe en ganske unik koalition med disse dele af det danske folk. Forklaringen var utvivlsomt, at dette nye parti i modsætning til de øvrige ikke lod sig definere som et entydigt stands- eller klasseparti. Det så sig selv som både den politiske sagligheds fremmeste forkæmper og forsvarer for de små og dårligt stillede i samfundet. Historikeren Søren Mørch er ikke ene om at mene, at den radikale regering, der førte Danmark igennem første verdenskrig, er den bedste, landet nogensinde har haft. Og den var så sandelig befolket af elitære hoveder, der samtidig viste usædvanlig politisk handlekraft. Oplevelsen blev ganske givet determinerende for den radikale selvforståelse igennem de efterfølgende årtier. Grundtvigsk nationalromantik Men samtidig betød udviklingen også, at der skete ændringer i den radikale identitet og selvforståelse. Generationen af partistiftere var i pagt med den politiske arv fra Viggo Hørup markante modstandere af grundtvigianismen. Den var nationalromantik til folkebrug. Det radikale alternativ var politik og ikke mindst udenrigspolitik baseret på nøgtern, realpolitisk analyse. Ganske vist kunne P. Munch fremtræde som en internationalt orienteret idealist, men hans vedholdende indsats for at give Folkeforbundet den betydning, det aldrig fik, var først og fremmest båret af hans forståelse for Danmarks sikkerhedspolitiske interesser. I den følgende generation vandt grundtvigianske strømninger imidlertid indpas i Det Radikale Venstre ganske som det skete i Socialdemokratiet. Jørgen Jørgensen blev den mest markante repræsentant, men han fik følgeskab af mange inden for højskolebevægelsen og folkeoplysningen. Partiet ændrede karakter, og den udvikling blev så forstærket af den politik, der blev fulgt under besættelsen og i de første befrielsesår. Samarbejdspolitikkens berettigelse er netop i denne tid blevet genstand for en ny, intens diskussion, men det kan næppe betvivles, at den lå i direkte forlængelse af den hidtidige, radikale linie. Derimod kunne og kan der med god grund sættes spørgsmålstegn ved den politik, der blev ført i de første år efter Fortsættes næste side 9

10 FESTTALEN fortsat fra side 9 I begyndelsen af partiets historie var de fleste toneangivende politikere markante modstandere af Grundtvigianismen, der blev kaldt "nationalromantik til folkebrug". Senere generationer tog Grundtvig ind i varmen, og i dag eksisterer begge holdninger. På billedet holder Naser Khader grundlovstale i København med statuen af N. F. S. Grundtvig i baggrunden. En bugtet linje Den blev i alt væsentligt udformet af de to mangeårige partiledere, Bertel Dahlgaard og Jørgen Jørgensen, der først forlod aktiv politik, da en ung Hilmar Baunsgaard sammen med Karl Skytte var rede til at overtage ledelsen. Det indvarslede en helt nyt fase, ikke blot i forholdet til Socialdemokratiet, men også i partiets vælgerappel. Det blev næsten lige så stort som Venstre og Det Konservative Folkeparti, og Baunsgaard kunne overtage statsministerposten som den første radikale siden C. Th. Zahle. Regeringsmagten blev tabt, og siden gik det hastigt ned ad bakke med mandattallet. Den centrale placering i midten af den parlamentariske balance blev dog fastholdt. Formålet med dette korte, historiske rids er at minde om, at det, der i dag kan fremtræde som gevaldigt nyt og anderledes, i virkeligheden ligger i smuk forlængelse af en lang, omend noget bugtet linie. Valgresultatet i februar var smukt, men så langt fra enestående. Opbakningen fra de mere veluddannede dele af befolkningen er heller ikke ny, selv om den er blevet stærkere end tidligere. Særstandpunkterne Men så er der jo de særlige standpunkter. Det er hyppigt blevet sagt af partiets kritikere, at det i dag har bevæget sig væk fra den politiske midte. Det er blevet et mere ekstremt parti, først og fremmest på grund af en udlændingepolitik, der adskiller sig markant fra den herskende. Det lette svar her vil naturligvis være, at det ikke er Det Radikale Venstre, der i nævneværdigt omfang har skiftet standpunkt, men derimod de to regeringspartier og Socialdemokraterne, der har været alt for eftergivende over for Dansk Folkeparti. Men det ændrer intet ved, at de radikale nu om dage står med en udlændingepolitik, der kan gøre det vanskeligt at indgå i et nyt regeringssamarbejde. Men sådan har det jo også været tidligere. Spørgsmålet om Danmarks medlemskab af NATO var i sin tid helt centralt i dansk politik. Ikke desto mindre kunne de radikale på trods af deres modstand arbejde glimrende sammen med de socialdemokratiske FOTO: THORKILD AMDI/SCANPIX tilhængere. De radikale udviste her en tilpasningsevne, som nogle har fundet beundringsværdig, mens andre har set den som udtryk for en til opportunisme grænsende pragmatisme. Og det er jo i det hele taget dette tvetydige omdømme, Det Radikale Venstre har måttet leve med i årtier. Tilhængerne har set det som fornuftens og anstændighedens bedste forvalter, mens modstanderne har opfattet det som principløst og glat som håndsæbe. Mange har fundet det uretfærdigt, at et parti af så beskeden størrelse skulle udøve så central indflydelse på regeringsdannelser og udformningen af den konkrete politik. Men svaret på den indvending har været den indlysende, at selv om kun en mindre del af vælgerne stemte på partiet, så repræsenterede det en rimelig balance mellem de to store blokke i dansk politik. Ny radikal statsminister? 100-året for partiets stiftelse bliver markeret i en situation, hvor denne centrale placering er forsvundet i hvert fald for en tid. VK-partierne kan regere, som de vil, hvis blot de kan få Dansk Folkeparti med, og det har indtil nu ikke voldt de store problemer. Men skal Socialdemokraterne gøre sig håb om at vende tilbage til regeringsledelsen efter næste valg, vil de radikale atter stå i en helt central position. Det ubesvarede spørgsmål er, hvad de vil bruge dén til. Valgsejren i februar må have styrket selvtilliden ganske betydeligt. Så ved næste valg kan det måske ligefrem virke troværdigt, hvis de radikale på ny proklamerer, at de selv går efter posten som statsminister. Torben Krogh er politisk kommentator ved bl.a.9 dagbladet Information og Orientering på DRs P1. Han har en fortid som formand for Radikal Ungdom men gik senere til SF, som han var tilknyttet i en årrække, bl.a. som chefredaktør på Socialistisk Dagblad. Også på dagbladet Information har han været chefredaktør. 10

11 Den kulturradikale udfordring Hvad er kulturradikalisme? Genudgivet antologi byder på inspirerende filosofiske, historiske, og politiske svar men savner selvkritisk brod Af Jesper Brieghel I DEN GENREJSTE kulturkamp har kulturradikalismen de seneste år været yndlings-prügelknabe for skribenter og kommentatorer til højre for midten. Særligt Dansk Folkeparti har angrebet den som en skæbnesvanger politisk ideologi, kynisk brugt af en intellektuel elite til at knuse selve den danske folkeånd. Ofte nævnes kulturradikalisme og Det Radikale Venstre i samme åndedrag. Men hvad er egentlig kulturradikalisme, og hvilken forbindelse er der til partiet? Historisk står navnet Brandes naturligvis centralt. Antologiens spændende historiske vinkel har et godt blik for, hvordan broderskabet mellem Georg og Edvard Brandes både forener og skiller kulturradikalismen som henholdsvis intellektuel strømning og politisk bevægelse. Georg Brandes indledte i 1871 en skelsættende forelæsningsrække om europæisk litteratur, der meget pludseligt bragte tidens europæiske intellektuelle strømninger ind i det åndeligt noget lukkede Danevang. Oplysningstænkningens idealer: frihed, frisind og kritik var begreberne, med hvilke Brandes ville lufte ud i de lumre danske stuer. En potent bevægelse, på kollisionskurs med samtidens borgerlige samfund, var kommet til Danmark: kulturradikalismen. I centrum stod opgøret med størknede normer, fordomsfuldhed og snæversyn. Frem for at kende sin plads skulle det enkelte menneske tage tilværelsen i egne hænder og sætte sin egen kritiske fornuft over undertrykkende sædvaners snærende bånd. Skyldbetyngende religion, snerpet seksualmoral, konservativ kunst og den disciplinære opdragelse stod for skud. Det moderne var brudt igennem. SKULLE ÅNDSFRIHEDEN imidlertid blive mere end en sværmerisk drøm, måtte den fordomsfri, respektløse kritiske fornuft også appliceres politisk. Edvard Brandes og Viggo Hørup var de utæmmelige kræfter, der formåede at organisere holdningerne politisk, først i dagbladet Politiken og siden i Det Radikale Venstre. Realisering af det politiske potentiale krævede imidlertid en mere pragmatisk tilgangsvinkel, end de uforsonlige udfald, kulturkrigeren Georg gjorde mod borgerligheden. Mens Georg ville føre krig mod den offentlige mening ville Edvard erobre den. Dermed opstod, som udtrykt i Ebbe Kløvedal Reichs bidrag, et tilsyneladende uhelbredeligt skisma mellem radikal politik og kulturradikal samfundskritik. En vigtig forståelsesnøgle til spændingsforholdet mellem de frie radikale kulturkritikere og det etablerede parti. At dette skisma forbliver en udfordring ikke mindst for Det Radikale Venstre anskueliggøres i antologien glimrende af Tøger Seidenfaden og Klaus Rifbjerg. Begge slår til lyd for, at den kulturradikale ånd, som gennem Det Radikale Venstres parlamentariske og kulturpolitiske succes kan synes at have sejret ad helvede til, ikke slækker på samfundskritikken ud fra selvsikker politisk pragmatisme. For den gamle modstander, den kulturelt endimensionale nationalisme, har genåbnet fronten, og de gamle sejre må nu vindes på ny. ANTOLOGIENS SVAGHED er, at der ikke er levnet mere plads til skribenter, der er kritiske over for selve det kultur- radika- le frisættelsesprojekt. Jan Lindhardt står meget alene med sin meget grundlæggende kritik, hvilket især er sørgeligt, fordi Lindhardt aldrig kommer ud over en underlødig polemisk karikatur af frihedsbegrebet i moderne tænkning. Det havde været på sin plads med en seriøs og konstruktiv kritik i en bog der søger at beskrive en bevægelse, for hvem kritik er helt central. Peter Madsens afsluttende fremstilling af Villy Sørensen har spændende ansatser til noget sådant, men får desværre alt for lidt plads til en egentlig udfoldelse. Hvis kulturradikalismens skarpe idealer igen skal sætte sig stærkt igennem politisk, trods den langsomt oparbejdede magtvante pragmatisme, så er det ikke nok at have historisk blik for kulturradikalismens udfordring til sin samtid. Det er mindst lige så vigtigt at forstå samtidens udfordringer til kulturradikalismen. Med bogen Den kulturradikale udfordring er vi godt begyndt. Men det er som bekendt kun halvt fuldendt. Den kulturradikale udfordring, antologi med i alt 12 bidrag. Forlaget Tiderne Skifter

12 Er vi blevet partiet for den kulturelle klasse? ER DU KULTUR-KREATIV? Jo flere gange du kan svare ja desto mere kultur-kreativ er du! Elsker du naturen og er dybt bekymret for dens ødelæggelse? Er du stærkt bevidst om hele klodens problemer (global opvarmning, regnskovens ødelæggelse, overbefolkning, manglende bæredygtighed, udnyttelse af folk i den 3. verden), og ønsker du at se mere handling, som f.eks. begrænsning af den økonomiske vækst? Vil du betale mere i skat og højere forbrugspriser, hvis du ved, at pengene vil gå til at forbedre miljøet og reducere den globale opvarmning? Er du frivillig aktivist for en eller flere velgørende organisationer el.lign.? Ønsker du mere ligestilling og flere kvindelige ledere i politik og erhvervsliv? Er religion eller spiritualitet vigtigt i dit liv, men er du samtidigt bekymret for den religiøse højrefløjs politiske rolle? Er du bekymret for vold og undertrykkelse af kvinder og børn over hele verden? Ønsker du, at politik og økonomi skal være mere fokuseret på børns vilkår, genopretning af kvarterer og lokalsamfund og miljømæssig bæredygtighed? Er du utilfreds med både højre og venstre, og ønsker du en anden vej end den mudrede midte? Er du overvejende positiv over for fremtiden og afvisende over for den kyniske og pessimistiske synsvinkel, som dominerer medierne? Ønsker du at være involveret i at skabe nye og bedre levevilkår i landet? Finder du det moderne samfunds fokus på succes og forbrug, rigdom og luksus usympatisk? Kan du lide mennesker der er eksotiske og fremmede, og kan du lide at opleve andre levemåder end vores egen? Udpluk/oversættelse af Paul H. Ray s spørgeskema. Se originalen i fuld længde på JA VED IKKE NEJ Amerikansk bog viser, at det er de klassiske, radikale værdier, der vinder frem og ikke partiet, der lefler for en bestemt tidsånd Af MF Morten Østergaard UNDER VALGKAMPEN og i kølvandet på den markante radikale fremgang har mangt en kommentator analyseret Det Radikale Venstres nye vælgere. Til trods for at fremgangen for partiet var forholdsmæssigt jævnt fordelt over landet, har interessen samlet sig om de såkaldte Cafe Latte -typer. Storbyens unge overskudsmennesker med lang uddannelse, høj moral og råd til at være helligere end paven forstår man. Det Radikale Venstre er blevet et klasseparti for det, den amerikanske sociolog Richard Florida har kaldt Den Kreative Klasse. Husmandspartiet er i 100-året for sin undfangelse blevet et storbyparti. Et markant værdiskred, som har bragt mange vælgere, men som også har betydet et kulturtab i partiet. Rigeligt med bekymringsgods i et år, hvor vi skuer tilbage på partiets væren og meritter gennem 100 år. Men er det nu grund til politisk bekymring? Har Det Radikale Venstre politisk forladt centrale værdier for at tiltrække den såkaldt Kreative Klasse? Året før Floridas bog kom på gaden (den er netop udkommet på dansk), skrev en anden amerikaner bogen De Kultur-Kreative ( The Cultural Creatives ). Poul Ray gennemgår i bogen værdierne i den nye kreative klasse, som han ved hjælp af statistiske analyser hævder består af 50 millioner amerikanere. LÆSER MAN RAY S karakteristik af De Kultur-Kreative, kan det næsten synes som om verden er blevet radikal, snarere end at Det Radikale Venstre har kastet sig i armene på tidens trends. Man fristes til at sige, at disse kulturkreative mere synes præget af klassiske radikale dyder end, det som vore iagttagere ønsker at gøre til de nye. De Kultur-Kreative er for det første kendetegnet ved, at de ønsker autenticitet. Dine handlinger skal stemme over- Fortsættes næste side

13 MARIANNES KLUMME Lad os diskutere værdier og principper, Helle Har Helle Thorning-Schmidts projekt en fremtid i en moderne verden? Af Marianne Jelved HJERTELIG TIL LYKKE til Helle Thorning- Schmidt med valget til formand for Socialdemokraterne. Der er skrevet historie: For første gang i partiets historie vælges formanden direkte af medlemmerne ved en urafstemning. For første gang er det en kvinde. Hun er ikke et ubeskrevet blad i den aktive del af partiet, for historien begyndte i Europa-Parlamentet. Det er uvant, men i sig selv kan det kaldes en fornyelse. Ca stemmer til vinderen. Ca til taberen. Omkring 1500 stemmer skulle have været flyttet til taberen for, at det netop var blevet vinderen. Det er et tæt løb. Men et flertal er et flertal, så vinderen er utvetydigt fundet gennem et direkte medlemsvalg. Det er en valgmetode, der kan føre til særlige former for argumentation. Hvad jeg har sagt inden formandsvalget, det står til troende efter valget. Hverken mere eller mindre. En særlig form for kontraktpolitik? Det er måske værd at opholde sig ved, når der nu er tale om formanden for Socialdemokraterne. Med en valgkamp på to måneder og et i praksis delt-midt-overparti, så har formanden nu i sin selvforståelse fået mandat til og magt til at fastlægge Socialdemokraternes politik på alle områder. Det er mig, der bestemmer, for jeg er valgt til at slå Fogh, synes argumentationen at være. Vi andre kan ønske held og lykke. OG TÆNKE VORES. For har det projekt en fremtid i en moderne verden? I den øjeblikkelige praksis er der måske ikke så meget forskel på den autoritet, der holdt medlemmerne i kort snor eller tvang f.eks. en efterlønsreform igennem, og så den autoritet, der lige netop har vundet flertallet og bruger det til at trumfe sin politik igennem. Eller rettere et par politiske budskaber igennem. For indtil videre tyder det på, at den politiske kamp mellem de store partier skal fortsætte med at handle om symboler og om kampen om billedet af virkeligheden. Koste hvad det vil. Børnechecken skal ikke være for de rige. Til gengæld skal børnepasningen være billigere. Pensionsalderen skal op. Eller det skal i al fald diskuteres. Må man forstå. Og om tyve år skal efterlønnen kun være for de slidte. For alt skal kunne diskuteres. Og så skal man høre, at Karen Jespersen har ret: integrationen afhænger af antallet. Og den politik er ikke til diskussion. Men selvfølgelig skal de internationale konventioner overholdes. Ja, ikke en dag uden et budskab. Hvem er hurtigst på aftrækkeren? MEN SNART BLIVER det sommer, og så kommer efteråret. Og verden buldrer videre rundt om Danmark. Det kunne være en fornyelse, hvis den politiske diskussion kunne dreje sig om de principper og værdier, som vores samfund skal bygge på. Og om mål og midler for Danmarks fremtid. Og verdens fremtid. Der må være flere end mig, der gerne vil vide, hvori forskellen på partierne på midten(?) består. ens med dine holdninger. Det kommer også til udtryk i en udpræget grad af idealistisk aktivisme. De Kultur-Kreative er aktivister, som kæmper for deres sager, hvor de kan komme til det: som frivillige foreningsfolk, indsamlere mv. De har også en udpræget helhedstænkning. Den kommer f.eks. til udtryk ved en insisteren på at anskue miljøproblemer på globalt plan ikke bare som forurening af egen andedam. Således er global økologisme endnu et kendetegn. Endelig er de Kultur-Kreative feminister. De ønsker ligestilling ikke blot for retfærdighedens skyld, men fordi de tror på kvindelige egenskaber som væsentlige i politik og erhvervsliv. DET RADIKALE VENSTRE er ikke og skal ikke være et klasseparti, men spørgsmålet er, at hvis der vitterligt er en stadigt voksende gruppe vælgere, som bærer de ovenfor nævnte værdier, hvad skulle de så stemme andet end radikalt? Skal vi begræde at de værdier, der har været et omdrejningspunkt i meget af vort partis historie, nu finder grobund i en større vælgerskare på tværs af by og land? Nej. Lad os kæmpe for, at stadigt flere kan svare bekræftende på det spørgeskema, som er optrykt fra Poul Rays bog i forkortet udgave. For så længe den udvikling pågår så længe vil Det Radikale Venstre gå frem. Og det er der behov for. Ray, Poul: The Cultural Creatives, Three Rivers Press, New York

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

Drømmevalget i 2008. Vi har en unik mulighed. Interview med Marianne Jelved. VK og S to sider af samme sag. S er blevet en dårlig kopi af V

Drømmevalget i 2008. Vi har en unik mulighed. Interview med Marianne Jelved. VK og S to sider af samme sag. S er blevet en dårlig kopi af V RADIKAL POLITIK 7 7. juni 2006 Den Anden Vej Sådan bliver Jelved statsminister Drømmevalget i 2008 Vi har en unik mulighed Interview med Marianne Jelved VK og S to sider af samme sag S er blevet en dårlig

Læs mere

RADIKAL 10 POLITIK. 8. dec. 2005

RADIKAL 10 POLITIK. 8. dec. 2005 RADIKAL 10 POLITIK 8. dec. 2005 Ingen opstillet 0 % 2,9 % 3,0 % 4,9 % 5,0 % 7,5 % Over 7,5 % Det Radikale Venstres andel af stemmer ved kommunalvalget. Læs mere side 6 12 FORMANDEN SKRIVER Moses og velfærden

Læs mere

RADIKAL POLITIK 626. august 2004

RADIKAL POLITIK 626. august 2004 RADIKAL POLITIK 626. august 2004 TEMASIDER om 24-års reglen S og R i udlændingekonflikt Menneskerettighedskommissær kritiserer 24-års reglen Centrum-Venstre imod 24-års reglen Kærlighedseksil i Sverige

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON RÆSON MEDIER 8. januar, 2014 Redigeret af Kristian Basballe, Sarah Borger,

Læs mere

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004 RADIKAL 10 POLITIK 16. december 2004 TEMASIDER OM DEMOKRATI: Parlamentarisme i kommunerne Hvad er demokrati? Håb for Palæstina Hviderussiske opråb Mord på politiske værdier Ytringsfrihed Det forbudte Læs

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

KOMMUNALT OPRØR. Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER

KOMMUNALT OPRØR. Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER OKTOBER 2006. NR. 211. 24. ÅRGANG KOMMUNALT OPRØR Fogh under pres LÆS OGSÅ I DETTE NUMMER UNGDOMSHUSET AKADEMISERING 31 AF UDDANNELSERNE OPRØR I MEXICO BORGERLIGT SVERIGE DISKUSSION I CUBA FØLG MED PÅ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion Redaktør Isak Krab Koed Tekst Martine Høiler Tekst og grafik Emma Arfelt. Forside...1. Indholdsfortegnelse...

Indholdsfortegnelse. Redaktion Redaktør Isak Krab Koed Tekst Martine Høiler Tekst og grafik Emma Arfelt. Forside...1. Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Redaktion Redaktør Isak Krab Koed Tekst Martine Høiler Tekst og grafik Emma Arfelt Ansvar Ansvaret for Venstres Ungdoms medlemsblad, Liber, tilfalder redaktør Isak Krab Koed, dog

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

REGERINGENS UDLÆNDINGE- POLITIK KØRT AF SPORET

REGERINGENS UDLÆNDINGE- POLITIK KØRT AF SPORET NR. 1 MARTS 24 Tema REGERINGENS UDLÆNDINGE- POLITIK KØRT AF SPORET RØDE LEMPELSER KOSTER DYRT Voldsom stigning i tilstrømningen til Danmark EU/EP14 ULLA TØRNÆS: FOKUS PÅ SUND FORNUFT Ordfører: Sig ja til

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 KF-blad2-sept2010:KF-blad12005ok.qxd 18/09/10 15.44 Side 1 M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Beskæftigelse

Læs mere

Et demokratisk manifest

Et demokratisk manifest NOVEMBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Farvel og tak, Line! Enhedslistens folketingsgruppe siger farvel til Borgens mest respekterede politiker Side 12-13 Et demokratisk manifest Principprogrammets

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 29/04/2004, 14:10

SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 29/04/2004, 14:10 SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 Af samme forfatter; Klondike & Karaoke Dansk medie- og populærkultur i 90 erne (Red. Erik Harr, Camilla Kjærsgaard og Erik Hansen, 1998) 2 Tidere Skifter-Skift

Læs mere

POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet RADIKAL POLITIK EKSTRA NUMMER: Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet FORMANDEN SKRIVER Vi har chancen! Af Søren Bald,

Læs mere